Prezentacja dla mediów KAPITALNE KONTO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "27.01.2011 Prezentacja dla mediów KAPITALNE KONTO"

Transkrypt

1 Prezentacja dla mediów KAPITALNE KONTO

2 Otoczenie rynkowe

3 Konto osobiste kiedyś i dziś W miarę rozwoju oferty produktów w bankowych ewoluowały y potrzeby Klientów związane zane z posiadaniem oraz obsług ugą konta osobistego. Intensywnie zmieniał się zakres dostępnych funkcjonalności, ci, jak równier wnież kanałów w dostępu. Rachunki Oszczędno dnościowo- Rozliczeniowe Intensywny rozwój j kanałów elektronicznych Rozwój j nowych funkcjonalności ci kont osobistych Co dalej? zwiększająca się dostępność internetu rozbudowa szerokiego katalogu produktów on-line Intensywny rozwój sieci bankomatów sms-owe hasła autoryzacji transakcji darmowe bankomaty w Polsce (2005 r.) i na świecie (2008 r.), cash-back dostęp do produktów ubezpieczeniowych karty płatnicze z chipem, Pay-Pass dostęp do konta za pośrednictwem telefonu komórkowego uproszczenie oferty pakiety transparentność lata rachunek pełni funkcje depozytowotransakcyjne niskie oprocentowanie środków obsługa bezpośrednia powolny rozwój sieci bankomatów powolny rozwój terminali płatniczych malejące znaczenie oprocentowania środków na koncie rachunek zaspokaja potrzeby transakcyjne klientów darmowe transfery pieniężne powolny rozwój oferty funduszy inwestycyjnych wzrastający zakres oferowanych funkcjonalności w ramach konta malejąca cena za obsługę konta bezpłatny dostęp do konta przez internet jako standard rozszerza się katalog funkcjonalności kont w zakresie cross-sellingu produktów bankowych konto osobiste zaczyna pełnić funkcje nadrzędnego produktu umożliwiającego dostęp do szeregu kolejnych produktów bankowych malejące ceny za prowadzenie konta coraz częściej wiążą się z obowiązkiem zapłaty za określone usługi dodatkowe Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 3

4 Dlaczego Polacy nie zmieniają kont osobistych? Choć już 78% Polaków posiada przynajmniej jeden rachunek bankowy*, w ostatnich 2 latach tylko 10% z nas zdecydowało o się na zmianę konta**. Dlaczego? Niewiedza i brak edukacji finansowej Polacy słabo orientują się w ofertach produktów oraz usług bankowych, nie rozumieją zasad ich funkcjonowania nie zdają sobie sprawy z tego, jakiej jakości produkty finansowe posiadają (brak świadomości ponoszonych opłat, a także funkcjonalności poszczególnych produktów) przeciętny Klient nie śledzi na bieżąco ofert na rynku, stąd też nie wie, jakie możliwości mogą zaproponować konkurencyjne banki i instytucje finansowe Obawy przed formalnościami oraz przyzwyczajenia przeświadczenie o tym, że formalności związane ze zmianą konta są bardzo skomplikowane oraz czasochłonne zaufanie do instytucji/doradcy przyzwyczajenie do określonego miejsca obsługi przyzwyczajenie do określonego poziomu usług (np. sieci bankomatów, platformy internetowej) przeświadczenie o bezpieczeństwie finansowym danego Banku Posiadanie innych produktów w banku banki dążą do tego, aby Klient miał jak najwięcej produktów Klienci często nie mają świadomości, że posiadanie kolejnego produktu (np. karty kredytowej) nie musi oznaczać zobowiązania posiadania rachunku w Banku Klienci nie mają świadomości, że identyczne produkty mogą nabyć w nowej instytucji finansowej obawiają się, że zmieniając konto utracą możliwość obsługi danego produktu w dotychczasowym banku obawiają się, że stracą przywileje związane z posiadaniem rachunku w dotychczasowym banku, a w nowym banku takich przywilejów mieć nie będą Główne powody, dla których Polacy pozostają w swoim banku, wynikają z niewiedzy oraz ogólnej niechęci do jakichkolwiek zmian Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 4 * dane: Dziennik Gazeta Prawna z r. ** dane: PBS DGA w badaniu dla Gazety Prawnej

5 Kapitalne konto

6 Kapitalne konto jako odpowiedź na wyniki badań Kapitalne konto, zawierające w pakiecie usługi ugi wskazywane przez Klientów w jako najważniejsze, niejsze, zostało o poddane szczegółowym badaniom, ponieważ opinia Klienta i jego potrzeby sąs dla nas najważniejsze niejsze. Wartości dla Klienta zdefiniowane na podstawie przeprowadzonych badań opinii Klienta Co pokazały badania? Wyniki badań potwierdziły atrakcyjność oferty 1 Identyfikacja wymagań i i preferencji odnośnie konta konta 6 Grup Klientów marzec / kwiecień 2010 Respondenci (użytkownicy kont) potwierdzili testowane wartości*: Atrakcyjność: definitywnie / raczej atrakcyjne 83% 2 3 Określenie wartości dodanej dla dla Klienta Klienta Przetestowanie wartości dodanej oferty oferty liczne spotkania z różnymi funkcjami w Banku maj / czerwiec Grupy Klientów 1000 ankiet online lipiec 2010 Dostosowanie: definitywnie / raczej spełniające potrzeby 77% Konkurencyjność: definitywnie / raczej lepsze niż oferta konkurencji 74% Niezawodność : definitywnie / raczej godne zaufania / wiarygodne 73% Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 6 * wyniki na podstawie opinii 1000 badanych; badanie przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Gemius SA

7 Kapitalne konto oczami Klienta Na podstawie wielomiesięcznych badań staraliśmy się zidentyfikować główne funkcjonalności ci kont osobistych, na które Klient jest wyjątkowo wrażliwy. Otrzymaliśmy my listę najważniejszych niejszych cech konta osobistego i produktów w z nim powiązanych. 1 CODZIENNA BANKOWOŚĆ bezpłatne bankomaty w Polsce bezpłatne przelewy bezpłatna karta do konta bezpłatne polecenie zapłaty i zlecenie stałe bezpłatny dostęp do konta online 2 OSZCZĘDNOŚCI konto oszczędnościowe wysokie oprocentowanie autooszczędzanie 3 USŁUGI ASSISTANCE assistance medyczne assistance domowe assistance samochodowe Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 7 wyniki na podstawie opinii 1000 badanych; badanie przeprowadzone w lipcu 2010 roku przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Gemius SA

8 Kapitalne konto Banku BPH Kapitalne konto Banku BPH służy s y nie tylko do przechowywania pieniędzy dzy To więcej niż konto! 1 Bezpłatna codzienna 3 Pakiet bezpłatnych bankowość usług ug assistance bez niespodzianek Kapitalne konto za 9,99 złz miesięcznie! bezpłatne bankomaty w całym kraju bezpłatne krajowe przelewy wewnętrzne i zewnętrzne w PLN bezpłatna karta do konta bezpłatne stałe zlecenia bezpłatne polecenia zapłaty internet 2 Kapitalne konto i produkty z nim powiązane Konto oszczędno dnościowe oprocentowane 4,42% w skali roku bez opłat za prowadzenie preferencyjnie oprocentowane mechanizm autooszczędzania assistance medyczne zapewnia pomoc w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku assistance domowe zapewnia pomoc specjalisty w przypadku awarii sprzętu lub zajścia zdarzenia losowego assistance samochodowe zapewnia pomoc w przypadku awarii, wypadku bądź kradzieży samochodu Klient sam decyduje, czy chce korzystać z konta oszczędnościowego, autooszczędzania, karty debetowej, bankowości internetowej i telefonicznej. Może skorzystać z całego pakietu lub tylko części produktów mu towarzyszących Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 8

9 Codzienne zarządzanie finansami bez dodatkowych, ukrytych kosztów 1 PRZELEWY (krajowe w PLN) przelewy przez internet wewnętrzne i do innego banku przelewy przez bankowość telefoniczną wewnętrzne i do innego banku przelewy w terminalach wewnętrzne i do innego banku przelewy w oddziale w formie papierowej wewnętrzne i do innego banku 2 PŁATNOŚCI polecenia zapłaty i zlecenia stałe realizacja zleceń stałych w Banku BPH i w innych bankach 4 KARTA DEBETOWA wydanie karty dla Posiadacza/ Współposiadacza/ Pełnomocnika realizacja polecenia zapłaty w Banku BPH i w innych bankach modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego lub polecenia zapłaty wznowienie karty dla Posiadacza/ Współposiadacza/ Pełnomocnika obsługa karty odwołanie polecenia zapłaty/zlecenia stałego zastrzeżenie 3 OBRÓT GOTÓWKOWY wpłaty i wypłaty wypłaty w bankomatach Banku BPH i sieci Euronet wypłaty we wszystkich bankomatach w Polsce i w kasach banków krajowych oraz Poczty Polskiej 5 INTERNET korzystanie z bankowości internetowej autoryzacja zleceń SMS Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 9

10 Oszczędzanie Konto oszczędno dnościowe przypisane do Kapitalnego konta prowadzone jest bezpłatnie atnie, a jego oprocentowanie wynosi 4,42% w skali roku. 3,000 zł 1,500 zł 0 zł Zasilenie rachunku (1miesiąc) Max. poziom środków na rachunku Autooszczędzanie wyłączone Limit w koncie Wpłata Zasilenie rachunku (2 miesiąc) Autooszczędzanie wyłączone powiadomienie SMS / Autooszczędzanie nadwyżek finansowych z rachunku bieżącego (bez każdorazowego udziału Klienta) środki finansowe ulokowane na Kapitalnym koncie są gromadzone i powyżej określonego przez Klienta pułapu automatycznie i bezpłatnie przenoszone na preferencyjnie oprocentowane konto oszczędnościowe powiązane z Kapitalnym kontem środki nie wracają automatycznie, Klient dokonuje przelewu zwrotnego samodzielnie Klient ma możliwość dokonywania wpłat na konto oszczędnościowe we własnym zakresie Klient samodzielnie decyduje o tym, jaką kwotę chce ulokować na koncie oszczędnościowym nabytym w pakiecie z Kapitalnym kontem otwarcie oraz prowadzenie konta oszczędnościowego w ramach nowej oferty pakietowej jest bezpłatne 2 pierwsze przelewy w miesiącu z konta oszczędnościowego na dowolne konto w Banku są bezpłatne Klient ma możliwość samodzielnej kontroli środków dostępnych na swoim koncie poprzez: bezpłatną usługę automatycznych i informujących o stanie środków dostęp do konta przez Internet korzystanie z usługi SMS informującej o stanie środków, bądź wpływach na konto (koszt SMS to 0,35 zł) Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 10

11 Usługi assistance W Banku BPH z usług ug pakietu assistance mogą korzystać wszyscy właściciele w konta, a w zakresie assistance medycznego także e ich dzieci. Assistance Samochodowe obejmuje m.in. naprawa pojazdu na miejscu 2x na rok, max. 800 zł na zdarzenie zatrzaśnięcie, uszkodzenie lub zagubienie kluczyków 2x na rok, 500 zł na zdarzenie wypożyczenie auta zastępczego/nocleg w hotelu/transport do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów/koszty kontynuacji podróży 1x na rok, max zł odbiór naprawionego pojazdu 1x na rok, max. 700 zł dostarczenie paliwa 2x na rok, max. 500 zł na zdarzenie holowanie pojazdu 2x na rok, max. 800 zł na zdarzenie transfer after party organizacja usługi zastępczego kierowcy Assistance Medyczne obejmuje m.in. wizyta lekarza i pielęgniarki 3 i 4x na rok, max. 600 zł i 400 zł dostawa leków lub sprzętu rehabilitacyjnego 3x na rok, max. 400 zł transport do placówki medycznej 4 na rok, max. 500 zł opieka po hospitalizacji 3x na rok, max. 400 zł pomoc psychologa 3x na rok, max. 200 zł organizacja procesu rehabilitacyjnego 3x na rok, max. 300zł opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi 2x na rok, max. 500zł opieka nad zwierzętami domowymi 2x na rok, max. 300zł świadczenia dla dziecka ubezpieczonego 3x na rok, max. 500 zł serwis Powtórna opinia medyczna bez limitu Assistance Domowe obejmuje m.in. interwencja specjalisty bez limitów, max. 900 zł interwencja specjalisty AGD (4x na rok) oraz RTV (2x na rok), max. 800 zł na zdarzenie interwencja specjalisty IT 2x na rok, max. 500 zł brak prądu i wody 1x na rok, max. 70 zł consierge dla wymagających bez limitów dodatkowa pomoc domowa w następstwie zdarzenia losowego 1x na rok, max. 300 zł home assistance dla domków letniskowych limity łączne jak dla assistance domowego Usługi informacyjne: infolinia motoryzacyjna, remontowa, prywatny nawigator, dom i ogród Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 11

12 Kapitalne konto w codziennym życiu Kapitalne konto Banku BPH pozwala w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności, ci, które w dzisiejszych czasach sąs niezbędne do zaspokajania potrzeb finansowych. Wygodny dostęp do obsługi konta Posiadacz nowego rachunku ma możliwość korzystania z konta za pośrednictwem różnych kanałów dostępu: placówka Banku telefon internet Karta do konta Posiadacz Kapitalnego konta może bezpłatnie otrzymać kartę do konta Maestro, dzięki której może: bezpieczeństwo lokowania środków bezpłatnie wpłaty i wypłaty gotówki w oddziale Banku zdeponowane środki objęte gwarancją BFG pomoc i doradztwo sieć 504 placówek własnych, partnerskich i agencyjnych (285 placówek Banku BPH) kontakt z Doradcą, który pomoże i wyjaśni wszelkie wątpliwości przelewy i zlecenia stałe bezpłatne krajowe przelewy w PLN, zlecenia stałe i polecenia zapłaty stały monitoring rachunku dostęp 24h 7 dni w tygodniu bezpłatne korzystanie z internetu bezpłatne powiadomienia o zmianach na koncie dokonywać płatności za zakupy w tysiącach miejsc oznaczonych logo Maestro w kraju i za granicą mieć stały dostęp do środków zgromadzonych na koncie osobistym bezpłatnie dokonywać wypłat z wszystkich bankomatów na terenie Polski bezpłatnie sprawdzić saldo na koncie za pośrednictwem bankomatu Banku BPH Dostęp do szeregu innych produktów Banku BPH lokaty rachunek oszczędnościowy fundusze inwestycyjne karty kredytowe kredyt gotówkowy limit w saldzie debetowym Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 12

13 Kapitalne konto - podsumowanie W odróżnieniu od większo kszości kont osobistych dostępnych na rynku, Kapitalne konto Banku BPH daje Klientom bardzo wiele korzyści, w ramach jednej miesięcznej opłaty. 1 Wygoda w codziennym życiu 2 Codzienne wsparcie 3 Bezpieczeństwo bez niespodzianek w oszczędzaniu dostęp za pośrednictwem internetu, placówki, telefonu bezpłatne przelewy krajowe w PLN bezpłatne wypłaty z bankomatów w całym kraju bezpłatna karta do konta dostęp do szerokiej oferty innych produktów Banku preferencyjnie oprocentowany rachunek oszczędnościowy, bez opłat za prowadzenie 4,42 automatyczne przenoszenie oszczędności z rachunku bieżącego na rachunek oszczędnościowy (opcjonalnie dla chętnych) assistance medyczne assistance domowe assistance samochodowe usługi informacyjne Kapitalne konto za 9,99 złz miesięcznie! Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 13

14 Dziękujemy Grzegorz Jurczyk, Wiceprezes Zarządu Łukasz Lewandowski, Dyrektor Departamentu Produktów Transakcyjnych Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 14

15 Suplement

16 Limit w Saldzie Debetowym Dodatkową funkcjonalności cią Kapitalnego konta jest Limit w Saldzie Debetowym, który umożliwia m.in. zwiększenie płynnop ynności finansowej Klienta. Podstawowe cechy produktu: limit w saldzie debetowym jest dodatkową funkcjonalnością konta odsetki płatne są tylko od wykorzystanej kwoty posiadanie limitu zwiększa płynność finansową Klienta Przy przeniesieniu limitu z innego banku wymagane są: 3 ostatnie wyciągi z konta, uwzględniające wpływy dochodów na konto oraz potwierdzające posiadanie limitu w saldzie (bez konieczności potwierdzenia wyciągów przez bank) lub 1 wyciąg z konta, potwierdzający posiadanie limitu oraz dokument potwierdzający dochody (zaświadczenie, etc.) Przy wnioskowaniu o nowy limit wymagane są: dokument potwierdzający dochody (zaświadczenie o zatrudnieniu, etc.) lub 3 ostatnie wyciągi z konta, uwzględniające wpływy dochodów na konto (bez konieczności potwierdzenia wyciągów przez bank) lub 3-miesięczna historia wpływów dochodów na konto Klienta w Banku BPH Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 16

17 Jak uzyskać Pomoc? W ramach Kapitalnego konta w Banku BPH Klient otrzyma szeroki pakiet ubezpieczeń assistance, dzięki któremu w prosty i szybki sposób b uzyska pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń objętych ochroną. Dla wszystkich assistance jedno Centrum Alarmowe +48 (22) Postępowanie w przypadku zdarzenia Druga możliwa linia awaryjna +48 (22) oraz fax: +48 (22) Kontakt z konsultantem: Identyfikacja po numerze PESEL Główne wyłą łączenia odpowiedzialności TU Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in.: awarie i wypadki powstałe w wyniku: wydarzeń wojennych, rozruchów, promieniowania radioaktywnego, strajków, udziału w wyścigach, zdarzenia wynikające z winy umyślnej Ubezpieczonego, kierowanie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, utrata lub uszkodzenie bagażu lub przedmiotów osobistych spowodowane unieruchomieniem pojazdu, koszty części zamiennych, napraw serwisowych, a także wszelkich diagnoz pojazdów wykonywanych przez zakład naprawczy, skutki wypadków powstałych podczas wyczynowego i zawodowego uprawiania wszelkich dyscyplin sportowych, koszty zakupu leków, środków opatrunkowych i innych medykamentów oraz wszelkie koszty powstałe w ramach serwisów Powtórna opinia medyczna, uszkodzenie, zniszczenie lub utrata mienia znajdującego się w miejscu zamieszkania, szkody powstałe w sprzęcie RTV/AGD/PC eksploatowanym niezgodnie z instrukcją obsługi, jego przeznaczeniem lub w miejscu do tego nieprzeznaczonym, powodujące nieprawidłowe funkcjonowanie takiego sprzętu Kapitalne konto Prezentacja dla mediów 17

Korzystaj z konta bez granic. Konto Osobiste CitiOne

Korzystaj z konta bez granic. Konto Osobiste CitiOne Korzystaj z konta bez granic Konto Osobiste CitiOne 1 Spis treści Twoje konto w globalnym banku 4 Bezpłatne konto i transakcje 6 Dostęp do finansów gdzie i kiedy chcesz 6 Globalne usługi 7 Twoje konto

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej

Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej dr Marika Ziemba dr Krzysztof Świeszczak prof. dr hab. Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki Wykluczenie finansowe osób 50+ w kontekście dostępnej oferty bankowej Wprowadzenie Prowadzone na świecie badania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 20/11/2003 Bank Handlowy w Warszawie SA ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę produktów bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PLATYNOWEJ KARCIE KREDYTOWEJ

PRZEWODNIK PO PLATYNOWEJ KARCIE KREDYTOWEJ PRZEWODNIK PO PLATYNOWEJ KARCIE KREDYTOWEJ 2 Spis treści Ogólne informacje o karcie....................................4 Osobisty numer PIN do karty...................................6 Aktywacja karty

Bardziej szczegółowo

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl

Witamy w Inteligo! Serdecznie pozdrawiamy Zespół Inteligo. 1 inteligo.pl Przewodnik po koncie Cieszymy się i dziękujemy, że korzystasz z naszych usług! Misją Inteligo jest dostarczanie wygodnych i niezawodnych rozwiązań codziennego bankowania, inspirowanych potrzebami naszych

Bardziej szczegółowo

karty kredytowe przewodnik

karty kredytowe przewodnik karty kredytowe przewodnik Spis treści Wszystko o Twojej karcie Ogólne informacje o karcie Aktywacja karty Twój osobisty numer PIN Karta non stop Bezpieczne zakupy z usługą 3D-Secure Korzystanie z karty

Bardziej szczegółowo

wszystko o twojej karcie Przewodnik dla Posiadaczy Kart Kredytowych Banku Zachodniego WBK

wszystko o twojej karcie Przewodnik dla Posiadaczy Kart Kredytowych Banku Zachodniego WBK wszystko o twojej karcie Przewodnik dla Posiadaczy Kart Kredytowych Banku Zachodniego WBK Spis treści Wszystko o Twojej karcie Korzyści wielkie jak świat Ogólne informacje o karcie Aktywacja karty Twój

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/PMiZP/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych - tekst

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O TWOJEJ KARCIE WORLD MASTERCARD

WSZYSTKO O TWOJEJ KARCIE WORLD MASTERCARD WSZYSTKO O TWOJEJ KARCIE WORLD MASTERCARD Spis treści Wszystko o Twojej Karcie 3 Korzyści wielkie jak świat 3 Kup teraz zapłacisz później 6 Gotówka od ręki 6 Więcej niż jedna karta 6 Karta z mikroprocesorem

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

Możesz korzystać z Bankowości naprawdę Osobistej

Możesz korzystać z Bankowości naprawdę Osobistej Możesz korzystać z Bankowości naprawdę Osobistej 01 Bieżące zarządzanie finansami Z niektórych usług Bankowości Osobistej będą Państwo korzystać z pewnością dużo częściej niż z innych, nawet codziennie.

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie Citigold

Witamy w świecie Citigold Witamy Spis treści Wstęp 05 Finanse na co dzień 07 Korzyści i Przywileje 1 3 Oszczędzanie, inwestowanie i zabezpieczenie przyszłości 19 Dodatkowe środki na realizację planów 25 Citigold w podróży 29 Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 URUCHOMIENIE USŁUG ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 4 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim SKOROWIDZ I. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. Obsługa rachunków rozliczeniowych - złotowych i walutowych III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ

DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET UBEZPIECZ SIĘ DODATEK DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM METRO ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD MEDIAPLANET Nr 5/ Listopad 2013 UBEZPIECZ SIĘ NOWA JAKOŚĆ UBEZPIECZEŃ CHROŃ WSZYSTKO CO JEST DLA

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie konkurencyjne

Pozycjonowanie konkurencyjne Pozycjonowanie konkurencyjne Misja mbanku: Maksimum korzyści i wygoda w finansach osobistych. Wizja działalności mbanku. Dla ludzi ceniących czas i pieniądze, którzy chcą kontrolować swoje finanse w poczuciu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/PMiZP/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Postanowienia ogólne TARYFA 1. Rachunki bankowe oraz usługi i produkty z nimi powiązane 1. Użyte w niniejszej Taryfie opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ UBEZPIECZENIOWA

BANKOWOŚĆ UBEZPIECZENIOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 284, 2013 * UBEZPIECZENIE KART PŁATNICZYCH JAKO SPOSÓB OCHRONY KLIENTA BANKU PRZED FINANSOWYMI SKUTKAMI NAGŁYCH ZDARZEŃ 1. WSTĘP Karta

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Departament systemu Płatniczego. OBRÓT BEZGOTÓWKOWY W POLSCE ORAZ INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Thinking outside the box

Narodowy Bank Polski Departament systemu Płatniczego. OBRÓT BEZGOTÓWKOWY W POLSCE ORAZ INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Thinking outside the box Narodowy Bank Polski Departament systemu Płatniczego OBRÓT BEZGOTÓWKOWY W POLSCE ORAZ INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Thinking outside the box RAPORT Z PROJEKTU Opracował: Tomasz Koźliński Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl

Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl Warszawa, dnia 3 maja 2013 r. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 28 lipca 2013 r. zmianie ulega Umowa ramowa

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta

Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Jak bezpiecznie korzystać z kredytu? Poradnik dla konsumenta Poradnik dla konsumenta SPIS TREŚCI SŁowniczek... 4 Wstęp... 6 Co to znaczy nadmiernie się zadłużyć?... 6 Kogo dotyczy ten problem?... 6 Problem

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie dla Klientów detalicznych (indywidualnych) Załącznik do Uchwały nr 11/36/OK./2015 Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo