Szczegóły i pomoc na naszej stronie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegóły i pomoc na naszej stronie: www.bibliotekoznawcy.uni.lodz.pl/kurs/"

Transkrypt

1 Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego Kurs komputerowy dla słuchaczy Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zajęcia 5 Skuteczne komunikowanie się przez internet Szczegóły i pomoc na naszej stronie: Wprowadzenie Podczas dotychczasowych zajęć poznaliśmy moŝliwości korzystania z internetu. Poruszaliśmy się po środowisku systemu operacyjnego WINDOWS XP, tworzyliśmy dokumenty w edytorze tekstowym, zajmowaliśmy się wyszukiwaniem informacji i surfowaniem w internecie. Podczas kolejnych zajęć poznamy dodatkowe moŝliwości, jakie daje internet. Mamy na myśli skuteczne komunikowanie się przez internet czyli zarówno wysyłanie listów , jak uŝytkowanie programów zapewniających komunikację między dwoma osobami (np. Gadu-Gadu), czy umoŝliwiającymi rozmowę (np. Skype). Poczta oznacza z angielska electronic mail, czyli pocztę elektroniczną. Z pomocą poczty moŝemy pisać, wysyłać, odbierać listy (moŝemy do nich załączać zdjęcia itp.) na całym świecie. Aby wysyłać listy, trzeba jednak posiadać wspomnianą skrzynkę , która ma przyporządkowaną - jedyną i niepowtarzalną nazwę, którą nazywamy adresem . Rzeczą charakterystyczną, która powinna zwrócić naszą uwagę na fakt, Ŝe nie jest to adres internetowy, a adres , jest charakterystyczny znak. Chodzi o tzw. małpę, czyli który na klawiaturze znajduje się nad cyfrą 2. Przykładowy adres wygląda następująco: Zwróćmy uwagę: najpierw jest konkretna nazwa (to ona musi być unikalna!), potem znak małpy, po nim następuje nazwa strony, na której załoŝyliśmy sobie skrzynkę pocztową. Jedna uwaga pamiętajmy, Ŝe adres nie posiada na początku JeŜeli będziemy zatem podawać komuś nasz adres czy zapisywać czyjś, nie dodawajmy owego www. ono dotyczy jedynie adresów stron internetowych. Strona 1 z 8

2 ZałoŜenie i utrzymanie skrzynki pocztowej jest z zasadniczo bezpłatne. Napisaliśmy bezpłatne, poniewaŝ jak to bywa w Ŝyciu to co darmowe musi na siebie zapracować. W przypadku bezpłatnej poczty , darmowe konto pocztowe będzie wyświetlało reklamy, i czy się zgadzamy, czy nie od czasu do czasu będziemy otrzymywać e z reklamami. PoniŜej przedstawiamy krok po kroku, jak załoŝyć darmową skrzynkę 1. Wybieramy portal internetowy, który oferuje nam moŝliwość załoŝenia darmowego konta pocztowego. W Polsce będzie to Wirtualna Polska (www.wp.pl), Onet (www.onet.pl), Interna (www.interia.pl), a takŝe kilka innych stron. Z menu wybieramy odnośnik Poczta. Najczęściej będzie to rysunek z kopertą i napisem Poczta. Klikając na ten przycisk przejdziemy do nowego okna, które jest oknem logowania. JeŜeli mamy juŝ swój adres e- mailowy, wystarczy na tej stronie wpisać nasz login (jeŝeli jesteśmy właścicielami konta wystarczy wpisać adamkowalski) i hasło wybraliśmy je podczas zakładania konta. JeŜeli nie mamy jeszcze konta pocztowego, klikamy na tej stronie na przycisk Rejestracja. Wypełniając wszystkie pola i wybierając login i hasło staniemy się właścicielami konta 2. Dokonujemy wyboru pomiędzy pocztą bezpłatną lub płatną ( pro lub profesjonalna ; zaleŝnie od portalu). 3. Wybór potwierdzamy przyciskiem załóŝ konto. Rysunek 1 Ekran logowania Strona 2 z 8

3 4. Wypełniamy formularz rejestracyjny, składa się on z następujących danych: (opisane tu elementy w prawdziwym formularzu zaznaczone są na czerwono. Kolor ten oznacza, Ŝe wpisanie tych danych jest obowiązkowe) Login nazwa uŝytkownika. Taką nazwę będzie nosić nasze konto. Proponujemy wybranie na adres wyrazu złoŝonego z pierwszej litery imienia i całego nazwiska, np. jkowalski. W ten sposób nasz adres będzie wyglądał następująco: (na Wirtualnej Polsce), lub (na Interii) itd. Sprawdź login sprawdzamy dostępność wybranej nazwy. W przypadku Jana Kowalskiego występuje ten problem, Ŝe jest to imię i nazwisko dość popularne. Jeśli i w naszym przypadku wystąpi ten sam problem, warto rozwaŝyć inny login moŝe to być takŝe jankowalski, jan.kowalski (z kropką między imieniem i nazwiskiem), jan_kowalski (podkreślnik, na klawiaturze znak ten znajduje się między zerem i znakiem równości naciskamy, by go wprowadzić klawisz Shift). Hasło dowolnie wybrane zabezpiecza naszą korespondencję na koncie. Hasło powinno być nie za długie, nie za krótkie, trudne do zgadnięcia, aby nikt nieproszony nie miał dostępu do naszej prywatnej korespondencji Elementy pomocy (w przypadku gdy zapomnimy hasła do naszego konta). Twoje pytanie: Wybieramy pytanie. Kiedy zapomnimy nasze hasło, wpisanie odpowiedzi na to pytanie moŝe nas uchronić przed zablokowaną skrzynką. Są to na ogół takie pytania, na które odpowiedź zna tylko właściciel konta owego Twoja odpowiedź: Dajemy odpowiedź. Data urodzenia: Wpisujemy datę urodzenia. Tak dla przykładu: Zapominamy naszego hasła, wybieramy opcję Nie pamiętasz hasła? pod oknem logowania. Wpisujemy naszą nazwę uŝytkownika. Portal zadaję nam pytanie (wcześniej przez nas określone) i wpisujemy odpowiedź, dodatkowo określamy nasz wiek i miasto i juŝ mo- Ŝemy z powrotem korzystać z naszego konta. Pozostałe informacje w formularzu. Imię: wpisujemy. Nazwisko: wpisujemy. Kolejne odpowiedzi wybieramy z list rozwijalnych tzn.: klikamy trójkąt i wybieramy: Płeć: wybieramy. Miasto: wybieramy. Strona 3 z 8

4 Wielkość miasta: wybieramy. Województwo: wybieramy. BranŜa: wybieramy. Zawód wykonywany: wybieramy Wykształcenie: wybieramy. Na końcu weryfikujemy załoŝenie konta, przez wpisanie w ramkę tekstową hasła z obrazka. Akceptujemy Regulamin bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski. Na samym końcu formularza klikamy przycisk załóŝ konto i juŝ moŝemy załogować się do naszego konta. JeŜeli załoŝyliśmy nasze konto owe na Wirtualnej Polsce, okno naszej skrzynki pocztowej będzie wyglądało następująco: Rysunek 2 Wygląd naszej skrzynki pocztowej Strona 4 z 8

5 Aby napisać nowy , klikamy na przycisk Napisz. W nowootwartym oknie wpisujemy adres mailowy osoby, która ma go przeczytać (moŝna wpisać kilka, ale wtedy trzeba oddzielić kaŝdą przecinkiem i przerwą). Wpisujemy temat naszej wiadomości. W największym polu wpisujemy treść listu. Po zakończeniu wszystkich czynności klikamy na przycisk Wyślij i list juŝ za chwilę znajdzie się w skrzynce odbiorcy. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz poniŝej Odbiorcy w oknie znajduje się równieŝ przycisk Dodaj załącznik. JeŜeli na niego klikniemy, będziemy mogli do naszego listu dodać (z dysku naszego komputera) plik Rysunek 3 Piszemy nowy list graficzny (zdjęcie), muzyczny itd. Obecne skrzynki pocztowe pozwalają przesyłać listy z załącznikami o wielkości nawer 5 MB (pięć megabajtów). Gadu-Gadu Program Gadu-Gadu pozwala na prowadzenie pisemnej rozmowy dwóm osobom nawet na przeciwległych końcach Ziemi. Aby z niego korzystać, trzeba zarejestrować się w programie, wtedy otrzymujemy unikalny numer i hasło, po których program będzie mógł nas rozpoznać. Na początku powinniśmy pobrać program z internetu. Znajdziemy go pod adresem Kliknijmy na przycisku pobierz i zapiszmy go na pulpicie. Następnie kliknijmy na niego (na pulpicie) dwa razy tak, Ŝeby rozpocząć instalację. PoniŜej, w punktach, przedstawiamy cały proces rejestracji i logowania się. 1. Klikamy ikonę słoneczka (wita nas kreator konfiguracji). 2. Klikamy przycisk dalej. 3. Widzimy opcję połączenia (dla zaawansowanych). 4. Klikamy przycisk dalej. 5. Widzimy okno Numer Gadu Gadu i wybieramy z opcji : Jestem nowym uŝytkownikiem lub mam swój numer. 6. Po dokonaniu wyboru klikamy przycisk dalej. Strona 5 z 8

6 7. Widzimy okno Nowy uŝytkownik, wpisujemy wymyślone przez nas hasło i je potwierdzamy. Wpisujemy równieŝ adres Klikamy przycisk rejestruj. Gdy juŝ jesteśmy zarejestrowani (mamy swój numer), moŝemy bez wahania podać go swoim znajomym w ten sposób, kiedy juŝ wprowadzą go do programu, będzie moŝna swobodnie popisać. Co zrobić w przypadku, gdy nie znamy numeru Gadu- Gadu (tak ten numer będziemy nazywać) danej osoby? Najprościej wybrać w programie opcję Szukaj będziemy mogli tam wpisać imię i nazwisko poszukiwanej osoby. Kiedy juŝ ją znajdziemy (albo gdy po prostu będziemy chcieli dodać do programu kolejnego znajomego), wystarczy kliknąć na przycisk Dodaj tam wpisawszy imię i nazwisko znajomego i jego unikalny numer Gadu-Gadu będziemy mogli oddać się niezobowiązującej pogawędce. Telefon przez internet wprowadzenie do programy Skype Programem świętującym szczyty popularności jest ostatnio program Skype, słuŝący do prowadzenia darmowych rozmów między uŝytkownikami komputerów. Do rozmów są potrzebne tylko trzy rzeczy (1) program Skype (moŝna go pobrać ze strony (2) głośniki i (3) mikrofon. Rysunek 4 Okno kontaktów programu Gadu-Gadu Po ściągnięciu pliku programu na pulpit kliknijmy na niego dwa razy w ten sposób rozpoczniemy jego instalację: 1. Klikamy ikonę programu (wita nas okno logowania). 2. Klikamy na odsyłacz Nie masz konta Skype?. 3. Widzimy okno załóŝ nowe konto Wypełniamy pola tekstowe: Imię i nazwisko Nazwa uŝytkownika Strona 6 z 8

7 Hasło Akceptujemy warunki umowy Klikamy przycisk dalej. 4. Wpisujemy: adres i wybieramy z listy Kraj,a poniŝej wpisujemy hasło. Wpisanie adresu jest bardzo waŝne, bo poprzez będzie nas mogła znajoma osoba odnaleźć w kilkumilionowym środowisku uŝytkowników programu Skype. 5. Klikamy przycisk zaloguj się. Rysunek 5 Dodawanie nowego kontaktu w programie Skype I znów uwaga zapiszmy lub zapamiętajmy naszą nazwę uŝytkownika i hasło. Będą one potrzebne w przypadku, gdy będziemy się logować do programu. Kiedy juŝ załogujemy się do programu, widzimy jego charakterystyczne okno. U jego góry znajduje się menu z opcjami: Plik, Widok, Kontakty, Narzędzia itd. Aby dodać nową osobę do naszego programu, np. znajomego, wybierzmy Kontakty. Z rozwijalnej listy wybierzmy następnie Dodaj kontakt. Otworzy nam się nowe okno, w którym wpiszmy adres znajomej osoby. Jako Ŝe adres , jak juŝ wspomnieliśmy, jest unikalny, wyszukiwarka powinna znaleźć jedną osobę z danym em (oczywiście pod warunkiem, Ŝe go podała). Kiedy zatem kontakt zostanie odnaleziony, klikamy na niego i naciskamy przycisk Dodaj kontakt Skype kontakt Strona 7 z 8

8 znajduje się juŝ na naszej liście. Kiedy go zaznaczymy i naciśniemy zielony przycisk ze słuchawką, będziemy mogli porozmawiać z daną osobą Kilka słów wyjaśnień w sprawie podłączania mikrofonu (przy załoŝeniu, Ŝe komputer ma głośniki). Mikrofon podłączamy wtyczką z tyłu komputera. Miejsce to ma na ogół czerwoną (czy róŝową) obwódkę, więc nie powinno być problemu z jej znalezieniem. JeŜeli dysponujemy nie samym mikrofonem, a słuchawkami z mikrofonem, pamiętajmy, aby oprócz wtyczki mikrofonu podłączyć takŝe tę drugą od słuchawek do gniazda obok. JeŜeli z jakiegokolwiek powodu nic nie słychać przez słuchawki, albo nie działa mikrofon, po sprawdzeniu poprawności ich podłączenia sprawdźmy takŝe, czy nie jest ściszony głos w komputerze, czy wyciszony mikrofon. MoŜemy Rysunek 6 Regulacja głośności komputera to uczynić w Pasku Start, wybierając Panel sterowania, w nowym oknie naleŝy kliknąć Dźwięki i urządzenia audio i w nowym oknie, które się otworzy, kliknąć na przycisk Zaawansowane w polu dotyczącym głośności urządzenia. Wszystkie nazwy naleŝą do ich prawowitych właścicieli i zostały uŝyte jedynie w celach informacyjnych. Strona 8 z 8

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe

Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe Porozmawiajmy Internet oraz komunikatory internetowe SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest Internet?

1. Co to jest Internet? 1. Co to jest Internet? Internet (łac. Inter między, ang. net sieć, dosłownie międzysieć) ogólnoświatowa sieć komputerowa. Początki Internetu wiążą się z powstaniem internetu ARPANET i sięgają końca lat

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się pocztą elektroniczną

Posługiwanie się pocztą elektroniczną Posługiwanie się pocztą elektroniczną Cz. 1. Zakładanie konta Gmail Poczta elektroniczna (e-mail) to usługa służąca do przesyłania wiadomości, najczęściej tekstowych, drogą elektroniczną. Do jej obsługi

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 1 Wprowadzenie do obsługi komputera Szczegóły i pomoc na naszej stronie: www.bibliotekoznawcy.uni.lodz.pl/kurs/

Zajęcia 1 Wprowadzenie do obsługi komputera Szczegóły i pomoc na naszej stronie: www.bibliotekoznawcy.uni.lodz.pl/kurs/ Studenckie Koło Naukowe Bibliotekoznawców Uniwersytetu Łódzkiego Kurs komputerowy dla słuchaczy Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zajęcia 1 Wprowadzenie do obsługi komputera Szczegóły i pomoc na naszej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CZĘŚĆ 2 WINDOWS 7 MacOS X Panther (10.3) URUCHAMIANIE POŁĄCZENIA KONFIGURACJA DOMOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA BEZPŁATNE KONTO POCZTOWE/WWW LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Czym jest sieć komputerowa... 9 Przygotowanie komputera do pracy w sieci... 10 Karta sieciowa... 10 Projekt 1. Instalacja karty sieciowej...

Bardziej szczegółowo

URUCHAMIANIE INTERNETU

URUCHAMIANIE INTERNETU Internet zajmuje ważne miejsce we współczesnym świecie. Ułatwia codzienne życie poprzez szybki dostęp do informacji, bankowości, pozwala na wymianę informacji oraz komunikację, umożliwia załatwienie bieżących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

Firma VidCom.pl prezentuje

Firma VidCom.pl prezentuje Firma VidCom.pl prezentuje SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O KOMUNIKATORACH VidCom.pl 1.1. Zastosowanie programu 1.2. Wymagania techniczne 1.3. Połączenie internetowe / przepustowość łącza 2. OBSŁUGA KOMUNIKATORA

Bardziej szczegółowo

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu

Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu Szkolenie Beneficjentów Ostatecznych przeprowadzone w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

7 sekretów Windows 7

7 sekretów Windows 7 Menedżer poświadczeń Identyfikator Windows Live Live Mesh SkyDrive SkyDrive w Windows 7 Tryb pełnoekranowy Menu kontekstowe 12 7 sekretów Windows 7 W tym rozdziale znajdziesz informacje o przydatnych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik tworzenia stron internetowych na Facebooku

Podręcznik tworzenia stron internetowych na Facebooku Tomasz Smykowski Podręcznik tworzenia stron internetowych na Facebooku Wyróżnij się, zdobądź fanów, zwiększ ekspozycję marki, wywinduj sprzedaż i popraw obsługę klientów. Odkryj kreator Zakładka Polishwords

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu.

Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu. Projektujemy Znasz już wszystkie podstawowe elementy potrzebne do utworzenia ładnie i ciekawie wyglądającego dokumentu. PROJEKT 1 Wycieczka 1. Podzielcie się na czteroosobowe zespoły. 2. Wybierzcie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON 1 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Program Webmail jest unikalnym

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja pracy rejestratora w sieci

Konfiguracja pracy rejestratora w sieci 1 of 25 2013-02-12 09:32 Konfiguracja pracy rejestratora w sieci Konfiguracji przeznaczona dla rejestratorów serii BCS do pracy w sieci LAN oraz podglądu zdalnego przez łącze internetowe: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Z ELEMENTAMI NETWORKINGU DLA SEKTORA POZARZĄDOWEGO Spis treści NISKOBUDŻETOWE FORMY PROMOCJI 5 I. KWALIFIKACJA DO GOOGLE AD GRANTS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 5 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi programu KSP

Instrukcja Obsługi programu KSP Logotech-AA Instrukcja Obsługi programu KSP (Instalacja wersja 11.03.009) KATOWICE, LIPIEC 2011 Str.2 KSP wersja 11.03.009 (Instalacja) 2011 Logotech-AA www.logotech.com.pl KSP wersja 11.03.009 (Instalacja)

Bardziej szczegółowo

Zakupy bez wychodzenia z domu

Zakupy bez wychodzenia z domu Zakupy bez wychodzenia z domu USŁUGI INTERNETOWE SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla kontrahenta.

Instrukcja dla kontrahenta. Instrukcja dla kontrahenta. Lasy Państwowe - Zespół ds. utrzymania i rozwoju internetowego systemu sprzedaŝy e-drewno. TALEX S.A. Styczeń 2009 wersja 3.02 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Instrukcja niniejsza

Bardziej szczegółowo