Instrukcja użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Visual Orders Aplikacja do platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

2 Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki ) Pobieranie i instalacja programu ) Parametryzacja aplikacji... 4 II) Panel sterujący ) Obiekty onformacyjne ) Funkcja draw TP/SL ) Panel górny do zawierania transakcji ) Moduł parametrów głównych ) Odwracanie pozycji ) Funkcja Bid Ask trade ) Analiza zleceń historycznych ) Informacje o instrumencie ) Funkcja Risk Manager ) Funkcja close all III) Informacje o zleceniach na wykresie IV) Panel do składania zleceń V) Przykłady zastosowania aplikacji ) Wykorzystanie funkcji Risk Manager VI) Lista błędów... 16

3 Strona 3 I) Pierwsze kroki VisualOrdersBOSSAFX to dodatek do platformy transakcyjnej BOSSAFX, napisany w języku MQL4. Jego podstawową zaletą jest możliwość zarządzania zleceniami składanymi na określonym instrumencie CFD bezpośrednio z wykresu tego instrumentu. Dzięki temu narzędzie to w zasadniczy sposób ułatwia i przyspiesza składanie zleceń, których ceny wykonania inwestor określa na podstawie bezpośredniej analizy technicznej wykresu cenowego. Aplikacja posiada również funkcje odwracania pozycji (funkcja hegde) która działa identycznie jak skrypty do zawierania transakcji na naszych stronach z tą różnicą że obsługuje również zlecenia oczekujące co może uprościć częściowe wychodzenie z pozycji. 1) Pobieranie i instalacja programu Plik instalacyjny aplikacji Visual Orders można pobrać ze strony:bossafx.pl/narzedzia/visualorders/. Po pobraniu pliku przechodzimy do procesu instalacji. Jeżeli posiadamy uruchomioną platformę transakcyjną BOSSAFX, to przed instalacją powinniśmy ją zamknąć. Następnie uruchamiamy plik instalacyjny [BOSSAFX Visual Orders.exe]. W trakcie instalacji należy podać lokalizację instalacji platformy transakcyjnej BOSSAFX (domyślnie C:\Program Files\BOSSAFX). Po przeprowadzeniu instalacji uruchamiamy ponownie platformę transakcyjną BOSSAFX. Aby aplikacja mogła funkcjonować należy zezwolić na działanie strategii automatycznych. W tym celu z menu głównego wybieramy: [Narzędzia >> Opcje >> Strategie] i zaznaczamy opcje [Umożliw handel] oraz [Umożliw import DLL].

4 Strona 4 Aby uruchomić Visual Orders, należy wcisnąć przycisk [Włącz strategie] na głównym pasku narzędzi platformy BOSSAFX. Następnie z menu głównego wybieramy: [Wykresy >> Szablon >> BOSSAFX BLACK (lub BOSSAFX WHITE)]. UWAGA! Strategia może być uruchomiona tylko na jednym wykresie na danym instrumencie. Oznacza to, że obserwując jakiś instrument na kilku interwałach na osobnych wykresach strategia powinna być uruchomiona tylko na jednym z nich. 2) Parametryzacja aplikacji Aplikacja umożliwia własne ustawienie domyślnych parametrów a także tworzenie własnych szablonów. W tym celu należy ręcznie uruchomić strategie BOSSAFX VO po uprzednim dodaniu wskaźnika BOSSAFX. [Nawigator >> Wskaźniki własne >> BOSSAFX] [Nawigator>>Strategie>> BOSSAFX VO ]

5 Strona 5 Po dodaniu strategii do wykresu wchodzimy w zakładkę [Wpisz parametry]. Opis parametrów: BlackOnWhite parametr pozwalający wybrać kolor tła wykresu. Wartość true oznacza kolor biały natomiast false kolor czarny; Color_Label_1 kolor obiektów na białym tle; Color_Label_2 kolor obiektów na czarnym tle; Bid_Ask_Trade domyślne wywołanie funkcji Bid_Ask_Trade; High_Panel domyślne wywołanie górnego panelu służącego do zawierania/modyfikacji zleceń; SizeHighPanel rozmiar obiektów z górnego panelu; Domyślny_SL odległość w punktach zlecenia obronnego stop loss od ceny otwarcia dla zleceń składanych za pomocą aplikacji; Domyślny_TP odległość w punktach zlecenia obronnego take_profit od ceny otwarcia dla zleceń składanych za pomocą aplikacji; Domyślny_TS odległość w punktach zlecenia obronnego trailing stop loss od ceny rynkowej dla zleceń składanych za pomocą aplikacji; Domyślny_TO odległość w punktach zlecenia trailing oczekujący od ceny rynkowej dla zleceń składanych za pomocą aplikacji; Price_Dev maksymalne punktowe odchylenie od kwotowanej ceny podczas otwierania/zamykania transakcji; Nominał_transakcji nominał transakcji dla zleceń składanych za pomocą aplikacji; Max_Risk parametr widoczny po wywołaniu funkcji Risk Manager (RM). Określa maksymalny teoretyczny poziom ryzyka na jakie narażamy swój portfel wyliczając hipotetyczną transakcje w funkcji RM; TP_SL_MIN Parametr służący do wyznaczania dolnej granicy potencjalnego obszaru do zamknięcia pozycji. Wartość możemy zmienić wywołując funkcję RM; TP_SL_MAX Parametr służący do wyznaczania górnej granicy potencjalnego obszaru do zamknięcia pozycji. Wartość możemy zmienić wywołując funkcję RM;

6 Strona 6 Odwracanie_Pozycji parametr włączający/wyłączający funkcje odwracania pozycji. Jest on widoczny w głównym oknie i w każdej chwili możemy zmienić jego wartość poprzez przesunięcie obiektu HEDGE. Close_by_line parametr włączający/wyłączający funkcje zamykania transakcji poprzez usunięcie linii odpowiadającej zleceniu. Wartość true oznacza, że usunięcie odpowiedniej linii spowoduje zamknięcie zlecenia. II) Panel sterujący W dolnym oknie wykresu widzimy wskaźnik BOSSAFX za pomocą którego sterujemy aplikacją Visual Orders BOSSAFX. W oknie tym znajdziemy obiekty informacyjne jak również przyciski służące do wywoływania poszczególnych funkcji. Wywołujemy je poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy oraz przeciągniecie danego obiektu w dowolną stronę. 1) Obiekty informacyjne Risk- pokazuje ryzyko na jakie narażamy swój portfel w przypadku realizacji stop loss dla ostatnio modyfikowanego zlecenia (na danym instrumencie). W przypadku braku zlecenia obronnego stop loss wartość parametru wynosi zero; TP/SL - jest to współczynnik potencjalnego zysku do potencjalnej straty. Jest on wyliczany tylko gdy ostatnio modyfikowane zlecenie posiada stop loss i take profit. Pierwsza linia informacyjna pokazuje informacje dotyczące ostatnio modyfikowanego zlecenia, potencjalną stratę i potencjalny zysk w przypadku teoretycznego zrealizowania

7 Strona 7 zleceń stop loss i take profit w danej chwili. Linie informacyjne informują o ostatnio wykonywanych czynnościach programu, wszystkie wyświetlane informacje są zapisywane w logach strategii które znajdziemy w oknie [Terminal >>Strategie] gdzie znajdziemy dłuższą historię informacji. 2) Funkcja draw TP/SL Funkcja pokazująca potencjalny obszar do zamknięcia pozycji zgodny z naszym profilem ryzyka. Obszar jest wyliczany na podstawie współczynników potencjalnego zysku do potencjalnej straty TP/SL min i TP/SL max (domyślnie ustawione na 2 i 3) które możemy zmieniać wywołując funkcje Risk Manager o czym w dalszej części instrukcji. W praktyce jest to prostokąt na wykresie który dostosowuje się do ostatnio modyfikowanego zlecenia posiadającego zlecenie obronne stop loss. 3) Panel górny do zawierania transakcji Funkcja włączająca/wyłączająca obiekty znajdujące się w głownym oknie wykresu za pomocą których składamy i modyfikujemy zlecenia. 4) Moduł parametrów głównych Obiekty znajdujące się w pierwszej linii po prawej stronie w oknie wskaźnika BOSSAFX. Parametry określają nowo otwarte zlecenia jak również mogą służyć do modyfikacji już istniejących pozycji. Aby zmienić wartość poszczególnych parametrów klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i przeciągamy dany obiekt w dowolna stronę.

8 Strona 8 Efektem jest pojawienie się linii z wartościami do wyboru. Aby zmienić poszczególne wartości klikamy na strzałki i przeciągamy je w dowolną stronę. Aby zmienić skalę zmian wartości klikamy na dowolną wartość i przeciągamy ją do dołu co spowoduje zmianę pojedynczego kroku z 10 na 1 lub z 1 na 10. W celu ustawienia wartości dla konkretnego parametru przeciągamy obiekt do góry co spowoduje usuniecie linii obiektów z wartościami i wprowadzenie jej do danego parametru. Innym sposobem modyfikacji wartości parametrów jest bezpośrednia zmiana opisu odpowiadających im obiektów. W tym celu klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybrany obiekt a następnie prawym przyciskiem rozwijamy menu z którego wybieramy pierwszą pozycję [Label właściwości]. Zmieniając opis należy pamiętać o przyjętej konwencji tj. brak spacji, średników itp. ponieważ błędny opis może powodować błędne wczytanie wartości. Opis poszczególnych parametrów: SL odległość w punktach zlecenia obronnego stop loss od ceny otwarcia zlecenia. Wartość ta może również przyjmować wartości ujemne ponieważ służy ona również do modyfikacji już istniejących zleceń rynkowych. Przykładowo modyfikując istniejące zlecenie rynkowe kupna (pozycja długa) którego cena otwarcia jest poniżej ceny rynkowej możemy ustawić wartość stop loss powyżej ceny otwarcia pozwalając chronić zyski. Wartość zero w przypadku modyfikacji zlecenia usuwa zlecenie stop loss; TP odległość w punktach zlecenia take profit od ceny otwarcia zlecenia. Wartość ta może również przyjmować wartości ujemne ponieważ służy ona również do modyfikacji już istniejących zleceń rynkowych. Wartość zero w przypadku modyfikacji zlecenia usuwa zlecenie take profit; TS trailing stop (ciągnący stop loss) przyjmuje wartości większe lub równe zero; TO trailing oczekujący. Jest to maksymalna odległość zlecenia oczekującego od ceny rynkowej po przekroczeniu której zlecenie oczekujące zostanie zmodyfikowane, podciągnięte w kierunku ceny; Aplikacja VOBOSSAFX umożliwia ustawianie zleceń oczekujących które podążają za bieżącą ceną w odpowiedniej odległości. W przypadku zleceń Buy Stop oraz Sell Limit wraz ze spadkiem ceny zlecenia te zostaną zmodyfikowane ( podciągnięte ) w kierunku ceny jeśli odległość pomiędzy ceną otwarcia zleceń, a aktualną ceną rynkową są większe niż zadana wartość TO (trailing oczekujący). Natomiast w przypadku zleceń Buy Limit oraz Sell Stop sytuacja wygląda analogicznie z tą różnicą, że zostają one podciągnięte do góry wraz z rosnącą ceną jeśli różnica pomiędzy aktualną ceną rynkową a ceną otwarcia tych zleceń jest większa od zadanej wartości TO. PD price deviation - maksymalne punktowe odchylenie od kwotowanej ceny tj. automatycznej akceptacji potencjalnych rekwotowań do ustalonego przez użytkownika poziomu. Ustalając parametr na wartość jeden platforma zrealizuje transakcję bez pytania użytkownika o potwierdzenie, jeżeli kwotowana cena będzie różnić się maksymalnie o jeden punkt od ceny zadanej przez użytkownika;

9 Strona 9 UWAGA!W przypadku próby zamknięcia zlecenia aplikacja otrzymując rekwotowanie większe od zadanego maksymalnego odchylenia od ceny próbuje zamknąć transakcje jeszcze raz po aktualnej cenie rynkowej. Czynność ta jest powtarzana dopóki zlecenie nie zostanie zamknięte. W przypadku próby otwarcia zlecenia po otrzymaniu rekwotowania aplikacja nie ponowi próby otwarcia. LOT wolumen transakcji w lotach. 5) Odwracanie pozycji (HEDGE) funkcja ułatwiająca odwracanie zleceń. Platforma BOSSAFX nie umożliwia otwierania transakcji przeciwstawnych dlatego chcąc odwrócić pozycję na danym instrumencie należy ją najpierw zamknąć a następnie otworzyć transakcje przeciwstawną. Funkcja taułatwia odwracanie pozycji poprzez automatyczne zamknięcie/domknięcie transakcji i otwarcie pozycji przeciwstawnej. Funkcja działa identycznie jak skrypty do zawierania pozycji na stronie bossafx.pl. Przykład Użytkownik posiada otwartą długą pozycje na EURUSD o nominale 1.3 lota. Otwierając pozycje krótką o nominale 0.4 lota poprzez aplikacje VOBOSSAFX pozycja długa zostanie domknięta o 0.4 lota czyli klient pozostanie z 0.9 lota na długo. Otwierając kolejną pozycję krótką na 1.2 lota pozycja długa zostanie zamknięta następnie pozycja krótka o nominale 0.3 lota zostanie otwarta. UWAGA! Aplikacja VOBOSSAFX nie gwarantuje wykonania odwracających zleceń oczekujących. W przypadku niskiego poziomu PD (price deviation) np. 0 punktów może się zdarzyć że pozycja nie zostanie zamknięta/odwrócona ponieważ aplikacja dostając rekwotowanie większe od poziomu PD przerwie operacje a klient pozostanie z nieodwróconą pozycją.

10 Strona 10 6) Funkcja Bid Ask trade (BID ASK) Funkcja tworzy obiekty w prawym dolnym rogu wyświetlające aktualną cenę bid, ask oraz spread. Przeciągając cenę BID otworzymy pozycję krótką natomiast przesunięcie ceny ASK spowoduje otwarcie pozycji długiej. Parametry otwieranych zleceń (wolumen, sl, tp, ts, to, pd ) są równe parametrom z pierwszej linii wskaźnika. 7) Analiza zleceń historycznych (HIST) funkcja przeprowadzająca analizę zleceń historycznych na danym instrumencie. Aby zanalizować całą historię bądź wybrany okres należy odpowiednio dostosować historię zleceń w zakładce [Historia rachunku] w oknie [Terminal]. Statystyki jakie tu znajdziemy (między innymi średni zysk, procent transakcji zyskownych, wartość oczekiwana itp.) powinny pomóc przy ustaleniu odpowiedniej strategii zarządzania kapitałem. Największą zaletą wybranej funkcji jest analiza zleceń tylko i wyłącznie na danym instrumencie oraz wybór dowolnego momentu z historii. Wskaźnik [Profit Factor] liczony jest jako wartość bezwzględna z współczynnika: Średni zysk / Średnia strata 8) Informacje o instrumencie (INFO) funkcja wyświetlająca informacje dotyczące danego instrumentu (podobnie do Kalkulatora BOSSAFX) dla dowolnego wolumenu który możemy zmienić w oknie parametrów za pomocą zmiany wartości parametru LOT.

11 Strona 11 9) Funkcja Risk Manager (RISK) funkcja wywołuje parametry wspomagające zarządzanie ryzykiem swojego portfela. Możemy tu dostosować nominał transakcji do z góry zadanego ryzyka i wielkości stop loss lub sprawdzić na jakie ryzyko narażamy swój portfel otwierając pozycje o danym nominale z określonym stop loss. Podstawowe parametry to Risk, Lot, SL które możemy zmieniać w standardowy sposób poprzez dwukrotne klikniecie i przeciągnięcie w dowolną stronę. Innym sposobem modyfikacji wartości parametrów jest bezpośrednia zmiana opisu odpowiadających im obiektów. W tym celu klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybrany obiekt a następnie prawym przyciskiem rozwijamy menu z którego wybieramy pierwszą pozycję [Label właściwości]. Zmieniając opis należy pamiętać o przyjętej konwencji tj. brak spacji, średników itp. ponieważ błędny opis może powodować błędne wczytanie wartości. Zobacz także przykład Risk Teoretyczna wielkość naszego portfela narażona na stratę w przypadku realizacji transakcji o podanych parametrach. Zmieniając ten parametr wyliczymy nominał pozycji (LOT) dostosowany do naszego poziomu stoploss; Lot Nominał teoretycznej transakcji dla określonych parametrów. Zmieniając ten parametr wyliczymy ryzyko na jakie narażamy swój portfel w przypadku realizacji zlecenia obronnego stop loss; SL Odległość w punktach zlecenia obronnego stop loss od ceny otwarcia. Ustalając wartość SL wyznaczamy nominał transakcji dla określonego ryzyka całego portfela; TP/SL_MIN Parametr służący do wyznaczania dolnej granicy potencjalnego obszaru do zamknięcia pozycji w funkcji draw TP/SL; TP/SL_MAX Parametr służący do wyznaczania górnej granicy potencjalnego obszaru do zamknięcia pozycji w funkcji draw TP/SL; Potencjalna strata Pokazuje wartość jaką możemy stracić w przypadku realizacji zlecenia stop loss; Potencjalny zysk Pokazuje wartość którą osiągniemy w przypadku realizacji zlecenia take profit. Zlecenie take profit jest wyliczane na podstawie wzoru TP = SL*TP/SL_MIN - Przycisk służący do zerowania wartości Risk, Lot, SL oraz kopiowania wybranych wartości do parametrów bezpośrednio służących zawieraniu transakcji (górna linia). Przeciągając obiekt do dołu zerujemy wartości natomiast przesunięcie do góry spowoduje wstawienie wybranych parametrów do górnej linii. W przykładzie poniżej widzimy zlecenie oczekujące buy limit wraz ze zleceniem obronnym stop loss oddalonym o 70 punktów od ceny otwarcia. Parametr TP/SL min=1 natomiast TP/SL max=3.9. Niebieski prostokąt pokazuje potencjalny obszar do zamknięcia pozycji spełniający powyższe parametry.

12 Strona 12 10) Funkcja close All (CLOSE ALL) funkcja włączająca/wyłączająca możliwość zamknięcia wszystkich transakcji na danym instrumencie z górnego panelu zawierania zleceń. III) Informacje o zleceniach na wykresie Visual Orders BOSSAFX pozwala na proste i intuicyjne zarządzanie pozycjami prosto z wykresu. Aplikacja automatycznie tworzy horyzontalne linie przypisane do poszczególnych zleceń, których przesuwanie pozwala na bardzo łatwą i intuicyjną modyfikację. Wystarczy wybrać odpowiednią linię (dwukrotnie na nią klikając) oznaczającą np. zlecenie take profit, a następnie przesunąć ją na pożądany poziom szybko i intuicyjnie. Podczas przesuwania linii na wykresie pojawi się nawigacja pokazująca jak daleko znajdujemy się od ceny otwarcia zlecenia. Podobnie możemy modyfikować zlecenia obronne stop loss oraz zlecenia oczekujące.

13 Strona 13 Informacje dotyczące poszczególnych zleceń znajdziemy w opisie każdej z utworzonych linii. Opis linii jest widoczny po najechaniu kursorem myszy na wybrany obiekt. numer transakcji rodzaj zlecenia wartość stop loss wartość take profit wartość trailing stop wartość trailing oczekujący W opisie linii dotyczących stop loss i take profit znajdziemy informacje dotyczące tylko tych konkretnych zleceń obronnych. W sytuacji gdy zlecenie nie posiada stop loss bądź take profit szybkim sposobem ustawienia tych zleceń jest skopiowanie linii głównej odpowiednio do góry bądź do dołu w zależności od kierunku pozycji. Aby skopiować linię główną należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na linię następnie trzymając klawisz [Ctrl] przeciągnąć ją w odpowiednia stronę. Innym sposobem modyfikacji zlecenia jest bezpośrednia zmiana jego opisu. W tym celu klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybraną linię a następnie prawym przyciskiem rozwijamy menu z którego wybieramy pierwszą pozycję [Horizontal Line właściwości]. Zmieniając opis należy pamiętać o przyjętej konwencji tj. brak spacji, średniki itp. ponieważ błędny opis może spowodować złą modyfikacje zlecenia. Zmieniamy tylko wartości stojące przy SL,TP,TS,TOpo znaku równości bez spacji pomiędzy znakami oddzielając je średnikiem jak w przykładzie powyżej. UWAGA!Usunięcie linii z wykresu spowoduję zamknięcie/usunięcie danego zlecenia co może być przydatne w celu szybkiego wyjścia z rynku natomiast może być niebezpieczne używając innych wskaźników, skryptów które mogą np. usunąć wszystkie obiekty graficzne z wykresu jednocześnie zamykając wszystkie zlecenia. UWAGA!W przypadku włączonej opcji Close_by_line usunięcie linii z wykresu spowoduję zamknięcie/usunięcie danego zlecenia co może być przydatne w celu szybkiego wyjścia z rynku natomiast może być niebezpieczne używając innych wskaźników, skryptów które mogą np. usunąć wszystkie obiekty graficzne z wykresu jednocześnie zamykając wszystkie zlecenia.

14 Strona 14 IV) Panel do składania zleceń W oknie głównym znajdują się obiekty do składania/modyfikowania zleceń bezpośrednio z wykresu. Obiekty można umieścić w dowolnym miejscu na wykresie, domyślenie jest to prawa - górna część głównego okna. Przeciągnięcie pierwszego obiektu z lewej strony gwiazdki (*) spowoduje przeniesienie całego panelu w wybrane miejsce. Poniżej widzimy panel przesunięty na lewą stronę. W przypadku gdy użytkownik nie chce korzystać z funkcji składnia zleceń poprzez w/w obiekty możne je schować za pomocą przycisku. Opis obiektów Wszystkie otwierane zlecenia posiadają parametry zgodne z parametrami wybranymi w oknie BOSSAFX. wskaźnika B (BUY) - przeciągnięcie obiektu w dowolną stronę spowoduje otwarcie pozycji długiej; S ( SELL) - przeciągnięcie obiektu w dowolną stronę spowoduje otwarcie pozycji krótkiej; BL (Buy Limit) - przeciągnięcie obiektu poniżej aktualnej ceny ask spowoduje otwarcie zlecenia oczekującego buy limit z ceną otwarcia równą cenie obiektu w chwili puszczenia obiektu na wykresie; SL (Sell Limit) - przeciągnięcie obiektu powyżej aktualnej ceny bid spowoduje otwarcie zlecenia oczekującego sell limit z ceną otwarcia równą cenie obiektu w chwili puszczenia obiektu na wykresie; BS (Buy Stop) - przeciągnięcie obiektu powyżej aktualnej ceny ask spowoduje otwarcie zlecenia oczekującego buy stop z ceną otwarcia równą cenie obiektu w chwili puszczenia obiektu na wykresie; SS (Sell Stop) - przeciągnięcie obiektu poniżej aktualnej ceny bid spowoduje otwarcie zlecenia oczekującego sell stop z ceną otwarcia równą cenie obiektu w chwili puszczenia obiektu na wykresie; X (Close All) - przeciągnięcie obiektu w dowolną stronę spowoduje wywołanie funkcji zamykającej wszystkie zlecenia na danym instrumencie. Funkcje można całkowicie wyłączyć za pomocą obiektu CLOSE ALL w oknie wskaźnika. Druga część obiektów służy do modyfikacji istniejących zleceń. Obiekty posiadają identyczne znacznie jak parametry w oknie BOSSAFX. SL służy do modyfikacji zlecenia obronnego stop loss;

15 Strona 15 TP służy do modyfikacji zlecenia obronnego take profit; TS służy do modyfikacji zlecenia obronnego trailing stop; TO służy do modyfikacji funkcji trailing oczekujący. Dotyczy tylko zleceń oczekujących. Przeciągnięcie któregokolwiek z tych obiektów w okolice istniejącego zlecenia spowoduje modyfikacje najbliższego zlecenia w stosunku do ceny obiektu w chwili puszczenia go na wykresie. Wartości parametrów równe są wartością parametrów w oknie wskaźnika BOSSAFX z pierwszej linii. W przypadku gdy wartość SL lub TP wynosi zero zlecenia stop loss lub takeprofit zostaną usunięte dla modyfikowanej pozycji. Poniżej widzimy przeniesienie obiektu SL w okolicę linii buy limit co spowodowało modyfikację tego zlecenia do nowej wartości SL wybranej w oknie BOSSAFX. V) Przykłady zastosowania aplikacji 1) Wykorzystanie funkcji Risk Manager Załóżmy że użytkownik chce otworzyć pozycję krótką na instrumencie AUDUSD ryzykując maksymalnie 3.5% swojego kapitału. Pozycja ma posiadać zlecenie obronne stop loss w odległości 40 punktów od ceny otwarcia oraz zlecenie take profit w odległości trzy krotnie większej. W celu wyliczenia nominału transakcji użytkownik wywołuje funkcje Risk Manager przeciągając obiekt RISK. Następnie ustala wartość SL oraz Risk. W ten sposób uzyskuje informacje o potencjalnej stracie i potencjalnym zysku.

16 Strona 16 W celu przeniesienia wybranych wartości do linii zawierającej parametry nowo otwieranych zleceń (pierwsza linia) wystarczy przeciągnąć do góry obiekt. Aby otworzyć pozycję krótką o wybranych parametrach użytkownik wywołuje funkcję Bid Ask Trade a następnie przeciąga obiekt BID w dowolną stronę. Poniżej widzimy otwartą pozycję krótką o wybranych parametrach. W lewym dolnym rogu obiekt Risk -3.5 % informuje że w przypadku realizacji zlecenia obronnego stop loss użytkownik straci 3.5% wartości swojego portfela a obiekt TP/SL 3 że odległość zlecenia take profit od ceny otwarcia jest 3 razy większa niż zlecenia stop loss co jest zgodne ze wstępnymi założeniami. VI) Lista błędów Wywołując poszczególne funkcje np. funkcję otwierającą zlecenie bądź funkcję zamykającą wszystkie zlecenia, może okazać się, że dany proces nie może zostać wykonany z powodu nieoczekiwanego błędu. Aplikacja VisualOrdersBOSSAFX informuje o rodzaju błędu w celu szybkiej jego identyfikacji oraz możliwości naprawy sytuacji. Informacja ta zostaje wyświetlona w oknie wskaźnika BOSSAFX oraz zapisana w logach strategii które można znaleźć w zakładce [Strategie] w oknie [Terminal]. Poniżej przedstawiono opis najbardziej popularnych błędów: 130 ERR_INVALID_STOPS - Błąd ten oznacza błędne ustawienie poziomów stop loss bądź take profit. Ustawiając te zlecenia należy wziąć pod uwagę poziom minimalnej odległości zleceń oczekujących od ceny rynkowej, który może się różnić się w zależności od instrumentu oraz od sytuacji rynkowej; 132 ERR_MARKET_CLOSED Błąd oznacza, że rynek na danym instrumencie jest zamknięty czyli nie ma możliwości składania lub modyfikowania istniejących zleceń; 133 ERR_TRADE_DISABLED Błąd ten mówi o tym, że opcja umożliwiająca składanie/modyfikowanie zleceń z poziomu MQLa jest wyłączona. Opcję tą można włączyć w opcjach platformy zaznaczając [Opcje>> Strategie >>Umożliw handel]; ERR_NOT_ENOUGH_MONEY Transakcja nie może zostać wykonana z powodu braku wystarczających środków na koncie; 138 ERR_REQOTE Transakcja nie została otwarta/zamknięta z powodu zmiany ceny.

17 Strona ERR_TRADE_HEGDE_PROHIBITED Otwarcie pozycji przeciwstawnej do aktualnie otwartej jest niedostępne. Opis pozostałych błędów znajduje się w słowniku MQL4 na stronie bossafx.pl.

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Visual Orders 2.00 Aplikacja do platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran główny 5 Dodawanie instrumentów i wykresów 6 Składanie zleceń w panelu One Click 7 Zlecenia oczekujące 8 Zarządzanie pozycją 9,10 Historia transakcji

Bardziej szczegółowo

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia.

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy xtab

Podręcznik do platformy xtab Podręcznik do platformy xtab Wstęp 1. Wstęp XTB oferuje bezpłatne oprogramowanie do zainstalowania na tabletach, co daje możliwość pełnej kontroli nad rachunkiem niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.

Bardziej szczegółowo

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank Alior Trader 2 Podręcznik użytkownika Copyrights Alior Bank SPIS TREŚCI I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ 1. Rodzaje zleceń 2. Sposoby składania zleceń na platformie Alior Trader

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Systemy transakcyjne

Krok 2 Systemy transakcyjne Krok 2 Systemy transakcyjne XTB-Trader Po zalogowaniu na rachunku konkursowym uzyskujemy pełną funkcjonalność platformy transakcyjnej. Przy pierwszym logowaniu ekran platformy wygląda jak na rysunku powyżej.

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2

I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2 Biuro Maklerskie Alior Trader 2 Zarządzanie zleceniami i pozycjami SPIS TREŚCI I. RODZAJE ORAZ SKŁADANIE, ZAMYKANIE I MODYFIKACJA ZLECEŃ... 2 1. Rodzaje zleceń... 2 1) Zlecenie typu market... 2 2) Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Rodzaje zleceń Platforma transakcyjna BOSSAFX dopuszcza składanie zarówno zleceń natychmiastowych jak i oczekujących o wolumenie od 0.01 do 30 lotów

Bardziej szczegółowo

One Click Trader Pro

One Click Trader Pro One Click Trader Pro Wprowadzenie Przed zainstalowaniem i użyciem One Click Trader Pro (dalej zwanym OCT) na koncie rzeczywistym należy zapoznać się z poniższymi punktami : 1 inwestycja na rynku FOREX

Bardziej szczegółowo

FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01)

FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01) FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01) 1 Spis treści FxCraft Trade Manager... 1 Instrukcja Obsługi... 1 Wprowadzenie... 3 Skrócony opis produktu... 4 Instalacja... 5 Główne okno... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD 1. Wstęp Oferta STP NDD skierowana jest do tych Klientów, którzy pragną wykorzystać dodatkowe możliwości wynikające z dostępu do rynku międzybankowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MT4 web access

Podręcznik do platformy MT4 web access Podręcznik do platformy MT4 web access Wstęp 1. Wstęp MT4 web access jest internetową platformą transakcyjną, która oferuje zaawansowane narzędzia do analizy wykresów oraz dane finansowe w czasie rzeczywistym.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

Obsługa platformy xstation

Obsługa platformy xstation Obsługa platformy xstation Logowanie do platformy Logowanie do platformy Najważniejsze funkcje xstation Dostęp do rachunku z dowolnego miejsca Wykonywanie zleceń za pomocą jednego kliknięcia Handel bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Web Client. LMAX rekomenduje używanie przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox do handlu na platformie transakcyjnej LMAX Exchange.

Web Client. LMAX rekomenduje używanie przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox do handlu na platformie transakcyjnej LMAX Exchange. Web Client Internetowa technologia handlu LMAX Exchange oferuje klientom: Bezpośredni dostęp do rynku instrumentów finansowych FX i CFDs. Niskie opóźnienie w anonimowy handlowym (ponad 90% z transakcji

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji. Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie zleceń

Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji. Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie zleceń Korzyści z pracy z GO4X: Rozpoznaje wszystkie strategie EA, w tym Scalping EA Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Tab Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Alior Trader Web instrukcja użytkownika

Alior Trader Web instrukcja użytkownika Biuro Maklerskie Alior Trader Web instrukcja użytkownika 1/28 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do platformy... 4 3. Menu Główne... 5 3.1. Okno aplikacji... 5 3.2. Pasek narzędzi... 6 3.3. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL).

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Składanie zleceń z NOLa Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Aby aktywować zlecenia w NOLu kliknij Właściwości > Ustawienia

Bardziej szczegółowo

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

www.nsforex.pl System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi System transakcyjny NS Forex NS Forex to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE ANDROID

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE ANDROID INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE ANDROID SPIS TREŚCI 1. Instalacja... 2 1.1 Pobranie aplikacji... 2 1.2 Logowanie do systemu... 3 2. Nawigacja... 5 2.1 Menu... 5 2.1.1 Rachunki...5 2.1.2 Notowania...6

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 4

Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 4 1 Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 4 Spis treści MQL i automatyczny handel... 2 Instalacje programów na Noble Markets... 4 Wskaźniki techniczne instalacja, korzystanie i optymalizacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders)

Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders) Non-FIFO, hedging oraz zlecenia powiązane (attached orders) Non-FIFO i zlecenia powiązane (attached orderd) Funkcjonalność Non-FIFO (FIFO first in, first out; pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi) pozwoli

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

WebTrader w Noble Markets

WebTrader w Noble Markets WebTrader w Noble Markets Noble Marktes to nowoczesna platforma transakcyjna, pozwalająca Klientom inwestować na rynku walutowym z poziomu przeglądarek internetowych. Noble Markets umożliwia handel zarówno

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy xstation

Podręcznik do platformy xstation Podręcznik do platformy xstation 1. Wstęp xstation jest internetową platformą transakcyjną, która oferuje zaawansowane narzędzia do analizy wykresów oraz dane finansowe w czasie rzeczywistym. Opcjonalnie

Bardziej szczegółowo

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI

POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI POMOC / INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Powiększanie mapy 2. Plakat 3. Schemat lekcji 4. Broszura informacyjna 5. Instrukcja obsługi Pasek narzędzi i menu wyboru Zmiana skali mapy Mini mapa - podgląd na położenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW Spis treści 1. Ekran startowy... 1 2. Nagłówek pasek stanu rachunku... 2 3. Sekcja Menu... 2 3.1. Otwarte pozycje... 2 3.2. Zlecenia oczekujące... 4 3.3. Zamknięte pozycje...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Zulutrade. w pełni automatyczne inwestowanie. [Wersja 1.1]

Zulutrade. w pełni automatyczne inwestowanie. [Wersja 1.1] Zulutrade w pełni automatyczne inwestowanie Zulutrade to nowatorska usługa na rynku forex. Stanowi połączenie między inwestorami poszukującymi systemów transakcyjnych, a tymi którzy je tworzą. Zulutrade

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System Android 1/26 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System Android 1/26 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 6 3.1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

KROK 2 - SYSTEMY TRANSAKCYJNE

KROK 2 - SYSTEMY TRANSAKCYJNE KROK 2 - SYSTEMY TRANSAKCYJNE xstation 3.0 Główną konkursową platformą transakcyjną jest xstation 3.0 xstation 3.0 jest internetową platformą transakcyjną, która oferuje zaawansowane narzędzia do analiz

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury

Słowa kluczowe Sterowanie klawiaturą, klawiatura, klawisze funkcyjne, przesuwanie obiektów ekranowych, wydawanie poleceń za pomocą klawiatury Obsługa za pomocą klawiatury Różnego typu interfejsy wykorzystują różne metody reagowania i wydawania poleceń przez użytkownika. W środowisku graficznym najpopularniejsza jest niewątpliwie mysz i inne

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM

mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc.

Bardziej szczegółowo

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile POZNAJ SERWIS Inwestor mobile Menu Inwestor mobile obejmuje opcje: Stuknięciem składaj zlecenia Stuknięcie w wybrany instrument w notowaniach przygotowuje formatkę zlecenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5.

Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3. Sekcje platformy 4. Informacje o platformie 5. Lista obserwowanych 5. Spis treści: Uzyskiwanie dostępu do konta GWAZY 3 Sekcje platformy 4 Informacje o platformie 5 Lista obserwowanych 5 Obszar handlu 6 Metoda Classic 7 Otwarte inwestycje 9 Wiadomości 10 Sprawozdania 11

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn

Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn Tworzenie strony www - jako projektu z Mechaniki i budowy maszyn Program do tworzenia projektu strony - Microsoft SharePoint Designer 2007 Kliknij > aby dowiedzieć się o nowej aplikacji do tworzenia stron

Bardziej szczegółowo

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego.

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. ZLECENIE STANDARDOWE Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. Aby kupić/sprzedać wybrany instrument, należy jedynie wpisać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Trading Central BReTRADER

Wskaźnik Trading Central BReTRADER Wskaźnik Trading Central BReTRADER Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Proces instalacji... 3 3. Funkcje i parametry... 6 4. Proces aktualizacji... 8 dibre.pl 2 1. Informacje ogólne TC.TechnicalAnalysis

Bardziej szczegółowo