Warszawa, października 2014 r. kod SBP KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 27 28 października 2014 r. kod SBP 14155 KONGRES BRANŻOWY W Y D A R Z E N I E R O K U MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE:"

Transkrypt

1 W Y D A R Z E N I E R O K U KONGRES BRANŻOWY Aktualne problemy podatkowe 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych - nowelizacja przepisów podatkowych VAT, CIT, - środki trwałe, a inwestycje w obcych środkach trwałych podejście branżowe, - postępowanie podatkowe/kontrola skarbowa we współpracy z: MIEJSCE I TERMIN: PROWADZĄCY SZKOLENIE: Warszawa, października 2014 r. kod SBP Radosław Kowalski prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności dla spółek branży wodociągowej i energetycznej. Prowadził zajęcia m.in. dla Aquabellis Sp. z o.o., ENEA SA, Wodociągi Ustka Sp. z o.o. Radosław Żuk prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, wykładowca na studiach podyplomowych w SGH w Warszawie, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TAXFIN. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie aplikacji sądowej, jak również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Posiada bogatą praktykę doradczą oraz audytorską w zakresie opodatkowania na terytorium Polski, jak również niektórych państw unijnych. Autor lub współautor publikacji książkowych, w tym: Transakcje wewnątrzwspólnotowe, Nowelizacja VAT i CIT 2013/2014 oraz Obejście prawa podatkowego w praktyce. Dodatkowo autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Monitora Księgowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz procedury podatkowej. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim na rzecz firm z branży wodociągowokanalizacyjnej i komunalnej. Przeprowadził ponad 1100 dni szkoleniowych.

2 Samir Kayyali doradca podatkowy, ekonomista, ekspert ds. zarządzania ryzykiem podatkowym. Obecnie prowadzi własną praktykę podatkową. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń i likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, studiach podyplomowych i kursach. Marcin Borkowski prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową. CEL KONGRESU BRANŻOWEGO: Marcin Zarzycki doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. W latach Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wcześniej współpracował z firmą doradczą specjalizującą się w obsłudze prawnej i podatkowej przedsiębiorców. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego i podatkowego dedykowane podmiotom branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w prawie spółek, łączeniu oraz podziale jednostek gospodarczych, prawie obrotu instrumentami finansowymi, cenach transferowych, sponsoringu, reprezentacji i reklamie, podróżach służbowych oraz VAT/CIT/PIT. Celem Kongresu jest omówienie planowanych zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz usług komunalnych od 2015 r. oraz omówienie skutków nowelizacji ustaw podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia i 1 kwietnia 2014 r. Podczas Kongresu prelegenci mający ogromne doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradzeniem na rzecz podmiotów z sektora wod-kan i komunalnego zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania sektora wodociągowo-kanalizacyjnego oraz usług komunalnych. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z danego sektora. Strona 2

3 ADRESACI KONGRESU BRANŻOWEGO: Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora wodociągowokanalizacyjnego oraz usług komunalnych, tj. członkowie zarządów, właściciele firm, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto, Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz usług komunalnych, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów. RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ: DZIEŃ powitalna kawa Obowiązek podatkowy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej (prowadzący: Radosław Kowalski) 1. Obowiązek podatkowy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej: a) nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego obowiązujące w 2014 r., b) problematyka rozliczania usług o charakterze ciągłym i okresowym, prawidłowe określanie momentu wykonania usługi, c) obowiązek podatkowy w przypadku najmu, dzierżawy, leasingu, d) rola faktury i terminu płatności dla określenia obowiązku podatkowego, e) status faktur prognozowych i harmonogramów płatności, f) szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych zmiana podejścia organów do roli protokołów zdawczo-odbiorczych, g) obowiązek podatkowy w przypadku dostarczania przyłączy i usług związanych z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, h) usługi wykonywane na rzecz podatników i niepodatników, i) obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania, j) aktualne interpretacje organów podatkowych w przedmiocie zasad rozpoznawania obowiązku podatkowego w VAT przerwa kawowa Fakturowanie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej (prowadzący: Radosław Kowalski) 2. Fakturowanie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej: a) nowe terminy wystawiania faktur, b) nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych, c) faktura wystawiana przed wykonaniem usługi (otrzymaniem zapłaty) a faktura wystawiana po wykonaniu usługi (otrzymaniu zapłaty), d) katalog elementów koniecznych na fakturach, e) korekta faktury a anulowanie faktury, f) zasady korygowania faktur faktury korygujące a noty korygujące, g) przypadki, gdy nie jest konieczne uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej, h) duplikaty faktur, i) zasady dokumentowania i rozliczania kar umownych, odszkodowań i wykonawstwa zastępczego, j) zasady dokumentowania oraz rozliczania dotacji, subwencji i dopłat lunch Odliczanie VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej (prowadzący: Radosław Żuk) Strona 3

4 3. Odliczanie VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej: a) nowe terminy odliczania VAT obowiązujące w 2014 r., b) odliczanie VAT w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych stanowisko organów podatkowych, c) ograniczenia w prawie do odliczania VAT, d) błędy na fakturze zakupowej a prawo do odliczenia, e) nowe zasady odliczania VAT w przypadku zakupu / najmu / leasingu pojazdów samochodowych, f) nowe zasady odliczania VAT w przypadku wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych przerwa kawowa Zagadnienia szczególne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej (prowadzący: Radosław Żuk) 4. Zagadnienia szczególne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej: a) odwrotne obciążenie: towary i usługi opodatkowane wg procedury odwrotnego obciążenia, rola klasyfikacji statystycznych (PKWiU), sposób dokumentowania transakcji rozliczanych zgodnie z procedurą odwrotnego obciążenia, obowiązek podatkowy i prawo do odliczenia w przypadku odwrotnego obciążenia, konsekwencje błędnego rozliczenia transakcji związanej z odwrotnym obciążeniem dla sprzedawcy i dla nabywcy, zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia zaplanowane na 2015 r. b) towary wrażliwe: katalog towarów wrażliwych, podstawowe zasady funkcjonowania mechanizmu solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy w przypadku towarów wrażliwych, przesłanki negatywne solidarnej odpowiedzialności, rola kaucji gwarancyjnych, ograniczenia dotyczące zasad składania deklaracji VAT, zmiany dotyczącej odpowiedzialności solidarnej zaplanowane na 2015 r. c) służebności, d) transakcje dotyczące gruntów i nieruchomości budowlanych a VAT, e) pozostałe zmiany w VAT planowane przez MF na 2015 r. (m.in. dotyczące ulgi na złe długi). DZIEŃ powitalna kawa Środki trwałe, a inwestycje w obcych środkach trwałych w branży wod-kan i komunalnej (prowadzący: Samir Kayyali) 5. Środki trwałe, a inwestycje w obcych środkach trwałych podejście branżowe: a) definicja środka trwałego, b) omówienie metod amortyzacji charakter przedmiotowy i podmiotowy, c) czym jest inwestycja w obcym środku trwałym? d) likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym, a koszty podatkowe, e) ulepszenia w sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz innych obcych środkach trwałych, f) omówienie sposobów optymalizacji podatkowej związanej ze środkami trwałymi, g) najnowsze stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych przerwa kawowa CIT 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej (prowadzący: Marcin Zarzycki) Strona 4

5 6. Wybrane zagadnienia dotyczące przychodów podatkowych charakterystycznych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych: a) moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług specyficznych dla branży wod-kan i komunalnej: usługi rozprowadzania wody, usługi gospodarowania ściekami, usługi wywozu odpadów, usługi unieszkodliwiania odpadów, b) specyfika branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej a moment powstania przychodu w usługach rozliczanych w okresach rozliczeniowych, c) zaliczki i przedpłaty na prognozowane zużycie moment powstania przychodu, d) nieodpłatne ustanowienia służebności przesyłu przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń? e) wynagrodzenie / odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu a przychód w PIT, f) bezpłatne używania przyłączy wodociągowych przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? g) odpłatne zbycie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej przychody w PIT, h) nieodpłatne otrzymanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej (sieci, przyłącza) przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? i) bezumowne korzystania z gruntów przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? j) gminne gwarancje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia? k) czy nielegalny pobór wody jest przychodem? l) czy dopłata do ceny jest przychodem? lunch CIT 2014/2015 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej (prowadzący: Marcin Zarzycki) 7. Wybrane zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów w branży wodociągowo -kanalizacyjnej i komunalnej: a) koszty uzyskania przychodów z uwzględnieniem charakteru branży wod-kan i komunalnej, b) opłaty za służebność przesyłu jako koszt uzyskania przychodów, c) zużycie wody na potrzeby własnej działalności KUP czy NKUP? d) budowa sieci wodociągowej a koszty uzyskania przychodów, e) czy niezafakturowane świadczenie usług może stanowić KUP? f) remont instalacji kanalizacji a koszty uzyskania przychodów, g) utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej a koszty uzyskania przychodów, h) czy opłata za zajęcie pasa drogowego może stanowić KUP? i) użyczenie przyłączy wodociągowych a koszty uzyskania przychodów, j) korygowanie kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem specyfiki usług w branży wodnokanalizacyjnej. 8. Wątpliwości związane z amortyzacją typowych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: a) czy wodomierz jest środkiem trwałym? b) wartość początkowa przyłącza cena nabycia a koszt wytworzenia, c) remont a ulepszenie sieci wodociągowej różnice na gruncie amortyzacji, d) odłączenie i przyłączenie części składowych i peryferyjnych, e) amortyzacja maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej, f) cena nabycia / koszt wytworzenia - wydatki osobowe na obsługę inwestycji, g) straty w środkach trwałych i likwidacja środków trwałych, Strona 5

6 h) inwestycje w obcych środkach trwałych, koszty zaniechanych inwestycji z uwzględnieniem charakterystyki branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych przerwa kawowa Postępowanie podatkowe w firmie branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej (prowadzący: Marcin Borkowski) 9. Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe w branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz usług komunalnych: a) podmioty z sektora wod-kan i komunalnego a szczególne ryzyko kontroli podatkowej, b) czynności sprawdzające, a kontrola podatkowa uprawnienia organów podatkowych i podatnika, c) kiedy organ podatkowy nie musi zawiadamiać podmiotów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz usług komunalnych o kontroli podatkowej? d) zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej praktyczne porady, e) co może stanowić dowód w sporze z organami podatkowymi na przykładzie sektora wodociągowokanalizacyjnego oraz usług komunalnych? f) korekta deklaracji podatkowych, a odpowiedzialność podatkowa i na gruncie KKS, g) sposoby wzruszania wyników kontroli i decyzji wymiarowych na gruncie przepisów i praktyki, h) najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych dot. sporów podmiotów z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, usług komunalnych oraz organów podatkowych. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: Koszt uczestnictwa w Kongresie: - jednej osoby 1490 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1440 zł/os. + VAT P R O M O C J A! przy zgłoszeniu do dn Koszt uczestnictwa w Kongresie: - jednej osoby 990 zł + VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 940 zł/os. + VAT Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat Godziny zajęć: 9:00 16:00 Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie Informacje: Krzysztof Kadlec, tel. (022) /48, fax (022) ; Strona 6

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa

Szkolenie portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Szkolenie portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 17-18 grudnia 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Dzień 1: CIT Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii Paczuski,

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości

VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości 28.09 5.10.2015 r. SZKOLENIE WYJAZDOWE VAT, CIT, PIT, ordynacja podatkowa, podatek od nieruchomości zmiany w prawie podatkowym od 1 ipca 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r. Dowiedz się więcej: www.akademiamddp.p

Bardziej szczegółowo

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe

Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe Konferencja portalu TaxFin.pl Porównanie prawa polskiego i niemieckiego aspekty prawne, podatkowe i bilansowe 30 stycznia 2012 r., Hotel Mercure, Poznań Główny Partner Merytoryczny: FIRMA DORADCZA oraz

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl

Oferta. wydawnicza VAT PIT CIT. 801 01 12 12 www.unimex.pl Oferta wydawnicza VAT PIT CIT 801 01 12 12 www.unimex.pl LEKSYKONY LEKSYKON VAT 2013 wydanie dwutomowe OFICYNA WYDAWNICZA UNIMEX ul. Skarbowców 85 b 53-025 Wrocław Telefony: dział sprzedaży: 801 01 12

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

Manager Cen Transferowych

Manager Cen Transferowych przez: DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: Poznają Państwo metody rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi ale przede wszystkim dowiedzą się Państwo jakie tkwią w nich możliwości optymalizacyjne W praktyczny

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE 2015 NOWOŚCI W PODATKACH I PRAWIE

SAMOCHÓD W FIRMIE 2015 NOWOŚCI W PODATKACH I PRAWIE Nowy ryczałt samochodowy i odliczenia VAT SAMOCHÓD W FIRMIE 2015 NOWOŚCI W PODATKACH I PRAWIE 14 STYCZNIA 2015 - WARSZAWA nowe centrum konferencyjne AIRPORT HOTEL OKĘCIE Warszawa, ul. 17 stycznia 24 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) oprawa BRĄZOWA KSb15 oprawa GRANATOWA KSg15 objętość: 160 str. tydzień na stronach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA CFO 2014

X KONFERENCJA CFO 2014 X KONFERENCJA CFO 2014 ASPEKTY RACHUNKOWE, PODATKOWE I PRAWNE KONFERENCJA CFO 2014 PATRONAT MEDIALNY PARTNER MERYTORYCZNY Zapraszamy na Konferencję Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo