WSTĘP GRUPA AWT. 1 NUMER JEDEN NA KOLEI AWT jest największym prywatnym przewoźnikiem w Europie Środkowej i Wschodniej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP GRUPA AWT. 1 NUMER JEDEN NA KOLEI AWT jest największym prywatnym przewoźnikiem w Europie Środkowej i Wschodniej"

Transkrypt

1 PROFIL AWT

2 WSTĘP GRUPA AWT Szanowni Czytelnicy, grupa AWT ma swoje korzenie w tradycyjnych i powszechnie cenionych spółkach, dzięki czemu dysponuje szerokim know-how, opartym o ponad 60-letnie doświadczenie i zaufanie swoich klientów. W minionych dekadach spółki te były nie tylko elementem wyraźnych zmian w transporcie towarowym, ale bardzo często ich inicjatorem zarówno, jeżeli chodzi o budowę i rozwój nowoczesnych bocznic kolejowych, jak i transportu intermodalnego. Od roku 2010 spółki te rozwijają się razem pod szyldem AWT. AWT systematycznie staje się synonimem solidnego, nowoczesnego i niezawodnego towarowego transportu kolejowego oraz logistyki w Europie Środkowej i Wschodniej. Republikę Czeską traktujemy jako serce naszych interesów. Europa Środkowa i Wschodnia jest natomiast dla nas bazą, takim domowym rynkiem, na którym jesteśmy kluczowym partnerem dla dużych lokalnych zakładów przemysłowych, z którego nadal czerpiemy i na bazie którego możemy się stale rozwijać. Ponieważ AWT porusza się w specyficznym obszarze, który w większości krajów UE nadal pozostaje w rękach państwowych, nasza spółka w krótkim czasie rozwinęła się do takiej wielkości i zakresu działania, że jest liczącym się partnerem na międzynarodowym poziomie. Przy tym utrzymuje ona ciągle wysoką efektywność i elastyczność cechujące prywatną firmę. Jesteśmy przekonani, że koleje są optymalną alternatywą transportu szeregu towarów takich jak węgiel, stal lub części samochodowe, lepszą od transportu drogowego. Jesteśmy przekonani, że Państwo, nasi klienci, docenicie kompleksowe i przemyślane rozwiązania transportowo logistyczne pod klucz, które możemy Państwu zaoferować. Wierzymy w przyszłość transportu kolejowego i intermodalnego i jesteśmy nadal gotowi do bycia liderem zmian, których nasza branża ewidentnie potrzebuje. Grupa AWT należy do największych prywatnych firm świadczących usługi towarowego transportu kolejowego w Europie. Świadczy ona kompleksowe i nowoczesne usługi przede wszystkim dla wielkich zakładów przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej z naciskiem na transport masowych ładunków węgla, stali lub części dla przemysłu samochodowego. Do kluczowych usług zalicza się transport kolejowy na duże odległości, spedycję kolejową, użytkowanie i rozwój bocznic kolejowych oraz transport intermodalny. Sercem biznesu jest Republika Czeska, z której idealnego położenia logistycznego korzysta grupa AWT. Dlatego działa ona przede wszystkim w Europie Środkowej i Wschodniej z połączeniami do wielkich europejskich portów i terminali. AWT dysponuje rozległym parkiem technicznym obejmującym ponad 160 lokomotyw i wagonów, które eksploatuje dla własnych potrzeb i wynajmuje stronom trzecim. W Republice Czeskiej posiada stale rozwijający się otwarty terminal transportu intermodalnego Ostrava-Paskov, użytkuje ponad 60 bocznic kolejowych i posiada ponad 400 km torów. Zatrudnia ponad pracowników, a jej przychody zbliżają się do 300 milionów euro. Kluczowymi spółkami grupy AWT są: Advanced World Transport a.s., AWT Čechofracht a.s., AWT ROSCO a.s. i AWT Rail HU Zrt. Oprócz transportu towarowego grupa za pośrednictwem swojej spółki AWT Rekultivace a.s. zdobyła szerokie doświadczenie w zakresie rekultywacji, prac ziemnych i budowlanych oraz postępowania z odpadami. AWT JEST UKIERUNKOWANA NA EUROPĘ ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ PL Koleje w Europie Środkowej są na początku nowej epoki. Wspólnie stwórzmy podstawy dla tej epoki. DE CZ Ostrava-Paskov SK AT HU 1 NUMER JEDEN NA KOLEI AWT jest największym prywatnym przewoźnikiem w Europie Środkowej i Wschodniej 60 LAT DOŚWIADCZENIA w transporcie kolejowym i spedycji 160 LOKOMOTYW 400 KM WŁASNYCH TORÓW KOLEJOWYCH z ponad tysiącem zwrotnic PRACOWNIKÓW w przybliżeniu tyle osób zatrudnia AWT w Republice Czeskiej WAGONÓW KOLEJOWYCH TON ŁADUNKU zostało przemieszczonych na około 60 bocznicach kolejowych użytkowanych przez AWT TONOKILOMETRÓW Uwaga: Pod nazwą grupa AWT rozumie się zespół niezależnych, samodzielnych spółek, które korzystają ze wspólnego logo i identyfikacji korporacyjnej licencjonowanej przez swoją spółkę macierzystą Advanced World Transport B.V.

3 USŁUGI AWT NORMY ISO I CERTYFIKATY ČSN EN ISO 9001:2009 (ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ) ČSN EN ISO 14001:2005 (ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM) ČSN OHSAS 18001:2008 (ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY) SQAS (MYCIE WAGONÓW); SQAS (PRZEWÓZ SUBSTANCJI CHEMICZNYCH) GMP + FSA B4 (BEZPIECZNY TRANSPORT PASZ) Kompleksowość usług, wieloletnie doświadczenie, unikalny know-how i niezbędne zaplecze, pozwalają nam na zaspokajanie dowolnych potrzeb naszych klientów w zakresie transportu kolejowego. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii do zarządzania transportem jest gwarancją dostatecznej elastyczności, efektywności i komfortu klienta. Naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości usług dla klientów, których poziom odpowiada aktualnym międzynarodowym standardom jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Rozwijamy portfolio naszych usług zgodnie z międzynarodowymi trendami w dziedzinie naszej działalności gospodarczej. 1. TRANSPORT KOLEJOWY TRANSPORT KOLEJOWY SPEDYCJA KOLEJOWA 2. UŻYTKOWANIE BOCZNIC USŁUGI TOROWE 3. TRANSPORT INTERMODALNY TERMINAL OSTRAVA-PASKOV 4. WYNAJEM, NAPRAWY I CZYSZCZENIE WAGONÓW KOLEJOWYCH WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Prowadzenie działalności gospodarczej traktujemy nie tylko jako czynność, ale również jako zobowiązanie. Mamy za sobą 60 lat historii i planujemy sobie jeszcze dłuższą przyszłość. Dlatego chcemy, żeby nasza działalność gospodarcza była zrównoważona i odpowiedzialna. Naszym celem jest ustanowienie wysokich standardów etyki prowadzenia działalności gospodarczej we wszystkich spółkach, które posiadamy lub w których mamy udziały. Wprowadzamy etyczne podejście w stosunku do naszych pracowników i partnerów handlowych i staramy się zachowywać właściwie w stosunku do otaczającego nas terenu i ludzi, którzy tutaj mieszkają. Przestrzegamy najostrzejszych norm ISO i jesteśmy posiadaczami szeregu certyfikatów. Głównym przedmiotem naszej działalności jest transport kolejowy, który zalicza się do najbardziej ekologicznych sposobów transportu w ogóle. Systematyczne modernizowanie posiadanego parku wagonowego i efektywne wykorzystywanie transportu intermodalnego pozwala nam ciągle zmniejszać wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Rozległymi pracami rekultywacyjnymi przywracamy naturalną przyrodę w regionach dotkniętych działalnością górniczą i przemysłową. Zasadę równomiernego rozwoju staramy się zachowywać we wszystkich pracach, którymi się zajmujemy. Dzięki około pracowników grupa AWT jest zaliczana do największych pracodawców w kraju. Inwestujemy w kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników, systematycznie współpracujemy z uczelniami wyższymi, szkołami zawodowymi i uniwersytetami. Naszym kolejnym, kluczowym celem jest minimalizacja wypadków przy pracy. Angażujemy pokaźne środki w bezpieczeństwo pracy i udoskonalamy zasady, które zmniejszają do minimum ryzyko wypadków przy pracy. Jesteśmy jednym z głównych darczyńców Fundacji OKD i wspieramy kolejne inicjatywy społecznie użyteczne. Wiemy jednocześnie, że nadal możemy wprowadzać kolejne ulepszenia tak, aby wspólna odpowiedzialność towarzyszyła całej naszej działalności.

4 1. TRANSPORT KOLEJOWY 2. UŻYTKOWANIE BOCZNIC TRANSPORT KOLEJOWY SPEDYCJA KOLEJOWA UŻYTKOWANIE BOCZNIC jest fundamentalną usługą AWT, a sześćdziesiąt lat doświadczeń czyni z nas silnego operatora kolejowego o rozległym zapleczu do świadczenia usług towarzyszących. Jesteśmy jednym z największych prywatnych przewoźników kolejowych w Europie, w Republice Czeskiej jesteśmy numerem jeden pomiędzy przewoźnikami prywatnymi z udziałem w rynku na poziomie jednej czwartej jego wielkości. Zapewniamy transport krajowy i międzynarodowy składami całopociągowymi i w grupach wagonowych. Współpracujemy z przewoźnikami ze Słowacji, Polski, Węgier, Niemiec, Austrii, Rumunii, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji, a sami użytkujemy lokomotywy w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech. Posiadamy liczny tabor kolejowy złożony z lokomotyw i wagonów każdego typu. Rocznie przewozimy ponad 12 milionów ton towarów transportowanych po ogólnokrajowej sieci kolejowej. Obsługujemy około 400 km własnych torów kolejowych. AWT ma wieloletnie doświadczenie w spedycji kolejowej, którą świadczy za pośrednictwem tradycyjnej spółki AWT Čechofracht. W ramach Republiki Czeskiej utrzymujemy pozycję największego spedytora kolejowego. Zarówno w kraju, jak i za granicą nie jesteśmy zależni od jednego przewoźnika. Przygotowujemy i realizujemy dla naszych klientów docelowe rozwiązania transportowe pod klucz (3PL solutions). Korzystamy z własnego bogatego parku wagonowego i wolnych mocy na rynku. Zapewniamy transporty związane łącznie z budowaniem łańcucha droga-kolej-droga i oferujemy kompletny system transportu intermodalnego ACTS. Jako jedyny przewoźnik w Republice Czeskiej gwarantujemy termin podstawienia wagonu. AWT oferuje kompleksowe usługi na bocznicach łącznie z usługami towarzyszącymi i administracyjnymi. Przy rozwoju nowego projektu w zakresie użytkowania bocznic ściśle współpracujemy z klientem i konsultujemy techniczne i technologiczne możliwości budowy, wymaganą obsługę i poziom zarządzania. Posiadamy własną sieć bocznic obejmująca prawie 400 km torów. Tylko w regionie Ostrawy użytkujemy dziesięć stacji manewrowych z ponad tysiącem zwrotnic. Na terenie Republiki Czeskiej użytkujemy około 60 bocznic. Swoją działalność rozszerzamy również na inne kraje, na przykład Słowację, Węgry albo Polskę. Zapewniamy użytkowanie kolei i transportu kolejowego na bocznicy, czynności kontrolne, naprawy i konserwację torów, inżyniering i doradztwo w zakresie budownictwa kolejowego i użytkowania transportu kolejowego, łącznie z doradztwem w zakresie Doradztwa Bezpieczeństwa. Usługi torowe Zapewniamy wszystkie usługi specjalistyczne w zakresie napraw i konserwacji torowiska kolejowego, podtorza oraz urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających. Prowadzimy budowę i rekonstrukcje torowisk, przejazdów drogowych i przejść, specjalnych budynków kolejowych, konserwację torów i zwrotnic, budowę powierzchni utwardzonych, odwodnień i sieci inżynierskich, montaż, konserwację i naprawy urządzeń sygnalizacyjnych i zabezpieczających, radiofonizację. Do wykonywania usług torowych mamy własne środki mechaniczne i montażowe w zakładzie w Karviné.

5 3. TRANSPORT INTERMODALNY TRANSPORT INTERMODALNY Grupa AWT dzięki połączeniu własnego transportu kolejowego, otwartego terminala, usług spedycyjnych i logistycznych oferuje szerokie usługi transportu intermodalnego na terenie Republiki Czeskiej i sąsiednich krajów. Świadczymy, jako niezależny przewoźnik kolejowy, usługi dla ważnych operatorów transportu intermodalnego i niezależnych przedsiębiorstw spedycyjnych. Szybki, bezpieczny, niezawodny, regularny i elastyczny transport jest głównym warunkiem przewożenia zestawów w transporcie intermodalnym. Posiadamy liczną flotę lokomotyw, które mogą działać na terenie wielu krajów. Wysyłamy docelowe pociągi z możliwością przeładunku kontenerów ISO, naczep drogowych i nadwozi wymiennych. Oferujemy transporty w trybie Just in Time i monitoring ruchu pociągu w trybie Track & Trace. Jesteśmy największym operatorem systemu ACTS w Europie Środkowej, jedynym w Republice Czeskiej. System ACTS składa się ze specjalnych kontenerów wciąganych, ciągników drogowych i wagonów kolejowych z ramami obrotowymi do kontenerów. AWT dysponuje ponad 400 kontenerami ACTS różnych typów, 79 wagonami typu Slps i dziesięcioma samochodowymi ciągnikami/przekładarkami. Do rozwoju transportu intermodalnego świadczonego przez AWT przyczynia się również własny otwarty terminal w Ostravě-Paskově. Terminal Ostrava-Paskov AWT użytkuje jeden z niewielu otwartych, niezależnych terminali w Republice Czeskiej. Terminal Ostrava-Paskov o powierzchni m² i pojemności TEU leży w pobliżu stref przemysłowych i granic z Polską i Słowacją. Strategiczna pozycja w sercu Europy umożliwia łatwe i szybkie połączenia z ważnymi portami i terminalami europejskimi. Znajduje się obok autostrady i ma połączenie z krajową siecią kolejową. Terminal służy zarówno dla AWT, jak i dla podmiotów zewnętrznych i zapewnia wszystkie czynności związane z transportem, przeładunkiem, zwożeniem, rozwożeniem, deponowaniem, naprawami i czyszczeniem kontenerów, odprawianiem pociągów i składowaniem kontenerów na otwartej przestrzeni oraz usługi celne w miejscowym Urzędzie Celnym. AWT dysponuje w tym terminalu przekładarkami kontenerowymi z możliwością piętrzenia kontenerów aż do pięciu warstw i manipulacji nie tylko ze zwykłymi kontenerami ISO, ale i z naczepami drogowymi i wymiennymi nadwoziami. Ponadto dysponujemy własnymi ciągnikami z naczepami kontenerowymi, lokomotywami i wagonami do transportu kontenerów. Bocznica kolejowa w Paskově zapewnia pracę non-stop. Eesti MOŻLIWE POŁĄCZENIA TERMINALA OSTRAVA PASKOV Z EUROPEJSKIMI PORTAMI I PUNKTAMI PRZEŁADUNKOWYMI Latvia Russia Denmark Gdynia Lithuania Ireland Great Britain Amsterdam Netherlands Duisburg Rotterdam Belgium Bremerhaven Hamburg Lovosice Gdansk Poland Brest Belarus Ukraine Germany Praha Mělník Czech Republic Ostrava-Paskov Slovakia France Austria Hungary Switzerland Trieste Verona Slovenia Koper Croatia Romania Constanta Italy Pireus

6 4. WYNAJEM WAGONÓW KOLEJOWYCH WYNAJEM, NAPRAWY I CZYSZCZENIE WAGONÓW KOLEJOWYCH AWT, za pośrednictwem spółki AWT ROSCO, oferuje kompleksowe usługi związane z wynajmem i zarządzaniem parkiem wagonowym. Ponad 30 lat doświadczenia pozwala nam na zaliczenie się do czołowych reprezentantów w tej dziedzinie. AWT wynajmuje i zarządza flotą ponad towarowych wagonów kolejowych. Na terenie Europy Środkowej i Wschodniej korzystamy przede wszystkim z grupy wagonów z wysokimi burtami, krytych, cystern, wagonów samowyładowczych i platform. Naszym klientom oferujemy wynajmowanie wagonów, albo wynajmowanie wagonów łącznie z bieżącą konserwacją. Do naszych klientów należą czołowi przewoźnicy i zakłady przemysłowe w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji. Kolejną naszą specjalnością jest czyszczenie cystern kolejowych, wagonów towarowych albo cystern samochodowych oraz gospodarka odpadami niebezpiecznymi i oczyszczanie ścieków. TRANSPORT WYCHODZI NAPRZECIW WSZYSTKIM DZIEDZINOM Grupa AWT świadczy usługi logistyczne i transportowe wychodząc naprzeciw praktycznie wszystkim branżom i dziedzinom. Realizując tradycyjnie transport węgla, produktów chemicznych, stali albo papieru, grupa wzmacnia swoją pozycję dzięki transportom dla potrzeb przemysłu samochodowego i przewożeniu kontenerów. Do nowych dziedzin, w których się rozwijamy i pokazujemy nasz know-how oraz umacniamy naszą czołową pozycję na rynku, zalicza się przemysł spożywczy, postępowanie z odpadami z przemysłu spożywczego, branża paliw alternatywnych, zrębków i transport drewna albo nowoczesna branża biopaliw i ich transport na terenie całej Europy Środkowej. WĘGIEL STAL PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY PRODUKTY CHEMICZNE PAPIER BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY PALIWA ALTERNATYWNE I BIOPALIWA PRODUKTY KONSUMPCYJNE REFERENCJE Z naszych usług korzystają klienci, którzy w swoich dziedzinach prowadzonej działalności zaliczają do absolutnej czołówki. Wysoko cenimy sobie ich zaufanie. Staramy się wychodzić naprzeciw ich wymaganiom i świadczyć dla nich usługi na najwyższym poziomie w zakresie jakości, szybkości, elastyczności i profesjonalnego podejścia Agrofert Preol, Lovochemie Alpiq Generation AMEROPA ArcelorMittal Biocel Birla Carbon-Columbian Chemicals Europa BOHEMIAKOMBI BorsodChem MCHZ BUNGE Candy CAPTRAIN Carmeuse Czech Coal Čepro ČEZ Dalkia DEZA Duslo EKOL Electrolux Elektrolux E-P Rail EPH Ermefret ERS Eurovia CS Evraz G. Transport 96 GEFCO Geis Geosan Glovis Hangartner Hyundai ITL KOMBIVERKEHR LOTOS Kolej Maersk Metalimex Mondi Packaging Paper MONFER OKD Plzeňská energetika Polské uhlí Precheza Rail Service RCO ČSKD Ridera RomRail Severočeské doly Siemens Skanska Standard Logistic STZ Škoda Auto Total TPCA Transa Transpetrol Třinecké železárny TSR Unipetrol United Energy US Steel VA INTERTRADING Volkswagen Group VTG Rail Logistics ZX Benet

7 KONTAKTY Dział Handlowy grupy AWT T: Advanced World Transport a.s. Hornopolní 3314/ Ostrava, Moravská Ostrava Czechy T: E: Usługi torowe Transport intermodalny Terminal Ostrava-Paskov AWT ROSCO a.s. Hornopolní 3314/ Ostrava, Moravská Ostrava Czechy T: E: Wynajem wagonów towarowych Konserwacja, naprawy i czyszczenie wagonów AWT Čechofracht a.s. Pernerova 676/ Praha 8 Czechy T: E: Spedycja kolejowa AWT Rail HU Zrt. North Point Centre Office Building Róbert Károly krt H-1134 Budapest, Hungary T: E: AWT Rail SK a.s. Cukrová Bratislava Republika Słowacka T: E: AWT Rail PL Sp. z o.o. Ul. Wodzisławska Rybnik Poslka T: E:

ISTORIA. Oferta. Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne

ISTORIA. Oferta. Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne ISTORIA Oferta Rail Polska w oparciu o wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną załogę oraz nowoczesne zaplecze techniczno-eksploatacyjne oferuje usługi w następującym zakresie: kolejowe przewozy towarowe

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Jagiellońskiego

Raport Instytutu Jagiellońskiego Raport Instytutu Jagiellońskiego Co hamuje i napędza polską kolej? Część I. Przewoźnicy towarowi. Warszawa, 3 października 2013 roku Spis treści Cel opracowania... 3 Wstęp - informacje o rynku towarowych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. 10 lat Grupy Raben. Bezpieczeństwo na talerzu. Działania przestępcze. Czasopismo dla Klientów Raben Group

Bezpieczeństwo. 10 lat Grupy Raben. Bezpieczeństwo na talerzu. Działania przestępcze. Czasopismo dla Klientów Raben Group autoportret Czasopismo dla Klientów Raben Group ISSN 2391-6141 MAJ / 2015 www.raben-group.com / www.freshlogistics.com.pl Bezpieczeństwo we współczesnych łańcuchach dostaw 10 lat Grupy Raben w Niemczech

Bardziej szczegółowo

Terminale kontenerowe. w Polsce s. 62. BTS krok po kroku s. 30 s. 48. Metodyka wdrożeń IT w produkcji. wejdź do świata logistyki. www.logistyczny.

Terminale kontenerowe. w Polsce s. 62. BTS krok po kroku s. 30 s. 48. Metodyka wdrożeń IT w produkcji. wejdź do świata logistyki. www.logistyczny. Metodyka wdrożeń IT w produkcji BTS krok po kroku s. 30 s. 48 Terminale kontenerowe w Polsce s. 62 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 6 [36] grudzień 2013 styczeń 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT) www.logistyczny.com

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group

Innowacje. Sztuczna inteligencja. Business Intelligence. Przy wigilijnym stole. Czasopismo dla Klientów Raben Group autoportret Czasopismo dla Klientów Raben Group grudzień / 2014 www.raben-group.com / www.freshlogistics.com.pl Innowacje Różne oblicza rozwiązań zmieniających świat Sztuczna inteligencja na dłoni 8 13

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU 2013 W BRANŻY TSL PROGNOZY NA ROK 2014

PODSUMOWANIE ROKU 2013 W BRANŻY TSL PROGNOZY NA ROK 2014 PODSUMOWANIE ROKU 2013 W BRANŻY TSL PROGNOZY NA ROK 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I. BRANŻA TSL W 2013 ROKU I. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 1. Koszty operacyjne w 2013....2 2. Nowe przepisy prawne... 3 3. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Ukrainie / 3

Jubileusz na Ukrainie / 3 www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl www.raben-sea-air.com Czasopismo dla Klientów Raben Group Maj 2013 Nasz rozwój w Europie Zachodniej Jubileusz na Ukrainie / 3 edytorial Być gotowym na zmiany

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY PREZENTACJI: 1. Prezentacja ogólna RSL. 2. Katalog produktowy 3. IT, PMO, INTEGRACJA. 4. Case studies. 5. Analizy finansowe, oferta

SEGMENTY PREZENTACJI: 1. Prezentacja ogólna RSL. 2. Katalog produktowy 3. IT, PMO, INTEGRACJA. 4. Case studies. 5. Analizy finansowe, oferta www.suus.com SEGMENTY PREZENTACJI: 1. Prezentacja ogólna RSL 2. Katalog produktowy 3. IT, PMO, INTEGRACJA 4. Case studies 5. Analizy finansowe, oferta PREZENTACJA OGÓLNA KIM JESTEŚMY? Jesteśmy prawdziwie

Bardziej szczegółowo

biznes TransitNet Logistyka i transport branży przemysłowej Gabaryty po rewolucji Lotniczy fracht ma przyszłość

biznes TransitNet Logistyka i transport branży przemysłowej Gabaryty po rewolucji Lotniczy fracht ma przyszłość LIPIEC-Sierpień 7-8/2014 (49) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Nakład: 11 000 egzemplarzy Temat numeru: Logistyka i transport

Bardziej szczegółowo

BP FleetMove obniż koszty swojej firmy

BP FleetMove obniż koszty swojej firmy Koordynacja Kurierski transportu szczyt intermodalnego paczkowy s. 10 s. 38 Telematyka w transporcie s. 58 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 5 [35] październik listopad 2013 cena 20,00 zł (w tym 5%

Bardziej szczegółowo

GRUPA CRAMO - EUROPEJSKI LIDER W DZIEDZINIE USŁUG WYNAJMU

GRUPA CRAMO - EUROPEJSKI LIDER W DZIEDZINIE USŁUG WYNAJMU GRUPA CRAMO - EUROPEJSKI LIDER W DZIEDZINIE USŁUG WYNAJMU GRUPA CRAMO Grupa Cramo powstała 3 stycznia 2006 roku, dzięki połączeniu dwóch wiodących europejskich wypożyczalni - Rakentajain Konevuokraamo

Bardziej szczegółowo

Oferta pierwotna. Odratrans

Oferta pierwotna. Odratrans 9 czerwca 2005 Oferta pierwotna Nazwa BRE Bank Securities Transport Polska Cena bieżąca - Wycena Kapitalizacja* Kapitalizacja** Free float *** 84 PLN 107 mln PLN 139 mln PLN 69 mln PLN *przed emisją akcji,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Logistyka branży farmaceutycznej. Co przyniesie rok 2013 w transporcie i logistyce?

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Logistyka branży farmaceutycznej. Co przyniesie rok 2013 w transporcie i logistyce? styczeń 1/2013 (32) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży farmaceutycznej Czy warto jeździć na magnesie?

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? Jesteśmy prawdziwie kompleksowym operatorem logistycznym. Od ponad 25 lat zajmujemy się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw.

KIM JESTEŚMY? Jesteśmy prawdziwie kompleksowym operatorem logistycznym. Od ponad 25 lat zajmujemy się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw. www.suus.com PREZENTACJA OGÓLNA KIM JESTEŚMY? Jesteśmy prawdziwie kompleksowym operatorem logistycznym. Od ponad 25 lat zajmujemy się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw. Jako jedyna firma logistyczna

Bardziej szczegółowo

WWW.GEIS.PL EKSPANSJA W POLSCE TRANS FER MAGAZYN KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW GRUPY GEIS

WWW.GEIS.PL EKSPANSJA W POLSCE TRANS FER MAGAZYN KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW GRUPY GEIS WWW.GEIS.PL EKSPANSJA W POLSCE TRANS FER MAGAZYN KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW GRUPY GEIS 01.2015 TEMATY NUMERU Ekspansja w Polsce 04 Dbanie o markę oznacza ciągły rozwój 08 LOGISTICS SERVICES STRONA 04 Skuteczna

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku

Podsumowanie roku. Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road. Podsumowanie roku. Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Podsumowanie roku Piotr W. Krawiecki Prezes Zarządu DSV Road To był kolejny rok wyzwań dla transportu drogowego. Naszej polskiej spółce DSV Road udało się utrzymać trend

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Raben Group Misja Wizja Nasze wartości:

Raben Group Misja Wizja Nasze wartości: PL Raben Group Raben Group Misja Budujemy przewagę konkurencyjną naszych Klientów, zapewniając im niezawodne rozwiązania i przyjazną obsługę. Wizja Osiągnąć pozycję Lidera wszędzie, gdzie jesteśmy. Nasze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości 1 S&T w Polsce Services Polska to polski oddział Grupy S&T. Oferuje klientom pełen zakres usług w takich S&T obszarach jak: konsulting, outsourcing, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo

20. edycja rankingu firm tsl

20. edycja rankingu firm tsl Dodatek informacyjno-promocyjny e k s t r a Środa 24 czerwca 205 nr 20 (403) 20. edycja rankingu firm tsl Bariery i wyzwania dla firm logistycznych Prognozy gospodarcze dla transportu, spedycji i logistyki

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Wszystko o ERP. S&T pokonuje granice precyzyjnymi rozwiązaniami. Właściwy wybór dla zakładów użyteczności publicznej

Wszystko o ERP. S&T pokonuje granice precyzyjnymi rozwiązaniami. Właściwy wybór dla zakładów użyteczności publicznej Wydanie 01/2008 Międzynarodowy Magazyn Klientów Grupy S&T Właściwy wybór dla zakładów użyteczności publicznej Najlepsze rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego Wszystko o ERP S&T pokonuje granice precyzyjnymi

Bardziej szczegółowo

Ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne bariery i szanse rozwoju

Ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne bariery i szanse rozwoju ISSN 1509-3719 0 1 > ISSN 1509-3719 0 1 > 9 771509 371403 9 771509 371403 ZAKUPY PRODUKCJA MAGAZYNOWANIE TRANSPORT NR 1(85) styczeń-luty 2014 INDEKS 354503 CENA 42 ZŁ (W TYM VAT 8%) www.nm.pl TEMAT NUMERU:

Bardziej szczegółowo