! ważne zagadnienia. Zwracaj szczególną uwagę na: np. przykłady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! ważne zagadnienia. Zwracaj szczególną uwagę na: np. przykłady"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ III organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe Zwracaj szczególną uwagę na:! ważne zagadnienia np. przykłady W tej części dowiesz się o: wymaganiach dla budynków i pomieszczeń pracy zasadach poruszania się na terenie zakładu transporcie wewnątrzzakładowym wymaganiach bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych pracach szczególnie niebezpiecznych organizacji pracy administracyjno- biurowej

2 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy Pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Pracodawca jest obowiązany również utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy Dział II i III rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera przepisy dotyczące organizacji budynków, w których znajdują się zakłady pracy oraz pomieszczenia, w których wykonywana jest praca przez pracowników 2

3 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy Bardzo istotne dla określenia spełnienia przez dane pomieszczenie wymogów bhp jest rozróżnienie pomieszczeń pracy na takie, w których pracownik w ciągu doby pracuje stale lub też tylko czasowo. POMIESZCZENIE PRACY STAŁEJ to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny CZASOWEJ to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin 3

4 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ Pomieszczenia pracy muszą mieć następującą wysokość: 3m jeżeli nie występują czynniki szkodliwe 3,3 m jeżeli występują czynniki szkodliwe W pomieszczeniu czasowej pracy wysokość nie może być mniejsza niż: 2,2 m w świetle jeśli nie występują czynniki szkodliwe 2,5 m w świetle jeśli występują czynniki szkodliwe 4

5 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy OŚWIETLENIE Natężenie światła w zależności od wykonywanych czynności może wynosić od 200 do 1500 luksów, co jest uzależnione stopniem precyzji i szczegółowości pracy na określonym stanowisku pracy. miejsce/rodzaj pracy natężenie oświetlenia [lx] miejsce/rodzaj pracy natężenie oświetlenia [lx] spawanie 300 sale konferencyjne 500 montaż zgrubny 200 praca przy komputerze 500 montaż średni 300 recepcje, kopiowanie dokumentów 300 montaż dokładny 500 archiwa 200 montaż precyzyjny 750 kreślenie 750 5

6 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy OŚWIETLENIE Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne - zgodnie z normą PN-EN :2012 "Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Miejsca OŚWIETLENIE pracy we wnętrzach", wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia dla stanowisk pracy w biurze w biurach wynosi: 500 lx - pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury, czytanie, przetwarzania danych, stanowiska komputerowe, pokoje spotkań, sale konferencyjne. 300 lx - recepcje, segregowanie dokumentów, kopiowanie. 200 lx - archiwa, magazyny. Ponadto szyby w oknach i świetlikach powinny być czyste oraz przepuszczać dostateczną ilość światła oraz powinny być wyposażone w urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska

7 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy TEMPERATURA praca lekka, pomieszczenia biurowe + 18 C praca średnio ciężka + 14 C magazyn bez stałej obsługi + 5 C + 5C Przepisy bhp nie określają górnej, maksymalnej temperatury pracy, a jedynie minimalną temperaturę w pomieszczeniach 7

8 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy WENTYLACJA W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczenia, bilansu ciepła, wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. 8

9 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy WENTYLACJA Wentylacja w pokoju biurowym powinna zapewniać co najmniej 0,5-krotną wymianę powietrza na godzinę (pod warunkiem, iż przestrzegany jest zakaz palenia). Najczęściej wystarcza w tym celu sprawna wentylacja naturalna, czyli grawitacyjna. Jeżeli jednak jest ona niewystarczająca, konieczne jest zainstalowanie wyciągu mechanicznego włączanego okresowo według potrzeb. 9

10 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy WENTYLACJA W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji. 10

11 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE Pracodawca musi zapewnić pracownikom dostęp do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych w zakładzie pracy, które będą zgodne z przepisami prawa. SZATNIE szatnie podstawowe szatnie odzieży własnej szatnie odzieży + roboczej 5 C i ochronnej szatnie przepustowe min. 0,5 m 2 na pracownika min. 0,3 m 2 na pracownika 11

12 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE UMYWALNIE Wyposażenie umywalni: 1 umywalka na 10 pracowników najliczniejszej zmiany 1 na 5 pracowników przy pracach brudzących i w kontakcie z substancjami szkodliwymi lub zakaźnymi 12

13 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE POMIESZCZENIA NATRYSKOWE Pomieszczenia natryskowe : lub 1 kabina na 8 pracowników na najliczniejszej zmianie 1 na 5 pracowników, gdy istnieje możliwość zatrucia lub skażenia 13

14 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE USTĘPY Ustępy powinny być w odległości 75 m od stanowiska pracy (do 125 m od toalety - dotyczy na zewnątrz pomieszczeń) w ilości co najmniej: 1 miska ustępowa i 1 pisuar na 30 mężczyzn 1 miska ustępowa na 20 kobiet 14

15 Wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE JADALNIE Pracodawca zatrudniający min. 20 pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pracownikom pomieszczenie do spożywania posiłków. 1,1 m 2 na pracownika spożywającego posiłek, łącznie nie mniej niż 8 m 2 15

16 CZĘŚĆ III organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe Zwracaj szczególną uwagę na:! ważne zagadnienia np. przykłady W tej części dowiesz się o: wymaganiach dla budynków i pomieszczeń pracy zasadach poruszania się na terenie zakładu transporcie wewnątrzzakładowym wymaganiach bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych pracach szczególnie niebezpiecznych organizacji pracy administracyjno- biurowej 16

17 Zasady poruszania się na terenie zakładu Oprócz bezpiecznych pomieszczeń pracy pracodawca musi zapewnić również możliwość bezpiecznego przemieszczania się na terenie zakładu. Tam gdzie w zakładzie pracy jednocześnie pracują, poruszają się ludzie i jeżdżą maszyny, samochody czy wózki jezdniowe innymi słowy tam gdzie funkcjonuje transport wewnątrzzakładowy nie trudno o wypadek. W takim miejscu konieczne jest odpowiednie zorganizowanie ruchu wewnątrzzakładowego. 17

18 Zasady poruszania się na terenie zakładu Na pracodawcy ciąży obowiązek opracowania zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych na podstawie ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W zasadach ruchu pracodawca określa maksymalne prędkości środków transportu i komunikacji na drogach wewnątrzzakładowych oraz w pomieszczeniach zakładu pracy, które są uzależnione od szerokości dróg, natężenia ruchu, widoczności itp. Drogi te powinny być oznakowane znakami drogowymi zgodnymi z przepisami prawa o ruchu drogowym. np. 12 Stefy logistyczne Wewnątrz hal 8 30 Drogi zewnętrzne 18

19 Zasady poruszania się na terenie zakładu Pracodawca opracowując zasady ruchu drogowego na drogach wewnątrzzakładowych i w obiektach zobowiązany jest: określić rodzaje środków transportu (wraz z transportowanymi ładunkami) poruszających się po terenie zakładu i wewnątrz poszczególnych pomieszczeń wynikające z potrzeba technologicznych i logistycznych zakładu; określić potrzeby ruchu osób pieszych i wykonywane przez nich czynności w pobliżu dróg; określić wymagania przeciwpożarowe i ewakuacyjne obejmujące poszczególne obiekty zakładu i teren zewnętrzny; przeanalizować szerokości i stan techniczny dróg, natężenie ruchu, szerokość i wysokości wjazdów do obiektów, warunki widoczności itp. 19

20 Zasady poruszania się na terenie zakładu Drogi i przejścia powinny mieć wymiary i jakość nawierzchni odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków Miejsca na przejściach zagrażające potknięciem się (np.: progi), uderzeniem się (np.: zbyt niskie przejście) lub upadkiem (np.: przy różnicy poziomów podłóg połączonych stopniem) powinny być oznakowane barwami bezpieczeństwa np.: żółto- czarne pasy. Dojście do stanowisk pracy: powinno być bezpieczne i dogodne o wysokości min. 2 m powinno być dostosowane do potrzeb pracowników niepełnosprawnych w przypadku ich zatrudniania przejścia między maszynami, urządzeniami przeznaczone do ich obsługi powinno mieć szerokości min. 0,75 m, a przy ruchu dwukierunkowym min. 1 m 20

21 Zasady poruszania się na terenie zakładu Na drogach transportowych i magazynowych nie powinny występować progi ani stopnie, a w przypadku zróżnicowania poziomów podłogi różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu max. 8% Drogi transportowe: powinny zapewniać dobrą widoczność i łatwość pokonywania zakrętów, nie powinny mieć pochyłości, spadzistych ramp, przewężeń, niskich stropów Szerokość dróg uwarunkowana jest przede wszystkim: parametrami obiektu parametrami środka transportu lub ładunku liczbą pasm ruchów istnieniem ruchu pieszego Wyznacza się je według następującego schematu 21

22 Zasady poruszania się na terenie zakładu minimalna szerokość drogi ruch jednokierunkowy ruch dwukierunkowy przeznaczenie drogi dla bezsilnikowych środków transportu dla silnikowych środków transportu dla ruchu pieszego b = a dla środków transportu dla środków transportu i ruchu pieszego b = a + 60 b = a+ 60 b = a + 90 b = a dla ruchu pieszego b = 2a dla środków transportu dla środków transportu i ruchu pieszego b = 2a + 90 b = 2a + 90 b = 2a b = 2a a szerokość transportu z ładunkiem [cm] b szerokość drogi transportowej [cm] 22

23 Zasady poruszania się na terenie zakładu! W WIĘKSZOŚCI ZAKŁADÓW PRZYJMUJE SIĘ ZASADĘ, ŻE NA DROGACH TRANSPORTOWYCH PIERWSZEŃSTWO NALEŻY DO POJAZDÓW - sprawdź jakie zasady obowiązuję w Twoim zakładzie pracy! 23

24 CZĘŚĆ III organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe Zwracaj szczególną uwagę na:! ważne zagadnienia np. przykłady W tej części dowiesz się o: wymaganiach dla budynków i pomieszczeń pracy zasadach poruszania się na terenie zakładu transporcie wewnątrzzakładowym wymaganiach bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych pracach szczególnie niebezpiecznych organizacji pracy administracyjno- biurowej 24

25 Transport wewnątrzzakładowy WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Wózki widłowe to pojazdy mechaniczne najczęściej używane w transporcie wewnętrznym na bliskie odległości oraz w magazynowaniu. Trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek prace załadunkowe i rozładunkowe w fabryce lub magazynie bez wózka widłowego, który dzięki swojej konstrukcji jest idealnie przystosowany do przewożenia materiałów o masie sięgającej nawet do kilkudziesięciu ton. Niestety istnieją liczne zagrożenia związane z eksploatacją wózków widłowych, zagrażające zdrowiu, a niejednokrotnie życiu operatora i osób znajdujących się w pobliżu pracującego wózka. Najczęstsze wypadki z udziałem podnośnikowych wózków jezdniowych to kolizje z innymi wózkami pracującymi w tym samym miejscu, elementami wyposażenia hali lub ścianami, wywrotka wózka lub uderzenie w osobę przechodzącą na trasie wózka. Prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich wymienionych niebezpieczeństw można zredukować do minimum lub całkowicie je wyeliminować przestrzegając dokładnie wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z bieżącą obsługą i konserwacją wózków widłowych. 25

26 Transport wewnątrzzakładowy WYMAGANIA DLA KIEROWCY WÓZKA JEZDNIOWEGO pracownik, który obsługuje wózek widłowy musi być pełnoletni i posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia oraz brak jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do prowadzenia wózka; pracownik musi również legitymować się aktualnymi uprawnieniami do prowadzenia wózków lub imiennym pozwoleniem od pracodawcy, które jest ważne jedynie na terenie konkretnego zakładu pracy (UWAGA! Imienne zezwolenia wydawane przez pracodawców niedługo utracą swoją ważność, dlatego czas pomyśleć o zdobyciu kwalifikacji wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego); pracownik obsługujący wózek musi być trzeźwy i wypoczęty, a także ubrany w odzież roboczą i co do zasady hełm ochronny; zalecenia dotyczące ubioru obejmują również pieszych, którzy przebywają w obszarze pracy wózków - aby zminimalizować ryzyko kolizji z wózkiem powinny one mieć ubranie (np.: kamizelkę) w jaskrawych kolorach; podstawą bezpieczeństwa jest znajomość instrukcji obsługi wózka oraz instrukcji dotyczącej jego użytkowania i konserwacji; pracownik po raz pierwszy zapoznaje się z instrukcją obsługi podczas instruktażu stanowiskowego prowadzonego przez osobę kierującą pracownikami (czasem pracodawcę). 26

27 Transport wewnątrzzakładowy INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY KIEROWCY WÓZKA Przed przystąpieniem do pracy z użyciem wózka jezdniowego pracodawca powinien przekazać kierowcy dokumentację techniczno- ruchową wózka do zapoznania się oraz aktualne informacje o warunkach pracy, a w szczególności o: masie ładunków, ich właściwościach fizycznych i chemicznych oraz rodzajach opakowań tych ładunków, zagrożeniach pożarowych, wybuchowych, chemicznych i innych mogących wystąpić w pomieszczeniach, w których wózek ma być eksploatowany, stanie technicznym dróg i trasie przejazdu wózka, wymaganiach dotyczących organizacji pracy związanej z użytkowaniem wózka, w tym środkach, jakie należy stosować dla zachowania bezpieczeństwa podczas pracy. 27

28 Transport wewnątrzzakładowy OBSŁUGA CODZIENNA WÓZKA Wózek widłowy musi być idealnie sprawny w tym celu jest poddawany systematycznym przeglądom technicznym i odpowiedniej konserwacji zgodnej z dostarczoną przez producenta dokumentacją technicznoruchową. Osoba obsługująca wózek nie może pod żadnym dokonywać zmian w konstrukcji wózka! Każdego dnia przed rozpoczęciem pracy na wózku pracownik powinien sprawdzić stan techniczny wózka, w tym układ kierowniczy i hamulcowy, działanie mechanizmu podnoszenia i innego osprzętu, działanie przyrządów pomiarowych i kontrolnych, a także sygnalizacji i oświetlenia, a następnie odnotować czynność sprawdzenia wózka w książce eksploatacyjnej, natomiast wszystkie usterki zgłosić przełożonemu. Użytkowanie niesprawnego wózka jest absolutnie zabronione! Podczas eksploatacji wózka należy przestrzegać diagramu udźwigu, który opisuje położenie środka ciężkości (brak kontroli w tym zakresie może doprowadzić do przewrócenia się pojazdu) oraz wysokość podnoszenia przewożonych materiałów. Operując wózkiem należy poruszać się wyłącznie po wyznaczonych trasach i nie wjeżdżać do pomieszczeń, w których łatwo o wybuch. Wszystkie czynności powinny być wykonywane z dużą ostrożnością i płynnie, do czego przydaje się praktyczne doświadczenie w hamowaniu, ruszaniu, podnoszeniu i opuszczaniu załadowanych materiałów zdobyte podczas kursu dla operatorów wózków jezdniowych. 28

29 Transport wewnątrzzakładowy ile może dźwigać kobieta, a ile mężczyzna? Choć hasło ręczne prace transportowe kojarzy się przede wszystkim z zawodem magazyniera, to na każdym stanowisku pracy czy to produkcyjnym czy nawet administracyjno- biurowym zdarza się wykonywać ręczne prace transportowe. Skąd takie stwierdzenie? W rozumieniu przepisów prawa pracy ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania, przedmiotów, ładunków lub materiałów a także ludzi i zwierząt przez jednego lub więcej pracowników, w tym: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie. 29

30 Transport wewnątrzzakładowy Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jako organizatora procesów pracy jest zapewnienie stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych, choćby poprzez zastosowanie: wózków jezdniowych podnośnikowych suwnic przenośników taśmowych dźwignic, żurawi, wyciągów. Nie w każdym przypadku jest to jednak możliwe. W razie braku możliwości wyeliminowania takich prac pracodawca w celu ograniczenia zagrożeń i zmniejszenia uciążliwości zawiązanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienia wykonywania tych czynności musi: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnić bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy. 30

31 Transport wewnątrzzakładowy RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY Organizacja pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oznacza, że organizacja ręcznych prac transportowych, w tym stosowane metody pracy, powinny zapewnić w szczególności: ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, w tym zapewnienie odpowiednich przerw w pracy na odpoczynek, wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, a zwłaszcza urazów kręgosłupa, związanego z rytmem pracy oraz wymuszonym procesem pracy, ograniczenie do minimum odległości (w poziomie i w pionie) ręcznego przemieszczania przedmiotów, uwzględnienie wymagań ergonomii ograniczających ryzyko urazów, a przede wszystkim zapewnienie przenoszenia ciężarów jak najbliżej ciała i w stabilnej pozycji pracownika, eliminowanie wykonywania pracy wykonywanej tylko za pomocą skrętu tułowia oraz przy pochyleniu tułowia przekraczającym 45 0, sprzęt pomocniczy, odpowiednio dobrany do wielkości, masy i rodzaju przemieszczanych ciężarów; 31

32 Transport wewnątrzzakładowy RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY Zapewnienie bezpiecznego i dogodnego wykonywanie pracy oznacza: wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej, uwzględniając przy tym zagrożenia wynikające ze sposobu opakowania przemieszczanych przedmiotów (ostre krawędzie, wystające elementy, umiejscowienie środka ciężkości, wytrzymałość opakowania), przestrzegać ograniczeń ujętych w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet oraz w wykazie prac wzbronionych młodocianym. 32

33 Transport wewnątrzzakładowy TECHNIKI PODNOSZENIA CIĘŻARÓW ORAZ NORMY DŹWIGANIA Pamiętajmy, że bardzo ważny jest sposób, w jaki podnosimy ciężary w pracy, nie tylko ich waga i gabaryty. Kobiety, podnosząc ładunek, powinny: przyklęknąć na jedno kolano tak, żeby jak najściślej przylegało ono do ładunku, przy czym stopa drugiej nogi powinna znajdować się ok. 30 cm od ładunku uchwycić z obu stron ładunek w taki sposób, żeby nie wysunął się z rąk podnosić ładunek przez prostowanie nóg, przy czym grzbiet powinien być cały czas wyprostowany 33

34 Transport wewnątrzzakładowy TECHNIKI PODNOSZENIA CIĘŻARÓW ORAZ NORMY DŹWIGANIA Pamiętajmy, że bardzo ważny jest sposób, w jaki podnosimy ciężary w pracy, nie tylko ich waga i gabaryty. Mężczyźni, podnosząc ładunek, powinni: podejść jak najbliżej do ładunku i najlepiej, okraczyć go, przy czym stopy powinny być lekko rozwarte przykucnąć obok podnoszonego ciężaru wyprostować grzbiet i mocno uchwycić ładunek, tak aby nie wysunął się z rąk podnosić ładunek przez prostowanie nóg, trzymając go jak najbliżej tułowia, grzbiet powinien być cały czas wyprostowany 34

35 Transport wewnątrzzakładowy TECHNIKI PODNOSZENIA CIĘŻARÓW ORAZ NORMY DŹWIGANIA ile może dźwigać kobieta, a ile mężczyzna? Normy dźwigania w pracy są ściśle określone przez przepisy BHP. W zależności m.in. od wieku i płci dopuszczalne są odpowiednie maksymalne ciężary, które mogą podnosić pracownicy, by nie ryzykować uszczerbkiem na zdrowiu. Ile może dźwigać kobieta, a ile mężczyzna? 35

36 Transport wewnątrzzakładowy NORMY DŹWIGANIA - MĘŻCZYZNA MĘŻCZYŹNI PRACA STAŁA - ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów ma miejsce częściej niż 4 razy/godzinę, oraz jeżeli łączny czas wykonywania tych prac jest dłuższy niż 4 godziny/dobę PRACA DORYWCZA - ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów ma miejsce nie częściej niż 4 razy/ godzinę, oraz łączny czas wykonywania tych prac nie jest dłuższy niż 4 godziny/dobę masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego mężczyznę podnoszenie na wysokość powyżej obręczy barkowej na odległość > 25 m lub wysokość > 4 m 30 kg 50 kg max. na wysokość 4 m lub na odległość 25 m 21 kg 35 kg 30 kg po pochylniach, schodach, których kąt nachylenia > 30 stopni na odległość > 25 m lub wysokość > 4 m 20 kg 30 kg zespołowo (max 500kg) na odległość max do 25 m 25 kg / os 42 kg / os 36

37 Transport wewnątrzzakładowy NORMY DŹWIGANIA - KOBIETA KOBIETY PRACA STAŁA PRACA DORYWCZA masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jedną kobietę 12 kg 20 kg max. na wysokość 4 m lub na odległość 25 m podnoszenie na wysokość powyżej obręczy barkowej 8 kg 14 kg przenoszenie na odległość > 25 m lub wysokość > 4 m przenoszenie po pochylniach, schodach, których kąt nachylenia > 30 stopni na odległość > 25 m lub wysokość >4m kobiety w ciąży 12 kg 8 kg 12 kg 3 kg w poziomie 1 kg pod górę kobiety karmiące piersią 6 kg 10 kg zespołowo (max 200 kg) na odległość do 25 m 10 kg / os 17 kg / os Dźwiganie ponad dopuszczalne normy jest bezwzględnie zabronione! 37

38 Transport wewnątrzzakładowy TECHNIKI PODNOSZENIA CIĘŻARÓW ORAZ NORMY DŹWIGANIA Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać: 140 kg - na 2 kołowych wózkach 180 kg - na wózkach 3 i więcej kołowych Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać: 350 kg na wózku 2 kołowym 450 kg na wózku 3 i więcej kołowym UWAGA!!! Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m. 38

39 Transport wewnątrzzakładowy SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW Zasady składowania materiałów w magazynach określone zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca przed rozpoczęciem magazynowania musi zorganizować miejsce, określić sposób i dopuszczalną wysokość składowania w zależności od rodzaju towaru. W magazynach powinny być wywieszone instrukcje określające sposób składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych. Z treścią instrukcji muszą być zapoznani pracownicy zatrudnieni przy tych pracach. Masa składowanego ładunku nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń przewidzianych dla urządzeń, na których jest składowany towar (regały, podesty itp.), natomiast masa składowanego towaru wraz z urządzeniem, na którym jest on składowany nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie. Informacje o dopuszczalnych obciążeniach powinny być czytelne i wywieszone w widocznym miejscu. 39

40 Transport wewnątrzzakładowy SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW Jeżeli składowanie odbywa się na regałach, to muszą one mieć wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz być zabezpieczone przed przewróceniem się. Odstępy między regałami powinny uwzględniać rodzaj stosowanych środków transportu i ładunku oraz umożliwiać bezpieczne operowanie nimi. Wymagania te dotyczą również materiałów składowanych na paletach lub w kontenerach. Nie wolno zastawiać przejazdów między regałami (paletami, kontenerami) towarami, sprzętem i innymi rzeczami utrudniającymi lub uniemożliwiającymi dojazd do składowanych na regałach towarów lub stanowiących zagrożenie przy manewrowaniu. Składując materiały w stosach należy zadbać o ich stateczność przez ustalenie wysokości stosu w zależności od rodzaju składowanego materiału, jego wymiaru, masy, kształtu oraz wytrzymałości opakowań. Sposób układania powinien zapewnić wiązanie między warstwami, a środek ciężkości składowanych przedmiotów pozostawać wewnątrz obrysu stosów. Między stosami musi być zachowana odległość umożliwiająca bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów. Składowanie materiałów sypkich powinno odbywać się przy zapewnieniu odpowiednich zapór i ustaleniu kąta zsypu naturalnego. 40

41 Transport wewnątrzzakładowy SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW Bez względu na rodzaj materiału przepisy zakazują bezwzględnie jego składowania w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych w odległości mniejszej niż: 2 m - od linii niskiego napięcia, 5 m - od linii wysokiego napięcia do 15 kv, 10 m - od linii wysokiego napięcia do 30 kv, 15 m - od linii wysokiego napięcia powyżej 30 kv. To oczywiście tylko podstawowe zasady organizacji magazynowania materiałów w zakładzie. Wszystkie zasady składowania materiałów zarówno w magazynach, jak i na placach pracownik wykonujący prace magazynowe powinien poznać w ramach instruktażu stanowiskowego prowadzonego przez osobę kierującą pracownikami przed dopuszczeniem do pracy. 41

42 CZĘŚĆ III organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe Zwracaj szczególną uwagę na:! ważne zagadnienia np. przykłady W tej części dowiesz się o: wymaganiach dla budynków i pomieszczeń pracy zasadach poruszania się na terenie zakładu transporcie wewnątrzzakładowym wymaganiach bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych pracach szczególnie niebezpiecznych organizacji pracy administracyjno- biurowej 42

43 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych Oprócz bezpiecznych pomieszczeń pracy i prawidłowej organizacji ruchu i transportu wewnątrzzakładowego, pracownicy powinni mieć zapewnione przez pracodawcę bezpieczne maszyny i urządzenia, z których korzystają w procesie pracy. Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz lub nawet śmierć pracownika. Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. 43

44 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych Oto kilka wymagań bezpieczeństwa dla maszyn 1. Dopuszczając pracownika do pracy przy maszynie pamiętaj, że maszyna powinna być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, umożliwiające wyeliminowanie zaistniałego niebezpieczeństwa lub zapobieżenie jego wystąpienia 44

45 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych 2. W przypadku wystąpienia ryzyka bezpośredniego kontaktu z ruchomymi częściami maszyn, mogącego powodować wypadki, stosuje się osłony lub inne urządzenia ochronne, które: zapobiegałyby dostępowi do strefy zagrożenia lub zatrzymywałyby ruch części niebezpiecznych. 45

46 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych OSŁONY OSŁONA STAŁA jest połączona na stałe z miejscem zainstalowania i nie można jej zdemontować bez użycia narzędzi. Powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie dostęp w trakcie normalnej pracy nie jest konieczny. OSŁONA RUCHOMA jest połączona z maszyną za pomocą zawiasów lub prowadnic i powinna być skuteczna w każdej przyjmowanej pozycji, nawet w tzw. półotwartej. Osłona ruchoma sprzężona z urządzeniem blokującym nazywana jest osłoną ruchomą blokującą. 46

47 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych 3. W przypadkach gdy występuje konieczność częstego dostępu do stref niebezpiecznych lub gdy warunki techniczne i technologiczne nie pozwalają na wykorzystanie osłon, stosujemy środki nieodgradzające w postaci czułego wyposażenia ochronnego. Urządzenia ochronne dzieli się na: kontaktowe bezkontaktowe. 47

48 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych ŚRODKI NIEODGRADZAJĄCE STREF NIEBEZPIECZNYCH URZĄDZENIA KONTAKTOWE Urządzenia ochronne czułe na nacisk służą do wykrywania obecności człowieka lub innej przeszkody w wyznaczonej strefie. Po przekroczeniu ustalonego nacisku powodują wyłączenie maszyny. Do tych urządzeń możemy zaliczyć maty czułe na nacisk, instalowane najczęściej wokół stanowisk zmechanizowanych lub zrobotyzowanych. Innym rodzajem urządzeń czułych na nacisk są listwy i linki połączone z wyłącznikami. Przy nacisku odchylają się one lub odsuwają, powodując zadziałanie wyłączników, a w rezultacie zatrzymanie ruchu maszyny. 48

49 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych ŚRODKI NIEODGRADZAJĄCE STREF NIEBEZPIECZNYCH URZĄDZENIA KONTAKTOWE Urządzenia sterujące oburęczne spełniają jednocześnie funkcję urządzenia sterowania i funkcję urządzenia ochronnego. Urządzenie to wymaga jednoczesnego ciągłego użycia obu rąk operatora w celu zainicjowania i utrzymania niebezpiecznego ruchu maszyny. Uruchomienie jest możliwe tylko w przypadku jednoczesnego zadziałania na oba elementy sterownicze. Zatrzymanie maszyny następuje natychmiast po zwolnieniu nacisku na jeden z przycisków. Należy mieć na uwadze, że urządzenie sterujące oburęczne chroni tylko operatora, z tego też względu powinno być stosowanie w połączeniu z innymi środkami ochronnymi (osłonami) uniemożliwiającymi dostęp do maszyny osobom postronnym. 49

50 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych ŚRODKI NIEODGRADZAJĄCE STREF NIEBEZPIECZNYCH URZĄDZENIA BEZKONTAKTOWE W przypadku naruszenia strefy chronionej optoelektronicznym urządzeniem ochronnym wysyłany zostaje sygnał zatrzymania ruchu niebezpiecznego maszyny. Kurtyna świetlna stwarza pole ochronne między nadajnikiem i odbiornikiem o rozdzielczości od 14 do 40 mm, z tego też względu stosowana jest do ochrony rąk operatora, natomiast bariera świetlna posiada znacznie większą rozdzielczość, przez co jest wykorzystywana do rozpoznawania człowieka przy wtargnięciu do strefy nadzorowanej przez urządzenie ochronne. 50

51 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych ŚRODKI NIEODGRADZAJĄCE STREF NIEBEZPIECZNYCH URZĄDZENIA BEZKONTAKTOWE Skaner laserowy monitoruje swoje otoczenie w granicach dowolnie zdefiniowanego przez użytkownika pola ochronnego pole o różnych kształtach i rozmiarach. Stosowana w skanerze podczerwona wiązka laserowa dostrzega przedmioty lub osoby wchodzące w jego pole działania (pole ochronne) i powoduje zatrzymanie ruchu niebezpiecznego maszyny. Skanery montowane są m.in. na środkach transportu wewnętrznego np. w wózkach jezdniowych wysokiego składowania. Jeśli człowiek lub inna przeszkoda znajdzie się w zasięgu pola ochronnego, to generowany jest sygnał do zatrzymania poruszającego się wózka. 51

52 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych Urządzenia ochronne i osłony: powinny mieć trwałą konstrukcję; nie mogą stwarzać zagrożenia; nie mogą być łatwo usuwane lub wyłączane ze stosowania; powinny być usytuowane w odpowiedniej odległości od strefy zagrożenia; nie powinny ograniczać pola widzenia cyklu pracy urządzenia; powinny umożliwiać wykonywanie czynności mających na celu zamocowanie lub wymianę części oraz umożliwiać wykonywanie czynności konserwacyjnych, pozostawiając jedynie ograniczony dostęp do obszaru, gdzie praca ma być wykonywana, w miarę możliwości bez zdejmowania osłon i urządzeń zabezpieczających maszyny; powinny ograniczać dostęp tylko do niebezpiecznej strefy pracy. 52

53 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych Obecnie w wielu zakładach pracy wyznacza się strefy zrobotyzowane zwane STREFAMI NIEBEZPIECZNYMI czyli obszary zamknięte, które w normalnym procesie technologicznym są chronione (zabezpieczone) elektronicznym systemem bezpieczeństwa np.: barierami, kurtynami, listwami bezpieczeństwa, skanerami, matami bezpieczeństwa, elektrycznymi zamkami bezpieczeństwa 53

54 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych W takich strefach obowiązuje zakaz pracy ludzi, wtedy gdy: urządzenia pracują w trybie automatycznym aktywne są systemy bezpieczeństwa 54

55 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych Wiele zakładów wprowadza również SYSTEM LOCKOUT TAGOUT, który służy pracownikom do zabezpieczania maszyn w trakcie prowadzonych remontów i konserwacji maszyn przed przypadkowym uruchomieniem przez nieupoważnione osoby. System służy do zabezpieczenia urządzeń napędzanych: hydraulicznie, pneumatycznie, mechanicznie, elektrycznie, energią kinetyczną. 55

56 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych Zdarza się, że pracodawcy dostosowują maszyny do swoich potrzeb. Pracodawca musi pamiętać, że jego obowiązkiem jest ocenić czy wprowadzona w maszynie zmiana ma istotny wpływ na powstanie nowych zagrożeń i zwiększenie ryzyka Jeśli pracodawca uzna że po wprowadzeniu zmian maszyna dalej spełnia zasadnicze wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, powinien: opracować lub uzupełnić dokumentację techniczną uwzględniając wprowadzone zmiany, wystawić nową deklarację zgodności, oznakować maszynę znakiem CE Pracodawca został producentem maszyny i ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie 56

57 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych Art. 215 Kodeksu pracy Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne: 1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy; 2) uwzględniały zasady ergonomii. Art Kodeksu pracy Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w art

58 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych Art. 217 Kodeksu pracy Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach Wykroczenie przeciwko prawom pracownika Art. 283 Kodeksu pracy 1 Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do zł. 2 pkt 3 Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności. 58

59 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych Każda nowa maszyna, w którą pracodawca wyposaża stanowisko pracy, powinna spełniać wymagania wynikające z systemu oceny zgodności, a mianowicie: musi posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela musi spełniać wymagania zasadnicze w zakresie konstrukcji oraz dokumentacji technicznej musi być oznaczona znakiem CE musi być wyposażona w instrukcję użytkowania w języku polskim Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w ustawie o systemie oceny zgodności. 59

60 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych Każdy pracodawca zobowiązany jest udostępnić pracownikom szczegółowe instrukcje i wskazówki BHP na stanowisku pracy, w tym m.in. Instrukcje bezpiecznej pracy z maszynami i urządzeniami technicznymi stosowanymi w zakładzie. Obowiązek ten wynika zarówno z Kodeksu pracy jak i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcja stanowiskowa jest częścią składową większego zbioru instrukcji BHP, które pracodawca jest zobowiązany udostępnić swoim pracownikom. Jest to zbiór reguł dotyczących sposobu bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Wskazuje pracownikowi jak wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami BHP i unikać zdarzeń wypadkowych. 60

61 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych Instrukcja bhp przy obsłudze maszyny powinna w sposób zrozumiały dla pracownika/operatora wskazywać: czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy na danej maszynie, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy (m. in. sposób uruchomienia i bezpiecznego zatrzymania, sposób awaryjnego zatrzymania i uruchomienia po awaryjnym zatrzymaniu, środki ochrony indywidualnej wymagane przy obsłudze maszyny), czynności do wykonania po zakończeniu pracy, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 61

62 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych KONTROLA MASZYN Pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddane były: okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje; specjalnej kontroli przeprowadzanej przez jednostki albo osoby, o których mowa w pkt 1, w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z maszyną, a będącego wynikiem:! prac modyfikacyjnych,! zjawisk przyrodniczych,! wydłużonego czasu postoju maszyny,! niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy. 62

63 Wymagania bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych AWARIA MASZYNY Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono podczas kontroli lub być: w czasie pracy, powinny niezwłocznie zatrzymane i wyłączone z zasilania energią. Wznowienie pracy maszyny bez usunięcia uszkodzenia jest niedopuszczalne. Maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być: wycofane z użytkowania oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie. 63

64 CZĘŚĆ III organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe Zwracaj szczególną uwagę na:! ważne zagadnienia np. przykłady W tej części dowiesz się o: wymaganiach dla budynków i pomieszczeń pracy zasadach poruszania się na terenie zakładu transporcie wewnątrzzakładowym wymaganiach bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych pracach szczególnie niebezpiecznych organizacji pracy administracyjno- biurowej 64

65 Prace szczególnie niebezpieczne Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się: roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części; prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych; prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych; prace na wysokości; prace określone jako szczególnie niebezpieczne w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji; inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne. 65

66 Prace szczególnie niebezpieczne Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób odpowiednie środki zabezpieczające instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane 66

67 Prace szczególnie niebezpieczne Co oznacza bezpośredni nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych? Pod pojęciem zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi należy rozumieć zapewnienie pracownika kadry kierowniczej profesjonalnie zapoznanego z charakterem prowadzonych prac (w tym, posiadającego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp dla kadry kierowniczej), którego zadaniem będzie kierowanie prowadzonymi pracami niebezpiecznymi. Charakter bezpośredni nadzoru sprowadza się do tego, że udział tego pracownika nadzoru ma mieć miejsce przez cały czas wykonywania prac niebezpiecznych. Prac o charakterze niebezpiecznym nie wolno wykonywać w czasie np. chwilowej nieobecności tego pracownika nadzoru. 67

68 Prace szczególnie niebezpieczne PRACA NA WYSOKOŚCI jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się prac na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej znajduje się pracownik, jeżeli powierzchnia ta: 1 osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami oszklonymi, 2 wyposażona jest w inne stałe konstrukcje <1m 2m 1m lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. praca na wysokości 68

69 Prace szczególnie niebezpieczne PRACA NA WYSOKOŚCI Mówiąc o pracy na wysokości wyróżniamy cztery progi wysokości zobowiązujące pracodawcę do podjęcia odpowiednich działań. ZABEZPIECZENIA à praca na wysokości od 1 m zobowiązuje do zapewnienia barier ochronnych à praca na wysokości powyżej 2 m zobowiązuje do zastosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości Pracownika pracującego na wysokości pracodawca kieruje na BADANIA LEKARSKIE wskazując, że pracownik pracuje na wysokości à do 3 m à powyżej 3 m 69

70 Prace szczególnie niebezpieczne PRACA NA WYSOKOŚCI Najlepiej zorganizować pracę tak by nie występowała konieczność prowadzenia prac na wysokości, a jeśli się tego nie da uniknąć, należy wyposażyć takie miejsce w środki ochrony zbiorowej (balustrady i siatki ochronne). Dopiero, gdy z jakichś powodów nie da się zastosować środków ochrony zbiorowej, wtedy można i należy użyć stosownych środków ochrony indywidualnej. hełm ochronny oraz uprzęże (szelki bezpieczeństwa) podsystem łącząco amortyzujący punkty zakotwienia Sprzęt ochrony indywidualnej powinien być kontrolowany przez użytkownika przed każdym użyciem oraz okresowo przez osobę upoważnioną (zgodnie z wymogami instrukcji), a odpowiedni wpis dokonany w karcie użytkowania sprzętu. 70

71 Prace szczególnie niebezpieczne PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘTA to każde miejsce, które: ma ograniczone lub utrudnione wejście lub wyjście (np. przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach) ma odpowiednie rozmiary, aby umożliwić osobie wejście do środka i wykonanie zadania i nie zostało zaprojektowane jako stałe miejsce przebywania lub pracy ma atmosferę, w której w każdej chwili mogą pojawić się potencjalnie szkodliwe zanieczyszczenia, brak bezpiecznego poziomu tlenu, w której istnieje ryzyko śmierci lub poważnego urazu z powodu niebezpiecznych warunków lub substancji stanowi szczególne ryzyko dla robotników, w tym za sprawą nagromadzenia się gazów toksycznych lub duszących, a także pożaru, upadku, zalania lub utknięcia, deficytu tlenu PRZYKŁADY: studzienki kanalizacyjne, wnętrze urządzeń technicznych (zbiorniki), kondensatory, kotły, rury 71

72 Prace szczególnie niebezpieczne PRACA W PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ OSOBA KIERUJĄCA PRACOWNIKAMI zobowiązana jest, bezpośrednio przed przystąpieniem do prac w ZBIORNIKU, poinformować pracowników o: 1. zakresie pracy jaką mają wykonać, 2. rodzaju zagrożeń jakie mogą wystąpić, 3. niezbędnych środkach ochrony zbiorowej lub indywidualnej oraz sposobie ich stosowania, 4. sposobie sygnalizacji między pracującymi wewnątrz zbiornika, a asekurującymi ich na zewnątrz zbiornika, 5. postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia. 72

73 Prace szczególnie niebezpieczne PRACA W PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ PRACOWNIK wykonujący pracę w przestrzeni zamkniętej PRACOWNIK ASEKURUJĄCY 1 2 może wykonywać tylko te prace, które zostały opisane w pisemnym zezwoleniu na prace - rozpoczęcie innych prac dopuszczalne jest tylko po przeprowadzeniu ORZ i uzyskaniu instrukcji bezpiecznego wykonania pracy, stosuje wymagane środki ochronne i metody pracy opisane w instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy oraz pisemnym zezwoleniu jednorazowym osoba wyznaczona przez zlecającego niewykonująca zleconej pracy niebezpiecznej - pozostająca w stałym kontakcie z wykonawcami i posiadająca możliwość niezwłocznego udzielenia pomocy. Przebywa poza przestrzenią zamkniętą! 73

74 Prace szczególnie niebezpieczne PRACA W PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy w przestrzeni zamkniętej należy: zbadać powietrze detektorem gazów na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne jeżeli jest taka potrzeba dokonać wietrzenia przestrzeni zamkniętej poprzez otwarcie co najmniej dwóch otworów (włazów) ponownie sprawdzić stężenie gazów w przestrzeni zamkniętej oraz temperaturę (zalecana różnica temperatur to max. 5 o C) 74

75 Prace szczególnie niebezpieczne PRACA W PRZESTRZENI ZAMKNIĘTEJ Pracownik wchodzący do zbiornika powinien być wyposażony w: szelki bezpieczeństwa z linką umocowaną do elementu konstrukcji zewnętrznej, hełm i odzież ochronną, sprzęt ochronny układu oddechowego. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej pracownika asekurującego powinno być takie jak pracownika wchodzącego do wnętrza zbiornika. 75

76 CZĘŚĆ III organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe Zwracaj szczególną uwagę na:! ważne zagadnienia np. przykłady W tej części dowiesz się o: wymaganiach dla budynków i pomieszczeń pracy zasadach poruszania się na terenie zakładu transporcie wewnątrzzakładowym wymaganiach bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych pracach szczególnie niebezpiecznych organizacji pracy administracyjno- biurowej 76

77 Organizacja pracy administracyjno- biurowej Praca w biurze zdaje się być nieporównywalnie bezpieczniejsza niż którakolwiek z prac szczególnie niebezpiecznych, jednakże fakt ten nie zwalnia pracodawcy z obowiązku dbałości o zdrowie i życia pracowników administracyjnych. Praca biurowa jest wykonywana zazwyczaj w wymuszonej pozycji, obciążającej kręgosłup i stawy, przez co sprzyja dolegliwościom układu mięśniowo- szkieletowego, które lekceważone lub nieleczone powodują patologiczne zmiany w obrębie kręgosłupa i trwałe uszkodzenie narządu ruchu, czego skutkiem bywa całkowita niezdolność pracownika do pracy.

78 Organizacja pracy administracyjno- biurowej JAK POWINNO WYGLĄDAĆ ERGONOMICZNE STANOWISKO PRACY ADMINISTRACYJNO- BIUROWEJ? MODELOWE STANOWISKO PRACY BIUROWEJ 1 prawidłowa postawa siedząca; 2 kąt widzenia; 3 monitor 4 fotel obrotowy; 5 biurko; 6 klawiatura; 7 myszka; 8 podstawka na dokumenty; 9 podnóżek; 10 5 min przerwy co godzinę; 11 oświetlenie;

79 Organizacja pracy administracyjno- biurowej Na komfort pracy przy komputerze duży wpływ ma krzesło, które powinno zapewniać wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów oraz być wyposażone w: regulację wysokości siedziska cm od podłogi, regulację wysokości oparcia i regulację pochylenia oparcia, podłokietniki, umożliwiające przysunięcie się do biurka, sięgające mniej więcej od oparcia do połowy siedziska płytę siedziska wyprofilowaną odpowiednio do odcinka udowego nóg i oparcia do naturalnego wygięcia kręgosłupa.

80 Organizacja pracy administracyjno- biurowej Biurko powinno być na tyle szerokie i głębokie, aby można było ustawić elementy wyposażenia stanowiska pracy w odpowiedniej odległości od siebie, co ma na celu zapobieganie przyjmowaniu wymuszonych pozycji. Ustaw wysokość stołu, krzesła i podłokietników, w taki sposób, aby zapewnić naturalne położenie rąk przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem co najmniej kąta prostego między ramieniem i przedramieniem - pozwoli to na odciążenie mięśni.

81 Organizacja pracy administracyjno- biurowej Najczęściej spotykanym błędem popełnianym podczas organizacji stanowiska pracy biurowej jest ustawienie monitora za wysoko lub za nisko. Górna krawędź monitora powinna być umieszczona na wysokości oczu użytkownika. Jeżeli często przepisujesz tekst z kartek papieru, należy przyczepić do monitora uchwyt na dokumenty, aby znajdowały się na tej samej wysokości co monitor. Istotna jest również odległość oczu od monitora optymalna odległość może być określana dwojako: w oparciu o wielkość znaków na ekranie powinna być od nich ok. 150 razy większa (np. jeśli znaki mają 4 mm, odległość od ekranu powinna wynosić 60 cm), w oparciu o wielkość monitora powinna wynosić co najmniej 1,5 długości przekątnej monitora

82 Organizacja pracy administracyjno- biurowej Coraz częściej w codziennej pracy wykorzystujemy wyłącznie komputery przenośne, mimo że Dyrektywa Rady (90/270/EWG) w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe, wskazuje, że ekran i klawiatura muszą być oddzielnymi elementami, a laptop łączy w sobie ekran, klawiaturę i wbudowaną myszkę (touchpad) w związku z tym nie spełnia wymagań do pracy przed dłuższy okres. Aby stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy z laptopem wystarczy wykorzystać laptop jako jednostkę centralną komputera, a podczas stałej pracy korzystać z dodatkowego monitora i urządzeń peryferyjnych klawiatury i myszki.

83 Organizacja pracy administracyjno- biurowej Pracodawca powinien tak zorganizować pracę, aby zapewnić pracownikowi: łączenie przemienne pracy przy monitorze ekranowym z innymi rodzajami prac nieobciążającymi wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała lub co najmniej pięciominutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego - nie można łączyć przysługujących przerw, zatem pracodawca nie może udzielać przerw pracownikowi po kilku godzinach pracy lub pod koniec dnia pracy. Dlaczego prawidłowa organizacja pracy na stanowisku administracyjno- biurowym jest ważna? Pracując przy komputerze zmuszeni jesteśmy pozostawać przez długi czas w określonej pozycji wykonując dokładne ruchy o dużej powtarzalności oraz patrząc w ekran monitora, co szkodzi zarówno naszemu układowi ruchu, jak również oczom.

84 Organizacja pracy administracyjno- biurowej Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić każdej osobie zatrudnionej, w tym praktykantom i stażystom, na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną, w tym okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza. Obowiązek zapewnienia okularów korekcyjnych dotyczy tylko pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy przez co rozumie się, że praca przy komputerze jest wykonywana przez pracownika przez co najmniej 4 godziny w ciągu doby.

85 Organizacja pracy administracyjno- biurowej Wysokość refundacji kosztów zakupu okularów dla pracowników pozostaje w kompetencji danego pracodawcy i powinna zostać określona w przepisach wewnętrznych np.: w regulaminie pracy. Podobny problem dotyczy częstotliwości refundacji okularów korygujących wzrok często pracodawcy w przepisach wewnętrznych zastrzegają, że pracownik ma prawo do refundacji w określonej kwocie (np.: 200 zł) raz na 3 lata lub częściej, jeżeli zakup okularów wynika z konieczności ponownej korekty wzorku stwierdzonej orzeczeniem lekarskim. Wartość zakupionych dla pracownika okularów jest wyłączona z oskładkowania i opodatkowania, gdy zakup jest odpowiednio udokumentowany (np.: fakturą VAT ze wskazaniem osoby, dla której wykonano okulary).

86 Zakończyłeś trzecią z ośmiu części szkolenia. Przejdź do części czwartej dotyczącej analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związanej z nimi profilaktyki. 86

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE

RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE PODSTAWOWE INFORMACJE RĘCZNE PRACE TRANSPORTOWE Ręczne prace transportowe- to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny Pojęcie dobrych praktyk w magazynie jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac transportowych. UWAGA Prace transportowe wiążą się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP przy ręcznych pracach transportowych

INSTRUKCJA BHP przy ręcznych pracach transportowych INSTRUKCJA BHP przy ręcznych pracach transportowych I. UWAGI OGÓLNE 1. Ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub

Bardziej szczegółowo

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE

MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WWW.EDUNET.TYCHY.PL MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE DZ.U. 1998

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW UCIĄŻLIWYCH Szkolenia bhp w firmie instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Natalia Głowacka czwartek, 09 września :06 - Poprawiony czwartek, 23 września :10

Wpisany przez Natalia Głowacka czwartek, 09 września :06 - Poprawiony czwartek, 23 września :10 Instrukcja BHP przy obsłudze komputera i drukarki Obsługujący komputer i drukarkę powinien: - posiadać przeszkolenie stanowiska z zakresu bhp - być przeszkolony w zakresie bhp szkoleniem wstępnym-ogólnym

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy z komputerem:

Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Materiały szkoleniowe Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym mgr Adam Błęka Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BHP LIPIEC 2017

BIULETYN BHP LIPIEC 2017 BIULETYN BHP LIPIEC 2017 PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE To prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1364 /2017 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ZARZĄDZENIE Nr 1364 /2017 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku ZARZĄDZENIE Nr 1364 /2017 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie art. 104, 104¹, 104², ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach w zakresie ręcznych prac transportowych 1

Zmiany w przepisach w zakresie ręcznych prac transportowych 1 Zmiana nazwy dotychczasowego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych... 2 Określenie wydatku energetycznego na wykonywanie pracy związanej z podnoszeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 53/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 26 października 2018 r.

Zarządzenie nr 53/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 26 października 2018 r. Zarządzenie nr 53/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 14 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 14 marca 2000 r. Dz.U.00.26.313 2000.10.04 zm. Dz.U.00.82.930 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

BRUKARZ, BITUMIARZ, ROBOTNIK DROGOWY

BRUKARZ, BITUMIARZ, ROBOTNIK DROGOWY Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy BRUKARZ, BITUMIARZ, ROBOTNIK DROGOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH

SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH Materiał szkoleniowo- dydaktyczny opracowała: Magdalena Kozik - starszy specjalista ds. BHP I REGULACJE PRAWNE Źródła prawa w dziedzinie ochrony

Bardziej szczegółowo

Poznań, 9 stycznia 2014 roku DOP-0212-6/2014

Poznań, 9 stycznia 2014 roku DOP-0212-6/2014 DOP-0212-6/2014 Poznań, 9 stycznia 2014 roku Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 9 stycznia 2014 roku w sprawie instrukcji BHP przy ręcznych pracach transportowych Na

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Organizacja stanowiska pracy biurowej Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Instrukcje bhp Wymogi zawarte w przepisach prawnych nakazują opracowanie i udostępnienie pracownikom

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA STANOWISK PRACY BIUROWEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 94

ORGANIZACJA STANOWISK PRACY BIUROWEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 94 ORGANIZACJA STANOWISK PRACY BIUROWEJ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych 94 Instrukcje bhp Wymogi zawarte w przepisach prawnych nakazują opracowanie i udostępnienie

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy

Plan wykładu. Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy Plan wykładu Pojęcie ergonomii Zagrożenia długotrwałej pracy z komputerem Ergonomiczne stanowisko komputerowe Ćwiczenia i przerwy Ergonomia Ergonomia - nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: Miasto Tomaszów Lubelski Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57 NAZWA ZADANIA: REMONT SIECI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA BORKI ULICE: ABOROWICZA, BATALIONOW CHŁOPSKICH, RADOSNA,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. ZAKRES ROBÓT. Zakres robót obejmuje przebudowę Instalacji Elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach. 1.1. Kolejność wykonywania robót. zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1)

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1) (Dz. U. z dnia 20 marca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 Zarządzenie Nr 33/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Dz.U.98.148.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz. U. z dnia 10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy Bezpieczne przejścia i dojścia Pracodawca jest obowiązany na terenie zakładu pracy wykonać i oznakować zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami:

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

BLACHARZ SAMOCHODOWY MECHANIK SAMOCHODOWY

BLACHARZ SAMOCHODOWY MECHANIK SAMOCHODOWY Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy BLACHARZ SAMOCHODOWY MECHANIK SAMOCHODOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Zakres robót objętych zamierzeniem inwestycyjnym. 2. Wykaz elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczący wykonania dróg dojazdowych oraz parkingów, dróg i chodników wewnętrznych wraz ze zjazdem z ulicy Spacerowej I. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Podstawowe obowiązki i uprawnienia z zakresu bhp 26

Spis treści. 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Podstawowe obowiązki i uprawnienia z zakresu bhp 26 BHP budowlańca : poradnik / [w książce zamieszczono teksty następujących autorów: Marek Gałusza, Grzegorz Gałuszka, Krzysztof T. Kociołek ; redakcja Marek Gałusza]. Kraków ; Tarnobrzeg, 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Część opisowa 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Zakres robót : Wykonanie remontu ul. Zamkowej w Białej Podlaskiej. Projekt obejmuje wykonanie

Bardziej szczegółowo

Niespełnianie wymagań minimalnych bhp lub wymagań zasadniczych dla maszyn jako przyczyny wypadków przy pracy. Analiza wybranych przykładów.

Niespełnianie wymagań minimalnych bhp lub wymagań zasadniczych dla maszyn jako przyczyny wypadków przy pracy. Analiza wybranych przykładów. Niespełnianie wymagań minimalnych bhp lub wymagań zasadniczych dla maszyn jako przyczyny wypadków przy pracy. Analiza wybranych przykładów. Konferencja Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE I ZASADNICZE DLA MASZYN I URZĄDZEŃ

WYMAGANIA MINIMALNE I ZASADNICZE DLA MASZYN I URZĄDZEŃ III KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020 POZNAŃ 24 kwietnia 2018 r. WYMAGANIA MINIMALNE I ZASADNICZE DLA MASZYN I URZĄDZEŃ Arkadiusz Majchrzak Straszy Inspektor Pracy Specjalista WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

(Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 i Nr 82, poz. 930, z 2009

Bardziej szczegółowo

System LOTO. EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego Wrocław. Piotr Kowalski

System LOTO. EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego Wrocław. Piotr Kowalski System LOTO Piotr Kowalski EcoMS Consulting Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 24 50-264 Wrocław tel. (+48 71) 346 04 85 e-mail: office@ecoms.pl Co to jest LOTO? 2 Log-Out / Tag-Out Zablokuj / Oznakuj fot: imgarcade.com

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. INFORMACJE OGÓLNE Przed przystąpieniem do właściwych prac rozbiórkowych należy w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Maszyny i pojazdy budowlane

Maszyny i pojazdy budowlane Maszyny i pojazdy budowlane 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom. Skopiuj

Bardziej szczegółowo

BHP-ręczne prace transportowe

BHP-ręczne prace transportowe BHP-ręczne prace transportowe Określenie "ręczne prace transportowe" - oznacza każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji BHP w laboratorium Wybrane przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. Dz.

Bardziej szczegółowo

Ręczne prace transportowe

Ręczne prace transportowe KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy Warszawa, 18.06.2015 r. Ręczne prace transportowe mgr inż. Krzysztof Zamajtys Główny specjalista ds. bhp Inspektor ds. ppoż.

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć 07.11.2017 14:00-14:45 Zagrożenie bezpieczeństwa innych osób w związku z przemieszczającym się stanowiskiem pracy.

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego.

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego. INFORMACJA BIOZ do dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Targowej na os. ZWM przed blokiem nr 18 w Trzebini wraz z przebudową istn. oświetlenia na działce nr 191/308 (obr. 13

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowywania

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin)

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Centrum Edukacji Nova w Sosnowcu Rozkład materiału: Techniczne Bezpieczeństwo Pracy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Semestr I, w roku szkolnym 2016 Numer programu inż. Grzegorz Guździk Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r.

Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń. Okręgowy Inspektorat Pracy Kielce maj 2013 r. Seminarium Minimalne i zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE nabyte do 31.12.2002 r. udostępnione od 01.01.2003 r. wprowadzone do obrotu od 01.05.2004 r. - znak B (od

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego

ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego ZAGROŻENIA PRZY OBSŁUDZE MASZYN DO OBRÓBKI BKI PLASTYCZNEJ I SKRAWANIEM METALI Obowiązki pracodawcy Pracodawca zobowiązany jest do wyposażania stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE

INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE Załącznik nr 4 do umowy INSTRUKCJA BHP DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE KOMENDY PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE Wykonawca spoza struktury Komendy Portu Wojennego Świnoujście: /nazwa

Bardziej szczegółowo

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów.

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów. UWAGA Modernizacje i rozbudowy Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów. Modernizacje lub rozbudowy są związane

Bardziej szczegółowo

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO Urządzenia transportu bliskiego w magazynie rodzaje, eksploatacja, naprawa, modernizacja URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 1 Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Kart analizy Data: Wydział: Autor: Stanowisko pracy: operator widłowego A. Opis stanowiska pracy Pracownik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. w SOSW w Kobylance NAZWA I ADRES OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACY KOBIET

OCHRONA PRACY KOBIET OCHRONA PRACY KOBIET Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W POZNANIU POZNAŃ UL. STRZELECKA 10 NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 2 KARTA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 14 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 14 marca 2000 r. R000313 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Prace transportowe z użyciem maszyn

Prace transportowe z użyciem maszyn Prace transportowe z użyciem maszyn 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom.

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

3) ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów, 4) uwzględnienie wymagań ergonomii. 2. Przy ręcznym przemieszczaniu

3) ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów, 4) uwzględnienie wymagań ergonomii. 2. Przy ręcznym przemieszczaniu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym 1) z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie

Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników inżynieryjno- -technicznych praktyczne przygotowanie Praktyczne szkolenia BHP Ćwiczenia podczas szkolenia pracowników 1 Metoda 7 kroków rozwiązywanie problemów krok

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo