Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie"

Transkrypt

1 Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie Skuteczność naszych rozwiązań opiera się zarówno na prawniczej wiedzy, jak i znajomości zasad prowadzenia biznesu

2 O nas Kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy należy do wiodących polskich firm prawniczych wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym. Zatrudniamy 30 prawników, a nasi partnerzy są uznanymi specjalistami w swoich dziedzinach. Jarosław Dubiński, Wojciech Fabrycki i Kazimierz Jeleński stworzyli firmę z unikalnymi kompetencjami, łączącą walory polskiej kancelarii z doświadczeniami wyniesionymi z międzynarodowych kancelarii prawnych. strona 2

3 Partnerzy Jarosław Dubiński Jarosław Dubiński specjalizuje się w prawie cywilnym, transakcjach M&A, prawie rynku kapitałowego (w szczególności prawie funduszy inwestycyjnych) oraz prawie ubezpieczeniowym. Doradzał organizacjom i instytucjom rynku finansowego, m.in. Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, w szczególności w zakresie projektów legislacyjnych dotyczących rynku finansowego, takich jak ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa o funduszach inwestycyjnych. Mec. Dubiński biegle posługuje się językiem angielskim. kontakt: Wojciech Fabrycki Wojciech Fabrycki specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym oraz transakcjach handlowych. Jest doradcą prawnym polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych m.in. w zakresie inwestycji kapitałowych i transakcji M&A. Doradzał funduszom inwestycyjnym m.in. funduszom private equity, w zakresie procesów restrukturyzacyjnych oraz finansowaniu projektów nieruchomościowych. Jest rekomendowanym prawnikiem w obszarze transakcji typu M&A przez Crossborder Handbooks w dziedzinie Private Equity. Jest również arbitrem w Sądzie Arbitrażowym działającym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Fabrycki biegle posługuje się językiem angielskim. kontakt: Kazimierz Jeleński Kazimierz Jeleński, LLM (radca prawny, uprawnienia adwokackie w NY, USA, LLM Northwestern University), w swojej praktyce koncentruje się na obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności w projektach restrukturyzacyjnych, fuzjach i przejęciach oraz doradztwie prawnym w zakresie organizacji i finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dotyczących wydobycia ropy i gazu oraz inwestycji w sektorze paliwowym. Doradza krajowym i międzynarodowym klientom w zakresie fuzji i przejęć, transakcji typu joint venture oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i ich zadłużenia. Rankingi Chambers Europe i Chambers Global za lata wymieniają Kazimierza Jeleńskiego jako Key Individual w kategorii Bankowość i Finanse. W latach 2010 i 2011 Chambers Europe rekomendował go także jako Key Individual w dziedzinie Energetyki i Zasobów Naturalnych. Mec. Jeleński biegle włada językiem angielskim, posługuje się także językami rosyjskim i niemieckim. kontakt: strona 3

4 Partnerzy Tomasz Kudelski Grzegorz Bocian Tomasz Masiarz Tomasz Lawręc Tomasz Chełstowski RADCA PRAWNY I Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs prawa angielskiego i europejskiego prowadzony przez Uniwersytet Cambridge oraz Uniwersytet Warszawski. Jest członkiem OIRP w Warszawie od 2007 roku. Od 2001 roku współpracował z kancelarią Fabrycki & Dudziuk, a od 2006 z Grynhoff, Woźny i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym (korporacyjnym, prawie kontraktów, rynku kapitałowego) oraz prowadzeniu sporów sądowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie transakcji handlowych oraz M&A. Mec. Kudelski biegle posługuje się językiem angielskim. kontakt: RADCA PRAWNY I Ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie (obecny Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a także podyplomowe studium menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią pracował jako prawnik między innymi w biurze zarządu Hortex Holding. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim oraz prawie umów i transakcji handlowych. Jako Wspólnik Kancelarii uczestniczy w obsłudze projektów restrukturyzacyjnych oraz przekształceniach spółek prawa handlowego. kontakt: Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Prowadził liczne postępowania licencyjne dotyczące różnego rodzaju instytucji finansowych przed Urzędem KNF i KPWiG w tym doprowadził do utworzenia kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych. Świadczy pomoc prawną dla banków, firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Polski, towarzystw funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. Prowadził projekty wdrożenia przepisów prawa europejskiego w międzynarodowych grupach kapitałowych. Wykłada na uczelniach, specjalistycznych kursach i konferencjach poświęconych problematyce prawa rynku kapitałowego. RADCA PRAWNY I Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od 1999 roku, pracował jako prawnik i inspektor nadzoru w: Korona TFI S.A., DWS Polska TFI S.A. i Millennium TFI S.A. Z Kancelarią związany od 2006 r., specjalizuje się w prawie funduszy inwestycyjnych, obsługuje podmioty rynku finansowego, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Brał udział w tworzeniu od podstaw kilku towarzystw, przygotowując je do działalności operacyjnej. Doradza w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. kontakt: RADCA PRAWNY I Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także m.in. podyplomowe studium prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, prawie kontraktów oraz prawie nieruchomości. kontakt: kontakt: strona 4

5 Fuzje i Przejęcia (M&A) Jarosław Dubiński Wojciech Fabrycki Kazimierz Jeleński Zapewniamy kompleksową obsługę prawną inwestorom, akcjonariuszom, udziałowcom, funduszom private equity, doradcom inwestycyjnym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć spółek będących w obrocie publicznym i niepublicznych. Doradzamy w zakresie nabywania i zbywania aktywów, w tym wyjścia z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń dotyczących grup kapitałowych. Zespół Fuzji i Przejęć Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy zapewnia kompleksową obsługę prawną inwestorom, funduszom private equity i doradcom finansowym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć spółek będących w obrocie publicznym i niepublicznych.nasz zespół uczestniczy w pracach przy restrukturyzacjach finansowych i kapitałowych, doradza w aspektach prawnych dotyczących publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz przy pozyskaniu finansowania.wśród kilkudziesięciu transakcji fuzji i przejęć dotyczących spółek będących w obrocie publicznym i niepublicznych, w których uczestniczyli prawnicy Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy, wymienić należy następujące: doradztwo prawne w zakresie inwestycji funduszu Abris w Masterlease Polska (Prima Car Management oraz Futura Leasing), wiodącą w Polsce grupę działającą na rynku leasingu środków transportu; wartość transakcji: 700 mln złotych; przejęcie Firmy Cukierniczej Solidarność - rok założenia 1952 sp. z o.o. przez Colian Sweet sp. z o.o.; wartość transakcji: około 200 mln zł; obsługę prawną sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki Bankier.pl S.A. na rzecz branżowego inwestora; doradztwo w zakresie sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Alumetal S.A. (jednego z najwię- kszych w Polsce producentów aluminium) na rzecz funduszu private equity; opracowanie struktury i doradztwo prawne w przeprowadzeniu inwestycji, a następnie przejęcie kontroli nad Etos S.A. (właścicielem sieci sklepów Diverse) przez fundusz private equity oraz doradztwo prawne w zakresie procesów restrukturyzacji kapitałowej i finansowej spółki oraz jej podmiotów zależnych; opracowanie struktury prawnej i obsługę prawną transakcji pozyskania inwestora finansowego dla Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.; doradztwo prawne w zakresie przejęcia przez grupę Maspex największego w Czechach i na Słowacji producenta napojów - grupy Walmark, trzeciej na węgierskim rynku soków spółki Olympos oraz znajdujących się w pierwszej czwórce na bułgarskim rynku soków spółek z grupy Litex; opracowanie struktury prawnej i doradztwo prawne w zakresie przejęcia dwóch polskich spółek produkujących wody mineralne i soft drinki KENTPOL Żywiecki Kryształ przez spółkę celową międzynarodowego koncernu branżowego Refresco Holding z siedzibą w Holandii połączonego z koordynacją pozyskania finansowania transakcji przez międzynarodowe konsorcjum bankowe; obsługę prawną nabycia przez polski fundusz private equity akcji spółki Uzdrowisko Połczyn S.A. strona 5

6 Rynki Kapitałowe Jarosław Dubiński Tomasz Masiarz Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną emitentom, bankom inwestycyjnym i komercyjnym, funduszom inwestycyjnym i innym instytucjom finansowym przy przeprowadzaniu emisji akcji spółek publicznych, przeprowadzaniu wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek będących na polskim rynku regulowanym. Kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy świadczy usługi prawne dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego prowadzących działalność w Polsce. Prawnicy Kancelarii doradzają w tym zakresie zarówno podmiotom profesjonalnym, jak i emitentom papierów wartościowych, niezwiązanym zawodowo z rynkiem kapitałowym. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie regulacji rynku usług finansowych, w tym szczególnie usług o charakterze maklerskim. Stałymi klientami Kancelarii są domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską, jak również zagraniczne firmy inwestycyjne, powierzające Kancelarii prowadzenie projektów związanych ze stroną regulacyjną świadczenia usług, a także doradztwo w zakresie bieżących kwestii związanych z ich działalnością. Kancelaria prowadziła szereg projektów dotyczących reorganizacji sposobu wykonywania czynności maklerskich w ramach bankowych grup kapitałowych, które miały na celu optymalizację działalności różnych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych z punktu widzenia założonych przez Klientów Kancelarii celów. Część z tych projektów miała charakter pionierski na polskim rynku. Usługi Kancelarii obejmują pomoc prawną w każdym aspekcie związanym z działalnością firm inwestycyjnych wymagającą współpracy lub postępowania prowadzonego z udziałem Komisji Nadzoru Finansowego. W ostatnich latach, w tym także po wdrożeniu w Polsce przepisów Dyrektywy MiFID, Kancelaria doprowadziła do uzyskania wielu zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Kancelaria na bieżąco doradza swoim Klientom, zarówno instytucjom finansowym, jak i innym podmiotom prywatnym w zakresie prawa regulującego obrót instrumentami finansowymi i publicznego oferowania papierów wartościowych, w tym w zakresie problematyki rynków regulowanych akcji. Dotyczy to między innymi doradztwa prawnego w zakresie wprowadzenia akcji spółek do obrotu na rynku zorganizowanym, funkcjonowania spółek publicznych oraz wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Usługi Kancelarii obejmują również wszechstronną obsługę prawną i współpracę w zakresie emisji dłużnych papierów wartościowych. Do szczególnych osiągnięć Kancelarii w tym zakresie zaliczyć należy opracowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, opracowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji zdematerializowanych od chwili emisji, tj. rejestrowanych od chwili emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz prowadzenie przed KDPW i GPW pierwszego w Polsce procesu zamiany zdematerializowanych obligacji znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu Catalyst (GPW) na zdematerializowane akcje spółki publicznej. Prawnicy Kancelarii opracowywali wiele programów emisyjnych oraz dokumentacji emisji obligacji oferowanych publicznie i niepublicznie przez podmioty prywatne. Kancelaria świadczyła doradztwo prawne na rzecz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w zakresie prac nad zmianą ustawy o obligacjach i reprezentowała Stowarzyszenie w procesie legislacyjnym w trakcie konsultacji społecznych. strona 6

7 Fundusze Inwestycyjne Jarosław Dubiński Tomasz Masiarz Doradzamy towarzystwom funduszy inwestycyjnych i funduszom inwestycyjnym w pełnym zakresie ich działalności. Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną w zakresie uzyskiwania zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych, zatwierdzania prospektów emisyjnych publicznych FIZ oraz przy wprowadzaniu na polski rynek zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Prawnicy Kancelarii zajmujący się problematyką funduszy inwestycyjnych tworzą jeden z największych tego typu zespołów w polskich kancelariach prawniczych. Posiadają unikalne na polskim rynku doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także funduszy zagranicznych związanych z polskim rynkiem. Nasz zespół wyspecjalizował się w poszczególnych zagadnieniach prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych. Prawnicy Kancelarii brali dotychczas udział w tworzeniu wielu konstrukcji i modeli funkcjonowania o charakterze pionierskim. Szereg rozwiązań wypracowanych na bazie praktyki prawników Kancelarii funkcjonuje obecnie na rynku polskim we wszystkich towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Część rozwiązań znalazła również odzwierciedlenie we wprowadzonych w Polsce przepisach prawnych. Prawnicy Kancelarii wielokrotnie w sposób aktywny uczestniczyli w procesie legislacyjnym dotyczącym funduszy inwestycyjnych. Nasi prawnicy reprezentują m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne w postępowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi, oraz w postępowaniach przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego we wszystkich rodzajach postępowań. Doradzamy również przy wprowadzaniu na rynek polski notyfikacji zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Do szczególnych osiągnięć naszej Kancelarii w zakresie rynku funduszy inwestycyjnych należy doprowadzenie do:, organizowanego zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, zamkniętego funduszu inwestycyjnego; dedykowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego; gwarantowanego zamkniętego funduszu inwestycyjnego; specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogącego dokonywać swoich lokat w nieruchomości; specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego; specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego; funduszu typu hedgingowego; pierwszego na polskim rynku połączenia funduszy inwestycyjnych otwartych; pierwszego na polskim rynku przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym; utworzenia pierwszego na polskim rynku funduszu podstawowego wraz z funduszami powiązanymi; funduszu inwestycyjnego zamkniętego o konstrukcji implementującej powszechny standard światowy dla funduszy typu private equity w formie spółek komandytowych (Limited Partnership). strona 7

8 Ubezpieczenia i Fundusze Emerytalne Jarosław Dubiński Agata Pawłowska Magdalena Głowacka-Dziedzic Reprezentujemy klientów ubiegających się o zgodę na utworzenie PTE, OFE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych. Reprezentujemy Towarzystwa Emerytalne przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego i sądami powszechnymi. Doradzamy przy wprowadzaniu na polski rynek zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz przy uzyskaniu zezwoleń w Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Prawnicy Kancelarii przez szereg lat współpracowali z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, w szczególności w zakresie formułowania i opiniowania projektów aktów prawnych z dziedziny ubezpieczeń prawa funduszy emerytalnych. W zakresie prawa ubezpieczeniowego oferujemy Klientom usługi obejmujące: opracowywanie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń; przygotowywanie i negocjowanie umów ubezpieczenia (programów ubezpieczeniowych), umów reasekuracji i umów koasekuracji; przygotowywanie i negocjowanie umów z pośrednikami ubezpieczeniowymi, w szczególności z multiagencjami i brokerami ubezpieczeniowymi; reprezentowanie podmiotów ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego; wprowadzanie na rynek polski zagranicznych zakładów ubezpieczeń, zarówno w formie oddziału, jak i w oparciu o zasadę swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych; reprezentowanie ubezpieczycieli w postępowaniach przed sądami powszechnymi, polubownymi i administracyjnymi w sprawach związanych z działalnością ubezpieczycieli. W zakresie prawa funduszy emerytalnych oferujemy Klientom usługi obejmujące: reprezentowanie podmiotów ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na utworzenie powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych oraz pracowniczych towarzystw emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych; bieżącą obsługę prawną powszechnych towarzystw emerytalnych; doradztwo prawne i obsługę procesów konsolidacji na rynku otwartych funduszy emerytalnych; reprezentowanie powszechnych towarzystw emerytalnych w postępowaniach przed organami administracji państwowej (w tym w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego), sądami powszechnymi, polubownymi i administracyjnymi. strona 8

9 Bankowość i Restrukturyzacja Kazimierz Jeleński Jarosław Dubiński Wojciech Fabrycki Reprezentujemy kredytobiorców i kredytodawców w transakcjach kredytowych, w tym transgranicznych. Doradzamy bankom, instytucjom finansowym oraz kredytobiorcom w związku z finansowaniem projektów gospodarczych oraz inwestycyjnych, lewarowanych przejęciach podmiotów gospodarczych, finansowaniach typu mezzanine oraz w związku z restrukturyzacjami zadłużenia. Zespół Bankowo-Restrukturyzacyjny Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla polskich i zagranicznych banków i instytucji finansowych, jak również dla ich klientów. Łączymy zrozumienie potrzeb wierzycieli bankowych w transakcjach finansowych i procesach restrukturyzacyjnych z doświadczeniem procesowym, które umożliwia nam skuteczne wykorzystanie procedur prawnych (w tym postępowań przewidzianych przepisami prawa upadłościowego) dla skutecznego zamykania transakcji. Nasi prawnicy notowani są w czołowych światowych rankingach (w tym IFLR oraz Chambers and Partners) jako eksperci w zakresie transakcji finansowych. Kazimierz Jeleński od lat rekomendowany jest przez Chambers and Partners jako Key Individual w zakresie bankowości i finansów. Kazimierz Jeleński jest uznany jako ekspert w zakresie finansowania oraz restrukturyzacji. Jest określony przez klientów jako oddany sprawie oraz bardzo dobry negocjator proponujący kreatywne rozwiązania (Chambers Global 2014). Jest on członkiem zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji. Wśród transakcji finansowych i restrukturyzacyjnych zrealizowanych przez członków naszego zespołu wymienić należy doradztwo na rzecz banków (w tym m.in. Banku Zachodniego WBK, Banku Pekao, PKO BP, mbanku, DZ Banku, BNP Paribas, Credit Agricole, Banku Millennium, BGŻ, DNB Nord), instytucji finansowych oraz kredytobiorców, funduszy inwestycyjnych (w tym funduszy private equity, funduszy nieruchomościowych oraz funduszy typu mezzanine), w związku z transakcjami i restrukturyzacjami finansowymi, w tym finansowaniem projektów inwestycyjnych (project finance), lewarowanymi przejęciami podmiotów gospodarczych, finansowaniami typu mezzanine i wszelkimi rodzajami finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Reprezentujemy instytucje finansowe będące obligatariuszami w największych procesach restrukturyzacyjnych ostatnich lat. Reprezentatywne transakcje zrealizowane z udziałem członków naszego zespołu obejmują: doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z restrukturyzacją Polimex-Mostostal S.A.; doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z upadłością PBG S.A. oraz związanymi z nią negocjacjami dotyczącymi restrukturyzacji zadłużenia finansowego; doradztwo na rzecz mbank w związku z zawarciem wspólnego przedsięwzięcia z Orange Polska dotyczącego utworzenia platformy finansowej w formie mobilnego banku detalicznego dla klientów urządzeń mobilnych; doradztwo na rzecz grupy polskich banków w związku z restrukturyzacją około 2,5 mld PLN zadłużenia spółki działającej w sektorze stalowym; doradztwo na rzecz pięciu banków w zakresie restrukturyzacji około 150 milionów PLN zadłużenia spółki działającej w sektorze przetwórstwa metali szlachetnych; ciąg dalszy na stronie 10 strona 9

10 Bankowość i Restrukturyzacja Kazimierz Jeleński Jarosław Dubiński Wojciech Fabrycki ciąg dalszy ze strony 9 doradztwo na rzecz banków w związku z restrukturyzacją zadłużenia kredytowego dwóch spółek prowadzących działalność w sektorze modowym i galanteryjnym; doradztwo na rzecz Redan S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia finansowego wobec wierzycieli bankowych oraz obligatariuszy; doradztwo na rzecz PKM Duda w związku z restrukturyzacją jej zadłużenia bankowego; doradztwo na rzecz trzech banków w zakresie restrukturyzacji około 20 milionów PLN zadłużenia spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu stalą; doradztwo na rzecz IDM S.A. w związku z restrukturyzacją jego zadłużenia finansowego; doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z restrukturyzacjami wierzytelności wobec spółki działającej w sektorze budowlanym (budownictwo infrastruktury kolejowej), spółki działającej w sektorze budownictwa mieszkaniowego oraz producenta leków; doradztwo na rzecz Stelmet S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia bankowego; doradztwo na rzecz Trakcja- -Tiltra S.A. (właściciela Poldim S.A.) w związku z negocjowaną restrukturyzacją zadłużenia Poldim S.A. (firmy odpowiedzialnej za realizację dwóch projektów autostradowych); doradztwo na rzecz sponsorów oraz kredytobiorcy w związku z pozyskiwaniem finansowania inwestycji w Rosji, zabezpieczonego gwarancją KUKE (na zasadach project finance); doradztwo na rzecz Banku Zachodniego WBK w związku z finansowaniem około dziesięciu projektów inwestycyjnych, w tym projektów zrealizowanych w ramach struktur project finance. strona 10

11 Energetyka i sektor paliwowy Kazimierz Jeleński Doradzamy klientom prowadzącym działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych, w tym złóż gazu łupkowego oraz metanu z pokładów węgla kamiennego. Wspieramy prawnie klientów na wszystkich etapach realizowanych przez nich inwestycji, obejmujących w szczególności planowanie i strukturyzację danej inwestycji, uzyskanie koncesji oraz kontraktowanie usług. Doradzamy klientom także w zakresie nabywania oraz zbywania praw dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Prawnicy działu energetycznego Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy posiadają specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów oraz na rzecz podmiotów działających w sektorze paliwowym. Obsługujemy prawnie wszystkie etapy realizowanych inwestycji, począwszy od etapu uzyskania stosownych koncesji i zezwoleń, a skończywszy na etapach rozpoznania złóż oraz ich eksploatacji. W ramach świadczonych usług reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji, w tym w sprawach koncesyjnych oraz doradzamy klientom w związku z nabywaniem praw do gruntów, a także przy kontraktowaniu usług wiertniczych i innych usług pomocniczych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie związanym z nabywaniem oraz zbywaniem praw do rozpoznania i wydobycia węglowodorów. Wielokrotnie doradzaliśmy klientom w związku ze strukturyzacją, finansowaniem oraz wdrażaniem takich transakcji, z których część miała charakter krajowy, a część transgraniczny. Posiadamy doświadczenie w zakresie pomocy prawnej klientom realizującym inwestycje dotyczące infrastruktury magazynowej, terminalowej oraz przesyłowej dotyczącej węglowodorów oraz paliw. Doradzamy klientom w sprawach związanych ze strukturyzacją, finansowaniem oraz realizacją takich inwestycji, a także z negocjowaniem umów dotyczących sprzedaży węglowodorów. Do reprezentacyjnych transakcji zrealizowanych z udziałem naszych prawników należą: doradztwo na rzecz PKN Orlen w związku z transakcjami dotyczącymi nabywania praw w zakresie poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, w tym w transakcji nabycia dwóch koncesji od Exxon- Mobil oraz w związku z negocjowaniem warunków wspólnego przedsięwzięcia z Encana Corporation obejmującego wymianę aktywów (praw do rozpoznawania i eksploatacji węglowodorów); doradztwo na rzecz Dart Energy (poprzednio działającej pod nazwą Composite Energy) od czasu rozpoczęcia przez nią dzia- ciąg dalszy na stronie 12 strona 11

12 Energetyka i sektor paliwowy Kazimierz Jeleński ciąg dalszy ze strony 11 łalności w Polsce, w sprawach koncesyjnych w związku z nabywaniem oraz przenoszeniem praw koncesyjnych, jak również kontraktowaniem usług wiertniczych i innych usług pomocniczych oraz bieżącą działalnością; doradztwo na rzecz Saponis Investments (spółki stanowiącej joint venture inwestorów europejskich, amerykańskich i kanadyjskich) w sprawach koncesyjnych oraz dotyczących kontraktowania usług wiertniczych i innych usług pomocniczych, jak również w związku z bieżącą działalnością spółki; doradztwo na rzecz Oiltanking w związku z zawarciem z PERN Przyjaźń umowy wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego budowy terminalu paliwowego w Porcie Północnym w Gdańsku; doradztwo na rzecz Indiana Investments w związku z bieżącą działalnością spółki w zakresie poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów; doradztwo na rzecz zagrani- cznych inwestorów w zakresie analiz prawnych spółek posiadających prawa do poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów w związku z planowanymi przejęciami oraz ofertami papierów wartościowych kierowanymi na zagraniczne rynki regulowane; doradztwo na rzecz Gas Plus w związku z postępowaniami przed Ministrem Środowiska oraz w związku ze zbyciem udziału w prawach do poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, jak również doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółki; świadczenie usług doradczych na rzecz spółek Sorgenia E&P i RAG Rohöl-Aufsuchungs w związku z nabyciem udziału w polskiej spółce posiadającej trzy koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego; reprezentowanie europejskiej spółki w związku ze strukturyzowaniem i negocjowaniem umowy dotyczącej budowy oraz zarządzania infrastrukturą paliwową w porcie lotniczym. strona 12

13 Z NAMI Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa ul. Zielna 37, Warszawa tel I fax I

Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców.

Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców. Pomoc Prawna w zakresie Prawa Korporacyjnego, to oferta skierowana głównie dla przedsiębiorców. Świadczymy Państwa przedsiębiorstwom specjalistyczną pomoc prawną w obsłudze prawnej różnego rodzaju transakcji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU

FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU Chorzów, 07 kwiecień 20111 SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ORAZ DŁUGU PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego:

Doświadczenie. Uczestniczymy w projektach pozyskiwania kapitału na inwestycje budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego: Kim Jesteśmy? Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego. Działamy z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów usług finansowych. Oferujemy wiedzę, znajomość rynku

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH

OFERTA USŁUG PRAWNICZYCH WHERE LAW MEETS BUSINESS Ł. Kulicki, N. Młynarczyk Spółka Cywilna ul. Bracka 11/13 lok. 93, 00-501 Warszawa NIP: 7010403565, REGON: 146969096 www.km-legal.com.pl KONTAKT: biuro@km-legal.com.pl OFERTA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Ogólna Prezentacja Kancelarii

Ogólna Prezentacja Kancelarii Ogólna Prezentacja Kancelarii Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych w zakresie umów kredytowych. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

Zarząd Członek Zarządu Silva Capital Group S.A - były

Zarząd Członek Zarządu Silva Capital Group S.A - były a) Dariusz Zych członek Rady Nadzorczej został powołany na 5-cio letnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia spr. finansowych za 2021 r. b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jest absolwentem

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych, zapewniając kompleksową obsługę prawną klientów instytucjonalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y K a n c e l a r i a A d w o k a t ó w i R a d c ó w P r a w n y c h 61-730 Poznań, ul. Młyńska 13/9, tel. +48 61 852 41 04, fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający

jesteśmy dumni z tego, co robimy. tę dumę czerpiemy ze współpracy z państwem. Tadeusz Komosa, wspólnik zarządzający knowledge. spis treści: knowledge. involvement. results. 5 co nas wyróżnia? 7 w jakich sprawach pomagamy? 8 prawo korporacyjne 9 prawo pracy 10 postępowania sądowe, arbitraż i mediacja 11 prawo podatkowe

Bardziej szczegółowo

Obligacje i rynek Catalyst

Obligacje i rynek Catalyst Obligacje i rynek Catalyst Czym są obligacje? Emitent otrzymuje od inwestora środki pieniężne na zrealizowanie inwestycji, w zamian za co wydaje mu obligacje, a więc papiery wartościowe, w których stwierdza,

Bardziej szczegółowo

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych

Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce. Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych W imieniu KANCELARII SADKOWSKI I WSPÓLNICY Mamy zaszczyt zaprosić na Śniadanie Biznesowe: Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych Data spotkania:

Bardziej szczegółowo

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz

Pan Ryszard Bartkowiak Pan Mirosław Janisiewicz Pan Ryszard Bartkowiak Pan Ryszard Bartkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył w 2000 r. Radca prawny od 2006 r. W latach 2001

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2010

Warszawa, październik 2010 Warszawa, październik 2010 O nas Niezależna grupa finansowa działająca w obszarze bankowości inwestycyjnej Spółka notowana na GPW (ticker: RBC) Oferta obejmująca pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej:

Bardziej szczegółowo

Twoja firma finansowa w CEE

Twoja firma finansowa w CEE Twoja firma finansowa w CEE W a r s z a w a, w r z e s i e ń 2014 Zasięg regionalny i kompetencje globalne 2 DF Capital jest dynamicznie rozwijającym się specjalistycznym domem maklerskim o zasięgu regionalnym

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni.

Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. PREZENTACJA ADVISER Szanowni Paostwo. Niniejszym mamy przyjemnośd przedstawid Paostwu firmę ADVISER Kancelaria Radców Prawnych Armknecht & Fandrey Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni. Zapraszamy do podjęcia

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NASI DORADCY: NASI DORADCY: Stanisław Rogoziński Partner zarządzający w Brante Partners sp. z o.o. Akredytowany ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ekspert biznesowy w Fundacji Wspierania

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu

Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Broszura informacyjna Kancelarii Prawnej Śpiewakowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa w Poznaniu Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne od 1995 r. Przełomowym momentem było powołanie spółki Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych świadczących kompleksową obsługę prawną klientów instytucjonalnych i firm

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. STRATEGIA ROZWOJU 15 PAŹDZIERNIKA 2010 R. AGENDA FIRMA DZIŚ PROFIL DZIAŁALNOŚCI WYNIKI FINANSOWE PROGNOZY FINANSOWE FINANSE FIRMA JUTRO NOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STRATEGIA ROZWOJU WŁADZE FIRMA DZIŚ PROFIL

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe:

2. Rozdział VI Informacje o Towarzystwie, pkt 2.3 Prokurenci oraz osoby zarządzające aktywami Funduszu, str 72 Brzmienie dotychczasowe: Warszawa, dnia 1 października 2012 r. Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii B BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2 BPH Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych na rynku, która zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom instytucjonalnym

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

w w w. t a t a r a. c o m. p l

w w w. t a t a r a. c o m. p l www.tatara.com.pl Wstęp Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu.

Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. Nasi Klienci osiągają sukcesy. My ich w tym wspieramy. Usługi prawne dla biznesu. O nas W kancelarii Gałecka & Wspólnicy łączymy bogatą wiedzę z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Dąbrowski Finance. Twoja firma finansowa w Polsce. Wa r s z a w a, S t y c z e ń 2 0 1 3

Dąbrowski Finance. Twoja firma finansowa w Polsce. Wa r s z a w a, S t y c z e ń 2 0 1 3 Dąbrowski Finance Twoja firma finansowa w Polsce Wa r s z a w a, S t y c z e ń 2 0 1 3 Dąbrowski Finance siła profesjonalizmu 2 Firma Dąbrowski Finance (DF) powstała jako wyspecjalizowana firma finansowa,

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel.

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel. KANCELARIA to spółka prawnicza, która powstała w roku 2000. Kancelaria JGA to przede wszystkim partner w biznesie - od początku swej działalności kancelaria współpracuje stale z licznymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu.

Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Wsparcie i Doradztwo Prawno-Podatkowe Zawsze jesteśmy krok do przodu. Mariański Group Zachód Doradztwo Prawno-Podatkowe Sp.K. Jesteśmy grupą nowoczesnych kancelarii prawnych stworzoną przez Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony?

Program. Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Program Ubezpieczony znaczy zabezpieczony? Na co zwrócić szczególną uwagę przy lekturze ogólnych warunków ubezpieczenia (na przykładzie ubezpieczenia nieruchomości, OC przedsiębiorcy, ubezpieczenia D&O,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Polska

informacje o firmie Knight Frank Polska informacje o firmie Knight Frank Polska Informacje o firmie 1. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja i proces naprawczy

Restrukturyzacja i proces naprawczy Główne zagadnienia: NOWE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNE ZAWARCIE UKŁADU - CASE STUDY FINANSOWANIE PODMIOTÓW W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZEPROWADZENIA PRZYGOTOWANEJ LIKWIDACJI ZAMIANA

Bardziej szczegółowo

Standard LMA w praktyce

Standard LMA w praktyce Główne zagadnienia Zobowiązania w standardzie LMA Praktyka zapisów oświadczeń i zapewnień dłużników w umowie kredytowej LMA Zabezpieczenia w standardzie LMA Problematy naruszenia umowy kredytowej Główne

Bardziej szczegółowo

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008

NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 NEW CONNECT INKUBATOR DLA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Beata Kacprzyk, GPW 14 lutego 2008 2 POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY - STRUKTURA Fundusze emerytalne Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Domy maklerskie

Bardziej szczegółowo

UPPER FINANCE Sp. z o.o. zakres działalności

UPPER FINANCE Sp. z o.o. zakres działalności UPPER FINANCE Sp. z o.o. zakres działalności Grupa Upper Finance to prężnie rozwijająca się instytucja doradztwa finansowego, niezależna i niepowiązana kapitałowo z żadnym z banków i domów maklerskich,

Bardziej szczegółowo

POLNORD S.A., Warszawa, Trójmiasto. Członek Zarządu ds. Finansowych

POLNORD S.A., Warszawa, Trójmiasto. Członek Zarządu ds. Finansowych JERZY KOTKOWSKI ul. Makolągwy 23d/4 02-811 Warszawa tel. 0691841153 j.kotkowski@naturatour.pl Wiek: 43 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 12.2015 - obecnie POLNORD S.A., Warszawa, Trójmiasto Członek Zarządu ds. Finansowych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu

Podstawa prawna funkcjonowania komitetu audytu Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w skład komitetu audytu wchodzi co najmniej 3 członków.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ELEKTROWNI WIATROWYCH MOśLIWOŚCI I AKTUALNE WYZWANIA DLA BANKÓW I INWESTORÓW

FINANSOWANIE ELEKTROWNI WIATROWYCH MOśLIWOŚCI I AKTUALNE WYZWANIA DLA BANKÓW I INWESTORÓW wspólnie z ekspertami z EBOiR i PEKAO SA zapraszają na konferencję FINANSOWANIE ELEKTROWNI WIATROWYCH MOśLIWOŚCI I AKTUALNE WYZWANIA DLA BANKÓW I INWESTORÓW Poniedziałek, 23 listopada 2009, godz. 10:00

Bardziej szczegółowo

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec

Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln - marzec Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln- luty Różnica kapitalizacji w porównaniu do

Bardziej szczegółowo

Arbitraż Handlowy w praktyce

Arbitraż Handlowy w praktyce 30 maja 2016 r. Główne zagadnienia Klauzula arbitrażowa Dowody w postępowaniu arbitrażowym Koszty w postępowaniu arbitrażowym Wyrok sądu arbitrażowego, a wyrok sądu państwowego Maciej Antoniak Marta Cichomska

Bardziej szczegółowo

wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu Dobry wybór disclaimer Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie podstawowych informacji na temat spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. (dalej "Spółka"). Niniejszy dokument nie stanowi

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KANCELARII

PREZENTACJA KANCELARII PREZENTACJA KANCELARII ADVISER Niniejszym mam przyjemność przedstawić Państwu założoną w 1989 roku Kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni Spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, przy

Bardziej szczegółowo

Kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia przewidziane w treści Porozumienia są następujące:

Kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia przewidziane w treści Porozumienia są następujące: 2016-09-07 12:24 KOPEX SA (79/2016) Podpisanie porozumienia w sprawie kluczowych warunków restrukturyzacji zadłużenia finansowego KOPEX S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych Raport bieżący 79/2016 W

Bardziej szczegółowo

Twoja firma finansowa w CEE

Twoja firma finansowa w CEE Twoja firma finansowa w CEE W a r s z a w a, p a ź d z i e r n i k 2013 Zasięg regionalny i kompetencje globalne 2 DF Capital jest dynamicznie rozwijającym się specjalistycznym domem maklerskim o zasięgu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA ARKANA

KANCELARIA PRAWNA ARKANA KANCELARIA PRAWNA ARKANA KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE DLA BIZNESU ARKANA TO PROFESJONALNE USŁUGI PRAWNE DLA FIRM ARKANA oznacza tajniki kunsztu mistrzów danej dziedziny wiedzy. Stąd nazwa naszej Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA. 22 grudnia 2010 r.

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA. 22 grudnia 2010 r. Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy MCI Management SA 22 grudnia 2010 r. Cel Oddzielenie działalności zarządzania funduszami od działalności inwestycyjnej oraz ujawnienie dodatkowej wartości spółki,

Bardziej szczegółowo

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej TESGAS/CG/1/2012 Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd TESGAS S.A. ( Spółka ), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym.

Kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa wraz ze zdanym egzaminem państwowym. Tomasz Trela II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu, profil matematyczno - fizyczny. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Organizacji i Zarządzania; rok ukończenia -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej.

FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. Działalność FUTURIS S.A. buduje grupę kapitałową tworząc nowe lub rozwijając istniejące przedsięwzięcia w branży finansowej. FUTURIS S.A. wspiera spółki z grupy kapitałowej: kapitałem, doświadczeniem w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Twoja firma finansowa w CEE

Twoja firma finansowa w CEE Twoja firma finansowa w CEE W a r s z a w a, w r z e s i e ń 2013 Zasięg regionalny i kompetencje globalne 2 DF Capital jest dynamicznie rozwijającym się specjalistycznym biurem maklerskim o zasięgu regionalnym

Bardziej szczegółowo

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania

Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Finanse na rozwój firmy możliwości i sposoby pozyskania Możliwości pozyskania środków pieniężnych Przedsiębiorstwo Finansowanie Aktywa Trwałe Aktywa Obrotowe Pasywa Kapitały Własne Kapitał Obcy Kapitał

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ISTOTNE ZOBOWIĄZANIE Podatek od nieruchomości, w przypadku podmiotów dysponujących znacznym majątkiem trwałym, stanowi niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o.

informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. informacje o firmie Knight Frank Sp. z o.o. Knight Frank na świecie Knight Frank Sp. z o.o. jest częścią Grupy Knight Frank, wiodącej międzynarodowej grupy doradców w dziedzinie nieruchomości. Knight Frank

Bardziej szczegółowo

Koncesje na gaz łupkowy

Koncesje na gaz łupkowy Koncesje na gaz łupkowy Nowa Ustawa Z uwagi na szacowane ogromne zasoby gazu łupkowego Polska nie tylko po raz pierwszy w nowożytnej historii ma szansę uniezależnić się od Rosji, lecz także stać się potentatem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE Konferencja

ZAPROSZENIE Konferencja ZAPROSZENIE Konferencja W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Mercer (Polska) Sp. z o.o. zapraszamy na konferencję pt. NOWOCZESNA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA PRACODAWCY, CZYLI FUNDUSZ I NIE

Bardziej szczegółowo

Przegląd PPP w Polsce

Przegląd PPP w Polsce Przegląd PPP w Polsce Dr. Christian Schnell Katowice, 22 września 2009 Biura Alicante Beijing Berlin Bruxelles Cambridge Dubai Düsseldorf Frankfurt Hamburg London München Neuss Paris Shanghai Poznań Wrocław

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania prawne dla biura projektowego

Rozwiązania prawne dla biura projektowego Rozwiązania prawne dla biura projektowego Biura projektowe napotykają na liczne problemy prawne, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zatrudnianiem pracowników, zawieraniem i realizacją umów, podatkami,

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Ponadto zmiany dotyczą:

Ponadto zmiany dotyczą: Działając na podstawie 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 13 września 2004 roku w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja

Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA. Prezentacja Wspieramy Wielkich Jutra GRUPA KAPITAŁOWA DGA Prezentacja DGA S.A. w kilku słowach DGA jest pierwszą w Polsce grupą konsultingową, która łączy działalność związaną z doradztwem biznesowym, zarządczym,

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r.

Pan Marcin Sznyra. Marcin Sznyra Przewodniczący Rady Nadzorczej, 5-letnia kadencja upływa r. Informacje wymagane na podstawie 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO o powołanych w 25.02.2015 r. członkach Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. Pan Marcin Sznyra Marcin Sznyra Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca

Różnica kapitalizacji w porównaniu do ostatniego miesiąca. Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Lp. Emitent Miejsce w rankingu w porównaniu do ubiegłego miesiąca Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln styczeń 2013 Kapitalizacja na koniec okresu w mln pln grudzień 2012 Różnica kapitalizacji w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Rafał Twarowski 1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy rynku kapitałowego

Uczestnicy rynku kapitałowego Uczestnicy rynku kapitałowego Klasyfikacja uczestników rynku kapitałowego Firmy inwestycyjne Agenci firm inwestycyjnych Banki powiernicze Kluby inwestorów Maklerzy i doradcy inwestycyjni Inwestorzy Emitenci

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. WITTMAN Sp. z o.o. :

Wprowadzenie. WITTMAN Sp. z o.o. : Luty 2013r. Nota Prawna Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy się problemami, które wymagają niestandardowych rozwiązań prawnych.

Zajmujemy się problemami, które wymagają niestandardowych rozwiązań prawnych. O KANCELARII Usługi doradcze DeBenedetti Majewski Szcześniak są zawsze terminowe, niezawodne oraz wysokiej jakości Legal 500 W dobie coraz ostrzejszej konkurencji oraz dynamicznie zmieniających się warunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY nr 9/2016

RAPORT BIEŻĄCY nr 9/2016 Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel Data wystawienia: 27 kwietnia 2016 RAPORT BIEŻĄCY nr 9/2016 Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej Data sporządzenia: 27.04.2016 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

POLSKI STANDARD UMOWY LMA

POLSKI STANDARD UMOWY LMA 13 punktów GŁÓWNE ZAGADNIENIA WARSZTATÓW PRELEGENCI Struktura polskiej umowy LMA i jej główne założenia Różnice i podobieństwa między polskim a angielskim wzorcem umów LMA Zabezpieczenia w polskim standardzie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dedykowane dealerom marek

Szkolenie dedykowane dealerom marek Szkolenie dedykowane dealerom marek RESCUE REPORTAŻ Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami wynikającymi z wprowadzonej ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Prawny wymiar produkcji filmowej

Prawny wymiar produkcji filmowej Prawny wymiar produkcji filmowej Nasz Zespół Prawa Własności Intelektualnej, dzięki wiedzy i doświadczeniu wyniesionemu ze współpracy ze środowiskiem filmowym i medialnym, oferuje profesjonalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE

PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE PROFESJONALIZM BUDUJE ZAUFANIE AUDYT Dzięki realizowanym przez nas usługom audytu, otrzymacie Państwo, wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę wiarygodności informacji finansowych wyrażoną w formie

Bardziej szczegółowo

RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH.

RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. RYNEK GIEŁDOWY JAKO FORMA POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW. OD AKCJI DO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. PLAN PREZENTACJI Zalety wejścia na GPW pozyskanie kapitału i nie tylko Droga spółki na GPW - krok

Bardziej szczegółowo