Czy Energetyka E. Wiatrowa w Polsce ma już otwartą drogę rozwoju stan obecny i planowane inwestycje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy Energetyka E. Wiatrowa w Polsce ma już otwartą drogę rozwoju stan obecny i planowane inwestycje"

Transkrypt

1 Czy Energetyka E Wiatrowa w Polsce ma już otwartą drogę rozwoju stan obecny i planowane inwestycje Targi Poleko październik 2008

2 1. Kim jesteśmy i co robimy 2. Nasi członkowie 3. Stan obecny a) Zainstalowana moc na terenie Polski b) Warunki geofizyczne, potencjał rynki polskiego c) Sytuacja prawna, bariery w ustawodawstwie polskim d) Wspieranie działań w zakresie energetyki wiatrowej przez Rząd RP 5. Przyszłość planowane inwestycje 6. Podsumowanie i wnioski 2

3 PSEW Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej jest: Organizacją pozarządową działającą od 1999 roku na rzecz : utworzenia właściwych ram prawnych pozwalających na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce wspierania i promocji energetyki wiatrowej jako czystego źródła generacji energii elektrycznej zwiększania społecznej i politycznej świadomości w zakresie energetyki wiatrowej tworzenia efektywnych strategii przyczyniających się do znoszenia barier w rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce utworzenia lobby skutecznie reprezentującego interesy sektora, a tym samym wpływanie na poprawę warunków dla rozwoju energetyki wiatrowej w kraju członek EWEA oraz GWEC 3

4 Członkami Stowarzyszenia są polscy i zagraniczni: Inwestorzy, Deweloperzy Czy energetyka wiatrowa w Polsce ma już otwartą drogę rozwoju Producenci turbin wiatrowych, producenci podzespołów dla turbin Firmy świadczące usługi dla sektora energetyki wiatrowej 4

5 Łączna zainstalowana moc na terenie Polski (dane z URE na dzień 30 czerwca 2008) 188 koncesjonowanych źródeł (elektrowni wiatrowych), łączna moc wynosi 350,901 MW Lokalizacja Województwo MOC [MW] Barzowice zachodniopomorskie 5,1 MW Cisowo zachodniopomorskie 18 MW Zagórze zachodniopomorskie 30 MW Lisewo pomorskie 10,8 MW Tymień zachodniopomorskie 50 MW Puck pomorskie 22 MW Kisielice warmińsko mazurskie 40,5 MW Kamieńsk łódzkie 30 MW Jagniątkowo zachodniopomorskie 30,6 MW Łosina k/słupska zachodniopomorskie 48 MW Ostrowo pomorskie 30 MW Śniatowo zachodniopomorskie 32 MW Zrealizowane projekty Źródło: PSEW 5

6 Warunki geofizyczne, potencjał rynki polskiego Powierzchnia Polski ha woda ha lądy ha Zabudowania ha Użytki rolne ha W tym tereny zalesione ha Szacowana powierzchnia potencjalnie dostępna dla energetyki wiatrowej ha 6

7 Ocena możliwości lokalizacji Elektrowni Wiatrowych Porównanie obszarów użytków rolnych i ilości zainstalowanych turbin Szacowana moc turbin możliwych do zainstalowania w Polsce tys. MW * * bez farm wiatrowych na morzu 7

8 Sytuacja prawna Prawo Ochrony Środowiska Prawo Energetyczne Prawo Budowlane Procedura OOŚ Start Społeczeństwo Ustawa podatkowa Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennych Ustawa o drogach publicznych 8

9 Założenia rządowe dla rozwoju rynku energetyki wiatrowej w Polsce Moc zainstalowana w roku 2010: 2000 MW Udział generacji wiatrowej w krajowym zużyciu energii: 2,3% oznacza to konieczność uzyskania przyrostu mocy rzędu 1700 MW w ciągu 2 lat czy jest to wykonalne? Aby przybliżyć Polskę do osiągnięcia tej wartości, należy przede wszystkim: Ustanowić długookresowe cele i spójną politykę w zakresie OZE Wdrożyć efektywne mechanizmy wsparcia Eliminować bariery stojące na przeszkodzie rozwoju energetyki wiatrowej i innych OZE 9

10 Bariery w rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w tym Energetyki Wiatrowej Polityczne i społeczne Brak woli politycznej rozwoju energetyki wiatrowej??? Marginalizacja roli OZE (przede wszystkim Energetyki Wiatrowej) projekt dofinansowania NFOŚGW skupia się przede wszystkim na biopaliwach i biomasie Teoretyczne poparcie dla polityki przeciwdziałania zmianom klimatu i celu 3 x 20 na 2020; brak Narodowej strategii OZE, brak Polityki Ekologicznej Polski, brak strategii zagospodarowania AAU (jednostki przyznanej emisji) Częste zmiany prawa; Niska świadomość społeczna oraz brak działań w tym zakresie, brak programu szkoleń dla administracji, społeczeństwa 10

11 Proceduralne Przeciągające się procedury uzyskania pozwolenia na budowę masztów pomiarowych; przygotowany projekt zmian w prawie budowlanym znoszącym pozwolenia na budowę Przeciągające się procedury ustanawiania/ zmiany zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; Niespójne decyzje co do oddalenia turbin od dróg, prawo określa np. Lp. Rodzaj drogi W terenie zabudowy Poza terenem zabudowanym 1 Autostrada 30 m 50 m 2 Droga Ekspresowa 20 m 20 m 3 Droga ogólnodostępna: a) krajowa b)wojewódzka, powiatowa c) gminna 10 m 8 m 6 m 25 m 20 m 15 m Źródło: obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o Drogach Publicznych. Dz.U nr 19 poz. 115 art. 43. ust. 1 11

12 Proceduralne Przedłużające się procedury wydawania decyzji środowiskowych, Uchwalono nową ustawę z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, aczkolwiek uprawnienia organizacji Ekologicznych są bardzo duże Brak dobrych praktyk w zakresie prowadzenia monitoringu przedinwestycyjnego i porealizacyjnego; Brak wytycznych w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz; Brak transparentności procedur przyłączeniowych; 12

13 Proceduralne Związane z prawem energetycznym Jakość i stan linii energetycznych NN (najwyższych napięć) Techniczne i handlowe możliwości grafikowania produkcji farm wiatrowych i jej bilansowania w KSE Zapisy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowych/Dystrybucyjnych ograniczające możliwość przyłączania źródeł wiatrowych, Brak jednoznacznej procedury uzyskiwania warunków przyłączenia Brak transparentności procesów uzyskiwania warunków przyłączenia i umowy przyłączeniowej Wirtualna rzeczywistość wykreowana przez kolejne ekspertyzy ujmujące niezrealizowane przyłączenia Sposób wykorzystania wpływów z opłaty zastępczej

14 Szczegółowo tematyka barier oraz zmian w prawie energetycznym będzie dyskutowana na: X Forum Energetyki Wiatrowej 6 listopada 2008, Warszawa, hotel Marriott 10 th Wind Energy Forum 6 th November 2008, Warsaw, Marriott Hotel 14

15 Co udało się zmienić? Skrócono czas wydawania decyzji środowiskowych z 60 dni do 30 dni (nowa ustawa o OOŚ) Przygotowywana jest strategia promocji Odnawialnych Źródeł Energii (prognozowany termin na 2009 rok) Coraz więcej regionów, (gminy, powiaty itp.) opracowuje plany zagospodarowania przestrzennego pod takie inwestycje jak Energetyka wiatrowa, PSEW wraz z OTOP oraz ekspertami z ekologii, ornitologii itp. opracowało dokument pt. Wytyczne w zakresie oddziaływania Energetyki Wiatrowej na ptaki, który spotkał się z uznaniem środowisk ekologicznych, Przeważająca część postulatów zgłaszanych przez PSEW z zakresu prawa energetycznego została wzięte pod uwagę przez stronę Rządową, Przygotowywana jest poprawka odnośnie wprowadzenia kar za przekroczenia terminu wydania decyzji środowiskowych, 15

16 Farmy wiatrowe w budowie, Lokalizacja Województwo MOC [MW] Karścino zachodniopomorskie 69 MW Łebcz pomorskie 8 MW Malbork pomorskie 18 MW Górzyca lubuskie Rzepin lubuskie Zajączkowo i Widzino Pomorskie 90 MW Tychowo zachodniopomorskie 50 MW Gnieżdżewo pomorskie 22 MW w trakcie budowy 16

17 Wnioski Jest droga rozwoju Energetyki Wiatrowej. Ale na razie otwarto furtkę! Ilość źródeł wiatrowych nie zagrażająca bezpieczeństwu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, Ograniczenia wynikające z możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze Polski, Możliwości rozbudowy systemów elektroenergetycznych u operatorów do roku 2020, Bariery prawne i administracyjne. 17

18 Dziękuję za uwagę Joanna Filipkowska specjalista ds. środowiska Tel. (91)

19 19

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Podsumowanie działań Podsumowanie FNEZ w działań roku 2012 Plan działań na rok 2013 Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej w roku 2012 Plan działań na rok

Bardziej szczegółowo

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści

Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych. Spis treści Warszawa, Maj 2015 Raport na temat propozycji uwolnienia mocy przyłączeniowej dla nowych elektrowni wiatrowych Uwolnić Moc Polskiej Elektroenergetyki Instytut Jagielloński Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIENIE REALIZACJI INWESTYCJI INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

USPRAWNIENIE REALIZACJI INWESTYCJI INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ USPRAWNIENIE REALIZACJI INWESTYCJI INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ Teresa Laskowska, Jan Anysz Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea I. Potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne infrastruktury energetycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do realizacji inwestycji?

Jak przygotować się do realizacji inwestycji? Jak przygotować się do realizacji inwestycji? Energetyka wodna to proekologiczny sposób na wytwarzanie energii elektrycznej. Podstawową zaletą budowy małej elektrowni wodnej (MEW)[1] jest gwarancja, że

Bardziej szczegółowo

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE

BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE BARIERY PRAWNO-ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Rekomendacje jak znieść bariery rozwoju fotowoltaiki na szczeblu lokalnym Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (Polish

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

System Zielonych Inwestycji w Polsce. System Zielonych Inwestycji w Polsce

System Zielonych Inwestycji w Polsce. System Zielonych Inwestycji w Polsce System Zielonych Inwestycji w Polsce System Zielonych Inwestycji w Polsce Warszawa, 2014 I www.mos.gov.pl www.nfosigw.gov.pl Przygotowane przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce

Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce Perspektywy i uwarunkowania rozwoju małej energetyki wiatrowej w Polsce 1. Potencjalni klienci W sytuacji braku w Polsce systemu wsparcia promującego przyłączanie małych źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA

FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA Listopad 2014 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Grupa PEP realizuje inwestycję farmy wiatrowej Gawłowice w gminie Radzyń Chełmiński

Bardziej szczegółowo

FARMA WIATROWA ORLA POLSKA

FARMA WIATROWA ORLA POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA ORLA POLSKA Luty 2014 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Firma Nordex Polska Sp. z o.o. (developer) buduje farmę wiatrową w okolicy miejscowości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Opracowanie Projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI

REALIZACJA INWESTYCJI REALIZACJA INWESTYCJI 1. KOSZTY W przypadku realizacji inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji elektrowni wodnej naleŝy liczyć się z następującymi kosztami: Etap budowy Zakup lub dzierŝawa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY

KLIENT DYSTRYBUC JA PRZESY KLIENT DYSTRYBUCJA PRZESY Elektryczna ISSN 1897-3833 Biuletyn Branżowy 1/2014 Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Z działalności Towarzystwa Paragraf w sieci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo