BIS omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIS omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1"

Transkrypt

1 Systemy specjalistyczne omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Jedno kompletne rozwiązanie do zarządzania bdynkiem i zabezpieczeniami. Zastosowanie otwartych ogólnoświatowych standardów IT do konfigrowania, komnikacji z żytkownikiem i wyświetlania sprawia, że system jest wyjątkowo przyjazny zarówno dla żytkownika, jak i instalatora. Zgodność ze standardem OPC zapewnia płynną integrację z systemami firmy Bosch i innych prodcentów. Łatwe sprzęgnięcie informacji alarmowych z planami działania i mapami lokalizacji zdefiniowanymi przez żytkownika, co zwiększa szybkość i skteczność reakcji operatora. Modłowa strktra łatwia stworzenie system zabezpieczeń idealnie dostosowanego do indywidalnych wymagań. Bilding Integration System () to elastyczny, skalowalny system zarządzania zabezpieczeniami i bezpieczeństwem, który można skonfigrować na potrzeby wiel różnych scenariszy operacyjnych. Zawiera szereg aplikacji i fnkcji możliwiających zarówno integrację i podłączenie, jak również nadzór i sterowanie wszystkimi systemami bdynk. Ta nowa wersja powstała w oparci o wieloletnie doświadczenie firmy Bosch w zakresie systemów zarządzania oraz w odpowiedzi na następjące trendy na rynk: Coraz większy poziom skomplikowania technicznego wyposażenia bdynków Wzrost poziom skomplikowania technicznego wyposażenia wewnątrz bdynków wymaga zastosowania potężnych systemów zarządzania, łączących w sobie wiele różnorodnych fnkcji (np. systemy sygnalizacji pożar i włamania, kontroli dostęp, telewizji dozorowej, atomatyki bdynkowej itp.) w najlepszy możliwy sposób. Standard OPC możliwia systemowi sprawne przetwarzanie informacji oraz ich dostępnianie wiel rządzeniom i innym źródłom. Wykorzystanie nowych technologii i standardów Mimo iż srowe przepisy w zakresie technologii bezpieczeństwa zapewniają wysoki stopień niezawodności w zakresie bezpieczeństwa, trdniają stosowanie nowych technologii IT. Systemowi dało się połączyć zalety technologii niezwiązanych z branżą zabezpieczeń (np. OPC, CAD, Internet) z technologiami tej właśnie branży. Potrzeba kompletnych rozwiązań Osoby zarządzające obiektami, ale też integratorzy systemów, poszkją obecnie całościowych

2 2 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 zintegrowanych systemów zarządzania bdynkami, które dodatkowo będą w stanie nadzorować wszystkie podsystemy istniejące w bdynk. Przegląd system Bilding Integration System to niwersalny prodkt składający się z pakiet podstawowego oraz różnych składników opcjonalnych (zwanych modłami) opartych na wspólnej platformie programowej. Modły można łączyć w taki sposób, aby zyskać systemy zarządzania bdynkiem odpowiadające konkretnym potrzebom. Najważniejsze modły: Atomation Engine Access Engine Video Engine Secrity Engine * dostępne tylko w wybranych krajach Modły te zostały dokładniej opisane w osobnych arkszach danych. Podstawowe fnkcje Architektra system Modły system oferją fnkcjonalność sygnalizacji pożar i włamania, kontroli dostęp, dozor wizyjnego oraz nadzor nad systemem HVAC i innymi ważnymi systemami bdynk. System bazje na wielowarstwowej architektrze zoptymalizowanej pod kątem wydajności, zaprojektowanej specjalnie do stosowania w środowiskach intranetowym i internetowym. Podsystemy dołącza się za pośrednictwem poplarnego ogólnoświatowego standard OPC. Otwarty charakter tego standard pozwala łatwo integrować z istniejącymi podsystemami zgodnymi z OPC. Opcjonalnie osobne systemy mogą z sobą współpracować, przesyłając sobie nawzajem dane. Wtedy powstaje wieloserwerowa konfigracja system. 1. Serwer odbiorczy system ze stacjami roboczymi i roterem w sieci lokalnej (LAN) 2. Sieć rozległa (WAN) 3. Serwery nadawcze system ze stacjami roboczymi i roterami w sieci lokalnej (LAN) Strktra organizacyjna i konfigracja Dża liczba atomatycznych fnkcji i łatwych w życi narzędzi sprawia, iż konfigracja jest przyjazna dla instalatora, oszczędzając czas i pieniądze. Istnieje możliwość tworzenia hierarchicznych drzew lokalizacji poprzez zaimportowanie istniejących danych CAD zawierających warstwy, nazwane widoki i lokalizacje czjek. Fnkcje przybliżania/oddalania i panoramowania możliwiają błyskawiczną nawigację po bdynk. Interfejs żytkownika wykorzystje środowisko internetowe z dynamicznymi stronami HTML. Oprogramowanie instalacyjne zawiera domyślne strony dla różnych rozdzielczości i formatów ekran, przy czym strony te można łatwo dostosowywać za pomocą standardowego edytora HTML. System atomatycznie wykrywa rozdzielczość monitora i dostosowje do niej parametry interfejs żytkownika. Fnkcjonowanie Głównym zadaniem system jest rola centrm nadzorowania alarmów i sterowania dla różnych systemów zabezpieczeń istniejących w bdynk. Jego graficzny interfejs zaprojektowano w taki sposób, aby pomagał operatorowi szybko zidentyfikować zakres i pilność awarii oraz dobrać skteczne działania interwencyjne.

3 3 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Bezpośrednia obsłga map lokalizacji w standardowym formacie wektorowym AtoCAD DWF łatwia konfigrację. Jądrem system jest tzw. maszyna stanów. Monitorje ona wszystkie przychodzące zdarzenia i zgłoszenia operatora, a w razie potrzeby może również odciążać operatora poprzez inicjowanie działań określonych w regłach lb powiązaniach zdefiniowanych przez żytkownika. Bezpieczeństwo system Obok konfigrowalnych praw dostęp żytkowników dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia mechanizm szyfrowania AES między centralnym serwerem system a stacjami roboczymi. Jeżeli komptery w firmowej sieci korporacyjnej mają pełnić rolę klienckich stacji roboczych, można dodatkowo zwiększyć poziom bezpieczeństwa, zezwalając operatorom na żywanie tylko określonych kompterów lb adresów IP. Podstawowy pakiet system Podstawowy pakiet system Bilding Integration System zawiera wiele wspólnych fnkcji wykorzystywanych przez różne modły. Konfigrowalne liczniki stan rządzeń pokazjące stan podsystemów w całym systemie. Przetwarzanie komnikatów i wyświetlanie alarmów. Kolejka alarmów z obsłgą do 5000 równoczesnych zdarzeń alarmowych i szczegółowych informacji o alarmie. Zmiany architektry wewnątrz obszar graficznego (nowe ściany, przesnięcie drzwi itp.) można wprowadzać bez modyfikowania konfigracji system ; wystarczy zaimportować nowy plik szkic. Atomatyczne przekazywanie instrkcji działania między operatorami, z emisją komnikatów i konfigrowalnymi ścieżkami eskalacji. Dża biblioteka znormalizowanych ikon czjek w standardowym formacie wektorowym, zawierająca definicje kolorów, zdarzeń i sterowania. Bezpośrednie sterowanie i nadzór nad czjkami za pomocą kontekstowych men rozwijanych z ich ikon na mapach lokalizacji. Bezpośrednie sterowanie i nadzór nad czjkami za pomocą strktry logicznego drzewa (np. bdynek > kondygnacja > pomieszczenie) przedstawiającego obiekt, z hiperłączami do zdjęć, podręczników obsłgi i instrkcji. Drzewo lokalizacji generowane atomatycznie z nazwanych widoków wewnątrz plik graficznego AtoCAD. Zarządzanie działaniami na potrzeby atomatycznego i ręcznego sterowania dołączonymi podsystemami i ich rządzeniami peryferyjnymi. Przegląd rządzeń wszystkich dołączonych podsystemów, ich rządzeń peryferyjnych (czjek) i wewnętrznych rządzeń wirtalnych (operator, serwer,...) w formie strktry drzewa ze szczegółowymi informacjami o adresie, stanie, typie i lokalizacji, a także wagami. Sterowanie rządzeniami peryferyjnymi za pomocą men kontekstowych rozwijanych z węzłów w drzewie. Stałe przypisanie operatorów do stacji roboczych celem zwiększenia bezpieczeństwa. Maszyna stanów do atomatycznej obsłgi zdarzeń i alarmów. Platforma oparta o serwer internetowy możliwia stacjom roboczym komnikację z systemem za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer.

4 4 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Możliwość podział zarządzanego obiekt na samodzielne strefy oraz pozwolenia operatorom na kontrolowanie tylko wybranych stref. Możliwość dostarczania operatorom określonych informacji w postaci hipertekstowych dokmentów zawierających kombinację różnych danych, w tym tekst, map bitowych, filmów itd. Dży zakres konfigracji praw dostęp operatora pozwalający osiągnąć pożądany zakres nadzor i sterowania podsystemami oraz ich rządzeniami peryferyjnymi. Dziennik zdarzeń zapewniający pełną dokmentację wszystkich zdarzeń (w tym odbieranych komnikatów i podejmowanych działań). Usłgi raportowania pozwalające szybko tworzyć raporty na podstawie dziennika zdarzeń. Łączenie i zagnieżdżanie serwerów OPC z dowolnego komptera w sieci. Pomoc ekranowa. Zależne od alarm plany działania i instrkcje działania dostarczają operatorowi szczegółowe informacje w zależności od zdarzenia, takie jak standardowe procedry postępowania, obrazy na żywo, przyciski sterowania itp. Wystarczy opracować i przypisać jeden plan działania do każdego możliwego alarm w systemie, np. alarm pożarowego, odmowy dostęp, alarmów technicznych itp. W momencie kasowania komnikat alarmowego do dziennika zdarzeń dołączana jest niemodyfikowalna migawka wyświetlonego plan działania. Dzięki tem wiadomo, jakie czynności wykonał operator w ramach reakcji na alarm. Plany działania i mapy lokalizacji System rozszerza standardową obsłgę alarmów o możliwość wyświetlania planów działania i map lokalizacji, w tym graficznej nawigacji oraz zależnej od alarmów wizalizacji warstw na tych mapach. Zapewnia to szybką lokalizację zdarzenia, niezwykle ważną w sytacjach wywierających dżą presję na operatora, na przykład podczas alarm pożarowego lb włamaniowego. Mapy lokalizacji (w poplarnym formacie wektorowym AtoCAD) możliwiają wizalizację całego obiekt, w tym pięter, obszarów i pomieszczeń. Czjki i inne rządzenia są przedstawione za pomocą kolorowych animowanych ikon, możliwiających bezpośrednie sterowanie za pomocą kontekstowych men. W przypadk alarm system atomatycznie przybliża daną lokalizację na mapie.

5 5 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Drzewo lokalizacji oferje pnkty wejścia do mapy lokalizacji i jej fnkcji graficznej nawigacji (panoramowania, przybliżania/oddalania). Sterowanie warstwami zależne od alarm możliwia wyświetlanie dodatkowych informacji graficznych w określonych sytacjach, np. dróg ewakacji w przypadk alarm pożarowego. Opcjonalne fnkcje system Poniższe fnkcje są opcjonalne i słżą dostosowani system do konkretnych potrzeb klientów. Współpracją one ze wszystkimi modłami system (Atomation, Access, Video i Secrity). Pakiet zarządzania alarmami Pakiet ten rozszerza standardową obsłgę alarmów w systemie o dodatkowe fnkcje. Fnkcja rozsyłania komnikatów możliwia definiowanie scenariszy eskalacji, które aktywowane są atomatycznie, kiedy operator lb grpa operatorów nie potwierdzi komnikat alarmowego w określonym czasie. W takim przypadk system przekazje komnikat atomatycznie do innej grpy poważnionych operatorów. Fnkcja licznika czas możliwia skonfigrowanie harmonogramów słżących do wykonywania poleceń sterowania atomatycznego (np. zamykanie bramy o godzinie 20.00) oraz do przekierowywania komnikatów alarmowych zależnego od czas (np. w okresie 1 wyświetlanie wiadomości alarmowej grpie operatorów 1, w przeciwnym razie grpie operatorów 2). Planowanie Bilding Integration System w liczbach Adresy, czjki, elementy sterjące, kamery itp., które jest w stanie obsłżyć system liczba zdarzeń na sekndę Dołączone części na serwer system 500 (stawicznie; możliwe chwilowe skoki) W przypadk opcji Nośnik instalacyjny w pdełk opakowanie ma następjącą zawartość: Ilość Element 1 Nośnik instalacyjny system z oprogramowaniem i podręcznikami instalacji w formacie PDF 1 Skrócony przewodnik instalacji (drkowany) W przypadk pobierania z Internet (wersja 4.0 i nowsze) pakiet zawiera dokmentację online. Pakiet podstawowy zawiera następjące licencje: Ilość Element 1 Licencja kliencka operatora 1 Licencja na strefę Fnkcja alarm operatora możliwia operatorowi ręczne inicjowanie alarmów z poziom drzewa lokalizacji, np. w razie otrzymania telefon o niebezpiecznej sytacji. Takie ręczne alarmy są przetwarzane w identyczny sposób jak alarmy wyzwalane przez czjkę, tzn. system wyświetla powiązane dokmenty, a wszystkie podjęte działania są zapisywane w dziennik zdarzeń. Program rchamiający aplikacje może rchamiać aplikacje nienależące do system na podstawie predefiniowanych warnków, np. alarmów lb czas. Typowym zastosowaniem tej fnkcji jest atomatyczne zaplanowane tworzenie kopii zapasowej system.

6 6 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Dane techniczne Minimalne wymagania techniczne dla serwera logowania lb połączeń Systemy operacyjne (atonomiczne lb działające w trybie klienta/serwera) Inne oprogramowanie: Minimalne wymagania sprzętowe Windows 7 z dodatkiem SP1 (32- lb 64-bitowy, Pro lb Enterprise) Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (64-bitowy, Standard lb Datacenter) Windows 8.1 (64-bitowy, Pro lb Enterprise) Windows Server 2012 R2 (64-bitowy, Standard lb Datacenter) Uwaga: domyślny system bazodanowy dostarczany z tą wersją system to SQL Server 2012 SP1 edycja Express. IIS 7.0 lb 7.5 dla system Windows 7 i Windows 2008 Server R2 IIS 8.5 dla system Windows 8.1 i Windows 2012 Server R2 Uwaga: program IIS nie jest konieczny w przypadk serwerów połączeń Internet Explorer 9, 10 lb 11 działający w trybie zgodności.net 2.0,.NET 3.51 i.net 4.0 Zaleca się korzystanie z najnowszych sterowników oraz aktalizacji system operacyjnego. Procesor Intel i3 lb nowszy 4 GB RAM (8 GB zalecane) 80 GB wolnego miejsca na dysk twardym Karta graficzna VGA o rozdzielczości 1280 x 1024 i obsłgjąca co najmniej 32 tys. kolorów Karta sieci Ethernet 100 Mb/s (PCI) 1 wolny port USB lb dział sieciowy na potrzeby instalacji Minimalne wymagania techniczne dla komptera klienckiego Systemy operacyjne (atonomiczne lb działające w trybie klienta/serwera) Inne oprogramowanie: Windows 7 z dodatkiem SP1 (32- lb 64-bitowy, Pro lb Enterprise) Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (64-bitowy, Standard lb Datacenter) Windows 8.1 (32- lb 64-bitowy, Pro lb Enterprise) Windows Server 2012 R2 (64-bitowy, Standard lb Datacenter) ASP.NET Przeglądarka Internet Explorer 9, 10 lb 11 działająca w trybie zgodności (Uwaga: klient SEE wymaga przeglądarki IE 9.0).NET 2.0,.NET 3.51 (dla system Video Engine z rejestratorem DiBos) oraz.net 4.0 Minimalne wymagania sprzętowe Dodatkowe wymagania minimalne dla klientów VIE (Video Engine) Intel i3 lb nowszy 4 GB RAM (8 GB zalecane) 20 GB wolnego miejsca na dysk twardym Karta graficzna o rozdzielczości 1280 x 1024, z 32 tys. kolorów, 256 MB pamięci dedykowanej oraz OpenGL 1.2 lb nowszym Karta Ethernet 100 Mbit System operacyjny inny niż Windows Server Procesor Intel i5 lb nowszy Dodaj 4 GB RAM- na potrzeby sekwencjonowania kamery, matrycy wirtalnej lb kład wielowidokowego Zaleca się korzystanie z najnowszych sterowników wideo. Użyj narzędzia diagnostycznego DxDiag system Windows, aby się pewnić, że sterowniki nie są starsze niż 1 rok. Informacje do zamówień System jest dostępny w następjących wersjach językowych: DE = niemiecki EN = angielski ES = hiszpański FR = francski HU = węgierski NL = holenderski PL = polski PT = portgalski RU = rosyjski ZH-CN = chiński proszczony ZH-TW = chiński tradycyjny Podczas konfigrowania nowego system jest potrzebna podstawowa licencja na system Zamówienia - informacje 4.1 Licencja podstawowa Licencja na korzystanie z oprogramowania pobranego z witryny internetowej. Nie są dostarczane żadne nośniki fizyczne, a dokmentacja żytkownika znajdje się w pakiecie. Nmer zamówienia -BGEN-B Nośnik instalacyjny w pdełk Opakowanie zawiera nośnik instalacyjny ze wszystkimi wersjami językowymi oraz skrócony przewodnik instalacji. Nmer zamówienia -GEN-B41-BOX 4.1 Pakiet zarządzania alarmami Nmer zamówienia -FGEN-AMPK dodatkowy kompter kliencki operatora Nmer zamówienia -XGEN-1CLI41

7 7 omówienie i pakiet podstawowy, wersja dodatkowa strefa Nmer zamówienia -XGEN-1DIV Mlti-Server Connect na każdy serwer Nmer zamówienia -FGEN-MSRV41 Uaktalnienie z 3.0 do 4.x Licencja na aktalnienie między podanymi wersjami. Nmer zamówienia -BUPG-30TO40 Uaktalnienie z 2.x do 4.x Licencja na aktalnienie między podanymi wersjami. Nmer zamówienia -BUPG-2XTO BVMS Connectivity Nmer zamówienia -FGEN-BVMS41 Reprezentowana przez: Poland Robert Bosch Sp. z o.o. Jtrzenki 105 str Warszawa Phone: Fax: Robert Bosch Sp. z o.o./ Secrity Systems 2015 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian pl, V7, 07. Lip 2015

BIS V4.2 Pakiet podstawowy

BIS V4.2 Pakiet podstawowy Systemy specjalistyczne V4.2 Pakiet podstawowy V4.2 Pakiet podstawowy www.boschsecrity.pl Integracja systemów Bosch i innych dostawców poprzez wdrożenie standard OPC Wszystkie potrzebne informacje w jednym

Bardziej szczegółowo

BIS V4.3 Pakiet podstawowy

BIS V4.3 Pakiet podstawowy Systemy specjalistyczne BIS V4.3 Pakiet podstawowy BIS V4.3 Pakiet podstawowy www.boschsecrity.pl Integracja systemów Bosch i innych dostawców poprzez wdrożenie standard OPC Wszystkie potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

BIS Access Engine (ACE) 4.1

BIS Access Engine (ACE) 4.1 Systemy specjalistyczne Access Engine (ACE) 4.1 Access Engine (ACE) 4.1 www.boschsecrity.pl Zaawansowana kontrola dostęp z bezpośrednim zarządzaniem alarmami Bezproblemowa integracja i współpraca z systemami

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie

Bardziej szczegółowo

VRM Video Recording Manager

VRM Video Recording Manager Wideo VRM Video Recording Manager VRM Video Recording Manager www.boschsecrity.pl Pamięć rozproszona z możliwością konfigracji obciążenia Wyższa niezawodność dzięki trybowi awaryjnem macierzy dyskowych

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie

Bardziej szczegółowo

System automatyki budynkowej BIS - przegląd i pakiet podstawowy

System automatyki budynkowej BIS - przegląd i pakiet podstawowy BIS System automatyki budynkowej BIS - przegląd i pakiet podstawowy Technologia bliżej nas System automatyki budynkowej BIS - przegląd i pakiet podstawowy Uzupełnienie systemu zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10

Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10 Wideo Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10 Oprogramowanie Bosch Recording Station w wersji 8.10 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie do nagrywania i zarządzania obrazem w sieci Możliwość

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP 7000 1U. Wideo DIVAR IP 7000 1U. www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 7000 1U. Wideo DIVAR IP 7000 1U. www.boschsecurity.pl Wideo DIVAR IP 7000 1U DIVAR IP 7000 1U www.boschsecrity.pl Kompleksowe, w pełni wyposażone rozwiązanie do zarządzania obrazem przeznaczone do maks. 64 kanałów Sieciowe rozwiązanie do zarządzania sygnałem

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP 7000 2U. Wideo DIVAR IP 7000 2U. www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 7000 2U. Wideo DIVAR IP 7000 2U. www.boschsecurity.pl Wideo DIVAR IP 7000 2U DIVAR IP 7000 2U www.boschsecrity.pl Ochrona na poziomie RAID-5, kompleksowe i w pełni wyposażone rozwiązanie do zapis przeznaczone dla maks. 128 kanałów Sieciowe rozwiązanie do

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP 6000 2U. Wideo DIVAR IP 6000 2U. www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 6000 2U. Wideo DIVAR IP 6000 2U. www.boschsecurity.pl Wideo DIVAR IP 6000 2U DIVAR IP 6000 2U www.boschsecrity.pl Ochrona na poziomie RAID-5, kompleksowe rozwiązanie do zapis przeznaczone dla maks. 128 kanałów Wstępnie zainstalowane i skonfigrowane sieciowe

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP 7000 2U. Wideo DIVAR IP 7000 2U. www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 7000 2U. Wideo DIVAR IP 7000 2U. www.boschsecurity.pl Wideo DIVAR IP 7000 2U DIVAR IP 7000 2U www.boschsecrity.pl Ochrona na poziomie RAID-5, kompleksowe i w pełni wyposażone rozwiązanie do zapis przeznaczone dla maks. 128 kanałów Sieciowe rozwiązanie do

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP 6000 1U. Wideo DIVAR IP 6000 1U. www.boschsecurity.pl

DIVAR IP 6000 1U. Wideo DIVAR IP 6000 1U. www.boschsecurity.pl Wideo DIVAR IP 6000 1U DIVAR IP 6000 1U www.boschsecrity.pl Ochrona na poziomie RAID-5, kompleksowe rozwiązanie do zapis przeznaczone dla maks. 128 kanałów Wstępnie zainstalowane i skonfigrowane sieciowe

Bardziej szczegółowo

Obiektywy stałoogniskowe

Obiektywy stałoogniskowe Wideo Obiektywy stałoogniskowe Obiektywy stałoogniskowe www.boschsecrity.pl Wysokiej jakości kłady optyczne Obiektywy z przysłoną sterowaną napięciem DC i z przysłoną sterowaną sygnałem wizyjnym Wytrzymały

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

BIS Access Engine (ACE) 4.2

BIS Access Engine (ACE) 4.2 Systemy specjalistyczne Access Engine (ACE) 4.2 Access Engine (ACE) 4.2 www.boschsecrity.pl Zaawansowana kontrola dostęp z bezpośrednim zarządzaniem alarmami Bezproblemowa integracja i współpraca z systemami

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.3

Access Professional Edition 3.3 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.3 Access Professional Edition 3.3 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy

Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy Access Professional Edition Elastyczny system kontroli dostępu, który rośnie wraz z potrzebami Twojej firmy 2 Access Professional Edition: doskonałe rozwiązanie przeznaczone do kontroli dostępu dla małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wizyjny Divar

Cyfrowy rejestrator wizyjny Divar Wideo Cyfrowy rejestrator wizyjny Divar Cyfrowy rejestrator wizyjny Divar www.boschsecrity.pl Wersje 6, 9 i 16kanałowe Opcjonalna komnikacja w technologii Jednoczesny zapis, odtwarzanie i archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Systemy Sygnalizacji Pożarowej.

Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Systemy Sygnalizacji Pożarowej. System wizualizacji i zarządzania SecoLOG IP. FIRE ALARM Najważniejsze informacje. Prosta, przejrzysta oraz zgodna z obecnymi standardami obsługa systemów sygnalizacji pożarowej

Bardziej szczegółowo

VIP XD Jedno/czterostrumieniowy odbiornik wizyjny

VIP XD Jedno/czterostrumieniowy odbiornik wizyjny Wideo VIP XD Jedno/czterostrmieniowy odbiornik wizyjny VIP XD Jedno/czterostrmieniowy odbiornik wizyjny www.boschsecrity.pl Opcja podgląd poczwórnego (Qad) Jakość DVD o częstotliwości odświeżania 25/30

Bardziej szczegółowo

DIVAR IP Wideo DIVAR IP W pełni wyposażone rozwiązanie do zapisu obrazu z obsługą maks.

DIVAR IP Wideo DIVAR IP W pełni wyposażone rozwiązanie do zapisu obrazu z obsługą maks. Wideo DIVAR IP 5000 DIVAR IP 5000 www.boschsecrity.pl W pełni wyposażone rozwiązanie do zapis obraz z obsłgą maks. 32 kanałów Sieciowe rozwiązanie do zapis obraz gotowe do życia po rozpakowani, z możliwością

Bardziej szczegółowo

VIDEOJET decoder 7000

VIDEOJET decoder 7000 Wideo VIDEOJET decoder 7000 VIDEOJET decoder 7000 www.boschsecrity.pl Dekodowanie w standardzie HD 1080p i 720p Różnorodność stawień wyświetlania na monitorach Wyświetlanie obraz bezpośrednio na dwóch

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i wizualizacji SecoLOG.

System zarządzania i wizualizacji SecoLOG. SCHRACK SECOLOG 1D / M. Schwantner - Schrack Seconet AG 2008 INLAND-WORKSHOP System wizualizacji i zarządzania 2008 SecoLOG System zarządzania i wizualizacji SecoLOG. 1 Cele rozwoju. Prosta, przejrzysta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Monitory LED HD serii UML o wysokich parametrach, o przekątnej ekranu 42 i 55 cali

Monitory LED HD serii UML o wysokich parametrach, o przekątnej ekranu 42 i 55 cali Wideo Monitory LED HD serii UML o wysokich parametrach, o przekątnej ekran 42 i 55 cali Monitory LED HD serii UML o wysokich parametrach, o przekątnej ekran 42 i 55 cali www.boschsecrity.pl Rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Z440 NG Management Workstation

Z440 NG Management Workstation Wideo Z440 NG Management Workstation Z440 NG Management Workstation www.boschsecrity.pl Stacja robocza wysokiej wydajności z mikroarchitektrą Intel nowej generacji Wybór profesjonalnych kart graficznych

Bardziej szczegółowo

DIVAR AN 3000 960H RT APP. Wideo DIVAR AN 3000. www.boschsecurity.pl. Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI

DIVAR AN 3000 960H RT APP. Wideo DIVAR AN 3000. www.boschsecurity.pl. Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI Wideo www.boschsecrity.pl 960H RT APP Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI Obsłga rządzeń mobilnych (ios, Android) Zdalne powiadamianie o alarmach Obsłga sieci możliwiająca zdalne

Bardziej szczegółowo

Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami. Dynamic Transcoding

Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami. Dynamic Transcoding Nasz cel: zapewnienie całodobowego dostępu zdalnego i sterowania kamerami Dynamic Transcoding 2 Dynamic Transcoding Całodobowy dostęp zdalny i zdalne sterowanie w dowolnym miejscu i czasie Do tej pory

Bardziej szczegółowo

Obiektywy zmiennoogniskowe

Obiektywy zmiennoogniskowe Wideo Obiektywy zmiennoogniskowe Obiektywy zmiennoogniskowe www.boschsecrity.pl Wysokiej jakości kłady optyczne Format 1/3" i 1/2" Niezawodna i trwała konstrkcja Dży wybór ogniskowych Niewielkie wymiary

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru

FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru Systemy sygnalizacji pożar FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożar FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożar www.boschsecrity.pl Nowoczesne kłady optyczne o wysokich parametrach do

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

EMITER Sp. z o.o. Katowice. DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej. Wrocław 28-29.05.2009

EMITER Sp. z o.o. Katowice. DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej. Wrocław 28-29.05.2009 EMITER Sp. z o.o. Katowice Rozwiązania DIVUS DOMUS, Teletask i Sienna w automatyce budynkowej Wrocław 28-29.05.2009 DIVUS Domus. system automatyki budynkowej DIVUS Domus to innowacyjny komputer PC do automatyki

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu Systemy specjalistyczne AMC2 - Modłowy kontroler dostęp AMC2 - Modłowy kontroler dostęp www.boschsecrity.pl Inteligentny manager dostęp dla jednego do ośmi wejść Cztery interfejsy obejmjące zasilanie czytnika

Bardziej szczegółowo

Obiektywy megapikselowe SR i HD

Obiektywy megapikselowe SR i HD Wideo Obiektywy megapikselowe SR i HD Obiektywy megapikselowe SR i HD www.boschsecrity.pl megapikselowa SR Wysokiej jakości kłady optyczne Niezawodna i trwała konstrkcja Dży wybór ogniskowych Dzięki zastosowani

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

DIVAR AN 5000 960H RT APP. Wideo DIVAR AN 5000. www.boschsecurity.pl. Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI

DIVAR AN 5000 960H RT APP. Wideo DIVAR AN 5000. www.boschsecurity.pl. Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI Wideo www.boschsecrity.pl 960H RT APP Wysoka rozdzielczość 960H RT za pośrednictwem wyjścia HDMI Obsłga rządzeń mobilnych (ios, Android) Obsłga sieci możliwiająca zdalne wyświetlanie, odtwarzanie, sterowanie

Bardziej szczegółowo

PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe

PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe Systemy komnikacji PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe PRS xbxxx Wzmacniacze podstawowe www.boschsecrity.pl Wzmacniacze klasy D o wysokiej sprawności Implsowe zasilacze sieciowe Wejścia lokalnego sygnał adio

Bardziej szczegółowo

LBC 14x0/x0 Regulatory głośności MK i LBC 1430/10 Przełącznik wyboru źródła

LBC 14x0/x0 Regulatory głośności MK i LBC 1430/10 Przełącznik wyboru źródła Systemy komnikacji LBC 14x0/x0 Reglatory głośności MK i LBC 1430/10 Przełącznik wybor źródła LBC 14x0/x0 Reglatory głośności MK i LBC 1430/10 Przełącznik wybor źródła www.boschsecrity.pl Wersje 12 W, 36

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Z440 EE Management Workstation

Z440 EE Management Workstation Wideo Z440 EE Management Workstation Z440 EE Management Workstation www.boschsecrity.pl Stacja robocza o najwyższej wydajności z mikroarchitektrą Intel nowej generacji Obsłga czterech monitorów (karta

Bardziej szczegółowo

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh

WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh WorkingDoc CostControl WorkingDoc CostControl: Precyzyjna kontrola kosztów wydruku na urządzeniach Grupy Ricoh Agenda Omówienie rozwiązania Cechy i zalety WDCC vs. WDCC Lite Rozwiązanie techniczne Administracja/Raporty

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Obiektywy zmiennoogniskowe i zoom z korekcją podczerwieni

Obiektywy zmiennoogniskowe i zoom z korekcją podczerwieni Wideo Obiektywy zmiennoogniskowe i zoom z korekcją Obiektywy zmiennoogniskowe i zoom z korekcją www.boschsecrity.pl Obiektywy z korekcją do współpracy z kamerami dalnymi i monochromatycznymi Format 1/3"

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik instalacji i konfiguracji systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 SmallOffice NG SmallOffice jest uproszczoną w zakresie zarządzania wersją systemu

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej

InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej InPro SIEMENS AX wsparcie dla Systemów Telewizji Przemysłowej Produkt InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA, HDMI, HDSDI08H MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów HD-SDI, FULL HD, 1920x1080p, LAN, PILOT, USB, VGA,

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center System zarządzania siecią Dane logowania: Nazwa użytkownika: root Hasło: root Skrócona intrukcja obsługi Wersja 1.2 Edycja 1, 03/2011 Copyright 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

FAP-420/FAH-420 Automatyczne czujki pożarowe do sieci LSN improved

FAP-420/FAH-420 Automatyczne czujki pożarowe do sieci LSN improved Systemy sygnalizacji pożar FAP-420/FAH-420 Atomatyczne czjki pożarowe do sieci LSN FAP-420/FAH-420 Atomatyczne czjki pożarowe do sieci LSN www.boschsecrity.pl Połączenie detektora optycznego, termicznego

Bardziej szczegółowo

FLEXIDOME IP micro 2000

FLEXIDOME IP micro 2000 Wideo FLEXIDOME IP micro 2000 FLEXIDOME IP micro 2000 www.boschsecrity.pl Zwarta i elegancka kamera sieciowa MicroDome do zastosowań wewnętrznych Rozdzielczość 720p lb VGA przy 30 klatkach na sekndę Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

DINION IP bullet 5000

DINION IP bullet 5000 Wideo DINION IP bllet 5000 DINION IP bllet 5000 www.boschsecrity.pl Sieciowa kamera typ bllet do zastosowań zewnętrznych z obiektywem zmiennoogniskowym Wbdowany promiennik podczerwieni o zasięg obserwacji

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe

Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Worry-Free Business Security Standard Edition i Advanced Edition Service Pack 1 Wymagania systemowe Securing Your Journey to the Cloud p c Chmura chroniona ws Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated

Bardziej szczegółowo

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9.

Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL. Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9. Wymagania minimalne dotyczące konfiguracji infrastruktury systemowo-sprzętowej dla systemu CDN XL Aktualizacja dokumentu: 2009-06-01 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional

Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Instrukcja dla instalatora systemu SMDP Enterprise/Professional Zawartość Wymagania na serwer... 1 Instalacja... 2 Ręczny proces konfiguracji i uruchomienia serwera... 5 Przygotowanie konfiguracji urządzeń

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo