rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język Raporty Obsługa wielu okien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język 1.5.1 1.6 Raporty 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 Obsługa wielu okien"

Transkrypt

1 Lp rodzaj 1. Ogólne 1.2 System operacyjny 1.3 System bazodanowy 1.4 Elastyczność 1.5 Język Raporty Obsługa wielu okien 1.8 Integralność Obsługa makra 1.10 Obsługa komentarzy Interfejs Zarządzanie uprawnieniami Zgodność z przepisami 1.14 Wielowalutowość 1.15 Interfejsy wymiany

2 1.16 Bezpieczeństwo 2. Kartoteki 2.1 Kartoteka kontrahenta Indeks materiałowy 2.2.1

3 Jednostki miary 3. Sprzedaż Ogólne 3.2 Obsługa zestawów 3.3 Obsługa cenników Cena sprzedaży

4 3.5 Kontrola marży Formy płatności Obsługa rezerwacji Zamówienia sprzedaży Faktury sprzedaży Faktury korygujące Faktury zaliczkowe

5 3.12 Kontrola marży Stany magazynowe Numeracja faktur Dokumenty Budżetowanie 3.17 Kontrola należności Zakupy 4.1. Ogólne 4.2 Przyjęcie towaru Obsługa Projektów

6 Magazyny 6.1 Magazyny 6.2 Dokumenty Obsługa inwentaryzacji 6.4 Ceny zakupu 6.5 FIFO 7. CRM 7.1. Ogólne

7 Ogólne Działania handlowców B2B 8.1 Raporty Logowanie do strony Ceny Wymiana danych

8 Wymiana danych Należności 8.5 Historia 8.6 Bezpieczeństwo 8.7 Język 8.8 Ergonomia 8.9 Zarządzanie użytkownikami 8.10 Stany magazynowe 8.11 Indeks materiałowy Serwis 9.1 Rejestracja napraw Działania serwisowe

9 9.3 Zakres rejestracji danych 9.4 Wyszukiwanie 9.5 Import danych 9.6 obsługa maili 9.7 wydruki 10. Finanse i Księgowość Ogólne Plan kont Księgowanie Kasa i bank

10 Kasa i bank Rejestracja dokumentów 10.6 Wielowalutowość Rejestr VAT Deklaracje PIT 10.9 Raporty Rozrachunki Windykacja

11

12

13

14

15

16 możliwości wymagane od systemu w standardzie modyfikacja programowanie Środowisko pracy Windows Serwer 2012 oraz na stanowiskach Windows 7 i 8/8.1, MS SQL 2012 Możliwość modyfikacji systemu Możliwość zmiany interfejsu na język rosyjski (obsługa cyrylicy), angielski Możliwość tworzenia dokumentów w języku polskim, rosyjskim, angielskim Możliwość definiowania dodatkowych raportów Dostęp dla użytkowników w terenie (praca terminalowa) Możliwość definiowania dodatkowych szablonów wydruków dokumentów Możliwość modyfikowania szablonów wydruków dokumentów Wielowątkowość - system powinien umożliwiać obsługę wielu okien systemu jednocześnie, wielu raportów, analiz Dane o kontrahentach, towarach wprowadzane tylko raz i dostępne z każdego miejsca systemu Wspólna baza kontrahentów, towarów dla całego systemu Możliwość zdefiniowania makr w systemie analogicznie jak w programie MS Excel Możliwość wprowadzania dodatkowych komentarzy i opisów do każdego obiektu w systemie, np. dokumenty sprzedaży, magazynowe, kartoteki indeksów, kontrahentów, adresów, osób kontaktowych Użyteczny, przyjazny dla użytkownika i intuicyjny Możliwość eksportu danych do Excela z poziomu programu Możliwość definiowania i konfigurowania widoków w systemie (listy dokumentów, kartotek) po przez możliwość definiowania ilości, kolejności i szerokości kolumn, grupowania po dowolnych polach, sortowania i filtrowania po dowolnej kolumnie. Ustawienia przypisywane do użytkownika lub stanowiska (komputera) Możliwość definiowania i zapisywania widoków (raportów) w systemie na podstawie wybranych kolumn i filtrowania na podstawie danych zgromadzonych w systemie Rozbudowany system zarządzania uprawnieniami, wraz z prawem dostępu i edycji danych w systemie Definiowanie uprawnień do grup, przypisywanie użytkowników do grup. Użytkownicy dziedziczą uprawnienia z grupy, z możliwością wprowadzania indywidualnych zmian w zakresie uprawnień Obsługa blokady dostępności do cen zakupu i marży z dokładnością do grupy użytkowników i użytkowników System musi być zgodny z przepisami obowiązującymi w Polsce, w szczególności z ustawą o VAT i o rachunkowości. Obsługa systemu w PLN oraz obsługa wielowalutowości. Możliwość zdefiniowania interfejsów wymiany danych pomiędzy zewnętrznymi systemami np. systemy bankowe, Płatnik

17 Mechanizm automatycznego kopiowania danych i aktualnej wersji programu z ustawieniami konfiguracyjnymi Kartoteka kontrahenta powinna zawierać następujące pola: 1) Kod kontrahenta - alfa numeryczny minimum 30 znaków, możliwość edycji pola w dowolnym czasie. 2) Nazwa kontrahenta - alfa numeryczny minimum 100 znaków. 3) nazwa kontrahenta w języku rosyjskim (cyrylica), 4) Nazwa skrócona - alfa numeryczny minimum 50 znaków, 4) NIP, 5) Regon, 6) Dane teleadresowe w języku polskim i rosyjskim. 6) Dane rejestrowe: KRS i informacja gdzie jest prowadzony rejestr, 7) Przypisanie do grupy z której może dziedziczyć cechy 8) warunki płatności (sposób i termin) dla sprzedaży, 9) warunki płatności (sposób i termin) dla zakupu, 10) Przypisanie opiekuna, 11) Przypisanie handlowca, 13) Przypisanie do rejonu, 14) Możliwość zdefiniowania dodatkowych kategorii i pól opisowych dla kontrahenta (grupa, rodzaj, sektor, branża, zakres działalności, numer oddziału), 15) Oznaczenie kontrahenta jako nieaktywny, 16) Sposób wysyłki, 18) Adres internetowy, 19) Uwagi, 20) Możliwość oznaczenia kontrahenta znacznikami dowolnie definiowanymi. 20) Żródło pozyskania klienta Możliwość dołączenia plików w kartotece kontrahenta Rejestr adresów kontrahenta, kontrahent może posiadać wiele adresów: - ulica, numer domu - kod pocztowy, - miasto, - województwo, - Państwo, - telefon 1, telefon 2, fax, mail, - oznaczenie adresu jako archiwalny. - możliwość zdefiniowania dodatkowych pól dla adresu (np. godziny dostawy, numer sklepu) Możliwość takiego wyboru adresu, by pojawiał się na dokumentach w języku polskim, rosyjskim lub w obu na raz Rejestr osób kontaktowych u kontrahenta, możliwość wprowadzenie wielu osób kontaktowych dla kontrahenta: - Imię i Nazwisko, - Pole opis, - Stanowisko, - Rola, - mail, telefon 1, telefon 2, telefon kom., fax - przypisanie do adresu kontrahenta, - oznaczenie osoby jako archiwalnej, - login do sklepu internetowego, Obsługa kontrahentów korporacyjnych (grupy kapitałowej): - wskazanie spółki nadrzędnej (spółka matka) - powiązanie spółek należących do grupy kapitałowej (spółki córki) Obsługa rozrachunków kontrahentów korporacyjnych: - potwierdzenia salda dla każdej spółki osobno i zbiorcze dla spółki nadrzędnej - rozliczanie kompensat i cesji w ramach grupy kapitałowej Obsługa sprzedaży do kontrahenta korporacyjnego: - specyficzny wydruk faktury w uwzględnieniem danych ze spółki nadrzędnej, która jest płatnikiem oraz danych spółki "córki" która jest odbiorcą dostawy - uwzględnienie faktury w rejestrze VAT pod numerem NIP spółki, która jest odbiorcą dostawy. Obsługa limitów zadłużenia: przypisany limit globalny, przypisanie limitu dla należności przeterminowanych (zdefiniowanie wysokość limitu do wybranego okresy przeterminowania) Kartoteka towaru powinna zawierać następujące pola: 1) Kod pozycji - alfa numeryczny minimum 30 znaków, możliwość edycji pola w dowolnym czasie. 2) Nazwa pozycji - alfa numeryczny minimum 100 znaków, 3) Opis pozycji - alfa numeryczny minimum 300 znaków 4) Przypisanie do grupy towarowej z której może dziedziczyć cechy 5) Określenie rodzaju pozycji (usługa, pozycja magazynowa) 6) Jednostki miary - możliwość przypisania do towaru miar - sztuka, metr - kalkulator 7) Kod EAN 8) Waga brutto 9) Waga netto 10) Definiowalne kategorie: - Marka - wybór z definiowanego słownika, - Rodzaj produktu - wybór z definiowanego słownika, - Typ sprzętu - wybór z definiowanego słownika, 11) Możliwość zdefiniowania dodatkowych kategorii i pól opisowych dla pozycji (grupa, rodzaj, rok modelowy, warunki gwarancji, czas obowiązywania gwarancji, danych z kart katalogowych) 12) Oznaczenie indeksu jako archiwalny, Możliwość obsługi towaru o tej samej nazwie, ale óżnych dostawców (bez konieczności mnożenia indeksów)

18 Możliwość używania indeksu i nazwy towaru w języku polskim i rosyjskim lub obu na raz Mozliwość przyjęcia towaru w metrach sprzedaży w sztukach lub litrach Możliwość wprowadzenia i filtrowania po indeksie dostawcy Możliwość wydruku kartoteki indeksu, np. w formie karty katalogowej Możliwość rejestracji plików w kartotece indeksu Rejestracja zdjęć w kartotece indeksu, wymagane na potrzeby B2B Możliwość dowolnego filtrowania towarów, po każdym z pól Możliwość raportowania stanów zerowych Możliwość raportowania stanów towaru od określonego dostawcy Obsługa jednostek miary: definiowanie jednostek miary, określenia dokładności, przeliczników jednostek miary, definiowanie domyślnej jednostki sprzedaży, magazynowej, zakupu Możliwość obsługi projektów (1 zlecenie sprzedaży = 1 projekt) Możliwość zamieszczenia w ZS/Projekcie informacji o warunkach, cenach, terminach, budżecie projektu i kalkulacjach Zestaw to wirtualna pozycja magazynowa, która składa się z wielu elementów, które są pozycjami magazynowymi. Przykład: Zestaw ABC składa się z: elementu A - 1 szt., elementu B - 4 szt., elementu C - 1 szt., elementu D - 1szt. Elementy A, B, C, D są indeksami, które mogą być sprzedawane niezależnie i posiadają własną kartotekę indeksu. Zestaw jest definiowany jako skład wielu elementów, ilość elementu w zestawie jest dowolna. Zestaw posiada własną cenę sprzedaż i nie jest to suma cen sprzedaży wynikająca z dodanie cen elementów. Zestaw nie posiada stanu magazynowego (ale może posiadać, jeżeli jest zakupiony jako zestaw). Na liście dostępnych produktów oczekiwana jest informacja o ilości zestawów jaka jest dostępna do sprzedaży uwzględniając aktualne stany magazynowe i wymagane elementy do jego skompletowania. Każdy indeks musi posiadać wiele cen sprzedaży, wyrażonych w wartości netto i brutto oraz w zdefiniowanych walutach. Ceny sprzedaży indeksów mogą być wyrażane jako upust procentowy od innej ceny sprzedaży Definicja cen może być związana z wskazanym indeksem i z grupą produktów. Indeksy w danej grupie muszą dziedziczyć cech grupy. Dla wskazanej grupy towarowej i indeksu mogą być definiowane warunki specjalne, które obowiązują w określonym czasie. Warunki specjalne mogą być określone jako cena specjalna, upust kwotowy od wskazanej cen sprzedaży, upust procentowy od wskazanej ceny sprzedaży Na wybrane grupy towarowe i indeksy mogą być definiowane cenniki specjalne (promocje) które obowiązują dla wskazanych grup kontrahentów i kontrahentów. Przypisanie kontrahentów i grup kontrahentów do cen sprzedaży: wybrany kontrahent lub grupa kontrahentów będzie miała przypisane ceny sprzedaży wynikające ze wskazania określonej ceny sprzedaży dla grupy indeksów i dla danego indeksu. Cena sprzedaży pozycji na ZS/FS (Zamówienie Sprzedaży (Projekt)/ Faktura Sprzedaży) wnika z przypisanej ceny sprzedaży indeksu do kontrahenta oraz rabatów

19 Kontrola marży przy wystawianiu dokumentu zamówienia lub faktury. System powinien kontrolować wysokość marży. Wysokość oczekiwanej marży jest związana z indeksem. W zależności od uprawnień użytkownika powinien się wyświetlać komunikat z ostrzeżeniem lub blokada zatwierdzenia dokumentu. Możliwość zdefiniowania dowolnych form płatności z możliwością przypisania hierarchii Obsługa płatności typu: 30 dni od końca miesiąca w którym była dostawa lub był wystawiony dokument. Obsługa zaliczek i przedpłat (z możliwością przypisania ich do zlecenia sprzedaży/projektu) Zaliczka automatycznie winna obniżać wartość FV Możliwość edycji formy płatności i terminu płatności na dokumentach sprzedaży Możliwość wprowadzenia wielu form płatności (płatności mieszane) na dokumentach sprzedaży (harmonogram płatności) Obsługa rezerwacji stanów magazynowych przez wprowadzenie ZS lub innego dokumentu który będzie rezerwował stan magazynowy Możliwość sprawdzenia przez użytkownika kto dokonał rezerwacji i do jakiego zamówienia / projektu, Możliwość zdjęcia rezerwacji Możliwość rejestracji ZS oraz wygenerowania faktury sprzedaży na podstawie ZS. Możliwość częściowej realizacji ZS (np. przy braku dostępnych stanów magazynowych) Możliwość zaciągania zleceń sprzedaży (projektów) z CRM Możliwość skonfigurowania ZS które nie będzie rezerwować stanów magazynowych Możliwość wystawienia faktur sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Możliwość wystawienia FV w języku rosyjskim, angielskim Wydruk FS/FSK z informacją DUPLIKAT FAKTURY z możliwością wyboru daty duplikatu. Wybrana data również ma się drukować na fakturze. Możliwość wystawienia/wydrukowania faktury PRO FORMA w celu dokonania wpłaty należności. Faktura PRO Forma może być zmieniona na Fakturę VAT dziedzicząc pozycje i wartości, wywołując skutek magazynowy Możliwość wystawienia e-faktury Możliwość drukowania wszystkich dokumentu bezpośrednio do plików pdf. Raport/zestawienie ułatwiający weryfikację czy faktura korygująca została poprawnie wystawiona. Raport powinien zawierać informację: - numer faktury źródłowej - nr faktury korygującej - kod produkty - nazwa produktu - jednostka miary - ilość przed korektą - ilość po korekcie - ilość zwróconą (różnica pomiędzy ilością przez i po korekcie) - cena jednostkowa przed korektą - cena jednostkowa po korekcie - wartość korekty (różnica w wartości przed i po korekcie) Możliwość wystawiania faktur korygujących do FS Możliwość wystawiania faktur korygujących do korekt (jedna FS może być wielokrotnie korygowana - ta sama pozycja i te same wartości np.cena sprzedaży) Możliwość korygowania zestawów oraz składników zestawów Możliwość skorygowania fakturą korygującą każdej informacji zawartej na FS źródłowej System powinien obsługiwać faktury zaliczkowe, uwzględniając płatności częściowe (w kilku transzach i w różnych terminach) oraz realizację częściową dostaw

20 System powinien kontrolować wysokość marży. Wysokość oczekiwanej marży jest zdefiniowana w kartotece indeksem lub w grupie indeksów. W zależności od uprawnień użytkownika powinien się wyświetlać komunikat z ostrzeżeniem lub blokada zatwierdzenia dokumentu Możliwośc przypisywania marż do pozycji dokumentu System może pozwalać na sprzedaż poniżej stanów magazynowych o ile towar jest na magazynie fizycznie ale brak jeszcze FV zakupowej (możliwość przyjęcia PZ bez wartości) Wyświetlanie stanów magazynowych z uwzględnieniem ilości zarezerwowanych, ilości dostępnych Dostęp do stanów magazynowych wg uprawnień Wystawienie dokumentów wpływa na stany magazynowe, bez konieczności ich zatwierdzania/księgowania - mozliwość zastosowania automatycznego skutku magazynowego Możliwość anulowania wystawionych dokumentów - numer dokumentu anulowanego wraca do puli numerów do wykorzystania (Obsługa wolnych w numerów faktur) Możliwość stosowania różnej numeracji dla handloca, oddziału, typu dokumentu sprzedaży Możliwość definiowania symboli dokumentów i numerów z uwzględnieniem: typu dokumentu, symbolu, roku, miesiąca, Prawidłowe drukowanie dokumentów w przypadku zmiany danych kontrahenta (zapamiętywanie danych historycznych) Możliwość kopiowania dokumentów Planowanie sprzedaży na klienta Przy wystawianiu ZS/FS system powinien wyświetlać informację o aktualnym stanie należności, w podziale na płatności bieżące i przeterminowane. Przeterminowane w podziale na okresy zapadalności Obsługa wiekowania należności Mozliwość złożenia zamówienia do dostawcy Przyjęcie towaru w walucie zdefiniowanej w systemie, przeliczonej po określonym kursie Możliwość doliczania do wartości towaru kosztów transportu, ubezpieczenia i SAD, inne Obsługa transakcji WDT i importu Przyjęcie towaru na podstawie dokumentu (aktualizacja stanów magazynowych) w statusie który umożliwia poprawę i edycję dokumentu (bufor) Możliwość powiązania FV kosztowych z obsługą reklamacji - mechanizm alertujący, że do dostawcy może być wstrzymana płatność z powodu reklamacji od klienta dotyczącej tego dostawcy Zlecenie sprzedaży = Projekt. Możliwośc przypisania faktur kosztowych (zakupowych, usługowych) do projektu (zlecenia sprzedaży) Przy zakładaniu prjektu/zlecenia sprzedaży mozliwość sprawdzenia stanu rozrachunków z kontrahentem Możliwość wprowadzania wszelkiech faktur kosztowych z oznaczeniem pod jaki projekt lub bezprojektowe Raportowanie rentowności projektu/zlecenia sprzedaży jako różnica między fakturami sprzedaży do projektu a dokumentwami kosztowymi pzypisanymi do projektu

21 Obsługa zamówień do dostawcy - pilnowanie terminów dostawy - raport o zbliżających się terminach dostawy, raport o przeterminowanych niezrealizowanych dostawach Możliwość opisu FV kosztowej - słowniki - rodzaj kosztu, jakiego projektu dotyczy Możliwość wprowadzania kosztów nieprzypisanych do projektu - delegacje, diety, kilometrówka lub przypisanie kosztu do wielu projektów z możliwością podziału kosztu (wnagrodzenia, materiały wspólne, delegacje, koszty transportu) Możliwość wprowadzania FV kosztowych jako koszty pozyskania kontraktu (kilometrówka, delegacje, zlecenia na wykonanie technologii) z mozliwością przypięcia ich pod projekt Możliwość raportowania wszelkich dokumentów przypisanych do projektu Mozliwość filtrowania kosztów jako przedsprzedażowe i projektowe Możliwość automatycznego aktywowania projektu z chwilą rejestracji wpłaty zaliczki na projekt Możliwość ustalania daty rozpoczęcia projektu (zależnie od daty wpłat zaliczki lub innych zdarzeń) Możliwość raportowania projektów otwartych i zamkniętych (zrealizowanych lub w trakcie realizacji) Możliwość harmonogramowania realizacji projektu Możliwość podłączenia pod projekt/zlecenie sprzedaży formatek z informacjami: warunki projektu, terminy płatności, terminy dostaw, integracja z rozrachunkami z kontrahentem) Raportowania projektów Obsługa wielu magazynów (bilansowych i pozabilansowych) Rejestracja ruchów magazynowych przez rejestracje dokumentów magazynowych: PZ, WZ, MM, PW, RW Możliwość rejestracji dokumentów magazynowych przy wykorzystaniu czytników kodów kreskowych (kolektorów): kody EAN i numery seryjne Wydruk dokumentów wg zdefiniowanego szablonu Możliwość definiowania symboli dokumentów i numerów z uwzględnieniem: typu dokumentu, symbolu, roku, miesiąca Możliwość wprowadzania na dokumentach dodatkowych informacji o priorytecie wysyłki, terminie realizacji, innych uwagach w formie opisu Obsługa wypożyczania sprzętu Lista dokumentów do obsługi (realizacji) z uwzględnieniem priorytetów i terminów wysyłki/realizacji Dostęp do stanów magazynowych wg uprawnień Obsługa inwentaryzacji magazynów w dowolnym czasie i dla dowolnego indeksu, grupy indeksów, dla dowolnego magazynu Blokada dostępności do cen zakupu i marży Obsługa rozchodów magazynowych metodą FIFO, LIFO Wspólna baza kontrahentów Możliwość wprowadzania kontrahentów z poziomu CRM do całego systemu Możliwość definiowania źródeł pozyskania klienta (słownik) Możliwość definiowania kontrahenta - klient/dostawca

22 Historia kontaktów z dostawcą z możliwością wydruku (obroty, towary, spory, reklamacje) Możliwość oznakowania kontrahenta jako potencjalny/aktywny/nieaktywny wg dowolnie definiowanych kryteriów Planowanie zadań do realizacji przez pracowników w terenie Rejestracja zadań zrealizowanych oraz planowanie kolejnych zadań Możliwość przypisania do handlowca planu sprzedaży na miesiąc/kwartał/rok Możliwość bieżącej kontroli poziomu realizacji planu na podstawie wystawionych faktur sprzedaży Możliwość stworzenia oferty wg dowolnego wzoru Możliwośc załączenia plików do procesu sprzedaży (kolejne wersje oferty, zdjęcia, rysunki techniczne) Możliwość określenia szans sprzedaży wraz z możliwością dowolnej konfiguracji etapów procesu sprzedaży Możliwość nadawania priorytetów dla procesów sprzedaży Rejestracja Umów, ZS i FS Możliwość przypisania dodatkowego rabatu do zarejestrowanego ZS/FS w wysokości zgodnie z definiowanymi uprawnieniami Dostęp do aktualnych stanów magazynowych i warunków specjalnych (promocje, produkty demo) Blokada możliwości wprowadzania i edycji danych w kartotece kontrahenta (dodawanie adresów, osób kontaktowych, itp.) Możliwość blokady dostępu do cen zakupu i marży Obsługa przez przeglądarkę internetową (Safari, Chrom, IE, Opera, Mozilla Firefox) Obsługa z tabletów Dostęp, podgląd stanów magazynowych Możliwość przypisania towarów w CRM i dziedziczenia ich na ZS Rejestracja informacji o posiadanych towarach przez klienta Raporty: wizyty zrealizowane, zarejestrowane ZS/FS, stany magazynowe klienta (posiadane towary) Dostęp do raportu/danych o zrealizowanej sprzedaży dla swoich klientów Raporty analityczne dla dyrektora handlowego z realizacji zadań wykonywanych przez handlowców. Preferowana forma raportów to tabele przestawne Dostęp do strony B2B jest możliwy jedynie po zalogowaniu się przez użytkownika, który wcześniej został autoryzowany przez pracowników firmy. Zalogowany użytkownik ma dostęp tylko do danych firmy do której został przypisany. Jedna firma może mieć wielu użytkowników Mozliwość śledzenia statystyk - odwiedziny, ilość logowań danego zarejestrowanego użytkownika z przypisaniem firmy/kontrahenta Na liście produktów są wyświetlane ceny detaliczne. Po wyborze pozycji i wprowadzeniu ilości jest wyświetlana cena dla zalogowanego klienta i dla podanej ilości. Możliwość niewyświetlania cen Zalogowany użytkownik może złożyć zamówienie na wycenę Zalogowany użytkownik może złożyć zamówienie na dostawę Możliwość przesyłania zapytań

23 Zalogowany użytkownik może złożyć zamówienie. Ceny i inne warunki dopiero po ustaleniach handlowych Automatyprzesyłające informacje o działaniach klientów na platformie B2B via mail Pilnowanie terminów realizacji zadań Możliwość przesyłania informacji zwrotnych do klienta o statusie dokumentów Możliwość przechowywania w katalogach dokumentów do odbioru przez klienta/dostawcę (powiadamianie via mail o konieczności odbioru dokumentu) Zalogowany użytkonik powinien móc sprawdzić - stan swojego projektu,,dokumentację projektową, warunki kontraktowe, załązniki do umów Możliwość zakładania katalogów dla dokumentów wymienianych z kontrahentem wraz z mozliwością akceptacji, statusami, opisami, pilnowaniem terminów Możliwość dołączania dowolnych aktywnych formatek do dokumentów - np.. Warunkiem płatności za towar od dostawcy jest potwierdzenie w systemie odbioru usługi/towaru pod względem ilościowym i jakościowym Możliwość zgłoszenia reklamacji z mozliwością potwierdzenia przyjęcia reklamacji i określania statusu System powiadomień użytkownika o braku akceptacji dokumentu lub wiadomości Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do aktualnego stan nierozliczonych faktur Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do historii transakcji: zamówień, faktur sprzedaży, korekt, wpłat i rozliczeń Portal B2B musi być bezpieczny, odporny na ataki i włamania Możliwośc zmiany języka interfej,su na rosyjski (cyrylica) Interfejs strony musi być funkcjonalny, przejrzysty, intuicyjny i łatwy w obsłudze Program musi posiadać funkcjonalności przeznaczoną do zarządzaniu użytkownikami, zakładanie konta, resetowanie hasła, blokowanie dostępu Klient ma mieć możliwość wprowadzania informacji o posiadanych towarach na stanie Na stronie B2B wyświetlają się tylko produkty które są oznaczone informacją "dostępne w B2B" Możliwość zapisania zdjęć i kart katalogowych dla indeksów Rejestracja urządzeń przekazanych do naprawy. Identyfikacja faktury sprzedaży na podstawie numerów seryjnych urządzenia. Obsługa działań serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych Możliwość przypisania zlecenia na montaż/uruchomienie/dostawę do obsługującego Rejestracja działań serwisowych Planowanie działań serwisowych z możliwością przypisania do zasobu Obsługa magazynu części zamiennych Możliwość raportowania kosztów napraw na klienta lub projekt Kalendarz działań,alerty przypominające Możliwość nadawania priorytetów dla zadań Możliwość dowolnego delegowania zadań

24 Zakres danych rejestrowanych na zgłoszeniu serwisowym: - Realizujący definiowany słownik - Data Przyjęcia możliwość wpisania daty z klawiatury dotyczy wszystkich pól typu data w systemie - Numer zlecenia numer nadawany automatycznie - Zlecający lista kontrahentów - Numer zlecenia klienta pole tekstowe - Właściciel ople opisowe zawierające informację o kliencie końcowym - Numer telefonu komórkowego pole do wprowadzenie nr telefonu, na który będzie można wysłać SMS - Numer telefonu pole tekstowe - Adres mail pole z adresem mail na który będzie można wysłać maila - Numer listu przewozowego przychodzącego pole tekstowe - Typ naprawy definiowalny słownik - Numer karty gwarancyjnej - wprowadzany przy użyciu czytnik kodów kreskowych, z możliwością wprowadzenia numeru z klawiatury. Pole alfanumeryczne. - Marka słownik z indeksu towarowego - Numer seryjny. Numer/nazwa projektu. Po wprowadzeniu numeru/nazwy projektu ma się uzupełnić pola z numerem faktury sprzedaży, datą faktury i nazwą kontrahenta do którego towar został sprzedany. - Produkt nazwa produktu zidentyfikowana po podstawie numeru seryjnego. W przypadku braku identyfikacji po nr seryjnym możliwość uzupełnienie Możliwość wyszukiwania z klawiatury zleceń - Ilość serwisowych - domyślnie po 1 dowolnym - Data zakupu polu/polach data zakupu towaru przez klienta końcowego (na podstawie Import danych z pliku txt z informacjami o naprawach serwisowych wykonanych przez zewnętrzny serwis. Blokada edycji danych dla zleceń serwisowych ze statusem Wysłane. Współpraca z B2B Przy zmianie statusu naprawy serwisowej na Wysłane automatyczne wysyłanie maili lub SMS z informacją o zakończeniu naprawy i wysłaniu towaru.współpraca zb2b Wydruk potwierdzenia przyjęcia sprzętu do naprawy, wymagane informacje na wydruku: - Data Przyjęcia - Numer zlecenia - Właściciel - Numer telefonu komórkowego - Adres mail - Typ naprawy - Numer karty gwarancyjnej - Marka - Numer seryjny - Produkt nazwa produktu - Ilość - Stan sprzętu - Opakowanie - Opis naprawy opis planowanej naprawy, warunki naprawy Mozliwość pracy zdalnej poprzez terminal Możliwość dowolnego,ukladania kolejności kolumn nawidokach i raportach Możliwość zdefiniowania planu kont zbudowanego z syntetyki (3 znaki) orazmin 4 poziomów analitycznych, każdy poziom analityki powinien umożliwiać zdefiniowanie 5 znakowego symbolu analityki Możliwość obsługi kont kosztowych w układzie 4 lub 4 i 5 Możliwość zdefiniowania nowego planu kont co roku przez skopiowanie z poprzedniego lub utworzenie nowego planu kont Obsługa kont wynikowych, bilansowych i pozabilansowych Możliwość przenoszenia sald kont na nowy rok Księgowanie dokumentów z możliwością poprawy dekretacji lub jej usunięcia i ponownego zaksięgowania do czasu ostatecznego zaksięgowania i zamknięcia okresu Możliwość generowanie zestawień i raportów z uwzględnieniem dokumentów wstępnie zaksięgowanych (czyli takich które można jeszcze poprawiać i edytować - zadekretowanych) - bufor Wbudowany mechanizm automatycznego księgowania dokumentów i zapisów na podstawie zdefiniowanych schematów księgowych. Obsługa wielu kas, wraz z wydrukami dokumentów KP, KW i raportów kasowych Obsługa wielu rachunków bankowych, również walutowych Obsługa rachunków kredytowych, mozliwośc otwierania wielu kont

25 Obsługa walut w kasie i banku, rozliczanie różnic kursowych wg metody FIFO Obsługa home banking, eksport płatności, import wyciągów bankowych Faktoring Przy wprowadzaniu opisów zdarzeń gospodarczych system powinien sugerować podpowiedzi opisów, budować słownik np. zakup paliwa, ubezpieczenia, wynajem biura Obsługa wielu walut, wielu kursów wymiany Wyliczanie różnic kursowych przy rozrachunkach Obsługa rejestru VAT wraz z wydrukiem rejestru VAT Wydruk deklaracji VAT Wydruk deklaracji podatkowych PIT Wydruk zestawienia obrotów i sald dla kont syntetycznych oraz analitycznych wg zdefiniowanej przez użytkownika szczegółowości wydruku Możliwość samodzielnego definiowania dowolnych raportów (np.. na potrzeby obsługi faktoringu) Automatyczne przy wydrukach samo-przerzucające się dane, zdefiniowane schematy przerzucania danych Analizy dotyczące rozliczeń płatności, faktur niezapłacone: w terminie i przeterminowane w podziale na okresy zapadalności Analizy dotyczące sprzedaży wg zadanego okresu, dotyczące indeksów/grup towarowych, kontrahentów/grup kontrahentów, z uwzględnieniem cech i atrybutów dokumentów i kartotek Analiza dotyczące stanów magazynowych wg atrybutów z kartoteki indeksu zawierające informację o aktualnym stanie magazynowym i ilościach i wartościach sprzedaży wg zadanego okresu Analiza dotyczące obrotów z kontrahentem wg atrybutów z kartoteki indeksu i dokumentu, prezentująca koszty przypisane do kontrahenta oraz aktualne rozrachunki Preferowane raporty analityczne w formie tabel przestawnych Wydruk bilansu i rachunku wyniku Wydruk potwierdzenia sald - możliwość drukowania potwierdzenia salda dla wszystkich lub wybranych kontrahentów oraz powyżej określonej kwoty Obsługa kompensat i cesji Możliwość częściowego rozliczenia wpłat i faktur Możliwość zdefiniowanie okresów zapadalności płatności powiązany z rejestrem VAT Obsługa procesu windykacji po przez wykaz kontrahentów i dokumentów podlegających windykacji, rejestracji działań windykacyjnych (telefony, spotkania, uzgodnienia), generowaniu i wydruk wezwań do zapłaty o minimum trzech stopniach: przypomnienie/prośba o zapłatę, wezwanie do zapłaty, wezwanie ostateczne przesądowe Możliwość naliczenia odsetek i wystawienia not odsetkowych dla dokumentów zapłaconych (rozliczonych) i niezapłaconych. Wysokość odsetek definiowania globalnie na kartoteke klienta

26

27

28

29

30

31 Uwagi

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5. Kolumna

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

1 of 7 2013-09-06 20:58

1 of 7 2013-09-06 20:58 1 of 7 2013-09-06 20:58 Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Moduł/Funkcja PRO BIZNES MAX Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA STANDARD Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5.

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0

RAKSSQL Sprzedaż - porównanie wersji Wersja dokumentu: 1.0 RAKSSQL Sprzedaż Podstawowe różnice funkcjonalne Start Standard Pro Ewidencja sprzedaży Dokumenty sprzedaży Faktura VAT, Paragon, (FV, PA) Faktura exportowa, Wewnątrz wspólnotowa Faktura VAT WDT (FE, WDT)

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

WF-Mag BIZNES - program magazynowy

WF-Mag BIZNES - program magazynowy WF-Mag BIZNES to program magazynowy przeznaczony dla kilkunastoosobowych, małych firm, które wymagają obsługi wielu magazynów reprezentujących oddziały firmy, filie lub punkty sprzedaży detalicznej. W

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany

Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany Zmiana w wersji 4.0.0.2 z dnia 19.12.2014 - dodano inwentaryzacje (od wersji Pro+) - dodano wydruk pustego arkusza spisu z natury (od wersji Pro+) - dodano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima?

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima? Tematy szkoleń: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa... 2 Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa...

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Część I. Czemu nie. :)

Część I. Czemu nie. :) Część I Fakturowanie i księgowanie pod Linuksem?? Czemu nie. :) Autor Cyryl Sochacki QFaktury GPL to całkowicie darmowy i wszechstronny system fakturujący pracujący pod kontrolą systemu Linuks. Umożliwia

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP

ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP Gorlice 28.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP Ogłoszone przez F.P.H.U. ARPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 38-300 Gorlice ul. Dukielska 83m NIP: 738 214 51 02 KRS: 0000444908

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA PRO

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA PRO POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA PRO Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5. 35 magazynów.

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji

Okno główne programu. 1. Zlecenia. W systemie wprowadza się zlecenia: Remontowe Serwisowe Usługowe Kompletacji Programu SERWIS XL przeznaczony jest do ewidencji i rozliczenia prowadzonej działalności serwisowej, usługowej oraz produkcyjnej. Pozwala na prowadzenie ewidencji napraw sprzętu przyjmowanego do serwisu,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgowość w programie Comarch ERP Optima?

Jak prowadzić księgowość w programie Comarch ERP Optima? Jak prowadzić księgowość w programie Comarch ERP Optima? Tematy szkoleń: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa... 2 Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL BIURA KSIĘGOWEGO Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 5 2 Logowanie do systemu:... 6 3 Panel administracyjny... 8

Bardziej szczegółowo

Różnice Corax ->MiniCorax

Różnice Corax ->MiniCorax Różnice Corax ->MiniCorax Poniżej przedstawiamy listę funkcjonalności, których MiniCorax nie będzie posiadał w stosunku do Coraxa 1. Podstawowe cechy MiniCoraxa a) Pakiet podstawowy zawiera tylko 1 stanowisko

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji. Lista zmian programu SOGA Zmiany w wersji 1.25 - poprawiono zapamiętywanie magazynu po zapisaniu konfiguracji schematów rozchodów dla imprez, - poprawiono rozliczanie imprez poprzez dokumenty kasowe, -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt

Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 1.1 MAPA STRON APLIKACJI... 3 2 FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI DLA KLIENTA... 4 2.1 LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI... 4 2.2 MÓJ PROFIL...

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel.

Moduł Handel. Program do handlu. Ergonomia systemu enova. Ergonomia modułu Handel. Wydajność. Powiązania systemowe. Faktury w module Handel. Moduł Handel Program do handlu Koncepcja funkcjonalności zawarta pod pojęciem Handel została w systemie enova oparta o wykorzysta Ergonomia systemu enova Istotną kwestią we wszystkich systemach jest szybkość

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja wstępna systemu ISOF

Parametryzacja wstępna systemu ISOF HEUTHES Sp. z O.O. ul. Koński Jar 8/30 02-785 Warszawa marketing@isof.pl www.isof.pl Adres do korespondencji: ul. Metalowa 6 70-744 Szczecin Tel./fax: (+48 91) 460 89 74 KRS 0000184163, Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo