Analiza SWOT Mocne i słabe strony szkoły w realizowaniu działań w zakresie doradztwa zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza SWOT Mocne i słabe strony szkoły w realizowaniu działań w zakresie doradztwa zawodowego"

Transkrypt

1 Analiza SWOT Mocne i słabe strony szkoły w realizowaniu działań w zakresie doradztwa zawodowego

2 Cele modułu Przekazanie/przypomnienie podstawowych informacji o analizie SWOT Zaproszenie Dyrektorów gimnazjów do określenia mocnych i słabych stron szkół w realizowaniu działań z zakresu doradztwa zawodowego 2

3 Prezentacja plan o Informacje o analizie SWOT o Cztery kategorie czynników analizy SWOT o Etapy analizy SWOT o Ćwiczenie 1 o Rodzaje strategii wnioski do dalszej pracy o Ćwiczenie 2 3

4 Analiza SWOT definicja o Analiza SWOT to jedna z metod wykorzystywanych w analizie strategicznej firm, placówek, instytucji nawet miast czy całych regionów o Jest to metoda do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza o Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: siła (S), słabość (W), szanse (O) i zagrożenia (T) 4

5 Czynniki podlegające analizie SWOT o Mocne strony (S-strengths) wszystko, co może korzystnie przyczynić się do rozwoju przedsięwzięcia i w dużej mierze jest zależne od instytucji o Słabe strony (W-weaknesses) to bariery dla rozwoju przedsięwzięcia zależne od instytucji 5

6 Czynniki podlegające analizie SWOT o Szanse (O-opportunities) to ogół czynników zewnętrznych, które mogą mieć korzystny wpływ na rozwój przedsięwzięcia o Zagrożenia (T-threats) to ogół czynników zewnętrznych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na rozwój przedsięwzięcia 6

7 Analiza SWOT o Metoda umożliwia instytucji zidentyfikowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia o Pozwala na określenie zarówno pozycji instytucji na rynku i kierunków dalszego rozwoju o Stanowi podstawę do budowania planów strategicznych o Analiza SWOT jest instrumentem planowania, a nawet szerzej zarządzania, ponieważ planowanie jest funkcją zarządzania 7

8 Analiza SWOT o SWOT dzieli wszystkie czynniki, które mają wpływ na pozycję organizacji na: zewnętrzne wewnętrzne negatywne pozytywne o Ze skrzyżowania tych podziałów powstały cztery kategorie czynników: 8

9 Analiza SWOT Wewnętrzne Zewnętrzne Pozytywne Mocne strony (S) Szanse (O) Negatywne Słabe strony (W) Zagrożenia (T) 9

10 Analiza SWOT etapy I. Identyfikacja wnętrza instytucji II. Identyfikacja otoczenia instytucji III. Określenie pozycji instytucji i kierunków jej rozwoju 10

11 Ćwiczenie 1 (etapy: I i II) MOCNESTRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABESTRONY (czynniki wewnętrzne) SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne)

12 Analiza SWOT pytania pomocnicze Mocne strony: o co w szkole w obszarze doradztwa zawodowego jest robione dobrze? o jakie umiejętności realizatorów WSDZ sprzyjają podejmowanym działaniom? o czy dotychczasowe działania w zakresie doradztwa zawodowego są doceniane? 12

13 Analiza SWOT pytania pomocnicze Słabe strony: o czego w szkole w obszarze doradztwa zawodowego nie robi się? o co w obszarze doradztwa zawodowego można zrobić lepiej? o jakich kompetencji realizatorom WSDZ brakuje? o czego szkoła powinna unikać? 13

14 Szanse: Analiza SWOT pytania pomocnicze o jakie osoby sprzyjają szkole? o na kogo szkoła może liczyć? o z pomocy jakich instytucji szkoła może korzystać? o czy szkoła ma wizję realizacji doradztwa zawodowego w szkole? o czy istnieje pozytywny klimat wokół doradztwa zawodowego wśrodowisku lokalnym? 14

15 Analiza SWOT pytania pomocnicze Zagrożenia: o kto może (w) szkole przeszkadzać w realizacji WSDZ? o jaki jest stosunek organu prowadzącego szkołę do doradztwa zawodowego? o czy szkoła może liczyć na wsparcie finansowe i organizacyjne z zewnątrz? 15

16 Określenie pozycji instytucji i kierunków jej rozwoju (etap III) Wnioski z Analizy nie mogą być prostym powtórzeniem wymienionych w tabeli mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń Powinny one wynikać odpowiednio z porównania lewej i prawej strony tabeli, by móc wskazać sposób najpełniejszego wykorzystania mocnych stron i pojawiających się szans w celu zminimalizowania lub zmodyfikowania słabych stron oraz zagrożeń 16

17 Strategie Szanse (O) Zagrożenia (T) Mocne strony (S) SO Strategia maxi-maxi ST Strategia maxi-mini Słabe strony (W) WO Strategia mini-maxi WT Strategia mini-mini 17

18 Strategie (szanse) Strategia SO dotyczy organizacji, w której przeważają mocne strony, a w otoczeniu występują sprzyjające warunki, co umożliwia rozwój i ekspansję Strategia WO przyjmowana jest przez organizacje, w których przeważają słabe strony, ale w otoczeniu istnieje korzystny układ wpływów. Polega ona na umiejętnym wykorzystaniu szans, aby poprawić własne niedomogi 18

19 Strategie (zagrożenia) Strategia ST określa sytuację, w której istnieje niekorzystny układ sił zewnętrznych, ale jednocześnie organizacja charakteryzuje się dużym potencjałem wewnętrznym. Strategia polega na podejmowaniu prób przezwyciężania zagrożeń w konfrontacji z rzeczywistością Strategia WT podejmowana jest w sytuacji pozbawienia szans rozwojowych, nieprzychylnego otoczenia i niewielkiego potencjału wewnętrznego, kiedy to podejmuje się starania o przetrwanie lub likwidację 19

20 Ćwiczenie 2 20

21 Bibliografia o V. Drabik-Podgórna, Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005 o K. Druczak, J. Minta, Inspirujemy naszych uczniów Poradnik metodyczny z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli gimnazjum, KOWEZiU, Warszawa 2013 (w druku) o R. Tylińska, Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju, WSiP 2005 o [data dostępu: ] o [data dostępu: ] 21

22 KOWEZiU ul. Spartańska 1B Warszawa Dziękuję za uwagę. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony 22

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PRACA METODĄ PROJEKTU. dr Marynia Łuszczyńska

PRACA METODĄ PROJEKTU. dr Marynia Łuszczyńska PRACA METODĄ PROJEKTU dr Marynia Łuszczyńska Krótko o sobie: Jestem genetycznym filozofem, ale teraz pracuję na rzecz nauk społecznych Posiadam doświadczenie w zarządzaniu projektami systemowymi w Centrum

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalny i regionalny

Rozwój lokalny i regionalny Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska Magdalena Zio o Wydawnictwo C.H. Beck Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka Adam Szewczuk Magdalena Kogut-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Warszawa 2013 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 2/5 T: +48 (22) 537 02 00-02, F: +48 (22) 537 02 03 http:

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Mirosław Koralewski Małopolskie Kuratorium Oświaty

Mirosław Koralewski Małopolskie Kuratorium Oświaty Mirosław Koralewski Małopolskie Kuratorium Oświaty Podczas wizyty w Halle mieliśmy możliwość zapoznania się z modelem edukacji funkcjonującym w Niemczech, w szczególności w Saksonii Anhalt. Informacje

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo