Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie"

Transkrypt

1 Łączymy znajomość prawa oraz praktyczną wiedzę o biznesie Skuteczność naszych rozwiązań opiera się zarówno na prawniczej wiedzy, jak i znajomości zasad prowadzenia biznesu

2 O nas Kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy należy do wiodących polskich firm prawniczych wyspecjalizowanych w prawie gospodarczym. Zatrudniamy 30 prawników, a nasi partnerzy są uznanymi specjalistami w swoich dziedzinach. Jarosław Dubiński, Wojciech Fabrycki i Kazimierz Jeleński stworzyli firmę z unikalnymi kompetencjami, łączącą walory polskiej kancelarii z doświadczeniami wyniesionymi z międzynarodowych kancelarii prawnych. strona 2

3 Partnerzy Jarosław Dubiński Jarosław Dubiński specjalizuje się w prawie cywilnym, transakcjach M&A, prawie rynku kapitałowego (w szczególności prawie funduszy inwestycyjnych) oraz prawie ubezpieczeniowym. Doradzał organizacjom i instytucjom rynku finansowego, m.in. Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, w szczególności w zakresie projektów legislacyjnych dotyczących rynku finansowego, takich jak ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawa o funduszach inwestycyjnych. Mec. Dubiński biegle posługuje się językiem angielskim. kontakt: Wojciech Fabrycki Wojciech Fabrycki specjalizuje się w prawie spółek, prawie cywilnym oraz transakcjach handlowych. Jest doradcą prawnym polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych m.in. w zakresie inwestycji kapitałowych i transakcji M&A. Doradzał funduszom inwestycyjnym m.in. funduszom private equity, w zakresie procesów restrukturyzacyjnych oraz finansowaniu projektów nieruchomościowych. Jest rekomendowanym prawnikiem w obszarze transakcji typu M&A przez Crossborder Handbooks w dziedzinie Private Equity. Jest również arbitrem w Sądzie Arbitrażowym działającym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Fabrycki biegle posługuje się językiem angielskim. kontakt: Kazimierz Jeleński Kazimierz Jeleński, LLM (radca prawny, uprawnienia adwokackie w NY, USA, LLM Northwestern University), w swojej praktyce koncentruje się na obsłudze prawnej instytucji finansowych, w szczególności w projektach restrukturyzacyjnych, fuzjach i przejęciach oraz doradztwie prawnym w zakresie organizacji i finansowania inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji dotyczących wydobycia ropy i gazu oraz inwestycji w sektorze paliwowym. Doradza krajowym i międzynarodowym klientom w zakresie fuzji i przejęć, transakcji typu joint venture oraz restrukturyzacji podmiotów gospodarczych i ich zadłużenia. Rankingi Chambers Europe i Chambers Global za lata wymieniają Kazimierza Jeleńskiego jako Key Individual w kategorii Bankowość i Finanse. W latach 2010 i 2011 Chambers Europe rekomendował go także jako Key Individual w dziedzinie Energetyki i Zasobów Naturalnych. Mec. Jeleński biegle włada językiem angielskim, posługuje się także językami rosyjskim i niemieckim. kontakt: strona 3

4 Partnerzy Tomasz Kudelski Grzegorz Bocian Tomasz Masiarz Tomasz Lawręc Tomasz Chełstowski RADCA PRAWNY I Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs prawa angielskiego i europejskiego prowadzony przez Uniwersytet Cambridge oraz Uniwersytet Warszawski. Jest członkiem OIRP w Warszawie od 2007 roku. Od 2001 roku współpracował z kancelarią Fabrycki & Dudziuk, a od 2006 z Grynhoff, Woźny i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym (korporacyjnym, prawie kontraktów, rynku kapitałowego) oraz prowadzeniu sporów sądowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie transakcji handlowych oraz M&A. Mec. Kudelski biegle posługuje się językiem angielskim. kontakt: RADCA PRAWNY I Ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie (obecny Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), a także podyplomowe studium menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią pracował jako prawnik między innymi w biurze zarządu Hortex Holding. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie autorskim oraz prawie umów i transakcji handlowych. Jako Wspólnik Kancelarii uczestniczy w obsłudze projektów restrukturyzacyjnych oraz przekształceniach spółek prawa handlowego. kontakt: Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Prowadził liczne postępowania licencyjne dotyczące różnego rodzaju instytucji finansowych przed Urzędem KNF i KPWiG w tym doprowadził do utworzenia kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych. Świadczy pomoc prawną dla banków, firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Polski, towarzystw funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. Prowadził projekty wdrożenia przepisów prawa europejskiego w międzynarodowych grupach kapitałowych. Wykłada na uczelniach, specjalistycznych kursach i konferencjach poświęconych problematyce prawa rynku kapitałowego. RADCA PRAWNY I Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od 1999 roku, pracował jako prawnik i inspektor nadzoru w: Korona TFI S.A., DWS Polska TFI S.A. i Millennium TFI S.A. Z Kancelarią związany od 2006 r., specjalizuje się w prawie funduszy inwestycyjnych, obsługuje podmioty rynku finansowego, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Brał udział w tworzeniu od podstaw kilku towarzystw, przygotowując je do działalności operacyjnej. Doradza w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. kontakt: RADCA PRAWNY I Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także m.in. podyplomowe studium prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, prawie kontraktów oraz prawie nieruchomości. kontakt: kontakt: strona 4

5 Fuzje i Przejęcia (M&A) Jarosław Dubiński Wojciech Fabrycki Kazimierz Jeleński Zapewniamy kompleksową obsługę prawną inwestorom, akcjonariuszom, udziałowcom, funduszom private equity, doradcom inwestycyjnym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć spółek będących w obrocie publicznym i niepublicznych. Doradzamy w zakresie nabywania i zbywania aktywów, w tym wyjścia z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń dotyczących grup kapitałowych. Zespół Fuzji i Przejęć Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy zapewnia kompleksową obsługę prawną inwestorom, funduszom private equity i doradcom finansowym uczestniczącym w transakcjach fuzji i przejęć spółek będących w obrocie publicznym i niepublicznych.nasz zespół uczestniczy w pracach przy restrukturyzacjach finansowych i kapitałowych, doradza w aspektach prawnych dotyczących publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz przy pozyskaniu finansowania.wśród kilkudziesięciu transakcji fuzji i przejęć dotyczących spółek będących w obrocie publicznym i niepublicznych, w których uczestniczyli prawnicy Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy, wymienić należy następujące: doradztwo prawne w zakresie inwestycji funduszu Abris w Masterlease Polska (Prima Car Management oraz Futura Leasing), wiodącą w Polsce grupę działającą na rynku leasingu środków transportu; wartość transakcji: 700 mln złotych; przejęcie Firmy Cukierniczej Solidarność - rok założenia 1952 sp. z o.o. przez Colian Sweet sp. z o.o.; wartość transakcji: około 200 mln zł; obsługę prawną sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki Bankier.pl S.A. na rzecz branżowego inwestora; doradztwo w zakresie sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Alumetal S.A. (jednego z najwię- kszych w Polsce producentów aluminium) na rzecz funduszu private equity; opracowanie struktury i doradztwo prawne w przeprowadzeniu inwestycji, a następnie przejęcie kontroli nad Etos S.A. (właścicielem sieci sklepów Diverse) przez fundusz private equity oraz doradztwo prawne w zakresie procesów restrukturyzacji kapitałowej i finansowej spółki oraz jej podmiotów zależnych; opracowanie struktury prawnej i obsługę prawną transakcji pozyskania inwestora finansowego dla Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A.; doradztwo prawne w zakresie przejęcia przez grupę Maspex największego w Czechach i na Słowacji producenta napojów - grupy Walmark, trzeciej na węgierskim rynku soków spółki Olympos oraz znajdujących się w pierwszej czwórce na bułgarskim rynku soków spółek z grupy Litex; opracowanie struktury prawnej i doradztwo prawne w zakresie przejęcia dwóch polskich spółek produkujących wody mineralne i soft drinki KENTPOL Żywiecki Kryształ przez spółkę celową międzynarodowego koncernu branżowego Refresco Holding z siedzibą w Holandii połączonego z koordynacją pozyskania finansowania transakcji przez międzynarodowe konsorcjum bankowe; obsługę prawną nabycia przez polski fundusz private equity akcji spółki Uzdrowisko Połczyn S.A. strona 5

6 Rynki Kapitałowe Jarosław Dubiński Tomasz Masiarz Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną emitentom, bankom inwestycyjnym i komercyjnym, funduszom inwestycyjnym i innym instytucjom finansowym przy przeprowadzaniu emisji akcji spółek publicznych, przeprowadzaniu wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek będących na polskim rynku regulowanym. Kancelaria Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy świadczy usługi prawne dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego prowadzących działalność w Polsce. Prawnicy Kancelarii doradzają w tym zakresie zarówno podmiotom profesjonalnym, jak i emitentom papierów wartościowych, niezwiązanym zawodowo z rynkiem kapitałowym. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w zakresie regulacji rynku usług finansowych, w tym szczególnie usług o charakterze maklerskim. Stałymi klientami Kancelarii są domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską, jak również zagraniczne firmy inwestycyjne, powierzające Kancelarii prowadzenie projektów związanych ze stroną regulacyjną świadczenia usług, a także doradztwo w zakresie bieżących kwestii związanych z ich działalnością. Kancelaria prowadziła szereg projektów dotyczących reorganizacji sposobu wykonywania czynności maklerskich w ramach bankowych grup kapitałowych, które miały na celu optymalizację działalności różnych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych z punktu widzenia założonych przez Klientów Kancelarii celów. Część z tych projektów miała charakter pionierski na polskim rynku. Usługi Kancelarii obejmują pomoc prawną w każdym aspekcie związanym z działalnością firm inwestycyjnych wymagającą współpracy lub postępowania prowadzonego z udziałem Komisji Nadzoru Finansowego. W ostatnich latach, w tym także po wdrożeniu w Polsce przepisów Dyrektywy MiFID, Kancelaria doprowadziła do uzyskania wielu zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej. Kancelaria na bieżąco doradza swoim Klientom, zarówno instytucjom finansowym, jak i innym podmiotom prywatnym w zakresie prawa regulującego obrót instrumentami finansowymi i publicznego oferowania papierów wartościowych, w tym w zakresie problematyki rynków regulowanych akcji. Dotyczy to między innymi doradztwa prawnego w zakresie wprowadzenia akcji spółek do obrotu na rynku zorganizowanym, funkcjonowania spółek publicznych oraz wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Usługi Kancelarii obejmują również wszechstronną obsługę prawną i współpracę w zakresie emisji dłużnych papierów wartościowych. Do szczególnych osiągnięć Kancelarii w tym zakresie zaliczyć należy opracowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst, opracowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji zdematerializowanych od chwili emisji, tj. rejestrowanych od chwili emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz prowadzenie przed KDPW i GPW pierwszego w Polsce procesu zamiany zdematerializowanych obligacji znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu Catalyst (GPW) na zdematerializowane akcje spółki publicznej. Prawnicy Kancelarii opracowywali wiele programów emisyjnych oraz dokumentacji emisji obligacji oferowanych publicznie i niepublicznie przez podmioty prywatne. Kancelaria świadczyła doradztwo prawne na rzecz Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w zakresie prac nad zmianą ustawy o obligacjach i reprezentowała Stowarzyszenie w procesie legislacyjnym w trakcie konsultacji społecznych. strona 6

7 Fundusze Inwestycyjne Jarosław Dubiński Tomasz Masiarz Doradzamy towarzystwom funduszy inwestycyjnych i funduszom inwestycyjnym w pełnym zakresie ich działalności. Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną w zakresie uzyskiwania zezwoleń na utworzenie funduszy inwestycyjnych, zatwierdzania prospektów emisyjnych publicznych FIZ oraz przy wprowadzaniu na polski rynek zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Prawnicy Kancelarii zajmujący się problematyką funduszy inwestycyjnych tworzą jeden z największych tego typu zespołów w polskich kancelariach prawniczych. Posiadają unikalne na polskim rynku doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także funduszy zagranicznych związanych z polskim rynkiem. Nasz zespół wyspecjalizował się w poszczególnych zagadnieniach prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych. Prawnicy Kancelarii brali dotychczas udział w tworzeniu wielu konstrukcji i modeli funkcjonowania o charakterze pionierskim. Szereg rozwiązań wypracowanych na bazie praktyki prawników Kancelarii funkcjonuje obecnie na rynku polskim we wszystkich towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Część rozwiązań znalazła również odzwierciedlenie we wprowadzonych w Polsce przepisach prawnych. Prawnicy Kancelarii wielokrotnie w sposób aktywny uczestniczyli w procesie legislacyjnym dotyczącym funduszy inwestycyjnych. Nasi prawnicy reprezentują m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne w postępowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi, oraz w postępowaniach przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego we wszystkich rodzajach postępowań. Doradzamy również przy wprowadzaniu na rynek polski notyfikacji zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Do szczególnych osiągnięć naszej Kancelarii w zakresie rynku funduszy inwestycyjnych należy doprowadzenie do:, organizowanego zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, zamkniętego funduszu inwestycyjnego; dedykowanego funduszu inwestycyjnego zamkniętego; gwarantowanego zamkniętego funduszu inwestycyjnego; specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego mogącego dokonywać swoich lokat w nieruchomości; specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego; specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego; funduszu typu hedgingowego; pierwszego na polskim rynku połączenia funduszy inwestycyjnych otwartych; pierwszego na polskim rynku przejęcia zarządzania funduszem inwestycyjnym; utworzenia pierwszego na polskim rynku funduszu podstawowego wraz z funduszami powiązanymi; funduszu inwestycyjnego zamkniętego o konstrukcji implementującej powszechny standard światowy dla funduszy typu private equity w formie spółek komandytowych (Limited Partnership). strona 7

8 Ubezpieczenia i Fundusze Emerytalne Jarosław Dubiński Agata Pawłowska Magdalena Głowacka-Dziedzic Reprezentujemy klientów ubiegających się o zgodę na utworzenie PTE, OFE, pracowniczych towarzystw emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych. Reprezentujemy Towarzystwa Emerytalne przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego i sądami powszechnymi. Doradzamy przy wprowadzaniu na polski rynek zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz przy uzyskaniu zezwoleń w Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Prawnicy Kancelarii przez szereg lat współpracowali z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, w szczególności w zakresie formułowania i opiniowania projektów aktów prawnych z dziedziny ubezpieczeń prawa funduszy emerytalnych. W zakresie prawa ubezpieczeniowego oferujemy Klientom usługi obejmujące: opracowywanie i opiniowanie ogólnych warunków ubezpieczeń; przygotowywanie i negocjowanie umów ubezpieczenia (programów ubezpieczeniowych), umów reasekuracji i umów koasekuracji; przygotowywanie i negocjowanie umów z pośrednikami ubezpieczeniowymi, w szczególności z multiagencjami i brokerami ubezpieczeniowymi; reprezentowanie podmiotów ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego; wprowadzanie na rynek polski zagranicznych zakładów ubezpieczeń, zarówno w formie oddziału, jak i w oparciu o zasadę swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych; reprezentowanie ubezpieczycieli w postępowaniach przed sądami powszechnymi, polubownymi i administracyjnymi w sprawach związanych z działalnością ubezpieczycieli. W zakresie prawa funduszy emerytalnych oferujemy Klientom usługi obejmujące: reprezentowanie podmiotów ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na utworzenie powszechnych towarzystw emerytalnych i otwartych funduszy emerytalnych oraz pracowniczych towarzystw emerytalnych i pracowniczych funduszy emerytalnych; bieżącą obsługę prawną powszechnych towarzystw emerytalnych; doradztwo prawne i obsługę procesów konsolidacji na rynku otwartych funduszy emerytalnych; reprezentowanie powszechnych towarzystw emerytalnych w postępowaniach przed organami administracji państwowej (w tym w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego), sądami powszechnymi, polubownymi i administracyjnymi. strona 8

9 Bankowość i Restrukturyzacja Kazimierz Jeleński Jarosław Dubiński Wojciech Fabrycki Reprezentujemy kredytobiorców i kredytodawców w transakcjach kredytowych, w tym transgranicznych. Doradzamy bankom, instytucjom finansowym oraz kredytobiorcom w związku z finansowaniem projektów gospodarczych oraz inwestycyjnych, lewarowanych przejęciach podmiotów gospodarczych, finansowaniach typu mezzanine oraz w związku z restrukturyzacjami zadłużenia. Zespół Bankowo-Restrukturyzacyjny Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla polskich i zagranicznych banków i instytucji finansowych, jak również dla ich klientów. Łączymy zrozumienie potrzeb wierzycieli bankowych w transakcjach finansowych i procesach restrukturyzacyjnych z doświadczeniem procesowym, które umożliwia nam skuteczne wykorzystanie procedur prawnych (w tym postępowań przewidzianych przepisami prawa upadłościowego) dla skutecznego zamykania transakcji. Nasi prawnicy notowani są w czołowych światowych rankingach (w tym IFLR oraz Chambers and Partners) jako eksperci w zakresie transakcji finansowych. Kazimierz Jeleński od lat rekomendowany jest przez Chambers and Partners jako Key Individual w zakresie bankowości i finansów. Kazimierz Jeleński jest uznany jako ekspert w zakresie finansowania oraz restrukturyzacji. Jest określony przez klientów jako oddany sprawie oraz bardzo dobry negocjator proponujący kreatywne rozwiązania (Chambers Global 2014). Jest on członkiem zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji. Wśród transakcji finansowych i restrukturyzacyjnych zrealizowanych przez członków naszego zespołu wymienić należy doradztwo na rzecz banków (w tym m.in. Banku Zachodniego WBK, Banku Pekao, PKO BP, mbanku, DZ Banku, BNP Paribas, Credit Agricole, Banku Millennium, BGŻ, DNB Nord), instytucji finansowych oraz kredytobiorców, funduszy inwestycyjnych (w tym funduszy private equity, funduszy nieruchomościowych oraz funduszy typu mezzanine), w związku z transakcjami i restrukturyzacjami finansowymi, w tym finansowaniem projektów inwestycyjnych (project finance), lewarowanymi przejęciami podmiotów gospodarczych, finansowaniami typu mezzanine i wszelkimi rodzajami finansowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Reprezentujemy instytucje finansowe będące obligatariuszami w największych procesach restrukturyzacyjnych ostatnich lat. Reprezentatywne transakcje zrealizowane z udziałem członków naszego zespołu obejmują: doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z restrukturyzacją Polimex-Mostostal S.A.; doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z upadłością PBG S.A. oraz związanymi z nią negocjacjami dotyczącymi restrukturyzacji zadłużenia finansowego; doradztwo na rzecz mbank w związku z zawarciem wspólnego przedsięwzięcia z Orange Polska dotyczącego utworzenia platformy finansowej w formie mobilnego banku detalicznego dla klientów urządzeń mobilnych; doradztwo na rzecz grupy polskich banków w związku z restrukturyzacją około 2,5 mld PLN zadłużenia spółki działającej w sektorze stalowym; doradztwo na rzecz pięciu banków w zakresie restrukturyzacji około 150 milionów PLN zadłużenia spółki działającej w sektorze przetwórstwa metali szlachetnych; ciąg dalszy na stronie 10 strona 9

10 Bankowość i Restrukturyzacja Kazimierz Jeleński Jarosław Dubiński Wojciech Fabrycki ciąg dalszy ze strony 9 doradztwo na rzecz banków w związku z restrukturyzacją zadłużenia kredytowego dwóch spółek prowadzących działalność w sektorze modowym i galanteryjnym; doradztwo na rzecz Redan S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia finansowego wobec wierzycieli bankowych oraz obligatariuszy; doradztwo na rzecz PKM Duda w związku z restrukturyzacją jej zadłużenia bankowego; doradztwo na rzecz trzech banków w zakresie restrukturyzacji około 20 milionów PLN zadłużenia spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu stalą; doradztwo na rzecz IDM S.A. w związku z restrukturyzacją jego zadłużenia finansowego; doradztwo na rzecz obligatariuszy w związku z restrukturyzacjami wierzytelności wobec spółki działającej w sektorze budowlanym (budownictwo infrastruktury kolejowej), spółki działającej w sektorze budownictwa mieszkaniowego oraz producenta leków; doradztwo na rzecz Stelmet S.A. w związku z restrukturyzacją zadłużenia bankowego; doradztwo na rzecz Trakcja- -Tiltra S.A. (właściciela Poldim S.A.) w związku z negocjowaną restrukturyzacją zadłużenia Poldim S.A. (firmy odpowiedzialnej za realizację dwóch projektów autostradowych); doradztwo na rzecz sponsorów oraz kredytobiorcy w związku z pozyskiwaniem finansowania inwestycji w Rosji, zabezpieczonego gwarancją KUKE (na zasadach project finance); doradztwo na rzecz Banku Zachodniego WBK w związku z finansowaniem około dziesięciu projektów inwestycyjnych, w tym projektów zrealizowanych w ramach struktur project finance. strona 10

11 Energetyka i sektor paliwowy Kazimierz Jeleński Doradzamy klientom prowadzącym działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów ze złóż konwencjonalnych oraz niekonwencjonalnych, w tym złóż gazu łupkowego oraz metanu z pokładów węgla kamiennego. Wspieramy prawnie klientów na wszystkich etapach realizowanych przez nich inwestycji, obejmujących w szczególności planowanie i strukturyzację danej inwestycji, uzyskanie koncesji oraz kontraktowanie usług. Doradzamy klientom także w zakresie nabywania oraz zbywania praw dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Prawnicy działu energetycznego Kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy posiadają specjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów oraz na rzecz podmiotów działających w sektorze paliwowym. Obsługujemy prawnie wszystkie etapy realizowanych inwestycji, począwszy od etapu uzyskania stosownych koncesji i zezwoleń, a skończywszy na etapach rozpoznania złóż oraz ich eksploatacji. W ramach świadczonych usług reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji, w tym w sprawach koncesyjnych oraz doradzamy klientom w związku z nabywaniem praw do gruntów, a także przy kontraktowaniu usług wiertniczych i innych usług pomocniczych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie związanym z nabywaniem oraz zbywaniem praw do rozpoznania i wydobycia węglowodorów. Wielokrotnie doradzaliśmy klientom w związku ze strukturyzacją, finansowaniem oraz wdrażaniem takich transakcji, z których część miała charakter krajowy, a część transgraniczny. Posiadamy doświadczenie w zakresie pomocy prawnej klientom realizującym inwestycje dotyczące infrastruktury magazynowej, terminalowej oraz przesyłowej dotyczącej węglowodorów oraz paliw. Doradzamy klientom w sprawach związanych ze strukturyzacją, finansowaniem oraz realizacją takich inwestycji, a także z negocjowaniem umów dotyczących sprzedaży węglowodorów. Do reprezentacyjnych transakcji zrealizowanych z udziałem naszych prawników należą: doradztwo na rzecz PKN Orlen w związku z transakcjami dotyczącymi nabywania praw w zakresie poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, w tym w transakcji nabycia dwóch koncesji od Exxon- Mobil oraz w związku z negocjowaniem warunków wspólnego przedsięwzięcia z Encana Corporation obejmującego wymianę aktywów (praw do rozpoznawania i eksploatacji węglowodorów); doradztwo na rzecz Dart Energy (poprzednio działającej pod nazwą Composite Energy) od czasu rozpoczęcia przez nią dzia- ciąg dalszy na stronie 12 strona 11

12 Energetyka i sektor paliwowy Kazimierz Jeleński ciąg dalszy ze strony 11 łalności w Polsce, w sprawach koncesyjnych w związku z nabywaniem oraz przenoszeniem praw koncesyjnych, jak również kontraktowaniem usług wiertniczych i innych usług pomocniczych oraz bieżącą działalnością; doradztwo na rzecz Saponis Investments (spółki stanowiącej joint venture inwestorów europejskich, amerykańskich i kanadyjskich) w sprawach koncesyjnych oraz dotyczących kontraktowania usług wiertniczych i innych usług pomocniczych, jak również w związku z bieżącą działalnością spółki; doradztwo na rzecz Oiltanking w związku z zawarciem z PERN Przyjaźń umowy wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego budowy terminalu paliwowego w Porcie Północnym w Gdańsku; doradztwo na rzecz Indiana Investments w związku z bieżącą działalnością spółki w zakresie poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów; doradztwo na rzecz zagrani- cznych inwestorów w zakresie analiz prawnych spółek posiadających prawa do poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów w związku z planowanymi przejęciami oraz ofertami papierów wartościowych kierowanymi na zagraniczne rynki regulowane; doradztwo na rzecz Gas Plus w związku z postępowaniami przed Ministrem Środowiska oraz w związku ze zbyciem udziału w prawach do poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, jak również doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółki; świadczenie usług doradczych na rzecz spółek Sorgenia E&P i RAG Rohöl-Aufsuchungs w związku z nabyciem udziału w polskiej spółce posiadającej trzy koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu łupkowego; reprezentowanie europejskiej spółki w związku ze strukturyzowaniem i negocjowaniem umowy dotyczącej budowy oraz zarządzania infrastrukturą paliwową w porcie lotniczym. strona 12

13 Z NAMI Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa ul. Zielna 37, Warszawa tel I fax I

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

Rynki Kapitałowe / Doradztwo regulacyjne. Prezentacja wybranych praktyk kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015

Rynki Kapitałowe / Doradztwo regulacyjne. Prezentacja wybranych praktyk kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Rynki Kapitałowe / Doradztwo regulacyjne Prezentacja wybranych praktyk kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Profil kancelarii przez kilkanaście lat współpracowaliśmy z renomowanymi, międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY INWESTYCYJNE

PRODUKTY INWESTYCYJNE ZAGADNIENIA GŁÓWNE Ò ÒZACHĘTY ZMIANY W STATUSIE PRAWNYM I ICH WPŁYW NA PRAKTYKĘ W KONTEKŚCIE MIFID II Ò ÒPORADA INWESTYCYJNA PRAKTYKA ŚWIADCZENIA USŁUGI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ÒÒZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Fuzje i Przejęcia / Private Equity / Rynki Kapitałowe. Prezentacja kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015

Fuzje i Przejęcia / Private Equity / Rynki Kapitałowe. Prezentacja kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Fuzje i Przejęcia / Private Equity / Rynki Kapitałowe Prezentacja kancelarii Mrowiec Fiałek i Wspólnicy Warszawa, 2015 Profil kancelarii przez kilkanaście lat współpracowaliśmy z renomowanymi, międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy

ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy ZadBAAmy o rozwój Twojej firmy 1 www.baa.com.pl Doradztwo Strategiczne Fuzje i przejęcia Doradztwo finansowe Zarządzanie Zmianą Projekty UE Ekspertyzy i opinie E-Doradca Szanowni Państwo, Z przyjemnością

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa

16 17 lutego 2015 r. Hotel Sheraton, Warszawa Strona Tytułowa Program i istniejące problemy Informacje Ogólne Prelegenci GŁÓWNE ZAGADNIENIA Marta Bieniada Clifford Chance dr Janusz Fiszer GESSEL Joanna Grynfelder Alior Bank dr Karolina Kocemba Tomczak

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY

PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Rada Rozwoju Rynku Finansowego

Rada Rozwoju Rynku Finansowego Rada Rozwoju Rynku Finansowego IV posiedzenie 7 lutego 2008 r. Materiał Informacyjny Spis treści 1. Aktualny skład Rady Rozwoju Rynku Finansowego 2. Podsumowanie dotychczasowych prac Rady Rozwoju Rynku

Bardziej szczegółowo

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA WSTĘP I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII II. ZAKRES USŁUG

Bardziej szczegółowo

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka.

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka. otrzyma certyfikat poświadczający udział Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r Umowa międzyrządowa

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo