BIS omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIS omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1"

Transkrypt

1 Systemy specjalistyczne omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Jedno kompletne rozwiązanie do zarządzania bdynkiem i zabezpieczeniami. Zastosowanie otwartych ogólnoświatowych standardów IT do konfigrowania, komnikacji z żytkownikiem i wyświetlania sprawia, że system jest wyjątkowo przyjazny zarówno dla żytkownika, jak i instalatora. Zgodność ze standardem OPC zapewnia płynną integrację z systemami firmy Bosch i innych prodcentów. Łatwe sprzęgnięcie informacji alarmowych z planami działania i mapami lokalizacji zdefiniowanymi przez żytkownika, co zwiększa szybkość i skteczność reakcji operatora. Modłowa strktra łatwia stworzenie system zabezpieczeń idealnie dostosowanego do indywidalnych wymagań. Bilding Integration System () to elastyczny, skalowalny system zarządzania zabezpieczeniami i bezpieczeństwem, który można skonfigrować na potrzeby wiel różnych scenariszy operacyjnych. Zawiera szereg aplikacji i fnkcji możliwiających zarówno integrację i podłączenie, jak również nadzór i sterowanie wszystkimi systemami bdynk. Ta nowa wersja powstała w oparci o wieloletnie doświadczenie firmy Bosch w zakresie systemów zarządzania oraz w odpowiedzi na następjące trendy na rynk: Coraz większy poziom skomplikowania technicznego wyposażenia bdynków Wzrost poziom skomplikowania technicznego wyposażenia wewnątrz bdynków wymaga zastosowania potężnych systemów zarządzania, łączących w sobie wiele różnorodnych fnkcji (np. systemy sygnalizacji pożar i włamania, kontroli dostęp, telewizji dozorowej, atomatyki bdynkowej itp.) w najlepszy możliwy sposób. Standard OPC możliwia systemowi sprawne przetwarzanie informacji oraz ich dostępnianie wiel rządzeniom i innym źródłom. Wykorzystanie nowych technologii i standardów Mimo iż srowe przepisy w zakresie technologii bezpieczeństwa zapewniają wysoki stopień niezawodności w zakresie bezpieczeństwa, trdniają stosowanie nowych technologii IT. Systemowi dało się połączyć zalety technologii niezwiązanych z branżą zabezpieczeń (np. OPC, CAD, Internet) z technologiami tej właśnie branży. Potrzeba kompletnych rozwiązań Osoby zarządzające obiektami, ale też integratorzy systemów, poszkją obecnie całościowych

2 2 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 zintegrowanych systemów zarządzania bdynkami, które dodatkowo będą w stanie nadzorować wszystkie podsystemy istniejące w bdynk. Przegląd system Bilding Integration System to niwersalny prodkt składający się z pakiet podstawowego oraz różnych składników opcjonalnych (zwanych modłami) opartych na wspólnej platformie programowej. Modły można łączyć w taki sposób, aby zyskać systemy zarządzania bdynkiem odpowiadające konkretnym potrzebom. Najważniejsze modły: Atomation Engine Access Engine Video Engine Secrity Engine * dostępne tylko w wybranych krajach Modły te zostały dokładniej opisane w osobnych arkszach danych. Podstawowe fnkcje Architektra system Modły system oferją fnkcjonalność sygnalizacji pożar i włamania, kontroli dostęp, dozor wizyjnego oraz nadzor nad systemem HVAC i innymi ważnymi systemami bdynk. System bazje na wielowarstwowej architektrze zoptymalizowanej pod kątem wydajności, zaprojektowanej specjalnie do stosowania w środowiskach intranetowym i internetowym. Podsystemy dołącza się za pośrednictwem poplarnego ogólnoświatowego standard OPC. Otwarty charakter tego standard pozwala łatwo integrować z istniejącymi podsystemami zgodnymi z OPC. Opcjonalnie osobne systemy mogą z sobą współpracować, przesyłając sobie nawzajem dane. Wtedy powstaje wieloserwerowa konfigracja system. 1. Serwer odbiorczy system ze stacjami roboczymi i roterem w sieci lokalnej (LAN) 2. Sieć rozległa (WAN) 3. Serwery nadawcze system ze stacjami roboczymi i roterami w sieci lokalnej (LAN) Strktra organizacyjna i konfigracja Dża liczba atomatycznych fnkcji i łatwych w życi narzędzi sprawia, iż konfigracja jest przyjazna dla instalatora, oszczędzając czas i pieniądze. Istnieje możliwość tworzenia hierarchicznych drzew lokalizacji poprzez zaimportowanie istniejących danych CAD zawierających warstwy, nazwane widoki i lokalizacje czjek. Fnkcje przybliżania/oddalania i panoramowania możliwiają błyskawiczną nawigację po bdynk. Interfejs żytkownika wykorzystje środowisko internetowe z dynamicznymi stronami HTML. Oprogramowanie instalacyjne zawiera domyślne strony dla różnych rozdzielczości i formatów ekran, przy czym strony te można łatwo dostosowywać za pomocą standardowego edytora HTML. System atomatycznie wykrywa rozdzielczość monitora i dostosowje do niej parametry interfejs żytkownika. Fnkcjonowanie Głównym zadaniem system jest rola centrm nadzorowania alarmów i sterowania dla różnych systemów zabezpieczeń istniejących w bdynk. Jego graficzny interfejs zaprojektowano w taki sposób, aby pomagał operatorowi szybko zidentyfikować zakres i pilność awarii oraz dobrać skteczne działania interwencyjne.

3 3 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Bezpośrednia obsłga map lokalizacji w standardowym formacie wektorowym AtoCAD DWF łatwia konfigrację. Jądrem system jest tzw. maszyna stanów. Monitorje ona wszystkie przychodzące zdarzenia i zgłoszenia operatora, a w razie potrzeby może również odciążać operatora poprzez inicjowanie działań określonych w regłach lb powiązaniach zdefiniowanych przez żytkownika. Bezpieczeństwo system Obok konfigrowalnych praw dostęp żytkowników dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia mechanizm szyfrowania AES między centralnym serwerem system a stacjami roboczymi. Jeżeli komptery w firmowej sieci korporacyjnej mają pełnić rolę klienckich stacji roboczych, można dodatkowo zwiększyć poziom bezpieczeństwa, zezwalając operatorom na żywanie tylko określonych kompterów lb adresów IP. Podstawowy pakiet system Podstawowy pakiet system Bilding Integration System zawiera wiele wspólnych fnkcji wykorzystywanych przez różne modły. Konfigrowalne liczniki stan rządzeń pokazjące stan podsystemów w całym systemie. Przetwarzanie komnikatów i wyświetlanie alarmów. Kolejka alarmów z obsłgą do 5000 równoczesnych zdarzeń alarmowych i szczegółowych informacji o alarmie. Zmiany architektry wewnątrz obszar graficznego (nowe ściany, przesnięcie drzwi itp.) można wprowadzać bez modyfikowania konfigracji system ; wystarczy zaimportować nowy plik szkic. Atomatyczne przekazywanie instrkcji działania między operatorami, z emisją komnikatów i konfigrowalnymi ścieżkami eskalacji. Dża biblioteka znormalizowanych ikon czjek w standardowym formacie wektorowym, zawierająca definicje kolorów, zdarzeń i sterowania. Bezpośrednie sterowanie i nadzór nad czjkami za pomocą kontekstowych men rozwijanych z ich ikon na mapach lokalizacji. Bezpośrednie sterowanie i nadzór nad czjkami za pomocą strktry logicznego drzewa (np. bdynek > kondygnacja > pomieszczenie) przedstawiającego obiekt, z hiperłączami do zdjęć, podręczników obsłgi i instrkcji. Drzewo lokalizacji generowane atomatycznie z nazwanych widoków wewnątrz plik graficznego AtoCAD. Zarządzanie działaniami na potrzeby atomatycznego i ręcznego sterowania dołączonymi podsystemami i ich rządzeniami peryferyjnymi. Przegląd rządzeń wszystkich dołączonych podsystemów, ich rządzeń peryferyjnych (czjek) i wewnętrznych rządzeń wirtalnych (operator, serwer,...) w formie strktry drzewa ze szczegółowymi informacjami o adresie, stanie, typie i lokalizacji, a także wagami. Sterowanie rządzeniami peryferyjnymi za pomocą men kontekstowych rozwijanych z węzłów w drzewie. Stałe przypisanie operatorów do stacji roboczych celem zwiększenia bezpieczeństwa. Maszyna stanów do atomatycznej obsłgi zdarzeń i alarmów. Platforma oparta o serwer internetowy możliwia stacjom roboczym komnikację z systemem za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer.

4 4 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Możliwość podział zarządzanego obiekt na samodzielne strefy oraz pozwolenia operatorom na kontrolowanie tylko wybranych stref. Możliwość dostarczania operatorom określonych informacji w postaci hipertekstowych dokmentów zawierających kombinację różnych danych, w tym tekst, map bitowych, filmów itd. Dży zakres konfigracji praw dostęp operatora pozwalający osiągnąć pożądany zakres nadzor i sterowania podsystemami oraz ich rządzeniami peryferyjnymi. Dziennik zdarzeń zapewniający pełną dokmentację wszystkich zdarzeń (w tym odbieranych komnikatów i podejmowanych działań). Usłgi raportowania pozwalające szybko tworzyć raporty na podstawie dziennika zdarzeń. Łączenie i zagnieżdżanie serwerów OPC z dowolnego komptera w sieci. Pomoc ekranowa. Zależne od alarm plany działania i instrkcje działania dostarczają operatorowi szczegółowe informacje w zależności od zdarzenia, takie jak standardowe procedry postępowania, obrazy na żywo, przyciski sterowania itp. Wystarczy opracować i przypisać jeden plan działania do każdego możliwego alarm w systemie, np. alarm pożarowego, odmowy dostęp, alarmów technicznych itp. W momencie kasowania komnikat alarmowego do dziennika zdarzeń dołączana jest niemodyfikowalna migawka wyświetlonego plan działania. Dzięki tem wiadomo, jakie czynności wykonał operator w ramach reakcji na alarm. Plany działania i mapy lokalizacji System rozszerza standardową obsłgę alarmów o możliwość wyświetlania planów działania i map lokalizacji, w tym graficznej nawigacji oraz zależnej od alarmów wizalizacji warstw na tych mapach. Zapewnia to szybką lokalizację zdarzenia, niezwykle ważną w sytacjach wywierających dżą presję na operatora, na przykład podczas alarm pożarowego lb włamaniowego. Mapy lokalizacji (w poplarnym formacie wektorowym AtoCAD) możliwiają wizalizację całego obiekt, w tym pięter, obszarów i pomieszczeń. Czjki i inne rządzenia są przedstawione za pomocą kolorowych animowanych ikon, możliwiających bezpośrednie sterowanie za pomocą kontekstowych men. W przypadk alarm system atomatycznie przybliża daną lokalizację na mapie.

5 5 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Drzewo lokalizacji oferje pnkty wejścia do mapy lokalizacji i jej fnkcji graficznej nawigacji (panoramowania, przybliżania/oddalania). Sterowanie warstwami zależne od alarm możliwia wyświetlanie dodatkowych informacji graficznych w określonych sytacjach, np. dróg ewakacji w przypadk alarm pożarowego. Opcjonalne fnkcje system Poniższe fnkcje są opcjonalne i słżą dostosowani system do konkretnych potrzeb klientów. Współpracją one ze wszystkimi modłami system (Atomation, Access, Video i Secrity). Pakiet zarządzania alarmami Pakiet ten rozszerza standardową obsłgę alarmów w systemie o dodatkowe fnkcje. Fnkcja rozsyłania komnikatów możliwia definiowanie scenariszy eskalacji, które aktywowane są atomatycznie, kiedy operator lb grpa operatorów nie potwierdzi komnikat alarmowego w określonym czasie. W takim przypadk system przekazje komnikat atomatycznie do innej grpy poważnionych operatorów. Fnkcja licznika czas możliwia skonfigrowanie harmonogramów słżących do wykonywania poleceń sterowania atomatycznego (np. zamykanie bramy o godzinie 20.00) oraz do przekierowywania komnikatów alarmowych zależnego od czas (np. w okresie 1 wyświetlanie wiadomości alarmowej grpie operatorów 1, w przeciwnym razie grpie operatorów 2). Planowanie Bilding Integration System w liczbach Adresy, czjki, elementy sterjące, kamery itp., które jest w stanie obsłżyć system liczba zdarzeń na sekndę Dołączone części na serwer system 500 (stawicznie; możliwe chwilowe skoki) W przypadk opcji Nośnik instalacyjny w pdełk opakowanie ma następjącą zawartość: Ilość Element 1 Nośnik instalacyjny system z oprogramowaniem i podręcznikami instalacji w formacie PDF 1 Skrócony przewodnik instalacji (drkowany) W przypadk pobierania z Internet (wersja 4.0 i nowsze) pakiet zawiera dokmentację online. Pakiet podstawowy zawiera następjące licencje: Ilość Element 1 Licencja kliencka operatora 1 Licencja na strefę Fnkcja alarm operatora możliwia operatorowi ręczne inicjowanie alarmów z poziom drzewa lokalizacji, np. w razie otrzymania telefon o niebezpiecznej sytacji. Takie ręczne alarmy są przetwarzane w identyczny sposób jak alarmy wyzwalane przez czjkę, tzn. system wyświetla powiązane dokmenty, a wszystkie podjęte działania są zapisywane w dziennik zdarzeń. Program rchamiający aplikacje może rchamiać aplikacje nienależące do system na podstawie predefiniowanych warnków, np. alarmów lb czas. Typowym zastosowaniem tej fnkcji jest atomatyczne zaplanowane tworzenie kopii zapasowej system.

6 6 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Dane techniczne Minimalne wymagania techniczne dla serwera logowania lb połączeń Systemy operacyjne (atonomiczne lb działające w trybie klienta/serwera) Inne oprogramowanie: Minimalne wymagania sprzętowe Windows 7 z dodatkiem SP1 (32- lb 64-bitowy, Pro lb Enterprise) Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (64-bitowy, Standard lb Datacenter) Windows 8.1 (64-bitowy, Pro lb Enterprise) Windows Server 2012 R2 (64-bitowy, Standard lb Datacenter) Uwaga: domyślny system bazodanowy dostarczany z tą wersją system to SQL Server 2012 SP1 edycja Express. IIS 7.0 lb 7.5 dla system Windows 7 i Windows 2008 Server R2 IIS 8.5 dla system Windows 8.1 i Windows 2012 Server R2 Uwaga: program IIS nie jest konieczny w przypadk serwerów połączeń Internet Explorer 9, 10 lb 11 działający w trybie zgodności.net 2.0,.NET 3.51 i.net 4.0 Zaleca się korzystanie z najnowszych sterowników oraz aktalizacji system operacyjnego. Procesor Intel i3 lb nowszy 4 GB RAM (8 GB zalecane) 80 GB wolnego miejsca na dysk twardym Karta graficzna VGA o rozdzielczości 1280 x 1024 i obsłgjąca co najmniej 32 tys. kolorów Karta sieci Ethernet 100 Mb/s (PCI) 1 wolny port USB lb dział sieciowy na potrzeby instalacji Minimalne wymagania techniczne dla komptera klienckiego Systemy operacyjne (atonomiczne lb działające w trybie klienta/serwera) Inne oprogramowanie: Windows 7 z dodatkiem SP1 (32- lb 64-bitowy, Pro lb Enterprise) Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (64-bitowy, Standard lb Datacenter) Windows 8.1 (32- lb 64-bitowy, Pro lb Enterprise) Windows Server 2012 R2 (64-bitowy, Standard lb Datacenter) ASP.NET Przeglądarka Internet Explorer 9, 10 lb 11 działająca w trybie zgodności (Uwaga: klient SEE wymaga przeglądarki IE 9.0).NET 2.0,.NET 3.51 (dla system Video Engine z rejestratorem DiBos) oraz.net 4.0 Minimalne wymagania sprzętowe Dodatkowe wymagania minimalne dla klientów VIE (Video Engine) Intel i3 lb nowszy 4 GB RAM (8 GB zalecane) 20 GB wolnego miejsca na dysk twardym Karta graficzna o rozdzielczości 1280 x 1024, z 32 tys. kolorów, 256 MB pamięci dedykowanej oraz OpenGL 1.2 lb nowszym Karta Ethernet 100 Mbit System operacyjny inny niż Windows Server Procesor Intel i5 lb nowszy Dodaj 4 GB RAM- na potrzeby sekwencjonowania kamery, matrycy wirtalnej lb kład wielowidokowego Zaleca się korzystanie z najnowszych sterowników wideo. Użyj narzędzia diagnostycznego DxDiag system Windows, aby się pewnić, że sterowniki nie są starsze niż 1 rok. Informacje do zamówień System jest dostępny w następjących wersjach językowych: DE = niemiecki EN = angielski ES = hiszpański FR = francski HU = węgierski NL = holenderski PL = polski PT = portgalski RU = rosyjski ZH-CN = chiński proszczony ZH-TW = chiński tradycyjny Podczas konfigrowania nowego system jest potrzebna podstawowa licencja na system Zamówienia - informacje 4.1 Licencja podstawowa Licencja na korzystanie z oprogramowania pobranego z witryny internetowej. Nie są dostarczane żadne nośniki fizyczne, a dokmentacja żytkownika znajdje się w pakiecie. Nmer zamówienia -BGEN-B Nośnik instalacyjny w pdełk Opakowanie zawiera nośnik instalacyjny ze wszystkimi wersjami językowymi oraz skrócony przewodnik instalacji. Nmer zamówienia -GEN-B41-BOX 4.1 Pakiet zarządzania alarmami Nmer zamówienia -FGEN-AMPK dodatkowy kompter kliencki operatora Nmer zamówienia -XGEN-1CLI41

7 7 omówienie i pakiet podstawowy, wersja dodatkowa strefa Nmer zamówienia -XGEN-1DIV Mlti-Server Connect na każdy serwer Nmer zamówienia -FGEN-MSRV41 Uaktalnienie z 3.0 do 4.x Licencja na aktalnienie między podanymi wersjami. Nmer zamówienia -BUPG-30TO40 Uaktalnienie z 2.x do 4.x Licencja na aktalnienie między podanymi wersjami. Nmer zamówienia -BUPG-2XTO BVMS Connectivity Nmer zamówienia -FGEN-BVMS41 Reprezentowana przez: Poland Robert Bosch Sp. z o.o. Jtrzenki 105 str Warszawa Phone: Fax: Robert Bosch Sp. z o.o./ Secrity Systems 2015 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian pl, V7, 07. Lip 2015

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System v.4.5.5

Bosch Video Management System v.4.5.5 Wideo Bosch Video Management System v.4.5.5 Bosch Video Management System v.4.5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u System zarządzania obrazem przeznaczony dla firm, oparty o architekturę klient-serwer Ulepszona

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System 5.5

Bosch Video Management System 5.5 Wideo Bosch Video Management System 5.5 Bosch Video Management System 5.5 www.boschsecurity.pl u u u u u Najlepsza w klasie integracja urządzeń CCTV firmy Bosch Ciągłość pracy dzięki najwyższej odporności

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware ESET Personal Firewall ESET Antispam Nowa generacja technologii NOD32 Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Proficy * HMI/SCADA ifix *

Proficy * HMI/SCADA ifix * Proficy * HMI/SCADA ifix * ifix * 4.5 wersja polska firmy GE FANUC Wprowadzenie do systemu oprogramowania Wydanie 1.03 Wrzesień 2008 AB-MICRO sp. z o.o. Autoryzowany Reseller ul. Kulczyñskiego 14, 02-777

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i instalacja

Konfiguracja i instalacja Zawiera oprogramowanie Fiery Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy przeczytać niniejszy podręcznik. Po przeczytaniu instrukcji należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu, na wypadek gdyby była

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy 2 Access Professional Edition: doskonałe rozwiązanie przeznaczone do kontroli dostępu dla małych

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Konfiguracja i instalacja Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Konfiguracja i instalacja 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PRZEWODNIK INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo