PLAN OCHRONY PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO OPERAT ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN OCHRONY PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO OPERAT ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO"

Transkrypt

1 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13 tel./fax: (48) (22) NIP: Członek Światowej Unii Ochrony Przyrody PLAN OCHRONY PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO OPERAT ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO Warszawa, Poznań, Leszno, Wrocław lipiec 2008

2 Opracowanie Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego Dyrektor Biura Marek Bryl Kierownik Pracowni Planu Województwa Stefan Dutkowiak Zespół Projektowy Maciej Kornecki, Ewa Arabas, Ewa Prejs, Mateusz Krygier, Agata Jakubowicz, Kinga Matyjaszczyk Plan ochrony Przemęckiego Parku Krajobrazowego przygotowany jest na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. 2

3 Spis treści: 1. METODYKA PRACY MATERIAŁY WYJŚCIOWE DLA OPRACOWANIA PROBLEMATYKA PRACY W ŚWIETLE LITERATURY UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI NA TLE REGIONU UWARUNKOWANIA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO GOSPODARCZE TURYSTYKI UWARUNKOWANIA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH TURYSTYKI Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ZASOBY I WALORY TURYSTYCZNE PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO Przyrodnicze zasoby turystyczne Kulturowe zasoby turystyczne ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE Baza noclegowa Baza gastronomiczna Turystyka krajoznawcza Szlaki piesze Ścieżki przyrodnicze Turystyka kwalifikowana Turystyka konna Turystyka rowerowa Turystyka kajakowa Plaże i kąpieliska Urządzenia rekreacyjne INFORMACJA TURYSTYCZNA EDUKACJA EKOLOGICZNA W PPK MOŻLIWOŚCI I BARIERY REKREACYJNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO Miejscowości wypoczynkowe

4 11.3 Wykorzystanie turystyczne Problemy rozwoju turystyki STRATEGIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO PREFEROWANE FORMY TURYSTYKI I REKREACJI EDUKACJA EKOLOGICZNA ZASADY FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI W PARKU KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO Poprawa istniejącego zagospodarowania turystycznego Rozwój nowej infrastruktury turystycznej PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO PROGNOZA ROZWOJU TURYSTYKI W PERSPEKTYWIE 20 LAT Wariant ochrony zachowawczej utrzymanie aktualnych trendów Wariant ochrony aktywnej pełna realizacja ustaleń planu ochrony PROPOZYCJE PRAC BADAWCZYCH LITERATURA Załącznik 1. Baza noclegowa Przemęckiego Parku Krajobrazowego wg gmin

5 1. METODYKA PRACY W operacie turystycznym Przemęckiego Parku Krajobrazowego dokonano analizy obszaru w ujęciu turystycznym: zasobów, walorów turystycznych i zagospodarowania turystycznego. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy stanowią punkt wyjścia do określenia walorów Przemęckiego Parku Krajobrazowego, a następnie zdefiniowania wynikających z nich możliwości dla rozwoju turystyki i rekreacji. Pośród głównych metod badawczych wykorzystanych podczas tworzenia poniższej pracy należy wyróżnić metody polegające na zbieraniu informacji pierwotnych, wśród nich rozróżniamy: obserwacje objazd obszaru podlegającego opracowaniu, współpraca z władzami gmin: Wijewo, Przemęt oraz Nadleśnictw Kościan i Włoszakowice dokumentację fotograficzną. Drugą grupę stanowią metody opierające się na informacjach wtórnych tj,: przegląd materiałów źródłowych publikowanych i niepublikowanych, w celu scharakteryzowania obszaru Parku w ramach operatu zagospodarowania turystycznego, analiza materiałów planistycznych, określenie obszaru podlegającego opracowaniu, analiza przebiegu granic PPK. 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DLA OPRACOWANIA Do najważniejszych materiałów wykorzystanych w pracach nad Operatem zagospodarowania turystycznego Przemęckiego Parku Krajobrazowego należały: 1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, uchwalony w listopadzie 2001 r. 2. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego, uchwalona w lipcu 2000 r. 3. Studium rekreacji, WBPP, Poznań 2004 r. 4. Wielkopolska zrównoważonego rozwoju, WBPP, Poznań 2004 r. 5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt 2000 r. (zmiana studium w 2006 r.) 6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wijewo 2002 r. 7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Włoszakowice 2005 r. (egzemplarz projektu studium) 5

6 8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Święciechowa 1999 r. (zmiana studium w 2007r.) 9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Wschowa 1999 r. (zmiana studium w 2006r.) 10. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Włoszakowice Strategia Sukcesu gminy Wschowa (2007) 12. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo Strategia Rozwoju Gminy Przemęt (2005) 14. Program ochrony przyrody, Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Włoszakowice na okres od 1 stycznie 2005 do 31 grudnia 2014 r. 15. Program ochrony przyrody, Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Kościan na okres od 1 stycznie 2004 do 31 grudnia 2013 r. 16. Publikowane materiały Urzędu Statystycznego w Poznaniu ( dane o podregionach, powiatach i gminach województwa wielkopolskiego) 17. Informacje dotyczące istniejącego zainwestowania rekreacyjnego i planowanego zagospodarowania przestrzeni zebrane w urzędach gmin objętych opracowaniem. 18. Dwory i pałace wiejskie w Wielkopolsce, M. Libicki, P. Libicki, wyd. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań Wielkopolska słownik krajoznawczy, pod red. W. Łęckiego, wyd. KUR-PISZ, Poznań Wielkopolska przewodnik po miejscach ładnych i ciekawych, W. Łęcki, wyd. KURPISZ, Poznań Atlas zabytków architektury w Polsce, wyd. PWN, Warszawa Wielkopolska nasza kraina, W. Łęcki, wyd. KURPISZ, Poznań Klimat Niziny Wielkopolskiej, A. Woś, Wyd. Naukowe UAM, Poznań Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski, J.M. Matuszkiewicz, Wyd. PAN, Warszawa Dębski A.L., 1978, "Zagospodarowanie turystyczne", Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań. 26. Kowalczyk A., 2002, "Geografia turyzmu", Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 27. Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kożuchowski, Krzysztof, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, 2005 Poznań, Wyd. Kurpisz S.A. 6

7 29. Rogalewski, O., Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 Warszawa 30. Sołowiej, D., Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, UAM, Poznań, Zimniewicz K., Przemęt zarys dziejów, Wydawnictwo naukowe PWN, 1991, Poznań-Warszawa 3. PROBLEMATYKA PRACY W ŚWIETLE LITERATURY W polskiej literaturze turystycznej zwroty turystyka, rekreacja i wypoczynek stosowane są wymiennie. Należy jednak pamiętać, iż rekreacja ma szersze znaczenie niż turystyka albowiem oznacza wszelkie czynności podejmowane dla regeneracji sił. Natomiast wypoczynek zwykle kojarzony jest z turystyką pobytową (Warszyńska,1978). Z turystyką ściśle związane jest pojęcie ruchu (migracji) turystycznego. Gaworecki (1997) ruch turystyczny określa się jako zjawisko społeczno ekonomiczne tworzone przez zbiór podróżnych motywowanych różnymi celami natury społeczno kulturowej i zawodowej, które zamierzają oni osiągnąć po czasowym i dobrowolnym opuszczeniu miejsca stałego zamieszkania w kraju lub za granicą. Jego istotą jest dowolna zmiana pobytu, natomiast podmiotem człowiek (Warszyńska,1978). 4. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI NA TLE REGIONU Na uwarunkowania rozwoju turystyki w Przemęckim Parku Krajobrazowym ma wpływ jego położenie. Park znajduje się na terenie dwóch województw: w południowo zachodniej części województwa wielkopolskiego (pow ha) oraz w południowo wschodniej części województwa lubuskiego (pow ha), w pobliżu granicy z województwem dolnośląskim. Znajduje się on w odległości około 60 km od Poznania i 50 km od Zielonej Góry. Na terenach PPK obserwuje się intensywny ruch turystyczny z Leszna, położonego około 20 km od granic PPK, co stanowi pozostałość po starym układzie województw. W otoczeniu Parku zaznacza się także napływ turystów z innych miast (w szczególności powiatowych), tj. Wschowa, Wolsztyn. Miasto Wschowa jest siedzibą starostwa powiatowego od 2002 roku, obecnie pełni rolę regionalnego ośrodka obsługi ludności. Przemęcki Park Krajobrazowy znajduje się pomiędzy drogami krajowymi nr 3, 5, 12, 32 oraz liniami kolejowymi E-59, CE-59. Jednak połączenia te nie wpływają w znaczący sposób na dostępność komunikacyjną omawianego obszaru, ponieważ żadne z nich nie przebiega w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Odległość do przebiegających dróg krajowych oraz linii kolejowych wynosi od 15 km do 30 km. Przez obszar Parku nie przebiega żadna droga o znaczeniu krajowym. Ruch drogowy koncentruje się na drodze wojewódzkiej nr 305 Nowy Tomyśl Wolsztyn Wschowa Wroniniec. Teren 7

8 skomunikowany jest przede wszystkim siecią dróg powiatowych i gminnych. Przez północną i wschodnią część Parku przebiega jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa relacji Leszno - Wolsztyn - Zbąszyń z szeregiem przystanków osobowych w miejscowościach: Boszkowo, Starkowo, Błotnica, Perkowo, Nowa Wieś, Solec Nowy. Połączenia te zapewniają obsługę dojazdów do pracy i szkół w głównych ośrodkach położonych poza obszarem gminy, a także obsługę ruchu turystycznego w sezonie letnim. Przemęcki Park Krajobrazowy ze względu na zasoby przyrodnicze oraz infrastrukturę turystyczną posiada dogodne warunki do uprawiania turystyki pobytowej, weekendowej, jak również kwalifikowanej (pieszej, konnej, rowerowej czy kajakowej), co znacząco podnosi jego atrakcyjność na tle regionu. Ważnym aspektem dla Parku jako miejsca turystyki rowerowej jest dogodny dla osób z rowerami dojazd pociągiem osobowym od strony Leszna i Wschowy. Istotnym walorem przyciągającym turystów w okolice PPK są również uwarunkowania kulturowe, a przede wszystkim przebiegający przez teren Parku szlak cysterski skupiający na swojej drodze cysterskie obiekty, z których najbardziej reprezentacyjnymi są: kościoły w Przemęcie, Wieleniu oraz oddalonym o niecałe 2 km od granicy Parku Kaszczorze. 5. UWARUNKOWANIA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO GOSPODARCZE TURYSTYKI Gmina Przemęt 1 Jednym z ważnych zagadnień w kontekście planu ochrony PPK jest wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji. Strategia wskazuje na wysokie walory przyrodnicze i kulturowe, które przyciągają nie tylko turystów z okolic Leszna ale także z Dolnego Śląska i innych części kraju. W strategii podkreślone zostały ponadto dwa atuty gminy: duża liczba miejsc noclegowych, szeroka oferta działek letniskowych. Z punktu widzenia rozwoju turystyki i rekreacji odnotowano bariery, które obniżają atrakcyjność gminy: brak plaż ogólnodostępnych, zbyt mała ilość ścieżek turystycznych i szlaków wodnych, postępująca eutrofizacja jezior. 1 Strategia Rozwoju Gminy Przemęt (2005) 8

9 W strategii tej przyjęto do realizacji kilka projektów, mających na celu wyeliminowanie powyższych braków, co z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy. Do najważniejszych należą: zagospodarowanie brzegów jezior ( w trakcie realizacji przyp. autora), wyznaczanie ścieżek pieszych, rowerowych, konnych w lasach oraz szlaków wodnych (już wykonane przyp. autora), poprawa jakości i drożności wód powierzchniowych na terenie gminy (w trakcie realizacji przyp. autora), remont i modernizacja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, zagospodarowanie i modernizacja centrów wsi. Gmina Włoszakowice 2 Jednym z głównych zadań określonych w Planie Rozwoju Lokalnego gminy Włoszakowice jest wykorzystanie i kształtowanie walorów turystycznych, w tym m.in. modernizacja bazy i przystani nad j. Dominickim 3 Gmina Wschowa Nadrzędnym celem w rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy zawartym w Strategii Sukcesu Gminy Wschowa jest poprawa infrastruktury służącej turystyce. Gmina Wijewo 4 Główne zasady kształtowania obszarów rekreacyjnych oraz zadania w zakresie turystki zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo to: dostosowanie chłonności zagospodarowania rekreacyjnego do pojemności środowiska przyrodniczego, dostosowanie charakteru zagospodarowania rekreacyjnego do typu środowiska przyrodniczego, przy równoczesnym dążeniu do zróżnicowania form wypoczynku, przygotowanie odpowiedniej oferty działek letniskowych i narzucenie wielkości działek zapewniającej wypoczynek oraz wpisanie się w lokalny ekosystem i stwarzającej możliwość wzbogacenia środowiska o nowe gatunki roślinności, 2 Plan Rozwoju Lokalnego gminy Włoszakowice Strategia Sukcesu Gminy Wschowa (2007 r.) 4 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wijewo

10 zachowanie odległości zabudowy od akwenów, pozwalającej utrzymać równowagę ekologiczną oraz zapewnienie dostępności brzegów jezior dla ogółu osób korzystających z rekreacji i dla zwierząt, szeroko pojęta ochrona środowiska przyrodniczego, uporządkowanie gospodarki ściekowej skanalizowanie gminy utylizacja ścieków edukacja społeczna ukierunkowana na ochronę środowiska, ukierunkowanie profilu kształcenia młodzieży na potrzeby rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej gminy, stworzenie dla terenu parku krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu systemu informacji o szlakach, miejscach atrakcyjnych turystycznie i miejscach odpoczynku, czytelne oznakowanie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, dbałość o dostosowanie frekwencji turystów do chłonności środowiska przyrodniczego danego obszaru, propagowanie budownictwa pensjonatowego w rejonie Zaborówca, propagowanie turystyki kwalifikowanej: wędkarstwo, łowiectwo, zbieractwo oraz turystyki pieszej, rowerowej i wodnej (kajakarstwo). Wszystkie gminy leżące na terenie PPK w swoich dokumentach strategicznych rozwój turystyki określają jako jeden z najważniejszych celów. Co świadczy o tym, iż dostrzegają potencjał turystyczny jaki posiadają, dlatego też kładą duży nacisk zarówno na modernizacje jak i budowę infrastruktury turystycznej. Nadleśnictwo Włoszakowice 5 Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z r. wytycza kierunki rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa poprzez : - gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie edukacji i komunikacji społecznej, - informowanie i wychowywanie społeczeństwa tzn. kształtowanie wiedzy społeczeństwa o środowisku przyrodniczym szczególnie lasów i prowadzonej w nich gospodarce leśnej oraz budowanie pozytywnego wizerunku leśnictwa, - kształcenie kadry leśnej w zakresie edukacji i komunikacji społecznej, 5 Program ochrony przyrody, Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Włoszakowice na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2014 r. 10

11 - tworzenie projektów edukacyjnych służących rozwijaniu zamiłowania do lasu i ponoszenia odpowiedzialności za jego istnienie oraz zaufania do leśników prowadzących gospodarkę w lasach, - ocena istniejącej bazy edukacyjnej w Nadleśnictwie i wytyczenie kierunków jej dalszego rozwoju. Nadleśnictwo Kościan 6 W Programie ochrony przyrody Nadleśnictwa Kościan porusza się przede wszystkim kwestię promocji Nadleśnictwa połączonej z edukacją ekologiczną. Tak określony cel Nadleśnictwo zamierza zrealizować poprzez: - publikacje naukowe i popularno- naukowe w czasopismach leśnych, przyrodniczych i ogólno tematycznych, a także publikacje w prasie lokalnej, - rozpoczęcie powszechnej edukacji społeczeństwa na temat ochrony środowiska w środkach masowego przekazu radio, telewizja, internet itp., - wydawnictwa, gazetki, foldery publikowane przez nadleśnictwo i RDLP, - spotkania, konferencje i dyskusje na tematy związane z szeroko rozumianą ochroną przyrody i gospodarowania jej zasobami. Rozwój turystyki według Nadleśnictwa Kościan i Włoszakowice ma charakter proedukacyjny. Konieczne jest w tym przypadku przynajmniej w tych częściach Nadleśnictw, które wchodzą w skład PPK koordynacja prac z działalnością Parku. Obecnie na terenie Parku opracowanych jest już kilka ścieżek edukacyjnych, stąd główne nastawienie na tworzenie nowych winno podlegać wspólnej polityce. Podobnie w przypadku zagospodarowania turystycznego konieczna jest współpraca pomiędzy Nadleśnictwami, Parkiem i gminami tak, aby rezultat, tj. system obsługi ruchu turystycznego miał cechy spójności, co obecnie nie jest czytelne. 6 Program ochrony przyrody, Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Kościan na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. 11

12 6. UWARUNKOWANIA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH TURYSTYKI 6.1 Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Ustalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie turystyki i rekreacji, w granicach Przemęckiego Parku Krajobrazowego, przedstawiają się następująco: Gmina Przemęt w granicach PPK w zakresie turystyki i rekreacji wyznaczono: przebieg szlaków pieszo-rowerowo-konnych przebieg szlaków wodnych tereny agroturystyki Punkty Koncentracji Atrakcji Turystycznych (PKAT poziom drugi) tereny zielonej szkoły tereny usług turystyki i wczasów przebieg szlaków pieszo-rowerowo-konnych Gmina Wijewo - w granicach PPK w zakresie turystyki i rekreacji wyznaczono: tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy letniskowej Gmina Włoszakowice - w granicach PPK w zakresie turystyki i rekreacji wyznaczono: tereny usług turystycznych tereny istniejącej zabudowy rekreacyjnej tereny planowanej zabudowy rekreacyjnej szlak kajakowy szlak trasy rowerowej szlak turystyczny pieszy obszar strefy problemowej wokół jeziora Dominickiego obszar strefy problemowej wokół jeziora Krzyckiego 12

13 Gmina Wschowa - w granicach PPK w zakresie turystyki i rekreacji wyznaczono: tereny z przewagą indywidualnej zabudowy rekreacyjnej (letniskowej), jednorodzinnej i pensjonatowej tereny z przewagą obiektów usług turystycznych tereny z przewagą obiektów usług sportu Tereny rekreacyjne użytkowane obecnie i wyznaczone w studiach gmin Przemęt, Włoszakowice i Wijewo (na terenie PPK) wynoszą łącznie 783,38 ha (wg bazy GIS), z czego w: gminie Przemęt 193,5 ha gminie Wijewo 143,1 ha gminie Włoszakowice 406,7 ha gminie Wschowa 40,41 ha 6.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Według stanu na maj 2008 r. na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego obowiązuje 27 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (nie uwzględniono gminy Włoszakowice), z czego 6 bezpośrednio (gm. Przemęt) dotyczy zagospodarowania rekreacyjnego gminy Przemęt, natomiast 9- w granicach gmin: Przemęt, Wijewo i Wschowa - uwzględnia w swoich zapisach m.in. zabudowę letniskową oraz tereny usług turystyki. Ponadto na terenie gminy wis Wijewo przystąpiono do sporządzania kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Uchwała Nr VI/38/2007 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Miastko, Uchwala Nr VI/39/2007 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Wijewo. 7. ZASOBY I WALORY TURYSTYCZNE PRZEMĘCKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO Pod pojęciem zasoby turystyczne przyjęło się uważać występujące obiektywnie elementy środowiska geograficznego, które dopiero po dokonaniu przez turystę odpowiedniej oceny mogą stać się walorami turystycznymi. Tym samym określenie walory turystyczne oznacza całość elementów środowiska naturalnego i pozaprzyrodniczych (kulturowych), które są przedmiotem 13

14 zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej danego miejsca lub obszaru (Kowalczyk, 2002). 7.1 Przyrodnicze zasoby turystyczne Rozpoznanie środowiska przyrodniczego pozwala określić potencjał rekreacyjny obszaru, czyli zdolność do wytworzenia warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb związanych z wypoczynkiem. O atrakcyjności terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji decydują trzy podstawowe czynniki: rzeźba powierzchni ziemi, wody, użytkowanie terenu. Urozmaicona rzeźba terenu, znaczna powierzchnia lasów, Południowy Kanał Obry, duża liczba jezior przeważająca w części środkowej obszaru, a także mniejsze cieki i zbiorniki wodne stanowią bogate zaplecze dla rozwoju turystyki i rekreacji na omawianym obszarze. Sąsiedztwo z Lesznem oraz stosunkowo niewielka odległość od Wrocławia w zasadniczy sposób umożliwiają rozwój turystyki zarówno pobytowej jak również weekendowej. Znaczącą rolę w krajobrazie Przemęckiego Parku Krajobrazowego pełnią jeziora. Jeziora stwarzają możliwości do rozwoju różnych form turystyki i rekreacji. Służą jako kąpieliska bądź akweny wykorzystywane przez wędkarzy, kajakarzy, użytkowników rowerów wodnych, jachtów i in. Wszystkie jeziora PPK (prócz jezior objętych ochroną rezerwatową: J. Trzebidzkie i J. Święte) znajdują się na trasie Konwaliowego Szlaku Kajakowego, przez co są czynnie wykorzystywane przez kajakarzy. Najkorzystniejsze, ze względu na użytkowanie turystyczno-rekreacyjne, są jeziora z czystą wodą, dostępnymi brzegami, o piaszczystym dnie, leżące wśród wzgórz i lasów, o niezarośniętej linii brzegowej. Natomiast dla żeglarstwa korzystna jest rozległość jeziora i istnienie łączności z innymi akwenami. Niestety nie wszystkie walory turystyczne są walorami ekologicznymi. Bujna roślinność przybrzeżna redukująca dostępność do jeziora, stanowi jednocześnie czynnik buforujący dostawę zanieczyszczeń z otoczenia jeziora (Kożuchowski, 2005). Ocena atrakcyjności środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki i rekreacji wykazała (Tab. 1.), iż najwyższe walory turystyczne - ze względu na II klasę czystości wód, znaczną powierzchnię, piaszczyste dno oraz dostępność - posiada jezioro Dominickie. Atrakcyjnymi z punktu widzenia powyższych kryteriów są również jeziora: Wieleńskie (pomimo mulastego dna) oraz niewielkie jezioro Brzeźnie, Lgińsko i Breńskie. Z kolei znaczna powierzchnia i głębokość (w odniesieniu do pozostałych jezior omawianego terenu), przepływowość predestynuje największe jeziora PPK Dominickie, Przemęckie Północne, Środkowe i Zachodnie do uprawiania żeglarstwa i windsurfingu. Natomiast na szczególną uwagę amatorów wędkarstwa zasługuje większość jezior PPK, a w szczególności jeziora: Przemęckie Małe, Przemęckie, Przemęckie Zachodnie i Środkowe, Białe - Miałkie, Maszynek, Lgińskie, Dominickie, gdzie wyznaczone zostały miejsca połowu ryb. Odrębną kategorię stanowią licznie występujące stawy rybne m.in. duży kompleks stawów w Zaborówcu. 14

15 Analizując jakość wód jezior PPK otrzymujemy mało zadawalający obraz, który znacząco obniża walory turystyczne jezior (w szczególności jezior o wodach pozaklasowych). Wody tylko jednego jeziora ( Jezioro Dominickie) spełniają kryteria czystości klasy II, wody pięciu jezior (Przemęckie Zachodnie, Breńskie, Krzyckie, Wielkie, Lgińskie zakwalifikowano do klasy III, natomiast pozostałe (Przemęckie Północne, Środkowe, Białe Miałkie) nie spełniają wymogów żadnej z klas (wody pozaklasowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. (Dz. Ust. Nr 116 poz. 503). Wpływ na zanieczyszczenie jezior mają niekorzystne cechy morfometryczne niewielka głębokość jezior, eutrofizacja jezior, niewłaściwe wykorzystanie rekreacyjne, rolnicze użytkowanie zlewni części jezior oraz nieuregulowana gospodarka wodno ściekowa. Charakterystykę atrakcyjności jezior na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego przedstawia poniższa tabela. 15

16 Tab. 1. Charakterystyka atrakcyjności jezior dla potrzeb turystyki i rekreacji NAZWA JEZIORA GMINA POWIERZCHNIA (HA) ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ (M) KLASA CZYSTOŚCI JEZIORA O NAJWYŻSZYCH I WYSOKICH WALORACH PRZYRODNICZYCH DLA POTRZEB WYPOCZYNKU WĘDKARSTWO KAJAKI ŻEGLARSTWO, WINDSURFING 0J. Dominickie Włoszakowice , 4 II bdb X X X Błotnickie X X X J. Przemęckie Północne Przemęckie Przemęt 243, 4 1, 6 NON X X X Radomierskie X X X Olejnickie X X X J. Przemęckie Zachodnie J. Przemęckie Środkowe J. Białe Miałkie Wieleńskie Przemęt 220, 2 3, 2 III db X X X Trzytoniowe Wijewo X X X Górskie Przemęt 182, 0 1, 6 NON X X X Osłonińskie X X X Białe Wijewo 104, 4 1, 9 NON X X Miałkie X J. Lgiń Duży (Lgińsko) Wschowa 68,2 7 III db X X J. Wielkie Włoszakowice 51, 2 1,2 III X X J. Breńskie Wijewo 38, 1 2, 2 III db X X J. Brzeźnie Wijewo 43, 2 1, 6 b.d db X X J. Lincjusz Wijewo 37, 5 1, 3 b.d X X J. Boszkowskie Przemęt /Włoszakowice 29,4 1,2 b.d X X J. Zapowiednik Włoszakowice 24, 1 1, 2 b.d X X J. Buckie (Małe) Włoszakowice 17, 5 0, 7 b.d X X J. Krzywce Włoszakowice 11, 8 2, 0 b.d X X J. Maszynek Włoszakowice 5,7 1,3 b.d X X 16

17 Uwarunkowania przyrodniczo krajobrazowe regionu, a w szczególności duża liczba lasów i bogata szata roślinna dostarczają wrażeń estetycznych, jak również stwarzają atrakcyjny dla potencjalnego turysty bioklimat, zwiększając tym samym atrakcyjność turystyczną. Na omawianym terenie dominują sosnowe bory mieszane i bory świeże. Użytkowanie borów sosnowych powinno być ograniczone ze względu na jednostronne korzystne warunki bioklimatyczne oraz niską odporność siedliska. Maksymalna dopuszczalna chłonność waha się w zależności od typu boru, wieku drzewostanu i pokrycia runa leśnego od 4 do 8 osób na godzinę w okresie letnim. Bory świeże nadają się do ograniczonej penetracji swobodnej, równocześnie ich walory zdrowotne, mają istotne znaczenie dla lokalizacji sanatoriów i szpitali, albowiem przypisuje się im właściwości terapeutyczne. Bory świeże bardzo korzystnie wpływają m.in. na: rozszerzone naczynia krwionośne, mają działanie uspokajające, przeciwastmatyczne, przeciwgruźlicze, przeciwbronchitowe i odkażające, obniżają ciśnienie krwi, a także wzmacniają odporność. (Krzymowska-Kostrowicka, 1997). Poza ekosystemami leśnymi na terenie PPK, dolinom rzecznym, rynnom jeziornym i wytopiskowym towarzyszą wielobarwne zbiorowiska trawiaste łąk, ziołorośla i torfowiska. Łąki stanowią około 18% powierzchni obszaru (dane szacunkowe według GIS). Niezwykle cenne pod względem przyrodniczym są obszary bagienne występujące wokół zarastających jezior oraz w lasach, w miejscach płytkiego zalegania wód podziemnych. Należą do nich torfowiska przejściowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior lub też występujące na mniejszych powierzchniach wśród łąk podmokłych. Prawie wszystkie jeziora Przemęckiego Parku Krajobrazowego posiadają strefę roślinności szuwarowej i pływającej. Zbiorowiska kserotermicznych muraw napiskowych pojawiają się w zachodniej części Parku. Niewątpliwy atut przyciągający rekreantów stanowią: trzy rezerwaty: Wyspa Konwaliowa, Torfowisko nad J. Świętym, J. Trzebidzkie oraz liczne pomniki przyrody. O ile formy ochrony przyrody są cennymi walorami turystycznymi, należy pamiętać o ich ochronie i zapobieganiu przed dewastacją. Urozmaicona rzeźba (szczególnie w części środkowej Pojezierze Sławskie) o deniwelacjach terenu rzędu 40 m, zwarte kompleksy leśne w części południowo wschodniej na wysoczyźnie morenowej oraz w sąsiedztwie rynien jeziornych umożliwiają prowadzenie tras turystycznych (pieszych, rowerowych, czy konnych) dla rekreantów w różnym wieku i o zróżnicowanej kondycji fizycznej. 7.2 Kulturowe zasoby turystyczne Ciekawa przeszłość archeologiczna, historyczna i kulturowa PPK zapisała się w postaci: stanowisk archeologicznych, miejsc pamięci, świątyń kapliczek, krzyży przydrożnych oraz pozostałości dworskich i pałacowych stanowiących istotny walor Parku. Obiekty kultury sakralnej, jak również świeckiej stanowią podstawowy walor do rozwoju turystyki krajoznawczej, czy ekoturystyki. Liczne ślady swojej działalności na terenie PPK pozostawił zakon Cystersów sprowadzony do Polski w XIII wieku. Najbardziej okazałe obiekty pocysterskie generujące ruch pielgrzymkowy 17

18 znajdują się w Przemęcie oraz w sąsiadującym z PPK Wieleniu Zaobrzańskim, a także położonym w niewielkiej odległości Kaszczorze. W Przemęcie w latach wzniesiony został okazały barokowy kościół pw. Jana Chrzciciela. Częściowo zniszczony w roku 1742 przez pożar odbudowany został w Uwagę wchodzących do wnętrza przykuwa barokowy ołtarz główny z 1755 r. Po południowej stronie kościoła św. Jana Chrzciciela znajdują się fragmenty dawnych zabudowań klasztornych, pochodzących z XVII w., przebudowanych ok r. i w XIX w. W miejscowości Wieleń nad brzegiem jeziora znajduje się późnobarokowy kościół pw. Narodzenia NMP. Wybudowany został w latach na planie krzyża łacińskiego przez cystersów przemęckich, na miejscu wcześniejszych świątyń drewnianych. Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest pochodząca z 2 poł. XV wieku gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem Ucieczka Grzeszników umieszczona w ołtarzu, w związku z przypisywanymi jej cudami jest celem licznych pielgrzymek. W Kaszczorze późnobarokowy kościół pw. św. Wojciecha został wybudowany przez zakon w latach Powstał na miejscu drewnianej świątyni z końca XVI w. Kościół posiada barokowo-klasycystyczne wyposażenia z 2 poł. XVIII w. Uwagę zwraca ołtarz główny z renesansowym krucyfiksem z 2 poł. XVI w., dwa ołtarze boczne oraz późnobarokowa ambona z rzeźbą Matki Boskiej Niepokalanej umieszczoną na zwieńczeniu baldachimu. Wśród obiektów architektury sakralnej na terenie PPK odnajdujemy świątynie w: Brennie (XVIII w), Dłużynie (XIX w), Włoszakowicach (XVIII w) i Lginiu (XIX w). Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie Parku znajdują się XVIII i XIX - wieczne świątynie w Buczu, Bukówcu Górnym, Jezierzycach Kościelnych, Gołanicach, a także położone nieco dalej w Zbarzewie (XV w) i Krzycku Małym. Szczególną rolę symbolu religijnego, kulturowego i historycznego pełnią występujące na terenie PPK kapliczki i krzyże przydrożne, charakterystyczne dla obszarów dominacji katolickiej. Istotny potencjał kulturowy stanowią również zespoły dworskie i pałacowe wraz z założeniami zieleni w formie parków. Najstarszy obiekt rezydencjonalny na terenie Parku- pałac Sułkowskich we Włoszakowicach pochodzący z XVIII w. Na terenie PPK zachowały się XIX wieczne dwory w Sokołowicach i Lginiu oraz XX wieczny pałac w Buczu. Atrakcyjność środowiska kulturowego analizowanego obszaru podnoszą także pochodzące z XIX w. dwory usytuowane w sąsiedztwie PPK: w Gołanicach, Barchlinie, Wieleniu, Siekowie, Krzycku Małym, czy Wijewie. Niestety znaczna część wymienionych rezydencji jest zaniedbana, w złym stanie, często niezagospodarowana. Podobnie sytuacja wygląda z wiatrakami. Wiatraki jako element rozpoznawczy województwa wielkopolskiego licznie występują na terenie objętym opracowaniem, urozmaicając krajobraz PPK. Największa ilość wiatraków została wzniesiona w okresie od XVI do XVIII w. W XVIII w. Zły stan zachowania wiatraków wynika z dwóch zasadniczych przyczyn - utraty pierwotnej funkcji oraz nietrwałego materiału, z którego zostały zbudowane tj. z drewna. Zachowanie 18

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23 1/7 Na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego znajdują się piękne tereny przyrodniczo-historyczne Są tam usytuowane rezerwaty, ścieżki krajoznawcze Ścieżka przyrodnicza "Winne - Podbukowina" - rezerwat

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki

Bardziej szczegółowo

Propozycja tras rowerowych z Rzeszowa do CTiR w Kielnarowej. opracowanie: mgr Łukasz Stokłosa Katedra Turystyki i Rekreacji

Propozycja tras rowerowych z Rzeszowa do CTiR w Kielnarowej. opracowanie: mgr Łukasz Stokłosa Katedra Turystyki i Rekreacji Propozycja tras rowerowych z Rzeszowa do CTiR w Kielnarowej opracowanie: mgr Łukasz Stokłosa Katedra Turystyki i Rekreacji Rzeszów 2015 I. Trasa 1: Rzeszów (Park im. W. Szafera) CTiR w Kielnarowej Rysunek

Bardziej szczegółowo

Autor: dr Zbigniew Piepiora pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu www.ue.wroc.pl, www.ae.jgora.pl.

Autor: dr Zbigniew Piepiora pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu www.ue.wroc.pl, www.ae.jgora.pl. PROJEKT ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNO-HISTORYCZNEJ Z KOWAR DO BUDNIK Przygotowany dla: 1. Stowarzyszenie Miłośników Budnik www.budniki.pl, 2. Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary www.kowary.pl.

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Zamość Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Józefów

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Józefów Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Józefów Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW ZAŁĄCZNIK NR DO UCHWAŁY NR RADY GMINY W BAŁTOWIE Z DNIA. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW OPRACOWAŁ ZESPÓŁ INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA:

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Ińsko, ul. Orzechowa 1, gmina Ińsko Szczecin, maj 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej budynkami: administracyjno-gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU. LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. za rok Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 10.06.2011 ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD Doliną

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r.

Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów. Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w miejscowości Lubczyna, gmina Goleniów Prezentacja dla Rady Miejskiej, Goleniów, 25.02.2009 r. Cel główny projektu: Podniesienie atrakcyjności turystycznej

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 Karta ewidencyjna inwentaryzacja WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH na terenie pięciu powiatów województwa podkarpackiego: lubaczowski, przemyski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski i rzeszowski WALORY

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI - PROJEKT - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (OPIS

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km

Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km Przebieg szlaku niebieskiego W Krainie Wiatraków : Kisielice Trupel, wytyczony 26,2 km Kisielice Krzywka Wałdowo Goryń - Trupel Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi 0 Kisielice - skrzyżowanie ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry

Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry Zielona Góra, 26 września 2013 O pomyśle Lasy Nadleśnictwa Zielona Góra otaczają miasto Zielona Góra od strony Zachodniej, obejmują również

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne 1. Szkolna ścieżka przyrodniczo-ekologiczna

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

EDK Przeginia. Trasa via Salvator. Opis trasy EDK via Salvator. Przeginia Imbramowice

EDK Przeginia. Trasa via Salvator. Opis trasy EDK via Salvator. Przeginia Imbramowice Opis trasy EDK via Salvator Przeginia Imbramowice EDK Przeginia Trasa via Salvator CAŁA TRASA: PRZEGINIA Sanktuarium Najświętszego Zbawiciela ZADOLE KOSMOLOWSKIE KOSMOLÓW OLEWIN TROKS BRACIEJÓWKA SUŁOSZOWA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PRUSZKOWA PRZY ULICY PARTYZANTÓW SPORZĄDZANEJ NA MOCY UCHWAŁY NR XLIII/409/2014 RADY

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem

Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Panel ekspertów Partnerstwo we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania środowiskiem Uniwersytet Śląski w Katowicach 16 stycznia 2013 Natura 2000 Kłopot czy szansa dla samorządów? dr Andrzej Pasierbiński,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Cele projektu: Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych Poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA GMINY LIPNICA WIELKA

CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA GMINY LIPNICA WIELKA CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA GMINY LIPNICA WIELKA Wprowadzenie Chłonność turystyczna (miejscowości, regionu, przestrzeni) to maksymalna liczba uczestników ruchu turystycznego, którzy mogą równocześnie przebywać

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk

Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Szlaki turystyczne jako wybrany element zagospodarowania turystycznego Gór Opawskich stan obecny i możliwości rozwoju

Szlaki turystyczne jako wybrany element zagospodarowania turystycznego Gór Opawskich stan obecny i możliwości rozwoju Szlaki turystyczne jako wybrany element zagospodarowania turystycznego Gór Opawskich stan obecny i możliwości rozwoju mgr Anatol Bukała Starostwo Powiatowe w Nysie Głuchołazy, 19 października 2011r Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja i dojazd do działek:

Lokalizacja i dojazd do działek: Lokalizacja i dojazd do działek: Działki położone są w miejscowości Żałe k. Rypina Dojazd do działek całoroczny drogą asfaltową do Żałe, a następnie 150 m drogą gruntową, aż do jeziora (działka 596/8).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Instrukcja znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Opracowanie instrukcji znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking www.psnw.pl na podstawie opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Elżbieta Szopińska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu, inspektor nadzoru terenów zieleni uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona na Podlasiu

Turystyka zrównoważona na Podlasiu Turystyka zrównoważona na Podlasiu Eugeniusz Wiśniewski Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Z uwagi na cenne walory przyrodnicze, kulturowe i etniczne, turystyka stała sięważnądziedzinągospodarki

Bardziej szczegółowo

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Strona 1 / 5 Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Opis autor: Admin Pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń,

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Turystyka jako forma różnicowania działalności rybackiej. Zbigniew Głąbiński Katedra Turystyki Uniwersytet Szczeciński

Turystyka jako forma różnicowania działalności rybackiej. Zbigniew Głąbiński Katedra Turystyki Uniwersytet Szczeciński Turystyka jako forma różnicowania działalności rybackiej Zbigniew Głąbiński Katedra Turystyki Uniwersytet Szczeciński Diagnoza sytuacji Ograniczenie działalności rybackiej na skutek uregulowań wynikających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo

Bardziej szczegółowo