zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www potrafi identyfikować nowe i wiarygodne źródła danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www potrafi identyfikować nowe i wiarygodne źródła danych"

Transkrypt

1 PROCEDURA TWORZENIA I ZATWIERDZANIA KURSU W RAMACH PROJEKTU ŁAMIGŁÓWKI DLA NOMADA METODA UCZENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU TYTUŁ KURSU: Przeszukiwanie zasobów Internetu (Protokoły i usługi Internetu, użyteczne narzędzia. Wyszukiwanie informacji tekstowych i multimedialnych. ) Kamil Pawlak CZĘŚĆ A: INFORMACJE OGÓLNE (umiejscowienie kursu w całości ścieżki ) projektu - wypełnia administracja projektu na podstawie informacji uzyskanych od specjalisty ds. HR ZAŁOŻONE EFEKTY KURSU (wynikające z matrycy kursów) posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania internetu jako zewnętrznego źródła informacji zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www zna technologiczne podstawy indeksowania zasobów i wyszukiwania pełnotekstowego potrafi identyfikować nowe i wiarygodne źródła danych potrafi biegle przeszukiwać zasoby multimedialne w Internecie i poprawnie korzystać z nich potrafi skutecznie formułować odpowiednie kryteria w interfejsach wyszukiwawczych potrafi weryfikować prawdziwość pozyskanych informacji ŚCIEŻKI, w jakich ulokowany został kurs i koordynatorzy ścieżek:

2 NOMAD na rynku pracy Researcher Broker wiedzy Specjalista ds.. Zarządzania wiedzą ODBIORCA KURSU (ogólna charakterystyka) Odbiorca projektu charakteryzowany jako nomad ma lat, jest współczesnym studentem lub świeżo upieczonym absolwentem kierunków humanistycznych lub społecznych, który będąc cyfrowym tubylcem, żyjąc z przestrzeni cyfrowego świata świadomy jest konieczności szybkiego uzupełniania swoich kwalifikacji i dynamicznego odpowiadania na wymagania rynku pracy lub szerzej wymagania świata, w którym przyjdzie mu być aktywnym jeszcze przez kilka dziesięcioleci. Zgodnie z analizą przeprowadzoną w ramach realizacji projektu ustalono, że odbiorcy projektu Nomadzi będący absolwentami studiów humanistycznych i społecznych: w większym stopniu przejawiają osobowość intuicyjną niż racjonalną; nie preferują treści prezentowanych w ujęciu logiczno-matematycznym choć bliskie są im łamigłówki i gry logiczne; preferują treści prezentowane w formie języka naturalnego (tekstu, obrazu, dźwięku), a nie sztucznego czy symbolicznego (np. matematycznego, chemicznego itp.); należą do pokolenia sieci oraz przejawiają preferencje cyfrowych tubylców (tj. akcydentalne, krótkotrwałe uczenie się, eksperymentowanie, wielozadaniowość, szybkie efekty, wykorzystywanie nowych, mobilnych technologii, przedkładanie obrazu i dźwięku nad tekst). DODATKOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KURSU: n/a

3 CZĘŚĆ B: PROPOZYCJA KURSU - wypełnia twórca kursu RODZAJ KURSU zdalny niemoderowany zdalny moderowany blended learning LICZBA GODZIN: WERSJA: Podstawowa 5 Rozszerzona Element Dodatkowe informacje Nazwa kursu Przeszukiwanie zasobów Internetu wyświetlany na stronie głównej Celem kursu jest przedstawienie możliwość efektywnego wyszukiwania informacji tekstowych jak również multimediów w Internecie. Kurs pokazuje metody zaawansowanego wyszukiwania stron i grafiki w Google. Kurs porusza kwestie prawdziwości i wiarygodności wyników wyszukiwania, jak również omawia podstawy technologiczne funkcjonowania Internetu niezbędne do poprawnego zrozumienia jego działania. Krótka informacja o kursie. Wyświetlany na stronie głównej CELE SZCZEGÓŁOWE KURSU (uszczegółowienie efektów kształcenia)

4 cele wyrażone w postaci operacyjnej z podziałem na Wiedzę oraz Umiejętności z przypisanymi sposobami weryfikacji efektów Wprowadzeni e Tu mają być struktura kursu tj - lekcje oraz kompetencje które kursant ma pozyskać + ewentualnie wymagana lektura. Wersja podstawowa Efekty pobrane z matrycy kursu wiedza posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania Internetu jako zewnętrznego źródła informacji posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania Internetu jako zewnętrznego źródła informacji posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania Internetu jako zewnętrznego źródła informacji posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania Internetu jako zewnętrznego źródła informacji Szczegółowy cel wyrażony w postaci operacyjnej zidentyfikuje różnice pomiędzy siecią lokalną (LAN), a siecią rozległą (WAN) wskazuje poprawne definicje pojęć domena, DNS, IP, port, URL, host, HTML zidentyfikuje poszczególne części adresu URL i rozumie za co odpowiadają rozróżnia podstawowe protokoły Internetowe (HTTP, FTP, POP3, SMTP) Sposób weryfikacji celu pytanie wielokrotnego wyboru pytanie typu dopasuj w pary (po lewej definicja, po prawej nazwa) pytanie typu dopasuj w pary (ponumerowane fragmenty oznaczone cyframi, definicje(nazwy)) pytanie typu dopasuj w pary (po lewej definicja, po prawej nazwa)

5 posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania Internetu jako zewnętrznego źródła informacji posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania Internetu jako zewnętrznego źródła informacji zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www wskaże najważniejsze cechy społeczne Web 2.0 wskaże podmioty mogące być twórcami treści w Internecie zdefiniuje pojęcie metadane wymieni podstawowe metatagi i ich zastosowanie na stronach internetowych wyjaśni istotę używania metatagów na stronach internetowych wyjaśni pojęcie ontologii i wyszukiwania semantycznego pytanie wielokrotnego wyboru pytanie wielokrotnego wyboru pytanie wielokrotnego wyboru pytanie wielokrotnego wyboru pytanie wielokrotnego wyboru pytanie wielokrotnego wyboru zna technologiczne podstawy indeksowania zasobów i wyszukiwania pełnotekstowego zna technologiczne podstawy indeksowania zasobów i wyszukiwania pełnotekstowego zna technologiczne podstawy indeksowania zasobów i wyszukiwania pełnotekstowego potrafi zdefiniować pojęcia wyszukiwanie pełnotekstowe, słowa kluczowe, stop- słowa wyjaśni jak działają metody wyszukiwania bazujące na statystykach tekstowych Wyjaśni dlaczego odmiana wyrazów ma bardzo małe znaczenie dla wyszukiwania pełnotekstowego pytanie wielokrotnego wyboru pytanie wielokrotnego wyboru pytanie wielokrotnego wyboru potrafi biegle przeszukiwać potrafi zdefiniować pojęcia piksel, pytanie

6 zasoby multimedialne w Internecie i poprawnie korzystać z nich potrafi biegle przeszukiwać zasoby multimedialne w Internecie i poprawnie korzystać z nich potrafi biegle przeszukiwać zasoby multimedialne w Internecie i poprawnie korzystać z nich potrafi biegle przeszukiwać zasoby multimedialne w Internecie i poprawnie korzystać z nich potrafi skutecznie formułować odpowiednie kryteria w interfejsach wyszukiwawczych potrafi skutecznie formułować odpowiednie kryteria w interfejsach wyszukiwawczych potrafi identyfikować nowe i wiarygodne źródła danych potrafi weryfikować prawdziwość pozyskanych informacji rozdzielczość i kompresja dla plików graficznych nazwie podstawowe formaty grafiki komputerowej zdefiniuje rolę serwisów stockowych sprzedających grafikę wymieni możliwości budowania zapytań w intefejsie wyszukiwawczym Google images search wymieni możliwe operatory wyszukiwania w wyszukiwarce Google pozwalające zawęzić zakres wyszukiwania wymienia dostępne filtry wyszukiwania w Google Wymieni kryteria kluczowe dla oceny wiarygodności strony internetowej wyliczy z jakich metod w Internecie można korzystać w celu weryfikacji wiarygodności treści wielokrotnego wyboru pytanie wielokrotnego wyboru i połącz w pary pytanie wielokrotnego wyboru pytanie jedno lub wielokrotnego wyboru pytanie jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru pytanie jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru pytanie wielokrotnego wyboru wielokrotnego wyboru

7 umiejętności posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania Internetu jak zewnętrznego źródła informacji posiada wiedzę na temat podstaw funkcjonowania Internetu jak zewnętrznego źródła informacji zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www zna standardy klasyfikacji i metadanych stosowanych w opisie zasobów www zna technologiczne podstawy indeksowania zasobów i wyszukiwania pełnotekstowego potrafi biegle przeszukiwać zasoby multimedialne w Internecie i poprawnie korzystać z nich potrafi biegle przeszukiwać zasoby multimedialne w Internecie i poprawnie korzystać z nich potrafi skutecznie formułować odpowiednie kryteria w interfejsach wyszukiwawczych wykryje kto jest właścicielem (wskazanej) domeny w bazie WHOIS wskaże strony na których można umieścić treści podanego typu przypisze właściwie informacje do właściwych meta tagów potrafi znaleźć metadane w źródle strony WWW Rozróżni słowa kluczowe od stop-słów Znajdzie grafiki do danego tematu korzystając z narzędzia Google Image Search sklasyfikuje formaty grafiki w zależności od jej cech (animacja, waga pliku, kompresja] zastosuje operator wyszukiwania pozwalający zawęzić poszukiwania do domeny pytanie jednokrotnego wyboru pytanie typu połącz w pary, i uzupełnij luki pytanie typu połącz w pary pytanie typu uzupełnij luki pytanie typu podziel w dwie grupy pytanie wielokrotnego wyboru pytanie typu przeciągnij do jednej z dwóch grup pytanie typu uzupełnij luki potrafi skutecznie formułować zastosuje operator wyszukiwania pytanie typu

8 odpowiednie kryteria w interfejsach wyszukiwawczych, potrafi skutecznie formułować odpowiednie kryteria w interfejsach wyszukiwawczych, potrafi skutecznie formułować odpowiednie kryteria w interfejsach wyszukiwawczych, potrafi weryfikować prawdziwość pozyskanych informacji. potrafi identyfikować nowe i wiarygodne źródła danych, pozwalający wyszukiwać strony podobne do zadanej lub linkujące do zadanej strony Uzyska kopię nieistniejącej już strony poprzez mechanizm cache wyszukiwarki Google Dotrze do zasobów budując zapytanie w postaci pełnych fraz, lub niepełnych fraz (zawierających lukę np. w środku) wykryje liczbę archiwalnych snapshotów witryny w serwisie dla zadanej strony i zadanej daty zaproponuje skuteczną strategie ustalenia autora strony (i kompetencji tej osoby), kiedy ostatnio była modyfikowana uzupełnij luki pytanie wielokrotnego wyboru pytanie wielokrotnego wyboru pytanie jednokrotnego wyboru pytanie uzupełnij luki Wersja rozszerzona (opcjonalnie) Efekty pobrane z matrycy kursu wiedza Szczegółowy cel wyrażony w postaci operacyjnej Sposób weryfikacji celu umiejętności

9 ZAKRES TREŚCI KSZTAŁCENIA (w punktach) Wyszukiwanie informacji tekstowych z wykorzystaniem zaawansowanych technik, w tym filtrów i wyszukiwania semantycznego Wyszukiwania multimediów Techniki weryfikacji wiarygodności źródeł Podstawy wiedzy na temat organizacji Internetu jako źródła wiedzy (min. indeksowanie treści przez wyszukiwarki)

10 CZĘŚĆ C: WERYFIKACJA PROPOZYCJI AUTORA KURSU wypełnia: Koordynator ścieżki pod kątem spójności z pozostałymi kursami Specjalista ds. HR pod kątem zgodności z potrzebami rynku pracy i raportem HRowym Tematyka kursu odpowiada wszystkim przypisanym ścieżkom zawodowym i powinna być ich niezbędnym elementem. Wiedza oraz umiejętności rozpisane jako szczegółowe efekty kształcenia są zgodne z potrzebami jakie kreuje rynek pracy. Efekty kursu wynikające z matrycy zostały prawidłowo rozpisane. Nie mam uwag. Metodyk pod kątem poprawności określenia celów i metod ich weryfikacji Prawidłowo określono cele i metody ich weryfikacji. Koniczna jest opinia koordynatora ścieżki na temat zgodności niektórych celów (dotyczących multimediów - formatów graficznych, serwisów stock itd.) w kontekście ich podobieństwa do innymi przygotowywanych na ścieżce kursów w celu eliminacji ewentualnych powtórzeń. Dobrosław Bilski DECYZJA O ZLECENIU PRZYGOTOWANIA KURSU ZGODNEGO Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI I UZGODNIONYMI PROPOZYCJAMI AUTORA

11 CZĘŚĆ D: KONSTRUKCJA KURSU (struktura i pierwsza lekcja) wypełnia wykładowca Proponowany podział na lekcje i elementy kontroli (struktura kursu) opis ogólny dla wszystkich lekcji dodatkowo jedna lekcja w całości z uwzględnienie etapów dydaktycznych Do każdej lekcji twórca przedstawia spis proponowanych multimediów w podziale na ekrany Do kursu twórca przedstawia proponowane łamigłówki korzystając z bibilioteki łamigłówek zamieszczonej na platformie lub opracowując własne STRUKTURA (należy umieścić w strukturze informacje o wszystkich planowanych lekcjach): Lekcja 1 Typ: zdalna Tytuł: Internet jak to wszystko jest zbudowane i jak działa. Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte podczas lekcji (z podanych wcześniej w tabeli): zidentyfikuje różnice pomiędzy siecią lokalną (LAN), a siecią rozległą (WAN) rozróżnia podstawowe protokoły Internetowe (HTTP, FTP, SMTP, POP3) wskazuje poprawne definicje pojęć domena, DNS, IP, port, URL, host, HTML potrafi określić właściciela domeny w bazie WHOIS. zidentyfikuje poszczególne części adresu URL i rozumie za co odpowiadają Zawartość (krótki opis): Wprowadzenie do technologicznych podstaw funkcjonowania Internetu, niezbędnych do zrozumienia jego działania. Omówienie najważniejszych protokołów, rozróżnienie pomiędzy siecią lokalną i rozległą. Kontrola bieżąca: tak

12 Lekcja 2 Typ: zdalna Tytuł: Web 2.0. Kto może być twórcą treści w Internecie? Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte podczas lekcji (z podanych wcześniej w tabeli): wskaże podmioty mogące być twórcami treści w Internecie, wskaże mechanizmy wpływające na dostępność istniejących zasobów wskaże strony na których można umieścić treści danego typu Zawartość (krótki opis): Pokazanie, że treść w Internecie może tworzyć każdy, kto tylko posiada do niego dostęp bez ponoszenia kosztów. Przedstawienie najważniejszych cech Web 2.0 Kontrola bieżąca: tak Lekcja 3 Typ: zdalna Tytuł: Metadane i metodologia klasyfikacji zbiorów danych. Wyszukiwanie semantyczne. Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte podczas lekcji (z podanych wcześniej w tabeli): zdefiniuje pojęcie metadane wymieni podstawowe metatagi i ich zastosowanie na stronach internetowych wyjaśni pojęcie ontologii i wyszukiwania semantycznego przypisze właściwie informacje do właściwych meta tagów

13 znajdzie metadane w źródle strony WWW Zawartość (krótki opis): Wprowadzenie i omówienie pojęć: metadanych, ontologii i wyszukiwania semantycznego i ich wzajemnych zależności. Kontrola bieżąca: tak Lekcja 4 Typ: zdalna Tytuł: Indeksowanie. Wyszukiwanie pełnotekstowe. Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte podczas lekcji (z podanych wcześniej w tabeli): potrafi zdefiniować pojęcia wyszukiwanie pełnotekstowe, słowa kluczowe, stop słowa wyjaśni jak działają metody wyszukiwania bazujące na statystykach tekstowych wyjaśni dlaczego odmiana wyrazów ma bardzo małe znaczenie dla wyszukiwania pełnotekstowego rozróżni słowa kluczowe od stop- słów Zawartość (krótki opis): Wprowadzenie do tematyki wyszukiwania pełnotekstowego i sposobów budowania zapytań w tego typu systemach wyszukiwawczych.

14 Kontrola bieżąca: tak Lekcja 5 Typ: zdalna Tytuł: Przeszukiwanie zasobów multimedialnych w Internecie. Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte podczas lekcji (z podanych wcześniej w tabeli): nazwie podstawowe formaty grafiki komputerowej zdefiniuje rolę serwisów stockowych sprzedających grafikę potrafi zdefiniować pojęcia rozdzielczość, kompresja wymieni możliwości budowania zapytań w interfejsie wyszukiwawczym Google Image Search Znajdzie grafiki do danego tematu korzystając z narzędzia Google Image Search sklasyfikuje formaty grafiki w zależności od jej cech (animacja, waga pliku, kompresja) Zawartość (krótki opis): Omówienie sposobów pozwalających skutecznie wyszukiwać grafiki/ilustracje w Internecie, wskazanie najlepszych miejsc do tego typu poszukiwań. Kontrola bieżąca: tak Lekcja 6 Typ: zdalna Tytuł: Zaawansowane wyszukiwanie z wykorzystaniem Google. Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte podczas lekcji (z podanych wcześniej w

15 tabeli): wymieni możliwe operatory wyszukiwania w wyszukiwarce Google pozwalające zawęzić zakres wyszukiwania wymienia dostępne filtry wyszukiwania w Google zastosuje operator wyszukiwania pozwalający zawęzić poszukiwania do domeny zastosuje operator wyszukiwania pozwalający wyszukiwać strony podobne do zadanej lub linkujące do zadanej strony Uzyska kopię nieistniejącej już strony poprzez mechanizm cache wyszukiwarki Google Dotrze do zasobów budując zapytanie w postaci pełnych fraz, lub niepełnych fraz (zawierających lukę np. w środku) Zawartość (krótki opis): Przedstawienie zbioru bardziej zaawansowanych technik wyszukiwania z użyciem wyszukiwarki Google. W szczególności: filtry, zawężenia poszukiwań do domeny, wyszukiwanie całych fraz. Kontrola bieżąca: tak Lekcja 7 Typ: zdalna Tytuł: Identyfikowanie nowych i wiarygodnych źródeł danych. Weryfikowanie prawdziwości informacji. Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte podczas lekcji (z podanych wcześniej w tabeli):

16 Wymieni kryteria kluczowe dla oceny wiarygodności strony internetowej wyliczy z jakich metod w Internecie można korzystać w celu weryfikacji wiarygodności treści zaproponuje skuteczną strategie ustalenia autora strony (i kompetencji tej osoby), kiedy ostatnio była modyfikowana wykryje liczbę archiwalnych snapshotów witryny w serwisie dla zadanej strony i zadanej daty Zawartość (krótki opis): Przedstawienie problematyki wiarygodności treści w Internecie, przedstawienie możliwych sposobów falsyfikacji znalezionych informacji. Kontrola bieżąca: tak PIERWSZA LEKCJA Typ lekcji: ZDALNA Tytuł lekcji: Internet jak to wszystko jest zbudowane i jak działa. Cele szczegółowe, które mają zostać osiągnięte podczas lekcji (z podanych wcześniej w tabeli): zidentyfikuje różnice pomiędzy siecią lokalną (LAN), a siecią rozległą (WAN) wskaże podstawowe protokoły Internetowe (HTTP, FTP, SMTP, POP3) zna i rozumie pojęcia jak domena, DNS, IP, port, URL, HTML

17 zidentyfikuje poszczególne części adresu URL i rozumie za co odpowiadają potrafi określić właściciela wskazanej domeny w bazie WHOIS Ekran nr 1 Tytuł: Internet - trochę ciekawej historii by lepiej zrozumieć teraźniejszość. Etap dydaktyczny: 1 Tekst (zawartość): Zapewne jesteś przekonany, że całkiem nieźle znasz Internet. Na codzień wysyłasz e, szukasz informacji, komunikujesz się ze znajomymi za pośrednictwem różnych komunikatorów, a być może również korzystasz z zakupów w sieci i bankowości elektronicznej. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś jak to wszystko działa? Poniżej znajduje się film pokazujący genezę Internetu. Możesz wybrać by pokazywały się napisy w języku polskim klikając w menu filmu ikonę napisy i wybierając z listy rozwijanej język polski. Multimedia propozycja: https://www.youtube.com/watch?v=9hiqjrmhtv4 [EMBED!!!!] Ekran nr 2 Tytuł: Internet od strony technicznej Etap dydaktyczny: 2,3,4

18 Wprawdzie szczegóły działania Internetu potrafią być bardzo skomplikowane i wysoce techniczne, to podstawy mogą być zrozumiałe nawet dla osób bez zaawansowanej wiedzy informatycznej. Niezwykła popularność tego medium nie bierze się przecież z faktu, że tylko nieliczny wybrańcy potrafią się nim posługiwać. Poniżej znajduje się kilka prostych stwierdzeń dotyczących Internetu. Spróbuj wybrać te, które uważasz za prawdziwe. Typ: Wybór wielokrotny Możliwe odpowiedzi: 1. Każdy komputer podłączony do Internetu ma swój unikalny identyfikator. (+) 2. Nazwy stron internetowych mogą być dowolne. (-) 3. Zasady komunikacji pomiędzy komputerami w Internecie są ściśle zdefiniowane. (+) 4. Nazwy stron internetowych są przypisywane na stałe do swojego właściciela. (-) 5. Tworzenie stron internetowych wymaga biegłej znajomości języków programowania. (-) 6. Każdy może wysyłać pliki przez Internet. (+)

19 Podpowiedzi: Podpowiedź 1: W Internecie znajdują się miliardy stron internetowych. Czy taka ilość byłaby możliwa przy ścisłych ograniczeniach w tworzeniu treści i jej przesyłaniu? Podpowiedź 2: Czy podczas przeglądania Internetu zauważyłeś powtarzające się cechy w nazwach stron? Podpowiedź 3: Jak myślisz, co stałoby się, gdyby ktoś zarezerwował nazwę jakieś strony a następnie o niej zapomniał? Czy przepadnie ona na zawsze? Feedback typ 1: błędny/częściowo poprawny: Nie zaznaczyłeś wszystkich poprawnych odpowiedzi. Rozrost Internetu do miliardów przeróżnych stron nie byłby możliwy, gdyby zajmowali się nim wyłącznie doświadczeni programiści, i tylko oni mogli wysyłać dane. Wymiana tych danych nie może jednak przebiegać bez żadnych zasad i ograniczeń, i wymaga regulacji do których stosuje się każdy komputer w Internecie. Nazewnictwo i właśność stron internetowych również mają swoje reguły, zapobiegające sytuacjom, gdzie użyteczne nazwy mogłyby zostać bezpowrotnie stracone poprzez nieuwagę użytkowników. poprawny: Gratulacje, wybrałeś wszystkie poprawne odpowiedzi. Rozrost Internetu do jego obecnych rozmiarów był możliwy tylko dzięki temu, że praktycznie każdy może brać w nim udział, a komputery komunikują się ze sobą na ściśle określonych zasadach. Nazewnictwo i właśność stron internetowych również mają swoje reguły, zapobiegające sytuacjom, gdzie atrakcyjne nazwy mogłyby zostać bezpowrotnie stracone poprzez nieuwagę użytkowników. Ekran nr 3 Tytuł: Internet nie musi być skomplikowany Etap dydaktyczny: 5

20 Na poprzednim ekranie za pomocą paru prostych zdań przedstawiliśmy kilka faktów dotyczących Internetu - część z nich niekoniecznie oczywistych na pierwszy rzut oka. Za chwilę przyjrzymy się im bliżej i w sposób zrozumiały wyjaśnimy kwestie, które mogliśmy uznawać do tej pory za dostępne jedynie dla wtajemniczonych. Być może ich znajomość pozwoli nam samemu rozwiązać niektóre z problemów, z jakimi się spotkamy w Internecie - bez odwoływania się do wiedzy znajomego informatyka - oraz pozwoli zrozumieć, jak łatwo można stać się współautorem treści tego medium. Zacznijmy jednak od podstaw. Ekran nr 4 Tytuł: Internet - ogólny zarys budowy Etap dydaktyczny: 6 Internet to globalna (mająca zasięg światowy) sieć komputerowa. W skład tej sieci wchodzą jak już powiedzieliśmy komputery, jak również rozmaite urządzenia i elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. Komputery najogólniej możemy podzielić na komputery klienckie (jest nim teraz twój laptop gdy czytasz ten kurs) i serwery (to na nim na stałe znajduje się treść strony, którą właśnie

21 wywołałeś). Pośród urządzeń możemy wymienić tak powszechne urządzenia (z którymi za pewne masz do czynienia we własnym domu, jeśli posiadasz Internet) jak modemy, routery, jak również bardziej zaawansowane jak huby, switch, koncentratory. 1. Modem 2. Router Pośród urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej wspomnimy media transportowe, czyli mówiąc prościej to po czym dane mogą być przesyłane pomiędzy komputerami i urządzeniami w sieciach. Media te możemy podzielić na kilka rodzajów: - przewodowe np. kabel koncentryczny, skrętka, światłowody - bezprzewodowe:

22 np. radiowe, podczerwień, satelitarne 1. skrętka 2. przewód koncentryczny 3. światłowód 4. Przykład medium wykorzystującego fale radiowe do bezprzewodowego przesyłania danych - Wi-Fi

23 Pytanie kontrolne Typ pytania: przyporządkuj do jednej z dwóch grup: grupy = {przewodowe, bezprzewodowe} elementy do dopasowania = [skrętka, światłowód, kabel koncentryczny, WiFi, podczerwień, bluetooth] Dostępne elementy z dwóch list w losowym porządku. Poprawna odpowiedź: przewodowe (x3) = [skrętka, światłowód, kabel koncentryczny] bezprzewodowe (x3) = [WiFi, podczerwień, satelitarne] Feedback typ 1: Feedback 1 (dobry) : Brawo, dokonałeś prawidłowego przyporządkowania Feedback 2, 3 (błędny / częściowo poprawny) : Niestety nie dokonałeś dobrego uporządkowania. Przyjrzyj się ponownie wymienionym na ekranie metodom łączenia komputerów. Skrętka, światłowód oraz kabel koncentryczny wykorzystują przewody - pozostałe opierają się na łączności bezprzewodowej. Ekran nr 5 Tytuł: Protokoły sieciowe Etap dydaktyczny: 6 Oprócz fizycznej infrastruktury, do poprawnego działania Internetu wymagane są również

24 odpowiednie protokoły sieciowe. Są to zbiory reguł definiujące zasady komunikacji pomiędzy urządzeniami sieciowymi, pozwalające wysyłać i interpretować dane w ściśle określony sposób. Za uporządkowanie protokołów w zorganizowaną strukturę odpowiada model TCP/IP (nie mylić z protokołem - nie ma takiego) - teoretyczny model warstwowej struktury protokołów komunikacyjnych. Jego nazwa jest kombinacją dwóch najważniejszych protokołów internetowych - TCP (Transmission Control Protocol) oraz IP (Internet Protocol). Model ten został stworzony w latach 70. XX wieku w DARPA, aby pomóc w tworzeniu odpornych na atak sieci komputerowych. Potem stał się podstawą struktury Internetu. W ramach TCP/IP mówimy o 4 głównych warstwach zaczynając od warstwy dostępu do sieci (poziom kabli, napięć), kończąc na warstwie aplikacji (np. poczta elektroniczna, strony internetowe): - warstwa dostępu do sieci - warstwa Internetu - warstwa transportowa - warstwa aplikacji Pytanie kontrolne Typ pytania: Jednokrotnego wyboru Treść pytania: W której warstwie znajduje się protokół TCP/IP?

25 1. Transportowa (-) 2. Internetu (-) 3. Transportowa i Internetu (-) 4. W żadnej - TCP/IP nie jest protokołem (+) Feedback typ 1 Feedback 1 (dobry): Zgadza się - mówimy o modelu TCP/IP lub też o dwóch oddzielnych protokołach. Feedback 2, 3 (częściowo dobry/zły): To nie jest dobra odpowiedź. TCP/IP jest modelem, na który składa się połączenie nazw dwóch różnych protokołów. Nie istnieje coś takiego jak protokół TCP/IP. Jest to jednak dość częsta pomyłka. Ekran nr 6 Tytuł: Dolne warstwy modelu TCP/IP Etap dydaktyczny: 6 Warstwa dostępu do sieci lub warstwa fizyczna (ang. network access layer) jest najniższą warstwą i to ona zajmuje się przekazywaniem danych przez fizyczne połączenia między urządzeniami sieciowymi. Najczęściej są to karty sieciowe lub modemy. Dodatkowo warstwa ta jest czasami wyposażona w protokoły do dynamicznego określania adresów IP.

26 Warstwa Internetu (ang. internet protocol layer) to sedno działania całej sieci. To tutaj przetwarzane są datagramy, czyli paczki danych posiadające adresy IP nadawcy i odbiorcy. W tej warstwie ustalana jest odpowiednia droga do docelowego komputera w sieci. Niektóre urządzenia sieciowe posiadają tą warstwę jako najwyższą. Są to routery, które zajmują się kierowaniem ruchu w Internecie, bo znają topologię sieci. Proces odnajdywania przez routery właściwej drogi określa się jako trasowanie. Przewijające się tu pojęcie adresu IP jest bardzo istotne i wymaga dokładniejszego wyjaśnienia. Ekran nr 7 Tytuł: Co to jest adres IP? Etap dydaktyczny: 6 Adres IP służy do identyfikowania danego komputer w sieci i umożliwia komunikowanie się z nim. Każdy komputer widoczny w Internecie posiada swój unikalny adres. W wersji najbardziej znanej składa się on z ciągu 4 liczb, od 0 do 255, i rozdzielonych kropką, np Swój aktualny adres IP, widoczny w Internecie możesz sprawdzić np. wchodząc na stronę: Jest to adres pod którym jesteś widoczny na zewnątrz - zazwyczaj jest on przydzielony dla Twojego modemu przez dostawcę Internetu (z ang. InternetService Provider).

27 Zapisywanie adresu IP w przedstawionej wyżej postaci nasuwa ograniczenia na maksymalną ilość takich adresów dostępną w Internecie. W każdym z 4 pól mamy 256 możliwości, dając łącznie 256*256*256*256 kombinacji. Oznacza to nieco ponad 4 miliardy możliwych adresów IP, co wbrew pozorom nie jest zbyt wielką ilością. Wyczerpanie tego limitu jest realnym zagrożeniem najbliższych lat i doprowadziło stworzenia nowego standardu adresacji IPv6. Adres jest tam definiowany przez 8 pól, z których każde dopuszcza 16 możliwych znaków (od 0-9 oraz a-f), np. 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab Możliwa ilość adresów w IPv6 jest o kilka rzędów wielkości wyższa i jest liczbą 39 cyfrową. Rozwiązanie to jest jeszcze stosunkowo mało popularne, dlatego standardowo poprzez adres IP rozumie się wersję z 4 liczbami. Ekran nr 8 Tytuł: Adres IP - sieci lokalne i rozległe Etap dydaktyczny: 6 Musisz mieć świadomość, że Twój komputer ma swój adres IP także w sieci lokalnej (ang. Local Area Network). Jest to sieć, którą możesz zbudować w domu lub wewnątrz swojej firmy. Internet możemy traktować jako WAN (ang. Wide Area Network - sieć rozległa), chociaż spotyka się rozróżnienia używające określenia WAN, np. do sieci wewnętrznej miasta. By stworzyć sieć lokalną, potrzebujesz do tego routera. Urządzenie to jest odpowiedzialne m.in. za przydzielanie twojemu komputerowi lokalnego adresu IP, zwanego też adresem wewnętrznym. Adres ten będzie różny od adresu widocznego w Internecie (http://whatismyipaddress.com/), gdyż ten z kolei przydzielany jest przez dostawcę Internetu. Adres taki nazywa się też adresem zewnętrznym.

28 Po co sieć LAN? Do wygodnej pracy w biurze lub domu. Dzięki skonfigurowanej sieci lokalnej z łatwością możemy dzielić pliki z innymi komputerami, udostępniać foldery, tworzyć wspólne dyski sieciowe, udostępniać wielu użytkownikom drukarkę, skaner czy inne urządzenie. UWAGA! Każdy użytkownik w Twojej sieci lokalnej sprawdzając swój zewnętrzny (widoczny w Internecie) adres IP zobaczy tę samą wartość - będzie to adres przydzielony routerowi przez dostawcę Internetu. Jeśli jednak nie zamierzamy udostępniać na którymś z komputerów jakichś treści w Internecie - np. tworząc serwer strony WWW, to nie musimy się tym martwić. Ekran nr 9 Tytuł: Adres IP - statyczny czy dynamiczny? Etap dydaktyczny: 6 Większość dostawców internetu oferuje użytkownikom tzw. dynamiczny adres IP. Oznacza to, iż adres dobierany jest z określonej puli i co jakiś czas ulega zmianie. Czas ten zależy od samego dostawcy Internetu - może to być np. każdego dnia o północy lub co kilka godzin. Wykupienie adresu statycznego, który nie ulega zmianom, wiąże się zazwyczaj z dodatkową opłatą.

29 Zmienny adres IP nie stanowi żadnego problemu, dopóki nie chcemy udostępniać naszych zasobów w Internecie, np. zakładając stronę internetową. Może się wówczas okazać, że adres IP którym dysponowaliśmy kilka godzin temu, obecnie wskazuje na zupełnie inny komputer i kieruje potencjalnych odwiedzających w niewłaściwe miejsce. Istnieją sposoby obejścia tego problemu za pomocą usługi tzw. dynamicznych DNS-ów, np. dyndns.org. Pozwalają one zamieścić informacje o swoim IP na zewnętrznym serwerze, który sam będzie aktualizował informacje o jego zmianach. Będzie to się jednak wiązało z dodaniem do nazwy strony odpowiedniej domeny identyfikującej serwer, czyli np. Rozwiązania tego typu mogą być wystarczające dla amatorskich stron internetowych, ale w profesjonalnych zastosowaniach, statyczny adres IP jest praktycznie niezbędny. Ekran nr 10 Tytuł: Model TCP/IP - warstwa transportowa Etap dydaktyczny: 6 Warstwa transportu to trzeci poziom modelu TCP/IP. Odpowiada ona za pewność przesyłania danych. To właśnie ta warstwa nawiązuje i zrywa połączenia między komputerami, za pomocą

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

1 Internet a inne media

1 Internet a inne media 1 a inne media Słowo internet powstało z połączenia dwóch słów łacińskiego inter- (między) i angielskiego net, oznaczającego sieć. można określić jako ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ

SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE OBRAZOWEJ Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej Rozprawa doktorska SIECIOWY SYSTEM AGENTOWY W GEOINFORMATYCE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Wydział Informatyki Katedra: Podstaw informatyki i technologii informatycznych Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy informatyczne PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl Expert sieciowy Sieć w szkole, szkoła w sieci www.fen.pl Sieć w szkole, szkoła w sieci Łącza, hasła, filtry i monitoring, czyli planujemy budowę szkolnej sieci Spis treści: 2 Łącza, hasła, filtry i monitoring,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro

Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Str. 1 Ćwiczenie 3 Sieć TCP/IP w Windows 2000 Pro Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją sieci w Windows 2000. Poznanie konfiguracji protokołu TCP/IP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe

tom2 Multimedia, technologie internetowe, bazy danych i sieci komputerowe ISBN 978-83-921270-5-5 z b i ó r w y k ł a d ó w w s z e c h n i c y p o p o ł u d n i o w e j Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa www.wwsi.edu.pl tom2 Multimedia,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I

PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego WYDZIAŁ CYBERNETYKI PRACA DYPLOMOWA STACJONARNE STUDIA I Temat: SYSTEM REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW W SERWISIE INTERNETOWYM Autor: Piotr KWIATEK Kierownik

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI)

SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) Wykład 1 TEMAT: PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWO-TELEINFORMATYCZNYCH (SKI) 1.1. Ogólne pojęcie bezpieczeństwa Próba określenia bezpieczeństwa za pomocą jednej definicji może okazać się nie wystarczająca.

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization

Paweł Budynek. Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Paweł Budynek Metody optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych Methods of search engine optimization Praca licencjacka Promotor: dr inż. Rafał Wojciechowski KIERUNEK: Informatyka i ekonometria

Bardziej szczegółowo

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski

Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014. Menedżer projektu: Radosław Karbowski 1 Copyright by Vestigio Sp. z o.o. Warszawa 2014 Menedżer projektu: Radosław Karbowski Redakcja i korekta: Partnerzy: Vestigio Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-663 Warszawa http://vestigio.pl

Bardziej szczegółowo

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.

Jak budować korporacyjne serwisy B2B. Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk. Jak budować serwisy Jak zbudować, utrzymać i rozwijać w pełni profesjonalny, korporacyjny serwis web. golczyk.com 2 2 Wstęp Dokumentacja Proces powstawania treści Kluczowe wartości dla serwisów b2b Q&A

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw

SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw Autor: Robert Vieira T³umaczenie: Piotr Balczyñski, Maria Chaniewska, Grzegorz Kostek ISBN: 83-246-0653-X Tytu³ orygina³u: Beginning SQL Server 2005 Programming

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WE WŁOCŁAWKU KIERUNEK INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Temat pracy: Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej Imię i nazwisko: Nr albumu:

Bardziej szczegółowo

Google Tag Manager Nie dla programistów

Google Tag Manager Nie dla programistów Google Tag Manager Nie dla programistów Przewodnik po Google Tag Managerze dla specjalistów marketingu i innych zawodów nie związanych z programowaniem. Przemysław Modrzewski, marketinglab.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka

4 Sieci komputerowe w Windows 2003 Server i Vista. Teoria i praktyka Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Podstawy sieci komputerowych... 9 Definiowanie sieci komputerowej... 10 Zastosowania sieci komputerowych... 11 Zastosowania biznesowe... 12 Zastosowania prywatne... 13

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE

POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE POZYCJONOWANIE HOTELU, MOTELU, PENSJONATU W WYSZUKIWARCE krok po kroku dr Rafał Marek wiedza doświadczenie praktyka Tytuł Pozycjonowanie hotelu, motelu, pensjonatu w wyszukiwarce krok po kroku Autor dr

Bardziej szczegółowo