ORGANIZACJA ZESPOŁOWEGO PROCESU OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW STRATEGII RYNKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA ZESPOŁOWEGO PROCESU OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW STRATEGII RYNKOWYCH"

Transkrypt

1 WOJCIECH NOWICKI ANETA BERA Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ul. Żołnierska 49, Szczecin ORGANIZACJA ZESPOŁOWEGO PROCESU OPTYMALIZACJI PARAMETRÓW STRATEGII RYNKOWYCH 1. Wstęp Wraz z rozwojem zagadnień związanych z algotradingiem pojawia się potrzeba przetwarzania dużych ilości danych oraz prowadzenia na wielką skalę optymalizacji parametrów strategii giełdowych. Algotrading staje się coraz bardziej popularny. Nowi entuzjaści przyciągani są do niego wizją szybkiego i łatwego zysku. Niestety nie wystarczy skopiować jakiejkolwiek strategii i ją uruchomić. Ważne jest, żeby wybrać lub stworzyć dobrą strategię, a następnie najczęściej dobrać do niej wszystkie potrzebne parametry. Automatyczną strategią rynkową nazywamy program (algorytm), który na podstawie jakiegoś logicznego, statystycznie uzasadnionego schematu podejmuje decyzję o zakupie lub sprzedaży jakiegoś waloru. Strategie te są raz lepsze, raz gorsze, niektóre są po prostu bezużyteczne, do niektórych wystarczy tylko znaleźć właściwe parametry. Zakłada się pewną powtarzalność rynku, w związku z tym dokonując złożonych obliczeń jesteśmy w stanie z pewną dozą prawdopodobieństwa wywnioskować co będzie w niedalekiej przyszłości. Ze względu na zmienność rynku nie istnieją takie parametry, które nie zmieniałyby się w czasie, w związku z tym potrzeba jest ciągłej (częstej) ich optymalizacji. W przypadku strategii posiadającej np. 6 parametrów do optymalizacji zadanie przeprowadzenia badań na 20 rynkach może okazać się zadaniem zbyt czasochłonnym dla jednej osoby. Kolejnym aspektem są wymogi jakie to zadanie stawia przed wykonawcą, nie wystarczy być tylko ekspertem rynkowym, należy również być dobrym programistą (pisać optymalny kod) jak również

2 200 Wojciech Nowicki, Aneta Bera posiadać wiedzę dotyczącą metod optymalizacji parametrów, jak również przygotowania publikacji. Pojawia się potrzeba stworzenia zespołu i zorganizowania w nim pracy. 2. Organizacja procesu Poniżej kolejno zaprezentowane są wszystkie zagadnienia dotyczące organizacji procesu i testowania. Zostały one zdefiniowane na potrzeby realizowanego przez autorów projektu oparte na wiedzy i doświadczeniu zdobytym we wcześniejszych tego typu projektach Organizacja zespołu Zespół składa się z kilku członków z przydzielonymi konkretnymi zadaniami. Poniżej wymienione są funkcje, jakie pełnią członkowie zespołu wraz z ich liczbą, proporcjonalną do wielkości zadania. Ekspert strategii kierownik projektu. Osoba posiadająca największą wiedzę z zakresu strategii rynkowych jak i samych rynków. Jest pomysłodawcą strategii oraz głównym pomysłodawcą przeprowadzanych badań. Czuwa również nad jakością efektu końcowego. Inżynier publikacji zastępca kierownika projektu. Osoba ta również powinna posiadać wiedzę ekspercką z zakresu badanej dziedziny. Ma ona duży wpływ na ustalenia zagadnień merytorycznych projektu. Jej głównym zadaniem jest zbieranie i obróbka wyników badań, przygotowywanie ich do publikacji. Czuwa nad prawidłowością wyników i dobieranych parametrów. Inżynier optymalizacji programista (MATLAB) zajmujący się zaimplementowaniem (wstępnej implementacji dokonują eksperci) oraz optymalizacją kodu strategii, a także przygotowaniem całego zagadnienia testowania, czyli przede wszystkim implementacją skryptów optymalizujących i testujących. Powinien posiadać przeciętną wiedzę z zakresu realizowanego zagadnienia. Bierze udział w uzgodnieniach merytorycznych, ale przede wszystkim dotyczących prowadzonych badań. Inżynier strategii programista platformy brokerskiej. Osoba przenosząca strategię na język stosowany na platformie brokerskiej do testowania strategii ze zoptymalizowanymi parametrami na prawdziwym rynku.

3 Organizacja zespołowego procesu optymalizacji 201 Technik optymalizacji osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie optymalizacji i testów. Na podstawie otrzymanych skryptów oraz danych rynków przeprowadza proces optymalizacji i testowania. Zbiera otrzymane wyniki i zgodnie z szablonem przygotowuje raporty dla inżyniera publikacji. W miarę wykonywania optymalizacji na danych rynkach zaczyna poznawać ich charakterystykę, dzięki czemu w miarę rozwoju potrafi lepiej dobierać zakresy testowanych parametrów co przyczynia się do przyspieszenia obliczeń. Poniższy rysunek prezentuje hierarchię członków zespołu, ich zadania oraz wykonywane przez nich zadania i wyniki ich pracy. Rys. 1. Organizacja pracy zespołu 2.2. Organizacja czasu Ze względu na przyjęty podział pracy zadania mogą być wykonywane kaskadowo. Jedynym wspólnym punktem są okresowe spotkania całego zespołu, na których omawiane są postępy pracy oraz wyniki, dyskutowane są dalsze zadania, ich przebieg oraz treść. Jest to czas na wymianę spostrzeżeń pomiędzy poszczególnymi grupami, np. przekazanie sugestii przez testerów inżynierom optymalizacji odnośnie sposobu obsługi skryptów czy przekazanie przez inżyniera publikacji technikom optymalizacji uwag dotyczących przesyłanych sprawozdań. Poza tymi spotkaniami członkowie pracują w swoich grupach nad zadaniami.

4 202 Wojciech Nowicki, Aneta Bera Kaskadowy przebieg dzięki podzieleniu pracy na nienakładające się etapy z których każdy wynika z poprzedniego. Eksperci ustalają treść zadania przed spotkaniem. Następnie inżynierowie optymalizacji pracują nad kodem zadania, zaś pozostali członkowie zespołu mogą kończyć poprzednie zadania. Po osiągnięciu przez kod postaci finalnej technicy optymalizacji przystępują do wykonywania badań. Inżynier strategii ma czas do końca wykonywanych badań na przygotowanie kodu strategii na platformie brokerskiej. W tym samym czasie możliwe jest już organizowanie kolejnego spotkania omawiającego kolejne zadanie. Cały proces został pokazany na rysunku 2. Rys. 2. Cykl pracy zespołu Oczywiście takie rozwiązanie organizacji czasu niesie za sobą pewne wady, jeśli na którymś etapie prace utkną z jakiegoś powodu nie będzie możliwe ich przeprowadzenie na kolejnych etapach. Jednak takiej zależności pomiędzy członkami zespołu nie da się usunąć.

5 Organizacja zespołowego procesu optymalizacji 203 Rys. 3. Organizacja zadań zespołu w czasie 2.3. Struktura skryptów Ze względu na charakterystykę zagadnienia oraz przyjętą organizację pracy, przygotowywane skrypty optymalizujące parametry muszą mieć specjalną konstrukcję. Jak już wcześniej wspomniano wykorzystywane jest środowisko MATLAB. Zaczynając od podstaw dane przyjęte do badań zostały ujednolicone dla wszystkich rynków, przyjęte zostały daty graniczne, ilość próbek pomiarów (świec) oraz format zapisu. Każdy rynek posiada swoją unikalną charakterystykę jest to przede wszystkim podstawowa jednostka ceny zwana pipsem oraz spread czyli wartość pobierana przez brokera od każdej transakcji w ramach jego wynagrodzenia. Te wartości są zdefiniowane jako zmienne we wszystkich skryptach i należy przed uruchomieniem skryptu na danym rynku wprowadzić ich wartości. Dzięki takiemu rozwiązaniu strategie są w pełni przenośne pomiędzy rynkami. Logika strategii jest zamknięta w funkcji i ta funkcja jest wykorzystywana we wszystkich badaniach oraz testach, co zapewnia ujednolicenie działania. Kod każdego zadania optymalizacji jest w osobnym pliku, i jest również zamknięty w funkcji. W nim znajdują się wszystkie mechanizmy obliczania najlepszych wartości parametrów, testowania tych parametrów w przeszłości. Wiele zależy od optymalizacji kodu zadania. Ostatnim rodzajem skryptu jest skrypt rozruchowy, w którym technicy definiują przestrzenie parametrów do zbadania, podają zmienne charakterystyczne

6 204 Wojciech Nowicki, Aneta Bera dla rynku, czy wykonują pozostałą wymaganą konfigurację. Jest to jedyny plik, w którym technik dokonuje jakichkolwiek zmian, taki podział plików jest również spowodowany odcięciem grup od zadań spoza ich zakresu kompetencji. Technik dostaje gotowy kod, i wie że nie musi nic modyfikować w pliku zadania czy strategii, a wszystko co musi zrobić ma w pliku rozruchowym. W praktyce wygląda to tak, że technik przewidując ile konkretne badanie może potrwać, jest w stanie uruchomić ich kilka pod rząd w jednym pliku rozruchowym Zdalny robot Ze względu na swoją złożoność i ilość danych badania nawet po prawidłowej optymalizacji działania kodu potrafią trwać również ponad 24 godziny. Ze względu na to większość badań jest przeprowadzana przez techników na wydzielonym do projektu serwerze z zainstalowanym środowiskiem MATLAB. Jako że serwer pracuje pod systemem Linux dostęp zdalny odbywa się za pomocą SSH, wykorzystywany jest również wirtualny terminal czyli komenda screen. Screen jest niezależną instancją sesji użytkownika. Można zatem uruchomić w niej program i odłączyć się od niej w odpowiedni sposób, pozostawić program dalej działającym. Możliwe jest uruchomienie kilku screenów naraz, i każdy z nich może obciążać inny rdzeń procesora programem który sam w sobie nie obsługuje wielu procesorów. Stworzenie nowego screena wykonuje się poprzez wpisanie polecenia: screen -S nazwa_screena Odłącznie od screena realizuje się poprzez kombinacje klawiszy [Ctrl] + [A] a następnie [Ctrl] + [D]. Powrót do screena możliwy jest po wpisaniu komendy: screen -r nazwa_screena Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania oraz specyficznej budowie skryptów, możliwe jest równoczesne uruchomienie badania na kilku rynkach i odebranie wyników po skończonej pracy. Oczywiście z uwzględnieniem okresowych kontroli czy skrypty dalej prawidłowo pracują. 3. Otrzymane wyniki Wszystkie wyniki zwracane przez skrypty są zapisywane do plików - jest to wymóg podyktowany zdalnym realizowaniem badań. W workspace MATLABa wyświetlana jest tylko informacja o postępach pracy i prawidłowym działaniu

7 Organizacja zespołowego procesu optymalizacji 205 skryptu. Dzięki zapisywaniu wszystkich istotnych informacji w plikach możliwe jest ich łatwe pobranie na swój komputer w celu dalszej obróbki. Rodzaje zapisywanych plików: główny plik wyniku plik tekstowy (.txt) w którym zapisane są wszystkie informacje które należy zawrzeć w sprawozdaniu z wykonanego badania, oraz dodatkowe informacje o przebiegu optymalizacji z których można ewentualnie wyciągnąć dodatkowe wnioski, csv w plikach CSV zapisywane są przede wszystkim macierze i wektory z wynikami badań, dzięki czemu łatwo tego typu dane obrobić i dołączyć do wynikowego sprawozdania,.png w plikach PNG zapisywane są wykresy zmiennych będących wynikiem zadania. Jest to również format ułatwiający dalszą pracę. Dodatkowo pliki są tak nazywane, że w łatwy sposób można je powiązać z rynkiem i przeprowadzanym badaniem. Przykładowy, główny plik z wynikami wygląda następująco: ============== Badanie 3a Autor Jan Nowak Rynek EURJPY Pip 0.01 Spread 5 * pip ============== + Przebieg zadania: - Wczytanie danych: OK - Optymalizacja: OK - Test: OK - Zapis wykresu: OK - Zapis wyników: OK - Zapis *.csv: OK + Wyniki: - Ma: 10 - VolLength: 20 - SL: 0.95 ************************************** + Wynik końcowy: ==============

8 206 Wojciech Nowicki, Aneta Bera 4. Podsumowanie W przypadku średnich tego typu projektów badawczych, niezmiernie ważną rzeczą jest prawidłowe zorganizowanie całego procesu. Są to projekty w których pojawia się już pojęcie zarządzania nimi, nie są jednak tak duże aby opłacalne było uruchamianie profesjonalnych mechanizmów do ich prowadzenia. Zaproponowane przez autorów ogólne zasady prowadzenia tego typu projektów należy traktować jako sugestie. Powstanie tej publikacji jest dowodem na to, że w projekcie ważna jest nie tylko sama merytoryka ale również umiejętności zorganizowania przetwarzania tych zagadnień merytorycznych. Autorzy zauważają znaczne polepszenie wydajności projektu po wprowadzeniu zaprezentowanych rozwiązań. Bibliografia 1. Brock W., Lakonishok J., LeBaron B. Simple technical trading rules and stochastic properties of stock returns. Journal of Finance 47(1992), Piper J. The Way to Trade, Harriman Modern Classic, Krutsinger J. Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów. WIG-Press, Warszawa Schwager, J., Analiza techniczna rynków terminowych., WIG-Press, Warszawa, Stabryła A. Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Mfiles.pl, Encyklopedia Zarządzania, The MathWorks, Inc., Matlab Documentation, version R2012B, Screen Manpage, on-line:

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej, Wiktor Nowak Nr albumu s10018 PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu

CORE Edycja Specjalna - 2011. Testwarez 2011. 10-11 października we Wrocławiu CORE Edycja Specjalna - 2011 Testwarez 2011 10-11 października we Wrocławiu Wprowadzenie Testwarez 2011 INDEX 04 Redakcja... 04 Od redakcji Testwarez 2011 05 Automatyczne Testy Eksploracyjne Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails

Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Zwinne tworzenie aplikacji internetowych typu RIA w środowisku Ruby on Rails Piotr Więcek kierunek: informatyka specjalność: informatyka stosowana

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny

Przykładowe pytania egzaminacyjne. rozszerzenia poziomu podstawowego. Certyfikowany Tester Zwinny Przykładowe pytania egzaminacyjne do rozszerzenia poziomu podstawowego Certyfikowany Tester Zwinny.01 Prawa autorskie Dokument niniejszy może być kopiowany w całości lub części pod warunkiem, że podane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy

Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Rozdział 3. Wybór technologii i platformy Dedykowana platforma, oprogramowanie pudełkowe czy Open Source? Michał Handl Na rynku dostępnych jest obecnie całe spektrum platform do sprzedaży Internetowej.

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

JAK SZYBKO WYKONYWAĆ ANALIZY I RAPORTY (NP. DLA APR) I UDOSTĘPNIAĆ JE WŁAŚCIWYM OSOBOM? Wymogi odnośnie analiz i raportów w przemyśle farmaceutycznym

JAK SZYBKO WYKONYWAĆ ANALIZY I RAPORTY (NP. DLA APR) I UDOSTĘPNIAĆ JE WŁAŚCIWYM OSOBOM? Wymogi odnośnie analiz i raportów w przemyśle farmaceutycznym JAK SZYBKO WYKONYWAĆ ANALIZY I RAPORTY (NP. DLA APR) I UDOSTĘPNIAĆ JE WŁAŚCIWYM OSOBOM? Tomasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wymogi odnośnie analiz i raportów w przemyśle farmaceutycznym Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT STEROWANIA I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Konrad Jędrzejewski Włodzimierz Dąbrowski ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W METODYCE SCRUM Draft Warszawa

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz

Bartosz Chrabski Karolina Zmitrowicz Bartosz Chrabski Specjalista IT pracujący w grupie oprogramowania IBM Polska. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania pracą zespołów programistów, testerów analityków oraz technincznym

Bardziej szczegółowo

ISTQB Software Testing Foundation część #1

ISTQB Software Testing Foundation część #1 CORE Nº1 - Kwiecień 2010 Testowanie niebezpieczny zawód Prawdziwe QA Zapewnienie Jakości i wartości Second Life jako sposób rekrutacji testerów Jak być lepszym testerem? ISTQB Software Testing Foundation

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego

Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Słapa Nr albumu: 201095 Architektura, projekt i realizacja sieciowej gry akcji czasu rzeczywistego Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia.

Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Jak usprawnić proces testowania oprogramowania: procedury, metodologia i narzędzia. Streszczenie W artykule są przedstawione sposoby usprawnienia i automatyzacji procedur testowania oprogramowania. Omówione

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się:

W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: W serii Biblioteka Biznesmena ukazały się: 1. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych (program komputerowy) Karol i Maria Kolenda 2. Clienting Jedyne, co przeszkadza, to klient Edgar Geffroy 3. Controlling

Bardziej szczegółowo