Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie 3 Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie 4 Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 5 Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 6 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kępnie 7 Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 9 Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie 10 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

6 Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku NAZWA JEDNOSTKI NIP: MIESIĄC ZA KTÓRY SPORZĄDZANY JEST REJESTR 2014 Rejestr VAT sprzedaży Sprzedaż opodatkowana stawką 5% L.p. Stawka Numer dokumentu Data sprzedaży Data wystawienia Nabywca NIP nabywcy Wartość netto Podatek VAT należny Wartość brutto VAT 1 5% 0,00 0,00 2 5% 0,00 0,00 3 5% 0,00 0,00 4 5% 0,00 0,00 5 5% 0,00 0,00 6 5% 0,00 0,00 7 5% 0,00 0,00 8 5% 0,00 0,00 9 5% 0,00 0, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLN Sprzedaż opodatkowana stawką 8% L.p. Numer dokumentu Data sprzedaży Data wystawienia Nabywca NIP nabywcy Wartość netto 1 8% 0,00 0,00 2 8% 0,00 0,00 3 8% 0,00 0,00 4 8% 0,00 0,00 5 8% 0,00 0,00 6 8% 0,00 0,00 7 8% 0,00 0,00 8 8% 0,00 0,00 9 8% 0,00 0, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stawka VAT PLN Podatek VAT należny Wartość brutto

7 Sprzedaż opodatkowana stawką 23% PLN L.p. Numer dokumentu Data sprzedaży Data wystawienia Nabywca NIP nabywcy Wartość netto Stawka VAT Podatek VAT należny Wartość brutto 1 23% 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT PLN L.p. Numer dokumentu Data sprzedaży Data wystawienia Nabywca NIP nabywcy Wartość netto Stawka VAT Podatek VAT należny Wartość brutto 1 ZW Nd 0,00 2 ZW Nd 0,00 3 ZW Nd 0,00 4 ZW Nd 0,00 5 ZW Nd 0,00 6 ZW Nd 0,00 7 ZW Nd 0,00 8 ZW Nd 0,00 9 ZW Nd 0,00 10 ZW Nd 0,00 0,00 0,00 0,00 Sprzedaż zwolniona Sprzedaż opodatkowana stawką 5% Sprzedaż opodatkowana stawką 8% Sprzedaż opodatkowana stawką 23% Wartość netto Kwota podatku 0,00 Nd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku NAZWA JEDNOSTKI NIP: MIESIĄC ZA KTÓRY SPORZĄDZANY JEST REJESTR 2014 Wartość współczynnika (o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT): Suma 0,00 0,00 0,00 Suma wartości netto oraz podatku VAT po uwzględnieniu współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT 0,00 0,00 Faktury zakupu PLN L.p. Data otrzymania Data wystawienia Sprzedawca NIP Sprzedawcy Numer faktury Wartość netto Stawka VAT Podatek VAT naliczony Wartość brutto 1 0,00 0,00 2 0,00 0,00 3 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8 0,00 0,00 9 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

9 Zał ącznik nr 4 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status CZĄSTKOWA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7cz) A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 6. B. DANE JEDNOSTKI Powiat Kępiński, ul. Kościuszki 5; Kępno B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 8. za 7. X 5. Rok 2014 korekta deklaracji, nr C. ROZLICZENIE TRANSAKCJI PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU ORAZ PODATKU NALEŻNEGO, A TAKŻE TRANSAKCJI WYKONANYCH POZA TERYTORIUM KRAJU Podstawa opodatkowania % 8% albo 23% ustawy Razem: ( Poz.35= suma kwot z poz.10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 27 i 31; Poz.36= suma ,00 0,00 VAT-7cz(1) 1/2

10 Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Procedury rozliczeń z tytułu podatku VAT dla czynności (transakcji) dokonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego

11 W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. (sygn. I FPS 1/13), w której sąd uznał, że jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki budżetowe nie powinny być traktowane jako oddzielni podatnicy podatku od towarów i usług (dalej: VAT), Powiat Kępiński zdecydował o wdrożeniu tzw. skonsolidowanych rozliczeń z tytułu podatku VAT Powiatu Kępińskiego oraz jednostek budżetowych Powiatu. Wdrażany system rozliczeń, zakłada, że poszczególne jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego będą zobowiązane do: 1) prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z działalnością prowadzoną przez te jednostki; 2) sporządzania cząstkowych ewidencji (rejestrów) VAT, w których ujmowane będą czynności (transakcje) wykonywane przez te jednostki oraz zakupy towarów i usług związane z działalnością prowadzoną przez te jednostki; 3) sporządzania tzw. cząstkowych deklaracji VAT dotyczących prowadzonej działalności. Cząstkowe ewidencje i deklaracje VAT sporządzane przez poszczególne jednostki budżetowe będą konsolidowane na poziomie rozliczeń Powiatu Kępińskiego z tytułu podatku VAT, a dane w nich zawarte będą odzwierciedlone w deklaracjach VAT składanych przez Powiat Kępiński. Celem przygotowania pracowników Państwa jednostki do prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT w ramach systemu, który zostanie wprowadzony przez Powiat Kępiński, w niniejszym dokumencie przedstawione zostały procedury prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT dla czynności (transakcji) sprzedażowych i zakupowych dokonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego. Niniejszy dokument składa się z następujących części: 1. Część ogólna (Punkt I), w której przedstawione zostały: ogólne zasady dotyczące ustalania konsekwencji na gruncie podatku VAT związanych z czynnościami (transakcjami) sprzedażowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego; ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z zakupami towarów i usług dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego w związku z prowadzoną przez te jednostki działalnością; obowiązki w zakresie prowadzenia ewidencji VAT, które będą ciążyć na pracownikach jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego po wdrożeniu nowego, skonsolidowanego systemu rozliczeń podatku VAT; zasady odpowiedzialności karno-skarbowej pracowników jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego za poprawność i kompletność danych zawartych w sporządzanych przez te jednostki cząstkowych ewidencjach i deklaracjach VAT. 2

12 2. Część szczegółowa, w której przedstawione zostały procedury prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT w odniesieniu do: głównych rodzajów czynności (transakcji) sprzedażowych dokonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego (Punkt II); głównych rodzajów czynności (transakcji) zakupowych dokonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego (Punkt III). 3

13 Spis treści I. Część ogólna Podstawa prawna Ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z transakcjami sprzedażowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Uwagi ogólne Etap I zasady ustalania, czy Powiat Kępiński działa w charakterze podatnika VAT w związku z czynnością wykonaną przez jednostkę budżetową Etap II zakres przedmiotowy podatku VAT Etap III określenie szczegółowych zasad rozliczenia czynności dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego dla celów podatku VAT Ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z transakcjami zakupowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Prawo odliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z ustawą o VAT Pełne i częściowe prawo odliczenia podatku VAT naliczonego Wydatki związane zarówno z działalnością opodatkowaną / zwolnioną z VAT, jak i z działalnością statutową powiatu (pozostającą poza zakresem podatku VAT) Odliczenie podatku VAT naliczonego w związku z zakupem towarów i usług przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Roczna korekta podatku VAT naliczonego Zasady prowadzenia ewidencji VAT przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego Zakres obowiązków jednostek budżetowych w zakresie prowadzenia ewidencji VAT Zasady ujmowania transakcji w rejestrach VAT Sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT Odpowiedzialność karno-skarbowa pracowników jednostek budżetowych Powiatu Kępińskiego związana z właściwym prowadzeniem rozliczeń z tytułu podatku VAT II. Zasady opodatkowania VAT transakcji sprzedażowych dokonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Wynajem pomieszczeń i powierzchni (inny niż wynajem lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe) Wynajem lokali mieszkalnych w celach mieszkaniowych (wynajem mieszkań służbowych) Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Obciążanie najemców kosztami świadczeń dodatkowych (media) Wynajem (udostępnienie) powierzchni reklamowych Świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego Usługi wstępu na basen Świadczenie usług aqua aerobiku Świadczenie usług nauki pływania dla dzieci i dorosłych Pobór opłat za duplikaty dokumentów Świadczenie usług szkoleniowych dla dorosłych Korekty sprzedaży III. Rozliczenia VAT związane z transakcjami zakupowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Zakup energii elektrycznej Zakup energii cieplnej (gazu)

14 3. Zakup usług doprowadzania wody Zakup usług odprowadzania ścieków Zakup usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, abonament telewizyjny, abonament za Internet) Zakup towarów związanych z działalnością jednostki (np. środków czystości, odzieży roboczej, artykuły biurowe) Zakup usług ochrony mienia Zakup usług informatycznych Zakup usług transportu towarów Zakup usług transportu osób Zakup usług szkoleniowych Prenumeraty prasy Zakup usług budowlanych i remontowych Zakup usług kominiarskich Zakup usług prawnych i doradczych Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe Zakup usług reklamowych / marketingowych Zakup usług sprzątania Zakup środków trwałych Opłaty za wywóz śmieci Prowizje bankowe Zakup usług ubezpieczeniowych Faktury korygujące do faktur zakupowych

15 I. Część ogólna 1. Podstawa prawna Procedury w zakresie prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT przedstawione w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w oparciu o przepisy: Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (j. t. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz ze zm.; dalej: ustawa o VAT), w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r.; Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., nr 363); Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z 29 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., nr 1382; dalej: Rozporządzenie). 2. Ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z transakcjami sprzedażowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego Uwagi ogólne Ustalenie konsekwencji na gruncie podatku VAT związanych z czynnościami sprzedażowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego powinno nastąpić w następujących etapach: Etap I - ustalenie, czy w związku z daną czynnością wykonywaną przez jednostkę budżetową Powiat Kępiński działa w charakterze podatnika VAT Etap II - jeżeli w związku z czynnością wykonaną przez jednostkę, Powiat Kępiński działa w charakterze podatnika VAT ustalenie czy czynność ta jest objęta zakresem przedmiotowym podatku VAT Etap III - jeżeli dana czynność jest objęta zakresem przedmiotowym podatku VAT określenie szczegółowych zasad rozliczenia tej czynności dla celów podatku VAT, tj. ustalenie: - momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT; - stawki podatku VAT; - obowiązków formalnych (np. właściwej formy udokumentowania tej czynności). 6

16 2.2. Etap I zasady ustalania, czy Powiat Kępiński działa w charakterze podatnika VAT w związku z czynnością wykonaną przez jednostkę budżetową Uwagi ogólne Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności (transakcje) dokonywane przez podatników VAT. Tym samym, punktem wyjścia dla określenia, czy dana czynność (transakcja) dokonywana przez jednostkę budżetową powiatu podlega opodatkowaniu VAT jest ustalenie, czy w związku z tą czynnością powiat występuje w charakterze podatnika VAT. Należy przy tym podkreślić, iż zgodnie z utrwalonym w doktrynie prawa podatkowego poglądem podatnikiem VAT się bywa, co oznacza, iż dany podmiot może działać w charakterze podatnika VAT dokonując określonych czynności (transakcji) a dokonując innych czynności działać w charakterze podmiotu nie będącego podatnikiem VAT. W kolejnych punktach zaprezentowane zostały ogólne zasady ustalania, w związku z którymi z czynności (transakcji) dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego, Powiat Kępiński działa w charakterze podatnika VAT Status jednostek budżetowych powiatu na gruncie ustawy o VAT 24 czerwca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn. I FPS 1/13), w której stwierdził, iż w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Uzasadniając powyższe stanowisko, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na cechy charakterystyczne gminnych jednostek budżetowych wynikające z przepisów prawa administracyjnego, takie jak: brak własnego mienia i dysponowanie jedynie wyodrębnioną i przekazaną w zarząd częścią majątku osoby prawnej, jaką jest gmina; okoliczność, iż o utworzeniu, połączeniu lub likwidacji gminnej jednostki budżetowej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, który w gminie stanowi rada gminy. Ten organ nadaje gminnej jednostce budżetowej statut, określający nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności; wydatki gminnych jednostek budżetowych są pokrywane bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a dochody jednostek budżetowych są odprowadzane na rachunek gminy, co powoduje, że wielkość wydatków gminnej jednostki budżetowej nie jest w żaden sposób związana z wysokością dochodów zrealizowanych przez tę jednostkę. Ponadto gminna jednostka budżetowa nie dysponuje realizowanymi przez siebie dochodami. Natomiast organ wykonujący budżet gmina w toku roku budżetowego ma do dyspozycji pełną kwotą dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe. 7

17 Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wymienione cechy gminnej jednostki budżetowej, powodują, że mimo wyodrębnienia organizacyjnego takiej jednostki, nie prowadzi ona działalności gospodarczej w sposób samodzielny, czy niezależny od gminy, której majątkiem, w tym środkami finansowymi dysponuje. Uchwała dotyczy jednostek budżetowych gmin, niemniej mając na względzie, iż: 1) wskazane w uchwale cechy gminnych jednostek budżetowych znajdują zastosowanie również w przypadku jednostek budżetowych powiatów; 2) pozycja ustrojowa gmin i powiatów jako samorządowych osób prawnych oraz konstrukcja struktury tych jednostek jest analogiczna, tezy przedstawione w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego powinny znaleźć zastosowanie również w odniesieniu do jednostek budżetowych powiatu. Przyjęte przez Naczelny Sąd Administracyjny podejście, zgodnie z którym jednostki budżetowe nie mogą zostać uznane za odrębnych od jednostek samorządu terytorialnego podatników VAT oznacza w praktyce, iż: czynności (transakcje) wykonywane przez jednostkę budżetową dla celów podatku VAT są uznawane za czynności wykonane bezpośrednio przez jednostkę samorządu terytorialnego (powiat); ustalenie, które z podejmowanych przez jednostkę czynności są objęte zakresem podatku VAT (są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego w charakterze podatnika VAT) powinno nastąpić w oparciu o określone w ustawie o VAT zasady ustalania statusu jednostki samorządu terytorialnego jako podatników VAT Jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy VAT Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Artykuł 15 ust. 6 ustawy o VAT stanowi natomiast, iż za podatników VAT nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. 8

18 W świetle powyższych regulacji, w praktyce uznaje się, iż jednostki samorządu terytorialnego (w tym powiaty): 1) nie działają w charakterze podatników VAT w zakresie w jakim realizują zadania nałożone na te jednostki odrębnymi przepisami, dla realizacji których jednostki zostały powołane (w szczególności, powiat nie jest uważany za podatnika VAT, jeżeli dana czynność jest związana z realizacją zadań własnych powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym, tj. tzw. działalnością statutową powiatu); 2) działają w charakterze podatników VAT w zakresie, w jakim dokonują czynności (transakcje) mające charakter działalności gospodarczej na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych Czynności sprzedażowe wykonywane przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego. Przenosząc wskazane w punkcie I zasady na grunt czynności wykonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego, należy uznać, iż: 1) Powiat Kępiński będzie działać w charakterze podatnika VAT w zakresie, w jakim jednostka wykonuje czynności (transakcje): mające na celu realizację zadań, do wykonania których ta jednostka została powołana i nałożone na tę jednostkę odrębnymi przepisami (tzw. zadania statutowe ); 2) Powiat Kępiński będzie działać w charakterze podatnika VAT w związku z czynnościami statutowymi wykonywanymi przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych oraz w związku z wykonaniem innych czynności niż związane z wykonaniem zadań statutowych. Jak wynika z informacji zawartych w kwestionariuszach diagnostycznych wypełnionych przez pracowników jednostek budżetowych oświaty Powiatu Kępińskiego, jednostki te wykonują następujące czynności o charakterze sprzedażowym : Lp. 1 Transakcja Wynajem: - sal lekcyjnych; - powierzchni pod automaty usługowe; - boisk i sal gimnastycznych; - dzierżawa kortów tenisowych; - innych pomieszczeń (np. na cele prowadzenia sklepiku, stołówki itp.). 2 Wynajem pomieszczeń w celach mieszkaniowych (wynajem mieszkań służbowych) 3 Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń 4 Wynajem (udostępnienie) powierzchni reklamowych 5 Obciążenia najemców kosztami opłat dodatkowych (np. mediów) 6 Świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego 9

19 7 Świadczenie usług wstępu na basen 8 Świadczenie usług aquaerobiku 9 Świadczenie usług nauki pływania dla dzieci i dorosłych 10 Świadczenie usług szkoleniowych dla dzieci i dorosłych 11 Sprzedaż złomu 12 Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji Wskazane powyżej czynności za wyjątkiem poboru opłat za duplikaty dokumentów stanowią przejaw działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego, a w konsekwencji należy uznać, że Powiat Kępiński występuje w charakterze podatnika VAT w związku z wykonaniem tych czynności przez jednostki Etap II zakres przedmiotowy podatku VAT Zakres przedmiotowy ustawy o VAT W przypadku uznania, iż Powiat Kępiński jest podatnikiem VAT w związku z daną czynnością (transakcją) wykonywaną przez jednostkę budżetową Powiatu Kępińskiego, należy następnie zweryfikować, czy czynność ta mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają następujące czynności (transakcje): 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2) eksport towarów, tj. dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych, jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych; 3) import towarów na terytorium kraju, tj. przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej; 4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, tj. nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz; 5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, tj. wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej inne niż terytorium Polski. 10

20 Ponadto, art. 7 ust. 2 ustawy o VAT określa zasady opodatkowania tym podatkiem nieodpłatnych dostaw towarów, a art. 8 ust. 2 ustawy o VAT określa zasady opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług. Zgodnie z art. 6 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do: 1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa; 2) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Czynności wykonywane przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego W świetle wskazanych regulacji, transakcje wykonywane przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego w charakterze podatników VAT (wskazane w punkcie I niniejszych procedur) mieszczą się w katalogu przedmiotowym podatku VAT. Dla celów niniejszych procedur założyliśmy, iż nabywcami / usługobiorcami czynności wykonywanych przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego są podmioty (osoby / spółki) z siedzibą / miejscem zamieszkania na terytorium Polski. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, iż opodatkowaniu podatkiem VAT nie będą podlegać czynności wykonywane pomiędzy jednostkami budżetowymi Powiatu Kępińskiego. Czynności te dla celów podatku VAT uznawane są bowiem za czynności wykonane przez Powiat Kępiński z samym sobą Etap III określenie szczegółowych zasad rozliczenia czynności dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego dla celów podatku VAT Zasady dokonywania rozliczeń z tytułu podatku VAT w związku z czynnościami (transakcjami) sprzedażowymi wykonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego zostały przedstawione w części szczegółowej niniejszych procedur (Punkt II). Niemniej, poniżej prezentujemy ogólne zasady dokumentowania czynności sprzedażowych dokonywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego Elementy obowiązkowe faktur sprzedażowych W przypadku, gdy jednostka powinna udokumentować daną czynność za pomocą faktury VAT, faktura ta powinna zawierać następujące elementy: 1) datę wystawienia; 2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3) określenie sprzedawcy; 11

21 UWAGA W przypadku wystawienia faktury VAT w polu sprzedawca faktura powinna zawierać następujące dane: POWIAT KĘPIŃSKI NAZWA JEDNOSTKI ADRES JEDNOSTKI NIP ) imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi; 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; 7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 12) stawkę podatku; 13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 15) kwotę należności ogółem; 16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 wskazanie: a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, b) przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia Elementy obowiązkowe faktur zaliczkowych W niektórych przypadkach, otrzymanie zaliczek / przedpłat / rat na poczet wykonywanych przez jednostki czynności będzie musiało zostać udokumentowane za pomocą tzw. faktur zaliczkowych. Faktura, zaliczkowa powinna zawierać następujące elementy: 1) datę wystawienia; 12

22 2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku; 5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku; 6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; 7) otrzymaną kwotę zapłaty; 8) kwotę podatku wyliczoną według wzoru: KP = WZ x SP SP gdzie: KP - oznacza kwotę podatku, WZ - oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty, SP - oznacza stawkę podatku, 9) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku. Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. W przypadku, gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich faktur. 3. Ogólne zasady prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT związanych z transakcjami zakupowymi dokonywanymi przez jednostki budżetowe oświaty Powiatu Kępińskiego 3.1. Prawo odliczenia podatku VAT naliczonego zgodnie z ustawą o VAT Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (czyli odliczenia lub odzyskania podatku VAT) przysługuje podatnikowi, o którym mowa w 13

23 art. 15 w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami: 1) w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz 2) w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. W świetle powyższych regulacji należy uznać, iż: 1) powiatowi przysługuje (pełne) prawo odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów towarów i usług związanych wyłącznie z wykonywanymi przez powiat czynnościami opodatkowanymi VAT (np. zakup energii elektrycznej wyłącznie na potrzeby pomieszczenia wynajmowanego dla celów prowadzonej przez podmiot trzeci działalności gospodarczej); 2) w przypadku, gdy nabywane towary lub usługi są związane wyłącznie z dokonywanymi przez powiat czynnościami, które mieszczą się w zakresie przedmiotowym ustawy o VAT, lecz które podlegają zwolnieniu z opodatkowania powiatowi nie przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego (np. jednostce nie będzie przysługiwać prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług sprzątania lokalu mieszkalnego wynajmowanego na cele mieszkaniowe) Pełne i częściowe prawo odliczenia podatku VAT naliczonego Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami: 1) w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz 2) w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Artykuł 90 ust. 2 ustawy o VAT wskazuje natomiast, że w przypadku, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku naliczonego, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 1 (tzw. częściowe prawo odliczenia podatku VAT). 1 W myśl art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, proporcję taką ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. 14

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Łubowo z dnia 9 grudnia 2016r.

Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Łubowo z dnia 9 grudnia 2016r. Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Łubowo z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia zasad rozliczania oraz procedur z tytułu podatku od towarów i usług dla transakcji dokonywanych przez jednostki budżetowe

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 836/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2016 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 6 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2016 WÓJTA GMINY KARCZMISKA. z dnia 6 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53/2016 WÓJTA GMINY KARCZMISKA z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wdrożenia nowych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Karczmiska Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 36/2016 WÓJTA GMINY SOMONINO. towarów i usług

ZARZĄDZENIE nr 36/2016 WÓJTA GMINY SOMONINO. towarów i usług WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 ZARZĄDZENIE nr 36/2016 WÓJTA GMINY SOMONINO w sprawie wprowadzenia w gminie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO. z dnia 31 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO. z dnia 31 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2015 WÓJTA GMINY ROGÓŹNO z dnia 31 grudnia 2015 r. zasad prowadzenia ewidencji obrotu dla celów podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji "cząstkowych" VAT-7 przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 58/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30.XI roku

Uchwała Nr 58/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30.XI roku Uchwała Nr 58/2015 z dnia 30.XI. 2015 roku w sprawie : zasad prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Powiat Sztumski Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SG BURMISTRZA ZDZIESZOWIC. z dnia 5 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR SG BURMISTRZA ZDZIESZOWIC. z dnia 5 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR SG.0050.260.2016 BURMISTRZA ZDZIESZOWIC z dnia 5 października 2016 r. w sprawie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie Zdzieszowice i jej jednostkach Na podstawie art.30 ust.1

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury

DZIAŁ XI DOKUMENTACJA. Rozdział 1. Faktury DZIAŁ XI DOKUMENTACJA Rozdział 1 Faktury Art. 106. (uchylony). Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia:

339 zł przy zgłoszeniu do 15 stycznia. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Adresaci: Cele szkolenia: Prowadzący: Program szkolenia: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie: VAT W INSTYTUCJACH KULTURY AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY 2015-2016 Data: 29 stycznia 2016, 10:00-15:00 Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050. 387.2015 Wójta Gminy Nędza. z dnia 25 listopada 2015 r

ZARZĄDZENIE NR 0050. 387.2015 Wójta Gminy Nędza. z dnia 25 listopada 2015 r ZARZĄDZENIE NR 0050. 387.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r w sprawie zasad sporządzania cząstkowej deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 przez gminne jednostki budżetowe oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Or Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 10 października 2016 roku

Zarządzenie Nr Or Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 10 października 2016 roku Zarządzenie Nr Or.0050.103.2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT oraz sporządzania deklaracji VAT-7 w Gminie Dąbrówno i jej jednostkach budżetowych

Bardziej szczegółowo

Przypadki, w których wystawia się faktury

Przypadki, w których wystawia się faktury Fakturowanie bez tajemnic Księgowe czwartki w SIT Przepisy podatkowe Ustawa o podatku od towarów i usług podatnik VAT (aktywny lub zwolniony) Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 89/2016 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 28 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 89/2016 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 28 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 89/2016 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 28 października 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i Mieście Mirosławiec i jej jednostkach budżetowych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI I JEJ JEDNOSTKACH.

ZASADY I PROCEDURY CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI I JEJ JEDNOSTKACH. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.110.2016 Burmistrza Gorzowa Śląskiego Z dnia 28 listopada 2016 r. ZASADY I PROCEDURY CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI I JEJ JEDNOSTKACH. Zasady

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia

Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Faktury VAT prawidłowe rozliczenia Warszawa, 16 września 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali Doradca Podatkowy Definicja faktury Od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wprowadził do słowniczka VATu nowe definicje:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 176/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 18 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 176/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 18 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 176/2016 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Żarów i jej jednostkach podległych.

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT po nowelizacji przepisów

Faktura VAT po nowelizacji przepisów Faktura VAT po nowelizacji przepisów Radosław Żuk Część III TREŚĆ FAKTURY VAT 1) datę wystawienia faktury; 2) kolejny numer faktury nadany w ramach jednej lub kilku serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32

Spis treści. III. RODZAJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMIN... 29 1. Jednostki organizacyjne gmin... 29 2. Jednostki budżetowe gmin... 32 Wstęp... 19 III. ETAPY CENTRALIZACJI VAT W GMINACH............... 13 1. Uchwała NSA z 24.06.2013 r.... 13 2. Rozprawa przed Trybunałem Europejskim 5.05.2015 r... 17 3. Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 26 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 26 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 108/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie scentralizowanych rozliczeń podatku VAT w Gminie Werbkowice i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07.2.206 nr 783/206 Strona z 5 DATA WYDANA: grudnia 206 Wyznaczony Pracownik obowiązany jest do wypełnienia Deklaracji cząstkowej VAT wraz

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 87/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia procedur dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Oleśnica i jej jednostkach budżetowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Sędziszowa z dnia 23 września 2013 roku

Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Sędziszowa z dnia 23 września 2013 roku Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Sędziszowa z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT przez Gminę Sędziszów i jednostki budżetowe podlegle samorządowi gminnemu

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR XXVII/16. Burmistrza Pyzdry. z dnia 1 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR XXVII/16. Burmistrza Pyzdry. z dnia 1 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR XXVII/16 Burmistrza Pyzdry z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT Gminy i Miasta Pyzdry i jej jednostkach budżetowych oraz zakładu budżetowego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 1077/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2016r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR,

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Jaka jest w tej sprawie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy

Jaka jest w tej sprawie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy Jaka jest w tej sprawie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, czy powinien być doliczany podatek VAT na fakturze za pobranie opłaty targowej? Interpretacja indywidualna Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 07 grudnia 2016 r INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODATKU VAT

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 07 grudnia 2016 r INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODATKU VAT Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 07 grudnia 2016 r INSTRUKCJA ROZLICZANIA PODATKU VAT Spis treści Spis treści... 2 1. Skróty stosowane na potrzeby niniejszej instrukcji...

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY

ZARZĄDZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY ZARZĄDZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Prabuty i jej jednostkach budżetowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE MIEJSKIEJ LEGIONOWO

PROCEDURA ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE MIEJSKIEJ LEGIONOWO Załącznik do Zarządzenia Nr 125/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 20 czerwca 2016 r. PROCEDURA ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W GMINIE MIEJSKIEJ LEGIONOWO 1 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od towarów i usług mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 września 2016 r. Poz. 1454 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKU VAT OD r.

ZMIANY W PODATKU VAT OD r. ZMIANY W PODATKU VAT OD 01.01.2016r. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015r. O zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2015r. Poz. 605 Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 78/502/16 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO. z dnia 2 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 78/502/16 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO. z dnia 2 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 78/502/16 ZARZĄDU POWIATU RAWICKIEGO z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wprowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Rawickim w związku z centralizacją rozliczeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA ZESTAWIEŃ I REJESTRÓW DO ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA ZESTAWIEŃ I REJESTRÓW DO ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do Zarządzenia Kanclerza UG nr 9/K/13 INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA ZESTAWIEŃ I REJESTRÓW DO ROZLICZANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Gdańsk 2013 Spis treści str. I. Definicje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 94/137/2016. z dnia 1 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 94/137/2016. z dnia 1 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 94/137/2016 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Wąbrzeskim i jego jednostkach budżetowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia.

Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia. Odliczanie VAT zasady odliczania VAT z dokumentów innych niż faktura oraz faktur uproszczonych i związane z tym zagrożenia Radosław Kowalski Część III Liberalizacja zasad fakturowania Jaki dokument uznamy

Bardziej szczegółowo

4.1. Zagadnienia ogólne...

4.1. Zagadnienia ogólne... Wstęp... O autorach... Wykaz skrótów... XIII XV XIX Rozdział I. Koncepcja centralizacji. Procedury obiegu dokumentów i instrukcje podatkowe (Tomasz Groszyk)... 1 1 2. Ogólna koncepcja centralizacji...

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA. z dnia 5 września 2016 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Zmiany w podatku od towarów i usług od 2013 r. Styczeń 2013

SZKOLENIE. Zmiany w podatku od towarów i usług od 2013 r. Styczeń 2013 SZKOLENIE Zmiany w podatku od towarów i usług od 2013 r. Styczeń 2013 LEKCJA NR 1 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W VAT 2013 Najnowsze zmiany w VAT wynikają przede wszystkim z następujących aktów prawnych: - ustawy

Bardziej szczegółowo

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r.

pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. PODATKI NR 10 INDEKS 36990X ISBN 9788374403702 CZERWIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 pytań o odwrotne obciążenie - zmiany od 1 lipca 2015 r. Kiedy kupujący będzie rozliczał

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Wprowadzenie Kasy rejestrujące potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/223/16 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 04 października 2016 r.

UCHWAŁA NR V/223/16 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 04 października 2016 r. UCHWAŁA NR V/223/16 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 04 października 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) oraz sporządzania deklaracji VAT 7 przez

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 186/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo