ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE"

Transkrypt

1 Aktualizacja r. ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 i 2014 W PIGUŁCE PODATEK VAT // ZMIANY ZASAD FAKTUROWANIA// NOWA WERSJA PROGRAMU PŁATNIK // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // NOWE DEKLARACJE PIT // PODATEK DOCHODOWY//

2 ZMIANY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU W PIGUŁCE Spis i analiza najważniejszych zmian w przepisach podatku VAT i podatku dochodowym: 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKU VAT 1.1. Procedura odwrotnego obciążenia VAT w handlu towarami wymienionymi w załączniku 11 do ustawy o podatku od towarów i usług 1.2. Nowe uregulowania dotyczące ustalania podstawy opodatkowania (art. 29 i 29a ustawy o podatku od towarów i usług) Zmiany zasad ustalania daty powstania obowiązku VAT (art. 19 i art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług) Nowa zasada ogólna Nowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego w WNT Zmienione zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego od zakupu samochodów i paliw do tych samochodów 2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH KADROWO-PŁACOWYCH 2.1. Zmiany w deklaracjach ZUS (Nowa wersja programu Płatnika) Nowa zasada ogólna - obowiązek podatkowy wg daty wydania towaru wykonania usługi Wyjątki od zasady ogólnej obowiązek podatkowy z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty Wyjątki od zasady ogólnej obowiązek podatkowy z chwilą wystawienia faktury 1.4. Wpływ zmian zasad ustalania daty powstania obowiązku podatkowego na przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych (art. 19, art. 19a i art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług) 1.5. Zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur. Przeniesienie przepisów dotyczących zasad wystawiania faktur z rozporządzenia do ustawy o podatku od towarów i usług (art. 106a art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług) Nowe terminy wystawiania faktur Przyczyna korekty na fakturze korygującej Likwidacja faktur wewnętrznych 1.6. Nowe zasady odliczana podatku naliczonego (art. 86, art. 86a i art. 88a ustawy o podatku od towarów i usług) Najważniejsze zmiany w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego i członka rodziny (deklaracje ZUS zgłoszeniowe/wyrejestrowujące) Na czym polega rozszerzenie zakresu źródeł finansowania składek w dokumentach rozliczeniowych Informacja miesięczna i roczna dla ubezpieczonych (RMUA) Nowe kody świadczenia przerw Zmiany w obrębie kodów tytułów ubezpieczeń 2.2. Podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 2.3 Nowe wzory deklaracji PIT za 2013 rok 2.4. Aktualizacja wskaźników kadrowo- płacowych Wyższa płaca minimalna Pozostałe wskaźniki obowiązujące od Zmiany w naliczaniu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustawa wchodzi w życie od , obowiązujące przepisy do dofinansowań od 1 kwietnia 2014) 3. ZMIANY PRZEPISÓW A SYSTEMY ERP

3 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKU VAT Ekspert: Daniel Depa, Kierownik Projektu Księgowość systemu enova Ekspert: Wojciech Chrobak, Kierownik Projektu Handel systemu enova Poniżej zostaną omówione najważniejsze zmiany w podatku VAT wprowadzone ustawą z dnia r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) 1.1. Procedura odwrotnego obciążenia VAT w handlu towarami wymienionymi w załączniku 11 do ustawy o podatku od towarów i usług Obowiązujące od 1 października 2013 r. ZMIANA: Procedura odwrotnego obciążenia dotyczy sprzedaży towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT (potocznie określanych mianem towarów wrażliwych ). W przypadku takich towarów VAT rozlicza nabywca. Ten sposób rozliczenia stosuje się, gdy są spełnione następujące warunki (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT): dokonującym dostawy jest podatnik VAT czynny (czyli rozliczający ten podatek, niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT), a dostawa nie jest zwolniona z VAT jako dostawa towaru używanego, nabywcą jest podatnik (niekoniecznie VAT czynny). Komentarz eksperta (WCh): Z interpretacji przypisów wynika, że transakcje sprzedaży dotyczące towarów objętych odwrotnym obciążeniem powinny być rejestrowane dokumentami, które nie zawierają innych towarów (spoza grupy towarów wrażliwych). Wygodnym rozwiązaniem mogą być więc dedykowane dokumenty służące do obsługi tego typu transakcji.

4 Od r. uległ rozszerzeniu zakres towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Przykłady: pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej i z pozostałej stali stopowej (sklasyfikowane w PKWiU i ), druty z miedzi i jej stopów (PKWiU ), wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU ), odpady z papieru i tektury (PKWiU ). Niemniej jednak dość powszechną praktyką stało się wystawianie dokumentów z pozycjami mieszanymi (towary wrażliwe i pozostałe). W systemie enova umożliwiamy takie działanie, niemniej nie uważamy tego za w pełni zgodne z przepisami, które określają inny wygląd faktury sprzedaży w obu przypadkach. Do decyzji Państwa zostawiamy rozstrzygnięcie, jak w systemie rejestrować takie zdarzenia Nowe uregulowania dotyczące ustalania podstawy opodatkowania (art. 29 i 29a ustawy o podatku od towarów i usług). OBECNIE: Obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Art. 29. Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art , art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

5 Komentarz eksperta (DD): ZMIANA: Art. 29. (uchylony) Art. 29a. 1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. ( ) 6. Podstawa opodatkowania obejmuje: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku; 2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Wprowadzona zmiana ma charakter raczej redakcyjny. Podstawę opodatkowania stanowi nadal wszystko to co jest zapłatą, którą dostawca towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży. Należy zwrócić uwagę, że tak jak dotychczas podstawę opodatkowania będą powiększały otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia Zmiany zasad ustalania daty powstania obowiązku VAT (art. 19 i art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług) Nowa zasada ogólna - obowiązek podatkowy wg daty wydania towaru wykonania usługi

6 OBECNIE: Art Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust Jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób. 3. Jeżeli podatnik wydaje towar podmiotowi, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez podatnika zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w terminie 30 dni, licząc od dnia wykonania usługi przez ten podmiot. 4. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. ( ) ZMIANA: Art. 19. (uchylony) Art. 19a. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zgodnie z powyższymi zmianami ustalenie obowiązku podatkowego przestanie być uwarunkowane wystawieniem faktury. Zasadniczej zmianie ulega zasada ogólna. Wg nowej Komentarz eksperta (DD): W przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2014 r nie ulegną zmianie terminy i zasady rozliczania podatku VAT u małych podatników rozliczających się metodą kasową. Nie ulegną również zmianie zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów oraz w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. W pierwszym przypadku obowiązywać będzie zasada ogólna, a w drugim przypadku rozliczenie w dacie wystawienia faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. Zmienione przepisy wprowadzają bardziej powszechną zasadę ogólną, mniejszą różnorodność wyjątków oraz rezygnację z metody kasowej w przypadku wyjątków na rzecz rozliczenia w dacie wystawienia faktury.

7 Komentarz eksperta (WCh): zasady ogólnej obowiązek podatkowy będzie powstawał w chwili dostawy towarów lub świadczenia usługi. Faktura znacząco straciła na znaczeniu. Wystawienie faktura jest w zasadzie dopełnieniem formalności z punku widzenia VAT. Data wystawienia faktury może znacząco odbiegać od daty powstania obowiązku podatkowego w VAT Wyjątki od zasady ogólnej obowiązek podatkowy z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty ZMIANA: Art. 19a. 5 W związku z przepisami dotyczącymi momentu powstania obowiązku podatkowego, zwracamy uwagę na trudność w określeniu daty dostawy na fakturach powstających do wielu wydań magazynowych. W tej sytuacji dat wydań/dostaw będzie wiele, podczas gdy na fakturze taka data jest jedna. Należy spodziewać się, że przedsiębiorstwa wypracują w tym zakresie praktykę działań w oparciu o umowy zawierane ze stałymi odbiorcami. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: 1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu, b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18, d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług, e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41;

8 2) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1; Wyjątki od zasady ogólnej obowiązek podatkowy z chwilą wystawienia faktury ZMIANA: Art. 19a. 5 (ciąg dalszy) 3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 1, z tytułu: a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex ) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex i PKWiU ex ), c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex ) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex i PKWiU ex ), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług; 4) wystawienia faktury z tytułu: a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, b) świadczenia usług: - telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, - wymienionych w poz , 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, - najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

9 - ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, - stałej obsługi prawnej i biurowej, - dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego - z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług. Większość obecnie obowiązujących przepisów związanych z szczególnym momentem powstawania obowiązku podatkowego została uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami zmiana obejmuje m.in. dostawę energii elektrycznej, wody i ścieków oraz takich usług jak usługi budowlane, usługi telekomunikacyjne, usługi leasingowe, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej. W przypadku wyjątków od zasady ogólnej obowiązek podatkowy będzie powstawał w dacie wystawienia faktury. Art. 106i. 1. reguluje terminy wystawiania faktur dla tych wyjątków, a tym samym określa maksymalne terminy powstania obowiązku podatkowego Wpływ zmian zasad ustalania daty powstania obowiązku podatkowego na przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych (art. 19, art. 19a i art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług) ZMIANA: Art. 31a. 1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania

10 obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. 2. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Przepisy ustawy, które bezpośrednio regulują zasady stosowania kursów do przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych nie uległy zmianie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zmiany zasad ustalania daty powstania obowiązku podatkowego pośrednio wpływają na zasady ustalania kursów do przeliczania transakcji wyrażonych w walutach obcych. Po zmianie zasady ogólnej ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego do przeliczenia będzie pobierany kurs ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wydania towaru lub wykonania usługi. Wyjątkiem będzie sytuacje w których podatnik będzie wystawiał fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego lub obowiązek podatkowy będzie powstawał w dacie wystawienia faktury. W takich przypadkach właściwy będzie kurs ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury Zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur. Przeniesienie przepisów dotyczących zasad wystawiania faktur z rozporządzenia do ustawy o podatku

11 od towarów i usług (art. 106a art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług) Nowe terminy wystawiania faktur OBECNIE: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-5, i 16 ust W przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, jeżeli podatnik określa w fakturze wyłącznie miesiąc i rok dokonania sprzedaży, fakturę wystawia się nie później niż 7. dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. 3. Faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. 4. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar. 5. W przypadku świadczenia usług, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone w art. 28b ustawy: Komentarz eksperta (WCh): W związku z możliwością wystawiania faktur do 30 dni przed wykonaniem dostawy, można spodziewać się, że w wielu przedsiębiorstwach spadnie znaczenie faktur zaliczkowych, co za tym idzie zostanie ograniczona ich liczba. W szczególnych przypadkach firmy będą mogły z nich zrezygnować. Będzie to mogło mieć miejsce, gdy przedpłaty nie będą dokonywane znacząco powyżej 30 dni przed dokonaniem dostawy, więc możliwe będzie zastosowanie faktury końcowej zamiast zaliczkowej. Podobny skutek będzie mieć zmiana pozwalająca na wystawienie faktury zaliczkowej do dokonanej wpłaty w terminie przewidzianym dla wszystkich faktur, czyli do 15 dnia następnego miesiąca po tym, w którym otrzymano wpłatę. Można się spodziewać w tej sytuacji zastąpienia faktury zaliczkowej fakturą końcową.

12 1) na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych dla podatku od wartości dodanej lub obowiązanych do takiej identyfikacji, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca, 2) stanowiących import usług - fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. ZMIANA: Art. 106i. 1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. 3. Fakturę wystawia się nie później niż: 1) 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a; 2) 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4; 3) 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c; 4) z upływem terminu płatności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

13 4. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów. 5. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 12, fakturę wystawia się nie później niż: 1) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania; 2) 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania. 6. W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3, fakturę wystawia się: 1) zgodnie z ust. 1 i 2 - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty; 2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; 2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. 8. Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

14 Przyczyna korekty na fakturze korygującej OBECNIE: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług W przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą tę fakturę. 2. W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać: 1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 2) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a) określone w 5 ust. 1 pkt 1-6, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; 3) kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; 4) kwotę zmniejszenia podatku należnego. 3. W przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca powinna zawierać: 1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

15 2) dane określone w 5 ust. 1 pkt 3 i 4; 3) okres, do którego odnosi się udzielany rabat; 4) kwotę udzielonego rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego. 4. Jeżeli rabat dotyczy sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami, kwotę rabatu oraz kwotę zmniejszenia podatku należnego, o których mowa w ust. 2 i 3, podaje się w podziale na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. 5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku: 1) zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy; 2) zwrotu nabywcy całości lub części należności, o której mowa w 10 ust (uchylony) 7. (uchylony) 8. Faktury korygujące powinny zawierać wyraz "KOREKTA" albo wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA". ZMIANA: Art. 106j. 2. Faktura korygująca powinna zawierać: 1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"; 2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

16 a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; 4) przyczynę korekty; 5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej; 6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji Likwidacja faktur wewnętrznych OBECNIE: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Przepisy 5, 9-14, 16, 17 i 21 mogą być odpowiednio stosowane do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy, z tym że w przypadku: 1) czynności określonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, gdy brak jest konkretnego nabywcy towaru lub usługi, faktura wewnętrzna nie zawiera danych dotyczących tego nabywcy oraz kwoty należnej z tytułu wykonania tych czynności; Komentarz eksperta (WCh): Zmiana wydaje się być kosmetyczna, bo o ile nie będzie już faktur wewnętrznych, o tyle nadal niezbędne będzie wyliczenie VAT-u należnego i naliczonego np. w transakcjach WNT lub zakupu w procedurze odwrotnego obciążenia. W praktyce w systemach informatycznych dojdzie do wymiany faktur wewnętrznych na dokumenty o innej nazwie, ale o analogicznym sposobie działania (będą to np. dokumenty wewnętrzne lub dowody wewnętrzne).

17 2) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, faktury wewnętrzne mogą nie zawierać numeru, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej. 2. Faktury wewnętrzne można wystawiać w jednym egzemplarzu. ZMIANA: Przepisy dotyczące wystawiania faktur zostały przeniesione z rozporządzenia do ustawy. W uregulowaniach tych nabycie wewnątrz wspólnotowe nie jest wymienione jako zdarzenie dokumentowane fakturą. Sposób dokumentowania zdarzeń objętych do końca 2013 r. obowiązkiem wystawiania faktur wewnętrznych, ustawodawca pozostawił całkowicie w sferze decyzji podatnika Nowe zasady odliczana podatku naliczonego (art. 86, art. 86a i art. 88a ustawy o podatku od towarów i usług) Nowa zasada ogólna OBECNIE: Art W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty

18 podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art ( ) 10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje: 1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18; 2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy odpowiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca; 2a) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a; 2b) w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33b; 3) w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności; 4) w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 113 ust. 5 i 7 - nie później niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu; 5) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu

19 do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze, z zastrzeżeniem art. 33a; 6) w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji. ZMIANA: Art W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art ( ) 10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. 10a. (uchylony) 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w: 1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;

20 Do końca 2013 roku powstanie prawa do odliczeń uzależnione jest od otrzymania faktury lub dokumentu celnego oraz wykorzystania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych. Od 1 stycznia 2014 roku dochodzi 3 warunek, który musi być spełniony tj. powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy. W praktyce oznacz to że podatnik będzie zmuszony weryfikować: fakt wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, datę otrzymania faktury, datę, kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych lub importowanych towarów i usług po stronie dokonującego dostawy. Komentarz eksperta (DD): Przytoczone przepisy nie wymagają zmian w samym oprogramowaniu finansowo-księgowym, natomiast wymagają od użytkownika dodatkowej znajomości zasad, według których sprzedawca powinien ustalić dla danej transakcji datę powstania obowiązku podatkowego. Niezmieniona zostanie zasada związana z zakupem towarów i usług przez małego podatnika stosującego metodę kasową, prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT przysługiwać będzie nadal nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi. Nie została też zmieniona zasada dotycząca pomniejszenia podatku naliczonego w związku z korektą faktury Nowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego w WNT OBECNIE: Art. 86. ( ) 10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:

21 1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18; 2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy odpowiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca; ( ) ZMIANA: Art. 86. ( ) 10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. 10a. (uchylony) 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w: 1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny; 2) ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

22 a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek; Od nowego roku prawo odliczenia przysługuje wyłącznie, jeśli podatnik w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany naliczyć podatek z tytułu WNT uwzględni również kwotę podatku należnego z tytułu takiej transakcji. Jeśli w terminie 3 miesięcy nie otrzyma faktury, będzie zobowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin 3 miesięcy Zmienione zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego od zakupu samochodów i paliw do tych samochodów OBECNIE: art. 3-6 ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz ze zm.). Art W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2013 r., w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż zł, z zastrzeżeniem ust. 2.

23 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; 2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; 4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 5) pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy; 6) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

24 7) przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. 3. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. 4. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia. 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, z tym że do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy zmienianej w art. 1 - nie więcej jednak niż zł. 6. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku

25 naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty zł. 7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów ust. 3 i 4, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Art. 4. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2013 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1. Art. 5. Do dnia 31 grudnia 2013 r. w przypadku wykorzystywania przez podatnika, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60% kwoty podatku: 1) określonej w fakturze lub 2) wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy zmienianej w art. 1, lub 3) należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

26 4) należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca - nie więcej jednak niż odpowiednio zł lub zł, nie stosuje się art. 8 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1. ZMIANA: Art. 86a. 1. W przypadku nabycia: 1) samochodów osobowych, 2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony - kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż zł. 2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy: 1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; 2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą

27 a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; 4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 5) pojazdów specjalnych - jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny; 6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg; 7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. ( )

28 Art. 88a. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 1. Ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. nie wynikają wprost z przepisów ustawy o VAT, lecz z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. nr 247, poz. 1652, ze zm.). Od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego będą odnosić się do nabycia samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W tej sytuacji kwotę podatku naliczonego stanowić ma 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż zł. Podobnie jest w przypadku samochodów użytkowanych w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnym charakterze (podatnik będzie mógł odliczyć 60% z faktury dokumentującej ratę leasingową, nie więcej niż zł w całym okresie użytkowania), zaś w razie nabycia paliwa do tych samochodów odliczenie nie będzie w ogóle przysługiwało (tę kwestię reguluje art. 88a ustawy). Komentarz eksperta (DD): Przepisy zmienią się ponownie, gdy MF uzyska zgodę Brukseli na swoje nowe propozycje. Zgodnie z wnioskiem wysłanym rok temu do UE w latach firmy mogłyby odliczyć 50 proc. VAT naliczonego w cenie kupowanego samochodu osobowego, ale nie więcej niż 8 tys. zł. Ponadto można by odliczyć połowę VAT zawartego w cenie paliwa kupowanego do takiego auta i połowę VAT dotyczących części zamiennych i wydatków eksploatacyjnych. Komisja Europejska nie zgodziła na wprowadzenie limitu odliczenia 8 tys. zł oraz by ograniczenie dotyczyło wszystkich samochodów osobowych. W czerwcu br. resort przesłał jednak do Brukseli ponowny, poprawiony wniosek. Szczegóły nie zostały ujawnione. Czekamy na decyzje Komisji Europejskiej.

29 2. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH KADROWO-PŁACOWYCH Ekspert: Joanna Walentek, Kierownik Projektu Kadry i Płace systemu enova Od stycznia 2014 r. w życie wchodzą zmiany dotyczące nowych deklaracji ZUS i związana z nimi nowa wersja programu Płatnika. Jest to pierwszy etap zmian, jakie planuje wprowadzić ZUS w ramach poprawy jakości weryfikacji danych przesyłanych przez użytkowników do ZUS poprzez program Płatnika. To jest jedna z wielu zmian, jaka został wprowadzona w zakresie przepisów kadrowo-płacowych w ostatnim czasie. Poniżej przedstawimy najważniejsze zmiany przepisów i projekty ustaw z zakresu kadr i płac Zmiany w deklaracjach ZUS (Nowa wersja programu Płatnika) Najważniejsze zmiany w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego i członka rodziny (deklaracje ZUS zgłoszeniowe/wyrejestrowujące) Ustawa OBECNIE: W dokumentach ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZSWA, ZUS ZWUA: w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego wykazywany jest identyfikator NIP.

30 ZMIANA: W dokumentach ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZSWA, ZUS ZWUA: w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego usunięta została etykieta w polu NIP, gdyż od 1 stycznia 2012r. w przypadku osób ubezpieczonych obowiązuje jako numer identyfikacyjny tylko numer PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru seria i numer paszportu. Obowiązuje od styczeń 2014 r Na czym polega rozszerzenie zakresu źródeł finansowania składek w dokumentach rozliczeniowych OBECNIE: W dokumentach ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA jest podział na źródła finansowania tylko: ubezpieczony, płatnik, fundusz kościelny. Brak w dokumentach ZUS DRA i ZUS RCA rozdzielenia pól do wykazywania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. ZMIANA: W dokumentach ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA: zostały rozszerzone pola, w których są wykazywane kwoty składek należnych tak, aby możliwe było podanie ich kwot, według wszystkich obowiązujących źródeł finansowania, takich jak: Komentarz eksperta (JW): Nowe funkcje programu Płatnik będą uruchamiane etapami. Wprowadzone zmiany są I etapem rozwoju programu Płatnik. Kolejne funkcje będą wdrażane sukcesywnie, ze względu na konieczność przygotowania się płatników składek do sporządzania dokumentów z uwzględnieniem szerszego zakresu weryfikacji danych. ubezpieczony,

31 płatnik, budżet państwa, Fundusz Kościelny. Ma to na celu ułatwienie płatnikowi weryfikacji prawidłowości sumowania należnych kwot składek z odpowiednich pól w raportach rozliczeniowych do odpowiednich pól w deklaracji rozliczeniowej. Dodatkowo w dokumentach ZUS DRA i ZUS RCA wprowadzono oddzielne pola do wykazywania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe Informacja miesięczna i roczna dla ubezpieczonych (RMUA) Uaktualniono dokumenty miesiecznych i rocznych dla ubezpieczonych (RMUA). Zostały rozszerzone pola, w których są wykazywane kwoty składek należnych tak, aby możliwe było podanie ich kwot, według źródeł finansowania. UWAGA: Wersja programu 9.5 enova wymaga zainstalowania najnowszej wersji programu Płatnika Deklaracje przygotowywane w programie enova starszą wersją niż wersja 9.5.x wymagać będą przeliczenia przed wysyłką do programu Płatnika w wersji

32 Nowe kody świadczenia przerw OBECNIE: Pod kodem świadczenia przerwy 311 wykazujemy urlop macierzynski, urlop macierzyński Dodatkowy, jak również urlop ojcowski, Urlop wychowawczy (ur.macierzyński). ZMIANA: Rozszerzono katalod kodów świadczenia przerw w kontekście świadczeń dla osób pobierających zasiłek macierzynski: 319 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlop rodzicielskiego, 320 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 325 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 326 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu

33 macierzyńskiego, 327 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, 328 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Zmienione opisy kodów świadczenia/przerwy: 311 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 315 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego W zwiazku z powyższym rozszerzono katalog standardowych definicji nieobecności o: Urlop macierzyński dod. Urlop rodzicielski/zlec. Urlop wychowawczy (ur. macierzyński dod.) Urlop wychowawczy (ur. rodzicielski) Zmodyfikowano opis definicji nieobecności: Urlop wychowawczy (zasiłek macierzyński) na Urlop wychowawczy (ur. macierzyński)

34 UWAGA: Jeżeli w bazie danych była utworzona nieobecność o takiej samej nazwie, po konwersji bazy do nowej wersji, standardowa nieobecność zostanie dodana, jako kolejna definicja nieobecności pod nazwą np. 'Urlop macierzyński dodatkowy Zmiany w obrębie kodów tytułów ubezpieczeń ZMIANA: Zmieniony opis kodu tytułu ubezpieczenia: obowiązuje od 1 listopada 2013 roku. Nowe kody tytułu ubezpieczenia: obowiązuje od 1 listopada 2013 roku , 26 01, 27 00, obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku, Usunięte kody tytułu ubezpieczenia: 10 40, 15 00, 16 10, 17 00, obowiązywał do 31 października 2013 roku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U poz. 1101)

35 2.2. Podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego OBECNIE: Wysokość dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wynosi 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. ZMIANA: Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe: wprowadzono zmiany dotyczące ustalenie maksymalnego miesięcznego wymiaru podstawy składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Z dniem 1 stycznia 2014 miesięczne ograniczenie wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie wynosiło 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych, czyli będzie to kwota 9052,5 zł. 2.3 Nowe wzory deklaracji PIT za 2013 rok ZMIANA: Deklaracje podatkowe: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zaktualizowano wzorce wydruków deklaracji PIT-11(20), PIT-40(19), PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R oraz wzorce oświadczeń PIT-2, PIT-3, PIT-12. Nowe wzory dokumentów obowiązujące od 26 września 2013 r.

36 stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r. Dostosowano zaktualizowane wzory deklaracji do wysyłki elektronicznej Aktualizacja wskaźników kadrowo- płacowych Wyższa płaca minimalna OBECNIE: Płaca minimalna w 2013 roku wynosi zł brutto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. ZMIANA: Od 1 stycznia 2014 roku płaca minimalna wzrośnie do kwoty 1680 zł. brutto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r Pozostałe wskaźniki obowiązujące od ZMIANA: Komentarz eksperta (JW): Zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę spowoduje zwiększenie kosztów pracodawcy, m.in. wyższe składki będą odprowadzane za pracownika do ZUS, zwiększy się kwota minimalnego wynagrodzenia dla pracowników w pierwszym roku zatrudnienia, jeśli pracodawca wypłaca dodatek za pracę w nocy wzrośnie jego wartość, z tytułu zwolnień grupowych wzrośnie maksymalna wartość odprawy, wzrośnie minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. 1. Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop: 20,83. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania

37 wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.). 2. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok podpisana 4 października 2013 r. 3. Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 97,6%. Ogłoszono: Monitor Polski z 2013 r. poz Zmiany w naliczaniu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ustawa wchodzi w życie od , obowiązujące przepisy do dofinansowań od 1 kwietnia 2014) OBECNIE Obecnie pomoc w formie dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników udzielana jest na poziomie: 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do stopnia umiarkowanego, Komentarz eksperta (JW): Jak widać, zmiany te okażą się korzystne jedynie w przypadku pracodawców z otwartego rynku pracy. Stracą natomiast prowadzący Zakłady Pracy Chronionej. Przykładowo pracodawca ZPChr na zatrudnionego niepełnosprawnego legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obecnie uzyskuje dofinansowanie w kwocie zł, zaś w 2014 r. kwota ta wynieść ma 960 zł. 40% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.

38 Powyższe limity mają zastosowanie do pracodawców, którzy posiadają status Zakładu Pracy Chronionej. W odniesieniu do pozostałych pracodawców (tzw. otwarty rynek pracy) pomoc przysługuje w wysokości 70% kwot należnych ZPChr bądź 90% w przypadku pracowników ze schorzeniem specjalnym. ZMIANA: Od stycznia do marca 2014 pracodawcy będą otrzymywali kwoty dofinansowań w wysokości i na zasadach jak w roku Zmiany dotyczące wysokości dofinansowania do wynagrodzenia wejdą w życie 1 kwietnia 2014 roku. Ustawa przewiduje wyrównanie dopłat do wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy (ZPCHR). Zgodnie z ustawą dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego nie będzie zależne od minimalnego wynagrodzenia. Dopłata do pensji będzie wynosić 1800 zł miesięcznie w przypadku pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 1125 zł oraz 450 zł, gdy jest to odpowiednio umiarkowany i lekki jej stopień (przy uwzględnieniu zasady, że nie może to być więcej niż 75 proc. kosztów płacy). Ponadto nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dopuszcza zwiększenie dofinansowania o 600 zł, jeżeli zatrudniona osoba ma orzeczenie wskazujące na jedno z pięciu schorzeń specjalnych (np. epilepsję lub upośledzenie umysłowe).

39 3. ZMIANY PRZEPISÓW A SYSTEMY ERP Powyższe zmiany mogą mieć istotny wpływ na rozliczenia podatkowe oraz na wartości wskaźników istotnych przy naliczaniu wynagrodzeń oraz różnego rodzaju dodatków płacowych. Główne zmiany w systemach ERP wynikające ze zmian w przepisach od 1 stycznia 2014 r.: Dla prawidłowego działania przedsiębiorstwa, wszystkie nowelizacje prawne znaleźć muszą swoje odzwierciedlenie w systemach do zarządzania firmą. Dlatego warto już dziś upewnić się, czy firma posiada system z dostępem do aktualizacji. Zmiany mechanizmów wspomagających wystawianie faktur i rozliczanie podatku VAT w procedurze odwrotnego obciążenia. Nowe algorytmy ustalania daty powstania obowiązku podatkowego VAT. Mechanizmy wspomagające poprawne rozliczanie faktur wystawianych przed datą wydania towaru lub wykonania usługi. Modyfikacja mechanizmów sterujących ustawianiem odpowiednich dat na dokumentach powiązanych relacjami Modyfikacja mechanizmów stosowania odpowiednich kursów do przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych. Dodatkowe raporty prezentujące dostawy niezafakturowane oraz faktury, do których nie zostały dokonane wydania magazynowe. Wprowadzenie nowych dokumentów wewnętrznych w miejsce faktur wewnętrznych.

40 enova gotowa! Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa zmiany przepisów muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemach księgowych, kadrowych oraz handlowych. Firmy korzystające z oprogramowania enova, nie muszą się tym martwić. enova jest przygotowana na zmiany! już gotowa! Stosownie do wprowadzonych lub projektowanych zmian przepisów, zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w funkcjonalności systemu enova w różnych modułach. Aktualizacje enova: System enova jest aktualizowany w dwóch aspektach: prawnym i funkcjonalnym. Wraz z pojawieniem się zmian w przepisach prawa gospodarczego producent publikuje nowe wersje na stronie internetowej wraz z informacjami o zmianach. System enova jest stale rozwijany w zakresie nowych funkcjonalności są to tzw. duże wersje, publikowane średnio cztery w roku, oparte na analizie rynku i potrzeb firm. Każdy klient posiadający oprogramowanie enova objęte gwarancją ma pełny dostęp do korzystania z prawnych i funkcjonalnych uaktualnień programu. Użytkownik oprogramowania uzyskuje 12-miesięczną gwarancję. Która obowiązuje od dnia zakupu. Gwarancja upoważnia do pobierania bezpłatnych aktualizacji oraz nowych wersji oprogramowania bezpośrednio ze strony Użytkownik może odtworzyć gwarancję poprzez wykupienie aktualizacji terminowej tj. dla Klientów przedłużających gwarancję lub otwartej dla Klientów nie posiadających oprogramowania na gwarancji. System klasy ERP, którego zadaniem jest ułatwienie zarządzania firmą oraz optymalizacja procesów wewnętrznych. Za tworzenie oraz rozwój oprogramowania enova odpowiedzialni są eksperci z dziedziny zarządzania, księgowości, handlu, finansów orz kadr, dbający o to by było ono zawsze aktualne z obowiązującymi przepisami prawa.

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE. - zmiany w przepisach o VAT. - proceder outsourcingu personalnego. Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Złotoryi SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE - zmiany w przepisach o VAT - proceder outsourcingu personalnego Złotoryja, 18 grudnia 2013 r. ul. Rynek 42 59-500 Złotoryja tel.: +48 76 87

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach

Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie drugi etap rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które będą miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie wszystkich podatników. Biuro poczyniło

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 listopada 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 ' z dnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013

Faktury VAT. przegląd najnowszych interpretacji. dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 dodatek do Biuletynu VAT nr 16/2013 Faktury VAT przegląd najnowszych interpretacji 1. Czy można odliczać VAT z otrzymanych formie papierowej oryginałów faktur VAT zachowanych w formie zapisów obrazów elektronicznych...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo