SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Oprogramowanie do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej 8 szt. Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: nazwa oprogramowania i producenta Nazwa oprogramowania:... Producent... to wszystkich wierszy i pozycji/ Oprogramowanie do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej spełniające następujące minimalne parametry: Kreator wdrożeniowy umożliwiający rozpoczęcie pracy z programem. Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego. Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do wykonywania określonych operacji. Możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w przeglądarkach internetowych; Rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, zarządzanie kolumnami Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień. Możliwość ustawienia skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury. Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM. Baza danych współpracującą z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i

2 gospodarki magazynowej. Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku. Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji. Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych; Prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu crm; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami; Prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe); Pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów wz itp.; automatyczne generowanie dokumentu wz do faktury; Obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej; Obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi; Obsługa rachunków bankowych (złotówkowych i walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi); Pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych; Możliwość tworzenia zestawień, raportów i analiz Możliwość tworzenia własnych raportów; Obsługa urządzeń zewnętrznych oferowanych przez Wykonawcę (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych); Pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami Pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów oraz systemem finansowo-księgowym Wspólne cechy dokumentów

3 Możliwość wybierania kontrahentów do dokumentów, zarówno z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem. Możliwość wstawiania specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostępny z widocznej listy (możliwość filtrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z użyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS). Podgląd wystawionych już dokumentów oraz możliwość ich edytowania. Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych. Multipodgląd dokumentów w widoku HTML-owym. Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych. Możliwość wysyłania dokumentu w formacie PDF drogą elektroniczną. Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu. Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak również śledzenie historii rozliczenia. Możliwość filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie minimum następujących kryteriów: cena, nazwa kontrahenta, data wprowadzenia dokumentu. Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu. Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu. Śledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu. Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach. Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu. Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane są m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.

4 Dostępność różnych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu. Możliwość parametryzowania ustawień dokumentów. Możliwość unieważniania dokumentów. Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej. Ewidencjonowanie i rozliczanie handlu złomem oraz innych na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), wraz z naliczaniem VAT na podstawie faktur wewnętrznych. Naliczanie i rozliczanie podatku akcyzowego od węgla i innych materiałów opałowych. Dokumenty sprzedaży: Obsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych. Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności. Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto. Sprzedaż towarów poprzez wartość. Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach po różnych kursach. Pobieranie kursów walut za pomocą mechanizmu InsMail. Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen. Obsługa handlu z krajami UE oraz spoza UE. Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji. Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów. Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję lub podany ręcznie. Automatyczne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.

5 Definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu. Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu. Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów. Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności. Możliwość definiowania do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu. Definiowanie na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem. Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji. Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej. Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy. Ustawianie skutku magazynowego czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym. Możliwość wypisywania korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie. Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących (np. wystawionych przed wdrożeniem programu). Obsługa handlu w walutach obcych między polskimi podmiotami. Dokumenty zakupu Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu. Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych. Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących. Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów w programie Kontrola unikalności numerów oryginalnych dokumentów. Możliwość wypisywania korekt do dokumentów oraz not korygujących za

6 pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym. Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu. Zamówienia i faktury zaliczkowe: Wystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców. Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe. Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów. Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych. Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma. Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna. Fiskalizacja faktur zaliczkowych. Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach. Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu. Dokumenty magazynowe: Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru między magazynami (oddziałami). Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego. Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (szybki). Możliwość wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych. Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR,

7 paragonu i paragonu imiennego. Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych. Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar. Prowadzenie pełnej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz. Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji. Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne. Finanse i rozrachunki Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu? automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta. Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych. Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie? operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku. Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania. Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS. Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków. Możliwość rozliczania rozrachunków:

8 a) pojedynczo, b) zbiorczo, c) przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, d) za pomocą dokumentu kompensacyjnego Kartoteki: Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby. Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów. Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych. Możliwość przypisywania minimum następujących parametrów do kontrahenta: domyślny rabat, płatność, Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech. Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów. Deaktywacja nieużywanych kontrahentów. Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej. Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez , telefon, fax, oraz numery komunikatorów internetowych. Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania. Możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi oferowanymi przez Wykonawcę minimum: z kasami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych, drukarkami. Instruktaż w ramach dostarczanego oprogramowania dla minimum 3 osób w wymiarze minimum 1 godziny.

9 2. Lada sklepowa 4 szt. Minimalne wymagane parametry techniczne: to wszystkich wierszy i pozycji/ Przy wymiarach wykonawca zobowiązany jest podać konkretne wartości (długość, głębokość, wysokość) Lada sklepowa z blatem przeszklonym (szkło hartowane o grubości minimum 5 mm, maksimum 10 mm, pozostała część wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm maksimum 25 mm w kolorze "jabłoń" Wymiary: Długość min. 90 cm maks. 100 cm Głębokość min. 55 cm maks. 65 cm; Wysokość min. 85 cm maks. 95 cm Minimum 1 szuflada zamykana na klucz Minimum 2 półki niezamykane (otwarte). 3. Regał sklepowy 4 szt. Minimalne wymagane parametry techniczne: to wszystkich wierszy i pozycji/ Przy wymiarach wykonawca zobowiązany jest podać

10 konkretne wartości (długość, głębokość, wysokość) Wykonany z płyty laminowanej minimum 18mm maksimum 25 mm, okleina PCV w kolorze "jabłoń" Wymiary: Wysokość - minimum 200 cm maks. 220; Szerokość - minimum 80 cm maks.90cm; Głębokość - minimum 34 cm maks. 38 cm. Minimum cztery półki otwarte z możliwością regulacji wysokości. 4. Wózek ręczny 1 szt. Minimalne wymagane parametry techniczne: to wszystkich wierszy i pozycji/ Kosz wózka wykonany z gęstej siatki, uniemożliwiającej wypadnięciu nawet najdrobniejszych produktów. Sztywne, mocne podwozie z drutu. Rączka owalna pokryta miękkim PVC odpornym na promieniowanie UV. Zawiasy ze sztucznego tworzywa, które tłumią dźwięk i zderzaki na klapie koszyka tłumiące hałas. Narożne odboje kosza chroniące wózek i wyposażenie sklepowe przed zniszczeniami. POWŁOKA: Wózek cynkowany elektrolitycznie z dodatkową bezbarwną, ochronną powłoka lakierniczą. KÓŁKA: Kółka łożyskowane, o gumowym bieżniku. Wszystkie kółka obrotowe. Pojemność minimum 50 litrów 5. Waga sklepowa elektroniczna 4 szt.

11 Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: oznaczenie modelu i producenta Oznaczenie modelu:... Producent.. to wszystkich wierszy i pozycji/ Waga sklepowa elektroniczna spełniająca następujące minimalne warunki: - wartość działki ceny 0,01 zł/kg - zakres ważenia do 15kg - dokładność ważenia 2g/5g - Wyświetlacz LED - podświetlane cyfry na wyświetlaczu - szalka ze stali nierdzewnej - membranowa wodoszczelna klawiatura - możliwość zaprogramowania cen minimum 200 artykułów - zasilanie akumulatorowo/sieciowe 230V - Akumulator pozwalający na minimum 100h pracy - ostrzeżenie o wyczerpaniu akumulatora - automatyczne zerowanie - funkcja tarowania - ważenie wielokrotne z zapamiętywaniem poszczególnych pozycji i wydawaniem reszty - komunikacja z kasami fiskalnymi oferowanymi przez Wykonawcę - sumowanie wartości sprzedaży - waga posiada legalizację zgodnie z ustawą z dnia roku "Prawo o miarach" (Dz.U. z 2013 roku poz.1069)

12 Gwarancja: minimum 24 miesiące 6. Czytnik kodów kreskowych 4 szt. Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: oznaczenie modelu i producenta Oznaczenie modelu:... Producent.. to wszystkich wierszy i pozycji/ Czytnik kodów kreskowych spełniający następujące minimalne warunki: Urządzenie obsługujące kody kreskowe 1D, wyposażone w precyzyjną diodę laserową. Dostępność minimum 3 portów - RS 232, łącze klawiaturowe, USB pozwalających na współpracę z urządzeniami peryferyjnymi, Odczytywane kody kreskowe: minimum EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC- E,Code39,Code 93,Code128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI, Chinese postcode Zasięg czytnika kodu od 1 cm do minimum 52 cm Głębia odczytu od 10mm do minimum 420 mm Szybkość: minimum 48 skanów na sekundę Podstawka Skanowanie w 2 trybach: ręcznym i automatycznym. Gwarancja minimum 24 miesiące 7. Kasa fiskalna 4 szt. Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: oznaczenie modelu i producenta Oznaczenie modelu:...

13 Producent.. to wszystkich wierszy i pozycji/ Kasa fiskalna spełniająca następujące minimalne warunki: Kopia elektroniczna: Karta SD/SDHC Mechanizm drukujący: Jeden mechanizm termiczny Ilość znaków w wierszu: minimum 20 Szerokość papieru: minimum 28 mm Długość rolki: minimum 30 metrów Wyświetlacz operatora: Alfanumeryczny LCD z podświetleniem. minimum 2 linie po 16 znaków z podświetleniem Wyświetlacz klienta: Numeryczny LED Łącza komunikacyjne: minimum 2 łącza RS 232,USB Współpraca z szufladą: tak Klawiatura: minimum 24 klawisze (w tym minimum 15 programowalnych klawiszy skrótu) Zasilanie / pobór mocy: - Wewnętrzny akumulator 6V zapewniający wydruk minimum 6000 wierszy (bez podłączonego zewnętrznego zasilacza) - Zewnętrzny zasilacz 230V / 15V / 1A lub 12V / 1,25A Baza towarowa: minimum PLU Kasjerzy: Minimum 8 programowanych rabatów / narzutów Obsługa rabatów / narzutów procentowych i kwotowych Obsługa rabatów / narzutów do pozycji Obsługa rabatów / narzutów do paragonu Obsługa łączenia rabatów / narzutów Minimum 8 operatorów z definiowaną nazwą Zabezpieczenie hasłem System uprawnień Opakowania zwrotne: Pełna obsługa opakowań zwrotnych Formy płatności: Minimum 5 definiowanych form płatności Typy form płatności: gotówka, karta, czek, bon, kredyt

14 Stawki podatkowe: minimum 7 programowalnych stawek Ilość pozycji na paragonie: minimum 64 Raporty fiskalne: Raport dobowy Raport okresowy Raport okresowy rozliczeniowy Raporty niefiskalne: Raport zmianowy Raport wpłaty do kasy Raport wypłaty z kasy Raport stanu kasy Raport kasy Podsumowanie sprzedaży Miesięczne podsumowanie sprzedaży Raport bazy towarowej Raport towarów zablokowanych Raport serwisowy Raport zmiany stawek PLU Raport zmiany czasu Raport kasjera Raport komunikacji Raport poglądowy Raport konfiguracji Statystyki sprzedaży (ilościowo? wartościowe) Statystyki kasjerów Statystyki opakowań zwrotnych Statystyki form płatności Statystyki rabatów / narzutów Możliwość definiowania minimum 5 zestawów raportów Szuflada na gotówkę Przewód komunikacyjny służący do połączenia komputera z kasą. Temperatura pracy od -10 o do + 40 o Gwarancja minimum 24 miesiące 8. Drukarka kodów kreskowych 1 szt. Minimalne wymagane parametry techniczne:

15 UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: oznaczenie modelu i producenta Oznaczenie modelu:... Producent.. to wszystkich wierszy i pozycji/ Drukarka kodów kreskowych spełniająca następujące minimalne warunki: Typ: Biurkowa Rozdzielczość od 200 do 300 dpi Metoda wydruku: termiczna lub termotransferowa Projektowanie i drukowanie. Kompatybilność z kasą fiskalną, z czytnikiem kodów kreskowych oferowanych przez Wykonawcę. Minimum dwa porty komunikacyjne: RS 232, USB. Typy etykiet, minimum: adresowe, spedycyjne, magazynowe. Drukowane kody kreskowe, minimum:kody liniowe: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, Plessey, UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, UPC-E, UPC i rozszerzenia 2- lub 5-cyfrowe EAN (ZPL) i kody dwuwymiarowe: Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR Code Oprogramowanie: generator kodów kreskowych Materiały eksploatacyjne: 5 rolek etykiet termotransferowych, 1 toner dodatkowy Gwarancja minimum 24 miesiące 9. Metkownica 4 szt. Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane miejsce wykonawca musi wpisać: oznaczenie modelu i producenta Oznaczenie modelu:... Producent..

16 to wszystkich wierszy i pozycji/ Metkownica spełniająca następujące minimalne warunki: Metkownica dwurzędowa, numeryczna Możliwość druku minimum 10 cyfr w wierszu górnym. Możliwość druku minimum 10 cyfr w wierszu dolnym. Możliwość oznaczenia minimum następujących parametrów: daty, ceny, wagi. Symbole zł i gr. Możliwość druku znaków specjalnych. Wymiar metki: minimum 26 x 16 mm Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem dodatkowo 4 rolki metek oraz 1 dodatkowy wałek barwiący. Gwarancja minimum 24 miesiące... Miejscowość, data... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy UWAGA! 1.Niewpisanie wymaganych przez Zamawiajacego informacji dotyczących oznaczenia modelu i producenta danego urzadzenia lub w przypadku oferowanego oprogramowania jego nazwy i producenta oraz wpisanie w ostatniej kolumnie przy minimalnych wymaganiach słowa "nie" będzie skutkowalo odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Jeżeli minimalnyy parametr opisany przez Zamawiajacego w kolumnie pierwszej składa się z kilku podpunktów np. przy parametrach kasy fiskalnej ma ona posiadać mechanizm drukujący, który spełniać musi cztery parametry to przy każdym z czterech parametrów Wykonawca zobowiązany jest wpisać odpowiednio slowo "tak" gdy spełnia i słowo "nie" gdy nie spełnia. Pominięcie któregoś z parametrów spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawieart.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

17 3. W przypadku lady sklepowej i regału oprócz zapisu jak wyżej należy podać konkretne wymiary oferowanego produktu ( długość, głębokość, wysokość).

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.6.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel, Handel Plus

Moduł Handel, Handel Plus System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Handel, Handel Plus Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

P O S N E T N E O E J

P O S N E T N E O E J I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P O S N E T N E O E J Wersja dokumentu 2.02 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889;

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2

MOBILE. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 1.2 MOBILE Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 0-8 Warszawa; tel +48 (0) 8686888; faks +48 (0) 8686889; wwwposnetcom; posnet@posnetcom bezpłatna infolinia:

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3

Bingo HS XL EJ. Instrukcja obsługi. Wersja dokumentu 1.3 Bingo HS XL EJ Instrukcja obsługi Wersja dokumentu 1.3 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com; posnet@posnet.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05

Sprzedawca i serwis kasy: Wersja dokumentu 1.05 I N S T R U K C J A P O S N E T O B S Ł U G I R E V O Wersja dokumentu 105 Prawa autorskie: Posnet Polska SA ul Municypalna 33; 02-281 Warszawa; wwwposnetcom; posnet@posnetcom Uwaga: Instrukcja może ulec

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo