SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI RAKSSQL (Data publikacji: )... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL (Data publikacji: )... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE... 8 SPRZEDAŻ FINANSE PRODUKCJA WSPÓLNE ADMINISTRATOR RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ ŚRODKI TRWAŁE PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE RAPORTY PRODUKCJA ADMINISTRATOR WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ŚRODKI TRWAŁE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE... 40

3 WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE RAPORTY WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ SPRZEDAŻ RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE PRODUKCJA RAKSSQL (Data publikacji ) SPRZEDAŻ FINANSE WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE CRM RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ PRODUKCJA WSPÓLNE RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE ADMINISTRATOR RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ KADRY I PŁACE SPRZEDAŻ FINANSE... 61

4 RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Dodanie nowych informacji na liście przeglądowej rozrachunków w oknie "Korekta KUP i VAT" Dodano do okna przeglądowego przeterminowanych rozrachunków (menu "Korekta KUP i VAT") dodatkowe kolumny: - typ dokumentu źródłowego, na podstawie którego wprowadzono dokument księgowy powiązany z danym rozrachunkiem (co pozwoli na filtrację rozrachunków według wybranych typów dokumentów), - numer dowodu źródłowego, powiązanego z danym rozrachunkiem, - kod dokumentu księgowego powiązanego z danym rozrachunkiem, - numer dokumentu księgowego, powiązanego z danym rozrachunkiem, - data ostatniej płatności rozrachunku, - informacja, że dokument księgowy powiązany z danym rozrachunkiem zawiera bądź nie zawiera wpisy do rejestru VAT sprzedaży i/lub wpisy do rejestru VAT zakupów (w formie checkbox`a). Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-7" (v. 14), obowiązującej od r. Wprowadzono do systemu nową wersję deklaracji "VAT-7" (v. 14), obowiązującą od r. Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-7K" (v. 8), obowiązującej od r. Wprowadzono do systemu nową wersję deklaracji "VAT-7K" (v. 8), obowiązującą od r. Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-7D" (v. 5), obowiązującej od r. Wprowadzono do systemu nową wersję deklaracji "VAT-7D" (v. 5), obowiązującą od r. Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-8" (v. 5), obowiązującej od r. Wprowadzono do systemu nową wersję deklaracji "VAT-8" (v. 5), obowiązującą od r. Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-9M" (v. 3), obowiązującej od r. Wprowadzono do systemu nową wersję deklaracji "VAT-9M" (v. 3), obowiązującą od r. Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-12" (v. 2), obowiązującej od r. Wprowadzono do systemu nową wersję deklaracji "VAT-12" (v. 2), obowiązującą od r.

5 Wprowadzenie nowych wzorów e-deklaracji: "VAT-7" (v. 14), "VAT-7K" (v. 8) i "VAT-7D" (v. 5), obowiązujących od r. Wprowadzono nowe wzory e-deklaracji: "VAT-7" (v. 14), "VAT-7K" (v. 8) i "VAT-7D" (v. 5), obowiązujące od r. Wprowadzenie nowych wzorów e-deklaracji: "VAT-8" (v. 5), "VAT-9M" (v. 3) i "VAT-12" (v. 2), obowiązujących od r. Wprowadzono nowe wzory e-deklaracji: "VAT-8" (v. 5), "VAT-9M" (v. 3) i "VAT-12" (v. 2), obowiązujące od r. Umożliwienie kasowania lub ponownego wysłania e-deklaracji, które ze względu na błąd serwera Ministerstwa Finansów nie otrzymały numeru referencyjnego Umożliwiono zmianę statusu e-deklaracji na "nie wysłana" w sytuacji, kiedy ze względu był błąd serwera Ministerstwa Finansów deklaracja nie została zarejestrowana w systemie urzędu. Dla takich pozycji w menu "Operacje" dostępna jest funkcja: Zmień stan e-deklaracji na "nie wysłana". Użycie tej funkcji zmienia status dokumentu i tym samym umożliwia ponowienie próby wysłania e-deklaracji lub usunięcie wadliwej pozycji. Zablokowanie możliwości usunięcia i edycji deklaracji, którą wysłano do systemu "e- Deklaracje" Zablokowano możliwość edycji, przeliczenia i usunięcia e-deklaracji, które zostały wysłane drogą elektroniczną do systemu "e-deklaracje". Blokada dotyczy deklaracji, które mają status "w trakcie przetwarzania" oraz tych, do których użytkownik otrzymał Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Rozróżnienie dokumentów księgowych dotyczących korekt KUP od dokumentów księgowych dotyczących korekt VAT Poprawiono wygląd okna przeglądowego dokumentów korekt KUP i VAT tak, że od razu widać, które z wystawionych dokumentów zawierają zapisy na kontach księgowych (wpisy do KPiR), a które zawierają wpisy do rejestru VAT. Widoczność o jakiej mowa jest zrealizowana poprzez dodanie dwóch kolumn: "Zapisy księgowe" i "Rejestr VAT". Możliwość wyfiltrowania rozrachunków ukrytych dla KUP i VAT na oknie "Korekta KUP i VAT" Dodano możliwość wyfiltrowania rozrachunków ukrytych dla KUP i VAT na oknie "Korekta KUP i VAT" (do tej pory taka możliwość istniała tylko od strony menu "Finanse" -> "Rozrachunki"). Obsłużenie działania parametru automatycznego generowania rozrachunków przy zapisie księgowym dla roku o typie "Ryczałt" Obsłużono działanie parametru automatycznego generowania rozrachunków przy zapisie księgowym dla roku o typie "Ryczałt". Umożliwienie dodania wpisu do rejestru VAT zakupów wyłącznie w zakresie kwoty naliczonego podatku VAT Umożliwiono dodanie wpisu do rejestru VAT zakupów wyłącznie w zakresie kwoty naliczonego podatku VAT (bez podania kwoty netto i kwoty brutto). Dzięki temu możliwe jest spełnienie obowiązującego od 1 stycznia 2013r. ustawowego obowiązku skorygowania wyłącznie kwoty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania swoich zobowiązań w terminie 150 dni od upływu terminu płatności. Dodatkowo na oknie wpisu do rejestru VAT dla powodów opodatkowania: 1. Nabycie pozostałych towarów i usług - odliczenie VAT w całości 2. Nabycie pozostałych towarów i usług - częściowe odliczenie VAT 3. Nabycie środka trwałego na własne potrzeby - odliczenie VAT w całości 4. Nabycie środka trwałego na własne potrzeby - częściowe odliczenie VAT 5. Nabycie towarów i usług bez prawa do odliczenia VAT dodano checkbox "Zwiększenie podatku naliczonego na podstawie art. 89b ust.4 ustawy", którego zaznaczenie skutkuje odpowiednim zaznaczeniem danych o korekcie podatku naliczonego na deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.

6 Poprawienie operacji automatycznego księgowania różnic kursowych Poprawiono działanie operacji automatycznego księgowania różnic kursowych w przypadku, gdy różnice kursowe dotyczą rozrachunków wystawionych w różnych walutach. Przed poprawką różnice kursowe automatycznie dekretowane były na pierwsze w kolejności odnalezione przez system walutowe konto księgowe, po poprawce różnice kursowe automatycznie dekretowane będą na konto księgowe powiązane z walutą właściwą dla danego rozrachunku. Poprawienie automatycznego generowania rozrachunku przy dwóch wpisach do rejestru VAT w KPIR Poprawiono automatyczne generowanie rozrachunku przy dwóch wpisach do rejestru VAT w KPIR: jednym do rejestru sprzedaży, drugim do rejestru zakupów. Przed poprawką kwota rozrachunku była wyliczana jako różnica między sumą kwot brutto wpisów do rejestru sprzedaży a sumą kwot brutto wpisów do rejestru zakupów, co przy wpisie tej samej kwoty do obu rejestrów (np. przy ewidencji WNT) skutkowało wygenerowaniem rozrachunku z "zerową" wartością. Po poprawce dodanie wpisu do rejestru sprzedaży i wpisu do rejestru zakupów spowoduje, że zostanie wygenerowany rozrachunek na sumę kwot brutto wpisów do jednego rejestru, a nie na kwotę "zerową". Poprawienie działania wzorca księgowego dla dokumentu DI (dokument importowy) oraz KDI (korekta dokumentu importowego) Dla wzorców księgowania dla dokumentów DI i KDI dodano 2 nowe typy kwot dla pozycji dokumentu: 1. "Wartość kosztu dodatkowego nie wchodzącego do rozrachunku" 2. "Wartość kosztu dodatkowego wchodzącego do rozrachunku" UWAGA: Dotychczasowe typy kwot (netto zakupu, VAT od zakupu, brutto zakupu) nadal będą przechowywały informacje o kwocie netto/vat/brutto z pozycji dokumentu importowego oraz o kwocie kosztu dodatkowego wchodzącego do rozrachunku (jeżeli taki wystąpił na dokumencie). Dzięki wprowadzeniu nowych typów kwot możliwe będzie prawidłowe wpisanie DI i KDI do KPiR, w przypadku, gdy kwota cła, które jest kosztem dodatkowym niewchodzącym do rozrachunku powinna powiększyć cenę zakupu i powinna zostać wpisana do tej samej kolumny co zakup (do kolumny 10), ale kwota kosztów ubocznych zakupu, takich jak transport czy ubezpieczenie, które są kosztem dodatkowym wchodzącym do rozrachunku, nie powinna powiększać ceny zakupu i powinna zostać wpisana do innej kolumny niż zakup (do kolumny 11). KADRY I PŁACE Poprawienie błędu uzupełniania składników zmiennych w wynagrodzeniu za urlop okolicznościowy Poprawiono funkcję uzupełniania dodatku stażowego w wynagrodzeniu za urlop okolicznościowy. Przypadek dotyczy tylko użytkowników, którzy mają składnik: dodatek stażowy i składnik ten jest pomniejszany za inne nieobecności, np. typu urlop okolicznościowy (tzn. składnik: dodatek stażowy oskładkowany ma znacznik pomniejszany za inne nieobecności). Ponieważ składniki te są zawsze składnikami użytkownika i nowa wersja programu ich nie uaktualnia, wymaga to od użytkownika ręcznej operacji. Użytkownik musi wyłączyć w składniku: dodatek stażowy cały znacznik wchodzi do urlopu okolicznościowego i dodać go do dwóch składników: dodatek stażowy oskładkowany i dodatek stażowy nieoskładkowany. SPRZEDAŻ Dodanie importu grup towarowych z pliku stanu magazynu w formacie XML Dodano do importu stanu magazynu z pliku XML możliwość zaczytywania się grup towarowych.

7 Poprawienie błędu w operacji powielania dokumentu PZ Poprawiono błąd w operacji powielania dokumentu PZ polegający na niewłaściwym sprawdzaniu, czy dokument o takim samym numerze WZ dostawcy już istnieje. Poprawienie wyświetlania informacji o kodzie waluty dokumentu na oknie przeglądowym "ZO" Poprawiono wyświetlanie informacji o kodzie waluty dokumentu na oknie przeglądowym "ZO". Ustawienie dokładnego naliczania prowizji akwizytora Poprawienie funkcji naliczania prowizji akwizytora z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Poprawa błędu operacji eksportu dla księgowości (XML) dokumentów korekt sprzedaży Poprawiono błąd występujący w operacji eksportu dla księgowości (XML) dokumentów korekt sprzedaży (KFS) w zakresie eksportowania danych o numerze NIP i wykazywania ich we właściwym polu. Poprawienie działania jednego z parametrów eksportu faktur do pliku EDI Poprawiono działanie parametru "Całkowitą wartość podatku pobieraj z:" tak, żeby działał on zarówno dla kwot podatku VAT, jak i dla kwot brutto. Zmieniono nazwę parametru na bardziej precyzyjną: "Całkowite wartości podatku VAT i brutto pobieraj z:". Poprawienie operacji dodawania znacznika do pozycji ZD Poprawiono mechanizm dodawania i zapamiętywania przypisanych znaczników do pozycji zamówienia do dostawy ZD i zamówienia cyklicznego do dostawcy ZDC. Umożliwienie usunięcia pozycji towarowej z zamówienia przy licencji bez magazynu Poprawiono funkcję usuwania i modyfikowania rezerwacji tak, aby możliwe było usuwanie na zamówieniu od odbiorcy pozycji z wprowadzonym wcześniej towarem lub usługą na bazach danych z licencją bez magazynów. RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Umożliwienie automatycznego rozksięgowania VAT-u należnego wg daty wydania towaru/wykonania usługi (wzorce księgowe dokumentów sprzedaży)

8 We wzorcach księgowych dla dokumentów sprzedaży: PA, FS, korekta FS, WDT (trójstronna), korekta WDT (trójstronnej), FW, korekta FW i RCZ dodano nowe źródło daty VAT: "data wydania towaru/wykonania usługi". Dzięki temu możliwe jest automatyczne rozksięgowanie dokumentów księgowych, utworzonych na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów źródłowych, w zakresie zakładki "Rejestr VAT". Działa to zarówno dla lat obrotowych o typie: "Księga handlowa", jak i dla lat obrotowych o typie "Księga Przychodów i Rozchodów" i "Ryczałt". Zasady działania źródła daty VAT: "data wydania towaru/wykonania usługi": 1. Jeżeli w rozksięgowywanym dokumencie źródłowym dodano pozycję, która nie ma uzupełnionej daty w polu "Data wydania/wykonania usługi", to po automatycznym rozksięgowaniu tego dokumentu do "Rejestru VAT" zostaje dodany wpis bez daty VAT i zostaje automatycznie zaznaczona opcja "VAT oczekujący". 2. Jeżeli w rozksięgowywanym dokumencie źródłowym dodano wiele pozycji z taką samą datą w polu "Data wydania/wykonania usługi" i z taką samą stawką podatku VAT, to po automatycznym rozksięgowaniu tego dokumentu do "Rejestru VAT" zostaje dodany jeden wpis (sumujący wszystkie pozycje), z datą i stawką przeniesioną z dokumentu źródłowego. 3. Jeżeli w jednym dokumencie źródłowym dodano wiele pozycji z taką samą datą w polu "Data wydania/wykonania usługi", ale z różnymi stawkami podatku VAT, to po automatycznym rozksięgowaniu tego dokumentu do "Rejestru VAT" zostaje dodanych tyle wpisów, ile pozycji miało różne stawki VAT (wszystkie wpisy mają taką samą datę, zgodną z datą ustaloną na dokumencie źródłowym). 4. Jeżeli w jednym dokumencie źródłowym dodano wiele pozycji z różnymi datami w polu "Data wydania/wykonania usługi", ale z takimi samymi stawkami podatku VAT, to po automatycznym rozksięgowaniu tego dokumentu do "Rejestru VAT" zostaje dodanych tyle wpisów, ile pozycji miało różne daty (wszystkie wpisy mają taką samą stawkę podatku VAT, zgodną ze stawką ustaloną na dokumencie źródłowym). 5. W przypadku dokumentu korekty, który koryguje datę w polu "Data wydania/wykonania usługi", po automatycznym rozksięgowaniu tego dokumentu do "Rejestru VAT" zostają dodane wpisy, w taki sposób, że dodany jest wpis/wpisy, który koryguje (pomniejsza) kwoty w dacie "przed korektą" oraz wpis/wpisy, który koryguje (powiększa) kwoty w dacie "po korekcie". Korekty wykonywane w tej samej dacie w polu "Data wydania/wykonania usługi", ale dotyczące zmiany kwot i zmiany stawek podatku są dokonywane za pomocą kwoty różnicy między tym co było przed korektą, a tym, co jest po korekcie. Pozostałe zasady są zgodne z tym, co opisano w pkt. od 1. do 4. Usunięcie błędu w operacji przenoszenia zapisów na inne konto Poprawiono błąd występujący przy przenoszeniu zapisów na inne konto w przypadku, gdy przenoszone są zapisy z dekretu wykonanego jednocześnie na stronie WN i na stronie MA danego konta. Poprawienie formatowania daty w zestawieniach dotyczących rejestrów VAT Ujednolicono działanie kontrolek daty dostępnych na oknach parametrów wydruków i podglądu danych we wszystkich zestawieniach rejestrów VAT. Wprowadzono dla wszystkich zestawień jednakowe formatowanie wpisywanej daty, oparte o maskę RRRR-MM-DD. Poprawienie procedury przepisywania danych z poprzedniego roku przy zakładaniu lat w kartotece źródeł przychodu, udziałowców, udziałów W oknie "Źródła przychodów, udziałowcy, udziały", w części poświęconej na dodawanie kolejnych lat kalendarzowych usprawniono procedurę dodawania nowego roku. Dotychczasowe pytanie o to, czy system ma automatycznie przepisać źródła przychodów, udziałowców i udziały z poprzedniego roku zastąpiono oknem, w którym można wybrać, z którego roku mają zostać zaimportowane dane o źródłach przychodów, udziałowcach i udziałach. Jeśli istnieją w bazie jakieś lata kalendarzowe, to domyślnie podpowiadany jest poprzedni rok kalendarzowy (lub najbliższy, jeśli nie było poprzedniego). Jeśli nie ma żadnych lat, to opcja "Importuj źródła przychodów, udziałowców i udziały" jest nieaktywna. Ponadto uporządkowano listę dodanych lat w taki sposób, że są one wykazywane chronologicznie, niezależnie do tego w jakiej kolejności zostały przez użytkownika dodane. KADRY I PŁACE Wprowadzenie nowych wartości danych stałych obowiązujących od r.

9 Wprowadzono nowe wartości danych stałych, obowiązujących od 1 marca 2013r.: w zakresie kosztów podróży służbowych: 1. wartość diety w wysokości 30,00 zł, 2. wartość ryczałtu za noclegi w wysokości 45,00 zł, 3. wartość ryczałtu na dojazdy środkami komunikacji miejscowej w wysokości 6,00 zł. Wprowadzenie trzech nowych wartości danych stałych na 2013r. Wprowadzono trzy nowe wartości danych stałych na 2013r.: 1. Maksymalną podstawę składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących działalność gospodarczą w III, IV i V 2013r. w wysokości 9.225,75 zł. 2. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym w III, IV i V 2013r. w wysokości 2.214,18 zł. 3. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2013r. w wysokości 105,50%. Pokazywanie wynagrodzenia urlopowego w kolumnie 2 w raporcie RP-7 Poprawiono pokazywanie kwot wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy i innych zdarzeń tego typu w kolumnie 2 w raporcie RP-7. Poprawienie błędu uniemożliwiającego jednoczesne wystawianie "PIT-11" dla różnych pracowników przez wielu użytkowników Poprawiono funkcję odpowiadającą za wystawianie deklaracji podatkowych tak, aby możliwe było bezkonfliktowe jednoczesne wystawianie tej samej deklaracji dla różnych pracowników przez użytkowników z różnych stanowisk komputerowych. Poprawienie pobierania kodu US na e-deklarację Poprawiono funkcję pobierania kodów urzędów skarbowych na e-deklaracje dla tych urzędów, którym w ciągu ostatnich lat zmieniał się kod dla potrzeb e-deklaracji (np. zmieniały się dane adresowe urzędu). Poprawienie liczenia podstawy zasiłku w miesiącu przekroczenia składek ZUS i pełnym miesiącu pracy Ustawiono wyliczanie średniego wskaźnika składek społecznych używanego w formule naliczającej podstawę zasiłku bez zaokrąglania i zaokrąglania dopiero końcowego wyniku. Służy to jak najdokładniejszemu wyliczeniu podstawy zasiłku dla pracownika w miesiącu przekroczenia przez niego limitu składek emerytalno-rentowych. Poprawienie naliczania FP w miesiącu z potrąceniem chorobowym Poprawiono naliczanie składki na Fundusz Pracy dla pracownika w miesiącu, w którym pracownik nie pracował pełnego miesiąca, czyli z miesiąca rozpoczęcia lub zakończenia zatrudnienia przez tego pracownika lub z powodu nieobecności w pracy. Poprawienie wyliczania kosztów uzyskania przychodów na formularzu "PIT-40"

10 Poprawiono pokazywanie kosztów uzyskania przychodu na PIT-40. Ponieważ jest to rozliczenie roczne, koszty uzyskania przychodu na tej deklaracji powinny być należne za cały rok. Wyliczać te koszty należy wg zasad: - koszty uzyskania przychodu na PIT-40 to wielokrotność kosztów miesięcznych, najczęściej 12, jeżeli pracownik był zatrudniony przez cały rok, - jeżeli w ciągu roku w danym miesiącu przychód był niższy niż koszty zryczałtowane to i tak na PIT-40 wykazujemy pełne koszty uzyskania przychodu za ten miesiąc, - koszty nie przysługują za miesiąc, w którym pracownik był zatrudniony, ale przez cały miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym (wychowawczym itp., czyli każdej nieobecności, za którą nie należy się wynagrodzenie) i gdy w tym miesiącu nie było żadnych wypłat ze stosunku pracy, przepis ten dotyczy również zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp., - w przypadku wypłaty należności osobie nie będącej już pracownikiem koszty uzyskania przychodu miesięczne należą się za miesiąc wypłaty. SPRZEDAŻ Umożliwienie wprowadzenia Terminu przydatności dla produktu podczas dodawania Receptury jako składniki w PSP Dodano możliwość uzupełnienia przez użytkownika pól: Termin przydatności i Numer seryjny podczas używania opcji Dodaj recepturę jako składniki dla Protokołu Szybkiej Produkcji, jeżeli ustawione są parametry wymagalności tych pól w parametrach programu lub magazynu. FINANSE Dodanie stronicowania i filtru w oknie przeglądowym dokumentów kasowych Na oknie przeglądowym dokumentów kasowych dodano "stronicowanie" dokumentów, czyli podzielenie i wyświetlanie ich w partiach mieszczących się na ekranie. Zabezpieczy to przed zbyt długim oczekiwaniem na wczytanie się wszystkich dokumentów, które było uciążliwe na bazach danych z dużą ilością dokumentów kasowych. Oprócz tego dodano w tym oknie, w lewej jego części, filtr, który pozwala ograniczyć liczbę wyświetlanych dokumentów (np. tylko dokumenty KP). PRODUKCJA Poprawienie zaokrągleń podczas naliczania produkcji Poprawiono zaokrąglanie wartości produktów z dokładnością do ilości miejsc ustawionych w parametrach programu podczas naliczania produkcji. WSPÓLNE Dodanie w menu powiązania z materiałami edukacyjnymi dla użytkowników

11 Dodano w menu programu obok pozycji Pomoc dwie nowe opcje: - samouczek dla początkujących (online), - dokumentacja RAKSSQL (online). Obie te opcje przekierowują do strony internetowej, strony tworzonej i uaktualnianej przez producenta Raks, na której można znaleźć materiały edukacyjne o programie dla użytkowników. Samouczek jest to wprowadzenie do pracy nad poszczególnymi modułami, szczególnie przydatne dla użytkowników dopiero zaczynających pracę z programem. Dokumentacja RAKSSQL to zbiór materiałów i artykułów dotyczących pracy w programie. Jest ona na etapie tworzenia i regularnie będą przez producenta dodawane kolejne artykuły. Każdy z tych artykułów jest zamkniętą całością, których zawartość może być źródłem wiedzy dla każdego użytkownika. ADMINISTRATOR Automatyczne przypominanie o wykonywaniu kopii zapasowej bazy danych Dodano funkcjonalność automatycznego przypominania użytkownikom o zrobieniu kopii bezpieczeństwa. Funkcjonalność ta działa w zależności od rodzaju użytkownika: 1. Dla wszystkich użytkowników N dni od momentu zrobienia ostatniej kopii bezpieczeństwa pojawia się na stronie startowej "kafelek" przypominający, ile dni minęło od ostatniej kopii. Po kliknięciu w dany "kafelek" użytkownik, jeżeli ma takowe uprawnienia, zostaje przekierowany automatycznie do modułu Administrator, do zakładki dotyczącej wykonania kopii, zaznaczone zostają wszystkie domyślne parametry kopii tak, że użytkownik może "kilknąć" tylko klawisz i wykonać kopię bezpieczeństwa. Przedział czasu N domyślnie jest ustawiony na 7, ale administrator może dowolnie ten parametr zmienić. Parametr ilości dni jest możliwy do ustawienia przez użytkownika w parametrach systemu 2. Użytkownikowi oznaczonemu jako Administrator przypomnienie o wykonaniu kopii bezpieczeństwa wyświetla się w momencie "wychodzenia" z któregokolwiek modułu programu. Funkcja ta może zostać wyłączona przez administratora (np. w sytuacji, gdy kopie bezpieczeństwa są robione automatycznie za pomocą zewnętrznych narzędzi do robienia kopii programów. RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-7" (v. 13), obowiązującej od r. Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór deklaracji "VAT-7" (v. 13), obowiązujący od r. Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-7K" (v.7), obowiązującej od r. Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór deklaracji "VAT-7K" (v. 7), obowiązujący od r. Wprowadzenie nowej wersji deklaracji "VAT-7D" (v.4), obowiązującej od r. Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór deklaracji "VAT-7D" (v. 4), obowiązujący od r. Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-7" (v. 13), obowiązującego od r. Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór e-deklaracji "VAT-7" (v. 13), obowiązujący od r.

12 Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-7K" (v. 7), obowiązującego od r. Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór e-deklaracji "VAT-7K" (v. 7), obowiązujący od r. Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-7D" (v. 4), obowiązującego od r. Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór e-deklaracji "VAT-7D" (v. 4), obowiązujący od r. Wprowadzenie do systemu "RaksSQL" załącznika "VAT-ZD" Wprowadzono do systemu "RaksSQL" załącznik "VAT-ZD" (v. 1). Formularz "VAT-ZD" to druk składany jako załącznik do deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D w przypadku skorzystania przez podatnika VAT z tzw. "ulgi za złe długi". Oprogramowano jego działanie w systemie "RaksSQL" w następującym zakresie: - obsłużono generowanie załącznika na podstawie odpowiednich zaznaczeń w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D, - obsłużono wykazywanie w załączniku prawidłowych danych w zakresie danych podatnika (wierzyciela), oraz umożliwiono użytkownikom samodzielne naniesienie danych o dłużnikach i przeterminowanych transakcjach, wobec których dany podatnik korzysta z "ulgi za złe długi". Usprawnienie procedury wyksięgowania z KUP przeterminowanych zobowiązań Wprowadzono w menu: Księgowość -> Korekty KUP i VAT -> okno przeglądowe zobowiązań wymagających korekty i dokumentów księgowych wystawionych w związku z tymi zobowiązaniami. Rozrachunki wykazywane na tym oknie są wyfiltrowane na ostatni dzień wybranego przez użytkownika miesiąca według kryteriów zgodnych z zapisami ustawy (opisanymi w odsyłaczu (ikonka i )). Użytkownik może podejrzeć dokument księgowy, który wymaga skorygowania KUP, wystawić nowy dokument księgowy, w którym skoryguje odpowiednie kwoty na kontach księgowych (we wpisach do KPiR). Następnie użytkownik może wyfiltrować rozrachunki rozliczone/częściowo rozliczone (ujęte w dokumencie księgowym), podejrzeć na tym samym oknie przeglądowym czy wystawił do nich dokument księgowy korygujący zapisy i wystawić nowy dokument księgowy, w którym może z powrotem przywrócić w koszty wyksięgowaną kwotę KUP (w całości dla rozrachunków rozliczonych całkowicie, w części dla rozrachunków rozliczonych częściowo). Usprawnienie procedury skorygowania VAT-u z tytułu przeterminowanych zobowiązań Wprowadzono w menu: Księgowość -> Korekty KUP i VAT -> okno przeglądowe zobowiązań wymagających korekty i dokumentów księgowych wystawionych w związku z tymi zobowiązaniami. Rozrachunki wykazywane na tym oknie są wyfiltrowane na ostatni dzień wybranego przez użytkownika miesiąca według kryteriów zgodnych z zapisami ustawy i opisanych w odsyłaczu (ikonka i ). Użytkownik może podejrzeć dokument księgowy, który wymaga skorygowania ewidencji VAT, wystawić nowy dokument księgowy, w którym skoryguje odpowiednie wpisy do ewidencji VAT. W związku z nowym obowiązkiem korekty VAT naliczonego wprowadzono do Rejestru zakupów dwa nowe powody opodatkowania: Korekta podatku naliczonego od nabyć środków trwałych oraz Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć z możliwością wskazania, czy korekta dotyczy nowego przepisu (art. 89b ust. 4 ustawy o VAT). Wpisy dokonane z tymi nowymi powodami opodatkowania trafiają do odpowiednich pól w deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Następnie użytkownik może wyfiltrować rozrachunki rozliczone/częściowo rozliczone (ujęte w dokumencie księgowym), podejrzeć na tym samym oknie przeglądowym czy wystawił do nich dokument księgowy korygujący ujemnie wpisy do ewidencji VAT i wystawić nowy dokument księgowy, w którym może z powrotem skorygować VAT naliczony wpisami dodatnimi (w całości dla rozrachunków rozliczonych całkowicie, w części dla rozrachunków rozliczonych częściowo). Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "VAT-ZD" (v. 1), obowiązującego od r. Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór e-deklaracji "VAT-ZD" (v. 1), obowiązujący od r. Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji "CIT-8" (v. 21)

13 Wprowadzono do systemu "RaksSQL" nowy wzór e-deklaracji "CIT-8" (v. 21 ), obowiązujący od r. Dodanie w kartotece udziałowca pola do określenia, który z identyfikatorów podatkowych ma zostać przeniesiony na deklarację podatkową "PIT-28" W oknie edycyjnym kartoteki udziałowca, na zakładce "Dane dodatkowe", w sekcji "Rozliczenie podatku dochodowego" dodano parametr "Identyfikator podatkowy do deklaracji". Do wyboru są dwa identyfikatory: PESEL (ustawiony domyślnie) oraz NIP. W zależności od wybranego identyfikatora zostaną uzupełnione dane na deklaracji "PIT-28" w polu "1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL podatnika". Jeżeli wybrano PESEL, to na deklarację zostanie przeniesiony numer PESEL z kartoteki danego udziałowca, jeżeli NIP, to na deklarację zostanie przeniesiony numer NIP z kartoteki danego udziałowca. Poprawienie wyświetlania daty i numeru "Dowodu Wewnętrznego" w oknie dokumentów księgowych Poprawiono wyświetlanie daty i numeru "Dowodu Wewnętrznego" w oknie dokumentów księgowych w przypadku edycji tych pól na dokumencie źródłowym. Po wykonanej poprawce data i numer w dokumencie księgowym będą zgodne z datą i numerem wyedytowanego dokumentu źródłowego. Poprawienie błędu w wykazywaniu danych na deklaracji VAT-UEK Poprawiono błąd polegający na wykazywaniu na deklaracji VAT-UEK dwóch wpisów korygujących zamiast jednego w przypadku skorygowania numeru NIP kontrahenta (bez zmiany na innego kontrahenta). KADRY I PŁACE Dodanie na oknie "Kalendarz - rejestracja zdarzeń", na zakładce "Lista zdarzeń" informacji o ilości dni roboczych, które występowały w czasie trwania danego zdarzenia Dodano na oknie "Kalendarz - rejestracja zdarzeń" w zakładce "Lista zdarzeń" kolumnę z informacją o ilości dni roboczych, które występowały w czasie trwania danego zdarzenia. Dni wykazywane są dla zdarzeń typu urlop wypoczynkowy, delegacja (inne niż zdarzenia związane z chorobą). Zbiorcze dodawanie zdarzenia na kalendarz dla wielu pracowników na raz Dodano możliwość powielania zdarzenia dla wielu pracowników. Operacja dostępna jest z poziomu Listy zdarzeń (Kadry > kalendarz - rejestracja zdarzeń) dla zdarzeń typu urlopy, delegacje, itp. (niezwiązanych z chorobami i macierzyństwem). Wprowadzenie dwóch nowych wartości danych stałych na 2013r. Dodano nowe dane stałe na rok 2013 w module Kadry i płace: * Minimalna podstawa składek społecznych i FP dla D.G. - wartość 2.227,80 zł, * Minimalna podstawa składki zdrowotnej dla D.G. - wartość 2.908,13 zł Zmiana nazw niektórych zdarzeń Zmieniono nazwy wyświetlane niektórych zdarzeń: z "Zasiłek macierzyński" na "Urlop macierzyński", z "Zwolnienie od pracy okolicznościowe płatne" na "Urlop okolicznościowy". Ustalenie możliwości definiowania daty wypłaty BO do urlopu za każdy miesiąc

14 Umożliwiono określenie lub zmianę daty wypłaty list płatniczych w bilansie urlopowym dla umowy (składników płacowych). Obecnie użytkownik może określić datę wypłaty listy (BO) za konkretny okres, dzięki czemu w przypadku list płac płatnych w kolejnym miesiącu algorytm urlopowy pobierze do średniej urlopowej kwoty z odpowiednich okresów z uwzględnieniem podanych dat wypłaty. SPRZEDAŻ Obsłużenie importu cech przy imporcie FZ z FS Obsłużono import cech artykułów podczas importu faktur zakupu z faktur sprzedaży oraz przy dokumentach magazynowych. Usprawnienie operacji eksportu faktur sprzedaży i ich korekt do EDI w zakresie danych o adresie dostawy Dodano nowy parametr eksportu dokumentów FS i KFS do EDI - "Adres dostawy". W efekcie użytkownik będzie mógł wybrać jedną z opcji: 1. "Ustal automatycznie" - ta opcja jest ustawiona jako domyślna i jest zgodna z dotychczasowym działaniem operacji eksportu. Oznacza to, że dane o adresie dostawy zostaną pobrane automatycznie z eksportowanego dokumentu (w razie ich braku na fakturze zadziała automat pobierający te dane z kartoteki kontrahentów występujących na dokumencie w roli odbiorcy i nabywcy, zgodnie z ustawieniami parametru "Odbiorca, nabywca"), 2. "Przepisz z dokumentu" - ta opcja zadziała tak, że dane o adresie dostawy zostaną przepisane z dokumentu sprzedaży, a w przypadku braku danych o adresie dostawy na eksportowanym dokumencie wywołane zostanie okno z możliwością wpisania przez użytkownika brakujących danych. Inaczej mówiąc: w przypadku wyboru tej opcji nie zadziała automat z opcji "Ustal automatycznie". Przywrócenie automatycznego tworzenia nagłówków dokumentów księgowych do dokumentów RCZ Przywrócono mechanizm automatycznego tworzenia nagłówków dokumentów księgowych dla dokumentów "Rozliczenie cyklu zaliczkowego (RCZ)" wystawionych w module "Sprzedaż". Dzięki temu będzie możliwe skorzystanie z automatycznego rozksięgowania tych dokumentów za pomocą wzorca księgowego. Dla dokumentów, które z powodu błędu nie wygenerowały takich nagłówków wprowadzono funkcję naprawczą, która zostanie automatycznie wywołana przy aktualizacji systemu. W efekcie nastąpi rozpoznanie, które dokumenty "RCZ" nie wygenerowały automatycznie nagłówków dokumentów księgowych i system automatycznie je utworzy. Poprawa błędu występującego na fakturze korygującej z pozycjami o ilości <=0,5 Poprawiono dodawanie korekty faktury sprzedaży dla pozycji sprzedanej w ilości towaru mniejszej od 0,5. Odblokowanie pola Termin przydatności podczas dodawania artykułu poprzez kartotekę dla PSP Umożliwiono wprowadzenie terminu przydatności produktu podczas dodawania pozycji za pomocą opcji Dopisz poprzez kartotekę artykułów na Protokole Szybkiej Produkcji. Usunięcie błędu pojawiającego się przy wydruku korekty faktury sprzedaży Usunięto błąd uniemożliwiający wydruk korekty faktury sprzedaży korygującej ilość opakowań kaucjonowanych.

15 ŚRODKI TRWAŁE Poprawienie błędu w wykazywaniu niepoprawnej wartości umorzenia na "Karcie środka trwałego" Poprawiono błąd w wykazywaniu kwoty wartość umorzenia bilansowego wg stanu na koniec roku na zestawieniu "Karta środka trwałego". PRODUKCJA Przenoszenie informacji z Karty pracy oraz Karty pracy rejestracji na Zadanie produkcyjne Dodano przenoszenie informacji z Kart pracy na powiązane Zadanie produkcyjne oraz zestawienia: * Zadanie produkcyjne - rozliczenie ilościowo-wartościowe * Zadanie produkcyjne - rozliczenie ilościowe * Rozliczenie produkcji według norm Obligatoryjnie przenoszone są informacje dotyczące pracowników, stanowisk pracy oraz czasów pracy. Użytkownik może zdecydować czy mają być również przenoszone ilości odnotowane na kartach pracy. W parametrach firmy (sekcja Produkcja) został dodany parametr "Czy uwzględniać ilości z kart pracy podczas wyliczania produkcji". Domyślnie parametr ten jest wyłączony co powoduje, że podczas wyliczania produkcji ilości produktu wyliczane są tak, jak do tej pory na podstawie ilości zaplanowanej na zleceniu produkcyjnym. Po zaznaczeniu parametru program sumuje wyprodukowane ilości z powiązanych kart pracy i na tej podstawie wylicza produkcję oraz jej koszty. Umożliwienie wydruku dokumentów magazynowych do zamkniętych zadań produkcyjnych Rozbudowano opcje wydruków dla Zadań i Zleceń produkcyjnych o wydruk powiązanych dokumentów magazynowych. Użytkownik ma możliwość wyboru, które dokumenty magazynowe powiązane z danym Zadaniem/Zleceniem produkcyjnym chce wydrukować, a także zdecydować o szablonie wydruku. WSPÓLNE Poprawienie zaczytywania danych kontrahenta z bazy GUS Poprawiono pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS przy niestandardowych adresach nieposiadających danych o ulicy, a jedynie nazwę miejscowości i numer budynku. Dodanie możliwości konfiguracji serwera proxy dla funkcjonalności korzystających z połączenia z internetem Umożliwiono konfigurowanie połączenia programu RaksSQL z internetem, w tym oprogramowano możliwość zdefiniowania połączenia w firmach wykorzystujących serwer proxy. Dodano parametry konfiguracyjne w parametrach programu oraz parametrach stanowiska. W sytuacji, kiedy konfiguracja dla danego stanowiska ma być inna niż dla pozostałych użytkowników (stanowisk roboczych) należy odpowiednio uzupełnić parametry stanowiska. W pozostałych przypadkach system skorzysta z parametrów wpisanych w ustawieniach programu. Obecnie można ustawić odpowiednio: - "Połączenie bez użycia serwera proxy" - ustawione domyślnie, wykorzystuje dla pobierania danych np. tabel kursowych, informacji o nowych wersjach itp. połączenie bezpośrednie; - "Użyj systemowych ustawień serwera proxy" - ustawienia dostępne w Panelu sterowania w Opcjach internetowych; - "Użyj poniższych ustawień serwera proxy" - umożliwiające podanie własnych ustawień niestandardowych; - "Nie łącz z internetem" - dodatkowa opcja, która umożliwia wyłączenie pobierania i aktualizacji informacji pobieranych za pośrednictwem internetu.

16 RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Zmiana danych na wydruku noty korygującej Dostosowano wzorcowy wydruk noty korygującej do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013r. Zmienił się zakres danych wykazywanych na notach korygujących w odniesieniu do danych wystawcy i odbiorcy noty - obecnie prezentowana jest zawsze nazwa pełna obu stron. Ponadto usunięto z wydruku część treści dotyczącą akceptacji noty korygującej. Wyświetlanie nazwy konta księgowego na oknie podglądu zapisów konta i na oknie podglądu jego miesięcznych obrotów. Wprowadzono wyświetlanie nazwy konta księgowego na oknie podglądu zapisów konta i na oknie podglądu jego miesięcznych obrotów. Prezentacja obrotów na kontach księgowych z podziałem na poszczególne miesiące Umożliwiono podgląd obrotów dowolnego konta księgowego z podziałem na poszczególne miesiące roku (operacja wykonywana z poziomu "Planu kont", poprzez "Operacje" -> "Pokaż miesięczne obroty"). Poprawienie zapamiętywania danych o użytkowniku, który zarejestrował dokument księgowy Poprawiono zapamiętywanie danych o użytkowniku, który zarejestrował dokument księgowy. Poprawienie zapisywania rozliczenia rozrachunków w dokumencie z innego roku obrachunkowego Poprawiono zapisywanie operacji wykonywanych na rozrachunkach w dokumencie z innego roku obrachunkowego. Poprawienie błędów w działaniu operacji "Pokaż dokument źródłowy" Poprawiono pokazywanie się komunikatu o braku dokumentu źródłowego podczas wykonywania operacji "Pokaż dokument źródłowy" dla dokumentu księgowego, jeżeli operację wykonano dla dokumentu, który nie ma dokumentu źródłowego. Usunięcie błędów w zapamiętywaniu ustawień szerokości kolumn w oknie przeglądowym DK i w oknie edycyjnym DK Usunięto błędy w zapamiętywaniu ustawień szerokości kolumn w oknie przeglądowym dokumentów księgowych i w oknie edycyjnym dokumentów księgowych (dotyczy pól związanych z rejestracją VAT). Poprawienie błędu w numeracji na zestawieniu "Ewidencja przychodów" Poprawiono błąd w numeracji podczas generowania wydruku "Ewidencja przychodów".

17 KADRY I PŁACE Zmodyfikowanie raportu "Przeciętne zatrudnienie do e-pfron" o osoby bez ustalonego stopnia niepełnosprawności Dostosowano raport: "Przeciętne zatrudnienie do e-pfron" do zmian w przepisach. Na wydruku uwzględniono informacje dotyczące osób do 16 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodanie możliwości ustawienia adresu do deklaracji podatkowych Umożliwiono określenie w kartotece pracownika, który z adresów ma być pobierany do deklaracji podatkowych. Wybrany adres będzie podpowiadał się na deklaracjach pracowniczych. Wprowadzenie nowej wartości kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 Wprowadzono do danych stałych na 2013r. nową wartość kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości ,00 zł. Poprawienie tworzenia się deklaracji PIT-11 po przelogowaniu się do innej firmy Poprawiono funkcję tworzenia deklaracji podatkowych dla pracowników po przelogowaniu się z firmy do innej firmy, aby możliwe było bezkonfliktowe wystawianie tych deklaracji dla różnych firm w biurach rachunkowych. Poprawienie błędu sumowania czasu pracy na zestawieniu "Ewidencja miesięczna czasu pracy" Poprawiono błąd sumowania czasu pracy na zestawieniu "Ewidencja miesięczna czasu pracy". SPRZEDAŻ Dodanie możliwości importu zamówień od odbiorców z pliku XLS Dodano możliwość importu zamówień od odbiorców z pliku XLS. Dodanie alternatywnego sposobu eksportu kwot do EDI Dodano nowy parametr "Całkowita wartość podatku pobieraj z:" dzięki któremu użytkownik może podczas eksportu dokumentu do EDI wybrać, czy wartość podatku ma być pobierana z podsumowania faktury czy sumy pozycji faktury. Możliwość określania terminów zapłaty z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy Dodano możliwość tak zdefiniowania terminu zapłaty, aby możliwe było obsłużenie przepisu, że jeśli koniec terminu do wykonania czynności (a więc także zapłaty terminu zapłaty) przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin ten upływa dnia następnego.

18 Wystawianie faktury w PLN do zamówień cyklicznych wystawionych w walucie Dodano możliwość zmiany waluty podczas realizacji zamówienia cyklicznego, aby możliwe było obsłużenie sytuacji, że zamówienie jest przygotowane w walucie obcej, ale faktura jest w PLN i przeliczenie wartości jest po bieżącym kursie. Przenoszenie daty dokumentów "WZ" na pozycje faktur sprzedaży W poprzedniej wersji do faktur sprzedaży i korekt do pozycji dodano pole przeznaczone na umieszczanie daty dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Związane to było z nowymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2013r., nakładającymi na wystawców faktur obowiązek podawania tej daty, o ile jest ona określona i różni się od daty wystawienia faktury. W obecnej wersji wprowadzono usprawnienie, które automatycznie uzupełnia tę datę do każdej pozycji podczas importu pozycji z dokumentów WZ. Wprowadzono parametr w parametrach firmy, który pozwala użytkownikowi zadecydować, czy i jak ma się ta data uzupełniać. Dostępne są opcje: - data ta może uzupełniać się automatycznie ze skojarzonego dokumentu WZ, - data ta może się podpowiadać z daty wystawienia faktury, - program może się pytać o datę użytkownika, - data ta może pozostać pusta. Domyślnie ustawiona jest opcja, aby data ta uzupełniała się automatycznie. Umożliwienie wczytywania pozycji ze schowka przy częściowym Remanencie Poprawiono funkcję wczytywania pozycji ze schowka dla wielu artykułów przy tworzeniu Remanentu częściowego. Poprawienie przeliczania cen sprzedaży pozycji dokumentu sprzedaży do ZC dla zamówienia w walucie Poprawiono funkcję przeliczania ceny sprzedaży pozycji dokumentu sprzedaży do Zamówienia cyklicznego od odbiorców, jeśli zamówienie wprowadzone jest w walucie. Poprawienie numeru dokumentu korygowanego na wydruku korekty faktury do paragonu Poprawienie numeru dokumentu korygowanego na wydruku korekty faktury do paragonu, aby był to numer faktury wystawionej na podstawie paragonu, a nie paragonu. Poprawienie podpowiadania tabel kursowych dla faktur WNT i korekt faktur WNT Poprawiono podpowiadanie się tabel kursowych dla faktur WNT i korekt faktur WNT. Obecnie tabela kursowa podpowiadana przez program dla faktur WNT pochodzi sprzed dnia wystawienia faktury WDT albo sprzed 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy, w zależności od tego, który z tych terminów jest wcześniejszy. FINANSE Doprecyzowanie nazw kolumn na oknie przeglądowym "Lista rozrachunków" Zmieniono nazwę kolumny "Typ dokumentu" na "Typ dokumentu źródłowego" oraz nazwę kolumny "Numer dokumentu" na "Numer dokumentu źródłowego".

19 Błąd oznaczania wniosku o zaliczkę jako rozliczonego Poprawiono błąd oznaczania wniosku o zaliczkę jako rozliczonego, występujący w przypadku zapisywania rozliczenia zaliczki. Błąd wynikał z niewłaściwego zaokrąglania kwot. Dodatkowo wprowadzono funkcję naprawczą, która przy aktualizacji bazy danych naprawia uszkodzone pod tym kątem bazy danych. Przenoszenie treści pola "Uwagi" na różne okna modułu "Produkcja" Dodano możliwość automatycznego przenoszenia uwag z okna Technologie do tworzonego na podstawie danej technologii Zlecenia produkcyjnego oraz uwag dotyczących Operacji procesu technologicznego do powiązanego Zadania produkcyjnego. O tym, czy te uwagi mają się automatycznie przenosić decydują dwa parametry dodane w Parametrach firmy. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne, gdy uwagi z technologii i operacji maja zastosowanie np. jako dodatkowe opisy receptur. Dodanie kolumny z wartością łącznego czasu wykonania operacji w wydruku symulacji technologii produkcyjnej Dodano na zestawieniu Technologia produkcyjna - symulacja informacje o łącznym czasie potrzebnym na wyprodukowanie określonej w operacji ilości produktu, z podziałem na czas pracownika i czas stanowiska, a także koszt łączny operacji. Modyfikacja wydruku Technologia produkcyjna - symulacja Dodano usprawnienie wydruku "Technologia produkcyjna - symulacja" o obsłużenie przepisywania wartości do składnika, który był równocześnie produktem z poprzedniej powiązanej operacji. Dodanie odrębnego uprawnienia do podglądu szczegółów Zadania produkcyjnego Dodano odrębnego uprawnienie do podglądu szczegółów Zadania produkcyjnego. Dotyczy to takich danych jak: Składniki, Produkty, Uwagi. Funkcjonalność ta potrzebna jest w firmach produkcyjnych, gdzie szczegóły technologiczne są tajne i powinny być widoczne jedynie dla uprawnionych pracowników. Działanie tego uprawnienia: - bez uprawnienia dany pracownik widzi tylko te zadania, które są przypisane do niego, - z uprawnieniem dany pracownik może zobaczyć szczegóły zadań innych pracowników, - aby uprawnienie to działało oprócz licencji na moduł Produkcja potrzebna jest licencja na CRM, ponieważ tylko w CRM jest powiązanie pracowników z użytkownikami bazy danych. Umożliwienie ustalania ceny zakupu składnika na podstawie ceny produktu powiązanej operacji Dodano możliwość ustalenia ceny składnika na podstawie ceny powiązanego produktu z poprzedniej operacji. Taka możliwość jest dostępna Operacji na Technologii produkcyjnej, jeżeli produkt jednej operacji produkcyjnej jest jednocześnie składnikiem następnej operacji. Poprawienie uzupełniania daty przydatności produktu na dokumencie PW powstałego z poziomu zadania produkcyjnego Ustawiono, aby data przydatności na dokumencie PW powstałego z poziomu zadania produkcyjnego nie uzupełniała się automatycznie, jeżeli artykuł dodany jako pozycja na PW ma w kartotece artykułów termin ważności ustawiony na 0 dni. Poprawienie wykazywania właściwej wartości w kolumnie "Ilość partii" w Zadaniu produkcyjnym na zakładce Produkty Poprawiono wykazywanie poprawnej wartości w kolumnie "Ilość partii" w Zadaniu produkcyjnym na zakładce Produkty.

20 Poprawienie wyświetlania informacji o opakowaniach zbiorczych podczas edycji składników, produktów w Technologii i Zleceniu produkcyjnym Poprawiono wyświetlanie informacji o opakowaniach zbiorczych podczas edycji składników, produktów w Technologii i Zleceniu produkcyjnym WSPÓLNE Oznaczenie na oknie przeglądowym deklaracji tych deklaracji, które są korektą W oknie przeglądowym deklaracji dodano kolumnę zawierającą informację, czy dana deklaracja jest korektą. Umożliwi to w szybki sposób, bez konieczności edytowania deklaracji, wyszukać korektę deklaracji. RAKSSQL (Data publikacji: ) KSIĘGOWOŚĆ Umożliwienie automatycznej i ręcznej edycji daty płatności rozrachunku Dodano w oknie przeglądu rozrachunków opcję "Zmień datę płatności rozrachunku dokumentu handlowego". Opcja umożliwia zmianę daty płatności w nierozliczonych rozrachunkach, które pochodzą z dokumentów handlowych. Zautomatyzowano również zmianę daty płatności w zdefiniowanych płatnościach w momencie gdy użytkownik zmienia datę płatności w nagłówku dokumentu handlowego. Użytkownicy mogą określić stopień automatyzacji poprzez zmianę stanu parametrów programu dostępnych w sekcji "Sprzedaż": - Zmieniaj automatycznie datę płatności rozrachunku przy zmianie daty płatności w nagłówku dokumentu - Potwierdzaj zmianę daty płatności. Umożliwienie zbiorczego ustalenia daty VAT z poziomu "Ewidencji VAT" Umożliwiono uzupełnienie daty wpisu do rejestru VAT dla wielu zaznaczonych rekordów za pomocą operacji: Ustal datę wpisu do rejestru VAT z poziomu menu Księgowość > Rejestracja VAT. Ustalenie daty VAT na podstawie rozliczeń rozrachunku z poziomu "Rejestracja VAT" Usprawniono rozliczanie podatku VAT przez Małych Podatników stosujących metodę kasową. Aby skorzystać z usprawnienia należy zaznaczyć parametr dotyczący rozliczania metodą kasową (moduł Administrator, parametr dostępny przy definicji firmy). Uzupełnianie daty VAT na podstawie rozliczeń rozrachunków dostępne jest: * z poziomu menu Księgowość > Rejestracja VAT > Operacje > Ustal datę wpisu do rejestru VAT, * podczas rozliczania rozrachunku w dokumencie księgowym. Dodanie kolumny "Płatnik VAT" do kartoteki kontrahentów Dodano kolumnę "Płatnik VAT" w kartotece kontrahentów. Kolumna dostępna jest w zasobniku kolumn ukrytych. Poprawienie błędu braku nazwy konta korespondującego na zestawieniu zapisów kont Poprawiono błąd braku nazwy konta korespondującego na zestawieniu zapisów kont.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym... 3-1 Faktura zakupu bez dok. magazynowego... 3-9 Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym...

Bardziej szczegółowo