Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Visual Orders Aplikacja do platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

2 Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki ) Pobieranie i instalacja programu ) Parametryzacja aplikacji... 4 II) Panel sterujący ) Obiekty onformacyjne ) Funkcja draw TP/SL ) Panel górny do zawierania transakcji ) Moduł parametrów głównych ) Odwracanie pozycji ) Funkcja Bid Ask trade ) Analiza zleceń historycznych ) Informacje o instrumencie ) Funkcja Risk Manager ) Funkcja close all III) Informacje o zleceniach na wykresie IV) Panel do składania zleceń V) Przykłady zastosowania aplikacji ) Wykorzystanie funkcji Risk Manager VI) Lista błędów... 16

3 Strona 3 I) Pierwsze kroki VisualOrdersBOSSAFX to dodatek do platformy transakcyjnej BOSSAFX, napisany w języku MQL4. Jego podstawową zaletą jest możliwość zarządzania zleceniami składanymi na określonym instrumencie CFD bezpośrednio z wykresu tego instrumentu. Dzięki temu narzędzie to w zasadniczy sposób ułatwia i przyspiesza składanie zleceń, których ceny wykonania inwestor określa na podstawie bezpośredniej analizy technicznej wykresu cenowego. Aplikacja posiada również funkcje odwracania pozycji (funkcja hegde) która działa identycznie jak skrypty do zawierania transakcji na naszych stronach z tą różnicą że obsługuje również zlecenia oczekujące co może uprościć częściowe wychodzenie z pozycji. 1) Pobieranie i instalacja programu Plik instalacyjny aplikacji Visual Orders można pobrać ze strony:bossafx.pl/narzedzia/visualorders/. Po pobraniu pliku przechodzimy do procesu instalacji. Jeżeli posiadamy uruchomioną platformę transakcyjną BOSSAFX, to przed instalacją powinniśmy ją zamknąć. Następnie uruchamiamy plik instalacyjny [BOSSAFX Visual Orders.exe]. W trakcie instalacji należy podać lokalizację instalacji platformy transakcyjnej BOSSAFX (domyślnie C:\Program Files\BOSSAFX). Po przeprowadzeniu instalacji uruchamiamy ponownie platformę transakcyjną BOSSAFX. Aby aplikacja mogła funkcjonować należy zezwolić na działanie strategii automatycznych. W tym celu z menu głównego wybieramy: [Narzędzia >> Opcje >> Strategie] i zaznaczamy opcje [Umożliw handel] oraz [Umożliw import DLL].

4 Strona 4 Aby uruchomić Visual Orders, należy wcisnąć przycisk [Włącz strategie] na głównym pasku narzędzi platformy BOSSAFX. Następnie z menu głównego wybieramy: [Wykresy >> Szablon >> BOSSAFX BLACK (lub BOSSAFX WHITE)]. UWAGA! Strategia może być uruchomiona tylko na jednym wykresie na danym instrumencie. Oznacza to, że obserwując jakiś instrument na kilku interwałach na osobnych wykresach strategia powinna być uruchomiona tylko na jednym z nich. 2) Parametryzacja aplikacji Aplikacja umożliwia własne ustawienie domyślnych parametrów a także tworzenie własnych szablonów. W tym celu należy ręcznie uruchomić strategie BOSSAFX VO po uprzednim dodaniu wskaźnika BOSSAFX. [Nawigator >> Wskaźniki własne >> BOSSAFX] [Nawigator>>Strategie>> BOSSAFX VO ]

5 Strona 5 Po dodaniu strategii do wykresu wchodzimy w zakładkę [Wpisz parametry]. Opis parametrów: BlackOnWhite parametr pozwalający wybrać kolor tła wykresu. Wartość true oznacza kolor biały natomiast false kolor czarny; Color_Label_1 kolor obiektów na białym tle; Color_Label_2 kolor obiektów na czarnym tle; Bid_Ask_Trade domyślne wywołanie funkcji Bid_Ask_Trade; High_Panel domyślne wywołanie górnego panelu służącego do zawierania/modyfikacji zleceń; SizeHighPanel rozmiar obiektów z górnego panelu; Domyślny_SL odległość w punktach zlecenia obronnego stop loss od ceny otwarcia dla zleceń składanych za pomocą aplikacji; Domyślny_TP odległość w punktach zlecenia obronnego take_profit od ceny otwarcia dla zleceń składanych za pomocą aplikacji; Domyślny_TS odległość w punktach zlecenia obronnego trailing stop loss od ceny rynkowej dla zleceń składanych za pomocą aplikacji; Domyślny_TO odległość w punktach zlecenia trailing oczekujący od ceny rynkowej dla zleceń składanych za pomocą aplikacji; Price_Dev maksymalne punktowe odchylenie od kwotowanej ceny podczas otwierania/zamykania transakcji; Nominał_transakcji nominał transakcji dla zleceń składanych za pomocą aplikacji; Max_Risk parametr widoczny po wywołaniu funkcji Risk Manager (RM). Określa maksymalny teoretyczny poziom ryzyka na jakie narażamy swój portfel wyliczając hipotetyczną transakcje w funkcji RM; TP_SL_MIN Parametr służący do wyznaczania dolnej granicy potencjalnego obszaru do zamknięcia pozycji. Wartość możemy zmienić wywołując funkcję RM; TP_SL_MAX Parametr służący do wyznaczania górnej granicy potencjalnego obszaru do zamknięcia pozycji. Wartość możemy zmienić wywołując funkcję RM;

6 Strona 6 Odwracanie_Pozycji parametr włączający/wyłączający funkcje odwracania pozycji. Jest on widoczny w głównym oknie i w każdej chwili możemy zmienić jego wartość poprzez przesunięcie obiektu HEDGE. Close_by_line parametr włączający/wyłączający funkcje zamykania transakcji poprzez usunięcie linii odpowiadającej zleceniu. Wartość true oznacza, że usunięcie odpowiedniej linii spowoduje zamknięcie zlecenia. II) Panel sterujący W dolnym oknie wykresu widzimy wskaźnik BOSSAFX za pomocą którego sterujemy aplikacją Visual Orders BOSSAFX. W oknie tym znajdziemy obiekty informacyjne jak również przyciski służące do wywoływania poszczególnych funkcji. Wywołujemy je poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy oraz przeciągniecie danego obiektu w dowolną stronę. 1) Obiekty informacyjne Risk- pokazuje ryzyko na jakie narażamy swój portfel w przypadku realizacji stop loss dla ostatnio modyfikowanego zlecenia (na danym instrumencie). W przypadku braku zlecenia obronnego stop loss wartość parametru wynosi zero; TP/SL - jest to współczynnik potencjalnego zysku do potencjalnej straty. Jest on wyliczany tylko gdy ostatnio modyfikowane zlecenie posiada stop loss i take profit. Pierwsza linia informacyjna pokazuje informacje dotyczące ostatnio modyfikowanego zlecenia, potencjalną stratę i potencjalny zysk w przypadku teoretycznego zrealizowania

7 Strona 7 zleceń stop loss i take profit w danej chwili. Linie informacyjne informują o ostatnio wykonywanych czynnościach programu, wszystkie wyświetlane informacje są zapisywane w logach strategii które znajdziemy w oknie [Terminal >>Strategie] gdzie znajdziemy dłuższą historię informacji. 2) Funkcja draw TP/SL Funkcja pokazująca potencjalny obszar do zamknięcia pozycji zgodny z naszym profilem ryzyka. Obszar jest wyliczany na podstawie współczynników potencjalnego zysku do potencjalnej straty TP/SL min i TP/SL max (domyślnie ustawione na 2 i 3) które możemy zmieniać wywołując funkcje Risk Manager o czym w dalszej części instrukcji. W praktyce jest to prostokąt na wykresie który dostosowuje się do ostatnio modyfikowanego zlecenia posiadającego zlecenie obronne stop loss. 3) Panel górny do zawierania transakcji Funkcja włączająca/wyłączająca obiekty znajdujące się w głownym oknie wykresu za pomocą których składamy i modyfikujemy zlecenia. 4) Moduł parametrów głównych Obiekty znajdujące się w pierwszej linii po prawej stronie w oknie wskaźnika BOSSAFX. Parametry określają nowo otwarte zlecenia jak również mogą służyć do modyfikacji już istniejących pozycji. Aby zmienić wartość poszczególnych parametrów klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i przeciągamy dany obiekt w dowolna stronę.

8 Strona 8 Efektem jest pojawienie się linii z wartościami do wyboru. Aby zmienić poszczególne wartości klikamy na strzałki i przeciągamy je w dowolną stronę. Aby zmienić skalę zmian wartości klikamy na dowolną wartość i przeciągamy ją do dołu co spowoduje zmianę pojedynczego kroku z 10 na 1 lub z 1 na 10. W celu ustawienia wartości dla konkretnego parametru przeciągamy obiekt do góry co spowoduje usuniecie linii obiektów z wartościami i wprowadzenie jej do danego parametru. Innym sposobem modyfikacji wartości parametrów jest bezpośrednia zmiana opisu odpowiadających im obiektów. W tym celu klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybrany obiekt a następnie prawym przyciskiem rozwijamy menu z którego wybieramy pierwszą pozycję [Label właściwości]. Zmieniając opis należy pamiętać o przyjętej konwencji tj. brak spacji, średników itp. ponieważ błędny opis może powodować błędne wczytanie wartości. Opis poszczególnych parametrów: SL odległość w punktach zlecenia obronnego stop loss od ceny otwarcia zlecenia. Wartość ta może również przyjmować wartości ujemne ponieważ służy ona również do modyfikacji już istniejących zleceń rynkowych. Przykładowo modyfikując istniejące zlecenie rynkowe kupna (pozycja długa) którego cena otwarcia jest poniżej ceny rynkowej możemy ustawić wartość stop loss powyżej ceny otwarcia pozwalając chronić zyski. Wartość zero w przypadku modyfikacji zlecenia usuwa zlecenie stop loss; TP odległość w punktach zlecenia take profit od ceny otwarcia zlecenia. Wartość ta może również przyjmować wartości ujemne ponieważ służy ona również do modyfikacji już istniejących zleceń rynkowych. Wartość zero w przypadku modyfikacji zlecenia usuwa zlecenie take profit; TS trailing stop (ciągnący stop loss) przyjmuje wartości większe lub równe zero; TO trailing oczekujący. Jest to maksymalna odległość zlecenia oczekującego od ceny rynkowej po przekroczeniu której zlecenie oczekujące zostanie zmodyfikowane, podciągnięte w kierunku ceny; Aplikacja VOBOSSAFX umożliwia ustawianie zleceń oczekujących które podążają za bieżącą ceną w odpowiedniej odległości. W przypadku zleceń Buy Stop oraz Sell Limit wraz ze spadkiem ceny zlecenia te zostaną zmodyfikowane ( podciągnięte ) w kierunku ceny jeśli odległość pomiędzy ceną otwarcia zleceń, a aktualną ceną rynkową są większe niż zadana wartość TO (trailing oczekujący). Natomiast w przypadku zleceń Buy Limit oraz Sell Stop sytuacja wygląda analogicznie z tą różnicą, że zostają one podciągnięte do góry wraz z rosnącą ceną jeśli różnica pomiędzy aktualną ceną rynkową a ceną otwarcia tych zleceń jest większa od zadanej wartości TO. PD price deviation - maksymalne punktowe odchylenie od kwotowanej ceny tj. automatycznej akceptacji potencjalnych rekwotowań do ustalonego przez użytkownika poziomu. Ustalając parametr na wartość jeden platforma zrealizuje transakcję bez pytania użytkownika o potwierdzenie, jeżeli kwotowana cena będzie różnić się maksymalnie o jeden punkt od ceny zadanej przez użytkownika;

9 Strona 9 UWAGA!W przypadku próby zamknięcia zlecenia aplikacja otrzymując rekwotowanie większe od zadanego maksymalnego odchylenia od ceny próbuje zamknąć transakcje jeszcze raz po aktualnej cenie rynkowej. Czynność ta jest powtarzana dopóki zlecenie nie zostanie zamknięte. W przypadku próby otwarcia zlecenia po otrzymaniu rekwotowania aplikacja nie ponowi próby otwarcia. LOT wolumen transakcji w lotach. 5) Odwracanie pozycji (HEDGE) funkcja ułatwiająca odwracanie zleceń. Platforma BOSSAFX nie umożliwia otwierania transakcji przeciwstawnych dlatego chcąc odwrócić pozycję na danym instrumencie należy ją najpierw zamknąć a następnie otworzyć transakcje przeciwstawną. Funkcja taułatwia odwracanie pozycji poprzez automatyczne zamknięcie/domknięcie transakcji i otwarcie pozycji przeciwstawnej. Funkcja działa identycznie jak skrypty do zawierania pozycji na stronie bossafx.pl. Przykład Użytkownik posiada otwartą długą pozycje na EURUSD o nominale 1.3 lota. Otwierając pozycje krótką o nominale 0.4 lota poprzez aplikacje VOBOSSAFX pozycja długa zostanie domknięta o 0.4 lota czyli klient pozostanie z 0.9 lota na długo. Otwierając kolejną pozycję krótką na 1.2 lota pozycja długa zostanie zamknięta następnie pozycja krótka o nominale 0.3 lota zostanie otwarta. UWAGA! Aplikacja VOBOSSAFX nie gwarantuje wykonania odwracających zleceń oczekujących. W przypadku niskiego poziomu PD (price deviation) np. 0 punktów może się zdarzyć że pozycja nie zostanie zamknięta/odwrócona ponieważ aplikacja dostając rekwotowanie większe od poziomu PD przerwie operacje a klient pozostanie z nieodwróconą pozycją.

10 Strona 10 6) Funkcja Bid Ask trade (BID ASK) Funkcja tworzy obiekty w prawym dolnym rogu wyświetlające aktualną cenę bid, ask oraz spread. Przeciągając cenę BID otworzymy pozycję krótką natomiast przesunięcie ceny ASK spowoduje otwarcie pozycji długiej. Parametry otwieranych zleceń (wolumen, sl, tp, ts, to, pd ) są równe parametrom z pierwszej linii wskaźnika. 7) Analiza zleceń historycznych (HIST) funkcja przeprowadzająca analizę zleceń historycznych na danym instrumencie. Aby zanalizować całą historię bądź wybrany okres należy odpowiednio dostosować historię zleceń w zakładce [Historia rachunku] w oknie [Terminal]. Statystyki jakie tu znajdziemy (między innymi średni zysk, procent transakcji zyskownych, wartość oczekiwana itp.) powinny pomóc przy ustaleniu odpowiedniej strategii zarządzania kapitałem. Największą zaletą wybranej funkcji jest analiza zleceń tylko i wyłącznie na danym instrumencie oraz wybór dowolnego momentu z historii. Wskaźnik [Profit Factor] liczony jest jako wartość bezwzględna z współczynnika: Średni zysk / Średnia strata 8) Informacje o instrumencie (INFO) funkcja wyświetlająca informacje dotyczące danego instrumentu (podobnie do Kalkulatora BOSSAFX) dla dowolnego wolumenu który możemy zmienić w oknie parametrów za pomocą zmiany wartości parametru LOT.

11 Strona 11 9) Funkcja Risk Manager (RISK) funkcja wywołuje parametry wspomagające zarządzanie ryzykiem swojego portfela. Możemy tu dostosować nominał transakcji do z góry zadanego ryzyka i wielkości stop loss lub sprawdzić na jakie ryzyko narażamy swój portfel otwierając pozycje o danym nominale z określonym stop loss. Podstawowe parametry to Risk, Lot, SL które możemy zmieniać w standardowy sposób poprzez dwukrotne klikniecie i przeciągnięcie w dowolną stronę. Innym sposobem modyfikacji wartości parametrów jest bezpośrednia zmiana opisu odpowiadających im obiektów. W tym celu klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybrany obiekt a następnie prawym przyciskiem rozwijamy menu z którego wybieramy pierwszą pozycję [Label właściwości]. Zmieniając opis należy pamiętać o przyjętej konwencji tj. brak spacji, średników itp. ponieważ błędny opis może powodować błędne wczytanie wartości. Zobacz także przykład Risk Teoretyczna wielkość naszego portfela narażona na stratę w przypadku realizacji transakcji o podanych parametrach. Zmieniając ten parametr wyliczymy nominał pozycji (LOT) dostosowany do naszego poziomu stoploss; Lot Nominał teoretycznej transakcji dla określonych parametrów. Zmieniając ten parametr wyliczymy ryzyko na jakie narażamy swój portfel w przypadku realizacji zlecenia obronnego stop loss; SL Odległość w punktach zlecenia obronnego stop loss od ceny otwarcia. Ustalając wartość SL wyznaczamy nominał transakcji dla określonego ryzyka całego portfela; TP/SL_MIN Parametr służący do wyznaczania dolnej granicy potencjalnego obszaru do zamknięcia pozycji w funkcji draw TP/SL; TP/SL_MAX Parametr służący do wyznaczania górnej granicy potencjalnego obszaru do zamknięcia pozycji w funkcji draw TP/SL; Potencjalna strata Pokazuje wartość jaką możemy stracić w przypadku realizacji zlecenia stop loss; Potencjalny zysk Pokazuje wartość którą osiągniemy w przypadku realizacji zlecenia take profit. Zlecenie take profit jest wyliczane na podstawie wzoru TP = SL*TP/SL_MIN - Przycisk służący do zerowania wartości Risk, Lot, SL oraz kopiowania wybranych wartości do parametrów bezpośrednio służących zawieraniu transakcji (górna linia). Przeciągając obiekt do dołu zerujemy wartości natomiast przesunięcie do góry spowoduje wstawienie wybranych parametrów do górnej linii. W przykładzie poniżej widzimy zlecenie oczekujące buy limit wraz ze zleceniem obronnym stop loss oddalonym o 70 punktów od ceny otwarcia. Parametr TP/SL min=1 natomiast TP/SL max=3.9. Niebieski prostokąt pokazuje potencjalny obszar do zamknięcia pozycji spełniający powyższe parametry.

12 Strona 12 10) Funkcja close All (CLOSE ALL) funkcja włączająca/wyłączająca możliwość zamknięcia wszystkich transakcji na danym instrumencie z górnego panelu zawierania zleceń. III) Informacje o zleceniach na wykresie Visual Orders BOSSAFX pozwala na proste i intuicyjne zarządzanie pozycjami prosto z wykresu. Aplikacja automatycznie tworzy horyzontalne linie przypisane do poszczególnych zleceń, których przesuwanie pozwala na bardzo łatwą i intuicyjną modyfikację. Wystarczy wybrać odpowiednią linię (dwukrotnie na nią klikając) oznaczającą np. zlecenie take profit, a następnie przesunąć ją na pożądany poziom szybko i intuicyjnie. Podczas przesuwania linii na wykresie pojawi się nawigacja pokazująca jak daleko znajdujemy się od ceny otwarcia zlecenia. Podobnie możemy modyfikować zlecenia obronne stop loss oraz zlecenia oczekujące.

13 Strona 13 Informacje dotyczące poszczególnych zleceń znajdziemy w opisie każdej z utworzonych linii. Opis linii jest widoczny po najechaniu kursorem myszy na wybrany obiekt. numer transakcji rodzaj zlecenia wartość stop loss wartość take profit wartość trailing stop wartość trailing oczekujący W opisie linii dotyczących stop loss i take profit znajdziemy informacje dotyczące tylko tych konkretnych zleceń obronnych. W sytuacji gdy zlecenie nie posiada stop loss bądź take profit szybkim sposobem ustawienia tych zleceń jest skopiowanie linii głównej odpowiednio do góry bądź do dołu w zależności od kierunku pozycji. Aby skopiować linię główną należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na linię następnie trzymając klawisz [Ctrl] przeciągnąć ją w odpowiednia stronę. Innym sposobem modyfikacji zlecenia jest bezpośrednia zmiana jego opisu. W tym celu klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na wybraną linię a następnie prawym przyciskiem rozwijamy menu z którego wybieramy pierwszą pozycję [Horizontal Line właściwości]. Zmieniając opis należy pamiętać o przyjętej konwencji tj. brak spacji, średniki itp. ponieważ błędny opis może spowodować złą modyfikacje zlecenia. Zmieniamy tylko wartości stojące przy SL,TP,TS,TOpo znaku równości bez spacji pomiędzy znakami oddzielając je średnikiem jak w przykładzie powyżej. UWAGA!Usunięcie linii z wykresu spowoduję zamknięcie/usunięcie danego zlecenia co może być przydatne w celu szybkiego wyjścia z rynku natomiast może być niebezpieczne używając innych wskaźników, skryptów które mogą np. usunąć wszystkie obiekty graficzne z wykresu jednocześnie zamykając wszystkie zlecenia. UWAGA!W przypadku włączonej opcji Close_by_line usunięcie linii z wykresu spowoduję zamknięcie/usunięcie danego zlecenia co może być przydatne w celu szybkiego wyjścia z rynku natomiast może być niebezpieczne używając innych wskaźników, skryptów które mogą np. usunąć wszystkie obiekty graficzne z wykresu jednocześnie zamykając wszystkie zlecenia.

14 Strona 14 IV) Panel do składania zleceń W oknie głównym znajdują się obiekty do składania/modyfikowania zleceń bezpośrednio z wykresu. Obiekty można umieścić w dowolnym miejscu na wykresie, domyślenie jest to prawa - górna część głównego okna. Przeciągnięcie pierwszego obiektu z lewej strony gwiazdki (*) spowoduje przeniesienie całego panelu w wybrane miejsce. Poniżej widzimy panel przesunięty na lewą stronę. W przypadku gdy użytkownik nie chce korzystać z funkcji składnia zleceń poprzez w/w obiekty możne je schować za pomocą przycisku. Opis obiektów Wszystkie otwierane zlecenia posiadają parametry zgodne z parametrami wybranymi w oknie BOSSAFX. wskaźnika B (BUY) - przeciągnięcie obiektu w dowolną stronę spowoduje otwarcie pozycji długiej; S ( SELL) - przeciągnięcie obiektu w dowolną stronę spowoduje otwarcie pozycji krótkiej; BL (Buy Limit) - przeciągnięcie obiektu poniżej aktualnej ceny ask spowoduje otwarcie zlecenia oczekującego buy limit z ceną otwarcia równą cenie obiektu w chwili puszczenia obiektu na wykresie; SL (Sell Limit) - przeciągnięcie obiektu powyżej aktualnej ceny bid spowoduje otwarcie zlecenia oczekującego sell limit z ceną otwarcia równą cenie obiektu w chwili puszczenia obiektu na wykresie; BS (Buy Stop) - przeciągnięcie obiektu powyżej aktualnej ceny ask spowoduje otwarcie zlecenia oczekującego buy stop z ceną otwarcia równą cenie obiektu w chwili puszczenia obiektu na wykresie; SS (Sell Stop) - przeciągnięcie obiektu poniżej aktualnej ceny bid spowoduje otwarcie zlecenia oczekującego sell stop z ceną otwarcia równą cenie obiektu w chwili puszczenia obiektu na wykresie; X (Close All) - przeciągnięcie obiektu w dowolną stronę spowoduje wywołanie funkcji zamykającej wszystkie zlecenia na danym instrumencie. Funkcje można całkowicie wyłączyć za pomocą obiektu CLOSE ALL w oknie wskaźnika. Druga część obiektów służy do modyfikacji istniejących zleceń. Obiekty posiadają identyczne znacznie jak parametry w oknie BOSSAFX. SL służy do modyfikacji zlecenia obronnego stop loss;

15 Strona 15 TP służy do modyfikacji zlecenia obronnego take profit; TS służy do modyfikacji zlecenia obronnego trailing stop; TO służy do modyfikacji funkcji trailing oczekujący. Dotyczy tylko zleceń oczekujących. Przeciągnięcie któregokolwiek z tych obiektów w okolice istniejącego zlecenia spowoduje modyfikacje najbliższego zlecenia w stosunku do ceny obiektu w chwili puszczenia go na wykresie. Wartości parametrów równe są wartością parametrów w oknie wskaźnika BOSSAFX z pierwszej linii. W przypadku gdy wartość SL lub TP wynosi zero zlecenia stop loss lub takeprofit zostaną usunięte dla modyfikowanej pozycji. Poniżej widzimy przeniesienie obiektu SL w okolicę linii buy limit co spowodowało modyfikację tego zlecenia do nowej wartości SL wybranej w oknie BOSSAFX. V) Przykłady zastosowania aplikacji 1) Wykorzystanie funkcji Risk Manager Załóżmy że użytkownik chce otworzyć pozycję krótką na instrumencie AUDUSD ryzykując maksymalnie 3.5% swojego kapitału. Pozycja ma posiadać zlecenie obronne stop loss w odległości 40 punktów od ceny otwarcia oraz zlecenie take profit w odległości trzy krotnie większej. W celu wyliczenia nominału transakcji użytkownik wywołuje funkcje Risk Manager przeciągając obiekt RISK. Następnie ustala wartość SL oraz Risk. W ten sposób uzyskuje informacje o potencjalnej stracie i potencjalnym zysku.

16 Strona 16 W celu przeniesienia wybranych wartości do linii zawierającej parametry nowo otwieranych zleceń (pierwsza linia) wystarczy przeciągnąć do góry obiekt. Aby otworzyć pozycję krótką o wybranych parametrach użytkownik wywołuje funkcję Bid Ask Trade a następnie przeciąga obiekt BID w dowolną stronę. Poniżej widzimy otwartą pozycję krótką o wybranych parametrach. W lewym dolnym rogu obiekt Risk -3.5 % informuje że w przypadku realizacji zlecenia obronnego stop loss użytkownik straci 3.5% wartości swojego portfela a obiekt TP/SL 3 że odległość zlecenia take profit od ceny otwarcia jest 3 razy większa niż zlecenia stop loss co jest zgodne ze wstępnymi założeniami. VI) Lista błędów Wywołując poszczególne funkcje np. funkcję otwierającą zlecenie bądź funkcję zamykającą wszystkie zlecenia, może okazać się, że dany proces nie może zostać wykonany z powodu nieoczekiwanego błędu. Aplikacja VisualOrdersBOSSAFX informuje o rodzaju błędu w celu szybkiej jego identyfikacji oraz możliwości naprawy sytuacji. Informacja ta zostaje wyświetlona w oknie wskaźnika BOSSAFX oraz zapisana w logach strategii które można znaleźć w zakładce [Strategie] w oknie [Terminal]. Poniżej przedstawiono opis najbardziej popularnych błędów: 130 ERR_INVALID_STOPS - Błąd ten oznacza błędne ustawienie poziomów stop loss bądź take profit. Ustawiając te zlecenia należy wziąć pod uwagę poziom minimalnej odległości zleceń oczekujących od ceny rynkowej, który może się różnić się w zależności od instrumentu oraz od sytuacji rynkowej; 132 ERR_MARKET_CLOSED Błąd oznacza, że rynek na danym instrumencie jest zamknięty czyli nie ma możliwości składania lub modyfikowania istniejących zleceń; 133 ERR_TRADE_DISABLED Błąd ten mówi o tym, że opcja umożliwiająca składanie/modyfikowanie zleceń z poziomu MQLa jest wyłączona. Opcję tą można włączyć w opcjach platformy zaznaczając [Opcje>> Strategie >>Umożliw handel]; ERR_NOT_ENOUGH_MONEY Transakcja nie może zostać wykonana z powodu braku wystarczających środków na koncie; 138 ERR_REQOTE Transakcja nie została otwarta/zamknięta z powodu zmiany ceny.

17 Strona ERR_TRADE_HEGDE_PROHIBITED Otwarcie pozycji przeciwstawnej do aktualnie otwartej jest niedostępne. Opis pozostałych błędów znajduje się w słowniku MQL4 na stronie bossafx.pl.

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Tab Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 6 1) Instalacja... 6 2) Pierwsze uruchomienie... 6 3) Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader (wcześniej BRE TRADER ECN) Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01)

FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01) FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01) 1 Spis treści FxCraft Trade Manager... 1 Instrukcja Obsługi... 1 Wprowadzenie... 3 Skrócony opis produktu... 4 Instalacja... 5 Główne okno... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Spis treści Wstęp... 3 Pierwsze kroki... 4 Okno rynek oraz jego funkcje... 6 Okno zlecenia... 7 Zlecenia oczekujące typy... 8 Okno Nawigator... 9 Paski narzędzi...

Bardziej szczegółowo

Alior Trader Web instrukcja użytkownika

Alior Trader Web instrukcja użytkownika Biuro Maklerskie Alior Trader Web instrukcja użytkownika 1/28 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Logowanie do platformy... 4 3. Menu Główne... 5 3.1. Okno aplikacji... 5 3.2. Pasek narzędzi... 6 3.3. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej Multiterminal BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 3 1) Logowanie... 3 2) Dyspozycje...

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Mobile Trading. Instrukcja obsługi

Mobile Trading. Instrukcja obsługi Mobile Trading Instrukcja obsługi 1 Mobile Trading na jakim systemie i urządzeniach działa?... 3 Start... 4 Przed instalacją... 4 Instalacja... 4 Uruchamianie platformy... 5 Otwieranie rachunku... 6 Otwieranie

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP... 2. II. INSTALACJA PLATFORMY ALIOR TRADER... 2 1. Wymagania systemowe... 2 2. Instalacja platformy... 3 3. Aktualizacja platformy...

I. WSTĘP... 2. II. INSTALACJA PLATFORMY ALIOR TRADER... 2 1. Wymagania systemowe... 2 2. Instalacja platformy... 3 3. Aktualizacja platformy... Biuro Maklerskie Alior Trader 2 Rozpoczęcie pracy z platformą SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 2 II. INSTALACJA PLATFORMY ALIOR TRADER... 2 1. Wymagania systemowe... 2 2. Instalacja platformy... 3 3. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe Platforma transakcyjna JForex www.forexclub.pl Strona 1 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy dokument jest nieoficjalnym, polskojęzycznym przewodnikiem po platformie

Bardziej szczegółowo

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank Alior Trader 2 Podręcznik użytkownika Copyrights Alior Bank SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. INSTALACJA PLATFORMY ALIOR TRADER 1. Wymagania systemowe 2. Instalacja Platformy 3. Aktualizacja Platformy III. REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DealBook FX

Instrukcja obsługi DealBook FX Instrukcja obsługi DealBook FX Witaj w programie DealBook FX - potężnej platformie transakcyjnej pozwalającej szybko i bezpiecznie przeprowadzać operacje na rynku Forex w czasie rzeczywistym. Za pomocą

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo