Stowarzyszenie POLSKA EKOLOGIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie POLSKA EKOLOGIA"

Transkrypt

1

2 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Raportem Instytutu Rodale a pt.: Badanie Systemów Rolnictwa FST (Farming Systems Trial), w którym na podstawie 30-letnich badań porównawczych wykazano, że rolnictwo ekologiczne, jest w stanie wyżywić świat i jednocześnie chronić środowisko. Stowarzyszenie POLSKA EKOLOGIA 2

3 Badanie Systemów Rolnictwa (FST - Farming Systems Trials) 30 lat prac NASZA MISJA Rozwijając rolnictwo ekologiczne wzmacniamy nasze zdrowie i dobrobyt na naszej planecie NASZE PRZESŁANIE Wspieramy się wzajemnie w naszej misji. Nasze gospodarstwo jest polem dla inspiracji. Nasze badania są katalizatorem przemian. Popieramy dobry wybór w oparciu o wiedzę. SPIS TREŚCI WSTĘP HISTORIA ZDROWIE GLEBY EKONOMIA ENERGIA ZDROWIE LUDZI CO DALEJ (WHAT S THE BIG PICTURE) LITERATURA 3

4 4

5 WSTĘP Istotą prawdziwie zrównoważonego systemu jest jego zdolność do samoregeneracji. W rolnictwie ekologicznym najważniejsza jest zdrowa gleba, gdyż jest ona podstawą dla wzrostu zarówno teraz jak i w przyszłości. Jeśli idzie o wzmacnianie, utrzymywanie i przywracanie zdrowia glebie to rolnictwo ekologiczne zdecydowanie góruje nad rolnictwem konwencjonalnym. Jeśli rozpatrywać tylko aspekt zdrowia gleby, jej kondycji, to rolnictwo ekologiczne jest bardziej zrównoważone od konwencjonalnego. Jeśli wziąć pod uwagę takie aspekty jak: wielkość plonów, ekonomię, energochłonność i zdrowie ludzi, to staje się oczywiste, że rolnictwo ekologiczne jest zrównoważone, w przeciwieństwie do rolnictwa konwencjonalnego. Widzimy jak nieprzewidywalne i jak ekstremalne są zjawiska pogodowe, jak coraz bardziej zaczynamy odczuwać brak wody, obserwujemy wzrost populacji, rosnący niedobór i ceny ropy. Wszystko to oznacza, że będzie nam potrzebny system rolnictwa, zdolny do adaptacji do trudnych warunków, przetrzymania i łagodzenia narastających problemów, a jednocześnie wytwarzający zdrową, pełnowartościową żywność. Po 30 latach Badań Systemów Rolnictwa (FST = Farming System Trials) prowadzonych na połozonych obok siebie polach, Instytut Rodale a wykazał, że rolnictwo ekologiczne jest w stanie wyżywić nas zarówno dzisiaj jak i w ciągle zmieniającej się przyszłości. Widok pola FST ROLNICTWO EKOLOGICZNE System rolnictwa, w którym nie stosuje się sztucznych środków chemicznych, a stosuje nawożenie naturalne. Gospodarstwa mogą być różnej wielkości, stosować różne praktyki i filozofie, które w swej istocie odrzucają stosowanie toksyn i środków syntezy chemicznej ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE Na potrzeby niniejszego artykułu, określimy je jako system rolnictwa umożliwiający i poprawiający żyzność gleby 5

6 Wyniki badań FST Wydajność rolnictwa ekologicznego i konwencjonalnego jest zbliżona; W latach suszy wydajność rolnictwa ekologicznego jest większa niż rolnictwa konwencjonalnego; Rolnictwo ekologiczne wzbogaca glebę, nie zubaża jej - jest więc bardziej zrównoważonym systemem rolnictwa; Rolnictwo ekologiczne zużywa 45% mniej energii i jest bardziej wydajne; Rolnictwo konwencjonalne wytwarza 40% więcej gazów cieplarnianych; Systemy rolnictwa ekologicznego są bardzie opłacalne niż konwencjonalnego. PORÓWNANIE SYSTEMU EKOLOGICZNEGO I KONWENCJONALNEGO Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo konwencjonalne Wyadajność Zysk Energochłonność Emisja gazów Wydajność (bu/akr/rok) Zysk (USD/akr/rok) Energochłonność (MJ/akr/rok) Emisja gazów cieplarnianych (funtyco2/akr/rok Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo konwencjonalne

7 HISTORIA Prowadzone przez Insytut Rodale a Badanie Systemów Rolnictwa (FST = Farming Systems Trial) jest najdłuższym w Ameryce badaniem rolnictwa ekologicznego i chemicznego, prowadzonym na położonych obok siebie polach porównawczych. W badaniu, rozpoczętym w 1981 roku, postanowiono sprawdzić, co stanie się, jeśli chemiczne metody upraw zastąpi się metodami ekologicznymi. Badanie to zaskoczyło producentów żywności, którzy w tamtych czasach naśmiewali się z ekologicznych metod uprawy. Po początkowym spadku wydajności, na polach z uprawami ekologicznymi szybko zaobserwowano wzrost wydajności, a uzyskiwane plony zrównały się lub przewyższyły plony z upraw konwencjonalnych. Z czasem, Badanie Systemów Rolnictwa (FST) pozwoliło na wieloletnie porównywanie potencjału obu systemów. Do badań wybraliśmy kukurydzę i soję, gdyż na wielu polach w naszym rejonie (Midwest - ś rodkowo-zachodnie stany USA) uprawia się właśnie te rośliny. W roku 2007 pola kukurydzy i soi zajmowały 49% wszystkich upraw w USA. Inne uprawy zajmowały odpowiednio: inne zboża - 21%, pasze - 22%, a warzywa jedynie 1,5%. W swej długiej historii, badaniem FST objęto trzy główne systemy rolnictwa istotnie różniące się międy sobą: rolnictwo ekologiczne stosujące nawożenie obornikiem, rolnictwo ekologiczne stosujące nawożenie roślinami motylkowymi oraz rolnictwo konwencjonalne stosujące nawozy sztuczne. W ostatnich trzech latach wprowadzono dwa dotatkowe systemy: uprawy genetycznie modyfikowane (GMO) oraz uprawy bez orki, dzięki czemu badanie stało się bardziej reprezentatywne dla dzisiejszej Ameryki. Zdjęcie pola FST zrobione w 1981 roku, przed zasiewami 7

8 RÓŻNE SYSTEMY EKOLOGICZNE + OBORNIK EKOLOGICZNY + MOTYLKOWE KONWENCJONALNE + NAWOZY SZTUCZNE Ten system występuje w hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Charakteryzuje się długą zmianowością, dot. zarówno uprawy zbóż jak i wieloletnich roślin paszowych. Żyzność gleby zapewniana jest poplonami motylkowymi i okresowym stosowaniem obornika lub kompostu. To zróżnicowane zmianowanie ma również na celu ochronę przed szkodnikami. W tym systemie prowadzona jest uprawa zbóż na sprzedaż. Charakteryzuje się średniookresową zmianowością upraw zbóż na ziarno i poplonów motylkowych. Poplony motylkowe są wyłącznym źródłem żyzności gleby, a przemienność upraw stanowi główną linię obrony przed szkodnikami. W tym systemie prowadzona jest uprawa większości zbóż w USA. Żyzność gleby zapewniana jest przez nawozy azotowe, zaś szkodniki zwalczane są przez syntetyczne herbicydy, których wybór i dawki rekomendowne są przez Wydział Doradztwa Spółdzielczego przy Uniwersytecie Stanowym Pensylwanii. Od roku 2008 w systemie tym stosuje się także genetycznie modyfikowaną (GMO) kukurydzę i soję. BEZ ORKI W 2008 roku, każdy z wyżej wymienionych głównych systemów uprawy prowadzony jest w dwóch wariantach: z zastosowaniem tradycyjnej orki i bez orki. W systemie ekologicznym bez orki używamy naszego uniwersalnego zgniatacza walcowego (na zdjęciu obok), a w systemie konwencjonalnym bez orki stosujemy szeroko rozpowszechnioną praktykę z zastosowaniem herbicydów i specyficznego sprzętu. ZMIANOWANIE Zmianowanie upraw w systemie ekologicznym jest bardziej zróżnicowane niż w systemie konwencjonalnym, łącznie do siedmiu zbiorów w ciągu ośmiu lat (w porównaniu do dwóch konwencjonalnych zbiorów w ciągu dwóch lat). Oznacza to, że o ile w systemie konwencjonalnym produkuje się więcej kukurydzy i soi, gdyż powtarzają się częściej w płodozmianie, to w systemie ekologicznym produkuje się szerszą paletę produktów żywnościowych, co w efekcie przyczynia się do zwiększenia wydajności, nawet w niesprzyjających warunkach. 8

9 ZDROWIE GLEBY Jeśli chcemy, by rośliny były zdrowe, gleba w której rosną również musi być zdrowa. Zdrowa gleba, to taka, która pozwala roślinom rosnąć jak najsilniej, żyzna, bez problemów z chorobami i szkodnikami, która nie wymaga żadnych nadzwyczajnych dodatków, ani wsparcia. Zdaniem Środowiskowej Grupy Roboczej (Environmental Working Group) i naukowców specjalistów od gleboznawstwa Uniwersytetu Stanowego Iowa, amerykański Pas Kukurydziany (America s Corn Belt ) traci swoją cenną wierzchnią warstwę gleby - nawet 12 razy szybciej, niż to oceniały służby rządowe. Z upływem lat, w systemach ekologicznych FST dokonano wiele znaczących usprawnień (w tym sprzyjające regeneracji gleby) w odróżnieniu od systemu konwencjonalnego, w którym dzieje się niewiele. Żyzna gleba, bogata w substancje organiczne i mikroflorę zapewnia roślinom bardziej stabilne środowisko. W okresach niesprzyjających, ekologicznie uprawiana gleba jest w stanie dostarczyć roślinom więcej tego, czego jej zabrakło z powodu złej pogody. Badanie Systemów Rolnictwa FST pozwoliło uzyskać następujące informacje na temat jakości gleby: Zdrowotność gleby w systemach ekologicznych wzrosła z upływem czasu, podczas gdy w systemie konwencjonalnym pozotała bez zmian. Jednym z mierników zdrowotności gleby jest zawartość węgla w glebie. Węgiel spełnia w glebie wiele podstawowych funkcji. Pełni więc rolę rezerwuaru składników odżywczych dla roślin i mikroflory glebowej, podtrzymuje temperaturę gleby, łączy ze sobą poszczególne cząsteczki w grudki, wiąże metale ciężkie i pestycydy, wpływa na wodochłonność gleby, jej napowietrzenie i wiele innych. Największy wzrost zawartości węgla stwierdzono w glebie uprawianej w systemie ekologicznym z obornikiem, następnie w glebie uprawianej w systemie ekologicznym wzbogacanej roślinami motylkowymi. W ostatnich latach, w glebie uprawianej w systemie konwencjonalnym, stwierdzono ubytek węgla. Na polach ekologicznych stwierdzono większą wodochłonność wody i mniejszy jej odpływ % więcej wody przenikało do gleby w systemie ekologicznym w porównaniu do systemu konwencjonalnego. Woda, zamiast spływać po powierzchni wymywając glebę, przenika do gleby, zostawiając ją na polu. Gleby uprawiane w systemie ekologicznym są lepiej przygotowane do magazynowania i efektywnego wykorzystywania wody. Oznacza to, że rośliny trzymają w magazynie to, czego potrzebują i mogą lepiej z tego korzystać. 9

10 Gleby na polach ekologicznych i konwencjonalnych bardzo się różnią wyglądem, co wynika z większej zawartości substancji organicznych w glebie ekologicznej. Gleba ekologiczna jest ciemniejsza i widoczne są w niej grudki. gleba ekologiczna gleba konwencjonalna Jednym z problemów związanych ze stosowaniem syntetycznych składników odżywczych w postaci nawozów sztucznych (tj. azotu, fosforu, potasu) jest fakt, że składniki te są mniej dostępne dla roślin, gdyż są szybciej wypłukiwane z gleby i wraz z wodą spływają po powierzchni gleby, lub pod glebę. Oznacza to, że ważne składniki odżywcze są tracone z gleby, gdy pada deszcz czy topi się śnieg, co ma negatywny wpływ na przyszłe zbiory. Inaczej dzieje się w glebie ekologicznej, gdzie składniki odżywcze podawane są w formie obornika, kompostu czy roślin ochronnych. W skrócie: gleba ekologiczna zachowuje pożyteczne substancje przez dłuższy okres czasu. 10

11 PLONY Zrównoważony system rolny, to system zdolny wyżywić populację całego świata nie tylko teraz, czy w ciągu najbliższych dziesięciu lat, lecz w okresie znacznie dłuższym - stu lat i dłużej. Po upływie pierwszych trzech lat okresu przejściowego, plony kukurydzy na polach ekologicznych FST są takie same jak na polach konwencjonalnych. Z tą tylko różnicą, że na polach ekologicznych rolnicy uzyskują te same wyniki bez potrzeby zwalczania chwastów, podczas gdy na polach konwencjonalnych muszą oni walczyć z coraz to nowymi herbido-odpornymi superchwastami za pomocą coraz silniejszych ś rodków chemicznych. W innym wieloletnim projekcie badawczym, prowadzonym w stanie Iowa, potwierdzono wyniki prac uzyskiwanych przez Instytut Rodale a. Mianowicie, w dwunastoletnim badaniu porównawczym na polach ekologicznych i konwencjonalnych stwierdzono, że po okresie przejściowym, średnie plony kukurydzy i soi były niemal identyczne. W okresie 30 lat badań FST, zbiory na ekologicznych polach kukurydzy i soi były takie same jak na polach konwencjonalnych, z zastosowaniem orki. Plony pszenicy na polach ekologicznych i konwencjonalnych były takie same (uprawę pszenicy na polach konwencjonalnych dodano dopiero w 2004 roku). EKOLOGICZNE KONWENCJONALNE + MOTYLKOWE + NAWOZY SZTUCZNE Na zdjęciu po lewej przedstawiono pole kukurydzy uprawiane w systemie ekologicznym + motylkowe, zaś po prawej uprawiane w systemie konwencjonalnym, sześć tygodni po zasiewach w okresie suszy w roku Na polu konwencjonalnym widać objawy braku wody. 11

12 PLONY KUKURYDZY I SOI W LATACH UMIARKOWANEJ SUSZY (bu/akr) Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo konwencjonalne W okresie suszy pola kukurydzy ekologicznej dają plony o 31% wyższe niż pola kukurydzy konwencjonalnej. Te wyniki w okresie suszy są nadzwyczajne, zwłaszcza w porównaniu z plonami kukurydzy odmian genetycznie modyfikowanych odpornych na suszę, które wykazują plony wyższe zaledwie o 6,7% do 13,3% od plonów kukurydzy konwencjonalnej (odmian nieodpornych na suszę). Kukurydza i soja uprawiane w systemach ekologicznych tolerowały znacznie większe ilości chwastów, niż uprawiane w systemach konwencjonalnych, przy takich samych plonach. Jest to szczególnie ważne, jeśli pamiętamy, że w systemach konwencjonalnych mamy problem z chwastami odpornymi na herbicydy oraz, że zdrowa i żyzna gleba ekologiczna sprzyja wzrostowi (zarówno chwastów jak i roślin uprawianych). 1 Buszel [bu] (ang. bushel) anglosaska jednostka objętości używana najczęściej w odniesieniu do materiałów sypkich. 1 buszel [bu] = 8 galonów [gal] Przyjmuje się, że: 1 buszel pszenicy [bu] = 60 funtów wagi [lb] = 27,22 [kg] 1 buszel soi [bu] = 60 funtów wagi [lb] = 27,22 [kg] 1 buszel kukurydzy [bu] = 56 funtów wagi [lb] = 25,40 [kg] 1 buszel rzepaku [bu] = 50 funtów wagi [lb] = 22,68 [kg]- 1 buszel jęczmienia [bu] = 48 funtów wagi [lb] = 21,77 [kg] 1 buszel owsa [bu] = 32 funty wagi [lb] = 14,51 [kg] 2 1 akr = 0,4 ha 12

13 UPRAWY GENETYCZNIE MODYFIKOWANE (GMO) Według danych amerykańskiego Departementu Rolnictwa, 94% całej soi i 72% całej kukurydzy uprawianych obecnie w Stanach Zjednoczonych to odmiany genetycznie modyfikowane, odporne na herbicydy (ang. herbicide-tolerant) lub wykazują zawartość pestycydów. W związku z tym, w roku 2008 wprowadziliśmy do naszego badania FST na polach uprawianych w sytemie konwencjonalnym także genetycznie modyfikowaną (GMO) kukurydzę i soję. Naszymi badaniami objęliśmy zaledwie trzy lata, lecz rozpoznanie przeprowadzone wśród społeczności rolników wskazuje na wyraźne niedomagania roślin GMO, a mianowicie: Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Stanowy Minnesota rolnicy, którzy uprawiali odmiany GMO zarobili w okresie ponad 14 lat mniej pieniędzy od tych, którzy kontynuowali uprawę roślin nie modyfikowanych. Plony podstawowych zbóż uprawianych metodami tadycyjnymi wzrosły trzy-czterokrotnie w porównaniu do upraw GMO, pomimo ogromnych środków zarówno publicznych jak i prywatnych zainwestowanych w badania nad biotechnologią. Obecnie istnieje 197 gatunków herbicydoodpornych chwastów, z których wiele można bezpośrednio powiązać z uprawami GMO, a lista ta ciągle rośnie. Uprawy GMO doprowadziły do gwałtownego wzrostu stosowania herbicydów w miarę pojawiania się roślin na nie odpornych, zaś Amerykańska Agencja Ochrony Ś rodowska EPA (US Environmental Protection Agency) podniosła 20-krotnie dopuszczalny próg obecności w pożywieniu śladowych ilości glyphosatu (Roundup ). Pestycydy, powszechnie stosowane w rolnictwie, są wykrywane w wodzie pitnej, czasami w stężeniu przekraczającym dopuszczalne progi. 13

14 WYŻYWIĆ ŚWIAT Agrobiznes nawołuje do zwiększania plonów, by wyżywić ś wiat. Jednak problem wyżywienia świata nie sprowadza się wyłącznie do kwestii wielkości plonów. Globalna społeczność wypowiadająca się w sprawie ś wiatowego bezpieczeństwa żywnościowego, coraz bardziej skłania się do popierania idei rolnictwa ekologicznego. Rolnictwo ekologiczne jest w stanie wyżywić świat, tak jak czyni to obecnie rolnictwo konwencjonalne, jednak znacznie mniej szkodząc środowisku naturalnemu. Wynika to z raportu FAO (Food and Agricultural Organization of the United Nations) przedstawionego na Międzynarodowej Konferencji na temat Rolnictwa Ekologicznego i Wyżywienia. Rolnictwo ekologiczne mogłoby w ciągu zaledwie 10 lat podwoić światową produkcję żywności (według raportu ONZ). Praktyki stosowane w rolnictwie ekologicznym naśladują procesy zachodzące w naturze, opierają się na biologii gleby i ś rodowiska naturalnego, bez stosowania oprysków ś rodkami syntetycznymi. Społeczności, które walczą o zdobycie pożywienia dla siebie i swoich rodzin, przechodząc na ekologiczne metody upraw, mogłyby zwiększyć swoje zbiory nawet o 180%, w porównaniu do metod rolnictwa konwencjonalnego. W licznych niezależnych badaniach wykazano, że rolnictwo ekologiczne małej skali jest najlepszą opcją dla wyżywienia ś wiata teraz i w przyszłości. Jak to wykazaliśmy w badaniu FST, są one nie tylko zdolne uzyskiwać porównywalną wielkość plonów w zdrowy i ś rodowiskowo zrównoważony sposób, lecz także przyczyniają się do podtrzymania lokalnych społeczności i kultur. Dlatego też naszym celem jest dalsze wspieranie przechodzenia gospodarstw rolnych z systemu rolnictwa konwencjonalnego na system rolnictwa ekologicznego. 14

15 EKONOMIA Rolnicy ekologiczni, pracując na mniejszej powierzchni są w stanie zarobić więcej pieniędzy niż rolnicy konwencjonalni. Rynek rolnictwa ekologicznego stale rośnie. Wielkość sprzedaży żywności i napojów ekologicznych wzrosła z 1 miiarda dolarów w 1990 roku do 26,7 miliardów dolarów w roku Sprzedaż ekologicznych owoców i warzyw w roku 2010 wzrosła o 11,8% w stosunku do roku 2009, pomimo kryzysu gospodarczego. Rolnictwo ekologiczne wzbogaca także całe społeczności, tworząc nowe miejsca pracy. Badania wyraźnie wskazują na długoletnią stabilną zdolność rozwoju wdrożonych systemów ekologicznych zarówno dla rolników jak i narodów. W GOSPODARSTWIE ROLNYM Dla rolnika wielkość plonów bezpośrednio przekłada się na wielkość zysku: więcej buszli produktu, to więcej pieniędzy w banku. Stąd oczywiste jest dążenie, by zbierać jak najwięcej plonów na jak największej powierzchni, co ostatecznie prowadzi do przekształcania się dotychczasowego rolnictwa w przemysł rolny. Jednak nie zawsze tak musi być. Gospodarstwa ekologiczne są wyraźnie bardziej opłacalne. Jak podaje Stowarzyszenie Handlu Produktami Ekologicznymi OTA (Organic Trade Association) farmerzy ekologiczni osiągają zysk operacyjny w wysokości ,- USD, podczas gdy farmerzy konwencjonalni jedynie ,- USD. Ekologiczne ziarno kukurydzy i soi pozwala zarobić więcej, również dzięki dopłatom do rolnictwa ekologicznego (wg badań przeprowadzonych przez sześć uniwersytetów rolniczych stanów środkowo-zachodnich USA). Nawet bez tych dopłat, połowa gospodarstw miała większe zyski. Pozostała połowa szybko zniwelowała różnice i po uzykaniu dopłat, również przekoczyła zyskowność gospodarstw konwencjonalnych. W SPOŁECZNOŚCI Społeczności wiejskie w Ameryce są w bardzo trudnej sytuacji, z uwagi na charakterystyczny dla rolnictwa konwencjonalnego proces wypierania ich pracy przez chemię i maszyny. Rolnictwo ekologiczne jest w stanie odwrócić tę tendencję. Rolnictwo ekologiczne tworzy 30% więcej miejsc pracy na hektar niż rolnictwo konwencjonalne (wg raportu ONZ). Ponadto, w rolnictwie ekologicznym zachęca się do przetwórstwa i bezpośredniej sprzedaży na terenie gospodarstwa rolnego, co przyczynia się do tworzenia dodatkowych miejc pracy. Więcej pieniędzy zainwestowanych w działania na terenie gospodarstwa ekologicznego wraca do kupujących. 15

16 Poniższa analiza ekonomiczna obejmuje lata i odnosi się do najbardziej aktualnych porównań wysokości zbiorów w analizowanych systemach. PRZYCHODY, WYDATKI I DOCHÓD W SYSTEMACH EKOLOGICZNYCH I KONWENCJONALNYCH (Badanie FST) Rolnictwo ekolologiczne Rolnictwo konwencjonalne Przychody Wydatki Dochód Rolnictwo ekolologiczne Rolnictwo konwencjonalne Przychody (USD/akr/rok) Wydatki (USD/akr/rok) Dochód (USD/akr/rok) Z badań FST wynika, że: Rolnictwo ekologiczne daje prawie trzyktotnie więcej zysku od rolnictwa konwencjonalnego. Średni dochód w rolnictwie ekologicznym wyniósł 558 USD/ akr/rok, w porównaniu do 190 USD/akr/rok w ronictwie konwencjonalnym; Nawet bez dopłat, rolnictwo ekologiczne jest konkurencyjne w stosunku do rolnictwa konwencjonanego. Z uwagi na niższe koszty własne, rolnictwo ekologiczne jest konkurencyjne w porównaniu z konwencjonalnym, nawet przy sprzedaży produktów po cenach takich, jak dla produktów konwencjonalnych; Najbardziej opłacalna okazała się produkcja ekologicznej pszenicy, dająca dochód netto 835 USD/akr/rok; Najmniej opłacalna okazała się uprawa konwencjonalnej kukurydzy bez orki, dająca dochód netto zaledwie 27 USD/akr/rok. 16

17 ENERGIA Wraz z trwającym ś wiatowym kryzysem ergetycznym, nabierają znaczenia systemy inteligentnego i wydajnego wykorzystania energii. Obecnie, konwencjonalne rolnictwo zużywa ogromne ilości paliwa do produkcji i transportu, ogromne ilości energii zużywa się do produkcji nawozów sztucznych i pestycydów. We wszystkich tych procesach wydzielają się do atmosfery wielkie ilości gazów cieplarnianych. Z zaprezentowanych na Międzyrządowym Panelu Zmian Klimatu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) danych wynika, że rolnictwo odpowiada za 12% globalnej emisji gazów cieplarnianych. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ Dane z naszych badań FST wskazują, że systemy ekologiczne zużywają mniej energii i są bardziej wydajne niż systemy konwencjonalne: Systemy ekologiczne zużywają 45% mniej energii niż systemy konwencjonalne. Olej napędowy jest największym składnikiem zużycia energii w w systemach rolnictwa ekologicznego. Nawozy azotowe są największym składnikiem zużycia energii w systemach rolnictwa konwencjonalnego i reprezentują 41% całego zużycia energii. Efektywność produkcji w systemach rolnictwa ekologicznego była o 28% większa od efektywności w systemie rolnictwa konwencjonalnego. Natomiast system rolnictwa konwencjonalnego bez orki okazał się być systemem najbardziej energochłonnym. EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH Systemy rolnictwa konwencjonalnego, wg badań FST wydzialają 40% więcej gazów cieplarnianych niż systemy ekologiczne, w przeliczeniu na funt produktu. Najwięcej gazów cieplarnianych wydzielanych jest w trakcie produkcji nawozów sztucznych stosowanych w rolnictwie konwencjonalnym, a także używając paliwo w pracach polowych. W rolnictwie ekologicznym najwięcej gazów cieplarnianych wydzielanych jest w trakcie siewów i zużywając paliwo w pracach polowych. 17

18 ZDROWIE LUDZI Rolnictwo konwencjonalne bardzo silnie uzależnione jest od pestycydów (herbicydów, insektycydów, fungicydów itd.), z których wiele jest szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt. Z nazwy, definicji i celu stosowania wynika, że pestycydy zaprojektowane są, by zabijać. Rozpoczęto liczne badania w celu uchwycenia rzeczywistego stopnia ich szkodliwości, by określić w jakim zakresie niskie dawki pestycydów mogą powoli, po cichu powodować poważne problemy zdrowotne dla ludzi. Toksyny są wykrywane w wodzie, którą pijemy, żywności, którą jemy i w powietrzu, którym oddychamy. Oddziaływanie atrazyny 3 na płód skutkuje u dzieci osłabieniem zdolności do rachunków i czytania. Badacze mierzyli zawartość organofosforanów 4 w moczu u dzieci i wykryli wskaźniki chemiczne w stężeniu 14 ppb (ich obecności nie stwierdzono, gdy dzieci odżywiały się dietą ekologiczną). W badaniach na szczurach okazało się, że herbicydy na bazie glyfosforanu 5, obecnie dopuszczone do żywności w małym stężeniu, powodują uszkodzenia DNA, bezpłodność, niską ilość aktywnych plemników oraz raka prostaty i jąder. Stwierdzono obecność pestycydów (w tym również zakazanych od wielu lat) w mleku matki i w krwi pępowinowej. Okazało się, ż e nieaktywne składniki w mieszankach herbicydów i pestycydów są tak samo, jeśli nie bardziej, szkodliwe od składników aktywnych, natomiast przed wypuszczeniem ich na rynek, nie bada się ich wpływu na ludzkie zdrowie. W jednym z badań stwierdzono, że niektóre substancje chemiczne stosowane w rolnictwie, mogą zmieniać nasze DNA, a to oznacza, że efekty tych zmian mogą by dziedziczone przez kolejne pokolenia. Obecnie na rynku oferowanych jest ponad produktów zawierających pestycydy do stosowania w rolnictwie i poza rolnictwem. Wykazano, że kontakt z tymi substancjami mógł powodować zaburzenia w centralnym systemie nerwowym, raka piersi, płuc, okrężnicy, jajników, trzustki, nerek, jąder, żołądka i wiele innych. Amerykańska Agencja Ochrony Ś rodowiska EPA (US Environmental Protection Agency) zleciła przebadanie mniej niż 1% tych substancji, aktualnie będących w sprzedaży. 3 Atrazyna jet aktywnym składnikiem herbicydów 4 Organofosforany są bazą dla wielu insektycydów i herbicydów i są powszechnie stosowane jako rozpuszczalniki i plastyfikatory. 5 Glyfosforan jest aktywnym składnikiem herbicydu Roundup 18

19 W naszym badaniu FST pobraliśmy próbki herbicydów i nawozów, które przeniknęły do wody gruntowej i stwierdziliśmy: W wodzie na polach uprawianych systemem konwencjonalnym stężenie azotanów i azotu znacznie częściej przekraczało dopuszczalne 10 ppm, niż to miało miejsce na polach uprawianych systemami ekologicznymi. Stężenie atrazyny na polach uprawianych systemem konwencjonalnym czasami przekraczało maksymalny dopuszczony przez EPA poziom dla wody pitnej. Stężenie we wszystkich próbkach pobranych na polach konwencjonalnych przekraczało 0,1 ppb, tj. poziom przy którym obserwowano deformacje w badaniach przeprowadzanych na żabach. Lizymetr umieszca się w nieruszonej glebie, poniżej korzeni upraw. Przypomina on z wyglądu duży stalowy dzbanek, do którego spływa woda z roślin rosnących powyżej. Organizacje: FST = Farming Systems Trial (Badanie Systemów Rolnictwa) OTA = Organic Trade Association (Stowarzyszenie Handlu Ekologicznego) EPA = United States Environmental Protection Agency (Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska) IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowym Panelu Zmian Klimatu) GMO = Genetically Modified Organisms (Organizmy Modyfikowane Genetycznie) FAO = Food and Agricultural Organization of the United Nations (Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa ONZ) 19

20 CO DALEJ? Dzisiaj produkujemy żywność w systemie rolnym, który się nie sprawdził. W ciągu około siedemdziesięciu lat, nasz obecny, oparty na chemii, system rolny ujawnił swoje słabe strony - zubożona gleba, zatruta woda, negatywny wpływ na zdrowie człowieka i ś rodowisko naturalne, rozbite społeczności wiejskie. Powinniśmy skierować nasz cenny czas i ś rodki na pracę skierowaną na rzeczywiście zrównoważony system produkcji żywności, oparty na zdrowych biologicznych podstawach. By naprawić nasz system produkcji żywności, musimy skoncentrować się na podstawach - na zdrowej glebie i na dobrej jakości wodzie - i na tym, w jaki sposób, opierając sie na tych naturalnych zasobach, nie niszcząc ich, rozwinąć naszą produkcję w taki sposób, by móc oddawać tyle ile wzięliśmy. W ten sposób zabezpieczymy swoją przyszłość. Odbudowując i poprawiając zdrowie gleby, wdrażając ekologiczne praktyki w celu poprawienia jej żyzności, zwiększając jej bioróżnorodność i znacząco zmniejszając zawartość sztucznych substancji, ekologiczni producenci będą w stanie zapewnić na czas nieokreślony równowagę systemu. Nie chodzi tu o wyżywienie rosnącej populacji Ziemi dziś, ale także w dalekiej przewidywalnej przyszłości. Po ponad trzydziestu latach rygorystycznego porównywania upraw na sąsiadujących polach, Instytut Rodale a z całym przekonaniem stwierdza, że metody ekologiczne poprawiają jakość naszej żywności, zwiększając zdrowotność naszych gleb i wody, sprzyjając rozwojowi obszarów wiejskich naszego kraju. Rolnictwo ekologiczne kreuje nowe miejsca pracy, dostarcza środków do życia dla rolników i odbudowuje zaufanie Ameryki do naszych społeczności wiejskich i do systemu produkcji żywności. Od czasu, gdy Instytut Rodale a wykorzystał swoje pola dla prowadzenia Badania Systemów Rolnictwa (FST = Farming System Trials), zainspirowaliśmy innych do prowadzenia podobnych wieloletnich badań w zakresie rolnictwa ekologicznego zarówno w naszym krau jak i za granicą, poczynając od uczelni rolniczych, poprzez międzynarodowe organizacje typu non-profit, aż do gospodarstw badawczych. Prace polowe prowadzone w ramach FST są obecnie powtarzane i potwierdzane w szerszej społeczności akademickiej i rolniczej. Co należałoby zrobić przez kolejne trzydzieści lat? Będziemy kontynuować badania nad niuansami rolnictwa ekologicznego i będziemy je porównywać do obecnych uzależnionych od chemii systemów. Będziemy nadal oceniać wielkość plonow, opłacalność produkcji, energochłonność, gdyż wszystkie te aspekty są wyznacznikami zdrowego, zróżnicowanego i zrównoważonego systemu. Możliwe, że pojawią się na horyzoncie symptomy zmian, może odkryte zostaną nowe rośliny. My zaś - kto wie - nadal badając różne uprawy, zajmiemy się głębiej zagadnieniami żywienia i ludzkiego zdrowia. POKAZALIŚMY, ŻE ROLNICTWO EKOLOGICZNE JEST W STANIE WYŻYWIĆ ŚWIAT. TERAZ PRACUJMY NAD TYM, BY ŚWIAT ODŻYWIAŁ SIĘ DOBRZE. 20

21 LITERATURA: 1) Badgley, C., Moghtader, J., Quintero, E., Zakem, E., Chappell, M., Avilés-Vázquez, K., Samulon, A., and I. Perfecto Organic agriculture and the global food supply. Renewable Agriculture and Food Systems, 22(2): ) Cox, C., Hug, A., and N. Bruzelius Losing Ground. Environmental Working Group. Web (www. ewg.org/losingground/report). August 17, ) De Schutter, O Report submitted by the Special Rapporteur on the right to food, Olivier De Schutter. United Nations, General Assembly. Human Rights Council, Sixteenth session, Agenda item 3: Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development. Web (www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/a- HRC pdf). August 17, ) Delate, K., Duffy, M., Chase, C., Holste, A., Friedrich, H., and N. Wantat An economic comparison of organic and conventional grain crops in a long-term agroecological research (LTAR) site in Iowa. American Journal of Alternative Agriculture, Vol. 18 (2): ) El-Hage Scialabba, N Organic Agriculture and Food Safety. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Web (ftp://ftp.fao.org/paia/ organicag/ofs/ofs pdf). August 17, ) Fernandez-Cornejo, J Agricultural Biotechnology: Adoption of Biotechnology and its Production Impacts. USDA Economic Research Web (biotechnology/chapter1.htm). August 17, ) Finger, R., El-Benni, N., Kaphengst, T., Evans, C., Herbert, S., Lehmann, B., Morse, S., and N. Stupak A meta analysis on farm-level costs and benefits of GM crops. Sustainability, 3(5): ) Gasniera, C., Dumontb, C., Benachoura, N., Clair, E., Chagnonb, M., and G.E. Séralini Glyphosatebased herbicides are toxic and endocrine disruptors in human cell lines. Toxicology, 262: ) Gurian-Sherman, D Failure to Yield: Evaluating the Performance of Genetically Engineered Crops. Union of Concerned Scientists. Web (www.ucsusa.org/assets/documents/food_and_agriculture/failureto-yield.pdf). August 17, ) Heap, I. The International Survey of Herbicide Resistant Weeds. Web (www.weedscience.org). August 17, ) Liebhardt, W., Andrews, R., Culik, M., Harwood, R., Janke, R., Radke, J., and S. Rieger-Schwartz Crop Production During Conversion from Conventional to Low-Input Methods. Agronomy Journal, 81(2): ) Lotter, D., Seidel, R., and W. Liebhardt The performance of organic and conventional cropping systems in an extreme climate year. American Journal of Alternative Agriculture, 18(3): ) Lu C., Toepel, K., Irish, R., Fenske, R.A., Barr, D.B., and R. Bravo Organic Diets Significantly Lower Children s Dietary Exposure to Organophosphorus Pesticides. Environmental Health Perspectives, 114: ) Mankame, T., Hokanson, R., Fudge, R., Chowdhary, R., and D. Busbee Alteration of gene expression in human cells treated with the agricultural 21

Spis treści ISSN 1231-918 X BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2

Spis treści ISSN 1231-918 X BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2 HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO NR 3/2009 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ Spis treści BIOTECHNOLOGIA ROLNICZA NOWE PERSPEKTYWY W PRODUKCJI ROŚLINNEJ... 2 BIOLUMINESCENCJA W TRANSFORMACJI GENETYCZNEJ ORGANIZMÓW...

Bardziej szczegółowo

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom?

Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Czas na zmianę. Wybierz lokalność! Jak wspierać system żywnościowy przyjazny przyrodzie i ludziom? Publikacja powstała w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych

Zrównoważona produkcja biogazu. Informator dla rolników ekologicznych Zrównoważona produkcja biogazu Informator dla rolników ekologicznych Autorzy Florian Gerlach, Beatrice Grieb, Uli Zerger (FiBL) We współpracy z Wolfgang Baaske, Mirosław Baściuk, Liliana Gamba, Fernando

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją naukową Aleksandry Chlebickiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23

Spis treści. I. Pieniądze rosną na drzewach. Wstęp 6. II. Dlaczego twarde aktywa? 17. 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 Opracowanie Spis treści I. Pieniądze rosną na drzewach Wstęp 6 II. Dlaczego twarde aktywa? 17 1. Ewolucja w kierunku tradycyjnej klasy aktywów 23 2. Atrakcyjna oferta inwestycyjna 25 3. Szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał:

W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Rozdział 2 Audyt marketingowy CELE W tym rozdziale skoncentrujemy się na rozwoju strategii marketingowej i funkcji planowania. Po przeczytaniu tego rozdziału będziesz umiał: Wymienić i wyjaśnić składniki

Bardziej szczegółowo

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3

Korekta Krystyna Mirkowska. Redakcja techniczna Leszek Ślipski. Projekt okładki AKME Projekty Sp. z o.o. ISBN 978-83-7658-116-3 Pracę zrealizowano w ramach tematu Rozwój i aplikacja zaawansowanych metod analitycznych do ewaluacji ex-ante i ex-post efektów zmian we Wspólnej Polityce Rolnej i w uwarunkowaniach makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural Economy) Część 1 KREATYWNA GOSPODARKA: PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kreatywna Gospodarka i Przemysły Kultury (Creative and Cultural

Bardziej szczegółowo

Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego. kiły kapustnych. Zarażenie i rozprzestrzenianie. na Drodze Mlecznej. www.zagrodanowa.

Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego. kiły kapustnych. Zarażenie i rozprzestrzenianie. na Drodze Mlecznej. www.zagrodanowa. www.zagrodanowa.pl Nr 2(8) 2015 maj lipiec ISSN 2353-5377 Zarażenie i rozprzestrzenianie kiły kapustnych Wóz paszowy moda czy konieczność? Wyzwania Kowalskiego na Drodze Mlecznej 6 Potrzebna reforma 10

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA

Niebezpieczny azbest. Paliwa z odpadów. Mamy jeszcze dużo do zrobienia INWESTYCJE W ŚRODOWISKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII EKOBIZNES I EKOLOGIA } EKOROLNICTWO } Oszczêdne i doceniane œwietlówki } EMAS pilnie poszukiwany Egzemplarz bezp³atny Nr 1/2 2010 Niebezpieczny azbest INWESTYCJE W ŚRODOWISKO Paliwa z odpadów ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII ISSN

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE... SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 Grzegorz Gorzała PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...9 Dariusz Wiraszka INTEGROWANA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Transgeniczna soja Roundup Ready

Transgeniczna soja Roundup Ready Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Specjalność: Biotechnologia Żywności Przemysław Łukasz Kowalczewski Nr albumu: 104315 Transgeniczna soja Roundup Ready Praca inżynierska

Bardziej szczegółowo

PRAGMATA TES OIKONOMIAS

PRAGMATA TES OIKONOMIAS PRAGMATA TES OIKONOMIAS IV Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie PRAGMATA TES OIKONOMIAS IV Redakcja naukowa Marek Kulesza, Walenty Ostasiewicz Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

1831-2713 SYGNAŁY KLUCZOWE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE, Z KTÓRYMI MUSI ZMIERZYĆ SIĘ EUROPA

1831-2713 SYGNAŁY KLUCZOWE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE, Z KTÓRYMI MUSI ZMIERZYĆ SIĘ EUROPA 1831-2713 SYGNAŁY 2009EEA KLUCZOWE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE, Z KTÓRYMI MUSI ZMIERZYĆ SIĘ EUROPA Projekt okładki: ZOB 2008 Ilustracja na okładce: ZOB 2008 Ilustracje: ZOB 2008 Opracowanie graficzne: EEA Zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Copyright Jan Berdo 2006

Copyright Jan Berdo 2006 Earth Conservation Copyright Jan Berdo 2006 Zdjęcia na okładce: Delta Amazonki, NASA; Sójka błękitna (Cyanocitta cristata), Dave Menke; Sosna Pinus mugo Turra, USDA-NRCS PLANTS Database / Herman, D.E.

Bardziej szczegółowo

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka

Planowanie i zarządzanie w energetyce. Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Planowanie i zarządzanie w energetyce Redakcja naukowa Piotr Borowski Małgorzata Powałka Wydawnictwo SGGW Warszawa 2009 1 Recenzent: Zbigniew Majewski ISBN 978-83-7583-123-8 Wydawnictwo SGGW ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK 43/2012 ISSN 1507-4757

KWARTALNIK 43/2012 ISSN 1507-4757 KWARTALNIK 43/2012 ISSN 1507-4757 43 Ubezpieczenia w rolnictwie Materiały i Studia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WARSZAWA 2012 UBEZPIECZENIA W ROLNICTWIE MATERIAŁY I STUDIA Kwartalnik Nr 43/2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne grupy Axzon

Sprawozdanie roczne grupy Axzon 2 3 Sprawozdanie roczne grupy Axzon Spis treści Grupa Axzon 4 Wyniki grupy Axzon w 2011 roku 6 Pierwszy rok pod szyldem Axzon 6 Produkcja trzody chlewnej 6 Produkcja biogazu 7 Zakłady mięsne 8 Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w zarządzaniu: rozszerzanie granic odpowiedzialności Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie rosnący problem

Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie rosnący problem Negatywny wpływ pestycydów na zdrowie rosnący problem Kwiecień 2015 RESEARCH LABORATORIES 1 Zawartość 1 Streszczenie 3 2 Wprowadzenie 6 2.1 Pestycydy w rolnictwie 6 2.1.1 Klasy pestycydów 7 2.2 W jaki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ STUDIA PODYPLOMOWE DIETETYKA MONIKA ŚWIERBUTOWICZ TYTUŁ PRACY WEGETARIANIZM ZA I PRZECIW Praca końcowa

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 KOMPENDIUM CSR. Mamy indeks spółek odpowiedzialnych

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 KOMPENDIUM CSR. Mamy indeks spółek odpowiedzialnych NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ 14 GRUDNIA 2009 Kerstin Born i Gunter Verheugen o CSR w Europie i Polsce str. F2 Premier powołał zespół ds. CSR Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących SIATKA DO PRAS ROLUJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ tel.: + 48 33 812 30 81 Siatka do pras rolujących QQNr 12/2014 (115) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Ciągniki

Bardziej szczegółowo