Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych"

Transkrypt

1 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze mają zaszczyt zaprosić do udziału w dorocznej konferencji, której tematem wiodącym będzie Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych Konferencja odbędzie się w dniach 9-11 września 2013 roku we Wrocławiu Komitet Naukowy: Prof. dr hab. Halina Widła przewodnicząca PTN, Uniwersytet Śląski Prof. dr hab. Henryk Gradkowski Rektor KPSW w Jeleniej Górze Mgr GraŜyna Malczuk Kanclerz KPSW w Jeleniej Górze Prof. dr hab. Weronika Wilczyńska UAM w Poznaniu Prof. dr hab. Mirosław Pawlak Sekretarz Generalny PTN Dr hab. prof. UAM Krystyna Droździał-Szelest Dr hab. prof. KUL Urszula Paprocka-Piotrowska Dr hab. prof. UAM Katarzyna Karpińska-Szaj Dr Leszek Albański Dziekan WNHiS KPSW w Jeleniej Górze Dr Mariola Szybalska-Taraszkiewicz Prodziekan WNHiS KPSW w Jeleniej Górze Dr Jolanta Knieja wiceprzewodnicząca PTN, UMCS w Lublinie Komitet Organizacyjny: Dr hab. prof. UWr Anna Michońska-Stadnik przewodnicząca Dr Anna Czura IFA UWr Dr Małgorzata Jedynak IFA UWr Dr Marcin Walczyński IFA UWr Dr Małgorzata Baran-Łucarz IFA UWr Dr Lech Zabor IFA UWr Dr Beata TeląŜka Zakład Filologii, KPSW w Jeleniej Górze Mgr Ewa Czajka IFA UWr Refleksja jako podstawowy warunek krytycznego i konstruktywnego myślenia powinna stanowić niezbędny element edukacji nauczycieli, a w szczególności nauczycieli języków obcych ze względu na specyficzny charakter nauczanego przedmiotu. Jednocześnie, nauczyciel jako refleksyjny praktyk powinien zachęcać swoich uczniów do odpowiedzialnego i krytycznego zastanawiania się nad róŝnymi aspektami

2 procesu nauczania i uczenia się języka. Powinien takŝe zwracać uwagę na liczne uwarunkowania sukcesu w nabywaniu języka obcego, na przykład na stosowanie strategii uczenia się, stopień autonomizacji procesu uczenia się, róŝnice indywidualne, uzdolnienia językowe, róŝnice osobowościowe, motywację itd. TakŜe liczne dokumenty opublikowane przez Radę Europy i Unię Europejską szczególnie silnie akcentują potrzebę refleksji w przygotowaniu nauczyciela języka obcego do wykonywanego zawodu. Jednocześnie moŝna zauwaŝyć tendencje do zaniedbywania pogłębionej refleksji w kształceniu nauczycieli. Często ogranicza się ono do podawania gotowych recept i zachęcania do reagowania w sposób stereotypowy na określone sytuacje w klasie. Czasami sami uczniowie lub ich rodzice wymuszają takie postępowanie, Ŝądając od nauczyciela zapewnienia szybkich i konkretnych efektów, zwłaszcza w kształceniu sprawności mówienia. Dlatego teŝ, ze względu na złoŝoność kwestii związanej z tematem głównym konferencji, Komitet Organizacyjny proponuje następujące zagadnienia szczegółowe, których odzwierciedleniem mogłyby zostać odpowiednie sekcje tematyczne: 1. Istota refleksji w pedagogice ogólnej i glottodydaktyce. Definicje, modele, cechy charakterystyczne refleksyjnego uczenia się i nauczania. 2. Rola i potrzeba refleksji w dokumentach Rady Europy i Unii Europejskiej, dotyczących nauczania i uczenia się języków obcych. 3. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych z uwzględnieniem konieczności refleksji. 4. Refleksja z punktu widzenia ucznia: zdolność do odpowiedzialności i autonomii, uŝycie strategii uczenia się, umiejętność samooceny; czynniki determinujące zdolność ucznia do podejmowania refleksji. 5. Refleksja z punktu widzenia studentów przyszłych nauczycieli języków obcych. Miejsce refleksji w przygotowaniu nauczyciela do zawodu. 6. Refleksja z punktu widzenia czynnego nauczyciela: umiejętność analizy i oceny własnej praktyki dydaktycznej, postaw, przekonań i kontekstu dydaktycznego. 7. Techniki, sposoby, narzędzia i materiały uŝywane do pobudzenia refleksji wśród uczniów i nauczycieli. 8. Potrzeba ujednolicenia polskiej terminologii glottodydaktycznej moŝliwości, propozycje, opinie. Osoby, które wyraŝą zgodę na wygłoszenie wykładu plenarnego podamy w drugim okólniku. W drugim okólniku podamy takŝe propozycje imprez towarzyszących. Mamy nadzieję, Ŝe tym razem uda się wycieczka statkiem po Odrze, która nie doszła do skutku w 2007 roku ze względu na podwyŝszony poziom wody w rzece Konferencja będzie się odbywać w Uniwersytecie Wrocławskim. Obrady plenarne będą miały miejsce w jednej z sal audytoryjnych budynku Wydziału Prawa przy ul. Uniwersyteckiej. Obrady w sekcjach w budynku

3 Instytutu Filologii Angielskiej, ul. Kuźnicza 22 (odległość między budynkami pokonuje się w 2 minuty). Opłata konferencyjna będzie wynosiła 390 zł, a dla członków PTN 340 zł. Opłata pokrywa koszty uczestnictwa, przerwy kawowe, bankiet oraz trzy posiłki południowe. Mamy nadzieję, Ŝe pokryje ona takŝe koszt publikacji jednego numeru NEOFILOLOGA z artykułami pokonferencyjnymi. Numer konta oraz termin dokonywania wpłat podany zostanie w drugim komunikacie w styczniu, podobnie jak upowaŝnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Proponujemy dwie formy czynnego uczestnictwa w konferencji: referat (20 minut i 10 minut na dyskusję); warsztat, przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli róŝnych typów szkół (60 minut). Tematyka warsztatów nie musi ściśle pokrywać się z tematyką konferencji. Prosimy o dokonywanie rejestracji na konferencję poprzez przesłanie załączonego do tego okólnika formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem referatu na adres: do dnia 31 marca 2013r. Proponujemy noclegi w następujących hotelach, gdzie wynegocjowane zostały ceny konferencyjne: Hotel Wieniawa, ul. Gajowicka 130. Tel pokój jednoosobowy 140 zł (bez śniadania) pokój dwuosobowy 150 zł (bez śniadania) śniadanie: 18 zł Hotel Premiere Classe Wrocław Centrum Ul. ŚlęŜna 28 (za dworcem PKP i PKS) Tel pokój jednoosobowy: 150 zł (ze śniadaniem 185 zł) pokój dwuosobowy: 150 zł (ze śniadaniem 200 zł) Prosimy o zapoznanie się z warunkami rezerwacji indywidualnej zamieszczonymi w tym dokumencie poniŝej formularza zgłoszeniowego.

4 Przesyłamy zainteresowanym takŝe linki do hoteli w centrum miasta, w bliskiej odległości od miejsca obrad. *** HOTEL TUMSKI, Wyspa Słodowa 10 ***HOTEL LOTHUS, ul. Wita Stwosza 22/23 *** Best Western Prima Hotel, ul. Kiełbaśnicza *** Mercure Wrocław Panorama, Pl. Dominikański 1 *** Art Hotel, ul. Kiełbaśnicza 20 ***Hotel Duet, ul. Świętego Mikołaja *** Hotel HP Park Plaza Wrocław, ul. Drobnera 11/13 **HOTEL CAMPANILE, ul. Jagiełły 7 (ok. 1 km) **** Hotel im. Jana Pawła II, ul. Św. Idziego 2 (ok. 1 km) Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom PTN, Ŝe podczas tej konferencji będzie miało miejsce walne zgromadzenie, poświęcone między innymi, wyborom władz Towarzystwa na kolejną trzyletnią kadencję. Prosimy o zarezerwowanie czasu na to waŝne wydarzenie. Zachęcamy wszystkich do udziału w konferencji i serdecznie zapraszamy do Wrocławia! Anna Michońska-Stadnik (w imieniu Komitetu Organizacyjnego)

5 Konferencja PTN Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych Wrocław, dn r. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Imię i Nazwisko: Stopień naukowy: Instytucja: Adres: Tel./fax: Czy chce Pan/Pani wygłosić referat? TAK NIE Czy chce Pan/Pani przeprowadzić warsztat? TAK NIE Tytuł referatu/warsztatu: Streszczenie (200 słów): Potrzebny sprzęt:. Wypełniony formularz prosimy przesłać elektronicznie na adres do dnia 31 marca 2013 r.

6 INFORMACJE O REZERWACJI HOTELU Hotel Wieniawa (ok. 4.5 km) Rezerwacji naleŝy dokonywać pisemnie formularz nie jest wymagany: Adres mailowy: Przy rezerwacji proszę podać dokładny termin oraz rodzaj pokoju. Przy podaniu hasła: "Filologia Angielska UW" będą przyznawane ceny podane w okólniku. Dokonywanie rezerwacji na wyŝej przedstawionych warunkach cenowych moŝliwe jest do r. Forma płatności: karta/gotówka indywidualnie przez kaŝdego uczestnika. Hotel Premiere Classe (ok 2.5 km) Rezerwacji naleŝy dokonywać pisemnie na podstawie załączonego poniŝej formularza. Adres mailowy : Fax: Dokonywanie rezerwacji na wyŝej przedstawionych warunkach cenowych moŝliwe jest do r. Po tym terminie będą przyjmowane rezerwacje w miarę dostępności. Bezkosztowa anulacja zarezerwowanych pokoi upływa z dniem r.

7 HOTEL PREMIERE CLASSE WROCŁAW CENTRUM Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski WRZEŚNIA 2013 NAZWISKO IMIĘ DATA PRZYJAZDU DATA WYJAZDU FORMA PŁATNOŚCI (PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ OPCJI) POKÓJ (PROSIMY O WYBRANIE JEDNEJ OPCJI) PRZEDPŁATA JEDNOOSOBOWY BEZ ŚNIADANIA 150 PLN JEDNOOSOBOWY ZE ŚNIADANIEM 185 PLN TYP NUMER KARTA DATA WAŻNOŚCI DWUOSOBOWY BEZ ŚNIADANIA 150 PLN DWUOSOBOWY ZE ŚNIADANIEM 200 PLN Rezerwacji należy dokonywać pisemnie: Adres mailowy : Fax: Dokonywanie rezerwacji na wyżej przedstawionych warunkach cenowych możliwe jest do r. Bezkosztowa anulacja zarezerwowanych pokoi upływa z dniem r. Po tym terminie będą przyjmowane rezerwacje w miarę dostępności. Hotel Premiere Classe Wrocław Centrum dysponuje parkingiem dozorowanym, w dodatkowej opłacie za dobę 30 PLN od samochodu.

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych

Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych Księga abstraktów z konferencji Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zorganizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 maja 2015r.

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 maja 2015r. Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 maja 2015r. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Warsztatowa Zachowania ryzykowne diagnoza, profilaktyka i terapia Organizator Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL

Bardziej szczegółowo

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

GŁÓD I NIENASYCENIE W PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zakład Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UJK w Kielcach Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo o badaniach i dydaktyce w turystyce R.10: 2011, nr 7 (349) 7 maja 2012 roku Miejsce na logo sponsora INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Profesor Ewa Nawrocka: Wszyscy

Bardziej szczegółowo

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA Sfinansowano

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Czasopismo Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie o badaniach i dydaktyce w turystyce R.11: 2013, nr 17 (394) 6 maja 2013 roku Aktualności Konfraterni

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA

EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA EUROPEJSKA OLIMPIADA SPOŁECZNO-PRAWNA VIII EDYCJA WSPÓLNA POLITYKA ROLNA SPIS TREŚCI Zamiast wstępu...4 EWSPA - informacje o Uczelni...5 Terminarz VIII edycji... 13 Komitet Główny/Organizatorzy... 14 Warunki

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia

Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013. Frankofonia Czasopismo dla nauczycieli nr 1 marzec 2013 temat numeru: Frankofonia [ rada programowa ] Anna Atłas, dyrektor programu Uczenie się przez całe życie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przewodnicząca rady

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII i INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA zapraszają do udziału w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: INSULINOTERAPIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI

Bardziej szczegółowo

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r.

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. I KOMUNIKAT INFORMACYJNY XXII Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. Organizator: POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA Partnerzy Patron Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------2009 - NR 5/51 To juŝ jesień. Spacer przy niespokojnych

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CEL I ZAŁOŻENIA 1.1. Opis realizowanego projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem realizacji projektu jest zwiększanie wiedzy i kompetencji interpersonalnych przedstawicieli instytucji i służb, którzy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo