COGNOR SA. Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale Wrzesień 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COGNOR SA. Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale 2009. Wrzesień 2009"

Transkrypt

1 COGNOR SA Prezentacja Grupy Kapitałowej i wyników po II kwartale 2009 Wrzesień 2009

2 Spis treści Prezentacja Grupy Kapitałowej Restrukturyzacja Działalność operacyjna Wyniki finansowe po II kwartale 2009r. NajbliŜsze plany 2

3 Działalność Grupa COGNOR jest jednym z liderów dystrybucji produktów stalowych w Polsce i Europie Środkowej Nasza aktywność na rynku stalowym obejmuje: SPRZEDAś WYROBÓW HUTNICZYCH Produkty płaskie Pręty zbrojeniowe Rury stalowe Kształtowniki Produkty ze stali specjalnych Inne: siatki, druty, taśmy DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCJA - PRZETWÓRSTWO STALI Produkcja zbrojeń Produkcja blach dachowych USŁUGI Cięcie i gięcie produktów stalowych Inne usługi specjalistyczne Konsulting techniczny Akcje Spółki od marca 1997 roku notowane są na GPW w Warszawie Wprowadzona od początku 2009 roku Nowa marka COGNOR jest elementem scalającym naszą działalność zgodnie z hasłem: Together reach more Razem osiągamy więcej 3

4 Działalność Działalność handlowa polega na dostarczaniu wyrobów wyprodukowanych przez huty do odbiorcy finalnego SPRZEDAś WYROBÓW HUTNICZYCH TRANZYT SPRZEDAś ZE SKŁADU SprzedaŜ prosto z huty z pominięciem składu Około 25% obrotu spółki MarŜe handlowe 5-8 % MoŜliwość duŝych terminowych kontraktów Około 75% obrotu spółki MarŜe handlowe 8-25 % MoŜliwość sprzedaŝy róŝnorodnych asortymentów SPRZEDAś HURTOWA SPRZEDAś DETALICZNA SprzedaŜ jednostkowa powyŝej 1 tony Około 70% obrotu spółki MarŜe handlowe 8-18 % SprzedaŜ jednostkowa do 1 tony Około 5% obrotu spółki MarŜe handlowe % SprzedaŜ tranzytowa rozwijana jest poprzez wykorzystanie podmiotów produkcyjnych naleŝących do Złomrex SA oraz innych producentów SprzedaŜ ze składu rozwijana jest w oparciu o rozległą sieć własnych składów handlowych 4

5 Akcjonariat Dane ogólne: Liczba akcji Liczba głosów na WZA Kapitał akcyjny ,00 zł Pozostali Akcjonariusze 34% Cena nominalna akcji 2,00 zł Struktura akcjonariatu: Akcjonariusz Liczba akcji Ilość głosów na WZA Udział % ZŁOMREX SA ,70 % Pozostali ,30 % Razem ,00 % ZŁOMREX SA 66% Z tytułu kapitału warunkowego Złomrex SA posiada jeszcze szt. warrantów uprawniających do objęcia akcji Cognor SA w stosunku 1:1. Złomrex opłacił je aportem w postaci akcji Złomrex Steel Services SA, posiadającej akcje Cognor Stahlhandel GmbH. Złomrex ma 10 lat na wykonanie warrantów, ma teŝ moŝliwość ich sprzedaŝy. 5

6 Organy spółki Rada Nadzorcza PRZEMYSŁAW SZTUCZKOWSKI Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Przemysław Sztuczkowski posiada wykształcenie średnie ukończył Pomaturalne Studium Obsługi Ruchu Turystycznego, specjalność: Technik obsługi ruchu turystycznego. Kariera zawodowa: od 1990 działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi Złomrex od 2002 do chwili obecnej w Złomrex SA jako Prezes Zarządu Pan Przemysław Sztuczkowski pełni równieŝ szereg funkcji w organach spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA PRZEMYSŁAW GRZESIAK Członek Rady Nadzorczej Pan Przemysław Grzesiak ma wykształcenie wyŝsze (mgr inŝynier) ukończył Wydział Metalurgiczny Politechniki Częstochowskiej w specjalności Energetyka Cieplna, Budowa Pieców Przemysłowych. Kariera zawodowa: w Piecoexport Gliwice jako mistrz robót od 1990 w POSW Złomrex jako Dyrektor w Złomrex SA jako Prezes Zarządu od 2002 w Złomrex SA jako Członek Zarządu w Ferrostal Łabędy jako Członek Zarządu Pan Przemysław Grzesiak pełni równieŝ szereg funkcji w organach spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA KRZYSZTOF ZOŁA Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Zoła ma wykształcenie wyŝsze (mgr inŝynier) ukończył Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w specjalności: Zarządzanie w Przemyśle Maszynowym. Kariera zawodowa: w Kredyt Bank SA jako analityk kredytowy od 2002 w Złomrex SA jako Dyrektor Finansowy od 2007 w Złomrex SA jako Członek Zarządu Pan Krzysztof Zoła pełni równieŝ szereg funkcji w organach spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA 6 DOMINIK BARSZCZ Członek Rady Nadzorczej Pan Dominik Barszcz ma wykształcenie wyŝsze (mgr ekonomii) ukończył Wydział Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach w specjalności: Rachunkowość Kariera zawodowa: od 1990 w POSW Złomrex jako Specjalista, Zastępca Głównego Księgowego, Główny Księgowy w Złomrex SA jako Z-ca Głównego Księgowego 2006 do chwili obecnej w Złomrex SA jako Główny Księgowy Pan Dominik Barszcz pełni równieŝ szereg funkcji w organach spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA ANNA KIEŁDANOWICZ Członek Rady Nadzorczej Pani Anna Kiełdanowicz ma wyŝsze wykształcenie (mgr ekonomii) - ukończyła Zarządzanie i Marketing na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu posiada dyplom MBA WSZiP im. Leona Koźmińskiego w Warszawie Kariera zawodowa: w Biurze Księgowym jako Asystentka w Biurze Księgowym jako Specjalista 2004 w Work Service jako Kierownik Działu Payroll w Grupie Ponar jako Dyrektor Personalny od 2007 w Złomrex SA jako Dyrektor Personalny Pan Anna Kiełdanowicz pełni równieŝ szereg funkcji w organach spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA

7 Organy spółki Zarząd Kariera zawodowa: w Impexmetal jako Handlowiec w FLT et Metalux SA (Belgia), jako Kierownik Działu w S&I SA (Szwajcaria), jako Dyrektor Handlowy w Impexmetal jako Dyrektor Handlowy Członek Zarządu w Hucie Ostrowiec SA jako Dyrektor Handlowy Członek Zarządu w Nordkalk Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu od 2004 w Złomrex SA jako Członek Zarządu Dyrektor Handlowy od delegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Cognor SA i Złomrex Steel Services SA od jako Prezes Zarządu Cognor SA i Złomrex Steel Services SA Pan Krzysztof Walarowski pełni równieŝ szereg funkcji w organach nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej Złomrex SA 7 KRZYSZTOF WALAROWSKI PREZES ZARZĄDU Pan Krzysztof Walarowski ma wyŝsze wykształcenie (mgr ekonomii), ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. DARIUSZ MASZCZYK CZŁONEK ZARZĄDU Kariera zawodowa: na Politechnice Częstochowskiej jako Asystent w Instytucie Matematyki i Informatyki w Banku Handlowym w Warszawie SA jako Inspektor Kredytowy w SHU Techmet SC jako Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych w Unimot Express Sp. z o.o. jako Dyrektor Finansowy Członek Zarządu w Unimot Truck Pan Dariusz Maszczyk ma wyŝsze wykształcenie (mgr inŝynier), ukończył Wydział Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej a takŝe WyŜszą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie z tytułem MBA. Sp. z o.o. jako Dyrektor Finansowy w Gemini Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu od 2002 do nadal właściciel PHU TUZ Dariusz Maszczyk działalność gospodarcza w zakresie usług zarządzania i windykacji od do nadal w Stalexport SA jako Dyrektor Finansowy od do w Cognor Górnośląski Sp. z o.o. jako Członek Zarządu od w Cognor SA jako Członek Zarządu

8 Strategia Naszym celem jest zaoferowanie Klientom najwyŝszego poziomu usług i kompleksowe zaspokajanie ich oczekiwań na rynku Europy Centralnej, przy systematycznym i stabilnym rozwoju organizacji oraz rosnącej zyskowności Spółki Naszą strategię chcemy realizować poprzez: Sieć składów handlowych zlokalizowanych blisko Klienta docelowego Szeroki asortyment wyrobów oferowanych w dowolnych ilościach Rozwój serwisu: cięcie, gięcie, konsulting techniczny Wysoką jakość wyrobów i usług Wykorzystanie synergii sprzedaŝowej, kosztowej i wizerunkowej w ramach międzynarodowej struktury grupy Doskonalenie umiejętności naszych pracowników i stosowanych procedur Innowacyjność w działaniu Budowanie wizerunku solidnego partnera w biznesie i prestiŝowego pracodawcy 8

9 Zasięg działania Zasięg działalności operacyjnej 9 Gdańsk Słupsk Olsztyn Szczecin Koronowo Białystok Ostrołęka Piła KrzyŜ Gniezno PL Kostrzyn n/odrą Warszawa Gostyń śychlin Warka Zielona Góra Wrocław Brzeg Bełchatów Lublin Częstochowa Opole Strzelce Op. Zawiercie Pardubice Gliwice KATOWICE Nowy Sącz Vyskov Salzburg Innsbruck CZ Ivanowice LINZ AT Klagenfurt Maribor SLO HR Varazdin Zagreb Vienna Trnava Teesdorf Gyor Graz Sinj BIH Sarajewo Elbląg SK HU Osijek Sibiu spółki główne skład handlowy zbrojarnia blachy dachowe biuro handlowe RO Ponad 40 składów handlowych, biur, składów oraz magazynów z pełnym wyposaŝeniem w Polsce i całej Europie Środkowej W Polsce jesteśmy liderem w infrastrukturze: 24 składy handlowe oraz 5 zbrojarni: 210 tys. m2 powierzchni magazynowej, w tym zadaszonej 110 tys. M2 Ponad 5000 klientów i ponad 400 dostawców w 2008 roku. Grupa COGNOR nie jest uzaleŝniona od Ŝadnego indywidualnego klienta bądź dostawcy Dostawcy Grupy to wszyscy wiodący producenci stali, w tym huty naleŝące do Złomrex SA Klienci Grupy to podmioty branŝy inŝynierii cywilnej i lądowej, podmioty branŝy budowlanej i developerskiej oraz przemysłu samochodowego Planowany jest rozwój i budowa nowych składów w lokalizacjach o największym potencjalne, rozwój sprzedaŝy wyrobów wyŝszej jakości (stali jakościowych) oraz oferowanych usług dodatkowych w tych punktach

10 Historia Grupa COGNOR kontynuuje kilkadziesiąt lat tradycji biznesowej znanych podmiotów w Polsce a takŝe w szeregu krajów Europy Środkowej Centrostal SA powstała w 1991 roku w wyniku procesu przekształceń własnościowych Państwowego Przedsiębiorstwa Obrotu Wyrobami Hutniczymi w Gdańsku, działającego od 1946 roku. W 2006 roku inwestorem strategicznym Centrostal SA staje się Złomrex SA. Grupa stopniowo powiększa się o kolejne spółki: Centrostal Górnośląski Sp. z o.o. - powstała w 1945 roku, wiodąca w handlu stalą na terenie Polski południowej Stalexport SA - powstała w 1963 roku, marka znana w handlu na terenie Polski i za granicą Florian Podkarpacie SA - powstała w 1996 roku, zajmująca się produkcją blach dachowych oraz sprzedaŝą innych elementów dachowych Voestalpine Stahlhandel GmbH - powstała w 1970 roku, lider dystrybucji wyrobów stalowych w Austrii, funkcjonująca takŝe w innych krajach Europy Środkowej Od początku 2009 roku spółki Grupy Kapitałowej działają pod wspólną marką: 10

11 Integracja W procesie integracji naszej Grupy wypracowaliśmy i wdraŝamy unikalne narzędzia i rozwiązania biznesowe wykorzystujące najnowsze technologie informatyczne: Narzędzia informatyczne IFS Applications - system klasy ERP będący platformą informatyczną całej Grupy Kapitałowej: - Informacja on-line o dostępności asortymentów - Informacja on-line o procesie sprzedaŝy - Usprawnienie obiegu i przetwarzania dokumentów - Pełna spójność danych w całej Grupie Kapitałowej, - Ułatwione tworzenie sprawozdań finansowych System IFS w 2009r objął wszystkie składy krajowe natomiast w 2010r obejmie składy zagraniczne Internetowa Platforma Transakcyjna - obejmująca takŝe podmioty produkcyjne Złomrex SA: - Informacja on-line o zleceniach zakupu i sprzedaŝy - Rynkowe warunki transakcji wewnątrz Grupy - Transakcje zawierane w czasie rzeczywistym Platforma internetowa (www): - Narzędzie kształtowania polityki informacyjnej - W przyszłości platforma transakcji handlowych Rozwiązania biznesowe Platforma zakupowa Minimalizacja kosztów zakupu poprzez wykorzystanie efektu skali, okazji spotowych oraz poprawę rotacji zapasów dzięki racjonalizacji logistyki ObniŜenie kosztów zakupu towarów o 1 % daje oszczędności na poziomie 7,8 mln zł rocznie System cennikowy Ciągłe odnoszenie się do bieŝących cen rynkowych dla całości oferty handlowej pozwala na efektywną kontrole procesu sprzedaŝy i maksymalizację realizowanych marŝ Zarządzanie personelem Wykorzystując m.in. motywacyjne systemy wynagrodzeń budujemy skuteczne struktury sprzedaŝowe i kompetentne zaplecze biznesu przy minimalizacji kosztów stałych

12 Restrukturyzacja Struktura Grupy Osiągnęliśmy integrację całości krajowego biznesu dystrybucyjnego, nabywanego wcześniej jako działalność wielu róŝnych spółek w jeden podmiot gospodarczy z jednym systemem informatycznym. Zalety prostej struktury: UmoŜliwia optymalizację logistyki i gospodarki magazynowej przy całkowitej eliminacji ryzyka transfer pricingu Wyeliminowanie sprzecznych interesów spółek, integracja zespołu wokół wspólnego celu ObniŜenie kosztów stałych Identyfikacja wokół jednej marki i misji biznesowej Szybkie i skuteczne zarządzanie zmianą w całej organizacji Łatwa standaryzacja procesów i budowanie jednolitej kultury biznesu Realizacja połączenia Proces trwał przez ostatnie 12 miesięcy. Ze względu na stopień skomplikowania integracja realizowana była poprzez dzierŝawę poszczególnych części biznesowych (składów handlowych) a następnie bądź równolegle kapitałowe łączenie spółek W chwili obecnej w strukturze istnieje nieoperacyjny podmiot Stalexport SA Włączenie kapitałowe Stalexport SA nastąpi w ciągu najbliŝszych 6 miesięcy i nie będzie to miało wpływu na bieŝący biznes operacyjny (brak w Stalexporcie działalności operacyjnej i majątku obrotowego) Efekty uproszczenia struktury Grupy: Zmniejszenie zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy na poziomie 231 osób (zatrudnienie Grupy zmniejszyło się z 1290 osób do 1059 osób) Dalsza optymalizacja zatrudnienia do końca 2009 roku o kolejne 82 osoby (do poziomu 977 osób w Grupie) Oszczędności kosztów administracyjnych o 1 mln zł rocznie Ograniczenie zakresu usług obcych (zmiana systemu ochrony, optymalizacja logistyki, centralizacja pozostałych usług) na poziomie 4 mln zł rocznie

13 Restrukturyzacja Struktura Grupy - stan pierwotny ZŁOMREX S.A. 100,0 % 64,29 % Złomrex Steel Services SA 74,9 % + 25,1 % opcja call Centrostal SA Opole (SH) Olsztyn (SH) Słupsk (SH) Gdańsk (SH) Elbląg (SH) Szczecin (BH) Gdańsk (Z) Voestalpine Stahlhandel GmbH oraz spółki zaleŝne Austria Czechy Słowacja Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina 100,0 % Stalexport SA Częstochowa (SH) Białystok (SH) Koronowo (SH) Gniezno (SH) KrzyŜ (SH) Kostrzyń (SH) Gostyń (SH) Piła (SH) Bełchatów (SH) Warszawa (SH) KrzyŜ (Z) Katowice (Z) Warszawa (Z) 97,8 % 98,8 % 98,8 % Stalexport Serwis Centrum SA Stalexport Centrostal Lublin SA Stalexport Metalzbyt Sp. z o.o. Wrocław (SH) Opole (SH) Katowice (SH) Lublin (SH) Białystok (SH) SH Skład Handlowy BH Biuro Handlowe Z Zbrojarnia B Blachy Dachowe 100,0 % 77,4 % Centrostal Górnośląski Sp. z o.o. Florian Podkarpacie SA Warka (SH) Strzelce Op. (SH) śychlin (SH) Katowice (SH) Brzeg (SH) Nowy Sącz (B) 95,1 % 100,0 % Stalexport Serwis Centrum Bełchatów SA Przedsiębiorstwo Usługowe In-Bud Sp. z o.o. Bełchatów (SH) Ostrołęka (SH) 13

14 Restrukturyzacja Struktura Grupy - stan obecny ZŁOMREX S.A. SH Skład Handlowy BH Biuro Handlowe Z Zbrojarnia B Blachy Dachowe 65,7 % + warranty COGNOR SA Katowice (SH) Wrocław (SH) Brzeg (SH) Opole (SH) Strzelce Op. (SH) Częstochowa (SH) Bełchatów (SH) Warszawa (SH) Warka (SH) Lublin (SH) śychlin (SH) Gostyń (SH) Koronowo (SH) Gniezno (SH) KrzyŜ (SH) Gdańsk (SH) Olsztyn (SH) Słupsk (SH) Elbląg (SH) Kostrzyń (SH) Piła (SH) Ostrołęka (SH) Białystok (SH) Szczecin (BH) Zielona Góra (BH) Warszawa (Z) Gdańsk (Z) Katowice (Z) KrzyŜ (Z) Zawiercie (Z) 100,0 % Stalexport SA 77,4 % COGNOR Blachy Dachowe SA Nowy Sącz (B) 74,9 % + 25,1 % opcja call COGNOR Stahlhandel GmbH oraz spółki zaleŝne Austria Czechy Słowacja Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina W dniu 1 września 2009 roku zostało zarejestrowane połączenie kapitałowe Cognor SA z Cognor Górnośląski Sp. z o.o. oraz Złomrex Steel Services SA 14

15 Restrukturyzacja Struktura Grupy - stan docelowy ZŁOMREX S.A. SH Skład Handlowy BH Biuro Handlowe Z Zbrojarnia B Blachy Dachowe 65,7 % 81,0% + warranty COGNOR SA Katowice (SH) Wrocław (SH) Brzeg (SH) Opole (SH) Strzelce Op. (SH) Częstochowa (SH) Bełchatów (SH) Warszawa (SH) Warka (SH) Lublin (SH) śychlin (SH) Gostyń (SH) Koronowo (SH) Gniezno (SH) KrzyŜ (SH) Gdańsk (SH) Olsztyn (SH) Słupsk (SH) Elbląg (SH) Kostrzyń (SH) Piła (SH) Ostrołęka (SH) Białystok (SH) Szczecin (BH) Zielona Góra (BH) Warszawa (Z) Gdańsk (Z) Katowice (Z) KrzyŜ (Z) Zawiercie (Z) 77,4 % COGNOR Blachy Dachowe SA Nowy Sącz (B) 100,0 % COGNOR Stahlhandel GmbH * oraz spółki zaleŝne Austria Czechy Słowacja Wegry Słowenia Polska Rumunia Chorwacja Bośnia i Hercegowina * Struktura Grupy Cognor Stahlhandel zaprezentowana jest w kolejnym slajdzie 15

16 Restrukturyzacja Struktura Grupy Cognor Stahlhandel GmbH - stan obecny % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 50 % 16 Neptun Stahlhandel GmbH Cognor Stahlhandel Slovakia SRO Cognor Stahlhandel DOO Cognor Stahlhandel Hungary KFT Stahlhandel Beteiligungs Holding GmbH Cognor Stahlhandel Czech Republic SRO Cognor Tad Metals Edelstahlhandel GmbH 100 % Cognor Tad Metals INOX SRO COGNOR Stahlhandel GmbH AUSTRIA: Linz (SH) Graz (SH) Wien (SH) Linz (Z) Graz (Z) SŁOWACJA: Trnava (BH) SŁOWENIA: Maribor (BH) WĘGRY: Gyor (BH) AUSTRIA: Linz CZECHY: Vyskov (SH) Ivancice (SH) Pardubice (SH) AUSTRIA: Linz (SH) Graz (SH) Ivancice (SH) CZECHY: Ivancice (SH) 99,8 % 67,0 % 50,0 % 36,0 % 100 % 51 % 100 % SH Skład Handlowy BH Biuro Handlowe Z Zbrojarnia AUSTRIA: Linz (SH) Graz (SH) Teesdorf (SH) Klagenfurt (SH) Salzburg (SH) Zimmermann Stahlhandel GmbH Vereinigte Biegegesellschaft GmbH Arge Baustahl Eisen Blasy-Neptun GmbH BWS Bewehrungsstahl GmbH Cognor Stahlhandel Sp. z o.o. Cognor Ambient Stahlhandel SRL Cognor Veting Stahlhandel DOO 100 % Cognor Veting Stahlhandel DOO AUSTRIA: St. Polten (BH) AUSTRIA: Klagenfurt (SH) Klagenfurt (Z) AUSTRIA: Innsbruck (BH) AUSTRIA: Teesdorf (Z) POLSKA: Gliwice (SH) RUMUNIA: Sibiu (SH) CHORWACJA: Varazdin (SH) Zagreb (BH) Osijek (BH) Sinj (BH) BOŚNIA I HERCEGOWINA: Sarajevo (SH) Struktura Cognor Stahlhandel większym zmianom. nie będzie podlegała W czerwcu 2009r. sprzedana została za kwotę 5 mln EUR spółka Kollensperger GmbH & CO KG, w której Cognor posiadał 60 % udziałów i miał ograniczony wpływ na zarządzanie. Podmiot ten był odległy terytorialnie, bez perspektyw synergii zakupowych i kosztowych. Pozostałe spółki są wyodrębnione z punktu widzenia prowadzonej działalności i nie konkurują ze sobą: Grupa Neptun prowadzi wyłącznie sprzedaŝ prętów zbrojeniowych i produkcje zbrojeń Grupa SBH i pozostałe spółki handlują pozostałymi asortymentami W przyszłości spółki w poszczególnych krajach mogą zostać przekształcone na oddziały handlowe Cognor Stahlhandel jeŝeli okaŝe się to korzystniejsze z punktu widzenia podatkowego. Jedynie spółka Cognor Stahlhandel Sp. z o.o. z oddziałem handlowym w Gliwicach zostanie połączona z COGNOR SA. Jest to uzaleŝnione od prowadzonych rozmów na temat zakupu nieruchomości, obejmującej skład w Gliwicach (rozmowy trwają). Cognor prowadzi takŝe negocjacje w sprawie zakupu pozostałych 49% udziałów w Spółce Cognor Ambient Stahlhandel SRL w Rumunii.

17 Restrukturyzacja Restrukturyzacja zadłuŝenia W styczniu 2007 roku Grupa Złomrex, za pośrednictwem Złomrex International Finance SA pozyskała 170 mln Euro emitując euroobligacje. Z tej sumy kwota 52 mln Euro została przez ZIF przekazana w formie poŝyczek (Acquisition On- Loans) Grupie Cognor Stahlhandel na spłatę zobowiązań wobec jej poprzedniego własciciela Voestalpine AG. Emisja została zabezpieczona głównie na aktywach produkcyjnych Grupy Złomrex a takŝe na udziałach w spółce Cognor Stahlhandel GmbH oraz w formie cesji naleŝności wynikających z Acquisition On-Loans. BONDHOLDERS ZŁOMREX S.A. SENIOR NOTES 170 mln EUR Złomrex International Finance S.A. Francja INTERCOMPANY BONDS 118 mln EUR Przepływ środków z emisji ACQUISITION ON-LOANS 52 mln EUR Cognor Stahlhandel GmbH, Austria W związku z kryzysem w branŝy stalowej oraz na rynkach finansowych euroobligacje Złomrexu od pewnego czasu są notowane znacznie poniŝej ich wartości nominalnej. W ciągu ostatnich miesięcy Cognor nabywał te obligacje po atrakcyjnych cenach i za zgodą Złomrex uŝywał je do przedterminowej spłaty z Acquisition On-Loans, potrącając kwoty z nich wynikające z nominałem nabytych euroobligacji. Od stycznia 2009 roku do chwili obecnej Cognor zredukował w powyŝszy sposób Acquisition On-Loans z 52 mln Euro do 9 mln Euro wydając na ten cel 16 mln Euro w formie gotówki oraz 8 mln Euro jako zadłuŝenie do Złomrex-u. W wyniku tej operacji wydatek Cognora z tytułu odsetek ulegnie zmniejszeniu o 3,66 mln Euro rocznie. 17

18 Restrukturyzacja Łączne zobowiązania z tytułu kredytów i poŝyczek na : Rodzaj zadłuŝenia Kwota zadłuŝenia ZadłuŜenie krótkoterminowe ZadłuŜenie długoterminowe Oprocentowane kredyty i poŝyczki, w tym: Acquisition On-Loans Kredyty w rachunku bieŝącym Oprocentowane kredyty i poŝyczki RAZEM w zł Inne zobowiązania: Opcja call od Voestalpine AG na zakup pozostałych 25,1 % akcji Cognor Stahlhandel GmbH za kwotę 5 mln Euro z terminem wykonania do końca 2010 roku 18

19 Restrukturyzacja Pozostałe obszary restrukturyzacji: SprzedaŜ zbędnego majątku: Nieruchomość Katowice Panewniki Nieruchomość w Chorzowie Nieruchomość Opole Odrzańska Nieruchomość KrzyŜ Nieruchomość Warszawa - Ursus Zmiany w strukturze składów handlowych: Uruchomienie nowych lokalizacji biur handlowych: Łódź, Poznań, Rzeszów Likwidacja trwale nierentownych lub ograniczenie działalności składów do biura handlowego (likwidacja magazynów) strategia w trakcie opracowania Ograniczenie nierentownych obszarów działalności: W zakresie handlu tranzytowego z krajami Ameryki Południowej W zakresie produkcji zbrojeń budowlanych 19

20 Restrukturyzacja PODSUMOWANIE: efekty finansowe Uruchomienie Platformy zakupowej Szacowany cash Szacowana jednorazowo oszczędność roczna - obniŝenie kosztów zakupu towarów: 7,8 mln Uproszczenie struktury Grupy - ograniczenie zatrudnienia: 15,0 mln - oszczędność kosztów administracyjnych: 1,0 mln - oszczędność kosztów usług obcych: 4,0 mln Restrukturyzacja zadłuŝenia - oszczędność na odsetkach: 15,0 mln SprzedaŜ zbędnego majątku - nieruchomość Katowice-Panewniki: 0,1 mln - nieruchomość Chorzów: 0,2 mln - nieruchomość Opole-Odrzańska: 0,4 mln - nieruchomość KrzyŜ 0,1 mln - nieruchomość Warszawa-Ursus 0,6 mln Optymalizacja struktury oddziałów??? mln RAZEM w zł 50,0 mln 44,2 mln 20

21 Działalność operacyjna PRODUKCJA STALI mln ton I półrocze 2009 Zmiana % I półrocze 2008 Polska 3,2-42 % 5,5 EU (25) 60,9-42 % 105,0 Świat 547,9-21 % 695,4 Źródło: International Iron and Steel Institute ZUśYCIE STALI mln ton I półrocze 2009 Zmiana % I półrocze 2008 Polska 3, % 6,360 Wyroby długie 1, % 2,224 Wyroby płaskie 1, % 3,430 Pozostałe % 638 Źródło: Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa CENY STALI pln / tonę Q Zmiana % Q Złom % Kęsy % Pręty % Źródło: Cognor SA 21

22 Działalność operacyjna Rynki zbytu W 2008 roku sprzedaliśmy wyroby stalowe do 36 krajów świata Struktura sprzedaŝy: BOŚNIA I HERCEGOWINA SŁOWACJA 1% 1% WĘGRY 1% RUMUNIA 1% BUŁGARIA 1% SŁOWENIA 2% CHORWACJA 3% POZOSTALI 1% AUSTRIA 43% USA 3% NIEMCY CZECHY POLSKA 4% 6% 33% SPRZEDAś 2008 mln zł Austria 977,0 Polska 753,6 Czechy 136,3 Niemcy 81,9 Chorwacja 70,8 USA* 64,2 Słowenia 38,9 Bułgaria 32,4 Rumunia 26,3 Węgry 26,0 Słowacja 22,1 Bośnia i Hercegowina 13,9 Pozostali 9,4 * SprzedaŜ nie jest kontynuowana w

23 Działalność operacyjna SprzedaŜ ilościowa wyrobów stalowych tys. ton I półrocze 2009 Zmiana % I półrocze 2008 Cognor SA 83,59-53,78 % 180,84 Tranzyt 24,41-45,86 % 45,09 SprzedaŜ ze składu 59,18-56,41 % 135,75 Cognor Stahlhandel GmbH 126,39-51,77 % 262,04 Tranzyt 30,99-61,73 % 80,97 SprzedaŜ ze składu 95,40-47,31 % 181,07 RAZEM 209,98-52,59 % 442,88 Tranzyt 55,40-56,05 % 126,06 SprzedaŜ ze składu 154,58-51,21 % 316,82 23

24 Działalność operacyjna SprzedaŜ asortymentowa tys. ton tys. zł Blachy Pręty Ŝebrowane Kształtowniki 38,95 44,68 28, pręty kwadratowe 1% blachy 21% pręty Ŝebrowane 15% Zbrojenia Inne wyroby 32,12 28, usługi 2% kształtowniki 15% Rury Pręty płaskie 8,33 13, pręty gładkie 6% Pręty gładkie Usługi Pręty kwadratowe 11,99 2, pręty płaskie 7% rury 7% inne wyroby 11% zbrojenia 15% Razem 209,

25 Działalność operacyjna Ceny wyrobów stalowych na przestrzeni ostatnich dwóch lat w Europie: Spadek cen wyrobów stalowych w ciągu ostatnich 6 miesięcy o 25 %, natomiast w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 40 %. Spowodowało to spadek marŝy (strata) Cognora w wysokości 6,7 mln zł w 2009 roku. 25

26 Działalność operacyjna Rynek wyrobów hutniczych Europy Centralnej i Wschodniej ma duŝy potencjał wzrostu: W ostatnich latach większość krajów regionu w których działa Grupa Cognor przyjęto do Unii Europejskiej i rozpoczął się tam okres intensywnych inwestycji w infrastrukturę publiczną, budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Inwestycje w infrastrukturę publiczną oraz sektor budowlany łączą się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na stal i wyroby hutnicze. Rozwój nowo przyjętych krajów do Unii Europejskiej oznacza równieŝ rozwój wielu innych gałęzi przemysłu, które mają duŝe zapotrzebowanie na stal i wyroby hutnicze takie jak: przemysł samochodowy, oraz produkcja sprzętu AGD. Porównując zuŝycie stali na mieszkańca krajów Europy Zachodniej do krajów Europy Wschodniej moŝna prognozować dynamiczny wzrost zuŝycia stali w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 26

27 Wyniki finansowe Rachunek wyników Cognor SA Konsolidacja Cognor SA Cognor Stahlhandel GmbH Cognor SA Cognor Stahlhandel GmbH tys. zł * Przychody ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy Zysk brutto na sprzedaŝy Pozostałe przychody Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe koszty Zysk/strata na działalności operacyjnej EBIT Przychody finansowe Koszty odsetek Inne koszty finansowe Koszty finansowe netto Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Zysk/strata przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk/strata netto EBITDA * Konsolidacja wyników Cognor Stahlhandel GmbH następuje od II kw. 2009r. 27

28 Wyniki finansowe Bilans Cognor SA konsolidacja Cognor SA Cognor Stahlhandel GmbH tys. zł * Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jedn. stowarzyszonych i inne inwestycje Inne naleŝności Prawo wieczystego uŝytkowania gruntów Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Pozostałe inwestycje NaleŜności, w tym: naleŝności z tytułu dostaw i usług i inne naleŝności naleŝności z tytułu podatku dochodowego Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŝy AKTYWA ŁĄCZNIE * Konsolidacja wyników Cognor Stahlhandel GmbH następuje od II kw. 2009r. 28

29 Wyniki finansowe Bilans Cognor SA konsolidacja Cognor SA Cognor Stahlhandel GmbH tys. zł Kapitał Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Nie podzielony wynik i wynik okresu sprawozdawczego Udziały mniejszości Zobowiązana długoterminowe Oprocentowane kredyty i poŝyczki Zobowiązana z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe zobowiązania Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązana krótkoterminowe Kredyty w rachunku bieŝącym Oprocentowane kredyty i poŝyczki Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązana z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązana z tytułu podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania Zobowiązana z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązana Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych i pozostałe PASYWA ŁĄCZNIE

30 Wyniki finansowe Wskaźniki finansowe tys. zł Cognor SA Konsolidacja Wskaźnik płynności bieŝącej Wskaźnik płynności szybki Rotacja zapasów (dni) Rotacja naleŝności (dni) Rentowność sprzedaŝy brutto Rentowność EBIT Rentowność EBITDA Rentowność sprzedaŝy netto Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym Wskaźnik ogólnego zadłuŝenia 1,48 0, ,91% 10,37% -8,31% -0,04% 97,84% 56,98% Ilość akcji Zysk/strata na 1 akcję Rozwodniony zysk/strata na 1 akcję Wartość księgowa na 1 akcję Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję * 0,43 0,37 10,14 8,70 * Na dzień liczba akcji wynosiła oraz dodatkowo warrantów na akcje opłaconych aportem 49 % akcji Cognor Stahlhandel GmbH (średnia waŝona ilość akcji w okresie szt.) 30

31 Wyniki finansowe Podsumowanie: Wysoka strata na działalności operacyjnej w wysokości 42,7 mln zł, rentowność EBIT -10,4 % Wysoki spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu 2008r. Wynik netto w wysokości (-182 tys. zł) osiągnięty dzięki transakcjom skupu i umorzenia obligacji (przychód finansowy z tego tytułu 50,84 mln zł) Spółka utrzymuje płynność na dobrym i zadłuŝenie na bezpiecznym poziomie Przyczyny: Spadek przychodów z działalności operacyjnej: spadek cen o 25 % w pierwszym półroczu 2009r. spowodował spadek marŝy o ca 6,7 mln zł, Spadek przychodów z działalności operacyjnej: w wyniku kryzysu na rynku spadek popytu spowodował obniŝenie obrotów ilościowych o około 50 % co pociągnęło za sobą spadek marŝy o ca 19,6 mln zł, Spadek cen wymusił korektę wyceny zapasów magazynowych (przecena o 3 mln zł) Wysokie koszty sprzedaŝy i ogólnego zarządu Wnioski: Plan restrukturyzacji zakłada moŝliwość oszczędności w wysokości do 44,2 mln zł w skali roku Organiczny rozwój sprzedaŝy do poziomu z pierwszego półrocza 2008r. Wzrost poziomu realizowanej marŝy brutto z 4,91 % do 8 % 31

Transakcja nabycia aktywów produkcyjnych od Złomrex S.A.

Transakcja nabycia aktywów produkcyjnych od Złomrex S.A. COGNOR S.A. Transakcja nabycia aktywów produkcyjnych od Złomrex S.A. Grudzień 2010 1 2010-12-27 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Sprzedaż polskich aktywów do ArcelorMittal 3. Sprzedaż Cognor Stahlhandel

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r. I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Decora 1. Podstawowe informacje Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 GRAJEWO skorygowany QSr 4/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 2006 ROKU I. Charakterystyka działalności Decora S.A. 1. Podstawowe informacje Decora S.A. jest Podmiotem Dominującym naleŝącym do Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy COMPLEX za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPLEX ZA ROK 2008 Grupę Kapitałową COMPLEX stanowi podmiot dominujący COMPLEX S.A. i jednostki zaleŝne. Jednostkami zaleŝnymi są podmioty w odniesieniu,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA ROK 2007 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 KWIETNIA

Bardziej szczegółowo

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r.

SELENA FM S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. SELENA FM S.A. 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SELENA w okresie 01.01.2008 31.12.2008 r. Wrocław, kwiecień 2009 r. Spis treści I. Informacje ogólne 3 II.

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Kęty, 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Dom EmisyjnySp. z o.o. Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Sporządzony w związku z ofertą publiczną 34 500 000 Akcji Serii E oraz 13 000 000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Ponad 10 lat doświadczenia w branŝy na rynku krajowym i Europy Zachodniej, rozwinięta sieć dystrybucji

Ponad 10 lat doświadczenia w branŝy na rynku krajowym i Europy Zachodniej, rozwinięta sieć dystrybucji WIELTON S.A. Wielton to największy polski producent naczep i przyczep oraz jeden z 10 wiodących producentów w Europie. Odbiorcami produktów spółki są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, rolnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2

Spis treści SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2009 ROKU 2 Spis treści I. Przegląd działalności w skrócie... 3 II. Podstawowe informacje... 5 1. Historia i zakres działalności Banku Zachodniego WBK S.A.... 5 2. Kapitał zakładowy, akcjonariat i notowania akcji...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOSTOSTAL-EXPORT S.A. w pierwszym półroczu 2010 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacja o podstawowych produktach, towarach, usługach wraz z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

2 2 0 Raport roczny 2013 0132

2 2 0 Raport roczny 2013 0132 2 2 0 1 3 Raport roczny 2013 SPIS TREŚCI Spis treści 2 2 0 1 3 List Prezesa Zarządu NEUCA SA 9 Nasza misja 10 Nasza strategia 12 Kluczowe wartości 14 Strategia personalna 15 Struktura organizacyjna Grupy

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo