WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard"

Transkrypt

1 WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU Ewa Kręcielewska Damien Menard

2 TRWAŁOŚĆ RUROCIGÓW PREIZOLOWANYCH Okres szacowanej przewidywanej trwałości rurociągów preizolowanych przewiduje się na około 30 lat. Zjawisko dyfuzji gazów i stopniowe pogarszanie się właściwości termoizolacyjnych pianki PUR mają istotne znaczenie z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych sieci ciepłowniczych i emisji zanieczyszczeń do środowiska. Zmiana współczynnika przewodzenia ciepła powoduje, że wraz z upływem czasu użytkowania sieci rosną straty ciepła przez przenikanie. W przypadku rur preizolowanych przenikanie tlenu przez rurę osłonową prowadzi również do: degradacji komórek izolacji, trwałego odkształcenia izolacji pod wpływem obciążenia, spadku wytrzymałości izolacji na ściskanie promieniowe, spadku wytrzymałości zespołu rurowego na ścinanie osiowe, przez co zmniejsza się przyczepność izolacji do rury przewodowej, a w konsekwencji pogorszeniu ulega mechaniczna integralność zespołu preizolowanego. 2

3 DYFUZJA GAZÓW Szybkość dyfuzji gazów w izolacji w rurach preizolowanych zależy: od rodzaju poroforu, a konkretnie od wielkości molekuł gazu znajdujących się w zamkniętych komórkach izolacji. Molekuły CO 2 są stosunkowo małe, więc jego dyfuzja będzie dużo szybsza od dyfuzji cyklopentanu gazu o dużo większych molekułach, temperatury nośnika ciepła im wyższa, tym proces dyfuzji zachodzi szybciej, grubości płaszcza osłonowego im cieńszy, tym dyfuzja będzie szybsza, co oznacza, że rury preizolowane o małych średnicach będą pogarszały swoje właściwości termoizolacyjne szybciej, niż rury o dużych średnicach, ponieważ zgodnie z normą EN 253 grubość ścianki rośnie wraz ze wzrostem średnicy nominalnej, od stosowanej metody produkcji rur preizolowanych. 3

4 METODY PRODUKCJI RUR PREIZOLOWANYCH TRADYCYJNA (DN20 DN1200), najbardziej powszechna, polega na wtrysku pianki poliuretanowej w obszar pomiędzy rurą przewodową i rurą osłonową. Stosowana jest przez wielu producentów przy produkcji rur preizolowanych. Osłonę izolacji stanowi rura polietylenowa z polietylenu o własnościach określonych w EN253. Rura osłonowa, na etapie produkcji, może zostać doposażona w dodatkową warstwę, tak zwaną barierę dyfuzyjną (np. rury trójwarstwowe prod. ZPU Jońca, rury pięciowarstwowe prod. RADPOL). W wyniku zastosowania warstwy barierowej z EVOH (Ethylene vinyl alcohol) przenikanie gazu z pianki, jak i tlenu do izolacji zostaje obniżone do wartości śladowych, co oznacza utrzymanie właściwości termicznych pianki na niezmienionym poziomie przez pełen okres eksploatacji systemu. W związku z brakiem degradacji tlenowej poliuretanu, nie ulega też pogorszeniu mechaniczna integralność systemu. Niektórzy producenci, jako barierę dyfuzyjną stosują folię tworzywową lub aluminiową pomiędzy izolacją i rurą osłonową, która wprawdzie chroni izolację przed dyfuzją gazów, ale jednocześnie w sposób istotny może pogorszyć jeden z najważniejszych parametrów wytrzymałościowych preizolowanego zespołu rurowego - wytrzymałość na ścinanie. 4

5 METODY PRODUKCJI RUR PREIZOLOWANYCH CONTI (DN20 DN250) ciągła, polegająca na jednoczesnym formowaniu izolacji z barierą antydyfuzyjną i wytłaczaniu płaszcza osłonowego. Jest to bardzo trudna metoda produkcji, stosowana prawdopodobnie tylko przez dwóch producentów rur preizolowanych w Europie (firmy LOGSTOR oraz ISOPLUS). Ograniczenie stosowania rur preizolowanych wyprodukowanych tą metodą wynika z zakresu produkowanych średnic. OPTI (DN200 DN1200) półciągła, polegająca na formowaniu pianki na rurze stalowej, a następnie - po zdjęciu formy, nawinięciu na izolację płaszcza osłonowego lub folii aluminiowej (jako bariera dyfuzyjna) i płaszcza osłonowego. Produkowane są w zakresie średnic. 5

6 AKTUALNY STAN WIEDZY Badania naukowe wykonane przez niezależny szwedzki instytut badawczy - Chalmers Technical University (ChTU) wykazały, że wartość współczynnika przewodzenia ciepła rośnie w trakcie eksploatacji rurociągów preizolowanych, a w przypadku stosowania cyklopentanu jako środka pieniącego wartość współczynnika przewodzenia ciepła zależy od stosowanej metody produkcji rur. 50, W/mK 0,041 0,039 0,037 0,035 0,033 0,031 0,029 0,027 0, Czas eksploatacji, lata ChTU, dwutlenek węgla ChTU, cyklopentan - tradycyjna ChTU,cyklopentan - CONTI 6

7 LABORATORIUM BADAWCZE HTC Od 2003 roku Laboratorium Badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, które należy do Międzynarodowego Zrzeszenia Laboratoriów Akredytowanych (ILAC-MRA). Laboratorium posiada największe w Polsce doświadczenia w zakresie badań izolacji stosowanych w ciepłownictwie. Dzięki badaniom izolacji zgodnie z wymaganiami norm europejskich laboratorium znalazło się na liście referencyjnej Euroheat & Power. LB HTC jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB które należy do Europejskiej Federacji Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych EUROLAB. 7

8 BADANIA PROWADZONE W HTC Laboratorium HTC zajmuje się od kilkunastu lat m.in. badaniami współczynnika przewodzenia ciepła. Badania prowadzone są na aparacie rurowym zbudowanym zgodnie z EN ISO 8497 zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, w tym przypadku z normą EN 253. Laboratorium prowadzi badania współczynnika przewodzenia ciepła: wyrobów nowych po naturalnym starzeniu (po eksploatacji w rzeczywistych warunkach pracy), po przyspieszonym starzeniu. 8

9 BADANIA PROWADZONE W HTC W latach prowadzono badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z rur preizolowanych z pianki PUR spienianej dwutlenkiem węgla. Próbki odcinki rur preizolowanych pobierane były z warszawskiego systemu ciepłowniczego. Łącznie przebadano 8 próbek, eksploatowanych w okresie od 5 do 15 lat. Od 2008 roku prowadzono w LB badania współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z rur preizolowanych spienianej cyklopentanem. Dzięki współpracy z polskimi przedsiębiorstwami energetyki cieplnej do badań trafiło 16 próbek z odkrywek rurociągów preizolowanych z różnych miejsc w Polsce eksploatowanych od 4 do 14 lat. W styczniu 2011 roku uruchomiona została w LB komora grzejna, służąca do przyspieszonego starzenia rur preizolowanych. Wg EN 253 przyspieszone starzenie przed badaniem współczynnika przewodzenia ciepła polega na wygrzewaniu zespołu rurowego w temperaturze t = 90 C przez 150 dni. 9

10 BADANIA PROWADZONE W HTC W LB HTC badania współczynnika przewodzenia ciepła prowadzone są równolegle z badaniami pianki PUR gęstości i wytrzymałości na ściskanie wg EN 253, EN ISO 845 i EN

11 WYNIKI BADAŃ HTC: PO NATURALNYM STARZENIU 50, W/mK 0,041 0,039 0,037 0,035 0,033 0,031 0,029 0, Czas eksploatacji, lata dane rzeczywiste, cyklopentan ekstrapolacja, cyklopentan dane rzeczywiste, dwutlenek węgla ekstrapolacja, dwutlenek węgla W przypadku rur preizolowanych wyprodukowanych metodą tradycyjną następuje wzrost współczynnika przewodzenia ciepła izolacji: o około 20 % w przeciągu pierwszych pięciu lat o około 1% w przeciągu kolejnych lat. 11

12 PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W CHTU I HTC 50, W/mK 0,0430 ZGODNE 50, W/mK 0,0380 ROZBIEŻNE 0,0410 0,0360 0,0390 0,0370 0,0350 0,0330 0, HTC dwutlenek węgla, NS Czas eksploatacji, lata ChTU dwutlenek węgla, PS Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji spienianej CO 2 po przyspieszonym starzeniu (PS) i po naturalnym starzeniu (NS). 0,0340 0,0320 0,0300 0,0280 0, HTC cyklopentan, NS Czas eksploatacji, lata ChTU cyklopentan, PS Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji spienianej cyklopentanem po przyspieszonym starzeniu (PS) i po naturalnym starzeniu (NS)? 12

13 WYNIKI BADAŃ HTC: PO PRZYSPIESZONYM STARZENIU Lp. 50, W/mK, przed starzeniem 50, W/mK, po DN/ D * starzeniu c 1 0,0273 0, / , , ,0281 0, / , , ,0265 0, / , ,0272 0, / ,0282 0, / ,0279 0, /125 Średnia 0,0281 0,

14 PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W CHTU I HTC Wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła izolacji spienianej cyklopentanem po przyspieszonym starzeniu (PS) i po naturalnym starzeniu (NS) po 30 latach eksploatacji. 50, W/mK 0,0390 0,0370 0,0350 0,0330 0,0310 Wyniki testów prowadzonych w HTC oraz ChTU po przyspieszonym starzeniu są zbieżne 0,0302 0,0288 0,0303 0,0300 0,0291 0,0299 0,0297 0,0310 0,0369 0,0290 0,0270 0,0250 Rury preizolowane z izolacją spienianą cyklopentanem: HTC, PS HTC, PS średnia ChTU, PS HTC, NS Wyniki badań izolacji po przyspieszonym starzeniu nie pokrywają się z wynikami badań po naturalnym starzeniu (ok. 20% różnicy) 14

15 WYNIKI BADAŃ PIANKI PUR: GĘSTOŚCI POZORNEJ I WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE śr, kg/m Rury preizolowane z izolacją spienianą: dwutlenkiem węgla - od 5 do 15 lat eksploatacji cyklopentanem - od 4 do 11 lat eksploatacji cyklopentanem - przed przyspieszonym starzeniem (nowe) cyklopentanem - po przyspieszonym starzeniu 10 śr, MPa 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Stwierdzono tendencję do obniżania gęstości pianki PUR w rurach preizolowanych czego efektem jest obniżenie wytrzymałości na ściskanie. 11 z 17 zbadanych próbek (przed i po sztucznym starzeniu) charakteryzowało się wytrzymałością na ściskanie: 10śr < 0,3 MPa niezgodne z wymaganiami normy EN Rury preizolowane z izolacją spienianą: dwutlenkiem węgla - od 5 do 15 lat eksploatacji cyklopentanem - od 4 do 11 lat eksploatacji cyklopentanem - przed starzeniem (nowe) cyklopentanem - po przyspieszonym starzeniu 15

16 WYNIKI BADAŃ PIANKI PUR: GĘSTOŚCI POZORNEJ I WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE Gęstość pozorna izolacji zależy od zastosowanego systemu surowcowego, metody i warunków produkcji. Wraz z gęstością zmieniają się przewodność cieplna oraz wytrzymałość na ściskanie pianki PUR. Im mniejsza jest gęstość, tym mniejszy (lepszy) jest współczynnik przewodzenia ciepła, ale niższa (gorsza) jest wytrzymałość na ściskanie. Gęstość pianki PUR musi być tak dobrana, aby zapewnić jednoczesne zachowanie wymaganych w normie EN 253 parametrów ( 50 0,029 W/mK i 10 = min 0,3 MPa). Wytrzymałość izolacji na ściskanie promieniowe poniżej 0,3 MPa zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii rurociągu preizolowanego, skraca przewidywany okres jego pracy i powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych sieci ciepłowniczej. Stwierdzone nie zachowanie właściwej wytrzymałości na ściskanie izolacji w badanych odcinkach rur preizolowanych wynika, z niewłaściwych lub braku zapisów w normie EN 253 edycja 2009, ponieważ: usunięto zapis dotyczący minimalnej gęstości izolacji (taki zapis istniał od 1994 roku), brakuje spójności pomiędzy zapisami dotyczącymi badań gęstości, wytrzymałości na ściskanie i współczynnika przewodzenia ciepła, tzn. przy badaniu współczynnika przewodzenia ciepła wymagane jest podawanie gęstości izolacji, natomiast nie wymagane jest podawanie wytrzymałości na ściskanie! 16

17 WNIOSKI Podczas eksploatacji rurociągów ciepłowniczych preizolowanych z upływem czasu pogarszają się właściwości termoizolacyjne pianki PUR. Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji spienianej CO 2, zbadany dla 8 próbek pobranych z rur preizolowanych eksploatowanych w różnych okresach w naturalnych warunkach, jest zbliżony do współczynnika przewodzenia ciepła po starzeniu przyspieszonym. Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji spienianej cyklopentanem, zbadany dla 14 próbek pobranych z rur preizolowanych eksploatowanych w różnych okresach w naturalnych warunkach, jest wyższy niż współczynnik przewodzenia ciepła po starzeniu przyspieszonym Wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z rur preizolowanych po przyspieszonym starzeniu, wykonanych w różnych laboratoriach, są podobne. Różnica wartości współczynnika przewodzenia ciepła izolacji po przyspieszonym starzeniu i po starzeniu w rzeczywistych warunkach pracy może oznaczać konieczność weryfikacji parametrów przyspieszonego starzenia określonych w normie EN 253. W celu zachowania właściwych parametrów izolacji, zaleca się rozważenie przez CEN zmiany w normie EN 253: wprowadzenie w zakresie badań typu współczynnika przewodzenia ciepła, wymogu badania, obok gęstości rdzenia, wytrzymałości na ściskanie, ponownego wprowadzenia zapisu dotyczącego minimalnej gęstości pianki PUR. Dla możliwości poszerzenia wiedzy na temat wartości współczynnika przewodzenia ciepła izolacji spienianej cyklopentanem po starzeniu w warunkach naturalnych konieczne jest kontynuowanie badań pianki PUR z eksploatowanych odcinków rurociągów preizolowanych. 17

18 PERSPEKTYWY 1. Dla możliwości poszerzenia wiedzy na temat izolacji po starzeniu w warunkach naturalnych, konieczne jest kontynuowanie badań pianki PUR z eksploatowanych rurociągów preizolowanych nie tylko współczynnika przewodzenia ciepła, ale również właściwości fizycznych (gęstość) i mechanicznych (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na ścinanie). 2. Należy kontynuować badania izolacji z rur preizolowanych (wyprodukowanych metodą tradycyjną i CONTI, z warstwą antydyfuzyjną i bez tej warstwy) po przyspieszonym starzeniu. 3. Dla możliwości poznania mechanizmów starzenia się izolacji nie tylko porowatych, ale również włóknistych niezbędne jest pozyskiwanie próbek po eksploatacji, z terenu pracujących w rzeczywistych warunkach pracy sieci ciepłowniczych. 18

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw Zmiana współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki PUR w rurach preizolowanych po naturalnym i przyspieszonym starzeniu Laboratorium Badawcze

Bardziej szczegółowo

C iepłownictwo. Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji w rurach preizolowanych po naturalnym i sztucznym starzeniu

C iepłownictwo. Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji w rurach preizolowanych po naturalnym i sztucznym starzeniu C iepłownictwo ciepła izolacji w rurach preizolowanych po naturalnym i sztucznym Thermal conductivity coefficient of pur insulation material from pre-insulated pipes after real operation on district heating

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010 Badania elementów preizolowanych Zakopane, 06 maja 2010 W Europie na szeroką skalę prowadzone są badania laboratoryjne surowców i materiałów stosowanych przy produkcji oraz gotowych rur i elementów preizolowanych.

Bardziej szczegółowo

Rury nowej generacji dla ciepłownictwa. VIII Konferencja Techniczna Warszawa 6 7 listopad 2013 r.

Rury nowej generacji dla ciepłownictwa. VIII Konferencja Techniczna Warszawa 6 7 listopad 2013 r. Rury nowej generacji dla ciepłownictwa VIII Konferencja Techniczna Warszawa 6 7 listopad 2013 r. AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL O GRUPIE KAPITAŁOWEJ RADPOL GŁÓWNE PRZEWAGI KONKURENCYJNE CIEPŁOWNICTWO ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część II

Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część II C iepłownictwo Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część II Heat transfer losses in the district heating pipelines part II EWA KRĘCIELEWSKA Wstęp W pierwszej części artykułu

Bardziej szczegółowo

Technologia LOGSTOR to znacznie więcej niż może dostrzec ludzkie oko. Systemy rur preizolowanych LOGSTOR

Technologia LOGSTOR to znacznie więcej niż może dostrzec ludzkie oko. Systemy rur preizolowanych LOGSTOR Technologia LOGSTOR to znacznie więcej niż może dostrzec ludzkie oko Systemy rur preizolowanych LOGSTOR Więcej zalet niż może dostrzec ludzkie oko Płaszcz zewnętrzny z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50%

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% System rur - naszym celem jest ukierunkowanie na wzrost sprawności energetycznej Maksymalna redukcja strat ciepła Wzrost wskaźnika zwrotu

Bardziej szczegółowo

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami: ROZDZIAŁ. Wstęp / informacje ogólne I. WSTĘP / INFORMACJE OGÓLNE. Informacje podstawowe. System rur preizolowanych IZOPUR POLSKA przeznaczony jest do ciepłownictwa jak również chłodnictwa i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Wersja luty 2016 Spis treści: 1. Zakres... 3

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011

Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011 Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011 W Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A. prowadzone są badania elementów preizolowanych oraz izolacji przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2007 07004504.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2007 07004504. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1867910 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2007 07004504.2 (51) Int. Cl. F16L59/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

DAR-FLEX SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ

DAR-FLEX SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ DAR-FLEX 1 ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY PODZIEMNYCH WODNYCH RUROCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYKONYWANE W LABORA- TORIUM BADAWCZYM HTC INFORMACJE OGÓLNE

BADANIA WYKONYWANE W LABORA- TORIUM BADAWCZYM HTC INFORMACJE OGÓLNE Laboratorium Badawcze Heat-Tech Center Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa/ Heat- Tech Center, ul. Majewskiego 3, 02-104 Warszawa INFORMACJE OGÓLNE Laboratorium HTC wykonuje kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Badania cieplne i wytrzymałościowe elementów rurociągów preizolowanych w LB OBRC SPEC

Badania cieplne i wytrzymałościowe elementów rurociągów preizolowanych w LB OBRC SPEC Badania cieplne i wytrzymałościowe elementów rurociągów preizolowanych w LB OBRC SPEC A thermal and strength tests of heat insulation and preinsulated elements carried out in OBRC SPEC S.A. Laboratory

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR. Uponor Infra Fintherm a.s. Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych. Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200

Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR. Uponor Infra Fintherm a.s. Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych. Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200 Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200 Wysoka odporność termiczna izolacyjnej pianki PUR Niskie straty ciepła Uponor Infra Fintherm

Bardziej szczegółowo

Rury preizolowane: oczekiwania i rzeczywistość. Konferencja NT IGCP SPEC Zegrze, listopad 2010 Ewa Kręcielewska, OBRC SPEC S.A.

Rury preizolowane: oczekiwania i rzeczywistość. Konferencja NT IGCP SPEC Zegrze, listopad 2010 Ewa Kręcielewska, OBRC SPEC S.A. Rury preizolowane: oczekiwania i rzeczywistość Konferencja NT IGCP SPEC Zegrze, listopad 2010 Ewa Kręcielewska, OBRC SPEC S.A. Wymagania Porównanie wymagań normy PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze - System

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo Straty ciepła w sieciach ciepłowniczych. Przyczyny, zasady oszacowania, metody ograniczania

Ciepłownictwo Straty ciepła w sieciach ciepłowniczych. Przyczyny, zasady oszacowania, metody ograniczania Rok akademicki: 2011/2012 Ciepłownictwo Straty ciepła w sieciach ciepłowniczych. Przyczyny, zasady oszacowania, metody ograniczania Wykonały: Joanna Chorbotowicz, 175543 Patrycja Dobosz, 175443 Maria Szarek,

Bardziej szczegółowo

Efekty energetyczne stosowania rurociągów CARBOPIPE w kopalnianych układach klimatyzacji

Efekty energetyczne stosowania rurociągów CARBOPIPE w kopalnianych układach klimatyzacji Efekty energetyczne stosowania rurociągów CARBOPIPE w kopalnianych układach klimatyzacji GÓRNICTWO System CARBOPIPE Nowe technologie zastosowane w budowie rurociągów z tworzyw sztucznych pozwalają na projektowanie

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) Aktualizacja 11.2015 Na podstawie analiz awaryjności

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012 Preizolowane rury, kształtki, armatura oraz zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz typ DUO do podziemnych sieci ciepłowniczych WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Olsztyn, dnia 22.04.2016 r. Znak: MPEC/PT-DBT- TJ/28/S6/I6 ćluajl- T^jiUA Urząd Miasta Olsztyn Wydział Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Porofix INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE. Porofix Osłona Porofix Rura Porofix Profil Maty Porogel

Porofix INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE. Porofix Osłona Porofix Rura Porofix Profil Maty Porogel Porofix INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA IZOLACYJNE Porofix Osłona Porofix Rura Porofix Profil Maty Porogel Porofix Osłona ZASTOSOWANE MATY POROGEL DZIĘKI ZAWARTEMU W NICH AEROGELOWI SĄ OBECNIE NAJLEPSZYM MATERIAŁEM

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU:

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU: Otuliny z pianki PUR na estakady bez płaszcza osłonowego. Oferujemy łubki ze sztywnej pianki poliuretanowej do izolacji cieplnej rur. Wyroby nasze spełniają wymagania zawarte w polskiej normie PN-B-02421

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę materiałów preizolowanych. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego II. Tryb

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE PRZEZNACZONYCH DO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań

Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań Przebudowa systemu dystrybucji ciepła w Olsztynie poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań Wartość projektu: 39 192 480,94 PLN Wartość dofinansowania: 15 958 679,02 PLN Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

XI Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 04 05 listopada 2015 r.

XI Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 04 05 listopada 2015 r. Rurociągi preizolowane - Zmiany w strukturze Norm Europejskich XI Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 04 05 listopada 2015 r. Ireneusz Iwko iri@logstor.com Rurociągi preizolowane normy stan aktualny PN-EN

Bardziej szczegółowo

Cennik o t u l s i ę n a m i

Cennik o t u l s i ę n a m i Cennik 2017 o t u l s i ę n a m i 1 spis treści Otuliny polietylenowe POOLFLEX...4 POOLFLEX Stabil...6 FLEX 245, FLEX 265...7 Akcesoria...7 Pianki polietylenowe Maty polietylenowe POOLMAT...8 Maty laminowane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 237 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 23 czerwca 2016 r. Nazwa i adres AB 237 Gamrat

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

RURY PREIZOLOWANE TYP SPIRO

RURY PREIZOLOWANE TYP SPIRO APROBATA TECNICZNA Nr AT-15-8619/2015 TERMIN WAŻNOŚCI: 23.06.2020 WYDANA PRZEZ ITB WARSZAWA RURY PREIZOLOWANE TYP SPIRO SYSTEM ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY Międzyrzecz Polskie

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE PARAMETRY IZOLACJI BADANE W LB HTC

INFORMACJE OGÓLNE PARAMETRY IZOLACJI BADANE W LB HTC Laboratorium Badawcze Heat-Tech Center Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa/ Heat- Tech Center, ul. Majewskiego 3, 02-104 Warszawa INFORMACJE OGÓLNE Laboratorium Badawcze (LB) HTC

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK...

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK... SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK.... 2 2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW STOSOWANYCH DO PRODUKCJI PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK ZPU MIĘDZYRZECZ.... 3 3. SYSTEM WYKRYWANIA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 32/7/13165/THERMANO 1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Płyty termoizolacyjne z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej (PIR) w okładzinach wielowarstwowych,

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI

RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI KARTA TECHNICZNA IMMERPE-RT RURA GRZEWCZA Z BARIERĄ ANTYDYFUZYJNĄ II GENERACJI Podstawowe dane rury grzewczej z bariera antydyfuzyjną IMMERPE-RT Pojemność Ilość rury Maksymalne Moduł Kod Średnica Ø Grubość

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 499 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 stycznia 2016 r. Nazwa i adres AB 499 POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Rury ZASTOSOWANIE KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK. Cała gama dla doskonałej instalacji. Comap oferuje szeroką gamę kompletnych

Rury ZASTOSOWANIE KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK. Cała gama dla doskonałej instalacji. Comap oferuje szeroką gamę kompletnych ZASTOSOWANIE System połączeń Comap łączy różne technologie złączek z rurami z różnych materiałów tak aby zapewnić jak największą liczbę możliwych zastosowań. KOMPATYBILNOŚĆ RUR I ZŁĄCZEK Złączki typ marka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ. PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie UL. SŁONECZNA 1, KWIDZYN

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ. PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie UL. SŁONECZNA 1, KWIDZYN L. dz..../2009 r. Kwidzyn, dnia 10 czerwca 2009 r. Zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ KOMPLETÓW MONTAśOWYCH SYSTEMU RUR PREIZOLOWANYCH, DO MONTAśU ODCINKÓW SIECI ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI TABELAMI WARUNKI TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO Załącznik nr.1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO WYMAGANIA OGÓLNE Proponowany przez oferenta system preizolowany i materiały

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI Norma PN-EN 15698-1 Aprobata Techniczna ITB AT-15-7772/2008+Aneks nr 1/2009+Aneks nr 2/2013 Termin waŝności: 30 wrzesień 2014 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Rury preizolowane do podziemnych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę materiałów preizolowanych. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego II. Tryb

Bardziej szczegółowo

Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych

Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych www.primapipes.eu GRUPA ATAGOR A Edycja 1.2/2016 Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych Prima Pipes Sp. z o.o. należąca do grupy Atagor produkuje wysokiej jakości kompletne systemy rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYCIĄG z Wytycznych wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE (układanych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Systemy preizolowane w sieciach ciepłowniczych ocena stosowanych rozwiązań z perspektywy około 30 lat eksploatacji, punkty krytyczne

Systemy preizolowane w sieciach ciepłowniczych ocena stosowanych rozwiązań z perspektywy około 30 lat eksploatacji, punkty krytyczne Systemy preizolowane w sieciach ciepłowniczych ocena stosowanych rozwiązań z perspektywy około 30 lat eksploatacji, punkty krytyczne Ewa Kręcielewska 26/04/2012/ Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ciepłownictwa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 8/ZO/D/2017 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 8/ZO/D/2017 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2017.03.16. Nr sprawy 8/ZO/D/2017 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE Roboty konserwacyjno naprawcze budynku portierni Centrum Logistyki w Zamościu. ul. Namysłowskiego 6, 22-400

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna www.isotecpolska.pl - wykorzystania przy modernizacjach oraz nowo budowanych dachach - zarówno przy na- nych. - - Dlaczego Isotec? Dawniej 2 W przypadku tradycyjnego wz- - - warstwa

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm Push Platinum

System KAN-therm Push Platinum SYSTEM KAN-therm Push Platinum to: PEWNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ TRWAŁOŚĆ WYGODA PEWNOŚĆ dzięki gwarancji materiałowej do 15 lat na wszystkie elementy systemu: rura, złączka, pierścień Możliwość przedłużenia 10

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych Daniel Wysokiński Mateusz Turkowski Rogów 18-20 września 2013 Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych 1 Gazomierze ultradźwiękowe

Bardziej szczegółowo

PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12

PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12 Karta Techniczna PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12 1. Charakterystyka produktu Dwukomponentowy system surowcowy do wytwarzania półsztywnej otwartokomórkowej pianki poliuretanowej niskiej gęstości metodą natrysku.

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie nominalne 1,6 MPa 0,6 MPa

Ciśnienie nominalne 1,6 MPa 0,6 MPa SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu W przypadku, gdy wymagania

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich

Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 42/7-8 (2) 275 285 www.cieplowent.pl SSN 37-3676 Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych ch,

Bardziej szczegółowo

CALPEX przyłącza niskoparametrowe. system rurowy, który się opłaca

CALPEX przyłącza niskoparametrowe. system rurowy, który się opłaca CALPEX przyłącza niskoparametrowe system rurowy, który się opłaca jakość CALPEX Testowanie i monitorowanie Produkcja Nawijanie Rury CALPEX stosuje się przede wszystkim w sieciach centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE MATERIAŁY DO IZOLACJI TERMICZNEJ.

NOWOCZESNE MATERIAŁY DO IZOLACJI TERMICZNEJ. NMDIT WROCŁAW- 27.10.2016 NOWOCZESNE MATERIAŁY DO IZOLACJI TERMICZNEJ. Rozwiązania chroniące przed przegrzewaniem pomieszczeń ostatniej kondygnacji. ELEMENTARNE PYTANIA PO CO..? - Przeznaczenie. Sposób

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne: temperatura włączenia termostatu +3 C;

Parametry techniczne: temperatura włączenia termostatu +3 C; E ELEKTRA FreezeTec Przewody grzejne z wbudowanym termostatem Zastosowanie System ELEKTRA FreezeTec przeznaczony jest do ochrony rur i zaworów podatnych na uszkodzenia powstałe w wyniku oddziaływania niskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. Sygn. akt: UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 29 grudnia 2015 r. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 30 listopada 2015 r. zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Elbląskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Izolacje termiczne ZAKŁAD MECHANICZNY MECYJE

Izolacje termiczne ZAKŁAD MECHANICZNY MECYJE Izolacje termiczne Zakład Mechaniczny Mecyje Oddział Gdańsk: Ul. Siennicka 25, 80-958 Gdańsk tel: 791-693-959 adres email: biuro@mecyje.eu 1 P A G E Szanowni Państwo. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Bardziej szczegółowo

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami LP NAZWA 1. Rurociągi i kształtki preizolowane 2. Złącze mufowe

Bardziej szczegółowo

System. System złączy termokurczliwych dla rurociągów preizolowanych

System. System złączy termokurczliwych dla rurociągów preizolowanych System System złączy termokurczliwych dla rurociągów preizolowanych System -dla połączeń rur preizolowanych Jeden system dla wszystkich rodzajów złączy Unikalna struktura molekularna polietylenu usieciowanego

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu dla zadania nr 1, nr 2

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

Asortyment produktów

Asortyment produktów Asortyment produktów R 1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R 10. R 11. R 12. R 13. R 14. R 15. R 16. R 17. R 18. R 19. R 20. R 21. Specyfikacja techniczna materiałów i surowców Specyfika techniczna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 30.000 euro)

Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 30.000 euro) Nr sprawy Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej 30.000 euro) Miętne, dn. 08.09.2015r Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych Zespół Szkół im. St.

Bardziej szczegółowo

giętkie systemy rur preizolowanych dla ciepłownictwa i przemysłu

giętkie systemy rur preizolowanych dla ciepłownictwa i przemysłu giętkie systemy rur preizolowanych dla ciepłownictwa i przemysłu produkcja sprzedaż instalacja doradztwo projektowanie generalne wykonawstwo ISOPLUS Po lska Sp z o o ul Żeliw na 43, -599 Kato w ice, tel

Bardziej szczegółowo

PUREX NG-0810NF Przegląd:

PUREX NG-0810NF Przegląd: Data sporządzenia: 2010.09.20 PUREX NG-0810NF Przegląd: 2014.12.16 1. Charakterystyka produktu Dwukomponentowy system surowcowy do wytwarzania półsztywnej otwartokomórkowej pianki poliuretanowej niskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane poniżej 5 000 000 euro

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane poniżej 5 000 000 euro Strona1 Nr postępowania RB/04/13 CPV: 45.23.21.40-5 CPV: 45.10.00.00-8 CPV: 45.11.12.00-0 CPV: 45.23.31.40-2 CPV: 45.23.32.20-7 CPV: 45.23.32.22-1 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe.

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Bogdan Majka Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Toruń 2012 Copyright by Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe:

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe: III OBLICZENIA Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe: - średnia głębokość ułożenia rurociągu H = 0,7 m - temperatura eksploatacji T

Bardziej szczegółowo

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Budowa i wymiary standardowych zespołów rurowych termoizolowanych ROSTER 4 5. Sposób montażu i łączenia 4 6. Określenie dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ Znak sprawy: KZP-2/252/2/DR-5/15 Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym

Bardziej szczegółowo

Najlżejszy system wentylacyjny na świecie!

Najlżejszy system wentylacyjny na świecie! Najlżejszy system wentylacyjny na świecie! Oszczędzasz 50% czasu montażu i 50% miejsca na przechowywanie i transport. Dokumentacja techniczna System Climate Recovery (CRD) ZAETY DA WYKONAWCY Niska waga

Bardziej szczegółowo

Właściwości i oznaczenia styropianu

Właściwości i oznaczenia styropianu Właściwości i oznaczenia styropianu Styropian (EPS ang.expanded PolyStyrene) polistyren ekspandowy inaczej spieniony, obecnie produkowany jest zgodnie z europejską normą PN-EN 13163:2009. Norma ta określa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY NATRYSKOWE WSTĘP

SYSTEMY NATRYSKOWE WSTĘP WSTĘP SYSTEMY NATRYSKOWE Purinova Sp z o.o. zajmuje się produkcją polioli poliestrowych, systemów poliuretanowych oraz estrów syntetycznych. Firma zlokalizowana jest na terenie byłego kompleksu chemicznego

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW. Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o.

KATALOG WYROBÓW. Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. POLSKIE NORMY PN-EN 253 PN-EN 448, PN-EN 488,PN-EN 489, PN-EN 13941, PN-EN 14419 Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. KATALOG WYROBÓW Zakład

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE

BADANIE WYMIENNIKA CIEPŁA TYPU RURA W RURZE BDNIE WYMIENNIK CIEPŁ TYPU RUR W RURZE. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z konstrukcją, metodyką obliczeń cieplnych oraz poznanie procesu przenikania ciepła w rurowych wymiennikach ciepła..

Bardziej szczegółowo

Armacell: Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach

Armacell: Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach Armacell: Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach Przepisy prawne dotyczące izolacji technicznych w budynkach 1. Zasady wprowadzania do obrotu na rynek polski izolacji technicznych

Bardziej szczegółowo

3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne

3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne 3. Wytyczne projektowania sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych 3.1 Założenia techniczno-eksploatacyjne 3.1.1 Sieci ciepłownicze podziemne należy projektować w technologii rur preizolowanych,

Bardziej szczegółowo

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system

Bardziej szczegółowo

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego COBR Przemysłu Izolacji Budowlanej Al. W. Korfantego 193 40-157 KATOW ICE APROBATA TECHNICZNA AT/2005-10-0035 Termin ważności aprobaty: 21 lipiec 2010 r. Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załącznik nr 13 a do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

"Materiały o niskim współczynniku przewodzeniu ciepła - zagadnienia wykonawcze i użytkowe. Panel dyskusyjny"

Materiały o niskim współczynniku przewodzeniu ciepła - zagadnienia wykonawcze i użytkowe. Panel dyskusyjny "Materiały o niskim współczynniku przewodzeniu ciepła - zagadnienia wykonawcze i użytkowe. Panel dyskusyjny" Spotkanie PZITB, koło nr 4 PP 11,06,2012 1/26 Informacja Niniejszy materiał ma charakter ogólny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 18.08.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ciepłownictwa ul.

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH. izolacje termiczne rurociągów. niskoparametrowych

IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH. izolacje termiczne rurociągów. niskoparametrowych IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH IZOLACJE TERMICZNE RUROCIĄGÓW NISKOPARAMETROWYCH Armacell Otuliny z pianki polietylenowej TUBOLIT DG Średnica wewnętrzna otuliny Grubość izolacji [mm] 9

Bardziej szczegółowo

CALPEX. Proste rozwiązanie dla przyłączy niskoparametrowych

CALPEX. Proste rozwiązanie dla przyłączy niskoparametrowych CALPEX Proste rozwiązanie dla przyłączy niskoparametrowych Spis treści Zalety technologii 4 Opis systemu 5 6 Straty ciśnienia 7 Oferta typoszeregu 6 bar 8 18 CALPEX UNO / DUO 8 Łuki 90, wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505 1 / 7 użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505 Kod identyfikacyjny typu produktu PROD0519 StoPur EZ 505 Zastosowanie EN 1504-2: Produkt chroniący powierzchnię powłoka ochrona przed wnikaniem substancji

Bardziej szczegółowo

WZORU Y1 (2 U Numer zgłoszenia: s~\ t + 17-

WZORU Y1 (2 U Numer zgłoszenia: s~\ t + 17- EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS OCHRONNY PL 61752 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2 U Numer zgłoszenia: 111673 s~\ t + 17- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 05.12.2000

Bardziej szczegółowo

ww.spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl CARBOPIPE Rury i kształtki polietylenowe SYSTEMU DO BUDOWY RUROCIĄGÓW W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ww.spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl CARBOPIPE Rury i kształtki polietylenowe SYSTEMU DO BUDOWY RUROCIĄGÓW W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH www.spyraprimo.pl ww.spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl Rury i kształtki polietylenowe SYSTEMU CARBOPIPE DO BUDOWY RUROCIĄGÓW W ZAKŁADACH GÓRICZYCH Spyra Primo Poland Sp. z o.o. 43-190 Mikołów-Paniowy Darwina

Bardziej szczegółowo

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Wprowadzenie System rur preizolowanych jest zintegrowanym systemem przesyłu czynnika grzewczego lub chłodniczego. Niniejszy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych w rurach gładkich i wewnętrznie ożebrowanych Karol Majewski Sławomir Grądziel Plan prezentacji Wprowadzenie Wstęp do obliczeń Obliczenia numeryczne Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Pełna nazwa laboratorium: LAB5 Jednostka zarządzająca: Kierownik laboratorium: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 02.11.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA Ośrodek Badawczo Rozwojowy

Bardziej szczegółowo