PLAN OCHRONY PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO OPERAT ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN OCHRONY PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO OPERAT ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO"

Transkrypt

1 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13 tel./fax: (48) (22) NIP: Członek Światowej Unii Ochrony Przyrody PLAN OCHRONY PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO OPERAT ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO Warszawa, Poznań, Leszno, Wrocław lipiec 2008

2 Opracowanie Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego Dyrektor Biura Marek Bryl Kierownik Pracowni Planu Województwa Stefan Dutkowiak Zespół Projektowy Maciej Kornecki, Ewa Arabas, Ewa Prejs, Mateusz Krygier, Agata Jakubowicz, Kinga Matyjaszczyk Plan ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego przygotowany jest na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 2

3 Spis treści: 1. METODYKA PRACY MATERIAŁY WYJŚCIOWE DLA OPRACOWANIA PROBLEMATYKA PRACY W ŚWIETLE LITERATURY UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI NA TLE REGIONU UWARUNKOWANIA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO GOSPODARCZE TURYSTYKI UWARUNKOWANIA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH TURYSTYKI Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ZASOBY I WALORY TURYSTYCZNE PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO Przyrodnicze zasoby turystyczne Kulturowe zasoby turystyczne ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE Baza noclegowa Baza gastronomiczna Turystyka krajoznawcza Szlaki piesze Ścieżki przyrodnicze Turystyka kwalifikowana Turystyka konna Turystyka rowerowa Turystyka kajakowa Plaże i kąpieliska Urządzenia rekreacyjne INFORMACJA TURYSTYCZNA EDUKACJA EKOLOGICZNA W PPK MOŻLIWOŚCI I BARIERY REKREACYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO Miejscowości wypoczynkowe

4 11.3 Wykorzystanie turystyczne Problemy rozwoju turystyki STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO PREFEROWANE FORMY TURYSTYKI I REKREACJI EDUKACJA EKOLOGICZNA ZASADY FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI W PARKU KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO Poprawa istniejącego zagospodarowania turystycznego Rozwój nowej infrastruktury turystycznej PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO PROGNOZA ROZWOJU TURYSTYKI W PERSPEKTYWIE 20 LAT Wariant ochrony zachowawczej utrzymanie aktualnych trendów Wariant ochrony aktywnej pełna realizacja ustaleń planu ochrony PROPOZYCJE PRAC BADAWCZYCH LITERATURA Załącznik 1. Baza noclegowa Przemęckiego Parku Krajobrazowego wg gmin

5 1. METODYKA PRACY W operacie turystycznym Przemęckiego Parku Krajobrazowego dokonano analizy obszaru w ujęciu turystycznym: zasobów, walorów turystycznych i zagospodarowania turystycznego. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy stanowią punkt wyjścia do określenia walorów Przemęckiego Parku Krajobrazowego, a następnie zdefiniowania wynikających z nich możliwości dla rozwoju turystyki i rekreacji. Pośród głównych metod badawczych wykorzystanych podczas tworzenia poniższej pracy należy wyróżnić metody polegające na zbieraniu informacji pierwotnych, wśród nich rozróżniamy: obserwacje objazd obszaru podlegającego opracowaniu, współpraca z władzami gmin: Wijewo, Przemęt oraz Nadleśnictw Kościan i Włoszakowice dokumentację fotograficzną. Drugą grupę stanowią metody opierające się na informacjach wtórnych tj,: przegląd materiałów źródłowych publikowanych i niepublikowanych, w celu scharakteryzowania obszaru Parku w ramach operatu zagospodarowania turystycznego, analiza materiałów planistycznych, określenie obszaru podlegającego opracowaniu, analiza przebiegu granic PPK. 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DLA OPRACOWANIA Do najważniejszych materiałów wykorzystanych w pracach nad Operatem zagospodarowania turystycznego Przemęckiego Parku Krajobrazowego należały: 1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, uchwalony w listopadzie 2001 r. 2. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego, uchwalona w lipcu 2000 r. 3. Studium rekreacji, WBPP, Poznań 2004 r. 4. Wielkopolska zrównoważonego rozwoju, WBPP, Poznań 2004 r. 5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt 2000 r. (zmiana studium w 2006 r.) 6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wijewo 2002 r. 7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Włoszakowice 2005 r. (egzemplarz projektu studium) 5

6 8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Święciechowa 1999 r. (zmiana studium w 2007r.) 9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wschowa 1999 r. (zmiana studium w 2006r.) 10. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Włoszakowice Strategia Sukcesu gminy Wschowa (2007) 12. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo Strategia Rozwoju Gminy Przemęt (2005) 14. Program ochrony przyrody, Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Włoszakowice na okres od 1 stycznie 2005 do 31 grudnia 2014 r. 15. Program ochrony przyrody, Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Kościan na okres od 1 stycznie 2004 do 31 grudnia 2013 r. 16. Publikowane materiały Urzędu Statystycznego w Poznaniu ( dane o podregionach, powiatach i gminach województwa wielkopolskiego) 17. Informacje dotyczące istniejącego zainwestowania rekreacyjnego i planowanego zagospodarowania przestrzeni zebrane w urzędach gmin objętych opracowaniem. 18. Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, M. Libicki, P. Libicki, wyd. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań Wielkopolska słownik krajoznawczy, pod red. W. Łęckiego, wyd. KUR-PISZ, Poznań Wielkopolska przewodnik po miejscach ładnych i ciekawych, W. Łęcki, wyd. KURPISZ, Poznań Atlas zabytków architektury w Polsce, wyd. PWN, Warszawa Wielkopolska nasza kraina, W. Łęcki, wyd. KURPISZ, Poznań Klimat Niziny Wielkopolskiej, A. Woś, Wyd. Naukowe UAM, Poznań Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, J.M. Matuszkiewicz, Wyd. PAN, Warszawa Dębski A.L., 1978, "Zagospodarowanie turystyczne", Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań. 26. Kowalczyk A., 2002, "Geografia turyzmu", Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 27. Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kożuchowski, Krzysztof, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, 2005 Poznań, Wyd. Kurpisz S.A. 6

7 29. Rogalewski, O., Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 Warszawa 30. Sołowiej, D., Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, UAM, Poznań, Zimniewicz K., Przemęt zarys dziejów, Wydawnictwo naukowe PWN, 1991, Poznań-Warszawa 3. PROBLEMATYKA PRACY W ŚWIETLE LITERATURY W polskiej literaturze turystycznej zwroty turystyka, rekreacja i wypoczynek stosowane są wymiennie. Należy jednak pamiętać, iż rekreacja ma szersze znaczenie niż turystyka albowiem oznacza wszelkie czynności podejmowane dla regeneracji sił. Natomiast wypoczynek zwykle kojarzony jest z turystyką pobytową (Warszyńska,1978). Z turystyką ściśle związane jest pojęcie ruchu (migracji) turystycznego. Gaworecki (1997) ruch turystyczny określa się jako zjawisko społeczno ekonomiczne tworzone przez zbiór podróżnych motywowanych różnymi celami natury społeczno kulturowej i zawodowej, które zamierzają oni osiągnąć po czasowym i dobrowolnym opuszczeniu miejsca stałego zamieszkania w kraju lub za granicą. Jego istotą jest dowolna zmiana pobytu, natomiast podmiotem człowiek (Warszyńska,1978). 4. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI NA TLE REGIONU Na uwarunkowania rozwoju turystyki w Przemęckim Parku Krajobrazowym ma wpływ jego położenie. Park znajduje się na terenie dwóch województw: w południowo zachodniej części województwa wielkopolskiego (pow ha) oraz w południowo wschodniej części województwa lubuskiego (pow ha), w pobliżu granicy z województwem dolnośląskim. Znajduje się on w odległości około 60 km od Poznania i 50 km od Zielonej Góry. Na terenach PPK obserwuje się intensywny ruch turystyczny z Leszna, położonego około 20 km od granic PPK, co stanowi pozostałość po starym układzie województw. W otoczeniu Parku zaznacza się także napływ turystów z innych miast (w szczególności powiatowych), tj. Wschowa, Wolsztyn. Miasto Wschowa jest siedzibą starostwa powiatowego od 2002 roku, obecnie pełni rolę regionalnego ośrodka obsługi ludności. Przemęcki Park Krajobrazowy znajduje się pomiędzy drogami krajowymi nr 3, 5, 12, 32 oraz liniami kolejowymi E-59, CE-59. Jednak połączenia te nie wpływają w znaczący sposób na dostępność komunikacyjną omawianego obszaru, ponieważ żadne z nich nie przebiega w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Odległość do przebiegających dróg krajowych oraz linii kolejowych wynosi od 15 km do 30 km. Przez obszar Parku nie przebiega żadna droga o znaczeniu krajowym. Ruch drogowy koncentruje się na drodze wojewódzkiej nr 305 Nowy Tomyśl Wolsztyn Wschowa Wroniniec. Teren 7

8 skomunikowany jest przede wszystkim siecią dróg powiatowych i gminnych. Przez północną i wschodnią część Parku przebiega jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa relacji Leszno - Wolsztyn - Zbąszyń z szeregiem przystanków osobowych w miejscowościach: Boszkowo, Starkowo, Błotnica, Perkowo, Nowa Wieś, Solec Nowy. Połączenia te zapewniają obsługę dojazdów do pracy i szkół w głównych ośrodkach położonych poza obszarem gminy, a także obsługę ruchu turystycznego w sezonie letnim. Przemęcki Park Krajobrazowy ze względu na zasoby przyrodnicze oraz infrastrukturę turystyczną posiada dogodne warunki do uprawiania turystyki pobytowej, weekendowej, jak również kwalifikowanej (pieszej, konnej, rowerowej czy kajakowej), co znacząco podnosi jego atrakcyjność na tle regionu. Ważnym aspektem dla Parku jako miejsca turystyki rowerowej jest dogodny dla osób z rowerami dojazd pociągiem osobowym od strony Leszna i Wschowy. Istotnym walorem przyciągającym turystów w okolice PPK są również uwarunkowania kulturowe, a przede wszystkim przebiegający przez teren Parku szlak cysterski skupiający na swojej drodze cysterskie obiekty, z których najbardziej reprezentacyjnymi są: kościoły w Przemęcie, Wieleniu oraz oddalonym o niecałe 2 km od granicy Parku Kaszczorze. 5. UWARUNKOWANIA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO GOSPODARCZE TURYSTYKI Gmina Przemęt 1 Jednym z ważnych zagadnień w kontekście planu ochrony PPK jest wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji. Strategia wskazuje na wysokie walory przyrodnicze i kulturowe, które przyciągają nie tylko turystów z okolic Leszna ale także z Dolnego Śląska i innych części kraju. W strategii podkreślone zostały ponadto dwa atuty gminy: duża liczba miejsc noclegowych, szeroka oferta działek letniskowych. Z punktu widzenia rozwoju turystyki i rekreacji odnotowano bariery, które obniżają atrakcyjność gminy: brak plaż ogólnodostępnych, zbyt mała ilość ścieżek turystycznych i szlaków wodnych, postępująca eutrofizacja jezior. 1 Strategia Rozwoju Gminy Przemęt (2005) 8

9 W strategii tej przyjęto do realizacji kilka projektów, mających na celu wyeliminowanie powyższych braków, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy. Do najważniejszych należą: zagospodarowanie brzegów jezior ( w trakcie realizacji przyp. autora), wyznaczanie ścieżek pieszych, rowerowych, konnych w lasach oraz szlaków wodnych (już wykonane przyp. autora), poprawa jakości i drożności wód powierzchniowych na terenie gminy (w trakcie realizacji przyp. autora), remont i modernizacja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, zagospodarowanie i modernizacja centrów wsi. Gmina Włoszakowice 2 Jednym z głównych zadań określonych w Planie Rozwoju Lokalnego gminy Włoszakowice jest wykorzystanie i kształtowanie walorów turystycznych, w tym m.in. modernizacja bazy i przystani nad j. Dominickim 3 Gmina Wschowa Nadrzędnym celem w rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy zawartym w Strategii Sukcesu Gminy Wschowa jest poprawa infrastruktury służącej turystyce. Gmina Wijewo 4 Główne zasady kształtowania obszarów rekreacyjnych oraz zadania w zakresie turystki zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo to: dostosowanie chłonności zagospodarowania rekreacyjnego do pojemności środowiska przyrodniczego, dostosowanie charakteru zagospodarowania rekreacyjnego do typu środowiska przyrodniczego, przy równoczesnym dążeniu do zróżnicowania form wypoczynku, przygotowanie odpowiedniej oferty działek letniskowych i narzucenie wielkości działek zapewniającej wypoczynek oraz wpisanie się w lokalny ekosystem i stwarzającej możliwość wzbogacenia środowiska o nowe gatunki roślinności, 2 Plan Rozwoju Lokalnego gminy Włoszakowice Strategia Sukcesu Gminy Wschowa (2007 r.) 4 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo

10 zachowanie odległości zabudowy od akwenów, pozwalającej utrzymać równowagę ekologiczną oraz zapewnienie dostępności brzegów jezior dla ogółu osób korzystających z rekreacji i dla zwierząt, szeroko pojęta ochrona środowiska przyrodniczego, uporządkowanie gospodarki ściekowej skanalizowanie gminy utylizacja ścieków edukacja społeczna ukierunkowana na ochronę środowiska, ukierunkowanie profilu kształcenia młodzieży na potrzeby rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej gminy, stworzenie dla terenu parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu systemu informacji o szlakach, miejscach atrakcyjnych turystycznie i miejscach odpoczynku, czytelne oznakowanie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, dbałość o dostosowanie frekwencji turystów do chłonności środowiska przyrodniczego danego obszaru, propagowanie budownictwa pensjonatowego w rejonie Zaborówca, propagowanie turystyki kwalifikowanej: wędkarstwo, łowiectwo, zbieractwo oraz turystyki pieszej, rowerowej i wodnej (kajakarstwo). Wszystkie gminy leżące na terenie PPK w swoich dokumentach strategicznych rozwój turystyki określają jako jeden z najważniejszych celów. Co świadczy o tym, iż dostrzegają potencjał turystyczny jaki posiadają, dlatego też kładą duży nacisk zarówno na modernizacje jak i budowę infrastruktury turystycznej. Nadleśnictwo Włoszakowice 5 Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z r. wytycza kierunki rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa poprzez : - gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie edukacji i komunikacji społecznej, - informowanie i wychowywanie społeczeństwa tzn. kształtowanie wiedzy społeczeństwa o środowisku przyrodniczym szczególnie lasów i prowadzonej w nich gospodarce leśnej oraz budowanie pozytywnego wizerunku leśnictwa, - kształcenie kadry leśnej w zakresie edukacji i komunikacji społecznej, 5 Program ochrony przyrody, Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Włoszakowice na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2014 r. 10

11 - tworzenie projektów edukacyjnych służących rozwijaniu zamiłowania do lasu i ponoszenia odpowiedzialności za jego istnienie oraz zaufania do leśników prowadzących gospodarkę w lasach, - ocena istniejącej bazy edukacyjnej w Nadleśnictwie i wytyczenie kierunków jej dalszego rozwoju. Nadleśnictwo Kościan 6 W Programie ochrony przyrody Nadleśnictwa Kościan porusza się przede wszystkim kwestię promocji Nadleśnictwa połączonej z edukacją ekologiczną. Tak określony cel Nadleśnictwo zamierza zrealizować poprzez: - publikacje naukowe i popularno- naukowe w czasopismach leśnych, przyrodniczych i ogólno tematycznych, a także publikacje w prasie lokalnej, - rozpoczęcie powszechnej edukacji społeczeństwa na temat ochrony środowiska w środkach masowego przekazu radio, telewizja, internet itp., - wydawnictwa, gazetki, foldery publikowane przez nadleśnictwo i RDLP, - spotkania, konferencje i dyskusje na tematy związane z szeroko rozumianą ochroną przyrody i gospodarowania jej zasobami. Rozwój turystyki według Nadleśnictwa Kościan i Włoszakowice ma charakter proedukacyjny. Konieczne jest w tym przypadku przynajmniej w tych częściach Nadleśnictw, które wchodzą w skład PPK koordynacja prac z działalnością Parku. Obecnie na terenie Parku opracowanych jest już kilka ścieżek edukacyjnych, stąd główne nastawienie na tworzenie nowych winno podlegać wspólnej polityce. Podobnie w przypadku zagospodarowania turystycznego konieczna jest współpraca pomiędzy Nadleśnictwami, Parkiem i gminami tak, aby rezultat, tj. system obsługi ruchu turystycznego miał cechy spójności, co obecnie nie jest czytelne. 6 Program ochrony przyrody, Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Kościan na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. 11

12 6. UWARUNKOWANIA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH TURYSTYKI 6.1 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Ustalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie turystyki i rekreacji, w granicach Przemęckiego Parku Krajobrazowego, przedstawiają się następująco: Gmina Przemęt w granicach PPK w zakresie turystyki i rekreacji wyznaczono: przebieg szlaków pieszo-rowerowo-konnych przebieg szlaków wodnych tereny agroturystyki Punkty Koncentracji Atrakcji Turystycznych (PKAT poziom drugi) tereny zielonej szkoły tereny usług turystyki i wczasów przebieg szlaków pieszo-rowerowo-konnych Gmina Wijewo - w granicach PPK w zakresie turystyki i rekreacji wyznaczono: tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy letniskowej Gmina Włoszakowice - w granicach PPK w zakresie turystyki i rekreacji wyznaczono: tereny usług turystycznych tereny istniejącej zabudowy rekreacyjnej tereny planowanej zabudowy rekreacyjnej szlak kajakowy szlak trasy rowerowej szlak turystyczny pieszy obszar strefy problemowej wokół jeziora Dominickiego obszar strefy problemowej wokół jeziora Krzyckiego 12

13 Gmina Wschowa - w granicach PPK w zakresie turystyki i rekreacji wyznaczono: tereny z przewagą indywidualnej zabudowy rekreacyjnej (letniskowej), jednorodzinnej i pensjonatowej tereny z przewagą obiektów usług turystycznych tereny z przewagą obiektów usług sportu Tereny rekreacyjne użytkowane obecnie i wyznaczone w studiach gmin Przemęt, Włoszakowice i Wijewo (na terenie PPK) wynoszą łącznie 783,38 ha (wg bazy GIS), z czego w: gminie Przemęt 193,5 ha gminie Wijewo 143,1 ha gminie Włoszakowice 406,7 ha gminie Wschowa 40,41 ha 6.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Według stanu na maj 2008 r. na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego obowiązuje 27 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (nie uwzględniono gminy Włoszakowice), z czego 6 bezpośrednio (gm. Przemęt) dotyczy zagospodarowania rekreacyjnego gminy Przemęt, natomiast 9- w granicach gmin: Przemęt, Wijewo i Wschowa - uwzględnia w swoich zapisach m.in. zabudowę letniskową oraz tereny usług turystyki. Ponadto na terenie gminy wis Wijewo przystąpiono do sporządzania kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Miastko, Uchwala Nr VI/39/2007 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Wijewo. 7. ZASOBY I WALORY TURYSTYCZNE PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO Pod pojęciem zasoby turystyczne przyjęło się uważać występujące obiektywnie elementy środowiska geograficznego, które dopiero po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny mogą stać się walorami turystycznymi. Tym samym określenie walory turystyczne oznacza całość elementów środowiska naturalnego i pozaprzyrodniczych (kulturowych), które są przedmiotem 13

14 zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej danego miejsca lub obszaru (Kowalczyk, 2002). 7.1 Przyrodnicze zasoby turystyczne Rozpoznanie środowiska przyrodniczego pozwala określić potencjał rekreacyjny obszaru, czyli zdolność do wytworzenia warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb związanych z wypoczynkiem. O atrakcyjności terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji decydują trzy podstawowe czynniki: rzeźba powierzchni ziemi, wody, użytkowanie terenu. Urozmaicona rzeźba terenu, znaczna powierzchnia lasów, Południowy Kanał Obry, duża liczba jezior przeważająca w części środkowej obszaru, a także mniejsze cieki i zbiorniki wodne stanowią bogate zaplecze dla rozwoju turystyki i rekreacji na omawianym obszarze. Sąsiedztwo z Lesznem oraz stosunkowo niewielka odległość od Wrocławia w zasadniczy sposób umożliwiają rozwój turystyki zarówno pobytowej jak również weekendowej. Znaczącą rolę w krajobrazie Przemęckiego Parku Krajobrazowego pełnią jeziora. Jeziora stwarzają możliwości do rozwoju różnych form turystyki i rekreacji. Służą jako kąpieliska bądź akweny wykorzystywane przez wędkarzy, kajakarzy, użytkowników rowerów wodnych, jachtów i in. Wszystkie jeziora PPK (prócz jezior objętych ochroną rezerwatową: J. Trzebidzkie i J. Święte) znajdują się na trasie Konwaliowego Szlaku Kajakowego, przez co są czynnie wykorzystywane przez kajakarzy. Najkorzystniejsze, ze względu na użytkowanie turystyczno-rekreacyjne, są jeziora z czystą wodą, dostępnymi brzegami, o piaszczystym dnie, leżące wśród wzgórz i lasów, o niezarośniętej linii brzegowej. Natomiast dla żeglarstwa korzystna jest rozległość jeziora i istnienie łączności z innymi akwenami. Niestety nie wszystkie walory turystyczne są walorami ekologicznymi. Bujna roślinność przybrzeżna redukująca dostępność do jeziora, stanowi jednocześnie czynnik buforujący dostawę zanieczyszczeń z otoczenia jeziora (Kożuchowski, 2005). Ocena atrakcyjności środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji wykazała (Tab. 1.), iż najwyższe walory turystyczne - ze względu na II klasę czystości wód, znaczną powierzchnię, piaszczyste dno oraz dostępność - posiada jezioro Dominickie. Atrakcyjnymi z punktu widzenia powyższych kryteriów są również jeziora: Wieleńskie (pomimo mulastego dna) oraz niewielkie jezioro Brzeźnie, Lgińsko i Breńskie. Z kolei znaczna powierzchnia i głębokość (w odniesieniu do pozostałych jezior omawianego terenu), przepływowość predestynuje największe jeziora PPK Dominickie, Przemęckie Północne, Środkowe i Zachodnie do uprawiania żeglarstwa i windsurfingu. Natomiast na szczególną uwagę amatorów wędkarstwa zasługuje większość jezior PPK, a w szczególności jeziora: Przemęckie Małe, Przemęckie, Przemęckie Zachodnie i Środkowe, Białe - Miałkie, Maszynek, Lgińskie, Dominickie, gdzie wyznaczone zostały miejsca połowu ryb. Odrębną kategorię stanowią licznie występujące stawy rybne m.in. duży kompleks stawów w Zaborówcu. 14

15 Analizując jakość wód jezior PPK otrzymujemy mało zadawalający obraz, który znacząco obniża walory turystyczne jezior (w szczególności jezior o wodach pozaklasowych). Wody tylko jednego jeziora ( Jezioro Dominickie) spełniają kryteria czystości klasy II, wody pięciu jezior (Przemęckie Zachodnie, Breńskie, Krzyckie, Wielkie, Lgińskie zakwalifikowano do klasy III, natomiast pozostałe (Przemęckie Północne, Środkowe, Białe Miałkie) nie spełniają wymogów żadnej z klas (wody pozaklasowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. (Dz. Ust. Nr 116 poz. 503). Wpływ na zanieczyszczenie jezior mają niekorzystne cechy morfometryczne niewielka głębokość jezior, eutrofizacja jezior, niewłaściwe wykorzystanie rekreacyjne, rolnicze użytkowanie zlewni części jezior oraz nieuregulowana gospodarka wodno ściekowa. Charakterystykę atrakcyjności jezior na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego przedstawia poniższa tabela. 15

16 Tab. 1. Charakterystyka atrakcyjności jezior dla potrzeb turystyki i rekreacji NAZWA JEZIORA GMINA POWIERZCHNIA (HA) ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ (M) KLASA CZYSTOŚCI JEZIORA O NAJWYŻSZYCH I WYSOKICH WALORACH PRZYRODNICZYCH DLA POTRZEB WYPOCZYNKU WĘDKARSTWO KAJAKI ŻEGLARSTWO, WINDSURFING 0J. Dominickie Włoszakowice , 4 II bdb X X X Błotnickie X X X J. Przemęckie Północne Przemęckie Przemęt 243, 4 1, 6 NON X X X Radomierskie X X X Olejnickie X X X J. Przemęckie Zachodnie J. Przemęckie Środkowe J. Białe Miałkie Wieleńskie Przemęt 220, 2 3, 2 III db X X X Trzytoniowe Wijewo X X X Górskie Przemęt 182, 0 1, 6 NON X X X Osłonińskie X X X Białe Wijewo 104, 4 1, 9 NON X X Miałkie X J. Lgiń Duży (Lgińsko) Wschowa 68,2 7 III db X X J. Wielkie Włoszakowice 51, 2 1,2 III X X J. Breńskie Wijewo 38, 1 2, 2 III db X X J. Brzeźnie Wijewo 43, 2 1, 6 b.d db X X J. Lincjusz Wijewo 37, 5 1, 3 b.d X X J. Boszkowskie Przemęt /Włoszakowice 29,4 1,2 b.d X X J. Zapowiednik Włoszakowice 24, 1 1, 2 b.d X X J. Buckie (Małe) Włoszakowice 17, 5 0, 7 b.d X X J. Krzywce Włoszakowice 11, 8 2, 0 b.d X X J. Maszynek Włoszakowice 5,7 1,3 b.d X X 16

17 Uwarunkowania przyrodniczo krajobrazowe regionu, a w szczególności duża liczba lasów i bogata szata roślinna dostarczają wrażeń estetycznych, jak również stwarzają atrakcyjny dla potencjalnego turysty bioklimat, zwiększając tym samym atrakcyjność turystyczną. Na omawianym terenie dominują sosnowe bory mieszane i bory świeże. Użytkowanie borów sosnowych powinno być ograniczone ze względu na jednostronne korzystne warunki bioklimatyczne oraz niską odporność siedliska. Maksymalna dopuszczalna chłonność waha się w zależności od typu boru, wieku drzewostanu i pokrycia runa leśnego od 4 do 8 osób na godzinę w okresie letnim. Bory świeże nadają się do ograniczonej penetracji swobodnej, równocześnie ich walory zdrowotne, mają istotne znaczenie dla lokalizacji sanatoriów i szpitali, albowiem przypisuje się im właściwości terapeutyczne. Bory świeże bardzo korzystnie wpływają m.in. na: rozszerzone naczynia krwionośne, mają działanie uspokajające, przeciwastmatyczne, przeciwgruźlicze, przeciwbronchitowe i odkażające, obniżają ciśnienie krwi, a także wzmacniają odporność. (Krzymowska-Kostrowicka, 1997). Poza ekosystemami leśnymi na terenie PPK, dolinom rzecznym, rynnom jeziornym i wytopiskowym towarzyszą wielobarwne zbiorowiska trawiaste łąk, ziołorośla i torfowiska. Łąki stanowią około 18% powierzchni obszaru (dane szacunkowe według GIS). Niezwykle cenne pod względem przyrodniczym są obszary bagienne występujące wokół zarastających jezior oraz w lasach, w miejscach płytkiego zalegania wód podziemnych. Należą do nich torfowiska przejściowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior lub też występujące na mniejszych powierzchniach wśród łąk podmokłych. Prawie wszystkie jeziora Przemęckiego Parku Krajobrazowego posiadają strefę roślinności szuwarowej i pływającej. Zbiorowiska kserotermicznych muraw napiskowych pojawiają się w zachodniej części Parku. Niewątpliwy atut przyciągający rekreantów stanowią: trzy rezerwaty: Wyspa Konwaliowa, Torfowisko nad J. Świętym, J. Trzebidzkie oraz liczne pomniki przyrody. O ile formy ochrony przyrody są cennymi walorami turystycznymi, należy pamiętać o ich ochronie i zapobieganiu przed dewastacją. Urozmaicona rzeźba (szczególnie w części środkowej Pojezierze Sławskie) o deniwelacjach terenu rzędu 40 m, zwarte kompleksy leśne w części południowo wschodniej na wysoczyźnie morenowej oraz w sąsiedztwie rynien jeziornych umożliwiają prowadzenie tras turystycznych (pieszych, rowerowych, czy konnych) dla rekreantów w różnym wieku i o zróżnicowanej kondycji fizycznej. 7.2 Kulturowe zasoby turystyczne Ciekawa przeszłość archeologiczna, historyczna i kulturowa PPK zapisała się w postaci: stanowisk archeologicznych, miejsc pamięci, świątyń kapliczek, krzyży przydrożnych oraz pozostałości dworskich i pałacowych stanowiących istotny walor Parku. Obiekty kultury sakralnej, jak również świeckiej stanowią podstawowy walor do rozwoju turystyki krajoznawczej, czy ekoturystyki. Liczne ślady swojej działalności na terenie PPK pozostawił zakon Cystersów sprowadzony do Polski w XIII wieku. Najbardziej okazałe obiekty pocysterskie generujące ruch pielgrzymkowy 17

18 znajdują się w Przemęcie oraz w sąsiadującym z PPK Wieleniu Zaobrzańskim, a także położonym w niewielkiej odległości Kaszczorze. W Przemęcie w latach wzniesiony został okazały barokowy kościół pw. Jana Chrzciciela. Częściowo zniszczony w roku 1742 przez pożar odbudowany został w Uwagę wchodzących do wnętrza przykuwa barokowy ołtarz główny z 1755 r. Po południowej stronie kościoła św. Jana Chrzciciela znajdują się fragmenty dawnych zabudowań klasztornych, pochodzących z XVII w., przebudowanych ok r. i w XIX w. W miejscowości Wieleń nad brzegiem jeziora znajduje się późnobarokowy kościół pw. Narodzenia NMP. Wybudowany został w latach na planie krzyża łacińskiego przez cystersów przemęckich, na miejscu wcześniejszych świątyń drewnianych. Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest pochodząca z 2 poł. XV wieku gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem Ucieczka Grzeszników umieszczona w ołtarzu, w związku z przypisywanymi jej cudami jest celem licznych pielgrzymek. W Kaszczorze późnobarokowy kościół pw. św. Wojciecha został wybudowany przez zakon w latach Powstał na miejscu drewnianej świątyni z końca XVI w. Kościół posiada barokowo-klasycystyczne wyposażenia z 2 poł. XVIII w. Uwagę zwraca ołtarz główny z renesansowym krucyfiksem z 2 poł. XVI w., dwa ołtarze boczne oraz późnobarokowa ambona z rzeźbą Matki Boskiej Niepokalanej umieszczoną na zwieńczeniu baldachimu. Wśród obiektów architektury sakralnej na terenie PPK odnajdujemy świątynie w: Brennie (XVIII w), Dłużynie (XIX w), Włoszakowicach (XVIII w) i Lginiu (XIX w). Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie Parku znajdują się XVIII i XIX - wieczne świątynie w Buczu, Bukówcu Górnym, Jezierzycach Kościelnych, Gołanicach, a także położone nieco dalej w Zbarzewie (XV w) i Krzycku Małym. Szczególną rolę symbolu religijnego, kulturowego i historycznego pełnią występujące na terenie PPK kapliczki i krzyże przydrożne, charakterystyczne dla obszarów dominacji katolickiej. Istotny potencjał kulturowy stanowią również zespoły dworskie i pałacowe wraz z założeniami zieleni w formie parków. Najstarszy obiekt rezydencjonalny na terenie Parku- pałac Sułkowskich we Włoszakowicach pochodzący z XVIII w. Na terenie PPK zachowały się XIX wieczne dwory w Sokołowicach i Lginiu oraz XX wieczny pałac w Buczu. Atrakcyjność środowiska kulturowego analizowanego obszaru podnoszą także pochodzące z XIX w. dwory usytuowane w sąsiedztwie PPK: w Gołanicach, Barchlinie, Wieleniu, Siekowie, Krzycku Małym, czy Wijewie. Niestety znaczna część wymienionych rezydencji jest zaniedbana, w złym stanie, często niezagospodarowana. Podobnie sytuacja wygląda z wiatrakami. Wiatraki jako element rozpoznawczy województwa wielkopolskiego licznie występują na terenie objętym opracowaniem, urozmaicając krajobraz PPK. Największa ilość wiatraków została wzniesiona w okresie od XVI do XVIII w. W XVIII w. Zły stan zachowania wiatraków wynika z dwóch zasadniczych przyczyn - utraty pierwotnej funkcji oraz nietrwałego materiału, z którego zostały zbudowane tj. z drewna. Zachowanie 18

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO

KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO KONCEPCJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WOKÓŁ ZBIORNIKA WŁOCŁAWSKIEGO Włocławek, kwiecień 2013 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Zbigniew Brenda Cecylia Fechner Mariusz Leszczyński Aleksandra Lewandowska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN KWIECIEŃ 2010 Spis treści WSTĘP........2 ROZDZIAŁ I... 5 1. Turystyka i zagospodarowanie turystyczne w literaturze.......5 1.1. Definicja turystyki.....5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk

Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Międzynarodowy Program Rozwoju Turystyki dla miasta Ełk i miasta Oziersk Sporządził: Adam Puza Ełk, sierpień 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Założenia wstępne... 4 3. Metodologia, analizy, badania, działania...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy

ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy Strategia Rozwoju GMINY DZIWNÓW wrzesień 2007 GMINY DZIWNÓW ROZDZIAŁ I Charakterystyka Gminy 1.1 WPROWADZENIE I DEFINICJE Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na zlecenie Gminy Dziwnów. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, grudzień 2008 r. OPRACOWANIE DOKUMENTU, 2007 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Dr inż. Wiesław WAŃKOWICZ Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013

Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów. na lata 2009 2013 Program rozwoju i promocji produktu turystycznego Gminy Czernichów na lata 2009 2013 Sierpień 2009 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Charakterystyka sektora turystycznego w województwie śląskim oraz w powiecie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZANIE DO PROGRAMU ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE RZEKI DRAWY NA LATA 2013-2020...

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

PLAN PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ DLA DOLINY BARYCZY na lata 2008-2015

PLAN PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ DLA DOLINY BARYCZY na lata 2008-2015 PLAN PROMOCJI OFERTY TURYSTYCZNEJ DLA DOLINY BARYCZY na lata 2008-2015 Juliet D. Golden czerwiec 2008 Projekt finansowany ze środków unijnych, działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER +, Sektorowy Program

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku DOKUMENT RZĄDOWY przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. Warszawa, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej

Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej Płocka J.,29. Zagospodarowanie turystyczne powiato golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXV. 25-37. Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubskodobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl

URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl URZĄD MIASTA I GMINY UL. KOŚCIUSZKI 4 62-010 POBIEDZISKA www.pobiedziska.pl STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY POBIEDZISKA Pobiedziska 2011 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni nr XXI/165/2004 z dnia 9.06.2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ALWERNIA Kraków Alwernia, maj 2004 r. 2 SPIS TREŚCI: I. Obszar i czas realizacji Planu

Bardziej szczegółowo

VI. PROPOZYCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO...96. 6.1. Charakterystyka usługi...96 6.2. Planowany system obsługi ruchu turystycznego...

VI. PROPOZYCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO...96. 6.1. Charakterystyka usługi...96 6.2. Planowany system obsługi ruchu turystycznego... SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...4 I. ISTOTA I TENDENCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ...5 II. STAN INFRASTRUKTURY RZECZNEJ JAK I ISTNIEJĄCE KONCEPCJE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ PO STRONIE NIEMIECKIEJ...9

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pałck

Plan Odnowy Miejscowości Pałck Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/349/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010 r. GMINA SKĄPE Plan Odnowy Miejscowości Pałck Pałck, sierpień 2010 r. Spis treści WSTĘP... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr XXV/203/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 grudnia 2012 r. Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020 Łobez, grudzień 2012 Strategia Rozwoju Gminy Łobez na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 20172020 AKTUALIZACJA Żórawina r. 1 DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2016 Z PERSPEKTYWĄ NA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KAWĘCZYN NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KAWĘCZYN NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KAWĘCZYN NA LATA 2014-2020 KAWĘCZYN 2014 SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SYTUACJI... 4 I.1 Przestrzeń i środowisko... 4 I.1.1 Umiejscowienie gminy... 4 I.1.2 Charakterystyka sieci osadniczej...

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018

Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018 Wersja finalna Strategia rozwoju turystyki na obszarze transgranicznym na lata 2014-2018 Diagnoza i rozwiązania Zespół w składzie: dr Anna Adamus-Matuszyńska, Piotr Dzik, dr Jacek Siatkowski, Maciej Szpil

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo