Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 3 Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie 4 Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 5 Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 6 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kępnie 7 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 9 Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie 10 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

6 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku NAZWA JEDNOSTKI NIP: MIESIĄC ZA KTÓRY SPORZĄDZANY JEST REJESTR 2014 Rejestr VAT sprzedaży Sprzedaż opodatkowana stawką 5% L.p. Stawka Numer dokumentu Data sprzedaży Data wystawienia Nabywca NIP nabywcy Wartość netto Podatek VAT należny Wartość brutto VAT 1 5% 0,00 0,00 2 5% 0,00 0,00 3 5% 0,00 0,00 4 5% 0,00 0,00 5 5% 0,00 0,00 6 5% 0,00 0,00 7 5% 0,00 0,00 8 5% 0,00 0,00 9 5% 0,00 0, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLN Sprzedaż opodatkowana stawką 8% L.p. Numer dokumentu Data sprzedaży Data wystawienia Nabywca NIP nabywcy Wartość netto 1 8% 0,00 0,00 2 8% 0,00 0,00 3 8% 0,00 0,00 4 8% 0,00 0,00 5 8% 0,00 0,00 6 8% 0,00 0,00 7 8% 0,00 0,00 8 8% 0,00 0,00 9 8% 0,00 0, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stawka VAT PLN Podatek VAT należny Wartość brutto

7 Sprzedaż opodatkowana stawką 23% PLN L.p. Numer dokumentu Data sprzedaży Data wystawienia Nabywca NIP nabywcy Wartość netto Stawka VAT Podatek VAT należny Wartość brutto 1 23% 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT PLN L.p. Numer dokumentu Data sprzedaży Data wystawienia Nabywca NIP nabywcy Wartość netto Stawka VAT Podatek VAT należny Wartość brutto 1 ZW Nd 0,00 2 ZW Nd 0,00 3 ZW Nd 0,00 4 ZW Nd 0,00 5 ZW Nd 0,00 6 ZW Nd 0,00 7 ZW Nd 0,00 8 ZW Nd 0,00 9 ZW Nd 0,00 10 ZW Nd 0,00 0,00 0,00 0,00 Sprzedaż zwolniona Sprzedaż opodatkowana stawką 5% Sprzedaż opodatkowana stawką 8% Sprzedaż opodatkowana stawką 23% Wartość netto Kwota podatku 0,00 Nd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku NAZWA JEDNOSTKI NIP: MIESIĄC ZA KTÓRY SPORZĄDZANY JEST REJESTR 2014 Wartość współczynnika (o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT): Suma 0,00 0,00 0,00 Suma wartości netto oraz podatku VAT po uwzględnieniu współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT 0,00 0,00 Faktury zakupu PLN L.p. Data otrzymania Data wystawienia Sprzedawca NIP Sprzedawcy Numer faktury Wartość netto Stawka VAT Podatek VAT naliczony Wartość brutto 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8 0,00 0,00 9 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

9 Zał ącznik nr 4 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status CZĄSTKOWA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7cz) A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 6. B. DANE JEDNOSTKI Powiat Kępiński, ul. Kościuszki 5; Kępno B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 8. za 7. X 5. Rok 2014 korekta deklaracji, nr C. ROZLICZENIE TRANSAKCJI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ORAZ PODATKU NALEŻNEGO, A TAKŻE TRANSAKCJI WYKONANYCH POZA TERYTORIUM KRAJU Podstawa opodatkowania % 8% albo 23% ustawy Razem: ( Poz.35= suma kwot z poz.10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27 i 31; Poz.36= suma ,00 0,00 VAT-7cz(1) 1/2

10 Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Procedury rozliczeń z tytułu podatku VAT dla czynności (transakcji) dokonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego

11 W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. (sygn. I FPS 1/13), w której sąd uznał, że jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki budżetowe nie powinny być traktowane jako oddzielni podatnicy podatku od towarów i usług (dalej: VAT), Powiat Kępiński zdecydował o wdrożeniu tzw. skonsolidowanych rozliczeń z tytułu podatku VAT Powiatu Kępińskiego oraz jednostek budżetowych Powiatu. Wdrażany system rozliczeń, zakłada, że poszczególne jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego będą zobowiązane do: 1) prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z działalnością prowadzoną przez te jednostki; 2) sporządzania cząstkowych ewidencji (rejestrów) VAT, w których ujmowane będą czynności (transakcje) wykonywane przez te jednostki oraz zakupy towarów i usług związane z działalnością prowadzoną przez te jednostki; 3) sporządzania tzw. cząstkowych deklaracji VAT dotyczących prowadzonej działalności. Cząstkowe ewidencje i deklaracje VAT sporządzane przez poszczególne jednostki budżetowe będą konsolidowane na poziomie rozliczeń Powiatu Kępińskiego z tytułu podatku VAT, a dane w nich zawarte będą odzwierciedlone w deklaracjach VAT składanych przez Powiat Kępiński. Celem przygotowania pracowników Państwa jednostki do prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT w ramach systemu, który zostanie wprowadzony przez Powiat Kępiński, w niniejszym dokumencie przedstawione zostały procedury prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT dla czynności (transakcji) sprzedażowych i zakupowych dokonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego. Niniejszy dokument składa się z następujących części: 1. Część ogólna (Punkt I), w której przedstawione zostały: ogólne zasady dotyczące ustalania konsekwencji na gruncie podatku VAT związanych z czynnościami (transakcjami) sprzedażowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego; ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z zakupami towarów i usług dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego w związku z prowadzoną przez te jednostki działalnością; obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji VAT, które będą ciążyć na pracownikach jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego po wdrożeniu nowego, skonsolidowanego systemu rozliczeń podatku VAT; zasady odpowiedzialności karno-skarbowej pracowników jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego za poprawność i kompletność danych zawartych w sporządzanych przez te jednostki cząstkowych ewidencjach i deklaracjach VAT. 2

12 2. Część szczegółowa, w której przedstawione zostały procedury prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT w odniesieniu do: głównych rodzajów czynności (transakcji) sprzedażowych dokonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego (Punkt II); głównych rodzajów czynności (transakcji) zakupowych dokonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego (Punkt III). 3

13 Spis treści I. Część ogólna Podstawa prawna Ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z transakcjami sprzedażowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Uwagi ogólne Etap I zasady ustalania, czy Powiat Kępiński działa w charakterze podatnika VAT w związku z czynnością wykonaną przez jednostkę budżetową Etap II zakres przedmiotowy podatku VAT Etap III określenie szczegółowych zasad rozliczenia czynności dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego dla celów podatku VAT Ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z transakcjami zakupowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Prawo odliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z ustawą o VAT Pełne i częściowe prawo odliczenia podatku VAT naliczonego Wydatki związane zarówno z działalnością opodatkowaną / zwolnioną z VAT, jak i z działalnością statutową powiatu (pozostającą poza zakresem podatku VAT) Odliczenie podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Roczna korekta podatku VAT naliczonego Zasady prowadzenia ewidencji VAT przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego Zakres obowiązków jednostek budżetowych w zakresie prowadzenia ewidencji VAT Zasady ujmowania transakcji w rejestrach VAT Sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT Odpowiedzialność karno-skarbowa pracowników jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego związana z właściwym prowadzeniem rozliczeń z tytułu podatku VAT II. Zasady opodatkowania VAT transakcji sprzedażowych dokonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Wynajem pomieszczeń i powierzchni (inny niż wynajem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe) Wynajem lokali mieszkalnych w celach mieszkaniowych (wynajem mieszkań służbowych) Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Obciążanie najemców kosztami świadczeń dodatkowych (media) Wynajem (udostępnienie) powierzchni reklamowych Świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego Usługi wstępu na basen Świadczenie usług aqua aerobiku Świadczenie usług nauki pływania dla dzieci i dorosłych Pobór opłat za duplikaty dokumentów Świadczenie usług szkoleniowych dla dorosłych Korekty sprzedaży III. Rozliczenia VAT związane z transakcjami zakupowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Zakup energii elektrycznej Zakup energii cieplnej (gazu)

14 3. Zakup usług doprowadzania wody Zakup usług odprowadzania ścieków Zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, abonament telewizyjny, abonament za Internet) Zakup towarów związanych z działalnością jednostki (np. środków czystości, odzieży roboczej, artykuły biurowe) Zakup usług ochrony mienia Zakup usług informatycznych Zakup usług transportu towarów Zakup usług transportu osób Zakup usług szkoleniowych Prenumeraty prasy Zakup usług budowlanych i remontowych Zakup usług kominiarskich Zakup usług prawnych i doradczych Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe Zakup usług reklamowych / marketingowych Zakup usług sprzątania Zakup środków trwałych Opłaty za wywóz śmieci Prowizje bankowe Zakup usług ubezpieczeniowych Faktury korygujące do faktur zakupowych

15 I. Część ogólna 1. Podstawa prawna Procedury w zakresie prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT przedstawione w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w oparciu o przepisy: Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (j. t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz ze zm.; dalej: ustawa o VAT), w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r.; Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., nr 363); Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 29 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., nr 1382; dalej: Rozporządzenie). 2. Ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z transakcjami sprzedażowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Uwagi ogólne Ustalenie konsekwencji na gruncie podatku VAT związanych z czynnościami sprzedażowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego powinno nastąpić w następujących etapach: Etap I - ustalenie, czy w związku z daną czynnością wykonywaną przez jednostkę budżetową Powiat Kępiński działa w charakterze podatnika VAT Etap II - jeżeli w związku z czynnością wykonaną przez jednostkę, Powiat Kępiński działa w charakterze podatnika VAT ustalenie czy czynność ta jest objęta zakresem przedmiotowym podatku VAT Etap III - jeżeli dana czynność jest objęta zakresem przedmiotowym podatku VAT określenie szczegółowych zasad rozliczenia tej czynności dla celów podatku VAT, tj. ustalenie: - momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT; - stawki podatku VAT; - obowiązków formalnych (np. właściwej formy udokumentowania tej czynności). 6

16 2.2. Etap I zasady ustalania, czy Powiat Kępiński działa w charakterze podatnika VAT w związku z czynnością wykonaną przez jednostkę budżetową Uwagi ogólne Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności (transakcje) dokonywane przez podatników VAT. Tym samym, punktem wyjścia dla określenia, czy dana czynność (transakcja) dokonywana przez jednostkę budżetową powiatu podlega opodatkowaniu VAT jest ustalenie, czy w związku z tą czynnością powiat występuje w charakterze podatnika VAT. Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie z utrwalonym w doktrynie prawa podatkowego poglądem podatnikiem VAT się bywa, co oznacza, iż dany podmiot może działać w charakterze podatnika VAT dokonując określonych czynności (transakcji) a dokonując innych czynności działać w charakterze podmiotu nie będącego podatnikiem VAT. W kolejnych punktach zaprezentowane zostały ogólne zasady ustalania, w związku z którymi z czynności (transakcji) dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego, Powiat Kępiński działa w charakterze podatnika VAT Status jednostek budżetowych powiatu na gruncie ustawy o VAT 24 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. I FPS 1/13), w której stwierdził, iż w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Uzasadniając powyższe stanowisko, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na cechy charakterystyczne gminnych jednostek budżetowych wynikające z przepisów prawa administracyjnego, takie jak: brak własnego mienia i dysponowanie jedynie wyodrębnioną i przekazaną w zarząd częścią majątku osoby prawnej, jaką jest gmina; okoliczność, iż o utworzeniu, połączeniu lub likwidacji gminnej jednostki budżetowej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który w gminie stanowi rada gminy. Ten organ nadaje gminnej jednostce budżetowej statut, określający nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności; wydatki gminnych jednostek budżetowych są pokrywane bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a dochody jednostek budżetowych są odprowadzane na rachunek gminy, co powoduje, że wielkość wydatków gminnej jednostki budżetowej nie jest w żaden sposób związana z wysokością dochodów zrealizowanych przez tę jednostkę. Ponadto gminna jednostka budżetowa nie dysponuje realizowanymi przez siebie dochodami. Natomiast organ wykonujący budżet gmina w toku roku budżetowego ma do dyspozycji pełną kwotą dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe. 7

17 Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione cechy gminnej jednostki budżetowej, powodują, że mimo wyodrębnienia organizacyjnego takiej jednostki, nie prowadzi ona działalności gospodarczej w sposób samodzielny, czy niezależny od gminy, której majątkiem, w tym środkami finansowymi dysponuje. Uchwała dotyczy jednostek budżetowych gmin, niemniej mając na względzie, iż: 1) wskazane w uchwale cechy gminnych jednostek budżetowych znajdują zastosowanie również w przypadku jednostek budżetowych powiatów; 2) pozycja ustrojowa gmin i powiatów jako samorządowych osób prawnych oraz konstrukcja struktury tych jednostek jest analogiczna, tezy przedstawione w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego powinny znaleźć zastosowanie również w odniesieniu do jednostek budżetowych powiatu. Przyjęte przez Naczelny Sąd Administracyjny podejście, zgodnie z którym jednostki budżetowe nie mogą zostać uznane za odrębnych od jednostek samorządu terytorialnego podatników VAT oznacza w praktyce, iż: czynności (transakcje) wykonywane przez jednostkę budżetową dla celów podatku VAT są uznawane za czynności wykonane bezpośrednio przez jednostkę samorządu terytorialnego (powiat); ustalenie, które z podejmowanych przez jednostkę czynności są objęte zakresem podatku VAT (są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego w charakterze podatnika VAT) powinno nastąpić w oparciu o określone w ustawie o VAT zasady ustalania statusu jednostki samorządu terytorialnego jako podatników VAT Jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy VAT Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Artykuł 15 ust. 6 ustawy o VAT stanowi natomiast, iż za podatników VAT nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. 8

18 W świetle powyższych regulacji, w praktyce uznaje się, iż jednostki samorządu terytorialnego (w tym powiaty): 1) nie działają w charakterze podatników VAT w zakresie w jakim realizują zadania nałożone na te jednostki odrębnymi przepisami, dla realizacji których jednostki zostały powołane (w szczególności, powiat nie jest uważany za podatnika VAT, jeżeli dana czynność jest związana z realizacją zadań własnych powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, tj. tzw. działalnością statutową powiatu); 2) działają w charakterze podatników VAT w zakresie, w jakim dokonują czynności (transakcje) mające charakter działalności gospodarczej na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych Czynności sprzedażowe wykonywane przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego. Przenosząc wskazane w punkcie I zasady na grunt czynności wykonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego, należy uznać, iż: 1) Powiat Kępiński będzie działać w charakterze podatnika VAT w zakresie, w jakim jednostka wykonuje czynności (transakcje): mające na celu realizację zadań, do wykonania których ta jednostka została powołana i nałożone na tę jednostkę odrębnymi przepisami (tzw. zadania statutowe ); 2) Powiat Kępiński będzie działać w charakterze podatnika VAT w związku z czynnościami statutowymi wykonywanymi przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz w związku z wykonaniem innych czynności niż związane z wykonaniem zadań statutowych. Jak wynika z informacji zawartych w kwestionariuszach diagnostycznych wypełnionych przez pracowników jednostek budżetowych oświaty Powiatu Kępińskiego, jednostki te wykonują następujące czynności o charakterze sprzedażowym : Lp. 1 Transakcja Wynajem: - sal lekcyjnych; - powierzchni pod automaty usługowe; - boisk i sal gimnastycznych; - dzierżawa kortów tenisowych; - innych pomieszczeń (np. na cele prowadzenia sklepiku, stołówki itp.). 2 Wynajem pomieszczeń w celach mieszkaniowych (wynajem mieszkań służbowych) 3 Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń 4 Wynajem (udostępnienie) powierzchni reklamowych 5 Obciążenia najemców kosztami opłat dodatkowych (np. mediów) 6 Świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego 9

19 7 Świadczenie usług wstępu na basen 8 Świadczenie usług aquaerobiku 9 Świadczenie usług nauki pływania dla dzieci i dorosłych 10 Świadczenie usług szkoleniowych dla dzieci i dorosłych 11 Sprzedaż złomu 12 Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji Wskazane powyżej czynności za wyjątkiem poboru opłat za duplikaty dokumentów stanowią przejaw działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego, a w konsekwencji należy uznać, że Powiat Kępiński występuje w charakterze podatnika VAT w związku z wykonaniem tych czynności przez jednostki Etap II zakres przedmiotowy podatku VAT Zakres przedmiotowy ustawy o VAT W przypadku uznania, iż Powiat Kępiński jest podatnikiem VAT w związku z daną czynnością (transakcją) wykonywaną przez jednostkę budżetową Powiatu Kępińskiego, należy następnie zweryfikować, czy czynność ta mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają następujące czynności (transakcje): 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów, tj. dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych, jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych; 3) import towarów na terytorium kraju, tj. przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, tj. nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, tj. wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej inne niż terytorium Polski. 10

20 Ponadto, art. 7 ust. 2 ustawy o VAT określa zasady opodatkowania tym podatkiem nieodpłatnych dostaw towarów, a art. 8 ust. 2 ustawy o VAT określa zasady opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług. Zgodnie z art. 6 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Czynności wykonywane przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego W świetle wskazanych regulacji, transakcje wykonywane przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego w charakterze podatników VAT (wskazane w punkcie I niniejszych procedur) mieszczą się w katalogu przedmiotowym podatku VAT. Dla celów niniejszych procedur założyliśmy, iż nabywcami / usługobiorcami czynności wykonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego są podmioty (osoby / spółki) z siedzibą / miejscem zamieszkania na terytorium Polski. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż opodatkowaniu podatkiem VAT nie będą podlegać czynności wykonywane pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Kępińskiego. Czynności te dla celów podatku VAT uznawane są bowiem za czynności wykonane przez Powiat Kępiński z samym sobą Etap III określenie szczegółowych zasad rozliczenia czynności dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego dla celów podatku VAT Zasady dokonywania rozliczeń z tytułu podatku VAT w związku z czynnościami (transakcjami) sprzedażowymi wykonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego zostały przedstawione w części szczegółowej niniejszych procedur (Punkt II). Niemniej, poniżej prezentujemy ogólne zasady dokumentowania czynności sprzedażowych dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego Elementy obowiązkowe faktur sprzedażowych W przypadku, gdy jednostka powinna udokumentować daną czynność za pomocą faktury VAT, faktura ta powinna zawierać następujące elementy: 1) datę wystawienia; 2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3) określenie sprzedawcy; 11

21 UWAGA W przypadku wystawienia faktury VAT w polu sprzedawca faktura powinna zawierać następujące dane: POWIAT KĘPIŃSKI NAZWA JEDNOSTKI ADRES JEDNOSTKI NIP ) imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi; 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; 7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 12) stawkę podatku; 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 15) kwotę należności ogółem; 16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 wskazanie: a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, b) przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia Elementy obowiązkowe faktur zaliczkowych W niektórych przypadkach, otrzymanie zaliczek / przedpłat / rat na poczet wykonywanych przez jednostki czynności będzie musiało zostać udokumentowane za pomocą tzw. faktur zaliczkowych. Faktura, zaliczkowa powinna zawierać następujące elementy: 1) datę wystawienia; 12

22 2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku; 5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku; 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; 7) otrzymaną kwotę zapłaty; 8) kwotę podatku wyliczoną według wzoru: KP = WZ x SP SP gdzie: KP - oznacza kwotę podatku, WZ - oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty, SP - oznacza stawkę podatku, 9) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku. Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. W przypadku, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur. 3. Ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z transakcjami zakupowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego 3.1. Prawo odliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z ustawą o VAT Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (czyli odliczenia lub odzyskania podatku VAT) przysługuje podatnikowi, o którym mowa w 13

23 art. 15 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami: 1) w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz 2) w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. W świetle powyższych regulacji należy uznać, iż: 1) powiatowi przysługuje (pełne) prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów towarów i usług związanych wyłącznie z wykonywanymi przez powiat czynnościami opodatkowanymi VAT (np. zakup energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby pomieszczenia wynajmowanego dla celów prowadzonej przez podmiot trzeci działalności gospodarczej); 2) w przypadku, gdy nabywane towary lub usługi są związane wyłącznie z dokonywanymi przez powiat czynnościami, które mieszczą się w zakresie przedmiotowym ustawy o VAT, lecz które podlegają zwolnieniu z opodatkowania powiatowi nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego (np. jednostce nie będzie przysługiwać prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług sprzątania lokalu mieszkalnego wynajmowanego na cele mieszkaniowe) Pełne i częściowe prawo odliczenia podatku VAT naliczonego Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami: 1) w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz 2) w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Artykuł 90 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje natomiast, że w przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 1 (tzw. częściowe prawo odliczenia podatku VAT). 1 W myśl art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, proporcję taką ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. 14

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo