Fiery E C-KM Color Server. Witamy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Witamy"

Transkrypt

1 Fiery E C-KM Color Server Witamy

2 2012 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu listopada 2012

3 Witamy 3 Witamy Niniejszy dokument Witamy zawiera wymagania systemowe oraz omówienie konfiguracji serwera Fiery E C-KM Color Server, które powinny pomóc wrozpoczęciu drukowania. Opisano w nim wstępne czynności do wykonania oraz podano odniesienia do sekcji w dokumentacji użytkownika, która zawiera szczegółowe opisy procedur. Ten dokument zawiera także opis dokumentacji użytkownika znajdującej się na dysku Dokumentacja użytkownika oraz opis instrukcji w dokumentach drukowanych. W dokumencie założono, że zostały zainstalowane składniki drukarki. Szczegółowe informacje na temat drukarki, sieci, komputerów zdalnych, aplikacji oraz systemu Microsoft Windows nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu. Przed rozpoczęciem obsługi serwera Fiery E C-KM Color Server należy zapoznać się z sekcją Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa na stronie 18. Terminy i konwencje W niniejszym dokumencie zastosowano następujące terminy i konwencje. Termin lub konwencja Aero Drukarka Fiery E 100 Tytuły pisane kursywą Objaśnienie Fiery E 100 (na ilustracjach i w przykładach) Drukarka 70-60C-KM Fiery E C-KM Color Server Inne dokumenty w tym zestawie Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 Tematy, w przypadku których dostępne są dodatkowe informacje po uruchomieniu pomocy w programie Porady i informacje

4 Witamy 4 Termin lub konwencja OSTRZEŻENIE PRZESTROGA WAŻNE Objaśnienie Ostrzeżenie dotyczące działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia. Przestroga dotycząca działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi. Wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń sprzętu lub mienia. Informacje o dokumentacji Niniejszy dokument stanowi część zestawu dostarczanego użytkownikom i administratorom serwera Fiery E 100 na dysku Dokumentacja użytkownika w formacie PDF (Portable Document Format). Pliki te można przeglądać w postaci elektronicznej na komputerze lub wydrukować za pomocą programu Adobe Reader. Pliki w postaci elektronicznej mogą zawierać łącza i odnośniki umożliwiające szybkie i łatwe wyszukiwanie potrzebnych informacji. W skład dokumentacji serwera Fiery E 100 wchodzą następujące elementy: Plan konfiguracji serwera druku zawiera graficzny przegląd minimalnych wymagań konfiguracyjnych potrzebnych do działania serwera Fiery E 100 wsieci. Dokument Witamy zawiera wprowadzenie do produktu Fiery E 100 oraz do dokumentacji użytkownika. Dokument Konfiguracja i instalacja zawiera opis czynności konfiguracyjnych i administracyjnych serwera Fiery E 100 w przypadku obsługiwanych platform i środowisk sieciowych. Zawiera także wskazówki dotyczące zapewniania usług drukowania użytkownikom. Dokument Drukowanie zawiera opis instalacji sterowników drukarek na komputerach z systemami Windows i Mac OS, tworzenia połączeń drukowania w różnych sieciach oraz drukowania z poziomu komputerów użytkowników. W dokumencie opisano opcje drukowania oraz funkcje dostępne z poziomu sterownika drukarki, zastępowanie zadań programu Command WorkStation oraz właściwości zadań wsadowego przekształcania plików. Dokument Narzędzia zawiera opisy procedur skanowania oraz instalacji, konfiguracji i obsługi narzędzi programowych znajdujących się na dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika.

5 Witamy 5 Dokument Drukowanie w kolorze zawiera opis zarządzania wydrukami kolorowymi za pomocą serwera Fiery E 100. Dokument zawiera informacje o drukowaniu w kolorze, w tym opis kalibracji serwera Fiery E 100 oraz konfigurowania opcji drukowania w kolorze na komputerach z systemami Windows i Mac OS. Dokument Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery zawiera przegląd metod i procedur zarządzania kolorami w różnych aplikacjach. Dokument Przykłady procedur zawiera objaśnienia skomplikowanych scenariuszy drukowania oraz odnośniki do odpowiednich informacji w dokumentacji. Dokument Drukowanie zmiennych danych stanowi uzupełnienie dokumentu Przykłady procedur o informacje dotyczące drukowania zmiennych danych. Dokument zawiera omówienie funkcji FreeForm oraz odpowiednich ekranów opcji. Dokument Informacje o wersji zawiera najnowsze informacje o produkcie oraz sposoby unikania ewentualnych problemów. Instalowanie dokumentacji użytkownika Uwaga: Dokumentację użytkownika można zainstalować bezpośrednio z dysku Dokumentacja użytkownika. Dokumenty można przeglądać bezpośrednio z dysku CD lub skopiować folder odpowiedniego języka na pulpit. W przypadku kopiowania plików do komputera należy zachować wszystkie pliki znajdujące się w wybranym folderze języka. Nie należy zmieniać nazw plików. W przeciwnym wypadku łącza nie będą działać prawidłowo. Instalowanie dokumentacji użytkownika na komputerze klienckim z dysku Dokumentacja użytkownika 1 Włóż dysk Dokumentacja użytkownika do stacji dysków CD-ROM. Zostanie wyświetlona zawartość dysku CD. W systemie Mac OS X zostanie wyświetlona ikona dysku, który należy kliknąć w celu wyświetlenia zawartości dysku CD. 2 Wyświetl odpowiedni folder języka. Wybrane dokumenty można skopiować na dysk twardy lub, jeśli w folderze znajduje się łącze do pliku Acrobat, kliknąć je w celu pobrania dokumentacji z Internetu.

6 Witamy 6 Wyświetlanie dokumentacji użytkownika Pliki PDF można przeglądać lub drukować za pomocą programu Reader lub Acrobat. Informacje na temat instalowania programu Reader znajdują się w witrynie internetowej firmy Adobe. Po zainstalowaniu programu Reader w celu otwarcia pliku PDF należy kliknąć dwukrotnie jego ikonę. W dokumentacji serwera Fiery E 100 można wyszukać określony wyraz lub frazę, przeszukując wszystkie dokumenty w wybranym folderze języka na dysku Dokumentacja użytkownika. Informacje dotyczące używania tej i innych funkcji programu Reader znajdują się w pomocy aplikacji. Uwaga: Dokumenty można przeglądać bezpośrednio z dysku CD lub skopiować folder odpowiedniego języka na pulpit. W przypadku kopiowania plików do komputera należy zachować wszystkie pliki znajdujące się w wybranym folderze języka. Nie należy zmieniać nazw plików. W przeciwnym wypadku łącza nie będą działać prawidłowo. Informacje o pomocy Większość programów, narzędzi i sterowników drukarek użytkownika zawiera pomoc, którą można wyświetlić za pomocą przycisków lub menu głównego paska narzędzi. Pomoc zawiera szczegółowe procedury dotyczące korzystania z aplikacji oraz w niektórych przypadkach informacje dodatkowe. Dokumentacja zawiera odnośniki do odpowiednich części pomocy.

7 Witamy 7 Wymagania systemowe komputerów użytkowników Aby zainstalować oprogramowanie użytkownika serwera Fiery E 100 na komputerze z systemem Windows lub Mac OS, komputer musi być wyposażony wwewnętrzną lub zewnętrzną stację dysków DVD-ROM. Poniższa tabela zawiera listę minimalnych wymagań systemowych. Minimalne wymagania Windows Mac OS System operacyjny Sterowniki drukarek są obsługiwane przez następujące wersje systemu Windows (z najnowszymi dodatkami Service Pack): Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server Sterowniki drukarek oraz aplikacje firmy Fiery są obsługiwane przez następujące wersje systemu Windows (z najnowszymi dodatkami Service Pack): Windows XP (wersje 32- i 64-bitowe) Home, Professional Windows Vista (wersje 32- i 64-bitowe) Home Basic Edition, Home Premium Edition, Ultimate Edition, Business Edition, Enterprise Edition Windows Server 2003 (wersje 32- i 64-bitowe) Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition Windows Server 2003 SP1 (wersja 64-bitowa), R2 (wersja 32- i 64-bitowa) Uwaga: Aplikacja Fiery Remote Scan jest nieobsługiwana przez 64-bitową wersję systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1. Windows 7 (wersje 32- i 64-bitowe) Home Premium, Professional, Ultimate Windows Server 2008 (wersje 32- i 64-bitowe) Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition, Web Server (wersje 32- i 64-bitowe) Windows Server 2008 R2 (wersje 64-bitowe) Foundation Edition, Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition, Web Server, wersja dla komputerów z procesorem Itanium Uwaga: Aplikacje firmy Fiery są obsługiwane przez 64-bitowe systemy operacyjne, jednak działają tylko w trybie 32-bitowym. Sterowniki drukarek są obsługiwane przez następujące wersje systemu Mac OS: Mac OS v i nowsze (komputery z procesorami PowerPC) Mac OS v10.4 i nowsze (komputery z procesorami Intel ipowerpc) Wersje systemu Mac OS obsługujące aplikacje firmy Fiery: Mac OS v10.4 i nowsze (komputery z procesorami Intel) Mac OS v10.5 (komputery z procesorami PowerPC G5 oraz Intel) Uwaga: Funkcja wsadowego przekształcania plików jest obsługiwana wyłącznie na komputerach z procesorami PowerPC G5 oraz Intel. Mac OS v10.6.x

8 Witamy 8 Minimalne wymagania Windows Mac OS Miejsce na dysku wymagane do obsługi drukowania i narzędzi (oprócz Command WorkStation) 500 MB miejsca na dysku twardym do zainstalowania aplikacji (zalecane 2 GB wolnego miejsca do zapisywania pełnych podglądów plików rastrowych oraz obsługi dużych plików) 80 MB miejsca na dysku twardym do zainstalowania aplikacji (zalecane 500 GB wolnego miejsca do zapisywania pełnych podglądów plików rastrowych oraz obsługi dużych plików) Pamięć wymagana do obsługi drukowania i narzędzi Protokół obsługi sieci 1 GB pamięci RAM do obsługi drukowania i narzędzi roboczych TCP/IP Protokół obsługi sieci do obsługi narzędzi firmy Fiery TCP/IP TCP/IP, EtherTalk i AppleTalk WebTools Przeglądarka internetowa z obsługą języka Java: Mac OS X: Safari v3.1; Firefox v3.5 i starsze Windows: Internet Explorer 6, 7 i 8; Firefox v3.5 i starsze Uwaga: Firma Microsoft regularnie publikuje aktualizacje programu Internet Explorer. Pomoc techniczna nie jest dostępna w przypadku wszystkich wersji programu. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy korzystać z zalecanych wersji przeglądarki. Monitor i pamięć wideo obsługujące kolor 16-bitowy przy minimalnej rozdzielczości 800x600 Sieć z obsługą protokołu TCP/IP oraz przydzielonym adresem IP oraz nazwą DNS serwera Fiery E 100 Włączone usługi sieci Web serwera Fiery E 100 Command WorkStation Procesor Pentium 4 1,0 GHz lub szybszy 1,6 GHz lub szybszy 500 MB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania aplikacji 2 GB wolnego miejsca na dysku do obsługi aplikacji Monitor obsługujący kolor 16-bitowy przy minimalnej rozdzielczości 1024x768 Funkcje SeeQuence (Impose i Compose) w narzędziu Command WorkStation Oprócz wymagań dotyczących narzędzia Command WorkStation: Klucz do zainstalowania w portach USB klienckich stacji roboczych Oprogramowanie Acrobat/PitStop

9 Witamy 9 Podstawowe czynności drukowania Niniejsza sekcja zawiera opis podstawowej procedury konfiguracji serwera Fiery E 100 na potrzeby drukowania dokumentów. Opisano w niej procedury drukowania strony konfiguracji oraz instalowania sterowników drukarek wymaganych do wykonywania zadań drukowania. Szczegółowe opisy powyższych procedur znajdują się w pozostałych dokumentach zestawu. Lista dokumentacji serwera Fiery E 100 znajduje się na str. 4. W niniejszej instrukcji założono, że serwisant rozpakował i podłączył serwer Fiery E 100 oraz że serwer Fiery E 100 i drukarka są włączone. W niektórych przypadkach może być wymagane wprowadzenie początkowych ustawień urządzenia drukującego (patrz dokument Konfiguracja i instalacja). W poniższych czynnościach przyjęto, że serwer Fiery E 100 jest dodawany do sieci TCP/IP obejmującej komputery z systemem Windows XP. Wprawdzie przykład dotyczy środowiska TCP/IP w systemie Windows XP, jednak mogą z niego korzystać także użytkownicy innych systemów.

10 Witamy 10 Czynność 1 Drukowanie strony konfiguracji za pomocą panelu dotykowego drukarki Wydrukuj stronę konfiguracji i zanotuj dostępne opcje instalacji. Nazwa i adres IP serwera Fiery E 100 zostaną zdefiniowane w części Czynność 2 na stronie 11. Po skonfigurowaniu serwera Fiery E 100 oraz zainstalowaniu sterownika drukarki będzie wymagane podanie tych informacji. 1 Naciśnij opcję Controller (Kontroler) na panelu dotykowym drukarki. 2 Naciśnij kartę Tools (Narzędzia). 3 Naciśnij opcję Configuration (Konfiguracja). Zostanie wydrukowana strona konfiguracji. 4 Przejrzyj domyślne ustawienia serwera Fiery E 100 na wydrukowanej stronie i określ, czy są one zgodne ze środowiskiem sieciowym. W przypadku zmiany tych ustawień wydrukuj ponownie stronę konfiguracji, aby zweryfikować zmiany.

11 Witamy 11 Czynność 2 Konfigurowanie serwera Fiery E 100 za pomocą panelu dotykowego drukarki Serwer Fiery E 100 jest wyposażony w dwa rodzaje interfejsu panelu dotykowego drukarki: Nowa wersja interfejsu konfiguracji. Nowa wersja tego interfejsu zawiera skróconą listę opcji konfiguracji, umożliwiającą szybkie skonfigurowanie serwera Fiery E 100. Opcja Legacy LCD (Starszy ekran LCD). To jest wcześniejsza wersja interfejsu z następującymi grupami opcji konfiguracji: Server Setup (Konfiguracja serwera), Network Setup 1 (Konfiguracja sieci 1) oraz Network Setup 2 (Konfiguracja sieci 2). W poniższych instrukcjach użyto nowej wersji interfejsu konfiguracji. Więcej informacji na temat różnych typów konfiguracji znajduje się w dokumencie Konfiguracja i instalacja. 1 Upewnij się, że na ekranie informacyjnym panelu dotykowego drukarki jest wyświetlana opcja bezczynności. Jeśli zostanie wyświetlona informacja o drukowaniu lub zgrywaniu, oznacza to, że serwer Fiery E 100 przetwarza dane i należy poczekać na zakończenie operacji i przejście do stanu bezczynności. 2 Naciśnij opcję Controller (Kontroler) na panelu dotykowym drukarki. 3 Naciśnij opcję Setup (Konfiguracja). 4 Naciśnij pole Administrator Password (Hasło administratora), wprowadź hasło, anastępnie naciśnij przycisk OK.

12 Witamy 12 5 Naciśnij opcję Login (Zaloguj się). 6 Przeprowadź konfigurację. Jest to minimalny zestaw czynności wymaganych do przeprowadzenia konfiguracji początkowej. Później można uzupełnić dane w pozostałych polach menu konfiguracji z poziomu komputera sieciowego. Uwaga: Ten ekran konfiguracji nie zostanie wyświetlony, jeśli opcja Enable Web Services (Włącz usługi sieci Web) nie będzie zaznaczona, wystąpi awaria serwera DHCP lub nie będzie go w sieci. W takim przypadku na panelu dotykowym drukarki zostanie wyświetlony komunikat The server appears to be offline ( Serwer jest w trybie offline ) i nie będzie można wyświetlić ekranu konfiguracji. Należy wtedy nacisnąć opcję Enable Legacy LCD (Włącz starszy ekran LCD). Spowoduje to wyświetlenie wcześniejszej wersji interfejsu konfiguracji o nazwie Legacy LCD (Starszy ekran LCD). Na ekranie konfiguracji w starszym interfejsie wprowadź ręcznie adres IP i upewnij się, że zaznaczono opcję Enable Web Services (Włącz usługi sieci Web). Po ponownym uruchomieniu serwera Fiery E 100 zostanie wyświetlony ekran nowego interfejsu konfiguracji. Więcej informacji na temat trybu Legacy LCD (Starszy ekran LCD) oraz opcji konfiguracji na panelu dotykowym drukarki znajduje się w dokumencie Konfiguracja i instalacja.

13 Witamy 13 Czynność 3 Instalacja sterowników drukarek PostScript na komputerach użytkowników w celu drukowania za pomocą protokołu TCP/IP Na komputerze z systemem Windows XP: 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Drukarki i faksy. 2 Kliknij ikonę Dodaj drukarkę. 3 Kliknij przycisk Dalej. 4 Zaznacz opcję Drukarka lokalna podłączona do tego komputera i kliknij przycisk Dalej. 5 Wybierz pozycję Utwórz nowy port, wybierz pozycję Standard TCP/IP Port, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki. 6 Kliknij przycisk Dalej.

14 Witamy 14 7 Wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera Fiery E 100 i kliknij przycisk Dalej. 8 Upewnij się, że wybrano opcję Generic Network Card jako standardowy typ urządzenia, a następnie kliknij przycisk Dalej. 9 Kliknij przycisk Zakończ. 10 W oknie dialogowym z listą producentów i drukarek kliknij przycisk Z dysku. 11 Włóż dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika do stacji dysków komputera iprzejdź do folderu Polski\Prntdrvr\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA. Zaznacz plik Oemsetup.inf lub Oemsetup, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. 12 Wybierz sterownik drukarki Fiery E 100 i kliknij przycisk Dalej. 13 Wpisz nazwę serwera Fiery E 100 w polu Nazwa drukarki i określ, czy ma to być drukarka domyślna, a następnie kliknij przycisk Dalej. 14 Zaznacz opcję Nie udostępniaj tej drukarki i kliknij przycisk Dalej. 15 Po wyświetleniu monitu z pytaniem o wydrukowanie strony testowej wybierz opcję Nie, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Na dysku twardym zostaną zainstalowane wymagane pliki. Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno Drukarki z ikoną nowo zainstalowanej drukarki.

15 Witamy 15 Czynność 4 Dodawanie zainstalowanych opcji serwera Fiery E 100 i drukarki w sterowniku drukarki Na komputerze z systemem Windows XP: 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Drukarki i faksy. 2 W oknie Drukarki wybierz ikonę sterownika drukarki Fiery E Z menu plik wybierz polecenie Właściwości. 4 Kliknij kartę Opcje do zainstalowania. 5 Zaznacz opcję Komunikacja dwukierunkowa. 6 Wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera Fiery E Wybierz opcję Aktualizuj Fiery Driver po otwarciu, aby wyświetlić aktualne ustawienia domyślne drukarki po otwarciu sterownika drukarki. 8 Kliknij przycisk Aktualizuj. Zainstalowane na serwerze Fiery E 100 opcje, takie jak moduły wykończenia, będą wyświetlane w sterowniku drukarki podczas drukowania kolejnego zadania. 9 Kliknij przycisk OK. Więcej informacji na temat instalowania opcji sterownika drukarki znajduje się w pomocy sterownika drukarki.

16 Witamy 16 Czynność 5 Drukowanie zadania Na komputerze z systemem Windows XP: 1 W menu Plik używanej aplikacji wybierz polecenie Drukuj. 2 Wybierz sterownik drukarki Fiery E 100 i kliknij pozycję Właściwości. 3 Określ opcje zadania serwera Fiery E 100, takie jak liczba kopii czy opcje wykończenia, a następnie kliknij przycisk OK. 4 Kliknij ponownie przycisk OK. Po wykonaniu podstawowych czynności drukowania, w zależności od środowiska drukowania, można zapoznać się z poniższymi dodatkowymi informacjami: Tworzenie grup użytkowników z zabezpieczeniami oraz przydzielanie haseł użytkowników (patrz pomoc aplikacji Configure) Zarządzanie i edytowanie zadań przesłanych do serwera Fiery E 100 za pomocą narzędzi takich jak Command WorkStation (patrz dokumenty Narzędzia i Drukowanie w kolorze) Kalibracja drukarki w celu uzyskania symulacji różnych środowisk drukowania lub zoptymalizowania kolorów (patrz dokument Drukowanie w kolorze)

17 Witamy 17 Wyłączanie, ponowne inicjowanie i uruchamianie serwera Fiery E 100 Serwer Fiery E 100 można wyłączyć w celu przeprowadzenia prac serwisowych. W takim przypadku dostęp sieciowy do drukarki zostanie przerwany. Przed odłączeniem lub podłączeniem jakichkolwiek przewodów do serwera Fiery E 100 w celu przeprowadzenia prac serwisowych należy go wyłączyć. W razie potrzeby można uruchomić ponownie serwer Fiery E 100. Ponowne uruchomienie serwera Fiery E 100 za pomocą paska FieryBar powoduje tylko zresetowanie oprogramowania systemowego serwera Fiery E 100 bez ponownego uruchamiania całego urządzenia. Ponowne zainicjowanie serwera Fiery E 100 z menu Start systemu Windows powoduje ponowne uruchomienie całego urządzenia. Ponowne uruchomienie lub zainicjowanie serwera Fiery E 100 za pomocą panelu dotykowego drukarki (nowa wersja) 1 Upewnij się, że serwer Fiery E 100 nie odbiera, nie przetwarza ani nie drukuje żadnych plików. Jeśli urządzenie zakończyło przed chwilą przetwarzanie plików, przed rozpoczęciem procedury wyłączania odczekaj co najmniej pięć sekund po przejściu do stanu bezczynności. 2 Naciśnij opcję Controller (Kontroler) na panelu dotykowym drukarki. 3 Naciśnij kartę Tools (Narzędzia). 4 Naciśnij opcję Restart Server (Uruchom ponownie serwer). 5 W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź hasło administratora. 6 Wybierz opcję Restart Server (Uruchom ponownie serwer) lub Reboot System (Uruchom ponownie system). Ponowne uruchomienie lub wyłączenie serwera Fiery E 100 za pomocą panelu dotykowego drukarki (wersja ze starszym ekranem LCD) 1 Upewnij się, że serwer Fiery E 100 nie odbiera, nie przetwarza ani nie drukuje żadnych plików. Jeśli urządzenie zakończyło przed chwilą przetwarzanie plików, przed rozpoczęciem procedury wyłączania odczekaj co najmniej pięć sekund po przejściu do stanu bezczynności. 2 Naciśnij opcję Controller (Kontroler) na panelu dotykowym drukarki. 3 Wybierz opcję Restart Fiery (Uruchom ponownie urządzenie Fiery) lub Shut Down Fiery (Wyłącz urządzenie Fiery).

18 Witamy 18 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE WAŻNE Akumulator urządzenia Fiery E 100 może zawierać nadchlorany. Nie należy próbować demontować ani modyfikować urządzenia Fiery E 100. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego w opakowaniu produktu. Nie wolno zarysowywać, ścierać, ogrzewać, skręcać, zginać, ciągnąć, uszkadzać ani kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Używanie uszkodzonego przewodu zasilającego (z nieosłoniętymi lub uszkodzonymi żyłami) może spowodować pożar. Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda zasilania z uziemieniem. Należy używać zasilacza o zalecanym napięciu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Wtyczkę zasilającą należy podłączyć bezpośrednio do gniazda pasującego do wtyczki. Nie należy używać adapterów. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować niedostateczne parametry prądu zasilającego (napięcie, pojemność, uziemienie) urządzenie Fiery E 100 oraz może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie należy używać przedłużaczy. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie należy odłączać ani podłączać przewodu zasilającego mokrą dłonią, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilającego należy całkowicie wsunąć do gniazda. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Podczas odłączania nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Może to spowodować uszkodzenie przewodu, pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie należy używać urządzenia Fiery E 100, jeśli jest ono zbyt rozgrzane, wydobywa się z niego dym, niestandardowy zapach lub dźwięk. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający z gniazda i wezwać autoryzowanego serwisanta. Użytkownicy w stanie Kalifornia (Stany Zjednoczone) powinni utylizować zużyte baterie zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta.

19 Witamy 19 WAŻNE Uruchamianie serwera Fiery E 100 W celu prawidłowego uruchomienia serwera Fiery E 100 należy zastosować poniższą sekwencję uruchamiania. Uruchamianie serwera Fiery E Uruchom drukarkę i poczekaj, aż na panelu dotykowym drukarki pojawi się karta Machine (Urządzenie). 2 Upewnij się, że przełącznik zasilania serwera Fiery E 100 znajduje się w położeniu włączenia ( ), a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić serwer Fiery E Poczekaj około minuty na wykonanie przez serwer Fiery E 100 sekwencji uruchomienia. 4 Poczekaj na wydrukowanie strony startowej.