INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 12 listopada 2010 r. INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE INSTYTUCJE KOMISJA EUROPEJSKA 1 1. Zatrudnienie obywateli Polski ogółem: 1426 osoby, z czego: - Urzędnicy 1015 osób, w tym: 632 osoby w kategorii AD, 383 osoby w kategorii AST. - Pracownicy na czas określony 184 osób, z czego: 51 osób w kategorii AD, 133 osoby w kategorii AST. - Pracownicy kontraktowi 227 osób. 2. Zatrudnienie obywateli Polski w poszczególnych kategoriach: w kategorii AD osoby, w kategorii AST osób, pracownicy kontraktowi osób, 3. Delegowani do pracy eksperci narodowi: 38 osób. 4. Stopień wykorzystania puli dla obywateli Polski 89,4 % 2. Stopień wykorzystania puli stanowisk dla obywateli Polski wzrósł o 0,9 punktu procentowego w ciągu sześciu miesięcy, od kwietnia 2010 r. Wykorzystanie limitu miejsc na stanowiskach kierowniczych: 69 % (10 z 16). Wykorzystanie limitu miejsc na stanowiskach szefów wydziałów lub równorzędnych: 63,5 % (47 z 74). 1 Dane obejmują równieŝ zatrudnienie w OPOCE, OLAF, EPSO, PMO, OIB i OIL 2 Jedynie Komisja Europejska w Komunikacie Wiceprzewodniczącego Kinnocka z 14 lutego 2003 r. (COM(2003)436) określiła pulę pracowników z poszczególnych państw członkowskich, których zamierza zatrudnić. W okresie 7 lat (tj. do 2010) roku w Komisji Europejskiej powinno znaleźć zatrudnienie 1341 obywateli Polski. Do puli zalicza się urzędników oraz pracowników na czas określony.

2 5. Funkcje pełnione przez obywateli Polski: Komisarz ds. Programowania finansowego i budŝetu w kolegium Komisarzy. Stanowiska kierownicze wyŝszego szczebla: Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Edukacji i Kultury. Zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 8 dyrektorów: w Sekretariacie Generalnym KE, DG ds. Energii (ENERG), Wspólnym Centrum Badań (JRC), DG. ds. Podatków i Unii Celnej (TAXUD), Zdrowia i Konsumentów (SANCO), Spraw Wewnętrznych (HOME), Zasobów Ludzkich (HR), Audytu Wewnętrznego (IAS). Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Stanowiska kierownicze średniego szczebla: 4 osoby pracują na stanowiskach doradców lub głównych doradców. 43 osoby pracują na stanowiskach szefów wydziałów. Zatrudnienie w gabinetach komisarzy: W gabinetach Komisarzy zatrudnionych jest łącznie 29 Polaków. Gabinet Przewodniczącego Komisji 1 osoba Gabinet Komisarza ds. Programowania finansowego i budŝetu 9 osób, w tym zastępca Szefa Gabinetu Komisarza. Gabinet Komisarza ds. Rozszerzenia i polityki sąsiedztwa 2 osoby Gabinet Komisarza ds. Polityki regionalnej 1 osoba Gabinet Wiceprzewodniczącej KE, Komisarz ds. Sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa 1 osoba Gabinet Wiceprzewodniczącego KE, Komisarza ds. Konkurencji 3 osoby Gabinet Komisarza ds. Działań w dziedzinie klimatu 2 osoby Gabinet Komisarza ds. Przemysłu i przedsiębiorczości 1 osoba Gabinet Komisarz ds. Agendy cyfrowej 1 osoba Gabinet Komisarza ds. Energii 2 osoby Gabinet Komisarza ds. Środowiska 1 osoba Gabinet Komisarz ds. Współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego 1 osoba Gabinet Komisarza ds. Rozwoju 2 osoby Gabinet Komisarza ds. Rynku wewnętrznego i usług 1 osoba Gabinet Komisarza ds. Badań, innowacji i nauki 1 osoba W okresie sześciu miesięcy (od kwietnia 2010 r.) nastąpił wzrost zatrudnienia ogółem w KE o 1 %. Wzrost zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych wyniósł ponad 9 %. Jednocześnie 2

3 liczba pracowników zatrudnionych na czas określony zmniejszyła się o 23 %. Liczba pracowników kontraktowych zmalała z kolei o 1 osobę. Niezadowalające jest wykorzystanie przyznanej puli na stanowiskach średniego i wyŝszego szczebla kierowniczego. SEKRETARIAT GENERALNY RADY UNII EUROPEJSKIEJ 1. Zatrudnienie obywateli Polski ogółem: 102 osoby, z czego: - Urzędnicy - 98 osób, z czego: 52 osoby w kategorii AD, 46 osób w kategorii AST. - oraz pracownicy na czas określony - 1 osoba w kat. AD i 3 osoby w kat. AST 2. Zatrudnienie obywateli Polski w poszczególnych kategoriach: w kategorii AD - 53 osoby, w kategorii AST - 49 osób. 3. Delegowani do pracy eksperci narodowi: 15 osób. 4. Funkcje pełnione przez obywateli Polski: Stanowiska kierownicze wyŝszego szczebla: 1 osoba zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej I - Ochrona środowiska i konsumentów, Zdrowie, Produkty Ŝywnościowe, Edukacja/MłodzieŜ/Kultura/Kwestie audiowizualne, kat. AD15, 1 osoba zatrudniona jest na stanowisku Dyrektora kat. AD14 w Dyrekcji ds. Ameryki, Narodów Zjednoczonych, Praw Człowieka i Zwalczania Terroryzmu. Stanowiska kierownicze średniego szczebla: 1 osoba zatrudniona jest na stanowisku Szefa Wydziału (kat. AD 12). PARLAMENT EUROPEJSKI 1. Zatrudnienie obywateli Polski ogółem w PE: 301 osób, z czego: Urzędnicy osób, Pracownicy na czas określony - 26 osób, Pracownicy kontraktowi 33 osoby, Asystenci europarlamentarzystów 91 osób. 2. Funkcje pełnione przez obywateli Polski: Stanowiska kierownicze wyŝszego i średniego szczebla: Szef Gabinetu (Dyrektor Generalny) Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Dyrektor Biura PE w Waszyngtonie 3

4 Szef Biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie 2 osoby zatrudnione na stanowiskach Szefa Wydziału BIURO EUROPEJSKIEGO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 3 1 osoba zatrudniona jest w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na stanowisku szefa wydziału (kat. AD12). TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WE / SĄD 4 1. Zatrudnienie obywateli Polski ogółem: 67 osób, z czego: Urzędnicy - 46 osób (32 w grupie AD i 14 w grupie AST), Pracownicy na czas określony - 16 osób (6 w grupie AD i 10 w grupie AST). Pracownicy kontraktowi 5 osób Do TSWE oddelegowany jest 1 ekspert narodowy. 2. Funkcje pełnione przez obywateli Polski: Sędzia Trybunału Sprawiedliwości WE. Sędzia Sądu. Sędzia Sądu ds. SłuŜby Cywilnej Unii Europejskiej. 1 osoba jest zatrudniona na stanowisku szefa wydziału. KOMITET EKONOMICZNO - SPOŁECZNY Zatrudnienie obywateli Polski ogółem: 28 osób, z czego: - Urzędnicy - 24 osoby (13 AST i 11 AD), - Pracownicy na czas określony - 3 osoby, - Pracownicy kontraktowi 1 osoba. Do EKES oddelegowanych jest 2 ekspertów narodowych. KOMITET REGIONÓW Zatrudnienie obywateli Polski ogółem: 36 osób: - 22 osoby w grupie zaszeregowania AD oraz 14 osób AST, 1 osoba zatrudniona jest na stanowisku Szefa Wydziału. 3 Dane według stanu na kwiecień 2010 r. BERPO nie przekazało aktualnych danych 4 Dane według stanu na kwiecień 2010 r. TSWE nie przekazał aktualnych danych 4

5 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 5 1. Zatrudnienie obywateli Polski ogółem: 37 osób, z czego: - Urzędnicy 31 osób (w tym 24 AD i 7 AST), - Pracownicy na czas określony - 3 osoby (2 AD i 1 AST), - Stanowiska pracowników kontraktowych 2 osoby - 1 członek ETO 2. Delegowani do pracy eksperci narodowi: 2 osoby. 3. Funkcje pełnione przez obywateli Polski: Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 1 osoba pracuje na stanowisku szefa Gabinetu polskiego członka ETO (zaliczana do kategorii AD). 1 osoba pracuje na stanowisku szefa wydziału. EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 6 1. Zatrudnienie obywateli Polski ogółem: 21 osób, z czego: - pracownicy na czas nieokreślony - 13 osób, z czego 11 osób na stanowiskach samodzielnych, 2 osoby na stanowiskach pomocniczych. - Pracownicy na czas określony - 8 osób, z czego: 1 osoba na stanowisku kierowniczym, 6 osób na stanowiskach samodzielnych, 1 osoba na stanowisku pomocniczym. 2. Funkcje pełnione przez obywateli Polski: Członek Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego Rzecznik Prasowy ECB. 1 osoba pracuje na stanowisku szefa wydziału. 5 Dane według stanu na marzec 2009r. ETO nie przekazał aktualnych danych. 6 wg Conditions of Employment for Staff of the European Central Bank z 9 czerwca 1998 r. (nowelizacja 1 lipca 2003 r.). Stan na październik 2006 r. EBC nie przekazuje aktualnych danych. 5

6 EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY 7 1. Zatrudnienie obywateli Polski ogółem: 17 osób, z czego: - Pracownicy na czas nieokreślony:- 16 osób, z czego: 14 osób w na stanowiskach samodzielnych, 2 osoby na stanowiskach pomocniczych. - Pracownicy na czas określony: 1 osoba na stanowisku samodzielnym. 2. Funkcje pełnione przez obywateli Polski: Członek Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jedna osoba zatrudniona jest na stanowisku dyrektora. AGENCJE UNII EUROPEJSKIEJ Zatrudnienie obywateli Polski ogółem: 285 osób, z czego: EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII (EMCDDA) W Agencji pracuje 2 obywateli Polski na czas określony w kategorii AST i AD oraz 1 pracownik kontraktowy. EUROPEJSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA WSPÓŁPRACĄ OPERACYJNĄ NA GRANICACH ZEWNĘTRZNYCH UE (FRONTEX) W Agencji pracuje 98 obywateli Polski, w tym: 9 pracowników w kategorii AD zatrudnionych na czas określony, 32 pracowników w kategorii AST zatrudnionych na czas określony, 57 osób na stanowiskach kontraktowych. Do Agencji oddelegowanych jest 2 ekspertów narodowych. EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA śywności (EFSA) Łącznie w Urzędzie zatrudnionych jest 5 osób, z tego: Pracownicy zatrudnieni na czas określony 2 osoby, Pracownicy kontraktowi 3 osoby. 7 Stan na październik 2006 r. 6

7 EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY (EDA) W Agencji pracuje 3 obywateli Polski, z czego: 2 osoby w kategorii AD, w tym jedna na stanowisku Zastępcy Szefa Wykonawczego Agencji, 1 osoba w kategorii AST Do Agencji oddelegowano 2 ekspertów narodowych. EUROPEJSKA FUNDACJA DS. POPRAWY WARUNKÓW śycia I PRACY (EUROFOUND) W Fundacji pracuje 4 obywateli Polski, z czego: Urzędnicy 1 osoba w kategorii AD. Pracownicy na czas określony: 2 osoby w kategorii AD, 1 osoba w kategorii AST. EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO (EASA) W Agencji pracuje 6 obywateli Polski, w tym: 3 osoby na czas określony w kategorii AD (1 osoba) i AST (2 osoby), 3 pracowników kontraktowych. EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (CEDEFOP) W Centrum pracuje 1 pracownik w kategorii AD na czas określony. CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ (CDT) W Centrum pracuje 5 obywateli Polski zatrudnionych na czas określony, z czego: 4 osoby w kategorii AD, 1 osoba w kategorii AST. EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY (EU-OSHA) W Agencji pracuje 1 osoba zatrudniona na czas określony w kategorii AD. AGENCJA WYKONAWCZA DS. KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI (EACI) W Agencji pracuje 2 obywateli Polski, zatrudnionych na stanowiskach kontraktowych. AGENCJA WYKONAWCZA DS. BADAŃ NAUKOWYCH (REA) W Agencji pracuje 10 obywateli Polski, w tym: 7 osób na stanowiskach kontraktowych, 7

8 3 osoby na czas określony. CENTRUM SATELITARNE UNII EUROPEJSKIEJ (EUSC) W Centrum pracuje 2 obywateli Polski. ORGAN NADZORU EUROPEJSKIEGO GNSS (GSA) W Organie pracuje 2 obywateli Polski. EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ETF) W Fundacji pracuje 3 obywateli Polski, w tym: 2 osoby są zatrudnione na stanowiskach kontraktowych, 1 osoba jest zatrudniona na czas określony w kategorii AD. AGENCJA WYKONAWCZA DS. TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI TRANSPORTOWEJ (TEN-T) W Agencji pracuje 3 obywateli Polski. AGENCJA WYKONAWCZA DS. ZDROWIA I KONSUMENTÓW (EAHC) W Agencji pracuje 5 obywateli Polski, w tym: 4 osoby zatrudnione na stanowisku kontraktowym, 1 osoba w kategorii AST na czas określony. EUROPEJSKI INSTYTUT DS. RÓWNOŚCI KOBIET I MĘśCZYZN W Instytucie pracuje 2 obywateli Polski, w tym: 1 osoba zatrudniona na stanowisku kontraktowym, 1 osoba zatrudniona na czas określony w kategorii AD. EUROPEJSKA AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO (EACEA) W Agencji pracuje 9 obywateli Polski, w tym: 7 osób jest zatrudnionych na stanowiskach kontraktowych, 2 osoby są zatrudnione na czas określony w kategorii AST. WSPÓLNOTOWA AGENCJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA (CFCA) W Agencji pracuje 1 obywatel Polski na czas określony w kategorii AD. 8

9 EUROPEJSKIE KOLEGIUM POLICYJNE (CEPOL) W Kolegium pracuje 1 osoba na stanowisku kontraktowym. EUROPEJSKA RADA DS. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC) W Radzie zatrudnionych jest 5 obywateli polski w tym 3 na stanowiskach kontraktowych i 2 na stanowiskach na czas określony (w kat. AD) EUROPOL W EUROPOL pracują 22 osoby. EUROPEJSKA AGENCJA DS. LEKÓW (EMEA) 8 W Agencji pracuje 38 obywateli Polski, z czego: 5 osób na stanowiskach na czas określony w kategorii AD, 16 osób na stanowiskach na czas określony w kategorii AST, 4 osoby na stanowiskach tymczasowych (ang: interim), 10 osób na stanowiskach kontraktowych. Dodatkowo 3 osoby pracują na stanowisku staŝysty. EUROJUST W EUROJUST pracuje 4 pracowników na czas określony: 1 w kategorii AD, 3 w kategorii AST. Polska ma 1 członka Kolegium EUROJUST. Do EUROJUST oddelegowany jest 1 ekspert narodowy. WSPÓLNOTOWY URZĄD DS. ODMIAN ROŚLIN (CPVO) W Urzędzie pracuje 1 osoba na stanowisku na czas określony. EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA (EEA) W Agencji pracuje 3 obywateli Polski, z czego 1 osoba zatrudniona jest na czas określony, a 2 osoby pracują na stanowisku kontraktowym. Do Agencji oddelegowany jest 1 ekspert narodowy. EUROPEJSKIE CENTRUM ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB (ECDC) Łącznie w Centrum zatrudnionych jest 6 osób, w tym: 4 osoby zatrudnione na czas określony, 2 osoby na stanowiskach kontraktowych. Delegowani do pracy eksperci narodowi: 2 osoby. 8 Dane przedstawione przez EMEA, EUROJUST, CPVO, EEA, ECDC, ERA, OHIM, ENISA, EMSA według stanu na kwiecień 2010 r.. Agencje nie przekazały aktualnych danych. 9

10 EUROPEJSKA AGENCJA TRANSPORTU KOLEJOWEGO (ERA) W Agencji pracuje 5 obywateli Polski na stanowiskach na czas określony (kat. AD). URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (OHIM) W Urzędzie pracuje 26 obywateli Polski, z czego: 2 osoby są zatrudnione na stanowisku urzędniczym w kategorii AD, 4 osoby są zatrudnione na czas określony, z czego 1 osoba w kat. AD i 3 osoby w kat. AST, 2 osoby zatrudnione są na stanowiskach kontraktowych. Pozostałe osoby nie wyraziły zgody na przekazanie szczegółowych informacji dotyczących ich zatrudnienia. EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI (ENISA) W Agencji zatrudniona jest 1 osoba na stanowisku na czas określony (AD7). EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO (EMSA) W Agencji pracuje 8 obywateli Polski na czas określony, w tym: 7 osób w kat. AD, 1 osoba w kat. AST. Delegowani do pracy eksperci narodowi: 1 osoba. EUROPEJSKA SŁUśBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH W ramach ESDZ nominacje na wysokie stanowiska kierownicze otrzymały 3 osoby: 1 osoba - na stanowisko zastępcy Sekretarza Generalnego Europejskiej SłuŜby Działań Zewnętrznych, 2 osoby - na stanowiska Szefów delegatur Unii Europejskiej. PODSUMOWANIE Według dostępnych danych ogółem, w instytucjach i agencjach pracuje 2321 obywateli Polski, z czego: - w instytucjach 2036 osób (87,7 %) - w agencjach 285 osób (12,3 %) Do pracy w instytucjach i agencjach UE zostało oddelegowanych łącznie 65 ekspertów narodowych. MSZ otrzymało aktualne dane od wielu agencji UE, które dotychczas nie przesyłały informacji o stanie zatrudnienia obywateli polskich. W okresie sześciu miesięcy (od kwietnia 2010 r.) nastąpił wzrost ogólnej liczby Polaków zatrudnionych w instytucjach i agencjach UE o niewiele ponad 3,5 %. Dla porównania w Komisji Europejskiej, w której zatrudnionych jest łącznie ponad 61 % ogółu zatrudnionych w instytucjach i agencjach UE, zatrudnienie w tym półroczu ogółem wzrosło o 1 %. 10

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI

INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, 30 grudnia 2013 roku INFORMACJA NA TEMAT STANU ZATRUDNIENIA POLSKICH OBYWATELI W INSTYTUCJACH I AGENCJACH UE W 2013 ROKU Niniejsza Informacja została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej. przeprowadzonych przez Trybunał za 2014 r.

Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej. przeprowadzonych przez Trybunał za 2014 r. Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej przeprowadzonych przez Trybunał za 2014 r. 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.: +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 1.12.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 449/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Podsumowanie wyników kontroli

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej

Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej Podsumowanie wyników kontroli agencji i innych organów Unii Europejskiej przeprowadzonych przez Trybunał za rok budżetowy 2015 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.: +352 4398 1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008PL

BUDŻET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008PL Zarząd BUDŻET NA ROK 2009 CT/CA-052/2008PL PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W DNIU 29 PAŻDZIERNIKA 2008 R. SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2009 R.

Bardziej szczegółowo

2010/06 Struktura Dziennika Urzędowego - Dostosowanie w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Dziennik Urzędowy seria L

2010/06 Struktura Dziennika Urzędowego - Dostosowanie w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Dziennik Urzędowy seria L 200/06 Struktura Dziennika Urzędowego - Dostosowanie w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Dziennik Urzędowy seria L L I Akty ustawodawcze a) rozporządzenia b) dyrektywy c) decyzje d) budżety

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje. dr Anna Ogonowska Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje. dr Anna Ogonowska Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje dr Anna Ogonowska Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Siedziby agencji Unii Europejskiej Źródło: EU agencies: the way ahead, Luxembourg 2010,

Bardziej szczegółowo

ROK BUDŻETOWY 2010 CT/CA-044/2009PL

ROK BUDŻETOWY 2010 CT/CA-044/2009PL Zarząd B U D Ż E T ROK BUDŻETOWY 2010 CT/CA-044/2009PL PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2009 R. SPIS TREŚCI I. WSTĘP A - INFORMACJE OGÓLNE B - DOCHODY C - WYDATKI D - DZIAŁANIA II. ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA ROK 2012 SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE B. DOSTOSOWANIE CEN DO KOSZTÓW C. DOCHODY D. WYDATKI E. DZIAŁALNOŚĆ

BUDŻET NA ROK 2012 SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE B. DOSTOSOWANIE CEN DO KOSZTÓW C. DOCHODY D. WYDATKI E. DZIAŁALNOŚĆ Zarząd BUDŻET NA ROK 2012 CT/CA-059/2011/01PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE B. DOSTOSOWANIE CEN DO KOSZTÓW C. DOCHODY D. WYDATKI E. DZIAŁALNOŚĆ II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD

Bardziej szczegółowo

BUDŻET ROK BUDŻETOWY 2011

BUDŻET ROK BUDŻETOWY 2011 Zarząd BUDŻET ROK BUDŻETOWY 2011 CT/CA-040/2010PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A INFORMACJE OGÓLNE B CENY C DOCHODY D WYDATKI E DZIAŁANIA II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki

SPRAWOZDANIE KOMISJI. Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki PL PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ogólne 2007 projekt Informacje ogólne i przydatne linki Informacje ogólne i przydatne linki Rozdział I Sekcja 1.1. Sposób rządzenia i poprawa regulacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA ROK BUDŻETOWY 2013

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA ROK BUDŻETOWY 2013 Zarząd WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA ROK BUDŻETOWY 2013 CT/CA-008/2012PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A INFORMACJE OGÓLNE B DOSTOSOWANIE CEN I KOSZTÓW C DOCHODY D WYDATKI E DZIAŁANIA II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2016 r. COM(2016) 960 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ I RADY Drugie sprawozdanie z postępów: Pierwsze

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA ROK BUDŻETOWY 2014

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA ROK BUDŻETOWY 2014 Zarząd WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA ROK BUDŻETOWY 2014 CT/CA-012/2013/01PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A INFORMACJE OGÓLNE B DOSTOSOWANIE CEN I KOSZTÓW C DOCHODY D WYDATKI E DZIAŁANIA II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2013 R. SPIS TREŚCI I. WSTĘP A INFORMACJE OGÓLNE B DOSTOSOWANIE CEN I KOSZTÓW C DOCHODY D WYDATKI E DZIAŁANIA

BUDŻET NA 2013 R. SPIS TREŚCI I. WSTĘP A INFORMACJE OGÓLNE B DOSTOSOWANIE CEN I KOSZTÓW C DOCHODY D WYDATKI E DZIAŁANIA Zarząd BUDŻET NA 2013 R. CT/CA-040/2012/01PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A INFORMACJE OGÓLNE B DOSTOSOWANIE CEN I KOSZTÓW C DOCHODY D WYDATKI E DZIAŁANIA II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia r. COM(2017) 632 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK

Bruksela, dnia r. COM(2017) 632 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.10.2017 r. COM(2017) 632 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów przyjętych przez organy powołujące każdej

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. KE - organ wykonawczy Unii: Siedziba:

Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Komisja Europejska. KE - organ wykonawczy Unii: Siedziba: Komisja Europejska KE - organ wykonawczy Unii: zarządza bieŝącymi sprawami UE, nadzoruje przestrzegania prawa UE pod kontrolą Trybunału UE przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

9-10 maja 2012 r. Bruksela

9-10 maja 2012 r. Bruksela PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 2014 Dokument z sesji PORZĄDEK DZIENNY 9-10 maja 2012 r. Bruksela 09/05/12 483.921 PL Zjednoczona w różnorodności PL Procedury - Legenda O ile Parlament nie zdecyduje inaczej,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04)

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04) 3.8.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 252/3 DECYZJA KOMISJI z dnia 27 lipca 2017 r. ustanawiająca Grupę Ekspercką Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw (2017/C 252/04) KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia

Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 89 z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Warsztat

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Warsztat PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 1.6.2010 PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO Warsztat Wtorek 1 czerwca 2010 r., w godz. 15.00 18.30 Działania

Bardziej szczegółowo

Przykłady deglomeracji w innych państwach. Karol Trammer

Przykłady deglomeracji w innych państwach. Karol Trammer Przykłady deglomeracji w innych państwach Karol Trammer Przestrzenny podział władzy Niezależność instytucji publicznych wyrażona w lokalizowaniu ich siedzib Niemcy Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy,

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

AGENCJE UE. Droga do przodu

AGENCJE UE. Droga do przodu AGENCJE UE Droga do przodu AGENCJE UE W Internecie dostępnych jest więcej informacji o Unii Europejskiej (http://europa.eu). ISBN-13: 978-92-9217-632-7 DOI: 10.2823/62955 Unia Europejska, 2011 Kopiowanie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KORYGUJĄCΥ NR 1/2010

BUDŻET KORYGUJĄCΥ NR 1/2010 Zarzad BUDŻET KORYGUJĄCΥ NR 1/ CT/CA-036 /PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW - PRZEGLĄD III. DEKLARACJA DOCHODÓW NA ROK IV. DEKLARACJA WYDATKÓW NA ROK ZAŁĄCZNIK 1 PLAN ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

EKSPERCI KONFEDERACJI LEWIATAN: Magdalena Piech Anna Trzop (Biuro w Brukseli,

EKSPERCI KONFEDERACJI LEWIATAN: Magdalena Piech Anna Trzop (Biuro w Brukseli, Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 3 2. Projekty wspierające działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych 4

1. Wstęp 3 2. Projekty wspierające działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych 4 1 Spis Treści 1. Wstęp 3 2. Projekty wspierające działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia w instytucjach i organizacjach międzynarodowych 4 2.1. Sieć Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM)

Bardziej szczegółowo

AGENCJE UNII EUROPEJSKIEJ

AGENCJE UNII EUROPEJSKIEJ POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Instytut Ekonomii i Zarządzania AGENCJE UNII EUROPEJSKIEJ Maciej Kamiński Spis treści 1. Historia... str.3 2. Sposób działania... str.3 3. Centrum Tłumaczeń dla Organów UE (CdT)...

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R. Zarząd WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R. CT/CA-009/2016PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE B. DOCHODY C. WYDATKI D. DZIAŁANIA II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE I ISTOTA GRANIC WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY SCHENGEN 1.1.Wprowadzenie 1.2.Podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem się

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Parlament Europejski 2014-2019 Ujednolicony dokument legislacyjny 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC)

Współpraca ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Warszawa, 14 grudnia 2007 r. Współpraca ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Nazwa konkursu 1 Działania informacyjne dotyczące wspólnej polityki rolnej 2015 5 styczeń 2015 3000000 EUR Działania inf.obejmujące m.in. produkcję i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.8.2013 COM(2013) 606 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 9 lipca 2002 r.

DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI. z dnia 9 lipca 2002 r. DECYZJA NR 151 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2)

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Ewolucja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego WE/UE Traktat paryski i traktaty rzymskie; TREVI Traktat z Maastricht Traktat

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się budżet korygujący Centrum Tłumaczeń nr 1/2016, załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 1 Niniejszym przyjmuje się budżet korygujący Centrum Tłumaczeń nr 1/2016, załączony do niniejszej decyzji. DECYZJA ZARZĄDU CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W SPRAWIE PRZYJĘCIA BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR CT/CA-033/2016/01PL ZARZĄD CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 8/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Demokracja w Unii Europejskiej

BIULETYN 8/2017. Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ. Demokracja w Unii Europejskiej Demokracja w Unii Europejskiej Unia Europejska to pierwsza na świecie demokracja ponadnarodowa. Każdy obywatel UE ma prawo głosu w sprawie przepisów, które dotyczą ponad 500 mln ludzi we wszystkich państwach

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020

Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stan prac nad przygotowaniem PROW 2014-2020 Kwiecień 2013 WARSZAWA 23 kwietnia 2013 r. Stan prac nad PROW 2014-2020 25 kwietnia 2012 r. przyjęcie przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent ADMINISTRACJA PUBLICZNA - przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 15 lutego 2013 r. (21.02) (OR. en) 5826/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0284 (NLE) TRANS 30

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 15 lutego 2013 r. (21.02) (OR. en) 5826/13. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0284 (NLE) TRANS 30 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 15 lutego 2013 r. (21.02) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0284 (NLE) 5826/13 TRANS 30 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Coreper/Rada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Art. 1. 1) art. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

PROJEKT. Art. 1. 1) art. 3 otrzymuje nowe brzmienie: PROJEKT USTAWA z dnia... 2004 r. o zmianie ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.7.2014 r. COM(2014) 465 final 2014/0217 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R.

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R. Zarząd WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2016 R. CT/CA-004/2015PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE B. CENY W 2016 R. C. DOCHODY D. WYDATKI E. DZIAŁANIA II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 grudnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 grudnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 grudnia 2016 r. (OR. en) 15357/16 STAT 16 FIN 861 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 5 grudnia 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Instytucje UE. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Skład KE KE, PE, TS UE, ETO

Instytucje UE. Komisja Europejska. Komisja Europejska. Skład KE KE, PE, TS UE, ETO Komisja Europejska Instytucje UE KE, PE, TS UE, ETO Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa

Bardziej szczegółowo

Organy Unii Europejskiej

Organy Unii Europejskiej Literka.pl Organy Unii Europejskiej Data dodania: 2006-09-11 12:00:00 Przedstawiam Państwu zadania z konkursu dotyczącego organów Unii Europejskiej. Konkurs ten został zorganizowany w roku szkolnym 2005/2006

Bardziej szczegółowo

06/06/2013. Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej -Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE.

06/06/2013. Szkolenie: Rozwój międzynarodowej, indywidualnej kariery naukowej -Stypendia Marie Curie oraz oferta Wspólnotowego Centrum Badawczego KE. Oferty współpracy ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Najważniejsze cechy i struktura programu JRC 1 2 JRC - najważniejsze cechy programu - Jedna z Dyrekcji Generalnych KE -

Bardziej szczegółowo

Polacy w instytucjach UE: diagnoza i perspektywy

Polacy w instytucjach UE: diagnoza i perspektywy Polacy w instytucjach UE: diagnoza i perspektywy 5/2015 www.csm.org.pl Obecny stan zatrudnienia Polaków w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, mimo oczywistego wzrostu przez 11 lat członkostwa,

Bardziej szczegółowo

Tytuł 02 Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP Tytuł 04 Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne...

Tytuł 02 Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP Tytuł 04 Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne... Rada Unii Europejskiej Bruksela, 19 lipca 2016 r. (OR. en) 11166/16 ADD 6 FIN 472 PE-L 46 NOTA Od: Do: Komitet Budżetowy Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada Dotyczy: Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kariery w instytucjach UE. Europejski Urząd Doboru Kadr Monika Mróz 11 kwietnia 2014

Ścieżki kariery w instytucjach UE. Europejski Urząd Doboru Kadr Monika Mróz 11 kwietnia 2014 Ścieżki kariery w instytucjach UE Europejski Urząd Doboru Kadr Monika Mróz 11 kwietnia 2014 Twoja kariera w UE? Prawo Europejska Administracja Publiczna Tłumacz pisemny Komunikacja Audyt Stosunki zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.

WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. Zarząd WSTĘPNY PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. CT/CA-008/2014PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE B. CENY 2015 C. DOCHODY D. WYDATKI E. DZIAŁANIA II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.10.2014 r. COM(2014) 615 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Pytania z Integracji Europejskiej

Pytania z Integracji Europejskiej Pytania z Integracji Europejskiej 1. Wskaż państwa założycielskie EWWiS. 2. Wskaż państwa założycielskie EURATOM. 3. Wskaż państwa założycielskie EWG. 4. W którym roku powstało EWWiS? 5. W którym roku

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

Kierownik Biura łącznikowego w Brukseli

Kierownik Biura łącznikowego w Brukseli OGŁOSZENIE O OTWARTEJ PROCEDURZE NABORU KIEROWNIK BIURA ŁĄCZNIKOWEGO W BRUKSELI Termin składania zgłoszeń: 31 sierpnia 2016 r. Nr referencyjny EF-TA-16-03 Rodzaj umowy Pracownik zatrudniony na czas określony

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 138/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 138/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 134 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 138/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 7.3.2016 r. COM(2016) 118 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK

Bruksela, dnia 7.3.2016 r. COM(2016) 118 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7..2016 r. COM(2016) 118 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK DECYZJA nr.../ w sprawie udziału Republiki Albanii, w charakterze obserwatora, w pracach Agencji Praw Podstawowych Unii

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

WNIOSEK Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 marca 2010 r. (30.03) (OR. en) 8029/10 POLGEN 43 INST 93 WNIOSEK Od: Wysoki Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Do: Rada Data: 25 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Praca w instytucjach UE Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Kilka słów o mnie... Ambasador EU Careers reprezentacja EPSO Członek Team Europe Warsztaty, debaty, prezentacje na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KORYGUJĄCΥ NR 1/2011

BUDŻET KORYGUJĄCΥ NR 1/2011 Zarząd BUDŻET KORYGUJĄCΥ NR 1/2011 CT/CA-064/2011PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA ROK BUDŻETOWY 2011 IV. ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

Komisja Kontroli Budżetowej DOKUMENT ROBOCZY

Komisja Kontroli Budżetowej DOKUMENT ROBOCZY PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 14.2.2012 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie zmiany Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i Warunków zatrudnienia innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R.

PL 1 PL KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. KOMISJA EUROPEJSKA BRUKSELA, DNIA 18/11/2013 R. BUDŻET OGÓLNY - 2013 SEKCJA III - KOMISJA - TYTUŁY 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,

Bardziej szczegółowo

WAŻNE DLA: Sektory objęte systemem handlu emisjami m.in. elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne, producenci cementu.

WAŻNE DLA: Sektory objęte systemem handlu emisjami m.in. elektrownie wykorzystujące paliwa kopalne, producenci cementu. Projekt Decyzji w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA UE PODRĘCZNIK. Materiały DEMO IWEP

SYSTEM PRAWA UE PODRĘCZNIK. Materiały DEMO IWEP SYSTEM PRAWA UE PODRĘCZNIK Maciej Górka SYSTEM INSTYTUCJONALNY UNII EUROPEJSKIEJ TOM III Informacje o autorze Maciej Górka doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z cyklu "Kawa z ekspertem"

Spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem Spotkanie z cyklu "Kawa z ekspertem" 26 września w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem poświęcone polityce zdrowotnej Unii Europejskiej w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot.

Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. Omówienie obowiązujących aktów prawnych, spodziewanych zmian prawa dotyczącego żeglugi oraz planowanych działań w ramach UE dot. siarki Agnieszka Zapłatka Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/2014

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/2014 Zarząd BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/ CT/CA-040//01PL SPIS TREŚCI I. WSTĘP A. INFORMACJE OGÓLNE B. DOCHODY C. WYDATKI II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEGLĄD III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA R. IV. ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

C 366/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 366/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 366/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.12.2011 SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2010, wraz z odpowiedziami Agencji

Bardziej szczegółowo

05 września 2016r. Szanowna Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów

05 września 2016r. Szanowna Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów 05 września 2016r. Szanowna Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów Interpelacja poselska w sprawie podjęcia przez Rząd RP działań w celu przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 5.10.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 290 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OGŁOSZENIE O NABORZE Przewodniczący Rady ds. Nadzoru Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/9

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/9 26.11.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/9 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 1081/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE, Euratom)

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FORUM. Dzień Ukraińskiego Biznesu 18 MAJA 2017 roku w Warszawie

PROGRAM FORUM. Dzień Ukraińskiego Biznesu 18 MAJA 2017 roku w Warszawie PROGRAM FORUM Dzień Ukraińskiego Biznesu 18 MAJA 2017 roku w Warszawie Miejsce przeprowadzenia: Centrum konferencyjne Golden Floor Tower, Warszawa, ul. Chłodna, 51 08:30 09:00 Rejestracja uczestników,

Bardziej szczegółowo

Joint Research Centre

Joint Research Centre Collegium Civitas Warszawa, 21.03.2013 Joint Research Centre Prelegent: Monika Kornacka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm Nazwa Komisja Europejska European Commission strona pl European Commission Directorate-General for Energy European Commission Directorate-General for the Environment European Commission Directorate-General

Bardziej szczegółowo

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce WdraŜanie anie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r społeczno gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce - I nabór r wniosków Małgorzata Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. projekt z dnia 6 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2017/2123(INI) 28.7.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (2017/2123(INI))

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego:

Sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: Sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: 1. CRIS Wspólny System Informacyjny Relex (Common Relex Information System), Sprawozdanie specjalne nr 5/2012, (42 s.) 2. Czy decentralizacja procesu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ AKCEPTUJĘ: Warszawa, dnia maja 2008 r. ZAŁOśENIA DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ 1. PIONIZACJA (odzespolenie na szczeblu wojewódzkim) W przygotowanym projekcie ustawy zakłada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE AGENCJI FRONTEX ZA 2005 r.

SPRAWOZDANIE OGÓLNE AGENCJI FRONTEX ZA 2005 r. EUROPEJSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA WSPÓŁPRACĄ OPERACYJNĄ NA ZEWNĘTRZNYCH GRANICACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (FRONTEX) F LIBERTAS SECURITAS JUSTITIA RONTEX 1. Wprowadzenie SPRAWOZDANIE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo