Interfejs przeglądarki internetowej kamery

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interfejs przeglądarki internetowej kamery"

Transkrypt

1 Interfejs przeglądarki internetowej kamery Bosch IP Cameras FW5 pl Instrukcja obsługi oprogramowania

2

3 Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 3 Spis treści 1 Połączenie z przeglądarką internetową Wymagania systemowe Nawiązywanie połączenia Ochrona kamery hasłem Chroniona sieć 12 2 Przegląd systemu Strona podglądu bieżącego Nagrania Ustawienia 13 3 Obsługa za pomocą przeglądarki Strona podglądu bieżącego Wybór obrazu Ikony stanu Ster. podglądem Cyfrowe wejścia / wyjścia Rejestr systemowy / Rejestr zdarzeń Zapisywanie pojedynczych ujęć Zapis sekwencji wizyjnych Uruchomienie programu zapisu Komunikacja dźwiękowa Obciążenie procesora Strona Nagrania Sterowanie odtwarzaniem 22 4 Przegląd ustawień Menu konfiguracyjne Ustawienia 25 5 Drzewa menu Struktura menu Tryb podstawowy 26 Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

4 4 pl Spis treści Interfejs przeglądarki internetowej 5.2 Struktura menu Tryb zaawansowany 26 6 Tryb podstawowy Dostęp do urządzenia Nazwa Hasło Data / godzina Sieć Nadajnik Dźwięk Zapis Przegląd systemu 31 7 Zaawansowane ustawienia ogólne Identyfikacja ID Nazwa iscsi Rozszerzenie początkowe Hasło Hasło Potwierdź hasło Data / godzina Format daty Data w urządzeniu / Czas w urządzeniu Strefa czasowa urządzenia Czas letni Adres IP serwera czasu Typ serwera czasu Wyświetlanie informacji Wyświetlanie nazwy kamery Wyświetlanie czasu Wyświetlaj milisekundy Wyświetlanie inf. o trybie alarm Komunikat alarmowy Autoryzacja obrazu 39 AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

5 Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 5 8 Interfejs sieci Web Wygląd Język strony sieciowej Logo firmy Logo urządzenia Funkcje STRONY PODGLĄDU BIEŻĄCEGO Transmisja dźwięku Pokaż wejścia alarmowe Pokaż wyjścia przekaźnikowe Pokaż trajektorie VCA Pokaż metadane VCA Pokaż rejestr zdarzeń Pokaż rejestr systemowy Zezwalaj na pojedyncze ujęcia Zezwalaj na zapis lokalny Ścieżka dla plików JPEG i plików wideo Logowanie Zapisz rejestr zdarzeń Zapisz rejestr systemowy 43 9 Kamera Menu instalatora Bazowa częstotliwość odświeżania Utwórz lustrzane odbicie Obróć obraz Przycisk Menu Grzejnik (tylko kamery kopułkowe) Przywróć wsz. ust. domyślne Kreator Lens Kreator Lens Ustawienia obrazu Balans bieli Autom. przysłona Ekspozycja/częstotliwość odświeżania Tryb dualny Polepszenie 51 Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

6 6 pl Spis treści Interfejs przeglądarki internetowej Poziom ostrości Kompensacja tła Poprawa kontrastu Ustawienia nadajnika Maski stref prywatności Dźwięk Ustawienia nadajnika Profil nadajnika Wstępnie zdefiniowane profile Zmiana profilu Nazwa profilu Docelowa prędkość transmisji Maksymalna prędkość transmisji Interwał kodowania Standardowa rozdzielczość obrazu Ustawienia zaawansowane Domyślnie Strumienie nadajnika Ustawienia H Strumień JPEG Zapis Zarządzanie zapisem Menedżer urządzeń Nośniki zapisu Włączanie i konfiguracja nośników zapisu Formatowanie nośników zapisu Wyłączanie nośnika zapisu Profile zapisu Wybór ścieżki zapisu Zapis standardowy Zapis alarmowy Czas przechowywania Harmonogram zapisu Dni powszednie 69 AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

7 Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl Święta Nazwy profili Uaktywnianie zapisu Stan zapisu Stan zapisu Alarm Połączenia alarmowe Połącz w przypadku alarmu Liczba docelowych adresów IP Docelowy adres IP Docelowe hasło Transmisja wizyjna Zdalny port Wyjście wizyjne Odbiornik Szyfrowanie SSL Automatyczne połączenie Dźwięk Analiza zawartości obrazu (VCA) Alarm dźwiękowy Alarm dźwiękowy Nazwa Zakresy sygnału Próg Czułość Wiadomość alarmowa Wyślij wiadomość alarmową Adres IP serwera pocztowego Nazwa użytkownika SMTP Hasło SMTP Format Dołącz obraz JPEG z kamery Adres odbiorcy Nazwa nadawcy Wiadomość testowa 78 Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

8 8 pl Spis treści Interfejs przeglądarki internetowej 12.5 Alarm Task Editor Konfiguracja funkcji VCA VCA - Silent MOTION VCA - profile Czas agregacji [s] Typ analizy Detektor ruchu Wykrywanie sabotażu VCA - Zaplanowano Dni powszednie Święta VCA - Wyzwalanie w oparciu o zdarzenie Wyzwalanie Wyzwalanie aktywne Wyzwalanie nieaktywne Opóźnienie [s] Złącza Wejście alarmowe Nazwa Przekaźnik Stan bezczynności Tryb pracy Zdarzenia uakt. przekaźnik Nazwa przekaźnika Wyzwalanie przekaźnika Port COM Funkcja portu szeregowego Identyfikator kamery Prędkość transmisji Bity danych Bity stopu Kontrola parzystości Tryb interfejsu 94 AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

9 Interfejs przeglądarki internetowej Spis treści pl 9 15 Sieć Dostęp do sieci Autom. przydzielanie adresu IP Adres IP Maska podsieci Adres bramy Adres serwera DNS Transmisja wizyjna Port HTTP przeglądarki Port HTTPS przeglądarki RCP+ port Obsługa usługi Telnet Tryb interfejsu ETH MSS sieci [bajty] MSS iscsi [bajty] Włącz DynDNS Nazwa hosta Nazwa użytkownika Hasło Wymuś rejestrację Stan Zaawansowane SNMP adres SNMP hosta / 2. adres SNMP hosta Komunikaty SNMP Autoryzacja (802.1x) Port RTSP Multicast Włącz Adres multicastingu Port Przes. strum Czas przesyłania pakietu multic Przesyłanie FTP Przesyłanie JPEG Serwer FTP 104 Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

10 10 pl Spis treści Interfejs przeglądarki internetowej 15.5 Szyfrowanie Obsługa Konserwacja Oprogramowanie układowe Konfiguracja Certyfikat SSL Rejestr konserwacji Licencje Przegląd systemu 109 AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

11 Interfejs przeglądarki internetowej Połączenie z przeglądarką internetową pl 11 1 Połączenie z przeglądarką internetową Komputer z przeglądarką Microsoft Internet Explorer odbiera obraz bieżący z kamery, steruje kamerą i odtwarza sekwencje zapisane na nośniku pamięci. Konfiguracja kamery odbywa się za pośrednictwem sieci przy użyciu przeglądarki internetowej. 1.1 Wymagania systemowe Dostęp do sieci (Intranet lub Internet) Przeglądarka Microsoft Internet Explorer, wersja 7.0 lub nowsza Rozdzielczość przynajmniej pikseli 16- lub 32-bitowa głębia barw Zainstalowane oprogramowanie Sun JVM W przeglądarce internetowej musi być włączona obsługa plików cookie ustawianych z adresu IP urządzenia. W systemie Windows Vista należy wyłączyć tryb chroniony na karcie Zabezpieczenia w sekcji Opcje internetowe. Aby było możliwe odtwarzanie obrazu bieżącego, w komputerze muszą być zainstalowane odpowiednie formanty ActiveX. W razie potrzeby należy zainstalować program Bosch Video Client. Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

12 12 pl Połączenie z przeglądarką internetową Interfejs przeglądarki internetowej 1.2 Nawiązywanie połączenia Aby móc działać w sieci klienta, kamera musi mieć prawidłowy adres IP oraz odpowiednią maskę podsieci. Fabrycznie ustawiony adres domyślny to Uruchomić przeglądarkę internetową. 2. Wprowadzić adres IP kamery w polu adresu URL. 3. Podczas pierwszej instalacji należy odpowiedzieć na wszelkie wyświetlane pytania zabezpieczające. Uwaga: Brak możliwości nawiązania połączenia może oznaczać, że kamera osiągnęła maksymalną dopuszczalną liczbę połączeń. W zależności od modelu i konfiguracji sieci każda kamera może obsługiwać maksymalnie 25 nawiązanych połączeń w przeglądarce lub 50 połączeń w programach Bosch Video Client lub Bosch Video Management System Ochrona kamery hasłem Kamera jest wyposażona w opcję ograniczania dostępu w zależności od poziomu autoryzacji. Jeśli kamera jest chroniona hasłem, zostanie wyświetlony komunikat z żądaniem wpisania hasła. 1. Wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło dostępu w odpowiednie pola tekstowe. 2. Kliknąć OK. Jeśli hasło jest prawidłowe, zostanie wyświetlona żądana strona. 1.3 Chroniona sieć Jeśli dostęp do sieci jest kontrolowany przez serwer RADIUS (uwierzytelnianie 802.1x), kamerę należy skonfigurować przed jej dołączeniem do sieci komputerowej. W celu skonfigurowania kamery należy za pomocą kabla sieciowego połączyć ją bezpośrednio z komputerem i skonfigurować dwa parametry Identyfikacja oraz Hasło. Dopiero po ich skonfigurowaniu możliwa będzie komunikacja z kamerą przez sieć komputerową. AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

13 Interfejs przeglądarki internetowej Przegląd systemu pl 13 2 Przegląd systemu Po ustanowieniu połączenia, na początek zostaje wyświetlona Strona podglądu bieżącego. Na pasku nazwy aplikacji są wyświetlane trzy elementy: STRONA PODGLĄDU BIEŻĄCEGO, NAGRANIA, USTAWIENIA. Uwaga: Łącze NAGRANIA jest widoczne dopiero po wybraniu nośnika zapisu (opcja jest nieaktywna w przypadku korzystania z zapisu VRM). 2.1 Strona podglądu bieżącego STRONA PODGLĄDU BIEŻĄCEGO służy do wyświetlania strumienia obrazu bieżącego i sterowania kamerą. 2.2 Nagrania Strona NAGRANIA pozwala odtwarzać zarejestrowane sekwencje wizyjne. 2.3 Ustawienia Strona USTAWIENIA służy do konfigurowania kamery oraz interfejsu aplikacji. Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

14 14 pl Obsługa za pomocą przeglądarki Interfejs przeglądarki internetowej 3 Obsługa za pomocą przeglądarki 3.1 Strona podglądu bieżącego Po ustanowieniu połączenia, na początek zostaje wyświetlona Strona podglądu bieżącego. W prawej części okna przeglądarki wyświetlany jest obraz bieżący. W zależności od konfiguracji, na obrazie mogą być wyświetlane różne informacje. Inne informacje mogą być wyświetlane obok podglądu obrazu bieżącego. O wyświetlanych elementach decydują ustawienia na stronie Funkcje STRONY PODGLĄDU BIEŻĄCEGO. Illustracja 3.1 Strona podglądu bieżącego Wybór obrazu Kliknąć kartę pod obrazem, aby wyświetlić strumień wizyjny kamery. AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

15 Interfejs przeglądarki internetowej Obsługa za pomocą przeglądarki pl Ikony stanu Różnego rodzaju tekst na obrazie stanowi ważne źródło informacji o stanie. Wyświetlane są w ten sposób informacje o następujących zdarzeniach: Błąd kodowania. Błędy dekodowania mogą sprawić, że na ekranie będą widoczne zakłócenia. Jeżeli istnieją inne ekrany powiązane z bieżącym, mogą one również wyświetlać błąd dekodowania, jednak nie zostaną oznaczone ikoną. Flaga alarmu Wyświetlana jest dla pozycji nośnika w celu informowania o alarmie. Błąd komunikacji Ikona ta wskazuje błąd komunikacji, jak np. niepowodzenie połączenia z nośnikiem zapisu, naruszenie protokołu lub przekroczony limit czasu. W celu przywrócenia stanu normalnego po błędzie, w tle uruchamia się procedura automatycznego przywracania połączenia. Luka Wskazuje lukę w zapisanym obrazie. Flaga autoryzacji Flaga autoryzacji jest ustawiana dla pozycji nośnika. Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

16 16 pl Obsługa za pomocą przeglądarki Interfejs przeglądarki internetowej Nieprawidłowa flaga autoryzacji Wskazuje, że flaga autoryzacji jest nieprawidłowa. Flaga ruchu Wskazuje, że wykryto ruch. Wykrywanie nośnika Wskazuje, że zapisany obraz jest w trakcie odszukiwania Ster. podglądem W przypadku kamer obsługujących sterowanie PTZ panel Ster. podglądem jest włączony. Obracanie i pochylanie Aby sterować obracaniem i pochylaniem kamer PTZ: Kliknąć i przytrzymać strzałki w górę lub w dół, aby pochylić kamerę. Kliknąć i przytrzymać strzałki w lewo lub w prawo, aby obrócić kamerę. Kliknąć i przytrzymać miejsce pośrodku, aby sterować obydwoma rodzajami ruchu. Ustawić kursor myszy na obrazie. Obok wskaźnika myszy będą wyświetlane dodatkowe opcje sterowania urządzeniami peryferyjnymi. AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

17 Interfejs przeglądarki internetowej Obsługa za pomocą przeglądarki pl 17 Powiększenie, ostrość i przysłona Aby sterować powiększeniem, ostrością i przysłoną kamer PTZ: 1. Kliknąć i przytrzymać przycisk w celu oddalenia lub przycisk w celu zbliżenia. 2. Kliknąć i przytrzymać przycisk, aby uzyskać ostrość dalekiego planu lub przycisk bliskiego planu., aby uzyskać ostrość 3. Kliknąć i przytrzymać przycisk w celu przymknięcia przysłony lub przycisk w celu jej otwarcia. Funkcja położeń zaprogramowanych Aby ustawić kamerę w położeniu zaprogramowanym, kliknąć jeden z przycisków o numerach od 1 do 6. Aby zapisać bieżące położenie kamery jako położenie zaprogramowane: 1. Ustawić kamerę. 2. Wprowadzić numer położenia zaprogramowanego. 3. Kliknąć przycisk Ustaw Cyfrowe wejścia / wyjścia W zależności od konfiguracji urządzenia, wejście alarmowe oraz wyjście przekaźnikowe są wyświetlane obok obrazu z kamery. Symbol alarmu pełni rolę informacyjną i wskazuje stan wejścia alarmowego: Aktywny 1 = symbol świeci Aktywny 0 = symbol nie świeci. Przekaźnik w kamerze umożliwia sterowanie podłączonym urządzeniem (na przykład oświetleniem lub mechanizmem otwierania drzwi). Aby korzystać z tej funkcji, należy kliknąć symbol przekaźnika. Symbol zmieni kolor na czerwony, kiedy wyjście przekaźnikowe będzie uaktywnione. Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

18 18 pl Obsługa za pomocą przeglądarki Interfejs przeglądarki internetowej Rejestr systemowy / Rejestr zdarzeń Pole Rejestr systemowy zawiera informacje o stanie pracy kamery oraz połączeniach. Zdarzenia takie jak wyzwalanie lub wyłączenie alarmów są pokazywane w polu Rejestr zdarzeń. Ikona w prawym górnym rogu umożliwia wyświetlanie, filtrowanie i zapisywanie tych komunikatów w pliku. W celu usunięcia zawartości rejestru kliknąć ikonę w prawym górnym rogu odpowiedniego pola. AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

19 Interfejs przeglądarki internetowej Obsługa za pomocą przeglądarki pl Zapisywanie pojedynczych ujęć Pojedyncze obrazy z sekwencji aktualnie wyświetlanej na Stronie podglądu bieżącego można zapisywać w formacie JPEG na dysku twardym komputera. Kliknąć ikonę kamery w celu zapisania pojedynczego obrazu. Miejsce zapisywania zależy od konfiguracji kamery Zapis sekwencji wizyjnych Fragmenty sekwencji obrazu wyświetlanej na Stronie podglądu bieżącego można zapisywać na dysku twardym komputera. Sekwencje są zapisywane z rozdzielczością określoną w konfiguracji nadajnika. Miejsce zapisywania zależy od konfiguracji kamery. 1. Kliknąć ikonę nagrywania, aby zapisać sekwencje wizyjne. Zapis rozpoczyna się natychmiast. Czerwona kropka na ikonie informuje o trwającym zapisie. 2. Kliknąć ponownie ikonę nagrywania, aby przerwać zapis. Zapisane sekwencje wizyjne można odtwarzać za pomocą programu Player firmy Bosch Security Systems Uruchomienie programu zapisu Podczas automatycznego zapisu zmienia się wygląd ikony dysku twardego wyświetlanej na Stronie podglądu bieżącego pod obrazem z kamery. Ikona świeci i wyświetlany jest animowany symbol wskazujący na uruchomiony zapis obrazu. Jeśli aktualnie zapis nie jest wykonywany, ikona nie jest wyświetlana. Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

20 20 pl Obsługa za pomocą przeglądarki Interfejs przeglądarki internetowej Komunikacja dźwiękowa Za pośrednictwem Strony podglądu bieżącego można wysyłać i odbierać dźwięk, jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez aktywny monitor oraz zdalną stację kamery. 1. W celu wysłania sygnału audio do kamery nacisnąć i przytrzymać klawisz F12 na klawiaturze. 2. Zwolnić klawisz, aby zaprzestać wysyłania sygnału audio. Sygnały audio wysyłane przez kamerę są odbierane przez wszystkich połączonych użytkowników, ale wysyłać może je tylko użytkownik, który jako pierwszy nacisnął klawisz F12. Pozostali muszą czekać na zwolnienie tego klawisza Obciążenie procesora W przypadku uzyskiwania dostępu do kamery za pomocą przeglądarki w prawym górnym rogu okna, w pobliżu logo firmy Bosch, wyświetlane są informacje o obciążeniu procesora oraz o sieci. W celu wyświetlenia wartości numerycznej należy przesunąć kursor myszy na tę ikonę. Informacje te mogą pomóc rozwiązać problem lub dokładniej skonfigurować urządzenie. AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

21 Interfejs przeglądarki internetowej Obsługa za pomocą przeglądarki pl Strona Nagrania Kliknąć opcję Nagrania, aby uzyskać dostęp do strony Nagrania ze Strony podglądu bieżącego lub strony Ustawienia. Łącze Nagrania jest widoczne tylko wtedy, gdy skonfigurowano bezpośredni zapis iscsi lub zapis na karcie microsd (opcja jest nieaktywna w przypadku korzystania z zapisu VRM). Wybór nagrań Wszystkie zapisane sekwencje są widoczne na liście. Do każdej sekwencji przypisywany jest numer ścieżki. Wyświetlany jest również czas rozpoczęcia, czas zatrzymania, czas trwania nagrania, liczba alarmów i rodzaj zapisu. Aby odtworzyć zapisane sekwencje wizyjne: 1. Z menu rozwijanego wybrać opcję Zapis 1 lub 2 (zawartość pozycji 1 i 2 jest identyczna; różnica może dotyczyć jedynie jakości i lokalizacji). 2. Do przeglądania listy służą przyciski strzałek. 3. Kliknąć ścieżkę. Rozpocznie się odtwarzanie wybranej sekwencji. Eksport na FTP Kliknąć Eksportuj na FTP, aby wysłać bieżącą ścieżkę do serwera FTP. W razie potrzeby zmienić ustawienia czasu w wybranym przedziale czasowym. Uwaga: Adres serwera FTP ustawia się na stronie Sieć/Przesyłanie FTP. Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

22 22 pl Obsługa za pomocą przeglądarki Interfejs przeglądarki internetowej Sterowanie odtwarzaniem Pasek czasu umieszczony pod obrazem umożliwia szybką orientację. Interwał czasowy przypisany danej sekwencji jest wyświetlany na pasku w kolorze szarym. Zielona strzałka powyżej paska oznacza bieżącą pozycję odtwarzania obrazu. Pasek czasu udostępnia różne opcje poruszania się w sekwencji i pomiędzy sekwencjami. Wyświetlany przedział czasowy można zmienić, klikając ikony plus i minus. Skala wyświetlania może rozciągać się od dwóch miesięcy do kilku sekund. Jeśli to konieczne, przeciągnąć zieloną strzałkę do punktu, w którym ma się rozpocząć odtwarzanie. Czerwone paski wskazują punkty czasowe, w których zostały wyzwolone alarmy. Przeciągnąć zieloną strzałkę, aby szybko przejść do tych punktów. Przyciski sterujące Do sterowania odtwarzaniem służą przyciski poniżej obrazu wideo. Przyciski posiadają następujące funkcje: Uruchomienie / wstrzymanie odtwarzania Przeskok do początku aktywnej sekwencji lub do poprzedniej sekwencji Przeskok do początku następnej sekwencji wizyjnej na liście Suwak Wybrać prędkość odtwarzania przy użyciu regulatora prędkości:. AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

23 Interfejs przeglądarki internetowej Obsługa za pomocą przeglądarki pl 23 Znaczniki Ustawienie sekwencji znaczników pozwala bezpośrednio przenosić się do miejsc ich ustawienia. Znaczniki te mają postać małych żółtych strzałek umieszczonych nad przedziałem czasowym. Do obsługi znaczników służą następujące przyciski: Poprzedni znacznik Ustaw znacznik Następny znacznik Znaczniki obowiązują tylko na stronie Nagrania i nie są zapisywane wraz z sekwencją. Po opuszczeniu strony następuje usunięcie wszystkich znaczników. Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

24 24 pl Przegląd ustawień Interfejs przeglądarki internetowej 4 Przegląd ustawień 4.1 Menu konfiguracyjne Dostęp do menu konfiguracyjnego można uzyskać ze strony ustawień. Znajdują się na niej wszystkie parametry urządzenia, podzielone na grupy. Dostępne są dwa tryby konfigurowania urządzenia lub sprawdzania bieżących ustawień: Tryb podstawowy Tryb zaawansowany W trybie Tryb podstawowy najważniejsze parametry są podzielone na siedem grup. Umożliwia to zmianę podstawowych ustawień poprzez wprowadzenie danych w zaledwie kilku polach, a następnie uruchomienie urządzenia. Tryb Tryb zaawansowany jest zalecany tylko dla doświadczonych użytkowników lub pracowników obsługi technicznej systemu. W tym trybie możliwy jest dostęp do wszystkich parametrów urządzenia. Ustawienia mające wpływ na podstawowe funkcje (np. aktualizacja oprogramowania układowego) mogą być zmieniane tylko w trybie zaawansowanym. AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

25 Interfejs przeglądarki internetowej Przegląd ustawień pl Ustawienia Nawigacja Aby wyświetlić bieżące ustawienia, należy: 1. Kliknąć menu Tryb podstawowy lub menu Tryb zaawansowany w celu jego rozwinięcia. 2. W menu Tryb zaawansowany kliknąć podtytuł, aby go rozwinąć. 3. Kliknąć podmenu. Zostaje wyświetlony odpowiedni ekran. Wprowadzanie zmian Ustawienia można zmieniać, wprowadzając nowe wartości lub wybierając zdefiniowane wartości z listy. Uwaga: Nazwy nie powinny zawierać jakichkolwiek znaków specjalnych, na przykład symbolu &. Znaki specjalne nie są obsługiwane przez wewnętrzny system zarządzania zapisem. Zapisywanie zmian Po dokonaniu zmian w oknie należy kliknąć przycisk Ustaw w celu wysłania nowych ustawień do urządzenia i ich zapisania. Kliknięcie przycisku Ustaw powoduje zapisanie ustawień tylko w bieżącym oknie. Zmiany dokonane w innych oknach są ignorowane. Aby zamknąć okno bez zapisywania dokonanych zmian, należy kliknąć opcję USTAWIENIA na pasku nazwy aplikacji. Uwaga: Wszystkie ustawienia są zapisywane w pamięci urządzenia i nie są tracone, jeśli wystąpi awaria zasilania. Wyjątek stanowią ustawienia czasu, które zostają utracone po upływie 1 godziny od momentu odcięcia zasilania, jeśli nie zostanie wybrany centralny serwer czasu. Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

26 26 pl Drzewa menu Interfejs przeglądarki internetowej 5 Drzewa menu 5.1 Struktura menu Tryb podstawowy Menu konfiguracyjne Tryb podstawowy umożliwia konfigurację podstawowych parametrów kamery. Tryb podstawowy > Dostęp do urządzenia > Data / godzina > Sieć > Nadajnik > Dźwięk > Zapis > Przegląd systemu 5.2 Struktura menu Tryb zaawansowany Menu konfiguracyjne trybu zaawansowanego zawiera wszystkie parametry kamery, które mogą być konfigurowane. Tryb zaawansowany > Ogólne > Interfejs sieci Web > Nadajnik > Kamera > Zapis > Alarm > Interfejsy > Sieć > Serwis AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

27 Interfejs przeglądarki internetowej Tryb podstawowy pl 27 6 Tryb podstawowy 6.1 Dostęp do urządzenia Nazwa Podać nazwę w celu ułatwienia identyfikacji. Nazwa upraszcza zarządzanie wieloma urządzeniami w bardziej rozbudowanych systemach. Nazwa urządzenia jest używana do jego zdalnej identyfikacji, na przykład w przypadku alarmu. Wybrać nazwę umożliwiającą łatwą i jednoznaczną identyfikację lokalizacji Hasło Hasło uniemożliwia dostęp do urządzenia osobom nieuprawnionym. Urządzenie obsługuje trzy poziomy autoryzacji: service, user oraz live. Poziom service jest najwyższym poziomem autoryzacji. Po wprowadzeniu hasła użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich funkcji kamery oraz może zmieniać wszystkie ustawienia konfiguracyjne. Poziom user jest średnim poziomem autoryzacji. Użytkownik może obsługiwać urządzenie, odtwarzać zapisany obraz oraz sterować kamerą, ale nie może zmieniać ustawień konfiguracyjnych. Poziom live jest najniższym poziomem autoryzacji. Służy on wyłącznie do podglądu obrazu bieżącego oraz przełączania pomiędzy różnymi widokami podglądu. Jeśli użytkownik jest zalogowany jako service lub urządzenie nie jest chronione hasłem, można zdefiniować i zmieniać hasła dla każdego poziomu autoryzacji. Należy używać różnych poziomów autoryzacji w celu ograniczenia dostępu. Właściwa ochrona hasłem jest zagwarantowana tylko, jeśli wszystkie wyższe poziomy autoryzacji są także chronione hasłem. Jeśli zostało przypisane na przykład hasło live, należy także ustawić hasło service i Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

28 28 pl Tryb podstawowy Interfejs przeglądarki internetowej user. Przypisywanie haseł należy zawsze rozpoczynać od najwyższego poziomu autoryzacji, tj. service. Należy stosować różne hasła. Hasło Określić lub zmienić hasło dla każdego z poziomów z osobna. Wpisać hasło (maks. 19 znaków) dla wybranego poziomu. Potwierdź hasło Ponownie wprowadzić nowe hasło, aby upewnić się, że podczas wpisywania nie popełniono błędu. Nowe hasło zostanie zapisane dopiero po kliknięciu przycisku Ustaw. Dlatego zaraz po wprowadzeniu i potwierdzeniu hasła należy kliknąć przycisk Ustaw, nawet jeśli użytkownik ma zdefiniować hasło dla innego poziomu autoryzacji. AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

29 Interfejs przeglądarki internetowej Tryb podstawowy pl Data / godzina Data, godzina i strefa czasowa Jeśli w systemie lub sieci pracuje wiele urządzeń, ważne jest właściwe zsynchronizowanie ich zegarów wewnętrznych. Na przykład prawidłowa identyfikacja i ocena jednocześnie wykonanych nagrań jest możliwa tylko jeśli wszystkie urządzenia pracują w oparciu o ten sam czas. Wyświetlany jest czas, data i strefa czasowa, jakie ustawiono w urządzeniu. Kliknąć Synchr. PC, aby zsynchronizować czas systemowy komputera z urządzeniem. Adres IP serwera czasu Kamery mogą odbierać sygnał czasu z serwera czasu za pomocą różnych protokołów. Następnie jest on używany do ustawienia zegara wewnętrznego. Urządzenie sprawdza sygnał czasu automatycznie co minutę. Wpisać adres IP serwera czasu. Typ serwera czasu Należy wybrać protokół obsługiwany przez wybrany serwer czasu. Zaleca się wybranie protokołu Serwer SNTP. Zapewnia on dużą dokładność i jest wymagany do zastosowań specjalnych. Będzie także niezbędny w przypadku rozszerzania funkcji w przyszłości. Jeśli serwer wykorzystuje protokół RFC 868, należy wybrać pozycję Serwer czasu. Uwaga: Prawidłowe ustawienie daty i godziny jest ważne podczas zapisu. Niepoprawne ustawienia daty / godziny mogłyby wpłynąć na prawidłowość zapisu. Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

30 30 pl Tryb podstawowy Interfejs przeglądarki internetowej 6.3 Sieć Ustawienia na tej stronie służą do zintegrowania urządzenia z siecią. Niektóre zmiany zaczną obowiązywać dopiero po ponownym uruchomieniu urządzenia. W tym przypadku przycisk Ustaw zmienia się na Ustaw i uruchom ponownie. 1. Wprowadzić wszelkie wymagane zmiany. 2. Kliknąć Ustaw i uruchom ponownie. Urządzenie zostanie uruchomione ponownie, a zmienione ustawienia zaczną obowiązywać. Jeśli zostanie zmieniony adres IP, maska podsieci lub adres bramy, po ponownym uruchomieniu urządzenie będzie dostępne tylko pod nowymi adresami. DHCP Jeśli sieć używa serwera DHCP do dynamicznego przydzielania adresów IP, ustawić ten parametr na Wł., aby włączyć automatyczną akceptację adresów IP przydzielanych przez serwer DHCP. W przypadku pewnych aplikacji serwer DHCP musi obsługiwać stałe przypisanie pomiędzy adresem IP i adresem MAC oraz musi być odpowiednio skonfigurowany, tak aby, jeśli przypisany jest adres IP, pozostał on taki sam po każdym ponownym uruchomieniu systemu. Adres IP Wprowadzić żądany adres IP kamery. Adres IP musi być odpowiedni dla danej sieci. Maska podsieci Wprowadzić odpowiednią maskę podsieci dla wybranego adresu IP. Adres bramy Wprowadzić adres IP bramy w celu ustanowienia połączenia ze zdalną lokalizacją w innej podsieci. W innym przypadku pole to może pozostać puste ( ). AM18-Q0605 v Instrukcja obsługi oprogramowania Bosch Security Systems

31 Interfejs przeglądarki internetowej Tryb podstawowy pl Nadajnik Wybrać profil kodowania sygnału wizyjnego w strumieniu 1 (to nie jest wybór profilu nagrywania). Urządzenie oferuje wstępnie zaprogramowane profile, z których każdy nadaje priorytet różnym parametrom. Wyboru należy dokonywać w oparciu o właściwości środowiska pracy urządzenia. Po wybraniu profilu wyświetlone zostają jego szczegółowe parametry. 6.5 Dźwięk Dla mikrofonu kamery można wybrać ustawienie Wł. lub Wył.. Dostosować poziom za pomocą suwaka. 6.6 Zapis Obrazy z kamery należy zapisywać na nośnikach zapisu. Do długotrwałego zapisu autoryzowanego obrazu niezbędne jest użycie programu VRM lub systemu iscsi o odpowiedniej pojemności. Nośnik zapisu 1. Wybrać z listy wymagany nośnik zapisu. 2. Kliknąć przycisk Uruchom, aby rozpocząć nagrywanie lub przycisk Zatrzymaj, aby zakończyć nagrywanie. 6.7 Przegląd systemu Ta strona zawiera ogólne informacje na temat systemu sprzętowego i oprogramowania układowego, w tym numery wersji. Żadne elementy na tej stronie nie mogą być zmieniane, jednak można je kopiować dla celów informacyjnych podczas rozwiązywania problemów. Bosch Security Systems Instrukcja obsługi oprogramowania AM18-Q0605 v

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji

Bosch Video Management System. pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System pl Instrukcja konfiguracji Bosch Video Management System Spis treści pl 3 Spis treści 1 Korzystanie z Pomocy 12 1.1 Wyszukiwanie informacji 12 1.2 Drukowanie Pomocy 13 2

Bardziej szczegółowo

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi

CTFID VP-CFGSFT. Instrukcja obsługi CTFID VP-CFGSFT pl Instrukcja obsługi CTFID Spis treści pl 3 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania CTFID 4 2 Połączenia 8 2.1 Dołączanie modułu interfejsu VP-USB Narzędzia konfiguracyjnego 8 2.2 Dołączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Version 2.0.0. Language : Polski

Version 2.0.0. Language : Polski Version 2.0.0 Language : Polski 1 jest marką integracyjną produktów sieciowych firmy Samsung Techwin, oznaczającą bezpieczne i wygodne do życia miasto (policja i polis - miasto) dzięki wykorzystaniu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania

Bosch Recording Station Appliance. Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance pl Instrukcja instalacji oprogramowania Bosch Recording Station Appliance Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wskazówki bezpieczeństwa 6 1.1 Użyte symbole bezpieczeństwa 6

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2.

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2. Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl Dotyczy modeli: ULTIMAX-304 ULTIMAX-308 ULTIMAX-316 ULTIMAX-504 ULTIMAX-508 ULTIMAX-516 ULTIMAX-704

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

CBC (Poland) Sp. z o.o.

CBC (Poland) Sp. z o.o. CBC (Poland) Sp. z o.o. Kamery megapikselowe i oprogramowanie nadzorujące 22 sierpnia 2006 r. www.cbcpoland.pl Informacje zastrzeżone CBC (Poland) 1 OPROGRAMOWANIE CBC JEST DOSTARCZANE TAKIE-JAKIE-JEST.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik uzytkownika. go1984. Alfred-Mozer-Str. 51 D-48527 Nordhorn Niemcy. Telefon : (+49)(0)5921 7139925 Telefax : (+49)(0)5921 7139929

Przewodnik uzytkownika. go1984. Alfred-Mozer-Str. 51 D-48527 Nordhorn Niemcy. Telefon : (+49)(0)5921 7139925 Telefax : (+49)(0)5921 7139929 Przewodnik uzytkownika go1984 Alfred-Mozer-Str. 51 D-48527 Nordhorn Niemcy Telefon : (+49)(0)5921 7139925 Telefax : (+49)(0)5921 7139929 go1984 http://www.go1984.com Alfred-Mozer-Str. 51 D-48527 Nordhorn

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo