Prowadzący Barbara Skrzypek - Business Development Manager, Comarch SA Beata Muskus - Kierownik Zespołu Projektowego, Comarch SA Katarzyna Robak -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzący Barbara Skrzypek - Business Development Manager, Comarch SA Beata Muskus - Kierownik Zespołu Projektowego, Comarch SA Katarzyna Robak -"

Transkrypt

1 Prowadzący Barbara Skrzypek - Business Development Manager, Comarch SA Beata Muskus - Kierownik Zespołu Projektowego, Comarch SA Katarzyna Robak - Projektant Modułów Księgowych, Comarch SA

2 Comarch zawsze ze swoimi klientami Historyczne daty: rok 1993 wprowadzenie podatku VAT rok 1999 wprowadzenie składek ZUS Rok 2000 pluskwa milenijna Rok 2004 wejście Polski do UE Rok 2010 pojawienie się nowej stawki VAT

3 Temat Prowadzący Czas Zmiana wysokości stawek VAT a działalnośd przedsiębiorstw /Szczegółowe przedstawienie informacji o zapowiadanych przez rząd zmianach, a także o ich wpływie na bieżącą działalnośd przedsiębiorstw/ Beata Muskus, Katarzyna Robak 20 min Dostosowanie oprogramowania Comarch do planowanych zmian w przepisach VAT Informacje na temat stałej gwarancji zgodności oprogramowania Comarch z aktualnie obowiązującymi przepisami, prezentacja planowanych funkcjonalności związanych z dostosowaniem programów do zmian w przepisach VAT. Podsumowanie Odpowiedzi ekspertów na pytania zadawane przez Uczestników Beata Muskus, Katarzyna Robak Beata Muskus, Katarzyna Robak 20 min 10 min

4

5 Wieloletni Plan Finansowy Paostwa Podniesienie na 3 lata stawek VAT o 1 pkt proc. Podwyżka stawek VAT na żywnośd nieprzetworzoną oraz książki i czasopisma specjalistyczne do 5% Możliwe kolejne dwie podwyżki w następnych latach, o 1 pkt proc. każda, również na 3 lata: od lipca 2012 i od lipca 2013 lub od lipca 2013 i od lipca 2014

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Aktualna sytuacja: projekt zmiany Ustawy o VAT opublikowany na stronach Ministerstwa Finansów, brak projektów przepisów wykonawczych głównie: kasy fiskalne nowe deklaracje VAT-7/VAT-7K/VAT-7D e-deklaracje

16 Zmiana wysokości stawek VAT: Podwyższenie stawki podstawowej podatku VAT => z 22 % do 23 %, Podwyższenie stawki na żywnośd nieprzetworzoną => z 3% do 5%, Obniżenie stawki na żywnośd przetworzoną => z 7% do 5%, Podwyższenie stawki preferencyjnej => z 7% do 8%, Podwyższenie stawki na książki i wydawnictwa specjalistyczne z 0% do 5%

17 Zmiana wysokości stawek VAT: Wzrost stawki zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolnika ryczałtowego => z 6% do 7%, Wzrost stawki ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych => z 3% do 4%.

18 Zmiana wysokości stawek VAT: Koniecznośd utrzymania starych i nowych stawek w okresie przejściowym ( specjalny moment powstania obowiązku podatkowego, przepisy przejściowe projektu ustawy) Aktualizacja stawki podatku w kartotekach Zmiany w cennikach Zapisy w umowach handlowych

19 Zmiana wysokości stawek VAT: Współpraca z urządzeniami fiskalnymi Rejestr VAT Deklaracje:VAT-7/VAT-7K/VAT-7D Plan kont

20 Zmiana wysokości stawek VAT: Przepisy przejściowe (Art.6 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług) W przypadku czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...), które zostały wykonane przed wejściem w życie niniejszej ustawy, dla których obowiązek podatkowy powstaje po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, czynności te podlegają opodatkowaniu (...) wg stawek podatku obowiązujących dla tych czynności w momencie ich wykonania Faktury do wydao z 2010

21 Zmiana wysokości stawek VAT - wątpliwości Faktury zaliczkowe oraz ich rozliczenie zaliczka wpłacona w 2010 na poczet dostawy w 2011 Faktury korygujące faktura korygująca do transakcji dokonanej w 2010 Faktury wystawione w systemie przedpłaconym (usługi ciągłe) - Faktura za usługi telekomunikacyjne (dostęp do internetu) wystawiona w grudniu 2010, abonament za okres

22 - Przepisy przejściowe (Art.19 pkt 2 b projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej) 14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynnośd ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. 14b. Czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem, ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeo, uznaje się, dla potrzeb ust. 14a, za wykonane z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te rozliczenia lub płatności. 14c. Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całośd lub częśd należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki

23 Pozostałe zmiany Obrót surowcami wtórnymi mechanizm odwróconego obciążenia tj. przeniesienie obowiązku podatkowego na nabywcę, brak obowiązku wykazywania na fakturze stawki i kwoty podatku TaxFree ułatwienia dla podróżnych: możliwośd zwrotu na rachunek bankowy, konieczne potwierdzenie przelewu

24 Pozostałe zmiany Korekta podatku naliczonego (dot. art.90) odejście od zakazu odliczania, jeżeli wskaźnik obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył 2%, zmiany od rozliczenia za 2011 Opodatkowanie wszystkich nieodpłatnych przekazao towarów (niezależnie od celu)

25 Zmiany w systemach informatycznych: ifaktury24, Comarch Klasyka, Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL, Comarch ALTUM Dodanie stawek w konfiguracji Aktualizacja stawki VAT na kartotekach towarów/usług Wsparcie w procesie zmiany cenników Seryjna zmiana stawek VAT na Kategoriach Zmiana stawek w urządzeniach fiskalnych

26 Zmiany w systemach informatycznych: ifaktury24, Comarch Klasyka, Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL, Comarch ALTUM Dodanie stawek w konfiguracji Aktualizacja stawki VAT na kartotekach towarów/usług Wsparcie w procesie zmiany cenników Seryjna zmiana stawek VAT na Kategoriach Zmiana stawek w urządzeniach fiskalnych

27 Zmiany w systemach informatycznych: ifaktury24, Comarch Klasyka, Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL, Comarch ALTUM Obsługa korekt, WZ Obsługa rezerwacji, zamówieo Obsługa faktur zaliczkowych

28 Zmiany w systemach informatycznych: ifaktury24, Comarch Klasyka, Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL, Comarch ALTUM Pliki wymiany danych Wydruki rejestrów VAT Deklaracja VAT-7/VAT-7K/VAT-7D Formularze w programach Wydruki e-deklaracje Schematy księgowao - makra księgowe dla nowych stawek

29 Zmiany w systemach informatycznych: ifaktury24, Comarch Klasyka, Comarch OPT!MA, Comarch CDN XL, Comarch ALTUM Obsługa zmian dotyczących rolnika ryczałtowego Generowanie TaxFree z formą płatności: przelew Nowy wzór TaxFree Obrót surowcami wtórnymi: Generowanie faktur wewnętrznych również dla transakcji krajowych Byd może wykazywanie w deklaracji Pozostałe zmiany

30 Przybliżone terminy wersji ifaktury24 II połowa grudnia 2010

31 Przybliżone terminy wersji Comarch Klasyka I połowa grudnia 2010 UPGRADE 2011 w połowie stycznia 2011 w połowie lutego 2011

32 Przybliżone terminy wersji Comarch OPT!MA 17.x Wersja 17.6 listopad/grudzieo 2010 Wersja 17.7 I połowa stycznia 2011 Wersja 17.8 I połowa lutego 2011 Comarch OPT!MA HR 1 połowa listopada HR 2 II połowa stycznia HR 3 połowa lutego 2011

33 Przybliżone terminy wersji Comarch CDN XL Wersja 10.1 grudzieo 2010/ styczeo 2011

34 Przybliżone terminy wersji Comarch ALTUM Wersja 5.3 listopad 2010 Wersja 5.4 grudzieo 2010/styczeo 2011

35 Zmiany w systemach informatycznych Podsumowanie Wszystkie firmy, które posiadają Comarch Asystę nie muszą się bad zmiany stawek VAT: uaktualnienia na czas uaktualnienia w ramach Comarch Asysta dla Paostwa wygody aktualizacje do wersji 17.x Comarch OPT!MA do kooca I kwartału 2011

36 Zmiany w systemach informatycznych Podsumowanie Przedsiębiorstwa powinny się przygotowad do zmian organizacyjnie: przegląd umów z kontrahentami, zmiana cennika: stawki VAT (już dzisiaj można uporządkowad cennik aby szybciej zaktualizowad stawki VAT), cen, w niektórych przypadkach nazw towarów (drukarki fiskalne), wydruki etykiet, weryfikacja możliwości zmiany stawki na urządzeniach fiskalnych, aby uniknąd komplikacji związanych ze zmianami stawek: realizacja zamówieo przed koocem roku jeżeli Klientom zależy na zakupach wg starej stawki.

37 Zmiany w systemach informatycznych Podsumowanie Projekt Ustawy nie przeszedł całej ścieżki legislacyjnej może ulec zmianie. Śledzimy na bieżąco zmiany: powołaliśmy zespół, złożony z przedstawicieli wszystkich naszych systemów określamy jaki wpływ mają zmiany w przepisach na zmiany w naszych systemach sprawdzamy jakie dodatkowe funkcje możemy wprowadzad aby ułatwid Paostwu pracę

38 Przydatne linki Gdzie kupid nasze oprogramowanie: Oferta produktowa: Kontakt: tel wew.1

39 Dziękujemy za uwagę

Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1

Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1 Przygotuj firmę na zmiany w przepisach cześć 1 Kraków, 13 września 2012 Agenda 1. Wstęp 2. Zmiany VAT 2013 Marcin Radwan, Władysław Varga, Taxpoint 3. Zmiana przepisów VAT a systemy ERP Beata Muskus, Wioletta

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej

Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2013 UWAGA ZMIANY! od 1 października 2013 r. Korekty sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej zmiany od 1 października br. zwroty towarów i reklamacje zaliczki oczywiste

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2012 Kanclerza WUM z dnia 9 marca 2012 r. Zasady wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym oraz wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.2.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo