KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR"

Transkrypt

1

2 KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR Część I Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańsk, październik 2007

3 Egz. nr Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Miasta Gdynia przy współpracy z Urzędem Miasta w Sopocie i Urzędem Miasta w Gdańsku Autorzy opracowania: Dr inż. Kazimierz Jamroz kierownik projektu Prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek Mgr inż. Wojciech Kustra

4 Spis treści 1. WSTĘP Podstawa opracowania Cel opracowania Zakres opracowania ANALIZA POTRZEB INTEGRACJI ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM Wprowadzenie Uwarunkowania zastosowania ITS w Aglomeracji Trójmiejskiej Uwarunkowania zewnętrzne Uwarunkowania wewnętrzne KONCEPCJA OGÓLNA SYSTEMU TRISTAR W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ Założenia Wizja Cele strategiczne zastosowania systemu ITS Obszar objęty systemem Architektura ogólna systemu TRISTAR Docelowe systemy funkcjonalne System zarządzania ruchem drogowym System zarządzania transportem zbiorowym System zarządzania służbami ratowniczymi System informacji transportowej System zarządzania transportem towarowym Pierwsza faza budowy systemu SYSTEM STEROWANIA RUCHRM MIEJSKIM Stan istniejący Cele budowy systemu Struktura funkcjonalna Struktura sprzętowa SYSTEM ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM ZBIOROWYM Stan istniejący Cele działania systemu Struktura funkcjonalna Struktura sprzętowa...31 Gdańsk, październik 2007

5 6. CENTRUM ZARZĄDZANIA WDRAŻANIE SYSTEMU Etapowanie budowy Systemu Koszty budowy systemu Szacunkowe efekty systemu Organizacja dalszych prac...44 LITERATURA Gdańsk, październik 2007

6 Spis rysunków: Rys. 1 Podział Trójmiasta na obszary objęte opracowaniem...2 Rys. 2 Lokalizacja skrzyżowań krytycznych w Gdańsku [7] i zdarzeń drogowych na Obwodnicy Trójmiasta w Gdyni [4]...5 Rys. 3 Obszar objęty systemem TRISTAR: planowana podstawowa sieć dróg i ulic oraz sieć transportu zbiorowego w Aglomeracji Trójmiejskiej [13]...8 Rys. 4 Architektura ogólna systemu TRISTAR [4]...10 Rys. 5. Koncepcja integracji podsystemów w systemie TRISTAR, w pierwszej fazie jego budowy [4] Rys. 6. Schemat planowanego układu ulicznego i drogowego Metropolii Trójmiejskiej...16 Rys.7 Schemat podsystemów i modułów Systemu Zarządzania Ruchem Miejskim SZRM..19 Rys. 8 Lokalizacja skrzyżowań i ciągów ulic przewidzianych do objęcia SSRD w Trójmieście...21 Rys. 9 Koncepcję tablic zmiennej treści przewidywanej do instalowania na ulicach Trójmiasta...22 Rys. 10 Struktura sprzętowa systemu SZRM w Trójmieście...24 Rys. 11 Widok Centrum Zarządzania Ruchem Pojazdów Transportu Zbiorowego w ZKM Gdańsk...27 Rys. 12. Schemat ogólny Systemu Zarządzania Transportem Zbiorowym SZTZ w Trójmieście...30 Rys. 13 Schemat systemów łączności pomiędzy Centrum Zarządzania TZ a pojazdami i infrastrukturą drogowo - przystankową...32 Rys. 14 Lokalizacja przystanków transportu zbiorowego z tablicami przystankowymi zmiennej treści oraz lokalizacja terminali informacji pasażerskiej w Trójmieście...34 Rys. 15. Przykład urządzenia do planowania podróży TRIP...35 Rys. 16.a Schemat organizacji centrów zarządzania ruchem i transportem w Metropolii Trójmiejskiej według wariantu Rys. 16.b Schemat organizacji centrów zarządzania ruchem i transportem w Metropolii Trójmiejskiej według wariantu Rys. 16.c Schemat organizacji centrów zarządzania ruchem i transportem w Metropolii Trójmiejskiej według wariantu Rys. 17 Etapowanie rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Trójmieście...43 Gdańsk, październik 2007

7 Spis Tablic: Tablica 1 Istniejące skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Trójmieście...15 Tablica 2 Wykaz podsystemów i modułów występujących w Systemie Zarządzania Ruchem Miejskim SZRM w Trójmieście...18 Tablica 2 Zestawienie liczby skrzyżowań i ciągów ulic przewidzianych do objęcia SSRD...20 Tablica 4 Zestawienie wybranych obiektów i urządzeń występujących w Systemie Zarządzania Ruchem Miejskim w Trójmieście...25 Tablica 5 Zestawienie danych o obiektach i pojazdach miejskiego transportu zbiorowego w Trójmieście...26 Tablica 6 Wykaz podsystemów i modułów występujących w systemie zarządzania miejskim transportem zbiorowym SZTZ w Trójmieście...29 Tablica 7 Zestawienie liczbę pojazdów wyposażonych w wybrane urządzenia systemu SZTZ...32 Tablica 8.a Proponowane lokalizacje centrów zarządzania ruchem wariant Tablica 8.b Proponowane lokalizacje centrów zarządzania ruchem wariant Tablica 9 Zestawienie podstawowych parametrów centrów zarządzania ruchem w systemie TRISTAR...40 Tablica 10 Zestawienie zbiorcze kosztów budowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Trójmieście - TRISTAR...44 Gdańsk, październik 2007

8 1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest umowa Nr KB/1/UI/1/W/2007 z dnia 8 stycznia 2007 zawarta między Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku w konsorcjum z Politechniką Gdańską, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska w Gdańsku a Gminą Miejską Gdynia na wykonanie opracowania: Koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu. 1.2 Cel opracowania Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji dla projektu koncepcyjnego zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu. Dokumentacja ta zostanie wykorzystana przez Zamawiającego do przygotowania wniosków o dofinansowanie projektowanego przedsięwzięcia ze środków unijnych w okresie programowania Zakres opracowania W skład dokumentacji powinny wchodzić szczegółowe koncepcje komponentów systemu i ich powiązań funkcjonalnych, wskazanych w dotychczas opracowanych koncepcjach TRISTAR, a mianowicie: system zarządzania transportem zbiorowym, w tym: system monitoringu transportu zbiorowego, system sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, system informacji dla pasażerów, system informacji o usługach transportu zbiorowego, system zarządzania ruchem miejskim, w tym: system sterowania ruchem ulicznym, system zarządzania bezpieczeństwem ruchu, system kontroli dostępu i zarządzania parkowaniem, system informacji o ruchu. Autorzy zaproponowali czteroczęściowy układ opracowania: Część I. Koncepcja ogólna zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR Część II. Koncepcja szczegółowa wybranych podsystemów II.A. System zarządzania ruchem ulicznym II.B System zarządzania transportem zbiorowym Część III. Koncepcja szczegółowa dostosowania infrastruktury do potrzeb zintegrowanego systemu zarządzania ruchem III.A. Obszar Gdynia III.B. Obszar Sopot III.C. Obszar Gdańsk Część IV. Szczegółowe wymagania do realizacji systemu IV.A. System zarządzania ruchem ulicznym IV.B System zarządzania transportem zbiorowym Niniejsze opracowanie zawiera koncepcje ogólna systemu TRISTAR. Zakres opracowania w ujęciu obszarowym przedstawiono na rys. 1. Gdańsk, październik

9 Prace dotyczące budowy systemu TRISTAR rozpoczęto w roku 2002 na pierwszego porozumienia podpisanego w Sopocie przez przedstawicieli trzech miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz GDDKiA Oddziała w Gdańsku. Koncepcje ogólne systemu TRAISTAR dla poszczególnych miast opracował zespół Katedry Inżynierii Drogowej Politechnice Gdańskiej. W roku 2006 Prezydenci trzech miasta podpisali porozumienie u przystąpieniu do opracowania koncepcji szczegółowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu TRISTAR. Projekt opracowało Konsorcjum Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej i Politechniki Gdańskiej, na mocy postępowania przetargowego. Rys. 1 Podział Trójmiasta na obszary objęte opracowaniem Gdańsk, październik

10 2. ANALIZA POTRZEB INTEGRACJI ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM 2.1 Wprowadzenie Systemy transportowe umożliwiają zaspokajanie podstawowych potrzeb społeczeństwa, związanych z przemieszczaniem się oraz zaopatrzeniem ludności. Stanowią one podstawę rozwijania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców. Społeczeństwo oczekuje zapewnienia dogodnego transportu w dojazdach do pracy, szkoły i rekreacji. Dążenie do realizacji tych potrzeb za pośrednictwem samochodu spowodowało gwałtowny wzrost zagrożeń dla środowiska i zdrowia, a także stałe obniżanie efektywności funkcjonowania systemu transportu indywidualnego. W tym kontekście wiele miast w rozwiniętych krajach świata wprowadza na swoim terenie inteligentne systemy zarządzania transportem [1], [2], [3], [12]. Także miasta Aglomeracji Trójmiejskiej podjęły działania mające na celu budowę systemów, wykorzystujących technologię ITS. Zgodnie z ustaleniami podjętymi w Sopocie w 2002 roku, przystąpiły do opracowania koncepcji systemów zarządzania ruchem na podległych sobie drogach. Od tej pory opracowano ogólną koncepcję zintegrowanego systemu zarządzania ruchem na Obwodnicy Trójmiasta [4] i koncepcje ogólne systemu zarządzania ruchem w Gdyni [5], w Sopocie [6] i w Gdańsku [7] oraz ogólną koncepcję Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w Aglomeracji Trójmiejskiej. Wymienione opracowania stanowią pierwszy krok do realizacji inteligentnego systemu zarządzania ruchem w Aglomeracji Trójmiejskiej. Dotychczasowe prace stanowią podstawę do opracowania szczegółowych projektów systemu zarządzania ruchem, inspirację do wyboru projektów pilotażowych oraz przygotowania programu dalszych prac w zakresie implementacji narzędzi ITS w regionie. Bardzo ważnym elementem prowadzonych prac jest rozpoczęcie działań zmierzających do stworzenia profesjonalnego zespołu do realizacji i eksploatacji Inteligentnego Systemu Transportu Aglomeracyjnego, co ze względu na liczbę zainteresowanych podmiotów nie jest zadaniem łatwym. Działaniem, które może zintegrować władze poszczególnych miast i gmin w dążeniu do realizacji systemu jest wspólne przygotowywanie wniosków o wsparcie centralne i międzynarodowe do realizacji projektu. 2.2 Uwarunkowania zastosowania ITS w Aglomeracji Trójmiejskiej Uwarunkowania zewnętrzne Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportu (Intelligent Transportation Systems ITS) jest jednym ze sposobów doskonalenia systemów transportowych w celu zwiększenia ich sprawności, efektywności i bezpieczeństwa. ITS dostarczają szerokiego wachlarza narzędzi począwszy od zaawansowanych systemów sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej do systemów ostrzegania o możliwości wystąpienia wypadku. Z wieloletnich badań prowadzonych USA, Japonii i Europie wynika, że zastosowanie systemów wykorzystujących technologię ITS powoduje [3], [8]: zmniejszenie nakładów na infrastrukturę transportową nawet o %, przy uzyskaniu tych samych efektów poprawy sprawności systemu, jak w przypadku budowy nowych odcinków dróg lub modernizacji istniejących, zwiększenie nawet o 20 % sprawności sieci transportowych (mierzonej przepustowością) bez konieczności wykonywania inwestycji drogowych, znaczne zmniejszenie liczby zdarzeń i liczby ofiar wypadków drogowych, oszczędność czasu podróży, znaczące zmniejszenie emisji CO2. Gdańsk, październik

11 Zastosowanie inteligentnych systemów transportu i zintegrowanego zarządzania ruchem jest szeroko uwzględniane w europejskich programach rozwoju transportu. W Polsce także dostrzeżono potrzebę budowy nowoczesnych systemów transportowych, jednakże prace w tym zakresie nie są jeszcze skoordynowane, ale problem rozwoju ITS w Polsce zaczyna być już dostrzegany. W najważniejszych dokumentach dotyczących rozwoju transportu w Polsce te zagadnienia znalazły swoje miejsce, czego przykładem jest Polityka Transportowa Państwa na lata przyjęta przez Rząd RP w czerwcu 2005 roku[10]. To zagadnienie znajdują także miejsce w przygotowywanych przez Ministerstwo Transportu dokumentach dotyczących strategii rozwoju transportu i w programach operacyjnych na lata [9]. Biorąc powyższe pod uwagę, najbardziej zatłoczone duże miasta i aglomeracje staną przed koniecznością przygotowania opracowań i projektów dotyczących zastosowania ITS do integracji systemów transportu [12]. Przygotowywane dokumenty stwarzają możliwość starania się o dofinansowanie projektów związanych z ITS Podobne cele zostały postawione przez krajami członkowskimi w dziedzinie ITS. W raporcie z 2000 ERTICO przewiduje, że w wyniku wprowadzenia systemów ITS, uzyska się: redukcje zatłoczenia o 25%, poprawę bezpieczeństwa o 25% bezpieczeństwa na sieci TERN (Trans Europie Road Network) redukcję emisji CO 2 o 10%. Powyższe cele, bardzo precyzyjnie i ściśle określone, mają powinny być zrealizowane do 2020 roku. W obliczu celów postawionych przez UE dla krajów członkowskich Polska stoi przez dużą szansa otrzymania dofinansowania na budowę systemów ITS, o którym wspomniano powyżej. Niestety ilość pracy i brak wyszkolonej specjalistycznej kadry zarządzającej może skutkować niewypełnieniem zadanych celów w określonym czasie Uwarunkowania wewnętrzne Diagnoza funkcjonowania systemów transportowych Aglomeracji Trójmiejskiej wykazała, że występuje tutaj wiele problemów [4], [5], [6], [7], które można będzie rozwiązać dzięki zastosowaniu środków ITS. Do takich problemów zaliczyć należy (rys. 2): wysoki poziom zatłoczenia sieci ulicznej, szczególnie podczas szczytów transportowych, który wpływa negatywnie na warunki i na jakość podróży korzystających zarówno z środków transportu indywidualnego jak i transportu zbiorowego poprzez wysokie straty czasu jak również na jakość życia mieszkańców poprzez negatywny wpływ na środowisko naturalne, brak miejsc postojowych, szczególnie w obszarach centralnych, w związku z czym rośnie zatłoczenie spowodowane poszukiwaniem miejsc do parkowania, wysokie koszty zdarzeń drogowych oraz wysokie koszty wynikające z przestojów w ruchu, spowodowanych zdarzeniami drogowymi, utrudnienia w akcji ratowniczej związane z identyfikacją zdarzenia oraz dotarciem do miejsca zdarzenia i przeprowadzeniem akcji, brak informacji o warunkach ruchu i warunkach podróżowania zarówno przed podróżą jak i w trakcie jej trwania. W związku z powyższym, miasta Aglomeracji Trójmiejskiej podjęły działania mające na celu opracowanie wspólnej koncepcji aglomeracyjnego ITS i etapowego jego wdrażania. Działania te powinny być podjęte nie tylko dlatego, że taka jest ogólnokrajowa i ogólnoświatowa tendencja, ale dlatego, że ze względu na obecne warunki ruchu w Aglomeracji Trójmiejskiej, zintegrowany system zarządzania ruchem staje się być coraz bardziej niezbędny. Gdańsk, październik

12 Rys. 2 Lokalizacja skrzyżowań krytycznych w Gdańsku [7] i zdarzeń drogowych na Obwodnicy Trójmiasta w Gdyni [4]. Przemawiają za tym również poniższe przesłanki: wraz ze wzrostem aktywności gospodarczej i społecznej wzrasta także ruch i mobilność społeczeństwa w Aglomeracji Trójmiejskiej, co powoduje, że pogarszają się warunki ruchu, a istniejąca infrastruktura transportowa, organizacja i sterowanie nie są dostosowane do aktualnej struktury rodzajowej, kierunkowej i natężenia ruchu, wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem jest jednym ze sposobów poprawy warunków ruchu i optymalnego wykorzystania przepustowości istniejącej sieci ulicznej i drogowej Aglomeracji Trójmiejskiej, jednakże budowa takiego systemu nie oznacza zaprzestania rozbudowy sieci ulicznej i drogowej; przy czym działania związane z budową systemu i rozbudową infrastruktury należy prowadzić równolegle, w województwie pomorskim do planowania przestrzennego wprowadza się założenia zrównoważonej polityki transportowej polegającej na redukcji popytu na użytkowanie samochodu osobowego przy równoczesnym podniesieniu wskaźnika wykorzystania komunikacji zbiorowej; taki kierunek działań wymaga podjęcia bardziej zdecydowanych działań zmierzających do podniesienia efektywności i komfortu transportu zbiorowego, Aglomeracja Trójmiejska z portami morskimi i przedsiębiorstwami gospodarki morskiej jest dużym węzłem transportu towarowego, co wywołuje w sieci drogowej aglomeracji znaczny ruch ciężarowy; wzrost funkcji logistycznych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym w tym budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego, wymaga wprowadzenia telematyki do zarządzania ruchem towarowym. Gdańsk, październik

13 3. KONCEPCJA OGÓLNA SYSTEMU TRISTAR W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ 3.1. Założenia Przedstawione poniżej założenia do systemu TRISTAR (TRójmiejskiego Inteligentnego Systemu Transportu AglomeRacyjnego) wynikają z analizy i porównania europejskich i amerykańskich zaawansowanych systemów zarządzania ruchem [1], [3], [11] oraz z identyfikacji problemów transportowych, również tych natury organizacyjnej. 1. TRISTAR powinien obejmować wszystkie elementy systemu transportu Aglomeracji Trójmiejskiej, które wymagają koordynacji pomiędzy branżami, obszarami i instytucjami uczestniczącymi w obsłudze oraz podmiotami korzystającymi z usług systemu transportowego. 2. TRISTAR powinien uwzględniać wymagania i potrzeby poszczególnych systemów lokalnych, ale równocześnie zapewnić możliwość współpracy pomiędzy tymi systemami oraz ich integracji. 3. TRISTAR powinien uwzględniać wymagania krajowe i międzynarodowe tak, aby nie zamykać możliwości uczestniczenia w jego budowie różnych firm i instytucji, a także aby włączyć realizację systemu do programów międzynarodowych i skorzystać ze środków międzynarodowych na jego budowę. 4. Jednym z podstawowych działań rozpoczynających budowę systemu powinno być wypracowanie standardów proceduralnych i sprzętowych. Pozwoli to na etapową budowę systemu przez poszczególne jednostki samorządowe oraz zarządzających ruchem i transportem w Trójmieście. Dzięki zastosowaniu procedur i standardów wszystkie elementy ITS w Aglomeracji powinny być ze sobą w pełni kompatybilne oraz zapewnić jednakowy poziom i jednakowe funkcje zarządzania ruchem. 3.2 Wizja Wizją na zastosowanie nowych technologii ITS w systemach transportu na najbliższe dwadzieścia lat jest, przemieszczanie osób i towarów Polsce w sposób efektywny, bezpieczny, sprawny i z ograniczonym wpływem na środowisko tak, aby: podróżni: mieli szeroką informację przed i w trakcie podróży o warunkach podróżowania, pogodzie, dające im szanse wyboru środka transportu i drogi, mieli dostęp do aktualnej informacji o parkingach w centrach miast i możliwość zintegrowanego uiszczenia opłaty parkingowej lub w przyszłości opłaty związanej z wjazdem do strefy śródmiejskiej, mogli się komunikować z zainteresowanymi miejscami (miejsca pracy, hotele itp.) i mieć informacje o drodze do nich, parkingach i przeszkodach podróżowania; mogli automatycznie (bez zatrzymania płacić) za przejazd na płatnych odcinkach dróg z wykorzystaniem współoperatywnego systemu poboru opłat, przewóz towarów: można było automatycznie wnosić opłaty na granicach, można było prowadzić automatyczne zarządzanie czasem przejazdu i śledzenie ich miejsca pobytu, w nawiązaniu do centrów logistycznych, automatycznie kontrolować rodzaj i wagę przewożonych towarów w pojazdach w celach inspekcyjnych; zarządy dróg: uzyskiwały szybką informację o wypadkach, podejmowały szybko akcję ratunkową, przekazywały informacje podróżnym i kierowały pojazdy na trasy alternatywne lub zastępcze, Gdańsk, październik

14 usprawniały systemy zarządzania transportem poprzez nadzór nad funkcjonowaniem pojazdów transportu zbiorowego i przekazywanie informacji podróżnym, miały możliwość automatycznej kontroli stanu technicznego pojazdów ciężarowych i pracy kierowców zawodowych, zapewniały optymalizację zimowego utrzymania dróg. zarządy transportu: uzyskiwały szybką informację o wypadkach, podejmowały szybko akcję ratunkową, przekazywały informacje podróżnym i kierowały pojazdy transportu zbiorowego na trasy alternatywne lub zastępcze, usprawniały systemy zarządzania transportem poprzez nadzór nad funkcjonowaniem pojazdów transportu zbiorowego i przekazywanie informacji podróżnym, miały możliwość automatycznej kontroli stanu technicznego pojazdów transportu zbiorowego i pracy kierowców zawodowych, inne służby: policja straż pożarna służby zarządzania kryzysowego Cele strategiczne zastosowania systemu ITS Celem strategiczne zastosowania ITS w Aglomeracji Trójmiejskiej to: bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej i transportowej, redukcja liczby wypadków drogowych, zmniejszenie zatłoczenia w podstawowym układzie dróg i ulic, poprawa warunków podróżowania, zwiększenie popytu na podróżowanie transportem zbiorowym, monitorowanie i ochrona środowiska naturalnego, bardziej efektywny nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych elementów systemu transportu, poprawa efektywności zarządzania taborem drogowym, sprawniejsze zarządzanie ratownictwem drogowym, usprawnienie przekazywania informacji kierowcom i podróżnym o funkcjonowaniu systemu transportu. Przedstawione cele mogą być zrealizowane tylko poprzez integrację i koordynację wszystkich elementów systemu transportu aglomeracyjnego Obszar objęty systemem Systemem zarządzania ruchem objęty zostanie docelowo cały obszar aglomeracji wraz z obszarami współpracującymi, stanowiącymi obszar metropolitalny, wychodzący poza obszar aglomeracji. W dochodzeniu do rozwiązania docelowego wymagane będzie uwzględnianie podsystemów i systemów zarządzania ruchem dla poszczególnych miast, zarządów dróg i zarządów transportu. Dokładne określenie podobszarów i podsystemów będzie możliwe w dalszych etapach projektowania systemu po wykonaniu wielu pomiarów, analiz ruchu oraz potrzeb transportowych mieszkańców w poszczególnych częściach aglomeracji. Przy aktualnych możliwościach nowoczesnego sprzętu komputerowego możliwe jest w pełni automatyczne zarządzanie ruchem w poszczególnych podobszarach. Docelowo system TRISTAR powinien obejmować (rys. 3): obszary miast: Pruszcz Gdański, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo wraz z siecią ulic i parkingami w tych miastach, Gdańsk, październik

15 drogi ekspresowe: istniejącą Obwodnicę Trójmiasta (S-6) oraz planowane Obwodnicę Południową Gdańska (S-7) i Trasę Kaszubską (S-6), początkowy odcinek autostrady A-1, drogi krajowe nr 1 w Pruszczu Gdańskim i nr 6 w Rumi, Redzie i Wejherowie, sieć transportu kolejowego - SKM, sieć transportu zbiorowego w Pruszczu Gdańskim, Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Rumi, Redzie i Wejherowie. Przewiduje się, że docelowo systemem zarządzania ruchem objętych będzie ponad 400 skrzyżowań i ponad 300 km ulic. DK 6 #S WEJHEROWO LUZINO #S #S SZEMUD PRZODKOWO DK 20 RUMIA #S ŻUKOWO REDA #S!7 KOSAKOWO #S Î #S #S GDYNIA #S #S #S #S #S #S KOLBUDY GÓRNE #S #S SOPOT #S #S #S #S #S #S #S #S DK 1 PRUSZCZ GDAŃSKI GDAŃSK Î Î CEDRY WIELKIE #S Wezły drogowe Autostrada Drogi ekspresowe Drogi główne Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe.shp Port lotniczy!7 Porty morskie Linie kolejowe Rzeki Jeziora Trójmiasto Gminy obszaru metropolitalnego Granice gmin Zatoka Gdańska W N S DK 7 E W N S E DK 6 #S Wezeł przesiadkowy #Y Węzeł integracyjny Dowóz autobusem Kolej regionalna #S K+A, P+B Szybki tramwaj SKM Żegluga Drogi krajowe Drogi wojewódzkie K+A, P+R Drogi powiatowe.shp WEJHEROWO Port lotniczy REDA!7 #S Î Porty morskie KOSAKOWO Linie kolejowe Rzeki RUMIA #S T+A, P+R, P+S Jeziora Î Trójmiasto LUZINO Gminy obszaru metropolitalnego #Y K+A+T Granice gmin GDYNIA Zatoka Gdańska SZEMUD #S T+A, P+R SOPOT PRZODKOWO ŻUKOWO #S K+A+T #Y A+T, P+R, P+B!7 #S #Y K+A+T, GDAŃSK Î #S P+R, P+B K+A, P+B KOLBUDY GÓRNE #S DK 20 CEDRY WIELKIE DK 7 K+A DK 1 PRUSZCZ GDAŃSKI Rys. 3 Obszar objęty systemem TRISTAR: planowana podstawowa sieć dróg i ulic oraz sieć transportu zbiorowego w Aglomeracji Trójmiejskiej [13]. 3.5 Architektura ogólna systemu TRISTAR Branża ITS jest jeszcze w początkowej fazie rozwoju, ale szybko się rozwija w różnych miejscach na całym świecie. Istnieje niebezpieczeństwo, że kolejni inwestorzy będą stosować jedynie lokalnie pracujące elementy systemu ITS wytworzone na własne potrzeby, niekompatybilne z rozwiązaniami znajdującymi się w sąsiednich regionach. Dlatego w celu zapewnienia jednolitego funkcjonowania systemu ITS potrzebne jest coś w rodzaju globalnej, lub choć krajowej, architektury systemu i związanych z nią standardów. Istotnym jest zrozumienie, że architektura to nie projekt systemu ani jego koncepcja. To szkielet, wokół którego można opracować różne podejścia projektowe tak, aby spełnić indywidualne potrzeby użytkownika pozostawiając korzyści, jakich dostarcza wyżej wspomniana wspólna architektura wyznacza ona funkcje (np. zbieranie informacji o ruchu), które muszą być zawarte w systemie; fizyczne podsystemy, w których te funkcje się znajdują (np. jezdnia lub pojazd); interfejs/przepływ informacji między fizycznymi podsystemami i wymogi łączności dla przepływu informacji (np. drogą kablową lub radiową). Identyfikuje i określa wymagania standardów na potrzeby krajowej i regionalnej kompatybilności systemu, jak również standardów produktów. Architektura ITS dostarcza wskazówek zapewniających budowę systemu, produktów i usług, kompatybilnych ze sobą bez ograniczania możliwości projektowych. Punktem wyjścia do budowy architektury ITS w rozumieniu amerykańskim i kanadyjskim jest określenie struktury funkcjonalnej, która będzie najlepsza z punktu widzenia użytkownika (Users Services). Natomiast elementem wyjściowym są kompletne moduły (Market Packeges) realizujące określone zadania (np. pakiet zbierania danych o ruchu) [14]. Gdańsk, październik

16 W Europie prace nad architekturą ITS prowadzone są od roku 1999 w ramach wielu programów. Największe efekty uzyskano w ramach programów KAREN [15] i FRAME [16]. W ramach wielu podobnych projektów zidentyfikowano 500 potrzeb użytkowników, które skomasowano w 10 grup użytkowników. Są to grupy: ogólna, zarządzanie, nadzór nad ruchem drogowym, transakcje finansowe, ratownictwo, informacja dla podróżnych, zarządzanie ruchem, systemy w pojeździe, zarządzanie flota pojazdów i przewozem towarów, transport zbiorowy. W ramach projektu FRAME przystąpiono do opracowania narodowych architektur ITS w poszczególnych krajach: ACTIF we Francji, ARTIST we Włoszech, TTS-A w Austrii i TEAM w Czechach. Poza Europą także w Kanadzie, Chile, Japonii, Korei i Australii podjęto podobne działania. Polska narodowa architektura ITS powinna zatem składać się z kilku części: Polski słownik ITS, raport z identyfikacji potrzeb w dziedzinie ITS w Polsce, katalog dostępnych rozwiązań z zakresu ITS. TRISTAR będzie stanowić powinien zbiór narzędzi umożliwiających sprawne i efektywne zarządzanie infrastrukturą transportową oraz sprawną obsługę podróżnych na obszarze całej Aglomeracji Trójmiejskiej [4]. Ze względu na brak ogólnokrajowych wytycznych do architektury systemu w Polsce, wypracowano własne rozwiązanie wzorując się na rozwiązaniach europejskich, japońskich i amerykańskich. Wyróżniono sześć rodzajów transportu i pięć generalnych funkcji, które będzie integrował system TRISTAR. Przewiduje się, że docelowo system TRISTAR będzie obejmował i umożliwiała integrowanie następujących rodzajów transportu: transport drogowy: podsystemy zarządzania ruchem ulicznym w: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumi, Redzie, Wejherowie, Pruszczu Gdańskim podsystemy zarządzania ruchem na drogach szybkiego ruchu: autostrada A-1, drogi ekspresowe: S-6 (Obwodnica Trójmiasta), S-7 (Obwodnica Południowa Gdańska) podsystemy zarządzania ruchem drogowym: na pozostałych drogach krajowych i na drogach wojewódzkich w otoczeniu Aglomeracji Trójmiejskiej, transport zbiorowy, miejski (pasażerski): podsystemy zarządzania transportem zbiorowym miejskim (autobusy, tramwaje, trolejbusy) w: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wejherowie, Tczewie, podsystem zarządzania ruchem pasażerskim na SKM, transport kolejowy (dworce kolejowe w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Pruszczu Gdańskim i Tczewie), transport wodny (morski) (porty morskie w Gdańsku i w Gdyni) transport lotniczy (Dworzec Lotniczy w Gdańsku-Rębiechowie). 3.6 Docelowe systemy funkcjonalne W skład systemu TRISTAR będą wchodzić następujące podsystemy funkcjonalne (rys. 4): zintegrowany system zarządzania ruchem drogowym, zintegrowany system zarządzania transportem zbiorowym (pasażerskim), zintegrowany system zarządzania transportem towarowym (między innymi centra logistyczne), zintegrowany system zarządzania służbami ratowniczymi (zintegrowany system ratowniczy), zintegrowany system informacji transportowej. Gdańsk, październik

17 Z wymienionych pięciu podsystemów trzy funkcjonują w ograniczonym zakresie w poszczególnych miastach Aglomeracji. TRISTAR Zintegrowany system zarządzania ruchem drogowym Zintegrowany system zarządzania transportem zbiorowym Zintegrowany system zarządzania służbami ratowniczymi Zintegrowany system informacji transportowej Zintegrowany system zarządzania transportem towarowym Rys. 4 Architektura ogólna systemu TRISTAR [4] System zarządzania ruchem drogowym Struktura systemu zarządzania ruchem drogowym w Aglomeracji Trójmiejskiej z uwzględnieniem podziałów obszarowych i zarządów dróg powinna przedstawiać się następująco: systemy zarządzania ruchem miejskim, system zarządzania ruchem na DSR (Obwodnica Trójmiasta), system zarządzania ruchem na pozostałych drogach krajowych. Systemy zarządzania ruchem miejskim. Wyróżniono trzy systemy zarządzania ruchem miejskim w Aglomeracji Gdańskiej obejmujące swoim działaniem trzy obszary - system zarządzania ruchem miejskim w Gdańsku (TRISTAR-Gdańsk), w Sopocie (TRISTAR Sopot) i w Gdyni (TRISTAR-Gdynia). W każdym z wymienionych systemów przewidziano możliwość zastosowania podsystemów umożliwiających realizowanie nałożonych funkcji - podsystemu sterowania ruchem ulicznym, podsystemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu, podsystemu kontroli dostępu i zarządzania parkowaniem oraz podsystemu informacji o ruchu. Problem ze znalezieniem miejsc do parkowania szczególnie wyraźnie uwidacznia się w centralnych obszarach Aglomeracji podczas szczytów komunikacyjnych oraz w okresie letnim podczas wzmożonego ruchu turystycznego. W Trójmieście brak jest systemu, który informowałby kierowców za pomocą specjalnych zmiennych znaków informacji parkingowej o najbliższych wolnych parkingach w centrum miasta. Systemy takie istniejące od wielu latw krajach Europy Zachodniej i udowodniły już swoją skuteczność oraz wpływ na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie w Aglomeracji Trójmiejskiej brak jest zorganizowanych węzłów przesiadkowych (np. Park and Ride), pozwalających na sprawną zmianę środka transportu z indywidualnego na zbiorowy. Ze względu na dekoncentrację zabudowy miejskiej (coraz więcej nowych osiedli mieszkaniowych powstaje po zachodniej stronie Aglomeracji, za Gdańsk, październik

18 Obwodnicą i poza granicami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego) linie transportu zbiorowego, łączące osiedla peryferyjne z centrum miasta są nierentowne. Parkingi takie mogą powstawać zarówno przy stacjach Szybkiej Kolei Miejskiej jak i Obwodnicy Trójmiejskiej. Dla każdego z tych miast przewidziano taką samą ilość podsystemów i realizowanych funkcji. W przyszłości przewiduje się dalszy rozwój systemu zarządzania ruchem miejskim w aglomeracji o systemy zarządzania ruchem miejskim w miastach ościennych. Taki podział wynika bezpośrednio z tego, że obowiązek zarządzania infrastrukturą drogową na terenie poszczególnych miast wchodzących w skład Trójmiasta spoczywa na zarządach tych miast. Działanie każdego systemu nadzorowane i koordynowane będzie przez odpowiadające mu Centrum Zarządzania Ruchem Miejskim. System zarządzania ruchem na DSR. Obecnie zarządzanie ruchem na OT ma charakter statyczny i pozbawione narzędzi szybkiego reagowania na sytuacje incydentalne. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem na DSR (TISTAR-OT) będzie składał się z następujących podsystemów obejmujących swoim działaniem trzy podsystemy zarządzania ruchem: na węzłach DSR, na jezdni głównej DSR i w korytarzu DSR. Zaproponowana architektura dotyczy docelowego systemu zarządzania ruchem na drogach szybkiego ruchu w Aglomeracji Trójmiejskiej, natomiast w okresie początkowym system zarządzania będzie obejmował tylko Obwodnicę Trójmiasta jako drogę ekspresową i drogi współpracujące z OT w korytarzu. Każdy z podsystemów zarządzania ruchem na OT będzie realizował przypisane mu funkcje. Należy zwrócić uwagę na to, że prawidłowe działanie i wykonywanie wszystkich zadań systemu zarządzania ruchem na OT nie będzie możliwe bez współpracy z systemami zarządzania ruchem w Gdańsku i Gdyni oraz koordynacji całości zarządzania ruchem w Aglomeracji Trójmiejskiej przez planowane w przyszłości Centrum Zarządzania Transportem. Tak samo nie będzie możliwe pełne działanie systemów zarządzania ruchem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie bez współpracy z systemem zarządzania ruchem na OT. System zarządzania ruchem na pozostałych drogach krajowych. Dotyczy to odcinków dróg krajowych przebiegających przez miast Rumia, Reda, Wejherowo, Pruszcz Gdański oraz na połączeniu tych miast z powiatami grodzkimi Gdańsk i Gdynia. Na odcinkach tych dróg przewidziano możliwość zastosowania podsystemów umożliwiających realizowanie nałożonych funkcji - podsystemu sterowania ruchem ulicznym, podsystemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu oraz podsystemu informacji o ruchu System zarządzania transportem zbiorowym W aglomeracji podobnie jak w całej Polsce obserwuje się stały spadek liczby pasażerów transportu zbiorowego. Skutkiem tego operatorzy transportu zbiorowego zmniejszają częstotliwość kursów, a to stanowi jedną z przyczyn zmniejszania atrakcyjności transportu zbiorowego. Dodatkowym problemem organizacji transportu zbiorowego jest brak koordynacji pomiędzy poszczególnymi operatorami transportu zbiorowego oraz zarządcami infrastruktury drogowej. W ogólnej strukturze systemu zarządzania ruchem w Trójmieście wyróżniono trzy systemy zarządzania transportem zbiorowym, które są konsekwencją istnienia na terenie Trójmiasta trzech przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Zaliczono do nich System Zarządzania Transportem Zbiorowym Gdańsk (ZKM Gdańsk), System Zarządzania Transportem Zbiorowym Gdynia (ZKM Gdynia), System Zarządzania Szybką Koleją Miejską (Zakład SKM). Prace nad integracją transportu zbiorowego w Trójmieście (planowane utworzenie Zarządu Transportu Miejskiego) stwarzają podstawy organizacyjne do budowy jednego systemu dla całego obszaru Trójmiasta. W każdym z wymienionych systemów przewidziano możliwość zastosowania podsystemów umożliwiających realizowanie nałożonych funkcji (rys 3) - podsystemu monitoringu pojazdów transportu zbiorowego, podsystemu sterowania ruchem pojazdów transportu Gdańsk, październik

19 zbiorowego, podsystemu przekazywania informacji dla pasażerów, podsystemu informacji o usługach transportu zbiorowego. Koordynacja działań poszczególnych rodzajów transportu zbiorowego powierzona zostanie Centrum Koordynacyjnemu przy przyszłym Zarządzie Transportu Aglomeracyjnego System zarządzania służbami ratowniczymi Aglomeracja Gdańska obsługiwana jest obsługiwana jest przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ratownictwa medycznego z poszczególnych powiatów, zlokalizowanych w obrębie Aglomeracji. Jednostki ratownictwa drogowego zlokalizowane na terenie Aglomeracji w poszczególnych powiatach nie współpracują ze sobą i nie tworzą zintegrowanego systemu ratownictwa drogowego. Szczególnie dotkliwy jest brak zintegrowanego systemu obsługi wywołań alarmowych, który gwarantowałby natychmiastowe i jednoczesne powiadamianie wszystkich służb ratownictwa. Systemy zarządzania służbami ratowniczymi powiązane są najczęściej z systemami zarządzania zdarzeniami drogowymi. Znajdują tu zastosowanie takie systemy jak automatyczna lokalizacja pojazdu, komputerowo wspomagane wysyłanie pojazdów na trasę, zarządzanie taborem pojazdów uprzywilejowanych oraz systemy naprowadzania pojazdów. Każdy z tych systemów umożliwia skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia. Zastosowanie środków ITS wymaga jednakże wypracowania odpowiedniej struktury logicznej systemu zarządzania zdarzeniami drogowymi. Zarządzanie zdarzeniem w systemie TRISTAR rozpoczyna się, kiedy informacja o zdarzeniu dotrze do dyspozytora w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, właściwego dla danego powiatu i pozostającego w bezpośrednim kontakcie z aglomeracyjnym Centrum Zarządzania. Informacja o zdarzeniu może dotrzeć do Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Centrum Zarządzania (w przypadku automatycznej detekcji zdarzenia), albo bezpośrednio drogą radiową (taksówkarze, pojazdy dostawcze) lub za pośrednictwem telefonu (jeden nr 112 ). Policja, straż pożarna i służby zajmujące się usuwaniem pojazdów z pasa drogowego przybywają na miejsce zdarzenia niezależnie od siebie. Bardzo ważną rolę odgrywa tu Centrum Koordynacyjne, które zarządza ruchem, tak aby zakłócenia w ruchu były jak najmniejsze oraz informuje kierowców (poprzez znaki zmiennej treści oraz informacje radiowe, SMS-y, internet, RDS) o zaistnieniu zdarzenia i preferowanej trasie objazdu. Systemy zarządzania zdarzeniami pozwalają na zmniejszenie czasu wykrycia zdarzenia, przyjazdu odpowiednich służb oraz przywrócenia porządku na drodze. W oparciu o system automatycznego wykrywania incydentów oraz kontrolę wizyjną (zastosowanie kamer CCTV) możliwe jest wykrycie incydentów drogowych w sieci ulicznej. Ponadto systemy takie pozwalają na redukcję zatłoczenia spowodowanego zdarzeniem a co za tym idzie redukcję strat czasu, zużycia paliwa i emisji spalin System informacji transportowej Z powodu braku zcentralizowanego systemu sterowania, monitoringu ruchu oraz systemu detekcji ruchu (w tym detekcji video) w Trójmieście nie prowadzi się systematycznych, ciągłych analiz aktualnych warunków ruchu, a co za tym idzie nie ma informacji na temat aktualnych warunków ruchu w poszczególnych rejonach Aglomeracji, zdarzeniach drogowych i ich konsekwencjach. W systemie TRISTAR przewidziano trzy podstawowe podsystemy informacji transportowej w Trójmieście, a każdy z nich przygotowany jest do współpracy z szeroką gamą urządzeń komunikacyjnych i operatorami mediów informacyjnych. System powinien zapewnić dotarcie informacji o ruchu i jego aktualnych warunkach do maksymalnie szerokiej grupy użytkowników systemu transportowego Trójmiasta. Wśród informacji dostarczonej dla użytkowników sieci ulicznej Trójmiasta wyróżniono trzy grupy informacji - o warunkach ruchu, o warunkach meteorologicznych i stanie środowiska oraz o usługach parkingów strategicznych typu P+R. Gdańsk, październik

20 3.6.5 System zarządzania transportem towarowym Systemy ITS znajdują również zastosowanie w zarządzaniu ruchem pojazdów ciężarowych i dostawczych. Wykorzystanie technik zarządzania z wykorzystaniem ITS przynosi korzyści, zarówno kierowcom pojazdów dostawczych, firmom przewozowym, jak również centrom logistycznym, pełniącym rolę koordynatora przewozów towarowych. ITS pozwalają na podniesienie efektywności administrowania bez inwestowania w infrastrukturę administracji. ITS znajdują zastosowanie w następujących obszarach zarządzania pojazdami dostawczymi: zapewnienie bezpiecznego przejazdu (wymiana informacji, automatyczne kontrole pojazdów i kierowców), administrowanie przewozami (rejestracja pojazdów, pozwolenia na przejazdy nienormatywne, automatyczne opłaty) elektroniczny monitoring pojazdów (sprawdzanie dokumentów, ruch graniczny, sprawdzanie obciążenia), zarządzanie przewozami w centrach logistycznych (harmonogramy podróży, wyznaczanie tras, informacje o trasie, monitorowanie przewozów). Zastosowanie ITS związane jest z usprawnieniem wymiany informacji pomiędzy kierowcami, przewoźnikami i centrami logistyce nymi, szczególnie podczas przewozu towarów na znaczne odległości. Zastosowanie zaawansowanych programów wymiany informacji pozwala na podniesienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów ciężarowych przy równoczesnej oszczędności czasu wynikającej z procedur administracyjnych. Sprawna wymiana informacji oraz automatyczne monitorowanie ładunku pozwala na uniknięcie niebezpieczeństwa przeładowania pojazdu. Zastosowanie ITS dotyczy również monitorowania stanu technicznego pojazdu dostawczego. Środki ITS mogą znaleźć zastosowanie również poza pojazdem, jako elementy nadzoru ruchu pojazdów ciężarowych. Kamery lub detektory zainstalowane wzdłuż drogi mogą zbierać informacje na temat wymiarów, wagi, prędkości pojazdów dostawczych. 3.7 Pierwsza faza budowy systemu W pierwszej fazie budowy systemu TRISTAR przewiduje się budowę dwóch najbardziej istotnych podsystemów: systemu zarządzania ruchem miejskim, systemu zarządzania transportem zbiorowy. Jednakże w moduły każdego z tych systemów wkomponowano najbardziej istotne elementy pozostałych systemów (jak system zarządzania bezpieczeństwem, czy system informacji transportowej. Struktura systemu zarządzania ruchem drogowym w Aglomeracji Trójmiejskiej z uwzględnieniem podziałów obszarowych i zarządów dróg powinna przedstawiać się następująco: systemy zarządzania ruchem miejskim, system zarządzania ruchem na DSR (Obwodnica Trójmiasta), system zarządzania ruchem na pozostałych drogach krajowych. Na rys. 5 przedstawiono koncepcje ogólną systemu TRISTAR w pierwszej fazie jego budowy. Gdańsk, październik

21 Rys. 5. Koncepcja integracji podsystemów w systemie TRISTAR, w pierwszej fazie jego budowy [4]. Gdańsk, październik

22 4. SYSTEM STEROWANIA RUCHRM MIEJSKIM W niniejszym rozdziale zawarto syntezę opisy SZRM. Pełny opis tego systemu zawarto w częściach IIA, III A-C oraz IVA. 4.1 Stan istniejący Podstawowy układ uliczny Trójmiasta tworzą: droga krajowa nr 1 (Trakt św. Wojciecha - Marynarki Polskiej Oliwska w Gdańsku), droga krajowa nr 6 (Morska w Gdyni - Obwodnica Trójmiasta), droga krajowa nr 7 (Elbląska kartuska w Gdańsku), droga krajowa nr 20 (Chwaszczyńska w Gdyni), droga wojewódzka nr 221 (Małomiejska-Świętokrzyska w Gdańsku), droga wojewódzka nr 222 (Starogardzka w Gdańsku), droga wojewódzka nr 218 (Spacerowa Kielnieńska w Gdańsku), droga wojewódzka nr 478 (Trasa Średnicowa: Błędnik Al. Zwycięstwa Grunwaldzka Gdańsku, Al. Niepodległości w Sopocie, Al. Zwycięstwa Śląska Morska w Gdyni) droga wojewódzka nr 472 (Słowackiego w Gdańsku), droga wojewódzka 474 (Wielkopolska Chwaszczyńska w Gdyni), droga wojewódzka nr 501 (Turystyczna - Boguckiego w Gdańsku). Łącznie wszystkie drogi i ulice na obszarze Trójmiasta mają długość prawie 1400 km. W Trójmieście istnieje ponad 20 tys. skrzyżowań, z których 275 jest wyposażonych w sygnalizację świetlną (tabl. 1). Większość z tych skrzyżowań pracuje w ciągach skoordynowanych, w ramach koordynacji z jednym planem sygnalizacji. Istnieją także zalążki systemu sterowania ruchem gdyż: w ciągu ulicy Morskiej kilku skrzyżowań, objęto pilotażowo, sterowaniem skomputeryzowanym (system SCATS, wdrażany przez firmę TAICO dla UM Gdynia) na ul. Chwaszczyńskiej dwa skrzyżowania (z Obwodnica Trójmiasta) objęto sterowaniem skomputeryzowanym (system SPOT-UTOPIA wdrażany przez firmę PEEK - TRAFFIC dla GDDKiA). Istniejące skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Trójmieście Miasto Liczba skrzyżowań Skrzyżowania na ciągach skoordynowanych z sygnalizacją świetlną Liczba % z sygnalizacją świetlna akomodacyjn ą pracującyc h w systemie sterowania Tablica 1 Liczba ciągów skoordynowanyc h Gdynia ,6 5 Sopot ,0 3 Gdańsk ,0 23 Razem ,0 31 Na rys. 6 przedstawiono schemat planowanego rozwoju podstawowego układu ulicznego i drogowego Metropolii Trójmiejskiej. Gdańsk, październik

23 Rys. 6. Schemat planowanego układu ulicznego i drogowego Metropolii Trójmiejskiej. Gdańsk, październik

Trójmiejski System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Jacek Oskarbski Urząd Miasta Gdyni

Trójmiejski System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Jacek Oskarbski Urząd Miasta Gdyni Trójmiejski System Zarządzania Ruchem TRISTAR Jacek Oskarbski Urząd Miasta Gdyni Przesłanki opracowania architektury: brak ogólnopolskich standardów i architektury ITS konieczność zapewnienia integracji

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system transportu dla aglomeracji trójmiejskiej

Inteligentny system transportu dla aglomeracji trójmiejskiej Kazimierz Jamroz Wskazano przesłanki zastosowania inteligentnych systemów transportu. Opisano założenia, koncepcję architektury i funkcjonowania trójmiejskiego inteligentnego systemu trasportu aglomeracyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportu w zarządzaniu ruchem w Trójmieście - system TRISTAR

Inteligentne Systemy Transportu w zarządzaniu ruchem w Trójmieście - system TRISTAR LVI Techniczne Dni Drogowe Raszyn 13-15 listopada 2013 Inteligentne Systemy Transportu w zarządzaniu ruchem w Trójmieście - system TRISTAR dr inż. Politechnika Gdańska/ZDiZ w Gdyni DLACZEGO ITS? Cele stosowania

Bardziej szczegółowo

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR mgr inż. Tomasz Wawrzonek kier. Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Trochę historii: (tej starszej ) 2002-2005 powstanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU ALEKSANDRA KOŹLAK Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny Streszczenie Celem referatu jest przedstawienie wpływu inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan wdrożenia. systemu TRISTAR. dr inż. Jacek Oskarbski

Założenia i stan wdrożenia. systemu TRISTAR. dr inż. Jacek Oskarbski Założenia i stan wdrożenia systemu TRISTAR dr inż. Czym są ITS? ITS to Intelligent Transport Systems czyli Inteligentne Systemy Transportowe Najogólniej ITS to zastosowania technologii ICT (information

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi. Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska

Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi. Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Automatyzacja zarządzania zdarzeniami drogowymi Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Przesłanki stosowania automatyzacji w zarządzaniu zdarzeniami i życie 20-40% ciężko rannych ofiar, może być uratowane,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu Założenia

Bardziej szczegółowo

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Leszek Sekulski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 Zadania zrealizowane GDDKiA na sieci dróg krajowych zaimplementowała:

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE 1 Systemy ITS realizowane przez SPRINT S.A. System ITS w Bydgoszczy (ukończony) Bydgoszcz Łódź

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE Zadanie I, Etap I - Łódź Projekt ŁTR to nawiązanie do ponad stuletniej tradycji komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. (plany z 1912 r.) ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ITS w Bydgoszczy jako narzędzie optymalizacji ruchu drogowego w mieście

ITS w Bydgoszczy jako narzędzie optymalizacji ruchu drogowego w mieście ITS w Bydgoszczy jako narzędzie optymalizacji ruchu drogowego w mieście 1 Działalność Sprint S.A. Grupa Sprint Zakres działalności: Jest działającym od 1988 roku wiodącym integratorem systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Piotr Olszewski Politechnika Warszawska Informatyka w zarządzaniu drogami zastosowania praktyczne Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie ITS Polska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO D R H A B. I N Ż. K A Z I M I E R Z J A M R O Z, D R I N Ż. L E C H M I C H A L S K I M G R I N Ż.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: prowadzenia prac związanych z wdrożeniem na obszarze KZK GOP Inteligentnego Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 51/2016. W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Anna Gwiazda

Interpelacja nr 51/2016. W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Anna Gwiazda Interpelacja nr 51/2016 W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Anna Gwiazda Proszę o podanie prawdziwych przyczyn trudnej sytuacji spółki Pomorska Kolej Metropolitalna, popartych konkretnymi danymi:

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide

Przyjazne miasto. Technologie telematyczne dla miast i samorządów. Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide Przyjazne miasto Technologie telematyczne dla miast i samorządów Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 1 Przyjazne miasto efektywne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TRISTAR PODSTAWOWE INFORMACJE

TRISTAR PODSTAWOWE INFORMACJE TRISTAR PODSTAWOWE INFORMACJE 1 Etapowanie i zakres W ramach pierwszych czterech etapów wdrożenia systemu, których realizację przewidziano do 2014 roku, przewidziano budowę Centrów Zarządzania Transportem

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Zintegrowany System Zarządzania w Warszawie Ruchem w Warszawie opracował: Krzysztof Chojecki Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. dr inż. Jacek Oskarbski mgr inż. Maciej Bodal mgr inż.

Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. dr inż. Jacek Oskarbski mgr inż. Maciej Bodal mgr inż. Zintegrowany System Sterowania Ruchem TRISTAR Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni dr inż. Jacek Oskarbski mgr inż. Maciej Bodal mgr inż. Mateusz Śrubka DLACZEGO ITS W TRÓJMEŚCIE? Diagnoza funkcjonowania systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym Inteligentny System Transportu Inteligentny System Transportu Zastosowanie Przeznaczenie System WASKO IST jest przeznaczony dla aglomeracji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość

Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość Flota czystych pojazdów stan obecny i potencjał na przyszłość Dr inż. Marek Stępa, wiceprezydent Miasta Gdyni Nadrzędnym celem strategicznym, wynikającym z deklaracji misji władz miasta, jest osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego

Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego Andrzej Ryński Z-ca dyrektora POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Gdynia położona jest na Zatoką Gdańską, która stanowi wschodnią granicę miasta. Centralne dzielnice

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Trzy lata Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Co zrobiliśmy, co mamy w planach

Trzy lata Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Co zrobiliśmy, co mamy w planach Trzy lata Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Co zrobiliśmy, co mamy w planach Obszary Metropolitalne w Polsce Regiony Metropolitalne wg. Komisji Europejskiej i Eurostatu = rynki pracy Wprowadziliśmy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada, S droga

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy. Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy. Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10 UMOWA O DOFINANSOWANIE - została podpisana w dniu 10 maja 2011 r. w Warszawie Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Dokumenty strategiczne 1. Dokument kierunkowy: - Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rola Inteligentnych Systemów Transportowych w rozwoju transportu

Rola Inteligentnych Systemów Transportowych w rozwoju transportu Rola Inteligentnych Systemów Transportowych w rozwoju transportu dr inż. Marek Litwin prof. Wojciech Suchorzewski Komisja Infrastruktury Wystąpienie na Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa,

Bardziej szczegółowo

Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Projekt CIVITAS DYN@MO w Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni CIVITAS DYN@MO Projekt DYN@MO realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS dofinansowany z 7 Programu Ramowego Cele projektu rozwój systemów

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Projekt CIVITAS DYN@MO (2012-2016) dofinansowany z 7 Programu Ramowego projekt RTD zajmujący się planowaniem transportu,

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwa ruchu drogowego

bezpieczeństwa ruchu drogowego Gdańsk, 22-23 kwietnia 2010 Perspektywy integracji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS Joanna Żukowska Lech Michalski Politechnika Gdańska PROJEKT ZEUS - Zintegrowany System Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r.

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Perspektywa finansowa 2007-2013 Budowa dróg nie likwiduje

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK)

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK CHWASZCZYNO (GDYNIA WIELKI KACK) Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. 2 Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez trzy miasta Gdynię, Sopot i Gdańsk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21

ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21 ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21 CO ŁĄCZYMY Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód Zachód (Retkinia Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011.

InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011. InŜynieria ruchu drogowego : teoria i praktyka / Stanisław Gaca, Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz. - wyd. 1, dodr. - Warszawa, 2011 Spis treści Wstęp 11 WaŜniejsze oznaczenia 14 1. UŜytkownicy dróg

Bardziej szczegółowo

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze dla PKE Okręg Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW Sławomir Gonciarz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta We Wrocławiu Podstawowe cele realizacji projektu: stworzenie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu jako

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej Projekt z dnia 22 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI

WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI WPROWADZENIE DO DYSKUSJI PANELOWEJ PROF. WOJCIECH SUCHORZEWSKI Politechnika Warszawska Transport w miastach w polityce Temat miasta i transport we wszystkich dokumentach dot. polityki wybrane: UE: Biała

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia

Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia BłaŜej Trzcinowicz Kierownik Projektu ITS w Departamencie Prezydenta Wrocławia Plan prezentacji Cel Projektu Zasięg terytorialny Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE LESZEK CISŁO BIURO DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI URZĘDU M.ST. WARSZAWY 17 MARCA 2011 KORZYŚCI SYSTEMU oszczędności czasu i pieniędzy użytkowników systemu, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r.

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020 Katowice, 8 maja 2013 r. System transportowy w województwie śląskim Główne problemy i cechy Na podstawowy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WARSZAWA 25.11.2009 r. ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I

Bardziej szczegółowo

Przebudowa dworca kolejowego Szczecin Główny

Przebudowa dworca kolejowego Szczecin Główny Podstawowe dane o projekcie 1. nazwa inwestycji: Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz układem komunikacyjnym i placem dworcowym 2. projekt zgłoszony do finansowania w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE ODCINKA KONIN - STRYKÓW AUTOSTRADY A2

INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE ODCINKA KONIN - STRYKÓW AUTOSTRADY A2 INTEGRACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE ODCINKA KONIN - STRYKÓW AUTOSTRADY A2 Dr hab. inż., prof. Pol.Śl., Andrzej W. Mitas Politechnika Śląska - Wydział Transportu Katedra Systemów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

transport przyszłości tworzymy dziś

transport przyszłości tworzymy dziś Inteligentne s y s t e my t r a n s p o r t ow e transport przyszłości tworzymy dziś ITS_na_www.indd 1 2014-01-07 16:19:43 Inteligentne systemy transportowe ITS, czyli inteligentne systemy transportowe

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym na przykładzie Krakowa

System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym na przykładzie Krakowa System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym na przykładzie Krakowa Siemens Mobility Konferencja Inteligentne Empfohlen wird Miasto auf dem Titel der Einsatz eines vollflächigen Hintergrundbildes

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kazimierz Jamroz Andrzej Szymanek Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Transportu i i Środowiska Elektrotechniki Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

TROLLEY Promocja Czystego Transportu Publicznego. Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme)

TROLLEY Promocja Czystego Transportu Publicznego. Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) TROLLEY Promocja Czystego Transportu Publicznego Program dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) RAL F Warszawa, 16.12.2010r. CENTRAL EUROPE Programme co-financed Urząd Miasta Gdyni Wydział Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce dr Jędrzej Gadziński mgr Janusz Górny Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM. Inteligentny System Transportu

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM. Inteligentny System Transportu ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM Inteligentny System Transportu Siedziba spółki Gliwice ul. Berbeckiego Nas sprawdził czas WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych.

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu Białostocka Komunikacja Miejska Bliżej Celu Dokumenty programowe: Polityka Transportowa dla Miasta Białegostoku /1997/ Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla miasta Białegostoku w latach

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI. Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności. 15 czerwca 10 października 2016 r.

WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI. Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności. 15 czerwca 10 października 2016 r. WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności 15 czerwca 10 października 2016 r. 1 Zostaw samochód w domu! Przestaw myślenie! Autobus,

Bardziej szczegółowo