Rzeszów, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 865 UCHWAŁA NR II/106/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA" z dnia 3 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rzeszów, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 865 UCHWAŁA NR II/106/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA" z dnia 3 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 5 marca 2014 r. Poz. 865 UCHWAŁA NR II/106/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA" z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej w komunikacji MKS obsługujących tereny gmin związkowych Związku Gmin,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa Na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 i art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 33a ust. 6 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.), art. 15 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 16 października 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz 16 ust. 3 pkt 5 Statutu Związku, Zgromadzenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa uchwala, co następuje: 1. Ustala się ceny za usługi przewozowe osób środkami transportu zbiorowego komunikacji MKS na obszarze Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 4 do niniejszej uchwały Ustala się uprawnienia do przejazdów środkami transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w komunikacji MKS, a także wysokość ulg stosowanych w komunikacji MKS zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uprawnienia do nabycia biletu socjalnego lub przejazdów z ulgą samorządową środkami transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa posiadają tylko mieszkańcy Gmin, które są członkami tego Związku. 3. W przypadku zbiegu uprawnień do kilku ulg pasażer ma prawo tylko do jednej wybranej przez siebie ulgi. 3. Określa się przepisy taryfowe dotyczące przewozu osób środkami transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa w komunikacji MKS, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa. 5. Traci moc Uchwała Nr II/87/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa z dnia r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych liniach podmiejskich obsługujących tereny gmin związkowych.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin,,PKS'' Wiesław Dronka

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz. 865 Załącznik nr 1 do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin nr II/106 /2014 z dnia 3 marca 2014 r. CENY BILETÓW I INNE OPŁATY za korzystanie z usług przewozowych osób środkami transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa Rodzaj biletu Cena biletu (w zł) Ogólnodostępny Bilet jednoprzejazdowy na teren gminy 2,00 Bilet jednoprzejazdowy strefa I 2,00 Bilet jednoprzejazdowy strefa II 2,80 Bilet jednoprzejazdowy strefa III 3,50 Bilet jednoprzejazdowy strefa IV (i pow. III stref) 4,70 Bilet miesięczny na teren gminy 70,00 Bilet miesięczny strefa I 70,00 Bilet miesięczny strefa II 114,00 Bilet miesięczny strefa III 130,00 Bilet miesięczny strefa IV 140,00 Bilet miesięczny sieciowy imienny (dla wszystkich stref) 160,00 Bilet miesięczny sieciowy imienny ulgowy (dla wszystkich stref) 90,00 Bilet RODZINNY strefa II 99,00 Bilet RODZINNY strefa III 106,00 Bilet RODZINNY strefa IV 125,00 Bilet jednoprzejazdowy socjalny Bilet socjalny okresowy (ważny maksymalnie 360 dni) 1,00 10,00 Bilet socjalny miesięczny 12,00 Opłata za przewóz bagażu i zwierząt 1,50 II. Przepisy szczególne dotyczące nabywania biletów. 1. Na bilet elektroniczny składa się EM Karta z zapisanymi danymi biletu wraz z paragonem fiskalnym. 2. W przypadku utraty biletu należy zgłosić się do kierownika kas w Wydziale Obsługi Podróżnych:

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz w miejsce utraconego paragonu na podstawie EM Karty wydawane jest zaświadczenie potwierdzające zakup biletu - w miejsce utraconej EM Karty na podstawie paragonu wydawana jest nowa EM Karta na której dokonuje się ponownego zapisu biletu. 3. Pierwsza EM - Karta do biletu elektronicznego wydawana jest bezpłatnie. W przypadku uszkodzenia EM Karty z winy pasażera lub jej utraty za wydanie nowej EM Karty pobiera się opłatę w wysokości 12,20 zł. 4. Cena biletu wieloprzejazdowego jest równa wielokrotności biletu jednoprzejazdowego, z rabatem w wys. 10%. III. OPŁATA DODATKOWA Lp. POWÓD NAŁOŻENIA OPŁATY DODATKOWEJ OPŁATA DODATKOWA 100,00 zł przejazd pasażera bez odpowiedniego dokumentu 1. (50 - krotność ceny najtańszego biletu przewozu jednoprzejazdowego normalnego) 2. przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 3. naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt 4. spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 80,00 zł (40 - krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego normalnego) 40,00 zł (20 - krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego normalnego) 300,00 zł (150 - krotność ceny najtańszego biletu jednoprzejazdowego normalnego) 1. Wysokość opłat dodatkowych ustalonych w Lp. 1-3 obniża się o 30% w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty. 2. Zwrot pobranej należności za przewóz i opłaty dodatkowej lub umorzenie wezwania do zapłaty może nastąpić w przypadku przedłożenia nie okazanego w czasie kontroli (nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu): ważnego imiennego biletu okresowego zakupionego przed kontrolą, ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej wynoszącej 10,00 zł.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz. 865 Załącznik nr 2 do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin nr II/106 /2014 z dnia 3 marca 2014 r. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ORAZ WYSOKOŚĆ STOSOWANYCH ULG w środkach transportu zbiorowego na terenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa (ZG PKS ) I. Ustala się uprawnienia do ulgi samorządowej 20% na podstawie biletów jednoprzejazdowych Lp. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych samorządowych 1. Dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego 2. Osoby niepełnosprawne mieszkańcy Związku Gmin - z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy dawna II grupa inwalidzka 3. Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu mieszkańcy Związku Gmin 4. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i policealnych do 24 roku życia mieszkańcy Związku Gmin 5. Studenci mieszkańcy Związku Gmin - do ukończenia 26 roku życia 6. Uczestnicy studiów doktoranckich mieszkańcy Związku Gmin - do ukończenia 35 roku życia 7. Emeryci mieszkańcy Związku Gmin 8. Osoby pobierające rentę socjalną mieszkańcy Związku Gmin Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienia Oświadczenie opiekuna Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ z określeniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na trenie ZG PKS - lub legitymacja rencisty z określeniem całkowitej niezdolności do pracy lub II grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na trenie ZG PKS - lub orzeczenie ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera i adres zamieszkania na trenie ZG PKS Legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z wpisem inwalida słuchu wraz z dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na terenie ZG PKS Ważna legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego przez MENiS, potwierdzająca adres zamieszkania na terenie ZG PKS Ważna legitymacja studencka, potwierdzająca adres zamieszkania na terenie ZG PKS Ważna legitymacja doktoranta wraz z dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na terenie ZG PKS Legitymacja emeryta wraz z dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na trenie ZG PKS lub prawomocna decyzja o przyznaniu świadczeń emerytalnych wraz z dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na terenie ZG PKS. orzeczenie właściwego organu o przyznaniu renty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera i adres zamieszkania na trenie ZG PKS 9. Osoby pobierające rentę Orzeczenie właściwego organu o przyznaniu renty wraz z

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz. 865 rodzinną po zmarłym współmałżonku, które wcześniej pobierały emeryturę mieszkańcy Związku Gmin dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera i adres zamieszkania na trenie ZG PKS *bilety z ulgą 20% zaokrągla do pełnych 10 groszy, poprzez odcięcie 2-go miejsca po przecinku II. Ustala się uprawnienia do przejazdów z ulgą 20% na podstawie biletów samorządowych miesięcznych trasowanych. Lp. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych samorządowych Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienia 1. Dzieci po ukończeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego 2. Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu mieszkańcy Związku Gmin Oświadczenie opiekuna Legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z wpisem inwalida słuchu wraz z dokumentem potwierdzający adres zamieszkania na terenie ZG PKS *bilety z ulgą 20% zaokrągla. do pełnych 10 groszy, poprzez odcięcie 2-go miejsca po przecinku III. Ustala się uprawnienia do przejazdów na podstawie biletów sieciowych ulgowych Lp. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych samorządowych Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienia 1. Mieszkańcy Związku Gmin -Oświadczenie o wykupieniu biletu miesięcznego trasowanego lub sieciowego ZTM Rzeszów na terenie miasta Rzeszowa wraz z dołączoną kserokopią tego biletu. -Dokument potwierdzający adres zamieszkania na terenie Związku Gmin PKS IV. Ustala się uprawnienia do przejazdów na podstawie samorządowych biletów okresowych -rodzinnych (31 dniowych). Lp. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych samorządowych Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienia 1. Pracujący mieszkańcy Związku Gmin Oświadczenie o zatrudnieniu oraz dokument tożsamości potwierdzający adres zamieszkania na terenie Związku Gmin PKS V. Ustala się uprawnienia do przejazdów na podstawie samorządowych biletów socjalnych okresowych (360 dni). Lp. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych samorządowych 1. Osoby niepełnosprawne - mieszkańcy Związku Gmin - z orzeczeniem określającym znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienia Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ z określeniem znacznego stopnia niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera i adres zamieszkania na terenie Związku Gmin PKS

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz. 865 egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) - (wraz z opiekunem na podstawie EMkarty osoby uprawnionej do ulgi) 2. Niewidomi mieszkańcy Związku Gmin wraz z przewodnikiem towarzyszącym im w pojeździe (wraz z przewodnikiem na podstawie EM-karty osoby uprawnionej do ulgi) 3. Dzieci niepełnosprawne - mieszkańcy Związku Gmin - uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub przedszkolach oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje: - z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego - wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej i z powrotem, oraz do ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, domów pomocy społecznych ośrodków wsparcia, zakładów opieki zdrowotnej, poradni Psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej (opiekunem na podstawie odrębnej EM-karty osoby uprawnionej do ulgi) - lub legitymacja rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera i adres zamieszkania na terenie Związku Gmin PKS - lub orzeczenie wydane przez ZUS z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera i adres zamieszkania na terenie Związku Gmin PKS Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ z określeniem niepełnosprawności narządu wzroku wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera i adres zamieszkania na terenie Związku Gmin PKS - lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera i adres zamieszkania na terenie Związku Gmin PKS Dla uprawnionego ważna legitymacja wydana według wzoru określonego przez MENiS wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera i adres zamieszkania na terenie Związku Gmin PKS a dla opiekuna zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową określające trasę przejazdu VI. Ustala się uprawnienia do przejazdów na podstawie samorządowych biletów socjalnych jednoprzejazdowych i miesięcznych. Osoby uprawnione do przejazdów Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający Lp. ulgowych samorządowych uprawnienia 1. Osoby, które ukończyły 70 lat życia, - mieszkańcy Związku Gmin 2. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwimieszkańcy Związku Gmin Dokument potwierdzający wiek i tożsamość pasażera oraz adres zamieszkania na terenie ZG PKS na podstawie listy zweryfikowanej przez Zarząd Okręgowy PCK, wraz z dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na terenie ZG PKS

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz. 865 Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin nr II/ 106 /2014 z dnia 3 marca 2014 r. PRZEPISY TARYFOWE dotyczące przewozu osób środkami transportu zbiorowego na terenie Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa POSTANOWIENIA OGÓLNE Do przejazdów środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa pod nazwą Międzygminna Komunikacja Samochodowa w skrócie MKS, uprawniają bilety elektroniczne. 2. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez zajęcie przez pasażera miejsca stojącego lub siedzącego w pojeździe. Z chwilą zawarcia umowy pasażer jest zobowiązany do: 1) Zakupu biletu jednoprzejazdowego lub zarejestrowania (w systemie elektronicznym pojazdu) przejazdu na podstawie biletu wieloprzejazdowego lub biletu okresowego - uprawniającego do przejazdu w określonej strefie biletowej; 2) Posiadania ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego w razie korzystania z takiego uprawnienia Pasażerowie korzystający z usług przewozowych świadczonych w ramach Międzygminnej Komunikacji Samochodowej mogą nabywać bilety: 1) normalne - za pełną odpłatnością, 2) ulgowe: a) samorządowe - uprawniające do przejazdów ulgowych na podstawie ustaleń określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały, b) ustawowe - uprawniające do przejazdów ulgowych na podstawie przepisów ustawowych, 2. Rodzaje stosowanych biletów: 1) bilety jednoprzejazdowe (normalny i ulgowy: samorządowy i ustawowy); 2) wieloprzejazdowy (normalny i ulgowy: samorządowy) uprawniający do wielokrotnego przejazdu w okresie czasu określonym odrębnie dla poszczególnych nominałów biletu: 5 - przejazdowy - okres ważności 21 dni od daty zakupu, 10- przejazdowy - okres ważności 28 dni od daty zakupu, 15 przejazdowy - okres ważności 42 dni od daty zakupu, 20 przejazdowy - okres ważności 56 dni od daty zakupu, 25 przejazdowy - okres ważności 70 dni od daty zakupu, 30 to przejazdowy - okres ważności 84 dni od daty zakupu. 3) miesięczny imienny (normalny i ulgowy; samorządowy i ustawowy) uprawniający do wielokrotnego przejazdu na określonych strefach komunikacyjnych w okresie miesiąca Kalendarzowego we wszystkie dni tygodnia;

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz ) bilet sieciowy imienny (normalny i ulgowy) - ważny w okresie miesiąca kalendarzowego; uprawniający do przejazdów we wszystkie dni tygodnia na wszystkich trasach komunikacyjnych sieci MKS, bez ograniczeń strefowych; na wszystkich trasach i liniach komunikacyjnych MKS i innych przewoźników lub organizatorów usług transportu zbiorowego, z którymi Związek Gmin PKS zawrze stosowne porozumienia taryfowe; 5) okresowy imienny normalny - ważny w okresie od 5 do 30 dni kalendarzowych a także bilet na okres 35, 40, 45, 50, 55 i 60 dni kalendarzowych uprawniający do przejazdów w określonych strefach komunikacyjnych we wszystkie dni tygodnia; 6) Bilet okresowy rodzinny ważny w okresie 31 dni kalendarzowych uprawniający do przejazdów w określonych strefach komunikacyjnych we wszystkie dni tygodnia. Ponadto posiadacz tego biletu może w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 17-tej oraz w soboty, niedziele i święta bez ograniczeń godzinowych podróżować na liniach komunikacyjnych MKS wraz z członkami najbliższej rodziny (dzieci i współmałżonek) bez dodatkowych opłat; 7) bilet socjalny okresowy bilet ulgowy wystawiany dla uprawnionych wymienionych w załączniku nr 2 pkt. IV; bilet imienny z okresem ważności maksymalnie na 360 dni liczonych od dnia zakupu, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów na wszystkich liniach autobusowych sieci komunikacyjnej MKS. W przypadku czasowego orzeczenia o niepełnosprawności, zgodnie z okresem orzeczenia nie dłużej niż 360 dni; 8) Bilet socjalny jednoprzejazdowy bilet ulgowy dla uprawnionych wymienionych w załączniku Nr 2 pkt. V, nabywany w pojeździe uprawniający do jednokrotnego przejazdu; 9) bilet socjalny miesięczny imienny bilet ulgowy wystawiany dla uprawnionych wymienionych w załączniku Nr 2 pkt. V uprawniający do wielokrotnego przejazdu na określonych strefach komunikacyjnych w okresie miesiąca Kalendarzowego we wszystkie dni tygodnia. 3. Opłata za przejazd autobusem komunikacji międzygminnej zależna jest od odległości przejazdu i zróżnicowana według stref komunikacyjnych, określanych następująco: 1) strefa I 2) strefa II 3) strefa III 4) strefa IV Granice stref wyznacza się z uwzględnieniem lokalnych warunków komunikacyjnych w porozumieniu z gminami. Granice stref w terenie oznaczone są na przystankach Pasażer rozpoczynający podróż bez ważnego biletu bezpośrednio po wejściu do pojazdu obowiązany jest nabyć bilet w pojeździe i zachować go na czas podróży. Bilet elektroniczny należy skasować (zarejestrować w systemie elektronicznym pojazdu) rozpoczynając przejazd. 2. Pasażer, który zajmie miejsce w pojeździe bez ważnego biletu ma obowiązek niezwłocznie zgłosić prowadzącemu pojazd zamiar zakupu biletu. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów u prowadzących pojazdy określone zostały w poniżej.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz Pod użytym w ust. 1 i 2 pojęciem niezwłocznie rozumie się wykonanie tej czynności jako pierwszej po wejściu do pojazdu. 4. Pasażerowi nie wolno odstępować nabytego w pojeździe biletu jednorazowego innej osobie. 5. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym. BILETY OKRESOWE Bilet wieloprzejazdowy, miesięczny i sieciowy oraz okresowy imienny (normalny i ulgowy) udostępniany jest w formie karty elektronicznej, na której dokonany zostaje elektroniczny zapis potwierdzający rodzaj i okres ważności biletu. Bilet należy skasować (zarejestrować w systemie elektronicznym pojazdu) każdorazowo po wejściu do pojazdu. 2. Pasażerowie korzystający z biletu miesięcznego lub okresowego na określoną strefę komunikacyjną są uprawnieni do przejazdów w tej strefie pojazdami każdej linii autobusowej przebiegającej w oznaczonych strefach. 3. Bilety okresowe można nabywać z zachowaniem 30-dniowego okresu przedsprzedaży ważności biletu. 4. Pasażer ma prawo dokonać zwrotu biletu miesięcznego i okresowego z potrąceniem wykorzystanych dni oraz 10% wartości biletu. Zwrotu można dokonać wyłącznie przed upływem terminu ważności biletu po przedstawieniu oryginału paragonu fiskalnego. SPRZEDAŻ BILETÓW W POJEŹDZIE Sprzedaż biletów przez kierujących pojazdami komunikacji podmiejskiej stanowi uzupełniającą formę dystrybucji biletów i może odbywać się w pojazdach nie wyposażonych w automat do sprzedaży biletów wyłącznie podczas postoju pojazdu na przystanku za odliczoną kwotę. 2. U prowadzących pojazdy można nabywać wyłącznie bilety jednoprzejazdowe a na przestankach krańcowych (pętlach autobusowych) również przedłużenie ważności (doładowanie) biletów elektronicznych z wyłączeniem biletów miesięcznych z ulgą ustawową. 3. Bilet nabywany u prowadzącego pojazd jest sprzedawany w cenie nominalnej. Od sprzedaży biletu nie jest pobierana opłata manipulacyjna. KONTROLA BILETÓW, OPŁATA DODATKOWA 6 1. Przewoźnik upoważniony jest do dokonywania kontroli prawidłowości korzystania z usług przewozowych i opłacenia przejazdu. 2. Kontroli biletowej mają prawo dokonywać wyłącznie osoby legitymujące się dokumentem uprawniającym do jej przeprowadzania, którego wzór ustala przewoźnik. 3. Osoba kontrolująca: 1) jest obowiązana do kulturalnego zachowania się i okazywania w sposób czytelny dla pasażerów identyfikatora uprawniającego do przeprowadzania kontroli biletów;

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz ) jest uprawniona do nakładania opłaty dodatkowej w wysokości przewidzianej w cenniku,; 3) ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera w celu dochodzenia roszczenia w razie nieuregulowania opłaty gotówką; 4) przeprowadza kontrolę biletów w pojeździe i przy wyjściu z pojazdu. Dokończenie kontroli rozpoczętej w pojeździe może odbywać się również na przystanku Podczas kontroli biletów, przeprowadzanej przez osoby do tego uprawnione, pasażer obowiązany jest okazać bilet uprawniający go do przejazdu, a na wezwanie przedstawić dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. 2. W razie stwierdzenia braku biletu uprawniającego do przejazdu bądź dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, pasażer jest obowiązany do przyjęcia wezwania do zapłaty i uiszczenia kwoty określonej w wezwaniu w sposób w nim określony.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz. 865 Załącznik nr 4 do Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Nr II/106/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Tabela opłat za bilety okresowe normalne Komunikacja zwykła; linie komunikacyjne Międzygminnej Komunikacji Samochodowej Liczba dni Na terenie gminy 16,80 16,80 19,60 22,40 25,20 28,00 30,50 32,90 35,40 37,80 40,30 42,70 45,20 47,60 50,10 52,50 STR I 16,80 16,80 19,60 22,40 25,20 28,00 30,50 32,90 35,40 37,80 40,30 42,70 45,20 47,60 50,10 52,50 Ze STR II do Rzeszowa 27,40 27,40 31,90 36,50 41,00 45,60 49,60 53,60 57,60 61,60 65,60 69,50 73,50 77,50 81,50 85,50 Ze STR III do Rzeszowa 31,20 31,20 36,40 41,60 46,80 52,00 56,60 61,10 65,70 70,20 74,80 79,30 83,90 88,40 93,00 97,50 Ze STR IV do Rzeszowa 33,60 33,60 39,20 44,80 50,40 56,00 60,90 65,80 70,70 75,60 80,50 85,40 90,30 95,20 100,10 105,00 na wszystkie strefy 38,40 38,40 44,80 51,20 57,60 64,00 69,60 75,20 80,80 86,40 92,00 97,60 103,20 108,80 114,40 120,00 Liczba dni Na terenie gminy 55,00 57,40 59,90 62,30 64,80 67,20 69,70 70,00 70,00 70,00 78,40 88,90 99,40 109,90 120,40 130,90 STR I 55,00 57,40 59,90 62,30 64,80 67,20 69,70 70,00 70,00 70,00 78,40 88,90 99,40 109,90 120,40 130,90 Ze STR II do Rzeszowa 89,50 93,50 97,50 101,50 105,50 109,40 113,40 114,00 114,00 114,00 127,70 144,80 161,90 179,00 196,10 213,20 Ze STR III do Rzeszowa 102,10 106,60 111,20 115,70 120,30 124,80 129,40 130,00 130,00 130,00 145,60 165,10 184,60 204,10 223,60 243,10 Ze STR IV do Rzeszowa 109,90 114,80 119,70 124,60 129,50 134,40 139,30 140,00 140,00 140,00 156,80 177,80 198,80 219,80 240,80 261,80 na wszystkie strefy 125,60 131,20 136,80 142,40 148,00 153,60 159,20 160,00 160,00 160,00 179,20 203,20 227,20 251,20 275,20 299,20

UCHWAŁA NR XLIII/570/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XLIII/570/12 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XLIII/570/2 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 kwietnia 202 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/23/ Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 20 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r.

UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. UCHWAŁA NR XL/298/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za świadczone usługi przewozowe środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. i Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat. Bilety jednorazowe. Bilet jednorazowy normalny Bilet jednorazowy - ulga (50%) ustawowa Bilet jednorazowy - ulga gminna

Taryfa opłat. Bilety jednorazowe. Bilet jednorazowy normalny Bilet jednorazowy - ulga (50%) ustawowa Bilet jednorazowy - ulga gminna Taryfa opłat Bilety jednorazowe Bilet jednorazowy normalny Bilet jednorazowy - ulga (50%) ustawowa Bilet jednorazowy - ulga gminna 3,00 zł 1,50 zł 2,00 zł Bilety okresowe 7-dniowe Bilet okresowy normalny

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 maja 2016 r. Poz. 1568 UCHWAŁA NR XXVI/511/2016 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 9 maja 2016 r. Poz. 1568 UCHWAŁA NR XXVI/511/2016 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 maja 2016 r. Poz. 1568 UCHWAŁA NR XXVI/511/2016 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w

Bardziej szczegółowo

CENNIK przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

CENNIK przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze Załącznik do Uchwały Nr 0101.XIV.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2011 r. CENNIK przewozu osób i bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze R O Z

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 2594 UCHWAŁA NR LVIII.492.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 listopada 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 2594 UCHWAŁA NR LVIII.492.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 2594 UCHWAŁA NR LVIII.492.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia cen i opłat

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEAZDÓW ŚRODKA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO AUTOBUSOWEGO L.p. UPRAWNIENI DO ULGI WYAR ULGI (%) Przejazdy w klasie drugiej na podstawie biletów jednorazowych () miesięcznych

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały nr XXI.164.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 października 2011 r.

załącznik do uchwały nr XXI.164.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 października 2011 r. załącznik do uchwały nr XXI.164.2011 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 21 października 2011 r. Założenia do projektu uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW środkami komunikacji miejskiej w Nowym Sączu realizowane na liniach komunikacji miejskiej na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w środkach publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego

Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w środkach publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego Ulgi komunikacyjne w środkach publicznego transportu zbiorowego Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 2 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 2 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego

Bardziej szczegółowo

BOI - 72. WNIOSEK o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR)

BOI - 72. WNIOSEK o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej (SKR) Urząd Miasta Szczecin Biuro Obsługi Interesantów pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 931, fax: + 48 91 42 45 282 boi@um.szczecin.pl www.szczecin.pl BOI - 72 Dane wnioskodawcy:.,...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 0150/XXV/534/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. (tekst jednolity) w sprawie Taryfy Pomarańczowej

Uchwała Nr 0150/XXV/534/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. (tekst jednolity) w sprawie Taryfy Pomarańczowej Uchwała Nr 0150/XXV/534/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. (tekst jednolity) w sprawie Taryfy Pomarańczowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna pn. ŚLĄSKIE DLA RODZINY - KARTA DUŻEJ RODZINY

Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna pn. ŚLĄSKIE DLA RODZINY - KARTA DUŻEJ RODZINY Załącznik do Uchwały Zarządu Koleje Śląskie Sp. z o.o. Nr 317/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. Koleje Śląskie Sp. z o.o. Oferta specjalna pn. ŚLĄSKIE DLA RODZINY - KARTA DUŻEJ RODZINY Obowiązuje od 1 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/494/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 16 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/494/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 16 grudnia 2008 r. UCHWAŁA NR XXXVI/494/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/33/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/33/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/33/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r.

Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y. stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej. wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

Z A S A D Y. stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej. wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu Z A S A D Y stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach są

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

CENY BILETÓW I INNE OPŁATY

CENY BILETÓW I INNE OPŁATY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr CXV/1563/10 Rady Miasta Krakowa z a 3 listopada 2010 r. CENY BILETÓW I INNE OPŁATY za korzystanie z usług przewozowych świadczonych liniami miejskimi i aglomeracyjnymi w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 9 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/307/2014 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 21 / 11. Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z dnia 16 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 21 / 11. Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z dnia 16 grudnia 2011 roku UCHWAŁA Nr 21 / 11 Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia cen za usługi przewozowe publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2016 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

UCHWAŁA NR /2016 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO Projekt UCHWAŁA NR /2016 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia.. 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XV/185/2011 RADY MIASTA KOSZALIN z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 26 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE w sprawie ustalenia stref taryfowych i opłat za usługi przewozowe oraz ustalenia osób uprawnionych do zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 26.01.2016r ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Id: CD700F07-4C60-4C5E-8E2E-7D8020F44663. Podpisany Strona 1 z 11

Id: CD700F07-4C60-4C5E-8E2E-7D8020F44663. Podpisany Strona 1 z 11 UCHWAŁA NR II/64/2011 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN "PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA" z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej na autobusowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/68/07. Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 30 marca 2007 r.

Uchwała Nr VII/68/07. Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 30 marca 2007 r. Uchwała Nr VII/68/07 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób, zwierząt i rzeczy środkami miejskiego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r.

UCHWAŁA Nr XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek. z dnia 25 stycznia 2010r. UCHWAŁA XLII/446/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 74/13. Burmistrza Miasta Hajnówka ZARZĄDZENIE Nr 74/13 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 października 2013 roku w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. Postanowienia ogólne

UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. Postanowienia ogólne UCHWAŁA NR XV..2015 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 473 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 23 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1446, z 2014 r. poz. 486, 1589, z 2015 r. poz. 1273, 2183. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XXIX/184/20 13

UCHWALA Nr XXIX/184/20 13 UCHWALA Nr XXIX/184/20 13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Rokietnica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII / 379 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie; przyjęcia programu,,karta Rodziny 3+

UCHWAŁA NR XXXVII / 379 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie; przyjęcia programu,,karta Rodziny 3+ UCHWAŁA NR XXXVII / 379 / 2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie; przyjęcia programu,,karta Rodziny 3+ Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY

ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZAŁĄCZNIK DO TARYFY OSOBOWEJ I BAGAŻOWEJ WKD ZAWIERAJĄCY TABELE OPŁAT PRZEWOZOWYCH, INNE OPŁATY PRZEWOZOWE ORAZ OPŁATY DODATKOWE, w tym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3638 UCHWAŁA NR XIII/273/15 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 28 października 2015 r.

Gdańsk, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3638 UCHWAŁA NR XIII/273/15 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3638 UCHWAŁA NR XIII/273/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: statutu żłobka "Niezapominajka"

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 UCHWAŁA Nr LXIII/1753/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik nr 1 REGULAMIN WYNAGRADZANIA Do Zarządzenia nr 46/2009 Wójta Gminy Miękinia Z dnia 13 maja 2009r. Na podstawie art. 39 ust. l i 2 ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. - o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 71 UCHWAŁA NR 277/XXIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo