Najważniejsze zmiany w VAT : 1 października 2013r. 1 stycznia 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze zmiany w VAT : 1 października 2013r. 1 stycznia 2014r."

Transkrypt

1 Najważniejsze zmiany w VAT : 1 października 2013r. 1 stycznia 2014r.

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.zm.), Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 1027) 2

3 OBRÓT TOWARAMI WRAŻLIWYMI ODWROTNE OBCIĄŻENIE Rozszerzenie o szeroką grupę wyrobów stalowych zakresu towarów ujętych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia. ODWROTNE OBCIĄŻENIE obowiązek zapłaty podatku należnego z tytułu transakcji zostaje przeniesiony na nabywcę danych towarów. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku należnego. 3

4 ZAŁĄCZNIK NR 11 CZ. 1 Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) Żelazostopy Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej 4

5 ZAŁĄCZNIK NR 11 CZ. 2 Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi Proszki i płatki z miedzi i jej stopów Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów Druty z miedzi i jej stopów 28 ex Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające Odpady szklane Odpady z papieru i tektury Pozostałe odpady gumowe Odpady z tworzyw sztucznych Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal Niebezpieczne odpady zawierające metal Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne Surowce wtórne metalowe Surowce wtórne ze szkła Surowce wtórne z papieru i tektury Surowce wtórne z tworzyw sztucznych Surowce wtórne z gumy" 5

6 OBRÓT TOWARAMI WRAŻLIWYMI ODWROTNE OBCIĄŻENIE Rozliczenie takie jest stosowane w sytuacji gdy: - nabywcą jest podatnik - sprzedawcą jest czynny podatnik VAT, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem przysługującym dla dostawy towarów używanych. Nabywca (czynny podatnik VAT) rozlicza transakcję w deklaracji VAT-7, VAT-7K. Nabywca (podatnik zwolniony) rozlicza transakcję w deklaracji VAT- 9M 6

7 OBRÓT TOWARAMI WRAŻLIWYMI ODWROTNE OBCIĄŻENIE 7

8 OBRÓT TOWARAMI WRAŻLIWYMI ODWROTNE OBCIĄŻENIE 8

9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA NABYWCY ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE VAT SPRZEDAWCY Dotyczy: dostaw towarów wymienionych w dodanym do ustawy załączniku nr 13 - niektóre wyroby stalowe nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, - paliwa, - złoto nieobrobione. 9

10 ZAŁĄCZNIK NR 13 Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) I. Wyroby stalowe Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 8 ex Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze 9 ex stali 10 II. Paliwa Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 11 Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym III. Pozostałe towary Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku" 10

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA NABYWCY ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE VAT SPRZEDAWCY Mechanizm: Podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wymienionych w zał. nr 13, będzie odpowiadał solidarnie wraz z podmiotem dokonującym dostawy, za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę, jeżeli: wartość towarów nabytych od jednego podmiotu, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu ,00zł w momencie dostawy podatnik wiedział lub miał podstawy aby przypuszczać, że kwota podatku przypadająca na jego dostawę nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego (np. cena za dostarczone towary niższa od rynkowej) 11

12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA NABYWCY ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE VAT SPRZEDAWCY Przesłanki umożliwiające wyłączenie stosowania odpowiedzialności podatkowej nabywcy (wystarczy spełnienie jednej z przesłanek): podatnik nabył paliwo na stacji paliw lub stacji gazu płynnego do zbiornika używanego przez siebie pojazdu (należy wykazać przed organem podatkowym, że zakupy były dokonywane w w/w miejscach) podatnik nabył paliwo od podatnika dostarczającego gaz przewodowy za pośrednictwem sieci przemysłowych lub dystrybucyjnych (należy wykazać, że zakupy były dokonywane od w/w podatnika) powstanie zaległości nie wiązało się z uczestnictwem dostawcy w nierzetelnym rozliczaniu podatku VAT (odpowiedzialność będzie stosowana w procedurach oszukańczych) podatnik wykazał, że warunki i okoliczności odbiegały od zwykle występujących w obrocie tymi towarami, ale nie miało to wpływu na zapłacenie podatku 12

13 KAUCJA GWARANCYJNA Nabywca jest wyłączony z odpowiedzialności solidarnej, jeżeli kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną i wysokość tej kaucji jest odpowiednia. Wysokość kaucji - 1/5 kwoty podatku należnego od przewidywanej w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów min zł 13

14 WYŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI KWARTALNEGO ROZLICZANIA VAT PRZY OBROCIE TOWARAMI OBJĘTYMI ODP. SOLIDARNĄ Niektórzy podatnicy będą obowiązani do rozliczania podatku VAT wyłącznie za okresy miesięczne. Dotyczy to podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów wrażliwych, chyba że łączna wartość w/w dostaw bez podatku nie przekroczyła ,00 zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, to nie przekroczyła kwoty 1% wartości sprzedaży ogółem bez podatku. 14

15 DAROWIZNA ŻYWNOŚCI Zwolnienie, które dotychczas zawężone było tylko do producentów, będzie dotyczyło także innych podmiotów. Warunkiem jego zastosowania będzie posiadanie przez dostawcę dokumentacji potwierdzającej dostawę na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej tej organizacji. 15

16 OBOWIĄZEK PODATKOWY W VAT W 2014 R. Ogólna zasada powstania obowiązku podatkowego: Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi Ogólna zasada powstania obowiązku podatkowego nie będzie związana z datą wystawienia faktury Przykład: Firma X sprzedała w dniu 27 sierpnia towar firmie Y. Dostawa została potwierdzona fakturą w dniu 2 września. Obecny stan prawny: obowiązek podatkowy powstanie we wrześniu Wg nowych zasad: obowiązek podatkowy powstanie w sierpniu (z chwilą dostawy towarów) 16

17 OBOWIĄZEK PODATKOWY W niektórych przypadkach obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: Wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu Przeniesienia własności towarów za odszkodowanie (z nakazu organu władzy publicznej lub w imieniu takiego organu) Dostawy towarów trybie egzekucji Świadczenia usług np. z tytułu zlecenia sądowego Świadczenia usług zwolnionych z opodatkowania np. usług ubezpieczeniowych, udzielania kredytów, obrotu instrumentami finansowymi 17

18 OBOWIĄZEK PODATKOWY Dla niektórych czynności obowiązek podatkowy w VAT powstanie z chwilą wystawienia faktury. Dotyczy to: Usług budowlanych i budowlano-montażowych (nie później niż 30. dnia od wykonania usługi) Dostawy książek drukowanych, gazet, czasopism, magazynów (60. dnia od wydania towarów) Czynności polegających na ich drukowaniu (90. od wykonania czynności) z wyjątkiem map i ulotek 18

19 OBOWIĄZEK PODATKOWY Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w VAT, o którym mowa wyżej, będzie dotyczył sytuacji, gdy faktura zostanie wystawiona: Na rzecz innego podatnika VAT lub podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem Ze względu na sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, Ze względu na WDT na rzecz innego podatnika niż wskazany wyżej Z tytułu zaliczek z powyższych transakcji W przypadku świadczenia usług na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem, obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych. 19

20 OBOWIĄZEK PODATKOWY Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności, z tytułu: Dostaw energii elektrycznej, cieplnej, gazu Świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, usług komunalnych Najmu, dzierżawy, leasingu Ochrony osób i mienia Stałej obsługi prawnej i biurowej Dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej Zaliczki, zadatki, raty, przedpłaty obowiązek podatkowy z chwilą otrzymania tych kwot. 20

21 ODLICZANIE PODATKU NALICZONEGO Od 1 stycznia 2014 r. prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstanie w rozliczeniu za okres, w którym do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zastrzeżono jednocześnie, że odliczenia będzie można dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Nadal, w przypadku gdy podatnik nie skorzysta z odliczenia VAT za dany okres rozliczeniowy, będzie mógł tego dokonać w jednym z dwóch kolejnych okresów (miesięcy, kwartałów). 21

22 ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO Termin złożenia korekty deklaracji pozostaje bez zmian (5 lat). W przypadku uiszczonych zaliczek prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwać w części, w jakiej zapłacono zaliczkę, jeżeli od zaliczki powstał obowiązek podatkowy i podatnik posiada fakturę potwierdzającą zaliczkę. (powyższa zasada nie dotyczy: najmu, mediów itp.) W przypadku otrzymania faktury korygującej, obniżenie podstawy opodatkowania nastąpi pod warunkiem posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. 22

23 ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO Gdy nabywca towaru lub usługi otrzyma fakturę korygującą, będzie zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał (o ile skorzystał z prawa do odliczenia). Odliczenie VAT przez małych podatników stosujących metodę kasową prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstawać będzie nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokona zapłaty za towary i usługi 23

24 ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO Podatek naliczony od WNT prawo do odliczenia podatku będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Wprowadzony został warunek, który polega na uwzględnieniu kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której podatnik będzie obowiązany rozliczyć ten podatek. Podatek naliczony od importu towarów prawo do odliczenia podatku VAT będzie powstawało za okres, w którym podatnik dokona wpisu do rejestru, pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego. 24

25 NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR W 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur. Przepisy dotyczące faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT i będą wynikały z nowo dodanych art. 106a-106q ustawy o VAT. Zmieni się przede wszystkim podstawowy termin wystawiania faktur. Natomiast w stosunku do niektórych czynności określono szczególne zasady wystawiania faktur. Podstawowy termin: od początku 2014 r. fakturę wystawiać się będzie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przy czym faktury nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. 25

26 NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR Faktury zaliczkowe: fakturę zaliczkową będzie się wystawiało zasadniczo nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy i nie wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem na poczet przyszłej dostawy towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty. 26

27 NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR Szczególne terminy wystawiania faktur: Fakturę będzie wystawiać się nie później niż: 30. dnia od dnia wykonania usługi - w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku dostawy książek drukowanych (PKWiU ex ) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex i PKWiU ex ) - przy czym w przypadku gdy umowa będzie przewidywać rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę będzie wystawiać się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów, 27

28 NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex ) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i PKWiU ex ), z wyjątkiem usług, do których będzie stosowany art. 28b, stanowiących import usług, z upływem terminu płatności - w przypadku: a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, b) świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, 28

29 ODLICZANIE VAT OD ZAKUPU SAMOCHODÓW W 2014 R. W przypadku nabycia przez przedsiębiorcę: samochodów osobowych, innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony odliczeniu podlega jedynie 60% VAT-u, ale nie więcej niż zł. Do katalogu pojazdów, które zgodnie z ustawą będą mogły skorzystać z prawa do pełnego odliczenia VAT, dodaje się inne pojazdy samochodowe, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, - 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg 29

30 ODLICZANIE VAT OD ZAKUPU SAMOCHODÓW W 2014 R. Dopuszczalna ładowność tych pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń) określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Przedsiębiorca wciąż będzie musiał udokumentować zaświadczeniem spełnienie wymagań technicznych przez pojazd. Powinno ono zostać wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów dokonującą badania. Dodatkowo w dowodzie rejestracyjnym pojazdu musi znajdować się właściwa adnotacja o spełnieniu tychże wymagań. 30

31 ODLICZANIE VAT OD ZAKUPU SAMOCHODÓW W przypadku, gdy przedmiotem działalności przedsiębiorcy jest odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, wówczas nie dotyczą go ograniczenia w odliczeniu podatku VAT przy jego nabyciu. (art. 86a ust. 3). W kwestii wykorzystywania przez usługobiorców samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych (określonych w art. 86a ust. 1) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, generalnie nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu odliczeniu podlega jedynie 60% podatku VAT naliczonego, przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty zł. 31

32 Dziękujemy! Czy mają Państwo jakieś pytania? Zapraszamy też na: i oraz na kolejne spotkania 32

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku

Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku DO-0133/39/2013 Komunikat nr 39 Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, obowiązujących od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 68 4283 Poz. 360 360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Obrót odpadami a obowiązek podatkowy w podatku VAT.

Obrót odpadami a obowiązek podatkowy w podatku VAT. Obrót odpadami a obowiązek podatkowy w podatku VAT. dr Mariusz Cieśla Częstochowa 18 maj 2012 r. 1/26 Wstęp Od momentu wejścia w życie przepisów o podatku od towarów i usług w Polsce, obrót złomem stał

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo