Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie,"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele Drodzy Uczniowie, Pragnę przedstawić Państwu Biuletyn Informacyjny Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku, w którym znajdziecie ofertę działań w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012. W Biuletynie tym, znajdziecie również rodzaje zajęć prowadzonych przez specjalistów Poradni. Zachęcam Państwa do przeczytania Biuletynu oraz skorzystania z naszych usług. Maria Gos Dyrektor Poradni

2 Biuletyn Informacyjny Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pułtusku działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. znajduje się: 11 przedszkoli Swoim zasięgiem działania obejmuje powiat pułtuski z 7 gminami, w których 26 szkół podstawowych 11 szkół gimnazjalnych 4 szkóły ponadgimnazjalne 1 specjalny ośrodek szkolno wychowawczy o łącznej liczbie dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat (w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną do 24 roku życia) Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. 2. Poradnia udziela pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. 3. W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. 4. Poradnia wydaje opinie i orzeczenia na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia. 5. Na wniosek rodziców lub za zgodą rodziców dziecka, Poradnia przekazuje kopię

3 opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko uczęszcza.

4 Kompetencje Kadry Pedagogicznej Maria Gos pedagog, dyrektor Godziny pracy diagnostyczno-terapeutycznej: Poniedziałek Wtorek Diagnozowanie pedagogiczne poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: - przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, - specyficznych trudności w uczeniu się. 2. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami zachowania, psychoruchowej. z zespołem nadpobudliwości 3. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 4. Współpraca ze szkołami, przedszkolami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych oraz planów działań wspierających. 5. Wsparcie merytoryczne nauczycielom udzielającym pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. 6. Wsparcie merytoryczne w monitorowaniu efektów udzielanej pomocy i opracowaniu narzędzi mierzenia efektów udzielanej

5 pomocy. 7. Prowadzenie Klubu pedagoga i terapeuty pedagogicznego. 8. Konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli (w każdy poniedziałek w godz )

6 Paulina Ambroziak psycholog/logopeda Godziny pracy: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Prowadzenie logopedycznych badań przesiewowych na terenie przedszkoli i szkół według potrzeb i zgłoszeń. 2. Diagnoza i terapia logopedyczna. 3. Diagnozowanie psychologiczne poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: - przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, - specyficznych trudności w uczeniu się. 4. Warsztaty dla uczniów ze szkół podstawowych pt. : Trudne sytuacje i ja. 5. Zajęcia warsztatowe dla dzieci przedszkolnych pt.: Zajęcia rozwijające myślenie twórcze. 6. Szkolenia dla rodziców na terenie szkół pt.: Trudności wieku dojrzewania. 7. Szkolenia dla rodziców szkół podstawowych i gimnazjalnych przyczyny trudności szkolnych.

7 Grażyna Błachnio psycholog Godziny pracy: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Diagnozowanie psychologiczne poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: - przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, - specyficznych trudności w uczeniu się, - predyspozycji i uzdolnień. 2. Prowadzenie szkoły dla Rodziców i Wychowawców. 3. Interwencja w sytuacjach kryzysowych, mediacje i terapie rodzin. 4. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych ( zapisy w sekretariacie PPP) oraz terapii krótkoterminowej dla dzieci i młodzieży. 5. Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ( wg zapotrzebowania zgłoszonego przez szkoły). 6. Prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych. 7. Prowadzenie grupy wsparcia dla Rodziców dzieci z problemami wychowawczymi i problemami zdrowotnymi.( zapisy w

8 sekretariacie PPP). Barbara Borczyńska logopeda Godziny pracy: Pnoniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i z zaburzeniami komunikacji językowej. 2. Spotkania dla rodziców na terenie szkół, przedszkoli i żłobka wady wymowy u dzieci. 3. Szkolenia dla nauczycieli pt.: Jak pracować z dzieckiem z wadą wymowy?. 4. Konsultacje osób z uszkodzeniem mowy po urazach mózgu. 5. Badania przesiewowe na terenie placówek: konsultacje dla dzieci, rodziców i młodzieży. 6. Realizacja autorskiego programu pt.: Gimnastyka buzi na wesoło przeznaczonego dla dzieci 3-5- letnich nie uczęszczających do przedszkola.

9

10 Agata Drzazgowska Raheb - psycholog Godziny pracy: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Diagnozowanie psychologiczne poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: - dzieci autystycznych, głuchych i słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową. 2. Terapia psychologiczna dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową. 3. Poradnictwo psychologiczne w sprawach pomocy dzieciom niepełnosprawnym. 4. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ( wg zgłoszonych przez szkołę potrzeb). 5. Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 6. Prelekcje dla rodziców pt.: Radzenie sobie z trudnym zachowaniem w autyźmie (agresja, autoagresja). 7. Prelekcje dla rodziców pt.: Sytuacje rodzeństwa dzieci autystycznych. 8. Współpraca z przedszkolami i szkołami przy opracowywaniu i realizacji indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla dzieci autystycznych, z niepełnosprawnością ruchową, głuchych i słabo słyszących oraz przy opracowaniu narzędzi do mierzenia efektów udzielonej pomocy terapeutycznej. 9. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych.

11 Anna Frejlich Godziny pracy: Poniedziałek Wtorek Terapia metodą Integracji Sensoryczno Motorycznej. Joanna Gaweł psycholog Godziny pracy: Poniedziałek Wtorek Czwartek Diagnoza psychologiczna przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, w

12 tym: - specyficznych trudności w uczeniu się. 2. Wspomaganie edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły. 3. Porady dla rodziców i nauczycieli w zakresie problemów dydaktycznych i wychowawczych.

13 Ewa Łada pedagog Godziny pracy: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Diagnozowanie pedagogiczne dzieci autystycznych, niepełnosprawnych intelektualnie, głuchych i słabo słyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z trudnościami wychowawczymi (zagrożonych i niedostosowanych społecznie). 2. Prowadzenie Treningu Zastępowania Agresji. 3. Współpraca z przedszkolami i szkołami przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla dzieci autystycznych, głuchych i słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową. 4. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli przedszkoli pt.: Trening umiejętności społecznych małego dziecka. 5. Szkolenie rad pedagogicznych pt.: Jak działa Trening Zastępowania Agresji 6. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych ( wg zgłoszonych potrzeb). 7. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych. 8. Terapia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i autystycznych.

14 Danuta Maliszewska pedagog Godziny pracy: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Diagnozowanie pedagogiczne poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: - niepełnosprawnych intelektualnie 2. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. 3. Zajęcia dla dzieci z deficytami rozwojowymi i trudnościami w nauce czytania i pisania. 4. Prelekcje dla rodziców pt.; Przyczyny trudności w nauce i metody pracy z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 5. Pomoc nauczycielom przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz w opracowaniu narzędzi do mierzenia efektów udzielanej pomocy.

15

16 Katarzyna Piotrowska psycholog Godziny pracy: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Diagnozowanie psychologiczne poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży. 2. Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ( wg zgłoszonych przez szkoły potrzeb). 3. Prowadzenie szkoły dla Rodziców i Wychowawców. 4. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych. 5. Prowadzenie terapii metodą Integracji Sensoryczno- Motorycznej. 6. Prelekcje dla rodziców pt.: Sztuka komunikowania się z dzieckiem. 7. Prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych. 8. Prowadzenie grupy wsparcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

17 Jadwiga Woś pedagog Godziny pracy: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Diagnozowanie pedagogiczne poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: - przyczyn niepowodzeń edukacyjnych. 2. Prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 3. Prowadzenie zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. 4. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 5. Prelekcje dla rodziców pt.; Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. 6. Pomoc nauczycielom w opracowywaniu planów działań wspierających dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz opracowaniu narzędzi do mierzenia efektów udzielonej pomocy.

18

19 Marzena Zabielska Brzoza logopeda Godziny pracy: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Prowadzenie badań przesiewowych na terenie przedszkoli i szkół według potrzeb i zgłoszeń. 2. Zajęcia dla dzieci i młodzieży pt.: - stymulacja rozwoju mowy u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy - korekcja wad wymowy, - terapia jąkania (zajęcia grupowe). 3. Zajęcia stymulujące rozwój językowy. 4. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli przedszkoli i klas. I-III pt.: Wspomaganie dzieci z zaburzeniami słuchu i percepcji słuchowej. Symptomy, czynniki ryzyka zaburzeń mowy i artykulacji.

20 Stymulacje wspierające percepcję słuchową i funkcje językowe. 5. Prelekcje dla rodziców pt.; Profilaktyka logopedyczna czynniki ryzyka, stymulacja rozwoju mowy. Rozwój mowy stymulacje i wczesne objawy zaburzeń w artykulacji.

21 Aneta Zając pedagog Godziny pracy: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Diagnozowanie pedagogiczne poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: - przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, - specyficznych trudności w uczeniu się, - predyspozycji i uzdolnień. 2. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla: - dzieci i młodzieży szkół podstawowych pt.: Trening wspierający proces efektywnego uczenia się, - uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

22 Poznaj siebie, poznaj zawody, poznaj ścieżki kształcenia. 3. Prowadzenie grup wsparcia dla nauczycieli szkolnych doradców zawodowych. 4. Prelekcja dla rodziców pt.: Jak motywować dziecko do nauki? Kategorie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których Poradnia może wydawać orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego niesłyszący i słabo słyszący, niewidomi i słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), zagrożonych niedostosowaniem społecznym i z niedostosowaniem społecznym

23 W stosunku do uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych (indywidualnych bądź grupowych)

24 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLI Lp Tematyka Sposób Osoby prowadzące Czas Uczestnicy realizacji trwania 1. Przeprowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania dziecka warsztaty, studium Paulina Ambroziak, Jadwiga Woś 3 godz. nauczyciele, opiekunowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przypadku 2. Pomoc w opracowaniu indywidualnych warsztaty, Jadwiga Woś, Agata 3 godz. nauczyciele programów edukacyjno terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. studium przypadku Drzazgowska Raheb, Ewa Łada (dla dzieci autystycznych), Danuta Maliszewska 3. * Rozpoznawanie dzieci Mini-wykład, Maria Gos 3 godz. nauczyciele ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się. warsztaty 4. Pomoc w opracowaniu planów działań warsztaty Maria Gos 2x3 godz. nauczyciele wspierających dla dzieci z ryzykiem specyficznych trudności w uczeniu się. 5. Pomoc w opracowaniu narzędzi do warsztaty Jadwiga Woś 3 godz. nauczyciele oceny pedagogicznej dzieci wymagających pomocy psychologiczno pedagogicznej. 6. Udział w spotkaniach Zespołów (u) do spraw specjalnych potrzeb udział w spotkaniach psychologowie i pedagogowie Poradni w zależności od zgłoszonych potrzeb edukacyjnych. Zespołów 6. Sztuka komunikowania się z dzieckiem, Prelekcja Katarzyna Piotrowska 1 godz. nauczyciele, rodzice Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. 7. Profilaktyka logopedyczna czynniki ryzyka, stymulacja rozwoju mowy. 8. Rozwój mowy, stymulacja, wczesne objawy zaburzeń w artykulacji. 9. Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka. 10. Osiągnięcie przez dziecko dojrzałości szkolnej. 11. * Trening umiejętności małego dziecka 12. Oczekiwania rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. warsztaty Katarzyna Piotrowska 8x2 godz. rodzice Agata Drzazgowska - Raheb prelekcja Marzena Zabielska - 1,5 godz. rodzice Brzoza prelekcja Marzena Zabielska - 1,5 godz. rodzice Brzoza prelekcja Jadwiga Woś 1,5 godz rodzice prelekcja Maria Gos 1,5 godz. rodzice warsztaty Ewa Łada 3x 1,5 nauczyciele lub rodzice godz. (około 10 uczestników) prelekcja Maria Gos 1,5 godz. rodzice OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

25 Lp Tematyka Sposób Osoby Czas Uczestnicy realizacji prowadzące trwania 1. Udzielanie pomocy psychologiczno wykład, Maria Gos 3 godziny nauczyciele pedagogicznej przez szkoły i placówki w świetle nowego rozporządzenia. Przedstawienie oferty wsparcia merytorycznego działań dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych w obszarze pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań wprowadzenia zmian. 2. * Identyfikacja uczniów z klas I-III z ryzykiem specyficznych trudności w uczeniu się. 3. Prowadzenie Klubu pedagoga i terapeuty pedagogicznego. 4. * Identyfikacja i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 5. Opracowywanie narzędzi i udostępnienie już opracowanych do oceny pedagogicznej uczniów z ryzykiem specyficznych trudności w uczeniu się. 6. Dziecko z zespołem nadpobudliwości interpretacja przepisów prawa w ujęciu praktycznym mini wykład Maria Gos 2x3 godziny nauczyciele kl. I-III, warsztaty rodzice wyżej wymienionej grupy uczniów warsztaty Maria Gos cykliczne nauczyciele terapii spotkania pedagogicznej, 2x w I sem., pedagogowie szkolni 2x w II sem. mini-wykład, Maria Gos 2x3godziny nauczyciele kl. IV-VI warsztaty warsztaty Maria Gos 3 godziny nauczyciele kl. I-III warsztaty Maria Gos 2 godziny nauczyciele, rodzice psychoruchowej. 7. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. warsztaty Katarzyna Piotrowska 8 x2 godziny nauczyciele, rodzice Grażyna Błachnio 8. Trening umiejętności społecznych. warsztaty Ewa Łada 3x 1,5 rodzice (ok. 10 godziny uczestników) 9. Jak działa Trening ART? prelekcja Ewa Łada 1,5 godziny nauczyciele i rodzice 8. Sposoby radzenia sobie ze złością prelekcja Ewa Łada 1,5 godziny rodzice (ok. 30 osób) dziecka. 10. Przyczyny trudności w uczeniu się. prelekcja Danuta Maliszewska 2 godziny rodzice 11. Jak motywować dziecko do nauki? prelekcja Aneta Zając 1 godziny rodzice 12. Prowadzenie grupy wsparcia dla warsztaty, Grażyna Błachnio 2 godziny pedagodzy szkolni pedagogów szkolnych. Katarzyna Piotrowska spotkania cykliczne.

26 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Lp Tematyka Sposób realizacji 1. * Pomoc w przeprowadzaniu warsztaty wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonowania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Osoby prowadzące Maria Gos Grażyna Błachnio Katarzyna Piotrowska Danuta Maliszewska Ewa Łada Agata Drzazgowska - Raheb Czas Uczestnicy trwania 3 godziny. nauczyciele realizujący zajęcia edukacyjne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2. * Pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pomoc w opracowaniu narzędzi do mierzenia warsztaty Maria Gos Grażyna Błachnio Katarzyna Piotrowska Danuta Maliszewska Ewa Łada Agata Drzazgowska - 2x3 godziny nauczyciele realizujący zajęcia edukacyjne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych efektów udzielonej pomocy 3. *Udział w spotkaniach Zespołów(u) do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów w szkołach. 4. * Pomoc w opracowywaniu planów działań wspierających dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, (uczniowie zdolni,z trudnościami adaptacyjnymi, z przewlekłymi chorobami, etc.) 6. Doradztwo edukacyjno- zawodowe w gimnazjum. 7. * Udzielanie wsparcia osobom koordynującym pracę Zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 8. Udzielanie konsultacji w zakresie rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i Raheb Spotkania psychologowie W zależności od w Zespołach i pedagogowie Poradni zgłoszonych potrzeb warsztaty Aneta Zając 3 godziny nauczyciele wg Grażyna Błachnio zgłoszonych potrzeb Katarzyna Piotrowska cykliczne spotkania Aneta Zając cykliczne spotkania 1 godzinne nauczyciele -szkolni doradcy zawodowi wg zgłoszonych potrzeb cykliczne Maria Gos 2 godziny nauczyciele, spotkania (w zależności od potrzeb) koordynatorzy Zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych wg zgłoszonych potrzeb konsultacje Grazyna Błachnio 1 godzina rodzice, nauczyciele Aneta Zając młodzieży. 9. Pomoc nauczycielom w opracowaniu konsultacja Grażyna Błachnio 2 godziny nauczyciele planów działań wspierających dla Aneta Zając uczniów szczególnie uzdolnionych 10. Szkoła dla rodziców i wychowawców. warsztaty Grażyna Błachnio 8x 2 godziny nauczyciele lub rodzice Katarzyna Piotrowska

27 11. * Motywowanie dziecka do podejmowania wysiłku. 12. Prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych. warsztaty Grażyna Błachnio 2 godziny rodzice warsztaty, Grażyna Błachnio 2 godzinne pedagodzy szkolni Katarzyna Piotrowska spotkania cykliczne.

28 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Lp Tematyka Sposób Osoby Czas Uczestnicy realizacji prowadzące trwania 1. Udzielanie pomocy psychologiczno Wykład, Maria Gos 3 godz. nauczyciele pedagogicznej przez szkoły i placówki w świetle nowego rozporządzenia,. Przedstawienie oferty wsparcia merytorycznego działań dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w obszarze pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań wprowadzenia zmian interpretacja przepisów prawa 2. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. warsztaty Grażyna Błachnio 8x2 godz. nauczyciele lub rodzice Katarzyna Piotrowska 3. * Motywowanie ucznia do warsztaty Grażyna Błachnio 2 godz. rodzice podejmowania wysiłku. 4. Trudności wieku dojrzewania prelekcja Paulina Ambroziak 0,5 godz. rodzice 5. Prowadzenie grupy wsparcia dla warsztaty, Grażyna Błachnio 2 godz. pedagodzy szkolni pedagogów szkolnych. Katarzyna Piotrowska spotkania cykliczne. 6. Udzielanie konsultacji w zakresie rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży. konsultacje Grażyna Błachnio Aneta Zając 1 godz. rodzice, nauczyciele

29 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 DLA DZIECI OD 0-6 ROKU ŻYCIA 1. Wielospecjalistyczna diagnoza rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi w ramach wczesnego wspomagania. 2. Terapia dzieci: z autyzmem, z nadpobudliwością psychoruchową, z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, słabo słyszących, słabo widzących. 3. Terapia Metodą Integracji Sensoryczno Motorycznej. 4. Zajęcia rozwijające myślenie twórcze (grupowe). 5. Zajęcia korekcyjno kompensacyjne (indywidualne i grupowe). 6. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci: z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami artykulacji, z palatolalią (z rozszczepieniem podniebienia), z dyzartrią, słabo słyszących, niesłyszących, autystycznych, jąkających się. 7. Realizacja programu logopedycznego pt.: Baw się razem z nami gimnastyka buzi na wesoło przeznaczonego dla dzieci 3-4 letnich, nie objętych wychowaniem przedszkolnym. 8. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 9. Realizacja autorskiego programu psychologicznego pt.: Z uczuciami, o uczuciach rozwijającego inteligencję emocjonalną. 10. Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera). niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących. 11. Trening umiejętności społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

30

31 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 DLA DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM KLAS I-III 1. Diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci, w tym: przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych 2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z ryzykiem specyficznych trudności w uczeniu się. 3. Terapia dzieci: z autyzmem, z nadpobudliwością psychoruchową, z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, słabo słyszących, słabo widzących. 4. Terapia Metodą Integracji Sensoryczno Motorycznej. 5. Terapia pedagogiczna Metodą 18 Struktur Wyrazowych. 6. Trening zastępowania agresji. 7. Warsztaty psychoedukacyjne: Dobre i złe emocje, Walka ze stresem, Jak radzić sobie z agresją?, Jak radzić sobie ze złością?, Co wiemy asertywności?, Emocje, Rozwiązywanie konfliktów. 11. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci: z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami artykulacji, z palatolalią (z rozszczepieniem podniebienia), z dyzartrią,

32 słabo słyszących, niesłyszących, autystycznych, jąkających się. 8. Realizacja autorskiego programu psychologicznego pt.: Z uczuciami, o uczuciach rozwijającego inteligencję emocjonalną. 9. Zajęcia rozwijające motorykę. 10. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego: niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność ruchową (w tym z afazją), z autyzmem( w tym z zespołem Aspergera). niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących. 11. Rewalidacja indywidualna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

33 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 DLA DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM KLAS IV-VI 1. Diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci, w tym: przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowaniem. szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, z chorobami przewlekłymi, 2. Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 3. Terapia dzieci: z autyzmem, z nadpobudliwością psychoruchową, z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, słabo słyszących, słabo widzących. 4. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci: z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami artykulacji, z palatolalią (z rozszczepieniem podniebienia), dyzartrią, słabo słyszących, niesłyszących, autystycznych, jąkających się. 5. Warsztaty psychoedukacyjne: Dobre i złe emocje, Walka ze stresem, Jak radzić sobie z agresją?, Jak radzić sobie ze złością?,

34 Co wiemy asertywności?, Emocje, Rozwiązywanie konfliktów. 6. Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego: niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność ruchową (w tym z afazją), z autyzmem( w tym z zespołem Aspergera). niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących.

35 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 1. Diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci, w tym: przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, predyspozycji i uzdolnień, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 2. Trening wspierający proces efektywnego uczenia się. 3. Warsztaty pt: Poznaj siebie, poznaj zawody, poznaj ścieżki kształcenia. 4. Określenie predyspozycji zawodowych, zainteresowań, uzdolnień. 5. Znaczenie wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych w poszukiwaniu pracy. 6. Znaczenie autoprezentacji w poszukiwaniu zatrudnienia. 7. Rola i znaczenie dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 8. Warsztaty psychoedukacyjne: Autoprezentacje, Efektywne komunikowanie się, Rozwijanie umiejętności związanych ze współpracą. 9. Trening zastępowania agresji. 10. Trening wspierający proces efektywnego uczenia się. 11. Zajęcia socjoterapeutyczne. 12. Zajęcia grupowe pt.: Trudne sytuacje i ja. 13. Zajęcia socjoterapeutyczne. 14. Trening Zastępowania Agresji. 15. Terapia krótkoterminowa. 16. Interwencja w środowisku ucznia. 17. Interwencja w sytuacji kryzysowej. 18. Profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, Internet). 19. Konsultacje z zakresu ortofonii (prawidłowości mówienia i dykcji, wyrazistości mówienia). 20. Wydawanie orzeczeń dla młodzieży: niepełnosprawność intelektualną, niepełnosprawność ruchową (w tym z afazją),

36 z autyzmem w tym z zespołem Aspergera). niesłyszących i słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących.

37 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1. Diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci, w tym: przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, predyspozycji i uzdolnień, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 2. Warsztaty psychoedukacyjne: Rozwijanie umiejętności związanych ze współpracą. Dewiza życiowa. 3. Terapia pedagogiczna dla uczniów z dysleksją rozwojową (zajęcia grupowe). 4. Terapia dla uczniów z zaburzeniami zachowania. 5. Terapia krótkoterminowa dla młodzieży. 6. Terapia logopedyczna dla uczniów: z dyslalią (zaburzenia artykulacji), z palatolalia (dla dzieci z rozszczepieniem podniebienia), z afazja, jąkających się. Maria Gos Dyrektor Poradni

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU

SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU SZKOLNY SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADZIĄDZU Podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej Zestawienie zmian wynikających ze zmian w organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej L.P. Rozporządzenie stare Rozporządzenie nowe obowiązujące 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY

ODBIORCY OFERTY. dzieci w wieku przedszkolnym OSOBA PROWADZĄCA TERMIN PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W TRZEBNICY dzieci w wieku przedszkolnym ODBIORCY OFERTY PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W TRZEBNICY 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 10, tel. 71 312 07 49 www.poradniapp.trzebnica.pl, e-mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie

Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Teresa Szefs psycholog PPP w Piasecznie Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

Działalność diagnostyczna

Działalność diagnostyczna OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni na rok szkolny 2017/2018 Niniejsza oferta zawiera propozycje działań Poradni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach

Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2013/2014 z dnia 29.08.2014r. Procedura systemu wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białogardzie 78-200 Białogard, ul. Dworcowa 2 tel/fax (094)312 25-96, kom. 515

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 24 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 24 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 24 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. J.KORCZAKA W RADOMIU Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dąbrowie Górniczej ul. 3- go Maja 22 tel. 0 32 262 38 12 lub 0 32 262 53 50 DZIAŁ POMOCY I PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZADANIA I. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2016/2017 PPP.0350.02.2015.IS Września, dnia 12.09.2016r. ROCZNY PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2016/2017 Sformułowany w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ DS. DZIECKA Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: mgr pedagog, koordynator zespołu mgr - pedagog mgr - pedagog mgr Magdalena Górniak-Grzyb - pedagog

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH

OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH OFERTA ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 1 DZIAŁ LOGOPEDYCZNY 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku

Bardziej szczegółowo

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel/fax 52 359 22 66, e-mail: ppp-ino@o2.pl, www.poradnia.inowroclaw.info Zapraszamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19)

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach. (Statut 19) ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach (Statut 19) Podstawy prawne: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZAWIERCIU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży Mirosław Boczar Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Szczecinie 1.1 Publiczne

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej.

Wczesne rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania ryzyko dysleksji. Przyczyny i skutki dysleksji rozwojowej. Działania edukacyjno profilaktyczne na rzecz rodziców, nauczycieli i uczniów. Oferta Zespołu Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 3 na rok szkolny 2016/2017 Dla

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ. Przedszkole

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ. Przedszkole OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ Przedszkole Al. Jana Pawła II 95 21 010 Łęczna Tel. 81 531 53 37 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2017/2018 Oferta Poradni Psychologiczno

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik do Uchwały Nr 2/2014/2015 Szkoła Podstawowa w Czernikowie Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej Plan pracy rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony Uchwałą Nr 2/2014/2015 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie szkół przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w pracy z uczniem niedostosowanym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Wsparcie szkół przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w pracy z uczniem niedostosowanym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym Wsparcie szkół przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w pracy z uczniem niedostosowanym i zagrożonym niedostosowaniem społecznym Nowe regulacje prawne 17 listopada 2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 8 W SŁUPSKU

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM INTEGRACYJNYM NR 8 W SŁUPSKU Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10 tel./fax. (059) 841-78-69 Załącznik 1 do Zarządzenia 8/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. ze zmianą dokonaną Zarządzeniem 14/2015 z

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ul.c.k.norwida 2a tel. 0 81 751 52 36 21-040 Świdnik fax. 0 81 759 15 10 e-mail: info@poradnia.swidnik. ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŚWIDNIKU I. Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci młodzieży oraz opiniowanie w zakresie: oceny rozwoju psychoruchowego; funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej

Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej Załącznik nr 4 Regulamin pomocy psychologicznopedagogicznej Zespół Szkół w Nowym Duninowie 1. Zadaniem Zespołu Szkół jest udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 2. Pomoc

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ. Szkoła Podstawowa

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ. Szkoła Podstawowa OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ Szkoła Podstawowa Al. Jana Pawła II 95 21 010 Łęczna Tel. 81 531 53 37 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2017/2018 Oferta Poradni

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BIECZU OFERTA DLA PRZEDSZKOLI Proponujemy dzieciom Diagnostykę badania dojrzałości szkolnej badania lateralizacji badania dzieci z poważnymi chorobami somatycznymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

ferta programowa 2015/16 Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

ferta programowa 2015/16 Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Poradnia wspiera rozwój szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. O ferta 2015/16 programowa DANE PODSTAWOWE: 13-200 Działdowo ul. Jagiełły 6/8 tel.(fax) 23 697 59 66 12-230 Lidzbark ul. Jeleńska

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany:

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany: Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Uchwała nr 25/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 12.09.2011r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 1 PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach

Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach Organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i placówkach 1 Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH PROPONUJE:

GABINET LOGOPEDYCZNY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH PROPONUJE: Działalność GABINET LGPEDYCZNY PRADNI PSYCHLGICZN PEDAGGICZNEJ W GRLICACH PRPNUJE: I. dla dzieci: diagnozę i indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami mowy od najmłodszych lat przyjmowanych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Regulamin organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik nr 16 do Statutu Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie Regulamin organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo