NASTĘPNY ETAP REALIZACJI PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z UE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASTĘPNY ETAP REALIZACJI PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z UE."

Transkrypt

1 Nr 22/2011 NASTĘPNY ETAP REALIZACJI PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z UE. W naszym szpitalu trwa kolejny etap realizacji projektu pn. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych w powiecie chełmińskim poprzez modernizację oraz doposażenie SP ZOZ w Chełmnie dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata Generalny remont prowadzony jest na Oddziale Intensywnej Terapii, gdzie zostaną wymienione wszystkie instalacje i doprowadzone zostaną siecią gazy medyczne. Oddział powiększy się również o trzecią salę. Na Oddział zakupiony został już nowy sprzęt, który sukcesywnie przyjeżdża do naszego szpitala: cztery łóżka do intensywnej terapii; ssaki; pompa do przetaczania płynów infuzyjnych z funkcją ogrzewania tzw. hotline dla pacjentów np. wyziębionych wymagających podawania płynów o odpowiedniej temperaturze oraz dozowania płynów w wyznaczonym czasie; defibrylatory - do przywracania pracy serca; system monitorowania aparaty do monitorowania funkcji życiowych wraz z całą centralą monitorującą; - wielofunkcyjne urządzenie do ciągłych terapii nerkozastępczych, którego celem jest stałe lub czasowe zastąpienie funkcji nerek, które zostały uszkodzone w wyniku odwracalnych lub nieodwracalnych zmian; Na Blok Operacyjny kupiliśmy trzy aparaty do znieczulenia ogólnego z respiratorami anestetycznymi, które są niezbędne podczas zabiegów operacyjnych oraz diatermie z systemem zamykania naczyń służące do cięcia i zamykania naczyń podczas zabiegów operacyjnych. Niebawem rozpocznie się długo oczekiwany remont Oddziału Chirurgicznego...

2 BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTÓW III KWARTAŁ 2011 r. ODDZIAŁ ILOŚĆ ZWROTNYCH ANKIET Chirurgiczny 70 24,4 Ginekologiczno - Położniczy 13 4,6 Rehabilitacji Ogólnej 14 21,9 Pediatryczny 50 67,6 Wewnętrzny 43 8,5 Noworodków 13 12,3 % Na podstawie wyników badań stwierdzono, że: - Pacjenci są zadowoleni ze świadczonych usług diagnostyczno leczniczych w naszym szpitalu; - Pozytywnie został oceniony przez ankietowanych personel medyczny; - Czystość oddziałów oceniana jest w 96 % bardzo dobrze i dobrze; - Możliwość identyfikacji personelu według badanych oceniana jest bardzo dobrze i dobrze w 91%; - 94% respondentów poleciłoby nasz szpital swoim znajomym. Ankietowani mieli także możliwość wpisywania różnych uwag i propozycji odnośnie pracy oddziałów i szpitala. Dotyczyły one między innymi: - Braku świetlicy z telewizorem; - Zbyt małej ilości łazienek i toalet oraz remontu poszczególnych oddziałów; - Pacjenci dziękowali personelowi na każdym z oddziałów za opiekę, życzliwość, uprzejmość, pomoc, zainteresowanie. W związku z tym, że ilość zwrotnych ankiet była niewielka zachęcamy wszystkich pracowników aby namawiali pacjentów do wypełniania ankiet zgodnie ze swoim odczuciem. Vivid S6 W Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej stoi już nowy echokardiograf. Vivid S6 jest najnowszym wysokiej klasy echokardiografem o nowoczesnym wyglądzie. Posiada duży 17 calowy monitor najnowszej generacji, dający wysoki komfort pracy. Nagrywarka DVD umożliwia archiwizację i eksport obrazów w różnych formatach.

3 Echokardiograf został zakupiony w ramach projektu zdrowotnego Narodowy Program Wyrównania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo - Naczyniowego na lata POLCARD. Umowa pomiędzy ZOZ w Chełmnie, a Ministerstwem Zdrowia o dofinansowanie zakupu echokardiografu średniej klasy zawarta została 6 czerwca 2011r. Wartość dofinansowania wyniosła zł, natomiast wkład własny ZOZ wynosi 15% wartości zakupionego sprzętu, czyli ok. 36,5 tys. zł. KONKURS OFERT Aktualnie przeprowadzany jest konkurs ofert na lecznictwo szpitalne. W chwili obecnej procedura konkursowa jest w toku, a wyniki postępowań zostaną ogłoszone po podpisaniu umów z NFZ. Na pozostałe rodzaje świadczeń (SPO, REH, AOS, nocna i świąteczna opieka medyczna, psychiatria, ratownictwo medyczne) dokumentacja aktualizacyjna została złożona już w listopadzie. Postępowanie z zakresu POZ i POZT są w trakcie opracowywania. RELAKSACJA - PRZYPOMNIENIE Zajęcia relaksacyjne odbywają się w każdy czwartek o godzinie w Dziale Rehabilitacji. W dalszym ciągu można korzystać z zabiegów fizykalnych, fango, masażu pneumatycznego czy hydroterapii. Nordic Walking w soboty o Basen dla pracowników we wtorki o 19.00, dla dzieci w piątki o 17.00!!! PROCEDURY ISO Na Platformie Informacyjnej sukcesywnie pojawiać się będą zaktualizowane procedury ISO wraz z załącznikami. Wszystkie załączniki będą w formie edytowalnej tzn. będzie można je pobrać i wypełniać w komputerze! KONTROLA 14 listopada 2011r. Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna z Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę sprawdzającą z zakresu higieny pracy zalecenia zostały wykonane.

4 PRZYPOMINAMY PRACOWNIKOM O WYPEŁNIANIU KARTY ZAMÓWIENIA W KOMPUTERZE, A NASTĘPNIE WYDRUKOWANIU JEJ. WZÓR KARTY ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ NA PLATFORMIE INFORMACYJNEJ. W SKRÓCIE: INFORMACJE Z ODPRAWY ORDYNATORÓW r. 1. Omówiono proces oceny pracowników. Pani Dyrektor rozdała Ordynatorom i Koordynatorom kwestionariusze oceny pracownika celem wypełnienia stron przeznaczonych dla pracowników. 2. Poinformowano o odbiorze remontowanego terenu wokół szpitala. Drogi będą dopuszczone do użytku po otrzymaniu pisemnego protokołu odbioru. Przy wjeździe zamontowany będzie szlaban otwierany pilotem. Planowane są 62 miejsca parkingowe r. 1. Pani Dyrektor przypomniała o oddaniu brakujących formularzy ocen pracowników. 2. Poinformowano o trwającym w NFZ konkursie ofert i ofertach składanych przez ZOZ. 3. Omówiono wykonanie planów przez poszczególne działy na koniec października br. 4. Przypomniano o czekającym ZOZ audycie w związku z recertyfikacją ISO. 5. W związku z przygotowywaniem się do audytu w 2012 roku poruszono tematy: - uzupełnienie receptariusza szpitalnego; - opracowywanie standardów postępowania terapeutycznego - powołanie komisji etycznej - przygotowanie rocznych analiz niektórych zespołów i komisji r. 1. Omówiono temat szpitalnej polityki leczenia antybiotykami co przygotowano, co należy uzupełnić lub usystematyzować. 2. Poinformowano o podpisywanych kontraktach z NFZ na 2012 rok (nieznacznie wyższy kontrakt dla Działu Fizjoterapii i Poradni Ortopedycznej); 3. Przedstawiono aktualności o remontach w ZOZ r. 1. Pani Dyrektor w nawiązaniu do informacji podanych na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia przekazała i przypomniała o:

5 - zasadach wystawiania recept na leki refundowane (aktualnie obowiązuje Wykaz Leków Refundowanych wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 roku); - obowiązku lekarza sprawdzania czy pacjent ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, wg obowiązujących przepisów (komunikat NFZ z dnia r.); - braku obowiązku odnotowania przez lekarza w dokumentacji pacjenta recept pro auctore i pro familia ; - obecnym braku rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie leczenia jednodniowego (aktualnie nie dotyczy naszego zakładu) - możliwości sprawdzenia wysokości refundacji za leki wypisane przez poszczególnych lekarzy - polityce lekowej Apteki szpitalnej i przygotowywaniu przetargu na leki po weryfikacji listy 2. Pani Dyrektor ponownie przypomniała o dyscyplinie pracy. INFORMACJE Z ODPRAW PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH r. 1. Przeprowadzono szkolenie na temat stref sanitarnych. 2. Przedstawiono wykaz środków dezynfekcyjnych na 2012 rok. 3. M. Bagińska, H. Warszińska, E. Musiałowska, A. Płotkowiak zostały wyznaczone do aktualizacji procedury Przymus bezpośredni. 4. M. Cieszkowska i N. Żeglarska zostały wyznaczone do przygotowania programu edukacyjnego na temat cukrzycy, który ma być wykorzystany w całym szpitalu. 5. Zespół ds. Odleżyn przedstawił zalecenia do spraw profilaktyki p/odleżynowej i leczenia odleżyn. 6. I. Mazurek została wyznaczona do opracowania procedur postępowania z laryngoskopem, respiratorem, ssakiem. 7. Pani Marzanna Ossowska przedstawiła analizę: zużycia rękawic jałowych na bloku operacyjnym; zużycia środka do dezynfekcji na bloku operacyjnym, oddziale chirurgicznym, oddziale wewnętrznym, OIT, oddziale pediatrycznym, Poradni Chirurgicznej, Rehabilitacji r. 1. Wręczono zebranym zasady przechowywania sprzętu medycznego. 2. Omówiono przygotowany Plan Higieny. 3.Omówiono zasady przeprowadzania walidacji termometrów jednakowe na każdym oddziale. 4. Koordynator Kuchni Szpitalnej Jolanta Pawelczuk przedstawiła projekt kontroli lodówki z żywnością, który został zaakceptowany przez pielęgniarki oddziałowe.

6 5. Kierownik Apteki Szpitalnej Grzegorz Badzian przekazał zebranym ogólne zasady przechowywania leków, materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych oraz karty charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego oraz termometry do pomieszczeń i lodówek. 6. Omówiono działanie środków do dezynfekcji pielęgniarki otrzymały materiały. 7. Przedstawiono protokoły z analizy zużycia środków dezynfekcyjnych. 8. Pielęgniarki Oddziałowe otrzymały przygotowane plany higieny sali chorych, łazienki pacjentów, dyżurki pielęgniarek, brudownika, bloku operacyjnego r. 1. Ustalono zastępstwa na stanowiskach kierowniczych: Krystynę Wołowik zastępuje Katarzyna Linkowska Elżbietę Ziółkowską zastępuje Krystyna Wiśniewska Izabelę Mazurek zastępuje Anna Resmer Ewę Musiałowską zastępuje Aleksandra Ossowska Henrykę Warszińską zastępuje Ewa Kamińska Annę Płotkowiak zastępuje Danuta Pantlinowska Alicję Poniatowską zastępuje Katarzyna Trzcińska Irenę Wietrzykowską zastępuje Renata Górna Marzannę Bagińską zastępuje Agnieszka Pawska Grażynę Glamowską zastępuje Ewa Pępek 2. Poinformowano o stworzeniu w szpitalu Biblioteki Pielęgniarki i Położnej. Pielęgniarki oddziałowe zostały zobowiązane do przedstawienia propozycji zakupu książek i czasopism. 3. Przedstawiono zaktualizowaną Procedurę Utrzymanie właściwego stanu sanitarno higienicznego r. 1. Przedstawiono protokoły z kontroli dokumentacji pielęgniarskiej z oddziałów: chirurgicznego, pediatrii i ZOL. 2. Oceniano Ekipy sprzątające r. 1. Rozdano zebranym obowiązujące instrukcje. 2. Omówiono przygotowany pakiet na środki czystości. 3. Pielęgniarki Oddziałowe otrzymały do analizy zużycie sprzętu jednorazowego użytku.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śląski KSIĘGA JAKOŚCI Niniejsza Księga Jakości przeznaczona jest do wykorzystania w działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu

Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu NY IST YCZ IZ IEK OP DR EJ OT N OW PU BLIC ZN YS PEC JAL ŁAD ZAK Q CERTYFIKAT 2010/15 W INOWROCŁAWIU Projekt: Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r.

SPRAWOZDANIE. z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok. Olsztyn 25.03.2014r. za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2013 rok Olsztyn 25.03.2014r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII 71-730 Szczecin ul. Strzałowska 22 Tel. Centrala (91) 42-51-410 e-mail: szpital@onkologia.szczecin.pl www.onkologia.szczecin.pl, DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA SZCZECIN -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg)

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg) Katowice, dnia 1 grudnia 2014 r. BPK.574.1.2014.MKl Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg) 1. Wprowadzenie. Na podstawie artykułu 19

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość!

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. Nowość! ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ LISTOPAD 2014 Numer 11 (60) ISSN 2353-2580 S E R W I S M E N E D Ż E R Ó W, W Ł A Ś C I C I E L I I K A D R Y Z A R Z Ą D Z A J Ą C E J Nowość! DYŻUR TELEFONICZNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim będącym jednostką organizacyjną Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-28-02/2012/2013 P/12/145 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/145 Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

Od Dyrektora Naczelnego

Od Dyrektora Naczelnego Od Dyrektora Naczelnego Rozpoczęliśmy czas zmian. Początek jest bardzo dobry. Jednak dużo ważniejsze od tego jak się zaczyna, jest to, jak się koń czy. Po pełnej mobilizacji wszystkich pracowników ACK

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

A. Plan inwestycyjno - remontowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2011 rok

A. Plan inwestycyjno - remontowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na 2011 rok PLAN INWESTYCYJNY NA 2011 ROK SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE W ZAKRESIE ZADAŃ REMONTOWYCH I ZAKUPÓW APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ WYPOSAŻENIA A. Plan inwestycyjno - remontowy Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OCENY OFERT I NARZUCONYCH KRYTERIÓW OCENY NFZ. Mirosław Wójciak Arłamów - 08.05.204 r PODSTAWA PRAWNA Zarządzenie Nr /204/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PLAN PRACY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2012 ROK CENTRALA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Warszawa, grudzień 2011 r. Plan pracy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok L.p. /cel/ Zadania służące

Bardziej szczegółowo