Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2"

Transkrypt

1 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY XZ-2 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak najdłuższe bezbłędne działanie, przed rozpoczęciem używania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Zachowaj tę instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu jako źródło informacji w przyszłości. Przed przystąpieniem do wykonywania ważnych zdjęć zalecamy wykonanie serii zdjęć próbnych w celu lepszego poznania aparatu i jego funkcji. Ilustracje pokazujące ekran i aparat, zawarte w niniejszej instrukcji obsługi, wykonano na etapie projektowania aparatu i mogą się różnić od aktualnego produktu. Zawartość poniższej instrukcji obsługi jest oparta na fi rmware w wersji 1.0 dla tego aparatu. Jeśli z powodu aktualizacji fi rmware aparatu zostaną dodane lub zmienione funkcje aparatu, zawartość instrukcji będzie się różnić. Aby uzyskać najnowsze informacje, należy odwiedzić witrynę fi rmy Olympus. Zarejestruj swój produkt na i otrzymaj dodatkowe korzyści od Olympusa!

2 1 Przygotowania do fotografowania Nazwy części 1 Przygotowania do fotografowania Aparat fotograficzny 9 0 a b c h d e f g i 2 PL 1 Spust migawki...str. 9, 43 2 Pokrętło wyboru trybu fotografowania...str. 8 3 Dźwignia zoomu...str. 10, 11, 29, 89 4 Oczko paska do noszenia aparatu...str. 4 5 Pokrętło sterujące* (j)...str. 29, str Śruba mocowania uchwytu 7 Przycisk Fn2...str Dźwignia...str Kontrolka samowyzwalacza/lampka wspomagania AF...str. 27/str Pokrywa gorącej stopki a Wbudowana lampa błyskowa...str. 10, 24 b Mikrofon stereofoniczny c Obiektyw d Gwint statywu e Pokrywa komory baterii/karty...str. 5 f Blokada komory baterii/karty...str. 5 g Pokrywa złączy h Złącze wielofunkcyjne...str. 66, 71, 74 i Złącze mikro HDMI (typu D)...str. 66 * W tej instrukcji obsługi ikona j reprezentuje czynności wykonywane przy użyciu pokrętła sterującego.

3 8 9 0 a Przycisk F (w górę)/f (kompensacja ekspozycji) (str. 23) Przycisk H (w lewo)/ P (Pole AF) (str. 26) Przycisk Q (str. 12, 29, 30) b Przycisk I (w prawo)/ # (lampa błyskowa) (str. 24) Pokrętło pomocnicze* (j) (str. 11, 16 18, 29 30) Obracanie umożliwia wybieranie opcji. Przygotowania do fotografowania Przycisk G (w dół)/jy/d (fotografowanie sekwencyjne/samowyzwalacz/ usuwanie) (str. 27/str. 12) 1 Przełącznik lampy błyskowej...str Złącze akcesoriów dodatkowych 3 Monitor (ekran dotykowy)...str. 8, 13, 28, 33 4 Przycisk q (Odtwarzanie)...str. 11, 29 5 Przycisk Fn1...str. 29, 65 6 Przycisk MENU...str Przycisk INFO (Wyświetlanie informacji)...str. 14, 28, 67, 69 8 Gorąca stopka...str Przycisk ON/OFF...str. 7 0 Lampka wskaźnika...str. 6 a Przycisk R (Sekwencja wideo)...str. 10, 29 b Klawisze strzałek...str. 7 * W tej instrukcji obsługi ikona j reprezentuje czynności wykonywane przy użyciu pokrętła pomocniczego. Korzystanie z monitora Możesz zmienić kąt monitora. 1 2 PL 3

4 Rozpakowywanie zawartości opakowania Do aparatu dołączone są wymienione poniżej akcesoria. Jeżeli brakuje jakiejś pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony aparat. 1 Przygotowania do fotografowania Aparat fotografi czny Płyta CD-ROM z oprogramowaniem komputerowym Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Osłona obiektywu i pasek osłony obiektywu Bateria litowo-jonowa LI-90B Pasek na rękę Mocowanie paska aparatu i osłony obiektywu 1 2 lub Zasilacz sieciowy USB F-2AC Kabel USB CB-USB Przymocuj pasek do drugiego oczka paska w ten sam sposób. Zaciągnij mocno pasek, aby się nie obluzował. Oznaczenia stosowane w instrukcji W instrukcji obsługi używane są następujące symbole: # Uwagi Mogą to być ostrzeżenia przed wykonywaniem czynności, których należy absolutnie unikać. Jak również istotne informacje na temat zagadnień lub postępowania, które mogłoby doprowadzić do niesprawności lub nieprawidłowego działania aparatu. $ Wskazówki O czym należy pamiętać, używając aparatu. % Wskazówki g Przydatne informacje i wskazówki, które pomogą jak najlepiej wykorzystać możliwości aparatu. Odniesienia do stron szczegółowo opisujących dane zagadnienie lub zawierających związane z nim informacje. 4 PL

5 Wkładanie i wyjmowanie baterii oraz karty 1 Wykonaj kroki 1 i 2, aby otworzyć komorę baterii/karty. Przed otwarciem pokrywy komory baterii/karty należy wyłączyć aparat. 2 Włóż baterię, przesuwając rygiel zamka baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Włóż baterię zgodnie z rysunkiem, oznaczeniem l ustawionym w kierunku rygla blokującego baterię. Uszkodzenie zewnętrznej części baterii (zarysowania itp.) mogą spowodować nagrzewanie się i wybuch. Przesuń rygiel blokujący baterię w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby go odblokować, a następnie wyjmij baterię. 3 Wsuń kartę prosto tak, aby kliknęła, blokując się na miejscu. W aparacie zawsze należy używać kart pamięci SD/SDHC/SDXC lub kart Eye-Fi. Nie należy wkładać innych typów kart pamięci. Karty obsługiwane przez ten aparat (str. 83) Nie dotykaj bezpośrednio części metalowych karty. Pokrywa komory baterii/karty Blokada komory baterii/karty Kołek blokady akumulatora Przełącznik zabezpieczenia przed zapisem Przygotowania do fotografowania Aby wyjąć kartę Naciśnij kartę, aż kliknie i wysunie się lekko, a następnie wyjmij ją. 4 Wykonaj kroki 1 i 2, aby zamknąć komorę baterii/karty. Podczas korzystania z aparatu pokrywa komory akumulatora/karty musi być zamknięta. 2 1 PL 5

6 Ładowanie baterii 1 Przygotowania do fotografowania Podłącz kabel USB i zasilacz sieciowy USB do aparatu i naładuj baterię. W momencie dostawy bateria nie jest całkowicie naładowana. Przed użyciem należy naładować baterię, dopóki wskaźnik ładowania nie zgaśnie (maksymalnie 5 godziny). Podłączanie aparatu Lampka wskaźnika Lampka wskaźnika Świeci: ładowanie Nie świeci: bateria naładowana Kiedy należy ładować baterie Baterię należy naładować po wyświetleniu komunikatu o błędzie przedstawionego poniżej. Gniazdo sieciowe Złącze wielofunkcyjne Kabel USB (w zestawie) Miga na czerwono Battery Empty Komunikat o błędzie Dołączony zasilacz sieciowy USB F-2AC (nazywany dalej zasilaczem sieciowym USB) różni się w zależności od regionu, w którym zakupiono aparat. W przypadku zasilacza sieciowego USB typu wtyczka, podłącz go bezpośrednio do gniazda sieciowego. Dołączony zasilacz sieciowy USB został zaprojektowany do użycia w celu ładowania baterii i odtwarzania. Nie należy wykonywać zdjęć, kiedy zasilacz sieciowy USB jest podłączony do aparatu. Po zakończeniu ładowania lub odtwarzania należy odłączyć wtyczkę kabla zasilacza sieciowego USB od gniazda zasilania. Szczegółowe informacje o baterii można znaleźć w rozdziale Środki ostrożności dotyczące korzystania z baterii (str. 95). Szczegółowe informacje o zasilaczu sieciowym USB można znaleźć w rozdziale Zasilacz sieciowy USB (str. 96). Jeśli wskaźnik się nie świeci, sprawdź połączenia kabla USB i zasilacza sieciowego USB. Bateria może być ładowana, gdy aparat jest podłączony do komputera za pośrednictwem kabla USB. Czas ładowania jest zależny od wydajności komputera. (W niektórych przypadkach czas ładowania może wynosić ok. 10 godzin). 6 PL

7 Włączanie aparatu i wprowadzanie ustawień początkowych Po pierwszym włączeniu aparatu pojawia się ekran umożliwiający ustawienie języka menu i komunikatów wyświetlanych na monitorze oraz daty i godziny. 1 Po włączeniu aparatu przyciskiem ON/OFF użyj przycisków FGHI, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk A. 2 Użyj przycisków FG, aby wybrać rok w opcji [Y]. 3 Naciśnij przycisk I, aby zapisać ustawienie opcji [Y]. X Y M D Time 2012 Cancel X Y M D Time 2012 Cancel 4 Podobnie jak w kroku 2 i 3, użyj przycisków FGHI, aby wybrać ustawienie opcji [M] (miesiąc), [D] (dzień), [Time] (godziny i minuty) oraz [Y/M/D] (kolejność daty), a następnie naciśnij przycisk A. Aby uzyskać precyzyjne ustawienie godziny, naciśnij przycisk A w chwili, gdy wskaźnik czasu przyjmie wartość 00 sekund. Y/M/D Y/M/D 1 Przygotowania do fotografowania 5 Użyj przycisków HI, aby ustawić strefę czasową dla opcji [x], a następnie naciśnij przycisk A. Użyj przycisków FG, aby włączyć lub wyłączyć zmianę czasu na letni ([Summer]). Seoul Tokyo Summer :30 Tryb uśpienia aparatu Jeśli w ustawionym czasie nie zostanie wykonana żadna operacja, aparat przechodzi w tryb uśpienia (gotowości). W tym trybie monitor wyłącza się i wszystkie czynności zostają anulowane. Aparat włączy się ponownie po lekkim naciśnięciu dowolnego przycisku (spustu migawki, przycisku q itp.). Aparat wyłączy się automatycznie po 5 minutach w trybie uśpienia. Aparat należy włączyć ponownie przed użyciem. PL 7

8 Fotografowanie Wybór trybu fotografowania 1 Wybierz tryb fotografowania za pomocą pokrętła wyboru trybu. Wskaźnik Pokrętło wyboru trybu fotografowania Przygotowania do fotografowania A P A S M C1 C2 SCN ART Tryb w pełni automatyczny, w którym aparat automatycznie optymalizuje ustawienia do bieżącego programu tematycznego. Wszystkie zadania zostaną wykonane przez aparat, co jest wygodne dla początkujących użytkowników. Wartość przysłony i czas otwarcia migawki są automatycznie ustawiane, aby uzyskać najlepsze wyniki. Użytkownik ustawia wartość przysłony. Można wyostrzyć lub zmiękczyć szczegóły tła. Użytkownik ustawia czas otwarcia migawki. Dzięki temu można pokazać złudzenie ruchu obiektów lub zamrozić je bez rozmycia. Użytkownik ustawia czas otwarcia migawki i wartość przysłony. Można wykonywać zdjęcia fajerwerków lub innych ciemnych scen z użyciem długich ekspozycji. Ustawienia fotografowania można wcześniej zapisać, aby następnie w razie potrzeby móc je szybko wywoływać. Wybierz program tematyczny dostosowany do tematyki zdjęcia. Wybierz filtr artystyczny. Fotografowanie Najpierw spróbuj wykonywać zdjęcia, stosując pełny tryb automatyczny. 1 Ustaw pokrętło trybu na A. Monitor Czułość ISO ISO-A 200 Dostępny czas nagrywania 8 PL 125 F5.6 Czas otwarcia migawki Wartość przysłony L N HD 01:02:03 38 Liczba zdjęć, które można zapisać

9 2 Wykadruj ujęcie. Trzymając aparat, należy uważać, aby nie zasłonić lampy błyskowej, mikrofonu lub innych istotnych części palcami ani w inny sposób. 1 3 Chwyt poziomy Ustaw ostrość. Naciśnij lekko spust migawki do pierwszej pozycji (do połowy). Naciśnij do połowy spust migawki. Pole AF Czas otwarcia migawki Chwyt pionowy 125 F5.6 Wartość przysłony Wyświetlany jest czas otwarcia migawki i wartość przysłony ustawione automatycznie przez aparat. Przygotowania do fotografowania Naciskanie spustu migawki do połowy i do końca Spust migawki ma dwa położenia. Lekkie naciśnięcie spustu migawki do pierwszego położenia i przytrzymanie go w nim jest nazywane naciśnięciem spustu migawki do połowy, wciśnięcie go do końcowej, drugiej pozycji zaś naciśnięciem spustu migawki do końca. Naciśnij spust migawki do połowy Naciśnij spust do końca 4 Zwolnij migawkę. Wciśnij do końca spust migawki. Będzie słychać dźwięk migawki, a zdjęcie zostanie zapisane. Wykonane zdjęcie zostanie wyświetlone na monitorze. $ Wskazówki Zdjęcia można również wykonywać za pomocą ekranu dotykowego. g Korzystanie z ekranu dotykowego (str. 33) PL 9

10 Korzystanie z zoomu Obrót dźwigni zoomu powoduje dostosowanie ogniskowej obiektywu. strona W strona T 1 Przygotowania do fotografowania Nagrywanie sekwencji wideo Ustaw pokrętło trybu na A. Naciśnij przycisk R, aby rozpocząć nagrywanie. Naciśnij ponownie przycisk R, aby zakończyć nagrywanie. Przycisk R R 00:00:00 00:02:18 Symbol wyświetlany podczas nagrywania Czas nagrywania 10 PL

11 Wyświetlanie zdjęć i sekwencji wideo 1 Naciśnij przycisk q. Zostanie wyświetlone ostatnie zdjęcie. Naciśnij przycisk HI lub obróć pokrętło pomocnicze, aby wybrać zdjęcie. Przycisk q Wyświetlanie indeksu Klawisze strzałek/pokrętło pomocnicze Wyświetla poprzednią klatkę Wyświetla następną klatkę Podczas odtwarzania pojedynczych zdjęć przesuń dźwignię zoomu w stronę W, aby wyświetlić widok indeksu. L N :30 20 Zdjęcie WB AUTO :30 4 HD Sekwencja wideo P 1 Przygotowania do fotografowania :30 21 Wyświetlanie indeksu Odtwarzanie w zbliżeniu Podczas odtwarzania pojedynczych zdjęć przesuń dźwignię zoomu w stronę T, aby powiększyć zdjęcie do 14. Przesunięcie w stronę W powoduje powrót do odtwarzania pojedynczych zdjęć. Do zmiany powiększenia można także użyć pokrętła sterującego. 2x PL 11

12 Odtwarzanie sekwencji wideo 1 Wybierz fi lm i naciśnij przycisk Q, aby wyświetlić menu odtwarzania. Wybierz opcję [Movie Play] i naciśnij przycisk Q, aby rozpocząć odtwarzanie. Aby przerwać wyświetlanie sekwencji wideo, naciśnij przycisk MENU. Back Movie Movie Play L Erase Set Przygotowania do fotografowania Głośność Głośność można regulować przy użyciu przycisków F i G w trybie odtwarzania pojedynczych zdjęć i fi lmów. Wybieranie zdjęć Wybieranie wielu zdjęć w celu zabezpieczenia lub skasowania. Naciśnij przycisk R, aby wybrać bieżące zdjęcie. Wybrane zdjęcia zostaną oznaczone symbolem v. Aby usunąć oznaczenie v i anulować zaznaczenie zdjęć, ponownie naciśnij przycisk R. Wybierz większą liczbę zdjęć i naciśnij przycisk Q. Większą liczbę zaznaczonych zdjęć można zabezpieczyć lub usunąć. 00:00:02/00:00: :30 21 Usuwanie obrazów Wyświetl zdjęcie, które chcesz skasować, i naciśnij przycisk G (D). Wybierz opcję [Yes] i naciśnij przycisk Q. Można także wybrać wiele zdjęć do skasowania. g Wybieranie zdjęć (str. 12) Erase Yes No Back Set 12 PL

13 2 Podstawy fotografii Fotografowanie podstawowe operacje Fotografowanie A z y x w v u t s S-AF ISO C1 P 1 AEL RC ND 1 R 125 F a b +7 IS 1 j 4:3 L N HD 01:02: r q p o n m l 1 Wskaźnik zapisu na karcie...str Tryb RC...str Digital Tele-converter...str Ustawienia fi ltru ND...str Konwerter...str Czas na świecie...str Priorytet twarzy I...str. 42, 44 8 Dźwięk w sekwencji wideo...str dblokada...str Ostrzeżenie o wewnętrznej temperaturze m...str. 79 a Fotografowanie sekwencyjne/ samowyzwalacz...str. 27 b Współczynnik proporcji obrazu...str. 39 c Lampa błyskowa...str. 24 (miga: trwa ładowanie) d Stabilizator obrazu...str. 36 e Filtr artystyczny...str. 19 Tryb programów tematycznych...str. 20 Tryb obrazu...str. 37 f Balans bieli...str. 38 g Przywołanie instrukcji na żywo...str. 22, 33 h Tryb zapisu (zdjęcia)...str. 40 i Tryb zapisu (sekwencje wideo)...str. 41 j Dostępny czas nagrywania k Liczba zdjęć, które można zapisać...str. 85 l Wykorzystywana pamięć...str. 84 c d e f g h i j k S-AF ISO 400 P W 125 F B T IS 1 01:02: m Regulacja tonów...str. 23 n Góra: Sterowanie natężeniem błysku...str. 41 Dół: Wskaźnik kompensacji...str. 23 o Wartość kompensacji ekspozycji...str. 23 p Wartość przysłony...str q Czas otwarcia migawki...str r Blokada ekspozycji u...str. 42 s Tryb fotografowania...str. 8, t Konfi guracja trybu C...str. 48 u Tryb ekranu dotykowego...str. 33 v Sterowanie natężeniem błysku...str. 41 w Czułość ISO...str. 44 x Tryb AF...str. 43 y Tryb pomiaru...str. 42 z Tryb fotografowania z lampą błyskową...str. 24 A Wskaźnik stanu baterii 7 Świeci się (zielony): gotowy do pracy (wyświetlany przez ok. 10 sekund po włączeniu aparatu) 8 Świeci się (zielony): niski poziom naładowania baterii 9 Miga (czerwony): wymagane ładowanie B Pasek funkcji zoom...str. 10 C Funkcja pokrętła sterującego...str. 89 D Histogram...str. 14 C D 2 Podstawy fotografii PL 13

14 HD HD Zmiana wyświetlanych informacji Aby wybrać informacje wyświetlane podczas fotografowania, naciskaj przycisk INFO. INFO INFO INFO ISO 200 ISO 200 L N L N 2 Podstawy fotografii P 125 F Wyświetlanie informacji wł. 01:02:03 38 P 125 F Wyświetlanie histogramu 01:02:03 38 Tylko zdjęcie Wyświetlanie histogramu Wyświetla histogram przedstawiający rozkład jasności na zdjęciu. Oś pozioma pokazuje jasność, a oś pionowa przedstawia liczbę pikseli o danej jasności na zdjęciu. Obszary przekraczające górną granicę są wyświetlane na czerwono, a te poniżej dolnej granicy na niebiesko. Z kolei obszar mierzony przy użyciu pomiaru punktowego jest wyświetlany na zielono. Blokada ostrości Jeśli aparat nie może ustawić ostrości na wybranym obiekcie, wybierz tryb pojedynczego pola i użyj blokady ostrości, aby ustawić ją na innym obiekcie znajdującym się mniej więcej w tej samej odległości. 1 W trybie [S-AF] umieść pole AF na obiekcie i naciśnij spust migawki do połowy. Sprawdź, czy pole celownika automatycznego ustawiania ostrości stało się zielone. Dopóki spust migawki jest naciśnięty do połowy, ostrość jest zablokowana. 2 Trzymając spust migawki wciśnięty do połowy wykadruj zdjęcie, a następnie naciśnij spust migawki do końca. Naciskając spust migawki do połowy, nie należy zmieniać odległości pomiędzy aparatem i obiektem. % Wskazówki Jeśli aparat nie może ustawić ostrości na wybranym obiekcie w żądanym ujęciu nawet po wybraniu blokady ostrości, użyj opcji P (Pole AF). g Wybór pola ustawienia ostrości (pola AF) (str. 26) 14 PL

15 Korzystanie z trybów fotografowania Fotografowanie metodą wyceluj i zrób zdjęcie (tryb programu P) W trybie P automatycznie dostosowuje czas otwarcia migawki i wartość przysłony w reakcji na jasność obiektu. Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na P. ISO Tryb fotografowania Czas otwarcia migawki P 125 F L N HD 01:02:03 38 Wartość przysłony Czas otwarcia migawki i wartość przysłony, wybrane przez aparat, są wyświetlane na ekranie. Wyświetlany czas otwarcia migawki i wartość przysłony migają, jeżeli aparat nie może nastawić optymalnej ekspozycji. Przykładowe wyświetlanie ostrzeżeń (migają) Stan Działanie Podstawy fotografii 60" F F8 Obiekt jest zbyt ciemny. Obiekt jest zbyt jasny. Użyj lampy błyskowej. Zakres pomiaru aparatu został przekroczony. Ustaw opcję [ND Filter Setting] (str. 35) na wartość [On]. Przesunięcie programu (%) W trybie P można za pomocą pokrętła sterującego zmieniać kombinacje wartości przysłony i czasu otwarcia migawki przy zachowaniu prawidłowej ekspozycji. Podczas zmieniania programu przy trybie fotografowania wyświetlany jest symbol s. Aby anulować przesunięcie programu, obracaj pokrętło sterujące do tyłu do momentu, kiedy ikona s przestanie być wyświetlana. Funkcja przesunięcia programu nie jest dostępna w przypadku stosowania lampy błyskowej. ISO 400 Ps F Przesunięcie programu L N HD 01:02:03 38 PL 15

16 Wybór wartości przysłony (tryb priorytetu przysłony A) 2 Podstawy fotografii W trybie A użytkownik ustawia wartość przysłony, a aparat automatycznie dobiera czas otwarcia migawki, aby uzyskać optymalną ekspozycję. Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na A. Wartość przysłony można ustawić za pomocą pokrętła sterującego, a kompensację ekspozycji za pomocą pokrętła pomocniczego. Większe wartości przysłony (niższe liczby f) zmniejszają głębię obrazu (obszar przed lub za punktem ostrzenia, który jest ostry), rozmywając szczegóły tła. Mniejsze wartości przysłony (wyższe liczby f) zwiększają głębię obrazu. Mniejsze wartości przysłony F2 F5.6 F8.0 większe wartości przysłony Wyświetlany czas otwarcia migawki miga, jeżeli aparat nie może nastawić optymalnej ekspozycji. Przykładowe wyświetlanie ostrzeżeń (migają) 60" F5.6 Stan Obiekt jest niedoświetlony. Działanie Zmniejsz wartość przysłony ISO 400 A 125 F Wartość przysłony L N HD 01:02: F5.6 Obiekt jest prześwietlony. Zwiększ wartość przysłony Jeśli ostrzeżenie nie znika, zakres pomiaru aparatu został przekroczony. Ustaw opcję [ND Filter Setting] (str. 35) na wartość [On]. 16 PL

17 Wybór czasu otwarcia migawki (tryb priorytetu migawki S) W trybie S użytkownik ustawia czas otwarcia migawki, a aparat automatycznie dobiera wartość przysłony, aby uzyskać optymalną ekspozycję. Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na S. Czas otwarcia migawki można ustawić za pomocą pokrętła sterującego, a kompensację ekspozycji za pomocą pokrętła pomocniczego. Krótki czas otwarcia migawki spowoduje uchwycenie szybko poruszającego się obiektu bez rozmycia. Długi czas otwarcia migawki powoduje rozmycie szybko poruszającego się obiektu. Rozmycie to nada zdjęciu wrażenie dynamicznego ruchu. Dłuższy czas otwarcia migawki krótszy czas otwarcia migawki Wyświetlana wartość przysłony miga, jeżeli aparat nie może nastawić optymalnej ekspozycji. Przykładowe wyświetlanie ostrzeżeń (migają) Stan ISO 400 S 125 F Czas otwarcia migawki Działanie L N HD 01:02: Podstawy fotografii 2000 F F8 Obiekt jest niedoświetlony. Obiekt jest prześwietlony. Ustaw niższy czas otwarcia migawki. Ustaw krótszy czas otwarcia migawki. Jeśli ostrzeżenie nie znika, zakres pomiaru aparatu został przekroczony. Ustaw opcję [ND Filter Setting] (str. 35) na wartość [On]. PL 17

18 2 Podstawy fotografii Wybór czasu otwarcia migawki i wartości przysłony (tryb ręczny M) W trybie M użytkownik wybiera zarówno czas otwarcia migawki, jak i wartość przysłony. Przy ustawieniu BULB migawka jest otwarta tak długo, jak długo naciśnięty jest spust migawki. Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na M, ustaw czas otwarcia migawki za pomocą pokrętła sterującego oraz wartość przysłony za pomocą pokrętła pomocniczego. Czas otwarcia migawki może być ustawiony na wartość od 1/2 000 do 60 s albo na tryb [BULB]. Istnieje możliwość zmiany funkcji przypisanych do pokrętła sterującego i pokrętła pomocniczego. g Dial Function (str. 89) # Uwagi Kompensacja ekspozycji nie jest możliwa w trybie M. Wybór zakończenia ekspozycji (długa ekspozycja) Można fotografować przy długiej ekspozycji tzn. migawka pozostaje w tym trybie otwarta tak długo, jak długo jest przyciskany spust migawki. Dobierz długość ekspozycji do obiektu. Tryb przydaje się do fotografowania nocnych krajobrazów i ogni sztucznych. W trybie M ustaw czas otwarcia migawki na [BULB]. # Uwagi Maksymalnie 16 minut (wartość domyślna) Maksymalna długość ekspozycji jest zależna od czułości ISO. W celu zmniejszenia poruszeń aparatu podczas fotografowania przy długiej ekspozycji zaleca się zamontowanie aparatu na stabilnym statywie lub użycie kabla zdalnego sterowania (sprzedawany oddzielnie). Podczas fotografowania przy długiej ekspozycji niedostępne są następujące funkcje: Fotografowanie sekwencyjne/fotografowanie z samowyzwalaczem/fotografowanie z bracketowaniem AE/Stabilizator obrazu/bracketing błysku Zakłócenia w obrazach Podczas fotografowania przy długich czasach otwarcia migawki na ekranie mogą pojawić się zakłócenia. Efekt ten powstaje, gdy prąd jest tworzony w tych częściach przetwornika obrazu, które nie są normalnie wystawione na światło, co powoduje wzrost temperatury przetwornika obrazu lub obwodu zasilania przetwornika obrazu. Może się tak również stać przy fotografowaniu z wysokim ustawieniem ISO w wysokiej temperaturze. Aby zmniejszyć poziom zakłóceń, aparat automatycznie włącza funkcję redukcji zaszumienia. g [Noise Reduct.] (str. 61) 18 PL

19 Korzystanie z filtrów artystycznych 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na ART. Zostanie wyświetlone menu fi ltrów artystycznych. Wybierz fi ltr za pomocą przycisków FG i naciśnij przycisk Q. ART 1 1 Pop Art Typy filtrów artystycznych j Pop Art k Soft Focus l Pale&Light Color m Light Tone n Grainy Film o Pin Hole 2 7 Exit s Diorama t Cross Process u Gentle Sepia v Dramatic Tone Y Key Line Wykonaj zdjęcie. Aby wybrać inne ustawienie, naciśnij przycisk Q w celu wyświetlenia menu fi ltrów artystycznych. Set 2 Podstawy fotografii Efekty artystyczne Filtry artystyczne można modyfi kować i istnieje możliwość dodawania efektów. Naciśnięcie przycisku I w menu fi ltrów artystycznych powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji. Modyfikowanie filtrów Opcja I to fi ltr podstawowy, a opcje II i dalsze dodają efekty zmieniające fi ltr podstawowy. Dodawanie efektów* Miękka ostrość, aparat otworkowy, ramki, białe krawędzie, światło gwiazd * Dostępne efekty różnią się w zależności od wybranego fi ltra. # Uwagi Jeśli dla jakości obrazu aktualnie wybrane jest ustawienie [RAW], jakość obrazu zostanie automatycznie ustawiona na [YN+RAW]. Filtr artystyczny zostanie zastosowany tylko na kopii JPEG. W zależności od obiektu zmiany tonów mogą być nierówne, efekt może być mniej widoczny lub obraz może stać się bardziej ziarnisty. Niektóre efekty mogą nie być widoczne w widoku na żywo lub podczas nagrywania sekwencji wideo. Sposób odtwarzania może się różnić w zależności od zastosowanych fi ltrów, efektów lub ustawień jakości sekwencji wideo. PL 19

20 Fotografowanie w trybie programów tematycznych 2 Podstawy fotografii 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na SCN. Zostanie wyświetlone menu programów tematycznych. Wybierz program tematyczny za pomocą przycisków FG. Naciśnij przycisk Q lub naciśnij spust migawki do połowy, aby przejść do trybu podglądu na żywo. Naciśnij przycisk Q, aby powrócić do R ekranu menu programów tematycznych. Exit SCN 1 Portrait Typy trybów programów tematycznych O Portrait (portret) s Panorama (str. 21) P e-portrait (e-portret) ( Fireworks (fajerwerki) L Landscape (krajobraz) 0 Multi. Exposure (wielokrotna Ekspozycja J Sport g Beach & Snow (plaża i śnieg) G Night Scene (nocna scena) Y Underwater Wide (podwodny szerokokątny) U Night+Portrait (noc + portret) X Underwater Macro (podwodny makro) R Sunset (zachód słońca) Backlight HDR (wyrównanie podświetlenia HDR) T Documents (dokumenty) 2 Wykonaj zdjęcie. Aby wybrać inne ustawienie, naciśnij przycisk Q w celu wyświetlenia menu programów tematycznych. Set # Uwagi W trybie [e-portrait] rejestrowane są dwa zdjęcia: zdjęcie niezmienione oraz zdjęcie z użytymi efektami [e-portrait]. Niezmienione zdjęcie jest zapisywane z aktualnie wybranym ustawieniem jakości obrazu, a zmodyfi kowana kopia w jakości JPEG (X ( )). Efekty niektórych trybów programów tematycznych nie są stosowane podczas nagrywania sekwencji wideo. 20 PL

21 Fotografowanie panoramy Po zainstalowaniu dostarczonego oprogramowania komputerowego można przy jego użyciu łączyć zdjęcia w panoramy. g Instalowanie oprogramowania (str. 74) 1 Ustaw pokrętło wyboru trybu fotografowania na SCN. 2 Wybierz opcję [Panorama] i naciśnij przycisk Q. 3 Użyj przycisków FGHI, aby wybrać kierunek panoramy. 4 Wykonaj zdjęcia, korzystając z podziałki do kadrowania ujęcia. Ostrość, ekspozycja i inne ustawienia są ustawiane podczas pierwszego zdjęcia. 125 F Wykonaj pozostałe zdjęcia, kadrując ujęcia tak, aby podziałki pokrywały się z poprzednim zdjęciem. ISO 200 M 2 Podstawy fotografii ISO 200 M 125 F [ 2 ] Exit [ 3 ] Exit Panorama może składać się z maksymalnie 10 zdjęć. Po dziesiątym zdjęciu wyświetlany jest wskaźnik ostrzegawczy (g). 6 Po wykonaniu ostatniego zdjęcia naciśnij przycisk Q, aby zakończyć serię. # Uwagi Podczas wykonywania zdjęć panoramicznych zdjęcie wykonane wcześniej w celu ustawienia pozycji nie zostanie wyświetlone. Przy pomocy ramek albo innych elementów pomocniczych wyświetlanych na zdjęciach skomponuj zdjęcie tak, by krawędzie poszczególnych zdjęć zaszły na siebie w ramkach. $ Wskazówki Naciśnięcie przycisku Q przed wykonaniem pierwszego zdjęcia przełączy aparat na menu wyboru scenerii. Naciśnięcie przycisku Q w trakcie fotografowania zakończy sekwencję zdjęć panoramicznych i umożliwi zapoczątkowanie następnej sekwencji. PL 21

22 Korzystanie z opcji fotografowania 2 Podstawy fotografii Korzystanie z instrukcji na żywo 1 Ustaw pokrętło trybu na A. 2 Po naciśnięciu przycisku Q w celu wyświetlenia instrukcji na żywo, użyj przycisków FG w bloku przycisków strzałek, aby wyróżnić daną pozycję, a następnie naciśnij przycisk Q, aby ją wybrać. Cancel Element instrukcji Change Color Saturation 3 Wybierz poziom za pomocą przycisków FG Pasek poziomu w bloku przycisków strzałek. Clear & Vivid W przypadku wybrania opcji [Shooting Tips] wyróżnij żądaną pozycję i naciśnij przycisk Q, aby wyświetlić 0 opis. Naciśnij spust migawki do połowy lub naciśnij przycisk Q, aby zapisać ustawienie. Flat & Muted Efekt wybranego poziomu będzie widoczny na ekranie. Jeśli wybrano opcję [Blur Background] lub [Express Motions], wyświetlacz powróci do normalnego stanu, ale wybrany efekt będzie widoczny na ostatecznym zdjęciu. Cancel Set 4 Wykonaj zdjęcie. Ponownie spust migawki, aby wykonać zdjęcie. Aby usunąć instrukcje na żywo z wyświetlacza, naciśnij przycisk MENU. # Uwagi Jeśli dla jakości obrazu aktualnie wybrane jest ustawienie [RAW], jakość obrazu zostanie automatycznie ustawiona na [YN+RAW]. Ustawienia instrukcji na żywo inne niż [Blur Background] i [Express Motions] nie są stosowane do kopii w formacie RAW. Przy niektórych poziomach ustawień instrukcji na żywo zdjęcia mogą wydawać się ziarniste. Zmiany poziomów ustawień instrukcji na żywo mogą nie być widoczne na monitorze. W trybie instrukcji na żywo nie można korzystać z lampy błyskowej. Zmiany w opcjach instrukcjach na żywo anulują poprzednie zmiany. Wybór ustawień instrukcji na żywo, które przekraczają ograniczenia pomiarów ekspozycji aparatu może spowodować wykonanie niedoświetlonych lub prześwietlonych zdjęć. % Wskazówki W trybach innych niż A trybu instrukcji na żywo można używać do wprowadzania dokładniejszych ustawień. g Korzystanie ze sterowania na żywo (str. 35) 22 PL

23 Sterowanie ekspozycją (kompensacja ekspozycji) Obracaj pokrętłem pomocniczym, aby wyregulować ekspozycję. Wybierz wartości dodatnie ( + ), aby rozjaśnić zdjęcia i ujemne ( ), aby je przyciemnić. Ekspozycję można regulować w zakresie ±3EV. Ujemne ( ) Bez kompensacji (0) Dodatnie (+) 2 # Uwagi Kompensacja ekspozycji nie jest dostępna w trybach A, M i SCN (tylko częściowo). Zmiana jasności świateł i cieni Aby wyświetlić okno dialogowe regulacji tonów, naciśnij przycisk F (F) i naciśnij przycisk INFO. Wybierz poziom tonów za pomocą przycisków HI. Wybierz niskie ustawienie, aby przyciemnić cienie, lub ustawienie wysokie, aby rozjaśnić światła. INFO 0 INFO +1 0 INFO ISO 200 P 125 F IS 1 j L N HD 01:02: Podstawy fotografii Kompensacja ekspozycji Poziom tonów: niski Poziom tonów: wysoki PL 23

24 2 Podstawy fotografii Korzystanie z lampy błyskowej (fotografowanie z lampą błyskową) 1 Przesuń przełącznik lampy błyskowej, aby wysunąć lampę. 2 Naciśnij przycisk # (I), aby wyświetlić opcje. 3 Użyj przycisków HI, aby wybrać tryb fotografowania z lampą błyskową, a następnie naciśnij przycisk Q. Dostępne opcje i kolejność ich wyświetlania zależą od trybu fotografowania. g Tryby lampy błyskowej, które można ustawiać za pośrednictwem trybu fotografowania (str. 25) AUTO! Błysk automatyczny Błysk z redukcją efektu czerwonych oczu # Błysk dopełniający Lampa błyskowa $ wyłączona Synchronizacja z długimi czasami!slow migawki/błysk z redukcją efektu czerwonych oczu Synchronizacja #SLOW z długimi czasami migawki #FULL, #1/4 itp. Manual Lampa błyskowa wyzwalana jest automatycznie w warunkach słabego oświetlenia lub oświetlenia od tyłu. Funkcja ta umożliwia usunięcie efektu czerwonych oczu. Lampa błyskowa wyzwalana jest zawsze, niezależnie od warunków oświetlenia. Lampa błyskowa nie będzie włączana. Połączenie synchronizacji z długimi czasami migawki z redukcją efektu czerwonych oczu. Długi czas otwarcia migawki umożliwia rozjaśnienie słabo oświetlonego tła. Dla użytkowników, którzy wolą ręczną obsługę. 4 Naciśnij do końca spust migawki. # Uwagi W trybie [! (Błysk z redukcją efektu czerwonych oczu)] migawka jest wyzwalana 1 sekundę po błyskach wstępnych. Nie ruszaj aparatem aż do zakończenia wykonywania zdjęcia. [! (Błysk z redukcją efektu czerwonych oczu)] może nie być skuteczny w pewnych warunkach. 24 PL

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

SP-720UZ. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY SP-720UZ Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego

Bardziej szczegółowo

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

TG-1. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY TG-1 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY

VH-410. Instrukcja obsługi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY VH-410 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotografi cznego fi rmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić jego jak

Bardziej szczegółowo

FE-4040/FE-4020/X-940

FE-4040/FE-4020/X-940 CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY FE-00/FE-020/X-90 Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowego aparatu fotograficznego firmy Olympus. Aby optymalnie wykorzystać funkcje swojego nowego aparatu i zapewnić

Bardziej szczegółowo

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 2-689-106-12 (1) Przed rozpoczęciem operacji Używanie funkcji fotografowania Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa (DSLR) Poradnik użytkownika/ Usuwanie problemów 100 DSLR-A100 Używanie funkcji oglądania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika POLSKI

Podręcznik Użytkownika POLSKI Podręcznik Użytkownika Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0600-E02 PL DIGITAL CAMERA X0 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HG10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HG10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Bardziej szczegółowo

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27

DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Instrukcja obsługi funkcje zaawansowane Cyfrowy aparat fotograficzny Model DMC-TZ30 DMC-TZ31 DMC-TZ27 Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi poniżej podanymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát

Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát 4-32-058-93() Cyfrowy aparat fotograficzny Digitální fotoaparát DSC-HX Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POLSKI

Instrukcja obsługi POLSKI Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, w tym z częścią Środki ostrożności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E

Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E Kliknij Podręcznik kamery Handycam DCR-SR37E/SR38E/SR47E/SR48E/SR57E/ SR67E/SR77E/SR87E 2009 Sony Corporation 4-124-312-12(1) PL Korzystanie z pozycji Podręcznik kamery Handycam W niniejszej pozycji Podręcznik

Bardziej szczegółowo

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI

/ D60 / D70. Podręcznik Użytkownika POLSKI Dziękujemy za zakup aparatu firmy Samsung. Niniejszy podręcznik pomoże Państwu zapoznać się z możliwościami nowego aparatu, takimi jak wykonywanie i przesyłanie zdjęć oraz korzystanie z wyspecjalizowanego

Bardziej szczegółowo

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-E1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL01756-E00 PL DIGITAL CAMERA X-E1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-E1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português

Widok urządzenia. Przód urządzenia. Polski. Português Widok urządzenia Przód urządzenia Polski Português 1. Lampa błyskowa 2. Wskaźnik samowyzwalacza / lampka funkcji autom. ustawiania ostrości (autofokus) 3. Soczewka aparatu 3a Tuba obiektywu 4. Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD)

Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Instrukcja obsługi Kamera wideo wysokiej rozdzielczości (HD) Nr modelu HC-V270 HC-V260 Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować

Bardziej szczegółowo

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU

Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ. Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK. Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU 3-082-311-11(1) Digital Still Camera Digitální fotoaparát Návod k obsluze CZ Digitálny fotoaparát Návod na použitie SK Digitális fényképezőgép Kezelési útmutató HU Cyfrowy aparat fotograficzny Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 14-Z51

PRAKTICA luxmedia 14-Z51 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu

APARAT CYFROWY. Dokumentacja aparatu APARAT CYFROWY Dokumentacja aparatu Pl Zalecane funkcje COOLPIX S9500/S9400 p Szybkie efekty... A32 Bezpośrednio po zwolnieniu migawki zastosować do zdjęć różnego rodzaju efekty. Podczas sprawdzania końcowych

Bardziej szczegółowo

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi

aee-magicam.pl Instrukcja obsługi aee-magicam.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi 170 szeroki Nagrywanie HD Szklany obiektyw Zdjęcia w rozdzielkąt widzenia 1080i/60fps F2,8 czości 8 megapikseli 10x cyfrowy zoom Wodoszczelna obudowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny HP PhotoSmart 912. Instrukcja obs ugi

Cyfrowy aparat fotograficzny HP PhotoSmart 912. Instrukcja obs ugi Cyfrowy aparat fotograficzny HP PhotoSmart 912 Instrukcja obs ugi Copyright 2000 Hewlett-Packard Company. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

PRZECZYTAĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OŚWIADCZENIE FCC (Federal Communications Commission - Federalnego Urzędu Łączności USA) Niniejsze urządzenie stosuje się do rozdziału 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

Bardziej szczegółowo

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DYKTAFON CYFROWY VN-733PC VN-732PC VN-731PC Pierwsze kroki Nagrywanie Odtwarzanie Menu Używanie z komputerem PC Inne informacje 1 2 3 4 5 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup cyfrowego dyktafonu firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S)

Instrukcja obsługi. Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości VQT3A11. Nr modelu HM-TA1 1AG6P1P6088--(S) Instrukcja obsługi Przenośna kamera wysokiej rozdzielczości Nr modelu HM-TA1 Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi. VQT3A11 1AG6P1P6088--(S) Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

X-T1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania

X-T1. Podręcznik użytkownika DIGITAL CAMERA. Przed rozpoczęciem. Pierwsze kroki. Podstawy fotografowania i odtwarzania BL04713-101 PL DIGITAL CAMERA X-T1 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM X-T1 i instalować dołączone do niego

Bardziej szczegółowo