KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR"

Transkrypt

1

2 KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR Część I Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańsk, październik 2007

3 Egz. nr Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Gdynia przy współpracy z Urzędem Miasta w Sopocie i Urzędem Miasta w Gdańsku Autorzy opracowania: Dr inż. Kazimierz Jamroz kierownik projektu Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek Mgr inż. Wojciech Kustra

4 Spis treści 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cel opracowania Zakres opracowania ANALIZA POTRZEB INTEGRACJI ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM Wprowadzenie Uwarunkowania zastosowania ITS w Aglomeracji Trójmiejskiej Uwarunkowania zewnętrzne Uwarunkowania wewnętrzne KONCEPCJA OGÓLNA SYSTEMU TRISTAR W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ Założenia Wizja Cele strategiczne zastosowania systemu ITS Obszar objęty systemem Architektura ogólna systemu TRISTAR Docelowe systemy funkcjonalne System zarządzania ruchem drogowym System zarządzania transportem zbiorowym System zarządzania służbami ratowniczymi System informacji transportowej System zarządzania transportem towarowym Pierwsza faza budowy systemu SYSTEM STEROWANIA RUCHRM MIEJSKIM Stan istniejący Cele budowy systemu Struktura funkcjonalna Struktura sprzętowa SYSTEM ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM ZBIOROWYM Stan istniejący Cele działania systemu Struktura funkcjonalna Struktura sprzętowa...31 Gdańsk, październik 2007

5 6. CENTRUM ZARZĄDZANIA WDRAŻANIE SYSTEMU Etapowanie budowy Systemu Koszty budowy systemu Szacunkowe efekty systemu Organizacja dalszych prac...44 LITERATURA Gdańsk, październik 2007

6 Spis rysunków: Rys. 1 Podział Trójmiasta na obszary objęte opracowaniem...2 Rys. 2 Lokalizacja skrzyżowań krytycznych w Gdańsku [7] i zdarzeń drogowych na Obwodnicy Trójmiasta w Gdyni [4]...5 Rys. 3 Obszar objęty systemem TRISTAR: planowana podstawowa sieć dróg i ulic oraz sieć transportu zbiorowego w Aglomeracji Trójmiejskiej [13]...8 Rys. 4 Architektura ogólna systemu TRISTAR [4]...10 Rys. 5. Koncepcja integracji podsystemów w systemie TRISTAR, w pierwszej fazie jego budowy [4] Rys. 6. Schemat planowanego układu ulicznego i drogowego Metropolii Trójmiejskiej...16 Rys.7 Schemat podsystemów i modułów Systemu Zarządzania Ruchem Miejskim SZRM..19 Rys. 8 Lokalizacja skrzyżowań i ciągów ulic przewidzianych do objęcia SSRD w Trójmieście...21 Rys. 9 Koncepcję tablic zmiennej treści przewidywanej do instalowania na ulicach Trójmiasta...22 Rys. 10 Struktura sprzętowa systemu SZRM w Trójmieście...24 Rys. 11 Widok Centrum Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbiorowego w ZKM Gdańsk...27 Rys. 12. Schemat ogólny Systemu Zarządzania Transportem Zbiorowym SZTZ w Trójmieście...30 Rys. 13 Schemat systemów łączności pomiędzy Centrum Zarządzania TZ a pojazdami i infrastrukturą drogowo - przystankową...32 Rys. 14 Lokalizacja przystanków transportu zbiorowego z tablicami przystankowymi zmiennej treści oraz lokalizacja terminali informacji pasażerskiej w Trójmieście...34 Rys. 15. Przykład urządzenia do planowania podróży TRIP...35 Rys. 16.a Schemat organizacji centrów zarządzania ruchem i transportem w Metropolii Trójmiejskiej według wariantu Rys. 16.b Schemat organizacji centrów zarządzania ruchem i transportem w Metropolii Trójmiejskiej według wariantu Rys. 16.c Schemat organizacji centrów zarządzania ruchem i transportem w Metropolii Trójmiejskiej według wariantu Rys. 17 Etapowanie rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Trójmieście...43 Gdańsk, październik 2007

7 Spis Tablic: Tablica 1 Istniejące skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Trójmieście...15 Tablica 2 Wykaz podsystemów i modułów występujących w Systemie Zarządzania Ruchem Miejskim SZRM w Trójmieście...18 Tablica 2 Zestawienie liczby skrzyżowań i ciągów ulic przewidzianych do objęcia SSRD...20 Tablica 4 Zestawienie wybranych obiektów i urządzeń występujących w Systemie Zarządzania Ruchem Miejskim w Trójmieście...25 Tablica 5 Zestawienie danych o obiektach i pojazdach miejskiego transportu zbiorowego w Trójmieście...26 Tablica 6 Wykaz podsystemów i modułów występujących w systemie zarządzania miejskim transportem zbiorowym SZTZ w Trójmieście...29 Tablica 7 Zestawienie liczbę pojazdów wyposażonych w wybrane urządzenia systemu SZTZ...32 Tablica 8.a Proponowane lokalizacje centrów zarządzania ruchem wariant Tablica 8.b Proponowane lokalizacje centrów zarządzania ruchem wariant Tablica 9 Zestawienie podstawowych parametrów centrów zarządzania ruchem w systemie TRISTAR...40 Tablica 10 Zestawienie zbiorcze kosztów budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Trójmieście - TRISTAR...44 Gdańsk, październik 2007

8 1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest umowa Nr KB/1/UI/1/W/2007 z dnia 8 stycznia 2007 zawarta między Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku w konsorcjum z Politechniką Gdańską, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska w Gdańsku a Gminą Miejską Gdynia na wykonanie opracowania: Koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu. 1.2 Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji dla projektu koncepcyjnego zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu. Dokumentacja ta zostanie wykorzystana przez Zamawiającego do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektowanego przedsięwzięcia ze środków unijnych w okresie programowania Zakres opracowania W skład dokumentacji powinny wchodzić szczegółowe koncepcje komponentów systemu i ich powiązań funkcjonalnych, wskazanych w dotychczas opracowanych koncepcjach TRISTAR, a mianowicie: system zarządzania transportem zbiorowym, w tym: system monitoringu transportu zbiorowego, system sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, system informacji dla pasażerów, system informacji o usługach transportu zbiorowego, system zarządzania ruchem miejskim, w tym: system sterowania ruchem ulicznym, system zarządzania bezpieczeństwem ruchu, system kontroli dostępu i zarządzania parkowaniem, system informacji o ruchu. Autorzy zaproponowali czteroczęściowy układ opracowania: Część I. Koncepcja ogólna zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR Część II. Koncepcja szczegółowa wybranych podsystemów II.A. System zarządzania ruchem ulicznym II.B System zarządzania transportem zbiorowym Część III. Koncepcja szczegółowa dostosowania infrastruktury do potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania ruchem III.A. Obszar Gdynia III.B. Obszar Sopot III.C. Obszar Gdańsk Część IV. Szczegółowe wymagania do realizacji systemu IV.A. System zarządzania ruchem ulicznym IV.B System zarządzania transportem zbiorowym Niniejsze opracowanie zawiera koncepcje ogólna systemu TRISTAR. Zakres opracowania w ujęciu obszarowym przedstawiono na rys. 1. Gdańsk, październik

9 Prace dotyczące budowy systemu TRISTAR rozpoczęto w roku 2002 na pierwszego porozumienia podpisanego w Sopocie przez przedstawicieli trzech miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz GDDKiA Oddziała w Gdańsku. Koncepcje ogólne systemu TRAISTAR dla poszczególnych miast opracował zespół Katedry Inżynierii Drogowej Politechnice Gdańskiej. W roku 2006 Prezydenci trzech miasta podpisali porozumienie u przystąpieniu do opracowania koncepcji szczegółowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu TRISTAR. Projekt opracowało Konsorcjum Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej i Politechniki Gdańskiej, na mocy postępowania przetargowego. Rys. 1 Podział Trójmiasta na obszary objęte opracowaniem Gdańsk, październik

10 2. ANALIZA POTRZEB INTEGRACJI ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM 2.1 Wprowadzenie Systemy transportowe umożliwiają zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczeństwa, związanych z przemieszczaniem się oraz zaopatrzeniem ludności. Stanowią one podstawę rozwijania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Społeczeństwo oczekuje zapewnienia dogodnego transportu w dojazdach do pracy, szkoły i rekreacji. Dążenie do realizacji tych potrzeb za pośrednictwem samochodu spowodowało gwałtowny wzrost zagrożeń dla środowiska i zdrowia, a także stałe obniżanie efektywności funkcjonowania systemu transportu indywidualnego. W tym kontekście wiele miast w rozwiniętych krajach świata wprowadza na swoim terenie inteligentne systemy zarządzania transportem [1], [2], [3], [12]. Także miasta Aglomeracji Trójmiejskiej podjęły działania mające na celu budowę systemów, wykorzystujących technologię ITS. Zgodnie z ustaleniami podjętymi w Sopocie w 2002 roku, przystąpiły do opracowania koncepcji systemów zarządzania ruchem na podległych sobie drogach. Od tej pory opracowano ogólną koncepcję zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na Obwodnicy Trójmiasta [4] i koncepcje ogólne systemu zarządzania ruchem w Gdyni [5], w Sopocie [6] i w Gdańsku [7] oraz ogólną koncepcję Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w Aglomeracji Trójmiejskiej. Wymienione opracowania stanowią pierwszy krok do realizacji inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Aglomeracji Trójmiejskiej. Dotychczasowe prace stanowią podstawę do opracowania szczegółowych projektów systemu zarządzania ruchem, inspirację do wyboru projektów pilotażowych oraz przygotowania programu dalszych prac w zakresie implementacji narzędzi ITS w regionie. Bardzo ważnym elementem prowadzonych prac jest rozpoczęcie działań zmierzających do stworzenia profesjonalnego zespołu do realizacji i eksploatacji Inteligentnego Systemu Transportu Aglomeracyjnego, co ze względu na liczbę zainteresowanych podmiotów nie jest zadaniem łatwym. Działaniem, które może zintegrować władze poszczególnych miast i gmin w dążeniu do realizacji systemu jest wspólne przygotowywanie wniosków o wsparcie centralne i międzynarodowe do realizacji projektu. 2.2 Uwarunkowania zastosowania ITS w Aglomeracji Trójmiejskiej Uwarunkowania zewnętrzne Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportu (Intelligent Transportation Systems ITS) jest jednym ze sposobów doskonalenia systemów transportowych w celu zwiększenia ich sprawności, efektywności i bezpieczeństwa. ITS dostarczają szerokiego wachlarza narzędzi począwszy od zaawansowanych systemów sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej do systemów ostrzegania o możliwości wystąpienia wypadku. Z wieloletnich badań prowadzonych USA, Japonii i Europie wynika, że zastosowanie systemów wykorzystujących technologię ITS powoduje [3], [8]: zmniejszenie nakładów na infrastrukturę transportową nawet o %, przy uzyskaniu tych samych efektów poprawy sprawności systemu, jak w przypadku budowy nowych odcinków dróg lub modernizacji istniejących, zwiększenie nawet o 20 % sprawności sieci transportowych (mierzonej przepustowością) bez konieczności wykonywania inwestycji drogowych, znaczne zmniejszenie liczby zdarzeń i liczby ofiar wypadków drogowych, oszczędność czasu podróży, znaczące zmniejszenie emisji CO2. Gdańsk, październik

11 Zastosowanie inteligentnych systemów transportu i zintegrowanego zarządzania ruchem jest szeroko uwzględniane w europejskich programach rozwoju transportu. W Polsce także dostrzeżono potrzebę budowy nowoczesnych systemów transportowych, jednakże prace w tym zakresie nie są jeszcze skoordynowane, ale problem rozwoju ITS w Polsce zaczyna być już dostrzegany. W najważniejszych dokumentach dotyczących rozwoju transportu w Polsce te zagadnienia znalazły swoje miejsce, czego przykładem jest Polityka Transportowa Państwa na lata przyjęta przez Rząd RP w czerwcu 2005 roku[10]. To zagadnienie znajdują także miejsce w przygotowywanych przez Ministerstwo Transportu dokumentach dotyczących strategii rozwoju transportu i w programach operacyjnych na lata [9]. Biorąc powyższe pod uwagę, najbardziej zatłoczone duże miasta i aglomeracje staną przed koniecznością przygotowania opracowań i projektów dotyczących zastosowania ITS do integracji systemów transportu [12]. Przygotowywane dokumenty stwarzają możliwość starania się o dofinansowanie projektów związanych z ITS Podobne cele zostały postawione przez krajami członkowskimi w dziedzinie ITS. W raporcie z 2000 ERTICO przewiduje, że w wyniku wprowadzenia systemów ITS, uzyska się: redukcje zatłoczenia o 25%, poprawę bezpieczeństwa o 25% bezpieczeństwa na sieci TERN (Trans Europie Road Network) redukcję emisji CO 2 o 10%. Powyższe cele, bardzo precyzyjnie i ściśle określone, mają powinny być zrealizowane do 2020 roku. W obliczu celów postawionych przez UE dla krajów członkowskich Polska stoi przez dużą szansa otrzymania dofinansowania na budowę systemów ITS, o którym wspomniano powyżej. Niestety ilość pracy i brak wyszkolonej specjalistycznej kadry zarządzającej może skutkować niewypełnieniem zadanych celów w określonym czasie Uwarunkowania wewnętrzne Diagnoza funkcjonowania systemów transportowych Aglomeracji Trójmiejskiej wykazała, że występuje tutaj wiele problemów [4], [5], [6], [7], które można będzie rozwiązać dzięki zastosowaniu środków ITS. Do takich problemów zaliczyć należy (rys. 2): wysoki poziom zatłoczenia sieci ulicznej, szczególnie podczas szczytów transportowych, który wpływa negatywnie na warunki i na jakość podróży korzystających zarówno z środków transportu indywidualnego jak i transportu zbiorowego poprzez wysokie straty czasu jak również na jakość życia mieszkańców poprzez negatywny wpływ na środowisko naturalne, brak miejsc postojowych, szczególnie w obszarach centralnych, w związku z czym rośnie zatłoczenie spowodowane poszukiwaniem miejsc do parkowania, wysokie koszty zdarzeń drogowych oraz wysokie koszty wynikające z przestojów w ruchu, spowodowanych zdarzeniami drogowymi, utrudnienia w akcji ratowniczej związane z identyfikacją zdarzenia oraz dotarciem do miejsca zdarzenia i przeprowadzeniem akcji, brak informacji o warunkach ruchu i warunkach podróżowania zarówno przed podróżą jak i w trakcie jej trwania. W związku z powyższym, miasta Aglomeracji Trójmiejskiej podjęły działania mające na celu opracowanie wspólnej koncepcji aglomeracyjnego ITS i etapowego jego wdrażania. Działania te powinny być podjęte nie tylko dlatego, że taka jest ogólnokrajowa i ogólnoświatowa tendencja, ale dlatego, że ze względu na obecne warunki ruchu w Aglomeracji Trójmiejskiej, zintegrowany system zarządzania ruchem staje się być coraz bardziej niezbędny. Gdańsk, październik

12 Rys. 2 Lokalizacja skrzyżowań krytycznych w Gdańsku [7] i zdarzeń drogowych na Obwodnicy Trójmiasta w Gdyni [4]. Przemawiają za tym również poniższe przesłanki: wraz ze wzrostem aktywności gospodarczej i społecznej wzrasta także ruch i mobilność społeczeństwa w Aglomeracji Trójmiejskiej, co powoduje, że pogarszają się warunki ruchu, a istniejąca infrastruktura transportowa, organizacja i sterowanie nie są dostosowane do aktualnej struktury rodzajowej, kierunkowej i natężenia ruchu, wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem jest jednym ze sposobów poprawy warunków ruchu i optymalnego wykorzystania przepustowości istniejącej sieci ulicznej i drogowej Aglomeracji Trójmiejskiej, jednakże budowa takiego systemu nie oznacza zaprzestania rozbudowy sieci ulicznej i drogowej; przy czym działania związane z budową systemu i rozbudową infrastruktury należy prowadzić równolegle, w województwie pomorskim do planowania przestrzennego wprowadza się założenia zrównoważonej polityki transportowej polegającej na redukcji popytu na użytkowanie samochodu osobowego przy równoczesnym podniesieniu wskaźnika wykorzystania komunikacji zbiorowej; taki kierunek działań wymaga podjęcia bardziej zdecydowanych działań zmierzających do podniesienia efektywności i komfortu transportu zbiorowego, Aglomeracja Trójmiejska z portami morskimi i przedsiębiorstwami gospodarki morskiej jest dużym węzłem transportu towarowego, co wywołuje w sieci drogowej aglomeracji znaczny ruch ciężarowy; wzrost funkcji logistycznych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym w tym budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego, wymaga wprowadzenia telematyki do zarządzania ruchem towarowym. Gdańsk, październik

13 3. KONCEPCJA OGÓLNA SYSTEMU TRISTAR W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ 3.1. Założenia Przedstawione poniżej założenia do systemu TRISTAR (TRójmiejskiego Inteligentnego Systemu Transportu AglomeRacyjnego) wynikają z analizy i porównania europejskich i amerykańskich zaawansowanych systemów zarządzania ruchem [1], [3], [11] oraz z identyfikacji problemów transportowych, również tych natury organizacyjnej. 1. TRISTAR powinien obejmować wszystkie elementy systemu transportu Aglomeracji Trójmiejskiej, które wymagają koordynacji pomiędzy branżami, obszarami i instytucjami uczestniczącymi w obsłudze oraz podmiotami korzystającymi z usług systemu transportowego. 2. TRISTAR powinien uwzględniać wymagania i potrzeby poszczególnych systemów lokalnych, ale równocześnie zapewnić możliwość współpracy pomiędzy tymi systemami oraz ich integracji. 3. TRISTAR powinien uwzględniać wymagania krajowe i międzynarodowe tak, aby nie zamykać możliwości uczestniczenia w jego budowie różnych firm i instytucji, a także aby włączyć realizację systemu do programów międzynarodowych i skorzystać ze środków międzynarodowych na jego budowę. 4. Jednym z podstawowych działań rozpoczynających budowę systemu powinno być wypracowanie standardów proceduralnych i sprzętowych. Pozwoli to na etapową budowę systemu przez poszczególne jednostki samorządowe oraz zarządzających ruchem i transportem w Trójmieście. Dzięki zastosowaniu procedur i standardów wszystkie elementy ITS w Aglomeracji powinny być ze sobą w pełni kompatybilne oraz zapewnić jednakowy poziom i jednakowe funkcje zarządzania ruchem. 3.2 Wizja Wizją na zastosowanie nowych technologii ITS w systemach transportu na najbliższe dwadzieścia lat jest, przemieszczanie osób i towarów Polsce w sposób efektywny, bezpieczny, sprawny i z ograniczonym wpływem na środowisko tak, aby: podróżni: mieli szeroką informację przed i w trakcie podróży o warunkach podróżowania, pogodzie, dające im szanse wyboru środka transportu i drogi, mieli dostęp do aktualnej informacji o parkingach w centrach miast i możliwość zintegrowanego uiszczenia opłaty parkingowej lub w przyszłości opłaty związanej z wjazdem do strefy śródmiejskiej, mogli się komunikować z zainteresowanymi miejscami (miejsca pracy, hotele itp.) i mieć informacje o drodze do nich, parkingach i przeszkodach podróżowania; mogli automatycznie (bez zatrzymania płacić) za przejazd na płatnych odcinkach dróg z wykorzystaniem współoperatywnego systemu poboru opłat, przewóz towarów: można było automatycznie wnosić opłaty na granicach, można było prowadzić automatyczne zarządzanie czasem przejazdu i śledzenie ich miejsca pobytu, w nawiązaniu do centrów logistycznych, automatycznie kontrolować rodzaj i wagę przewożonych towarów w pojazdach w celach inspekcyjnych; zarządy dróg: uzyskiwały szybką informację o wypadkach, podejmowały szybko akcję ratunkową, przekazywały informacje podróżnym i kierowały pojazdy na trasy alternatywne lub zastępcze, Gdańsk, październik

14 usprawniały systemy zarządzania transportem poprzez nadzór nad funkcjonowaniem pojazdów transportu zbiorowego i przekazywanie informacji podróżnym, miały możliwość automatycznej kontroli stanu technicznego pojazdów ciężarowych i pracy kierowców zawodowych, zapewniały optymalizację zimowego utrzymania dróg. zarządy transportu: uzyskiwały szybką informację o wypadkach, podejmowały szybko akcję ratunkową, przekazywały informacje podróżnym i kierowały pojazdy transportu zbiorowego na trasy alternatywne lub zastępcze, usprawniały systemy zarządzania transportem poprzez nadzór nad funkcjonowaniem pojazdów transportu zbiorowego i przekazywanie informacji podróżnym, miały możliwość automatycznej kontroli stanu technicznego pojazdów transportu zbiorowego i pracy kierowców zawodowych, inne służby: policja straż pożarna służby zarządzania kryzysowego Cele strategiczne zastosowania systemu ITS Celem strategiczne zastosowania ITS w Aglomeracji Trójmiejskiej to: bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej, redukcja liczby wypadków drogowych, zmniejszenie zatłoczenia w podstawowym układzie dróg i ulic, poprawa warunków podróżowania, zwiększenie popytu na podróżowanie transportem zbiorowym, monitorowanie i ochrona środowiska naturalnego, bardziej efektywny nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych elementów systemu transportu, poprawa efektywności zarządzania taborem drogowym, sprawniejsze zarządzanie ratownictwem drogowym, usprawnienie przekazywania informacji kierowcom i podróżnym o funkcjonowaniu systemu transportu. Przedstawione cele mogą być zrealizowane tylko poprzez integrację i koordynację wszystkich elementów systemu transportu aglomeracyjnego Obszar objęty systemem Systemem zarządzania ruchem objęty zostanie docelowo cały obszar aglomeracji wraz z obszarami współpracującymi, stanowiącymi obszar metropolitalny, wychodzący poza obszar aglomeracji. W dochodzeniu do rozwiązania docelowego wymagane będzie uwzględnianie podsystemów i systemów zarządzania ruchem dla poszczególnych miast, zarządów dróg i zarządów transportu. Dokładne określenie podobszarów i podsystemów będzie możliwe w dalszych etapach projektowania systemu po wykonaniu wielu pomiarów, analiz ruchu oraz potrzeb transportowych mieszkańców w poszczególnych częściach aglomeracji. Przy aktualnych możliwościach nowoczesnego sprzętu komputerowego możliwe jest w pełni automatyczne zarządzanie ruchem w poszczególnych podobszarach. Docelowo system TRISTAR powinien obejmować (rys. 3): obszary miast: Pruszcz Gdański, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo wraz z siecią ulic i parkingami w tych miastach, Gdańsk, październik

15 drogi ekspresowe: istniejącą Obwodnicę Trójmiasta (S-6) oraz planowane Obwodnicę Południową Gdańska (S-7) i Trasę Kaszubską (S-6), początkowy odcinek autostrady A-1, drogi krajowe nr 1 w Pruszczu Gdańskim i nr 6 w Rumi, Redzie i Wejherowie, sieć transportu kolejowego - SKM, sieć transportu zbiorowego w Pruszczu Gdańskim, Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Rumi, Redzie i Wejherowie. Przewiduje się, że docelowo systemem zarządzania ruchem objętych będzie ponad 400 skrzyżowań i ponad 300 km ulic. DK 6 #S WEJHEROWO LUZINO #S #S SZEMUD PRZODKOWO DK 20 RUMIA #S ŻUKOWO REDA #S!7 KOSAKOWO #S Î #S #S GDYNIA #S #S #S #S #S #S KOLBUDY GÓRNE #S #S SOPOT #S #S #S #S #S #S #S #S DK 1 PRUSZCZ GDAŃSKI GDAŃSK Î Î CEDRY WIELKIE #S Wezły drogowe Autostrada Drogi ekspresowe Drogi główne Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe.shp Port lotniczy!7 Porty morskie Linie kolejowe Rzeki Jeziora Trójmiasto Gminy obszaru metropolitalnego Granice gmin Zatoka Gdańska W N S DK 7 E W N S E DK 6 #S Wezeł przesiadkowy #Y Węzeł integracyjny Dowóz autobusem Kolej regionalna #S K+A, P+B Szybki tramwaj SKM Żegluga Drogi krajowe Drogi wojewódzkie K+A, P+R Drogi powiatowe.shp WEJHEROWO Port lotniczy REDA!7 #S Î Porty morskie KOSAKOWO Linie kolejowe Rzeki RUMIA #S T+A, P+R, P+S Jeziora Î Trójmiasto LUZINO Gminy obszaru metropolitalnego #Y K+A+T Granice gmin GDYNIA Zatoka Gdańska SZEMUD #S T+A, P+R SOPOT PRZODKOWO ŻUKOWO #S K+A+T #Y A+T, P+R, P+B!7 #S #Y K+A+T, GDAŃSK Î #S P+R, P+B K+A, P+B KOLBUDY GÓRNE #S DK 20 CEDRY WIELKIE DK 7 K+A DK 1 PRUSZCZ GDAŃSKI Rys. 3 Obszar objęty systemem TRISTAR: planowana podstawowa sieć dróg i ulic oraz sieć transportu zbiorowego w Aglomeracji Trójmiejskiej [13]. 3.5 Architektura ogólna systemu TRISTAR Branża ITS jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju, ale szybko się rozwija w różnych miejscach na całym świecie. Istnieje niebezpieczeństwo, że kolejni inwestorzy będą stosować jedynie lokalnie pracujące elementy systemu ITS wytworzone na własne potrzeby, niekompatybilne z rozwiązaniami znajdującymi się w sąsiednich regionach. Dlatego w celu zapewnienia jednolitego funkcjonowania systemu ITS potrzebne jest coś w rodzaju globalnej, lub choć krajowej, architektury systemu i związanych z nią standardów. Istotnym jest zrozumienie, że architektura to nie projekt systemu ani jego koncepcja. To szkielet, wokół którego można opracować różne podejścia projektowe tak, aby spełnić indywidualne potrzeby użytkownika pozostawiając korzyści, jakich dostarcza wyżej wspomniana wspólna architektura wyznacza ona funkcje (np. zbieranie informacji o ruchu), które muszą być zawarte w systemie; fizyczne podsystemy, w których te funkcje się znajdują (np. jezdnia lub pojazd); interfejs/przepływ informacji między fizycznymi podsystemami i wymogi łączności dla przepływu informacji (np. drogą kablową lub radiową). Identyfikuje i określa wymagania standardów na potrzeby krajowej i regionalnej kompatybilności systemu, jak również standardów produktów. Architektura ITS dostarcza wskazówek zapewniających budowę systemu, produktów i usług, kompatybilnych ze sobą bez ograniczania możliwości projektowych. Punktem wyjścia do budowy architektury ITS w rozumieniu amerykańskim i kanadyjskim jest określenie struktury funkcjonalnej, która będzie najlepsza z punktu widzenia użytkownika (Users Services). Natomiast elementem wyjściowym są kompletne moduły (Market Packeges) realizujące określone zadania (np. pakiet zbierania danych o ruchu) [14]. Gdańsk, październik

16 W Europie prace nad architekturą ITS prowadzone są od roku 1999 w ramach wielu programów. Największe efekty uzyskano w ramach programów KAREN [15] i FRAME [16]. W ramach wielu podobnych projektów zidentyfikowano 500 potrzeb użytkowników, które skomasowano w 10 grup użytkowników. Są to grupy: ogólna, zarządzanie, nadzór nad ruchem drogowym, transakcje finansowe, ratownictwo, informacja dla podróżnych, zarządzanie ruchem, systemy w pojeździe, zarządzanie flota pojazdów i przewozem towarów, transport zbiorowy. W ramach projektu FRAME przystąpiono do opracowania narodowych architektur ITS w poszczególnych krajach: ACTIF we Francji, ARTIST we Włoszech, TTS-A w Austrii i TEAM w Czechach. Poza Europą także w Kanadzie, Chile, Japonii, Korei i Australii podjęto podobne działania. Polska narodowa architektura ITS powinna zatem składać się z kilku części: Polski słownik ITS, raport z identyfikacji potrzeb w dziedzinie ITS w Polsce, katalog dostępnych rozwiązań z zakresu ITS. TRISTAR będzie stanowić powinien zbiór narzędzi umożliwiających sprawne i efektywne zarządzanie infrastrukturą transportową oraz sprawną obsługę podróżnych na obszarze całej Aglomeracji Trójmiejskiej [4]. Ze względu na brak ogólnokrajowych wytycznych do architektury systemu w Polsce, wypracowano własne rozwiązanie wzorując się na rozwiązaniach europejskich, japońskich i amerykańskich. Wyróżniono sześć rodzajów transportu i pięć generalnych funkcji, które będzie integrował system TRISTAR. Przewiduje się, że docelowo system TRISTAR będzie obejmował i umożliwiała integrowanie następujących rodzajów transportu: transport drogowy: podsystemy zarządzania ruchem ulicznym w: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumi, Redzie, Wejherowie, Pruszczu Gdańskim podsystemy zarządzania ruchem na drogach szybkiego ruchu: autostrada A-1, drogi ekspresowe: S-6 (Obwodnica Trójmiasta), S-7 (Obwodnica Południowa Gdańska) podsystemy zarządzania ruchem drogowym: na pozostałych drogach krajowych i na drogach wojewódzkich w otoczeniu Aglomeracji Trójmiejskiej, transport zbiorowy, miejski (pasażerski): podsystemy zarządzania transportem zbiorowym miejskim (autobusy, tramwaje, trolejbusy) w: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wejherowie, Tczewie, podsystem zarządzania ruchem pasażerskim na SKM, transport kolejowy (dworce kolejowe w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Pruszczu Gdańskim i Tczewie), transport wodny (morski) (porty morskie w Gdańsku i w Gdyni) transport lotniczy (Dworzec Lotniczy w Gdańsku-Rębiechowie). 3.6 Docelowe systemy funkcjonalne W skład systemu TRISTAR będą wchodzić następujące podsystemy funkcjonalne (rys. 4): zintegrowany system zarządzania ruchem drogowym, zintegrowany system zarządzania transportem zbiorowym (pasażerskim), zintegrowany system zarządzania transportem towarowym (między innymi centra logistyczne), zintegrowany system zarządzania służbami ratowniczymi (zintegrowany system ratowniczy), zintegrowany system informacji transportowej. Gdańsk, październik

17 Z wymienionych pięciu podsystemów trzy funkcjonują w ograniczonym zakresie w poszczególnych miastach Aglomeracji. TRISTAR Zintegrowany system zarządzania ruchem drogowym Zintegrowany system zarządzania transportem zbiorowym Zintegrowany system zarządzania służbami ratowniczymi Zintegrowany system informacji transportowej Zintegrowany system zarządzania transportem towarowym Rys. 4 Architektura ogólna systemu TRISTAR [4] System zarządzania ruchem drogowym Struktura systemu zarządzania ruchem drogowym w Aglomeracji Trójmiejskiej z uwzględnieniem podziałów obszarowych i zarządów dróg powinna przedstawiać się następująco: systemy zarządzania ruchem miejskim, system zarządzania ruchem na DSR (Obwodnica Trójmiasta), system zarządzania ruchem na pozostałych drogach krajowych. Systemy zarządzania ruchem miejskim. Wyróżniono trzy systemy zarządzania ruchem miejskim w Aglomeracji Gdańskiej obejmujące swoim działaniem trzy obszary - system zarządzania ruchem miejskim w Gdańsku (TRISTAR-Gdańsk), w Sopocie (TRISTAR Sopot) i w Gdyni (TRISTAR-Gdynia). W każdym z wymienionych systemów przewidziano możliwość zastosowania podsystemów umożliwiających realizowanie nałożonych funkcji - podsystemu sterowania ruchem ulicznym, podsystemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu, podsystemu kontroli dostępu i zarządzania parkowaniem oraz podsystemu informacji o ruchu. Problem ze znalezieniem miejsc do parkowania szczególnie wyraźnie uwidacznia się w centralnych obszarach Aglomeracji podczas szczytów komunikacyjnych oraz w okresie letnim podczas wzmożonego ruchu turystycznego. W Trójmieście brak jest systemu, który informowałby kierowców za pomocą specjalnych zmiennych znaków informacji parkingowej o najbliższych wolnych parkingach w centrum miasta. Systemy takie istniejące od wielu latw krajach Europy Zachodniej i udowodniły już swoją skuteczność oraz wpływ na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie w Aglomeracji Trójmiejskiej brak jest zorganizowanych węzłów przesiadkowych (np. Park and Ride), pozwalających na sprawną zmianę środka transportu z indywidualnego na zbiorowy. Ze względu na dekoncentrację zabudowy miejskiej (coraz więcej nowych osiedli mieszkaniowych powstaje po zachodniej stronie Aglomeracji, za Gdańsk, październik

18 Obwodnicą i poza granicami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego) linie transportu zbiorowego, łączące osiedla peryferyjne z centrum miasta są nierentowne. Parkingi takie mogą powstawać zarówno przy stacjach Szybkiej Kolei Miejskiej jak i Obwodnicy Trójmiejskiej. Dla każdego z tych miast przewidziano taką samą ilość podsystemów i realizowanych funkcji. W przyszłości przewiduje się dalszy rozwój systemu zarządzania ruchem miejskim w aglomeracji o systemy zarządzania ruchem miejskim w miastach ościennych. Taki podział wynika bezpośrednio z tego, że obowiązek zarządzania infrastrukturą drogową na terenie poszczególnych miast wchodzących w skład Trójmiasta spoczywa na zarządach tych miast. Działanie każdego systemu nadzorowane i koordynowane będzie przez odpowiadające mu Centrum Zarządzania Ruchem Miejskim. System zarządzania ruchem na DSR. Obecnie zarządzanie ruchem na OT ma charakter statyczny i pozbawione narzędzi szybkiego reagowania na sytuacje incydentalne. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem na DSR (TISTAR-OT) będzie składał się z następujących podsystemów obejmujących swoim działaniem trzy podsystemy zarządzania ruchem: na węzłach DSR, na jezdni głównej DSR i w korytarzu DSR. Zaproponowana architektura dotyczy docelowego systemu zarządzania ruchem na drogach szybkiego ruchu w Aglomeracji Trójmiejskiej, natomiast w okresie początkowym system zarządzania będzie obejmował tylko Obwodnicę Trójmiasta jako drogę ekspresową i drogi współpracujące z OT w korytarzu. Każdy z podsystemów zarządzania ruchem na OT będzie realizował przypisane mu funkcje. Należy zwrócić uwagę na to, że prawidłowe działanie i wykonywanie wszystkich zadań systemu zarządzania ruchem na OT nie będzie możliwe bez współpracy z systemami zarządzania ruchem w Gdańsku i Gdyni oraz koordynacji całości zarządzania ruchem w Aglomeracji Trójmiejskiej przez planowane w przyszłości Centrum Zarządzania Transportem. Tak samo nie będzie możliwe pełne działanie systemów zarządzania ruchem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie bez współpracy z systemem zarządzania ruchem na OT. System zarządzania ruchem na pozostałych drogach krajowych. Dotyczy to odcinków dróg krajowych przebiegających przez miast Rumia, Reda, Wejherowo, Pruszcz Gdański oraz na połączeniu tych miast z powiatami grodzkimi Gdańsk i Gdynia. Na odcinkach tych dróg przewidziano możliwość zastosowania podsystemów umożliwiających realizowanie nałożonych funkcji - podsystemu sterowania ruchem ulicznym, podsystemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu oraz podsystemu informacji o ruchu System zarządzania transportem zbiorowym W aglomeracji podobnie jak w całej Polsce obserwuje się stały spadek liczby pasażerów transportu zbiorowego. Skutkiem tego operatorzy transportu zbiorowego zmniejszają częstotliwość kursów, a to stanowi jedną z przyczyn zmniejszania atrakcyjności transportu zbiorowego. Dodatkowym problemem organizacji transportu zbiorowego jest brak koordynacji pomiędzy poszczególnymi operatorami transportu zbiorowego oraz zarządcami infrastruktury drogowej. W ogólnej strukturze systemu zarządzania ruchem w Trójmieście wyróżniono trzy systemy zarządzania transportem zbiorowym, które są konsekwencją istnienia na terenie Trójmiasta trzech przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Zaliczono do nich System Zarządzania Transportem Zbiorowym Gdańsk (ZKM Gdańsk), System Zarządzania Transportem Zbiorowym Gdynia (ZKM Gdynia), System Zarządzania Szybką Koleją Miejską (Zakład SKM). Prace nad integracją transportu zbiorowego w Trójmieście (planowane utworzenie Zarządu Transportu Miejskiego) stwarzają podstawy organizacyjne do budowy jednego systemu dla całego obszaru Trójmiasta. W każdym z wymienionych systemów przewidziano możliwość zastosowania podsystemów umożliwiających realizowanie nałożonych funkcji (rys 3) - podsystemu monitoringu pojazdów transportu zbiorowego, podsystemu sterowania ruchem pojazdów transportu Gdańsk, październik

19 zbiorowego, podsystemu przekazywania informacji dla pasażerów, podsystemu informacji o usługach transportu zbiorowego. Koordynacja działań poszczególnych rodzajów transportu zbiorowego powierzona zostanie Centrum Koordynacyjnemu przy przyszłym Zarządzie Transportu Aglomeracyjnego System zarządzania służbami ratowniczymi Aglomeracja Gdańska obsługiwana jest obsługiwana jest przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ratownictwa medycznego z poszczególnych powiatów, zlokalizowanych w obrębie Aglomeracji. Jednostki ratownictwa drogowego zlokalizowane na terenie Aglomeracji w poszczególnych powiatach nie współpracują ze sobą i nie tworzą zintegrowanego systemu ratownictwa drogowego. Szczególnie dotkliwy jest brak zintegrowanego systemu obsługi wywołań alarmowych, który gwarantowałby natychmiastowe i jednoczesne powiadamianie wszystkich służb ratownictwa. Systemy zarządzania służbami ratowniczymi powiązane są najczęściej z systemami zarządzania zdarzeniami drogowymi. Znajdują tu zastosowanie takie systemy jak automatyczna lokalizacja pojazdu, komputerowo wspomagane wysyłanie pojazdów na trasę, zarządzanie taborem pojazdów uprzywilejowanych oraz systemy naprowadzania pojazdów. Każdy z tych systemów umożliwia skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia. Zastosowanie środków ITS wymaga jednakże wypracowania odpowiedniej struktury logicznej systemu zarządzania zdarzeniami drogowymi. Zarządzanie zdarzeniem w systemie TRISTAR rozpoczyna się, kiedy informacja o zdarzeniu dotrze do dyspozytora w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, właściwego dla danego powiatu i pozostającego w bezpośrednim kontakcie z aglomeracyjnym Centrum Zarządzania. Informacja o zdarzeniu może dotrzeć do Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Centrum Zarządzania (w przypadku automatycznej detekcji zdarzenia), albo bezpośrednio drogą radiową (taksówkarze, pojazdy dostawcze) lub za pośrednictwem telefonu (jeden nr 112 ). Policja, straż pożarna i służby zajmujące się usuwaniem pojazdów z pasa drogowego przybywają na miejsce zdarzenia niezależnie od siebie. Bardzo ważną rolę odgrywa tu Centrum Koordynacyjne, które zarządza ruchem, tak aby zakłócenia w ruchu były jak najmniejsze oraz informuje kierowców (poprzez znaki zmiennej treści oraz informacje radiowe, SMS-y, internet, RDS) o zaistnieniu zdarzenia i preferowanej trasie objazdu. Systemy zarządzania zdarzeniami pozwalają na zmniejszenie czasu wykrycia zdarzenia, przyjazdu odpowiednich służb oraz przywrócenia porządku na drodze. W oparciu o system automatycznego wykrywania incydentów oraz kontrolę wizyjną (zastosowanie kamer CCTV) możliwe jest wykrycie incydentów drogowych w sieci ulicznej. Ponadto systemy takie pozwalają na redukcję zatłoczenia spowodowanego zdarzeniem a co za tym idzie redukcję strat czasu, zużycia paliwa i emisji spalin System informacji transportowej Z powodu braku zcentralizowanego systemu sterowania, monitoringu ruchu oraz systemu detekcji ruchu (w tym detekcji video) w Trójmieście nie prowadzi się systematycznych, ciągłych analiz aktualnych warunków ruchu, a co za tym idzie nie ma informacji na temat aktualnych warunków ruchu w poszczególnych rejonach Aglomeracji, zdarzeniach drogowych i ich konsekwencjach. W systemie TRISTAR przewidziano trzy podstawowe podsystemy informacji transportowej w Trójmieście, a każdy z nich przygotowany jest do współpracy z szeroką gamą urządzeń komunikacyjnych i operatorami mediów informacyjnych. System powinien zapewnić dotarcie informacji o ruchu i jego aktualnych warunkach do maksymalnie szerokiej grupy użytkowników systemu transportowego Trójmiasta. Wśród informacji dostarczonej dla użytkowników sieci ulicznej Trójmiasta wyróżniono trzy grupy informacji - o warunkach ruchu, o warunkach meteorologicznych i stanie środowiska oraz o usługach parkingów strategicznych typu P+R. Gdańsk, październik

20 3.6.5 System zarządzania transportem towarowym Systemy ITS znajdują również zastosowanie w zarządzaniu ruchem pojazdów ciężarowych i dostawczych. Wykorzystanie technik zarządzania z wykorzystaniem ITS przynosi korzyści, zarówno kierowcom pojazdów dostawczych, firmom przewozowym, jak również centrom logistycznym, pełniącym rolę koordynatora przewozów towarowych. ITS pozwalają na podniesienie efektywności administrowania bez inwestowania w infrastrukturę administracji. ITS znajdują zastosowanie w następujących obszarach zarządzania pojazdami dostawczymi: zapewnienie bezpiecznego przejazdu (wymiana informacji, automatyczne kontrole pojazdów i kierowców), administrowanie przewozami (rejestracja pojazdów, pozwolenia na przejazdy nienormatywne, automatyczne opłaty) elektroniczny monitoring pojazdów (sprawdzanie dokumentów, ruch graniczny, sprawdzanie obciążenia), zarządzanie przewozami w centrach logistycznych (harmonogramy podróży, wyznaczanie tras, informacje o trasie, monitorowanie przewozów). Zastosowanie ITS związane jest z usprawnieniem wymiany informacji pomiędzy kierowcami, przewoźnikami i centrami logistyce nymi, szczególnie podczas przewozu towarów na znaczne odległości. Zastosowanie zaawansowanych programów wymiany informacji pozwala na podniesienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów ciężarowych przy równoczesnej oszczędności czasu wynikającej z procedur administracyjnych. Sprawna wymiana informacji oraz automatyczne monitorowanie ładunku pozwala na uniknięcie niebezpieczeństwa przeładowania pojazdu. Zastosowanie ITS dotyczy również monitorowania stanu technicznego pojazdu dostawczego. Środki ITS mogą znaleźć zastosowanie również poza pojazdem, jako elementy nadzoru ruchu pojazdów ciężarowych. Kamery lub detektory zainstalowane wzdłuż drogi mogą zbierać informacje na temat wymiarów, wagi, prędkości pojazdów dostawczych. 3.7 Pierwsza faza budowy systemu W pierwszej fazie budowy systemu TRISTAR przewiduje się budowę dwóch najbardziej istotnych podsystemów: systemu zarządzania ruchem miejskim, systemu zarządzania transportem zbiorowy. Jednakże w moduły każdego z tych systemów wkomponowano najbardziej istotne elementy pozostałych systemów (jak system zarządzania bezpieczeństwem, czy system informacji transportowej. Struktura systemu zarządzania ruchem drogowym w Aglomeracji Trójmiejskiej z uwzględnieniem podziałów obszarowych i zarządów dróg powinna przedstawiać się następująco: systemy zarządzania ruchem miejskim, system zarządzania ruchem na DSR (Obwodnica Trójmiasta), system zarządzania ruchem na pozostałych drogach krajowych. Na rys. 5 przedstawiono koncepcje ogólną systemu TRISTAR w pierwszej fazie jego budowy. Gdańsk, październik

21 Rys. 5. Koncepcja integracji podsystemów w systemie TRISTAR, w pierwszej fazie jego budowy [4]. Gdańsk, październik

22 4. SYSTEM STEROWANIA RUCHRM MIEJSKIM W niniejszym rozdziale zawarto syntezę opisy SZRM. Pełny opis tego systemu zawarto w częściach IIA, III A-C oraz IVA. 4.1 Stan istniejący Podstawowy układ uliczny Trójmiasta tworzą: droga krajowa nr 1 (Trakt św. Wojciecha - Marynarki Polskiej Oliwska w Gdańsku), droga krajowa nr 6 (Morska w Gdyni - Obwodnica Trójmiasta), droga krajowa nr 7 (Elbląska kartuska w Gdańsku), droga krajowa nr 20 (Chwaszczyńska w Gdyni), droga wojewódzka nr 221 (Małomiejska-Świętokrzyska w Gdańsku), droga wojewódzka nr 222 (Starogardzka w Gdańsku), droga wojewódzka nr 218 (Spacerowa Kielnieńska w Gdańsku), droga wojewódzka nr 478 (Trasa Średnicowa: Błędnik Al. Zwycięstwa Grunwaldzka Gdańsku, Al. Niepodległości w Sopocie, Al. Zwycięstwa Śląska Morska w Gdyni) droga wojewódzka nr 472 (Słowackiego w Gdańsku), droga wojewódzka 474 (Wielkopolska Chwaszczyńska w Gdyni), droga wojewódzka nr 501 (Turystyczna - Boguckiego w Gdańsku). Łącznie wszystkie drogi i ulice na obszarze Trójmiasta mają długość prawie 1400 km. W Trójmieście istnieje ponad 20 tys. skrzyżowań, z których 275 jest wyposażonych w sygnalizację świetlną (tabl. 1). Większość z tych skrzyżowań pracuje w ciągach skoordynowanych, w ramach koordynacji z jednym planem sygnalizacji. Istnieją także zalążki systemu sterowania ruchem gdyż: w ciągu ulicy Morskiej kilku skrzyżowań, objęto pilotażowo, sterowaniem skomputeryzowanym (system SCATS, wdrażany przez firmę TAICO dla UM Gdynia) na ul. Chwaszczyńskiej dwa skrzyżowania (z Obwodnica Trójmiasta) objęto sterowaniem skomputeryzowanym (system SPOT-UTOPIA wdrażany przez firmę PEEK - TRAFFIC dla GDDKiA). Istniejące skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Trójmieście Miasto Liczba skrzyżowań Skrzyżowania na ciągach skoordynowanych z sygnalizacją świetlną Liczba % z sygnalizacją świetlna akomodacyjn ą pracującyc h w systemie sterowania Tablica 1 Liczba ciągów skoordynowanyc h Gdynia ,6 5 Sopot ,0 3 Gdańsk ,0 23 Razem ,0 31 Na rys. 6 przedstawiono schemat planowanego rozwoju podstawowego układu ulicznego i drogowego Metropolii Trójmiejskiej. Gdańsk, październik

23 Rys. 6. Schemat planowanego układu ulicznego i drogowego Metropolii Trójmiejskiej. Gdańsk, październik

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA Adres dla korespondencji: ul. Jagielly 4/4, 10 127 OLSZTYN PRACOWNIA PROJEKTOWA: ul.stare Miasto 22, 10-027 OLSZTYN Tel: 89/535-15-48, 89/522-90-41; fax : 89/535-00-78

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 76 Gdańsk - Słupsk - Gdynia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 24 SIERPNIA 2015 Spis treści Wykaz skrótów... 2 1 Wstęp... 3 2 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce MINISTER INFRASTRUKTURY Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce [ ] Mój rząd w trybie pilnym zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT

SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Załącznik 1 do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ TRANSPORTOWYCH SRT Acquis communautaire AGTC

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008

Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów. numer 5 maj 2008 Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 5 maj 2008 cena 9,50 z³ (w tym 0% VAT) www.przeglad-its.pl Wydawca: OpenSky Systems and Services Sp. z o.o. ul. Trębacka

Bardziej szczegółowo

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock

Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Wstępne Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Warszawa, Październik 2011 Nazwa projektu: Numer umowy: Zamawiający: Wykonawca: Nazwa dokumentu: Wstępne studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap II Analiza wariantów budowy wspólnego systemu transportu publicznego Wersja po konsultacjach społecznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG WSPÓŁCZESNE PROCESY I ZJAWISKA W TRANSPORCIE Szczecin 2006 Zawarte w publikacji artykuły wydrukowano zgodnie z materiałami dostarczonymi przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO

CZYTELNICY! SZANOWNI READERS, DEAR 3PRZEGLĄD ITS OD REDAKTORA NACZELNEGO OD REDAKTORA NACZELNEGO Wydawca: OpenSky Systems and Services Sp. z o.o ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel. (022) 630 99 07; faks (022) 630 99 12 SZANOWNI CZYTELNICY! Redakcja: ul. Trębacka 4, 00-074

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo