WIRTUALNA WTRYSKARKA TWORZYW SZTUCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIRTUALNA WTRYSKARKA TWORZYW SZTUCZNYCH"

Transkrypt

1 Leszek A. DOBRZAŃSKI, Rafał HONYSZ Politechnika Śląska Instytut Materiałów inżynierskich i Biomedycznych WIRTUALNA WTRYSKARKA TWORZYW SZTUCZNYCH Streszczenie. Wirtualna symulacja wtryskarki tworzyw sztucznych przybliża użytkownikowi budowę urządzenia i wprowadza w proces wtryskiwania tworzyw sztucznych. W poglądowy sposób symulacja pozwala zapoznać się z ogólną budową rzeczywistej wtryskarki tworzyw sztucznych oraz sposobem jej działania. Dzięki niej użytkownik może poznać podstawowe parametry wtryskiwania, a także najczęściej występujące wady wyprasek spowodowane nieprawidłowym ustawieniem parametrów ich produkcji bez fizycznego dostępu do rzeczywistej maszyny. VIRTUAL INJECTION MOULDING MACHINE Summary. Virtual simulation of injection moulding machine introduce the construction and implementation of the polymers injection moulding process. The illustrative simulation method allows the presentation of general construction of an actual injection moulding machine and the principle of the production process. With this user can learn about the basic parameters of the injection moulding, and the most popular product defects caused by incorrect setting of production parameters without physical access to the actual machine.

2 Wirtualna wtryskarka tworzyw WSTĘP Wirtualne laboratorium inżynierii materiałowej [1] to idea służąca dopełnieniu pracy studenta nad zdobyciem wykształcenia z dziedziny inżynierii materiałowej. W skład laboratorium wejdą programy komputerowe stworzone w różnych językach i technologiach (Flash, Java, Delphi, C++). Są one wirtualnym odwzorowaniem rzeczywistego sprzętu zainstalowanego w rzeczywistym laboratorium. Student na ekranie swojego komputera ma możliwość wykonania tych samych ćwiczeń, które pod okiem prowadzącego zajęcia można wykonać wyłącznie w laboratorium na uczelni. Programy komputerowe symulujące pracę rzeczywistych urządzeń są ich wiernym odwzorowaniem. Jest oczywiste, że symulacja nigdy nie osiągnie pełnej funkcjonalności rzeczywistego sprzętu, należy dążyć by program opisywał możliwie dużo funkcji i możliwości oryginału, w szczególności tych, które są wykorzystywane np. podczas szkolenia. W tym przypadku oddanie wierności działania jest szczególnie ważne, gdyż dla osób nieobeznanych z urządzeniem ma ona charakter poznawczy [2-4]. Studenci kształcący się przez sieć komputerową, na tzw. E-studiach lub nieposiadający możliwości skorzystania z rzeczywistego urządzeń badawczych, np. z powodu ich braku w danej placówce badawczej lub awarii, otrzymują dzięki wirtualnym laboratoriom możliwość nabycia umiejętności praktycznych będących naturalnym następstwem zdobywania wiedzy z podręczników, skryptów itp. [5-7]. Jednym z symulowanych urządzeń zainstalowanych w wirtualnym laboratorium inżynierii materiałowej jest wirtualna wtryskarka tworzyw sztucznych. 2. PROCES FORMOWANIA WTRYSKOWEGO TWORZYW SZTUCZNYCH Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych jest procesem cyklicznym, podczas którego materiał w postaci granulatu lub proszku zostaje uplastyczniony w cylindrze wtryskarki pod wpływem ciepła, a następnie wtryśnięty przez ślimak lub tłok do gniazd formujących. Tam tworzywo zestala się w obniżonej lub podwyższonej temperaturze, zachowując kształt gotowego wyrobu - wypraski. Po otwarciu formy następuje jej wyjęcie i proces może być prowadzony ponownie. Proces ten przeznaczony jest głównie do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych, lecz stosowany również do przetwórstwa tworzyw termo - i chemo - utwardzalnych. Wtryskiwanie jest podstawowym procesem wytwarzania z tworzyw sztucznych gotowych wyrobów o masie od 0,01g do 70 kg. Został on wprowadzony po raz pierwszy na początku XX wieku, do przetwórstwa pierwszych termoplastycznych tworzyw sztucznych. Współczesne wtryskarki są skomplikowanymi, wielofunkcyjnymi maszynami do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ogólna budowa wszystkich ich typów jest podobna,

3 136 L.A. Dobrzański, R. Honysz ponieważ składają się one z pełniących tę samą rolę zespołów funkcjonalnych. W zależności od rodzaju przetwarzanego tworzywa, sposobu pracy, rodzaju formy itp., są dostosowywane do wymogów poszczególnych wariantów technologii w sposób konstrukcyjny bądź przez zastosowanie specjalnego wyposażenia technologicznego [8-12]. 3.WIRTUALNA SYMULACJA PROCESU WTRYSKU TWORZYWA SZTUCZNEGO Aby uruchomić wirtualną symulację potrzebny jest komputer osobisty klasy PC z dostępem do sieci internetowej. Po jej uruchomieniu na ekranie pojawi się okno główne podzielone na trzy zakładki: budowa wtryskarki prezentacja 3D proces technologiczny. Kliknięcie każdej z zakładek powoduje udostępnienie innego elementu symulacji. Poniżej zostały opisane jej poszczególne obszary. 3.1.Budowa wtryskarki Po kliknięciu w zakładkę budowy wtryskarki można zobaczyć jej wirtualny model. Po przesunięciu kursora myszki nad poszczególne części wtryskarki pojawiają się opisy elementów. Przykład został przedstawiony na rysunku 1. Rys.2. Okno symulacji przedstawiające budowę wtryskarki. Fig.2. Simulation window presenting the construction of moulding machine.

4 Wirtualna wtryskarka tworzyw Prezentacja 3D Po wybraniu zakładki prezentacji 3D użytkownik ma możliwość dokładnego obejrzenia modelu wtryskarki. Pod modelem umieszczono panel służący do manipulacji położeniem wirtualnej wtryskarki w przestrzeni trójwymiarowej Symulacja procesu wytwarzania Po uaktywnieniu zakładki procesu technologicznego użytkownik ma możliwość uruchomienia wirtualnego procesu wtryskiwania. Pierwszym krokiem jest wybór tworzywa sztucznego, z którego będą wykonywane wirtualne produkty. Do wyboru są: polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren (PS), polichlorek winylu (PVC). W rzeczywistej wtryskarce wybrane tworzywo sztuczne wsypuje się do leja zasypowego. Po wybraniu materiału, który od tej chwili będzie podświetlony w oknie symulacji, należy podać parametry jego przetwórstwa. Symulacja uwzględnia następujące parametry: T 1 - temperatura pierwszej strefy ślimaka, T 2 - temperatura drugiej strefy ślimaka, T 3 - temperatura trzeciej strefy ślimaka, T z - temperatura zasypu, T f - temperatura formy, T d - temperatura dyszy, P w - ciśnienie wtrysku, P d - ciśnienie docisku, P c przeciwciśnienie, O ś - obroty ślimaka, V s - szybkość wtrysku. W rzeczywistej wtryskarce powyższe parametry wprowadza się ręcznie za pomocą panelu sterowania zlokalizowanego przy bezpośrednio maszynie. W symulacji wartości parametrów określa się za pomocą odpowiednich pól (rysunek 2). Wartości można wprowadzać za pomocą myszy lub klawiatury. Symulacja jest zabezpieczona przed wprowadzeniem danych innych niż liczbowe. Również przejście do panelu parametrów bez wybranego materiału sygnalizowane jest błędem (rysunek 3).

5 138 L.A. Dobrzański, R. Honysz Rys.2. Okno symulacji służące do wyboru materiału i wprowadzanie parametrów wytwarzania. Fig.2. Simulation window used for material selection and manufacturing parameters inroduction Rys.3. Komunikaty błędów Fig.3. Error messages Ze względu na swoją prostotę symulowana maszyna pracuje wyłącznie w trybie ręcznym. Po wybraniu rodzaju materiału i wprowadzeniu do symulacji wartości wszystkich parametrów można przystąpić do symulacji procesu. W tym celu należy nacisnąć przycisk startu na rzeczywistej maszynie. W symulacji wybieramy przycisk z napisem rozpoczęcie symulacji znajdującym się w oknie symulacji procesu. Po zakończeniu wirtualnego procesu produkcji,

6 Wirtualna wtryskarka tworzyw jeżeli parametry zostały ustawione prawidłowo, pojawi się produkt prawidłowy (rysunek 4a). Jeśli wprowadzono nieprawidłowe parametry wyświetlony zostanie produkt wadliwy (rysunki 4bcdef). W zależności od rodzaju nieprawidłowości prezentacja uwzględnia kilkanaście rodzajów błędów wyprasek. Trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że symulacja wtryskarki pracuje w dużym uproszczeniu i może być stosowana na zajęciach niespecjalizacyjnych jako pomoc dydaktyczna dla studentów zaczynających dopiero poznawanie tego typu technologii. Prace o charakterze badawczym nie są możliwe Rys.4. Wyniki przeprowadzonej symulacji produkcji: poprawny i błędne Fig.4. Results of production simulation: correct and incorrect

7 140 L.A. Dobrzański, R. Honysz W świecie rzeczywistym podczas rzeczywistej produkcji, jednoznaczne określenie wady najczęściej nie jest możliwe. W wielu przypadkach wzrokowa identyfikacja wady jest niemożliwa (na przykład występowanie pęcherzy wewnętrznych). W związku z tym należy niejednokrotnie prześledzić całą drogę przetwórstwa tworzywa, począwszy od leja zasypowego a czasem nawet od gospodarki tworzywem aż do odpowietrzenia formy eliminując kolejno możliwości powstania danej wady. W fachowej literaturze diagnostyka błędów zajmuje kilkanaście a nawet kilkadziesiąt stron [8-12]. 3.PODSUMOWANIE Opracowanie wirtualnego stanowiska laboratoryjnego miało na celu odzwierciedlenie budowy i zasady działania rzeczywistej wtryskarki tworzyw sztucznych i cel ten został osiągnięty. Stanowisko zostało uruchomione, daje możliwość dostępu do niego nieograniczonej liczbie osób jednocześnie i jest dostępne na każdym stanowisku komputerowym podłączonym do sieci internetowej. BIBLIOGRAFIA Wirtualne laboratorium inżynierii materiałowej 2. L.A. Dobrzański, R. Honysz, Journal Of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 24/2 (2007) L.A. Dobrzański, R. Honysz, On the Implementation of Virtual Machines in Computer Aided Education, International Conference on Electronic Materials IUMRS-ICEM 2008, Sidney, Australia K. Stec, Symulacja komputerowa jako narzędzie wspomagające w laboratorium elektrotechniki teoretycznej, Materiały konferencyjne Zastosowania Komputerów w elektrotechnice, Poznań/Kiekrz 1996, s L.A. Dobrzański, R. Honysz, Materials Science Virtual Laboratory - Innovatory Didactic Tool in the Teaching of Material Engineering Performed by Traditional and e-learning Methods, Acta Mechanica Et Automatica 2/4 (2008) L.A. Dobrzański, R. Honysz, Archives of Materials Science and Engineering, 32/2 (2008) B. Bidziński, W. Gryga, J. Nalepa, Wirtualne stanowiska w laboratorium podstaw metrologii, Materiały konferencyjne XXXVI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM, Kraków, H. Zawistowski, S. Zięba, Ustawianie procesu wtrysku, Plastech, Warszawa, A. Smorawiński, Technologia wtrysku, WNT, Warszawa, A. Smorawiński, Wtrysk elastomerów, Plastech, Warszawa, F. Johannaber, Wtryskarki: poradnik użytkownika, Plastech, Warszawa, Tworzywa sztuczne.

Słowa kluczowe: Komputerowa nauka o materiałach; E-learning; Komputerowe wspomaganie nauczania (CAT); Wirtualne laboratorium; Symulacje treningowe..

Słowa kluczowe: Komputerowa nauka o materiałach; E-learning; Komputerowe wspomaganie nauczania (CAT); Wirtualne laboratorium; Symulacje treningowe.. Wirtualna pracownia mikroskopii świetlnej i konfokalnej jako przykład zastosowania wirtualnej rzeczywistości do celów edukacji w dziedzinie inżynierii materiałowej Leszek A. Dobrzański 1, Rafał Honysz

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ General and Professional Education 3/2014 pp. 3-11 ISSN 2084-1469 KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROINNOWACYJNYCH OPARTYCH NA WIEDZY W PROCESACH PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNYCH NA UCZELNI TECHNICZNEJ FOSTERING KNOWLEDGE-BASED

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE

MODELOWANIE ZŁOŻENIA SILNIKA W PROGRAMIE SOLID EDGE POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 10, 2011 Advances in Science and Technology 10/2011 1 POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 10, 2011 Zespó³ Redakcyjny / Editorial Committee: Gabriel Borowski redaktor naczelny / Editor-in-Chief

Bardziej szczegółowo

BAZODANOWY SYSTEM INFORMATYCZNY DO EFEKTYWNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI MAGAZYNOWYCH DUŻEJ FIRMY HANDLOWEJ

BAZODANOWY SYSTEM INFORMATYCZNY DO EFEKTYWNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI MAGAZYNOWYCH DUŻEJ FIRMY HANDLOWEJ STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2B (106) Zbigniew BUCHALSKI Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki BAZODANOWY SYSTEM INFORMATYCZNY DO EFEKTYWNEGO ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA PRZEZ INTERNET

GEODEZJA PRZEZ INTERNET Nr 131 Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej Nr 131 Studia i Materiały Nr 38 2010 Tadeusz GŁOWACKI* e-learning, geodezja, lista dyskusyjna,czat, baza danych GEODEZJA PRZEZ INTERNET

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics

Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Arkadiusz Gola, Marta Osak Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:a.gola@pollub.pl, martaosak@wp.pl Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Katedra Baz Danych Łukasz ANDRZEJOWSKI Numer albumu 5557 Analiza porównawcza metod wizualizacji informacji w szkoleniach e-learningowych Praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

Platforma technologiczna polskich protez serca

Platforma technologiczna polskich protez serca Platforma technologiczna polskich protez serca Małgorzata Gonsior 1, Artur Kapis 1, Maciej Darłak 1, Roman Kustosz 1, Paweł Jurkowski 2, Zenon Narojek 2 1 Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR

PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR PROCES MONTAŻU WSPOMAGANY KOMPUTEROWO W SYSTEMIE AUTODESK INVENTOR Witold PAWŁOWSKI, Daniel MOSION Współczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania (CAD) są wyposażone w moduły programowe służące

Bardziej szczegółowo

Możliwości realizacji inteligentnego nadzoru instalacji spawalniczych z wykorzystaniem rozwiązań ICT oraz serwisów WEB 2.0

Możliwości realizacji inteligentnego nadzoru instalacji spawalniczych z wykorzystaniem rozwiązań ICT oraz serwisów WEB 2.0 Możliwości realizacji inteligentnego nadzoru instalacji spawalniczych z wykorzystaniem rozwiązań ICT oraz serwisów WEB 2.0 Jacek Zieliński, Marcin Słowikowski, Sławomir Puchalski, Zbigniew Pilat Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości realizacji inteligentnego nadzoru instalacji spawalniczych z wykorzystaniem rozwiązań ICT oraz serwisów WEB 2.0

Możliwości realizacji inteligentnego nadzoru instalacji spawalniczych z wykorzystaniem rozwiązań ICT oraz serwisów WEB 2.0 Możliwości realizacji inteligentnego nadzoru instalacji spawalniczych z wykorzystaniem rozwiązań ICT oraz serwisów WEB 2.0 Jacek Zieliński, Marcin Słowikowski, Sławomir Puchalski, Zbigniew Pilat Przemysłowy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do. LabVIEW

Wprowadzenie do. LabVIEW Wiesław Tłaczała Wprowadzenie do LabVIEW 1 LabVIEW graficzne środowisko programistyczne Co oznacza LabVIEW? LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) jest produktem firmy National Instrument

Bardziej szczegółowo

HAND-PROD. Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert

HAND-PROD. Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert HAND-PROD Instrukcja obsługi oprogramowania evercare expert Spis treści Spis treści... 1 1. Wstęp... 2 Wymagania :... 2 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Rozpoczęcie pracy z programem... 4 4. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB

ROZWIĄZANIA. Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów TEKST: MAREK BERNACIAK ZDJĘCIA: AMB ROZWIĄZANIA Od pomysłu do produkcji pod kątem technologii dozowania płynów Technologiczność konstrukcji Choćby nie wiem jak się konstruktor starał, to nie może sobie za bardzo pozwolić na szaleństwo właściwe

Bardziej szczegółowo

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine

Symulacja zjawisk naturalnych przy wykorzystaniu silnika graficznego CryEngine Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2013/2014 PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Andrzej Zawiślak Symulacja zjawisk naturalnych przy

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE SYMULACJE MES FORM WTRYSKOWYCH DO GUMY

NUMERYCZNE SYMULACJE MES FORM WTRYSKOWYCH DO GUMY Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 NUMERYCZNE SYMULACJE MES FORM WTRYSKOWYCH DO GUMY JAN ZIOBRO Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku Streszczenie. W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

Język Logo w procesie zdalnego nauczania

Język Logo w procesie zdalnego nauczania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Iwona Arcimowicz Nr albumu 7792 Język Logo w procesie zdalnego nauczania Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo