Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku"

Transkrypt

1 Komunikat R. 8: 2010, nr 31 (273) poniedziałek, 16 sierpnia 2010 roku Zapraszam do odwiedzin blogów, aktualizowanych w zasadzie codziennie, Twój Wojciech, redaktor, o o Bieżące informacje Konfraterni Turystycznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: ISBNik: informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: Miłych, kolorowych wakacji oraz solidnego i twórczego wypoczynku. Do zobaczenia, być może. Twój Wojciech, redaktor KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Zobacz również pozostałe zaproszenia na konferencje pod adresem: Zobacz również terminarz konferencji naukowych pod adresem: Zobacz również terminarz konferencji branżowych pod adresem: Finansowanie i realizacja inwestycji w hotelarstwie konferencja branżowa, Warszawa, 7-8 września 2010 roku Instytut Rynku Hotelarskiego jak co roku zaprasza hotelarzy i nowych inwestorów na doroczną 7. Konferencję Finansowanie i realizacja inwestycji w hotelarstwie 2010, która odbędzie się w dniach 7 8 września 2010 roku w warszawskim Hotelu Marriott. Jest to jedyne wydarzenie branżowe o takiej tematyce. Program konferencji łączy problematykę procesu inwestycyjnego i jego finansowania z najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoją dziś inwestorzy, czyli: jak skutecznie wejść na rynek i z sukcesem na nim działać. O ile bowiem wielką sztuką jest hotel zbudować, o tyle jeszcze większą jest zapewnić sprzedaż produktu na takim poziomie, aby osiągnąć wymagany zysk z inwestycji. Czy w hotelarstwie jest dziś kryzys? Jeśli tak, jak długo jeszcze potrwa? Jak znaleźć dziś miejsce na rynku? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy poszukiwać podczas prelekcji, paneli dyskusyjnych i warsztatów tematycznych dorocznej 7.Konferencji Inwestycje w Hotelarstwie. Bloki tematyczne konferencji: zobacz program pierwszego dnia Konferencji: zobacz program drugiego dnia Konferencji: Koszt udziału w dwudniowej konferencji to 540 zł netto (w tej cenie uczestnictwo w części merytorycznej, w tym w wybranych warsztatach, materiały konferencyjne merytoryczne, materiały od sponsorów konferencji, przerwy kawowe, lunch). W przypadku zgłoszenia większej liczby osób możliwość rabatów. wypełnij formularz zgłoszenia on-line [http://www.irh.pl/formularz/inw-hot-2010/index.php] lub pobierz i wydrukuj formularz zgłoszenia PDF [http://www.irh.pl/_files/irh_zgloszenie_konferencja_iwh_2010.pdf] i wyślij na nr faksu informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują Alicja Wrzosek i Marcin Pogan, tel , , Źródło: Instytut Rynku Hotelarskiego, data dostępu

2 Polska w europejskiej rodzinie: przenikanie kultur, idei i wartości: powinności krajoznawców 6. Kongres Krajoznawstwa Polskiego, Olsztyn, września 2010 roku Idea Kongresów krajoznawczych sięga okresu międzywojennego. Wiązała się wówczas z integracja terenu nowoscalonego Państwa i zespoleniem sił intelektualnych w kształtowaniu postaw patriotycznych. Do tej tradycji nawiązywały kolejne Kongresy. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Krajoznawstwa odbył się 12 i 13 lipca 1929 roku w Poznaniu pod hasłem Poznaj swój kraj, ojczyźnie służ podczas Pierwszej Powszechnej Wystawy Krajowej zorganizowanej z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości, aby zaprezentować dorobek odrodzonego państwa. Kongres miał stać się stymulatorem do poznania samych siebie, człowieka i jego pracy. Proponował przyjęcie krajoznawstwa jako podstawy wychowawczej w szkole. Obradom sekcyjnym i plenarnym towarzyszyła myśl, która do dzisiaj nie straciła na wartości: Pamięć o wczoraj, aktywność na dziś i troska o jutro. Drugi Kongres (narada) pod hasłem Krajoznawstwo szkołą patriotycznego wychowania przygotowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze 17 i 18 maja 1970 roku zlokalizowano w Gdańsku i Gdyni. Wcześniej zorganizowano siedem sejmików, na których przedyskutowano szereg zadań szczegółowych, które następnie referowano w pięciu zespołach problemowych. Na kongresie tym podkreślano konieczność rozwijania działalności związanej z krajoznawstwem współczesnym a także dążenie do tego, aby krajoznawstwo stało się treścią programową turystyki. Dyskusja licznie zgromadzonej kadry naukowej i wybitnych krajoznawców podczas gdańskiego kongresu wskazały na potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięć co dziesięć lat, co jest z powodzeniem realizowane. Przed trzecim Kongresem, który odbył się od 11 do 13kwietnia 1980 roku w Płocku zorganizowano 16 sejmików regionalnych i wiele spotkań lokalnych. Obrady toczyły się w trzech zespołach problemowych. Czołowym zagadnieniem był związek krajoznawstwa z kulturą. Źródłem krajoznawstwa jest kultura narodowa, życie ludzi i tradycje walk o społeczne i narodowe wyzwolenie, kultura ludowa i folklor, przyroda polska i rozwój kraju. Stwierdzono, że krajoznawstwo powinno być głównym akcentem każdego przedsięwzięcia turystycznego. Tematem czwartego Kongresu było Krajoznawstwo u progu XXI wieku i właśnie tej tematyce podporządkowano 21 sejmików regionalnych. IV Kongres Krajoznawstwa Polskiego odbył się od 7 do 9 września 1990 roku w Opolu. Obrady toczyły się w pięciu zespołach programowych. Wszelkie ustalenia podjęte podczas kongresu przedstawione zostały w Rezolucji. Piaty Kongres Krajoznawstwa Polskiego odbył się w Gnieźnie w 2000 roku. Poza posiedzeniami plenarnymi odbywały się posiedzenia zespołów problemowych, które zajmowały się następującą problematyką: krajoznawstwo jako wartość, wkład Polski do kultury europejskiej, źródła tożsamości narodowej, społeczna rola krajoznawstwa. Hasło, które towarzyszyło temu spotkaniu to: Krajoznawstwo źródłem tożsamości narodowej. W Rezolucji Programowej, którą przyjęto na zakończenie znalazły się między innymi takie problemy jak: Krajoznawstwo jest nośnikiem takich idei jak kształtowanie postaw patriotycznych, daje możliwość harmonijnego rozwoju człowieka niezależnie od jego statusu. Pobudzanie i pogłębianie dumy z bogactwa i głębi kultury Polski, która była przez wieki terenem zetknięcia się dwóch kultur Wschodu i Zachodu. Konieczności ochrony krajobrazu oraz uczestniczenie w ochronie europejskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Przełomowość nadchodzącego okresu dla życia kraju. Konieczność większego angażowania polskiego krajoznawstwa w życie społeczne. Potrzebę mądrego przygotowania Polaków z Europą bez granic. Fakt, że turystyka i krajoznawstwo muszą być trwałym elementem w programach samorządów terytorialnych. Obecnie trwają już ostatnie przygotowania do szóstego Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Odbędzie się on w dniach września 2010 roku, w stolicy Warmii i Mazur Olsztynie pod hasłem Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei, wartości. Powinności krajoznawców. Organizatorami VI Kongresu są Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przez cztery dni, ponad 600 osób będzie dyskutowało na temat jednego z najważniejszych wydarzeń z ostatnich lat: wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz zmian dokonujących się na kontynencie europejskim. Prace nad przygotowaniem VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego rozpoczęte zostały już w 2008 roku, a nad jego kształtem programowym czuwa Komitet Naukowo-Programowy pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego. Zgodnie z propozycją Komitetu obrady odbywać będą się w czterech zespołach tematycznych: Przemiany krajobrazu kulturowego w Polsce. Tradycja, współczesność, przyszłość. Miejsce i rola krajoznawstwa w społeczeństwie opartym na wiedzy. Krajoznawstwo wobec wyzwań integrującej się Europy. Asymilacja i współistnienie kultur na przestrzeni dziejów w naszym kraju. 2

3 Oprócz samych obrad, uczestnicy Kongresu wezmą udział w czterech wycieczkach: Wokół Grunwaldu, Wzdłuż Kanału Elbląskiego, Z wizyta u Kopernika oraz Mazury- cud natury podczas, których będą mogli zapoznać się z krajobrazem Warmii i Mazur. Organizatorzy zaplanowali specjalne wieczory, podczas których gospodarzami będą Marszałek województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydent Olsztyna. Tradycyjnie już Kongresy Krajoznawcze poprzedzały liczne sejmiki przedkongresowe, które odbyły się już prawie we wszystkich województwach. Pierwszy sejmik przedkongresowy zorganizowało w kwietniu 2009 województwo łódzkie pod hasłem Wzajemne przenikanie kultur w regionie łódzkim, a nowe możliwości ruchu krajoznawczego a zorganizowały go oddziały: Łódzki, Zgierski i w Pabianicach. Sejmikowi towarzyszyły liczne wystawy i wydawnictwo zatytułowane tak jak hasło sejmiku. Tak było prawie w każdym województwie, a informacje o ich przebiegu znajdują się na stronach W okresie przygotowań do Kongresu rozpoczął się proces opracowywania kanonów krajoznawczych województw. W formie książkowej po raz pierwszy Kanon Krajoznawczy Polski ukazał się w 2000 roku z okazji odbywającego się w Gnieźnie V Kongresu Krajoznawstwa Polskiego. Planowane jest wydanie 16 kanonów krajoznawczych, a a tą chwilę ukazały się trzy: województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i gospodarza kongresu- województwa warmińsko-mazurskiego. Podjęto już inicjatywę w województwie lubuskim i łódzkim. Realizując to zadanie Towarzystwo chce promować szeroko rozumiane dziedzictwo narodowe i kulturowe, uaktywnić i zintegrować środowiska lokalne oraz organizacje pozarządowe na rzecz poznawania i propagowania tożsamości narodowej i regionalnej. Zakładamy szerokie dotarcie do dzieci i młodzieży z treściami krajoznawczymi, służyć będzie budowaniu na tej bazie postaw patriotycznych i prospołecznych, poznawania kraju ojczystego, pogłębiać więzi z dorobkiem i kultura lokalną oraz rozbudzać zainteresowania tradycją narodową, współczesnością i przeszłością. Jolanta Śledzińska Sekretarz ZG PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych Warszawa, 11 sierpnia 2010 roku Źródło: Jolanta Śledzińska, korespondencja nadesłana Forum podziemnych tras turystycznych Dąbrowa Górnicza, 11 września 2010 roku Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski wraz z Muzeum Miejskim Sztygarka zapraszają 11 września 2010 roku do udziału Forum podziemnych tras turystycznych w Dąbrowie Górniczej. W programie przywitanie uczestników forum przez organizatorów: Jana Gustawa Jurkiewicza [prezesa SPTTP] oraz Arkadiusza Rybaka [dyrektora Muzeum Miejskiego Sztygarka ], ponadto wystąpienie prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza oraz referaty: Rola obiektów zabytkowych w strukturach organizmów miejskich na przykładzie miasta Zabrze / Małgorzata Mańka Szulik [prezydent Zabrza]; Polskie Podziemia jako nowy produkt na rynku turystycznym / Cezary Molski [Polska Organizacja Turystyczna]; Marketing i reklama obiektów turystyki podziemnej w działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej i Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego / Agnieszka Sikorska [Śląska Organizacja Turystyczna, Katowice]; Górnictwo uranowe w Polsce / Sławomir Adamski [Sztolnie Kowarskie]; Zagrożenia radonem podziemnych tras turystycznych i ich monitoring w praktyce / Jerzy Olszewski [Zakład Ochrony Radiologicznej Instytut Medycyny Pracy w Łodzi]; Zagadnienia ochrony nietoperzy w praktyce eksploatacyjnej tras podziemnych / Jakub Nowak [Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego]; Rola, cele i zadania Stowarzyszenia Podziemnych Tras Turystycznych Polski / Gustaw Jurkiewicz i Jerzy Roszkiewicz prezentacje poszczególnych tras i obiektów. Ponadto w programie zwiedzanie Muzeum Miejskiego Sztygarka, Kopalni Ćwiczebnej w Dąbrowie Górniczej oraz nocne zwiedzanie ruin zamku ogrodzienieckiego połączone z zamkową kolacją. Wszelkie pytania proszę kierować na adres sekretariatu SPTTP: ul. Wł. Bandurskiego 16/11, Kraków, tel./fax , , Z poważaniem Karolina Kozińska Sekretariat SPTTP Źródło: Karolina Kozińska, korespondencja nadesłana

4 Udane incentive travel: jak to zrobić? konferencja branżowa, Warszawa, 23 września 2010 roku 23 września 2010 roku MPI Poland Club będzie obecne na targach TT Warsaw Pierwszego dnia Targów TT Warsaw, w czwartek, tj. 23 września 2010 roku w godzinach odbędzie się konferencja Udane incentive travel jak to zrobić? organizowana przez Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel (SOIT) oraz MPI Poland Club. Podczas konferencji swoje prezentacje wygłoszą mi.in.: Elżbieta Czarnocka, szef ds. zakupów komercyjnych, Polpharma Biuro Handlowe, wiceprezes ds. finansów MPI Poland Club, oraz Aleksandra Pietras, Partner, DMC Poland - członek MPI Poland Club. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w konferencji. Każdy z uczestników wydarzeń towarzyszących targom powinien dokonać rejestracji na miejscu lub online - rejestracja online zwalnia z opłaty za bilet wstępu na targi. Więcej informacji i rejestracja na stronie TT Warsaw 2010: Źródło: MPI Poland Club, data dostępu Zobacz również: Sposoby na udane incentive travel, dokument online: data dostępu Jak tworzyć oferty w oparciu o polskie atrakcje turystyczne i na nich zarabiać? warsztaty podczas XVIII Międzynarodowych Targów TT Warsaw Warszawa, 24 września 2010 roku Jak tworzyć oferty w oparciu o polskie atrakcje turystyczne i na nich zarabiać? to temat przewodni bezpłatnych warsztatów organizowanych dla przedstawicieli branży turystycznej przez MT Targi oraz Polską Organizację Turystyczną podczas XVIII Międzynarodowych Targów TT Warsaw. W trakcie warsztatów eksperci udzielą profesjonalnych i praktycznych porad, jak stworzyć ciekawe, w pełni opracowane oferty wycieczek po Polsce, począwszy od zorganizowania dojazdu i noclegu, poprzez zapewnienie wyżywienia, zwiedzania, na opiece przewodnika kończąc. Doradzą również jak opracować propozycje turystyczne pod kątem wymagań konkretnych grup odbiorców np. singli, rodzin z dziećmi czy emerytów. Celem zajęć praktycznych prowadzonych w kilkuosobowych grupach będzie m.in. stworzenie konkretnych ofert turystycznych bazujących na certyfikowanych polskich produktach turystycznych. Najlepsze oferty stworzone podczas warsztatów zostaną nagrodzone bezpłatną promocją zapewnioną przez Polską Organizację Turystyczną. Patronat honorowy nad warsztatami objął Minister Sportu i Turystyki, partnerem jest Polska Izba Turystyki, a patronem branżowym Wiadomości Turystyczne. Warsztaty odbędą się drugiego dnia Targów TT Warsaw 24 września 2010 roku, w godzinach w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56C w Warszawie. - Polska jest krajem, który oferuje turystom wiele wspaniałych atrakcji. Mamy piękne krajobrazy, fascynującą przyrodę, unikatowe zabytki i ciekawe propozycje aktywnego spędzania czasu. Warto je nie tylko promować, ale także na nich zarabiać. Proponując polskim turystom wycieczki krajowe, możemy stworzyć produkt dostępny cenowo i jednocześnie odpowiadający osobom, które z różnych powodów chciałyby uniknąć wyjazdu za granicę, na przykład ze względu na długą podróż, lot samolotem albo konieczność posługiwania się obcym językiem. Na nasze warsztaty z tworzenia ofert na bazie polskich produktów turystycznych zapraszamy agentów i touroperatorów, którzy uzyskają wiele praktycznych porad, w jaki sposób kreować własne kompleksowe oferty. Wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną liczymy, że zintensyfikowanie i profesjonalizacja działań mających na celu promowanie najciekawszych polskich produktów turystycznych wpłynie na zwiększenie atrakcyjności naszego kraju wśród rodzimych turystów i przyczyni się do wzrostu liczby ofert krajowych na naszym rynku turystycznym - mówi Agnieszka Huszczyńska, prezes zarządu MT Targi, organizatora TT Warsaw. - Podczas targów TT Warsaw chcemy przybliżyć wyjątkowe atrakcje, jakie mamy w naszym kraju i to nie tylko poprzez ciekawą informację i promocję, ale także przez stworzenie na ich bazie nowych atrakcyjnych ofert turystycznych. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację warsztatów, podczas których chcemy wspólnie z przedstawicielami branży turystycznej wypracować profesjonalne oferty w oparciu o certyfikowane najlepsze produkty turystyczne. Liczymy, że w połączeniu z prowadzonymi przez Polską Organizację Turystyczną kampaniami promocyjnymi, wpłynie to na wzrost obrotów w polskiej turystyce. Chcemy też poprzez profesjonalne i wielotorowe działania skutecznie podnosić świadomość Polaków, że Polska jest krajem, do którego warto się wybrać zarówno na dłuższy jak i na krótszy wypoczynek. Zagraniczni turyści przekonali się o atrakcyjności naszego kraju i często więcej wiedzą o naszych walorach turystycznych niż my sami komentuje Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Warsztaty prowadzić będą przedstawiciele POT oraz eksperci-praktycy z branży turystycznej. W trakcie zajęć omawiane będą sposoby na zwiększenie zysków poprzez wprowadzanie krajowych produktów turystycznych do oferty, a także kwestie formalno-prawne i organizacyjne związane z włączaniem nowych produktów. Organizatorzy będą zwracać uwagę na konieczność kompleksowego podejścia i krok po kroku przedstawiać zasady tworzenia ofert 4

5 zyskujących zainteresowanie klientów. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy dowiedzą się, dlaczego tak istotne jest określenie właściwych grup klientów, do których będzie kierowana oferta, poznają kryteria dokonywania wyboru odpowiedniego produktu turystycznego oraz opracowywania go w taki sposób, aby klient chciał go kupić. Spośród dziesięciu zaproponowanych w formularzu zgłoszeniowym atrakcji turystycznych, uczestnicy mogą wybrać pięć według nich najbardziej interesujących, które staną się podstawą zajęć. Warsztaty mają doprowadzić do przygotowania konkretnego produktu turystycznego do sprzedaży, jego pełnego opracowania pod klienta w zakresie noclegów, przejazdów, wyżywienia i zaplanowanych atrakcji turystycznych. Wszystkie przygotowane w trakcie warsztatów oferty wezmą udział w konkursie, a uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikat podpisany przez organizatorów. Udział w warsztatach i targach dla osób z branży turystycznej jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na Będzie ona prowadzona do 21 września do godz Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Zainteresowani udziałem w warsztatach powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie i przesłać go faksem na nr 22/ lub mailem: Patronat nad tegoroczną edycję TT Warsaw objęli Minister Sportu i Turystyki, Adam Giersz oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Partnerami merytorycznymi targów są Polska Organizacja Turystyczna i Polska Izba Turystyki. TT Warsaw 2010 organizowane są we współpracy merytorycznej z Polską Agencją Rozwoju Turystyki, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Warsaw Convention Bureau. XVIII Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw po raz kolejny odbędą się w nowoczesnym Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56C. Jest ono położone zaledwie 9 km od Dworca Centralnego, 6 km od Dworca Wschodniego i 14 km od lotniska Okęcie. Przy obiekcie znajduje się 1500 miejsc parkingowych oraz stały postój taksówek, ale do centrum można również dojechać korzystając z komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie kursuje 8 miejskich linii autobusowych z różnych punktów Warszawy, a ze Śródmieścia i Dworca Wschodniego Pociągi Kolei Mazowieckich. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw to najważniejsze wydarzenie branży turystycznej w Polsce. Grupuje największą liczbę krajów, które zazwyczaj wystawiają się na stoiskach narodowych, a także stanowi bardzo ważną platformę dla promocji oferty turystycznej polskich miast i regionów wśród kontrahentów z kraju i zagranicy. Dzięki kompleksowości oferty wystawianej na targach TT Warsaw prezentuje wszechstronny katalog pomysłów i rozwiązań wpisujących się w najnowsze trendy turystyczne, na bazie których firmy turystyczne mogą stworzyć kompletną ofertę turystyczną i rozwijać swój biznes. Uczestnikami TT Warsaw są touroperatorzy, obiekty noclegowe (hotelowe, sanatoryjne, wellness&spa i pensjonaty), przewoźnicy (lotniczy, kolejowi, promowi i autokarowi), narodowe, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, urzędy marszałkowskie, powiaty, miasta i gminy, organizatorzy turystyki biznesowej (MICE), a także turystyczne portale internetowe, branżowe izby i stowarzyszenia, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz wydawnictwa branżowe. TT Warsaw zapewnia im warunki do efektywnego zaprezentowania swojej oferty, nawiązania kontaktów handlowych i wymiany doświadczeń. TT Warsaw stanowi także miejsce promocji ofert turystycznych z całego świata wśród warszawiaków, w tym w szczególności dotyczących turystyki zimowej. TT Warsaw organizowane są od 1993 roku w Warszawie przez MT Targi (wcześniej MT Polska). Od 2009 roku organizowane są w nowoczesnym Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56C w Warszawie. MT Targi są największym operatorem targowym w Warszawie i jednym z czołowych organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce. Spółka odpowiada za kompleksową obsługę i przygotowanie imprez targowych. Organizuje również najważniejsze wydarzenia targowe w Polsce dla różnych branż, m. in. EuroLab, EuroGastro, Lato, Wine & Spirits, TT Warsaw, Event, WorldHotel i in. Spółka MT Targi została wyodrębniona jako podmiot wyspecjalizowany w organizacji imprez targowych w 2009 roku ze spółki Międzynarodowe Targi Polska (MT Polska), która działa na rynku od 1993 roku i wcześniej odpowiadała zarówno za zarządzanie centrum targowym, jak również za organizację imprez targowych. MT Polska zarządza jednym z najnowocześniejszych obiektów targowo-kongresowo-eventowych w Polsce - Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska. Jest ono w pełni dostosowane do organizacji targów, zjazdów, konferencji i eventów (w tym bankietów, koncertów czy zawodów sportowych). Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, szerokie bramy rozładunkowe, specjalne podjazdy dla samochodów ciężarowych oraz bezsłupowa konstrukcja umożliwiają pełną swobodę adaptacyjną, nawet w przypadku niestandardowych aranżacji i skomplikowanych konstrukcji. Komfortowe warunki dla organizacji targów, eventów czy spotkań biznesowych zapewniają także klimatyzowana hala, przestronny hol oraz nowoczesne zaplecze biurowo-konferencyjne. Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56C to obiekt o powierzchni mkw., z tego mkw. stanowi hala wystawiennicza, mkw. teren zewnętrzny, zaś mkw. zajmują obiekty konferencyjno-biurowe. Firma MT Polska powstała w 1993 roku i pierwotnie zajmowała się organizacją targów. Od 2008 roku MT Polska jest operatorem centrum przy ul Marsa 56c i obecnie jest to podstawowy obszar jej działalności. Źródło: Rynek HORECA, data dostępu

6 Hotele versus agencje eventowe konferencja branżowa podczas targów Word Hotel, Warszawa, 1 października 2010 roku Event Managers Club, zrzeszający organizatorów i zleceniodawców eventów z całej Polski oraz portal MeetingPlanner.pl adresowany do przedstawicieli branży spotkań (MICE), organizują 1 października 2010 roku podczas 3. Międzynarodowych Targów Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56C, konferencję Hotele versus agencje eventowe: współpraca gwarancją sukcesu. Wydarzenie skierowanie jest do organizatorów spotkań firmowych oraz osób odpowiedzialnych po stronie hotelu za obsługę imprez takich jak konferencje, bankiety, eventy związane z promocją produktu i marki. Spotkanie utrzymane zostanie w konwencji Fast Date każdy uczestnik ze strony hotelu będzie miał możliwość piętnastominutowego, indywidualnego spotkania ze zleceniodawcą korporacyjnym lub przedstawicielem agencji eventowej. 6

7 Hotel i meeting planner. Te dwa podmioty mają bardzo duży wpływ na sukces każdego wydarzenia. Świadomość wzajemnych potrzeb, dobra komunikacja przed i w czasie eventu między przedstawicielem hotelu a meeting plannerem to tylko niektóre warunki udanej współpracy oraz sukcesu każdego eventu mówi Monika Krusiewicz, Event Managers Club. Konferencja ma być okazją do networkingu i nawiązania nowych kontaktów a także dyskusji i zwrócenia uwagi na problemy jakie pojawiają się na linii działania hotel meeting planner. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli również wrzucać do specjalnej Skrzyni pomysłów propozycje dotyczące usprawnienia współpracy na linii menadżer hotelu meeting planner. Zamysłem organizatorów jest skupienie się na dotychczasowych, niekoniecznie idealnych doświadczeniach Stron, aby na ich podstawie wyciągnąć wnioski na przyszłość. Wstęp na konferencję jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu na dwa adresy: i (z informacją o nazwie firmy i zajmowanym stanowisku). Liczba miejsc ograniczona. Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie Międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk, maja 2011 roku Zadaniem konferencji będzie ocena przyrodniczych, kulturowych i infrastrukturalnych warunków rozwoju współczesnej turystyki w regionie z podkreśleniem województwa pomorskiego. Przedmiotem wystąpień na konferencji będzie również analiza funkcji turystyki w regionie i ich efektywność społeczno-ekonomiczna. Organizator Konferencji: Wyższa Szkoła Turystyki ii Hotelarstwa w Gdańsku. Sekretariat Konferencji: Marzena Konsur, tel./fax , tel lub wew. 131, lub Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, dokument online: KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Turystyka zdrowotna w Polsce a perspektywy rozwoju Gostynina sesja naukowa, Gostynin, 7 lipca 2010 roku relacja 7 lipca 2010 r. w odbudowanym zamku w Gostyninie odbyła się sesja naukowa Turystyka zdrowotna w Polsce a perspektywy rozwoju Gostynina. Jej organizatorem był Wydział Zamiejscowy WSTH i Miejskie Centrum Kultury. Sesja była częścią tegorocznych Dni Gostynina, a zarazem pierwszą częscią, planowanej na przyszły rok, większej ogólnopolskiej konferencji nt. turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej. Zaproszonych gości powitała dr Barbara Konarska-Pabiniak, a sesję oficjalnie otworzył Burmistrz Miasta Gostynina Włodzimierz Śniecikowski. Rozpoczęcie sesji uświetnił występ chóru miejskiego oraz koncert fortepianowy w wykonaniu Jakuba Gajdeckiego, ucznia średniej szkoły muzycznej w Kutnie. Po części artystycznej nastąpiły już właściwe obrady. Jako pierwsza wygłosiła swój referat dr Małgorzata Karolczak, która zaprezentowała początki powstania i rozwój uzdrowisk w Polsce. O współczesnych trendach i zjawiskach w turystyce zdrowotnej i uzdrowiskowej mówił rektor WSTH dr Andrzej Stasiak. Pierwszą część zamknęło wystąpienie mgr inż. Marioli Milewskiej na temat zabiegów SPA w obiektach hotelowych. Po przerwie kawowej zaprezentowane zostały jeszcze następujące referaty: Infrastruktura turystyczna w uzdrowiskach mgr Piotr Rzeńca, Ekonomiczne aspekty rozwoju uzdrowisk mgr Jakub Grabowski. Jako ostatni wystąpił gospodarz miasta Włodzimierz Śniecikowski z prezentacją Termy Gostynińskie motorem napędowym rozwoju turystycznego ziemi gostynińskiej. W zakończeniu swego wystąpienia p. burmistrz zapowiedział podpisanie umowy na budowę tej ważnej inwestycji podczas uroczystego finału Dni Gostynina. Rozpocznie się w ten sposób nowy rozdział w dziejach miasta - jako centrum turystyki zdrowotnej. Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, data dostępu

8 NOWOŚCI WYDAWNICZE Zobacz również pozostałe informacje o nowościach wydawniczych pod adresem: Sprawdź również: Marketing usług hotelarskich Marketing usług hotelarskich / Jan Cetner. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010, 217 s.; ISBN: W podręczniku scharakteryzowano rynek usług hotelarskich. Wyjaśniono i omówiono m.in.: podstawowe pojęcia z dziedziny marketingu: rynek, produkt, cena, dystrybucja, promocja, badania marketingowe, zarządzanie i planowanie, mierniki stosowane w działalności hotelarskiej. Prezentowane zagadnienia zilustrowano licznymi przykładami i ćwiczeniami. Spis treści: pistr=1&store_id=2 Zamówienia realizuje wydawca, dokument online: 2205/, data dostępu Megatrend Wellness & Spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku Megatrend Wellness & Spa dla rynku usług wolnego czasu i hotelarstwa w XXI wieku / Natasza Sallmann. Kraków: Polska Akademia Gościnności, Fundacja Proedukacyjna, 2010,- 126 s.; tab., wykr., il.; ISBN Wprowadzenie. W ostatnich czasach obiekty hotelowe, niezależnie od profilu i lokalizacji (stylowy obiekt pałacowy, hotel uzdrowiskowy, rodzinny hotel w miejscowości turystycznej czy też hotel biznesowy lub konferencyjny), a nawet często niezależnie od standardu części hotelowej, uzupełniają swoją ofertę o obszar spa i wellness. Faktem jest, że w XXI w. prawie w każdym hotelu - niezależnie od kategorii - obszary usługowe wellness i spa są coraz częściej obecne i stają się standardem dla dobrego samopoczucia i relaksu naszych gości. Dlaczego jednak w jednych z nich pozostają wyłącznie atrakcyjna infrastruktura i powierzchnia do dyspozycji gości, w innych staja się usługa uzupełniająca, a w niektórych określanych mianem hoteli wellness i spa usługa podstawowa? Dlaczego jedne z hoteli stosuje pojęcie spa, inne zaś wellness do określenia z pozoru podobnych obszarów usługowych, a w jeszcze innych oba te pojęcia funkcjonują jednocześnie? Dlaczego obiekt wellness i spa kojarzy się tak samo często z hotelem jak centrum odnowy biologicznej w mieście? To tylko niektóre pytania, które zadają sobie uczestnicy współczesnego życia gospodarczego. Gdyby pojęcia wellness i spa ograniczały się do funkcjonowania wyłącznie w branży hotelarskiej i gdyby były klarownie zdefiniowane, sprawa genezy powstania i rozwoju hoteli wellness i spa byłaby o wiele prostsza. We współczesnym świecie mamy jednak ośrodki wellness i spa, hotele wellness, hotele spa, apartamenty spa, farmy spa, day spa czy też miasta spa; styl życia wellness, wellness w medycynie jako pojęcie prawie tożsame ze zdrowiem, ale też wannę spa, łóżko do masażu wellness i muzykę wellness. Domowe spa, szampon spa, herbatka czy też skarpety wellness to kolejne zastosowanie tych samych określeń do całkowicie odmiennych branż. Taka różnorodność branż, w których funkcjonują pojęcia wellness i spa, zakłóca nam rozumienie tych słów w kategorii usług hotelarskich i budzi kolejne pytania: czy możemy mówić o wellness jako megatrendzie XXI w. i wpływie tego trendu na zmianę w strukturze usług turystycznych i hotelarskich, czy też raczej jako wyjątkowo przyjemnej, ale jednak krótkoterminowej modzie? W aktualnej sytuacji powstaje pytanie, czy powinno się wellness i spa traktować jako integralny element oferty usługowej oraz narzędzie służące do wzrostu atrakcyjności obiektów infrastruktury wolnego czasu i turystycznej lub czy też chodzi wyłącznie o krótkoterminowy trend i modę wellness. Ponieważ słowa wellness i spa pojawiają się w tak wielu dziedzinach gospodarki, tak w sferze usługowej (np. inwestycje hotelowe, centra wodnej rekreacji, dzienne ośrodki spa itd.), jak i w przemyśle (urządzenia, technologie wody, branża kosmetyczna, branża medyczna, branża spożywcza itd.), stosowane są raz zamiennie, innym razem występują jako zespół słów lub jako dwa niezależnie istniejące pojęcia, należałoby najpierw spróbować uporządkować tę nomenklaturę, a następnie umiejscowić ją w sferze usług. Aby jednak prawidłowo wyjaśnić i spróbować zrozumieć fenomen popularności pojęć wellness i spa, które tak samo często występują w sferze usług turystycznych, usług zagospodarowania czasu wolnego jak w sferze zaspokajania potrzeb człowieka oraz stylu życia, warto przyjrzeć się otoczeniu i okolicznościom ich powstawania, czyli 8

9 np. zmianom ogólnospołecznym, które dokonały się w XX w. i trendom, które istotnie wpływają na zachowania ludzi w wolnym czasie, a więc i na turystykę. W kolejnych rozdziałach przedstawiona została historia i geneza pojęcia wellness oraz definicje tego pojęcia w kontekście jego popularności w różnych sferach życia. Spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie: na ile wellness i zdrowie można traktować w kategorii megatrendu XXI w. oraz jakie będą kolejne następstwa w rozwoju tego pojęcia w sferze potrzeb ludzkich. Dla przybliżenia definicji pojęcia spa, powiązania go z pojęciem wellness oraz umiejscowienia obu w sferze usług nieoceniona będzie historia kąpieli i tradycji związanych z ochroną i pielęgnacją zdrowia i urody umiejscowiona tak w czasie, jak i przestrzeni geograficznej. Zamierzeniem autora tej książki jest uporządkowanie wiedzy na temat trendów i pojęć wellness i spa w ogóle oraz dostarczenie Czytelnikowi podstawowych i kierunkowych informacji i orientacji na temat znaczenia tych usług dla rozwoju obszarów usługowych wellness i spa, a w szczególności hotelarstwa wypoczynkowego wellness i spa w przyszłości. Książka ta nie stanowi z pewnością kompendium wiedzy na temat fenomenu zjawiska wellness, ale jest pewnego rodzaju wstępem do dyskusji i rozważań nad obszarem wellness i spa w hotelu jako tym obszarem usług, które obok usług noclegowych i gastronomicznych stają się integralnym elementem hotelu, niezależnie od tego, czy zjawisko wellness i spa okaże się megatrendem XXI w. czy też jedynie krótkoterminową modą. Zachęcając do przeczytania tej książki, mam nadzieję, że pozwoli ona odpowiedzieć na przynajmniej niektóre pytania dotyczące kierunków rozwoju i znaczenia usług wellness i spa jako segmentu przede wszystkim hotelarstwa i zainspiruje branżystów do szukania rozwiązań dla utrzymania na długo stanu dobrego samopoczucia (ekonomicznego) hoteli wellness i spa na rynku usług turystycznych. Natasza Sallmann Jak kupić? Zamówienia przyjmujemy mailowo: lub telefonicznie: Więcej informacji na stronie Polskiej Akademii Gościnności: Źródło: Polska Akademia Gościnności, korespondencja nadesłana EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zobacz również pozostałe ekspertyzy i wyniki badań pod adresem: Sprawdź również: Turyści zagraniczni w bazie noclegowej: maj 2010 roku Turyści zagraniczni korzystający z bazy noclegowej i udzielone noclegi turystom zagranicznym według wybranych krajów. publikacja w formacie XLS: pobierz (91,00 KB): Data publikacji: Archiwum publikacji: Źródło: Główny Urząd Statystyczny, dokument online; data dostępu Turystyka w 2009 roku Turystyka w 2009 r.:: Tourism in 2009 / Główny Urząd Statystyczny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2010, 186 s.; tab., wykr., 24 cm. ISSN: Ponadto dokument elektroniczny PDF 1082,60 KB, pobierz: Data publikacji: Przekroje: dla bazy noclegowej województwa, podregiony, rodzaje obiektów; dla ruchu granicznego województwa, przejścia graniczne, obywatelstwo osób przekraczających granice. Turystyka krajowa rozmieszczenie bazy noclegowej i korzystanie z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania przez Polaków i turystów zagranicznych. Ruch graniczny - ruch osobowy na poszczególnych przejściach granicznych (m.in. przyjazdy cudzoziemców i wyjazdy obywateli polskich). Informacje o ruchu granicznym środków transportu. Porównania międzynarodowe na podstawie danych Eurostat. Archiwum publikacji: Źródło: Główny Urząd Statystyczny, data dostępu

10 Gospodarka turystyczna w Polsce w 2009 roku W 2009 roku wydatki cudzoziemców w Polsce wyniosły 23,3 mld PLN i były o 0,8% mniejsze niż w 2008 roku Wydatki mieszkańców Polski na podróże krajowe wyniosły 21 mld PLN i były o 12% mniejsze niż w 2008 roku Dużemu zmniejszeniu uległy wydatki Polaków na podróże zagraniczne, które wyniosły 7,9 mld PLN (spadek o 14%). Natomiast nieznacznemu zwiększeniu uległy wydatki na podróże służbowe i wydatki państwa na turystykę, które w 2009 roku wyniosły odpowiednio 7,4 mld PLN oraz 3,2 mld PLN (wzrost o 1,3% i 3,2% w stosunku do 2008 roku). W 2009 roku wydatki w gospodarce turystycznej wyniosły w sumie 62,8 mld PLN i były o 4,2 mld mniejsze niż w 2008 roku. W 2009 roku udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB wyniósł 4,9%. Było to o 0,4 pkt procentowego mniej niż w 2008 roku. Należy pamiętać, iż Polska jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, który w 2009 roku zanotował wzrost gospodarczy (+1,7%). Sektor turystyczny na całym świecie zarejestrował w 2009 roku spadki. Podobnie było w Polsce (spadek przychodów z turystyki wyniósł 6,2%). Z tego powodu zmniejszeniu uległ udział turystyki w PKB. Inne gałęzi gospodarki rozwijały się w 2009 roku bardziej dynamicznie niż turystyka. Załączniki: Gospodarka turystyczna w Polsce w 2009 roku: Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu Podróże Polaków w czerwcu 2010 roku W czerwcu 2010 roku poziom uczestnictwa mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat w krajowych wyjazdach turystycznych był o 15% wyższy niż w czerwcu 2009 roku. Obserwujemy podobny poziom uczestnictwa w krajowych wyjazdach długookresowych i wzrost uczestnictwa - w krótkookresowych. Za granicę na długo wyjechało więcej Polaków, na krócej - mniej. W czerwcu 2010 roku liczba osób wyjeżdżających turystycznie w kraju lub za granicę była o 14% (0,35 mln) większa niż rok wcześniej. Załączniki, dokument online: Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu Zobacz również: Liczba Polaków wyjeżdżających turystycznie wzrosła o 14 procent. [w:] Dziennik Turystyczny, dokument online: 14-procent/, data dostępu Wypoczynek.pl: wakacje w Polsce na półmetku Wczasy krajowe przeżywają swoją drugą młodość. Mimo tegorocznych klęsk żywiołowych, relatywnie wysokich cen i zamknięcia się klientów na niektóre regiony w Polsce wartość sprzedanych usług rośnie rocznie o 33 proc. wynika z raportu przygotowanego przez serwis Wypoczynek.pl [http://www.wypoczynek.pl/]. Zapraszamy do jego lektury. Wypoczynek.pl to platforma internetowa, w której znaleźć można indywidualne prezentacje obiektów i miejsc noclegowych (kwatery, apartamenty, domki, agroturystyka) oraz zorganizowane formy wypoczynku wakacyjnego (wczasy, turnusy pobytowe). Wczasy krajowe przeżywają swoja drugą młodość. Trudno jednoznacznie powiedzieć czy powodem jest wyłącznie cięższa niż przed laty sytuacja ekonomiczna Polaków, znudzenie wypoczynkiem w basenie Morza Śródziemnego, czy faktyczny powrót zainteresowania do wypoczynku w górach, na Mazurach czy nadbałtyckich plażach. Wypoczywać w Polsce jest znowu modnie, a coraz częściej bywa też taniej. Cały artykuł znajdziesz tutaj: Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Badania Turystyka w Krakowie 2010 W 2009 roku Forum dla Polski opublikowało raport Turystyka w Krakowie W 2010 zgodnie z zapowiedziami kontynuuje badania. Szczegółowy opis badań Turystyka w Krakowie 2010 turystyczna marka Krakowa. znajduje się tutaj: Udało się zakończyć i podsumować drugą cześć badań badania w Internecie na próbie 789 respondentów. W tej części badano odczucia Polaków na temat marki Krakowa. Badania były prowadzone drogą internetową. Przebadano w sumie 789 osób. 56 % spośród respondentów nie zajmowało się w żaden sposób z turystyką, 39 % studiowało turystykę bądź pracuje w branży. Ankietę wypełniali głównie ludzie młodzi - 42 % to respondenci w wieku lat, a 40 % w wieku lat. 57 % spośród respondentów posiadało wyższe wykształcenie, a 19 % średnie. 63 % osób, które wypełniły ankietę byli to mieszkańcy Krakowa. 10

11 Ankieta miała na celu odpowiedzieć na trzy główne pytania: Jak Polacy, a w szczególności Krakowianie postrzegają Kraków na tle miast europejskich, jak chcieliby by Kraków kojarzył się za granicą i jak wydaje im się, że Kraków obecnie kojarzy się turystom. Dodatkowo wyniki w niej uzyskane można porównywać z badaniami na Targach ITB w Berlinie, gdzie 250 osób z europejskiej branży turystycznej odpowiadało na podobne pytania. Polscy respondenci oceniali atrakcyjność turystyczną 30 europejskich miast w tym Krakowa. Najwyższą ocenę (w skali 0-10) uzyskał Paryż - średnio 9,0 (europejska branża turystyczna oceniła go na 8,5) - następnie Rzym 8,8 (Europejczycy na 8,3) oraz Londyn i Barcelona po 8,1 (Europejczycy po 8,3). Europejska branża turystyczna wyżej niż Polacy ceni sobie Berlin (7,8) wśród polskich respondentów miasto to otrzymało ocenę znacznie niższą - 6,1. Praga otrzymała wyższe noty od Polaków (7,8 do 7,3) a Budapeszt od Europejczyków (6,4 do 5,8) Jak Polacy (głównie krakowianie) cenią sobie polskie miasta? Kraków znalazł się z oceną 6,7 na 7 miejscu wśród 20 miast, a Warszawa z oceną 4,6 na miejscu 16. W badaniach wśród branży turystycznej Europy Kraków dostał ocenę 5,8, a Warszawa 5,4 Przebadana próba polskich respondentów znacznie wyżej ceni sobie Kraków niż respondenci z zagranicy, a znacznie niżej Warszawę. Nie bez znaczenia na pewno jest fakt, że 63 % przebadanych respondentów to mieszkańcy właśnie Krakowa. Gdy respondenci mieli wybrać swoje 3 pierwsze skojarzenia z Krakowem 85 % podawało Wawel, 65 % Rynek Główny, a 29 % Kazimierz i są to najczęściej wybierane odpowiedzi. Gdy na targach w Berlinie zapytaliśmy o to samo branżę turystyczną Europy wybierali oni z tych samych odpowiedzi najczęściej: Wawel 33%, Jana Pawła II 30 % i Historię 28 %. Trzeba zaznaczyć, iż procenty są niższe gdyż wielu osobom wśród zagranicznych respondentów Kraków nie kojarzył się z niczym porównywać pomiędzy badaniami można jednak kolejność. Przy wskazaniu konkretnych zabytków/ miejsc (respondenci dostawali listę miejsc, mogli wskazać 3) najczęściej wybierano: Wawel 78 %, Rynek 66 % i Sukiennice 64 %. Na to samo pytanie respondenci zagraniczni odpowiadali: Wawel 34 %, Muzea 33%, Kościoły 31 %. Mimo listy, którą mieli przed sobą 19 % zagranicznym respondentom nie kojarzył się Kraków z niczym, a 30 % nie było w stanie wybrać żadnego miejsca/ zabytku charakterystycznego dla Krakowa. Polacy (w 63 % krakowianie) najbardziej chcieliby by Kraków kojarzył się turystom z zagranicy z Wawelem 52 %, Rynkiem 37 % i kulturą również 37 %. Uważają jednak, że faktycznie kojarzy się on z pubami, knajpami i piwem 57 %, Wawelem 41 % i Oświęcimiem 32 %. Na szczęście nie jest tak jak myślimy i branży turystycznej w Europie, tej części, której miasto nasze kojarzy z czymkolwiek, kojarzy się z ono z Wawelem 33%, Janem Pawłem II 30 % i Historią 28 %. Szczegółowy raport z wszystkich trzech części badania ukaże się we wrześniu. Źródło: Turystyka Małopolska, data dostępu Polacy o Krakowie: tu jest kultura Jak Polacy oceniają Kraków, jak miasto wypada w porównaniu z innymi europejskimi wabikami na turystów i z czym powinno się kojarzyć obcokrajowcom? - odpowiedzi na te pytania przynosi badanie Turystyka w Krakowie, które przeprowadziło Forum dla Polski. Projekt Turystyka w Krakowie powstał w 2009 roku. Jego organizatorzy, zrzeszeni w stowarzyszeniu Forum dla Polski przepytali internetowo 2 tys. osób, pytając o skuteczność działań promocyjnych Krakowa. W 2009 roku opublikowaliśmy raport Turystyka w Krakowie. W 2010 zgodnie z zapowiedziami kontynuujemy badania - mówi Aleksander Miszalski z Forum dla Polski. - Udało nam się właśnie zakończyć i podsumować kolejną cześć badań użytkowników internetu. Przepytaliśmy 789 respondentów. Pytaliśmy o odczucia Polaków na temat marki Krakowa - wyjaśnia. Byle nie tanie piwo. Ponad połowa spośród respondentów nie zajmowała się w żaden sposób z turystyką, 39 proc. studiowało turystykę bądź pracuje w branży. Ankietę wypełniali głównie ludzie młodzi - 42 proc. to respondenci w wieku lat, a 40 proc. - w wieku lat. Prawie 60 proc. spośród internautów biorących udział w ankiecie posiadało wyższe wykształcenie, a kolejne 19 proc. średnie. 63 proc. pytanych było mieszkańcami Krakowa. - Ankieta miała na celu odpowiedzieć na trzy główne pytania: Jak Polacy, a w szczególności Krakowianie postrzegają Kraków na tle miast europejskich, jak chcieliby by Kraków kojarzył się za granicą i jak wydaje im się, że Kraków obecnie kojarzy się turystom - tłumaczy Miszalski. Polscy respondenci oceniali atrakcyjność turystyczną 30 europejskich miast, w tym Krakowa. Najwyższą ocenę (w skali od 0 do 10) uzyskał Paryż - średnio 9 pkt, następny był Rzym - 8,8 pkt, dalej Londyn i Barcelona - po 8,1 pkt. Polacy najbardziej chcieliby, by Kraków kojarzył się turystom z zagranicy z Wawelem - takiego zdania jest 52 proc. badanych, Rynkiem - 37 proc. i kulturą również 37 proc. Uważają jednak, że tak naprawdę kojarzy się on z pubami, knajpami i piwem - tak odpowiedziało prawie 60 proc. ankietowanych. Dopiero później jest Wawel i Oświęcim. Lepszy od Warszawy. Jak Polacy oceniają atrakcyjność polskich miast? Kraków znalazł się z oceną 6,7 na 7 miejscu wśród 20 miast przedstawionych internautom do wyboru, a Warszawa z oceną 4,6 zajęła miejsce 16. Gdy respondenci mieli wybrać swoje 3 pierwsze skojarzenia z Krakowem, 85 proc. z nich podawało Wawel, 65 proc. - Rynek Główny, a co trzeci wymienił krakowski Kazimierz. Dla porównania, w pierwszej części badań, podczas targów turystycznych w Berlinie, gdzie przepytano głównie przedstawicieli branży turystycznej, 80 proc. pytanych słyszało o Krakowie, tyle samo wie, że to miasto leży w Polsce. Co piąty ankietowany o Krakowie nie sły- 11

12 szał, 17 proc. nie wie, gdzie leży to miasto, a co setny zastanawiał się, czy Kraków przypadkiem nie znajduje się w Czechach, na Ukrainie, czy w Rosji. Ponad połowa nie potrafiła skojarzyć miasta z żadną atrakcją czy miejscem, gdy mieli takie skojarzenia opierać na własnej pamięci. Ale co piąty kojarzył Kraków z Wawelem, co dziesiąty ze Starym Miastem i Rynkiem Głównym. - Gdy respondentom daliśmy do wyboru pewne skojarzenia najczęściej wskazywali oni: Wawel (33 proc.), Jana Pawła II (30 proc.) i historię (28 proc.) - wyliczają twórcy badania. Przy wskazaniu konkretnych zabytków i miejsc (respondenci dostawali listę miejsc, mogli wskazać 3 miejsca) najczęściej wybierano: Wawel (34 proc.), muzea (33 proc.), kościoły (31 proc.). Mimo listy, którą mieli przed sobą w dalszym ciągu 19 proc. Kraków nie kojarzył się z niczym a 30 proc. nie było w stanie wybrać żadnego miejsca, ani zabytku charakterystycznego dla Krakowa. Aneta Zadroga Źródło: Turystyka Małopolska, data dostępu Lipcowy raport Wakacje.pl i EasyGo.pl Za nami czerwiec i lipiec, czyli połowa ścisłego sezonu turystycznego na świecie. W ujęciu szkolnym to także półmetek wakacji. Dwa portale turystyczne, Wakacje.pl i EasyGo.pl, jak co miesiąc dokonały analizy wyborów zakupowych swoich klientów. Jak i z kim? Wciąż prym wiodą wyjazdy w parach. W lipcu było ich 62 proc. To o dwa mniej niż przed rokiem. Strata par wzbogaciła wyjazdy rodzinne. W tym roku wyjazdy w składzie osobowym 2+1 (rodzice i jedno dziecko) wybrało 14 proc. kupujących. Rok wcześniej było to o 3 proc. mniej (11 proc.). Podobnie zyskały wyjazdy w segmencie 2+2 (rodzice i dwoje dzieci). Tu zanotowano skok w górę o jeden punkt procentowy z 3 proc. W lipcu 2009 roku do 4 proc. w tym roku. Single i małe grupy (5 osobowe) pozostały na tym samym progu wyborów co przed rokiem. O 2 proc. rok do roku straciły inne (np. 3 lub 4 dorosłych) formy rezerwacji. Cały artykuł znajdziesz tutaj: Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu Rejestrowane bezrobocie w zawodach gastronomiczno-hotelarskich w pierwszym półroczu 2010 roku W pierwszym półroczu 2010 roku liczba osób bezrobotnych w zawodach gastronomiczno-hotelarskich wyniosła 53,8 tys. Liczba zgłoszonych ofert pracy w urzędach pracy w analizowanym okresie w zawodach gastronomicznohotelarskich wyniosła 25 tys. Oznacza to, iż na jedną ofertę pracy w zawodach gastronomiczno-hotelarskich w tym okresie przypadało dwóch bezrobotnych. W analizowanym okresie na jedną ofertę pracy zgłoszoną w urzędzie pracy przypadało średnio 2,6 bezrobotnych. Udział liczby osób bezrobotnych w zawodach gastronomiczno-hotelarskich do ogólnej liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotnych wyniósł 3,8%, natomiast udział ofert pracy zgłoszonych w tych zawodach do wszystkich ofert ogółem wyniósł 4,6%. Oznacza to, że zawody gastronomiczno-hotelarskie cieszą się większym powodzeniem u pracodawców. Do najbardziej poszukiwanych przez pracodawców zawodów wśród zawodów gastronomiczno-hotelarskich w urzędach pracy, tj. zawodów dla których liczba ofert pracy przekroczyła liczbę zarejestrowanych bezrobotnych, zaliczyć można: pozostałych kucharzy, pozostałych kelnerów i pokrewnych, pokojową w hotelu, przewodnika turystycznego terenowego, pozostałych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, pomoc kuchenną, przewodnika turystycznego miejskiego, organizatora usług cateringowych oraz pracownika biura podróży. Do najmniej poszukiwanych zawodów spośród zawodów gastronomiczno-hotelarskich za pośrednictwem urzędów pracy (tj. zawodów dla których liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne przekraczała ponad dziesięciokrotnie liczbę ofert pracy zgłoszonych w urzędach) można zaliczyć: organizatora usług hotelarskich, organizatora usług gastronomicznych oraz inspektora piętra hotelowego. Załączniki: Rejestrowane bezrobocie w zawodach gastronomiczno-hotelarskich w I półroczu 2010 roku, dokument online: Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu:

13 Informacje o o o o o o o Dziennik Turystyczny: codzienne informacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbowe i prognozy: Instytut Turystyki, informacje o publikacjach: Euromonitor International: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Europejskiej: UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zobacz również pozostałe informacje dla fachowców pod adresem: Sprawdź również narzędzia informacji naukowej pod adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pod adresem: Nowy numer czasopisma Horeca już w sprzedaży! Numer 4 (5) lipiec-sierpień 2010 czasopisma Horeca [http://www.horeca.pl/czasopismo_horeca/] już w sprzedaży. A w nim m.in.: Koktajle i chłodniki - letnie orzeźwienie Jak smakuje Bikont... - rozmowa ze znanym felietonistą kulinarnym Piotrem Bikontem Światowe trendy SPA Zawód: Boy hotelowy Zapraszamy do prenumeraty i do salonów sieci Empik. Źródło: Horeca.pl, data dostępu Folia Turistica uzyskała 9 punktów Na podstawie opinii specjalistycznego zespołu ekspertów z obszaru dyscyplin obejmujących nauki humanistyczne i społeczne, powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych, wydawana przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie Folia Turistica uzyskała 9 punktów w systemie parametrycznej oceny działalności naukowej. Nasze czasopismo znalazło się w gronie periodyków naukowych, którym zwiększono ten wskaźnik (poprzednio 6 punktów). Warto dodać, że 9 punktów to najwyższa liczba, która przyznawana jest czasopismom polskim, spoza czasopism wyróżnionych w Journal Ctiation Reports. Obecnie Folia Turistica jest jednym z kilku turystycznych periodyków naukowych indeksowanych na liście MNiSW, będąc czasopismem najwyżej punktowanym (w tym: Turyzm 6 punktów; Turystyka i Rekreacja 6 punktów oraz Problemy Turystyki 2 punkty). Warto także dodać, że Folia Turistica indeksowana jest także w Index Copernicus International, ze wskaźnikiem ICV wynoszącym 3,58. Wykaz punktowanych czasopism, publikowany systematycznie przez Ministerstwo nauki i szkolnictwa Wyższego składa się z czterech części: czasopism wyróżnionych w Journal Ctiation Reports (JCR), czasopism nieobjętych tym wykazem (pozostałe czasopisma polskie i zagraniczne), czasopism, którym zmieniona została liczba punktów, a także czasopism usuniętych z wykazu. Czasopismom wyróżnionym w Journal Citation Reports przypisano liczbę punktów: 30, 24, 20, 15 i 10 w zależności od wartości współczynnika wpływu (tzw. Impact Factor, IF). Natomiast wykaz czasopism spoza Journal Citation Reports (część B) został sporządzony na podstawie opinii zespołów specjalistycznych powołanych przez Ministra. Przekazując Państwu informację o zwiększeniu liczby punktów, jakie poszczególni autorzy uzyskują za publikacje swoich prac w Folia Turistica cieszymy się, że nasza troska o wysoki poziom czasopisma zyskała uznanie ekspertów. Mamy też świadomość, że utrzymanie tak wysokiej oceny stawia przed nami określone wymagania. Dlatego też zapraszamy do współpracy wszystkich autorów, którzy chcieliby publikować w naszym czasopiśmie swoje oryginalne i wartościowe prace. Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych dostępny jest tutaj: Źródło: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, data dostępu dr hab. Wiesław Alejziak Folia Turistica Członek Kolegium Redakcyjnego 13

14 Turystyka i Hotelarstwo ma 2 punkty! Z przyjemnością informujemy, że czasopismo naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi Turystyka i Hotelarstwo zostało pozytywnie ocenione przez zespół ds. nauk humanistycznych i społecznych i decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego znalazło się na liście punktowanych czasopism naukowych. Za każdą publikację umieszczoną w czasopiśmie autor otrzymuje 2 punkty. W ten sposób Turystyka i Hotelarstwo stała się czwartym w kraju punktowanym czasopismem naukowym poświęconym w całości problematyce turystycznej. Wszystkich naukowców zajmujących się tą tematyką serdecznie zapraszamy do współpracy i publikacji wyników swoich prac badawczych. Źródło: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, data dostępu Teraz Polska promocja [wywiad] Wciąż brakuje nam kompletnych strategii promocyjnych. Są w poszczególnych dziedzinach, np. w turystyce funkcjonują już od dawna, ale potrzebujemy całościowego ujęcia - z Krzysztofem Przybyłem, Prezesem Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego rozmawia Dawid Zaraziński. Okazją do rozmowy jest konferencja Promocja Polski stan i perspektywy, która odbyła się 22 czerwca [2010 roku] w Pałacu Staszica w Warszawie oraz IV edycja konkursu Teraz Polska Promocja na najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji naszego kraju, która właśnie wystartowała. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom ideę przyświecającą konferencji Promocja Polski stan i perspektywy. W jakim celu organizujecie Państwo takie spotkania? Tego typu przedsięwzięcia są wpisane w naszą działalność. Jesteśmy Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego, a działaniem statutowym Fundacji jest promocja Polski, polskiej gospodarki, turystyki, kultury, wszystkich dziedzin związanych z naszym krajem. Staramy się więc organizować różnego rodzaju spotkania, które do tego tematu wniosłyby coś wartościowego. Organizując konferencje i seminaria w ramach Programu Polski Sukces dokonania i perspektywy ukazujemy również osiągnięcia polskich firm. Naszą siłą są nasi laureaci [konkursu Teraz Polska - przyp. red], którzy mają wiedzę jak sprzedawać i jak promować i tą wiedzą dzielą się z innymi. Korzystamy także z doświadczeń akademików oraz administracji publicznej mamy więc pełen obszar działania promocyjnego. Stąd właśnie pomysł na cykl konferencji, które organizujemy od trzech lat. Chcemy diagnozować stan polskiej promocji oraz określać działania na przyszłość. [ ] Cały wywiad na łamach Dziennika Turystycznego znajdziesz tutaj >>> Więcej na temat konferencji Promocja Polski stan i perspektywy, przeczytać można pod tym adresem O konkursie konkursu Teraz Polska na tej stronie Źródło: Dziennik Turystyczny, data dostępu: Targi WorldHotel 2010 Warszawa, 29 września - 1 października 2010 roku branżowe szkolenia Zagadnienia z różnych obszarów dotyczących prowadzenia biznesu noclegowego począwszy od inwestowania w budowę obiektów noclegowych, finansowania ich rozbudowy, przez zarządzanie biznesem hotelarskim, aż po promocję obiektów noclegowych, będą przedmiotem seminariów i szkoleń towarzyszących targom WorldHotel W czasie trzech dni targów eksperci z branży hotelarskiej będą dzielić się swoją wiedzą także na stoiskach, gdzie będzie można skorzystać z indywidualnych bezpłatnych porad i konsultacji. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2010 odbędą się w dniach 29 września - 1 października 2010 roku w warszawskim centrum MT Polska. Więcej informacji znajdziesz tutaj: html Źródło: Turystyka24h.pl, data dostępu program imprez branżowych podczas targów WorldHotel 2010: Więcej informacji znajdziesz tutaj: Źródło: 3 Międzynarodowe Targi Wyposażenia obiektów noclegowych, data dostępu roku 14

15 Web of Knowledge: zaproszenie na szkolenia online Witam serdecznie, Pragnę poinformować Państwa, że w dniach 23-27sierpnia 2010 roku będziemy organizować serię ogólnodostępnych szkoleń online dotyczących zasobów na platformie Web of Knowledge. Wszystkie te narzędzia są dostępne dla Państwa instytucji w ramach licencji krajowej. Zakres szkoleń będzie obejmować: wprowadzenie do bazy Web of Science (wyszukiwanie i nawigacja) program zarządzania bibliografią załącznikową End Note Web portal informacyjny dla naukowców i badaczy Researcher ID Zapraszamy serdecznie do rejestracji na szkolenia poprzez wybranie dowolnego linku z listy szkoleń umieszczonej poniżej. Szkolenia są nieodpłatne i połączenie telefoniczne do telekonferencji webex są darmowe. Sprawdź wymagania techniczne dla webex: Web of Science Poniedziałek, 23 sierpnia 2010, godz. 9:00 https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ed= &uid= &rt=ocmy NQ%3D%3D&FM=1 Poniedziałek, 23 sierpnia 2010 roku, godz. 14:00 https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ed= &uid= &rt=ocmy NQ%3D%3D&FM=1 Wtorek, 24 sierpnia 2010 roku, godz. 9:00 https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ed= &uid= &rt=ocmy NQ%3D%3D&FM=1 Wtorek, 24 sierpnia 2010 roku, godz. 14:00 https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ed= &uid= &rt=ocmy NQ%3D%3D&FM=1 Piątek, 27 sierpnia 2010 roku, godz. 9:00 https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ed= &uid= &rt=ocmy NQ%3D%3D&FM=1. Piątek, 27 sierpnia 2010 roku, godz.14:00 https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ed= &uid= &rt=ocmy NQ%3D%3D&FM=1. Wprowadzenie do Researcher ID Środa, 25 sierpnia 2010 roku, godz. 14:00 https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ed= &uid= &rt=ocmy NQ%3D%3D&FM=1. Czwartek, 26 sierpnia 2010 roku, godz. 9:00 https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ed= &uid= &rt=ocmy NQ%3D%3D&FM=1. Wprowadzenie do End Note Web Środa, 25 sierpnia 2010 roku, godz. 9:00 https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ed= &uid= &rt=ocmy NQ%3D%3D&FM=1. 15

16 Czwartek, 26 sierpnia 2010 roku, godz. 14:00 https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific/k2/j.php?ed= &uid= &rt=ocmy NQ%3D%3D&FM=1. Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt lub telefoniczny. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia, Małgorzata Krasowska Business Development Manager Thomson Reuters Phone: Mobile: Źródło: Małgorzata Krasowska, korespondencja nadesłana Coraz więcej tekstów naukowych w sieci Jak zmienia się sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy, jakimi obywatelami są Polacy, czy kobiety straciły na transformacji ustrojowej w Polsce, odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można znaleźć na stronie internetowej Zawiera ona hiperłącza do pełnych tekstów naukowych umieszczonych w rozproszonych zasobach internetu. Dostęp do internetowych źródeł naukowych zapewniła Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej im. J. Altkorna. Za pośrednictwem tej strony wszystkim poszukującym elektronicznych źródeł naukowych chcemy pokazać ile dobrej, fachowej literatury otacza nas w wirtualnym świecie. Bardzo często, te najbardziej potrzebne i wiarygodne teksty znajdują się na ostatnich stronach wyszukiwarek i tylko bardzo cierpliwi poszukiwacze do nich docierają - wyjaśnia Marlena Borowska z Biblioteki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Twórcy serwisu mają nadzieję, że dzięki stronie wzrośnie świadomość uczniów i studentów, którzy nie będą musieli odwoływać się do internetowych ściąg, mając pod ręką pewne źródło naukowej literatury - i to całkiem bezpłatnie. Mamy również nadzieję, że kadra dydaktyczna uczelni, profesorowie zrozumieją, że internet to nie tylko zbiór plagiatów, ale co ważniejsze dodatkowe źródło naukowej literatury, dostępnej 24 h/dobę - zaznacza Borowska. Publikacje naukowe odszukane w internecie są przez twórców serwisu opisywane i zyskują słowa kluczowe, tak aby były łatwiejsze do odnalezienia. Wszystkie publikacje są w języku polskim. Wśród już dostępnych tematów można znaleźć tak zróżnicowane kategorie jak: język angielski, zarządzanie, agresja, Afryka, dzieci, edukacja seksualna, bezrobocie, hałas, onkologia. Internauci, którzy chcą skorzystać z naukowych zasobów internetowych dostępnych za pośrednictwem strony Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu do zbioru tekstów mogą dostać się przez zakładkę Repozytorium. Na prowadzenie serwisu Biblioteka uzyskała już dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie działalności wspomagającej badania naukowe. Jak informuje Borowska, dofinansowanie objęło rozwój przedsięwzięcia w postaci rozszerzenia funkcjonalności serwisu, jego zakresu tematycznego, jak również jego popularyzację wśród studentów, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych pełnotekstowymi zasobami naukowymi w języku polskim, funkcjonującymi w rozproszonych zasobach sieci. EKR Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu Inwestycje w biblioteki owocują sukcesami naukowymi Im bogatsze zbiory biblioteczne i im lepszy do nich dostęp w instytucjach naukowych, tym więcej publikacji i propozycji grantów - informuje serwis EurekAlert. Jak wykazały przeprowadzone przez naukowców z University of Tennessee badania (finansowane przez wydawcę książek naukowych, technicznych i medycznych - firmę Elsevier) - uniwersytety i inne instytucje, które dbają o swoje biblioteki mogą liczyć na więcej lukratywnych propozycji finansowania badań. Z 8 badanych uniwersytetów w sześciu przypadkach korzyści przewyższały nakłady, wahając się od 15,54 do 0,64:1. Także w przypadku dwóch pozostałych instytucji istniał wyraźny związek między nakładami na biblioteki a napływem grantów. Dalsze badania mają określić inne pożytki z bibliotek - poprawę poziomu nauczania, osiągnięć badawczych oraz korzyści społeczne. PMW Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu Zobacz więcej: Library Services and Technology Act spurred investment in libraries, SU study show, dokument online : data dostępu

17 Czeka nas podwyżka cen książek, gazet i czasopism Polska ma niewielkie szanse na utrzymanie zerowej stawki VAT na książki. Nie należy też liczyć na to, że resort finansów zgodzi się na preferencyjną stawkę na audiobooki. Już 31 grudnia 2010 roku kończy się okres obowiązywania w Polsce zerowej VAT na książki i czasopisma specjalistyczne. Aby została ona utrzymana, rząd musi przekonać radę Ecofin (tworzą ją ministrowie finansów państw UE), by podjęła decyzję o przedłużeniu obowiązującej obecnie derogacji, ewentualnie poprosić Komisję Europejską o przygotowanie tzw. propozycji legislacyjnej, a następnie zapobiegać o jej przyjęcie przez Radę UE. I właśnie z tej drugiej możliwości skorzystał minister finansów. Niestety wszystko wskazuje na to, że nic z tego nie wyjdzie. Raz się udało. Derogację na Polska wywalczyła w trakcie negocjacji przedakcesyjnych. Dokument miał obowiązywać do 31 grudnia 2007 roku, ale został przedłużony do końca tego roku. Ale czy uda się go przedłużyć po raz drugi? Decyzja w tej sprawie powinna zapaść wczesną jesienią. Niestety szanse są niewielkie przyznaje minister kultury Bogdan Zdrojewski. Dodaje, że oczywiście razem z ministrem finansów Jackiem Rostowskim cały czas walczą. Tymczasem jak dowiedział się DGP, Komisja Europejska nie chce zajmować się tą sprawą. W piśmie skierowanym do ministra Rostowskiego KE stwierdzała, że Rada UE w najbliższej przyszłości nie zamierza wracać do kwestii obniżonych stawek VAT, bo jej zdaniem ewentualny nowy projekt legislacyjny powinien racjonalizować i upraszczać obowiązujące przepisy, a nie rozszerzać ich zakres. Brak jest możliwości utrzymania przez Polskę zerowej stawki na książki i czasopisma po 31 grudnia twierdzi podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski. Z kolei Piotr Marciszuk, prezes Polskiej Izby Książki, ma nadzieję, że może uda się przekonać Ecofin. Niestety, sprzeciw chociażby jednego jej członka oznacza, że od nowego roku książki będą obłożone VAT. Najprawdopodobniej będzie to 8-proc. stawka preferencyjna. Cyfrowa bez szans. Równolegle w Polsce toczy się batalia o obniżenie stawki VAT na książki cyfrowe. Obecnie wynosi ona 22 proc. Tymczasem Polska Izba Książki chce, by była ona taka sama jak przy książkach tradycyjnych. Co więcej, zrównanie stawek VAT na oba rodzaje książek zaleca krajom UE dyrektywa Rady 2009/47/WE. Niestety resort finansów swoją decyzję w tej sprawie uzależnia od sytuacji budżetowej. Patrząc jednak na ostatnie poczynania rządu, o preferencyjnej stawce na audiobooku czy e-booki nie mamy co marzyć. Przeczytaj artykuł: Źródło: Portal księgarski za: podatki.gazetaprawna.pl, data dostępu Srogie kary dla ksero-piratów Już wkrótce właściciele popularnych zwłaszcza na uczelniach punktów ksero będą musieli skrupulatnie liczyć każdą powieloną stronę. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że najwięksi wydawcy zapowiadają wspólną mobilizację przeciwko ksero-piratom, bo na nielegalnym powielaniu tracą miliony. Proceder kserowania kwitnie głównie na uczelniach. Skopiowane i zbindowane książki właściciele punktów ksero oferują za zł, czyli trzy- cztery razy taniej niż cena oryginału. Największe domy wydawnicze: Wydawnictwo Naukowe PWN, LexisNexis, C.H. Beck, Scholar, Wolters Kluwer i Universitas założyły - w ramach stowarzyszenia Polska Książka - Grupę Walczącą o Przestrzeganie Prawa na Uczelniach. Pozwą ksero-piratów. Wynajęto kancelarię prawną, która będzie pisać stosowne pozwy cywilne, przy których sąd nie będzie mógł orzec niskiej szkodliwości społecznej. Ostre kary powinny uświadomić właścicielom punktów ksero, że łamią prawo - uważają przedstawiciele wydawców. Rocznie w Polsce kserowanych jest blisko 5 mln stron publikacji naukowych i specjalistycznych, czyli blisko 90 proc. wszystkich kserowanych w Polsce materiałów. Źródło: Portal Księgarski, data dostępu Prośba o wzajemność Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie naszego elektronicznego czasopisma informacyjnego, czyli o nadsyłanie informacji: planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem strony internetowej), o nowościach wydawniczych z zakresu nauk o turystyce, w tym o materiałach pokonferencyjnych będę wdzięczny za elektroniczną wersje: okładki oraz spisu treści), o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu, zakończonych badaniach naukowych, zakończonych przewodach doktorskich i habilitacyjnych. innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą w turystyce. 17

18 Zapewniam rozpowszechnienie informacji: w formie listów elektronicznych (Komunikatów Konfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blogu Konfraterni Turystycznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam Wojciech Rozwadowski Adres Redakcji: Biblioteka Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, ul Chodakowska 50, Warszawa, tel , fax , * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Gospodarki Turystycznej; Karolina Buczkowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki; Mirosław Czerny Centrum Turystyki Wodnej PTTK; Krzysztof M. Mazurski Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury; Katedra Planowania Przestrzennego oraz Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłodzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Konfraternia Turystyczna Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działająca pod auspicjami Biblioteki Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony internetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule. 18

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2012, nr 24 (366) 8 października 2012 roku Aktualności Konfraterni Turystycznej znajdziesz na Facebooku!!!!

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 7 (305) poniedziałek, 14 lutego 2011 roku ISSN 2082-8454 KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Places, People, Stories : An Interdisciplinary and International

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 23 (321) 13 czerwca 2011 roku Aktualności od 6 do 12 czerwca 2011 roku Szkot otwiera w

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 24 (322) 20 czerwca 2011 roku Aktualności od 13 do 19 czerwca 2011 roku Wysyp ofert last

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 5 (303) poniedziałek, 31 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Żywienie Ruch - Zdrowie VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 7 (349) 7 maja 2012 roku Miejsce na logo sponsora INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Profesor Ewa Nawrocka: Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Turystyka biznesowa w Polsce Opracowała: Karolina Kłębek 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Polsce... 4 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa. Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2012

Rada Naukowa. Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2012 Warszawa 2012 Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2012 ISSN 1899-7228 Nakład: 250 egz. Wersją pierwotną wydawanego czasopisma jest wersja papierowa Redaktor naczelny: Bolesław

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa

Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce. praca zaliczeniowa Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Kraków 2006 Charakterystyka turystyki biznesowej w Polsce praca zaliczeniowa Marta Papros V rok, TiR/ort SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 2 1. Definicja turystyki

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.

Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. 2011 Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 roku. Raport końcowy 2011 Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. Raport końcowy Jadwiga Berbeka Krzysztof Borodako (Kierownik Zespołu) Katarzyna Klimek Agata Niemczyk

Bardziej szczegółowo

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Liczby

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom

RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom RAPORT SPOŁECZNY 2006-2007 Ludzie pomagają Ludziom SPIS TREŚCI WSTĘP 1. O raporcie 2. Spis treści 3. Historia firmy 4. List od prezesa ZOBOWIĄZANIE I Jesteśmy by budować atrakcyjne miejsca pracy, by najlepsi

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Analizy źródłowe w załącznikach zamieszczonych na stronie www.pot.gov.pl Dokument przyjęty przez Radę

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu ISSN 1509-3603 NR 1/2009 Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Laureat nagrody NASK 5 Usługa Corporate Firewall 6 Dla małych

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTS, STRATEGIES AND CHALLENGES FOR BRINGING CONGRESSES AND EVENTS TO SECOND-TIER CITIES

INSTRUMENTS, STRATEGIES AND CHALLENGES FOR BRINGING CONGRESSES AND EVENTS TO SECOND-TIER CITIES UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 626 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 15 INSTRUMENTS, STRATEGIES AND CHALLENGES FOR BRINGING CONGRESSES AND EVENTS TO SECOND-TIER CITIES INSTRUMENTY, STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT W DNIU 18.02.2014 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej... 4 1.2. Rezultaty działao promocyjnych POT...

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo