Zamówienie public

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamówienie public... - 393599-2014"

Transkrypt

1 Page 1 of 12 Zamówienie public /11/2014 S223 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura przyspieszona ograniczona Polska-Łódź: Urządzenia do tomografii 2014/S Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Rzgowska 281/289, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (ginekologiczno-połoŝniczy), poziom 0, pok. nr 15, Osoba do kontaktów: Izabela Ziółkowska, Łódź93-338, POLSKA. Tel.: Faks: (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2014/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: Urządzenia do tomografii Zamiast: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - tomografu komputerowego dla Instytutu CZMP o parametrach opisanych poniŝej. 1. Tomograf komputerowy nowy wyprodukowany w 2014 roku, nie uŝywany, nie rekondycjonowany, niepowystawowy bez 2. System zapewniający jednoczesną (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg detektor) akwizycję minimum 32 warstw dla skanu spiralnego i aksjalnego bez punktacji 3. Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej czwartej generacji VEO, idose4, ADIR lub SAFIRE, umoŝliwiającej redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu bez punktacji A. Gantry/stół. 1. Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z (submilimetrowych) min. 16 bez punktacji 2. Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z min. 24 mm największa wartość 20 pkt. Najmniejsza 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie. 3. Częstotliwość próbkowania danych 1 elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360 [projekcji/obrót/ele ment] - największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie.

2 Page 2 of Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umoŝliwiający skanowanie min. 150 cm największa wartość 10 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 5. Maksymalne obciąŝenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłuŝnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 200 kg bez 6. WyposaŜenie stołu: bez materac, podgłówek do badania głowy, podgłówek do pozycji na wznak, pasy stabilizujące, podpórka pod ramię, kolana i nogi. B. Generator/lampa RTG. 1. Rzeczywista moc generatora min. 60 kw moŝliwa do zastosowania w protokołach klinicznych bez 2. Zakres zmian napięcia anodowego min. 50 kv bez 3. Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 135 kv największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 4. Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kv min. 500 ma bez 5. Wartość prądu anodowego dla małego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kv, min. 300 ma największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 6. Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 7. Szybkość chłodzenia anody min khu/min bez 8. Powierzchnia duŝego ogniska lampy, mm2 najmniejsza wartość 5 pkt, największa 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 9. Powierzchnia małego ogniska lampy, mm2 najmniejsza wartość 5 pkt, największa 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. C. Parametry skanu. 1. Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg detektor 0,5 [s] najmniejsza wartość 10 pkt, największa 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 2. Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 16 warstw 0,75 mm bez 3. Zakres pokrycia detektora w skanie 16-warstwowym w kolimacji submilimetrowej, mm największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 4. Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 5. Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem FBP), min. 16 obrazów/s bez

3 Page 3 of Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), min. 16 obrazów/s bez 7. Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, uŝyteczne diagnostycznie, min. 50 cm bez 8. Zakres współczynnika pitch, rozumianego jako stosunek przesuwu stołu na jeden pełny skan do kolimacji całkowitej detektora, min. 0,2 1,375 bez 9. Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych min. 150 cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) bez 10. Ilość projekcji skanu topograficznego min. AP, LAT podać bez D. Parametry jakościowe. 1. Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w czasie pełnego skanu dla min. 32 warstw w trybie skanu spiralnego w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm dla płaszczyzny x,y min. 15 lp/cm, w 2 % krzywej MTF największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 2. Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mgy/100 mas] dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia 120 kv przy uŝyciu fantomu CATPHAN, 16 cmgłowa i 32-cm jama brzuszna), dla standardowych protokołów badania. W przypadku podawania przez producenta dawek dla dwóch filtrów podać obie wartość. Do oceny będzie brana wartość wyŝsza, Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC , przy rekonstrukcji FBP: 3. Dla peryferii fantomu head (16 cm), mgy najmniejsza wartość 20 pkt, 4. Dla środka fantomu head (16 cm), mgy najmniejsza wartość 20 pkt, 5. Dla peryferii fantomu body (32 cm), mgy najmniejsza wartość 20 pkt, 6. Dla środka fantomu body (32 cm), mgy najmniejsza wartość 20 pkt, 7. Zestaw protokołów pediatrycznych umoŝliwiających automatyczny dobór mas bez 8. Zaawansowany rekonstruktor iteracyjny pracujący zarówno w przestrzeni obrazu jak i w przestrzeni danych surowych, dokonujący poprawy jakości obrazowania w oparciu o analizę modelu anatomicznego, umoŝliwiający redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu, (VEO, idose4, ADIR-3D lub równowaŝny) bez 9. Redukcja artefaktów od implantów ortopedycznych z wykorzystaniem iteracyjnej techniki rekonstrukcji (zapewnienie niskiej dawki promieniowania dla pacjentów z implantami) bez E. Stanowiska pracy. 1. Automatyczna modulacja promieniowania dla kaŝdego pacjenta na podstawie planu badania przez sugerowanie najniŝszego ustawienia mas bez

4 Page 4 of Modulacja promieniowania rtg w sposób automatyczny zgodnie z ruchem rotacyjnym lampy, pozwalająca zwiększyć moc promieniowania w obszarach jego większego tłumienia (projekcja boczna), a zmniejszyć ją w obszarach o mniejszym tłumieniu (projekcja AP). Bez 3. Modulacja dawki wzdłuŝ obszaru skanowania, dostosowując moc promieniowania wzdłuŝ obszaru skanowania, pozwalająca zwiększyć moc w obszarach większego tłumienia (ramiona, miednica), a zmniejszyć ją w obszarach o mniejszym tłumieniu (szyja, kończyny dolne). Bez 4. Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania bez 5. Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki bez 6. Komunikat o dawce wyświetlający się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP. Bez 7. Tabela z zestawieniem dawek umoŝliwiająca gromadzenie informacji o dawce podanej danemu pacjentowi dla kaŝdej pozyskanej serii i rejestrowanie całkowitej dawki przyjętej podczas badania bez F. Konsola operatora.. 1. Konsola operatora jednostanowiskowa, dwumonitorowa bez 2. Monitory obrazowe kolorowe LCD min 19 bez 3. Ilość nieskompresowanych obrazów [512x512] moŝliwych do zapisania w bazie danych konsoli min bez 4. System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z moŝliwością odtwarzania bez 5. Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem bez 6. Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: bez Send/Receive, Basic Print, Retrieve, Storage, Worklist (stanowisko operatora). 7. MIP (Maximum Intensity Projection) bez 8. VIP (Volume Intensity Projection) Tak 10 pkt, Nie 0 pkt. 9. SSD (Surface Shaded Display) bez 10. VRT (Volume Rendering Technique) bez 11. MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe bez 12. Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z moŝliwością archiwizacji bez 13. Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań pediatrycznych niskodawkowych) z moŝliwością ich projektowania i zapamiętywania bez

5 Page 5 of Pomiary analityczne i geometryczne bez 15. MoŜliwość archiwizacji, dokumentacji, automatycznej rekonstrukcji w tle (w trakcie skanowania) bez G. Konsola lekarska. 1. Serwer postprocesingowy do jednoczesnej obsługi minimum 5 równo cennych stanowisk lekarskich zaawansowanej diagnostyki obrazowej dedykowany do oglądania i przetwarzania badań z tomografii komputerowej z moŝliwością rozszerzenia o aplikacje do badań rezonansu magnetycznego bez 2. Jednoczasowy dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych ze wszystkich stanowisk pracy bez 3. Komputer stacji lekarskiej z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych jednocześnie 4 zest. Stanowiska trzy monitorowe z monitorami o przekątnej min 19 (dwa monitory diagnostyczne, jeden opisowy) bez 4. Pamięć RAM o pojemności min 8 GB bez 5. HDD o pojemności min 500 GB bez 6. Nagrywarka do archiwizacji obrazów DVD bez 7. System operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym bez 8. Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: bez DICOM Print, DICOM Send / Receive, DICOM Storage, DICOM Querry/Retrieve. 9. MIP (Maximum Intensity Projection) bez 10. VIP (Volume Intensity Projection) Tak 10 pkt, Nie 0 pkt. 11. SSD (Surface Shaded Display) bez 12. VR (Volume Rendering ) bez 13. Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) rekonstrukcje wzdłuŝ dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej bez 14. Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) bez 15. Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość) bez 16. Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umoŝliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją połoŝenia kursora). Bez 17. Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii z moŝliwością obliczeń i pomiarów, zapewniające automatyczną segmentację jelita grubego i określenie osi centralnej. MoŜliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i

6 Page 6 of 12 projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, z synchronizacją w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach). MoŜliwość prezentacji w trybie filet view oraz rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi umoŝliwiając lekarzowi obejrzenie 100 % powierzchni okręŝnicy. Interaktywna zmiana połoŝenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyŝej bez 18. Opcja elektronicznego usuwania artefaktów od płynów i resztek kałowych w badaniu kolonoskopii wirtualnej bez 19. Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych i mózgowych. Specjalistyczne oprogramowanie umoŝliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy bez 20. Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. MoŜliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych bez 21. Tryb transparentnego podglądu, który umoŝliwia wyświetlanie struktur ciała (np. naczyń krwionośnych) w stosunku do objętości 3D i umoŝliwia oglądanie obrazu odniesienia w wysokiej rozdzielczości bez 22. Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłuŝne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia - Bez punktacji 23. Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umoŝliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rbf (miejscowy przepływ krwi), rbv (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT, sumacyjne mapy dwubarwne prezentujące obszar penumbry i nieodwracalnie uszkodzonych obszarów mózgu bez 24. Aplikacja do badań perfuzyjnych mózgu zawierająca algorytmy korekcji ruchu i redukcji szumów, a takŝe automatycznie wykrywa naczynie tętnicze i Ŝylne w mózgu oraz moŝliwość porównania dwóch półkul mózgu jednocześnie bez 25. Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach z moŝliwością zapamiętywania połoŝenia zmian, objętościową analizą guzków płucnych, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian, a takŝe czas po którym objętośc zmian wzrośnie dwukrotnie (doubling days) - Bez punktacji 26. MoŜliwość oceny porównawczej zmian ogniskowych w płucach pomiędzy badaniami wykonanymi w znacznym odstępie czasowym (baseline-follow up) bez 27. Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych w badaniach róŝnych modalności w tym: CT, MR, MN z moŝliwością segmentacji zmiany w 3D, moŝliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań. MoŜliwość porównania co najmniej 4 badań. Aplikacja umoŝliwia automatyczną rejestrację badań i propagację pomiarów pomiędzy róznymi modalnościami, a takŝe w badanich wykonanych w róŝnych odstępach czasowych. Bez 28. Dedykowane oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max. pomiar wielkości w dwóch osiach, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1. MoŜliwość porównania co najmniej 4 badań wykonanych w róŝnych odstępach czasowych. Bez

7 Page 7 of 12 H. WyposaŜenie dodatkowe. 1. Automatyczny specjalistyczny beztłokowy, wstrzykiwacz środka cieniującego. Bez IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (10:00) Powinno być: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Tomograf komputerowy nowy wyprodukowany w 2014 roku, nie uŝywany, nie rekondycjonowany, niepowystawowy bez 2. System zapewniający jednoczesną (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg detektor) akwizycję minimum 32 warstw dla skanu spiralnego bez 3. Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej czwartej generacji VEO, idose4, ADIR lub SAFIRE, umoŝliwiającej redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu bez A. Gantry/stół. 1. Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z (submilimetrowych) min. 16 bez 2. Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z min. 24 mm największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 3. Częstotliwość próbkowania danych 1 elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360 (projekcji/obrót/ele ment) największa wartość 20 pkt, Najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 4. Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umoŝliwiający skanowanie min. 150 cm największa wartość 10 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 5. Maksymalne obciąŝenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłuŝnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 200 kg bez 6. WyposaŜenie stołu: bez materac, podgłówek do badania głowy, podgłówek do pozycji na wznak, pasy stabilizujące, podpórka pod ramię, kolana i nogi. B. Generator/lampa RTG. 1. Rzeczywista moc generatora min. 60 kw moŝliwa do zastosowania w protokołach klinicznych bez 2. Zakres zmian napięcia anodowego min. 50 kv bez 3. Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min.

8 Page 8 of kv największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 4. Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kv min. 500 ma bez 5. Wartość prądu anodowego dla małego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kv, min. 300 ma największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 6. Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie 7. Szybkość chłodzenia anody min khu/min bez punktacji 8. Powierzchnia duŝego ogniska lampy, mm² najmniejsza wartość 5 pkt, największa 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie 9. Powierzchnia małego ogniska lampy, mm² - Najmniejsza wartość 5 pkt, Największa 0 pkt, Pozostałe proporcjonalnie. C. Parametry skanu 1. Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg detektor 0,5 [s] najmniejsza wartość 10 pkt, największa 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 2. Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 16 warstw 0,75 mm bez 3. Zakres pokrycia detektora w skanie 16-warstwowym w kolimacji submilimetrowej, mm największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie 4. Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie 5. Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem FBP), min. 16 obrazów/s bez punktacji 6. Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), min. 16 obrazów/s bez 7. Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, uŝyteczne diagnostycznie, min. 50 cm bez 8. Zakres współczynnika pitch, rozumianego jako stosunek przesuwu stołu na jeden pełny skan do kolimacji całkowitej detektora, min. 0,2 1,375 bez 9. Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych min. 150 cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) bez 10. Ilość projekcji skanu topograficznego min. AP, LAT podać bez D. Parametry jakościowe. 1. Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w czasie pełnego skanu dla min. 32 warstw w trybie skanu spiralnego w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm dla płaszczyzny x, y min. 15 lp/cm, w 2 % krzywej MTF największa wartość 20 pkt, najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie. 2. Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mgy/100 mas] dla pojedynczej

9 Page 9 of 12 warstwy dla wartości napięcia 120kV przy uŝyciu fantomu CATPHAN, 16 cm głowa i 32 cm jama brzuszna), dla standardowych protokołów badania. W przypadku podawania przez producenta dawek dla dwóch filtrów podać obie wartość. Do oceny będzie brana wartość wyŝsza, Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC , przy rekonstrukcji FBP. 3. Dla peryferii fantomu head (16 cm), mgy najmniejsza wartość 20 pkt, 4. Dla środka fantomu head (16 cm), mgy najmniejsza wartość 20 pkt, 5. Dla peryferii fantomu body (32 cm), mgy Najmniejsza wartość 20 pkt, 6. Dla środka fantomu body (32 cm), mgy najmniejsza wartość 20 pkt, 7. Zestaw protokołów pediatrycznych umoŝliwiających automatyczny dobór mas bez 8. Zaawansowany rekonstruktor iteracyjny pracujący zarówno w przestrzeni obrazu jak i w przestrzeni danych surowych, dokonujący poprawy jakości obrazowania w oparciu o analizę modelu anatomicznego, umoŝliwiający redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu, (VEO, idose4, ADIR-3D lub równowaŝny) bez 9. Redukcja artefaktów od implantów ortopedycznych z wykorzystaniem iteracyjnej techniki rekonstrukcji (zapewnienie niskiej dawki promieniowania dla pacjentów z implantami) bez E. Stanowiska pracy. 1. Automatyczna modulacja promieniowania dla kaŝdego pacjenta na podstawie planu badania przez sugerowanie najniŝszego ustawienia mas bez 2. Modulacja promieniowania rtg w sposób automatyczny zgodnie z ruchem rotacyjnym lampy, pozwalająca zwiększyć moc promieniowania w obszarach jego większego tłumienia (projekcja boczna), a zmniejszyć ją w obszarach o mniejszym tłumieniu (projekcja AP) bez 3. Modulacja dawki wzdłuŝ obszaru skanowania, dostosowując moc promieniowania wzdłuŝ obszaru skanowania, pozwalająca zwiększyć moc w obszarach większego tłumienia (ramiona, miednica), a zmniejszyć ją w obszarach o mniejszym tłumieniu (szyja, kończyny dolne) bez 4. Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania bez 5. Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki bez 6. Komunikat o dawce wyświetlający się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP Bez 7. Tabela z zestawieniem dawek umoŝliwiająca gromadzenie informacji o dawce podanej danemu pacjentowi dla kaŝdej pozyskanej serii i rejestrowanie całkowitej dawki przyjętej podczas badania Bez F. Konsola operatora. 1. Konsola operatora jednostanowiskowa, dwumonitorowa bez

10 Page 10 of Monitory obrazowe kolorowe LCD min 19 bez 3. Ilość nieskompresowanych obrazów [512x512] moŝliwych do zapisania w bazie danych konsoli min 240 tys. bez 4. System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z moŝliwością odtwarzania bez 5. Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem bez 6. Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: bez punktacji Send/Receive, Basic Print, Retrieve, Storage, Worklist (stanowisko operatora). 7. MIP (Maximum Intensity Projection) bez 8. VIP (Volume Intensity Projection) tak 10 pkt, nie 0 pkt. 9. SSD (Surface Shaded Display) bez 10. VRT (Volume Rendering Technique) bez 11. MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe bez 12. Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z moŝliwością archiwizacji bez 13. Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań pediatrycznych niskodawkowych) z moŝliwością ich projektowania i zapamiętywania bez 14. Pomiary analityczne i geometryczne bez 15. MoŜliwość archiwizacji, dokumentacji, automatycznej rekonstrukcji w tle (w trakcie skanowania) bez G. Konsola lekarska. 1. Serwer postprocesingowy do jednoczesnej obsługi minimum 5 równo cennych stanowisk lekarskich zaawansowanej diagnostyki obrazowej dedykowany do oglądania i przetwarzania badań z tomografii komputerowej z moŝliwością rozszerzenia o aplikacje do badań rezonansu magnetycznego bez 2. Jednoczasowy dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych ze wszystkich stanowisk pracy bez 3. Komputer stacji lekarskiej z dostępem do wszystkich aplikacji klinicznych jednocześnie 4 zest. Stanowiska trzy monitorowe z monitorami o przekątnej min 19 (dwa monitory diagnostyczne, jeden opisowy) bez 4. Pamięć RAM o pojemności min 8 GB bez 5. HDD o pojemności min 500 GB bez 6. Nagrywarka do archiwizacji obrazów DVD bez

11 Page 11 of System operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym bez 8. Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: bez punktacji DICOM Print, DICOM Send / Receive, DICOM Storage, DICOM Querry/Retrieve. 9. MIP (Maximum Intensity Projection) bez 10. VIP (Volume Intensity Projection) tak 10 pkt, nie 0 pkt. 11. SSD (Surface Shaded Display) bez 12. VR (Volume Rendering ) bez 13. Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR) rekonstrukcje wzdłuŝ dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej bez 14. Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów) bez 15. Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość) bez 16. Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umoŝliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją połoŝenia kursora) bez 17. Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii z moŝliwością obliczeń i pomiarów, zapewniające automatyczną segmentację jelita grubego i określenie osi centralnej. MoŜliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, z synchronizacją w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach). MoŜliwość prezentacji w trybie filet view oraz rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi umoŝliwiając lekarzowi obejrzenie 100 % powierzchni okręŝnicy. Interaktywna zmiana połoŝenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyŝej bez 18. Opcja elektronicznego usuwania artefaktów od płynów i resztek kałowych w badaniu kolonoskopii wirtualnej Bez 19. Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych i mózgowych. Specjalistyczne oprogramowanie umoŝliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy bez 20. Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. MoŜliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych bez 21. Tryb transparentnego podglądu, który umoŝliwia wyświetlanie struktur ciała (np. naczyń krwionośnych) w stosunku do objętości 3D i umoŝliwia oglądanie obrazu odniesienia w wysokiej rozdzielczości bez 22. Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłuŝne,

12 Page 12 of 12 przekroje poprzeczne, przebieg naczynia bez 23. Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umoŝliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rbf (miejscowy przepływ krwi), rbv (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT, sumacyjne mapy dwubarwne prezentujące obszar penumbry i nieodwracalnie uszkodzonych obszarów mózgu bez 24. Aplikacja do badań perfuzyjnych mózgu zawierająca algorytmy korekcji ruchu i redukcji szumów, a takŝe automatycznie wykrywa naczynie tętnicze i Ŝylne w mózgu oraz moŝliwość porównania dwóch półkul mózgu jednocześnie bez 25. Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach z moŝliwością zapamiętywania połoŝenia zmian, objętościową analizą guzków płucnych, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian, a takŝe czas po którym objętość zmian wzrośnie dwukrotnie (doubling days) bez 26. MoŜliwość oceny porównawczej zmian ogniskowych w płucach pomiędzy badaniami wykonanymi w znacznym odstępie czasowym (baseline-follow up) bez 27. Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych w badaniach róŝnych modalności w tym: CT, MR, MN z moŝliwością segmentacji zmiany w 3D, moŝliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań. MoŜliwość porównania co najmniej 4 badań. Aplikacja umoŝliwia automatyczną rejestrację badań i propagację pomiarów pomiędzy róznymi modalnościami, a takŝe w badanich wykonanych w róŝnych odstępach czasowych bez 28. Dedykowane oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max. pomiar wielkości w dwóch osiach, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST 1.0, RECIST 1.1. MoŜliwość porównania co najmniej 4 badań wykonanych w róŝnych odstępach czasowych bez punktacji H. WyposaŜenie dodatkowe. 1. Automatyczny specjalistyczny beztłokowy, wstrzykiwacz środka cieniującego bez IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (10:00)

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy)

Tomograf komputerowy spiralny min.16-warstwowy. Wymagania ogólne. Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) Sprawa Nr: RAP/10/2012 Załącznik Nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...... Tomograf

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr

Tomograf komputerowy Załącznik nr 2. Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr Lp OPIS PARAMETRÓW Parametr wymagany,gr aniczny 1 Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie powystawowe, rok produkcji 2014 2 Urządzenie umożliwiające

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

TOMOGRAF KOMPUTEROWY ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH TOMOGRAF KOMPUTEROWY Nazwa i typ / model / wersja: Producent: Kraj pochodzenia: Rok produkcji: Wartość L.p. Opis parametru wymagana Wartość oferowana

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5.

Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna 1. 2. 3. 4. 5. Załącznik Nr 1 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna

Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy. Wartość wymagana/graniczna Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie parametrów techniczno eksploatacyjnych Tomograf komputerowy, spiralny, min. 16 rzędowy L.p. Opis parametru Wartość wymagana/graniczna Wartość oferowana 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Parametry wymagane Załącznik nr 1 do SIWZ część 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy 1 szt. wraz z osprzętem Lp. Opis parametrów wymaganych Producent/Kraj Model/Typ I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - DA-ZP /13. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania techniczne, warunki graniczne

Załącznik nr 1 do SIWZ - DA-ZP /13. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania techniczne, warunki graniczne Załącznik nr 1 do SIWZ - DA-ZP-252-38/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania techniczne, warunki graniczne Oferowane urządzenie medyczne musi odpowiadać parametrom opisanym przez Zamawiającego. Nazwa/

Bardziej szczegółowo

Tomograf komputerowy

Tomograf komputerowy ZMODYFIKOWANY FORMULARZ CENOWY IV Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy Załącznik do umowy L.p. Nazwa towaru asortyment j.m. Ilość cena jedn. netto Stawka ( % ) Wartość netto podatku Wartość brutto VAT

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczno-funkcjonalne tomografu komputerowego

Parametry techniczno-funkcjonalne tomografu komputerowego Załącznik Nr 2 do SIWZ Parametry techniczno-funkcjonalne tomografu komputerowego Producent / Rok produkcji Nazwa i model urządzenia.... L.p. Parametr Wartość wymagana OGÓLNE 1. Nazwa tomografu, typ model,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu tomografii komputerowej z wyposażeniem dla Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej

ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej ZAŁĄCZNIK NR 7 Parametry techniczne i funkcjonalne wyposażenia pracowni tomografii komputerowej Pracownia tomografii komputerowej wyposażona w tomograf komputerowy co najmniej 128-rzędowy umożliwiający

Bardziej szczegółowo

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, 05 sierpnia 2009 r. Powiat Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 ŁOWICZ fax (046) 837-56-78 email: rip@powiatlowicki.pl Zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 2 do SIWZ (modyfikacja) Tomograf komputerowy 16-rzędowy ze strzykawką automatyczną, drugą niezależną stacją lekarską oraz z pelną integracją tomografu z istniejącym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) Opis przedmiotu zamówienia Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. (CPV: 38.00.00.00-5)

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNO EKSPLOATACYJNYCH załącznik nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNO EKSPLOATACYJNYCH załącznik nr 3 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNO EKSPLOATACYJNYCH załącznik nr 3 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy Producent: Oferowany model: LP WYMAGANE WARUNKI I PARAMETRY, PUNKTACJA PARAMETR

Bardziej szczegółowo

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR Procedury TK i MR - zalecenia PLTR ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MINIMALNYCH WYMAGAŃ DLA: PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO

Bardziej szczegółowo

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ DOTYCZY ZAPISÓW SIWZ

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ DOTYCZY ZAPISÓW SIWZ 1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/089/ 353 /2014 Rzeszów,

SzWNr2 ZP/250/089/ 353 /2014 Rzeszów, SzWNr2 ZP/250/089/ 353 /2014 Rzeszów, 2014.11.07 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie systemu tomografii komputerowej wraz z wyposażeniem dla Klinicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

I. Deinstalacja i utylizacja aparatu Siemens Emotion Duo oraz adaptacja istniejących pomieszczeń

I. Deinstalacja i utylizacja aparatu Siemens Emotion Duo oraz adaptacja istniejących pomieszczeń Załącznik nr 5 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia Zakup i dostawa tomografu komputerowego i symulatora do planowania leczenia z opcją wirtualnej symulacji oraz interfejsem do integracji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katowice, dn. 09.06.2017r ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu

Bardziej szczegółowo

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

podać Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający prostuje pomyłkę pisarską w Części I, rozdziale XII, pkt 3 SIW- Z. Winno być 15 %.

Odpowiedź: Zamawiający prostuje pomyłkę pisarską w Części I, rozdziale XII, pkt 3 SIW- Z. Winno być 15 %. Włocławek, dnia 01 czerwca 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 Wszyscy uczestnicy postępowania na dostawę tomografu komputerowego (TED 121054 2009 PL) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ABC tomografii komputerowej

ABC tomografii komputerowej ABC tomografii komputerowej Tomografia (od gr.: tome cięcie i grafein pisanie) metoda pozwalająca na uzyskiwanie obrazów przekrojów badanej okolicy ciała. Określenie o szerokim znaczeniu, najczęściej kojarzone

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

-zgloszenie i wpis do rejestru wyrobów medycznych oferowanego. -deklaracja zgodnosci dla oferowanego produktu. _...w... 2 Opis (Producent/Nazwa

-zgloszenie i wpis do rejestru wyrobów medycznych oferowanego. -deklaracja zgodnosci dla oferowanego produktu. _...w... 2 Opis (Producent/Nazwa _...w... 2 Opis (Producent/Nazwa Lp Nazwa artykulu Jm/ ilosc Cena netto Wartosc netto oferowanego aparatu, model Stawka Wartosc brutto rok produkcji 2010 VAT (wszystkie elementy zestawu aparatu fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych

Zestawienie wymaganych parametrów granicznych Zestawienie wymaganych parametrów granicznych Typ urządzenia: Spiralny tomograf komputerowy 1 rzędowy Model aparatu:... Producent:... Rocznik:... l.p. Parametr Warunek graniczny Wartość oferowanych parametrów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (dotyczy wszystkich pakietów):

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (dotyczy wszystkich pakietów): ... Pieczęć Wykonawcy OFERTA CENOWA Załącznik nr 1 do SIWZ Pełna nazwa i adres Wykonawcy (w przypadku oferty składanej wspólnie naleŝy wymienić wszystkie podmioty wchodzące w skład, np. konsorcjum, spółki

Bardziej szczegółowo

Wielowarstwowy tomograf komputerowy

Wielowarstwowy tomograf komputerowy Załącznik nr 2A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE Pieczęć Firmowa Wielowarstwowy tomograf komputerowy Pełna nazwa urządzenia, typ model: Producent: Uwaga: Parametry określone jako tak i podać oraz parametry

Bardziej szczegółowo

- model skanu spiralnego i osiowego) 128 warstw. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

- model skanu spiralnego i osiowego) 128 warstw. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH DLA CZEŚCI I ZAMÓWIENIA Dostawa, montaż tomografu komputerowego wraz z adaptacją w Pracowni Tomografii Komputerowej pod zamontowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Przed wprowadzeniem do diagnostyki angio-tk złotym standardem w ocenie naczyń mózgowych w SAH była angiografia klasyczna. Wartość

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną

Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną Załącznik nr 1a do oferty CZĘŚĆ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Aparat USG z kolorowym Dopplerem oraz głowicami convexową, liniową, sektorową i endovaginalną ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy sztuk 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH. Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy sztuk 1 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ zmieniony Znak sprawy: DAZ.26.100.2014 ZAŁĄCZNIK NR DO UMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Tomograf komputerowy sztuk 1 Producent:.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie: Dopuszczenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności ofert.

Uzasadnienie: Dopuszczenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności ofert. Szp-DN/ZP/../VII/2014 Miechów, 11.07.2014 r. /... / /wszyscy uczestnicy postępowania/ Dotyczy: Nr sprawy 24/2014 Dostawa fabrycznie nowego tomografu komputerowego i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL )

wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Włocławek, dnia 12 maja 2009 Sz.W./DIZ/3/2009 wszyscy uczestnicy postępowania znak j.w. na dostawę tomografu komputerowego. ( TED 121054 2009 PL ) Szpital Wojewódzki we Włocławku działając w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RSS/ZPFSiZ/P-84/../12 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl;

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/ fax 052/ Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 052/36-55- 521 fax 052/36-55-752 NZZ/53/P60/06 Bydgoszcz, dnia 09.01.2007r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA. TAK podać. TAK Bez punktów Załącznik nr 1B do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 2 Rozbudowa systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów wraz z modułem teleradiologii Urządzenie model i typ :... Wytwórca:... Kraj pochodzenia urządzenia:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Tomografu Komputerowego Producent/Kraj:. Typ/Model aparatu:...

Specyfikacja Techniczna Tomografu Komputerowego Producent/Kraj:. Typ/Model aparatu:... Specyfikacja Techniczna Tomografu Komputerowego Producent/Kraj:. Typ/Model aparatu:... Szczególne wymagania zamawiającego (warunki graniczne i oceniane): L.p. PARAMETRY URZĄDZENIA WYMAGANA WARTOŚĆ PARAMETRU

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku

Strona 1 z 5 Wersja z dnia 9 grudnia 2010 roku Strona 1 z 5 Załącznik nr 7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE STANOWISKA DO INTERPRETACJI (STANOWISKA OPI- SOWEGO) DLA RADIOLOGII CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii cyfrowej uŝywa się dwóch podstawowych rodzajów

Bardziej szczegółowo

JOSEF BETSCHART Twój partner w radiografii cyfrowej

JOSEF BETSCHART Twój partner w radiografii cyfrowej GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ System składa się z generatora o mocy 50kW oraz uniwersalnego stanowiska ze zintegrowanym detektorem o aktywnej powierzchni 43x43cm. System jest zarządzany z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz, Tel. 67 2502803, fax. 67 2502820 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia

Jolly 30 plus DR. Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe. Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus. Radiologia Rentgenowskie aparaty przyłóżkowe Jolly 4 plus Jolly 15 plus Jolly 30 plus Jolly 30 plus DR Jolly 4 plus Producent: Filtracja całkowita Lampa ze stałą anodą Wielkość ognisk 3-punktowy tryb pracy (kv-ma-ms)

Bardziej szczegółowo

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2

Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent. malisz@dentonet.pl +48 606 620 579. Piotr Malisz 2 Piotr Malisz Zakład Elektroradiologii WNoZ UJ CM asystent malisz@dentonet.pl +48 606 620 579 Piotr Malisz 2 Fotografia ręki zwichniętego łokcia u pewnego górnika z Zagłębia Jaworzniańskiego I Zakład Chemiczny

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :...

ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent: Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :... Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 APARAT USG Liczba sztuk 1 sztuka Producent:.. Kraj pochodzenia:.. Oferowany model:.. Rok produkcji min. 2014 :..... Lp Parametry techniczne Warunek graniczny 1 Nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Wałcz, 31.05.2010 r. INFORMACJA O WNIESIENIU ODWOŁANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego wraz z montaŝem, uruchomieniem i szkoleniem pracowników zamawiającego, - tomografu

Bardziej szczegółowo

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać

Lp. wymagane. 1. Nazwa producenta podać. 2. Model/ Typ aparatu podać. 3. Kraj pochodzenia podać Parametry techniczno- użytkowe załącznik nr 1 do SIWZ Aparat USG 3D4D położniczo- ginekologiczny do diagnostyki wad prenatalnych z zestawem głowic i możliwością podłączenia do sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii. Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department

Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii. Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department Weryfikacja systemu TK dla potrzeb radioterapii Dr inż. Dominika Oborska-Kumaszyńska The Royal Wolverhampton NHS Trust MPCE Department Symulator TK Transopzycja geometrii Testy dla TK Mechaniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

NOWY DESIGN i nowoczesne technologie

NOWY DESIGN i nowoczesne technologie NOWY DESIGN i nowoczesne technologie NIESPOTYKANY WCZEŚNIEJ POZIOM ERGONOMII Badania Tomosyntezy i 2D przy dostępie 360 W pozycji wyprostowanej lub w przechyleniu. W pozycji przechylonej można skorzystać

Bardziej szczegółowo

Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK

Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK Poradnik referencyjny dotyczący protokołu badań TK iuni iduo itotal Dla rodziny implantów do alloplastyki powierzchniowej stawu kolanowego ConforMIS ConforMIS, Inc. (Telefon: 781/345 9170) 1 Copyright

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony

Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-84/./2012 Radom, dnia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przetarg nieograniczony RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Urządzenia

Specyfikacja Urządzenia Specyfikacja Urządzenia Fidex: Specyfikacja techniczna Funkcjonalność Trzy zaawansowane tryby pracy w jednym urządzeniu: TK: Tomografia komputerowa do wizualizacji 3D, z dodatkowym trybem podglądu. DR:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji

Załącznik nr 1. Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych. Bez punktacji Załącznik nr 1 Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne

Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU I PRZEGLĄDU OBRAZÓW REJESTROWANYCH W POSTACI CYFROWEJ I. Wymagania ogólne 1. W radiologii

Bardziej szczegółowo

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA

PARAMETR WARTOŚĆ WYMAGANA OCENA WARTOŚĆ OFEROWANA Załącznik nr 1A do siwz - Parametry Techniczne PAKIET NR 1 CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI TYPU TELEKOMANDO - 1 szt Urządzenie model i typ :... Wytwórca:... Kraj pochodzenia urządzenia:... Rok produkcji:...

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UśYTKOWYCH

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UśYTKOWYCH Załącznik nr -B do SIWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UśYTKOWYCH L.p. Parametry Techniczne i UŜytkowe Potwierdzenie wymaganych parametrów (TAK/NIE) Opis zaoferowanego rozwiązania STATYW

Bardziej szczegółowo

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie.

konkurencyjności ofert. Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian w tym zakresie. Warszawa, dn. 19.05.2016 r. Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na: Dostawa urządzeń medycznych

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Korekta urządzenia medycznego

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Korekta urządzenia medycznego Strona 1 z 7 Ważne Ostrzeżenie przed napromieniowaniem przez produkt elektroniczny Szanowni Państwo! W tomografach komputerowych Brilliance 64 i Ingenuity CT firmy Philips wykryto problem w oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9. Wartość wymagana - Lp.

Strona 1 z 9. Wartość wymagana - Lp. Wartość wymagana - Lp. Parametr warunki graniczne Podać wartość oferowaną (wypełnia wykonawca) A. Cyfrowy system do badań angiograficznych System fabrycznie nowy lub rekondycjonowany. 1. Proces rekondycjonowania

Bardziej szczegółowo

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7.

Bez punktacji urządzeń 5. Bez punktacji województwa śląskiego 7. I. Oceniane Parametry Techniczne i Eksploatacyjne L.p. Parametr Parametr graniczny 1. MAMMOGRAF CYFROWY I WYMAGANIA OGÓLNE Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia / rok produkcji Podać 2.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

adres do kontaktów (jeżeli jest inny niż adres Wykonawcy)... osoba do kontaktów:... tel... fax... NIP... REGON...

adres do kontaktów (jeżeli jest inny niż adres Wykonawcy)... osoba do kontaktów:... tel... fax... NIP... REGON... ... Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do Modyfikacji 2 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty AE/ZP-27-101/14 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.07.2009r. W imieniu Zamawiającego 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22 http://www.powiat.radomszczanski.pl tel. +48 44 6834509 fax +48 44 6834335 e-mail: starostwo@powiat.radomszczanski.pl Radomsko, dnia 01.07.2009 r. FP 341.12/18/09

Bardziej szczegółowo

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY

RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY AE/ AE/ZP-27-45/16 Załącznik Nr 7 Wymagane i oferowane parametry techniczne APARAT RENTGENOWSKI ZDALNIE STEROWANY typu telekomando do zdjęć i badań rtg ze skopią oraz AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DVD/CD do

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zakup Rezonansu Magnetycznego Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Średniopolowy otwarty system do obrazowania rezonansem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 6 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Oznaczenie sprawy: DZ / 3321 / 199 / 12 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII W OPOLU im. prof. T. Koszarowskiego ul. Katowicka 66A 45-060 Opole NIP 754-25-57-814 REGON 531420768 tel. 077/441 60 01 fax. 077/441

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ

GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA RADIOGRAFII CYFROWEJ System składa się z generatora o mocy 50kW oraz dwóch stanowisk ze zintegrowanymi detektorami o aktywnej powierzchni 43x43cm. System jest zarządzany z poziomu

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1

TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 TOMOGRAF CS 8100 SC 3D TWOJA PRAKTYKA ZASŁUGUJE NA NAJWYŻSZY POZIOM ODKRYJ WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI OBRAZOWANIA DZIĘKI WSZECHSTRONNEMU URZĄDZENIU 4-IN-1 MILOWY KROK W STOMATOLOGII CYFROWEJ Od dziś jedno z najdoskonalszych

Bardziej szczegółowo

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. Wałcz, dnia r.

107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ. Wałcz, dnia r. 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wałcz, dnia 16.06.2010 r. Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Parametr graniczny/ wartość. PAKIET I - Gamma-Kamera SPECT-CT - 1 szt. CPV: 33115100-0, 33121200-6, 30214000-2

Parametr graniczny/ wartość. PAKIET I - Gamma-Kamera SPECT-CT - 1 szt. CPV: 33115100-0, 33121200-6, 30214000-2 Lp. Opis wymaganych parametrów technicznych/ pakiet Parametr graniczny/ wartość Parametry oferowanego urządzenia Punktacja PAKIET I GammaKamera SPECTCT 1 szt. CPV: 331151000, 331212006, 302140002 1 Skaner

Bardziej szczegółowo

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB?

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego producenta o maksymalnej dynamice systemu do 255dB? Stargard Szczeciński, 16.10.2015 r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 11/n/do/2015 r. na dostawę, instalację, i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego wraz z głowicami dla Pracowni USG

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Załącznik nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ULTRASONOGRAFU Nazwa aparatu /model.. Producent:. Kraj pochodzenia:. Rok produkcji... LP Parametr Wartość graniczna Oferowane parametry z kolumny

Bardziej szczegółowo

Znakomita wydajność na co dzień. Tomograf 16-kanałowy Brilliance. The print quality of this copy is not an accurate representation of the original.

Znakomita wydajność na co dzień. Tomograf 16-kanałowy Brilliance. The print quality of this copy is not an accurate representation of the original. Znakomita wydajność na co dzień Tomograf 16-kanałowy Brilliance Brilliance znakomite rozwiązanie do codziennych zastosowań Każdego dnia potrzebujesz tomografu, na którym możesz polegać i który umożliwi

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk OGÓLNE WSKAZANIA DO STOSOWANIA METODY Wprowadzenie tomografii komputerowej (TK) stało się przełomem w diagnostyce radiologicznej. Istotą badania jest możliwość otrzymania

Bardziej szczegółowo

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r.

Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. Testy kontroli fizycznych parametrów aparatury rentgenowskiej Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin 26.04.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne

USG_-przetarg nieograniczony Załącznik nr 2 Wymagane Parametry Techniczne Wymagane Parametry Techniczne Pełna nazwa ultrasonografu Producent Kraj Dystrybutor - Oferent Lp. Parametry / Warunek Parametr wymagany Odpowiedź oferenta 1. Aparat fabrycznie nowy 2015r. 2. Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Działając w oparciu o art. 41 ustawy prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Działając w oparciu o art. 41 ustawy prawo zamówień publicznych Włocławek, dnia 14.11.2008 r. Sz.W./DIZ/43/2008 Tablica ogłoszeń / Internet OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Działając w oparciu o art. 41 ustawy prawo zamówień publicznych 1. Zamawiający - Szpital Wojewódzki ul.

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. Toruń, dn. 16 maja 2016r. L.dz. SSM.DZP.200.73.2016 dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury medycznej. I. W związku ze skierowanymi

Bardziej szczegółowo

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU

SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA przedmiot zamówienia: ZAKUP SPRZĘTU RTG UCYFROWIENIE APARATU Nazwa: System radiografii pośredniej (CR) dla radiografii Założenia ogólne Parametr Jedn. Zakres

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. ilość

FORMULARZ CENOWY. ilość FORMULARZ CENOWY POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200.000 EURO Wykonawca Dostawa stacjonarnego, osiowego densytometru dla Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

Bardziej szczegółowo

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących fakturowania i zmianę brzmienia na poniższe:

Prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących fakturowania i zmianę brzmienia na poniższe: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, Nr sprawy: 9/PN/2015 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa pewność diagnostyczna. Dane techniczne tomografu komputerowego Ingenuity Core 128 irmy Philips

Prawdziwa pewność diagnostyczna. Dane techniczne tomografu komputerowego Ingenuity Core 128 irmy Philips Prawdziwa pewność diagnostyczna Dane techniczne tomografu komputerowego Ingenuity Core 128 irmy Philips Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Imaging 2.0 3. Seria Ingenuity 5. Technika DAS w tomografach Ingenuity

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat do radiografii typ KALOS firmy MECALL

Cyfrowy aparat do radiografii typ KALOS firmy MECALL Cyfrowy aparat do radiografii typ KALOS firmy MECALL Aparat typu KALOS firmy MECALL to najprawdopodobniej najbardziej zaawansowany aparat RTG do radiografii na rynku. Pomimo tradycyjnej architektury aparatu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (PAKIET 1) I. APARAT CYFROWY OGÓLNODIAGNOSTYCZNY, DWUSTANISKOWY. APARAT DO ZDJĘĆ KOSTNO-PŁUCNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z GENERATORA RTG, LAMPY RTG, STOŁU PACJENTA Z WBUDOWANYM

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r.

MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/111/2014 ZAŁĄCZNIK NR 1.1.1 do SIWZ MODYFIKACJA Z DNIA 14.11.2014r. POZYCJA NR 1 Rezonans Magnetyczny 1.5 T (oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy

Bardziej szczegółowo

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych

Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Przedmiot oferty : Analogowy zdjęciowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym ze skanerem płyt obrazowych Oferent : Nazwa aparatu / Producent : Rok produkcji : Aparat musi być fabrycznie nowy 2014 Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Parametry oceniane. Tak, opisać. Tak, opisać

Parametry oceniane. Tak, opisać. Tak, opisać ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH i UŻYTKOWYCH Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne Wymaganie graniczne 1. Cyfrowy angiograf do badań serca i naczyń z wyposażeniem. I Fabrycznie nowy, nierekondycjonowany,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych

Wydział Fizyki. Laboratorium Technik Jądrowych Wydział Fizyki Laboratorium Technik Jądrowych rok akademicki 2016/17 ćwiczenie RTG1 zapoznanie się z budową i obsługą aparatu RTG urządzenia stosowane w radiografii cyfrowej ogólnej testy specjalistyczne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r.

Załącznik Nr 10 Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. Tabela 1. Ocena ośrodków mammograficznych na terenie województwa skontrolowanych w 2008 r. L.p. Ośrodek Poziom wykonywania badań (wysoki; średni; nieodpowiedni) Procentowa liczba punktów 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak

AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Tak AE/ZP-27-12/15 Załącznik nr 6 Wymagane i oferowane parametry techniczne aparatu USG dla O/Ginekologiczno-Położniczego 1 szt. Lp. Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny Punktacja w kryterium okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Aparat angiograficzny dla kardiochirurgii w Sali hybrydowej - 1 szt. nazwa, typ,... rok produkcji..., producent...

OPIS TECHNICZNY. Aparat angiograficzny dla kardiochirurgii w Sali hybrydowej - 1 szt. nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... ZAŁĄCZNIK DO SIWZ OPIS TECHNICZNY Aparat angiograficzny dla kardiochirurgii w Sali hybrydowej - 1 szt. ZNAK SPRAWY: Z/56/PN/12 nazwa, typ,... rok produkcji..., producent... Lp. Parametry techniczne i funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zadanie 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zadanie 1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zadanie 1 Przedmiot zamówienia: Cyfrowy aparat RTG z zawieszeniem sufitowym i dwoma detektorami dla Zakładu Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu

ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu ZAŁĄCZNIK NR 11 Parametry techniczne i funkcjonalne cyfrowego mammografu L.p. Wymagania MAMMOGRAF CYFROWY, 1 sztuka 1 Aparat cyfrowy, fabrycznie nowy, nie używany, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2014

Bardziej szczegółowo