SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY"

Transkrypt

1

2 I D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY KOMPENDIUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ Tom IV PRZEPISY W TRANSPORCIE DROGOWYM Poznań 2011

3 II ISBN Copyright by Bolesław Gaziński WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Niniejsza publikacja nie może być kopiowana w całości lub częściach, składana na innym nośniku, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem bez pisemnego upoważnienia wydawcy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opublikowanych reklam. SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY KOMPENDIUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. inż. Wiesława Zwierzyckiego Autorzy: dr inż. DARIUSZ STARKOWSKI dr hab. inż. KRZYSZTOF BIEŃCZAK prof. dr hab. inż. WIESŁAW ZWIERZYCKI Tom IV PRZEPISY W TRANSPORCIE DROGOWYM stan prawny na dzień 1 października 2011 r. Skład, łamanie, i opracowanie graficzne: Redakcja: Wydawca: Druk i oprawa: Karolina Dolata-Szczęsna, Piotr Perkowski Joanna Jóźwiak-Olszewska, Jolanta TrębickaStanisław Ozdow SYSTHERM D. Gazińska sp. j. Poznań, ul. św. Wincentego 7, tel Betmor s. c., ul. Chlebowa 16, Poznań

4 Spis treści V Spis treści Od Wydawcy...X Wprowadzenie...XI Symbole, oznaczenia oraz definicje...xiii 1. Przepisy prawne Charakterystyka zunifikowanego pakietu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) obowiązujące od dnia roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE Zakres stosowania Definicje Zarządzający transportem Manager transportu Kwalifikacje zawodowe certyfikat kompetencji zawodowej Uprawnienia (dokumenty) do wykonywania działalności przewozowej Katalog naruszeń przepisów wspólnotowych Zdolność finansowa Kontrole przedsiębiorstwa i system oceny ryzyka Sankcje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. Urz. UE ) Zakres stosowania Definicje Licencja wspólnotowa Świadectwo kierowcy Przewóz kabotażowy Zasady karania w przypadku naruszeń przez przyjmujące państwo członkowskie Wpis do krajowego rejestru elektronicznego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 z 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/ Zakres stosowania Przepisy szczegółowe Warunki wykonywania usługi transportowej Definicje Swoboda świadczenia usług Licencja wspólnotowa i dostęp do rynku Warunki wykonywania usług regularnych Usługi okazjonalne i inne usługi nie wymagające zezwolenia Wycieczki lokalne Zasady kabotażu Obowiązki przewoźników Kontrole i kary Wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi...57

5 VI Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej Zmiana rozporządzenia (WE) 561/ Rozporządzenie 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. ( Dz. Urz. UE /2009). Rozporządzenie dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym Zakres stosowania Definicje Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie 1266/ Anulowanie trybu praca Rejestracja odpoczynku podczas jazdy Istotne zmiany w wymaganiach Podsumowanie Literatura Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu handlowego Formuła Incoterms Formuła Incoterms Interpretacja formuł Incoterms Incoterms Edycja Incoterms Literatura Systemy pobierania opłat za infrastrukturę drogową w Europie Podstawy prawne funkcjonowania systemów opłat drogowych w Europie Zasady ustalania opłat drogowych Rodzaje systemów opłat drogowych Elektroniczny system opłat drogowych Rodzaje urządzeń służące do poboru opłat drogowych System pobierania opłat drogowych na terytorium Niemiec Podstawy prawne Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta Pojazdy zwolnione od obowiązku płacenia myta Sieć dróg podlegająca opłacie Klasyfikacja myta [1] Kontrola płatności myta Charakterystyka systemu możliwości poboru myta firmy Toll Collect GmbH Zasady funkcjonowania automatycznego systemu księgowania myta Zasady funkcjonowania ręcznego systemu księgowania myta Czynności kierowcy przy opłacie myta przez terminal w systemie ręcznym Zasady funkcjonowania ręcznego księgowania myta przez Internet Awaryjny sposób opłaty myta w Niemczech System kontrolny dotyczący płacenia myta Inne opłaty za infrastrukturę w Niemczech System pobierania opłat drogowych (GO) na terytorium Austrii Podstawowe wiadomości o systemie Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych Budowa systemu pobierania opłat (GO) Charakterystyka urządzenia GO-BOX Sposoby elektronicznego pobierania opłat [1]

6 Spis treści VII Zasada działania systemu Istotne informacje dla kierowcy z urządzenia GO-BOX w czasie jazdy (funkcjonowania systemu) Kontrola systemu opłat drogowych Kary dla przewoźników Różnice i podobieństwa w pobieraniu opłaty za korzystanie z infrastruktury liniowej pomiędzy Niemcami i Austrią Inne opłaty za infrastrukturę w Austrii System pobierania opłat drogowych na terytorium Republiki Czeskiej Elektroniczna opłata drogowa Zasady naliczania opłat Sposoby zapłaty myta Kontrola opłat drogowych Kontrola wykonania opłat drogowych Sieć dróg objęta systemem opłat drogowych System pobierania opłat drogowych na terytorium Francji Ramy prawne regulujące pobieranie opłat za przejazdy francuskimi autostradami Zarządcy francuskich autostrad Zasada działania systemu Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta Pojazdy zwolnione z obowiązku płacenia myta Zalety systemu Sieć dróg objętych opłatą Wysokość należnych opłat Zasady naliczania opłat Postępowanie awaryjne Wysokość zniżek ustalonych przez poszczególnych operatorów System pobierania opłat drogowych na terytorium Słowacji Przepisy prawne regulujące pobieranie opłat Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia myta Pojazdy zwolnione z obowiązku płacenia myta Pojazdy zwolnione od opłat drogowych mające obowiązek rejestracji Stawki opłaty drogowej Sposoby płatności opłaty drogowej Zasada działania i budowa jednostki pokładowej System pobierania opłat drogowych na terytorium Włoch Kategorie pojazdów Rodzaje dróg objętych mytem System pobierania opłat drogowych na terytorium Polski Geneza Unijne Ustawodawstwo prawne Ustawodawstwo krajowe Podstawowe definicje Sieć płatnych odcinków dróg w Polsce Klasyfikacja elektronicznego myta w Polsce Pojazdy objęte obowiązkiem płacenia e-myta w systemie viatoll Metody rozliczania płatności

7 VIII Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej Sposób działania systemu viatoll Kontrola płatności myta dla pojazdów na płatnych odcinkach dróg krajowych Podstawowe zasady korzystania z systemu viatoll przez kierowcę w czasie wykonywania operacji transportowych System pobierania opłat drogowych na terytorium Hiszpanii System pobierania opłat drogowych na terytorium Szwajcarii System pobierania opłat drogowych na terytorium krajów Beneluksu - Dania i Szwecja System pobierania opłat drogowych na terytorium Rosji Porównanie (podobieństwa i różnice) poszczególnych systemów opłat drogowych Planowane zmiany w elektronicznych opłatach drogowych w państwach europejskich Literatura Giełdy transportowe Giełda Ofert Transportowych TC TRUCK & CARGO Europejska Giełda Transportowa TRANS Giełda transportowa Teleroute Giełda transportowa Benelog Giełda transportowa WTRANSNET Giełda transportowa OCX Kierunki rozwoju giełd transportowych Literatura Ubezpieczenia transportowe Definicja ubezpieczenia Rodzaje polis ubezpieczeniowych Ubezpieczenia komunikacyjne Pojęcia związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym Ubezpieczenia OC Pojęcie odpowiedzialności cywilnej (OC) Polisa ubezpieczeniowa OC Warunki prawne wypłaty odszkodowań Minimalna suma gwarancyjna System Zielonej karty Ubezpieczenie autocasco i jego zakres Regulacje prawne umowy ubezpieczenia autocasco Zasady i warunki ubezpieczenie autocasco (AC) Zakresy ubezpieczenia autocasco Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NW Rodzaje ubezpieczenia NW Przypadki w których zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW Ubezpieczenie assistance komunikacyjne Ubezpieczenia związane z transportem drogowym Główne zakresy ubezpieczenia ładunków w transporcie drogowym Ubezpieczenie cargo Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Wyłączenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w świetle przepisów krajowych Odpowiedzialność przewoźnika drogowego w świetle przepisów międzynarodowych Odpowiedzialność spedytora w świetle przepisów krajowych...317

8 Spis treści IX Odpowiedzialność kierowcy w świetle przepisów krajowych i międzynarodowych Inne ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Odpowiedzialność deliktowa Odpowiedzialność kontraktowa Suma gwarancyjna Roszczenie Ubezpieczenie należytego wykonania kontraktu Gwarancja ubezpieczeniowa i jej rodzaje Rodzaje ubezpieczenia towaru - przykłady Ubezpieczenie kierowcy przykłady Planowane zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych w 2011 roku Literatura

9 X Od Wydawcy Kolejną publikacją wydawnictwa SYSTHERM z zakresu transportu jest tom IV poradnika Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Autorami tego poradnika są: dr inż. Dariusz Starkowski wieloletni wykładowca na kursach podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników sektora transportowego, doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) oraz w transporcie lotniczym (IATA); prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki profesor zwyczajny na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP, dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej oraz dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak adiunkt na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, członek komisji ONZ WP11 ds. transportu żywności (Genewa). Całość poradnika stanowią cztery tomy. Poradnik ten opracowano z myślą o kierowcach, zobowiązanych do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowych, a także o osobach zarządzających transportem. Specjalistyczny kompetentny zespół autorski daje gwarancję zebrania w jednym tytule aktualnej i kompleksowej wiedzy praktycznej w zakresie samochodowego transportu krajowego i międzynarodowego. Tom I Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. Wydanie 2 (2010 r.) rozszerzone o informacje o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych opon do samochodów ciężarowych i autobusów marki Michelin. Tom II Przepisy prawne. Wydanie 2 (2009 r.) omawia szczegółowo wymagania prawne wprowadzone dyrektywami Unii Europejskiej po r. w sprawie wstępnej kwalifikacji oraz okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych przewozu rzeczy lub osób oraz przez regulację krajową w znowelizowanej ustawie transportowej. Tom III Środowisko pracy kierowcy. Logistyka. Wydanie 3 (2010 r.) omawia całość zagadnień związanych ze zdrowiem, środowiskiem i ergonomią stanowiska pracy kierowcy. Specyfikę przewozów: kombinowanych, ładunków nienormatywnych, żywych zwierząt, żywności, odpadów oraz przewozów specjalistycznych, a także logistykę magazynowo-spedycyjną oraz centra logistyczne. Tom IV Przepisy w transporcie drogowym (2011 r.). Podręcznik omawia najnowsze przepisy UE oraz polskie wchodzące w życie od 4 grudnia 2011 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE L300/51), oraz w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. U. UE L ). Oprócz przepisów wynikających z powyższych Rozporządzeń zostały omówione następujące zagadnienia: giełdy transportowe, europejskie systemy opłat drogowych, przepisy celne, w tym transportowe aspekty Incoterms 2010, ubezpieczenia komunikacyjne dla przewoźników drogowych. Tom IV stanowi UZUPEŁNIE- NIE informacji zawartych w tomie II. Poradnik kierujemy do kierowców, właścicieli przedsiębiorstw transportowych i osób zarządzających transportem, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych, ośrodków kształcenia i doskonalenia kierowców zawodowych. Liczymy na zainteresowanie tym tytułem także uczniów szkół technicznych oraz środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych i ekonomicznych szukających praktycznej wiedzy z obszaru transportu. Dziękuję Autorom, w tym zwłaszcza Profesorowi Wiesławowi Zwierzyckiemu za podjęcie kolejny już raz współpracy z wydawnictwem SYSTHERM. W tym miejscu dziękuję także w imieniu autorów, wydawnictwa i swoim własnym wszystkim reklamodawcom, a zwłaszcza prasie branżowej i portalom internetowym za poparcie inicjatywy wydawniczej. dr inż. Bolesław Gaziński

10 Wprowadzenie XI Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu drogowego nie był mocno odczuwalny. Na początku wystąpił krótki okres stagnacji i braku zleceń transportowych na ładunki. Obecnie ponownie rośnie liczba firm działających w przewozach międzynarodowych zwiększając swoje usługi transportowo-spedycyjne. Pomimo trudniejszej sytuacji niż w roku 2008 posiadana przez nie flota transportowa jest coraz nowocześniejsza ( EURO 5) i spełnia wysokie wymogi techniczne przepisów międzynarodowych. Pomimo tego, skutki kryzysu objawiają się wciąż, chociaż w inny sposób, powodując problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw czy terminowymi płatnościami za wykonane przewozy. Na kondycję przewoźników drogowych mają wpływ m.in. nieuregulowane wzrosty cen paliw i wprowadzenie od roku e-myta na wybranych drogach krajowych. Paliwo w kosztach firm przewozowych stanowi ok proc. wydatków. Każdy ruch w jego cenach ma natychmiastowy i duży wpływ na całość kosztów przewoźników. Od 1 lipca 2011 r. został uruchomiony już wspomniany system elektronicznego pobierania opłat drogowych za infrastrukturę liniową w Polsce, który zastąpił system winietowy. Jednak wzrost kosztów nie spowodował w znaczący sposób zahamowania w inwestycje, w tabor przewozowy, który w Polsce jest jeden z najlepszych w krajach europejskich. W momencie wejścia do Unii Europejskiej mieliśmy w transporcie międzynarodowym ok. 40 tys. samochodów. Obecnie jest ich ok. 140 tys. W kolejnych latach inwestycje w tabor będą zmierzały raczej w kierunku jego udoskonalenia niż samego powiększenia floty. Jednak wysoki poziom kosztów sprawia również, że można obawiać się spadku konkurencyjności polskich przewoźników w stosunku do firm z innych krajów. Problemem są też skomplikowane stosunki z Rosją (problemy z odpowiednią ilością zezwoleń zagranicznych), która jest tradycyjnym rynkiem dla polskich przewoźników. Transport drogowy w Polsce uzyskał pozycję lidera na rynku europejskim. Świadczy o tym chociażby to, że w 2010 r. polskie samochody zapłaciły na niemieckich autostradach najwięcej myta, oczywiście poza tamtejszymi pojazdami. Od 4 grudnia 2011 roku wchodzą w życie nowe przepisy prawne, w sposób istotny zmieniające organizację pracy przedsiębiorstw transportowych. Na przygotowanie do tych zmian firmy transportowe miały 2 lata, ale nie wykorzystały go w odpowiedni sposób. Można z całą pewnością powiedzieć, że pod tym kątem jest to rok zmian rewolucyjnych. Począwszy od zmian prawnych obowiązujących w państwach Unii Europejskiej do zmian w przepisach międzynarodowych (Umowa ADR ). Do najważniejszych zmian prawnych wchodzących w życie w dniu r, należy zaliczyć: Trzy Rozporządzenia Unijne opublikowane 14 listopada 2009 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L ) data wydania r., regulujące nowe zasady wykonywanie transportu drogowego w Europie. Są to: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE L ), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U. UE. L ), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych, autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. U. UE L ).

11 XII Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej Regulacje zawarte w tych aktach prawnych muszą być stosowane od dnia 4 grudnia 2011 r. w każdym państwie członkowskim. Ogromna skala zmian zwłaszcza dla nowo powstających podmiotów na rynku oraz wymagania stawiane państwom członkowskim w zakresie ujednolicenia przepisów krajowych z materią zawartą w pakiecie rozporządzeń, stawia cały polski obszar prawny przed dostosowaniem polskiego porządku prawnego do przepisów wspólnotowych Następnym bardzo ważnym aktem prawnym w transporcie drogowym - Unii Europejskiej jest Rozporządzenie 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. UE /2009). Rozporządzenie dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Niektórzy uważają, że są to zmiany rewolucyjne, podobne do roku Oprócz zmian prawnych bardzo ważna kwestią w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa transportowego staje się coraz bardziej znalezienie odpowiedniego pracownika, który będzie zajmował się zarządzaniem działalnością transportową przedsiębiorstwa. Od 4 grudnia 2011 roku taka osoba ( zarządzający transportem ) musi być zatrudniona w firmie transportowej. Jest to wymóg powyższych rozporządzeń unijnych. Następną bardzo ważną kwestią działalności firmy transportowej na rynku międzynarodowym i krajowym jest posiadanie odpowiednich spedytorów. Na rynku działa wiele firm spedycyjnych, dlatego wybór rzetelnego spedytora nie jest łatwy. Zależy on od potrzeb zleceniodawcy i kierunku działania oraz oczekiwań wobec firmy spedycyjnej. Istotną rzeczą, na którą należy zwracać uwagę przy zatrudnieniu spedytora jest jego staż oraz doświadczenie na rynku spedycyjnym. Znajomość rynku, na którym działa zleceniodawca decyduje o poczuciu bezpieczeństwa klienta. Równie ważnym elementem jest terminowość dostaw. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy towar dostarczany jest na linie produkcyjne, gdzie opóźnienie w dostawie może skutkować zatrzymaniem produkcji, co naraża odbiorcę na olbrzymie straty finansowe. Decydując się na ofertę konkretnego spedytora, przedsiębiorstwo powinno również kierować się reputacją wśród klientów i ogólnym pozytywnym wrażeniem kontaktu i komfortu komunikacji z nim. O dobrej współpracy świadczy w szczególności ten drugi aspekt, który ważny jest w uzyskiwaniu bieżących informacji oraz rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Kolejnym ważnym kryterium jest kompleksowość usługi logistycznej. Jeśli spedytor posiada doświadczenie zarówno w spedycji morskiej, kolejowej, drogowej, jak również lotniczej, to wybierając sposób dostawy będzie kierować się wyłącznie interesem klienta (czas, koszty dostawy) - wtedy zdecyduje się na najbardziej optymalne rozwiązania (transport intermodalny) dla zleceniodawcy, a nie na te, które jest w stanie wykonać. Bardzo ważnym elementem w tej kwestii jest możliwość skorzystania w usług giełd transportowych których wachlarz usług i produktów jest coraz większy. Wszystkie firmy biorą pod uwagę także cenę zawierającą stawki frachtu oraz dodatkowe ubezpieczenia przesyłek i przygotowanie dokumentacji przewozowej. Zdecydowanie złym pomysłem jest jednak wybór oferty z kilku czy kilkunastu porównywanych kierując się jedynie kryterium cenowym. Bardzo często zdarza się tak, że oferty nie zawierają wszystkich kosztów np. dodatków paliwowych u armatora, a zostają one ujawnione dopiero przy wystawianiu faktury za obsługę. Początkowa niska cena bez podania wszystkich kosztów może być myląca, a po wykonaniu zlecenia i zliczeniu wszystkich pozycji na fakturze okazuje się, że wybrany został niekoniecznie najtańszy spedytor. Często taka polityka prowadzi do podpisania zlecenia z nieuczciwym przewoźnikiem co niestety może skończyć się w drastycznym przypadku utratą ładunku i dużymi stratami finansowymi.

12 XII Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej Regulacje zawarte w tych aktach prawnych muszą być stosowane od dnia 4 grudnia 2011 r. w każdym państwie członkowskim. Ogromna skala zmian zwłaszcza dla nowo powstających podmiotów na rynku oraz wymagania stawiane państwom członkowskim w zakresie ujednolicenia przepisów krajowych z materią zawartą w pakiecie rozporządzeń, stawia cały polski obszar prawny przed dostosowaniem polskiego porządku prawnego do przepisów wspólnotowych Następnym bardzo ważnym aktem prawnym w transporcie drogowym - Unii Europejskiej jest Rozporządzenie 1266/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. UE /2009). Rozporządzenie dostosowujące po raz dziesiąty do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Niektórzy uważają, że są to zmiany rewolucyjne, podobne do roku Oprócz zmian prawnych bardzo ważna kwestią w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa transportowego staje się coraz bardziej znalezienie odpowiedniego pracownika, który będzie zajmował się zarządzaniem działalnością transportową przedsiębiorstwa. Od 4 grudnia 2011 roku taka osoba ( zarządzający transportem ) musi być zatrudniona w firmie transportowej. Jest to wymóg powyższych rozporządzeń unijnych. Następną bardzo ważną kwestią działalności firmy transportowej na rynku międzynarodowym i krajowym jest posiadanie odpowiednich spedytorów. Na rynku działa wiele firm spedycyjnych, dlatego wybór rzetelnego spedytora nie jest łatwy. Zależy on od potrzeb zleceniodawcy i kierunku działania oraz oczekiwań wobec firmy spedycyjnej. Istotną rzeczą, na którą należy zwracać uwagę przy zatrudnieniu spedytora jest jego staż oraz doświadczenie na rynku spedycyjnym. Znajomość rynku, na którym działa zleceniodawca decyduje o poczuciu bezpieczeństwa klienta. Równie ważnym elementem jest terminowość dostaw. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy towar dostarczany jest na linie produkcyjne, gdzie opóźnienie w dostawie może skutkować zatrzymaniem produkcji, co naraża odbiorcę na olbrzymie straty finansowe. Decydując się na ofertę konkretnego spedytora, przedsiębiorstwo powinno również kierować się reputacją wśród klientów i ogólnym pozytywnym wrażeniem kontaktu i komfortu komunikacji z nim. O dobrej współpracy świadczy w szczególności ten drugi aspekt, który ważny jest w uzyskiwaniu bieżących informacji oraz rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Kolejnym ważnym kryterium jest kompleksowość usługi logistycznej. Jeśli spedytor posiada doświadczenie zarówno w spedycji morskiej, kolejowej, drogowej, jak również lotniczej, to wybierając sposób dostawy będzie kierować się wyłącznie interesem klienta (czas, koszty dostawy) - wtedy zdecyduje się na najbardziej optymalne rozwiązania (transport intermodalny) dla zleceniodawcy, a nie na te, które jest w stanie wykonać. Bardzo ważnym elementem w tej kwestii jest możliwość skorzystania w usług giełd transportowych których wachlarz usług i produktów jest coraz większy. Wszystkie firmy biorą pod uwagę także cenę zawierającą stawki frachtu oraz dodatkowe ubezpieczenia przesyłek i przygotowanie dokumentacji przewozowej. Zdecydowanie złym pomysłem jest jednak wybór oferty z kilku czy kilkunastu porównywanych kierując się jedynie kryterium cenowym. Bardzo często zdarza się tak, że oferty nie zawierają wszystkich kosztów np. dodatków paliwowych u armatora, a zostają one ujawnione dopiero przy wystawianiu faktury za obsługę. Początkowa niska cena bez podania wszystkich kosztów może być myląca, a po wykonaniu zlecenia i zliczeniu wszystkich pozycji na fakturze okazuje się, że wybrany został niekoniecznie najtańszy spedytor. Często taka polityka prowadzi do podpisania zlecenia z nieuczciwym przewoźnikiem co niestety może skończyć się w drastycznym przypadku utratą ładunku i dużymi stratami finansowymi.

i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L. 2009.300.72),

i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L. 2009.300.72), Wprowadzenie Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu drogowego nie był mocno odczuwalny. Na początku wystąpił krótki okres stagnacji i braku zleceń transportowych na ładunki.

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 Dariusz Starkowski Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 WSTĘP Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1. Podstawy prawne Do 3 grudnia 2011 r. zasady prowadzenia działalności transportowej nie były jednolicie uregulowane w skali Unii

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO 114 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Dariusz Boruszewski Mariusz Jackowski Sławomir Hołoweńko WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS WYKONYWANIA PRZEWOZU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH

PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH dr inż. Jerzy Janczewski Katedra Systemów Transportowych Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH Streszczenie: Problematyka

Bardziej szczegółowo

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY PCC Autochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym sporządzony na potrzeby wprowadzenia Obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

Zakładam i prowadzę firmę

Zakładam i prowadzę firmę Zakładam i prowadzę firmę gdzie szukać dofinansowania jak zorganizować firmę jak płacić niższe podatki jak optymalizować koszty kiedy trzeba płacić VAT jak rozliczać się z ZUS Zakładam i prowadzę firmę

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego ABCD Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. D. Dobkowski sp.k. Dokument

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE GWARANCYJNE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE GWARANCYJNE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE GWARANCYJNE W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH Biuletyn został opracowany w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. 01-231 Warszawa, ul. Płocka 9/11, www.ufg.pl. Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226

Warszawa marzec 2014 roku BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Strona 1 z 226 BIAŁA KSIĘGA PRYWATYZACJI PKP CARGO S.A. Warszawa marzec 2014 roku Strona 1 z 226 Strona 2 z 226 WSTĘP Niniejsza Biała Księga zawiera syntetyczny opis przebiegu prywatyzacji PKP CARGO S.A. ( PKP CARGO,

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

www.przewoznik.zmpd.pl grudzień 2012/styczeń 2013 numer 6 (27) Tańsze OC 6 Polscy przewoźnicy to potęga 14 Rosja. Jak wypełnić CMR 36

www.przewoznik.zmpd.pl grudzień 2012/styczeń 2013 numer 6 (27) Tańsze OC 6 Polscy przewoźnicy to potęga 14 Rosja. Jak wypełnić CMR 36 www.przewoznik.zmpd.pl grudzień 2012/styczeń 2013 numer 6 (27) Tańsze OC 6 Polscy przewoźnicy to potęga 14 Rosja. Jak wypełnić CMR 36 Transport z przyszłością! Wesołych Świąt! Nowa oferta Taniej niż fakturowanie

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str.

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str. NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009 Samochód w firmie NOWA OPONA SNOWCONTROL Serie II MOC POD KONTROLĄ FsL niezależnie od wielkości floty it we flotach wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo