Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Warszawa, 31 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Warszawa, 31 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego Warszawa, 31 marca 2014 r.

2 2

3 Wypadki i incydenty w latach Stan na r. Wypadki Incydenty Razem 8,2 % zdarzeń mniej w 2013 r. 3

4 Poszkodowani w latach Ranni Zabici Ponad 26 % poszkodowanych mniej w 2013 r. 4

5 Ofiary śmiertelne w podziale na kategorie wypadków Zdarzenia z ludźmi (poza przejazdami i przejściami) Pozostałe (kolizje, wykolejenia i inne) Zdarzenia na przejazdach i przejściach 99,6% ofiar w 2013 r. zginęło w wypadkach na przejazdach, podczas przechodzenia przez tory lub kolizji taboru z pojazdem drogowym 5

6 Zdarzenia zawinione bezpośrednio przez pracowników Spółki w podziale na branże w 2012 i 2013 roku Automatyka i telekomunikacja Eksploatacja Utrzymanie nawierzchni 0 3 wypadki wypadki incydenty incydenty 2013 Wzrost liczby zdarzeń z winy pracowników PLK o 28 % w 2013 r. 6

7 Zdarzenia zawinione bezpośrednio przez pracowników Spółki w najczęściej występujących kategoriach wypadkowych * Kat Kat Suma: *do dnia Kat.03 wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej niezabezpieczonej drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa urządzeń sterowania ruchem. Kat.15 przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem kolejowym. 7

8 Struktura pracowników zatrudnionych w Spółce w porównaniu do struktury winnych zdarzeń w 2013 roku 100% Zatrudnieni oraz winni zdarzeniom w poszczególnych grupach płci 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45,2% 54,8% zatrudnieni 37,0% 63,0% winni zdarzeniom kobieta mężczyzna Wynikowe wskaźniki ryzyka w poszczególnych grupach pracowników w 2013r. Płeć Mężczyźni Kobiety Wartość wskaźnika [liczba zdarzeń / 1000 pracowników] 11,679 8,285 8

9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura pracowników zatrudnionych w Spółce w porównaniu do struktury winnych zdarzeń w 2013 roku Zatrudnieni oraz winni zdarzeniom w poszczególnych grupach wiekowych 1,8% 39,5% 35,2% 16,3% 7,1% zatrudnieni 6,5% 39,1% 43,5% 8,7% 2,2% winni zdarzeniom Staż pracy do 2 lat 2 8 lat 8 15 lat lat Wartość wskaźnika [liczba zdarzeń / 1000 pracowników] 60 lat i więcej lat lat lat lat 25 lat i więcej 8,511 21,084 7,353 7,776 8, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wiek lat lat lat lat Wartość wskaźnika [liczba zdarzeń / 1000 pracowników] Zatrudnieni oraz winni zdarzeniom w poszczególnych grupach stażu pracy 45,8% 28,4% 6,0% 14,6% 39,1% 21,7% 4,3% 30,4% 5,2% 4,3% zatrudnieni winni zdarzeniom 25 lat i więcej od 15 do 25 lat od 8 do 15 lat od 2 do 8 lat do 2 lat 60 lat i więcej 3,096 5,405 12,516 10,039 37,037 9

10 Zestawienie zbiorcze o pracownikach, którzy przyczynili się do zaistnienia wypadków i incydentów w 2013 roku 30 Liczba pociągów w dobie incydenty wypadki 0 do 50 w dobie powyżej 50 w dobie 10

11 W roku 2013 na liniach zarządzanych przez Spółkę PKP PLK S.A. nikt nie zginął w wypadkach kolejowych związanych z kolizjami z taborem oraz wykolejeniami, w kategorii wypadków na przejazdach kolejowych odnotowano spadek wypadków o 9,65% tj. o 25 wypadków, kategorii wypadków z osobami postronnymi odnotowano spadek wypadków o 11,11 % tj. o 31 wypadków 11

12 Wypadki w podziale na typy w 2013r. 73 proc. wypadków stanowiły wypadki na przejazdach i przejściach oraz pieszych poza przejściami; Wypadki pieszych poza przejściami 38% Kolizje 8% Wykolejenia 19% Pozostałe 27 proc. to kolizje, wykolejenia, pożary i inne. Wypadki na przejściach i przejazdach 35% 12

13 Osiągnięcia bezpieczeństwa Zmniejszona liczba zdarzeń kolejowych 852 (2013) 1113 (2011); - w tym na przejazdach 234 (2013) 243 (2011); - Spadek liczby ofiar zdarzeń kolejowych 226 (2013) 318 (2011); - Spadek liczby osób ciężko rannych w zdarzeniach kolejowych 105 (2013) 209 (2011); - Podwyższenie prędkości na długości 1064 km linii kolejowych; - modernizację 1295 km torów, podjętych inicjatyw w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego; - Nowe podejście do Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego przyjęcie celów bezpieczeństwa; 13

14 Co robi PLK dla poprawy bezpieczeństwa? Działania inwestycyjne 28 inicjatyw Działania pracownicze 41 inicjatyw Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego 198 inicjatyw Działania organizacyjne 93 inicjatyw Działania techniczne 36 inicjatywy 14

15 Stan realizacji programu czerwiec 2012 r. start programu grudzień 2012 r. rozszerzenie zakresu ze 103 do 191 inicjatyw grudzień 2013 r. Realizacja 139 inicjatyw - 98% w terminie Stan realizacji programu do 2015 r. na poziomie 70 % 15

16 Działania inwestycyjne Zakup 9 mobilnych centrów monitoringu dla SOK Program modernizacji przejazdów kolejowych Program modernizacji linii kolejowych 25 mld zł Program wymiany rozjazdów Zakup pojazdu do diagnostyki 16

17 Działania inwestycyjne Program modernizacji linii kolejowych W roku 2013 wykonano: roboty inwestycyjne na kwotę 5,26 mld zł modernizację 1295,5 km torów w 2013r. 142 przebudowanych peronów 116 nowych wiaduktów Kulminacja inwestycji w 2014 r Wymiana torów w latach *

18 Działania inwestycyjne Program modernizacji przejazdów Wartość programu to ponad 1 mld zł 656 przejazdów zmodernizowanych w latach przejazdów zostanie zmodernizowanych w 2014r. Program wymiany rozjazdów Wartość programu to ponad 2 mld zł 1259 nowych rozjazdów zabudowanych w latach rozjazdy zostaną zabudowane w 2014 r. 18

19 Działania dot. inwestycji Dyscyplinowanie Wykonawców robót Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ibh- 104 Wprowadzenie kar za nieprzestrzeganie zasad BHP przez Wykonawców - dla 20 kategorii nieprawidłowości, np.: Nieokazanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 10 tys. zł., Przebywanie pracownika Wykonawcy/Podwykonawcy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w stanie nietrzeźwym 30 tys. zł., Nie przerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu, nie zabezpieczenie rejonu robót ( ) 30 tys. zł., Nie zapewnienie wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac (np. brak wyznaczenia sygnalisty) 30 tys. zł. 19

20 Działania techniczne Ograniczenie o połowę jazd na sygnał zastępczy Ograniczenie ze 157 do 75 liczby posterunków z Sz Tymczasowa organizacja ruchu na nowych inwestycjach bez Sz Obowiązek informowania maszynisty przez dyżurnego ruchu o przyczynie jazdy na Sz Skuteczniejsze kontrole i nadzór Ponad 99,5 tys. kontroli na szczeblu Zakładów Linii Kolejowych i sekcji eksploatacji w roku 2013 r. Ponad 130 audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) Weryfikacja regulaminów technicznych dla 3500 posterunków ruchu 20

21 Działania pracownicze Podwojenie liczby szkoleń Zwiększenie do 20 godzin pouczeń okresowych z częstotliwością 3 razy w roku 10 tys. pracowników przeszło szkolenia z efektywnej komunikacji oraz umiejętności pracy w sytuacjach stresowych; Ok. 15 tys. pracowników posterunków nastawczych w terminie do r. zostało objętych nadzwyczajnymi pouczeniami doraźnymi (na dzień r zrealizowano 46 % planu pouczeń) Nowe zasady funkcjonowania zespołu ds. instruktażu pracowników. Inwestycja w przyszłe kadry Uzupełnienie braków kadrowych pracowników do utrzymania sieci Porozumienia z 14 szkołami o współpracy przy kształceniu Ponad 300 tys. zł na program stypendialny dla uczniów i studentów, którzy będą w przyszłości pracownikami PLK. Poprawa warunków pracy Budowa Lokalnych Centrów Sterowania Ruchem, remont nastawni 152 klimatyzatory zainstalowane w budynkach nastawni w 2012 r. W 2013r. rozpoczął się program montażu kolejnych 300 urządzeń zakończenie grudzień 2014r. Wyposażenie pracowników w nową, odblaskową odzież 21

22 Działania pracownicze Zwiększenie obsady posterunków ruchu w czasie wykonywanych prac inwestycyjnych W roku 2013 wprowadzono dodatkowe regulacje związane z organizacją zamknięć torowych, w tym stosowania zwiększonych obsad posterunków, co za skutkowało zastosowaniem 2149 wzmocnień dyżurów w łącznym wymiarze tj. dyżurny ruchu pomocniczy 648 dni wzmocnień, nastawniczy 231 dni wzmocnień, zwrotniczy 874 dni wzmocnień, dróżnik przejazdowy 396 dni wzmocnień Zwiększenie nadzoru nad kwalifikacjami pracowników wprowadzono weryfikację kompetencji Dyrektorów Zakładów Linii Kolejowych oraz ich zastępców; w trakcie przygotowania jest procedura weryfikacji kompetencji Naczelników Sekcji Eksploatacji oraz ich zastępców; wprowadzono autoryzację dla pracowników nastawni dysponujących, LCS oraz obsługujących ETCS w przypadku przerwy w pracy pow. 3 mies.; Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego plan zwiększenia zatrudnienia o 1103 osoby w roku w pionie inżynierii ruchu, automatyki oraz drogowym 22

23 Działania organizacyjne Powołanie Komitetu Bezpieczeństwa Rozpatrywanie najważniejszych spraw w zakresie bezpieczeństwa Koordynacja działań we współpracy z Akademią Obrony Narodowej Reorganizacja Biura Bezpieczeństwa Pracownicy Biura wykonali 474 kontroli w 2013r. (wzrost o blisko 40% w stosunku do 2012 r.) oraz Ponad 130 audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Uruchomienie Centrum Zarządzania Kryzysowego Stały monitoring pracy eksploatacyjno-przewozowej Koordynacja działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 23

24 Działania organizacyjne Aktualizacja instrukcji wewnętrznej Ia-5 określenie liczby godzin oraz częstotliwości przeprowadzania pouczeń okresowych dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych; określenie częstotliwości przeprowadzania pouczeń doraźnych oraz uszczegółowienie zakresu ich przeprowadzania; uszczegółowienie zasad uzyskiwania autoryzacji przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego; rozszerzenie zakresu przypadków, w których pracownika należy poddać egzaminowi weryfikacyjnemu; określenie kryteriów, jakie powinni spełniać kandydaci na instruktorów oraz instruktorzy w Spółce; ustalenie wykazu stanowisk, na których przewidziane jest przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz ustalenie składów komisji egzaminacyjnych; uaktualnienie i usystematyzowanie zakresów ramowych programów przygotowania zawodowego do egzaminu wewnętrznego i kwalifikacyjnego; określenie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawa zewnętrznego, zasad ubiegania się o licencję i świadectwo maszynisty; określenie jednolitej dokumentacji szkoleniowej. 24

25 Działania organizacyjne Opracowanie nowych instrukcji wewnętrznych Instrukcja obsługi komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (Ie-20) skierowana do UTK Prowadzone są prace nad wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym użytkowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ie-100 przewidywane zakończenie r Analiza obciążenia pracą dyżurnych ruchu Przeprowadzenie analizy czynności dodatkowych dyżurnych ruchu na posterunkach z jednoosobową obsadą Wykonanie kontroli 47 posterunków o największym natężeniu ruchu pociągów Zmiana 6 Regulaminów technicznych W roku 2014 planuje się wtórną analizę obciążenia czynnościami dodatkowymi personelu posterunków ruchu Spotkania problemowe z ZZDR W 2013 roku odbyły się 4 spotkania z Zarządem ZZDR z udziałem Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Eksploatacji oraz przedstawicieli Biur Centrali Spółki, w tym Dyrektora Biura Eksploatacji oraz Dyrektora Biura Bezpieczeństwa W 2014 roku planowana jest kontynuacja przedmiotowych spotkań celem przedstawiania informacji o bieżącej sytuacji w zakresie poruszanych zagadnień oraz omawiania problemów 25

26 Działania dot. ryzyka wspólnego Ryzyko wspólne z przewoźnikami Współpraca w zakresie analizy zagrożeń Cykliczne spotkania instruktorów ds. ruchu z PLK z instruktorami maszynistów Usuwanie usterek wykrytych przez urządzenia DSAT Ryzyko wspólne z zarządcami infrastruktury Współpraca z TK Telekom - usuwanie usterek kabli Współpraca z Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. - wykonywanie prac budowlanych w sąsiedztwie czynnych torów 26

27 Kampania społeczna Bezpieczny przejazd - Zatrzymaj się i żyj! Edukacja Kampanię prowadzimy od 9 lat Ponad 18 tys. wyedukowanych osób w ramach akcji Październik miesiącem edukacji 100 tys. zeszytów edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-10 lat Dwa razy więcej spotkań edukacyjnych niż w 2012 r. (448) symulacje wypadków i pokazy ratownictwa Egzekwowanie prawa Akcja Bezpieczny piątek ; patrole SOK i policji na 23 przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce Koordynatorzy kampanii wręczają ulotki i przypominają o bezpiecznych zachowaniach Funkcjonariusze zwracają uwagę i dyscyplinują kierowców oraz pieszych, którzy łamią przepisy 27

28 Wnioski zapobiegawcze wydane po zdarzeniach kolejowych na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w wydane 33 w trakcie realizacji zrealizowane 14 dot. PLK 19 dot. przewoźników 28

29 Statystyka działań podjętych zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez Przewodniczącego PKBWK w latach Rok Raporty W tym zaleceń Kierowanych do PKP PLK S.A. w tym zrealizowanych w tym w trakcie realizacji (częściowo zrealizowanych) w tym przyjęto rozwiązanie alternatywne w tym niezrealizowa nych Kierowanych do innych zarządców infrastruktury oraz przewoźników kolejowych Podsumowanie lata

30 Decyzje wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2013 r. związane z bezpieczeństwem transportu kolejowego Rodzaj decyzji Decyzje wstrzymujące ruch kolejowy. Decyzje wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne. Decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości. Decyzje wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne i nakazujące usunięcie nieprawidłowości. Decyzje wyłączające z eksploatacji pojazdy kolejowe. Decyzje wydane Decyzje zrealizowane Decyzje w trakcie realizacji * Decyzje nakładające kary Razem * Przedmiot decyzji (nieprawidłowości dotyczą) - urządzeń srk; - nawierzchni kolejowej; - widoczności znaków, wskaźników i sygnałów; -usytuowania drzew; - pojazdów kolejowych; - niesporządzenie lub niezamieszczenie w rozkazie pisemnym O informacji o towarze niebezpiecznym wysokiego ryzyka; - wyprawienie pociągów z towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka z toru niewyznaczonego w regulaminie technicznym stacji; - pozostawienie środka transportu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka bez wymaganego nadzoru. 30

31 Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa na rok 2014 r. 1. Podnoszenie kultury bezpieczeństwa 2. Zarządzanie zmianą nowa procedura SMS-PR-03, w tym ocena zmian, które zostały określone jako znaczące. 3. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i technicznym, w tym doskonalenie Rejestru zagrożeń Spółki 4. Bezpieczne inwestycje 5. Likwidacja stałych jazd na Sygnały zastępcze ( Sz ) oraz monitorowanie usterek w urządzeniach srk 6. Monitorowanie Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego na rok Wdrożenie MMS 8. Udzielanie odpowiedzi do Urzędu Transportu Kolejowego, m.in. w zakresie wydanych Decyzji Prezesa UTK 9. Realizacja mapy drogowej restrukturyzacji Spółki w zakresie bezpieczeństwa 10.Przygotowanie do odnowienia Autoryzacji bezpieczeństwa 31

32 Bezpieczna przyszłość Modernizacja infrastruktury Szkolenia pracowników Kontrola i nadzór Kampanie społeczne Lepsze procedury 32

33 Stan techniczny infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 33

34 [ km t ] Długość eksploatowanych torów linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na których wprowadzono zmiany maksymalnych prędkości rozkładowych R J P / / / / / / / / / / / / / /14 Podwyższenie prędkości Obniżenie prędkości Wynik zmian prędkości 34

35 Struktura prędkości rozkładowych obowiązujących na eksploatowanych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Procentowy udział dugości torów - stan na Procentowy udział dugości torów - stan na % 8% 6% 14% 160 Vp 120 Vp < Vp < ,4% -5,6% 7% -1% 7,5% +1,5% 18% +4% 36% 40 Vp < 80 Vp < 40 37,1% +1,1% 35

36 Infrastruktura srk Analizowany okres - rok 2012 Zakres analizy: okręgów nastawczych, zwrotnic, sygnalizatorów elektrycznych napędów zwrotnicowych km samoczynnej blokady liniowej 26 centrów zdalnego sterowania obejmujących: 91 okręgów nastawczych, zwrotnic, sygnalizatorów Analizowany okres - rok 2013 Zakres analizy: okręgów nastawczych, zwrotnic, sygnalizatorów elektrycznych napędów zwrotnicowych km samoczynnej blokady liniowej 28 centrów zdalnego sterowania obejmujących: 100 okręgów nastawczych, zwrotnic, sygnalizatorów 36

37 Stan techniczny infrastruktury srk urządzenia stacyjne 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 7,90% 8,40% 9,20% 86,60% 86,10% 86,70% 5,50% 5,50% dobry dostateczny niezadawalający okręgi nastawcze: ,10% 80,00% urządzenia liniowe sbl, pbl 71,70% 72,60% 71,19% km linii: ,00% 40,00% 27,70% 26,80% 27,96% 20,00% 0,60% 0,60% 0,85% 0,00% dobry dostateczny niezadawalający

38 Stan techniczny infrastruktury srk urządzenia przejazdowe 80,00% 60,00% 34,70% 37,60% 38,73% 62,50% 59,90% 59,03% komplety urządzeń: ,00% 20,00% 2,80% 2,50% 2,24% 0,00% dobry dostateczny niezadawalający urządzenia dsat 80,00% 60,00% 74,10% 76,70% 77,50% komplety urządzeń: ,00% 20,00% 20,10% 17,00% 19,20% 5,80% 6,30% 3,30% 0,00% dobry dostateczny niezadawalający, uszkodzone

39 Stan techniczny infrastruktury telekomunikacyjnej ,00% 60,00% 40,00% 20,00% 68,30% urządzenia łączności przewodowej 49,03% 48,61% 25,80% 5,90% ilość urządzeń łączności przewodowej: ,36% 0,00% dobry dostateczny niezadawalający urządzenia łączności radiowej 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 34,90% 45,58% 51,20% 48,00% 13,90% dobry dostateczny niezadawalający ilość urządzeń łączności radiowej: ,42%

40 Stan techniczny urządzeń elektroenergetyki kolejowej 70,0% 61,4% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 29,0% 42,5% 28,5% 37,8% 48,0% 49,0% dobry dostateczny zadowalający 20,0% 10,0% 0,0% 0,8% sieć trakcyjna eor oświetlenie 3,0% 40

41 Dziękuję za uwagę 41

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Załącznik do decyzji Nr 2/202 Członka Zarządu dyrektora ds. eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 6 lipca 202 r. Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie Ir-7 Tekst jednolity uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Data publikacji : 29.07.2015 Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Prezes UTK przypomina, że 1 marca 2015 r. wszedł w życie 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych terminów...4

Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych terminów...4 Projekt instrukcji kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej Grudzień 2011 Spis treści Wprowadzenie...2 Konspekt dokumentu...3 Słownik stosowanych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp

Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp przykłady dobrych praktyk pod red. Agnieszki Szczygielskiej Warszawa 2012 1 Opracowano i wydano w ramach programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Marzec 2014r. 1 Spis treści: Wstęp 1. Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Katowice, dnia 15.02.2008r. OR.VI.BG-0180-2/1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. WSTĘP Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-10 (E18) INSTRUKCJA obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym Warszawa 2005 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP)

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy (CEEAP) Autorzy: Jerzy Piszczek Sławomir Pasierb Łukasz Polakowski Szymon Liszka Katowice, październik 2009 Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne

Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Biała księga kolei Quo vadis PKP? 20 lat zaniedbań i przespanych szans - aspekty historyczne, polityczne i ekonomiczne Spis treści Cel opracowania... 4 Główne wnioski białej księgi :... 6 1. Jak to było

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu Bazylika św. Brygidy, 31 sierpnia 2014 NSZZ Po raz dwunasty, w tym roku 13 września, kolejarze z całej Polski przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swoje troski, trudy,

Bardziej szczegółowo