Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł"

Transkrypt

1 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : GRUDZIĄDZ - Zadanie Mniszek - Budowa, ulica Pomorska i Kaszubska ADRES INWESTYCJI : GRUDZIĄDZ - Zadanie Mniszek - Budowa, ulica Pomorska i Kaszubska INWESTOR : Miejskie wodociągi i Oczyszczalnia spółka z o.o. ADRES INWESTORA : UL. MICKIEWICZA 28/0, GRUDZIĄDZ DATA OPRACOWANIA : marzec 2009 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : ceny lokalne NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Podatek VAT [V]... % Σnetto kosztorys Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: INWESTOR : Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM. Sieć wodociągowa z rur PE fi 60 mm.2 Grudziądz - węzły - Zadanie 2 - MNISZEK > BUDOWA - Pomorska, Kaszubska. Odgałęzienia z PE fi 90,0 i 60 mm. Przyłącza z PE fi 2 mm. Roboty drogowe Grudziądz zad Budowa - sieć wodociągowa z rur PE w ul. Pomorskiej i Kaszubskiej. RAZEM netto Podatek VAT Razem brutto Słownie: Norma PRO Wersja.

3 KOSZTORYS Lp. Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość obm. GRUDZIĄDZ - Zadanie Mniszek - Budowa, ulica Pomorska i Kaszubska Grudziądz zad Budowa -sieć wodociągowa z rur PE w ul. Pomorskiej i Kaszubskiej.. Sieć wodociągowa z rur PE fi 60 mm KNNR 0- d.. 02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. km 0. 2 d.. KNNR KNNR 007- d.. 0 KNNR d.. 0 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład. Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2, m i głębokości do,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Dodatek za kaŝdy rozp. km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) KAT. INDYW. d.. /0/ Umocnienie ścian wykopów o ścianach pionowtch za pomocą obudowy skrzyniowej 6 KNNR - PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich d.. 02 grub. cm 7 KNNR 009- Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych d.. 07 (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 60 mm 8 KNNR 00- Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych d.. 07 ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czoło- 9 KNNR 0- d.. 07 wego o śr. zewn. 60 mm Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 60 mm 2 KNNR 606- d.. 02 KNNR 08- d.. 0 KNNR 02- d.. 0 m m m 8.00 m 8.00 m m.000 złącz..000 złącz..000 m.000 m KNNR 209- d.. 0 Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej mm w rurach ochronnych KNNR 08- Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - d.. 0 ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur 200m typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 60 mm prób. Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III, obsypka rur na wysokość 0 cm ponad ich górną krawędŝ piaskiem dowiezionym Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 2 cm) - kat.gr. III-IV m KNR 2-9 Oznakowanie trasy wodociągu ułoŝonego w ziemi m.000 d taśmą z tworzywa sztucznego 6 KNNR 08- Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m d m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III.2 Grudziądz - węzły - Zadanie 2 - MNISZEK > BUDOWA - Pomorska, Kaszubska 7 KNNR 0-0 Wykonanie róŝnych elementów drobnowymiarowych o objętości do. m - elementy betonowe -bloki m KNNR 0-0 z.sz..9. KNNR KNR-W KNNR KNNR KNNR 0-0 oporowe, podłoŝe pod zasuwy WEZŁY MONTAśOWE - roboty ziemne ręczne z wywozem, zasyp ręczny piaskiem dowiezionym, wykonanie robót drogowych - rozbiórka+odtworzenie kołnierzowe o śr. 0 mm - wykopy umocnione - Czwórnik T 0/0 mm Hydranty poŝarowe podziemne o śr. 80 mm, z podwójnym zamknięciem z GGG 0 malowany epoksydowo ze skrzynką hydrantową Oznakowanie lokalizacji hydrantów + zasuw na słupku stalowym kołnierzowe o śr. 80 mm - wykopy umocnione - Króciec dwukołnierzowy FF kołnierzowe o śr. 80 mm - wykopy umocnione - Kolano dwukołnierzowe kołnierzowe o śr. 80 mm - wykopy umocnione - Kolano dwukołnierzowe ze stopką 8 analiza indywidualna komplet dla węzła szt.000 kpl.000 kpl..000 szt.000 szt szt Norma PRO Wersja.

4 KOSZTORYS Lp. Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość obm. 2 KNNR 0- szt z.sz..9. kołnierzowe o śr. 00 mm - wykopy umocnione - łącznik rurowo-kołnierzowy RK KNNR 0-0 z.sz..9. KNNR 02-0 z.sz..9. KNNR 02-0 KNNR 02-0 z.sz KNNR z.sz KNNR z.sz..9. KNNR z.sz..9. KNNR 0-07 z.sz KNNR 02-0 z.sz..9. KNNR 0-07 z.sz..9. KNNR 0-0 z.sz..9. KNNR 0-0 z.sz..9. KNNR 0-0 z.sz..9. KNNR 2-0 KNNR 2-02 KNNR 2-0 KNNR 0-0 z.sz..9. KNR-W KNNR 0-0 z.sz kołnierzowe o śr. 00 mm - wykopy umocnione - łącznik rurowo-kołnierzowy RK Sieci wodociągowe - montaŝ kształtek ciśnieniowych PE, o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych o śr.zewnętrznej 60 mm - wykopy umocnione - Łącznik PE-Stal Sieci wodociągowe - montaŝ kształtek ciśnieniowych PE, o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych o śr.zewnętrznej 0 mm - wykopy umocnione - Łącznik PE-Stal Sieci wodociągowe - montaŝ kształtek ciśnieniowych PE, o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych o śr.zewnętrznej do 90 mm - wykopy umocnione - Łącznik PE-Stal Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 60 mm - wykopy umocnione - Kolano bose, kąt 90 stopni Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 60 mm - wykopy umocnione - Kolano bose, kąt stopni Sieci wodociągowe - kształtki PE ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 22 mm - wykopy umocnione, kolano bose - 0 stopni Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 60 mm - wykopy umocnione - mufa elektrooporowa Sieci wodociągowe - montaŝ kształtek ciśnieniowych PE, o połączeniach zgrzewanych o śr.zewnętrznej 60/90 mm - wykopy umocnione, trójnik siodłowy kołnierzowe o śr. 00 mm - wykopy umocnione - Trójnik T Dn 00/0 mm kołnierzowe o śr. 0 mm - wykopy umocnione - Trójnik T 0/0 mm kołnierzowe o śr. 0 mm - wykopy umocnione - Trójnik T 0/00 mm kołnierzowe o śr. 0 mm - wykopy umocnione - Trójnik T 0/80 mm Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr. do 0 mm montowane na rurociągach PE Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr. do 00 mm montowane na rurociągach PE Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr. do 80 mm montowane na rurociągach PE kołnierzowe o śr. 0 mm - wykopy umocnione - ZwęŜka FFR 0/00 mm szt szt szt.000 szt.000 szt.000 szt szt.000 złącz szt.000 szt.000 szt.000 szt.000 szt.000 kpl kpl..000 kpl..000 szt Oznakowanie lokalizacji zasuw na słupku stalowym kpl Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn.do 6 mm - wykopy umocnione złącz Norma PRO Wersja.

5 KOSZTORYS Lp. Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość obm. KNNR Nawiertki z obejmą i zasuwą na rurociągach PE o kpl śr. zewn. 60 mm dla włączenia przyłączy Dn 2-6 mm. Odgałęzienia z PE fi 90,0 i 60 mm 6 KNNR 0- d KNNR d KNNR 007- d KNNR d.. 0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład. Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2, m i głębokości do,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Dodatek za kaŝdy rozp. km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) 0 KAT. INDYW. d.. /0/ Umocnienie ścian wykopów o ścianach pionowtch za pomocą obudowy skrzyniowej KNNR - PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich d.. 02 grub. cm 2 KNNR 009- Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych d.. 0 (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm KNNR 009- Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych d.. 0 (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 0 mm KNNR 009- Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych d.. 07 (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 60 mm KNNR 00- Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych d.. 0 ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czoło- 6 KNNR 00- d KNNR 00- d KNNR 0- d.. 07 wego o śr. zewn. 90 mm Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 0 mm Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 60 mm Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 60 mm 9 KNNR 209- d.. 0 Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej mm w rurach ochronnych (W-W.) 60 KNNR 606- Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur d.. 0 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 0 6 KNNR 606- d KNNR 08- d KNNR 02- d.. 0 km 0.02 m m 2.27 m 6.20 m 6.20 m.860 m 9.00 m.000 m złącz złącz..000 złącz..000 złącz..000 m m - prób mm Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur 200m typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 60 mm prób. Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III, obsypka rur na wysokość 0 cm ponad ich górną krawędŝ piaskiem dowiezionym8,60** Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 2 cm) - kat.gr. III-IV 6 KNR 2-9 d Oznakowanie trasy wodociągu ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 6 KNNR 08- Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości d m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III. Przyłącza z PE fi 2 mm 66 KNNR 0- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych d trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górs- 67 KNNR d KNNR 007- d KNNR d KAT. INDYW. d.. /0/ 7 KNNR - d.. 02 kim. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład. Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2, m i głębokości do,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Dodatek za kaŝdy rozp. km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) Umocnienie ścian wykopów o ścianach pionowtch za pomocą obudowy skrzyniowej PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. cm m m 2.00 m 2.20 km 0.28 m m m 7.0 m 7.0 m Norma PRO Wersja.

6 KOSZTORYS Lp. Podstawa Opis Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość obm. 72 KNNR 708- Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych m d.. 0 metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o 7 KNNR 009- d.. 0 z.sz d.. KNNR KNNR 02- d.. 0 śr. 2 mm (nakłady na m przyłącza) Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 6 mm - wykopy umocnione Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III, obsypka rur na wysokość 0 cm ponad ich górną krawędŝ piaskiem dowiezionym8,60** Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 2 cm) - kat.gr. III-IV 76 KNR 2-9 d Oznakowanie trasy wodociągu ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 77 KNNR 08- Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości d m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III. Roboty drogowe 78 KNNR 072- Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na d.. 0 głębokość cm 79 KNNR Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych d.. 0 gr. cm mechanicznie 80 KNR AT-0 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej d o gr. do cm z wywozem materiału z roz- 8 KNR-W -0 d KNR-W -0 d KNR-W -0 d biórki na odl. do km Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych asfaltów na odległość km Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych podłoŝy na odległość km Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŝdy następny km Krotność = 9 m m 7.68 m m m m m m m m 7.0 m KNNR Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem m d.. 0 i wodą 8 KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m d.. 0 asfaltowych o grubości cm (warstwa wiąŝąca) 86 KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m d.. 02 asfaltowych o grubości cm (warstwa ścieralna) Razem dział Grudziądz zad Budowa -sieć wodociągowa z rur PE w ul. Pomorskiej i Kaszubskiej. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót Słownie: Norma PRO Wersja.

7 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem GRUDZIĄDZ - Zadanie Mniszek - Budowa, ulica Pomorska i Kaszubska Grudziądz zad Budowa -sieć wodociągowa z rur PE w ul. Pomorskiej i Kaszubskiej.. Sieć wodociągowa z rur PE fi 60 mm d.. KNNR KNNR d KNNR d KNNR d KAT. d.. INDYW. / 0/ 6 KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. /000 km 0. RAZEM 0. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m w m gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład. *.00*.96*0.80 m RAZEM Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2, m i głębokości do,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. m III-IV *.00*.96*0.20 m RAZEM Dodatek za kaŝdy rozp. km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. m I-IV) m 8.00 RAZEM 8.00 Umocnienie ścian wykopów o ścianach pionowtch za pomocą obudowy skrzyniowej m 8.0 m 8.00 RAZEM 8.00 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. cm m *.00*0. m RAZEM Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m śr.zewnętrznej 60 mm m.000 RAZEM.000 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 60 mm złącz..000 RAZEM.000 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 60 mm złącz..000 RAZEM.000 Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej mm w rurach m ochronnych m.000 RAZEM.000 Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki m oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami 22*0. m.000 RAZEM.000 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m - PE, PEHD o śr. 60 mm prób m - prób. km Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do m.0 m w gr.kat. I-III, obsypka rur na wysokość 0 cm ponad ich górną krawędŝ piaskiem dowiezionym *.00*( )-*.*0.08*0.08 m RAZEM Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych m spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 2 cm) - kat.gr. III-IV 8.0-*.00*( ) m RAZEM Norma PRO Wersja.

8 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR 2-9 Oznakowanie trasy wodociągu ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m d m KNNR d Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III m RAZEM m RAZEM Grudziądz - węzły - Zadanie 2 - MNISZEK > BUDOWA - Pomorska, Kaszubska 7 KNNR Wykonanie róŝnych elementów drobnowymiarowych o objętości do. m - m d elementy betonowe -bloki oporowe, podłoŝe pod zasuwy 0.*0.*0.*22 m.20 8 WEZŁY MONTAśOWE - roboty ziemne ręczne z wywozem, zasyp ręczny d.. analiza indywidualna piaskiem dowiezionym, wykonanie robót drogowych - rozbiórka+odtworzenie 2 9 KNNR d KNNR d KNR-W 2-9 d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d komplet dla węzła 2 komplet dla węzła kołnierzowe o śr. 0 mm - wykopy umocnione - Czwórnik T 0/0 mm szt RAZEM szt.000 RAZEM.000 Hydranty poŝarowe podziemne o śr. 80 mm, z podwójnym zamknięciem z kpl GGG 0 malowany epoksydowo ze skrzynką hydrantową kpl.000 RAZEM.000 Oznakowanie lokalizacji hydrantów + zasuw na słupku stalowym kpl. kpl..000 RAZEM.000 kołnierzowe o śr. 80 mm - szt wykopy umocnione - Króciec dwukołnierzowy FF szt.000 RAZEM.000 kołnierzowe o śr. 80 mm - szt wykopy umocnione - Kolano dwukołnierzowe 2 szt kołnierzowe o śr. 80 mm - szt wykopy umocnione - Kolano dwukołnierzowe ze stopką szt.000 RAZEM.000 kołnierzowe o śr. 00 mm - szt wykopy umocnione - łącznik rurowo-kołnierzowy RK 2 szt kołnierzowe o śr. 00 mm - szt wykopy umocnione - łącznik rurowo-kołnierzowy RK 2 szt Norma PRO Wersja.

9 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 27 KNNR Sieci wodociągowe - montaŝ kształtek ciśnieniowych PE, o połączeniach szt d zgrzewano-kołnierzowych o śr.zewnętrznej 60 mm - wykopy umocnione - Łącznik PE-Stal 2 szt KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d Sieci wodociągowe - montaŝ kształtek ciśnieniowych PE, o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych o śr.zewnętrznej 0 mm - wykopy umocnione - Łącznik PE-Stal szt szt.000 RAZEM.000 Sieci wodociągowe - montaŝ kształtek ciśnieniowych PE, o połączeniach szt zgrzewano-kołnierzowych o śr.zewnętrznej do 90 mm - wykopy umocnione - Łącznik PE-Stal szt.000 RAZEM.000 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt wcisk o śr.zewn. 60 mm - wykopy umocnione - Kolano bose, kąt 90 stopni szt.000 RAZEM.000 Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt wcisk o śr.zewn. 60 mm - wykopy umocnione - Kolano bose, kąt stopni 2 szt Sieci wodociągowe - kształtki PE ciśnieniowe jednokielichowe łączone na szt wcisk o śr.zewn. 22 mm - wykopy umocnione, kolano bose - 0 stopni szt.000 RAZEM.000 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 60 mm - wykopy umocnione - złącz. mufa elektrooporowa 28 złącz RAZEM Sieci wodociągowe - montaŝ kształtek ciśnieniowych PE, o połączeniach szt zgrzewanych o śr.zewnętrznej 60/90 mm - wykopy umocnione, trójnik siodłowy szt.000 RAZEM.000 kołnierzowe o śr. 00 mm - szt wykopy umocnione - Trójnik T Dn 00/0 mm szt.000 RAZEM.000 kołnierzowe o śr. 0 mm - szt wykopy umocnione - Trójnik T 0/0 mm szt.000 RAZEM.000 kołnierzowe o śr. 0 mm - szt wykopy umocnione - Trójnik T 0/00 mm szt Norma PRO Wersja.

10 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM KNNR kołnierzowe o śr. 0 mm - szt d wykopy umocnione - Trójnik T 0/80 mm szt KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNR-W 2-9 d KNNR d KNNR d Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr. do 0 mm montowane na rurociągach PE kpl. RAZEM kpl RAZEM Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr. do 00 mm montowane na rurociągach kpl. PE kpl..000 RAZEM.000 Zasuwy typu"e" kołnierzowe z obudową o śr. do 80 mm montowane na rurociągach kpl. PE kpl..000 RAZEM.000 kołnierzowe o śr. 0 mm - szt wykopy umocnione - ZwęŜka FFR 0/00 mm 2 szt Oznakowanie lokalizacji zasuw na słupku stalowym kpl. 20 kpl RAZEM Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn.do 6 mm - wykopy złącz. umocnione złącz..000 RAZEM.000 Nawiertki z obejmą i zasuwą na rurociągach PE o śr. zewn. 60 mm dla włączenia przyłączy Dn 2-6 kpl. mm kpl..000 RAZEM.000. Odgałęzienia z PE fi 90,0 i 60 mm 6 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym km d lub górskim. ( )/000 km KNNR d KNNR d KNNR d KAT. d.. INDYW. / 0/ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład. m RAZEM 0.02 ( )*.00*.89*0.80 m RAZEM Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2, m i głębokości do,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. m III-IV ( )*.89*0.20 m 2.27 RAZEM 2.27 Dodatek za kaŝdy rozp. km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. m I-IV) m 6.20 RAZEM 6.20 Umocnienie ścian wykopów o ścianach pionowtch za pomocą obudowy skrzyniowej m 6.2 m 6.20 RAZEM Norma PRO Wersja.

11 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNNR PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. cm m d ( )*.00*0. m KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNNR d KNR 2-9 d Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm m RAZEM m 9.00 RAZEM 9.00 Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m śr.zewnętrznej 0 mm.00 m.000 RAZEM.000 Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m śr.zewnętrznej 60 mm 9.90 m RAZEM Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm 2 złącz Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 0 mm złącz..000 RAZEM.000 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 60 mm złącz..000 RAZEM.000 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD złącz. za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 60 mm złącz..000 RAZEM.000 Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej mm w rurach m ochronnych (W-W.) 2.00 m Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, 200m - PE, PEHD o śr. do 0 mm prób m - prób. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 60 mm 200m - prób. 200m - prób. Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do.0 m w gr.kat. I-III, obsypka rur na wysokość 0 cm ponad ich górną krawędŝ piaskiem dowiezionym8,60** 9.0*.00*( )+.00*.00*(0.+0.0)+9.90*.00*( )-9.0*.*0.0* *.*0.0* *.*0.08*0.08 m RAZEM.000 m.600 Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych m spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 2 cm) - kat.gr. III-IV m Oznakowanie trasy wodociągu ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m RAZEM.600 RAZEM m 2.00 RAZEM Norma PRO Wersja.

12 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 6 KNNR Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do m d m w gr.kat. I-III 2.2 m 2.20 RAZEM Przyłącza z PE fi 2 mm 66 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym km d lub górskim. 28./000 km KNNR d KNNR d KNNR d KAT. d.. INDYW. / 0/ 7 KNNR d KNNR d KNNR d z.sz KNNR d KNNR d KNR 2-9 d KNNR d Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.60 m w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do km sam.samowyład. m RAZEM *.00*.70*0.80 m RAZEM Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2, m i głębokości do,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. m III-IV 28.*.00*.70*0.20 m RAZEM Dodatek za kaŝdy rozp. km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. m I-IV) m 7.0 RAZEM 7.0 Umocnienie ścian wykopów o ścianach pionowtch za pomocą obudowy skrzyniowej m 7. m 7.0 RAZEM 7.0 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. cm m 28.*.00*0. m 2.7 RAZEM 2.7 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania m czołowego - rurociągi o śr. 2 mm (nakłady na m przyłącza) 20. m RAZEM Sieci wodociągowe - montaŝ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m śr.zewnętrznej 6 mm - wykopy umocnione 6.7 m RAZEM Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do m.0 m w gr.kat. I-III, obsypka rur na wysokość 0 cm ponad ich górną krawędŝ piaskiem dowiezionym8,60** 2.20*.00*( )-2.20*.*0.06*0.06 m 7.68 RAZEM 7.68 Zasypanie wykopów.fund.podłuŝnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych m spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 2 cm) - kat.gr. III-IV m RAZEM Oznakowanie trasy wodociągu ułoŝonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 2.20 m RAZEM Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości m i głęb.do m.0 m w gr.kat. I-III 7.89 m RAZEM Roboty drogowe 78 KNNR Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość cm m d ( )*2 m RAZEM Norma PRO Wersja.

13 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 79 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. cm mechanicznie m 2 d m KNR AT-0 d KNR-W -0 d KNR-W -0 d KNR-W -0 d KNNR 6 d KNNR 6 d KNNR 6 d Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do km m 2 RAZEM *6-78. m RAZEM Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych asfaltów m na odległość km 200.0*0.0 m RAZEM Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych podłoŝy m na odległość km 78.0*0. m 7.0 RAZEM 7.0 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŝdy następny km m Krotność = m 2.0 RAZEM 2.0 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m m RAZEM Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości m 2 cm (warstwa wiąŝąca) 78.0 m RAZEM Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości m 2 cm (warstwa ścieralna) 200 m RAZEM Norma PRO Wersja.

14 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość. robocizna r-g 8.68 RAZEM Słownie: - - Norma PRO Wersja.

15 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość. Komplet robót dla węzła węzeł elektrody stalowe do spawania stali węglowych lub niskostopowych szt śr. 2.-6mm. klamry ciesielskie z pr tów stal. typu U kg tablica informacyjna do znakowania przyłącza szt taśma z polichlorku winylu m piasek zwykły m Ŝwir mm m papa asfaltowa izolacyjna m beton zwykły B-0 m beton zwykły B-20 m Beton zwykły B- m mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.9-2mm,kl.iii m 0.2. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-mm,kl.iii m krawędziaki iglaste kl.ii m Bale igl.obrz.nasycone,gr.0-00mm,kl.iii m krawadziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.ii m woda z rurociągu m drewno okrągłe na stemple budowlane, okorowane śr. 6-8 cm m słupki drew.igl. fi 7- cm,dł.2,0 m m Rura stalowa czarna fi 60,/,6 mm m rura stalowa czarna fi 68,/,6 mm m rura stalowa czarna fi 2,9/8,8 mm m rura stalowa fi 0 mm m kołnierze zaślepiające o śr. 60 mm szt kołnierze zaślepiające o śr. do 0 mm szt Łącznik rurowo-kołnierzowy RK - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe szt o śr. 00 mm -z Ŝeliwa GGG0 malowane epoksydowo gr. 200 mik. 28. Łącznik rurowo-kołnierzowy RK - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe szt o śr. 00 mm -z Ŝeliwa GGG0 malowane epoksydowo gr. 200 mik. 29. Króciec dwukołnierzowy FF - l=0,6m - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe szt.0000 kołnierzowe o śr. 80 mm -z Ŝeliwa GGG0 malowane epoksydowo gr. 200 mik. 0. Trójnik T, kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 00/0 szt.0000 mm. Kolano dwukołnierzowe ze stopką - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe szt.0000 kołnierzowe o śr. 80 mm -z Ŝeliwa GGG0 malowane epoksydowo gr. 200 mik. 2. Kolano dwukołnierzowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe szt o śr. 80 mm -z Ŝeliwa GGG0 malowane epoksydowo gr. 200 mik.. ZwęŜka FFR 0/00 mm - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe szt o śr. 0 mm -z Ŝeliwa GGG0 malowane epoksydowo gr. 200 mik.. Czwórnik T 0/0 mm - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe szt.0000 o śr. 0 mm -z Ŝeliwa GGG0 malowane epoksydowo gr. 200 mik.. Trójnik T 0/80 mm - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o szt.0000 śr. 0 mm -z Ŝeliwa GGG0 malowane epoksydowo gr. 200 mik. 6. Trójnik T 0/00 mm - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o szt.0000 śr. 0 mm -z Ŝeliwa GGG0 malowane epoksydowo gr. 200 mik. 7. Trójnik T 0/0 mm - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o szt.0000 śr. 0 mm -z Ŝeliwa GGG0 malowane epoksydowo gr. 200 mik. 8. Rura PE-HD,0 MPa fi 6/,8 mm m rury z polietylenu PE, PEHD typ 00, fi 60/,2 PN,6 m rury z polietylenu PE, PEHD typ 00, fi 90/8,2 PN,6 m rury z polietylenu PE, PEHD typ 00, fi 0/0 PN,6 m rury wodociągowe ciśnieniowe z polietylenu fi 2 mm m Kolano bose, kąt stopni- kształtki ciśnieniowe PE o śr.zewn. szt mm. Kolano bose, kąt 0 stopni- kształtki ciśnieniowe PE o szt.0000 śr.zewn.22mm. Kolano bose, kąt 90 stopni- kształtki ciśnieniowe PE o śr.zewn. szt mm 6. Łącznik PE-Stal, ciśnieniowa PE, o śr.zewnętrznej do 90 mm szt Łącznik PE-Stal, ciśnieniowa PE, o śr.zewnętrznej 0mm szt Łącznik PE-Stal, ciśnieniowa PE, o śr.zewnętrznej mm szt Trójnik siodłowy, ciśnieniowa PE, o śr.zewnętrznej 60/90 mm szt kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 6 mm szt kształtka elektrooporowa PE, PEHD o śr. zewn. 60 mm m kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.zewnętrznej mm szt zasuwa typu "E" kołnierzowa o śr. do 0 mm -z Ŝeliwa GGG0 szt malowane epoksydowo gr. 200 mik.. zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa klinowa owalna o śr. 80 mm -z Ŝeliwa GGG0 malowane epoksydowo gr. 200 mik. szt Norma PRO Wersja.

16 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość. zasuwa typu "E" kołnierzowa o śr. do 00 mm -z Ŝeliwa GGG0 szt.0000 malowane epoksydowo gr. 200 mik. 6. hydrant Ŝeliwny podziemny o śr. 80 mm z podwójnym zamknięciem szt Nawiertki z obejmą i zasuwą na rurociągach PE o śr. zewn. 60 szt.0000 mm dla włączenia przyłączy Dn 2-6 mm 8. obudowy teleskopowe do zasuw o śr. do 80 mm szt obudowy teleskopowe do zasuw o śr. do 00 mm szt obudowy teleskopowe do zasuw o śr. do 0 mm szt skrzynki Ŝeliwne do zasuw szt skrzynki uliczne do hydrantów szt obudowy teleskopowe do nawiertek szt tabliczki do oznakowania zasuw szt tabliczki do znakowania zasuw i hydrantów szt Obudowa skrzyniowa ścian wykopów m podpory stalowe ślizgowe kompl śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M- - kg stal nierdzewna 69. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 6 ze kg stali nierdzewnej 70. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 20 ze kg stali nierdzewnej 7. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 00 mm szt uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80 mm szt uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 0 mm szt uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 00 mm szt materiały pomocnicze zł RAZEM Słownie: Norma PRO Wersja.

17 ZESTAWIENIE SPRZĘTU Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m () m-g.6 2. Spych.gąsienicowa kw () m-g 0.0. Walec statyczny samojezd.8t() m-g 99.. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m/h m-g Ubijak spalinowy 200kg m-g Frezarka drog.wirtgen W 00() m-g Ŝuraw samochodowy -6t () m-g śuraw samochodowy 7-0t () m-g Wciągarka mech.elektr.,6-,2t m-g Ciągnik siodę.z nacz.6t () m-g.07. samochód skrzyniowy m-g Samochód dostaw.do 0.9t () m-g samochód dostawczy 0.9 t m-g Samochód skrzyn.do.0t () m-g 6.9. samochód skrzyniowy do t m-g Sam. skrzyn.,0t z wcińg. () m-g Przyczepa dłuŝ.do sam.0,0t m-g Samochód samowyład.do t () m-g Samochód samowyład.-0t () m-g Rozkład.mas bitum..m (2) m-g Piła spal.do cięcia nawie.kw m-g Prościarka do prętów fi -0mm m-g prościarka do rur PE m-g Spawarka spalinowa 00A m-g Zgrzew.hydraul-doczoę.fdo rur PE m-g zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE, PEHDm m-g agregat prądotwórczy m-g Zespół prądotwór.-faz.kva m-g SpręŜ. pow.spal.-m/min() m-g RAZEM Słownie: Norma PRO Wersja.

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1.

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyŝki 0,25m3 4 KNR-W 2-18 0511/03 PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3 1. Kosztorys ofertowy Strona 1/7 Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1. SIEĆ WODOCIAGOWA 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Śieć wodociągowa 1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Śieć wodociągowa 1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Śieć wodociągowa. Roboty ziemne CPV 4500-0 KNNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km d.. 0-0.05 km.05 RAZEM.05 KNNR Wykopy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZYŁĄCZA WODY.

Kosztorys ofertowy PRZYŁĄCZA WODY. Kosztorys ofertowy Data: 2008-06-01 Budowa: BUDOWA BUDYNKÓW SOCJALNYCH w HRUBIESZOWIE ul. GRÓDECKA Obiekt: PRZYŁĄCZA WODY do budynków mieszkalnych Nr 3 i 4 Zamawiający: GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW 22-500

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL.JANA 3 W śabnie Data: 2009-08-19 Budowa: DrenaŜ opaskowy Zamawiający: GMINA śabno Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Zbiór: śabno-przedmiar drenaŝ opaskowy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś

KOSZTORYS OFERTOWY. ul.przczela2 66-004 Zatonie. Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś Pracownia Projektowo-Wykonawcza inż Przemysław Żołkoś ul.przczela2 66-004 Zatonie KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku leśniczówki ADRES INWESTYCJI : Górki

Bardziej szczegółowo

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm

file:///d:/03,07,11-przedm. dla wyk..htm 1 z 6 2011-08-16 10:33 Przedmiar robót 03/07/11. Obiekt Budowa sieci wodociągowej w Chwaszczynie - dz.nr 1137, 1131, 762, 772/45. Kod CPV: Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Przebudowa sieci woodciągowej z przyłączami oraz remont sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w starej części miasta Koronowa - BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "V.E.P." ADAM ŚWIERCZYŃSKI UL.WITOSA /9, 66-400 GORZÓW WLKP. PRZEDMIAR/KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W DESZCZNIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 fax 52 552 96 78. Wojciech Rutkowski. Bydgoszcz kwiecień 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Siedlecka 10, 85-403 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50 fax 52 552 96 78. Wojciech Rutkowski. Bydgoszcz kwiecień 2011 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Szczecin, ul. Mickiewicza - Tarczyńskiego, dz nr 40/4 obr.1023 Szczecin Uniwersytet Szczeciński, ul. Papieża Jana Pawła II, 70-458 Szczecin NORMAN

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE gr inż. Iwona Gdowska tel. 024/367-30- 09 09-402 Płock KOSZTORYS NAKŁADCZY- etoda szczegółowa Nazwa i kod wg. WSZ. 45000000-7 Roboty budowlane 45232150-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Sieci wodociagowe Obiekt : Wieliszew - Aktualizacja 2008 Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

ul. Zamkowa Proszowice OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA

ul. Zamkowa Proszowice OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZĘŚĆ OPISOWA. Koorys inwestorski sporządzono w oparciu o projekt techniczny pn."reont ginnej sieci wodociągowej w ul. Zakowej oraz przebudowa węzła włączeniowego w ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Anna Smyrdek,...

Przedmiar. Kosztorys opracowali: mgr inŝ. Anna Smyrdek,... Przedmiar PRZEBUDOWA - WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁACZAMI W SOŁECTWIE KRYRY, UL WYZWOLENIA I UL POCZTOWA OD STACJI REDUKCYJNEJ DO PRZEJŚCIA PRZEZ UL WYZWOLENIA PRZY WĘŹLE W9 Data: 2011-08-11

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa wodociągu rozdzielczego w Mnichu przy ul. Świerkowej

Przedmiar. Budowa wodociągu rozdzielczego w Mnichu przy ul. Świerkowej Przedmiar Budowa wodociągu rozdzielczego w Mnichu przy ul. Świerkowej Data: 2012-12-18 Budowa: ul. Świerkowa Obiekt: Sieć wodociągowa Dz90 Zamawiający: Urząd Gminy Chybie 43-520 Chybie ul. Bielska 78 Jednostka

Bardziej szczegółowo

Opis jm Nakłady Koszt jedn.

Opis jm Nakłady Koszt jedn. Lp Podstawa Opis jm Nakłady Ko 1 CPV KANALIZACJA SANITARNA 45231300-8 0202-08 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojłyŝki 060 m3 w grkat III-IV z transpurobku na odldo 1 km samsamowyład

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Podstawa opracowania Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o metodę uproszczoną określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 452521205 Zakłady uzdatniania wody 451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 452313008 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania listopad 2009r. Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : listopad 2009r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania listopad 2009r. Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY

KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY INPRO WARSZAWA, UL.HOŻA 72/33 KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Biuro Projektów "IZOL" 87-800 Włocławek, ul. Łęgska 51 B KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI MET-BUD LESZCZAK JACEK, LESZCZAK KRZYSZTOF, LESZCZAK TOMASZ SP. JAW- NA UL. SPÓŁDZIELCZA A 38-00 STRZYŻÓW KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja placu na materiały sypkie o powierzchni 5 ar.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb]

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb] Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWA DROGI W DĄBROWIE NA DŁUGOŚCI 85[mb] Inwestor Biuro kosztorysowe Gmina Rozdrażew Projektowanie drogowe i nadzór

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie kanałów

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -wytyczenie kanałów Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa kanalizacji sanitarnej w iejscowości Brody ul. Szkolna, Piaskowa, Akacjowa 1 45232440-8 KANALIZACJA GRAWITACYJNA 1 d.1 KNNR 1 0111-01 2 KNNR 1 d.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM.

Przedmiar robót MUR OPOROWY W GRANICY Z SĄSIADEM. Przedmiar robót Data:2010-05-21 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 59/22

KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-100 Skierniewice, ul. Rawska 59/22 KOMAT Pracownia Projektowa Andrzej Pasik 96-00 Skierniewice, ul. Rawska 59/ PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 26.04.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 26.04.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 Roboty budowlane 4533-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 451-8 Przygotowanie terenu pod budowę NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1.

Odwodnienie_Dobczyce_druk ODWODNIENIE OBIEKTÓW DROGOWYCH I OBIEKTÓW MOSTOWYCH. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 6628) strona nr: 1. strona nr: 1 Przedmiar robót 1 ROBOTY ZIEMNE 1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,0 km 1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokołci

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Warto kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 S ownie: z Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa Czerte - Gmina Sanok Inwestor Gmina Sanok Stawka robocizny 0,00 z /r-g

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Załącznik nr 7 STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Temat nr : ZZO-000-001 P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Obiekt : Inwestor : Nadleśnictwo Krucz 64-720 Lubasz Inwestor : Wykonawca : P R Z E D M I A R

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Świebodzin O b i e k t : Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej ETAP I km 0+000 do 0+440 P R Z E D M I A R R O B Ó T Str: 1 A. STAN : Kanalizacja deszczowa a. ELEMENT : Roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych ROZBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

2.Roboty montaŝowe - 3 -

2.Roboty montaŝowe - 3 - - 2 - Przedmiar robót Odcinek sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w Cierpiszu Górnym odcinki sieci wodociągowej ciśnieniowej wraz z pompownią wody Inwestor: Gmina Łańcut I Sieć wodociągowa 1.Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przedszkole 10-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza. 44-253 Rybnik dz.boguszowice

Przedmiar robót. Przedszkole 10-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza. 44-253 Rybnik dz.boguszowice Przediar robót Rodzaj robót (branża): Instalacyjna sieci Inwestycja Budowa Przedszkola Przedszkole 0-oddziałowe Przebudowa sieci ciepłownicznej wraz z budową przyłącza Adres: Sztolniowa - Rybnik dz.boguszowice

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa sieci wod.-kan. w ulicy Miłej w Radzionkowie

Przedmiar. Budowa sieci wod.-kan. w ulicy Miłej w Radzionkowie Przedmiar Data: 2012-08-10 Budowa: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r

Przedmiar robót. Biuro kosztorysowe aktualizacja LS PROJEKT SC. aktualizacja Grzegorz Sikora. Myszków 30.01.2013r Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, Przygotowanie, terenu, pod, budowe, 45200000-9, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, czesci, oraz, roboty,

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja sanitarna w Poznaniu - rondo ul. Skórzewska-Złotowska-Malwowa-Poznańska KOSZTORYS OFERTOWY

Kanalizacja sanitarna w Poznaniu - rondo ul. Skórzewska-Złotowska-Malwowa-Poznańska KOSZTORYS OFERTOWY Data utworzenia: 2010-07-02 Kanalizacja sanitarna w Poznaniu - rondo ul. kórzewska-złotowska-alwowa-poznańska KOZTOY OFETOWY Eleent nr 1. oboty przygotowawcze [CPV: 45111290-7 oboty przygotowawcze do świadczenia

Bardziej szczegółowo

====================================================================================== = SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ I POŁUDNIOWA

====================================================================================== = SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ I POŁUDNIOWA ====================================================================================== = NR PROJEKTU S 0/P-S FAZA: OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ I POŁUDNIOWA ADRES: KATOWICE UL. WOZAKÓW TEMAT:

Bardziej szczegółowo

... Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

... Stawka roboczogodziny : Poziom cen : ...... KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa Kolesin - Nowe Kramsko ADRES INWESTYCJI : gm. Sulechów, pow. zielonogórski, woj. lubuskie INWESTOR : Gmina Babimost ADRES INWESTORA : ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kosztorys ofertowy 50- Roboty drogowe 55-5 Roboty odwadniające Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 997K Strzyganiec-Chochorowice w miejscowości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZDZIŁ KALKULACJE : mgr in. Jan Walewski DATA OPRACOWANIA : 10.01.2008R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2008R

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZDZIŁ KALKULACJE : mgr in. Jan Walewski DATA OPRACOWANIA : 10.01.2008R. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2008R KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : SIE KANALIZACJI SANITARNEJ CEDRY MAŁE-RUROCIG TŁOCZNY ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA 152/2;376/1;155/6;154/11. INWESTOR : GMINA CEDRY WIELKIE ADRES INWESTORA : UL.KRASICKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9

PRZEDMIAR ROBÓT. APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9 APPA - Jan Pudùo 41-605 Úwiêtochùowice, ul. Moniuszki 3/9 NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie fontanny wodnej na rynku ADRES INWESTYCJI : Koziegùowy INWESTOR : Urz¹d Giny Koziegùowy ADRES INWESTORA : Koziegùowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu Adres : Palędzie, ul. Pogodna PRZEDMIAR ROBÓT Kanalizacja sanitarna w ul. Pogodnej w Palędziu Inwestor : Zakład

Bardziej szczegółowo

(Załącznik nr 12 do SIWZ)

(Załącznik nr 12 do SIWZ) (Załącznik nr do SIWZ) Lp. Podstawa Opis i wyliczenia a. KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA 4500-0 ROBOTY ZIEMNE. KNR -0 09-03 ST - 0, ST 00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopów w terenie

Bardziej szczegółowo

RPWiK-Komory monitoringu z armatur Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 7378) strona nr: 2. Przedmiar robót

RPWiK-Komory monitoringu z armatur Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 7378) strona nr: 2. Przedmiar robót strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Komora monitoringu 2,0 x 3,0 x 2,0 - D bno 2 1.1 Kalkulacja indywidualna. Wytyczenie trasy kanalizacji i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robót 1 1.2 KNNR 1/202/4 Razem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie STRONA TYTUŁOWA Budowa : Sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic Klonowej, Lipowej, Kasztanowej Wierzbowej w Dopiewie Kod CPV : Obiekt : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE, mgr inŝ. Andrzej Dusiński ul. Radosna 2 m43, 06-500 Mława,

USŁUGI PROJEKTOWE, mgr inŝ. Andrzej Dusiński ul. Radosna 2 m43, 06-500 Mława, USŁUGI PROJEKTOWE, mgr inŝ. Andrzej Dusiński ul. Radosna 2 m43, 06-500 Mława, KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45111240-2

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A

BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A Załącznik nr 4 BIURO TECHNICZNE AQUA-SERVICE mgr inŝ. JÓZEF SZYMAŃSKI 33-300 Nowy Sącz ul. Jamnicka 79 A tel: 0-18/441-91-87 NIP: 734-103-97-97 0-603-599-223 REGON: 490112660 e-mail: aqua.sacz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nak ady Koszt jedn. Razem koszty bezpo rednie:

Podstawa Opis jm Nak ady Koszt jedn. Razem koszty bezpo rednie: r-g 14.59800 0.00 0.00 m-g 4.14900 0.00 0.00 m-g 15.12900 0.00 0.00 r-g 77.92800 0.00 0.00 kg 32.40000 0.00 0.00 kg 1.15200 0.00 0.00 kg 14.28000 0.00 0.00 0.13200 0.00 0.00 0.10800 0.00 0.00 r-g 10.66200

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. Element: Sie wodoci gowa - roboty ziemne Kod wg CPV: 45111200-0 1. 1. KNNR 00-01-0209-0400 Wykopy oraz przekopy wyk.na odk ad koparkami przedsi biernymi o poj. y ki 0.25 m3 w gr.kat. III (1.80*0.0*2+0.0*2)/2*1.80*3271*0.80

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50

Podstawa wyceny. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł. 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze m 3 486.50 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowal 1 Przyłącze do osadnika wstępnego,bioreaktora,przepompowni ścieków,drenażu rozsączającego,wylotów drenarskich 1 KNNR 1 0305- Wykopy liniowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Węzeł cieplny - roboty budowlane ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. śelazna 81 INWESTOR : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH

Kosztorys inwestorski MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPANOWICACH Kosztorys inwestorski Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Inwestor: GMINA PLEŚNA Stawka r-g: 12,00 zł Narzuty: Koszty pośrednie 60,00%R+ 60,00%S Zysk 10,00%(R+Kp(R))+10,00%(S+Kp(S)) VAT

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne

OFERTA. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 45233123-7 Drogi podrzędne OFERTA 45-7 Drogi podrzędne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu i ciągu pieszo jezdnego oraz zatok parkingowych ADRES INWESTYCJI : ul. Orla w stronę ul Leginów

Bardziej szczegółowo

Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr Urząd Gminy Kołaczyce Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc. 400 m Data: 2007-07-12 Inwestor:Gmina Kołaczyce Budowa:Remont drogi wiejskiej Sieklówka - Mijal na odc.400 m Obiekt:dział. ewid. nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar PRZY CZ CIEPLNY

Przedmiar PRZY CZ CIEPLNY Przedmiar Data: 2008-08-08 Budowa: BUDYNEK HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W BOCHNI Zamawiaj cy: GMINA MIASTA BOCHNIA, 32-700 BOCHNIA, UL.KAZIEMIERZA WIELKIEGO 2 Sprawdzaj cy:... Zamawiaj cy: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA OGRODZENIA ADRES INWESTYCJI : 61-659 POZNAŃ UL BRANDSTAETTERA 6 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 ADRES INWESTORA : 61-659 POZNAŃ UL. BRANDSTAETTERA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a strona:1 PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. KOŁOBRZEG 08.2014r.

Kosztorys nakładczy. KOŁOBRZEG 08.2014r. Kosztorys nakładczy Obiekt Budowa Inwestor REMONT KOMORY CIEPŁOWNICZEJ K-41/A ul. Mariacka w Kołobrzegu Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg KOŁOBRZEG 08.2014r.

Bardziej szczegółowo

SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 PRZEDMIAR ROBÓT

SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 PRZEDMIAR ROBÓT SSASS Kinga Marek 60-257 Poznań, ul. Chociszewskiego 6/34 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. A. Mazurczyk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 07.2008. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. inŝ. A. Mazurczyk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 07.2008. Stawka roboczogodziny : Pracownia Projektowa MODUŁ ul. Wałowa 2, 44-300 Wodzisław Śl. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku administarcyjno-biurowego ADRES INWESTYCJI : Mikołów ul. Kolejowa 4 INWESTOR : Zakład InŜynierii

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr 143/37, 143/33, 143/32, 29/19, 41 Obiekt: j.w. Budowa: Oświetlenie ul. Sportowej w Potulicach na terenie dz. nr

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie z włączeniem do dróg krajowych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na sie od komory w rejonie ul. Piłsudskiego/Szarych Szereg Niepodległo Niepodległo Czechowice Dziedzice, ul. Piłsudskiego/Szarych Szeregów -

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Sobolowie_ogrodzenie i piłkochwyty

Przedmiar robót. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Sobolowie_ogrodzenie i piłkochwyty Przedmiar robót Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Sobolowie_ogrodze Data: 17-06-2011 Budowa: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01]

Przedmiar robót. Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE POMIAROWE [CPV: 45233120-6 ] [D-01.01.01] inŝ. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data utworzenia: 2010-06-30 Przebudowa dróg gminnych w Tarnowie - ulica Sosnowa - I ETAP od drogi powiatowej do końca zabudowy Przedmiar robót Opis robót Dział

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1 PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.1 Budowa: ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA woj. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012

Przedmiar robót. Bytów Marzec 2012 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe "BUDOWA, REMONT I WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY" Modernizacja stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych NAZWA INWESTYCJI : Reont bloku żywieniowego - Etap II - zadanie 2 ADRES

Bardziej szczegółowo

Kosztorys lepy Wymiana kabla ST 6 do RSSD1

Kosztorys lepy Wymiana kabla ST 6 do RSSD1 Wyiana kabla ST 6 do RSSD1 Podstawa Opis j Nak ady Koszt Wyiana kabla YAKY 4X185 od ST 6 do RSSD-1 2014 1 KNR 2-01 czne kopanie rowów dla kabli o g bok.do 0.8 0701-02 i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45232423-3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin. Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska Usługi Projektowe i Nadzór Lucyna Kaczyńska ul. Zabużańska 53a, 71-051 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9

Bardziej szczegółowo

ARCHIMEDIA Sp. z o.o. ARCHITEKCI & INśYNIEROWIE 60-361 POZNAŃ ul. Wolsztyńska 4

ARCHIMEDIA Sp. z o.o. ARCHITEKCI & INśYNIEROWIE 60-361 POZNAŃ ul. Wolsztyńska 4 ARCHIMEDIA Sp. z o.o. ARCHITEKCI & INśYNIEROWIE 60-361 POZNAŃ ul. Wolsztyńska 4 KOSZTORYS NAKŁADCZY NR 011- PS NAZWA INWESTYCJI : PLACÓWKA TERENOWA KRUS ADRES INWESTYCJI : 46-200 KLUCZBORK ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0,15 144.15 m 3 144.150 RAZEM 144.150 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. j.w. 961,0 x 0,15 144.15 m 3 144.150 RAZEM 144.150 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ul świętojurska KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 6 d.1 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi patrolowej modyfikowanej w południowo - zachodniej części Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Gen. St. Maczka 35 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Żukowo obręb Lutom gm. Czersk (dz. nr geod. 251/3 LP,

Bardziej szczegółowo

71/73 PRZEDMIAR ROBÓT

71/73 PRZEDMIAR ROBÓT Jarosław Kosakowski Kielce, ul. Poorska 71/73 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przy acze kanalizacyjne do sieci kanalizacji sanitarnej ST cz VI

Przedmiar robót. Przy acze kanalizacyjne do sieci kanalizacji sanitarnej ST cz VI Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa ownie: Przedmiar robót Przy acze kanalizacyjne ST cz VI Obiekt Hala widowiskowo - sportowa z zapleczem socjalnym i administracyjnym w Bochni - ul. Wojska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Budowa Inwestor Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego szpitala na publiczny dz. nr 198/8, ul. Strzelecka, Chojnice Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Roboty instalacyjne gazowe

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Roboty instalacyjne gazowe PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe NAZWA INWESTYCJI : Instalacja gazu dla budynku Gminnego Domu Kultury ADRES INWESTYCJI : Drwalew dz.nr 36/

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2

PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2 PRZEDMIAR ROBÓT SST- S.2 Budowa: ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO PPNT-II ETAP UZBROJENIE TERENU - PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO STREFA S1-3 JASIONKA woj. PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Oświetlenie drogowe w m.laszki kier.kozły. Zamawiający: Gmina Laszki. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Zamawiający: Gmina Laszki Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Oswietlenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Obiekty do parkowania i jazdy

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Obiekty do parkowania i jazdy 45223320-5 45232130-2 45342000-6 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie Obiekty do parkowania i jazdy Ruroci gi do odprowadzania wody burzowej Wznoszenie ogrodze NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-11-10

PRZEDMIAR ROBÓT 2012-11-10 PRZEDMIAR ROBÓT 2012-11-10 Obiekt Budynek biurowy wraz z salą ekspozycyjną, parkingiem naziemnym, masztami, zjazdem z drogi publicznej, infrastrukturą zewnętrzną techniczną i zagospodarowaniem terenu -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT MIEJSCOWOŚĆ: GMINA: WOJEWÓDZTWO: Tuszyn-Las Tuszyn łódzkie. 140/08 Sanitarna

PRZEDMIAR ROBÓT MIEJSCOWOŚĆ: GMINA: WOJEWÓDZTWO: Tuszyn-Las Tuszyn łódzkie. 140/08 Sanitarna OPRACOWANIE: PRZEDMIAR ROBÓT Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Domowicza, ul. Pułaskiego oraz pompowni P-III Obiekty etapu II (II-1/s); (II-1/p); (II-1/t); (II-2/s); (II-2/p) MIEJSCOWOŚĆ: GMINA:

Bardziej szczegółowo

SPORZ DZI KALKULACJE : Jaros aw Wojtczak /1409/98/U DATA OPRACOWANIA : kwiecie Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 14

SPORZ DZI KALKULACJE : Jaros aw Wojtczak /1409/98/U DATA OPRACOWANIA : kwiecie Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 14 NAK ADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem BUDOWA MASZTU SWOJEC 1 KNR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem BUDOWA MASZTU SWOJEC 1 KNR OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem BUDOWA MASZTU SWOJEC 1 KNR 2-01 0201-06 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Podjazd dla niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim INWESTOR : Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008

Przedmiar robót DATA OPRACOWANIA : 09-09-2008 Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Parking dla hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania "Poprawa infrastruktury edukacyjnej -budowa hali sportowej przy Zespole Szkół" CPV 45233140-2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy budynku szatni przy boisku sportowy ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid 1569 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

WILBUD - Usługi Inżynieryjno Budowlane 43-100 Tychy, ul. Junaków 7 PRZEDMIAR

WILBUD - Usługi Inżynieryjno Budowlane 43-100 Tychy, ul. Junaków 7 PRZEDMIAR WILBUD - Usługi Inżynieryjno Budowlane 43-100 Tychy, ul. Junaków 7 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000 Przygotowanie terenu pod budowę 45111000 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Fundamentowanie

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie Fundamentowanie mr KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie 45262210-6 Fundamentowanie NAZWA INWESTYCJI : REMONT MURU OPOROWEGO ADRES INWESTYCJI : 66-200 wiebodzin, ul Ko ciuszki 10/12 dz nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimiu przy ul. Zatorskiej Przedmiar robót Budowa: Odcinek od Hm 0+0 do 0+135 Obiekt lub rodzaj robót: DZIAŁ 45.00.00.00 Roboty budowlane GRUPA 45.20.00.00 Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej KLASA 45.23.00.00 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe A-4 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Myśliwska 4, -00 Nowy Sącz KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej Nr 98 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo