Telemetria. Warszawa 2011 Panasonic Electric Works Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telemetria. Warszawa 2011 Panasonic Electric Works Polska"

Transkrypt

1 Telemetria. Warszawa 2011

2 Obszary zastosowań 2 Zarządzanie budynkiem Zdalna wymiana danych Oczyszczalnie ścieków i stacje dystrybucji wody Dystrybucja energii Elektrownie Sterowanie ruchem drogowym

3 3 Systemy komunikacji SMS

4 GT864 4 GT864 znakomicie nadaje się do prostych aplikacji wymagających zdalnego dostępu oraz możliwości wysyłania komunikatów o alarmach poprzez wiadomości SMS GT864 może komunikować się przez wszystkie tradycyjne usługi danych dostarczonych przez sieci GSM. Moduł wyposażony jest w interfejs RS232 oraz standardowe gniazdo na kartę sim. Konfiguracja modemu odbywa się przy pomocy standardowych komend AT Moduł może być stosowany wraz z biblioteką NCL-CG-LIB która pozwala m.in. na proste wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych GT864 współpracuje również z biblioteką NCL-CCMS-LIB oraz programem Control Configurator MS Lib tworząc prosty w konfiguracji system zdalnego powiadamiania

5 NCL-CG-LIB 5 Biblioteka NCL-CG-LIB Biblioteka NCL-CG-LIB zawiera zestaw gotowych bloków funkcyjnych pozwalających na realizację prostego i ekonomicznego systemu powiadamiania SMS. Biblioteka zawiera bloki realizujące: inicjalizację modułu, o podanie kodu PIN, o ustawienie podstawowych parametrów (np. numer centrum SMS) definiowanie odbiorcy, oraz treści wiadomości sms odbiór wiadomości sms Biblioteka współpracuje z modemem GSM: GT864 Centrum nadzorowania Telefon komórkowy

6 NCL-CCMS-LIB 6 Control Configurator MS wraz z biblioteką NCL-CCMS-LIB tworzą ekonomiczny i kompletny system automatycznego powiadamiania. Program narzędziowy Control Configurator MS służy do konfigurowania z poziomu PC parametrów pracy systemu powiadamiania. System pozwala na skonfigurowanie 8 lub 28 par zmiennych bitowych (osobno dla informacji wysyłanych, osobno dla wiadomości odebranych ) do których stanów można przypisać oddzielne komunikaty. Biblioteka współpracuje z modemem GSM: GT864

7 NCL-CG-LIB, NCL-CCMS-LIB 7 PLC z biblioteką NCL-CG-LIB Modem GSM + SIM RUN PROG. ERROR ALARM RUN PROG. COM.1 S R COM.2 S R Panasonic FPΣ X0-7 max. X8-F X A B C D E F Y0-7 Y V0 min. V1 8 9 A B C D E F FPG-C24R FPG-COM1 AFPG801 RS232C SMS

8 8 GPRS Link Manager

9 TAINY GMOD-S1 9 Modem umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy stacjami poprzez GPRS. Modem posiada trzy pracy: tryb AT (przyjmowane są komendy AT), tryb przezroczysty w którym pracuje jako modem GPRS w konfiguracji leased line tryb serwisowy który pozwala na konfigurację modemu poprzez aplikację PC. TAINY GMOD-S1 pozwala na odbieranie połączeń GSM/CSD i przekierowywanie ich na port RS232 dzięki czemu umożliwia zdalny dostęp do PLC Modem zalecany przy stosowaniu GPRS LinkManager

10 GPRS Link Manager 10 GPRS LinkManager to kompletny system zawierający zarówno rozwiązania sprzętowe jak i programowe realizujący zdalną wymianę danych przy pomocy modemów GSM. System umożliwia zachowanie oryginalnych znaczników czasu dla zebranych danych. Oferuje również dostęp do sterownika PLC w stacji zdalnej z dowolnego miejsca z poziomu FPWin Pro poprzez CSD call. LinkManager daje również możliwość realizacji powiadamiania SMS. W skład systemu wchodzą m.in: GPRS Library biblioteka FPWin Pro zawierające komplet bloków funkcyjnych realizujące zadania wymiany danych. Wraz z biblioteką dostarczane są również gotowe do użycia programy dla stacji bazowej i stacji rozproszonych. FP WebServer serwer www pracujący w trybie LinkManager odpowiedzialny za komunikację ze stacjami zdalnymi. (Maksymalnie do 10 stacji może współpracować z jednym FP WebServerem) Dr. Neuhaus Tainy GMOD Sx inteligentny modem GSM realizujący transmisję GPRS

11 GPRS Link Manager 11 Kiedy warto zastosować GPRS Link Manager? Gdy alarmy muszą być szybko transmitowane( nawiązanie połączenia GPRS jest zbyt długie). Gdy transmisja CSD (transmisja danych w GSM) lub SMS jest zbyt droga. Gdy znaczenia dla systemu wizualizacji ma natychmiastowy dostęp do aktualnych danych. Gdy połączenie z systemem wizualizacji ma opierać się o TCP/IP. Gdy mam dużą ilość stacji zdalnych do nadzorowania bez łączności telefonicznej i kabli. Gdy dane muszą być wizualizowane i przesyłane bezpośrednio przez HTML (wizualizacja bezpośrednio na serwerze FP Web Serwer).

12 GPRS Link Manager 12 Zalety Wady Inne cechy Brak konieczności stosowania PC jako stacji głównej Możliwość bezpiecznego stosowania w wewnętrznej sieci Brak bezpośredniego połączenia z systemem SCADA przez Internet Możliwość współpracy ze 100 ( dla VPN 1000) stacjami Możliwość powiadamiania SMS (brak w przypadku stosowania VPN) Połączenie z SCADA poprzez OPC Jeden Web-Server dla maksymalnie 10 stacji Transmisja UDP możliwa tylko z IP-VPN Możliwość wysyłania danych z określonym interwałem czasowym Zdarzenia kontrolują wymianę danych Możliwość zachowania oryginalnego znacznika czasu Zoptymalizowana ilość wysyłanych informacji Możliwość logowania danych w stacjach podrzędnych Wizualizacja procesu bezpośrednio na Web-Server

13 GPRS Link Manager 13 Przykład konfiguracji zdalnej stacji. Modem GSM + SIM ( z obsługą GPRS, CSD) PLC z biblioteką GPRS dla stacji zdalnej X0-7 X8-F X RUN PROG. ERROR ALARM RUN A B C D E F PROG. Y0-7 Y COM.1 S R COM.2 S R Panasonic 8 9 A B C D E F max. FPG-COM1 AFPG801 RS232C FP Σ min. V0 V1 FPG-C24R CABMODPLC111 przewód komunikacyjny

14 GPRS Link Manager 14 Przykład konfiguracji stacji głównej. FP Web Server pracujący w trybie GPRS Link Manager PLC z biblioteką GPRS dla stacji nadrzędnej X0-7 X8-F X Ethernet. Wymagany stały adres IP RUN PROG. ERROR ALARM RUN A B C D AFB85D018 PROG. Y0-7 E F Y COM.1 S R COM.2 S R Panasonic 8 9 A B C D E F max. FPG-COM1 AFPG801 RS232C FP Σ min. V0 V1 FPG-C24R

15 GPRS Link Manager 15 GPRS OPC/Scada Przeglądarka www Stacja 2 GPRS DSL Router z publicznym IP Ethernet GSM Provider Stacja 1

16 16 protokoły komunikacyjne w systemach telemetrycznych

17 M-Bus 17 Bibliotek TB-MBUS pozwala na zbieranie danych z mierników (np. gazomierzy, liczników energii elektrycznej) w sieci M-BUS. W skład biblioteki wchodzą bloki funkcyjne realizujące wszystkie zadania wymagane przy obsłudze sieci M-BUS. Biblioteka poza blokami funkcyjnymi posiada gotowe do użycia przykłady programów realizujące podstawowe zadania. Sterownik jako stacja nadrzędna komunikuje się poprzez RS232 z dedykowanym kontrolerem Hydro-Center, który pełni w sieci M-bus rolę jednostki nadrzędnej.

18 M-Bus 18 SCADA PLC M-Bus Interface Flow Meters with M-Bus Interface M-Bus Master

19 ODP 19 Bibliotek TB-ODP umożliwia pracę sterowników PLC serii FP w sieciach opartych na ODP (Open Data Port). Standard ODP umożliwia wymianę informacji w sieciach w których pracują różne systemy PLC. Bibliotekę stanowi zbiór gotowych bloków funkcyjnych oraz zestaw przykładowych aplikacji.

20 20 FP OPC Serwer

21 FP OPC Server 21 Panasonic OPC serwer umożliwia wydajne przesyłanie danych między aplikacjami wspierającymi powszechnie uznanych standard OPC DA (V1-V3) oraz sterownikami serii FP. Serwer jest kompatybilny z technologiami: OPC DA 1.0a OPC DA 2.05a OPC DA 3.0 Dostęp do zasobów PLC może być realizowanych po przez port szeregowy, Ethernet lub modem. Serwer umożliwia importowania danych z środowiska narzędziowego FPWinPro w postaci plików CSV.

22 FP OPC Server 22 FP OPC Server w wersji 2.02 umożliwia przypisanie niezależnych znaczników czasu dla dowolnej grupy zmiennych. OPC serwer OPC klient

23 FP OPC Server 23 FP OPC Server może zostać połączony bezpośrednio z FPWin Pro w trybie symulacji. W tym przypadku wszelkie wartości są pobierane z wirtualnego sterownika plc utworzonego przez FPWin Pro.

24 24 System wizualizacji FlowCheif

25 FlowChief 25 FlowChief to zintegrowany system wizualizacji oferujący idealne rozwiązanie do sterowania i monitorowania złożonych procesów przemysłowych. System nie wymaga instalowania na komputerze klienta żadnego oprogramowania. Wszystkie dane dostępne są z poziomu dowolnej przeglądarki www. W skład systemu wchodzą : Komponenty do wizualizacji procesów Komponenty do wizualizacji danych Narzędzia do archiwizowania danych i zdarzeń Funkcje raportowania Funkcje zarządzania alarmami Funkcje zarządzania uprawnieniami Narzędzia konfiguracyjne Narzędzia do edycji elementów graficznych Połączenie z nadzorowanym systemem sterowania może odbywać się przez dowolny serwer OPC. FlowChief posiada unikatową funkcję GPRS Manager.

26 FlowChief 26 FlowChief GPRS Manager jest w pewnym sensie serwerem OPC nadzorującym wymianę danych w sieci GSM poprzez GPRS. Współpracuje on z inteligentnym modemem Tainy GMOD oraz dedykowaną biblioteką GPRS. Użytkownik może wybrać różne warianty konfiguracji: Komunikacja Punkt-Punkt pomiędzy sterownikami: Użytkownik nie utrzymuje żadnego własnego GPRS Manager a, ale dzierżawi oferowaną funkcjonalność przez FlowChief. Koszty związane są jedynie z jednorazową opłatą za użytkowanie serwera oraz kosztami transmisji danych zależne od providera. Budowa niezależnego systemu komunikacji i nadzorowania: Użytkownik inwestuje we własny serwer FlowChief wraz z GPRS Manager em. Uzupełnieniem systemu musi być stały dostęp do Internetu wraz z publicznym adresem IP.

27 FlowChief 27 GPRS GPRS Manager Seria l Stacja 1 Ethernet GSM Provider GPRS Seria l W tym przypadku wymiana danych pomiędzy stacjami odbywa się przy pomocy dzierżawionego systemu FlowChief GPRS Stacja 2

28 FlowChief 28 FlowChief GPRS Manager Ethernet / RS232 /RS485 DSL Router z publicznym IP Stacja 3 Scada GPRS GPRS Ethernet GSM Provider Użytkownik buduje własny system. Stacja 1 Stacja 2

29 29 Rozwiązania sprzętowe

30 KR20 30 Przemysłowe bramki WiFi zapewniają stabilną komunikację na dystansie do 250 m w otwartym terenie. KR20 zapewnia komunikację z prędkością 134 kbps Moduły KR20 są dowolnie konfigurowalne do pracy w trybie master lub slave. Moduły umożliwiają tworzenie topologii sieci 1:N. Bramki opcjonalnie mogą być wyposażone w interfejs RS485. Do 99 bramek pracujących jako slave może komunikować się z jednym masterem. Każda bramka w trybie slave może obsłużyć do 31 różnych urządzeń, ale sumarycznie jeden master obsługuje maksymalnie 254 urządzenia. 6 Wej/Wyj w wersji PNP lub 8 Wej/Wyj w wersji NPN Łatwa konfiguracja przy pomocy dedykowanego oprogramowania Configurator KR

31 KR20 31

32 FP Web-Server 32 FP Web-Server pozwala na połączenie sterowników PLC Panasonic do sieci Intranet lub Internet poprzez Etherent lub modem. Moduł stanowi interfejs pomiędzy siecią Ethernet LAN lub WAN, a dowolnym sterownikiem PLC Panasonic serii FP. Cechy FP Web-Server: Wbudowany serwer www Obsługa wiadomości Wbudowany modem Możliwość pracy jako konwerter Ethernet do RS232 Możliwość synchronizacji czasu z serwerem Wbudowany protokół MODBUS TCP Komunikacja zgodna z IEC oraz IEC Tryb GPRS LinkManager do zarządzania połączeniami pomiędzy stacjami zdalnym Umożliwia zdalne programowanie oraz analizę pracy sterowników PLC Zasilanie 24V DC Interfejsy komunikacyjne: 2xRS232, 100Base-TX / 10Base-T Ethernet Protokoły komunikacyjne: MEWTOCOL, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP TELNET, TCP/IP, UDP/IP, PPP, SNTP, Modbus Wbudowane funkcje ograniczenia dostępu (np. IP-lock, hasło) Oprogramowanie FP Web Configurator Tool parametryzacja modułu FP Web Designer

33 FP Web Expansion Unit 33 Moduł FP Web Expansion rozszerza podstawowe funkcje FP Web-Server. Umożliwia zapisywanie danych procesu w formacie CSV na karcie SD. Pozwala na tworzenie i zarządzanie plikami receptur. Wszelkie informacje zapisane na karcie SD są udostępniane są przez serwer FTP. Moduł posiada gniazdo USB host dzięki czemu możliwe jest zdalne programowanie paneli GT poprzez Ethernet lub PLC. Dodatkowy port RS485 Coming soon!

34 FP Web-Server 34 FP Web-Server pozwala na połączenie sterowników PLC Panasonic do sieci Intranet lub Internet poprzez Etherent lub modem. Moduł stanowi interfejs pomiędzy siecią Ethernet LAN lub WAN, a dowolnym sterownikiem PLC Panasonic serii FP. Cechy FP Web-Server: Wbudowany serwer www Wbudowany serwer ftp Obsługa wiadomości Wbudowany modem Możliwość pracy jako konwerter Ethernet do RS232 Możliwość synchronizacji czasu z serwerem Wbudowany protokół MODBUS TCP Komunikacja zgodna z IEC oraz IEC Tryb GPRS LinkManager do zarządzania połączeniami pomiędzy stacjami zdalnym Umożliwia zdalne programowanie oraz analizę pracy sterowników PLC Zasilanie 24V DC Interfejsy komunikacyjne: 2xRS232, 100Base-TX / 10Base-T Ethernet Protokoły komunikacyjne: MEWTOCOL, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP TELNET, TCP/IP, UDP/IP, PPP, SNTP, Modbus Wbudowane funkcje ograniczenia dostępu (np. IP-lock, hasło) Oprogramowanie FP Web Configurator Tool parametryzacja modułu FP Web Designer

35 FP Modem-56k 35 FP Modem-56k jest uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym komunikację w jednym z trzech trybów: dial-up, leased line (peer to peer), multidrop. Modem umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych o ile infrastruktura sieci telefonicznej (PSTN) to umożliwia. Dedykowana biblioteka bloków funkcyjnych CONTROL LIBRARY MODEM (NCL-CM-LIB) umożliwia szybką i bezproblemową konfigurację modułu. Cechy FP-Modem-56k: Zasilanie 24V DC Maksymalna prędkość komunikacji 56 kbit/s Komunikacja między modułami w trybie leased line (peer to peer) do 20km z prędkość 33.6 kbit/s Tryb multidrop leased line zgodny z wersją V.23 Obsługa wiadomości tekstowych Funkcja identyfikacji dzwoniącego, oraz oddzwaniania Wyjście DCD do połączenia z cyfrowym wejściem PLC

36 FP KS1 36 KS1 to dwukierunkowy konwerter sygnałów RS232/485 do Ethernet. Główne cechy modułu: Łatwe podłączenie: złącza znajdują się na przednim panelu Prosta instalacja: Doczepiane na szynie DIN Łatwy w konfiguracji: ustawienie adresu IP za pomocą darmowego programu narzędziowego WD Configurator

37 Web Datalogger 37 Web Dataloger pozwala na prostą archiwizację danych z różnego rodzaju procesów. Konfiguracja modułu odbywa się zdalnie poprzez stronę www i nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania. Datalogger pozwala na zbieranie danych z trzech różnych źródeł (portu szeregowego, bezpośrednio z PLC poprzez wewnętrzną sieć lub z wejść impulsowych). Zebrane informacje zapisywane są w formacie CSV na karcie CF o pojemności do 1GB. Użytkownik ma dostęp do informacji poprzez stronę www, ftp lub w trybie offline bezpośrednio przez karę CF. Istniej możliwość skonfigurowania automatycznego wysyłania zebranych danych.

38 Web Datalogger 38 Sposoby zbierania danych Wejścia impulsowe Port szeregowy Sieć wewnętrzna

39 39 Porównanie modemów GSM

40 Porównanie możliwość modemów GSM 40 GMOD-S1/S2 GT864 GPRS 5.1 serial Wysyłanie SMS Wysyłanie SMS wyzwalane wbudowanym wejściem (bez plc) Wysyłanie SMS bez rozłączania połączenia GPRS Odbieranie komend SMS Kontrola wyjść cyfrowych poprzez sms (bez plc) TB-GPRS Zintegrowany stos TCP

41 Porównanie możliwość modemów GSM 41 GMOD-S1/S2 GT864 GPRS 5.1 serial Wbudowane wejścia/wyjścia cyfrowe. FlowCheif GPRS Manager GPRS Link Manager Udostępnianie informacji o statusie połączenia TCP w Szybkie, ponowne nawiązanie połączenia Niskie zużycie zasobów PLC Brak ograniczenia co do ilości kontrolowanych punktów

42 Dziękuję za uwagę

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

1 /5 POLSKI. NPE X1000 - Programowalny kontroler automatyki (PAC) NPE X1000. NPE X1000 - Seria komputerów przemysłowych opartych o system Linux

1 /5 POLSKI. NPE X1000 - Programowalny kontroler automatyki (PAC) NPE X1000. NPE X1000 - Seria komputerów przemysłowych opartych o system Linux - Programowalny kontroler automatyki (PAC) PRODUKT POLSKI to seria komputerów przemysłowych, które można w prosty sposób dostosować do własnych wymagań poprzez dobór dostępnych opcji sprzętowych. Energooszczędny

Bardziej szczegółowo

imod X1000 - Konfigurowalny kontroler automatyki (CAC) z modemem 3G/GPRS*

imod X1000 - Konfigurowalny kontroler automatyki (CAC) z modemem 3G/GPRS* - Konfigurowalny kontroler automatyki (CAC) z modemem 3G/GPRS* PRODUKT POLSKI Bogaty zestaw opcji sprzętowych Obsługa standardowych protokołów, np. Modbus, SNMP, M-Bus, 1-Wire W pełni konfigurowalny, nie

Bardziej szczegółowo

Obsługa standardowych protokołów (np. Modbus, SNMP), możliwość instalacji dedykowanych protokołów użytkownika

Obsługa standardowych protokołów (np. Modbus, SNMP), możliwość instalacji dedykowanych protokołów użytkownika Programowalny kontroler automatyki (PAC) PRODUKT POLSKI to seria komputerów przemysłowych, które można w prosty sposób dostosować do własnych wymagań poprzez dobór dostępnych opcji sprzętowych. Energooszczędny

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 wydanie 1/08, kwiecień 2008 Zapomnij o kosztach transmisji GPRS! więcej na str. 16 MT-202 bezprzewodowy moduł komunikacyjny GPRS-Modbus z lokalną inteligencją Master i transmisją zdarzeniową więcej na

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania Simatic S7-200 www.siemens.pl/simatic Modułowy, kompaktowy, o dużych możliwościach komunikacyjnych. Mały, a wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia

MAGAZYN TELEMETRYCZNY. MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia wydanie 1/11 (4), marzec 2011 NOWOŚĆ!!! MT-723 wodoszczelny moduł telemetryczny IP-68 z wbudowanym przetwornikiem ciśnienia NOWOŚĆ!!! MT-100 moduł serii profesjonalnej w cenie serii ekonomicznej. Bezkonkurencyjna

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

01/2010 2/2010 broszura_astraada_net_2010.indd 1 2010-03-18 20:57:31

01/2010 2/2010 broszura_astraada_net_2010.indd 1 2010-03-18 20:57:31 2/2010 01/2010 Współpraca firmy ASTOR z integratorami Nasza Misja Chcemy być najlepszym w Polsce ekspertem w dziedzinie automatyzacji procesów i ułatwiania dostępu do informacji. Poszerzamy grono zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia INS/BI-31/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks

Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks Nowe możliwości zastosowań sieci LonWorks Tadeusz Goszczyński W instalacjach automatyki coraz częściej stosuje się inteligentne czujniki i sterowane mikroprocesorowo urządzenia wykonawcze. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35 www.evosystem.pl Evo-S ver BF jest zbudowany na bazie doświadczeń przeprowadzonych podczas instalacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

EMEA SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku

EMEA SMART House Kompleksowe rozwiązania automatyki Inteligentnego budynku Budynki dopasowujące swoje parametry eksploatacyjne do potrzeb przebywających w nich osób oraz dla zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska są nie tylko wizją, a stają się już faktem. EMEA SMART House

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją?

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? 81 (3/2014) ISSN 1507-3890 Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? czytaj na str. 22 X X Poradnik Automatyka cz. 1. jak wybrać panel operatorski 7? www.biuletyn.astor.com.pl XX Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo