Fiery E C-KM Color Server. Witamy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Witamy"

Transkrypt

1 Fiery E C-KM Color Server Witamy

2 2012 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu listopada 2012

3 Witamy 3 Witamy Niniejszy dokument Witamy zawiera wymagania systemowe oraz omówienie konfiguracji serwera Fiery E C-KM Color Server, które powinny pomóc wrozpoczęciu drukowania. Opisano w nim wstępne czynności do wykonania oraz podano odniesienia do sekcji w dokumentacji użytkownika, która zawiera szczegółowe opisy procedur. Ten dokument zawiera także opis dokumentacji użytkownika znajdującej się na dysku Dokumentacja użytkownika oraz opis instrukcji w dokumentach drukowanych. W dokumencie założono, że zostały zainstalowane składniki drukarki. Szczegółowe informacje na temat drukarki, sieci, komputerów zdalnych, aplikacji oraz systemu Microsoft Windows nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu. Przed rozpoczęciem obsługi serwera Fiery E C-KM Color Server należy zapoznać się z sekcją Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa na stronie 18. Terminy i konwencje W niniejszym dokumencie zastosowano następujące terminy i konwencje. Termin lub konwencja Aero Drukarka Fiery E 100 Tytuły pisane kursywą Objaśnienie Fiery E 100 (na ilustracjach i w przykładach) Drukarka 70-60C-KM Fiery E C-KM Color Server Inne dokumenty w tym zestawie Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003/2008/2008 R2 Tematy, w przypadku których dostępne są dodatkowe informacje po uruchomieniu pomocy w programie Porady i informacje

4 Witamy 4 Termin lub konwencja OSTRZEŻENIE PRZESTROGA WAŻNE Objaśnienie Ostrzeżenie dotyczące działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować śmierć lub obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te ostrzeżenia. Przestroga dotycząca działań, które w przypadku nieprawidłowego wykonania mogą spowodować obrażenia ciała. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzenia należy zawsze zwracać uwagę na te przestrogi. Wymagania i ograniczenia dotyczące obsługi. Należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami w celu zapewnienia prawidłowej obsługi urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń sprzętu lub mienia. Informacje o dokumentacji Niniejszy dokument stanowi część zestawu dostarczanego użytkownikom i administratorom serwera Fiery E 100 na dysku Dokumentacja użytkownika w formacie PDF (Portable Document Format). Pliki te można przeglądać w postaci elektronicznej na komputerze lub wydrukować za pomocą programu Adobe Reader. Pliki w postaci elektronicznej mogą zawierać łącza i odnośniki umożliwiające szybkie i łatwe wyszukiwanie potrzebnych informacji. W skład dokumentacji serwera Fiery E 100 wchodzą następujące elementy: Plan konfiguracji serwera druku zawiera graficzny przegląd minimalnych wymagań konfiguracyjnych potrzebnych do działania serwera Fiery E 100 wsieci. Dokument Witamy zawiera wprowadzenie do produktu Fiery E 100 oraz do dokumentacji użytkownika. Dokument Konfiguracja i instalacja zawiera opis czynności konfiguracyjnych i administracyjnych serwera Fiery E 100 w przypadku obsługiwanych platform i środowisk sieciowych. Zawiera także wskazówki dotyczące zapewniania usług drukowania użytkownikom. Dokument Drukowanie zawiera opis instalacji sterowników drukarek na komputerach z systemami Windows i Mac OS, tworzenia połączeń drukowania w różnych sieciach oraz drukowania z poziomu komputerów użytkowników. W dokumencie opisano opcje drukowania oraz funkcje dostępne z poziomu sterownika drukarki, zastępowanie zadań programu Command WorkStation oraz właściwości zadań wsadowego przekształcania plików. Dokument Narzędzia zawiera opisy procedur skanowania oraz instalacji, konfiguracji i obsługi narzędzi programowych znajdujących się na dysku DVD z oprogramowaniem użytkownika.

5 Witamy 5 Dokument Drukowanie w kolorze zawiera opis zarządzania wydrukami kolorowymi za pomocą serwera Fiery E 100. Dokument zawiera informacje o drukowaniu w kolorze, w tym opis kalibracji serwera Fiery E 100 oraz konfigurowania opcji drukowania w kolorze na komputerach z systemami Windows i Mac OS. Dokument Informacje o zarządzaniu kolorami w urządzeniach Fiery zawiera przegląd metod i procedur zarządzania kolorami w różnych aplikacjach. Dokument Przykłady procedur zawiera objaśnienia skomplikowanych scenariuszy drukowania oraz odnośniki do odpowiednich informacji w dokumentacji. Dokument Drukowanie zmiennych danych stanowi uzupełnienie dokumentu Przykłady procedur o informacje dotyczące drukowania zmiennych danych. Dokument zawiera omówienie funkcji FreeForm oraz odpowiednich ekranów opcji. Dokument Informacje o wersji zawiera najnowsze informacje o produkcie oraz sposoby unikania ewentualnych problemów. Instalowanie dokumentacji użytkownika Uwaga: Dokumentację użytkownika można zainstalować bezpośrednio z dysku Dokumentacja użytkownika. Dokumenty można przeglądać bezpośrednio z dysku CD lub skopiować folder odpowiedniego języka na pulpit. W przypadku kopiowania plików do komputera należy zachować wszystkie pliki znajdujące się w wybranym folderze języka. Nie należy zmieniać nazw plików. W przeciwnym wypadku łącza nie będą działać prawidłowo. Instalowanie dokumentacji użytkownika na komputerze klienckim z dysku Dokumentacja użytkownika 1 Włóż dysk Dokumentacja użytkownika do stacji dysków CD-ROM. Zostanie wyświetlona zawartość dysku CD. W systemie Mac OS X zostanie wyświetlona ikona dysku, który należy kliknąć w celu wyświetlenia zawartości dysku CD. 2 Wyświetl odpowiedni folder języka. Wybrane dokumenty można skopiować na dysk twardy lub, jeśli w folderze znajduje się łącze do pliku Acrobat, kliknąć je w celu pobrania dokumentacji z Internetu.

6 Witamy 6 Wyświetlanie dokumentacji użytkownika Pliki PDF można przeglądać lub drukować za pomocą programu Reader lub Acrobat. Informacje na temat instalowania programu Reader znajdują się w witrynie internetowej firmy Adobe. Po zainstalowaniu programu Reader w celu otwarcia pliku PDF należy kliknąć dwukrotnie jego ikonę. W dokumentacji serwera Fiery E 100 można wyszukać określony wyraz lub frazę, przeszukując wszystkie dokumenty w wybranym folderze języka na dysku Dokumentacja użytkownika. Informacje dotyczące używania tej i innych funkcji programu Reader znajdują się w pomocy aplikacji. Uwaga: Dokumenty można przeglądać bezpośrednio z dysku CD lub skopiować folder odpowiedniego języka na pulpit. W przypadku kopiowania plików do komputera należy zachować wszystkie pliki znajdujące się w wybranym folderze języka. Nie należy zmieniać nazw plików. W przeciwnym wypadku łącza nie będą działać prawidłowo. Informacje o pomocy Większość programów, narzędzi i sterowników drukarek użytkownika zawiera pomoc, którą można wyświetlić za pomocą przycisków lub menu głównego paska narzędzi. Pomoc zawiera szczegółowe procedury dotyczące korzystania z aplikacji oraz w niektórych przypadkach informacje dodatkowe. Dokumentacja zawiera odnośniki do odpowiednich części pomocy.

7 Witamy 7 Wymagania systemowe komputerów użytkowników Aby zainstalować oprogramowanie użytkownika serwera Fiery E 100 na komputerze z systemem Windows lub Mac OS, komputer musi być wyposażony wwewnętrzną lub zewnętrzną stację dysków DVD-ROM. Poniższa tabela zawiera listę minimalnych wymagań systemowych. Minimalne wymagania Windows Mac OS System operacyjny Sterowniki drukarek są obsługiwane przez następujące wersje systemu Windows (z najnowszymi dodatkami Service Pack): Windows 2000 Professional, Server, Advanced Server Sterowniki drukarek oraz aplikacje firmy Fiery są obsługiwane przez następujące wersje systemu Windows (z najnowszymi dodatkami Service Pack): Windows XP (wersje 32- i 64-bitowe) Home, Professional Windows Vista (wersje 32- i 64-bitowe) Home Basic Edition, Home Premium Edition, Ultimate Edition, Business Edition, Enterprise Edition Windows Server 2003 (wersje 32- i 64-bitowe) Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition Windows Server 2003 SP1 (wersja 64-bitowa), R2 (wersja 32- i 64-bitowa) Uwaga: Aplikacja Fiery Remote Scan jest nieobsługiwana przez 64-bitową wersję systemu Windows Server 2003 z dodatkiem SP1. Windows 7 (wersje 32- i 64-bitowe) Home Premium, Professional, Ultimate Windows Server 2008 (wersje 32- i 64-bitowe) Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition, Web Server (wersje 32- i 64-bitowe) Windows Server 2008 R2 (wersje 64-bitowe) Foundation Edition, Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition, Web Server, wersja dla komputerów z procesorem Itanium Uwaga: Aplikacje firmy Fiery są obsługiwane przez 64-bitowe systemy operacyjne, jednak działają tylko w trybie 32-bitowym. Sterowniki drukarek są obsługiwane przez następujące wersje systemu Mac OS: Mac OS v i nowsze (komputery z procesorami PowerPC) Mac OS v10.4 i nowsze (komputery z procesorami Intel ipowerpc) Wersje systemu Mac OS obsługujące aplikacje firmy Fiery: Mac OS v10.4 i nowsze (komputery z procesorami Intel) Mac OS v10.5 (komputery z procesorami PowerPC G5 oraz Intel) Uwaga: Funkcja wsadowego przekształcania plików jest obsługiwana wyłącznie na komputerach z procesorami PowerPC G5 oraz Intel. Mac OS v10.6.x

8 Witamy 8 Minimalne wymagania Windows Mac OS Miejsce na dysku wymagane do obsługi drukowania i narzędzi (oprócz Command WorkStation) 500 MB miejsca na dysku twardym do zainstalowania aplikacji (zalecane 2 GB wolnego miejsca do zapisywania pełnych podglądów plików rastrowych oraz obsługi dużych plików) 80 MB miejsca na dysku twardym do zainstalowania aplikacji (zalecane 500 GB wolnego miejsca do zapisywania pełnych podglądów plików rastrowych oraz obsługi dużych plików) Pamięć wymagana do obsługi drukowania i narzędzi Protokół obsługi sieci 1 GB pamięci RAM do obsługi drukowania i narzędzi roboczych TCP/IP Protokół obsługi sieci do obsługi narzędzi firmy Fiery TCP/IP TCP/IP, EtherTalk i AppleTalk WebTools Przeglądarka internetowa z obsługą języka Java: Mac OS X: Safari v3.1; Firefox v3.5 i starsze Windows: Internet Explorer 6, 7 i 8; Firefox v3.5 i starsze Uwaga: Firma Microsoft regularnie publikuje aktualizacje programu Internet Explorer. Pomoc techniczna nie jest dostępna w przypadku wszystkich wersji programu. W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy korzystać z zalecanych wersji przeglądarki. Monitor i pamięć wideo obsługujące kolor 16-bitowy przy minimalnej rozdzielczości 800x600 Sieć z obsługą protokołu TCP/IP oraz przydzielonym adresem IP oraz nazwą DNS serwera Fiery E 100 Włączone usługi sieci Web serwera Fiery E 100 Command WorkStation Procesor Pentium 4 1,0 GHz lub szybszy 1,6 GHz lub szybszy 500 MB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania aplikacji 2 GB wolnego miejsca na dysku do obsługi aplikacji Monitor obsługujący kolor 16-bitowy przy minimalnej rozdzielczości 1024x768 Funkcje SeeQuence (Impose i Compose) w narzędziu Command WorkStation Oprócz wymagań dotyczących narzędzia Command WorkStation: Klucz do zainstalowania w portach USB klienckich stacji roboczych Oprogramowanie Acrobat/PitStop

9 Witamy 9 Podstawowe czynności drukowania Niniejsza sekcja zawiera opis podstawowej procedury konfiguracji serwera Fiery E 100 na potrzeby drukowania dokumentów. Opisano w niej procedury drukowania strony konfiguracji oraz instalowania sterowników drukarek wymaganych do wykonywania zadań drukowania. Szczegółowe opisy powyższych procedur znajdują się w pozostałych dokumentach zestawu. Lista dokumentacji serwera Fiery E 100 znajduje się na str. 4. W niniejszej instrukcji założono, że serwisant rozpakował i podłączył serwer Fiery E 100 oraz że serwer Fiery E 100 i drukarka są włączone. W niektórych przypadkach może być wymagane wprowadzenie początkowych ustawień urządzenia drukującego (patrz dokument Konfiguracja i instalacja). W poniższych czynnościach przyjęto, że serwer Fiery E 100 jest dodawany do sieci TCP/IP obejmującej komputery z systemem Windows XP. Wprawdzie przykład dotyczy środowiska TCP/IP w systemie Windows XP, jednak mogą z niego korzystać także użytkownicy innych systemów.

10 Witamy 10 Czynność 1 Drukowanie strony konfiguracji za pomocą panelu dotykowego drukarki Wydrukuj stronę konfiguracji i zanotuj dostępne opcje instalacji. Nazwa i adres IP serwera Fiery E 100 zostaną zdefiniowane w części Czynność 2 na stronie 11. Po skonfigurowaniu serwera Fiery E 100 oraz zainstalowaniu sterownika drukarki będzie wymagane podanie tych informacji. 1 Naciśnij opcję Controller (Kontroler) na panelu dotykowym drukarki. 2 Naciśnij kartę Tools (Narzędzia). 3 Naciśnij opcję Configuration (Konfiguracja). Zostanie wydrukowana strona konfiguracji. 4 Przejrzyj domyślne ustawienia serwera Fiery E 100 na wydrukowanej stronie i określ, czy są one zgodne ze środowiskiem sieciowym. W przypadku zmiany tych ustawień wydrukuj ponownie stronę konfiguracji, aby zweryfikować zmiany.

11 Witamy 11 Czynność 2 Konfigurowanie serwera Fiery E 100 za pomocą panelu dotykowego drukarki Serwer Fiery E 100 jest wyposażony w dwa rodzaje interfejsu panelu dotykowego drukarki: Nowa wersja interfejsu konfiguracji. Nowa wersja tego interfejsu zawiera skróconą listę opcji konfiguracji, umożliwiającą szybkie skonfigurowanie serwera Fiery E 100. Opcja Legacy LCD (Starszy ekran LCD). To jest wcześniejsza wersja interfejsu z następującymi grupami opcji konfiguracji: Server Setup (Konfiguracja serwera), Network Setup 1 (Konfiguracja sieci 1) oraz Network Setup 2 (Konfiguracja sieci 2). W poniższych instrukcjach użyto nowej wersji interfejsu konfiguracji. Więcej informacji na temat różnych typów konfiguracji znajduje się w dokumencie Konfiguracja i instalacja. 1 Upewnij się, że na ekranie informacyjnym panelu dotykowego drukarki jest wyświetlana opcja bezczynności. Jeśli zostanie wyświetlona informacja o drukowaniu lub zgrywaniu, oznacza to, że serwer Fiery E 100 przetwarza dane i należy poczekać na zakończenie operacji i przejście do stanu bezczynności. 2 Naciśnij opcję Controller (Kontroler) na panelu dotykowym drukarki. 3 Naciśnij opcję Setup (Konfiguracja). 4 Naciśnij pole Administrator Password (Hasło administratora), wprowadź hasło, anastępnie naciśnij przycisk OK.

12 Witamy 12 5 Naciśnij opcję Login (Zaloguj się). 6 Przeprowadź konfigurację. Jest to minimalny zestaw czynności wymaganych do przeprowadzenia konfiguracji początkowej. Później można uzupełnić dane w pozostałych polach menu konfiguracji z poziomu komputera sieciowego. Uwaga: Ten ekran konfiguracji nie zostanie wyświetlony, jeśli opcja Enable Web Services (Włącz usługi sieci Web) nie będzie zaznaczona, wystąpi awaria serwera DHCP lub nie będzie go w sieci. W takim przypadku na panelu dotykowym drukarki zostanie wyświetlony komunikat The server appears to be offline ( Serwer jest w trybie offline ) i nie będzie można wyświetlić ekranu konfiguracji. Należy wtedy nacisnąć opcję Enable Legacy LCD (Włącz starszy ekran LCD). Spowoduje to wyświetlenie wcześniejszej wersji interfejsu konfiguracji o nazwie Legacy LCD (Starszy ekran LCD). Na ekranie konfiguracji w starszym interfejsie wprowadź ręcznie adres IP i upewnij się, że zaznaczono opcję Enable Web Services (Włącz usługi sieci Web). Po ponownym uruchomieniu serwera Fiery E 100 zostanie wyświetlony ekran nowego interfejsu konfiguracji. Więcej informacji na temat trybu Legacy LCD (Starszy ekran LCD) oraz opcji konfiguracji na panelu dotykowym drukarki znajduje się w dokumencie Konfiguracja i instalacja.

13 Witamy 13 Czynność 3 Instalacja sterowników drukarek PostScript na komputerach użytkowników w celu drukowania za pomocą protokołu TCP/IP Na komputerze z systemem Windows XP: 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Drukarki i faksy. 2 Kliknij ikonę Dodaj drukarkę. 3 Kliknij przycisk Dalej. 4 Zaznacz opcję Drukarka lokalna podłączona do tego komputera i kliknij przycisk Dalej. 5 Wybierz pozycję Utwórz nowy port, wybierz pozycję Standard TCP/IP Port, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki. 6 Kliknij przycisk Dalej.

14 Witamy 14 7 Wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera Fiery E 100 i kliknij przycisk Dalej. 8 Upewnij się, że wybrano opcję Generic Network Card jako standardowy typ urządzenia, a następnie kliknij przycisk Dalej. 9 Kliknij przycisk Zakończ. 10 W oknie dialogowym z listą producentów i drukarek kliknij przycisk Z dysku. 11 Włóż dysk DVD z oprogramowaniem użytkownika do stacji dysków komputera iprzejdź do folderu Polski\Prntdrvr\Ps_drvr\Win_2K_XP_VISTA. Zaznacz plik Oemsetup.inf lub Oemsetup, kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK. 12 Wybierz sterownik drukarki Fiery E 100 i kliknij przycisk Dalej. 13 Wpisz nazwę serwera Fiery E 100 w polu Nazwa drukarki i określ, czy ma to być drukarka domyślna, a następnie kliknij przycisk Dalej. 14 Zaznacz opcję Nie udostępniaj tej drukarki i kliknij przycisk Dalej. 15 Po wyświetleniu monitu z pytaniem o wydrukowanie strony testowej wybierz opcję Nie, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Na dysku twardym zostaną zainstalowane wymagane pliki. Po ukończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno Drukarki z ikoną nowo zainstalowanej drukarki.

15 Witamy 15 Czynność 4 Dodawanie zainstalowanych opcji serwera Fiery E 100 i drukarki w sterowniku drukarki Na komputerze z systemem Windows XP: 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Drukarki i faksy. 2 W oknie Drukarki wybierz ikonę sterownika drukarki Fiery E Z menu plik wybierz polecenie Właściwości. 4 Kliknij kartę Opcje do zainstalowania. 5 Zaznacz opcję Komunikacja dwukierunkowa. 6 Wpisz adres IP lub nazwę DNS serwera Fiery E Wybierz opcję Aktualizuj Fiery Driver po otwarciu, aby wyświetlić aktualne ustawienia domyślne drukarki po otwarciu sterownika drukarki. 8 Kliknij przycisk Aktualizuj. Zainstalowane na serwerze Fiery E 100 opcje, takie jak moduły wykończenia, będą wyświetlane w sterowniku drukarki podczas drukowania kolejnego zadania. 9 Kliknij przycisk OK. Więcej informacji na temat instalowania opcji sterownika drukarki znajduje się w pomocy sterownika drukarki.

16 Witamy 16 Czynność 5 Drukowanie zadania Na komputerze z systemem Windows XP: 1 W menu Plik używanej aplikacji wybierz polecenie Drukuj. 2 Wybierz sterownik drukarki Fiery E 100 i kliknij pozycję Właściwości. 3 Określ opcje zadania serwera Fiery E 100, takie jak liczba kopii czy opcje wykończenia, a następnie kliknij przycisk OK. 4 Kliknij ponownie przycisk OK. Po wykonaniu podstawowych czynności drukowania, w zależności od środowiska drukowania, można zapoznać się z poniższymi dodatkowymi informacjami: Tworzenie grup użytkowników z zabezpieczeniami oraz przydzielanie haseł użytkowników (patrz pomoc aplikacji Configure) Zarządzanie i edytowanie zadań przesłanych do serwera Fiery E 100 za pomocą narzędzi takich jak Command WorkStation (patrz dokumenty Narzędzia i Drukowanie w kolorze) Kalibracja drukarki w celu uzyskania symulacji różnych środowisk drukowania lub zoptymalizowania kolorów (patrz dokument Drukowanie w kolorze)

17 Witamy 17 Wyłączanie, ponowne inicjowanie i uruchamianie serwera Fiery E 100 Serwer Fiery E 100 można wyłączyć w celu przeprowadzenia prac serwisowych. W takim przypadku dostęp sieciowy do drukarki zostanie przerwany. Przed odłączeniem lub podłączeniem jakichkolwiek przewodów do serwera Fiery E 100 w celu przeprowadzenia prac serwisowych należy go wyłączyć. W razie potrzeby można uruchomić ponownie serwer Fiery E 100. Ponowne uruchomienie serwera Fiery E 100 za pomocą paska FieryBar powoduje tylko zresetowanie oprogramowania systemowego serwera Fiery E 100 bez ponownego uruchamiania całego urządzenia. Ponowne zainicjowanie serwera Fiery E 100 z menu Start systemu Windows powoduje ponowne uruchomienie całego urządzenia. Ponowne uruchomienie lub zainicjowanie serwera Fiery E 100 za pomocą panelu dotykowego drukarki (nowa wersja) 1 Upewnij się, że serwer Fiery E 100 nie odbiera, nie przetwarza ani nie drukuje żadnych plików. Jeśli urządzenie zakończyło przed chwilą przetwarzanie plików, przed rozpoczęciem procedury wyłączania odczekaj co najmniej pięć sekund po przejściu do stanu bezczynności. 2 Naciśnij opcję Controller (Kontroler) na panelu dotykowym drukarki. 3 Naciśnij kartę Tools (Narzędzia). 4 Naciśnij opcję Restart Server (Uruchom ponownie serwer). 5 W przypadku wyświetlenia monitu wprowadź hasło administratora. 6 Wybierz opcję Restart Server (Uruchom ponownie serwer) lub Reboot System (Uruchom ponownie system). Ponowne uruchomienie lub wyłączenie serwera Fiery E 100 za pomocą panelu dotykowego drukarki (wersja ze starszym ekranem LCD) 1 Upewnij się, że serwer Fiery E 100 nie odbiera, nie przetwarza ani nie drukuje żadnych plików. Jeśli urządzenie zakończyło przed chwilą przetwarzanie plików, przed rozpoczęciem procedury wyłączania odczekaj co najmniej pięć sekund po przejściu do stanu bezczynności. 2 Naciśnij opcję Controller (Kontroler) na panelu dotykowym drukarki. 3 Wybierz opcję Restart Fiery (Uruchom ponownie urządzenie Fiery) lub Shut Down Fiery (Wyłącz urządzenie Fiery).

18 Witamy 18 Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE WAŻNE Akumulator urządzenia Fiery E 100 może zawierać nadchlorany. Nie należy próbować demontować ani modyfikować urządzenia Fiery E 100. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego w opakowaniu produktu. Nie wolno zarysowywać, ścierać, ogrzewać, skręcać, zginać, ciągnąć, uszkadzać ani kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Używanie uszkodzonego przewodu zasilającego (z nieosłoniętymi lub uszkodzonymi żyłami) może spowodować pożar. Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda zasilania z uziemieniem. Należy używać zasilacza o zalecanym napięciu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Wtyczkę zasilającą należy podłączyć bezpośrednio do gniazda pasującego do wtyczki. Nie należy używać adapterów. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować niedostateczne parametry prądu zasilającego (napięcie, pojemność, uziemienie) urządzenie Fiery E 100 oraz może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie należy używać przedłużaczy. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie należy odłączać ani podłączać przewodu zasilającego mokrą dłonią, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. Wtyczkę przewodu zasilającego należy całkowicie wsunąć do gniazda. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Podczas odłączania nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Może to spowodować uszkodzenie przewodu, pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Nie należy używać urządzenia Fiery E 100, jeśli jest ono zbyt rozgrzane, wydobywa się z niego dym, niestandardowy zapach lub dźwięk. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączyć przewód zasilający z gniazda i wezwać autoryzowanego serwisanta. Użytkownicy w stanie Kalifornia (Stany Zjednoczone) powinni utylizować zużyte baterie zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta.

19 Witamy 19 WAŻNE Uruchamianie serwera Fiery E 100 W celu prawidłowego uruchomienia serwera Fiery E 100 należy zastosować poniższą sekwencję uruchamiania. Uruchamianie serwera Fiery E Uruchom drukarkę i poczekaj, aż na panelu dotykowym drukarki pojawi się karta Machine (Urządzenie). 2 Upewnij się, że przełącznik zasilania serwera Fiery E 100 znajduje się w położeniu włączenia ( ), a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić serwer Fiery E Poczekaj około minuty na wykonanie przez serwer Fiery E 100 sekwencji uruchomienia. 4 Poczekaj na wydrukowanie strony startowej.

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Mac OS. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2010

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline

EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline EM8037 Zestaw startowy Wi-Fi Powerline 2 POLSKI EM8037 - Zestaw startowy Wi-Fi Powerline Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączanie adapterów Powerline... 3 2.1 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center System zarządzania siecią Dane logowania: Nazwa użytkownika: root Hasło: root Skrócona intrukcja obsługi Wersja 1.2 Edycja 1, 03/2011 Copyright 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi

ZyXEL G-302 v3. Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI. Skrócona instrukcja obsługi ZyXEL G-302 v3 Bezprzewodowa karta sieciowa 802.11g PCI Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.0 Edycja 2 5/2006 ZyXEL G-302 v3 informacje ZyXEL G-302 v3 to bezprzewodowa karta sieciowa, przeznaczona do

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1

NWD-370N. Szybki start. Bezprzewodowa karta PCI n. Wersja Wydanie 1 NWD-370N Bezprzewodowa karta PCI 802.11n Szybki start Wersja 1.00 Wydanie 1 Październik 2006 Przegląd NWD-370N to bezprzewodowa karta sieciowa do komputera stacjonarnego. Listę wymagań systemowych podano

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo