Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika aplikacji SAS Fleet Pro Wrocław, 2013 rok

2 Spis Treści 1 Wstęp Co to jest SASFleetPro? Instalowanie SASFleetPro Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji SAS Szybki Przewodnik Przewodnik po przyciskach Zobacz Mapę Połącz Zobacz Pojazd Lista komunikatów z urządzeń GPS Zobacz Więcej Pojazdów Podgląd Bieżący Pojazdu Wybierz Pojazd Aktywuj Filtr Konfiguracja Pojazdów Dane Pojazdów Harmonogram Pracy Pojazdu Wygasłe dokumenty Raporty Raporty Pojazdów Raporty Flotowe Raporty Dynamiczne Przykładowy Raport Dynamiczny Raport Dynamiczny przykład: kilometry przebyte podczas weekendu Raporty Zarządcze Floty Zużycie paliwa Wyślij Dane Tankowań Zarządzanie normatywami zużycia paliwa Raporty Zużycia Paliwa Punkty Użytkownika Znajdź Punkt Użytkownika (POI) Dodaj Lokalizację Aktualizuj/Usuń Lokalizację Kopiuj/ Wklej Pozycję Raport aktywności lokalizacji Lista Punktów użytkownika W Okolicy Wyszukaj wg Punktu Użytkownika (POI) Wyszukaj wg Adresu... 31

3 8.3 Wyszukaj wg Kodu Pocztowego Ustawianie Zasięgu Wyszukiwania Trasy Raporty Tras Importuj Trasy Alerty Alerty Automatyczne Raporty dla Pojazdu Automatyczne Raporty dla Floty Opcje Zmiana Hasła Rozmiar Mapy Zmiana Języka Aplikacji Opcje Pomoc O aplikacji SASFleetPro Pomoc... 41

4 1 Wstęp 1.1 Co to jest SASFleetPro? SASFleetPro to aplikacja stosowana do monitoringu, kontroli i raportowania zachowania floty oraz pojedynczych pojazdów. Aplikacja oferuje przyjazny interfejs umożliwiający łatwy dostęp do wszystkich funkcji związanych z bieżącym podglądem oraz raportowaniem zdarzeń mających miejsce we flocie pojazdów. Główne cechy aplikacji: Łatwość użycia; Możliwość podglądu pozycji pojazdów oraz ich tras na przejrzystych mapach cyfrowych; Łatwość generowania raportów niezbędnych do skutecznego zarządzania i optymalizacji floty; Przechowywanie wszystkich danych na bezpiecznym serwerze bez ograniczeń czasowych; Możliwość dostępu do danych także przez uproszczony interfejs internetowy; Niezawodna aplikacja kliencka zapewniająca stabilność pracy nawet w wypadku słabszych połączeń internetowych. 1.2 Instalowanie SASFleetPro Uwaga 1: aplikacja SASFleetPro działa w środowisku Windows (Microsoft Windows 2000/2003/2008 Server, Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Vista, lub Windows 7). Uwaga 2: o ile na komputerze zainstalowana była wcześniejsza wersja aplikacji konieczne może być jej odinstalowanie (kolejne aktualizacje odbywać się będą automatycznie). Aby to uczynić należy w menu "Start" Windows wybrać "Panel Sterowania" - "Dodaj lub usuń programy" (dla Windows XP) lub "Panel Sterowania" - "Programy - Usuń program" (dla Windows Vista/7) a następnie wybrać aplikację SASFleetPro i nacisnąć przycisk "Usuń/Odinstaluj". Kolejnym krokiem jest pobranie aktualnej wersji aplikacji ze strony Należy uruchomić pobrany program instalacyjny i postępować zgodnie z jego komunikatami. Na pulpicie i w "Menu Start" pojawi się ikona, z której będzie można uruchomić nową wersję aplikacji. W przypadku gdy nasza wersja Windows jest na bieżąco aktualizowana do zainstalowania aplikacji powinny wystarczyć następujące kroki: 1. Pobrać plik instalacyjny SASFleetPro z poniższej lokalizacji: 2. Sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia lokalnego administratora - jeżeli nie: nadać użytkownikowi uprawnienia administratora lub uruchomić program instalacyjny jako administrator komputera. 1

5 Uwaga: szczególnie w przypadku Windows 7 zaleca się skorzystać z domyślnego katalogu instalacji proponowanego przez instalator. Jest to istotne ponieważ w tym katalogu aplikacja uzyska pełny dostęp do niezbędnych plików. 3. Opcjonalnie: jeżeli przewidywane jest przeglądanie tras poza Aplikacją SASFleetPro zainstalować Google Earth. 4. Jeżeli aplikacja nie będzie działała prawidłowo należy zainstalować Microsoft Microsoft Silverlight wersja 5 (dostępny już w większości na bieżąco aktualizowanych systemów można sprawdzić czy aplikacja działa bez instalacji). 1.3 Korzystanie z Internetowej Wersji Aplikacji SAS Oprócz korzystania z zainstalowanej na komputerze użytkownika aplikacji SASFleetPro możliwe jest uruchomienie uproszczonego interfejsu użytkownika w wersji internetowej. Dostęp do wersji internetowej "SASWeb" możliwy jest po wpisaniu nazwy domeny serwera podanej dla Państwa abonamentu do okna przeglądarki (np. demo.sasgps.pl) i po podaniu nazwy użytkownika i hasła identycznego z podawanym w aplikacji SASFleetPro. Aplikacja SAS Web posiada ograniczone funkcjonalności jednak pozwala na szybkie określenie pozycji poszczególnych pojazdów, wizualizację na mapie oraz wygenerowanie podstawowych raportów dla poszczególnych pojazdów. 2

6 2 Szybki Przewodnik 2.1 Przewodnik po przyciskach Zakładka "Podgląd" Podgląd Pojazdu. Umożliwia podgląd danych lokalizacyjnych/ zdarzeń dla wybranego pojazdu. Podgląd Wielu Pojazdów. Umożliwia podgląd danych lokalizacyjnych/ zdarzeń w czasie rzeczywistym dla wielu pojazdów. Podgląd Bieżący. Podgląd pozycji pojazdu w czasie rzeczywistym (pokazywane jest kilka ostatnich pozycji wybranego pojazdu). Odśwież Pozycje. Aktualizuje dane pozycjonowania pojazdów. Aktywuj Filtr. Umożliwia filtrowanie komunikatów pozycjonowania. Zmień Filtr. Pozwala na zmianę parametrów filtra. Zakładka "Konfiguracja Pojazdów" Dane Pojazdów. Umożliwia podgląd danych wybranego pojazdu. Harmonogram Pracy. Pozwala na zdefiniowanie dni i godzin pracy pojazdu. Wygasłe Dokumenty. Umożliwia zdefiniowanie lub zmianę przypomnień dotyczących dokumentacji pojazdu i kierowcy. 3

7 Zakładka "Raporty" Raporty Pojazdów. Pozwala na dostęp do raportów dla wybranego pojazdu. Raport Przekrojowy (trasa, prędkość, paliwo); Raport Tras; Raport Postojów; Szczegółowy Raport Tras. Raporty Flotowe. Pozwala na dostęp do raportów dla całej floty pojazdów. Raport Sumaryczny Tras dla Floty; Status Floty (aktywność urządzeń); Raport Opuszczenia Obszaru dla Całej Floty; Raport Roboczogodzin i Kilometrów dla Floty; Godzinowy Raport Odległości dla Floty; Raport Prędkości; Raport Postojów dla Floty; Raporty Użytkownika (własne zestawienia danych). Raporty Zarządcze dla Floty. Pozwala na dostęp do raportów zarządczych dla floty. Raport Użytkowania Prywatnego; Bieżący Przebieg Pojazdu; Powiadomienia o Wygasających Dokumentach. Zakładka " Zużycie Paliwa" Wyślij Dane Tankowań. Umożliwia przesłanie do aplikacji pliku danych tankowań (np. pochodzącego z aplikacji kart paliwowych). Normatywne Zużycie Paliwa. Pozwala na skonfigurowanie parametrów zużycia paliwa dla pojazdu. Raporty Zużycia Paliwa. Pozwala na dostęp do raportów zużycia paliwa takich jak: Raport Zużycia Paliwa dla Floty; Raport Anomalii w Zużyciu Paliwa; Raport Zużycia Paliwa dla Wybranego Pojazdu; Raport Konfiguracji Normatywów Paliwa dla Całej Floty. 4

8 Zakładka "Punkty Użytkownika (POI)" Wyszukaj po lokalizacji. Pozwala wyszukać lokalizację POI (punkt użytkownika) wprowadzony wcześniej do bazy danych w celu zmiany jego parametrów (promień, opis), usunięcia lub aktualizacji pozycji. Dodaj Lokalizację. Umożliwia dodanie do bazy danych nowej lokalizacji POI. Aktualizuj Lokalizację. Umożliwia aktualizację/zmiany lokalizacji użytkownika (POI). Usuń Lokalizację. Usuwa istniejącą lokalizację użytkownika (POI). Kopiuj Pozycję. Zachowuje koordynaty GPS wskazanej pozycji do wykorzystania w tworzeniu lub aktualizacji POI. Wklej Pozycję. Umożliwia wklejenie skopiowanej wcześniej pozycji GPS do istniejącej (korekta) lub nowej lokalizacji. Raport Aktywności Lokalizacji. Umożliwia dostęp do raportów aktywności w lokalizacjach POI. Lista Punktów Użytkownika (POI). Umożliwia dostęp do raportu przedstawiającego wszystkie punkty użytkownika w bazie danych. Zakładka "W Okolicy" Wyszukaj wg Punktu Użytkownika (POI) - umożliwia znalezienie odpowiedniego Punktu Użytkownika i wyszukanie pojazdów znajdujących się w jego pobliżu. Wyszukaj wg Adresu - umożliwia znalezienie odpowiedniego Adresu i wyszukanie pojazdów znajdujących się w jego pobliżu. Wyszukaj wg Kodu Pocztowego - umożliwia znalezienie odpowiedniego Kodu Pocztowego i wyszukanie pojazdów znajdujących się w jego pobliżu. Ustaw Zasięg Wyszukiwania. Zmienia promień wyszukiwania pojazdów dla funkcji "Pokaż Najbliższe Pojazdy". 5

9 Zakładka "Trasy" Raporty Tras. Udostępnia raport odstępstw od zadanej trasy dla wybranego pojazdu. Importuj Trasy. Ten przycisk umożliwia wczytanie do aplikacji pliku zawierającego listę zadanych punktów trasy dla pojazdów. Zakładka "Alerty" Alerty - pozwala na wysyłanie w czasie rzeczywistym powiadomień o zdarzeniach dla poszczególnych pojazdów na wskazane w aplikacji adresy . Automatyczne Raporty Pojazdów - umożliwia wysłanie Raportu Tras pojazdu na wskazane w aplikacji adresy . Automatyczne Raporty Flotowe - umożliwia wysłanie Raportu Przebiegu Pojazdów (dla floty) na wskazane w aplikacji adresy . Zakładka "Opcje" Zmiana Hasła. Dostęp do opcji zmiany hasła dostępu do aplikacji. Rozmiar Mapy. Pozwala na zmianę rozmiaru mapy wyświetlanej w aplikacji. Zmień Język. Umożliwia zmianę języka aplikacji. Opcje. Inne ustawienia aplikacji. Zakładka "Pomoc" O Aplikacji SASFleetPro. Przedstawia informacje o wersji i licencji oprogramowania. 6

10 Pomoc. Otwiera okienko pomocy. Możliwy jest także dostęp do pomocy przez klawisz F1. 3 Zobacz Mapę 3.1 Połącz Po uruchomieniu programu automatycznie pojawia się okienko dialogowe łączenia z serwerem: W okienku dialogowym należy wprowadzić odpowiednie parametry połączenia. W polu "Serwer" należy podać nazwę serwera (podaną przez dostawcę usługi indywidualną domenę dla Państwa firmy). Poza tym w pole "Użytkownik" należy wpisać podaną przez dostawcę programu nazwę użytkownika oraz w pole "Hasło" wpisać hasło dostępu (przy pierwszym logowaniu jest to hasło podane przez dostawcę oprogramowania a następnie, o ile dokonano zmiany hasła jest to wartość podana w procesie zmiany hasła użytkownika). Okienko logowania umożliwia także dostęp do ustawień zaawansowanych poprzez naciśnięcie przycisku "Pokaż Ustawienia Serwera Proxy". 7

11 Dostępne są następujące opcje: Wykorzystanie konfiguracji serwera proxy (przekierowania ruchu) wykorzystywanej przez przeglądarkę Internetową Microsoft Explorer. Jest to opcja domyślna i funkcjonuje niezależnie od tego czy połączenie Internetowe wymaga serwera proxy czy nie. Podanie szczegółów konfiguracji serwera proxy dostępu internetowego dla firmy (zwykle dane takie posiada administrator IT). Należy podać: nazwę serwera oraz port z jakiego korzysta, oraz o ile serwer proxy wymaga autoryzacji - podanie nazwy użytkownika i hasła. Uwaga 1: Po pierwszym zalogowaniu do serwerów Grupy SAS wszystkie ustawienia zaawansowane zostają automatycznie zapisane do ponownego wykorzystania. Uwaga 2: Nazwa użytkownika serwera proxy ma najczęściej formę NazwaDomeny\NazwaUżytkownikaWindows - np. Nokia\JKowalski a hasło zwykle odpowiada hasłu logowania do systemu Windows. 3.2 Zobacz Pojazd "Zobacz Pojazd" jest domyślnym widokiem aplikacji po zalogowaniu użytkownika. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji z dowolnego innego miejsca aplikacji należy wejść do zakładki "Podgląd" a następnie wybrać funkcję "Zobacz Pojazd" ( ). Na tej stronie użytkownik uzyskuje dostęp do podglądu poszczególnych pozycji pojazdu raportowanych przez urządzenie monitorujące. Nowe wiadomości otrzymywane przez serwer z urządzeń monitorujących GPS będą przedstawiane w oknie podglądu: Do aktualizacji pozycji pojazdu wykorzystuje się funkcję "Odśwież" ( ). W zależności od potrzeb można wybrać jedną lub kilka pozycji do wyświetlenia na mapie. Wybranie pozycji powoduje jej wyświetlenie w centrum mapy w okienku pod listą pozycji. Lupki "Przybliż" i "Oddal" umiejscowione w panelu w prawym górnym rogu mapy umożliwiają zmianę skali mapy. Celem wybrania więcej niż jednej pozycji pojazdu należy skorzystać z klawisza "CTRL" i przy pomocy myszki zaznaczyć pozycje do wyświetlenia. Analogicznie przy wykorzystaniu klawisza "Shift" można zaznaczyć zakres pozycji do równoczesnego wyświetlenia na mapie. Należy pamiętać o tym, że dla zobaczenia większej liczby pozycji pojazdu konieczne będzie oddalenie mapy aby jej skala objęła większy obszar. Każda pozycja na mapie jest opatrzona informacją w postaci daty (o ile jest to data inna niż bieżąca) i godziny w której została zarejestrowana. 8

12 3.2.1 Lista komunikatów z urządzeń GPS Tabela komunikatów z urządzeń GPS zawiera 2000 najnowszych pozycji z bazy danych (starsze komunikaty dostępne są w raportach lub po zastosowaniu filtra). Poszczególne komunikaty generowane są przez urządzenia GPS pojazdów w wyniku ich normalnej pracy w trakcie jazdy i postoju pojazdu, a także w przypadku zarejestrowania przez nie zdarzeń sygnalizowanych przez czujniki zainstalowane w pojeździe. Zarejestrowane komunikaty zawierają adres (lub nazwę POI zapisaną w bazie danych), miasto, powiat, prędkość, kierunek, datę oraz typ komunikatu / rodzaj zdarzenia. Pozycje, w których nie było sygnału GPS (np. pojazd był w tunelu / parkingu podziemnym itp. lub brak było sygnału z satelitów GPS w czasie dłuższym niż 20 sekund) będą na liście podświetlone kolorem czerwonym, a pojazd będzie zaznaczony na mapie przy pomocy czarnej gwiazdy (w ostatniej prawidłowo zarejestrowanej lokalizacji). System może wyświetlać następujące typy komunikatów: Standard (zapis pozycji co 2 minuty, jeżeli pojazd jest w ruchu lub co godzinę jeżeli jest zatrzymany), / uruchomienie/wyłączenie silnika, restart lub ponowne podłączenie urządzenia, / zamknięcie / otwarcie drzwi (o ile do urządzenia monitorującego podłączony został odpowiedni czujnik drzwi) / otwarcie / zamknięcie zbiornika paliwa (o ile do urządzenia monitorującego podłączony został odpowiedni czujnik zbiornika paliwa) / załadowany / rozładowany (o ile do urządzenia monitorującego podłączony został odpowiedni czujnik) / wjazd / wyjazd ze strefy geofence gwałtowne przyspieszenie / hamowanie gwałtowny skręt długi przestój / spadek / wzrost poziomu paliwa / syrena załączona / wyłączona rozładowana bateria podtrzymująca (dostępne dla urządzeń wyposażonych w baterię podtrzymującą) itd. (każdy inny komunikat o ile do urządzenia monitorującego został podłączony odpowiedni czujnik) Aby przeglądać tylko wybrane komunikaty należy odpowiednio skonfigurować filtr. 9

13 3.3 Zobacz Więcej Pojazdów Aby obserwować na raz więcej niż jeden pojazd w czasie rzeczywistym, należy skorzystać z funkcji "Zobacz Więcej Pojazdów" znajdującej się z zakładce "Podgląd". Wykorzystując klawisz Shift możliwe jest wybranie zakresu pojazdów z listy lub kilku pojedynczych klikając na nie z wciśniętym klawiszem Ctrl (można wybrać do 40 pojazdów równocześnie). Po zatwierdzeniu klawiszem OK po lewej stronie mapy wyświetlona zostanie lista wybranych pojazdów a ich pozycje zostaną zobrazowane na mapie. Klikanie na pojedyncze pojazdy z listy automatycznie wycentruje na nich mapę. Należy pamiętać o tym, że wyświetlenie większej liczby pojazdów może wymagać oddalenia mapy przy wykorzystaniu narzędzia powiększ i zmniejsz w lewym górnym rogu okna mapy. 3.4 Podgląd Bieżący Pojazdu W celu uruchomienia bieżącego podglądu pojazdu należy skorzystać z funkcji "Podgląd Bieżący" ( ) z zakładki "Podgląd". W okienku mapy pod paskiem poleceń pojawi się dziesięć najnowszych pozycji pojazdu, które będą aktualizowane co 15 sekund. Przy pomocy lupy na mapie można przybliżać lub oddalać widok mapy aby objąć nim odpowiedni obszar. Aby zakończyć podgląd bieżący pojazdu należy skorzystać z funkcji "Powrót do Podglądu Pojazdu". 10

14 Uwaga: Należy pamiętać, że przy skorzystaniu z "Podglądu Bieżącego Pojazdu", ( ) w normalnych warunkach urządzenie monitorujące generuje automatyczne komunikaty o pozycji co 2 minuty w trakcie jazdy i co godzinę w trakcie postoju. Częstsze komunikaty wynikają ze zmiany kierunku ruchu lub pojawienia się zdefiniowanych zdarzeń. 3.5 Wybierz Pojazd Przy pomocy poniższego okienka znajdującego się w pasku zakładki "Podgląd" możliwe jest wybranie pojazdu do obserwacji lub przeglądania danych. System wyświetla 2000 najnowszych komunikatów dla tego pojazdu. Aby zobaczyć starsze komunikaty należy skorzystać z "Filtra" i funkcji Aktywuj Filtr ( ). 3.6 Aktywuj Filtr Korzystając z przycisku "Aktywuj Filtr" ( raportowanych przez pojazdy floty. ) można dokonywać filtrowania zdarzeń Dzięki zastosowaniu filtra dokonuje się selekcji zdarzeń raportowanych przez monitorowane pojazdy wg wskazanych przez użytkownika kryteriów (na przykład: tylko uruchomienia i wyłączenia silnika celem identyfikacji miejsc postoju pojazdów). Wyświetlona przez system strona jest podobna do strony Podgląd jednakże zdarzenia mogą dotyczyć więcej niż jednego pojazdu i ograniczać się do zdarzeń zgodnych ze wskazanymi przez użytkownika kryteriami. Po zdefiniowaniu filtra po raz pierwszy jego ustawienia są zapisywane i przechowywane przez system aż do momentu skorzystania z opcji "Zmień Filtr" ( ). Aplikacja umożliwia zastosowanie następujących parametrów filtrowania: specjalne zdarzenia - zależnie od konfiguracji urządzenia monitorującego: drzwi zamknięte/ otwarte, ładownia otwarta/ zamknięta, pojazd załadowany/ rozładowany itd., zdarzenia typowe - uruchomienie i zatrzymanie silnika, oraz pozycje wysyłane regularnie przez urządzenie monitorujące, przedział czasu do objęcia filtrowaniem (maksymalnie 7 dni), wybór pojazdów - wszystkie dla firmy, oddziału itp., Aby wyłączyć filtr należy skorzystać z opcji "Wyłącz Filtr" ( ). 11

15 4 Konfiguracja Pojazdów 4.1 Dane Pojazdów Użytkownicy w uprawnieniami do zmiany danych pojazdów przy pomocy polecenia "Dane Pojazdów" mogą wprowadzać lub modyfikować informacje o pojazdach. Zmianie mogą ulegać między innymi: numer tablicy rejestracyjnej, nazwisko kierowcy oraz stan licznika kilometrów w określonym momencie czasu. Uwaga: Powodzenie importu danych tankowań dla pojazdów zależy od dokładności wprowadzenia a następnie konsekwentnego stosowania numeru tablicy rejestracyjnej, która jest jednoznacznym identyfikatorem pojazdu. W procesie modyfikacji danych pojazdu możliwe jest również wprowadzanie rzeczywistego stanu licznika i porównanie go z danymi generowanymi przez urządzenia monitorujące. Uwaga: Z biegiem czasu pojawiać się będą różnice pomiędzy rzeczywistym stanem kilometrów z licznika pojazdu oraz stanem kilometrów generowanych przez urządzenia monitorujące. Jest to naturalny stan rzeczy wynikający z różnic kalibracji urządzeń a także wpływu czynników takich jak zużycie i ciśnienie opon. Z tego powodu, o ile dokładność danych o przebiegu pojazdu jest krytyczna dla Państwa firmy zalecane jest regularne wprowadzanie danych rzeczywistych. 4.2 Harmonogram Pracy Pojazdu Aplikacja SASFleetPro umożliwia zdefiniowanie harmonogramu pracy pojazdu, który jest bardzo ważnym składnikiem procesu zarządzania flotą pojazdów. Dzięki harmonogramowi możliwe jest zautomatyzowanie rozpoznawania jazd służbowych i jazd prywatnych pojazdu. W oparciu o odpowiednio zdefiniowany harmonogram powstają raporty użytkowania prywatnego pojazdów niezbędne do odpowiedniego rozliczenia się z pracownikami oraz ze względów podatkowych. Godziny pracy pojazdu (w podziale na zmiany o ile jest taka potrzeba) ustala się indywidualnie dla poszczególnych pojazdów, przy czym możliwe jest kopiowanie raz wprowadzonego harmonogramu dla większej liczby pojazdów. 12

16 Dostęp do "Harmonogramu Pracy" ( Pojazdów". ) możliwy jest z zakładki "Konfiguracja Wprowadzając harmonogram pracy pojazdu należy pamiętać o następujących zasadach: godziny pracy muszą zostać wprowadzone w formacie HH:MM-HH:MM; kolumny z wypełnionymi przedziałami czasu oznaczają domyślnie czas pracy zaś przedziały poza nimi czas prywatny; jeżeli czas pracy pojazdu jest rozbity na zmiany możliwe jest wprowadzenie odpowiednich przedziałów czasu dla poszczególnych zmian (w odpowiednich kolumnach); w przypadku zmianowego czasu pracy wypełnia się najpierw pierwszą a potem w zależności od potrzeb drugą i trzecią kolumnę (nie należy zostawiać pustej kolumny między dwoma zdefiniowanymi przedziałami czasu ani zaczynać np. od drugiej kolumny); jeżeli zakłada się, że sobota i niedziela mają być dniami wolnymi należy w tych dniach pozostawić niewypełnione kolumny czasu pracy; usuwanie czasu pracy dokonuje się klawiszem "Del" lub "Backspace" (wtedy czas jest traktowany jako prywatny). Uwaga: Program umożliwia skopiowanie i wklejanie raz opracowanego harmonogramu dla większej liczby pojazdów. W tym celu należy najpierw wypełnić 'wzorcowy harmonogram' dla jednego pojazdu a następnie przy pomocy funkcji "Skopiuj Harmonogram" zapisać go w pamięci aplikacji aby po otwarciu harmonogramu pracy innego pojazdu korzystać w funkcji "Wklej harmonogram" aby wypełnić go 'wersją wzorcową' zapisaną w pamięci aplikacji. Zmiany harmonogramu pracy pojazdu zaczynają funkcjonować od kolejnego dnia po wprowadzeniu zmian. Nie będą miały wpływu na raporty generowane przed datą wprowadzenia zmian. Raport jazd służbowych i prywatnych dostępny jest w sekcji Raporty Zarządcze dla Floty. 13

17 4.3 Wygasłe dokumenty Celem ułatwienia zadań związanych z zarządzaniem flotą aplikacja SASFleetPro oferuje możliwość monitorowania aktualności najważniejszych dokumentów, licencji, badań i ubezpieczeń dla pojazdów i kierowców. W zależności od uprawnień, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do funkcji "Wygasłe Dokumenty" ( ) w zakładce "Konfiguracja Pojazdów", przy pomocy której mogą wprowadzać wymienione poniżej informacje: data zawarcia ubezpieczenia OC oraz data jego wygasania (domyślnie jest to jeden rok od daty zawarcia ubezpieczenia), data zawarcia ubezpieczenia AC oraz data jego wygasania (domyślnie jest to jeden rok od daty zawarcia ubezpieczenia), data ostatniego Badania Technicznego oraz data jego ważności (domyślnie są to dwa lata od daty ostatniego badania), data opłacenia Opłat Drogowych/ Winiet oraz data ich wygasania (domyślnie jest to jeden rok od daty ich opłacenia), data uzyskania oraz wygasania Licencji/ Zezwoleń dotyczących danego pojazdu (data wygasania domyślnie ustawiana jest w rok po ich uzyskaniu), data ostatniej Legalizacji Tachografu oraz data wygasania ważności legalizacji (domyślnie są to dwa lata od ostatniej legalizacji), data wydania Specjalnych Licencji/ Pozwoleń oraz data ich wygasania (domyślnie jest to 6 miesięcy od daty ich wydania), data ostatniego Badania Zdrowotnego Kierowcy oraz data jego ważności (domyślnie jest to jeden rok od daty ostatniego badania). 14

18 Uwaga: wprowadzanie terminu Badania Zdrowotnego zaleca się tylko wtedy gdy do pojazdu na stałe przypisany jest jeden kierowca. Po wprowadzeniu powyższych danych możliwe jest aktywowanie lub dezaktywowanie przypomnień (poprzez zaznaczenie kwadracika przy określonym typie zdarzenia). W każdej chwili użytkownik z uprawnieniami do tej funkcji może też dokonywać zmian dat. Wszystkie dane dotyczące wygasających dokumentów mogą być wyświetlone w dowolnym momencie w postaci zbiorczego Raportu Wygasania Dokumentów w menu "Raporty Zarządcze dla Floty". Najważniejsze kroki wprowadzania danych o dokumentach pojazdu: W zakładce "Konfiguracja Pojazdów" w okienku "Bieżący Pojazd" należy wybrać pojazd, którego dane o dokumentach mają być zmienione. Następnie należy uruchomić funkcję "Wygasłe Dokumenty" ( ). W oknie "Informacje o Pojeździe" dokonać można zmian odpowiednich dat lub uruchomić/ wyłączyć śledzenie poszczególnych dat poprzez zaznaczenie/ odznaczenie odpowiedniego kwadratu. 5 Raporty 5.1 Raporty Pojazdów "Raporty Pojazdów" ( Dostępne są następujące typy raportów: ) dostępne są w zakładce "Raporty". Raport Przekrojowy - raport przedstawiający na jednym ekranie takie informacje jak: graficzny obraz trasy na mapie, wykres prędkości oraz wykres poziomu paliwa w baku (o ile została podłączona sonda paliwa lub interfejs CAN/ FMS). Raport Tras - przedstawia wszystkie trasy wybranego pojazdu we wskazanym przedziale czasu (od 24h do miesiąca). Poszczególne trasy wyświetlane są jako odcinki między kolejnymi uruchomieniami i wyłączeniami silnika. Dla każdej trasy pokazane są: "Odległość (km)" oraz "Czas pracy (h)". Raport ten umożliwia szybką weryfikację efektywności użytkowania pojazdu a kliknięcie na numer odcinka powoduje wyświetlenie na mapie przejechanej przez pojazd trasy. Raport Postojów - przedstawia raport postojów (zatrzymań pojazdów) w wybranym okresie czasu przedstawiający datę i miejsce zatrzymania. Kliknięcie na link z kolumny "Lokalizacja" spowoduje wyświetlenie miejsca postoju na mapie. Na końcu raportu prezentowany jest całkowity czas postojów dla pojazdu. Szczegółowy Raport Tras - szczegółowy raport tras pojazdu obejmujący okres do miesiąca czasu dla wybranego pojazdu. Możliwy jest podgląd wszystkich pozycji wyświetlanych w raporcie na mapie aplikacji. 15

19 Uwaga : Wszystkie raporty można eksportować do Excela. 5.2 Raporty Flotowe Dostęp do raportów flotowych zapewnia przycisk "Raporty Flotowe" ( "Raporty". Dostępne są następujące raporty: ) w zakładce Raport Tras dla Floty - przekrojowy raport tras dla całej floty (liczba przejechanych odcinków, najdłuższy i najkrótszy odcinek, średnia i maksymalna prędkość itp.). Możliwe jest wygenerowanie raportu dla całej floty lub tylko dla pojazdów, które były aktywne w danym przedziale czasu. Kliknięcie dla numer tablicy rejestracyjnej spowoduje pokazanie szczegółowego przebiegu trasy (kliknięcie prawym klawiszem myszki da możliwość wyświetlenia trasy w nowym oknie). Raport może objąć wymagany przedział czasu od: "Data początkowa" do "Data końcowa", jednak przedział czasu nie może być dłuższy niż 3 dni. Status Floty - przekrojowy raport dla całej floty ukazujący czy i kiedy w wybranym dniu poszczególne pojazdy wysłały komunikaty o swoich pozycjach. Raport ten umożliwia zidentyfikowanie urządzeń, które przestały wysyłać do systemu komunikaty a więc mogły ulec awarii lub zostały intencjonalnie odłączone. Raport Opuszczenia Obszaru dla Całej Floty - przekrojowy raport dla całej floty pokazujący zdarzenia polegające na opuszczeniu przez pojazdy określonych dla nich 16

20 stref dozwolonych (tzw. geofence). Miejsce oraz trasa opuszczenia strefy są dostępne po kliknięciu na numer tablicy pojazdu znajdujący się w raporcie. Raport Roboczogodzin i Kilometrów dla Floty - przekrojowy raport pokazujący odległości przejechane przez pojazdy w poszczególnych dniach w zadanym okresie czasu (w kolumnach) dla całej floty (pojazdy w wierszach) dla wybranego miesiąca lub dnia. Raport pozwala na szybkie porównanie efektywności poszczególnych pojazdów pod względem pokonywanego przez nie dystansu. Godzinowy Raport Odległości dla Floty - przekrojowy raport pokazujący odległości przejechane przez pojazdy w poszczególnych przedziałach czasu (przedziały godzinowe w kolumnach) dla całej floty (pojazdy w wierszach) dla wybranego miesiąca lub dnia. Raport pozwala na szybkie wykrycie pojazdów poruszających się poza wymaganym czasem pracy. Raport Przekroczeń Dozwolonej Prędkości - dynamiczny raport ilości zdarzeń, w których prędkość pojazdów mieściła się w zadanych przedziałach (kolumny) dla wskazanego miesiąca lub dnia. Kliknięcie na literkę "D" przy poszczególnych liczbach obrazujących liczbę zdarzeń, w których prędkość mieściła się w zadanym przedziale wyświetli szczegóły zarejestrowanych zdarzeń. Ponieważ jest to raport dynamiczny istnieje możliwość jego dalszego dostosowywania. Raport Postojów dla Floty - dynamiczny raport z postojów w punktach użytkownika lub innych lokalizacjach (w kolumnach) dla całej floty (pojazdy w wierszach) dla wybranego miesiąca lub dnia. Raport ten umożliwia weryfikację realizowania przez kierowców wskazanych im zadań - np. wizyt u klientów. Ponieważ jest to raport dynamiczny istnieje możliwość jego dalszego dostosowywania. Raport Dynamiczny - aplikacja umożliwia użytkownikowi tworzenie dowolnych raportów bazujących na danych dostępnych w aplikacji. Dane z tak wygenerowanych raportów mogą być prezentowane w formie graficznej (wiele opcji wykresów) oraz eksportowane do dalszej obróbki np. w Excelu. Na przykład można wygenerować raport kilometrów przejechanych w trakcie weekendu. Uwaga: Raporty są generowane w oparciu o dane przechowywane w serwerach Grupy SAS. Wszystkie raporty można eksportować do Excela Raporty Dynamiczne Raporty dynamiczne to narzędzie bazujące na technologii OLAP (Onrow Analytical Processing), która umożliwia użytkownikowi definiowanie dowolnych filtrów, raportów i statystyk posiadanych informacji. Narzędzie to pozwala na szybki dostęp do wybranych przekrojów danych z wygenerowanego wcześniej na serwerze Grupy SAS zestawienia danych. Zestawienia mogą korzystać z wszystkich lub wybranych zmiennych oraz dowolnie określonych przedziałów czasu. Raporty takie mogą być prezentowane w formie graficznej lub eksportowane do Excela w celu dalszej obróbki. Uwaga: pełny przekrój danych (tzw. Olap Cube) jest generowany raz na dobę o północy, stąd raporty nie obejmują najnowszych danych z ostatnich 24 godzin. W celu przygotowania raportu dynamicznego należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami: wybrać zmienną, która ma zostać wyświetlona oraz w jaki sposób ma być wyświetlana (wiersze czy kolumny). Domyślną zmienną w systemie są Przebyte Kilometry ; 17

21 wybrać opcję "Włącz Analizę" ; kliknąć przycisk "Wyświetl" ; w oknie raportu można wybrać opcję "Wyświetl raport w Excelu"; aby analizować szczegóły określonych wartości należy kliknąć na znak D zaznaczony na zielono przy danych do analizy; dodatkowe dane na temat każdej z liczb w tabeli zaznaczonych na niebiesko można uzyskać klikając na odpowiednią liczbę a następnie wybierając dodatkowe parametry wyświetlania i ponownie klikając na przycisk "Wyświetl" ; Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa nie zawsze funkcjonuje w przeglądarce funkcja "Wstecz" w takim przypadku należy skorzystać z opcji "Powrót do raportu głównego". Przykład generowania raportu: Kilometry przebyte przez pojazdy w każdym miesiącu: w kolumnach należy wybrać: "kalendarz" oraz po prawej stronie ekranu na tym samym poziomie: "miesiąc"; w wierszach wybrać: "pojazd" oraz po prawej stronie ekranu na tym samym poziomie: "pojazd"; jako zmienną wybrać: "przebyte kilometry"; wybrać opcję "Włącz Analizę"; kliknąć przycisk "Wyświetl"; W wyniku tej operacji wyświetlony zostanie raport kilometrów przejechanych przez pojazdy w rozbiciu na miesiące. Klikając na dowolną liczbę zaznaczoną w tabeli na niebiesko można stworzyć filtr pokazujący składowe wyświetlanej liczby dla wybranego miesiąca i pojazdu. Po każdym takim wyborze należy ponownie nacisnąć przycisk "Wyświetl". Dokonując dalszej analizy otrzymanego raportu można dokonać następujących działań: w kolumnach dokonać wyboru: "kierowca" z poziomem "kierowca" ; w wierszach wybrać: "pozycja" z poziomem "region" ; jako zmienną wybrać: "przebyte kilometry" ; wybrać opcję "Włącz Analizę" ; kliknąć przycisk "Wyświetl" ; W wyniku tej operacji powstanie tabela wyświetlająca kilometry przebyte w poszczególnych regionach w zadanym wcześniej przedziale czasu. Klikając na nazwę regionu można uzyskać szczegółowe rozbicie jazd pojazdów z floty w tym regionie w wybranym okresie. Na dole strony raportu dostępny jest link "Wyświetl raport w Excelu", który umożliwia transfer danych raportu do dalszej obróbki w Excelu. Jeżeli konieczne jest uzyskanie szczegółowych informacji o składowych określonej zmiennej wyświetlanej w raporcie można skorzystać z "D" znajdującego się przy poszczególnych liczbach. Umożliwi to na przykład pokazanie rozbicia określonej przebytej trasy na kilometry przebyte w mieście i poza miastem. Takie szczegóły również można eksportować do Excela i PDF. 18

22 5.2.2 Przykładowy Raport Dynamiczny Raport Dynamiczny przykład: kilometry przebyte podczas weekendu Z zakładki "Raporty" wybrać opcję "Raporty Flotowe" ( wybrać "Raporty Dynamiczne" w kolumnach podać: "kalendarz" i zaznaczyć poziom: "miesiąc" ; w wierszach podać: "weekend" i zaznaczyć poziom: "weekend" ; jako zmienną pozostawić domyślne: "przebyte kilometry" ; wybrać opcję "Włącz Analizę" ; kliknąć przycisk "Wyświetl" ; ) a następnie w Typ Raportu System wyświetli raport pokazujący liczbę kilometrów przebytych przez flotę w poszczególnych miesiącach w rozbiciu na weekend i dni pracujące. Na końcu wiersza "Weekend" należy kliknąć liczbę stanowiącą sumę wszystkich przebytych kilometrów w zadanym okresie czasu - system wyświetli podsumowanie kilometrów przejechanych przez flotę w weekendy. Następnie: w kolumnach wybrać: "kalendarz" i zaznaczyć poziom: "miesiąc" ; w wierszach wybrać: "pojazd" i zaznaczyć poziom: "pojazd" ; jako zmienną podać: "przebyte kilometry" ; wybrać opcję "Włącz Analizę" ; kliknąć przycisk "Wyświetl" ; 19

23 W wyniku powyższych operacji wyświetlony zostanie raport pokazujący kilometry przebyte przez poszczególne pojazdy w weekend. Raport może zostać wyeksportowany do Excela. 5.3 Raporty Zarządcze Floty "Raporty Zarządcze Floty" ( ) są dostępne w zakładce "Raporty". Raporty Zarządcze Floty, z wyjątkiem "Raportu Wygasania Dokumentów", nie są dostępne w czasie rzeczywistym ponieważ wymagają obróbki dużej ilości danych co odbywa się w cyklu 24 godzinnym. Podobnie jak "Raporty Dynamiczne" obejmują dane z poprzedzającego dnia oraz całego poprzedzającego go okresu. Dostępne są następujące raporty: Raport Użytkowania Prywatnego - raport przedstawiający kilometry przebyte przez pojazdy w czasie zdefiniowanych w harmonogramie pracy pojazdów jako czas pracy oraz jako czas prywatny. Raport może być generowany dla całej floty lub w rozbiciu na oddziały. Dla każdego pojazdu wyświetlana jest suma kilometrów, kilometry przejechane w godzinach pracy oraz w czasie prywatnym. Kliknięcie na tablicę rejestracyjną wybranego pojazdu wyświetli szczegółowy raport w rozbiciu na dni. Bieżący odczyt kilometrów - raport prezentujący bieżący odczyt kilometrów dla floty w wybranym dniu. Raport Wygasania Dokumentów - raport przedstawiający dokumenty wygasłe i wygasające w określonym czasie (liczba dni od chwili obecnej). Wybierając typ raportu można wskazać następujące opcje: "pojazdy z dokumentami wygasającymi w kolejnych dniach": wyświetli tylko pojazdy z wygasłymi dokumentami oraz dokumentami wygasającymi w ciągu wskazanej liczby kolejnych dni. Daty wygasania przekroczone o zadaną liczbę dni będą podkreślone na czerwono; "pojazdy z wygasłymi dokumentami": wyświetli tylko pojazdy, których daty wygasania zostały już przekroczone; "wszystkie": wyświetli wszystkie pojazdy i wszystkie zdefiniowane dla nich dokumenty i daty wygasania niezależnie od tego czy wygasają czy nie. We wszystkich raportach daty wygasania, które zostały przekroczone zaznaczone są czerwonym podświetleniem - np. 26 Luty 2011 Raport Stylu Jazdy - jeden z raportów zarządczych dla floty, przedstawia informacje pozwalające na ocenę stylu jazdy poszczególnych kierowców we wskazanym okresie czasu. Raport ten powstaje na podstawie informacji o gwałtownych hamowaniach, przyspieszeniach i ostrych skrętach, generowanych przez urządzenia GPS pojazdów. Raport będzie generowany tylko dla urządzeń, w których opcja śledzenia ww. zdarzeń jest aktywna. Uwaga : Wszystkie raporty można eksportować do Excela. 20

24 6 Zużycie paliwa 6.1 Wyślij Dane Tankowań Korzystając z zakładki "Paliwo" wybierając opcję "Wyślij Dane Tankowań" ( ) można rozpocząć proces przesyłania do aplikacji plików z danymi tankowań dostarczonych przez sieć stacji paliw lub plików wygenerowanych w formacie CSV przez użytkownika. Aplikacja umożliwia wgrywanie danych tankowań w wielu formatach specyficznych dla poszczególnych sieci stacji paliw. Jednym z dostępnych formatów jest "Plik w formacie Polish Excel97". Jest to standardowy skoroszyt programu Microsoft Excel97, zawierający wiersz nagłówka z nazwami kolumn oraz trzy kolumny o nazwach: "DataCzas", "TablicaRejestr", "Litry". Wzór pliku jest dostępny na stronie Uwaga - Powyższe kolumny powinny mieć następującą formę: DataCzas musi być w formacie rok-miesiąc-dzień godzina:minuta, na przykład: :09 TablicaRejestr (lub identyfikator pojazdu) musi mieć formę identyczną z zapisem w aplikacji, Litry musi być wypełniona danymi w formacie liczbowym z separatorem dziesiętnym (,). Zaleca się tankowanie pojazdów do pełna za każdym razem co zmniejsza błędy obliczeń norm zużycia paliwa. 21

25 Pierwszy wiersz w pliku jest traktowany przez aplikację jako nagłówek więc dane powinny rozpoczynać się od drugiego wiersza. Plik można modyfikować w Excelu, Open Office lub Notatniku ale zawsze musi być on zapisany w formacie skoroszytu programu Microsoft Excel97. Uwaga: Nie można wgrywać danych tankowań starszych niż 3 miesiące ani danych z przyszłą datą (np. dzień jutrzejszy). W pliku mogą znajdować się dane dla całej floty. Usuwanie i korekta Danych Tankowań Krok 1. Aby usunąć nieprawidłowe dane przesłane do systemu należy w omyłkowo wgranym pliku wpisać '0' w kolumnie z ilością zatankowanych litrów. W zależności od tego czy konieczne jest usunięcie wszystkich danych czy też wybranych należy wpisać '0' we wszystkie lub tylko wybrane wiersze kolumny Ilość(l). Krok 2. Wgrać zmodyfikowany plik (z wyzerowanymi litrami) ponownie do aplikacji SASFleetPro. Krok 3. Wprowadzić poprawne wartości do pliku i ponownie przesłać go do aplikacji. Uwaga 1: wyzerowanie wartości litrów jest niezbędne przed wprowadzeniem nowych wartości. Dane nie są nadpisywane aby uniknąć omyłkowych zmian. Uwaga 2: Jeżeli dane tankowań korzystają z innego separatora dziesiętnego lub formatu daty możliwe jest zmienienie go w systemie Windows w Start/ Ustawienia /Panel Sterowania/ Opcje Regionalne. 22

26 6.2 Zarządzanie normatywami zużycia paliwa W celu skonfigurowania normatywnego zużycia paliwa pojazdu należy przejść do zakładki "Konfiguracja Pojazdów", a następnie kliknąć na "Normatywne Zużycie Paliwa" ( ). System wyświetli następujące okienko dialogowe: Okienko dialogowe zawiera następujące zakładki: Metoda kalkulacji, Norma zużycia paliwa, Współczynniki ustawień. W zakładce "Metoda kalkulacji" użytkownik dokonuje wyboru metody obliczeń zużycia paliwa przez pojazd: Bez kalkulacji zużycia paliwa - jeżeli nie ma potrzeby obliczania zużycia paliwa dla pojazdu. Na podst. odległości i norm zużycia paliwa dla miasta i trasy (w oparciu o mapy cyfrowe) - metoda bazująca na mapach cyfrowych celem zastosowania miejskiej lub pozamiejskiej normy zużycia paliwa. Na podst. odległości i norm zużycia paliwa dla miasta i trasy (algorytm średniej prędkości) - metoda bazująca na analizie średniej prędkości odcinków i przypisująca miejską normę zużycia paliwa do odcinków jeżeli średnia prędkość pomiędzy dwoma odczytami pozycji pojazdu jest mniejsza niż 30 km/h i odpowiednio powyżej 30 km/h dla normy pozamiejskiej. W oparciu o czas pracy - metoda zalecana dla urządzeń stacjonarnych i maszyn roboczych - np. koparek, spychaczy, traktorów. W zakładce "Normatyw zużycia paliwa" należy określić normę miejskiego i pozamiejskiego zużycia paliwa dla pojazdu w litrach na 100 km. Opcjonalnie możliwe jest podanie normy paliwa dla postoju z załączonym silnikiem lub powolnego 23

27 przemieszczania się w korkach liczonej w litrach na godzinę postoju jeżeli prędkość poruszania się pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami urządzenia monitorującego wynosi mniej niż 3 km/h. Normatywne zużycie paliwa poza miastem powinno mieścić się w granicach od 0 do 500 l / 100 km. Wartość ta powinna być liczbą dodatnią z jednym miejscem po przecinku. Z kolei miejska norma zużycia paliwa powinna być nie mniejsza niż norma pozamiejska i także nie przekraczać wartości 500 l / 100 km. Uwaga: Nowo wprowadzone normatywy obowiązują od daty ich wprowadzenia do systemu i nie powodują przeliczenia danych historycznych. System zachowa historycznie wprowadzone wartości współczynników stosując je odpowiednio dla okresów ich obowiązywania (np. w przypadku zmiany wskaźnika z 7 l/100 km do 7,6 l/100 km w dniu 5 maja, nowa wartość będzie w raporcie wykorzystywana dla przedziału po 5 maja a przed tą datą zostanie zastosowana wartość pierwotna). Jeżeli zostanie zaznaczona funkcja "Uruchomienie normy czasowej zużycia paliwa dla pracy na biegu jałowym", wówczas jeżeli prędkość pojazdu spadnie poniżej 3 km/h zużycie paliwa będzie kalkulowane w oparciu o normę stacjonarną przeliczoną jako czas, w którym pojazd poruszał się z prędkością poniżej 3 km/h. O ile w czasie obowiązywania normy stacjonarnej pojazd poruszał się, to system podliczy przebyty dystans i zaliczy go do całkowitego przebiegu pojazdu. W zakładce "Współczynniki ustawień" możliwe jest skonfigurowanie dodatkowych parametrów modyfikujących normy zużycia paliwa. Parametry takie mają postać dodatnich liczb z dwoma miejscami po przecinku: 24

28 Trudne trasy - współczynnik umożliwiający wzięcie pod uwagę faktu, że pojazd porusza się głównie po trudnych trasach (np. drogi górskie). Jazda pod obciążeniem - w zależności od tego czy pojazd zwykle jeździ z dużą ilością ładunku czy nie. Współczynnik zimowy - współczynnik uwzględniający wpływ czynników sezonowych (niskie temperatury, inne ogumienie itp.). Współczynnik letni - współczynnik uwzględniający wpływ czynników sezonowych (np. korzystanie z klimatyzacji). Okres letni - przedział czasu, w którym ma obowiązywać współczynnik letni. Okres zimowy - przedział czasu, w którym ma obowiązywać współczynnik zimowy. Uwaga: Współczynniki zaczynają obowiązywać w pierwszym 24 godzinnym okresie po momencie ich wprowadzenia do systemu. Ich działanie trwa do momentu wprowadzenia nowych wartości. 6.3 Raporty Zużycia Paliwa Raporty zużycia paliwa dostępne są w zakładce "Paliwo" po naciśnięciu przycisku "Raporty Zużycia Paliwa" ( ). Raporty zużycia paliwa generowane są w pełnych 24-godzinnych interwałach poprzez przeliczenie zebranych przez serwer danych o trasach, prędkościach i trybie jazdy poszczególnych pojazdów. Oznacza to, że raporty te obejmują pełną dobę poprzedzającą datę generowania raportu. 25

29 W aplikacji dostępne są następujące typy raportów: Raport Zużycia Paliwa dla Floty - raport prezentujący obliczane przez system zużycie paliwa i tankowania dla floty we wskazanym miesiącu lub dniu. Raport umożliwia porównanie faktycznego zużycia paliwa (wg. ustalonej metody kalkulacji) z faktycznie zatankowanym do pojazdu paliwem. Raport liczony jest dla faktycznego zużycia i tankowań w zadanym okresie czasu (o ile więc w tym okresie nie pojazdy nie były tankowane przedstawione dane nie będą użyteczne). Raport ten przedstawia również statystykę tras miejskich i pozamiejskich i godzin roboczych dla floty. Bardziej szczegółowe porównanie zużycia rzeczywistego i zatankowanego paliwa umożliwia "Raport Anomalii Zużycia Paliwa", który dokładniej wykrywa potencjalne nieprawidłowości w zużyciu paliwa (szczególnie jeżeli pojazdy są tankowane do pełna). Raport Anomalii Zużycia Paliwa - raport ukazujący pojazdy, dla których różnica w zużyciu paliwa wykracza poza zdefiniowane normy o więcej niż wskazaną przez użytkownika wartość procentową. Raport jest generowany dla wybranego miesiąca ale obliczenia dla każdego pojazdu będą obejmowały okresy między poszczególnymi tankowaniami. Daty, dla których dokonane zostaną obliczenia anomalii są pokazane dla każdego pojazdu jako: Data początkowa i Data końcowa. Kliknięcie na tablicę rejestracyjną dowolnego pojazdu spowoduje wyświetlenie szczegółowego raportu zużycia paliwa dla tego pojazdu. Uwaga: Jeżeli pojazd nie jest tankowany do pełna za każdym razem raport nie będzie odpowiednio precyzyjny. Raport Zużycia Paliwa - raport prezentujący obliczane przez system zużycie paliwa i tankowania dla wybranego pojazdu we wskazanym miesiącu. Raport umożliwia porównanie faktycznego zużycia paliwa (wg. ustalonej metody kalkulacji) z faktycznie zatankowanym do pojazdu paliwem. Większe różnice w normatywnym i rzeczywistym zużyciu paliwa są oznaczane na czerwono w kolumnie "Różnica w Zużyciu (%)". Raport liczony jest od ostatniego tankowania w miesiącu 26

30 poprzedzającym miesiąc raportu i przedstawia najbardziej dokładne dane o ile za każdym razem pojazd tankowany jest do pełna. Raport ten przedstawia również statystykę tras miejskich i pozamiejskich, godzin roboczych i pobranego paliwa. Raport Anomalii w Zużyciu Paliwa dla Wybranego Pojazdu - umożliwia szybką wizualizację ubytków poziomu paliwa w baku dla wybranego pojazdu, dla określonego miesiąca. Raport wskazuje na datę, miejsce oraz ilość paliwa, której ubyło z baku pojazdu. Zdarzenia prezentowane w raporcie są wynikiem działania złożonego algorytmu analizy fluktuacji poziomu paliwa mierzonego przez odpowiednio skonfigurowane urządzenie GPS (np. wyposażone w ultradźwiękową sondę paliwa SAS GPS). Raport Konfiguracji Normatywów Zużycia Paliwa dla Całej Floty - przekrojowy raport dla całej floty prezentujący parametry zużycia paliwa zdefiniowane przy pomocy funkcji Zarządzanie normatywami zużycia paliwa. Raport może pokazać obecne jak i historyczne normy zużycia paliwa dla pojazdów obowiązujące w określonym terminie. Należy pamiętać, że nowo wprowadzone normatywy zaczynają być wykorzystywane do kalkulacji po 24 godzinach od wprowadzenia i nie działają wstecz. 7 Punkty Użytkownika 7.1 Znajdź Punkt Użytkownika (POI) Po dodaniu nowej lokalizacji, możliwe jest korzystanie z funkcji "Wyszukaj Adres lub Lokalizację" ( ). Funkcja ta umożliwia odnalezienie lokalizacji według jej nazwy lub opisu oraz podgląd lokalizacji na mapie. Wyszukiwanie lokalizacji jest możliwe poprzez wpisanie fragmentu jej nazwy lub opisu do okienka wyszukiwania. Po naciśnięciu przycisku Wyszukaj system wyświetli listę lokalizacji spełniających podane kryteria. Należy pamiętać, że system wyświetli pierwsze 200 wyników spełniających zadane kryteria - jeżeli ta liczba zostanie przekroczona należy zastosować bardziej restrykcyjne kryteria wyszukiwania. Wybranie jednej z wyszukanych lokalizacji z listy spowoduje przejście do podglądu danych o niej oraz spowoduje wyświetlenie jej pozycji na mapie. Przy pomocy narzędzi nawigacji i powiększenia mapy można w dowolny sposób ustawić skalę wyświetlanej mapy. 27

31 7.2 Dodaj Lokalizację Aby dodać nową lokalizację naciśnij przycisk "Dodaj Lokalizację" ( ) w menu "Wyszukiwanie i Lokalizacje (POI)". Polecenie to umożliwia dodanie do aplikacji opisu i współrzędnych ważnych dla użytkownika punktów takich jak na przykład: siedziba firmy i jej oddziałów, siedziby klientów, siedziby dostawców oraz miejsca parkowania pojazdów. Tak zdefiniowane lokalizacje umożliwiają tworzenie raportów aktywności floty oraz skuteczne zarządzanie działaniami pracowników. Zapisu lokalizacji należy dokonać wykorzystując dowolną lokalizację z historii lokalizacji wybranego pojazdu z menu "Podgląd". Optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie filtra Aktywuj Filtr ( ) i wybranie zdarzeń - np. wyłączeń silnika, które umożliwiają najwygodniejsze wybranie ważnych dla firmy miejsc postoju pojazdów. Należy pamiętać, że możliwe jest pokazanie zatrzymań dla całej floty za określony przedział czasu. Dla wybranej w ten sposób lokalizacji należy wprowadzić nazwę, opis oraz jej zasięg w metrach (określający jak duży obszar ma być identyfikowany jako wskazana lokalizacja). Przeglądanie i dostęp do lokalizacji umożliwia funkcja "Aktualizuj Lokalizację". ( ) Uwaga: Po zapisaniu nowej lokalizacji w bazie danych aplikacji pozycje pojazdów, które znajdą się w zasięgu tej lokalizacji będą zawierały nazwę wprowadzonej lokalizacji (a nie orientacyjny adres, jak to dzieje się w przypadku innych pozycji). Porady dotyczące dodawania lokalizacji: lokalizacja musi występować w bazie pozycjonowań dowolnego pojazdu; wyszukanie miejsc postojów pojazdów ułatwia zastosowanie filtra Aktywuj Filtr ( ) - najlepiej wyłączenia silnika; definiując filtr zaawansowany można jego działaniem objąć całą flotę i wiele miejsc postoju na raz; wyniki filtrowania mogą zawierać maksymalnie 200 pozycji - w przypadku przekroczenia tej liczby należy odpowiednio zawęzić kryteria wyszukiwania; 28

32 po kliknięciu na pozycję z wyników filtrowania można ją dodać przy pomocy przycisku "Dodaj Lokalizację" ( ), z menu "Wyszukiwanie i Lokalizacje (POI)"; użytkownik może wprowadzić do systemu dowolną liczbę lokalizacji nadając im odpowiednie nazwy i opisy ułatwiające sortowanie i wyszukiwanie. 7.3 Aktualizuj/Usuń Lokalizację Po dodaniu lokalizacji możliwe jest jej wyszukanie i modyfikacja z wykorzystaniem funkcji "Wyszukaj po Adresie/Lokalizacji". Lokalizację można wyszukać poprzez wprowadzenie fragmentu jej nazwy lub jej opisu i naciśnięcie przycisku "Wyszukaj". Tekst wprowadzony do parametrów wyszukiwania spowoduje zawężenie listy lokalizacji dostępnej w okienku "Wyniki wyszukiwania". Możliwe jest również przeglądanie listy lokalizacji w okienku wyszukiwania bez wpisania parametrów filtrowania - zostanie wtedy wyświetlona pełna lista lokalizacji zdefiniowanych dla określonej firmy. W wynikach wyszukiwania pojawić się może maksymalnie 200 lokalizacji dlatego zalecane jest stosowanie odpowiednich parametrów filtrowania. Wybranie lokalizacji z okienka "Wyniki wyszukiwania" wyświetli jej pozycję na mapie oraz udostępni dane tej lokalizacji. Zmiana skali mapy podglądu lokalizacji jest możliwa z wykorzystaniem narzędzia 'lupa' zmieniającego skalę mapy. Dla istniejącej lokalizacji możliwe jest dokonanie zmian jej nazwy, opisu i zasięgu (wielkości obszaru, który obejmuje). Aby zmodyfikować lokalizację należy wybrać ją z listy rozwijanej w okienku "Wyniki wyszukiwania" (poprzez kliknięcie na strzałkę rozwijającą listę). Wybraną w ten sposób lokalizację można modyfikować przy pomocy przycisku "Aktualizuj Lokalizację".( ) lub usunąć korzystając z przycisku "Usuń Lokalizację" ( ). Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić przyciskiem "OK" lub porzucić przyciskiem "Anuluj". 29

33 7.4 Kopiuj/ Wklej Pozycję Jeżeli dla istniejącej lokalizacji konieczne jest dokonanie korekty jej pozycji GPS należy skorzystać z polecenia "Kopiuj/Wklej Pozycję" dostępnego w zakładce "Punkty Użytkownika (POI)". Po wybraniu w zakładce "Podgląd" dla pojazdu lub floty, pozycji, która ma zastąpić obecne koordynaty lokalizacji należy skorzystać z polecenia "Kopiuj Pozycję" ( ). Następnie w menu "Wyszukiwanie i Lokalizacje (POI)" należy skorzystać z polecenia "Wyszukaj po Lokalizacji" ( ), aby wybrać lokalizację, której pozycję chcemy zmodyfikować a następnie skorzystać z polecenia "Wklej Pozycję" ( ). W wyniku tego procesu dotychczasowa pozycja GPS wybranej lokalizacji zostanie zamieniona na pozycję skopiowaną z logu wybranego pojazdu 7.5 Raport aktywności lokalizacji Raport aktywności lokalizacji ( ) dostępy jest w zakładce "Raporty". Raport ten prezentuje zdarzenia (uruchomienie/ wyłączenie silnika itp.), które miały miejsce w określonym przedziale czasu we wskazanej lokalizacji. Raport może objąć trzy dni w dowolnie określonym momencie czasu w przeszłości. 7.6 Lista Punktów użytkownika Lista punktów użytkownika zapisanych w bazie aplikacji dostępna jest w zakładce Punkty Użytkownika (POI) po naciśnięciu przycisku Lista Punktów Użytkownika (POI) ( ). Lista Punktów Użytkownika (POI) - stanowi raport zawierający wszystkie dostępne punkty użytkownika zapisane w bazie aplikacji wraz z ich nazwą, opisem, promieniem zasięgu (m), szerokością i długością geograficzną oraz datą ostatniej aktualizacji. Lista ta może być eksportowana do pliku Excel. 8 W Okolicy 8.1 Wyszukaj wg Punktu Użytkownika (POI) Funkcja "Wyszukaj wg Punktu Użytkownika (POI)" z menu "W Okolicy" ( ) pozwala wyszukanie pojazdów znajdujących się najbliżej wskazanego punktu użytkownika (POI). 30

34 8.2 Wyszukaj wg Adresu Funkcja "Wyszukaj wg Adresu" z menu "W Okolicy"( ) pozwala na wyszukanie pojazdów znajdujących się najbliżej wskazanego w aplikacji adresu. Opcja ta jest obecnie dostępna dla terytorium Polski i Rumunii - kolejne kraje są sukcesywnie dodawane. 31

35 8.3 Wyszukaj wg Kodu Pocztowego Funkcja "Wyszukaj wg Kodu Pocztowego" z menu "W Okolicy" ( ) pozwala wyszukanie pojazdów znajdujących się najbliżej wskazanego Kodu Pocztowego. Opcja ta jest dostępna dla całego terytorium Europy 8.4 Ustawianie Zasięgu Wyszukiwania W celu określenia promienia, w którym zostaną wyszukane pojazdy znajdujące się najbliżej wskazanego punktu należy wybrać opcję "Ustaw Zasięg Wyszukiwania" ( ). Możliwe jest ustawienie promienia wyszukiwania w przedziale (min. 100 m/max m) od wskazanego POI, adresu lub kodu pocztowego. 9 Trasy 9.1 Raporty Tras Aby wygenerować raport odchyleń od planowanego przebiegu trasy, do systemu musi uprzednio zostać zaimportowany plik zawierający informacje na temat zadanych tras dla danego pojazdu lub wszystkich pojazdów we flocie. Trasy takie mogą być określone na 3 miesiące wprzód oraz 3 miesiące wstecz od bieżącej daty. Szczegółowe informacje na temat sposobu wprowadzania tras do systemu znajdują się w rozdziale "Importowanie Tras". 32

36 W celu uzyskania raportu odstępstw od zaplanowanej trasy należy skorzystać z przycisku "Raporty Tras" ( ). Następnym krokiem jest wybranie daty, dla której ma zostać wygenerowany raport (o ile dla tej daty wprowadzono zadaną trasę). W rezultacie zostanie wygenerowany raport odstępstw od zaplanowanej trasy, ukazujący czy wybrany pojazd odwiedził wszystkie wymagane punkty użytkownika. Poniżej zamieszczono przykład takiego raportu: 9.2 Importuj Trasy Korzystając z zakładki "Trasy" i wybierając opcję "Importuj Trasy" ( ) można przesłać do aplikacji pliki zawierające informacje o trasach zleconych poszczególnym pojazdom. 33

37 Jak widać na załączonym obrazie, aplikacja akceptuje dane tras we własnym formacie o nazwie "SAS Group", którego autorem jest SAS GPS. Plik wzorcowy, można pobrać z lokalizacji na serwerze SAS GPS: w sekcji "Wsparcie -> Instalacja Aplikacji". Wymagany plik jest formatu TSV (wartości przedzielone tabulacją) lub TXT i posiada trzy kolumny "TablicaRejestr", "Data", "NazwaLokalizacji". UWAGA: Powyższe kolumny muszą mieć następujące formaty: tablica rejestracyjna pojazdu (lub numer identyfikacyjny) musi być identyczna z nazwą lub numerem wprowadzonym już do aplikacji. Na przykład: jeżeli do numeru rejestracyjnego pojazdu w aplikacji dodano dodatkowe znaki, to takie same znaki muszą występować w pliku tras; data w kolumnie 'Data' musi mieć format: yyyy-mm-dd hh:mm; nazwa lokalizacji musi być identyczna z wprowadzoną wcześniej do aplikacji. Pierwszy wiersz pliku traktowany jest jako nagłówek tabeli - dane należy wprowadzać od drugiego wiersza. Edycji pliku można dokonywać w Excelu, Open Office lub Notatniku ale należy pamiętać aby zapisać go w formacie TSV (lub TXT). 34

38 Aby wygenerować prawidłowy plik tras należy: 1. Stworzyć 3 kolumny z nagłówkami tabeli "TablicaRejestr", "Data" oraz "NazwaLokalizacji"; 2. Uzupełnić dane w poszczególnych wierszach/ komórkach tabeli; 3. Wprowadzić dane do kolumny Data w formacie yyyy-mm-dd hh:mm w następujący sposób: - zaznaczyć kolumnę Data - przejść do opcji Formatowanie komórek (kliknięcie prawym klawiszem myszy) 35

39 - wybrać "Niestandardowe" i wprowadzić ciąg tekstowy: yyyy-mm-dd hh:mm jako "Typ" 4. Zapisać plik wykorzystując opcję Zapisz Jako i wybrać typ: Tekst (rozdzielany znakami tabulacji). UWAGA: Plik może zawierać trasy dla całej floty. Trasy starsze niż 3 miesiące lub na okres większy niż 3 miesiące w przód nie mogą zostać zaimportowane przez aplikację. 36

40 Usuwanie danych tras Aby usunąć nieprawidłowo wprowadzony plik tras należy ponownie zaimportować trasy jednakże po wcześniejszym wymazaniu zawartości komórek w kolumnie 'NazwaLokalizacji', które należy usunąć. Krok 1. Dokonać modyfikacji w pliku, w którym znajdowały się wcześniej błędne dane. W wierszach, które mają zostać usunięte należy wymazać zawartość komórek 'NazwaLokalizacji' (nie należy zmieniać żadnych innych danych). Krok 2. Zaimportować do aplikacji plik z wymazaną zawartością komórek 'NazwaLokalizacji'. Krok 3. Dokonać zmian w pliku tras i zaimportować go ponownie. 10 Alerty 10.1 Alerty Funkcja "Alerty" z menu "Alerty"( ) pozwala na przesyłanie Alertów (powiadomień) w czasie rzeczywistym na wskazany adres lub adresy . W celu uruchomienia wysyłki alertów do wielu adresów należy wprowadzać poszczególne adresy rozdzielane znakiem średnika ";". Poza zdarzeniami standardowymi, użytkownik może wybrać następujące alerty: Wyjęto SIM Gwałtowne przyspieszenie Gwałtowne hamowanie Gwałtowny skręt GPS odłączony Zwarcie GPS Wzrost poziomu paliwa Spadek poziomu paliwa Długi przestój 37

41 Długi przestój Zdarzenia dotyczące stylu jazdy kierowcy (gwałtowne przyspieszanie, hamowanie i ostre skręty) są wykrywane tylko przez urządzenia GPS odpowiednio skonfigurowane do tego celu. O ile urządzenie nie zostało wyposażone w taką opcję - alerty tego typu nie będą generowane. Oprócz powyższych zdarzeń, aplikacja może wykryć "Wzrost poziomu paliwa" oraz "Spadek poziomu paliwa" dla pojazdów z podłączoną sondą paliwa lub szyną CAN. Takie zdarzenia sygnalizowane są w następujący sposób: W przypadku urządzeń monitorujących ze skonfigurowaną odpowiednią opcją, aplikacja może także rejestrować i sygnalizować zdarzenia takie jak "długi przestój". Zdarzenie takie oznacza, że samochód nie przemieszczał się mimo załączonego silnika. Takie zdarzenie sygnalizowane jest w następujący sposób: 10.2 Automatyczne Raporty dla Pojazdu Funkcja "Automatyczne Raporty dla Pojazdu" z menu "Alerty" ( wysyłanie: - Raportu Tras; - Raportu Zużycia Paliwa; - Raportu Anomalii w Zużyciu Paliwa. ) pozwala na za bieżący dzień, tydzień i miesiąc. Raport będzie dotyczył wybranego pojazdu i będzie wysyłany na adres wskazany w ustawieniach Alertów w cyklach dziennych, tygodniowych lub miesięcznych. W celu wyłączenia zleconych raportów należy skorzystać z przycisku "Zrezygnuj". 38

42 10.3 Automatyczne Raporty dla Floty Funkcja "Automatyczne Raporty dla Floty" z menu "Alerty"( ) umożliwia wysyłanie wybranych raportów flotowych na adres wskazany w ustawieniach: Powiadomienia o Wygasających Dokumentach - raport dotyczący ważności wybranych dokumentów pojazdu i kierowcy. Raport Stylu Jazdy - przedstawia ocenę stylu jazdy kierowcy na podstawie identyfikowanych przez urządzenie GPS zdarzeń takich jak gwałtowne przyspieszanie, hamowanie i skręty. Raport Zużycia Paliwa dla Floty - przedstawia podsumowanie danych o zużyciu paliwa dla floty w wybranym przedziale czasu. Raport bazuje na porównaniu faktycznie zatankowanego paliwa z zużyciem normatywnym obliczonym dla każdego pojazdu. Raport Anomalii w Zużyciu Paliwa - zestawienie zużycia paliwa obejmujące pojazdy we flocie, dla których różnica w zużyciu paliwa (zatankowane vs. normatywne) jest większa niż wskazany przedział procentowy. Raport Sumaryczny Tras dla Floty - przedstawia podsumowanie i statystykę tras zrealizowanych przez wszystkie pojazdy we flocie we wskazanym okresie (maksymalnie 72h). Bieżący Przebieg Pojazdu - przedstawia stan licznika pojazdów we flocie dla wskazanej daty. Raport Użytkowania Prywatnego - przedstawia podsumowanie kilometrów przebytych przez pojazdy w ramach jazd prywatnych i służbowych dla wskazanego miesiąca (na podstawie harmonogramu pracy ustawionego dla każdego pojazdu). Raport Konfiguracji Normatywów Paliwa dla Całej Floty - przedstawia ustawienia normatywów zużycia paliwa dla wszystkich pojazdów we flocie. Raportu Bieżącego Przebiegu pojazdów danej floty na adres wskazany w ustawieniach. Raporty będą wysyłane w cyklu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, rozpoczynając od dnia (tygodnia/ miesiąca) wprowadzenia zlecenia raportu (podane zostaną dane z dnia poprzedzającego dzień wprowadzenia zlecenia raportu). W celu wyłączenia zleconych raportów należy skorzystać z przycisku "Zrezygnuj". 39

43 11 Opcje 11.1 Zmiana Hasła Przycisk "Zmień Hasło" ( aplikacji. ) w zakładce "Opcje" umożliwia zmianę hasła dostępu do 11.2 Rozmiar Mapy W zakładce "Opcje" znajduje się przycisk "Rozmiar Mapy" ( ), umożliwiający ustawienie jednego z predefiniowanych rozmiarów mapy oraz rozmiaru dostosowanego do rozmiaru ekranu i okna aplikacji użytkownika. Mniejsze rozmiary mapy są zalecane w przypadku gdy łącze internetowe spowalnia prezentowanie widoku mapy lub gdy konieczne jest ograniczenie pobieranych danych Zmiana Języka Aplikacji Zmiana języka aplikacji możliwa jest w zakładce "Opcje" po naciśnięciu przycisku "Zmień Język" ( )/( )/( )/( ). Możliwe jest zmienienie języka na polski, angielski, niemiecki i rumuński. Szybki dostęp do zmiany języka możliwy jest także po kliknięciu na logo SAS GPS znajdujące się w lewym górnym rogu aplikacji Opcje Zakładka Mapa dostępna w zakładce "Opcje" po wyborze przycisku "Opcje" pozwala na wybór: map pochodzących z serwera SAS (niektóre kraje); łączenia punktów trasy na mapie przy pomocy odcinków; prezentacji współrzędnych geograficznych kursora w okienku w lewym dolnym rogu mapy. 40

44 Zakładka Wybór Przeglądarki dostępna w zakładce "Opcje" po wyborze przycisku "Opcje", pozwala na wybór domyślnej przeglądarki internetowej, w której prezentowane będą raporty. Domyślną przeglądarką najlepiej współpracującą z funkcją generowanych przez aplikację SASFleetPro raportów jest Internet Explorer, jednak użytkownik może wskazać inną preferowaną przeglądarkę. 12 Pomoc 12.1 O aplikacji SASFleetPro Przyciśnięcie przycisku "O Aplikacji SASFleetPro" ( ), w zakładce "Pomoc" wyświetli informacje o programie takie jak: wersja, prawa autorskie, autorzy oraz krótki opis Pomoc W zakładce "Pomoc" korzystając z opcji "Pomoc" ( pomocy aplikacji. ) uzyskuje się dostęp do pliku Pomoc jest także dostępna w każdym momencie poprzez przyciśnięcie klawisza F1. 41

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi

Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym. Instrukcja obsługi Lokalizacja i monitoring GPS pojazdów w czasie rzeczywistym Instrukcja obsługi Spis treści 1. Logowanie...3 2. Menu główne...4 3. Okno listy pojazdów...9 4. Wyświetlanie danych na mapie...11 5. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0.

Inwentaryzator. Wersja 1.0.0.11. Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile. Wersja dokumentu 1.0. Inwentaryzator Wersja 1.0.0.11 Program do inwentaryzacji dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Windows Mobile Wersja dokumentu 1.0.14 14 września 2012 Treść zawarta w instrukcji zawiera informację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM Warszawa 2008 Rozdział 1 Wstęp Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 6 1.1. Krótko o historii CRM... 6 1.2. Po co nam CRM?... 6 1.3. O programie WF-CRM... 7 1.3.1. Główne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI WF-CRM WARSZAWA 2009 1 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 WSTĘP... 6 O MARCE ASSECO WAPRO... 6 KRÓTKO O HISTORII SYSTEMÓW CRM... 6 PO CO NAM SYSTEM CRM?... 7 O PROGRAMIE WF-CRM...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia...r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../2013 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z dnia....r. PRZEWODNIK DLA KLIENTA OFERTA DLA ŚREDNICH I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW Ciechanów, 2013 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo