Odliczanie VAT. od samochodów. wyjaśnienia praktyczne. Nowe zasady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odliczanie VAT. od samochodów. wyjaśnienia praktyczne. Nowe zasady"

Transkrypt

1 P O L E C A Nowe zasady Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne Praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów Stanowiska organów podatkowych Odpowiedzi ekspertów na pytania

2 Nowości VAT PIT CIT Inne podatki Ordynacja i KKS Rachunkowość Kadry Płace ZUS Szkolenia Video Zapewnij sobie stały, niczym nieograniczony dostęp do indywidualnych konsultacji z ekspertami! NOWOŚĆ: Szkolenia Video! Ponadto skorzystaj z: bieżących informacji o zmianach przepisów, kalkulatorów i wskaźników, które są na bieżąco uaktualniane oraz wzorów umów, dokumentów, deklaracji i formularzy, które obowiązują obecnie lub niebawem wejdą w życie. Internetowy serwis dla księgowych

3 Odliczanie VAT od samochodów WYJAŚNIENIA PRAKTYCZNE

4 Autorzy: Praca zbiorowa Redakcja: Rafał Kuciński Korekta: Zespół Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Sulejówek, ul. Konopnickiej 46 Druk: Miller Druk sp. z o.o. Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. ISBN: Wydawca: Norbert Pawlikowski Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa Dystrybucja: tel.: faks: Publikacja Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne chroniona jest prawem au torskim. Przedruk opublikowanych materiałów, bez zgody wydawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom.

5 SPIS TREŚCI Rozdział I Odliczanie VAT od aut od 1 kwietnia 2014 r... 5 Nowelizacja wprowadziła nowe ograniczenia w odliczaniu VAT... 5 Prywatny użytek... 6 Nieodpłatne udostępnianie... 7 Nabycie przed 1 kwietnia... 8 Odliczenie VAT od wydatków związanych z autem jest limitowane... 9 Pełne odliczenie VAT nie dla wszystkich pojazdów... 9 Sposób wykorzystywania auta decyduje o wysokości odliczenia Warunkiem pełnego odliczenia jest prowadzenie ewidencji Konieczna informacja Konstrukcja pojazdu decyduje o odliczeniu Zmieniły się zasady korekty wieloletniej Leasing korzysta z zasady ochrony praw nabytych Odliczanie VAT od wydatków na paliwo zostało odłożone w czasie Sankcja za brak informacji o pojazdach Podsumowanie Rozdział II Praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów Leasing finansowy to dostawa towarów, a operacyjny to usługa Ograniczone odliczanie VAT Rodzaj leasingu decyduje o skutkach podatkowych Przeniesienie własności Obowiązek podatkowy w PCC powstaje z chwilą zakupu auta Możliwe wyłączenia Podatnikiem podatku akcyzowego jest podmiot dokonujący czynności prawnej.. 43 Przepisy przewidują liczne zwolnienia podatkowe Rozdział III Interpretacje podatkowe Prawo do odliczenia VAT od nabycia paliw silnikowych Odliczanie VAT od wydatków eksploatacyjnych Rozliczenie nieodpłatnego wykorzystania leasingowanego auta na cele prywatne pracownika Odliczanie VAT od samochodów demonstracyjnych Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu... 78

6 Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne Rozdział IV Odpowiedzi ekspertów Niektóre pojazdy z homologacją ciężarową pozwalają odliczać VAT od paliwa Prowadzenie działalności w domu nie pozwala na pełne odliczenie VAT od aut osobowych Motorower kupiony na firmę z pełnym prawem do odliczenia VAT Podatnik odliczy VAT z biletu za przejazd autostradą VAT od rat leasingowych odliczamy na zasadach ogólnych O wielkości odliczenia decyduje sposób wykorzystania pojazdu Obowiązek złożenia informacji VAT-26 nie dla wszystkich pojazdów Pojazdu konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu ładunków nie ujmujemy w deklaracji VAT Można odliczyć VAT z faktury za parking Nie wszystkie zaświadczenia o przeprowadzonym przed 1 kwietnia 2014 r. badaniu auta są ważne O prawie do odliczenia VAT od aut osobowych decyduje sposób ich wykorzystania Do ewidencji przebiegu pojazdu nie trzeba dołączać innych dokumentów Pełne odliczenie VAT od aut osobowych tylko po spełnieniu kilku warunków Badanie techniczne wykonane po terminie nie wywołuje wstecznych skutków Do odliczenia VAT od pojazdów do 3,5 tony konieczna jest ewidencja przebiegu Odliczenie VAT od auta z kratką tylko na podstawie homologacji Liczba siedzeń może decydować o wysokości odliczenia VAT Okres korekty VAT od auta o wartości ponad zł wynosi pięć lat Wykorzystanie samochodu determinuje prawo do odliczenia podatku Sprzedaż pojazdu może wymagać korekty odliczonego VAT

7 ROZDZIAŁ I ODLICZANIE VAT OD AUT OD 1 KWIETNIA 2014 R. Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie 1 kwietnia 2014 r., wprowadziła ograniczenia w odliczaniu podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Dotyczy to jednak tylko aut przeznaczonych do użytku mieszanego. Pełne odliczenie od pozostałych pojazdów wymaga jednak spełnienia dodatkowych warunków. Przyjęta w bardzo szybkim tempie ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa zmieniająca) stanowi realizację decyzji wykonawczej Rady Europy z 17 grudnia 2013 r. Rada upoważniła Polskę do zastosowania odstępstwa od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2013/805/UE). Prawo do zastosowania odstępstw dotyczy: po pierwsze opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług polegającego na nieodpłatnym udostępnieniu pojazdów samochodowych pracownikom bądź innym wykorzystaniu ich na cele niezwiązane z działalnością podatnika, a po drugie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu nabycia towarów i usług. Nowelizacja wprowadziła nowe ograniczenia w odliczaniu VAT Zgodnie z decyzją Rady w drodze odstępstwa od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE Polska została upoważniona do ograniczenia do 50% prawa do odliczenia VAT od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu silnikowych pojazdów drogowych, a także VAT 5

8 Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne naliczanego od wydatków związanych z tymi pojazdami, jeśli pojazd nie jest używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Zgodnie z decyzją ograniczenie to nie ma jednak zastosowania do: pojazdów silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, pojazdów silnikowych posiadających łącznie z siedzeniem kierowcy więcej niż dziewięć miejsc siedzących, wydatków, które są w całości związane z działalnością gospodarczą podatnika. Jednocześnie w drodze odstępstwa od art. 26 ust. 1 lit. a dyrektywy 2006/112/ WE Polska została upoważniona do nietraktowania jako świadczenia usług za wynagrodzeniem prywatnego wykorzystania przez podatnika lub jego pracowników, lub bardziej ogólnie wykorzystania do celów innych niż prowadzona przez podatnika działalność pojazdu, do którego zastosowanie ma ograniczenie do wysokości 50%. W ramach realizacji tej decyzji od 1 kwietnia 2014 r. zmieniło się brzmienie poszczególnych przepisów ustawy o VAT. Do słowniczka zawartego w art. 2 ustawy o VAT wprowadzona została nowa definicja pojazdów samochodowych, którymi są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W świetle przepisów o ruchu drogowym pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przy czym określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Ponadto pojazdem samochodowym nie są np. motorowery, ale już motocykle są tak kwalifikowane. Prywatny użytek Kolejna zmiana dotyczy art. 8 ustawy o VAT, do którego wprowadzono wyłączenie opodatkowania tzw. nieodpłatnego prywatnego użytku pojazdów samochodowych. Generalnie art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT przewiduje, że odpłatnym świadczeniem usług jest również użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych m.in. podatnika lub jego pracowników, byłych pracowników, wspólników itd., jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Przepis ten dotyczy więc wprost wyłącznie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika, co należałoby traktować w kategoriach składników majątku podatnika. 6

9 Odliczanie VAT od aut od 1 kwietnia 2014 r. Z kolei w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT przewidziano, że VAT podlega również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste m.in. podatnika lub jego pracowników, byłych pracowników, wspólników itp. oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Nieodpłatne udostępnianie Analizując nowe ust. 5 i 6, które zostały wprowadzone do art. 8 ustawy o VAT, wskazać należy, że wyłączenie z zakresu opodatkowania dotyczy wyłącznie nieodpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, a więc nieodpłatnego udostępnienia bądź wykorzystania pojazdów samochodowych, które zostały nabyte przez podatnika. Błędem byłoby jednak sądzić, iż w takim razie samochody, które są wykorzystywane przez podatnika na podstawie umów najmu czy leasingu, a które udostępnione zostaną nieodpłatnie pracownikom również do ich celów prywatnych, będą skutkowały opodatkowaniem świadczonych przez podatnika usług. Jak bowiem wynika z ust. 6 art. 8 ustawy o VAT, za nabycie towarów uznaje się również używanie ich na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Fikcja ta dotyczy jednak specyficznie rozumienia pojęcia nabycie na potrzeby art. 8 ustawy o VAT. Wracając jednak do samego wyłączenia z VAT nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, ma ono zastosowanie w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego, obliczonego zgodnie z art. 86a ust. 1, z tytułu: nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów albo nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Konsekwentnie ten ww. przepis wyłączający opodatkowanie nieodpłatnego prywatnego użytku pojazdów ma zastosowanie zarówno wtedy, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia (importu lub wytworzenia) w części bądź w całości lub gdy prawo takie w ogóle nie zaistniało. Taka regulacja jest bezpośrednio skorelowana z nową zasadą, zgodnie z którą pełne prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia (w tym używania na podstawie umów najmu, leasingu i umów o podobnym 7

10 Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne charakterze) przysługuje podatnikowi w stosunku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej. W takim przypadku w naturalny sposób nie pojawi się zagadnienie opodatkowania prywatnego użytku, gdyż taki nie będzie istniał. Jego zaistnienie oznacza natomiast utratę pełnego prawa do odliczenia VAT i konieczność dokonania jego bieżącej korekty, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana przeznaczenia pojazdu na wykorzystanie mieszane. Konsekwentnie również wtedy nie zaistnieje opodatkowanie prywatnego użytku, lecz stosowna bieżąca korekta poziomu odliczenia (przewidziana w art. 90b ustawy o VAT). Powyższe wyłączenie dotyczy jedynie udostępnienia pracownikom (bądź innym osobom wymienionym w przepisie) pojazdów samochodowych do ich celów prywatnych w sposób nieodpłatny. Każde udostępnienie pojazdu za pobraniem wynagrodzenia pozostaje natomiast opodatkowane VAT jako odpłatne świadczenie usług. Za nabycie towarów uznaje się też używanie ich na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze Nabycie przed 1 kwietnia Nowe przepisy art. 8 ust. 5 i 6 oraz art. 90b ustawy o VAT z pewnymi wyjątkami, o których mowa poniżej znajdują zastosowanie do pojazdów nabytych od 1 kwietnia 2014 r. Pojawia się w związku z tym pytanie: co z pojazdami samochodowymi, w tym samochodami osobowymi i ciężarowymi, kupionymi przed tą datą? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza art. 7 ustawy nowelizującej, który przewiduje, że w przypadku pojazdów samochodowych nabytych (importowanych lub wytworzonych) przez podatnika przed 1 kwietnia 2014 r., w związku z którymi podatnikowi przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT, nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Jednocześnie na potrzeby tego przepisu nabycie jest rozumiane także jako przyjęcie do używania pojazdu na podstawie umowy najmu, leasingu bądź innej o podobnym charakterze. Co więcej, na podstawie art. 16 ustawy zmieniającej powyższe wyłączenie ma zastosowanie już do rozliczenia VAT za styczeń 2014 roku i kolejne okresy. Konsekwentnie podatnicy już od stycznia 2014 roku nie są w sposób wsteczny zobowiązani do naliczania należnego VAT od nieodpłatnego przekazania do celów prywatnych pojazdów, przy nabyciu (bądź używaniu) których przysługiwało im ograniczone prawo do odliczenia VAT. 8

11 Odliczanie VAT od aut od 1 kwietnia 2014 r. Odliczenie VAT od wydatków związanych z autem jest limitowane Sam art. 86a ustawy o VAT zawiera ogólny przepis mówiący o tym, że w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (zgodnie z nową definicją zawartą w słowniczku) kwotę podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu, stanowi 50% kwoty podatku wynikającego z faktury, dokumentu celnego, WNT itp. Wydatki związane z pojazdami samochodowymi są rozumiane bardzo szeroko i obejmują wydatki dotyczące nie tylko nabycia, importu, wytworzenia tych pojazdów bądź ich części składowych, używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, ale także nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów. Ograniczenie dotyczy również wszelkich innych towarów i usług związanych z eksploatacją pojazdów stworzony przez ustawodawcę katalog wydatków jest więc nadal otwarty pomimo pominięcia w zdaniu wstępnym sformułowania w szczególności. Należy pamiętać, że wszelkie kontrowersje istniejące dotychczas w zakresie rozumienia sformułowania wydatki związane z używaniem na gruncie podatków dochodowych przeniosły się na VAT. W szczególności dotyczy to sporów co do uznania za wydatek związany z używaniem pojazdu wydatków na opłaty parkingowe, jak też opłaty za autostrady. Mimo że opłaty te są związane z wykorzystaniem dróg, autostrad i przestrzeni miejskiej, nie zaś pojazdu, orzecznictwo sądowe kwalifikuje takie opłaty jako opłaty związane z eksploatacją samego pojazdu. Oznacza to, że również na gruncie VAT wydatki takie objęte są jedynie częściowym odliczeniem VAT. Pełne odliczenie VAT nie dla wszystkich pojazdów Ustawa o VAT przewiduje sytuacje, w których ograniczenie prawa do odliczenia VAT z tytułu nabycia, jak też używania pojazdów samochodowych, nie ma zastosowania. Po pierwsze, pełne prawo do odliczenia VAT przysługuje w przypadku, gdy pojazdy samochodowe będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Wykorzystanie pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika jest rozumiane dwojako, tj. w jednym 9

12 Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne przypadku uzależnione jest od obiektywnych zasad wykorzystywania pojazdu, a w drugim od samej konstrukcji tego pojazdu. Po drugie, podatnicy mają prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT w przypadku nabycia i wykorzystywania pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu, co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. Wreszcie, po trzecie, podatnik ma pełne prawo do odliczenia VAT w przypadku nabycia towarów montowanych w pojazdach samochodowych oraz nabycia związanych z tym usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Klasycznym przykładem takiego towaru, powoływanym zarówno przez Komisję Europejską, jak i Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, jest taksometr, który obiektywnie rzecz biorąc, nie może być wykorzystany do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Wymagana zawartość ewidencji przebiegu auta jest uzależniona od tego, kto jest kierowcą używającym dany pojazd samochodowy. Sposób wykorzystywania auta decyduje o wysokości odliczenia Przede wszystkim w świetle art. 86a ustawy o VAT z wykorzystaniem pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej będziemy mieć do czynienia, gdy sposób wykorzystywania tego pojazdu przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach jego używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tego pojazdu ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Tym samym, by odliczyć 100% VAT od wszelkich wydatków związanych z danym pojazdem samochodowym (do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej), niezależnie od jego konstrukcji, konieczne jest spełnienie dwóch warunków, tj.: wprowadzenie zasad używania pojazdów firmowych, które same w sobie wykluczać będą użytek prywatny tych pojazdów, prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzającej wyłącznie służbowy charakter wykorzystywania pojazdu. Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnione są pojazdy samochodowe przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży (w przypadku 10

13 Odliczanie VAT od aut od 1 kwietnia 2014 r. pojazdów wytworzonych przez podatnika) bądź oddania ich w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji ma zastosowanie, pod warunkiem że odsprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowić będą przedmiot działalności podatnika. Zaznaczyć przy tym należy, iż mowa tu o faktycznym przedmiocie działalności, a nie wyłącznie o fakcie wprowadzenia takiej działalności np. do opisu działalności w KRS. Konsekwentnie, w odniesieniu do pojazdów przeznaczonych wyłącznie do sprzedaży (lub odsprzedaży) bądź oddania ich w odpłatne używanie, ma zastosowanie pełne prawo do odliczenia VAT bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Z tej perspektywy największe kontrowersje budzi stanowisko Ministerstwa Finansów wyrażone w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, zgodnie z którym sam fakt rejestracji pojazdu oznacza, iż może on być wykorzystywany potencjalnie również do innych celów niż działalność gospodarcza podatnika. Ministerstwo odniosło się w szczególności do samochodów demonstracyjnych, które są pojazdami służącymi do odsprzedaży, przy czym zanim do niej dojdzie, pełnią dodatkową funkcję wspierającą tę sprzedaż. Należy przypomnieć, że w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 19 grudnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 169/13) sąd (wypowiadając się o samochodach demonstracyjnych) stwierdził, że: Dopóki nie zostanie zmienione przeznaczenie samochodów, dopóty będą one traktowane jak towar handlowy, nawet jeśli w pewnym zakresie, przejściowo, będą służyć jakimś czynnościom o dodatkowym charakterze w stosunku do działalności podstawowej, dotąd podatnik będzie korzystał z pełnego odliczenia VAT. Odnosząc się do takich pojazdów, a także stanowiska wyrażonego w tym ww. wyroku, należałoby uznać, że w stosunku do pojazdów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży w tym samochodów demonstracyjnych brak jest obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, niezależnie od faktu, że pojazd jest zarejestrowany i może się poruszać po drogach. Od razu jednak zaznaczyć należy, iż na podstawie stanowiska ministra finansów wyrażonego w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej organy podatkowe twierdzą inaczej. Fakt rejestracji pojazdu, jako podnoszona przez ministra finansów przesłanka wskazująca na potencjalne wykorzystywanie pojazdu do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jest całkowicie nieadekwatny 11

14 Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne w przypadku pojazdów oddawanych do używania na podstawie umów najmu, leasingu i innych tego rodzaju umów. Nie istnieje możliwość oddania do używania pojazdu, który nie będzie zarejestrowany i nie będzie mógł się poruszać po drodze. Dodatkowo ewidencja przebiegu pojazdu nie musi być prowadzona w odniesieniu do tych pojazdów, w przypadku których podatnik sam zdecyduje o zastosowaniu ograniczonego odliczenia VAT (mimo że np. wykorzystuje dany pojazd wyłącznie do działalności gospodarczej) lub gdy podatnikowi w ogóle nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z danym pojazdem (np. podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT). Warunkiem pełnego odliczenia jest prowadzenie ewidencji Przepisy szczegółowo specyfikują zawartość ewidencji przebiegu pojazdu, przy czym zakres wymaganych danych jest uzależniony od tego, kto jest kierowcą używającym danego pojazdu. Ewidencja ta powinna zawierać numer rejestracyjny pojazdu, datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, a także wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu. Wpis taki powinien obejmować kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd dokąd), liczbę przejechanych kilometrów oraz imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem. Jednocześnie wpis taki powinien być potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem. W powyższym przypadku zakres wymaganych danych budzi wiele wątpliwości związanych przede wszystkim z opisem celu wyjazdu nie jest bowiem jednoznaczne, czy istnieje konieczność wskazania podmiotu (np. klienta, kontrahenta), którego się odwiedza, czy też może wystarczające jest wprowadzenie do ewidencji kilku standardowych celów wyjazdu (np. zebranie zamówień, pozyskanie nowego klienta, obsługa reklamacji, serwis reklamacyjny itp.). Z perspektywy elektronicznego prowadzenia ewidencji 12

15 Odliczanie VAT od aut od 1 kwietnia 2014 r. oraz zazwyczaj ustandaryzowanych w danej branży celów wyjazdu druga opcja wydaje się bardziej racjonalna. Kolejne wątpliwości budzi konieczność potwierdzania wpisów do ewidencji przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Założeniem tych przepisów było, że ewidencja będzie mogła być prowadzona elektronicznie, nie zaś papierowo. To założenie stało u podstaw usunięcia w toku prac sejmowych wymogu podpisywania ewidencji przez kierowcę pojazdu. Stąd też pojawia się słuszna wątpliwość co do formy potwierdzania takiej ewidencji przez podatnika. Jeśli ustawodawca miał na myśli potwierdzenie poprzez podpis, to de facto i tak ewidencja prowadzona np. przez każdego z kierowców podatnika musiałaby być centralnie drukowana i podpisywana. Nie wydaje się, by taki był jednak cel zmian wprowadzonych w toku prac sejmowych, dlatego też powinna istnieć możliwość elektronicznego zatwierdzenia wpisów dokonanych przez poszczególnych kierowców. Uwaga Z obowiązku prowadzenia ewidencji zwolnione są auta przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży, sprzedaży (w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika) bądź oddania ich w używanie, np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu. Przepisy przewidują też wymagany zakres ewidencji, gdy pojazd jest oddawany do używania osobie, która nie jest pracownikiem podatnika. Ta możliwość została stworzona ewidentnie na potrzeby samochodów uznawanych za samochody zastępcze w stacjach dealerskich i serwisach samochodowych. W takim przypadku wpis wymagany w ewidencji, jako że nie można wymagać od osoby biorącej taki samochód do używania, by uzupełniała ewidencję w tym zakresie, powinien być dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd. Wpis ten musi obejmować kolejny numer wpisu, datę i cel udostępnienia pojazdu, stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, liczbę przejechanych kilometrów, stan licznika na dzień zwrotu pojazdu oraz imię i nazwisko osoby, której pojazd został udostępniony. Ograniczenie zakresu wpisu w tym przypadku pozwoli serwisom i stacjom dealerskim na spełnienie wymogów w zakresie prowadzenia ewidencji przede wszystkim w odniesieniu do samochodów zastępczych. 13

16 Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne Wzory ewidencji: Dane podatnika za okres EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU nr rejestracyjny Data: rozpoczęcia prowadzenia ewidencji: zakończenia prowadzenia ewidencji: Stan licznika: na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji: na koniec każdego okresu rozliczeniowego: na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji: Liczba przejechanych kilometrów w okresie rozliczeniowym: lp. Data wyjazdu Cel wyjazdu Opis trasy (skąd dokąd) Liczba przejechanych kilometrów Stan licznika na dzień zwrotu pojazdu Imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem Imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu 14

17 Odliczanie VAT od aut od 1 kwietnia 2014 r. lp. Data wyjazdu Cel wyjazdu Opis trasy (skąd dokąd) Liczba przejechanych kilometrów Stan licznika na dzień zwrotu pojazdu Imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem Imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu Suma: Potwierdzenie przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem 15

18 Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne Dane podatnika za okres EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU Pojazd samochodowy jest udostępninay osobie niebędącej pracownikiem podatnika nr rejestracyjny Data: rozpoczęcia prowadzenia ewidencji: zakończenia prowadzenia ewidencji: Stan licznika: na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji: na koniec każdego okresu rozliczeniowego: na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji: Liczba przejechanych kilometrów w okresie rozliczeniowym: lp. Data udostępnienia pojazdu Cel udostępnienia pojazdu Stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu Liczba przejechanych kilometrów Stan licznika na dzień zwrotu pojazdu Imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd Podpis, imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu 16

19 Odliczanie VAT od aut od 1 kwietnia 2014 r. lp. Data udostępnienia pojazdu Cel udostępnienia pojazdu Stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu Liczba przejechanych kilometrów Stan licznika na dzień zwrotu pojazdu Imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd Podpis, imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu Suma: Potwierdzenie przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem 17

20 Odliczanie VAT od samochodów wyjaśnienia praktyczne Konieczna informacja W przypadku pojazdów, dla których podatnik deklaruje ich wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej i dla których jest zobowiązany prowadzić ewidencję przebiegu, podatnik jest zobowiązany złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowną informację (według wzoru, który określił minister finansów deklarcja VAT-26). Informację taką trzeba złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z danym pojazdem. Jeśli jednak podatnik spóźni się i złoży taką informację w późniejszym terminie, pojazd samochodowy będzie uznawany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej dopiero od dnia złożenia tej informacji. I w tym przypadku ujawni się nowy art. 90b ustawy o VAT, który przewiduje bieżącą korektę podatku naliczonego VAT. 18

21 Odliczanie VAT od aut od 1 kwietnia 2014 r. 19

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r.

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zmiany w podatku VAT 2014 Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zwolnienie dla towarów używanych Do 31.12.2013 r. Od 1.1.2014 r. Art. 43 ust. 1 pkt 2 Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

i podatki komentarze l informacje l analizy MAJ 2014 issn 1895-1775 Rok X, nr 103 Pprawo Zmienił się system odliczania VAT od aut

i podatki komentarze l informacje l analizy MAJ 2014 issn 1895-1775 Rok X, nr 103 Pprawo Zmienił się system odliczania VAT od aut MAJ 2014 issn 1895-1775 Rok X, nr 103 Pprawo i podatki komentarze l informacje l analizy Zmienił się system odliczania VAT od aut Nowe ulgi na złe długi w VAT obowiązują już rok Wyższe koszty wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów.

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów. Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów Warszawa, 24 czerwca 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali doradca podatkowy

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43 VAT od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, ISBN 978-83-269-2993-9 9 788326 PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH 929939 UOM 43 BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY Rafał Kuciński prawnik, specjalista

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Strona 1 z 7 Artykuł pochodzi z czasopisma: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (836) z dnia 2014-03-20 www.czasopismaksiegowych.pl wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura ITPP2/4512-237/16/AJ Data 2016.07.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl SAMOCHODY W 2014 r. W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU

SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU SCHEMAT WZORCOWEGO REGULAMINU w zakresie podatku od towarów i usług określającego zasady używania samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej po dniu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014

Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 VAT od samochodów po zmianach 1 IV 2014r. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ BYDGOSZCZ WARSZAWA GDYNIA WWW.OSTROWSKI-LEGAL.NET

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych

Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe na gruncie obecnych przepisów, stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych Warszawa, 17 lutego 2016 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista,

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Druk nr 563 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY VAT. wyjaśnienia praktyczne. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku

ZMIANY VAT. wyjaśnienia praktyczne. Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku ZMIANY VAT 2015 wyjaśnienia praktyczne Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku Najszybszy sposób na bezbłędne rozliczenia VAT Najnowsze zmiany w VAT Praktyczne skutki wprowadzanych

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Strona1 OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Zmiany w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. Strona2 Spis treści 1. STAN PRAWNY DO KOŃCA MARCA

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Zmiany VAT BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Zmiany w VAT 2016 BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Zmiany w VAT 2016 Odliczanie VAT za pomocą prewspółczynnika Zmiana właściwości organów podatkowych Nowa ustawa o VAT Zmiana zasad korygowania deklaracji

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Husarski Michalski Doradcy Podatkowi Sp.p. ul. Grzybowska 80/82 pok. 550 00-844 Warszawa Tel. 22 661 55 50 Tel. 22 661 55 52 www.hmdp.pl NOWE ZASADY ROZLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Nowelizacja

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków,

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków, Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT Kraków, 12.04.2017 Co zostanie omówione w szkoleniu? 1. Rodzaje pojazdów 2. Zakup pojazdu odliczenie VAT 3. Rozliczanie kosztów związanych z pojazdem

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2122 SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych III. SAMOCHODY Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu 1. Ograniczenia w

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT w zakresie samochodów

Zmiany VAT w zakresie samochodów Zmiany VAT w zakresie samochodów Joanna Rudzka jrudzka@taxadvisorypoland.pl 1 Koniec kratek z 1 kwietnia 2014r. Zmiany dotyczą zasad odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT wydatków dotyczących

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT od paliwa do samochodów

Odliczanie VAT od paliwa do samochodów Odliczanie VAT od paliwa do samochodów Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071 Sulejówek,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Serwis podatkowy VAT luty 2014/nr 63 issn 1899-9905 NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Komentarz miesiąca W STYCZNIOWEJ DEKLARACJI PODATNICY

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony Izba Skarbowa w Bydgoszczy Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług (VAT) od 1 stycznia 2014 r. Podatek naliczony 1 Odliczenie podatku naliczonego Powstanie prawa zasada generalna (art. 86 ust.

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT

Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT Warsztaty portalu TaxFin.pl Samochód w firmie kompendium wiedzy po roku obowiązywania zmian VAT, CIT, PIT 9 Lipca 2015 r., JM HOTEL, Warszawa Prelegent: Radosław Żuk, Redaktor Naczelny portalu TaxFin.pl

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI DLA PRAKTYKÓW Najnowszy wyrok WSA ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych obejmuje również paliwo FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP. w s k a z ó w k i d l a b i u r a r a c h u n k o w e g o

KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP. w s k a z ó w k i d l a b i u r a r a c h u n k o w e g o KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP w s k a z ó w k i d l a b i u r a r a c h u n k o w e g o KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP WSKAZÓWKI DLA BIURA RACHUNKOWEGO Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Norbert Pawlikowski

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część SAMOCHODY ZMIANY VAT (1.4.2014) II część Sprzedaż pojazdów (używanych) Zwalnia się od podatku: ( ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu

Bardziej szczegółowo

Ostatni moment na samochód z kratką

Ostatni moment na samochód z kratką Ostatni moment na samochód z kratką Nowe zasady odliczania VAT-u od nabycia samochodów osobowych oraz innych wydatków z nimi związanych są coraz bliżej wejścia w życie. Rząd przyjął przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Korekty VAT CIT, PIT Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT w 2017 roku

Odliczanie VAT w 2017 roku Odliczanie VAT w 2017 roku Praktyczne wyjaśnienia BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Odliczanie VAT w 2017 roku wyjaśnienia praktyczne Redaktor: Rafał Kuciński Autorzy: Justyna Kowalik doradca podatkowy, starszy

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką"?

O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką? O czym musi pamiętać podatnik VAT kupując obecnie samochód z kratką"? Zakaz odliczeń VAT z tytułu nabycia paliw do napędu samochodów z kratką", które funkcjonalnie w ogóle nie różnią się od samochodów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT

Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT Rozliczanie samochodów VAT, CIT, PIT dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 22 października 2014 Regulacje Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ministerstwo Finansów o nowych zasadach odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług Rozdział 1. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług I. Definicja pojazdu samochodowego (art. 2 pkt 34 VATU) Zgodnie z nowymi przepisami za pojazdy samochodowe uznaje się pojazdy samochodowe w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie VAT od wydatków samochodowych

Rozliczanie VAT od wydatków samochodowych Rozliczanie VAT od wydatków samochodowych I. ZASADY ODLICZANIA VAT NALICZONEGO 1. Jak od 1 kwietnia 2014 r. odliczać VAT od samochodów z kratką W jaki sposób od 1 kwietnia 2014 r. odliczać VAT od eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax

Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax Zmiany w odliczeniu VAT od pojazdów samochodowych od kwietnia 2014 r. komentarz GWW Tax SPIS TREŚCI A. OMÓWIENIE PRZEPISÓW... 2 1. Pełne odliczenie VAT od pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony... 2 2. Odliczenie

Bardziej szczegółowo

Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE

Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE Adam Bartosiewicz SAMOCHODY A VAT I PODATKI DOCHODOWE Warszawa 2014 Stan prawny na 1 kwietnia 2014 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Anna Berska Opracowanie redakcyjne Elżbieta Jóźwiak Łamanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE B I B L I O T E K A Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H Agata Smerd ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE praktyczna interpretacja przepisów Agata Smerd ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE Praktyczna interpretacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

Opinia w sprawie 252/DOR/2013

Opinia w sprawie 252/DOR/2013 Warszawa, 31 października 2013 r. mgr Łukasz Dziamski Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Opinia w sprawie 252/DOR/2013 Podmiot zadający

Bardziej szczegółowo

WESZŁY W ŻYCIE NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

WESZŁY W ŻYCIE NOWE ZASADY ODLICZANIA VAT W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera majowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. WYSOKA STAWKA AKCYZY NIE NARUSZA KONSTYTUCJI W wyroku z 11

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK PRZEJŚĆ NA MSSF

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK PRZEJŚĆ NA MSSF 6 ETAPÓW SPRAWNEGO PRZEJŚCIA Z UOR NA MSSF PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI JAK PRZEJŚĆ NA MSSF I BEZPIECZNIE JE STOSOWAĆ BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA 6 ETAPÓW SPRAWNEGO PRZEJŚCIA Z UOR NA MSSF PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07) przywraca możliwość

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca

PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca Rozliczenia w firmie maj 2014/nr 16 (181) issn 2299-8519 FACHOWY PORADNIK O OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PODATKI PŁACE ZUS Temat miesiąca Auta z kratką nie są już traktowane ulgowo przez fiskusa 2 PODATKI DOCHODOWE

Bardziej szczegółowo

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje

faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje faktury VAT 2016 wyjaśnienia praktyczne Zasady wystawiania faktur Wzory faktur komentarze ekspertów Refakturowanie usług Orzecznictwo i interpretacje Zamów na www.doradcavat.wip.pl lub pod nr tel. 22 518

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Newsletter marzec 2014r.

Newsletter marzec 2014r. Newsletter marzec 2014r. Szanowni Państwo, zapraszamy do lektury naszego najnowszego newslettera. W tym miesiącu przybliżamy wzbudzający szczególne emocje temat ewidencji przebiegu pojazdów niezbędnej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2015 W JEDNOSTKACH PUBLICZNYCH PRAKTYCZNE PRZYKŁADY I WSKAZÓWKI JAK PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2015 STOSOWAĆ NOWE WYTYCZNE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH Ochrona

Bardziej szczegółowo

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz

1. wykorzystywanie towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku oraz Jak sprzedać używane auto NOWELIZACJA Podatnik, który przy zakupie samochodu odliczył podatek i wykorzystywał pojazd w działalności opodatkowanej, może zastosować zwolnienie przy jego zbyciu. Paradoksalnie,

Bardziej szczegółowo

Zmiana odliczeń VAT od samochodów

Zmiana odliczeń VAT od samochodów Zmiana odliczeń VAT od samochodów Autor: Administrator środa, 30 kwiecień 2014 Zmieniony środa, 30 kwiecień 2014 Cech Rzemiosł Drzewnych Zmiana w zakresie odliczeń VAT - samochody - od 01.04.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać

w firmie Samochód Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać jak sprzedać Podatki dochodowe VAT Leasing Auta służbowe na potrzeby prywatne Samochód pracownika a koszty pracodawcy Samochód w firmie Jak kupić jak rozliczać

Bardziej szczegółowo

Minister przywrócił pełne odliczenie

Minister przywrócił pełne odliczenie Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: 2011-07-19 Autor: GRAŻYNA J. LEŚNIAK Minister przywrócił pełne odliczenie ROZLICZENIA Firmy mogą odliczać VAT od rat leasingowych i od wynajmu aut z kratką. To efekt ostatniej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW)

NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW) NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU VAT OD WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI (WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW) Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/ /15-2/MT Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/ /15-2/MT Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/4512-1040/15-2/MT Data 2015.12.11 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Udostępnienie pracownikom Spółki samochodów osobowych nie będzie wymagać zastosowania kasy

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

5 zmian w VAT na przykładach

5 zmian w VAT na przykładach na przykładach Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Rafał Kuciński ISBN: 978-83-269-5978-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP wskazówki dla biura rachunkowego

KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP wskazówki dla biura rachunkowego KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP wskazówki dla biura rachunkowego KONTROLA SKARBOWA, ZUS I PIP WSKAZÓWKI DLA BIURA RACHUNKOWEGO Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca: Katarzyna Bednarska Autor: Praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2011 R.

ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2011 R. ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2011 R. Od dnia 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie zasadnicze zmiany dotyczące podatku od towarów i usług. Zmiany te wynikają przede wszystkim z następujących ustaw: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Dostawa towarów i świadczenie usług wyjaśnienia ekspertów

Dostawa towarów i świadczenie usług wyjaśnienia ekspertów 1 Dostawa towarów i świadczenie usług wyjaśnienia ekspertów 2 Szanowny Czytelniku, Przekazuję w Twoje ręce e-book, w którym znajdziesz wyjaśnienia ekspertów na temat dostawy towarów i świadczenia usług.

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW

NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Serwis podatkowy VAT luty 2014/nr 63 issn 1899-9905 NOWOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH ORZECZNICTWO KONKRETNE PRZYKŁADY PYTANIA I ODPOWIEDZI WZORY DOKUMENTÓW Komentarz miesiąca W STYCZNIOWEJ DEKLARACJI PODATNICY

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 1061-IPTPP3.4512.104.2017.1.JM Data 10 kwietnia 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Koszty pracownicze. praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Koszty pracownicze. praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów Redaktor: Rafał Kuciński Autor: Mariusz Olech prawnik, wieloletni pracownik

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady rozliczania WNT i importu usług w 2017 r.

Nowe zasady rozliczania WNT i importu usług w 2017 r. Nowe zasady rozliczania WNT i importu usług w 2017 r. Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk

Bardziej szczegółowo