Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim 341[04]Z5.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim 341[04]Z5.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim 341[04]Z5.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Grzegorz Wolak mgr Małgorzata Małek Opracowanie redakcyjne: mgr Barbara Górka Konsultacja: mgr inż. Piotr Ziembicki Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[04].Z5.03 Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik hotelarstwa. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Rodzaje przyjęć okolicznościowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kongresy, konferencje, szkolenia Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Usługi rekreacyjne i sportowe w zakładzie hotelarskim Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Usługi turystyczne w zakładzie hotelarskim Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wypożyczanie środków transportu dla gości hotelowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Kasa walutowa w zakładzie hotelarskim Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 56 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w kształtowaniu umiejętności związanych z komunikowaniem się w języku angielskim z gośćmi hotelowymi w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim. Podczas nauki z zakresu tej jednostki zwróć szczególną uwagę na: słownictwo dotyczące rodzajów usług dodatkowych oraz porozumiewanie się w języku obcym z gościem hotelowym oraz na dostosowanie organizowanych przez zakład hotelarski usług dodatkowych do wieku gości, ich stanu zdrowia i kondycji, oczekiwań oraz zgłaszanych potrzeb. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, poproś nauczyciela lub lektora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Poradnik ten zawiera: Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. Materiał nauczania (rozdział 4) umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. Zestaw ćwiczeń, które umożliwią Ci nabycie umiejętności praktycznych, zawierający wykaz materiałów, narzędzi i sprzętów potrzebnych do realizacji ćwiczenia oraz pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. Zaliczenie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Sprawdzian postępów. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. Sprawdzian osiągnięć wraz z instrukcją i kartą odpowiedzi. Literaturę. Po realizacji materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. Jednostka modułowa: Komunikowanie się z gośćmi w języku angielskim w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim, której treści teraz poznasz jest jedną z jednostek modułowych koniecznych do zapoznania się z treścią modułu usługi dodatkowe w zakładzie hotelarskim schemat 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. 3

5 Moduł 341 [04].Z5 Usługi dodatkowe w zakładzie hotelarskim 341 [04].Z5.01 Organizowanie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim 341 [04].Z5.02 Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341 [04].Z5.03 Komunikowanie się z gościem w języku obcym w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim Schemat jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określać rodzaje usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim, organizować usługi dodatkowe w zakładzie hotelarskim, organizować przyjęcia okolicznościowe w zakładzie hotelarskim, organizować imprezy gastronomiczne poza zakładem gastronomicznym, współpracować z organizatorami usług turystycznych, stosować zasady etyki i kultury zawodowej, stosować różne metody i środki w porozumiewaniu się, stosować zasady prezentacji, korzystać z różnych źródeł informacji, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy komunikować się z klientem w języku angielskim, przygotowywać pisma i dokumenty w języku obcym, 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: - określić usługi dodatkowe świadczone w zakładzie hotelarskim, - określić rodzaje usług rekreacyjnych, - określić rodzaje usług turystycznych, - określić rodzaje przyjęć okolicznościowych, - ułożyć kartę dań na przyjęcie okolicznościowe, - opracować program imprezy rozrywkowej, - porozumiewać się z gośćmi w zakresie zlecanych usług dodatkowych. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1.Rodzaje przyjęć okolicznościowych Materiał nauczania Potencjalny klient hotelu wymaga od personelu rzetelnych informacji dotyczących sfery usług świadczonych przez hotel, ale nie tylko. W procesie komunikowania się z klientem szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie zwrotów grzecznościowych i operowanie fachowym słownictwem z zakresu turystyki i hotelarstwa. Pracownik udzielający informacji powinien stworzyć miłą, życzliwą atmosferę, wzbudzać zaufanie swą postawą i rozmową. W rozmowie nie należy używać zwrotów potocznych, lecz oficjalnych. Pracownik hotelu powinien również starać się podtrzymać rozmowę z klientem, delikatnie zadając pytania. Kompetentny pracownik hotelu powinien przede wszystkim bardzo dobrze znać zakres świadczonych usług i przede wszystkim słownictwo branżowe. W funkcjonowaniu zakładów gastronomicznych, znajdujących się w hotelu, bardzo ważną formą ich działalności jest organizacja przyjęć okolicznościowych. Potencjalny zleceniodawca przyjęcia w trakcie rozmowy wstępnej powinien dokonać wyboru rodzaju organizowanej imprezy i określić wszelkie wymagania. Pracownik, zajmujący się przygotowaniem organizacji przyjęcia w formie wywiadu powinien poznać preferencje potencjalnego nabywcy i pomóc zleceniodawcy w podjęciu decyzji. Pomocne będą solidnie wykonane notatki lub ankieta składająca się z kilku prostych pytań. Pierwsze zasadnicze pytanie powinno dotyczyć rodzaju organizowanego przyjęcia (What kind of event would you like to organize?). Słownik języka angielskiego proponuje następujące rodzaje przyjęć: feast (uczta, biesiada), party (dla wybranego grona osób), garden party (na otwartym powietrzu), black tie (event), hen party (tylko dla pań), stag party (wieczór kawalerski), wedding breakfast/feast (ślubne), birthday party (urodzinowe), house-party (w posiadłości wiejskiej), cocktail party przyjęcie koktajlowe. dinner dance (wieczorne najczęściej w restauracji), dinner party (wieczorne w domu dla niewielkiego grona osób). W polskiej terminologii rozróżniamy następujące rodzaje przyjęć okolicznościowych: przyjęcia o charakterze rodzinnym: wesela, chrzciny, komunie, zaręczyny, urodziny, imieniny, itp.( Acceptance at the nature family weddings, christening party, communions party, engagement party, birthdays, name-days) przyjęcia o charakterze oficjalnym, np. spotkania firmowe, bale związkowe, nadania odznaczeń, kongresy, seminaria, wernisaże, pokazy, gale, itp. (at the nature official, acceptance, for example: brand meetings, union balls, enforcements of distinctions, congresses, seminars, vernissages, shows, gallium (festivity;sphere) przyjęcia koleżeńskie z okazji: awansu, spotkań klasowych, spotkań towarzyskich, spotkań przyjaciół, złożenia egzaminu itp.( friendly acceptance from opening advance 7

9 payment, class meetings, social meetings, meetings of friends, depositing of (folding of) examination) przyjęcia biznesowe, wśród których szczególnym rodzajem są przyjęcia w ramach protokołu dyplomatycznego (business acceptance, acceptance are particular kind among which (who) within the confines of diplomatic protocol) Ogólnie przyjęcia możemy podzielić na: organizowane w formie siedzącej - bankiety zasiadane (organize in the form sitting - siitting banquet); stojącej - bankiety angielskie, przyjęcia cocktailowe, tzw. lampka wina, aperitif (In the form of stagnant organize - banquet english, acceptance cocktailowe, lamp of wine (blame) so called, aperitif); mieszanej - bankiety amerykańskie (In the form of scratch organize - banquet american) Lampka wina - toast (Glass of wine (blame) toast) przyjęcie organizowane np. z okazji prezentacji produktu. Czas trwania bardzo krótki (do godziny czasu), nie zobowiązujący do serwowania przekąsek. Aperitif przyjęcie zbliżone do lampki wina. Może być wprowadzeniem do innego przyjęcia (przeważnie zasiadanego) lub zakończeniem jakiejś uroczystości. Czas trwania to minut. Przyjęcie koktajlowe (cocktail party) - trwa nie dłużej niż 2 godziny i odbywa się w godzinach popołudniowych , na zaproszeniach podaje się godzinę jego rozpoczęcia i zakończenia, zwykle w porze pomiędzy podstawowymi posiłkami. Bankiet (banquet) jest już przyjęciem o większych rozmiarach, oznaczającym konieczność podania zestawu wykwintnych dań, których wyszukany charakter dodatkowo podkreśla uroczystość chwili, bankiety bowiem organizuje się na okoliczność. Przyjęcie bufetowe (buffet acceptance) (stojące i mieszane - amerykańskie) to najbardziej uroczysta forma przyjmowania gości z okazji rocznic, świąt narodowych, wizyt państwowych. Przyjęcie angielskie (English party) to najwyższej klasy przyjęcie stojące. Zazwyczaj rozpoczyna się po godz. 20 i trwa nie dłużej niż 3 godz. Obowiązują stroje wieczorowe. Tradycyjne przyjęcia zasiadane wymagają obszerniejszych pomieszczeń, liczniejszej obsługi i są z natury kosztowniejsze. Są jednak podstawową formą, zwłaszcza w szeroko rozumianym życiu rodzinnym. Karty dań na różne rodzaje przyjęcia. Karty dań na przyjęcia okolicznościowe są specjalnie przygotowywane pod względem zawartości i elementów dekoracyjnych i kolorystycznym. Nie zawierają cen ani gramatur, dlatego też wykonanie ich może być bardzo efektowne. Jednak jej układ powinien być zgodny z układem dań, przekąsek, które będą serwowane na przyjęciu. Dobierając potrawy kierujemy się następującymi kryteriami: rodzajem wybranego przyjęcia, okazją z powodu której jest organizowane, upodobaniem gości, czasem trwania przyjęcia, liczbą uczestników, porą roku, sezonowością produktów, kolorystyką, możliwościami finansowymi, zaleceniami klienta. 8

10 Podczas układania menu okolicznościowego należy unikać dań, których nie zaakceptuje większość gości. Dokonując tłumaczenia menu na język angielski należy pamiętać o następujących regułach: bardzo często nazwy potraw nie mają odpowiednika w języku polskim, nie należy tłumaczyć menu dosłownie, ponieważ powstające tłumaczenia nie mają sensu, nie tłumaczymy słowo po słowie, nie tłumaczymy słów i zwrotów wyrwanych z kontekstu, należy uwzględnić w tłumaczeniu wersję najbardziej pasującą do kontekstu, jeżeli żadne z tłumaczeń nie pasuje do kontekstu, może to oznaczać, ze mamy do czynienia z idiomami, frazeologizmem i wówczas należy posłużyć się słownikiem z idiomami, należy dokładnie sprawdzić znaczenie wyrazu tłumaczonego, ze szczególnym uwzględnieniem jego podobnego (do języka polskiego) brzemienia i pisowni, ponieważ w rzeczywistości jego znaczenie może być inne tego typu słowa i zwroty nazywają się false friends, jeżeli słowo lub zwrot nie ma odpowiednika w języku polskim, należy przetłumaczyć je opisowo tzn. skonstruować krótką definicję, w której umieścimy jej główne składniki i sposób przyrządzania, np. cottage pie zapiekanka z mięsa i warzyw z ziemniakami na wierzchu. Tłumacząc menu obcojęzyczne na język polski obowiązujące zasady są podobne, należy jednak pamiętać, że potrawy w menu są grupowane, dlatego też w pierwszej kolejności powinniśmy przetłumaczyć rodzaje dań, typu przystawka, danie główne, a także nazwy posiłków. Poniższa tabela prezentuje grupy dań występujących w karcie menu. Grupy dań w języku polskim Przekąski zimne Przekąski gorące Sałatki Zupy Spaghetti Dania wegetariańskie Dania z ryb Dania z drobiu Dania z wołowiny Dania z wieprzowiny Dodatki Desery Napoje gorące Napoje zimne Soki /200 ml Wody Piwo z beczki Piwo butelkowe /330 ml Piwo butelkowe /500 ml Piwo bezalkoholowe /330 ml Aperitiff /100 ml Szampany / Wina musujące /750 ml Likiery /25 ml Gin /50 ml Whisky / Bourbon /50 ml Grupy dań w języku angielskim Cold starters Hot starters Salads Soups Spaghetti Vegetarian dishes Fish Poultry Beef Pork Extras Deserts Hot drinks Cold drinks Juices /200 ml Water Draught beer Bottled beer /330 ml Bottled beer /500 ml Non alcohol beer /330 ml Aperitiff /100 ml Champagne / Sparkling Wine /750 ml Liqueurs /25 ml Gin Whisky/Burbon 9

11 Wódka Brandy/Koniak Drinki tradycyjne Drinki firmowe Drinki bezalkoholowe Vodka Brandy/Cognac Traditional drinks Drinks made on our own recipe Non alcohol drinks - beverages Tabela 1. Zestawienie grup posiłków w języku polskim i angielskim Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart menu zamieszczonych w Internecie. Przetłumaczone nazwy posiłków i rodzajów dań należy ułożyć w odpowiedniej kolejności. Taką kolejność zachowano przy układaniu powyższej tabeli. Nazwy potraw powszechnie znanych tłumaczymy zgodnie z ich dosłownym znaczeniem np. zupa pomidorowa (tomato soup). Jeżeli w menu posługujemy się nazwami proponowanymi przez szefa kuchni to po nazwie umieszczamy składniki dania. Do redagowania opisów dań należy używać imiesłowów, zwłaszcza określając sposób przyrządzania potrawy np. boiled gotowany czy fried smażony. Tłumacząc nazwę potrawy zawierającą jej główny składnik w nazwie, nie używa się przymiotników ale rzeczowników w liczbie pojedynczej, które występują przed nazwą dania, np. zupa pomidorowa tomato soup (zupa pomidorowa). Organizacja przyjęcia zależy do charakteru zlecenia. Bardzo często zdarza się, że firma zleca organizację przyjęcia bezpośrednio w zakładzie gastronomicznym hotelu bądź prosi biuro podróży o znalezienie odpowiedniego miejsca i zorganizowanie przyjęcia. Podczas prowadzenia rozmowy w języku obcym, w której mamy do czynienia z udzielaniem porad, ważne jest stosowanie nie tylko formuł grzecznościowych typu: Would you like to look at, please? (Czy mógłby Pan spojrzeć na..?), ale też odpowiednich struktur gramatycznych. Tu należy wykazać się znajomością okresów warunkowych, zwłaszcza typu I i II, ponieważ dzięki nim pracownik może udzielić porad, poinformować o warunkach, rezultatach dokonania wyboru, albo o możliwościach, np. If you choose the, we can organize it in such way. (Jeśli wybierze Pan możemy Panu to zorganizować w następujący sposób). Klient zaś może w okresach warunkowych wyrazić pytanie i trzeba je zrozumieć, a bez znajomości okresów warunkowych mogą wystąpić trudności ze zrozumieniem wypowiedzi klienta, np. What should I.? (Co powinienem.., jeśli?). Trzeba też znać i umieć zastosować w rozmowie kilka czasowników modalnych typu should, ought to, may, might, can could, must, have to, gdyż za ich pomocą udzielamy rad (advices), np. You should not choose that hotel, because it has got poor services. (Nie powinien Pan wybierać tego hotelu, gdyż świadczy on usługi na niskim poziomie). Ponadto warto używać zwrotów służących do wyrażania sugestii, a przede wszystkim znać słownictwo z zakresu gastronomii, hotelarstwa, transportu i turystyki. W związku ze zleceniem zakładom gastronomicznym organizacji przyjęcia i konstruowaniem dokumentów będących zleceniami wyróżnia się następujące pojęcia: zleceniobiorcę (zakład gastronomiczny), zleceniodawcę (firma, osoba prywatna zlecająca wykonanie usługi lub biuro podróży). Zleceniobiorca posiada dokumenty dotyczące oferowanych usług. Natomiast zadaniem organizatora w czasie rozmowy ze zleceniodawcą jest wspólne ustalenie w formie pisemnej zlecenia na organizację danego rodzaju imprezy. Zleceniobiorca oraz biuro podróży pośredniczące w organizacji imprezy gastronomicznej powinny posiadać teczkę sprzedaży /imprezy/, w której znajdzie się: określenie okazji, data i godzina przyjęcia, limit pieniężny na osobę, liczba gości, skład menu, forma przyjęcia, umowa. 10

12 Pisma, którymi posługujemy się w obiegu formalnym dokumentów powinny być przygotowane wg następującego schematu obowiązującego w języku angielskim. Wzór korespondencji między pracownikiem hotelu a klientem 15, Main Street London England GB 13 5 GA 23 th of September, 2006 Dear Sir or Madam, I am looking for a hotel where, can be organized my wedding party on 2 nd February It will be my perfect day, so I have some question: have you any person, who could assist me in setting up the menu, what about wedding cake, I prefer colorful floral arrangements and decoration, I need an advice on the music entertainment or car renting, Are you able to offer me a suitable organization? I look forward to hearing from you. Yours faithfully, J. Smith (Mrs) Tłumaczenie: ul. Główna 15 Londyn Anglia 23 września 2006 r. Drogi Panie lub Pani Szukam hotelu, gdzie mogłabym zorganizować moje wesele w dniu 2 lutego 2007 r. To ma być mój idealny dzień, więc mam kilka pytań: czy macie osobę, która mogłaby pomóc w wyborze menu, co z tortem weselnym, lubię kolorowe kwiatowe aranżacje i dekoracje, potrzebuję porady dotyczącej dobrej muzyki i wynajmu samochodu, Czy jesteście w stanie zaoferować mi odpowiednią organizację? Z poważaniem, J. Smith Odpowiedź na list: Sheraton Hotel 15, High Street London England GB 11 7RT Dear Mrs Smith, Thank you for your letter of 23 th September. We certainly can organize your wedding party. We will prepare for you a perfect wedding. It will be an enjoyable day. Our professional staff are looking forward the prefect wedding for you. I have made a provisional booking for you and would be grateful if you confirm it as soon as possible. I enclose an offer of our hotel where you can choose all services you need. Our weeding assistant is for Your disposal. Yours sincerely, 11

13 Thomas Wright Tłumaczenie: ul. Wysoka 15 Londyn Anglia Drogi Panie lub Pani Dziękuję za Pani list z dnia 23 września. Oczywiście możemy zorganizować dla Pani idealne wesele. Będzie to dla Pani radosny dzień. Nasz profesjonalny personel będzie szczęśliwy mogąc przygotować wesele Pani marzeń w naszym hotelu. Dokonałem już tymczasowej rezerwacji dla Pani i byłbym wdzięczny, gdyby Pani mogła potwierdzić ją tak szybko, jak to możliwe. Dołączam ofertę naszego hotelu, z której może Pani wybrać wszystkie potrzebne usługi. Nasz asystent ds. organizacji wesela jest do Pani dyspozycji. Z poważaniem, T. Wright Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znasz rodzaje przyjęć okolicznościowych? 2. Jakie znasz nazwy przyjęć okolicznościowych w języku angielskim? 3. Jaki znasz podział przyjęć? 4. Jakimi cechami charakteryzuje się przyjęcie koktajlowe? 5. Jakie znasz kryteria, jakimi należy się kierować dobierając potrawy do menu? 6. Jakimi zasadami należy się kierować dokonując tłumaczenia menu obcojęzycznego? 7. W jaki sposób tłumaczymy nazwy potraw? 8. Jakimi regułami należy się kierować prowadząc dialog w języku angielskim? 9. Jakie elementy powinny zawierać dokumenty w teczce sprzedaży imprezy? 10. Jakie elementy zawierają pisma w korespondencji w języku angielskim? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przygotuj słowniczek wyrazów i zwrotów niezbędnych do przygotowania oferty przyjęć okolicznościowych. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt , 2) zapoznać się z ofertami restauracji hotelowych, 3) sporządzić listę słów i wyrażeń związanych z tematem, 4) przetłumaczyć sporządzaną listę, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 12

14 stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, słowniki dwujęzyczne i branżowe, materiały piśmiennicze. literatura z rozdziału 7. Ćwiczenie 2 Przeprowadź rozmowę z klientem i zaoferuj mu pomoc w wyborze oferty przyjęcia okolicznościowego. Ułóż z kolegą/koleżanką dialog, a następnie w inscenizacji pracownik pionu gastronomicznego - klient dokonajcie wyboru właściwej oferty. Do dialogu wykorzystaj podane menu w języku angielskim uzupełnione o propozycje zleceniodawcy: Hot dishescream of celery soup with julienne vegetables and croutons Salmon baked in vegetable and cream sauce Pork in mushroom sauce Russian dumplings Potatoes with dill Cold dishes Meat roulades with assorted flavours Poultry stuffed with fruits Tuna mousse wrapped in smoked salmon Ham pastries with assorted flavours Yellow and blue cheeses Salads Italian salad German macaroni salad with salami Fresh vegetables salad with vinaigrette dressing Desserts Viennese cheese cake with chocolate Fruit and yoghurt mousses Fresh fruits Drinks Mineral water Fruit juices Coffee or tea Sposób wykonania ćwiczenia: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) znać terminologię związaną z przygotowaniem imprez okolicznościowych, 4) potrafić tłumaczyć wyrażenia i zwroty, 5) poprawnie wypowiadać się w języku angielskim, 6) układać kolejne etapy rozmowy, 7) podsumować wyniki pracy, 8) przedstawić rezultat swojej pracy. 13

15 magnetofon, kaseta lub płyta z nagranym dialogiem, arkusze papieru z wydrukowanym dialogiem z lukami, słowniki branżowe i dwujęzyczne, wydrukowany wzorcowy dialog, słowniki dwujęzyczne, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski poniższy tekst: Cocktail - Party - często określane skrótowo jako cocktail lub po polsku nazywane przyjęciem koktajlowym - trwa nie dłużej niż 2 godziny i odbywa się w godzinach popołudniowych Czas rozpoczęcia i zakończenia przyjęcia należy dokładnie zaznaczyć w zaproszeniu, aby goście byli poinformowani, kiedy powinni podziękować za zaproszenie i pożegnać się z gospodarzem. Zaproszenia na cocktail należy wysyłać z wyprzedzeniem około dwutygodniowym. Na tego typu przyjęciu nie obowiązujący jest strój wieczorowy (można przyjść na cocktail w codziennym garniturze, prosto z pracy Gości wita i żegna gospodarz. Sala na to przyjęcie powinna być pusta bez krzeseł i foteli, można zostawić stoły, które spełniają funkcję pomocniczych. Na nich mogą być przygotowane drobne przystawki np. palone migdały, orzeszki, paluszki, słodycze, ciastka, wyroby tytoniowe. Stoły te służą również gościom do odstawiania kieliszków, szklanek, talerzyków (muszą być na bieżąco sprzątane przez kelnerów). Kelnerzy roznoszą na tacach napoje bezalkoholowe i alkoholowe (w formie drinków lub koktajli) oraz drobne przekąski na zimno i na ciepło. Przekąski (na wykałaczkach, koreczki, tartinki) muszą się charakteryzować trwałą konsystencją, by nie kruszyły się w palcach i małym rozmiarem, by można było je zjeść bez pomocy sztućców. Wskazane jest, żeby różniły się barwą, kształtem oraz aromatem. Przekąski gorące (np. śliwka w bekonie, mini pizza, pieczarka w cieście, babeczki, tiftele, vol-au-vent) powinny być wydawane z kuchni na dużych, płaskich półmiskach i roznoszone przez kelnerów na tacach. Przez cały czas trwania przyjęcia napoje i zakąski muszą być podawane bez przerwy, dlatego do każdego kelnera podającego napoje powinien być przydzielony kelner z zakąskami. Zapewni to podanie gościom zakąsek bezpośrednio po podaniu napojów. Dopuszcza się podawanie kawy czy herbaty z tac kelnerów. W czasie większych przyjęć koktajlowych mogą być urządzane stoły w formie bufetu lub baru z obsługą kelnerską. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt oraz dostępną literaturą, 2) przygotować stanowisko do ćwiczenia wyposażone w słownik, 3) dokonać tłumaczenia, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. tekst ćwiczenia i słowniki polsko-angielskie, kartki papieru formatu A4, drukarka, literatura z rozdziału 6. 14

16 Ćwiczenie 4 Przeczytaj zamieszczone poniżej przykład menu i uzupełnij brakujące w tekście miejsca za pomocą poniższych wyrazów: bread, fresh, garnish, served, cheese, home made, spicy, seasoned, choice, sweet, coated, creamy, liqueur, selection, wrapped, roasted, z niewykorzystanymi wyrażeniami ułóż zdania. MENU Homemede Leek and Potato Soup Hot and tasty combination of fresh leeks and potato. with fresh herbs. Crudites with Garlic Mayonnaise Crunchy fresh vegetables served with a tasty garlic mayonnaise dip. Melon and Prawn Coctail Delicate mixture of fresh melon and juicy prawn with.. salad. Chicken Liver Pate Home-made chicken liver pate served with melba toast and crisp side salad CHEF S SPECIAL DISH Chicken Kiev Supreme of chicken crammed with garlic butter. in fresh breadcrumbs. Roast Leg of Pork with Apple Sauce Prime leg of pork. and carved to order, served with home-made fresh Bramley apple sauce. Beef Madras with Rice Hot and oriental curry served with sambols and rice. Fillet of Haddock in Bread crumbs with Tartare Sauce Fresh fillet of haddock coated in home made breadcrumbs and served with tartare sauce. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt oraz dostępną literaturą tematu, 2) przygotować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 3) zapoznać się z treścią ćwiczenia, 4) przetłumaczyć treść ćwiczenia, 5) uzupełnić odnośniki, 6) ułożyć zdania z pozostałymi wyrażeniami, 7) sprawdzić poprawność wykonania, 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie. tekst ćwiczenia, słowniki dwujęzyczne i branżowe, kartka papieru formatu A4, długopis, literatura. Ćwiczenie 5 Ułóż dwujęzyczne menu imprezy weselnej. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt oraz dostępną literaturą, 2) zapoznać się z kartami menu przygotowanymi na imprezy weselne, 3) przygotować menu w języku polskim, 4) przetłumaczyć nazwy potraw i uzupełnić je definicją, jeżeli występuje taka potrzeba, 5) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 15

17 komputer wraz z niezbędnym programowaniem i dostępem do Internetu, słowniki dwujęzyczne i branżowe, drukarka, kartka papieru formatu A4, długopis, literatura Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) ułożyć menu imprezy okolicznościowej w języku angielskim? 2) słuchać tekstu ze zrozumieniem w języku obcym? 3) stosować zwroty grzecznościowe w rozmowie? 4) poprawnie tłumaczyć rodzaje usług gastronomicznych? 5) podać nazwy grup dań? 6) poprawnie wypowiadać się w języku obcym? 7) aranżować kolejne etapy rozmowy? 8) posługiwać się słownikami dwujęzycznymi? 9) prowadzić dialog na temat przygotowania karty menu? 10) posługiwać się słownikami branżowymi? 16

18 4.2. Kongresy, konferencje, szkolenia Materiał nauczania Obsługa kongresów, zjazdów, imprez okolicznościowych itp. stała się ważną i coraz bardziej opłacalną działalnością związaną z hotelarstwem. Organizacją i realizacją tych działań zajmuje się pion wielofunkcyjny i usług specjalnych. Turystyka biznesowa obejmująca, organizację konferencji, kongresów, podróży służbowych, imprez motywacyjnych, choć nie jest turystyką w dosłownym znaczeniu, stanowi jednak dziedzinę najbardziej jej pokrewną, stąd często jest zaliczana do gałęzi przemysłu turystycznego o olbrzymim potencjale ekonomicznym i dużej dynamice rozwoju. We współczesnej nomenklaturze imprezy turystyki biznesowej są nazywane: Meeting, Incentive, Conference, Events, czyli tzw. MICE. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze bazy kongresowej dużą rolę odgrywają oferowane warunki, do których należą między innymi: pojemność pionu wielofunkcyjnego, urządzenia i wyposażenie specjalistyczne, możliwości sprawnej obsługi grup, usługi w szeroko rozumianej komunikacji, szybki przekaz materiałów wyjściowych i końcowych, dodatkowy atrakcyjny program dla osób towarzyszących. Jednak w dobrze wyposażonych obiektach nie może też zabraknąć siłowni, klubów fitness, klubów odnowy biologicznej, a także basenu. Mniejszą rolę odgrywają, zatem lokalne walory turystyczne, przyrodnicze i inne. Na stronach internetowych obiektów dysponujących salami konferencyjnymi wyposażenia sal oznaczane są piktogramami. Poniżej przedstawiam najczęściej spotykane piktogramy (materiały pochodzą ze strony internetowej Ustawienia Arrangement Wymiary Dimension teatralne theatre bankietowe banquet szkolne classroom dł./szer. length/width powierzchnia area ,7 / 5 38,5 4,9 Arrangement wysokość height standing at the separate table Udogodnienia Conveniences at the common table Mównica Tłumaczenia symultaniczne Dostęp do internetu Lectern Simultaneous translation Internet access 17

19 Klimatyzacja Scena Zaciemnienie sali Nagłośnienie Światło dzienne Możliwość łączenia sali Możliwość dzielenia sali Mikrofon bezprzewodowy Air-conditioning Stage Hall blackout facilities Sound equipment Dayligt Room extensions Room dividers Wireless microphone mmżliwość odizolowania sali Closed banquet-room Bezpośrednie wyjście na taras Exit terrace Bezpośrednie wyjście do ogrodu Exit garden Wyposażenie dodatkowe sal konferencyjnych Additional ekran equipment: screen nagłośnienie sound equipment projektor komputerowy computer projector rzutnik slajdów slide projector flipchart flipchart panel ciekłokrystaliczny liquid cristal panel rzutnik pism overhead projector zestaw video video Dostęp Access to: do: dostęp do Internetu internet access fax drukarka printer Komputer computer ksero xero Conference equipment projektor multimedialny wizualizer odtwarzacz DVD magnetowid telewizor mikrofon bezprzewodowy rzutnik slajdów rzutnik folii multi-media projector visualizer DVD player video cassette player television cordless microphone slide projector OHP projector 18

20 tłumaczenie symultaniczne simultaneous interpretation zaciemnienie sali room-darkening hades lub hall blackout facilities klimatyzacja air-conditioning Najważniejsze imprezy tego typu to: kongres, konferencja, konwencja, seminarium, sympozjum. W hotelach organizowane są ponadto spotkania integracyjne określonych grup kooperujących (corporate market), warsztaty, panelowe dyskusje itd., które wymagają w każdym przypadku kameralności w dogodnych warunkach do dyskusji, prezentacji, precyzowania i podejmowania określonych decyzji. Przystępując do programowania i projektowania imprezy konferencyjnej należy poznać dokładnie warunki danego obiektu. Centrum Biznesu w zakładzie hotelarskim. W strukturze organizacyjnej hotelu powinno znajdować się stanowisko zajmujące się obsługą gości biznesowych (bussines center). Tego typu biuro zajmuje się głownie świadczeniem informacji np. dotyczących zdarzeń kulturalnych na danym terenie, funkcjonowania hotelu, ciekawych tras zwiedzania. Drugim istotnym zadaniem tego biura jest organizowanie dla gościa biznesowego konferencji i szkoleń. Pracownicy biura przyjmują zamówienia, wdrażają je, koordynują pracę poszczególnych komórek w hotelu. Oprócz tego centrum biznesu może organizować spotkania biznesowe poza hotelem np. bankiet na statku. Może również przygotowywać pomieszczenia do rozmów kwalifikacyjnych lub na życzenie gości przygotowując go do różnych sytuacji. Działalność biura to także udostępnianie pomieszczania do pracy przy komputerze, z laptopem, możliwość dokonywania wydruków, wysyłanie faksów lub dostęp do Internetu. Bardzo często tego typu centra są biurami handlowymi prowadzącymi działalność: bilansowanie przedpłat, dokonywanie rozliczeń z kontrahentem, wystawianie faktur, przeliczanie walut, przekazywanie informacji dla biur podróży, świadczenie usług w zakresie rezerwacji noclegu w swoim i innych obiektach, organizacja wycieczek turystycznych i transportu na życzenie klienta, rezerwacja i kupno biletów komunikacyjnych, rezerwacja biletów na imprezy kulturalne. Biuro prowadzi również działalność marketingową tzn. wysyła nowe oferty produktów, grupuje propozycje przysyłane z zewnątrz, zajmuje się reklamą w mediach i wydawnictwach. W pracy biura bardzo duże znaczenie ma umiejętność prowadzenia konwersacji i tworzenia dokumentów w języku obcym. Biura te często współpracują z różnymi usługodawcami i często pracownik zamawia u nich usługi na życzenie klienta drogą telefoniczną, albo pisemnie. Składając pisemne zamówienie, np. biletów lotniczych, należy napisać: jaką usługę rezerwujemy, termin rezerwacji i nazwisko klienta oraz o jakiej porze przybędzie klient, poprosić pracownika o potwierdzenie rezerwacji, można w zamówieniu uwzględnić pytania, np. dotyczące formy płatności itp., Zamówienie redagujemy używając: zwrotów grzecznościowych, np. please (proszę), regards (pozdrowienia), thank you (dziękuję), itd.., czasowników w formie bezokoliczników, np. confirm (potwierdzić), reserve (rezerwować), czasowników w trybie rozkazującym, np. inform (poinformuj), book (zarezerwuj), answer (odpowiedz), 19

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03

Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Mariusz Ławro Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich. 341[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02

Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Magdalena Kołodziejczyk Barbara Górka Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Obsługa konsumenta w hotelarstwie

Obsługa konsumenta w hotelarstwie Joanna Duda Sebastian Krzywda Obsługa konsumenta w hotelarstwie PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Renata Danasiewicz Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej

Program praktyki. nauczycieli branży hotelarskiej Program praktyki nauczycieli branży hotelarskiej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Anna Kielech

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06

Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Cezary Tarczyński Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02

Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Agnieszka Rozwadowska Organizacja pracy biurowej 341[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się językiem obcym zawodowym 311[10].Z5.02

Posługiwanie się językiem obcym zawodowym 311[10].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Halina Kobusińska Posługiwanie się językiem obcym zawodowym 311[10].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND-

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY?

CZY JESTEŚ NA TO GOTOWY? CZY WIESZ, ŻE Dotychczas* 1 lata jeden podręcznik nawet na dwa lata Od roku szkolnego 015/016 1 1rok jeden podręcznik na jeden rok Dotychczas* 39% średnia liczba ćwiczeń w podręczniku do uzupełnienia Od

Bardziej szczegółowo

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic

III część produktu finalnego. Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic III część produktu finalnego Biznesplan krok po kroku Poradnik dla uczniów i uczennic Warszawa 2012 Autorzy Sławomir Dorocki Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Agnieszka Świętek Małgorzata Zdon-Korzeniowska

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym 341[03].Z2.05

Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym 341[03].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Stefaniak-Piasek Prowadzenie korespondencji handlowej w języku obcym 341[03].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011. www.kariera.kpmg.pl

KPMGzin. Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011. www.kariera.kpmg.pl KPMGzin Magazyn KPMG dla studentów Numer 5 Jesień 2011 www.kariera.kpmg.pl Spis treści Sukces na wyciągnięcie ręki Warsztaty KPMG... 3 Przyjemne z pożytecznym Assessment Centre... 4 Oceniamy Twoje umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zachowania uczestników turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie)

Zachowania uczestników turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie) Zeszyty Naukowe nr 74 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 6 Katedra Turystyki Zachowania uczestników turystyki kongresowej (na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie) 1. Wprowadzenie Turystyka

Bardziej szczegółowo

Zawarte w niniejszym rozdziale przykłady

Zawarte w niniejszym rozdziale przykłady Koresponencja biurowa Zawarte w niniejszym rozdziale przykłady korespondencji odnoszą się wyłącznie do sytuacji, w której adresat i odbiorca zatrudnieni są w tej samej firmie. Tym samym obie strony procesu

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Alisa Mitchel-Masiejczyk Piotr Szymczak. Niezbędnik ANGIELSKI. język internetu

Alisa Mitchel-Masiejczyk Piotr Szymczak. Niezbędnik ANGIELSKI. język internetu Alisa Mitchel-Masiejczyk Piotr Szymczak Niezbędnik ANGIELSKI język internetu Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo