Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Warszawa, 31 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Warszawa, 31 marca 2014 r."

Transkrypt

1 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego Warszawa, 31 marca 2014 r.

2 2

3 Wypadki i incydenty w latach Stan na r. Wypadki Incydenty Razem 8,2 % zdarzeń mniej w 2013 r. 3

4 Poszkodowani w latach Ranni Zabici Ponad 26 % poszkodowanych mniej w 2013 r. 4

5 Ofiary śmiertelne w podziale na kategorie wypadków Zdarzenia z ludźmi (poza przejazdami i przejściami) Pozostałe (kolizje, wykolejenia i inne) Zdarzenia na przejazdach i przejściach 99,6% ofiar w 2013 r. zginęło w wypadkach na przejazdach, podczas przechodzenia przez tory lub kolizji taboru z pojazdem drogowym 5

6 Zdarzenia zawinione bezpośrednio przez pracowników Spółki w podziale na branże w 2012 i 2013 roku Automatyka i telekomunikacja Eksploatacja Utrzymanie nawierzchni 0 3 wypadki wypadki incydenty incydenty 2013 Wzrost liczby zdarzeń z winy pracowników PLK o 28 % w 2013 r. 6

7 Zdarzenia zawinione bezpośrednio przez pracowników Spółki w najczęściej występujących kategoriach wypadkowych * Kat Kat Suma: *do dnia Kat.03 wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej niezabezpieczonej drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa urządzeń sterowania ruchem. Kat.15 przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem kolejowym. 7

8 Struktura pracowników zatrudnionych w Spółce w porównaniu do struktury winnych zdarzeń w 2013 roku 100% Zatrudnieni oraz winni zdarzeniom w poszczególnych grupach płci 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 45,2% 54,8% zatrudnieni 37,0% 63,0% winni zdarzeniom kobieta mężczyzna Wynikowe wskaźniki ryzyka w poszczególnych grupach pracowników w 2013r. Płeć Mężczyźni Kobiety Wartość wskaźnika [liczba zdarzeń / 1000 pracowników] 11,679 8,285 8

9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura pracowników zatrudnionych w Spółce w porównaniu do struktury winnych zdarzeń w 2013 roku Zatrudnieni oraz winni zdarzeniom w poszczególnych grupach wiekowych 1,8% 39,5% 35,2% 16,3% 7,1% zatrudnieni 6,5% 39,1% 43,5% 8,7% 2,2% winni zdarzeniom Staż pracy do 2 lat 2 8 lat 8 15 lat lat Wartość wskaźnika [liczba zdarzeń / 1000 pracowników] 60 lat i więcej lat lat lat lat 25 lat i więcej 8,511 21,084 7,353 7,776 8, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wiek lat lat lat lat Wartość wskaźnika [liczba zdarzeń / 1000 pracowników] Zatrudnieni oraz winni zdarzeniom w poszczególnych grupach stażu pracy 45,8% 28,4% 6,0% 14,6% 39,1% 21,7% 4,3% 30,4% 5,2% 4,3% zatrudnieni winni zdarzeniom 25 lat i więcej od 15 do 25 lat od 8 do 15 lat od 2 do 8 lat do 2 lat 60 lat i więcej 3,096 5,405 12,516 10,039 37,037 9

10 Zestawienie zbiorcze o pracownikach, którzy przyczynili się do zaistnienia wypadków i incydentów w 2013 roku 30 Liczba pociągów w dobie incydenty wypadki 0 do 50 w dobie powyżej 50 w dobie 10

11 W roku 2013 na liniach zarządzanych przez Spółkę PKP PLK S.A. nikt nie zginął w wypadkach kolejowych związanych z kolizjami z taborem oraz wykolejeniami, w kategorii wypadków na przejazdach kolejowych odnotowano spadek wypadków o 9,65% tj. o 25 wypadków, kategorii wypadków z osobami postronnymi odnotowano spadek wypadków o 11,11 % tj. o 31 wypadków 11

12 Wypadki w podziale na typy w 2013r. 73 proc. wypadków stanowiły wypadki na przejazdach i przejściach oraz pieszych poza przejściami; Wypadki pieszych poza przejściami 38% Kolizje 8% Wykolejenia 19% Pozostałe 27 proc. to kolizje, wykolejenia, pożary i inne. Wypadki na przejściach i przejazdach 35% 12

13 Osiągnięcia bezpieczeństwa Zmniejszona liczba zdarzeń kolejowych 852 (2013) 1113 (2011); - w tym na przejazdach 234 (2013) 243 (2011); - Spadek liczby ofiar zdarzeń kolejowych 226 (2013) 318 (2011); - Spadek liczby osób ciężko rannych w zdarzeniach kolejowych 105 (2013) 209 (2011); - Podwyższenie prędkości na długości 1064 km linii kolejowych; - modernizację 1295 km torów, podjętych inicjatyw w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego; - Nowe podejście do Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego przyjęcie celów bezpieczeństwa; 13

14 Co robi PLK dla poprawy bezpieczeństwa? Działania inwestycyjne 28 inicjatyw Działania pracownicze 41 inicjatyw Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego 198 inicjatyw Działania organizacyjne 93 inicjatyw Działania techniczne 36 inicjatywy 14

15 Stan realizacji programu czerwiec 2012 r. start programu grudzień 2012 r. rozszerzenie zakresu ze 103 do 191 inicjatyw grudzień 2013 r. Realizacja 139 inicjatyw - 98% w terminie Stan realizacji programu do 2015 r. na poziomie 70 % 15

16 Działania inwestycyjne Zakup 9 mobilnych centrów monitoringu dla SOK Program modernizacji przejazdów kolejowych Program modernizacji linii kolejowych 25 mld zł Program wymiany rozjazdów Zakup pojazdu do diagnostyki 16

17 Działania inwestycyjne Program modernizacji linii kolejowych W roku 2013 wykonano: roboty inwestycyjne na kwotę 5,26 mld zł modernizację 1295,5 km torów w 2013r. 142 przebudowanych peronów 116 nowych wiaduktów Kulminacja inwestycji w 2014 r Wymiana torów w latach *

18 Działania inwestycyjne Program modernizacji przejazdów Wartość programu to ponad 1 mld zł 656 przejazdów zmodernizowanych w latach przejazdów zostanie zmodernizowanych w 2014r. Program wymiany rozjazdów Wartość programu to ponad 2 mld zł 1259 nowych rozjazdów zabudowanych w latach rozjazdy zostaną zabudowane w 2014 r. 18

19 Działania dot. inwestycji Dyscyplinowanie Wykonawców robót Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ibh- 104 Wprowadzenie kar za nieprzestrzeganie zasad BHP przez Wykonawców - dla 20 kategorii nieprawidłowości, np.: Nieokazanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 10 tys. zł., Przebywanie pracownika Wykonawcy/Podwykonawcy na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w stanie nietrzeźwym 30 tys. zł., Nie przerwanie w trybie natychmiastowym prac zagrażających zdrowiu i życiu, nie zabezpieczenie rejonu robót ( ) 30 tys. zł., Nie zapewnienie wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac (np. brak wyznaczenia sygnalisty) 30 tys. zł. 19

20 Działania techniczne Ograniczenie o połowę jazd na sygnał zastępczy Ograniczenie ze 157 do 75 liczby posterunków z Sz Tymczasowa organizacja ruchu na nowych inwestycjach bez Sz Obowiązek informowania maszynisty przez dyżurnego ruchu o przyczynie jazdy na Sz Skuteczniejsze kontrole i nadzór Ponad 99,5 tys. kontroli na szczeblu Zakładów Linii Kolejowych i sekcji eksploatacji w roku 2013 r. Ponad 130 audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) Weryfikacja regulaminów technicznych dla 3500 posterunków ruchu 20

21 Działania pracownicze Podwojenie liczby szkoleń Zwiększenie do 20 godzin pouczeń okresowych z częstotliwością 3 razy w roku 10 tys. pracowników przeszło szkolenia z efektywnej komunikacji oraz umiejętności pracy w sytuacjach stresowych; Ok. 15 tys. pracowników posterunków nastawczych w terminie do r. zostało objętych nadzwyczajnymi pouczeniami doraźnymi (na dzień r zrealizowano 46 % planu pouczeń) Nowe zasady funkcjonowania zespołu ds. instruktażu pracowników. Inwestycja w przyszłe kadry Uzupełnienie braków kadrowych pracowników do utrzymania sieci Porozumienia z 14 szkołami o współpracy przy kształceniu Ponad 300 tys. zł na program stypendialny dla uczniów i studentów, którzy będą w przyszłości pracownikami PLK. Poprawa warunków pracy Budowa Lokalnych Centrów Sterowania Ruchem, remont nastawni 152 klimatyzatory zainstalowane w budynkach nastawni w 2012 r. W 2013r. rozpoczął się program montażu kolejnych 300 urządzeń zakończenie grudzień 2014r. Wyposażenie pracowników w nową, odblaskową odzież 21

22 Działania pracownicze Zwiększenie obsady posterunków ruchu w czasie wykonywanych prac inwestycyjnych W roku 2013 wprowadzono dodatkowe regulacje związane z organizacją zamknięć torowych, w tym stosowania zwiększonych obsad posterunków, co za skutkowało zastosowaniem 2149 wzmocnień dyżurów w łącznym wymiarze tj. dyżurny ruchu pomocniczy 648 dni wzmocnień, nastawniczy 231 dni wzmocnień, zwrotniczy 874 dni wzmocnień, dróżnik przejazdowy 396 dni wzmocnień Zwiększenie nadzoru nad kwalifikacjami pracowników wprowadzono weryfikację kompetencji Dyrektorów Zakładów Linii Kolejowych oraz ich zastępców; w trakcie przygotowania jest procedura weryfikacji kompetencji Naczelników Sekcji Eksploatacji oraz ich zastępców; wprowadzono autoryzację dla pracowników nastawni dysponujących, LCS oraz obsługujących ETCS w przypadku przerwy w pracy pow. 3 mies.; Zwiększenie zatrudnienia na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego plan zwiększenia zatrudnienia o 1103 osoby w roku w pionie inżynierii ruchu, automatyki oraz drogowym 22

23 Działania organizacyjne Powołanie Komitetu Bezpieczeństwa Rozpatrywanie najważniejszych spraw w zakresie bezpieczeństwa Koordynacja działań we współpracy z Akademią Obrony Narodowej Reorganizacja Biura Bezpieczeństwa Pracownicy Biura wykonali 474 kontroli w 2013r. (wzrost o blisko 40% w stosunku do 2012 r.) oraz Ponad 130 audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Uruchomienie Centrum Zarządzania Kryzysowego Stały monitoring pracy eksploatacyjno-przewozowej Koordynacja działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 23

24 Działania organizacyjne Aktualizacja instrukcji wewnętrznej Ia-5 określenie liczby godzin oraz częstotliwości przeprowadzania pouczeń okresowych dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych; określenie częstotliwości przeprowadzania pouczeń doraźnych oraz uszczegółowienie zakresu ich przeprowadzania; uszczegółowienie zasad uzyskiwania autoryzacji przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego; rozszerzenie zakresu przypadków, w których pracownika należy poddać egzaminowi weryfikacyjnemu; określenie kryteriów, jakie powinni spełniać kandydaci na instruktorów oraz instruktorzy w Spółce; ustalenie wykazu stanowisk, na których przewidziane jest przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz ustalenie składów komisji egzaminacyjnych; uaktualnienie i usystematyzowanie zakresów ramowych programów przygotowania zawodowego do egzaminu wewnętrznego i kwalifikacyjnego; określenie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawa zewnętrznego, zasad ubiegania się o licencję i świadectwo maszynisty; określenie jednolitej dokumentacji szkoleniowej. 24

25 Działania organizacyjne Opracowanie nowych instrukcji wewnętrznych Instrukcja obsługi komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (Ie-20) skierowana do UTK Prowadzone są prace nad wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym użytkowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ie-100 przewidywane zakończenie r Analiza obciążenia pracą dyżurnych ruchu Przeprowadzenie analizy czynności dodatkowych dyżurnych ruchu na posterunkach z jednoosobową obsadą Wykonanie kontroli 47 posterunków o największym natężeniu ruchu pociągów Zmiana 6 Regulaminów technicznych W roku 2014 planuje się wtórną analizę obciążenia czynnościami dodatkowymi personelu posterunków ruchu Spotkania problemowe z ZZDR W 2013 roku odbyły się 4 spotkania z Zarządem ZZDR z udziałem Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Eksploatacji oraz przedstawicieli Biur Centrali Spółki, w tym Dyrektora Biura Eksploatacji oraz Dyrektora Biura Bezpieczeństwa W 2014 roku planowana jest kontynuacja przedmiotowych spotkań celem przedstawiania informacji o bieżącej sytuacji w zakresie poruszanych zagadnień oraz omawiania problemów 25

26 Działania dot. ryzyka wspólnego Ryzyko wspólne z przewoźnikami Współpraca w zakresie analizy zagrożeń Cykliczne spotkania instruktorów ds. ruchu z PLK z instruktorami maszynistów Usuwanie usterek wykrytych przez urządzenia DSAT Ryzyko wspólne z zarządcami infrastruktury Współpraca z TK Telekom - usuwanie usterek kabli Współpraca z Oddziałem Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. - wykonywanie prac budowlanych w sąsiedztwie czynnych torów 26

27 Kampania społeczna Bezpieczny przejazd - Zatrzymaj się i żyj! Edukacja Kampanię prowadzimy od 9 lat Ponad 18 tys. wyedukowanych osób w ramach akcji Październik miesiącem edukacji 100 tys. zeszytów edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-10 lat Dwa razy więcej spotkań edukacyjnych niż w 2012 r. (448) symulacje wypadków i pokazy ratownictwa Egzekwowanie prawa Akcja Bezpieczny piątek ; patrole SOK i policji na 23 przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce Koordynatorzy kampanii wręczają ulotki i przypominają o bezpiecznych zachowaniach Funkcjonariusze zwracają uwagę i dyscyplinują kierowców oraz pieszych, którzy łamią przepisy 27

28 Wnioski zapobiegawcze wydane po zdarzeniach kolejowych na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w wydane 33 w trakcie realizacji zrealizowane 14 dot. PLK 19 dot. przewoźników 28

29 Statystyka działań podjętych zgodnie z rekomendacjami wydanymi przez Przewodniczącego PKBWK w latach Rok Raporty W tym zaleceń Kierowanych do PKP PLK S.A. w tym zrealizowanych w tym w trakcie realizacji (częściowo zrealizowanych) w tym przyjęto rozwiązanie alternatywne w tym niezrealizowa nych Kierowanych do innych zarządców infrastruktury oraz przewoźników kolejowych Podsumowanie lata

30 Decyzje wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2013 r. związane z bezpieczeństwem transportu kolejowego Rodzaj decyzji Decyzje wstrzymujące ruch kolejowy. Decyzje wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne. Decyzje nakazujące usunięcie nieprawidłowości. Decyzje wprowadzające ograniczenia eksploatacyjne i nakazujące usunięcie nieprawidłowości. Decyzje wyłączające z eksploatacji pojazdy kolejowe. Decyzje wydane Decyzje zrealizowane Decyzje w trakcie realizacji * Decyzje nakładające kary Razem * Przedmiot decyzji (nieprawidłowości dotyczą) - urządzeń srk; - nawierzchni kolejowej; - widoczności znaków, wskaźników i sygnałów; -usytuowania drzew; - pojazdów kolejowych; - niesporządzenie lub niezamieszczenie w rozkazie pisemnym O informacji o towarze niebezpiecznym wysokiego ryzyka; - wyprawienie pociągów z towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka z toru niewyznaczonego w regulaminie technicznym stacji; - pozostawienie środka transportu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka bez wymaganego nadzoru. 30

31 Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa na rok 2014 r. 1. Podnoszenie kultury bezpieczeństwa 2. Zarządzanie zmianą nowa procedura SMS-PR-03, w tym ocena zmian, które zostały określone jako znaczące. 3. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i technicznym, w tym doskonalenie Rejestru zagrożeń Spółki 4. Bezpieczne inwestycje 5. Likwidacja stałych jazd na Sygnały zastępcze ( Sz ) oraz monitorowanie usterek w urządzeniach srk 6. Monitorowanie Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego na rok Wdrożenie MMS 8. Udzielanie odpowiedzi do Urzędu Transportu Kolejowego, m.in. w zakresie wydanych Decyzji Prezesa UTK 9. Realizacja mapy drogowej restrukturyzacji Spółki w zakresie bezpieczeństwa 10.Przygotowanie do odnowienia Autoryzacji bezpieczeństwa 31

32 Bezpieczna przyszłość Modernizacja infrastruktury Szkolenia pracowników Kontrola i nadzór Kampanie społeczne Lepsze procedury 32

33 Stan techniczny infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 33

34 [ km t ] Długość eksploatowanych torów linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na których wprowadzono zmiany maksymalnych prędkości rozkładowych R J P / / / / / / / / / / / / / /14 Podwyższenie prędkości Obniżenie prędkości Wynik zmian prędkości 34

35 Struktura prędkości rozkładowych obowiązujących na eksploatowanych liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Procentowy udział dugości torów - stan na Procentowy udział dugości torów - stan na % 8% 6% 14% 160 Vp 120 Vp < Vp < ,4% -5,6% 7% -1% 7,5% +1,5% 18% +4% 36% 40 Vp < 80 Vp < 40 37,1% +1,1% 35

36 Infrastruktura srk Analizowany okres - rok 2012 Zakres analizy: okręgów nastawczych, zwrotnic, sygnalizatorów elektrycznych napędów zwrotnicowych km samoczynnej blokady liniowej 26 centrów zdalnego sterowania obejmujących: 91 okręgów nastawczych, zwrotnic, sygnalizatorów Analizowany okres - rok 2013 Zakres analizy: okręgów nastawczych, zwrotnic, sygnalizatorów elektrycznych napędów zwrotnicowych km samoczynnej blokady liniowej 28 centrów zdalnego sterowania obejmujących: 100 okręgów nastawczych, zwrotnic, sygnalizatorów 36

37 Stan techniczny infrastruktury srk urządzenia stacyjne 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 7,90% 8,40% 9,20% 86,60% 86,10% 86,70% 5,50% 5,50% dobry dostateczny niezadawalający okręgi nastawcze: ,10% 80,00% urządzenia liniowe sbl, pbl 71,70% 72,60% 71,19% km linii: ,00% 40,00% 27,70% 26,80% 27,96% 20,00% 0,60% 0,60% 0,85% 0,00% dobry dostateczny niezadawalający

38 Stan techniczny infrastruktury srk urządzenia przejazdowe 80,00% 60,00% 34,70% 37,60% 38,73% 62,50% 59,90% 59,03% komplety urządzeń: ,00% 20,00% 2,80% 2,50% 2,24% 0,00% dobry dostateczny niezadawalający urządzenia dsat 80,00% 60,00% 74,10% 76,70% 77,50% komplety urządzeń: ,00% 20,00% 20,10% 17,00% 19,20% 5,80% 6,30% 3,30% 0,00% dobry dostateczny niezadawalający, uszkodzone

39 Stan techniczny infrastruktury telekomunikacyjnej ,00% 60,00% 40,00% 20,00% 68,30% urządzenia łączności przewodowej 49,03% 48,61% 25,80% 5,90% ilość urządzeń łączności przewodowej: ,36% 0,00% dobry dostateczny niezadawalający urządzenia łączności radiowej 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 34,90% 45,58% 51,20% 48,00% 13,90% dobry dostateczny niezadawalający ilość urządzeń łączności radiowej: ,42%

40 Stan techniczny urządzeń elektroenergetyki kolejowej 70,0% 61,4% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 29,0% 42,5% 28,5% 37,8% 48,0% 49,0% dobry dostateczny zadowalający 20,0% 10,0% 0,0% 0,8% sieć trakcyjna eor oświetlenie 3,0% 40

41 Dziękuję za uwagę 41

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego - stan infrastruktury kolejowej. Warszawa, 19 lutego 2014 r.

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego - stan infrastruktury kolejowej. Warszawa, 19 lutego 2014 r. Bezpieczeństwo ruchu kolejowego - stan infrastruktury kolejowej Warszawa, 19 lutego 2014 r. Polska kolej jest bezpieczna 98% inicjatyw Programu Poprawy Bezpieczeństwa na kolei zrealizowanych w terminie!

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 8 PROCEDURA P/16 Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 2 z 8 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C.

Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących organizowanych przez spółkę CKiD Szkolenie Kadr Kolejowych S.C. 02-354 Warszawa ul. Szczęśliwicka 56 tel. 0-795 57 63 81 fax. 0-22 822 32 52 e-mail: biuro@szkoleniakolejowe.pl www.szkoleniakolejowe.pl Oferta kursów, szkoleń, pouczeń okresowych i warsztatów doskonalących

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA 3. STACJA ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. II. Program przygotowania zawodowego:

Załącznik nr 1. II. Program przygotowania zawodowego: Załącznik nr 1 WARUNKI KWALIFIKACYJNE, JAKIE SĄ OBOWIĄZANI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY, W TYM WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, A TAKŻE PROGRAM I ZAKRES PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ORAZ WYMAGANY CZAS JEGO TRWANIA, A TAKŻE

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu Wyciąg z Zarządzanie Strona: 1/8 WYCIĄG Z PROCEDURY ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PERSONELU ZATWIERDZONEJ W DNIU 04.05.2106 r. Wyciąg z Zarządzanie Strona: 2/8 1. Procedura wydawania świadectw maszynisty.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, lot B1 Odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna wraz z trasą objazdową. SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 2. TRASA OBJAZDOWA - INFORMACJE 3.

Bardziej szczegółowo

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8 Zmiana nr 8 z dnia 8 grudnia 205 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Gdynia, 2014-04-01 Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i taborowych realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr 5 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. 17 Poz. 18 str. - Uchwała

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 09 grudnia 2015 r. Nr 18 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 25 - Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Nr 7 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. str. Poz. 22 - Uchwała 887/2016 Zarządu PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA

Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie 2 (E 3) INSTRUKCJA o telefonicznej przewodowej łączności ruchowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem 016-0-04 posiadającymi certyfikaty dla podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz certyfikaty w zakresie funkcji systemów utrzymania Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście

Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Gdynia, 2013-02-20 Sprawozdanie z realizacji Projektu, POIS.07.03.00-00-010/10 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście Informacje o inwestycjach infrastrukturalnych i taborowych realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY szkolenia@ottima-plus.com.pl www.ottima-plus.com.pl. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie: KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Tomasz Kuminek starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym w Katowicach 15:21:47 Warszawa, 6 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Praca Komisji egzaminacyjnej

Praca Komisji egzaminacyjnej Praca Komisji egzaminacyjnej w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. LLU-4101-03-02/2012 P/12/077 Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nadzór Prezesa UTK w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych

Nadzór Prezesa UTK w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych Arkadiusz Komorowski inspektor w Oddziale Terenowym w Katowicach Robert Kuchmacz starszy inspektor w Oddziale Terenowym w Katowicach Warszawa, 6 listopada 2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejazdach

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej 12.

Procedura: Utrzymanie linii kolejowej w sprawności technicznej i organizacyjnej 12. 12. 1. Proces utrzymania przekaźników typu zamkniętego stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym, prowadzony jest na podstawie obowiązujących w Spółce instrukcji, standardów technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

STAN OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ I ODGROMOWEJ NA KOLEJACH POLSKICH. dr inż. A. Białoń dr inż. M. Pawlik

STAN OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ I ODGROMOWEJ NA KOLEJACH POLSKICH. dr inż. A. Białoń dr inż. M. Pawlik STAN OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ I ODGROMOWEJ NA KOLEJACH POLSKICH dr inż. A. Białoń dr inż. M. Pawlik Podstawy prawne Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmianami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU SZCZEGÓLNEGO "O" WYDAJE SIĘ DRUŻYNIE POCIĄGOWEJ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 223 13199 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem

LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA plus zaprasza na kurs: LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem PREZENTACJA OŚRODKA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA PLUS TO SAMODZIELNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DOSTARCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej

Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej związanych z obsługą pociągów obowiązujących od 14 grudnia 2014 r. 1. Założenia 1.1. Podstawy prawne Stawki jednostkowe opłaty podstawowej ustalono

Bardziej szczegółowo

Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty.

Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty. Program przygotowania do egzaminu na świadectwa. I. Wymogi kwalifikacyjne dla do egzaminu na świadectwo : 1. Posiada licencję. 2. Spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa eksploatowanych bocznic kolejowych Podstawy prawne umożliwiające dokonanie zmiany certyfikatu bezpieczeństwa;

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o.

PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. Przewoźnik Kolejowy Strona 1 z 10 PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi własność Kolei Śląskich, a jego rozpowszechnianie, kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji. Zbigniew Szafrański

Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji. Zbigniew Szafrański Dalsze działania w celu zbudowania systemu szkoleniowego wykorzystującego techniki symulacji Zbigniew Szafrański Przesłanki do strategii rozwoju systemu szkolenia maszynistów z wykorzystaniem symulatorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30

Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 26 listopada 2014. r. Instrukcja obsługi tymczasowych ograniczeń prędkości (TSR) w systemie ERTMS/ETCS Ie-30 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 59 3798 Poz. 301 301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o.

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. PROCEDURA Nr A 211 Wydanie 3 24.06.2015 Strona 1 z 10 PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych.

Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych. Potencjał węzła kolejowego Kostrzyn n/odrą dla przewozów towarowo-osobowych. www.plk-sa.pl Kostrzyn nad Odrą 23 Kwiecień 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Udostępnianie linii kolejowych

Bardziej szczegółowo

Kolej na przyspieszenie

Kolej na przyspieszenie Kolej na przyspieszenie POIiŚ 7.1-5.1 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań www.plk-sa.pl Poznań, 22 maja 2014 r. Cele projektu Usprawnienie i zwiększenie

Bardziej szczegółowo

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

STAN BRD POLSKA. styczeń czerwiec 2014/2015. wrd@mazowiecka.policja.gov.pl. Kolizje. Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym www.kwp.radom.pl STAN BRD POLSKA styczeń czerwiec 2014/2015 180000 160000 2014 2015 166184 170 836 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 15 964 14 917 1 408 1 273 19455 18 109 1295 1 162 Wypadki

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Data publikacji : 29.07.2015 Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Prezes UTK przypomina, że 1 marca 2015 r. wszedł w życie 8a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC Łódź, 12 września 2013 POIiŚ 7.1-24.2 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/09 - Przygotowanie planów postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA P/09 - Przygotowanie planów postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 5 PROCEDURA zagrożenia lub zdarzenia Spis treści: Koleje Śląskie Sp. z o.o. S t r o n a 2 z 5 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LINII PKM JAROSŁAW KUIK DYREKTOR DS. REALIZACJI PROJEKTU PKM S.A.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LINII PKM JAROSŁAW KUIK DYREKTOR DS. REALIZACJI PROJEKTU PKM S.A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA LINII PKM JAROSŁAW KUIK DYREKTOR DS. REALIZACJI PROJEKTU PKM S.A. 20 KM LINII KOLEJOWEJ 8 NOWYCH PRZYSTANKÓW 41 OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH: - 17 WIADUKTÓW KOLEJOWYCH - 5 WIADUKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Społeczny odbiór kampanii Bezpieczny przejazd Zatrzymaj się i żyj!

Społeczny odbiór kampanii Bezpieczny przejazd Zatrzymaj się i żyj! Społeczny odbiór kampanii Bezpieczny przejazd Zatrzymaj się i żyj! Przejazdy Kolejowe 2011 Nowe technologie w budowie, Przejazdy eksploatacji Kolejowe i utrzymaniu 2011 przejazdów kolejowych Nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.10.2013r. Materiał na posiedzenie Senackiego Zespołu Infrastruktury

Warszawa, dnia 15.10.2013r. Materiał na posiedzenie Senackiego Zespołu Infrastruktury Warszawa, dnia 15.10.2013r. Materiał na posiedzenie Senackiego Zespołu Infrastruktury Minister Transportu w oświadczeniu dla PAP z dnia 26.09.2013 r. poinformował, że program poprawy bezpieczeństwa na

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa odcinka Km początkowy

Nr Nazwa odcinka Km początkowy ZAWARTOŚĆ TOMU V Nr Nazwa odcinka Km początkowy Km końcowy B1 Granica LCS- Rakowice 184.800 194.850 A1 194,850 197,200 B2 Rakowice - Iława 197.200 206.300 1 Tom V/A1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STACJA RAKOWICE

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

Rodzaje dokumentów potwierdzających

Rodzaje dokumentów potwierdzających Nadzór nad Systemami Zarządzania Bezpieczeństwem na podstawie CSM-CA Rodzaje dokumentów potwierdzających Prezes UTK Dokument potwierdzający Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie (ECM) Certyfikat ECM *Przewoźnik

Bardziej szczegółowo

opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej metodologia kalkulacji stawek

opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej metodologia kalkulacji stawek Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej metodologia kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej Warszawa, 22 września 2011

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze Katowice Kraków POIiŚ 7.1-11.1

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze Katowice Kraków POIiŚ 7.1-11.1 Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze Katowice Kraków POIiŚ 7.1-11.1 Warszawa, 17 grudnia 2010 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Kontrakt Nr 4 Sygnalizacja dla obszaru: LCS

Bardziej szczegółowo

Tymczasowa instrukcja prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 1. Ir-1a

Tymczasowa instrukcja prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 1. Ir-1a Załącznik do zarządzenia Nr 23/2011 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 lipca 2011 r. Tymczasowa instrukcja prowadzenia ruchu pociągów z wykorzystaniem systemu ETCS poziomu 1 Ir-1a Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność.

Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. Zezwolenia na dopuszczenie do podsystemu strukturalnego. Interoperacyjność. www.plk-sa.pl Warszawa, marzec 2014 r. Geneza wdrożenia interoperacyjności w Europie Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Wersja archiwalna WOJEWODA MAŁOPOLSKI Zawiadamia, że 18 lutego 2015 r., została wydana, decyzja nr 5/2015 znak: WI-VI.747.1.6.2014.JP, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU KOLEJOWEGO

PODSUMOWANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU KOLEJOWEGO PODSUMOWANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU KOLEJOWEGO Urząd Transportu Kolejowego Departament Bezpieczeństwa Kolejowego ul. Chałubińskiego 4 00-928 Warszawa www.utk.gov.pl utk@utk.gov.pl Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

I. Podsystem infrastruktura

I. Podsystem infrastruktura PERONY ELEMENT DROGI KOLEJOWEJ Projekt kwalifikacji prac inwestycyjnych pod kątem obowiązku uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji I. Podsystem infrastruktura W co do zasady wymaga zezwolenia,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA NA KOLEI W POLSCE ZA ROK 2012

RAPORT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA NA KOLEI W POLSCE ZA ROK 2012 RAPORT W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA NA KOLEI W POLSCE ZA ROK 2012 Warszawa, wrzesień 2013 r. Raport w sprawie bezpieczeństwa Warszawa, wrzesień 2013 r. Wydawca: Urząd Transportu Kolejowego Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego Urząd Transportu Kolejowego Projekt stawek jednostkowych opłaty podstawowej za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rozkład jazdy pociągów 2012/2013.

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych. Ie-109. Warszawa, 2014 rok

Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych. Ie-109. Warszawa, 2014 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 stycznia 2014 r. Procedura PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłaszania awarii i prac planowych na kablach światłowodowych

Bardziej szczegółowo

Procedura: Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane...

Procedura: Budowa, modernizacja i rewitalizacja infrastruktury kolejowej. Rozdział 1. Cel i zakres procedury Rozdział 2. Dokumenty związane... SPIS TREŚCI Rozdział 1. Cel i zakres procedury... 3 Rozdział 2. Dokumenty związane... 3 Rozdział 3. Zasady odpowiedzialności... 5 Rozdział 4. Opis postępowania... 20 Rozdział 5. Tabela zmian... 22 Procedura

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy

Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. system, który łączy Bezpieczeństwo infrastruktury przesyłowej GAZ-SYSTEM S.A. Akty prawne Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w oparciu o niżej wymienione akty prawne dba o bezpieczną eksploatację użytkowanej

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Radzisław Cyniak Magda Getka Zbigniew Szafrański Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o.

Radzisław Cyniak Magda Getka Zbigniew Szafrański Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o. Jak racjonalnie wykorzystać możliwości stwarzane przez współczesne techniki symulacji Radzisław Cyniak Magda Getka Zbigniew Szafrański Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa

I. Nazwa i adres Zamawiającego: PKP Intercity S.A. w Warszawie ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA 21/03/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług manewrowych lokomotywami manewrowymi z drużyną trakcyjną i drużyną manewrową / drużynami

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Wejherowo Plac Jakuba Wejhera nr 8, 84-200 Wejherowo. Prezydent Miasta Wejherowo Plac Jakuba Wejhera nr 8, 84-200 Wejherowo

Gmina Miasto Wejherowo Plac Jakuba Wejhera nr 8, 84-200 Wejherowo. Prezydent Miasta Wejherowo Plac Jakuba Wejhera nr 8, 84-200 Wejherowo Inwestycja: Budowa drogi łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6 - "Węzeł Działki" w Wejherowie Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Część: SSP kat. B w km 45,115 linii kolejowej nr 202 Gdańsk Główny-Stargard

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO. z dnia 14 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 5 OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-03-02/2013 K/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-03-02/2013 K/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-03-02/2013 K/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/008 - Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik transportu kolejowego 311[38]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik transportu kolejowego 311[38]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 18 Strona 2 z 18 Strona 3 z 18 Strona 4 z 18 Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR CCI 2007PL161PR001

PROJEKT NR CCI 2007PL161PR001 INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap II, odcinek Wrocław granica województwa dolnośląskiego w ramach projektu nr CCI 2007PL161PR001 POIiŚ 7.1-4 Projekt i zabudowa

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Prezes UTK informuje, że 6 października 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

bezpieczniej przez tory

bezpieczniej przez tory DY ONAPP bezpieczniej przez tory Dynamiczny System Ostrzegania na Przejeździe kolejowym i Przejściu dla pieszych Warszawa, 18 marca 2015 r. Przejazdy kolejowo- drogowe w Polsce (luty 2015): kat. A 2596

Bardziej szczegółowo

Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl

Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Weryfikacja certyfikatów bezpieczeństwa przewoźników kolejowych i autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury Zebrane doświadczenia oraz wyzwania w roku 2015 Ignacy Góra Urząd Transportu Kolejowego

Bardziej szczegółowo

Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku. Zbigniew Szafrański

Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku. Zbigniew Szafrański Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku Zbigniew Szafrański Dlaczego kolej na symulatory? Obecnie na kolei w Polsce pracuje ok. 17.500 maszynistów, z których w najbliższych

Bardziej szczegółowo

III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Przykład zadania praktycznego do tematu: Wykonanie projektu realizacji określonego zakresu prac związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Na linii dwutorowej znajdują się

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego. Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach KOMENDA GŁÓWNA POLICJI Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Bezpieczne Wakacje bezpieczeństwo na drogach Wypadki drogowe i ich skutki w 2006 roku W W 2006 roku odnotowano 46 876 wypadków w drogowych, Na skutek

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015

Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015 Przejazdy Kolejowo-Drogowe 2015 Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg i Mostów Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Warszawa, 18 marca 2015 r. Leszek Kornalewski Instytut Badawczy Dróg

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeniowa PKP PLK Projekt zmian do ZUZP. Warszawa, 20 czerwca 2013

Polityka wynagrodzeniowa PKP PLK Projekt zmian do ZUZP. Warszawa, 20 czerwca 2013 Polityka wynagrodzeniowa PKP PLK Projekt zmian do ZUZP Warszawa, 20 czerwca 2013 Aktualny system wynagrodzeń Zasadnicze dekretowe Dodatki stałe Zasadnicze dekretowe Zasadnicze dekretowe + Dodatki stałe

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Technika sterowania ruchem kolejowym I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Technika sterowania ruchem kolejowym I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu TR.SIP634 Nazwa przedmiotu Technika sterowania ruchem kolejowym I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego 1 z 5 2013-09-25 09:18 Opis przedmiotu: Infrastruktura transportu kolejowego Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.NMP101 Infrastruktura transportu kolejowego Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 24 marca 2016 r. Nr 3 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 6 - Uchwała Nr 174 /2016 Zarządu z dnia 2 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do uchwały Nr.../2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia... 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin organizacyjny PKP

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów

PROCEDURA P/03 - Realizacja procesu przewozu pasażerów S t r o n a 1 z 1 3 PROCEDURA pasażerów S t r o n a 2 z 1 3 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu procesu 5. Dokumenty związane 6. Formularze

Bardziej szczegółowo

Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO

Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Część T BUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO 1 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT ST I ZAKRES ROBÓT 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo