Opis funkcjonalności wersji 3.11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis funkcjonalności wersji 3.11"

Transkrypt

1 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o Radom, ul. Wernera 29/31 tel./fax (048) ,

2 SPIS TREŚCI I. Licencja na serwer Obsługa kart płatniczych Pozycja 21 w deklaracji VAT Rozliczenie zwrotów Zamienniki handlowe ZK i fakturowanie WZ Zmiany w urządzeniach fiskalnych Rozliczenie zaliczek Generowanie WZ z faktury bez wydania Ustawienie daty dla KZ i FI Brak sprawdzania zadłużenia dla osób fizycznych Komunikat dla sprzedawcy w dokumentach OF i ZS/ZO Kontrola NIP Kasowanie komunikatu dla sprzedawcy II. Serwis i usługi III. Obsługa Walut Kursy faktur wewnętrznych i PZ IV. Produkcja Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) V. Księga Przychodów i Rozchodów VI. OrangeSquid Definiowanie źródła danych widoku (zapytania SQL) Humansoft Sp. z o.o Radom, ul. Wernera 29/31 tel./fax (048) ,

3 I. Licencja na serwer 1. Obsługa kart płatniczych. Funkcjonalność umożliwia obsługę kart płatniczych, jako trzeciej, dedykowanej, możliwej do wykorzystania formy płatności. Dzięki temu system umożliwia obsługę sytuacji kiedy klient płaci jednocześnie przelewem jak i kartą płatniczą. W związku z wprowadzeniem tej funkcjonalności, w menu pojawiła się tabela ze zdefiniowanymi w systemie kartami płatniczymi. a. Karty płatnicze na dokumentach Karty płatnicze są identyfikowane w systemie przez swoje ID (niewidoczne dla użytkownika), posiadają: nazwę karty, podmiot, z którym będą rozliczane (możliwy będzie brak rozliczania płatności kartą) pole kiedy będzie dokonane rozliczenie kartą, potrzebne do wyliczenia terminu płatności. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 3

4 W przypadku płatności kartą, na dokumencie rejestrowana jest kwota płatności w PLN i walucie (jeżeli dokument jest wystawiany w walucie) oraz ID karty płatniczej. Na rozrachunkach dokument znajdzie sie w dwóch pozycjach: rozrachunki z podmiotem podanym w definicji typu karty (lub wskazanym na formularzu płatności) kwota płatności kartą, rozrachunki z podmiotem dokumentu (lub wskazanym na formularzu płatności) kwota dokumentu pomniejszona o płatność gotówką i kartą płatniczą. Płatność kartą jest traktowana jako pewna, tzn. nie jest uwzględniana przy obliczaniu zadłużenia kontrahenta, analogicznie do formy płatności z zaznaczoną opcją bez kontroli zadłużenia i limitu kredytu. Płatność kartą została dodana na formularzu płatności do dokumentu, analogicznie do gotówki w kasie. Dodatkowo obok pól z kwotami można wybrać jedną ze zdefiniowanych wcześniej kart płatniczych, co umożliwia odpowiednie obsłużenie rozrachunków. UWAGA: W związku z wprowadzonymi zmianami, modyfikacji ulegną fabryczne wzorce wydruku dokumentów. Należy pamiętać o modyfikacji własnych wzorców. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 4

5 Płatności kartą płatniczą zostały uwzględnione również w zestawieniu dla kasjera, dzięki czemu kasjer w szybki sposób dostaje komplet informacji ułatwiających mu zamknięcie dnia. UWAGA: Ponieważ do tej pory dokument pojawiał się na rozrachunkach tylko w jednej pozycji, konieczna była zmiana pól klucza głównego tabeli DOK_ROZR. Dodano pole typu INT IDENTITY i pełni ono rolę klucza głównego tabeli. b. Karta płatnicza a odroczone płatności Wprowadzenie nowej formy płatności umożliwia zapłacenie kartą za dokumenty z płatnością odroczoną. W przypadku, kiedy klient chce zapłacić za swoje należności kartą płatniczą a dokument był wystawiony na przelew będziemy się posługiwać dokumentem RO, który z tego powodu został dodatkowo zdefiniowany. I tak do konfiguracji tego dokumentu dodano następujące opcje: Domyślna forma płatności Przenosić na rozrachunki Tak/Nie Czy pytać czy przenieść na rozrachunki Tak/Nie (opcja pojawi się tylko wtedy gdy w poprzedniej wybierzemy Tak) Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 5

6 Jeżeli jako domyślną formę płatności wybierzemy jakąkolwiek kartę płatniczą, dodatkowo pojawią się dwie nowe opcje z możliwością skonfigurowania kont, na które będzie księgowany taki dokument RO. Konta mają mieć możliwość skonfigurowania w taki sposób że: I konto pobiera kwotę RO i umożliwia zaksięgowanie tej kwoty na wskazane w konfiguracji konto z kartoteką kontrahenta, na którego jest wystawione RO w nagłówku, Stronę (WN,MA) można samemu określić II konto pobiera kwotę RO i umożliwia zaksięgowanie tej kwoty na wskazane w konfiguracji konto z kartoteką kontrahenta którym ocechowana jest forma płatności będąca pod klawiszem płatność (będzie to centrum rozliczeniowe kart płatniczych np..polcard). Stronę (WN,MA) można samemu określić c. Księgowanie dokumentów z uwzględnieniem kart płatniczych Wprowadzone zmiany dotyczące kart płatniczych mają swoje odzwierciedlenie również po stronie Księgi Handlowej. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 6

7 Dodano obsługę księgowania dokumentów z uwzględnieniem kart płatniczych. I tak w pozycjach schematów księgowych (dla kwoty z nagłówka dokumentu) dodano element KARTA, a element KWOTA KREDYTU skorygowano o płatność kartą. Do tabeli DOK_FK dodano kolumny analogiczne jak w nagl_dok służące do obsługi kart płatniczych. Podczas przenoszenia dokumentów księgowych te nowe kolumny w tabeli DOK_ROZR wypełnią się odpowiednio danymi z karty płatniczej a szczególne znaczenie ma podmiot z karty płatniczej który będzie analityką w wygenerowanym dekrecie. 2. Pozycja 21 w deklaracji VAT-7. W celu obsłużenia procesu dostawy usług na terenie UE, w konfiguracji dokumentów dodano nowy typ dokumentu, umożliwiający tworzenie dokumentów dostawy usług na terenie UE. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 7

8 Wartość tych dokumentów automatycznie pojawia się w pozycji 21 deklaracji VAT-7. Funkcjonalność poprawia ergonomię pracy i skraca czas pracy operatorów. 3. Rozliczenie zwrotów. Domknięto proces rozliczenie zwrotów poprzez wprowadzenie dla dokumentów korekty funkcjonalności, umożliwiającej automatyczne rozliczenie zwrotu, co wpłynie na poprawę ergonomii pracy. Przy zakończeniu edycji korekty faktury zakupu program pyta o rozliczenie dostaw podobnie jak to ma miejsce w przypadku faktur zakupu. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 8

9 4. Zamienniki handlowe. Wprowadzona została funkcjonalność, która umożliwia obsługę zamienników handlowych. System ułatwia w ten sposób prace handlowca, podpowiada i umożliwia sprzedaż, gdy nie ma wybranego towaru. Na formularzu artykułu pojawił się przycisk Zamienniki handlowe. Po jego aktywacji pojawia się lista z zamiennikami handlowymi zdefiniowanymi dla danego artykułu. Dla pojedynczego zamiennika można zdefiniować jego przelicznik oraz to, czy zamiennik jest dwustronny. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 9

10 Na formularzach pozycji dokumentów pojawił się przycisk Zamienniki. Można z niego skorzystać po wybraniu artykułu. Pokazuje się wtedy lista zamienników dla wybranego artykułu. Wybór artykułu z listy spowoduję zmianę artykułu na formularzu pozycji dokumentu. Jeżeli na formularzu pozycji użytkownik wpisał już ilość artykułu, zostanie ona przeliczona wg zdefiniowanego przy artykule przelicznika. Będzie to ilość wyrażona w jednostkach magazynowych zamiennika. Do wyboru przycisku Zamienniki można skorzystać ze skrótu klawiaturowego ALT+M. Skrót działa po wybraniu towaru na pozycję. 5. ZK i fakturowanie WZ. Zniesiono restrykcję związane z korektą do dostawy. Program rozpoznaje sytuację, w której zrobiono dokument zwrotu ZK do wydania WZ, a następnie to wydanie zostało wyfakturowane i blokuje możliwość jego edycji i usunięcia, dopóki istnieje faktura. Do tej pory program próbował wywnioskować na podstawie dat dokumentów, czy pierwszy dokument ZK był wystawiony przed fakturą. Niestety sposób ten zawodził, jeżeli faktura i zwrot były wystawione jednego dnia. W takim przypadku dokument ZK był blokowany bez względu na kolejność utworzenia zwrotu i faktury. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 10

11 UWAGA: Upgrade działa tak, aby dokumenty, które do tej pory były zablokowane do edycji, były blokowane nadal. Nie można się spodziewać, że nowa wersja zniesie zbyt restrykcyjne blokady dla dokumentów wystawionych wcześniej. Niepotrzebna blokada zostanie zniesiona dla dokumentów wystawionych w nowej wersji. Uwaga techniczna: Program blokuje te dokumenty ZK, do których w pole KLUCZ_PD w tabeli NAGL_DOK funkcja służąca do wyfakturowania dokumentów WZ wpisze numer faktury (funkcja ta bierze pod uwagę dokumenty ZK wystawione do wydań). 6. Zmiany w urządzeniach fiskalnych Rozszerzono funkcjonalność w zakresie obsługi kasy fiskalnych. W przypadku skonfigurowanych wcześniej kas Elzab konieczna będzie ponowna konfiguracja i przypisanie jednostek do kasy fiskalnej. a. Konfiguracja kas fiskalnych Program współpracuje z wybranymi modelami kas fiskalnych następujących producentów: ELZAB INNOWA HIT Wyboru typu kasy fiskalnej oraz konfiguracji jej pracy z systemem dokonuje się w opcji Konfiguracja -> Definicje kas fiskalnych. Parametry kas mogą się różnić w zależności od typu. Każda z kas posiada jednak ustawienia portu komunikacji i kodów dla stawek VAT oraz definicje dokumentu jaki będzie tworzony po odczycie danych z kasy. Poniżej prezentujemy ekran konfiguracyjny dla kas Elzab. Zakładka Podstawowe umożliwia dokonanie podstawowych ustawień, takich jak: Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 11

12 typ kasy wybranego uprzednio producenta, port komunikacyjny, szybkość transmisji (rekomendowana 9600) czas oczekiwania (w sekundach) W tym miejscu nadajemy również numer kasy. Liczba towarów to automatycznie wyświetlająca się maksymalna ilość towarów obsługiwana przez dany model. System oferuje ponadto możliwość zastosowania multipleksera. W zakładce Dokumenty konfigurujemy kasę pod kątem korelacji tejże kasy z rejestrami dokumentów, które wystawiane będą w momencie sprzedaży. Określamy ponadto magazyn oraz formę płatności. Tutaj także definiujemy numerację PLU w kasie, sposób przydzielania numerów PLU artykułom, ustalamy też cenę w kasie. W trzeciej zakładce VAT, definiujemy kody stawek VAT. Same stawki definiuje się w opcji Konfiguracji -> Ustawienia globalne. W Zakładce Jednostki wprowadzamy jednostki, które będą wysyłane do kasy. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 12

13 Zakładka Modem umożliwia skonfigurowanie modemu (w przypadku korzystania z tego urządzenia podczas łączenia się z kasą) Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 13

14 Ostatnia zakładka Nazwa służy do ustalenia, w jaki sposób będzie drukowana nazwa. Ustawienia dotyczą następujących elementów: minimalna i maksymalna długość nazwy, występowanie w nazwie polskich znaków diakrytycznych, występowania specyficznych znaków zamiana na spacje określonych znaków, formatowanie spacji, definiowanie sposobu nadawania nazw artykułów. Współpracę z kasami fiskalnymi w programie realizują trzy opcje dostępne w Sprzedaży: Cennik wysyłanie bazy artykułów i cen do kas innych niż Elzab, Odczyt z kasy fiskalnej pobranie z kasy danych o sprzedaży, Wysyłanie danych do kasy wysyłanie danych do kas typu Elzab. Operacje wysyłania i odczytu danych zostały omówione w odpowiednich rozdziałach Podręcznika podstawowego cz. 1 i Opisu systemu. b. Wysyłanie danych do kasy Opcja Wysyłanie danych do kasy umożliwia wykonanie transferu danych do wybranych kas fiskalnych. Opcja dostępna jest w menu Sprzedaż -> Wysyłanie danych do kasy Formularz uproszczony, pozwalający zaktualizować ceny oraz wysłać nowy towar do kasy. Zaawansowany formularz, pozwalający przesłać wybrane artykuły: Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 14

15 Obok przycisku Wykonaj jest widoczna lista, gdzie możemy ustawić trzy tryby wysyłania do kasy: pełnych danych o towarze, tylko ceny lub ceny i nowych towarów. Opcja Zaawansowane umożliwia również kasowanie wybranych bądź wszystkich artykułów z kasy. Opcja Pobierz artykuły z kasy pozwala porównać zaprogramowane artykuły w kasie z artykułami przypisanymi w programie do danej kasy. Opcja wykorzystywana w celu zweryfikowanie zgodności nazewnictwa, numerów PLU itp. W opcji Operacje (klawisz F12) możliwe jest przypisanie grupy artykułów do innej kasy/kas. Przycisk Przypisz artykuły służy do uruchomienia okna, gdzie dokonujemy zbiorowego przypisania artykułów do kasy, bądź usuwania ich z niej. Przyciski Zaznacz wszystkie i Odznacz znaczniki służą do zaznaczania/odznaczania wybranych artykułów, zaś przyciskami Zaznacz oraz Odznacz dokonujemy wyboru, wg jakich parametrów odbędzie się selekcja artykułów transferowanych do kasy. Pod klawiszem operacyjnym F12 istnieje możliwość automatycznego wygenerowania nazw artykułów dla kasy oraz wygenerowania numeru PLU dla artykułów Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 15

16 Przypisywanie artykułów do kasy możemy również dokonać to z poziomu kartoteki artykułów i jest przeprowadzane dla każdego artykułu oddzielnie. Numer PLU Numer artykułu dla kas fiskalnych. Program wypełnia to pole automatycznie nadając kolejne numery dodawanym artykułom. Cena otwarta wybranie opcji powoduje, że sprzedawca będzie podawał cenę w kasie przy każdorazowej sprzedaży. W obszarze Kasa fiskalna można dodać nazwę artykułu dla kas fiskalnych. Kasa fiskalna Wybieramy kasę, do której przypisujemy artykuł. Nazwa W tym polu wprowadzamy nazwę dla kasy fiskalnej, gdzie program sprawdza unikalność nazwy, ilość znaków i kontroluje dopuszczane znaki dla konfigurowanej kasy. Numer PLU Numer PLU dla wybranej kasy. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 16

17 Artykuł powiązany (tandem) Sprzedaż w tandemie umożliwia podpięcie do danego artykułu innego artykułu, zdefiniowanego uprzednio jako opakowanie. c. Raport komunikacji Opcja Raport komunikacji umożliwia podgląd zadań wykonywanych podczas komunikacji systemu z kasą. Wyświetla ewentualne komunikaty o błędach. Dotyczy tylko kas Elzab. 7. Rozliczenie zaliczek. a. Konfiguracja i tworzenie zaliczki Zmiany mają na celu umożliwianie rozliczania zaliczek w sytuacji kiedy klient ma podpisaną z nami umowę i wpłaca nam zaliczkę, ale nie zna konkretnie artykułów, których będzie ta zaliczka dotyczyła. Do tej pory system wymuszał wybranie zamówienia lub oferty na podstawie którego była tworzona faktura zaliczkowa. Jednak wiele zaliczek, jest wystawiane na podstawie umów, których technicznie nie jesteśmy w stanie wprowadzić do systemu. Przy tego rodzaju zaliczkach należy w uwagach wpisywać nr umowy na podstawie, której zaliczka została wystawiona. UWAGA: Należy pamiętać o modyfikacji własnych wzorców, by informacja o numerze umowy pojawiła się również na wydruku faktury rozliczającej. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 17

18 W celu wystawienia takiej zaliczki, należy stworzyć nowy rejestr faktur zaliczkowych z odznaczeniem opcji Wymuszaj podanie zamówienia. Domyślnie znacznik ten będzie zaznaczony, w związku z tym klienci korzystający z dotychczasowych zaliczek, nie będą musieli wprowadzać zmian w konfiguracji. b. Rozliczenie zaliczek Podczas rozliczania zaliczek należy pamiętać, że na fakturze rozliczającej, system pozwoli rozliczyć zaliczki jednego typu: albo z powołaniem na zamówienie/ofertę albo zaliczki bez wybranego dokumentu. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 18

19 Program po wybraniu kontrahenta, umożliwia wybranie zamówienia/oferty lub w przypadku zaliczek bez zamówienia, wyświetli przed zapisaniem nagłówka okno, na którym będzie można zaznaczyć zaliczki do rozliczenia. Bez wybrania zamówienia/oferty lub zaznaczenia zaliczek nie będzie możliwe zapisania nagłówka dokumentu. Podczas tworzenia faktury rozliczającej zaliczki program sprawdza poprawność zaznaczenia. Jeżeli zaznaczone zostaną wszystkie zaliczki nie posiadające zamówienia/oferty wtedy faktura będzie fakturą końcową. W przeciwnym wypadku system potraktuje taką sytuacje jako częściowe rozliczenie zaliczek. Jeżeli podczas wybierania kontrahenta wybór zaliczek zostanie pominięty, w pozostałych danych będzie można wybrać, czy jest to rozliczenie zaliczek częściowe lub końcowe. Jeżeli wybrano zaliczkę (lub kilka zaliczek) nie powiązanych z zamówieniem/ofertą, program przy każdej pozycji spróbuje rozliczyć zaliczki (uwzględniając stawkę VAT) i zrobi to w kolejności daty wystawiania zaliczek zaczynając od najstarszej. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 19

20 Przy rozliczeniu częściowym i braku faktury końcowej możliwe będzie poprawianie pozycji. W przypadku istnienia dokumentu końcowego możliwe będzie poprawienie tylko dokumentu końcowego. W przypadku faktury końcowej program uniemożliwi zapisanie dokumentu, jeżeli wszystkie zaliczki nie zostaną rozliczone do końca. c. Zaliczki w strukturze danych Wybrane zaliczki przypisane do dokumentu znajdują się w tabeli powiaz_dok. klucz_d1 - klucz_dok wybranych zaliczek; klucz_d2 klucz_dok dokumentu rozliczanego; typ rozl_zal 8. Generowanie WZ z faktury bez wydania. Umożliwiono wygenerowanie dokumentu WZ z faktury bez wydania. Opcja dostępna jest pod F12 do pozycji faktury bez wydania. Generowany jest jeden dokument WZ posiadający pozycje jak faktura bez wydania i oba dokumenty są rozliczane. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 20

21 9. Ustawienie daty dla KZ i FI W definicji dokumentów dla korekt zakupu i faktur importowych dodane zostało ustawienie daty, z którą dokument trafi do Księgi Handlowej. 10. Brak sprawdzania zadłużenia dla osób fizycznych. W przypadku paragonów system nie sprawdza zadłużenia kontrahenta ani przeterminowanych płatności dla kontrahenta określonego w definicji dokumentu. 11. Komunikat dla sprzedawcy w dokumentach OF i ZS/ZO Dodano komunikat dla sprzedawcy na dokumentach przedsprzedażowych takich jak oferty (OF) oraz zamówienia zarówno nowe (ZS) jak i stare (ZO). 12. Kontrola NIP W opcji Ustawienia dla kontrahenta (opcja jest dostępna się pod przyciskiem F12 w kartotece kontrahentów), została dodana możliwość ustawienia kontroli NIP na formularzu kontrahenta. Opcja posiada dwa statusy Aktywny i Nieaktywny. Przy statusie Nieaktywny, NIP nie jest sprawdzany. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 21

22 13. Kasowanie komunikatu dla sprzedawcy Umożliwiono usuwanie komunikatu dla sprzedawcy w momencie jego wyświetlania. Na formularzu pojawił się dodatkowy przycisk Usuń komunikat. II. Serwis i usługi Na pozycji zlecenia usługowego dodano możliwość wypełnienia pola z opisem Jeżeli opis będzie pusty pole będzie wypełniane nazwą artykułu. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 22

23 III. Obsługa Walut 1. Kursy faktur wewnętrznych i PZ. Wprowadzono zapisywanie kursu dla faktur wewnętrznych. Podczas generowania faktur wewnętrznych i dokumentów PZ z faktury importowej, można wybrać tabelę kursów, a co za tym idzie również kurs waluty inny niż obowiązujący dla faktury importowej. Do tej pory wybór ten nie był nigdzie zapisywany. W wersji 3.11 została stworzona tabela o nazwie KURS_WEW, w której zapamiętywany jest wybór dokonany przez użytkownika. IV. Produkcja 1. Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) Obecna wersja wprowadza zmiany w zakresie bilansu zleceń produkcyjnych. Każda z dotychczasowych opcji Bilans zlecenia produkcyjnego i Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego, zostały rozbite na dwie analizy. Jedna z nich bierze pod uwagę tylko MM, druga natomiast dokumenty przychodowe i rozchodowe. W związku z tym pojawiły się nowe opcje: Bilans zlecenia produkcyjnego (MM) Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (MM) Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (P i R) Podział na dodatkowe analizy pozwoli nam analizować zlecenia produkcyjne zarówno przed jak i w trakcie pod względem ilościowym jak i kosztowym w wyniku czego można weryfikować poprawność stworzonych receptur. Pozwala również dołączyć przychody jak i rozchody nie wynikające z receptury. Daje nam to kontrole nad dodatkowymi kosztami wynikającymi z realizacji zlecenia. System bierze pod uwagę rozchody generowane automatycznie i rozliczane ręcznie. Przed rozpoczęciem produkcji pozwala oszacować koszty wytworzenia wynikające z receptury oraz ostatnich cen zakupu surowców, co umożliwia handlowcowi ustalenie cen sprzedaży. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 23

24 a. Bilans zlecenia produkcyjnego (MM) Analiza działa tak jak dotychczasowy bilans zleceń produkcyjnych. Jednak od wersji 3.11, uwzględnia jedynie dokumenty MM. b. Bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) Analiza bierze pod uwagę dokumenty przychodowe i rozchodowe. Arkusz jest podzielony na surowce i wyroby. W arkuszu surowce są kolumny : Zapas zapas na wskazanym w definicji zlecenia produkcyjnego magazynie surowców Receptura ilość jaka wynika z receptury przemnożona przez ilość z pozycji zlecenia produkcyjnego Zwroty z produkcji ilość z przychodów P (magazyn produkcji w toku) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego na wypadek zwrotów z produkcji Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 24

25 Wydano ilość z rozchodów R (magazyn produkcji w toku) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego wydane zarówno z automatu jak i ręcznie Potrzeba ile pozostało do zrealizowania razy ilość surowca wynikająca z receptury Brakuje Zapas ( na magazynie surowców) minus Potrzeba Koszt szacunkowy wartość produkcji wynikająca z iloczynu ilości z receptury oraz ilość wyrobu do wykonania i ostatniej cena zakupu z kartoteki (w przypadku usług cena z cennika podstawowego) Koszt faktyczny wartość w cenie zakupu rozchodu pomniejszona o wartość przychodów (dokument P na wypadek zwrotów) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego W arkuszu wyroby są kolumny : Ilość ilość do wykonania ze zlecenia produkcyjnego Wykonano ilość z przychodów P (magazyn wyrobów gotowych) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego Koszt szacunkowy koszt szacunkowy surowców i usług wynikający z receptury Koszt faktyczny wartość przychodów P (magazyn wyrobów gotowych) ocechowanych kluczem zlecenia produkcyjnego Koszt rzeczywisty usług jest liczony wg wzoru : koszt faktyczny wyrobów gotowych - koszt faktyczny surowców. c. Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (MM) Analiza działa tak jak dotychczasowy bilans pozycji zleceń produkcyjnych. Jednak od wersji 3.11, uwzględnia jedynie dokumenty MM. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 25

26 d. Bilans pozycji zlecenia produkcyjnego (P i R) Działa jak bilans zlecenia produkcyjnego (P i R) z ograniczeniem do jednej pozycji zlecenia. Umożliwia zrobienie bilansu dla wybranej receptury, niekoniecznie zgodnej z użytą na zleceniu. V. Księga Przychodów i Rozchodów W KPiR usuwanie działa na zaznaczone dokumenty. VI. OrangeSquid 1. Definiowanie źródła danych widoku (zapytania SQL). Na formularzu definicji zapytania SQL będącego źródłem danych widoku pojawiła się kolejna zakładka Polecenie SQL. Umożliwia ona wpisanie polecenia SQL wprost bez konieczności budowania go później z elementów zdefiniowanych przez użytkownika. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie m.in. funkcji napisanych w języku TSQL, zdefiniowanych w bazie danych i zwracających kursor. Administratorzy programu wolący wpisać po prostu treść polecenia SQL, teraz będą mogli to zrobić. Jednak zastosowanie tego narzędzia powoduje jednocześnie zwiększenie ich odpowiedzialności, gdyż zapytanie to może być właściwie dowolne, autorzy programu nie wymuszają tu zastosowania głównej tabeli widoku ani tego, by widok zawierał pola klucza głównego tabeli (są to elementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmów zastosowanych w programie). Działają za to np. stałe filtry zdefiniowane dla poszczególnych profili użytkowników. Warunkiem ich działania jest zastosowanie w zapytaniu SQL klauzuli WHERE. Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft Corax 26

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.0.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.5.1 Data produkcji wersji: 26 czerwca 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DLA GASTRONOMII

SYSTEM DLA GASTRONOMII Zarządzanie restauracją 1 SYSTEM DLA GASTRONOMII eboss Spis treści 2 Instalacja komponentów... 4 Pierwsze uruchomienie programu... 6 Licencja... 11 Pierwsze logowanie do programu... 13 Kartoteki... 15

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowa

Instrukcja podstawowa Instrukcja podstawowa Kalisz, sierpień 2007r. Rozdział 1 Wstęp... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Możliwości programu Comotel... 3 1.3 Wymagania techniczne... 3 Rozdział 2 Instalacja i uruchomienie programu...

Bardziej szczegółowo