Czerwiec 2012 na GPW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czerwiec 2012 na GPW"

Transkrypt

1 Czerwiec 2012 na GPW Obligacje kolejnej spółki z WIG20 zadebiutowały na Catalyst Nowe segmenty na rynku NewConnect Walne Zgromadzenie GPW dokonało podziału zysku za rok 2011 Strona interntowa GPW Złotą Stroną Emitenta w kategorii spółek z WIG20 i mwig40. Najważniejsze wydarzenia W dniach 1-3 czerwca odbyła się 16. edycja konferencji Wall Street w Zakopanem. Impreza ta jest największym spotkaniem inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo Wschodniej. Już drugi rok z rzędu przedstawiciele warszawskiej giełdy brali udział w konferencji nie tylko jako reprezentanci instytucji organizującej obrót papierami wartościowymi w Polsce, ale także jako spółka notowana na parkiecie GPW. Podczas tegorocznej Konferencji WallStreet, odbyło się także wręczenie nagrody Heros Rynku Kapitałowego dla GPW - za najwyższe standardy w komunikacji z inwestorami indywidualnym. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Z początkiem czerwca GPW oraz PAP wprowadziły zmiany w portalu GPWInfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl). Nowe rozwiązania technologiczne umożliwią szybsze korzystanie z informacji oraz bezpośrednią komunikację spółek z akcjonariuszami i potencjalnymi inwestorami. Jednym z nowych rozwiązań zastosowanych w portalu jest system profili spółek giełdowych, dzięki któremu każda spółka może mieć wpływ na zawartość portalu w zakresie informacji inwestorskich o swoich przedsięwzięciach, wskaźnikach finansowych, planach i prognozach. Od początku czerwca użytkownicy serwisu uzyskali również możliwość subskrypcji poprzez kanał RSS kompletnego zestawu informacji na temat konkretnej spółki. GPWInfostrefa powstała przed pięciu laty w wyniku współpracy Serwisu PAP Biznes Polskiej Agencji Prasowej i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przy wsparciu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Portal od początku prowadzony jest w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. W dniu 27 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2011 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę

2 dywidendy kwotę ,00 zł. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 1,44 zł (jeden złoty czterdzieści cztery grosze). ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 6 lipca 2012 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2012 r. Dodatkowo Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 27 czerwca 2012 r. powołało w skład Rady Giełdy Marka Słomskiego w miejsce Jacka Jaszczołta, który zrezygnował z członkostwa w Radzie. W czerwcu rozstrzygnięty został konkurs Złota Strona Emitenta organizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Strona internetowa GPW otrzymała główne wyróżnienie w kategorii spółek z WIG20 i mwig40. Zwycięzcy zostali wyłonieni w wyniku 3-etapowej kwalifikacji, a strony internetowe oceniane były przez Kapitułę Konkursu, w której skład weszły znane osobistości z rynku kapitałowego oraz eksperci w takich dziedzinach jak grafika, komunikacja marketingowa, dziennikarstwo, ekonomia czy relacje inwestorskie. Jurorzy szczególną uwagę zwracali na te aspekty stron, które są najważniejsze dla jasnej i skutecznej komunikacji spółki z inwestorami: kompletność i przejrzystość dokumentacji zamieszczonej na stronie, intuicyjność nawigacji i estetyka strony oraz wykorzystywanie nowoczesnych sposobów komunikacji z inwestorami. Ocenie podlegały również: poprawność zastosowanych technologii, intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji. Jury konkursu brało pod uwagę nie tylko własne opinie, lecz także inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i zagranicznych. W dniach czerwca 2012 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie po raz kolejny uczestniczyła w międzynarodowych targach derywatów - International Derivatives Expo (IDX) odbywających się w Londynie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez amerykańskie organizacje: Futures Industry Association (FIA) i Futures and Options Association (FOA).. Targom tradycyjnie towarzyszyła dwudniowa konferencja poświęcona obecnej sytuacji i tendencjom na światowych rynkach instrumentów pochodnych. Wiele uwagi poświęcono systemom rozliczeniowym, rozwojowi rynku opcji oraz wpływowi handlu algorytmicznego na rynek. W wydarzeniu udział wzięło kilkadziesiąt firm działających na rynkach derywatów, międzynarodowe giełdy instrumentów pochodnych i dostawcy specjalistycznego oprogramowania. Zmiany w indeksach Po sesji 15 czerwca przeprowadzone zostały okresowe zmiany indeksów Głównego Rynku i NewConnect oraz indeksu WIG-CEE obejmującego spółki z obydwu rynków. Listy uczestników indeksów WIG20 i mwig40 pozostały bez zmian. W indeksie swig80 akcje spółek: FERRUM, HERKULES, HBPOLSKA oraz MIRBUD zostały zastąpione przez ATLANTIS, EKOEXPORT, MERCOR oraz NEUCA. Po zmianach okresowych nowymi uczestnikami indeksu WIG-CEE zostały spółki słoweńskie: KRKA i NOVAKBM oraz czeska spółka TWIGONET.

3 Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w czerwcu Od początku roku WIG20 8,54 6,1 MWIG40 2,44 5,81 SWIG80 2,52 12,05 WIG-PLUS -1,31 5,3 WIG 7,98 8,55 Spośród wszystkich spółek giełdowych notowanych na głównym rynku 215 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w czerwcu Spółka Kurs Kurs * Zmiana % ANTI 2,13 0,75 184,00 SKOTAN 4,31 3,00 43,67 BETACOM 6,82 4,90 39,18 *dla debiutantów kurs odniesienia z dnia debiutu Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły mln zł i były o 8% wyższe od obrotów w maju. Na rynku terminowym obroty wyniosły mln zł i były o 12% niższe niż w poprzednim miesiącu. Obroty instrumentami (mln zł) Akcje i PDA* 15413,86 Obligacje* 61,07 ETF* 30,75 Kontrakty terminowe Wartość** 22572,26 Wolumen (szt.) Opcje Wartość** 16,12 Wolumen (szt.) Produkty strukturyzowane Wartość* 16,13 Wolumen (szt.) *bez transakcji pakietowych **liczone wg wartości kontraktów/opcji Najważniejsze wydarzenia Z dniem 26 czerwca weszły w życie nowe regulacje rynku NewConnect stanowiące realizację zapowiedzianej na początku tego roku reformy tego rynku majacej na celu podniesieni jakości tego rynku. W ich efekcie zostały zwiększone wymogi wobec emitentów tego rynku oraz wprowadzona została ich segmentacja mająca na celu zwiększenie ich rozpoznawalności

4 Zgodnie z nowymi regulacjami NewConnect GPW nałożyła na dziewięciu emitentów obowiązek zlecenia sporządzenia analizy sytuacji finansowej i gospodarczej oraz perspektyw prowadzenia działalności. Nałożenie tego obowiązku ma miejsce w przypadku gdy w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione wątpliwości, że okoliczności prowadzenia działalności przez emitenta mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu lub interes uczestników obrotu. Ogłoszona po raz pierwszy w dniu 27 czerwca br. segmentacja spółek NewConnect dopuszcza przypisanie spółek do jednego z segmentów: NC Lead (tak jak dotychczas segment liderów) oraz NewConnect: High Liquidity Risk i Super High Liquidity Risk. Do segmentu HLR trafiły spółki z kapitalizacją w wolnym obrocie nieprzekraczającą 1 mln zł. Te z nich, których przeciętny kurs wynosi mniej niż 10 gr. lub zmienność tego kursu przekracza 10 proc. (w obu przypadkach brane są pod uwagę średnie kwartalne) zostały zakwalifikowane do SHLR. Do tego segmentu trafiły również akcje emitentów, którzy pozostają w upadłości. Kwalifikacja spółki do HLR skutkuje wykreśleniem jej akcji z indeksów NewConnect, a kwalifikacja do SHLR dodatkowo prowadzi do przeniesienia notowań emitenta do systemu jednolitego. Wprowadzenie nowych segmentów na rynku NewConnect jest dodatkową, ważną informacją dla inwestorów, którzy znając kryteria doboru spółek do HLR i SHLR, z dużo większą ostrożnością będą podejmować decyzje inwestycyjne. Debiuty 4 czerwca - Triceps.pl Do podstawowej oferty Spółki, której głównymi odbiorcami są osoby czynnie uprawiające fitness, kulturystykę i sporty walki, należy dystrybucja suplementów diety oraz odżywek dla sportowców. 6 czerwca - AlejaSamochodowa.pl Podstawową działalnością spółki jest internetowa sprzedaż części samochodowych do pojazdów samochodowych czołowych producentów znanych marek. Ponadto spółka prowadzi dodatkową sprzedaż części oraz akcesoriów samochodowych w dwóch salonach sprzedaży pod nazwą Aleja Samochodowa mieszczących się w Warszawie. 8 czerwca - spółka V Group V Group działa w branży telefonii komórkowej. Spółka zamierza skupiać spółki posiadające punkty sprzedaży produktów i usług operatorów sieci GSM, działających na terenie Polski, tworząc w ten sposób strukturę o charakterze holdingu. 11 czerwca - VIVID GAMES Vivid Games zajmuje się projektowaniem i produkcją gier na konsole przenośne i stacjonarne, komputery klasy PC i Mac, oraz smart fony. Emitent jest licencjonowanym partnerem Apple, Sony oraz Nintendo, co umożliwia Spółce projektowanie gier na konsole i urządzenia tych producentów.

5 12 czerwca - Apache Quest SA. Spółka jest w początkowej fazie rozwoju (start up). Jest właścicielem pięciu internetowych serwisów o informacyjno-rozrywkowych adresownych do osób interesujących się nowoczesnym stylem życia. 13 czerwca - Kancelaria Medius Emitent świadczy usługi windykacyjne, a w szczególności usługi windykacji na zlecenie, wykupu portfeli wierzytelności, serwisowania i zarządzania wierzytelnościami oraz usługi prawne dla podmiotów gospodarczych. 15 czerwca - OSTATNIEMIEJSCA.PL Spółka funkcjonuje w branży turystycznej, oferując agencyjną sprzedaż szeroko rozumianych usług turystycznych. Emitent prowadzi sprzedaż za pośrednictwem portali internetowych, oddziałów własnych oraz sieci mobilnych i stacjonarnych agentów na terenie całej Polski. 15 czerwca - INVENTI INVENTI S.A. jest przedsiębiorstwem działającym na szeroko rozumianym rynku energii. Spółka koncentruje swoją działalność na przygotowywaniu nowych projektów w obszarach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 18 czerwca - AEDES Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług budowlano montażowych.. Spółka oferuje wykonawstwo pełnego zakresu prac budowlanych: od pojedynczych robót budowlanych poprzez generalne wykonawstwo obejmujące prowadzenie robót zasadniczych. 19 czerwca - Reklamofon.pl Źródłem przychodów spółki są opłaty wnoszone przez reklamodawców zainteresowanych dotarciem do użytkowników serwisu Reklamofon.pl. Reklamofon.pl jest serwisem internetowym, który umożliwia indywidualnemu użytkownikowi wykonywanie darmowych połączeń telefonicznych. 20 czerwca - Your Image Spółka działa na szeroko rozumianym rynku kreowania wizerunku i promocji za pomocą Internetu. Emitent prowadzi również kampanie marketingowe - w ofercie znajdują się usługi tworzenia oraz zarządzania reklamami, prowadzenie blogów, publikacja artykułów sponsorowanych, marketing wirusowy oraz dynamicznie rozwijający się social media marketing.

6 21 czerwca - AdMassive Przedmiotem działalności spółki jest oferowanie przedsiębiorstwom usług marketingowych i technologicznych. Głównym adresatem usług jest segment dużych sieciowych firm polskich i zagranicznych, którym Emitent dostarcza rozwiązania w ramach zintegrowanej komunikacji marketingowej. 25 czerwca - VELTO Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest tworzenie i rozwój serwisów internetowych. 27 czerwca - LS TECH - HOMES Celem działalności spółki jest wprowadzenie na rynek szerokiej gamy produktów kompozytowych do stosowania w budownictwie, drogownictwie, górnictwie. Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w czerwcu Od początku roku NCINDEX -2,34-11,82 NCXLIFESCI -3,62-5,41 Spośród spółek notowanych na NewConnect 136 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w w czerwcu Spółka Kurs Kurs * Zmiana % ATSENERGY 0,19 0,27 209,63 MOBINI 2,10 0,89 135,96 BABY 1,02 0,45 126,67 *dla debiutantów kurs odniesienia z dnia debiutu Obroty akcjami i prawami do akcji na NewConnect wyniosły 54,4 mln zł i były o 26% niższe od obrotów w maju. Obroty instrumentami (mln zł) * Akcje 47,03 PDA 7,39 *bez transakcji pakietowych Debiuty

7 27 czerwca na rynku obligacji Catalyst zadebiutowały papiery dłużne o wartości 1 mld zł wyemitowane przez PKN Orlen - jest to największa wartości emisji, jaka została wprowadzona na Catalyst w tym roku. Obligacje zostały wyemitowane przez płocki koncern paliwowy w lutym br. Trafiły wtedy do OFE (61,8 proc.), firm ubezpieczeniowych (27,2 proc.) i funduszy inwestycyjnych oraz Asset Management (11 proc.). Jednym z powodów wprowadzenia obligacji Orlenu na rynek instrumentów dłużnych GPW była chęć sprostania oczekiwaniom funduszy emerytalnych, które kupując obligacje spółki liczyły, że docelowo trafią one do obrotu, co zapewni ich pełną standaryzację i przejrzystość. Obligacje komunalne: 28 czerwca - Gmina Miasto Elbląg. Wartość emisji: zł Obligacje korporacyjne: 5 czerwca IDEON S.A. Wartość emisji: zł 6 czerwca - DEBT TRADING PARTNERS SP. Z O.O. S.K.A. Wartość emisji: zł 21 czerwca - Koncept WS sp. z o.o. S.K.A Wartość emisji: zł 27 czerwca - POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. Wartość emisji: zł Dane statystyczne Obroty na Catalyst (mln zł) * w czerwcu w maju GPW 45,45 42,94 BondSpot 1021,24 3,25 Razem 1066,69 46,19 Instrumenty o najwyższych obrotach na Catalyst* Instrument (mln zł) PLK ,37 KRU0713 5,17

8 KRU0514 4,37 KRU0914 4,35 RNK1213 2,85 * obroty łączne z GPW i BondSpot Obroty: Treasury BondSpot Poland (mld zł) w czerwcu w maju Rynek kasowy 31,0 39,11 Transakcje warunkowe 43,9 49,88 Razem 74,9 88,99 Obroty: Energia elektryczna poee RE GPW oraz Towarowa Giełda Energii Transakcje spot (TWh) 1,75 1,81 Czerwiec 2012 Maj 2012 Transakcje terminowe (TWh) 10,07 7,30 Prawa majątkowe Towarowa Giełda Energii Czerwiec 2012 Maj 2012 Rynek praw majątkowych (TWh) 6,07 5,23

Kwiecień 2013 na GPW

Kwiecień 2013 na GPW Kwiecień 2013 na GPW 15 kwietnia odbyła się pierwsza sesja giełdowa w nowym systemie transakcyjnym Universal Trading Platform (UTP) Ważne zmiany w regulacjach w Alternatywnym Systemie Obrotu,. Grupa GPW

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2012 na GPW

Kwiecień 2012 na GPW Kwiecień 2012 na GPW Dwie kolejne spółki zagraniczne wśród 15 debiutantów na giełdowych rynkach akcji i obligacji, Zlecenia typu cross dostępne od początku kwietnia, GPW pierwszym rynkiem w Europie pod

Bardziej szczegółowo

Maj 2013 na GPW. Debiuty spółek. Inne wydarzenia

Maj 2013 na GPW. Debiuty spółek. Inne wydarzenia Maj 2013 na GPW 53. zagraniczna spółka zadebiutowała na GPW (Immofinanz AG) Miesięcznik Euromoney uhonorował Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie tytułem Najlepsza giełda finansowa w Europie Środkowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2011 na GPW

Sierpień 2011 na GPW Sierpień 2011 na GPW 4 rocznica rynku NewConnect i 300 notowanych spółek, GPW podała wyniki finansowe za pierwsze półrocze, Debiut 10. spółki ukraińskiej na Głównym Rynku GPW, 22 debiuty na NewConnect

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2007 na GPW Debiuty Automotive Components Europe J.W. Construction Holding PolRest Kredyt Inkaso MOJ. Grupa Finansowa Premium.

Czerwiec 2007 na GPW Debiuty Automotive Components Europe J.W. Construction Holding PolRest Kredyt Inkaso MOJ. Grupa Finansowa Premium. Czerwiec 2007 na GPW Debiuty W czerwcu zadebiutowało na GPW 10 nowych spółek, w tym 2 spółki zagraniczne oraz dwie na zasadzie przeniesienia z pozagiełdowego rynku MTS-CeTO. 1 czerwca - Automotive Components

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny NCIndex30

Raport analityczny NCIndex30 Raport analityczny NCIndex30 Największa organizacja inwestorska w Polsce! Dołącz do nas! Edukacja i analizy Ochrona Praw Zniżki Z nami zyskujesz: zniżki m.in. na prowizje w domach maklerskich, szkolenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie

Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie Działamy po to, by chronić Wasze zdrowie Polska Grupa Farmaceutyczna Raport Roczny 2007 PGF Raport Roczny 2007 1 Budujemy wartość dla akcjonariuszy Notowania akcji PGF na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju

Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju PATRONAT: Raport: NewConnect Podsumowanie rozwoju Czerwiec 2013 1 Raport: NewConnect podsumowanie rozwoju Zawartość 01 Wstęp do raportu 3 02 Podsumowanie rozwoju 4 Indeksy rynkowe 4 Aktywność emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IPO 2008

Raport półroczny IPO 2008 www.ipo.pl 1 Raport półroczny IPO 2008 Anna Janus Prezes IPO.pl SPIS TREŚCI Wstęp 4 Struktura debiutów 6 Ranking debiutów giełdowych 9 Największy debiut 9 Najatrakcyjniejszy debiut 9 Najbardziej znaczący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności BZ WBK w 2012 r.... 3 II. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ DLA FIRM 2010

KAPITAŁ DLA FIRM 2010 Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Rozwój na pełnych żaglach PARTNER GŁÓWNY PATRONI HONOROWI PATRONI MEDIALNI Nasze usługi pasują idealnie Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Biurowiec Focus al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo