WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. * (1 gwiazdka)...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. * (1 gwiazdka)..."

Transkrypt

1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku stanwiącą funkcjnalnie całść, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą twarzyszącą I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2. Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej raz świetlenie djść i djazdów II. Instalacje i urządzenia techniczne 3. Wentylacja: 1) mechaniczna wyciągwa w w.h.s.; dpuszcza się wentylację grawitacyjną w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 2 2) mechaniczna 1) lub grawitacyjna w części gólndstępnej Nie dtyczy pensjnatów, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczenia d użytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań 4. Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 5. Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 6. Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń 7. Telefn i fax dstępny dla gści w recepcji w przypadku wypsażenia recepcji w faks 8. Dźwigi sbwe w biektach pwyżej 4. kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu 9. Hall recepcyjny pwierzchni minimum (w m 2 ) Zespól higieniczn-sanitarny przy zesple gólndstępnym, dstswany d liczby miejsc gastrnmicznych i w salach wielfunkcyjnych. Wypsażenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką 2) lustr nad każdą umywalką z świetleniem górnym lub bcznym 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 1) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 4) dzwnik d płynneg mydła 5) wieszaki ścienne 6) WC 7) Pisuar w WC męskim 1

2 IV. Część mieszkalna 11. Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, 1ggii itp.): 1) pkój 1-sbwy 2) pkój 2-sbwy 3) pkój 3-sbwy 4) pkój 4-sbwy 5) pkój większy niż 4-sbwy pwierzchnia 4-sbweg plus ddatkw na każdą następną sbę Dpuszcza się dstępstwa pwierzchni pkju nieprzekraczające 10%, jeżeli są zrekmpenswane dpwiedni większą pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania 1. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 12. Zestaw wypsażenia meblweg: 1) łóżk jednsbwe wymiarach min. 90x200cm 2) łóżk dwusbwe wymiarach min. 140x200cm 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania 4) szafa garderbiana lub zabudwana wnęka, minimum 5 wieszaków na sbę 5) biurk lub stół 6) bagażnik 7) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę) 8) lustr 9) wieszak ścienny lub stjący na dzież wierzchnią 13. Oświetlenie: 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) świetlenie gólne 14. Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 1) wykładzina dywanwa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóżkach 1) firany lub żaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 2) zasłny lub rlety lub żaluzje kienne zaciemniające 2) 2) ppielniczka w j.m. w przypadku, gdy przedsiębirca wyznaczy daną j.m. jak j.m. dla palących 3) ksz na śmieci c najmniej trudn zapalny w j.m. bez w h.s. 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn - sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 15. Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką 3) WC 16. Wypsażenie uzupełniające: 1) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 2) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 3) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 1) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 4) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik a) szklanka lub kubek jednrazwy knfekcjnwany c) trba higieniczna 17. Prcent j.m. z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym W biektach nw budwanych 100% bez względu na kategrię biektu

3 18. Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej - liczba miejsc nclegwych w pkjach bez w.h.s. na jedn urządzenie: 1) umywalka z blatem i półką 2) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 3) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla mężczyzn) 19. Wypsażenie ddatkwe: 1) lustr z świetleniem górnym lub bcznym 2) dzwnik płynneg mydła 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 4) pjemnik na papier i dpady 5) wieszaki ścienne V. 0ferta usług pdstawwych i uzupełniających 20. Zapewnienie gścim grących napjów przez całą dbę, dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji 21. Budzenie 22. Przechwywanie bagażu, pieniędzy i przedmitów wartściwych gści 23. Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach apteczka, persnel przeszklny w zakresie pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 24. Usługi gastrnmiczne: pdawanie przynajmniej dwóch psiłków dziennie (śniadań, biadów, klacji, biadklacji); mżna graniczyć d pdawania śniadania i biadklacji ustalnych prach w jadalni 25. Mżliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym Nie dtyczy biektów psiadających instalację umżliwiającą dbiór prgramów telewizyjnych we wszystkich j.m. 26. Zmiana pścieli i ręczników c trzy dni lub częściej na życzenie gści 27. Pralka lub mżliwść prania rzeczy gści - wymaganie bwiązkwe j.m. -jednstka mieszkalna w.h.s. -węzeł higieniczn-sanitarny 1) wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Obiekty htelarskie pwinny spełniać wymagania w zakresie dstswania d ptrzeb sób niepełnsprawnych, w zakresie kreślnym dla budynków zamieszkania zbirweg w rzprządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. Nr 75, pz.690, z 2003r. Nr 33, pz. 270 raz z 2004r. Nr 109, pz. 1156) zwane dalej warunkami technicznymi, a także następujące wymagania ddatkwe: LP. RODZAJ WYMAGANIA Jest Brak UWAGI 1. W biektach pwyżej 50 j.m. c najmniej jedna jm. pwinna być dstswana d ptrzeb sób niepełnsprawnych w spsób kreślny w lp. 7-9, a dla każdych klejnych rzpczętych 100 jm. pwyżej 100 jm c najmniej jedna 2. Ogólndstępne elementy wypsażenia biektu,, takie jak urządzenia kmunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki pwinny być umieszczane na wyskści cm, umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku

4 3 C najmniej jeden telefn gólndstępny, przystswany d krzystania przez sby niepełnsprawne, umieszczny na wyskści cm umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku 4. C najmniej jedn stanwisk recepcyjne pwinn dyspnwać ladą wyskści nieprzekraczającej 90cm, z pdjazdem wyskści min. 67cm, lub pwinn być wydzielne sbne stanwisk bsługi sób pruszających się na wózkach 5. W salach gastrnmicznych i wielfunkcyjnych należy przystswać miejsca umżliwiające krzystanie z usług sbm na wózkach 6. Przyciski sterujące windami pwinny być pisane w spsób czytelny dla niewidzących, a windy wypsażne w sygnalizację dźwiękwą 7. J.m., których mwa w lp. 1, pwinny zstać wypsażne w pręcze i uchwyty ułatwiające krzystanie z urządzeń higieniczn-sanitarnych 8. Wyłącznik światła, sygnalizacja przywławcza, telefn i sterwanie telewizrem pwinny być dstępne z łóżka 9. W j.m., których mwa w lp. 1, należy zapewnić umeblwanie umżliwiające krzystanie sbm pruszającym się na wózkach, w tym wyskść pdjazdu min. 67cm pd płytę stłu, biurka i umywalki... (nazwa biektu)... (data i pdpis) 4

5 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. ** (2 gwiazdki)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku stanwiącą funkcjnalnie całść, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą twarzyszącą I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2. Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej raz świetlenie djść i djazdów II. Instalacje i urządzenia techniczne 3. Wentylacja: 1) mechaniczna wyciągwa w w.h.s.; dpuszcza się wentylację grawitacyjną w w.h.s. z knem lub przy kubaturze kabin ustępwych przekraczającej 6,5 m 2 2) mechaniczna 1) lub grawitacyjna w części gólndstępnej Nie dtyczy pensjnatów, w dniesieniu d których bwiązujące przepisy w kresie dpuszczenia d użytkwania nie wymagały spełnienia ww. wymagań 4. Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 5. Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 6. Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń 7. Telefn i fax dstępny dla gści w recepcji w przypadku wypsażenia recepcji w faks 8. Dźwigi sbwe w biektach pwyżej 4. kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu 9. Hall recepcyjny pwierzchni minimum (w m 2 ) Zespól higieniczn-sanitarny przy zesple gólndstępnym, dstswany d liczby miejsc gastrnmicznych i w salach wielfunkcyjnych. Wypsażenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką 2) lustr nad każdą umywalką z świetleniem górnym lub bcznym 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 2) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 4) dzwnik d płynneg mydła 5) wieszaki ścienne 6) WC 7) pisuar w WC męskim 5

6 IV. Część mieszkalna 11. Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, 1ggii, itp.): 1) pkój 1-sbwy 2) pkój 2-sbwy 3) pkój 3-sbwy 4) pkój 4-sbwy 5) pkój większy niż 4-sbwy pwierzchnia 4-sbweg plus ddatkw na każdą następną sbę Dpuszcza się dstępstwa pwierzchni pkju nieprzekraczające 10%, jeżeli są zrekmpenswane dpwiedni większą pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania 1. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 12. Zestaw wypsażenia meblweg: 1) łóżk jednsbwe wymiarach min. 90x200cm 2) łóżk dwusbwe wymiarach min. 140x200cm 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania 4) szafa garderbiana lub zabudwana wnęka, minimum 5 wieszaków na sbę 5) biurk lub stół 6) bagażnik 7) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę) 8) lustr 9) wieszak ścienny lub stjący na dzież wierzchnią 13. Oświetlenie: 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) lampa d pracy przy stle lub biurku 3) świetlenie gólne 14. Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 3) instalacja umżliwiająca dbiór prgramów radiwych 4) wykładzina dywanwa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóżkach 1) firany lub żaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 2) zasłny lub rlety lub żaluzje kienne zaciemniające 2) 5) ppielniczka w j.m. w przypadku, gdy przedsiębirca wyznaczy daną j.m. jak j.m. dla palących 3) ksz na śmieci c najmniej trudn zapalny w j.m. bez w h.s. 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn - sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 15. Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką 3) WC

7 16. Wypsażenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 3) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 4) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 2) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 5) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik b) szklanka lub kubek jednrazwy knfekcjnwany c) trba higieniczna 17. Prcent j. m. z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym W biektach nw budwanych 100% bez względu na kategrię biektu 18. Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej - liczba miejsc nclegwych w pkjach bez w.h.s. na jedn urządzenie: 1) umywalka z blatem i półką 2) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 3) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla mężczyzn) 19. Wypsażenie ddatkwe: 1) lustr z świetleniem górnym lub bcznym 2) dzwnik płynneg mydła 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 4) pjemnik na papier i dpady 5) wieszaki ścienne V. 0ferta usług pdstawwych i uzupełniających 20. Zapewnienie gścim grących napjów przez całą dbę; dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji 21. Budzenie 22. Przechwywanie bagażu, pieniędzy i przedmitów wartściwych gści 23. Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach apteczka, persnel przeszklny w zakresie pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 24. Usługi gastrnmiczne: pdawanie przynajmniej dwóch psiłków dziennie (śniadań, biadów, klacji, biadklacji); mżna graniczyć d pdawania śniadania i biadklacji ustalnych prach w jadalni 25. Usługi rekreacyjne w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkw turystycznych i rejnach niezurbanizwanych dużych walrach przyrdniczych: przechwywanie sprzętu rekreacyjneg 26. Mżliwść glądania telewizji w miejscu gólndstępnym Nie dtyczy biektów psiadających instalację umżliwiającą dbiór prgramów telewizyjnych we wszystkich j.m. 27. Zmiana pścieli i ręczników c trzy dni lub częściej na życzenie gści 28. Pralka lub mżliwść prania rzeczy gści - wymaganie bwiązkwe j.m. -jednstka mieszkalna w.h.s. -węzeł higieniczn-sanitarny 1) wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie 2) dpuszcza się elementy dwufunkcyjne

8 MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Obiekty htelarskie pwinny spełniać wymagania w zakresie dstswania d ptrzeb sób niepełnsprawnych, w zakresie kreślnym dla budynków zamieszkania zbirweg w rzprządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. Nr 75, pz.690, z 2003r. Nr 33, pz. 270 raz z 2004r. Nr 109, pz. 1156) zwane dalej warunkami technicznymi, a także następujące wymagania ddatkwe: LP. RODZAJ WYMAGANIA Jest Brak UWAGI 1. W biektach pwyżej 50 j.m. c najmniej jedna jm. pwinna być dstswana d ptrzeb sób niepełnsprawnych w spsób kreślny w lp. 7-9, a dla każdych klejnych rzpczętych 100 jm. pwyżej 100 jm c najmniej jedna 2. Ogólndstępne elementy wypsażenia biektu,, takie jak urządzenia kmunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki pwinny być umieszczane na wyskści cm, umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku 3 C najmniej jeden telefn gólndstępny, przystswany d krzystania przez sby niepełnsprawne, umieszczny na wyskści cm umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku 4. C najmniej jedn stanwisk recepcyjne pwinn dyspnwać ladą wyskści nieprzekraczającej 90cm, z pdjazdem wyskści min. 67cm, lub pwinn być wydzielne sbne stanwisk bsługi sób pruszających się na wózkach 5. W salach gastrnmicznych i wielfunkcyjnych należy przystswać miejsca umżliwiające krzystanie z usług sbm na wózkach 6. Przyciski sterujące windami pwinny być pisane w spsób czytelny dla niewidzących, a windy wypsażne w sygnalizację dźwiękwą 7. J.m., których mwa w lp. 1, pwinny zstać wypsażne w pręcze i uchwyty ułatwiające krzystanie z urządzeń higieniczn-sanitarnych 8. Wyłącznik światła, sygnalizacja przywławcza, telefn i sterwanie telewizrem pwinny być dstępne z łóżka 9. W j.m., których mwa w lp. 1, należy zapewnić umeblwanie umżliwiające krzystanie sbm pruszającym się na wózkach, w tym wyskść pdjazdu min. 67cm pd płytę stłu, biurka i umywalki... (nazwa biektu)... (data i pdpis) 8

9 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA PENSJONATU KAT. *** (3 gwiazdki)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku 1. stanwiącą funkcjnalnie całść, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą twarzyszącą I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2. Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 3. Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej raz świetlenie djść i djazdów II. Instalacje i urządzenia techniczne 4. Wentylacja: 1) mechaniczna wyciągwa w w.h.s. ; 2) mechaniczna 1) w części gólndstępnej 5. Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 6. Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 7. Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń 8. Telefn i fax dstępny dla gści w recepcji w przypadku wypsażenia recepcji w faks 9. Instalacja umżliwiająca dbiór prgramów radiwych i telewizyjnych 10. Dźwigi sbwe w biektach pwyżej 3. kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 11. Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyżej 300 j.m III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu 12. Hall recepcyjny pwierzchni minimum (w m 2 ) Zespól higieniczn-sanitarny przy zesple gólndstępnym, dstswany d liczby miejsc gastrnmicznych w salach wielfunkcyjnych. Wypsażenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką 2) lustr nad każdą umywalką z świetleniem górnym lub bcznym 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 3) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 4) dzwnik d płynneg mydła 5) wieszaki ścienne 6) WC 7) pisuar w WC męskim IV. Część mieszkalna 14. Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, 1ggii itp.): 1) pkój 1-sbwy 2) pkój 2-sbwy 3) pkój 3-sbwy Dpuszcza się dstępstwa pwierzchni pkju nieprzekraczające 10%, jeżeli są zrekmpenswane dpwiedni większą pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania

10 1. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 15. Zestaw wypsażenia meblweg-wymagane są jednlite kmplety mebli: 1) łóżk jednsbwe wymiarach min. 90x200cm 2) łóżk dwusbwe wymiarach min. 140x200cm 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania 4) szafa garderbiana lub zabudwana wnęka, minimum 5 wieszaków na sbę 5) biurk lub stół 6) bagażnik 7) krzesł lub inny mebel d siedzenia (1 miejsce na sbę) 8) lustr 9) wieszak ścienny lub stjący na dzież wierzchnią 16. Oświetlenie: 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) lampa d pracy przy stle lub na biurku 3) świetlenie gólne 17. Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 6) instalacja umżliwiająca dbiór prgramów telewizyjnych 7) instalacja umżliwiająca dbiór prgramów radiwych 8) wykładzina dywanwa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóżkach 1) firany lub żaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 2) zasłny lub rlety lub żaluzje kienne zaciemniające 2) 3) infrmacje dtyczące usług i bezpieczeństwa gści 9) ppielniczka w j.m. w przypadku, gdy przedsiębirca wyznaczy daną j.m. jak j.m. dla palących 4) zestaw d czyszczenia dzieży, buwia raz igielnik 5) ksz na śmieci c najmniej trudn zapalny w j.m. bez w h.s. 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn - sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 18. Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką 3) WC 19. Wypsażenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 3) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 6) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy c) szklanka lub kubek jednrazwy knfekcjnwany d) trba higieniczna 20. Prcent j.m. z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym W biektach nw budwanych 100% bez względu na kategrię biektu 50 10

11 21. Urządzenia higieniczn-sanitarne gólne w części pbytwej - liczba miejsc nclegwych w pkjach bez w.h.s. na jedn urządzenie: 1) umywalka z blatem i półką 2) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 3) WC z umywalkami (minimum jeden sbny dla kbiet i jeden sbny dla mężczyzn) 22. Wypsażenie ddatkwe: 1) lustr z świetleniem górnym lub bcznym 2) dzwnik płynneg mydła 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 4) pjemnik na papier i dpady 5) wieszaki ścienne V. 0ferta usług pdstawwych i uzupełniających 23. Zapewnienie gścim grących napjów przez całą dbę, dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji 24. Budzenie 25. Przechwywanie bagażu, pieniędzy i przedmitów wartściwych gści 26. Akceptacja kart płatniczych 27. Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach apteczka, persnel przeszklny w zakresie pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 28. Pdawanie psiłków d j.m.- rm- service czynny przez minimum 12 gdzin na dbę 29. Usługi gastrnmiczne: 1) pdawanie przynajmniej dwóch psiłków dziennie (śniadań, biadów, klacji, biadklacji); mżna graniczyć d pdawania śniadania i biadklacji ustalnych prach w jadalni 2) aperitif-bar, bar kawwy lub sala klubwa z pdawaniem napjów na życzenie gści 3) pdawanie śniadań d pkju na życzenie gści 30 Usługi rekreacyjne w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkw-rekreacyjnych i rejnach niezurbanizwanych dużych walrach: przyrdniczych przechwywanie sprzętu rekreacyjneg 31. Zmiana pścieli i ręczników c trzy dni lub częściej na życzenie gści 32. Pralka lub mżliwść prania rzeczy gści VII Inne 33. Jednlity ubiór dla pszczególnych służb - wymaganie bwiązkwe j.m. -jednstka mieszkalna w.h.s. -węzeł higieniczn-sanitarny 1) Wentylacja mechaniczna pwinna zapewniać wymianę pwietrza zgdnie z Plską Nrmą raz usuwanie zapachów w całym biekcie 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne

12 MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Obiekty htelarskie pwinny spełniać wymagania w zakresie dstswania d ptrzeb sób niepełnsprawnych, w zakresie kreślnym dla budynków zamieszkania zbirweg w rzprządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. Nr 75, pz.690, z 2003r. Nr 33, pz. 270 raz z 2004r. Nr 109, pz. 1156) zwane dalej warunkami technicznymi, a także następujące wymagania ddatkwe: LP. RODZAJ WYMAGANIA Jest Brak UWAGI 1. W biektach pwyżej 50 j.m. c najmniej jedna jm. pwinna być dstswana d ptrzeb sób niepełnsprawnych w spsób kreślny w lp. 7-9, a dla każdych klejnych rzpczętych 100 jm. pwyżej 100 jm c najmniej jedna 2. Ogólndstępne elementy wypsażenia biektu,, takie jak urządzenia kmunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki pwinny być umieszczane na wyskści cm, umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku 3 C najmniej jeden telefn gólndstępny, przystswany d krzystania przez sby niepełnsprawne, umieszczny na wyskści cm umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku 4. C najmniej jedn stanwisk recepcyjne pwinn dyspnwać ladą wyskści nieprzekraczającej 90cm, z pdjazdem wyskści min. 67cm, lub pwinn być wydzielne sbne stanwisk bsługi sób pruszających się na wózkach 5. W salach gastrnmicznych i wielfunkcyjnych należy przystswać miejsca umżliwiające krzystanie z usług sbm na wózkach 6. Przyciski sterujące windami pwinny być pisane w spsób czytelny dla niewidzących, a windy wypsażne w sygnalizację dźwiękwą 7. J.m., których mwa w lp. 1, pwinny zstać wypsażne w pręcze i uchwyty ułatwiające krzystanie z urządzeń higieniczn-sanitarnych 8. Wyłącznik światła, sygnalizacja przywławcza, telefn i sterwanie telewizrem pwinny być dstępne z łóżka 9. W j.m., których mwa w lp. 1, należy zapewnić umeblwanie umżliwiające krzystanie sbm pruszającym się na wózkach, w tym wyskść pdjazdu min. 67cm pd płytę stłu, biurka i umywalki... (nazwa biektu)... (data i pdpis) 12

13 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. **** (4 gwiazdki)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku stanwiącą funkcjnalnie całść, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą twarzyszącą I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2. Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 3. Wydzielna drga dstaw 4. Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej raz świetlenie djść i djazdów 5. Strzeżne garaże lub strzeżne parkingi Nie dtyczy pensjnatów zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których należy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści II. Instalacje i urządzenia techniczne 6. Klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające właściwą wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C i wilgtnść 45-60% w części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne 7. Wentylacja mechaniczna wyciągwa w w.h.s. 8. Ogrzewanie w całym biekcie lub w części nieklimatyzwanej 9. Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 10. Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń 11. Telefn i fax dstępny dla gści w recepcji w przypadku wypsażenia recepcji w faks 12. Instalacja umżliwiająca dbiór prgramów radiwych i telewizyjnych 13. Dźwigi sbwe w biektach pwyżej 2. kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 14. Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyżej 200 j.m III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu 15. Hall recepcyjny pwierzchni minimum (w m 2 ) Zespól higieniczn-sanitarny przy zesple gólndstępnym, dstswany d liczby miejsc gastrnmicznych i w salach wielfunkcyjnych. Wypsażenie minimum: 1) umywalki z blatem lub półką 2) lustr nad każdą umywalką z świetleniem górnym lub bcznym 3) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 4) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 4) dzwnik d płynneg mydła 5) wieszaki ścienne 6) WC 7) Pisuar w WC męskim 13

14 IV. Część mieszkalna 17. Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, 1ggii itp.): 1) pkój 1-sbwy 2) pkój 2-sbwy Dpuszcza się dstępstwa pwierzchni pkju nieprzekraczające 10%, jeżeli są zrekmpenswane dpwiedni większą pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania 1. Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 18. Zestaw wypsażenia meblweg - wymagane są jednlite kmplety mebli: 1) łóżk jednsbwe wymiarach min. 90x200cm 2) łóżk dwusbwe wymiarach min. 140x200cm 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania 4) szafa garderbiana lub zabudwana wnęka, minimum 5 wieszaków na sbę 5) biurk lub stół 6) bagażnik 7) krzesł jedn na pkój 8) stlik klicznściwy 9) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych 10)lustr 11)wieszak ścienny lub stjący na dzież wierzchnią 19. Oświetlenie: 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) lampa d pracy przy stle lub na biurku 3) świetlenie gólne 20. Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 1) telefn 10)instalacja umżliwiająca dbiór prgramów telewizyjnych 11)instalacja umżliwiająca dbiór prgramów radiwych 12)wykładzina dywanwa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóżkach 2) firany lub żaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 3) zasłny lub rlety lub żaluzje kienne zaciemniające 2) 4) infrmacje dtyczące usług i bezpieczeństwa gści 13)ppielniczka w j.m. w przypadku, gdy przedsiębirca wyznaczy daną j.m. jak j.m. dla palących 5) zestaw d czyszczenia dzieży, buwia raz igielnik 6) ksz na śmieci c najmniej trudn zapalny w j.m. bez w h.s. 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn - sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 21. Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką 3) WC

15 22. Wypsażenie uzupełniające: 1) słna wanny lub natrysku 2) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 3) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 4) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 5) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 6) suszarka d włsów 4) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 7) zestaw minimum dla jednej sby: a) mydełk taletwe lub dzwnik mydła b) ręcznik c) ręcznik kąpielwy d) szklanka lub kubek jednrazwy knfekcjnwany d) trba higieniczna 23. Prcent j.m. z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym 100 V. 0ferta usług pdstawwych i uzupełniających 24. Zapewnienie gścim grących napjów przez całą dbę, dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji 25. Budzenie 26. Usługa bagażwa 27. Przechwywanie bagażu, pieniędzy i przedmitów wartściwych gści 28. Akceptacja kart płatniczych 29. Dstarczanie prasy na życzenie gści 30. Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach apteczka, persnel przeszklny w zakresie pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 31. Pdawanie psiłków d j.m.- rm- service czynny przez minimum 18 gdzin na dbę 32. Usługi gastrnmiczne: 1) pdawanie przynajmniej dwóch psiłków dziennie (śniadań, biadów, klacji, biadklacji), 2) aperitif-bar, bar kawwy lub sala klubwa z pdawaniem napjów na życzenie gści 3) pdawanie śniadań d pkju na życzenie gści 33. Usługi rekreacyjne w biektach zlkalizwanych w miejscwściach wypczynkw -rekreacyjnych i rejnach niezurbanizwanych dużych walrach przyrdniczych: 1) przechwywanie sprzętu rekreacyjneg 2) zespół dnwy bilgicznej (np. pływalnia, sauna, siłwnia, slarium, masaże- minimum dwa rdzaje usług) 34. Zmiana pścieli i ręczników cdziennie lub na życzenie gści 35. Pralka lub mżliwść prania rzeczy gści VII Inne 36. Jednlity ubiór dla pszczególnych służb - wymaganie bwiązkwe j.m. -jednstka mieszkalna w.h.s. -węzeł higieniczn-sanitarny 2 ) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne 15

16 MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Obiekty htelarskie pwinny spełniać wymagania w zakresie dstswania d ptrzeb sób niepełnsprawnych, w zakresie kreślnym dla budynków zamieszkania zbirweg w rzprządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. Nr 75, pz.690, z 2003r. Nr 33, pz. 270 raz z 2004r. Nr 109, pz. 1156) zwane dalej warunkami technicznymi, a także następujące wymagania ddatkwe: LP. RODZAJ WYMAGANIA Jest Brak UWAGI 1. W biektach pwyżej 50 j.m. c najmniej jedna jm. pwinna być dstswana d ptrzeb sób niepełnsprawnych w spsób kreślny w lp. 7-9, a dla każdych klejnych rzpczętych 100 jm. pwyżej 100 jm c najmniej jedna 2. Ogólndstępne elementy wypsażenia biektu,, takie jak urządzenia kmunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki pwinny być umieszczane na wyskści cm, umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku 3 C najmniej jeden telefn gólndstępny, przystswany d krzystania przez sby niepełnsprawne, umieszczny na wyskści cm umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku 4. C najmniej jedn stanwisk recepcyjne pwinn dyspnwać ladą wyskści nieprzekraczającej 90cm, z pdjazdem wyskści min. 67cm, lub pwinn być wydzielne sbne stanwisk bsługi sób pruszających się na wózkach 5. W salach gastrnmicznych i wielfunkcyjnych należy przystswać miejsca umżliwiające krzystanie z usług sbm na wózkach 6. Przyciski sterujące windami pwinny być pisane w spsób czytelny dla niewidzących, a windy wypsażne w sygnalizację dźwiękwą 7. J.m., których mwa w lp. 1, pwinny zstać wypsażne w pręcze i uchwyty ułatwiające krzystanie z urządzeń higieniczn-sanitarnych 8. Wyłącznik światła, sygnalizacja przywławcza, telefn i sterwanie telewizrem pwinny być dstępne z łóżka 9. W j.m., których mwa w lp. 1, należy zapewnić umeblwanie umżliwiające krzystanie sbm pruszającym się na wózkach, w tym wyskść pdjazdu min. 67cm pd płytę stłu, biurka i umywalki... (nazwa biektu)... (data i pdpis) 16

17 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA PENSJONATU KAT. ***** (5 gwiazdek)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt stanwi drębny budynek lub wydzielną część budynku stanwiącą funkcjnalnie całść, lub zespół budynków wraz z infrastrukturą twarzyszącą I. Zewnętrzne elementy zagspdarwania i urządzenia 2. Bezpśrednie wejście d hallu recepcyjneg, chrnine przed nadmiernym napływem pwietrza z zewnątrz 3. Wydzielna drga dstaw 4. Zagspdarwanie tczenia biektu bejmujące utwardzną nawierzchnię djazdów i djść, należyte utrzymanie zieleni zdbnej i izlacyjnej raz świetlenie djść i djazdu 5. Strzeżne garaże lub strzeżne parkingi. Nie dtyczy pensjnatów zlkalizwanych w zwartej zabudwie miejskiej, w których należy zapewnić miejsce pstjwe na czas przyjazdu i djazdu gści II. Instalacje i urządzenia techniczne 6. Klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające właściwą wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C i wilgtnść 45-60% w części gólndstępnej bejmującej hall recepcyjny, sale gastrnmiczne i wielfunkcyjne 7. W części pbytwej- j.m.: klimatyzacja lub inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę pwietrza i utrzymanie temperatury C i wilgtnści 45-60% 8. Wentylacja mechaniczna wyciągwa w w.h.s. 9. Instalacja sanitarna: zimna i ciepła wda przez całą dbę 10. Oświetlenie dstswane d charakteru pmieszczeń 11. Telefn i fax dstępny dla gści w recepcji w przypadku wypsażenia recepcji w faks 12. Instalacja umżliwiająca dbiór prgramów radiwych i telewizyjnych 13. Dźwigi sbwe w biektach: 1) pniżej kndygnacji 0, ile są tam usytuwane pmieszczenia usługwe (np. garaże, zespół dnwy bilgicznej) 2) pwyżej 1. kndygnacji mieszkalnej w części przeznacznej dla gści 14. Dwustrnne zasilanie energetyczne lub awaryjny agregat prądtwórczy w biektach pwyżej 150 j.m III. Pdstawwe elementy dtyczące funkcji, prgramu bsługweg i użytkwści biektu 15. Hall recepcyjny pwierzchni minimum (w m 2 ) Zespól higieniczn-sanitarny przy zesple gólndstępnym, dstswany d liczby miejsc gastrnmicznych i w salach wielfunkcyjnych. Wypsażenie minimum: 5) umywalki z blatem lub półką 6) lustr nad każdą umywalką z świetleniem górnym lub bcznym 7) suszarka d rąk lub ręczniki jednrazweg użytku 8) pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 9) dzwnik d płynneg mydła 10)wieszaki ścienne 11)WC 12)pisuar w WC męskim 17

18 IV. Część mieszkalna 17. Pwierzchnia mieszkalna pkju w m 2 (nie bejmuje wydrębninych w.h.s., przedpkjów, aneksów barwych, 1ggii itp.): 1) pkój 1-sbwy 2) pkój 2-sbwy Dpuszcza się dstępstwa pwierzchni pkju nieprzekraczające 10%, jeżeli są zrekmpenswane dpwiedni większą pwierzchnią pzstałych części j.m. i funkcjnalnścią umeblwania 18. Jednstka apartamentwa bejmująca, c najmniej: saln pwierzchni minimum 25m², sypialnię z łazienką, część wejściwą z wydzielnym ddatkw w.h.s. I Wypsażenie jednstki mieszkalnej w meble i elementy uzupełniające 19. Zestaw wypsażenia meblweg - wymagane są jednlite kmplety mebli: 1) łóżk jednsbwe wymiarach min. 90x200cm 2) łóżk dwusbwe wymiarach min. 140x200cm 3) ncny stlik lub półka przy każdym miejscu d spania 4) szafa garderbiana lub zabudwana wnęka, minimum 5 wieszaków na sbę 5) biurk lub stół 6) bagażnik 7) krzesł jedn na pkój 8) stlik klicznściwy 9) ftele wypczynkwe min. 2 lub kanapa (jeden ftel w pkjach jednsbwych) 10)lustr 11)wieszak ścienny lub stjący na dzież wierzchnią 20. Oświetlenie: 1) lampka ncna przy każdym miejscu d spania umżliwiająca czytanie w pzycji leżącej 2) lampa d pracy przy stle lub na biurku 3) świetlenie gólne 21. Wypsażenie uzupełniające każdej j.m.: 14)telefn 15)instalacja umżliwiająca dbiór prgramów telewizyjnych 16)instalacja umżliwiająca dbiór prgramów radiwych 17)wykładzina dywanwa w całej j.m., dywan lub dywanik przy wszystkich łóżkach 18)firany lub żaluzje lub rlety przepuszczające światł 2) 19)zasłny lub rlety lub żaluzje kienne zaciemniające 2) 20)infrmacje dtyczące usług i bezpieczeństwa gści 21)ppielniczka w j.m. w przypadku, gdy przedsiębirca wyznaczy daną j.m. jak j.m. dla palących 22)zestaw d czyszczenia dzieży, buwia raz igielnik 23)trba na bieliznę gścia zlecną d prania 24)ksz na śmieci c najmniej trudn zapalny w j.m. bez w h.s. 2. Urządzenia i wypsażenie węzłów higieniczn - sanitarnych przy jednstkach mieszkalnych 22. Wypsażenie pdstawwe: 1) wanna z baterią i natryskiem lub kabina natryskwa 2) umywalka z blatem lub półką 3) WC

19 23. Wypsażenie uzupełniające: 5) słna wanny lub natrysku 6) dywanik przy wannie (kabinie natryskwej) 7) mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na ręczniki, uchwyty przy wannie i natrysku 8) lustr z górnym lub bcznym świetleniem 9) uniwersalne gniazdk elektryczne z słną 10)suszarka d włsów 11)waga sbwa 12)pjemnik na śmieci c najmniej trudn zapalny 13)zestaw minimum dla jednej sby: e) mydełk taletwe lub dzwnik mydła f) ręcznik g) ręcznik kąpielwy h) płaszcz kąpielwy i) szklanka lub kubek jednrazwy knfekcjnwany j) trba higieniczna 24. Prcent j.m. z pełnym węzłem higieniczn-sanitarnym 100 V. 0ferta usług pdstawwych i uzupełniających 25. Zapewnienie gścim grących napjów przez całą dbę, dpuszcza się zamiennie sprzedaż z autmatów i sprzedaż w recepcji 26. Budzenie 27. Usługa bagażwa 28. Przechwywanie bagażu, pieniędzy i przedmitów wartściwych gści 29. Akceptacja kart płatniczych 30. Dstarczanie prasy na życzenie gści 31. Udzielanie pierwszej pmcy w nagłych wypadkach apteczka, persnel przeszklny w zakresie pmcy przedlekarskiej, przywłanie pmcy lekarskiej 32. Pdawanie psiłków d j.m.- rm- service czynny przez minimum 18 gdzin na dbę 33. Usługi gastrnmiczne: 1) pdawanie przynajmniej dwóch psiłków dziennie (śniadań, biadów, klacji, biadklacji), 2) aperitif-bar, bar kawwy lub sala klubwa z pdawaniem napjów na życzenie gści 3) pdawanie śniadań d pkju na życzenie gści 34. Usługi rekreacyjne: 1) przechwywanie sprzętu rekreacyjneg 2) zespół dnwy bilgicznej (np. pływalnia, sauna, siłwnia, slarium, masaże- minimum dwa rdzaje usług) 35. Zmiana pścieli i ręczników cdziennie lub na życzenie gści 36. Pranie, praswanie i czyszczenie dzieży gści VII Inne 37. Jednlity ubiór dla pszczególnych służb - wymaganie bwiązkwe j.m. -jednstka mieszkalna w.h.s. -węzeł higieniczn-sanitarny 2) Dpuszcza się elementy dwufunkcyjne 19

20 MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI HOTELARSKIE, DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Obiekty htelarskie pwinny spełniać wymagania w zakresie dstswania d ptrzeb sób niepełnsprawnych, w zakresie kreślnym dla budynków zamieszkania zbirweg w rzprządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. Nr 75, pz.690, z 2003r. Nr 33, pz. 270 raz z 2004r. Nr 109, pz. 1156) zwane dalej warunkami technicznymi, a także następujące wymagania ddatkwe: LP. RODZAJ WYMAGANIA Jest Brak UWAGI 1. W biektach pwyżej 50 j.m. c najmniej jedna jm. pwinna być dstswana d ptrzeb sób niepełnsprawnych w spsób kreślny w lp. 7-9, a dla każdych klejnych rzpczętych 100 jm. pwyżej 100 jm c najmniej jedna 2. Ogólndstępne elementy wypsażenia biektu,, takie jak urządzenia kmunikacji wewnętrznej, przyciski i wyłączniki pwinny być umieszczane na wyskści cm, umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku 3 C najmniej jeden telefn gólndstępny, przystswany d krzystania przez sby niepełnsprawne, umieszczny na wyskści cm umżliwiającej swbdne krzystanie sbm pruszającym się na wózku 4. C najmniej jedn stanwisk recepcyjne pwinn dyspnwać ladą wyskści nieprzekraczającej 90cm, z pdjazdem wyskści min. 67cm, lub pwinn być wydzielne sbne stanwisk bsługi sób pruszających się na wózkach 5. W salach gastrnmicznych i wielfunkcyjnych należy przystswać miejsca umżliwiające krzystanie z usług sbm na wózkach 6. Przyciski sterujące windami pwinny być pisane w spsób czytelny dla niewidzących, a windy wypsażne w sygnalizację dźwiękwą 7. J.m., których mwa w lp. 1, pwinny zstać wypsażne w pręcze i uchwyty ułatwiające krzystanie z urządzeń higieniczn-sanitarnych 8. Wyłącznik światła, sygnalizacja przywławcza, telefn i sterwanie telewizrem pwinny być dstępne z łóżka 9. W j.m., których mwa w lp. 1, należy zapewnić umeblwanie umżliwiające krzystanie sbm pruszającym się na wózkach, w tym wyskść pdjazdu min. 67cm pd płytę stłu, biurka i umywalki... (nazwa biektu)... (data i pdpis) 20

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW

ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATÓW Lp. Wymagania Kategrie ***** **** *** ** * 1 2 3 4 5 6 7 1 Obiekt stanwi drębny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSA

WYMAGANIA CO DO WYPOSA WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA PENSJONATU KAT. ***** (5 gwiazdek)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. ***** (5 gwiazdki) Lp.... (nazwa biektu) Wymagania Jest Brak 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi

... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA SCHRONISK MŁODZIEśOWYCH KAT. III... Lp. Wymagania Jest Brak Uwagi I. Wymagania gólne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSA

WYMAGANIA CO DO WYPOSA WYMAGANIA CO DO WYPOSAśENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA DOMU WYCIECZKOWEGO KAT. III (trzeciej)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)...

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI Obiekt stanwi drębny budynek lub

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT.

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA MOTELU KAT. *** (3 gwiazdki) Lp.... (nazwa biektu) Wymagania Jest Brak 1. Obiekt stanwi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa obiektu) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA KEMPINGU (CAMPINGU) kat.* (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) I. Zabezpieczenie terenu 1. Ogrdzenie terenu 2. Oświetlenie terenu 3. Całdbwy dzór

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ ...... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO o zaszeregowanie do rodzaju: pensjonat oraz nadanie kategorii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 8 sierpnia 2002 r. DZIENNIK USTAW Z 2002 R. NR 142 POZ. 1190 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM. Rodzaj działalności: handel detaliczny sektor:..., handel hurtowy sektor:..., ..., produkcja sektor:...

USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM. Rodzaj działalności: handel detaliczny sektor:..., handel hurtowy sektor:..., ..., produkcja sektor:... USŁUGI TURYSTYCZNE W POWIECIE NIŻAOSKIM METRYCZKA: Rdzaj działalnści: handel detaliczny sektr: handel hurtwy sektr: usługi sektr: prdukcja sektr: Zatrudnienie: Liczba zatrudninych w 2010 r. Lkalizacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Pz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/

... /miejscowość, data/ /pieczątka wnioskodawcy: przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie/ ...... /miejscwść, data/ /pieczątka wniskdawcy: przedsiębircy świadcząceg usługi htelarskie/ WNIOSEK DO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO zaszeregwanie d rdzaju: mtel raz nadanie kategrii (bligatryjnie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kielce: Dstawa wypsażenia - urządzeń d utrzymania czystści - d Filharmnii Świętkrzyskiej im. O. Klberga w Kielcach Numer głszenia: 389600-2011; data zamieszczenia: 22.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA DOMU WYCIECZKOWEGO KAT. I (pierwszej)... (nazwa obiektu)

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA DOMU WYCIECZKOWEGO KAT. I (pierwszej)... (nazwa obiektu) WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG DLA DOMU WYCIECZKOWEGO KAT. I (pierwszej)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI I. Zagspdarwanie terenu 1. Bezpśrednie wejście d hallu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Usługa zaprjektwania, wyknania, mntaŝu raz demntaŝu zabudwy

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: USŁUGA TŁUMACZENIA USTNEGO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 44/2011 Wrcław, 14 kwietnia 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. Dz.U.2006.22.169 z dnia 2006.02.10 Status: Akt bwiązujący Wersja d: 8 października 2013 r. d: 15 kwietnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.06.22.169 j.t. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (tekst jednlity) Na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa ktłów filharmnicznych dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 118301-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. Powstańców 31, Sukcesywna dstawa leków i róŝnych prduktów leczniczych dla Zespłu Wjewódzkich Przychdni Specjalistycznych w Katwicach Numer głszenia: 35299-2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I : I. Przepisy prawne _2. III. Poszukiwanie lokalu _6. V. Projektowanie _8. VI. Konsultacje _8

S P I S T R E Ś C I : I. Przepisy prawne _2. III. Poszukiwanie lokalu _6. V. Projektowanie _8. VI. Konsultacje _8 S P I S T R E Ś C I : I. Przepisy prawne _2 II. Frmalnści z udziałem Państwwej Inspekcji Sanitarnej _4 III. Pszukiwanie lkalu _6 IV. Wypsażenie lkalu _8 V. Prjektwanie _8 VI. Knsultacje _8 1 I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.06.22.169 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (tekst jednlity) Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej pn. Z Funduszami Eurpejskimi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych na ptrzeby Departamentu Kultury i Edukacji Numer głszenia: 316510-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

1 z 25 2013-04-15 14:08

1 z 25 2013-04-15 14:08 1 z 25 2013-04-15 14:08 Wydruk z 2013.04.15 Dz.U.2006.22.169 -j.t. - Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. Wersja 2011.12.15 d... Dz.U.2006.22.169 j.t. 2011.12.15

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 259 15203 Pz. 1553 1553 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 16 listpada 2011 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są

Bardziej szczegółowo

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy wraz z montażem mebli, foteli i krzeseł oraz wyposażenia do

Kraków: wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu, dostawy wraz z montażem mebli, foteli i krzeseł oraz wyposażenia do Kraków: wyłnienie Wyknawcy w zakresie zakupu, dstawy wraz z mntażem mebli, fteli i krzeseł raz wypsażenia d pmieszczeń biurwych dla Nardweg Centrum Nauki z siedzibą w Krakwie. Nr sprawy: CRZP/NCN/2/2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. F.D. Łódź: Dstawa mieszanki mineraln-asfaltwej na zimn łącznie z transprtem i rzładunkiem na Obwdy Drgwe w Radmsku i Mzurkach. Numer głszenia: 83248-2011; data zamieszczenia: 19.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2011.12.15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA DATA OGŁOSZENIA: 03.06.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrwski Park Przemysłwy Sp. z.., ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkplski, wj.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dsk.lublin.pl Lublin: Przetarg niegraniczny na dstawy materiałów hemstatycznych i klejów tkankwych

Bardziej szczegółowo

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy

Tablica budowy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budowy Tablica budwy Plan BIOZ Tablica BIOZ Dziennik budwy Tablica budwy Tablica infrmacyjna pwinna zawierać: 1) kreślenie rdzaju budwy, rzbiórki lub rbót budwlanych raz ich adres i numer telefnu, 2) numer pzwlenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/spswiebdzin/zamwienia_publiczne/12/status/0/rdzaj/0/wzp/ Świebdzin: Dstawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul. Wejherowska 43 A, 84-100 Puck, Puck: Wyknanie instalacji elektrycznych w budynku Pwiatweg Urzędu Pracy w Pucku przy ul. E. Orzeszkwej 7 Numer głszenia: 376158-2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.magnumbnum.pl/bezbarier/index.php/glszenia1 Krasnystaw: Dstawa mebli w ramach prjektu pn. Bez barier

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Opery

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzh.gv.pl raz na BIP NIZP-PZH bip.pzh.gv.pl/public/ Warszawa: Organizacja szkleń: wynajem sal knferencyjnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji administratra strny internetwej www.plska-szkla.pl Numer głszenia: 297890-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Dstawa sprzętu przeznaczneg na wypsażenie Wjewódzkieg Magazynu Przeciwpwdziweg i Kryzysweg Numer głszenia: 185878-2012; data zamieszczenia: 04.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kppspkluszki.pl/bip Kluszki: Przetarg niegraniczny na dstawę ciągnika sidłweg dla JRG Kmendy Pwiatwej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 9 udnia 2014 r. w sprawie kreślenia wzrów frmularzy infrmacji i deklaracji na pdatek d nieruchmści Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie na ptrzeby 50 Międzynardweg Festiwalu Wratislavia Cantans

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r.

OGŁOSZENIE. na: Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. OGŁOSZENIE przetargu niegranicznym na: Odławianie bezdmnych psów z terenu gminy Chynów w 2013r. wartść szacunkwa zamówienia mniejsza d kwt kreślnych w przepisach wydanych na pdstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gv.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Naprawy bieŝące, przeglądy kreswe raz przeglądy rejestracyjne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Kategorie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Radomiu, ul. Struga 63, 26-600 Radom, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.sr.gv.pl Radm: Świadczenie usług telekmunikacyjnych w ruchu wychdzącym i przychdzącym, plegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamówienia-publiczne Warszawa: Zrganizwanie i bsługa imprezy knferencyjnwystawwej pt. IV

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Kszalin: Ubezpieczenia majątkwe w tym kmunikacyjne mienia będąceg w zarządzie Zachdnipmrskieg Zarządu Dróg Wjewódzkich Numer głszenia: 386458-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 maja 2015 r.

Warszawa, 13 maja 2015 r. Warszawa, 13 maja 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OBIEKTÓW HOTELARSKICH I INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Moduł VIII Kategoryzacja bazy noclegowej

Moduł VIII Kategoryzacja bazy noclegowej Mduł VIII Kategryzacja bazy nclegwej Wprwadzenie 1. Zasady kategryzacji wiejskiej bazy nclegwej 2. Kategryzacja wiejskiej bazy nclegwej Bibligrafia Prjekt Mdel systemu wdrażania i upwszechniania kształcenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pr.radom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pr.radm.pl Radm: Zakwaterwanie i wyżywienie w śrdku płżnym nad linią brzegwą jezira umżliwiającym

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI PERSONELU (OSÓB) W OCHRONE PRZECIWPOŻAROWEJ Centrum Naukw-Badawcze Ochrny Przeciwpżarwej im. Józefa Tuliszkwskieg Państwwy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów, Plska Data wydania: 2.12.2015 Edycja: pierwsza Egzemplarz nr 1 Strna

Bardziej szczegółowo

http://lexonline-01.lex.pl/wkplonline/content.rpc?reqid=13255748365812704&nro...

http://lexonline-01.lex.pl/wkplonline/content.rpc?reqid=13255748365812704&nro... Obiekty htelarskie i inne biekty, w których są świadczne usługi htelarskie. - Dz.U...Page 1 f 34 Dz.U.06.22.169 j.t. 2011.12.15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Drawn: Obsługa kwatery myśliwskiej w Ośrdku Hdwli Zwierzyny Nadleśnictwa Drawn z przygtwaniem i pdawaniem psiłków w seznie łwieckim 2014/2015 Numer głszenia: 50226-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie (j. t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, pz. 169 raz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bpk.pl Bytm: Działania infrmujące i prmujące Prjekt pn. Zmiana systemu napwietrzania reaktrów bilgicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gv.pl Warszawa: Grupwe ubezpieczenie na życie pracwników Centrum Usług Wspólnych raz człnków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pt.gv.pl Warszawa: Druk z plików PDF Press quality na ptrzeby CTP wraz z prawą i dstawą książki pt.

Bardziej szczegółowo

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391.

Maja 1, 76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3143071, faks 094 3145391. Darłw: Sukcesywna dstawa paliw płynnych d samchdów słuŝbwych Miejskieg Przedsiębirstwa Gspdarki Kmunalnej Sp. z.. w Darłwie w 2012 r Numer głszenia: 381580-2011; data zamieszczenia: 16.11.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu, ul. gen. Leopolda Radm: Dstawa sprzętu kmputerweg i sieciweg, stanwiących wypsażenie nwej siedziby Pwiatwej Stacji Sanitarn-Epidemilgicznej w Radmiu Numer głszenia: 68901-2016; data zamieszczenia: 03.06.2016 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Warszawa: Dstawa fabrycznie nwej frezark grawerki CNC wraz z prgramwaniem, zestawem narzędzi i sprzętem numer sprawy 1094 Numer głszenia: 473798-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomiechowek.pl, www.kzb.pomiechowek.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomiechowek.pl, www.kzb.pomiechowek. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl, www.kzb.pmiechwek.pl Pmiechówek: Sukcesywna dstawa leju napędweg w 2015 rku - I etap

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdynia: Zakup osprzętu elektrotechnicznego Numer ogłoszenia: 73755-2016; data zamieszczenia: 07.06.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pecgdy.cm.pl/index.php/aktualneprzetargi/aktualne-przetargi Gdynia: Zakup sprzętu elektrtechniczneg

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Mentring działań merytrycznych - pełnienie funkcji metdyka ds. e-learningu. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.pzh.gv.pl Warszawa: Leasing peracyjny urządzenia umżliwiająceg przeprwadzanie ilściwej reakcji PCR

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH Kraków 2007 Opracwanie: Delegatura UOKiK w Krakwie 2 I. WPROWADZENIE W ramach ustawwych działań Prezesa UOKiK na przełmie rku 2006/2007 przeprwadzn badanie lkalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia:bip.e-cea.pl/1618/ Warszawa: wyknanie rbót budwlanych Remntu dwóch sal kmputerwych Numer głszenia: 156427-2014;

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33

GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 JAAR YEAR JAHRE ANS LAT GRZEJNIKI VERTI MM 32/33 Verti MM Pian Verti MM grzejniki pinwe - typ VERTI MM 34/35 Pinwy grzejnik płytwy, zbudwany z dwóch płyt raz - w zależnści d typu - z jedneg rzędu knwektrów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem: 9 kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem, 2 kontenerów sanitarnych, 4 kontenerów magazynowych (na pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH

BADANIA OKRESOWE PO 12 MIESIĄCACH Prwadzisz aktywny tryb życia? Częst trenujesz i bierzesz udział w zawdach? Jesteś wyczynwym sprtwcem? Pamiętaj: uprawianie sprtu łączy się ze zwiększnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 5 / komunikacja /2015 Numer ogłoszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 5 / kmunikacja /2015 Numer głszenia: 295144-2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przeprwadzenie kntrli jakści usług przewzwych wyknywanych na zlecenie Wjewództwa Łódzkieg przez Przewzy Reginalne Sp. z.. na bszarze wjewództwa łódzkieg na pdstawie Umwy świadczenie usług publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa: Pełnienie funkcji krdynatra zadania prmcja prjektu, knferencje, publikacje w prjekcie Otwarta szkła - system wsparcia uczniów migrujących. Numer głszenia: 141498-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Opracwanie dkumentacji prjektw - ksztryswej przebudwy dróg gminnych: ul. Miła,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010 II.Infrmacja ddatkwa (załącznik d bilansu raz rachunku zysku i strat) PSOUU Kł w GiŜycku za rk brtwy2010 I.Charakterystyka stswanych metd wyceny aktywów i pasywów raz przyczyna ich zmian w stsumku d pprzednieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sport.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sport.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.tyski-sprt.pl Tychy: Świadczenie usług transprtu drgweg - przewóz sób na rzecz Klubu Tyski Sprt S.A.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków,

I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, Kraków: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ Krakwskieg Centrum Rehabilitacji Znak sprawy: AI.271-10/2011 Numer głszenia: 69918-2011; data zamieszczenia: 07.04.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI

NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI P A W E Ł W A L C Z A K, M I C R O S O F T ZNACZENIE ROZPORZĄDZENIA Projekt Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dn. 27.07.2015

Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dn. 27.07.2015 Zarządzenie nr 84/2015 z dn. 27.07.2015 w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. * (1 gwiazdka) ...

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. * (1 gwiazdka) ... WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELU KAT. * (1 gwiazdka)... (nazwa biektu) Lp. Wymagania Jest Brak UWAGI 1. Obiekt stanwi drębny budynek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Rzbiórka budynków przy ul. Lubelskiej 4 w Rzeszwie Numer głszenia: 41248-2015;

Bardziej szczegółowo

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne

Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg na lata 2014-2020 Wypełnia Wniskdawca Wnisek skierwanie na

Bardziej szczegółowo