rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język Raporty Obsługa wielu okien

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien"

Transkrypt

1 Lp rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język Raporty Obsługa wielu okien 1.8 Integralność Obsługa makra 1.10 Obsługa komentarzy Interfejs Zarządzanie uprawnieniami Zgodność z przepisami 1.14 Wielowalutowość 1.15 Interfejsy wymiany

2 1.16 Bezpieczeństwo 2. Kartoteki 2.1 Kartoteka kontrahenta Indeks materiałowy 2.2.1

3 Jednostki miary 3. Sprzedaż Ogólne 3.2 Obsługa zestawów 3.3 Obsługa cenników Cena sprzedaży

4 3.5 Kontrola marży Formy płatności Obsługa rezerwacji Zamówienia sprzedaży Faktury sprzedaży Faktury korygujące Faktury zaliczkowe

5 3.12 Kontrola marży Stany magazynowe Numeracja faktur Dokumenty Budżetowanie 3.17 Kontrola należności Zakupy 4.1. Ogólne 4.2 Przyjęcie towaru Obsługa Projektów

6 Magazyny 6.1 Magazyny 6.2 Dokumenty Obsługa inwentaryzacji 6.4 Ceny zakupu 6.5 FIFO 7. CRM 7.1. Ogólne

7 Ogólne Działania handlowców B2B 8.1 Raporty Logowanie do strony Ceny Wymiana danych

8 Wymiana danych Należności 8.5 Historia 8.6 Bezpieczeństwo 8.7 Język 8.8 Ergonomia 8.9 Zarządzanie użytkownikami 8.10 Stany magazynowe 8.11 Indeks materiałowy Serwis 9.1 Rejestracja napraw Działania serwisowe

9 9.3 Zakres rejestracji danych 9.4 Wyszukiwanie 9.5 Import danych 9.6 obsługa maili 9.7 wydruki 10. Finanse i Księgowość Ogólne Plan kont Księgowanie Kasa i bank

10 Kasa i bank Rejestracja dokumentów 10.6 Wielowalutowość Rejestr VAT Deklaracje PIT 10.9 Raporty Rozrachunki Windykacja

11

12

13

14

15

16 możliwości wymagane od systemu w standardzie modyfikacja programowanie Środowisko pracy Windows Serwer 2012 oraz na stanowiskach Windows 7 i 8/8.1, MS SQL 2012 Możliwość modyfikacji systemu Możliwość zmiany interfejsu na język rosyjski (obsługa cyrylicy), angielski Możliwość tworzenia dokumentów w języku polskim, rosyjskim, angielskim Możliwość definiowania dodatkowych raportów Dostęp dla użytkowników w terenie (praca terminalowa) Możliwość definiowania dodatkowych szablonów wydruków dokumentów Możliwość modyfikowania szablonów wydruków dokumentów Wielowątkowość - system powinien umożliwiać obsługę wielu okien systemu jednocześnie, wielu raportów, analiz Dane o kontrahentach, towarach wprowadzane tylko raz i dostępne z każdego miejsca systemu Wspólna baza kontrahentów, towarów dla całego systemu Możliwość zdefiniowania makr w systemie analogicznie jak w programie MS Excel Możliwość wprowadzania dodatkowych komentarzy i opisów do każdego obiektu w systemie, np. dokumenty sprzedaży, magazynowe, kartoteki indeksów, kontrahentów, adresów, osób kontaktowych Użyteczny, przyjazny dla użytkownika i intuicyjny Możliwość eksportu danych do Excela z poziomu programu Możliwość definiowania i konfigurowania widoków w systemie (listy dokumentów, kartotek) po przez możliwość definiowania ilości, kolejności i szerokości kolumn, grupowania po dowolnych polach, sortowania i filtrowania po dowolnej kolumnie. Ustawienia przypisywane do użytkownika lub stanowiska (komputera) Możliwość definiowania i zapisywania widoków (raportów) w systemie na podstawie wybranych kolumn i filtrowania na podstawie danych zgromadzonych w systemie Rozbudowany system zarządzania uprawnieniami, wraz z prawem dostępu i edycji danych w systemie Definiowanie uprawnień do grup, przypisywanie użytkowników do grup. Użytkownicy dziedziczą uprawnienia z grupy, z możliwością wprowadzania indywidualnych zmian w zakresie uprawnień Obsługa blokady dostępności do cen zakupu i marży z dokładnością do grupy użytkowników i użytkowników System musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w Polsce, w szczególności z ustawą o VAT i o rachunkowości. Obsługa systemu w PLN oraz obsługa wielowalutowości. Możliwość zdefiniowania interfejsów wymiany danych pomiędzy zewnętrznymi systemami np. systemy bankowe, Płatnik

17 Mechanizm automatycznego kopiowania danych i aktualnej wersji programu z ustawieniami konfiguracyjnymi Kartoteka kontrahenta powinna zawierać następujące pola: 1) Kod kontrahenta - alfa numeryczny minimum 30 znaków, możliwość edycji pola w dowolnym czasie. 2) Nazwa kontrahenta - alfa numeryczny minimum 100 znaków. 3) nazwa kontrahenta w języku rosyjskim (cyrylica), 4) Nazwa skrócona - alfa numeryczny minimum 50 znaków, 4) NIP, 5) Regon, 6) Dane teleadresowe w języku polskim i rosyjskim. 6) Dane rejestrowe: KRS i informacja gdzie jest prowadzony rejestr, 7) Przypisanie do grupy z której może dziedziczyć cechy 8) warunki płatności (sposób i termin) dla sprzedaży, 9) warunki płatności (sposób i termin) dla zakupu, 10) Przypisanie opiekuna, 11) Przypisanie handlowca, 13) Przypisanie do rejonu, 14) Możliwość zdefiniowania dodatkowych kategorii i pól opisowych dla kontrahenta (grupa, rodzaj, sektor, branża, zakres działalności, numer oddziału), 15) Oznaczenie kontrahenta jako nieaktywny, 16) Sposób wysyłki, 18) Adres internetowy, 19) Uwagi, 20) Możliwość oznaczenia kontrahenta znacznikami dowolnie definiowanymi. 20) Żródło pozyskania klienta Możliwość dołączenia plików w kartotece kontrahenta Rejestr adresów kontrahenta, kontrahent może posiadać wiele adresów: - ulica, numer domu - kod pocztowy, - miasto, - województwo, - Państwo, - telefon 1, telefon 2, fax, mail, - oznaczenie adresu jako archiwalny. - możliwość zdefiniowania dodatkowych pól dla adresu (np. godziny dostawy, numer sklepu) Możliwość takiego wyboru adresu, by pojawiał się na dokumentach w języku polskim, rosyjskim lub w obu na raz Rejestr osób kontaktowych u kontrahenta, możliwość wprowadzenie wielu osób kontaktowych dla kontrahenta: - Imię i Nazwisko, - Pole opis, - Stanowisko, - Rola, - mail, telefon 1, telefon 2, telefon kom., fax - przypisanie do adresu kontrahenta, - oznaczenie osoby jako archiwalnej, - login do sklepu internetowego, Obsługa kontrahentów korporacyjnych (grupy kapitałowej): - wskazanie spółki nadrzędnej (spółka matka) - powiązanie spółek należących do grupy kapitałowej (spółki córki) Obsługa rozrachunków kontrahentów korporacyjnych: - potwierdzenia salda dla każdej spółki osobno i zbiorcze dla spółki nadrzędnej - rozliczanie kompensat i cesji w ramach grupy kapitałowej Obsługa sprzedaży do kontrahenta korporacyjnego: - specyficzny wydruk faktury w uwzględnieniem danych ze spółki nadrzędnej, która jest płatnikiem oraz danych spółki "córki" która jest odbiorcą dostawy - uwzględnienie faktury w rejestrze VAT pod numerem NIP spółki, która jest odbiorcą dostawy. Obsługa limitów zadłużenia: przypisany limit globalny, przypisanie limitu dla należności przeterminowanych (zdefiniowanie wysokość limitu do wybranego okresy przeterminowania) Kartoteka towaru powinna zawierać następujące pola: 1) Kod pozycji - alfa numeryczny minimum 30 znaków, możliwość edycji pola w dowolnym czasie. 2) Nazwa pozycji - alfa numeryczny minimum 100 znaków, 3) Opis pozycji - alfa numeryczny minimum 300 znaków 4) Przypisanie do grupy towarowej z której może dziedziczyć cechy 5) Określenie rodzaju pozycji (usługa, pozycja magazynowa) 6) Jednostki miary - możliwość przypisania do towaru miar - sztuka, metr - kalkulator 7) Kod EAN 8) Waga brutto 9) Waga netto 10) Definiowalne kategorie: - Marka - wybór z definiowanego słownika, - Rodzaj produktu - wybór z definiowanego słownika, - Typ sprzętu - wybór z definiowanego słownika, 11) Możliwość zdefiniowania dodatkowych kategorii i pól opisowych dla pozycji (grupa, rodzaj, rok modelowy, warunki gwarancji, czas obowiązywania gwarancji, danych z kart katalogowych) 12) Oznaczenie indeksu jako archiwalny, Możliwość obsługi towaru o tej samej nazwie, ale óżnych dostawców (bez konieczności mnożenia indeksów)

18 Możliwość używania indeksu i nazwy towaru w języku polskim i rosyjskim lub obu na raz Mozliwość przyjęcia towaru w metrach sprzedaży w sztukach lub litrach Możliwość wprowadzenia i filtrowania po indeksie dostawcy Możliwość wydruku kartoteki indeksu, np. w formie karty katalogowej Możliwość rejestracji plików w kartotece indeksu Rejestracja zdjęć w kartotece indeksu, wymagane na potrzeby B2B Możliwość dowolnego filtrowania towarów, po każdym z pól Możliwość raportowania stanów zerowych Możliwość raportowania stanów towaru od określonego dostawcy Obsługa jednostek miary: definiowanie jednostek miary, określenia dokładności, przeliczników jednostek miary, definiowanie domyślnej jednostki sprzedaży, magazynowej, zakupu Możliwość obsługi projektów (1 zlecenie sprzedaży = 1 projekt) Możliwość zamieszczenia w ZS/Projekcie informacji o warunkach, cenach, terminach, budżecie projektu i kalkulacjach Zestaw to wirtualna pozycja magazynowa, która składa się z wielu elementów, które są pozycjami magazynowymi. Przykład: Zestaw ABC składa się z: elementu A - 1 szt., elementu B - 4 szt., elementu C - 1 szt., elementu D - 1szt. Elementy A, B, C, D są indeksami, które mogą być sprzedawane niezależnie i posiadają własną kartotekę indeksu. Zestaw jest definiowany jako skład wielu elementów, ilość elementu w zestawie jest dowolna. Zestaw posiada własną cenę sprzedaż i nie jest to suma cen sprzedaży wynikająca z dodanie cen elementów. Zestaw nie posiada stanu magazynowego (ale może posiadać, jeżeli jest zakupiony jako zestaw). Na liście dostępnych produktów oczekiwana jest informacja o ilości zestawów jaka jest dostępna do sprzedaży uwzględniając aktualne stany magazynowe i wymagane elementy do jego skompletowania. Każdy indeks musi posiadać wiele cen sprzedaży, wyrażonych w wartości netto i brutto oraz w zdefiniowanych walutach. Ceny sprzedaży indeksów mogą być wyrażane jako upust procentowy od innej ceny sprzedaży Definicja cen może być związana z wskazanym indeksem i z grupą produktów. Indeksy w danej grupie muszą dziedziczyć cech grupy. Dla wskazanej grupy towarowej i indeksu mogą być definiowane warunki specjalne, które obowiązują w określonym czasie. Warunki specjalne mogą być określone jako cena specjalna, upust kwotowy od wskazanej cen sprzedaży, upust procentowy od wskazanej ceny sprzedaży Na wybrane grupy towarowe i indeksy mogą być definiowane cenniki specjalne (promocje) które obowiązują dla wskazanych grup kontrahentów i kontrahentów. Przypisanie kontrahentów i grup kontrahentów do cen sprzedaży: wybrany kontrahent lub grupa kontrahentów będzie miała przypisane ceny sprzedaży wynikające ze wskazania określonej ceny sprzedaży dla grupy indeksów i dla danego indeksu. Cena sprzedaży pozycji na ZS/FS (Zamówienie Sprzedaży (Projekt)/ Faktura Sprzedaży) wnika z przypisanej ceny sprzedaży indeksu do kontrahenta oraz rabatów

19 Kontrola marży przy wystawianiu dokumentu zamówienia lub faktury. System powinien kontrolować wysokość marży. Wysokość oczekiwanej marży jest związana z indeksem. W zależności od uprawnień użytkownika powinien się wyświetlać komunikat z ostrzeżeniem lub blokada zatwierdzenia dokumentu. Możliwość zdefiniowania dowolnych form płatności z możliwością przypisania hierarchii Obsługa płatności typu: 30 dni od końca miesiąca w którym była dostawa lub był wystawiony dokument. Obsługa zaliczek i przedpłat (z możliwością przypisania ich do zlecenia sprzedaży/projektu) Zaliczka automatycznie winna obniżać wartość FV Możliwość edycji formy płatności i terminu płatności na dokumentach sprzedaży Możliwość wprowadzenia wielu form płatności (płatności mieszane) na dokumentach sprzedaży (harmonogram płatności) Obsługa rezerwacji stanów magazynowych przez wprowadzenie ZS lub innego dokumentu który będzie rezerwował stan magazynowy Możliwość sprawdzenia przez użytkownika kto dokonał rezerwacji i do jakiego zamówienia / projektu, Możliwość zdjęcia rezerwacji Możliwość rejestracji ZS oraz wygenerowania faktury sprzedaży na podstawie ZS. Możliwość częściowej realizacji ZS (np. przy braku dostępnych stanów magazynowych) Możliwość zaciągania zleceń sprzedaży (projektów) z CRM Możliwość skonfigurowania ZS które nie będzie rezerwować stanów magazynowych Możliwość wystawienia faktur sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Możliwość wystawienia FV w języku rosyjskim, angielskim Wydruk FS/FSK z informacją DUPLIKAT FAKTURY z możliwością wyboru daty duplikatu. Wybrana data również ma się drukować na fakturze. Możliwość wystawienia/wydrukowania faktury PRO FORMA w celu dokonania wpłaty należności. Faktura PRO Forma może być zmieniona na Fakturę VAT dziedzicząc pozycje i wartości, wywołując skutek magazynowy Możliwość wystawienia e-faktury Możliwość drukowania wszystkich dokumentu bezpośrednio do plików pdf. Raport/zestawienie ułatwiający weryfikację czy faktura korygująca została poprawnie wystawiona. Raport powinien zawierać informację: - numer faktury źródłowej - nr faktury korygującej - kod produkty - nazwa produktu - jednostka miary - ilość przed korektą - ilość po korekcie - ilość zwróconą (różnica pomiędzy ilością przez i po korekcie) - cena jednostkowa przed korektą - cena jednostkowa po korekcie - wartość korekty (różnica w wartości przed i po korekcie) Możliwość wystawiania faktur korygujących do FS Możliwość wystawiania faktur korygujących do korekt (jedna FS może być wielokrotnie korygowana - ta sama pozycja i te same wartości np.cena sprzedaży) Możliwość korygowania zestawów oraz składników zestawów Możliwość skorygowania fakturą korygującą każdej informacji zawartej na FS źródłowej System powinien obsługiwać faktury zaliczkowe, uwzględniając płatności częściowe (w kilku transzach i w różnych terminach) oraz realizację częściową dostaw

20 System powinien kontrolować wysokość marży. Wysokość oczekiwanej marży jest zdefiniowana w kartotece indeksem lub w grupie indeksów. W zależności od uprawnień użytkownika powinien się wyświetlać komunikat z ostrzeżeniem lub blokada zatwierdzenia dokumentu Możliwośc przypisywania marż do pozycji dokumentu System może pozwalać na sprzedaż poniżej stanów magazynowych o ile towar jest na magazynie fizycznie ale brak jeszcze FV zakupowej (możliwość przyjęcia PZ bez wartości) Wyświetlanie stanów magazynowych z uwzględnieniem ilości zarezerwowanych, ilości dostępnych Dostęp do stanów magazynowych wg uprawnień Wystawienie dokumentów wpływa na stany magazynowe, bez konieczności ich zatwierdzania/księgowania - mozliwość zastosowania automatycznego skutku magazynowego Możliwość anulowania wystawionych dokumentów - numer dokumentu anulowanego wraca do puli numerów do wykorzystania (Obsługa wolnych w numerów faktur) Możliwość stosowania różnej numeracji dla handloca, oddziału, typu dokumentu sprzedaży Możliwość definiowania symboli dokumentów i numerów z uwzględnieniem: typu dokumentu, symbolu, roku, miesiąca, Prawidłowe drukowanie dokumentów w przypadku zmiany danych kontrahenta (zapamiętywanie danych historycznych) Możliwość kopiowania dokumentów Planowanie sprzedaży na klienta Przy wystawianiu ZS/FS system powinien wyświetlać informację o aktualnym stanie należności, w podziale na płatności bieżące i przeterminowane. Przeterminowane w podziale na okresy zapadalności Obsługa wiekowania należności Mozliwość złożenia zamówienia do dostawcy Przyjęcie towaru w walucie zdefiniowanej w systemie, przeliczonej po określonym kursie Możliwość doliczania do wartości towaru kosztów transportu, ubezpieczenia i SAD, inne Obsługa transakcji WDT i importu Przyjęcie towaru na podstawie dokumentu (aktualizacja stanów magazynowych) w statusie który umożliwia poprawę i edycję dokumentu (bufor) Możliwość powiązania FV kosztowych z obsługą reklamacji - mechanizm alertujący, że do dostawcy może być wstrzymana płatność z powodu reklamacji od klienta dotyczącej tego dostawcy Zlecenie sprzedaży = Projekt. Możliwośc przypisania faktur kosztowych (zakupowych, usługowych) do projektu (zlecenia sprzedaży) Przy zakładaniu prjektu/zlecenia sprzedaży mozliwość sprawdzenia stanu rozrachunków z kontrahentem Możliwość wprowadzania wszelkiech faktur kosztowych z oznaczeniem pod jaki projekt lub bezprojektowe Raportowanie rentowności projektu/zlecenia sprzedaży jako różnica między fakturami sprzedaży do projektu a dokumentwami kosztowymi pzypisanymi do projektu

21 Obsługa zamówień do dostawcy - pilnowanie terminów dostawy - raport o zbliżających się terminach dostawy, raport o przeterminowanych niezrealizowanych dostawach Możliwość opisu FV kosztowej - słowniki - rodzaj kosztu, jakiego projektu dotyczy Możliwość wprowadzania kosztów nieprzypisanych do projektu - delegacje, diety, kilometrówka lub przypisanie kosztu do wielu projektów z możliwością podziału kosztu (wnagrodzenia, materiały wspólne, delegacje, koszty transportu) Możliwość wprowadzania FV kosztowych jako koszty pozyskania kontraktu (kilometrówka, delegacje, zlecenia na wykonanie technologii) z mozliwością przypięcia ich pod projekt Możliwość raportowania wszelkich dokumentów przypisanych do projektu Mozliwość filtrowania kosztów jako przedsprzedażowe i projektowe Możliwość automatycznego aktywowania projektu z chwilą rejestracji wpłaty zaliczki na projekt Możliwość ustalania daty rozpoczęcia projektu (zależnie od daty wpłat zaliczki lub innych zdarzeń) Możliwość raportowania projektów otwartych i zamkniętych (zrealizowanych lub w trakcie realizacji) Możliwość harmonogramowania realizacji projektu Możliwość podłączenia pod projekt/zlecenie sprzedaży formatek z informacjami: warunki projektu, terminy płatności, terminy dostaw, integracja z rozrachunkami z kontrahentem) Raportowania projektów Obsługa wielu magazynów (bilansowych i pozabilansowych) Rejestracja ruchów magazynowych przez rejestracje dokumentów magazynowych: PZ, WZ, MM, PW, RW Możliwość rejestracji dokumentów magazynowych przy wykorzystaniu czytników kodów kreskowych (kolektorów): kody EAN i numery seryjne Wydruk dokumentów wg zdefiniowanego szablonu Możliwość definiowania symboli dokumentów i numerów z uwzględnieniem: typu dokumentu, symbolu, roku, miesiąca Możliwość wprowadzania na dokumentach dodatkowych informacji o priorytecie wysyłki, terminie realizacji, innych uwagach w formie opisu Obsługa wypożyczania sprzętu Lista dokumentów do obsługi (realizacji) z uwzględnieniem priorytetów i terminów wysyłki/realizacji Dostęp do stanów magazynowych wg uprawnień Obsługa inwentaryzacji magazynów w dowolnym czasie i dla dowolnego indeksu, grupy indeksów, dla dowolnego magazynu Blokada dostępności do cen zakupu i marży Obsługa rozchodów magazynowych metodą FIFO, LIFO Wspólna baza kontrahentów Możliwość wprowadzania kontrahentów z poziomu CRM do całego systemu Możliwość definiowania źródeł pozyskania klienta (słownik) Możliwość definiowania kontrahenta - klient/dostawca

22 Historia kontaktów z dostawcą z możliwością wydruku (obroty, towary, spory, reklamacje) Możliwość oznakowania kontrahenta jako potencjalny/aktywny/nieaktywny wg dowolnie definiowanych kryteriów Planowanie zadań do realizacji przez pracowników w terenie Rejestracja zadań zrealizowanych oraz planowanie kolejnych zadań Możliwość przypisania do handlowca planu sprzedaży na miesiąc/kwartał/rok Możliwość bieżącej kontroli poziomu realizacji planu na podstawie wystawionych faktur sprzedaży Możliwość stworzenia oferty wg dowolnego wzoru Możliwośc załączenia plików do procesu sprzedaży (kolejne wersje oferty, zdjęcia, rysunki techniczne) Możliwość określenia szans sprzedaży wraz z możliwością dowolnej konfiguracji etapów procesu sprzedaży Możliwość nadawania priorytetów dla procesów sprzedaży Rejestracja Umów, ZS i FS Możliwość przypisania dodatkowego rabatu do zarejestrowanego ZS/FS w wysokości zgodnie z definiowanymi uprawnieniami Dostęp do aktualnych stanów magazynowych i warunków specjalnych (promocje, produkty demo) Blokada możliwości wprowadzania i edycji danych w kartotece kontrahenta (dodawanie adresów, osób kontaktowych, itp.) Możliwość blokady dostępu do cen zakupu i marży Obsługa przez przeglądarkę internetową (Safari, Chrom, IE, Opera, Mozilla Firefox) Obsługa z tabletów Dostęp, podgląd stanów magazynowych Możliwość przypisania towarów w CRM i dziedziczenia ich na ZS Rejestracja informacji o posiadanych towarach przez klienta Raporty: wizyty zrealizowane, zarejestrowane ZS/FS, stany magazynowe klienta (posiadane towary) Dostęp do raportu/danych o zrealizowanej sprzedaży dla swoich klientów Raporty analityczne dla dyrektora handlowego z realizacji zadań wykonywanych przez handlowców. Preferowana forma raportów to tabele przestawne Dostęp do strony B2B jest możliwy jedynie po zalogowaniu się przez użytkownika, który wcześniej został autoryzowany przez pracowników firmy. Zalogowany użytkownik ma dostęp tylko do danych firmy do której został przypisany. Jedna firma może mieć wielu użytkowników Mozliwość śledzenia statystyk - odwiedziny, ilość logowań danego zarejestrowanego użytkownika z przypisaniem firmy/kontrahenta Na liście produktów są wyświetlane ceny detaliczne. Po wyborze pozycji i wprowadzeniu ilości jest wyświetlana cena dla zalogowanego klienta i dla podanej ilości. Możliwość niewyświetlania cen Zalogowany użytkownik może złożyć zamówienie na wycenę Zalogowany użytkownik może złożyć zamówienie na dostawę Możliwość przesyłania zapytań

23 Zalogowany użytkownik może złożyć zamówienie. Ceny i inne warunki dopiero po ustaleniach handlowych Automatyprzesyłające informacje o działaniach klientów na platformie B2B via mail Pilnowanie terminów realizacji zadań Możliwość przesyłania informacji zwrotnych do klienta o statusie dokumentów Możliwość przechowywania w katalogach dokumentów do odbioru przez klienta/dostawcę (powiadamianie via mail o konieczności odbioru dokumentu) Zalogowany użytkonik powinien móc sprawdzić - stan swojego projektu,,dokumentację projektową, warunki kontraktowe, załązniki do umów Możliwość zakładania katalogów dla dokumentów wymienianych z kontrahentem wraz z mozliwością akceptacji, statusami, opisami, pilnowaniem terminów Możliwość dołączania dowolnych aktywnych formatek do dokumentów - np.. Warunkiem płatności za towar od dostawcy jest potwierdzenie w systemie odbioru usługi/towaru pod względem ilościowym i jakościowym Możliwość zgłoszenia reklamacji z mozliwością potwierdzenia przyjęcia reklamacji i określania statusu System powiadomień użytkownika o braku akceptacji dokumentu lub wiadomości Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do aktualnego stan nierozliczonych faktur Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do historii transakcji: zamówień, faktur sprzedaży, korekt, wpłat i rozliczeń Portal B2B musi być bezpieczny, odporny na ataki i włamania Możliwośc zmiany języka interfej,su na rosyjski (cyrylica) Interfejs strony musi być funkcjonalny, przejrzysty, intuicyjny i łatwy w obsłudze Program musi posiadać funkcjonalności przeznaczoną do zarządzaniu użytkownikami, zakładanie konta, resetowanie hasła, blokowanie dostępu Klient ma mieć możliwość wprowadzania informacji o posiadanych towarach na stanie Na stronie B2B wyświetlają się tylko produkty które są oznaczone informacją "dostępne w B2B" Możliwość zapisania zdjęć i kart katalogowych dla indeksów Rejestracja urządzeń przekazanych do naprawy. Identyfikacja faktury sprzedaży na podstawie numerów seryjnych urządzenia. Obsługa działań serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych Możliwość przypisania zlecenia na montaż/uruchomienie/dostawę do obsługującego Rejestracja działań serwisowych Planowanie działań serwisowych z możliwością przypisania do zasobu Obsługa magazynu części zamiennych Możliwość raportowania kosztów napraw na klienta lub projekt Kalendarz działań,alerty przypominające Możliwość nadawania priorytetów dla zadań Możliwość dowolnego delegowania zadań

24 Zakres danych rejestrowanych na zgłoszeniu serwisowym: - Realizujący definiowany słownik - Data Przyjęcia możliwość wpisania daty z klawiatury dotyczy wszystkich pól typu data w systemie - Numer zlecenia numer nadawany automatycznie - Zlecający lista kontrahentów - Numer zlecenia klienta pole tekstowe - Właściciel ople opisowe zawierające informację o kliencie końcowym - Numer telefonu komórkowego pole do wprowadzenie nr telefonu, na który będzie można wysłać SMS - Numer telefonu pole tekstowe - Adres mail pole z adresem mail na który będzie można wysłać maila - Numer listu przewozowego przychodzącego pole tekstowe - Typ naprawy definiowalny słownik - Numer karty gwarancyjnej - wprowadzany przy użyciu czytnik kodów kreskowych, z możliwością wprowadzenia numeru z klawiatury. Pole alfanumeryczne. - Marka słownik z indeksu towarowego - Numer seryjny. Numer/nazwa projektu. Po wprowadzeniu numeru/nazwy projektu ma się uzupełnić pola z numerem faktury sprzedaży, datą faktury i nazwą kontrahenta do którego towar został sprzedany. - Produkt nazwa produktu zidentyfikowana po podstawie numeru seryjnego. W przypadku braku identyfikacji po nr seryjnym możliwość uzupełnienie Możliwość wyszukiwania z klawiatury zleceń - Ilość serwisowych - domyślnie po 1 dowolnym - Data zakupu polu/polach data zakupu towaru przez klienta końcowego (na podstawie Import danych z pliku txt z informacjami o naprawach serwisowych wykonanych przez zewnętrzny serwis. Blokada edycji danych dla zleceń serwisowych ze statusem Wysłane. Współpraca z B2B Przy zmianie statusu naprawy serwisowej na Wysłane automatyczne wysyłanie maili lub SMS z informacją o zakończeniu naprawy i wysłaniu towaru.współpraca zb2b Wydruk potwierdzenia przyjęcia sprzętu do naprawy, wymagane informacje na wydruku: - Data Przyjęcia - Numer zlecenia - Właściciel - Numer telefonu komórkowego - Adres mail - Typ naprawy - Numer karty gwarancyjnej - Marka - Numer seryjny - Produkt nazwa produktu - Ilość - Stan sprzętu - Opakowanie - Opis naprawy opis planowanej naprawy, warunki naprawy Mozliwość pracy zdalnej poprzez terminal Możliwość dowolnego,ukladania kolejności kolumn nawidokach i raportach Możliwość zdefiniowania planu kont zbudowanego z syntetyki (3 znaki) orazmin 4 poziomów analitycznych, każdy poziom analityki powinien umożliwiać zdefiniowanie 5 znakowego symbolu analityki Możliwość obsługi kont kosztowych w układzie 4 lub 4 i 5 Możliwość zdefiniowania nowego planu kont co roku przez skopiowanie z poprzedniego lub utworzenie nowego planu kont Obsługa kont wynikowych, bilansowych i pozabilansowych Możliwość przenoszenia sald kont na nowy rok Księgowanie dokumentów z możliwością poprawy dekretacji lub jej usunięcia i ponownego zaksięgowania do czasu ostatecznego zaksięgowania i zamknięcia okresu Możliwość generowanie zestawień i raportów z uwzględnieniem dokumentów wstępnie zaksięgowanych (czyli takich które można jeszcze poprawiać i edytować - zadekretowanych) - bufor Wbudowany mechanizm automatycznego księgowania dokumentów i zapisów na podstawie zdefiniowanych schematów księgowych. Obsługa wielu kas, wraz z wydrukami dokumentów KP, KW i raportów kasowych Obsługa wielu rachunków bankowych, również walutowych Obsługa rachunków kredytowych, mozliwośc otwierania wielu kont

25 Obsługa walut w kasie i banku, rozliczanie różnic kursowych wg metody FIFO Obsługa home banking, eksport płatności, import wyciągów bankowych Faktoring Przy wprowadzaniu opisów zdarzeń gospodarczych system powinien sugerować podpowiedzi opisów, budować słownik np. zakup paliwa, ubezpieczenia, wynajem biura Obsługa wielu walut, wielu kursów wymiany Wyliczanie różnic kursowych przy rozrachunkach Obsługa rejestru VAT wraz z wydrukiem rejestru VAT Wydruk deklaracji VAT Wydruk deklaracji podatkowych PIT Wydruk zestawienia obrotów i sald dla kont syntetycznych oraz analitycznych wg zdefiniowanej przez użytkownika szczegółowości wydruku Możliwość samodzielnego definiowania dowolnych raportów (np.. na potrzeby obsługi faktoringu) Automatyczne przy wydrukach samo-przerzucające się dane, zdefiniowane schematy przerzucania danych Analizy dotyczące rozliczeń płatności, faktur niezapłacone: w terminie i przeterminowane w podziale na okresy zapadalności Analizy dotyczące sprzedaży wg zadanego okresu, dotyczące indeksów/grup towarowych, kontrahentów/grup kontrahentów, z uwzględnieniem cech i atrybutów dokumentów i kartotek Analiza dotyczące stanów magazynowych wg atrybutów z kartoteki indeksu zawierające informację o aktualnym stanie magazynowym i ilościach i wartościach sprzedaży wg zadanego okresu Analiza dotyczące obrotów z kontrahentem wg atrybutów z kartoteki indeksu i dokumentu, prezentująca koszty przypisane do kontrahenta oraz aktualne rozrachunki Preferowane raporty analityczne w formie tabel przestawnych Wydruk bilansu i rachunku wyniku Wydruk potwierdzenia sald - możliwość drukowania potwierdzenia salda dla wszystkich lub wybranych kontrahentów oraz powyżej określonej kwoty Obsługa kompensat i cesji Możliwość częściowego rozliczenia wpłat i faktur Możliwość zdefiniowanie okresów zapadalności płatności powiązany z rejestrem VAT Obsługa procesu windykacji po przez wykaz kontrahentów i dokumentów podlegających windykacji, rejestracji działań windykacyjnych (telefony, spotkania, uzgodnienia), generowaniu i wydruk wezwań do zapłaty o minimum trzech stopniach: przypomnienie/prośba o zapłatę, wezwanie do zapłaty, wezwanie ostateczne przesądowe Możliwość naliczenia odsetek i wystawienia not odsetkowych dla dokumentów zapłaconych (rozliczonych) i niezapłaconych. Wysokość odsetek definiowania globalnie na kartoteke klienta

26

27

28

29

30

31 Uwagi

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami

WYKAZ FUNKCJONALNOŚCI Lp. OBSZAR WYMAGANIE OBOWIĄZKOWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami RAP.272.10.2014 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ FUNKCJNALNŚCI Lp. BSZAR WYMAGANIE BWIĄZKWE Zadanie 1 - Wdrożenie systemu zarządzania finansami 1 Zgodność z ustawami Zgodność z obowiązującymi w Polsce przepisami

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20

Specyfikacja projektu. dla firmy Zacisze S.A. Specyfikacja projektu. Strona 1/20 dla firmy Zacisze S.A. Strona 1/20 1 Wprowadzenie Specyfikacja opisuje prace, które będą podjęte przez firmę Zacisze S.A. i firmę wdrożeniową w celu realizacji projektu Automatyzacja procesów B2B w zakresie

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania Zintegrowany system zarządzania SFSQL 2011 ALFA STUDO - SOFTWARE-FREUS Wersja: stolarka otworowa (wer. 2011-10-16 ) Zawartość SYSTEM SFSQL SCHEMAT POGLĄDOWY... 4 Przykładowy obieg dokumentów stolarka otworowa...

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr zamówienia: DZP-0431-773/2010 /Załącznik nr 1 do umowy nr. z dn / SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIA LP WYMAGANIA PARAMETRY FUNKCJONALNE OPROGRAMOWA- NIA OFEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo