COGNOR SA. Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale Wrzesień 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COGNOR SA. Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale 2009. Wrzesień 2009"

Transkrypt

1 COGNOR SA Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale 2009 Wrzesień 2009

2 Spis treści Prezentacja Grupy Kapitałowej Restrukturyzacja Działalność operacyjna Wyniki finansowe po II kwartale 2009r. NajbliŜsze plany 2

3 Działalność Grupa COGNOR jest jednym z liderów dystrybucji produktów stalowych w Polsce i Europie Środkowej Nasza aktywność na rynku stalowym obejmuje: SPRZEDAś WYROBÓW HUTNICZYCH Produkty płaskie Pręty zbrojeniowe Rury stalowe Kształtowniki Produkty ze stali specjalnych Inne: siatki, druty, taśmy DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCJA - PRZETWÓRSTWO STALI Produkcja zbrojeń Produkcja blach dachowych USŁUGI Cięcie i gięcie produktów stalowych Inne usługi specjalistyczne Konsulting techniczny Akcje Spółki od marca 1997 roku notowane są na GPW w Warszawie Wprowadzona od początku 2009 roku Nowa marka COGNOR jest elementem scalającym naszą działalność zgodnie z hasłem: Together reach more Razem osiągamy więcej 3

4 Działalność Działalność handlowa polega na dostarczaniu wyrobów wyprodukowanych przez huty do odbiorcy finalnego SPRZEDAś WYROBÓW HUTNICZYCH TRANZYT SPRZEDAś ZE SKŁADU SprzedaŜ prosto z huty z pominięciem składu Około 25% obrotu spółki MarŜe handlowe 5-8 % MoŜliwość duŝych terminowych kontraktów Około 75% obrotu spółki MarŜe handlowe 8-25 % MoŜliwość sprzedaŝy róŝnorodnych asortymentów SPRZEDAś HURTOWA SPRZEDAś DETALICZNA SprzedaŜ jednostkowa powyŝej 1 tony Około 70% obrotu spółki MarŜe handlowe 8-18 % SprzedaŜ jednostkowa do 1 tony Około 5% obrotu spółki MarŜe handlowe % SprzedaŜ tranzytowa rozwijana jest poprzez wykorzystanie podmiotów produkcyjnych naleŝących do Złomrex SA oraz innych producentów SprzedaŜ ze składu rozwijana jest w oparciu o rozległą sieć własnych składów handlowych 4

5 Akcjonariat Dane ogólne: Liczba akcji Liczba głosów na WZA Kapitał akcyjny ,00 zł Pozostali Akcjonariusze 34% Cena nominalna akcji 2,00 zł Struktura akcjonariatu: Akcjonariusz Liczba akcji Ilość głosów na WZA Udział % ZŁOMREX SA ,70 % Pozostali ,30 % Razem ,00 % ZŁOMREX SA 66% Z tytułu kapitału warunkowego Złomrex SA posiada jeszcze szt. warrantów uprawniających do objęcia akcji Cognor SA w stosunku 1:1. Złomrex opłacił je aportem w postaci akcji Złomrex Steel Services SA, posiadającej akcje Cognor Stahlhandel GmbH. Złomrex ma 10 lat na wykonanie warrantów, ma teŝ moŝliwość ich sprzedaŝy. 5

6 Organy spółki Rada Nadzorcza PRZEMYSŁAW SZTUCZKOWSKI Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Przemysław Sztuczkowski posiada wykształcenie średnie ukończył Pomaturalne Studium Obsługi Ruchu Turystycznego, specjalność: Technik obsługi ruchu turystycznego. Kariera zawodowa: od 1990 działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi Złomrex od 2002 do chwili obecnej w Złomrex SA jako Prezes Zarządu Pan Przemysław Sztuczkowski pełni równieŝ szereg funkcji w organach spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA PRZEMYSŁAW GRZESIAK Członek Rady Nadzorczej Pan Przemysław Grzesiak ma wykształcenie wyŝsze (mgr inŝynier) ukończył Wydział Metalurgiczny Politechniki Częstochowskiej w specjalności Energetyka Cieplna, Budowa Pieców Przemysłowych. Kariera zawodowa: w Piecoexport Gliwice jako mistrz robót od 1990 w POSW Złomrex jako Dyrektor w Złomrex SA jako Prezes Zarządu od 2002 w Złomrex SA jako Członek Zarządu w Ferrostal Łabędy jako Członek Zarządu Pan Przemysław Grzesiak pełni równieŝ szereg funkcji w organach spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA KRZYSZTOF ZOŁA Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Zoła ma wykształcenie wyŝsze (mgr inŝynier) ukończył Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w specjalności: Zarządzanie w Przemyśle Maszynowym. Kariera zawodowa: w Kredyt Bank SA jako analityk kredytowy od 2002 w Złomrex SA jako Dyrektor Finansowy od 2007 w Złomrex SA jako Członek Zarządu Pan Krzysztof Zoła pełni równieŝ szereg funkcji w organach spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA 6 DOMINIK BARSZCZ Członek Rady Nadzorczej Pan Dominik Barszcz ma wykształcenie wyŝsze (mgr ekonomii) ukończył Wydział Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach w specjalności: Rachunkowość Kariera zawodowa: od 1990 w POSW Złomrex jako Specjalista, Zastępca Głównego Księgowego, Główny Księgowy w Złomrex SA jako Z-ca Głównego Księgowego 2006 do chwili obecnej w Złomrex SA jako Główny Księgowy Pan Dominik Barszcz pełni równieŝ szereg funkcji w organach spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA ANNA KIEŁDANOWICZ Członek Rady Nadzorczej Pani Anna Kiełdanowicz ma wyŝsze wykształcenie (mgr ekonomii) - ukończyła Zarządzanie i Marketing na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu posiada dyplom MBA WSZiP im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Kariera zawodowa: w Biurze Księgowym jako Asystentka w Biurze Księgowym jako Specjalista 2004 w Work Service jako Kierownik Działu Payroll w Grupie Ponar jako Dyrektor Personalny od 2007 w Złomrex SA jako Dyrektor Personalny Pan Anna Kiełdanowicz pełni równieŝ szereg funkcji w organach spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA

7 Organy spółki Zarząd Kariera zawodowa: w Impexmetal jako Handlowiec w FLT et Metalux SA (Belgia), jako Kierownik Działu w S&I SA (Szwajcaria), jako Dyrektor Handlowy w Impexmetal jako Dyrektor Handlowy Członek Zarządu w Hucie Ostrowiec SA jako Dyrektor Handlowy Członek Zarządu w Nordkalk Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu od 2004 w Złomrex SA jako Członek Zarządu Dyrektor Handlowy od delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Cognor SA i Złomrex Steel Services SA od jako Prezes Zarządu Cognor SA i Złomrex Steel Services SA Pan Krzysztof Walarowski pełni równieŝ szereg funkcji w organach nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA 7 KRZYSZTOF WALAROWSKI PREZES ZARZĄDU Pan Krzysztof Walarowski ma wyŝsze wykształcenie (mgr ekonomii), ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. DARIUSZ MASZCZYK CZŁONEK ZARZĄDU Kariera zawodowa: na Politechnice Częstochowskiej jako Asystent w Instytucie Matematyki i Informatyki w Banku Handlowym w Warszawie SA jako Inspektor Kredytowy w SHU Techmet SC jako Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych w Unimot Express Sp. z o.o. jako Dyrektor Finansowy Członek Zarządu w Unimot Truck Pan Dariusz Maszczyk ma wyŝsze wykształcenie (mgr inŝynier), ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej a takŝe WyŜszą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie z tytułem MBA. Sp. z o.o. jako Dyrektor Finansowy w Gemini Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu od 2002 do nadal właściciel PHU TUZ Dariusz Maszczyk działalność gospodarcza w zakresie usług zarządzania i windykacji od do nadal w Stalexport SA jako Dyrektor Finansowy od do w Cognor Górnośląski Sp. z o.o. jako Członek Zarządu od w Cognor SA jako Członek Zarządu

8 Strategia Naszym celem jest zaoferowanie Klientom najwyŝszego poziomu usług i kompleksowe zaspokajanie ich oczekiwań na rynku Europy Centralnej, przy systematycznym i stabilnym rozwoju organizacji oraz rosnącej zyskowności Spółki Naszą strategię chcemy realizować poprzez: Sieć składów handlowych zlokalizowanych blisko Klienta docelowego Szeroki asortyment wyrobów oferowanych w dowolnych ilościach Rozwój serwisu: cięcie, gięcie, konsulting techniczny Wysoką jakość wyrobów i usług Wykorzystanie synergii sprzedaŝowej, kosztowej i wizerunkowej w ramach międzynarodowej struktury grupy Doskonalenie umiejętności naszych pracowników i stosowanych procedur Innowacyjność w działaniu Budowanie wizerunku solidnego partnera w biznesie i prestiŝowego pracodawcy 8

9 Zasięg działania Zasięg działalności operacyjnej 9 Gdańsk Słupsk Olsztyn Szczecin Koronowo Białystok Ostrołęka Piła KrzyŜ Gniezno PL Kostrzyn n/odrą Warszawa Gostyń śychlin Warka Zielona Góra Wrocław Brzeg Bełchatów Lublin Częstochowa Opole Strzelce Op. Zawiercie Pardubice Gliwice KATOWICE Nowy Sącz Vyskov Salzburg Innsbruck CZ Ivanowice LINZ AT Klagenfurt Maribor SLO HR Varazdin Zagreb Vienna Trnava Teesdorf Gyor Graz Sinj BIH Sarajewo Elbląg SK HU Osijek Sibiu spółki główne skład handlowy zbrojarnia blachy dachowe biuro handlowe RO Ponad 40 składów handlowych, biur, składów oraz magazynów z pełnym wyposaŝeniem w Polsce i całej Europie Środkowej W Polsce jesteśmy liderem w infrastrukturze: 24 składy handlowe oraz 5 zbrojarni: 210 tys. m2 powierzchni magazynowej, w tym zadaszonej 110 tys. M2 Ponad 5000 klientów i ponad 400 dostawców w 2008 roku. Grupa COGNOR nie jest uzaleŝniona od Ŝadnego indywidualnego klienta bądź dostawcy Dostawcy Grupy to wszyscy wiodący producenci stali, w tym huty naleŝące do Złomrex SA Klienci Grupy to podmioty branŝy inŝynierii cywilnej i lądowej, podmioty branŝy budowlanej i developerskiej oraz przemysłu samochodowego Planowany jest rozwój i budowa nowych składów w lokalizacjach o największym potencjalne, rozwój sprzedaŝy wyrobów wyŝszej jakości (stali jakościowych) oraz oferowanych usług dodatkowych w tych punktach

10 Historia Grupa COGNOR kontynuuje kilkadziesiąt lat tradycji biznesowej znanych podmiotów w Polsce a takŝe w szeregu krajów Europy Środkowej Centrostal SA powstała w 1991 roku w wyniku procesu przekształceń własnościowych Państwowego Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi w Gdańsku, działającego od 1946 roku. W 2006 roku inwestorem strategicznym Centrostal SA staje się Złomrex SA. Grupa stopniowo powiększa się o kolejne spółki: Centrostal Górnośląski Sp. z o.o. - powstała w 1945 roku, wiodąca w handlu stalą na terenie Polski południowej Stalexport SA - powstała w 1963 roku, marka znana w handlu na terenie Polski i za granicą Florian Podkarpacie SA - powstała w 1996 roku, zajmująca się produkcją blach dachowych oraz sprzedaŝą innych elementów dachowych Voestalpine Stahlhandel GmbH - powstała w 1970 roku, lider dystrybucji wyrobów stalowych w Austrii, funkcjonująca takŝe w innych krajach Europy Środkowej Od początku 2009 roku spółki Grupy Kapitałowej działają pod wspólną marką: 10

11 Integracja W procesie integracji naszej Grupy wypracowaliśmy i wdraŝamy unikalne narzędzia i rozwiązania biznesowe wykorzystujące najnowsze technologie informatyczne: Narzędzia informatyczne IFS Applications - system klasy ERP będący platformą informatyczną całej Grupy Kapitałowej: - Informacja on-line o dostępności asortymentów - Informacja on-line o procesie sprzedaŝy - Usprawnienie obiegu i przetwarzania dokumentów - Pełna spójność danych w całej Grupie Kapitałowej, - Ułatwione tworzenie sprawozdań finansowych System IFS w 2009r objął wszystkie składy krajowe natomiast w 2010r obejmie składy zagraniczne Internetowa Platforma Transakcyjna - obejmująca takŝe podmioty produkcyjne Złomrex SA: - Informacja on-line o zleceniach zakupu i sprzedaŝy - Rynkowe warunki transakcji wewnątrz Grupy - Transakcje zawierane w czasie rzeczywistym Platforma internetowa (www): - Narzędzie kształtowania polityki informacyjnej - W przyszłości platforma transakcji handlowych Rozwiązania biznesowe Platforma zakupowa Minimalizacja kosztów zakupu poprzez wykorzystanie efektu skali, okazji spotowych oraz poprawę rotacji zapasów dzięki racjonalizacji logistyki ObniŜenie kosztów zakupu towarów o 1 % daje oszczędności na poziomie 7,8 mln zł rocznie System cennikowy Ciągłe odnoszenie się do bieŝących cen rynkowych dla całości oferty handlowej pozwala na efektywną kontrole procesu sprzedaŝy i maksymalizację realizowanych marŝ Zarządzanie personelem Wykorzystując m.in. motywacyjne systemy wynagrodzeń budujemy skuteczne struktury sprzedaŝowe i kompetentne zaplecze biznesu przy minimalizacji kosztów stałych

12 Restrukturyzacja Struktura Grupy Osiągnęliśmy integrację całości krajowego biznesu dystrybucyjnego, nabywanego wcześniej jako działalność wielu róŝnych spółek w jeden podmiot gospodarczy z jednym systemem informatycznym. Zalety prostej struktury: UmoŜliwia optymalizację logistyki i gospodarki magazynowej przy całkowitej eliminacji ryzyka transfer pricingu Wyeliminowanie sprzecznych interesów spółek, integracja zespołu wokół wspólnego celu ObniŜenie kosztów stałych Identyfikacja wokół jednej marki i misji biznesowej Szybkie i skuteczne zarządzanie zmianą w całej organizacji Łatwa standaryzacja procesów i budowanie jednolitej kultury biznesu Realizacja połączenia Proces trwał przez ostatnie 12 miesięcy. Ze względu na stopień skomplikowania integracja realizowana była poprzez dzierŝawę poszczególnych części biznesowych (składów handlowych) a następnie bądź równolegle kapitałowe łączenie spółek W chwili obecnej w strukturze istnieje nieoperacyjny podmiot Stalexport SA Włączenie kapitałowe Stalexport SA nastąpi w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy i nie będzie to miało wpływu na bieŝący biznes operacyjny (brak w Stalexporcie działalności operacyjnej i majątku obrotowego) Efekty uproszczenia struktury Grupy: Zmniejszenie zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy na poziomie 231 osób (zatrudnienie Grupy zmniejszyło się z 1290 osób do 1059 osób) Dalsza optymalizacja zatrudnienia do końca 2009 roku o kolejne 82 osoby (do poziomu 977 osób w Grupie) Oszczędności kosztów administracyjnych o 1 mln zł rocznie Ograniczenie zakresu usług obcych (zmiana systemu ochrony, optymalizacja logistyki, centralizacja pozostałych usług) na poziomie 4 mln zł rocznie

13 Restrukturyzacja Struktura Grupy - stan pierwotny ZŁOMREX S.A. 100,0 % 64,29 % Złomrex Steel Services SA 74,9 % + 25,1 % opcja call Centrostal SA Opole (SH) Olsztyn (SH) Słupsk (SH) Gdańsk (SH) Elbląg (SH) Szczecin (BH) Gdańsk (Z) Voestalpine Stahlhandel GmbH oraz spółki zaleŝne Austria Czechy Słowacja Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina 100,0 % Stalexport SA Częstochowa (SH) Białystok (SH) Koronowo (SH) Gniezno (SH) KrzyŜ (SH) Kostrzyń (SH) Gostyń (SH) Piła (SH) Bełchatów (SH) Warszawa (SH) KrzyŜ (Z) Katowice (Z) Warszawa (Z) 97,8 % 98,8 % 98,8 % Stalexport Serwis Centrum SA Stalexport Centrostal Lublin SA Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. Wrocław (SH) Opole (SH) Katowice (SH) Lublin (SH) Białystok (SH) SH Skład Handlowy BH Biuro Handlowe Z Zbrojarnia B Blachy Dachowe 100,0 % 77,4 % Centrostal Górnośląski Sp. z o.o. Florian Podkarpacie SA Warka (SH) Strzelce Op. (SH) śychlin (SH) Katowice (SH) Brzeg (SH) Nowy Sącz (B) 95,1 % 100,0 % Stalexport Serwis Centrum Bełchatów SA Przedsiębiorstwo Usługowe In-Bud Sp. z o.o. Bełchatów (SH) Ostrołęka (SH) 13

14 Restrukturyzacja Struktura Grupy - stan obecny ZŁOMREX S.A. SH Skład Handlowy BH Biuro Handlowe Z Zbrojarnia B Blachy Dachowe 65,7 % + warranty COGNOR SA Katowice (SH) Wrocław (SH) Brzeg (SH) Opole (SH) Strzelce Op. (SH) Częstochowa (SH) Bełchatów (SH) Warszawa (SH) Warka (SH) Lublin (SH) śychlin (SH) Gostyń (SH) Koronowo (SH) Gniezno (SH) KrzyŜ (SH) Gdańsk (SH) Olsztyn (SH) Słupsk (SH) Elbląg (SH) Kostrzyń (SH) Piła (SH) Ostrołęka (SH) Białystok (SH) Szczecin (BH) Zielona Góra (BH) Warszawa (Z) Gdańsk (Z) Katowice (Z) KrzyŜ (Z) Zawiercie (Z) 100,0 % Stalexport SA 77,4 % COGNOR Blachy Dachowe SA Nowy Sącz (B) 74,9 % + 25,1 % opcja call COGNOR Stahlhandel GmbH oraz spółki zaleŝne Austria Czechy Słowacja Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina W dniu 1 września 2009 roku zostało zarejestrowane połączenie kapitałowe Cognor SA z Cognor Górnośląski Sp. z o.o. oraz Złomrex Steel Services SA 14

15 Restrukturyzacja Struktura Grupy - stan docelowy ZŁOMREX S.A. SH Skład Handlowy BH Biuro Handlowe Z Zbrojarnia B Blachy Dachowe 65,7 % 81,0% + warranty COGNOR SA Katowice (SH) Wrocław (SH) Brzeg (SH) Opole (SH) Strzelce Op. (SH) Częstochowa (SH) Bełchatów (SH) Warszawa (SH) Warka (SH) Lublin (SH) śychlin (SH) Gostyń (SH) Koronowo (SH) Gniezno (SH) KrzyŜ (SH) Gdańsk (SH) Olsztyn (SH) Słupsk (SH) Elbląg (SH) Kostrzyń (SH) Piła (SH) Ostrołęka (SH) Białystok (SH) Szczecin (BH) Zielona Góra (BH) Warszawa (Z) Gdańsk (Z) Katowice (Z) KrzyŜ (Z) Zawiercie (Z) 77,4 % COGNOR Blachy Dachowe SA Nowy Sącz (B) 100,0 % COGNOR Stahlhandel GmbH * oraz spółki zaleŝne Austria Czechy Słowacja Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina * Struktura Grupy Cognor Stahlhandel zaprezentowana jest w kolejnym slajdzie 15

16 Restrukturyzacja Struktura Grupy Cognor Stahlhandel GmbH - stan obecny % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 16 Neptun Stahlhandel GmbH Cognor Stahlhandel Slovakia SRO Cognor Stahlhandel DOO Cognor Stahlhandel Hungary KFT Stahlhandel Beteiligungs Holding GmbH Cognor Stahlhandel Czech Republic SRO Cognor Tad Metals Edelstahlhandel GmbH 100 % Cognor Tad Metals INOX SRO COGNOR Stahlhandel GmbH AUSTRIA: Linz (SH) Graz (SH) Wien (SH) Linz (Z) Graz (Z) SŁOWACJA: Trnava (BH) SŁOWENIA: Maribor (BH) WĘGRY: Gyor (BH) AUSTRIA: Linz CZECHY: Vyskov (SH) Ivancice (SH) Pardubice (SH) AUSTRIA: Linz (SH) Graz (SH) Ivancice (SH) CZECHY: Ivancice (SH) 99,8 % 67,0 % 50,0 % 36,0 % 100 % 51 % 100 % SH Skład Handlowy BH Biuro Handlowe Z Zbrojarnia AUSTRIA: Linz (SH) Graz (SH) Teesdorf (SH) Klagenfurt (SH) Salzburg (SH) Zimmermann Stahlhandel GmbH Vereinigte Biegegesellschaft GmbH Arge Baustahl Eisen Blasy-Neptun GmbH BWS Bewehrungsstahl GmbH Cognor Stahlhandel Sp. z o.o. Cognor Ambient Stahlhandel SRL Cognor Veting Stahlhandel DOO 100 % Cognor Veting Stahlhandel DOO AUSTRIA: St. Polten (BH) AUSTRIA: Klagenfurt (SH) Klagenfurt (Z) AUSTRIA: Innsbruck (BH) AUSTRIA: Teesdorf (Z) POLSKA: Gliwice (SH) RUMUNIA: Sibiu (SH) CHORWACJA: Varazdin (SH) Zagreb (BH) Osijek (BH) Sinj (BH) BOŚNIA I HERCEGOWINA: Sarajevo (SH) Struktura Cognor Stahlhandel większym zmianom. nie będzie podlegała W czerwcu 2009r. sprzedana została za kwotę 5 mln EUR spółka Kollensperger GmbH & CO KG, w której Cognor posiadał 60 % udziałów i miał ograniczony wpływ na zarządzanie. Podmiot ten był odległy terytorialnie, bez perspektyw synergii zakupowych i kosztowych. Pozostałe spółki są wyodrębnione z punktu widzenia prowadzonej działalności i nie konkurują ze sobą: Grupa Neptun prowadzi wyłącznie sprzedaŝ prętów zbrojeniowych i produkcje zbrojeń Grupa SBH i pozostałe spółki handlują pozostałymi asortymentami W przyszłości spółki w poszczególnych krajach mogą zostać przekształcone na oddziały handlowe Cognor Stahlhandel jeŝeli okaŝe się to korzystniejsze z punktu widzenia podatkowego. Jedynie spółka Cognor Stahlhandel Sp. z o.o. z oddziałem handlowym w Gliwicach zostanie połączona z COGNOR SA. Jest to uzaleŝnione od prowadzonych rozmów na temat zakupu nieruchomości, obejmującej skład w Gliwicach (rozmowy trwają). Cognor prowadzi takŝe negocjacje w sprawie zakupu pozostałych 49% udziałów w Spółce Cognor Ambient Stahlhandel SRL w Rumunii.

17 Restrukturyzacja Restrukturyzacja zadłuŝenia W styczniu 2007 roku Grupa Złomrex, za pośrednictwem Złomrex International Finance SA pozyskała 170 mln Euro emitując euroobligacje. Z tej sumy kwota 52 mln Euro została przez ZIF przekazana w formie poŝyczek (Acquisition On- Loans) Grupie Cognor Stahlhandel na spłatę zobowiązań wobec jej poprzedniego własciciela Voestalpine AG. Emisja została zabezpieczona głównie na aktywach produkcyjnych Grupy Złomrex a takŝe na udziałach w spółce Cognor Stahlhandel GmbH oraz w formie cesji naleŝności wynikających z Acquisition On-Loans. BONDHOLDERS ZŁOMREX S.A. SENIOR NOTES 170 mln EUR Złomrex International Finance S.A. Francja INTERCOMPANY BONDS 118 mln EUR Przepływ środków z emisji ACQUISITION ON-LOANS 52 mln EUR Cognor Stahlhandel GmbH, Austria W związku z kryzysem w branŝy stalowej oraz na rynkach finansowych euroobligacje Złomrexu od pewnego czasu są notowane znacznie poniŝej ich wartości nominalnej. W ciągu ostatnich miesięcy Cognor nabywał te obligacje po atrakcyjnych cenach i za zgodą Złomrex uŝywał je do przedterminowej spłaty z Acquisition On-Loans, potrącając kwoty z nich wynikające z nominałem nabytych euroobligacji. Od stycznia 2009 roku do chwili obecnej Cognor zredukował w powyŝszy sposób Acquisition On-Loans z 52 mln Euro do 9 mln Euro wydając na ten cel 16 mln Euro w formie gotówki oraz 8 mln Euro jako zadłuŝenie do Złomrex-u. W wyniku tej operacji wydatek Cognora z tytułu odsetek ulegnie zmniejszeniu o 3,66 mln Euro rocznie. 17

18 Restrukturyzacja Łączne zobowiązania z tytułu kredytów i poŝyczek na : Rodzaj zadłuŝenia Kwota zadłuŝenia ZadłuŜenie krótkoterminowe ZadłuŜenie długoterminowe Oprocentowane kredyty i poŝyczki, w tym: Acquisition On-Loans Kredyty w rachunku bieŝącym Oprocentowane kredyty i poŝyczki RAZEM w zł Inne zobowiązania: Opcja call od Voestalpine AG na zakup pozostałych 25,1 % akcji Cognor Stahlhandel GmbH za kwotę 5 mln Euro z terminem wykonania do końca 2010 roku 18

19 Restrukturyzacja Pozostałe obszary restrukturyzacji: SprzedaŜ zbędnego majątku: Nieruchomość Katowice Panewniki Nieruchomość w Chorzowie Nieruchomość Opole Odrzańska Nieruchomość KrzyŜ Nieruchomość Warszawa - Ursus Zmiany w strukturze składów handlowych: Uruchomienie nowych lokalizacji biur handlowych: Łódź, Poznań, Rzeszów Likwidacja trwale nierentownych lub ograniczenie działalności składów do biura handlowego (likwidacja magazynów) strategia w trakcie opracowania Ograniczenie nierentownych obszarów działalności: W zakresie handlu tranzytowego z krajami Ameryki Południowej W zakresie produkcji zbrojeń budowlanych 19

20 Restrukturyzacja PODSUMOWANIE: efekty finansowe Uruchomienie Platformy zakupowej Szacowany cash Szacowana jednorazowo oszczędność roczna - obniŝenie kosztów zakupu towarów: 7,8 mln Uproszczenie struktury Grupy - ograniczenie zatrudnienia: 15,0 mln - oszczędność kosztów administracyjnych: 1,0 mln - oszczędność kosztów usług obcych: 4,0 mln Restrukturyzacja zadłuŝenia - oszczędność na odsetkach: 15,0 mln SprzedaŜ zbędnego majątku - nieruchomość Katowice-Panewniki: 0,1 mln - nieruchomość Chorzów: 0,2 mln - nieruchomość Opole-Odrzańska: 0,4 mln - nieruchomość KrzyŜ 0,1 mln - nieruchomość Warszawa-Ursus 0,6 mln Optymalizacja struktury oddziałów??? mln RAZEM w zł 50,0 mln 44,2 mln 20

21 Działalność operacyjna PRODUKCJA STALI mln ton I półrocze 2009 Zmiana % I półrocze 2008 Polska 3,2-42 % 5,5 EU (25) 60,9-42 % 105,0 Świat 547,9-21 % 695,4 Źródło: International Iron and Steel Institute ZUśYCIE STALI mln ton I półrocze 2009 Zmiana % I półrocze 2008 Polska 3, % 6,360 Wyroby długie 1, % 2,224 Wyroby płaskie 1, % 3,430 Pozostałe % 638 Źródło: Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa CENY STALI pln / tonę Q Zmiana % Q Złom % Kęsy % Pręty % Źródło: Cognor SA 21

22 Działalność operacyjna Rynki zbytu W 2008 roku sprzedaliśmy wyroby stalowe do 36 krajów świata Struktura sprzedaŝy: BOŚNIA I HERCEGOWINA SŁOWACJA 1% 1% WĘGRY 1% RUMUNIA 1% BUŁGARIA 1% SŁOWENIA 2% CHORWACJA 3% POZOSTALI 1% AUSTRIA 43% USA 3% NIEMCY CZECHY POLSKA 4% 6% 33% SPRZEDAś 2008 mln zł Austria 977,0 Polska 753,6 Czechy 136,3 Niemcy 81,9 Chorwacja 70,8 USA* 64,2 Słowenia 38,9 Bułgaria 32,4 Rumunia 26,3 Węgry 26,0 Słowacja 22,1 Bośnia i Hercegowina 13,9 Pozostali 9,4 * SprzedaŜ nie jest kontynuowana w

23 Działalność operacyjna SprzedaŜ ilościowa wyrobów stalowych tys. ton I półrocze 2009 Zmiana % I półrocze 2008 Cognor SA 83,59-53,78 % 180,84 Tranzyt 24,41-45,86 % 45,09 SprzedaŜ ze składu 59,18-56,41 % 135,75 Cognor Stahlhandel GmbH 126,39-51,77 % 262,04 Tranzyt 30,99-61,73 % 80,97 SprzedaŜ ze składu 95,40-47,31 % 181,07 RAZEM 209,98-52,59 % 442,88 Tranzyt 55,40-56,05 % 126,06 SprzedaŜ ze składu 154,58-51,21 % 316,82 23

24 Działalność operacyjna SprzedaŜ asortymentowa tys. ton tys. zł Blachy Pręty Ŝebrowane Kształtowniki 38,95 44,68 28, pręty kwadratowe 1% blachy 21% pręty Ŝebrowane 15% Zbrojenia Inne wyroby 32,12 28, usługi 2% kształtowniki 15% Rury Pręty płaskie 8,33 13, pręty gładkie 6% Pręty gładkie Usługi Pręty kwadratowe 11,99 2, pręty płaskie 7% rury 7% inne wyroby 11% zbrojenia 15% Razem 209,

25 Działalność operacyjna Ceny wyrobów stalowych na przestrzeni ostatnich dwóch lat w Europie: Spadek cen wyrobów stalowych w ciągu ostatnich 6 miesięcy o 25 %, natomiast w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 40 %. Spowodowało to spadek marŝy (strata) Cognora w wysokości 6,7 mln zł w 2009 roku. 25

26 Działalność operacyjna Rynek wyrobów hutniczych Europy Centralnej i Wschodniej ma duŝy potencjał wzrostu: W ostatnich latach większość krajów regionu w których działa Grupa Cognor przyjęto do Unii Europejskiej i rozpoczął się tam okres intensywnych inwestycji w infrastrukturę publiczną, budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Inwestycje w infrastrukturę publiczną oraz sektor budowlany łączą się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na stal i wyroby hutnicze. Rozwój nowo przyjętych krajów do Unii Europejskiej oznacza równieŝ rozwój wielu innych gałęzi przemysłu, które mają duŝe zapotrzebowanie na stal i wyroby hutnicze takie jak: przemysł samochodowy, oraz produkcja sprzętu AGD. Porównując zuŝycie stali na mieszkańca krajów Europy Zachodniej do krajów Europy Wschodniej moŝna prognozować dynamiczny wzrost zuŝycia stali w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 26

27 Wyniki finansowe Rachunek wyników Cognor SA Konsolidacja Cognor SA Cognor Stahlhandel GmbH Cognor SA Cognor Stahlhandel GmbH tys. zł * Przychody ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy Zysk brutto na sprzedaŝy Pozostałe przychody Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty Zysk/strata na działalności operacyjnej EBIT Przychody finansowe Koszty odsetek Inne koszty finansowe Koszty finansowe netto Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Zysk/strata przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk/strata netto EBITDA * Konsolidacja wyników Cognor Stahlhandel GmbH następuje od II kw. 2009r. 27

28 Wyniki finansowe Bilans Cognor SA konsolidacja Cognor SA Cognor Stahlhandel GmbH tys. zł * Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jedn. stowarzyszonych i inne inwestycje Inne naleŝności Prawo wieczystego uŝytkowania gruntów Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Pozostałe inwestycje NaleŜności, w tym: naleŝności z tytułu dostaw i usług i inne naleŝności naleŝności z tytułu podatku dochodowego Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy AKTYWA ŁĄCZNIE * Konsolidacja wyników Cognor Stahlhandel GmbH następuje od II kw. 2009r. 28

29 Wyniki finansowe Bilans Cognor SA konsolidacja Cognor SA Cognor Stahlhandel GmbH tys. zł Kapitał Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Nie podzielony wynik i wynik okresu sprawozdawczego Udziały mniejszości Zobowiązana długoterminowe Oprocentowane kredyty i poŝyczki Zobowiązana z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe zobowiązania Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązana krótkoterminowe Kredyty w rachunku bieŝącym Oprocentowane kredyty i poŝyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązana z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązana z tytułu podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania Zobowiązana z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązana Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe PASYWA ŁĄCZNIE

30 Wyniki finansowe Wskaźniki finansowe tys. zł Cognor SA Konsolidacja Wskaźnik płynności bieŝącej Wskaźnik płynności szybki Rotacja zapasów (dni) Rotacja naleŝności (dni) Rentowność sprzedaŝy brutto Rentowność EBIT Rentowność EBITDA Rentowność sprzedaŝy netto Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym Wskaźnik ogólnego zadłuŝenia 1,48 0, ,91% 10,37% -8,31% -0,04% 97,84% 56,98% Ilość akcji Zysk/strata na 1 akcję Rozwodniony zysk/strata na 1 akcję Wartość księgowa na 1 akcję Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję * 0,43 0,37 10,14 8,70 * Na dzień liczba akcji wynosiła oraz dodatkowo warrantów na akcje opłaconych aportem 49 % akcji Cognor Stahlhandel GmbH (średnia waŝona ilość akcji w okresie szt.) 30

31 Wyniki finansowe Podsumowanie: Wysoka strata na działalności operacyjnej w wysokości 42,7 mln zł, rentowność EBIT -10,4 % Wysoki spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2008r. Wynik netto w wysokości (-182 tys. zł) osiągnięty dzięki transakcjom skupu i umorzenia obligacji (przychód finansowy z tego tytułu 50,84 mln zł) Spółka utrzymuje płynność na dobrym i zadłuŝenie na bezpiecznym poziomie Przyczyny: Spadek przychodów z działalności operacyjnej: spadek cen o 25 % w pierwszym półroczu 2009r. spowodował spadek marŝy o ca 6,7 mln zł, Spadek przychodów z działalności operacyjnej: w wyniku kryzysu na rynku spadek popytu spowodował obniŝenie obrotów ilościowych o około 50 % co pociągnęło za sobą spadek marŝy o ca 19,6 mln zł, Spadek cen wymusił korektę wyceny zapasów magazynowych (przecena o 3 mln zł) Wysokie koszty sprzedaŝy i ogólnego zarządu Wnioski: Plan restrukturyzacji zakłada moŝliwość oszczędności w wysokości do 44,2 mln zł w skali roku Organiczny rozwój sprzedaŝy do poziomu z pierwszego półrocza 2008r. Wzrost poziomu realizowanej marŝy brutto z 4,91 % do 8 % 31

COGNOR SA. Prezentacja działalności spółki i wyników po III kwartale 2009. Listopad 2009

COGNOR SA. Prezentacja działalności spółki i wyników po III kwartale 2009. Listopad 2009 COGNOR SA Prezentacja działalności spółki i wyników po III kwartale 29 Listopad 29 Spis treści Restrukturyzacja Działalność operacyjna Wyniki finansowe po III kwartale 29r. NajbliŜsze plany 2 Aktualny

Bardziej szczegółowo

COGNOR SA. Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale 2009. Wrzesień 2009

COGNOR SA. Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale 2009. Wrzesień 2009 COGNOR SA Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale 2009 Wrzesień 2009 Spis treści Prezentacja Grupy Kapitałowej Restrukturyzacja Działalność operacyjna Wyniki finansowe po II kwartale 2009r.

Bardziej szczegółowo

Proces konsolidacji spółek dywizji dystrybucyjnej Grupy Kapitałowej Złomrex

Proces konsolidacji spółek dywizji dystrybucyjnej Grupy Kapitałowej Złomrex COGNOR S.A. Proces konsolidacji spółek dywizji dystrybucyjnej Grupy Kapitałowej Złomrex czerwiec 2009 1 Obszar działalności operacyjnej 2 Główne cele połączenia: Połączenie integrujące całość krajowej

Bardziej szczegółowo

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe Q2 2013 - Wyniki Operacyjne i Finansowe 3 wrzesień 2013 1 Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Wyniki Operacyjne 3. Wyniki Finansowe 4. Oczekiwania na Q3 2013 5. Refinansowanie i Średnioterminowe Nakłady Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Q Biznes i Finanse

Q Biznes i Finanse Q3 2012 Biznes i Finanse 20 listopada 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Przegląd działalności 3. Finanse 4. Prognozy Q4 2012 5. Refinansowanie i średnioterminowe nakłady inwestycyjne 6. Pytania i odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku Warszawa, 25 sierpnia 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia aktywów produkcyjnych od Złomrex S.A.

Transakcja nabycia aktywów produkcyjnych od Złomrex S.A. COGNOR S.A. Transakcja nabycia aktywów produkcyjnych od Złomrex S.A. Grudzień 2010 1 2010-12-27 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Sprzedaż polskich aktywów do ArcelorMittal 3. Sprzedaż Cognor Stahlhandel

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Biznes w nowej perspektywie

Biznes w nowej perspektywie Biznes w nowej perspektywie Sprzedaż aktywów dystrybucyjnych i rozpoczęcie działalności w obszarze produkcji stali oraz obrotu złomami metali 1 Wstęp Prezentujący: Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,82% 6,16%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,82% 6,16% 2 Akcjonariat Konsorcjum Stali S.A. (buy back) Dembowska Barbara Koclęga Janusz Dembowska Katarzyna Aviva OFE Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 7,47% 5,82% 6,16% 8,04% 8,59% Borysiewicz Krystyna

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,05% 5,82% 6,16%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 5,05% 5,82% 6,16% 2 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Konsorcjum Stali S.A. (buy back) 7,47% Altus TFI S.A. Dembowska Barbara Koclęga Janusz 5,5% 5,82% 6,16% Dembowska Katarzyna Aviva OFE 8,4% 8,59%

Bardziej szczegółowo

Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa. Warszawa, luty 2012

Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa. Warszawa, luty 2012 Biznes i Finanse Perspektywa Średnioterminowa Warszawa, 15-16 luty 212 1 Struktura GK Złomrex S.A. po okresie wzrostu w latach 26-28 PRODUKCJA WYROBÓW HUTNICZYCH HSJ - TLENOWNIA HSJ 92,4% FERROSTAL ZW

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05% 2 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Borysiewicz Krystyna 13,85% Aviva OFE Dembowska Katarzyna 8,04% 8,59% Koclęga Janusz Dembowska Barbara Altus TFI S.A. 5,05% 6,16% 5,82% Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa COGNOR SA

Grupa Kapitałowa COGNOR SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Grupa Kapitałowa COGNOR SA za 2009 rok Katowice, 30 kwietnia 2010r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA KAPITAŁOWA COGNOR SA SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE... 5

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników pierwszego kwartału 2013 r.

Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników pierwszego kwartału 2013 r. 15 Maj 2013 Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników pierwszego kwartału 2013 r. Pierwszy kwartał roku 2013 przyniósł kontynuację bardzo słabej sytuacji rynkowej dl a producentów stali w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW Ogólne informacje o firmie Firma Abak Sp. z o.o. jest producentem projektorów multimedialnych. Spółka została zarejestrowana w 1995 roku i posiada kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu

IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu IMPEL S.A. Prezentacja Zarządu Wyniki IV kwartału 2008 roku Komentarz do działalności w 2008 26 lutego 2009 r. Skonsolidowane wyniki finansowe Dwukrotny wzrost zysku operacyjnego w tys. PLN 2007 2008 Przychody

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2009 roku. Warszawa, 13 maja 2009 roku

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2009 roku. Warszawa, 13 maja 2009 roku Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2009 roku Warszawa, 13 maja 2009 roku Grupa Makarony Polskie Grupę Makarony Polskie tworzą: Makarony Polskie S.A. (produkcja: Rzeszów, Płock, Częstochowa)

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Śródroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe COGNOR SA za okres od r. do r.

Śródroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe COGNOR SA za okres od r. do r. Śródroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe COGNOR SA za okres od 1.10.2009r. do 31.12.2009r. 1 marca 2010 Spis treści Strona Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania finansowego 3 Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie Polnord Łódź I Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 3, 02-972 Warszawa, Nr KRS 0000273883, NIP: 729-011-30-34 Kapitał zakładowy: 2.750.000,00 zł w pełni opłacony Załącznik 4a OŚWIADCZENIE o stanie księgowym

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca 2008r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 R. (01.01.2008-30.06.2008) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 8 maja 2009 r./ Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz wyników oceny Skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo