PROJEKT NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT NADBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO"

Transkrypt

1 Inwestor: INSTYTUT ZOOTECHNIKI KRKÓW, UL. SREGO 2 Lokalizacja: DZ. NR 472/17 W LICCH GMIN ZIERZÓW Temat: PROJEKT NDUDOWY UDYNKU MIESZKLNEGO JEDNORODZINNEGO rana: K O N S T R U K C J Projektował: mgr in. Robert Mizera, Upr. bud. 336/2002 ZWRTO OPRCOWNI: 1. EKSPERTYZ TECHNICZN STNU TECHNICZNEGO UDYNKU ISTNIEJCEGO 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO 3. OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOCIOWE WRZ ZE SZKICMI ZROJENI ELEMENTÓW ELETOWYCH 4. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE 1

2 1. Ekspertyza stanu technicznego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbudowy. 1. Wstp. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza stanu technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, potrzebna do stwierdzenia przydatnoci i moliwoci projektowanej nadbudowy budynku. Podstaw opracowania jest: wizja lokalna, inwentaryzacja budynku, koncepcja nadbudowy budynku. udynek mieszkalny w rzucie w kształcie prostokta o wymiarach 11.8m x 8.20m, murowany, otynkowany, parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem jednospadowym z pokryciem papowym. 2. Opis elementów konstrukcyjnych budynku Konstrukcja dachu. Pokrycie dachu papowe na płytach prefabrykowanych korytkowych. Spadek stropodachu: ok. 3%. Nie stwierdzono wystpowania przecieków. Orynnowanie i rury spustowe stalowe, odprowadzenie wód opadowych po terenie działki. Docelowo projektuje si rozbiórk istniejcego stropodachu Strop nad parterem. Nad parterem wystpuje stropodach w spadku, układany z elementów prefabrykowanych. rak dokumentacji technicznej płyt stropowych. W wyniku ogldzin stwierdzono pknicia w stykach prefabrykatów, wiadczce o klawiszowaniu płyt. Płyty prefabrykowane stosowane na przekrycie budynku stropodachem nie były projektowane na obcienia uytkowe dla pomieszcze mieszkalnych, ciaru cian działowych, warstw wykoczeniowych na stropie w pomieszczeniu mieszkalnym. Dodatkowo na stropie po nadbudowie przewiduje si obcienia skupione od słupów wiby dachowej. Stwierdzono, i aktualne płyty nie nadaj si do uytkowania jako strop w budynku mieszkalnym, naley dokona jego rozbiórki a w jego miejscu przewiduje si wykonanie stropu monolitycznie wylewanego wraz z obwodowym wiecem elbetowym. Stan techniczny stropu okrelono jako nieodpowiedni dla projektowanej funkcji uytkowej (mieszkalnej) ciany none parteru. Murowane z pustaków pianobetonowych. ciany konstrukcyjne nie zarysowane, suche, w odpowiednim stanie technicznym Posadowienie budynku. Posadowienie budynku na ławach betonowych. Na cianach nie stwierdzono rys i pkni wskazujcych na nierównomierne osiadanie budynku czy lokalne podmycie fundamentów. Stwierdza si dobry stan techniczny fundamentów. 2

3 Wnioski kocowe. - stwierdzono, i budynek spełnia wymogi bezpieczestwa konstrukcji, nadaje si do wykonania projektowanej nadbudowy. Stan techniczny jest odpowiedni do projektowanej nadbudowy pod warunkiem wykonania nowego stropu, zaprojektowanego na rzeczywiste obcienia, wykonaniu konstrukcji nowego dachu. Mylenice, lipiec 2009 mgr in. Robert Mizera 3

4 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO 1. Podstawa opracowania. - Projekt architektoniczny budynku ktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna. PN-EN 1990: 2004 /p1 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. PN-EN : 2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Cz 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciar objtociowy, ciar własny, obcienia uytkowe w budynkach. PN-EN : 2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Cz 1-3: Oddziaływania ogólne - Obcienie niegiem. PN-77/ Obcienia w obliczeniach statycznych. Obcienia wiatrem. PN : 2002/p1 Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-90/ Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN : 2000/z1/z2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN : 1999/p1/z1/z2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. PN-81/ Posadowienie bezporednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-90/ Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 2. Opis ogólny obiektu. Projektowany obiekt stanowi nadbudow budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Układ konstrukcyjny budynku cianowy ze stropem elbetowym w technologii monolitycznej. 3. Opis szczegółowy elementów konstrukcji budynku Sposób posadowienia obiektu. Fundamenty. udynek posadowiony na istniejcych ławach fundamentowych ciany konstrukcyjne. ciany konstrukcyjne poddasza z pustaków ceramicznych typu MX kl. 15MPa na zaprawie M Strop elbetowy monolitycznie wylewany. Nad kondygnacj parteru zaprojektowano monolitycznie wylewany strop elbetowy gr. 14cm jednokierunkowo zbrojony stal 500SP, beton 20. Obcienie uytkowe stropu: 1.5kN/m2 jak dla pomieszcze mieszkalnych. 4

5 3.4. Nadproa. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano monolitycznie wylewane nadproa z betonu 20 zbrojone stal 500SP. Nadproa o przekroju 30x25 zbroi zgodnie z opisem zawartym w niniejszym projekcie Wiece. Na cianach nonych zewntrznych i wewntrznych zaprojektowano wieniec elbetowy 30x30 lub 25x25 wylewany z betonu 20 zbrojony stal 500SP, zbroi 4#12, strzemion #6 co 30cm Konstrukcja dachu. Konstrukcja dachu w ustroju krokwiowym podpartym płatwiami. Krokwie 8x16 w rozstawie max 90cm, płatew 16x24. Drewno na wib dachow wierkowe lub sosnowe kl. C24. UWG : Wszystkie roboty budowlane winny by prowadzone zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi, obowizujcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami HP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 5

6 2). OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOCIOWE Dach: Geometria ustroju: Szkic układu poprzecznego 681,6 38,0 275, , ,0 143, , ,0 1068,0 Szkic układu podłunego - płatwi poredniej 275,0 500,0 Kt nachylenia połaci dachowej α = 38,0 o Rozpito wizara l = 10,68 m Rozstaw podpór w wietle murłat l s = 7,54 m Rozstaw osiowy płatwi l gx = 4,08 m Rozstaw krokwi a = 0,90 m Usztywnienia boczne krokwi - brak Płatew porednia o długoci osiowej midzy słupami l = 5,00 m - lewy koniec płatwi oparty na słupie - prawy koniec płatwi oparty na słupie Wysoko całkowita słupów pod płatew poredni h s = 2,75 m Rozstaw podpar murłaty = 1,50 m 6

7 Wysig wspornika murłaty l mw = 1,00 m Dane materiałowe: - krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24 - płatew 16/24 cm z drewna C24 - słup 16/16 cm z drewna C24 - jtki 8/16 cm - murłata 14/14 cm z drewna C24 Obcienia (wartoci charakterystyczne i obliczeniowe): - pokrycie dachu (wg PN-82/-02001: lacha fałdowa stalowa T-55 gr mm): g k = 0,107 kn/m 2, g o = 0,128 kn/m 2 - obcienie niegiem (wg PN-EN p.5.3.3: dach dwupołaciowy, strefa 3, =300 m n.p.m., nachylenie połaci 38,0 st.): - na połaci lewej s kl = 0,704 kn/m 2, s ol = 1,056 kn/m 2 - na połaci prawej s kp = 0,704 kn/m 2, s op = 1,056 kn/m 2 - obcienie niegiem traktuje si jako obcienie redniotrwałe - obcienie wiatrem (wg PN-77/-02011/Z1-3: strefa III, H = 300,0 m n.p.m., teren, wys. budynku z =8,0 m): - na połaci nawietrznej p kl I = -0,065 kn/m 2, p ol I = -0,084 kn/m 2 - na połaci nawietrznej p kl II = 0,266 kn/m 2, p ol II = 0,346 kn/m 2 - na stronie zawietrznej p kp = -0,288 kn/m 2, p op = -0,374 kn/m 2 - ocieplenie na całej długoci krokwi (obcienie ociepleniem + płyty GK): g kk = 0,145 kn/m 2, g ok = 0,174 kn/m 2 - obcienie montaowe kleszczy F k = 1,0 kn, F o = 1,2 kn Załoenia obliczeniowe: - klasa uytkowania konstrukcji: 2 - w obliczeniach statycznych krokwi uwzgldniono wpływ podatnoci płatwi - współczynniki długoci wyboczeniowej słupa: w płaszczynie ustroju podłunego ustalony automatycznie w płaszczynie wizara µ y = 1,00 WYNIKI Obwiednia momentów zginajcych w układzie poprzecznym: -1,15-1,15 2,28 2,28-1,74 7

8 Obwiednia momentów w układzie podłunym - płatwi poredniej: My [knm] Mz [knm] 1,30 0,32-0,39 1,62 15,69 1,30 0,32 2,75 0,00 25,11 5,00 0,00 25,11 Wymiarowanie wg PN :2000 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałoci C24 f m,k = 24 MPa, f t,0,k = 14 MPa, f c,0,k = 21 MPa, f v,k = 2,5 MPa, E 90,mean = 11 GPa, ρ k = 350 kg/m 3 Poz Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm) Smukło λ y = 56,0 < 150 λ z = 112,1 < 150 Maksymalne siły i naprenia w przle decyduje kombinacja: K15 stałe-max (podatno)+nieg (podatno)+0,90 wiatr-wariant II (podatno) M y = 2,28 knm N = 2,39 kn f m,y,d = 14,77 MPa, f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 6,67 MPa σ c,0,d = 0,19 MPa k c,y = 0,771, k c,z = 0,251 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,470 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,509 < 1 Maksymalne siły i naprenia na podporze (płatwi) decyduje kombinacja: K19 stałe-max (podatno)+wiatr-wariant II (podatno)+0,90 nieg (podatno) M y = 2,18 knm N = 2,33 kn f m,y,d = 16,62 MPa, f c,0,d = 14,54 MPa σ m,y,d = 9,66 MPa σ c,0,d = 0,22 MPa (σ c,0,d /f c,0,d ) 2 + σ m,y,d /f m,y,d = 0,582 < 1 Maksymalne ugicie krokwi (dla przesła rodkowego) decyduje kombinacja: K18 stałe-max (podatno)+wiatr-wariant II (podatno) u net = 8,38 mm < u net,fin = l / 200 = 2284/200 = 11,42 mm Maksymalne ugicie wspornika krokwi decyduje kombinacja: K2 stałe-max+nieg u net = 6,92 mm < u net,fin = 2 l / 200 = /200 = 19,04 mm Poz.1.2. Płatew 16/24 cm Smukło λ y = 13,0 < 150 λ z = 19,5 < 150 Obcienia obliczeniowe q z,max = 5,02 kn/m q y,max = 0,52 kn/m Maksymalne siły i naprenia w płatwi decyduje kombinacja: K3 stałe-max+nieg+0,90 wiatr-parcie M y = 15,69 knm M z = 1,46 knm 8

9 f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa σ m,y,d = 10,22 MPa σ m,z,d = 1,43 MPa σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,759 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,581 < 1 Maksymalne ugicie decyduje kombinacja: K2 stałe-max+nieg u net = 18,32 mm < u net,fin = 25,00 mm Poz.1.3. Słup 16/16 cm Smukło (słup ) λ y = 59,5 < 150 λ z = 59,5 < 150 Maksymalne siły i naprenia (słup ) decyduje kombinacja: K3 stałe-max+nieg+0,90 wiatr-parcie M y = 0,00 knm N = 25,11 kn f c,0,d = 12,92 MPa σ m,y,d = 0,00 MPa σ c,0,d = 0,98 MPa k c,y = 0,722, k c,z = 0,722 σ c,0,d /(k c,y f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,105 < 1 σ c,0,d /(k c,z f c,0,d ) + σ m,y,d /f m,y,d = 0,105 < 1 Murłata 14/14 cm Cz murłaty leca na cianie Obcienia obliczeniowe q z = 3,77 kn/m q y = 1,56 kn/m q z,min = -0,61 kn/m (odrywanie) Maksymalne siły i naprenia decyduje kombinacja: K5 stałe-max+wiatr M z = 0,38 knm f m,z,d = 16,62 MPa σ m,z,d = 0,82 MPa σ m,z,d /f m,z,d = 0,05 < 1 Cz wspornikowa murłaty Obcienia obliczeniowe q z = 3,77 kn/m q y = 1,56 kn/m Maksymalne siły i naprenia decyduje kombinacja: K8 stałe-max+wiatr-wariant II+0,90 nieg M y = 1,80 knm M z = -0,72 knm f m,y,d = 14,77 MPa, f m,z,d = 14,77 MPa σ m,y,d = 3,94 MPa σ m,z,d = 1,58 MPa σ m,y,d /f m,y,d + k m σ m,z,d /f m,z,d = 0,34 < 1 k m σ m,y,d /f m,y,d + σ m,z,d /f m,z,d = 0,29 < 1 Maksymalne ugicie: decyduje kombinacja: K2 stałe-max+nieg u net = 1,20 mm < u net,fin = 2 l / 200 = /200 = 10,00 mm 9

10 Poz Rdzenie elbetowe w ciance kolankowej 15x30 w rozstawie max 2.0m Poz.1.5. Wieniec elbetowy pod murłat 30x Przyjto 4φ12, strzemiona φ6 co 30cm. Z wieca wypuci kotwy nagwintowane M16 co 2m do mocowania murłaty. 10

11 Poz.1.6. Nadproa elbetowe, Lmax=1.8m. SZKIC ZROJENI: a 11 x 16 = 176 2φ φ a Nr1 4φ12 l= Nr2 12φ8 l=103 a-a Nr 1 25 Nr

12 Poz.2.1. Strop nad parterem. Zestawienie obcie rozłoonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obcienia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Wylewka cementowa grub. 5 cm 1,05 1, ,37 [21,0kN/m3 0,05m] 2. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3 0,05m] 0,02 1, ,03 3. Płyta elbetowa grub.14 cm 3,50 1, ,85 4. Tynk cementowo-wapienny grub. 1,5 cm 0,29 1, ,38 [19,0kN/m3 0,015m] 5. Obcienie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10 mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach, wizieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.) [1,5kN/m2] 6. Obcienie zastpcze od cianek działowych (o 1,25 1, ,50 ciarze razem z wypraw od 1,5 kn/m2 od 2,5 kn/m2) [1,250kN/m2] Σ: 7,61 1,21 9,22 Schemat statyczny płyty: qo = 9,22 leff = 4,44 Rozpito obliczeniowa płyty l eff = 4,44 m Wyniki oblicze statycznych: Moment przsłowy obliczeniowy M Sd = 19,82 knm/m Moment podporowy obliczeniowy M Sd,p = 17,04 knm/m Moment przsłowy charakterystyczny M Sk = 16,54 knm/m Moment przsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 14,66 knm/m Reakcja obliczeniowa R = R = 20,46 kn/m Dane materiałowe : Grubo płyty 14,0 cm Klasa betonu C16/20 (20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Stal zbrojeniowa główna -IIIN (R500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Prty rozdzielcze φ4,5 co max. 30,0 cm, stal -0 (St0S-b) Otulenie zbrojenia przsłowego c nom = 20 mm Otulenie zbrojenia podporowego c`nom = 20 mm Załoenia obliczeniowe : Sytuacja obliczeniowa: trwała Graniczna szeroko rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugicie a lim = l eff /200 - jak dla stropów (tablica 8) Wymiarowanie wg PN :2002 (metoda uproszczona): Przsło: Zbrojenie potrzebne s = 4,49 cm 2 /mb. Przyjto φ12 co 12,0 cm o s = 9,42 cm 2 /mb (ρ= 0,83% ) Szeroko rys prostopadłych: w k = 0,108 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugicie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 22,00 mm < a lim = 22,20 mm Podpora: Zbrojenie potrzebne s = 3,77 cm 2 /mb. Przyjto φ10 co 15,0 cm o s = 5,24 cm 2 /mb (ρ= 0,46% ) Szczegółowy opis zbrojenia stropu wg rys. K-1. 12

13 Poz.2.2. elka elbetowa. Obwiednia sił wewntrznych Momenty zginajce [knm]: 77,23 Siły tnce [kn]: 63,72 77,23 77,23 55,33 Ugicia [mm]: -55,33-77,23 8,94 WYMIROWNIE wg PN :2002 : Przyjte wymiary przekroju: b w = 25,0 cm, h = 35,0 cm, b eff = 60,0 cm, h f = 14,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Przsło - : Zginanie: (przekrój a-a) Moment przsłowy obliczeniowy M Sd = 63,72 knm Zbrojenie potrzebne s = 5,03 cm 2. Przyjto 5φ12 o s = 5,65 cm 2 (ρ= 0,71% ) Warunek nonoci na zginanie: M Sd = 63,72 knm < M Rd = 71,12 knm cinanie: Miarodajna warto obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)55,33 kn Zbrojenie strzemionami dwucitymi φ6 co 100 mm na odcinku 70,0 cm przy podporach oraz co 230 mm w rodku rozpitoci przsła (decyduje warunek granicznej szerokoci rys ukonych) Warunek nonoci na cinanie: V Sd = (-)55,33 kn < V Rd3 = 61,50 kn SGU: Moment przsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 53,35 knm Szeroko rys prostopadłych: w k = 0,262 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugicie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 8,94 mm < a lim = 16,50 mm Miarodajna warto charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 58,79 kn Szeroko rys ukonych: w k = 0,267 mm < w lim = 0,3 mm 13

14 SZKIC ZROJENI: a 7 x 10 = 70 7 x 22,5 = x 10 = 70 2φ φ a Nr1 7φ12 l= Nr2 22φ6 l=113 a-a Nr Nr , ,

15 Poz.2.3. elka elbetowa. SZKIC ZROJENI: a 6 x 11 = 66 6 x 22 = x 11 = 66 2φ φ a Nr1 6φ12 l= Nr2 19φ6 l=113 a-a Nr Nr

16 Poz.2.4. elka elbetowa. SZKIC ELKI 0,30 2,80 0,30 OCI ENI N ELCE Zestawienie obcie rozłoonych [kn/m]: Lp. Opis obcienia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Obc. ze stropu 10,00 1, ,00 2. Obc. z dachu i cianki kolankowej 16,00 1, ,20 3. Ciar własny belki 3,00 1, ,30 [0,30m 0,40m 25,0kN/m3] Σ: 29,00 1,19 34,50 Zasig [m] cała belka cała belka cała belka Schemat statyczny belki 34,50 34,50 3,10 DNE MTERIŁOWE I ZŁO ENI: Klasa betonu: 20 (C16/20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Ciar objtociowy ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotno rodowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obcienia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,27 Stal zbrojeniowa główna -IIIN (R500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Stal zbrojeniowa strzemion -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa Stal zbrojeniowa montaowa -IIIN (R500) Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kta nachylenia cisk. krzyulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szeroko rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugicie a lim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) Obwiednia sił wewntrznych Momenty zginajce [knm]: 53,47 Siły tnce [kn]: 41,44 53,47 16

17 53,47 35,60 Ugicia [mm]: -35,60-53,47 4,59 WYMIROWNIE wg PN :2002 : Przyjte wymiary przekroju: b w = 30,0 cm, h = 40,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Przsło - : Zginanie: (przekrój a-a) Moment przsłowy obliczeniowy M Sd = 41,44 knm Zbrojenie potrzebne s = 2,82 cm 2. Przyjto 4φ12 o s = 4,52 cm 2 (ρ= 0,41% ) (decyduje warunek dopuszczalnej szerokoci rys prostopadłych) Warunek nonoci na zginanie: M Sd = 41,44 knm < M Rd = 64,28 knm cinanie: Miarodajna warto obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = 35,60 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucitymi φ6 co 270 mm na całej długoci przsła Warunek nonoci na cinanie: V Sd = 35,60 kn < V Rd1 = 57,14 kn SGU: Moment przsłowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = 34,84 knm Szeroko rys prostopadłych: w k = 0,210 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugicie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 4,59 mm < a lim = 15,50 mm Miarodajna warto charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 40,60 kn Szeroko rys ukonych: zarysowanie nie wystpuje 17

18 SZKIC ZROJENI: a 11 x 25 = 275 2φ φ a Nr1 6φ12 l= Nr2 12φ6 l=133 a-a Nr 1 40 Nr

19 Poz.2.5. elka elbetowa. SZKIC ELKI 0,30 1,50 0,25 1,70 OCI ENI N ELCE Zestawienie obcie rozłoonych [kn/m]: Lp. Opis obcienia Obc.char. γ f k d Obc.obl. 1. Obc. ze stropu 10,00 1, ,00 2. Obc. z dachu i cianki szczytowej 16,00 1, ,20 3. Ciar własny belki 3,00 1, ,30 [0,30m 0,40m 25,0kN/m3] Σ: 29,00 1,19 34,50 Zasig [m] cała belka cała belka cała belka Zestawienie sił skupionych [kn]: Lp. Opis obcienia F k x [m] γ f k d F d 1. Obc. z poz ,00 3,45 1, ,00 Schemat statyczny belki 34,50 34,50 1 1,77 1,82 DNE MTERIŁOWE I ZŁO ENI: Klasa betonu: 20 (C16/20) f cd = 10,67 MPa, f ctd = 0,87 MPa, E cm = 29,0 GPa Ciar objtociowy ρ = 25 kn/m 3 Maksymalny rozmiar kruszywa d g = 8 mm Wilgotno rodowiska RH = 50% Wiek betonu w chwili obcienia 28 dni Współczynnik pełzania (obliczono) φ = 3,27 Stal zbrojeniowa główna -IIIN (R500) f yk = 500 MPa, f yd = 420 MPa, f tk = 550 MPa Stal zbrojeniowa strzemion -0 (St0S-b) f yk = 220 MPa, f yd = 190 MPa, f tk = 260 MPa Stal zbrojeniowa montaowa -IIIN (R500) Sytuacja obliczeniowa: trwała Cotanges kta nachylenia cisk. krzyulców bet. cot θ = 2,00 Graniczna szeroko rys w lim = 0,3 mm Graniczne ugicie a lim = jak dla belek i płyt (wg tablicy 8) 19

20 Obwiednia sił wewntrznych Momenty zginajce [knm]: -57,45 1,75 Siły tnce [kn]: 125,95 62,96 45,95-1,75-19,62-45,98-62,99 Ugicia [mm]: -0,78 10,15 WYMIROWNIE wg PN :2002: Przyjte wymiary przekroju: b w = 30,0 cm, h = 40,0 cm otulina zbrojenia c nom = 20 mm Przsło - : Zginanie: (przekrój a-a) Zbrojenie dolne w przle zbyteczne cinanie: Miarodajna warto obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = (-)45,98 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucitymi φ6 co 270 mm na całej długoci przsła Warunek nonoci na cinanie: V Sd = (-)45,98 kn < V Rd1 = 58,85 kn SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)48,29 knm Maksymalne ugicie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = (-)0,78 mm < a lim = 8,87 mm Miarodajna warto charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 49,32 kn Szeroko rys ukonych: zarysowanie nie wystpuje Prawy wspornik: Zginanie: (przekrój b-b) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)57,45 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4,00 cm 2. Przyjto 5φ12 o s = 5,65 cm 2 (ρ= 0,51% ) (decyduje warunek dopuszczalnej szerokoci rys prostopadłych) Warunek nonoci na zginanie: M Sd = (-)57,45 knm < M Rd = 78,59 knm cinanie: Miarodajna warto obliczeniowa siły poprzecznej V Sd = 45,95 kn Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucitymi φ6 co 270 mm na całej długoci przsła Warunek nonoci na cinanie: V Sd = 45,95 kn < V Rd1 = 58,85 kn SGU: Moment podporowy charakterystyczny długotrwały M Sk,lt = (-)48,29 knm Szeroko rys prostopadłych: w k = 0,220 mm < w lim = 0,3 mm Maksymalne ugicie od M Sk,lt : a(m Sk,lt ) = 10,15 mm < a lim = 12,17 mm Miarodajna warto charakterystyczna siły poprzecznej V Sk = 49,30 kn 20

21 SZKIC ZROJENI: a b 6 x 24,5 = x 27 = 162 5φ12 5φ a b Nr3 2φ12 l= Nr2 3φ12 l= Nr1 2φ12 l= Nr4 14φ6 l=133 a-a b-b Nr 2 Nr 1 Nr 2 Nr Nr 3 Nr

22 Poz.2.6. Słup elbetowy. WYNIKI - SŁUP (wg PN :2002): y x x 236 h = 300 y b = 300 ciskanie: Przyjto zbrojenie symetryczne wzdłu boków "b" : Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) s1 = s2 = 1,35 cm 2 Przyjto po 2φ12 o s = 2,26 cm 2 Przyjto zbrojenie symetryczne wzdłu boków "h" : Zbrojenie potrzebne (z warunku N Sd < N crit ) s1 = s2 = 2,26 cm 2. Przyjto po 2φ12 o s = 2,26 cm 2 Łcznie przyjto 4φ12 o s = 4,52 cm 2 (ρ= 0,50% ) Strzemiona: Przyjto strzemiona pojedyncze φ6 w rozstawie co 18,0 cm 22

2.4 Podcig B1 +;+# +# '!" +,'---9.(!,'-< =(& 2.5 Słupy wewntrzne i zewntrzne S1 i S2

2.4 Podcig B1 +;+# +# '! +,'---9.(!,'-< =(& 2.5 Słupy wewntrzne i zewntrzne S1 i S2 I. OPIS TECHNICZNY I OLICZENI ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Przedmiot opracowania 2. Rozwizania konstrukcyjno-materiałowe 2.1 Płyta fundamentowa P!" #$ %& # ' (" # (" ) *+ +,'---. (/!" 0!" 1 $ + 2" 0!&

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE

- 1 - OBLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy DANE - 1 - Wiązar Płatwiowy-Kleszczowy 5.2 OLICZENIA WIĄZARA PŁATWIOWO-KLESZCZOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.2 Wiązar płatwiowo-kleszczowy

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0

- 1 - Belka Żelbetowa 4.0 - 1 - elka Żelbetowa 4.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEU utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: elki żelbetowe stropu 2001-2014 SPEU Gliwice Podciąg - oś i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21

OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 OBLICZENIA STATYCZNE remont dachu ul. Kędzierzyńska 21 SPRAWDZENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DLA MIN. ISTNIEJĄCYCH PRZEKROJÓW I MAX. ROZSTAWÓW KROKWI DANE: Geometria ustroju: Szkic układu poprzecznego 693,6

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ELBETOWYCH - 1 - Schody P ytowe v..0 OLIZENI SHODÓW ELETOWYH ytkownik: iuro In ynierskie SPEUD 005-0 SPEUD Gliwice utor: mg in. Jan Kowalski Tytu : Poz..3 Schody ieg schodowy 1 SZKI SHODÓW 1 180 0 8x 17,5/5,7 5,7

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa

Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa strona 1 Tablica 1. Zestawienie obciążeń dla remizy strażackiej w Rawałowicach więźba dachowa Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 1. Blachodachówka o grubości 0,55 mm γ f k d Obc. obl. kn/m 2 0,35 1,30

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o.

CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne. 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY. Obciążenia stałe. Obciążenia zmienne. g o. CZĘŚĆ G Obliczenia konstrukcyjne 1. Zestawienie obciąŝeń na 1 m 2 - stropodach ISTNIEJĄCY L. p. Wyszczególnienie g k γ f g o Obciążenia stałe 1. 2 x papa asfaltowa 0,1200 1,3 0,1400 2. Ocieplenie żużla

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OLICZENI STTYCZNE Obciążenie śniegiem wg PN-80/-02010/z1 / Z1-5 S [kn/m 2 ] h=1,0 l=5,0 l=5,0 1,080 2,700 2,700 1,080 Maksymalne obciążenie dachu: - Dach z przegrodą lub z attyką, h = 1,0 m - Obciążenie

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA POGWIZDÓW ul. Kościelna 21 dz. 177/1, 155/3 Cn 400 KRT TYTUŁOW Obiekt: ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL POGWIZDÓW ul. Kościelna 2 dz. 77/, 55/3 Treść: PROJEKT UDOWLNY ROZUDOW UDYNKU PRZEDSZKOL ranża: KONSTRUKCJ Inwestor: Gmina Hażlach 43-49 HŻŁCH ul. Główna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1

SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 SPIS TREÚCI SPIS TREÚCI... 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. ZA OÝENIA PROJEKTOWE... 2 1.2. ZASTOSOWANE NORMY, PRZEPISY I LITERATURA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I CEL OPRACOWANIA... 3 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej

DANE. Szkic układu poprzecznego. Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej Leśniczówka 9/k Obliczenia statyczne. leśniczówka 1.Dach. DNE Szkic układu poprzecznego 712,8 270,0 45,0 19 436,0 19 455,0 46,0 14 888,0 14 46,0 1008,0 Szkic układu podłużnego - płatwi pośredniej 270,0

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm

0,42 1, ,50 [21,0kN/m3 0,02m] 4. Warstwa cementowa grub. 7 cm PROJEKT MONTŻU WNIEN SP Z PODESTEM N NTRESOLI WRZ Z TECHNOLOGIĄ UZDTNINI WODY W UDYNKU KRYTEGO SENU WODNIK 2000 W GRODZISKU MZOWIECKIM N DZIŁKCH NR 55/2, 58/2 (ORĘ 0057) Inwestor Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie.

do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy stropodach na dach woelospadowy stromy na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Rakszawie. 1. Podstawa opracowania : - zlecenie Inwestora na opracowanie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0

- 1 - Wiązar Jętkowy ,2 89,2 89,2 89,2 356,8 12,5 373,9 186,1 12,5 740,0 - 1 - Wiązar Jętkowy 5.2 OLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE WIĄZR JĘTKOWEGO Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD 1995-2010 SPECUD Gliwice utor: inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.1.3 Dach - Wiązar jętkowy DNE:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ŻELBETOWYCH

- 1 - OBLICZENIA SCHODÓW ŻELBETOWYCH - 1 - Użytkownik: iuro Inżynierskie SPECUD Schody Płytowe v.3.0 OLICZENI SCHODÓW ŻELETOWYCH 2005-2014 SPECUD Gliwice utor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia schodów ieg schodowy 1 [obliczenia i szkic

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Nr Projektu: AH/15/009

Nr Projektu: AH/15/009 iuro: Szeroka 34; 15-760 iałystok Nr Projektu: H/15/009 OLICZENI STTYCZNE STRON OLICZENI STTYCZNE PRZEUDOW UDYNKU N DZIENNY DOM OPIEKI SENIOR - WIGOR, ul. ZUŁEK 1, 06-100 PUŁTUSK, gm. PUŁTUSK, DZIŁK nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PARTEROWEGO DOMU JEDNORODZINNEGO Z GARAŻEM W ORZESZU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW DZ. NR 597/10 KONSTRUKCJE BUDOWLNE I INŻYNIERSKIE STTYK.PL www.statyk.pl, NIP: 635-183-01-96, REG: 242840669, KRS: 0000409301 Konto: PKO BP 04 1020 2313 0000 3602 0401 4452 PROJ NR: 130102 B/O PROJEKT BUDOWLNY KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła

OBLICZENIA STATYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła OBLICZENI STTYCZNE do projektu termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wymianą źródła ciepła Normy budowlane i literatura : 01. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 02. PN-82/B-02003

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI. 1 Przedmiot opracowania: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI 1 Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku Transgranicznego Centrum Turystyki i Wymiany Młodzieży zlokalizowanego w Zarzeczu

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52

1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m] 3. Folia PE gr.0,3mm [0,010kN/m2] 0,01 1,30 -- 0,01 4. Strop Rector 4,59 1,10 -- 5,05 Σ: 6,49 1,16 -- 7,52 ZESTWIENIE OCIĄŻEŃ Tablica 1. Obciążenia stałe. Strop Rector 1. Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm 0,44 1,30 -- 0,57 [0,440kN/m2] 2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,30 -- 1,64 [21,0kN/m3 0,06m]

Bardziej szczegółowo

P. B. część konstrukcyjna

P. B. część konstrukcyjna P.. część konstrukcyjna O L I C Z E N I S T T Y C Z N E TEMT : PROJEKT PRZEUDOWY ISTNIEJĄCYCH OIEKTÓW N CELE SPOŁECZNO-KULTURLNE W ŻNICY LOKLIZCJ: ŻNIC, 34-350 GMIN WĘGIERSK GÓRK, DZIŁKI NR 838/2 ; 838/3,

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E

O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E OBLICZENIA STATYCZNE 1 O B L I C Z E N I A S T A T Y C Z N E 1.0 Obciążenia 1.1 Obciążenie śniegiem strefa IV α=40; Q k =1,6 kn/m 2 γ f kn/m 2 - strona zawietrzna: Q k x 0,8 x [(60-α)/30]= 0,853 1,500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZEMUDZIE PRZY UL. SZKOLNEJ 4 II KONSTRUKCJA Część opisowa 1 Opis techniczny 2 Podstawowe wyniki obliczeń statycznych Część rysunkowa K1 RZUT FUNDAMENTÓW K2 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU NAD PARTEREM K3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY STROPU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Część opisowa

SPIS TREŚCI: Część opisowa SPIS TREŚCI: Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania 3. Posadowienie obiektu. 4. Opis konstrukcji. 5. Materiały. 6. Zabezpieczenie konstrukcji. 7. Wytyczne realizacji i

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania:

4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1 4. Projekt konstrukcyjny budowlano - wykonawczy. Zawartość opracowania: 1. Opis techniczny konstrukcyjny z częścią obliczeniową. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Warunki gruntowo - wodne. 1.3. Opis ogólny.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH

- 1 - OBLICZENIA FUNDAMENTÓW BEZPOŚREDNICH - 1 - Fundamenty ezpośrednie - F1 v.4.1 OLICZENI FUNDMENTÓW EZPOŚREDNICH Użytkownik: MG gnieszka Mazur 1994-2010 SPECUD Gliwice utor: mgr inż. Zbigniew Klinicki Tytuł: Fundament 1 DNE: H = 0,30 1 2 0,16

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min. 0,6 mm, w kolorze naturalnym (jasnoszarym);

obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min. 0,6 mm, w kolorze naturalnym (jasnoszarym); 6.2. Zestawienie zewnętrznych materiałów i kolorystyki budynku pokrycie dachu - papa termozgrzewalna, kolor szary; obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe - blacha ocynkowana lub tytan-cynk gr. min.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO Z POMIESZCEŃ APTEKI NA GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna Dz.Nr.ew.282 Gmina Koùbiel 05-340 KO BIEL INWESTOR: GMINA KO BIEL ul. Szkolna 1

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I. Opis techniczny II. Część rysunkowa III. rys. K.0 Rzut fundamentów rys. K.02 Elementy konstrukcyjne przyziemia. Konstrukcja stropów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA UKŁAD KONSTRUKCYJNY Układ konstrukcyjny mieszany, podstawowymi elementami konstrukcyjnymi są betonowe ławy fundamentowe, belki, wieńce. Ściany planowanej rozbudowy parteru i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat:

PROJEKT BUDOWLANY. PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Temat: PROJEKT BUDOWLANY Temat: PB budynku mieszkalnego jednorodzinnego Obiekt: Zagroda leśna obejmująca: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek garażowo-gospodarczy wraz z infrastrukturą w m. Różańsko, Gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADAPTACJA, MODERNIZACJA I ODBUDOWA BUDYNKU JAŚ DO OBOWIĄZUJĄCYCH WYMAGAŃ DLA OŚRODKA HYDROTERAPII ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO TR KONSTRUKCJA INWESTOR: BESKIDZKI ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI

Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI Opis techniczny konstrukcji i obliczenia statyczne Do budynku toalety publicznej SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA. 1 2 PODSTAWY OPRACOWANIA. 1 3 MATERIAŁY PODSTAWOWE 2 4 PROJEKTY ZWIĄZANE.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY DO OLICZEŃ STTYCZNYCH 1. PODSTW opracowania: - Zlecenie Inwestora. - Opinia geologiczna. - Projekt budowlany RCHITEKTUR. - Projekty budowlane branżowe. 2. PRZEDMIOT opracowania: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO 3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO. Podstawa opracowania. - Projekt architektoniczny budynku. - ktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna. PN-82/B-02000 do 02004 Obcienia. PN-77/B-020/z

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE PRZY UL. BIELSKIEJ 17 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA SALE ZAJĘĆ LOKALIZACJA: LIGOTA, UL. BIELSKA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej STDIUM : RNŻ : LOKLIZCJ : PROJEKT UDOWLNY ZMINY KONSTRUCJI DCHU Z DPTCJĄ PODDSZ UDYNKU PRZEDSZKOL NR 9 PRZY UL.PONITOWSKIEGO 12 W ŻYWCU Projekt budowlany Konstrukcja 34-300 Żywiec ul. Poniatowskiego 12,

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

MGM PARTNER Sp. z o.o.

MGM PARTNER Sp. z o.o. MGM PARTNER Sp. z o.o. 25-415 Kielce ul. Górna 19a/7 PARTNER Sp. z o.o. tel/fax 041 361 03 24 biuro@mgmpartner.pl PROJEKT Temat: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZĘŚĆ OPISOWA 1.LOKALIZACJA OBIEKTU: 48-210 Biała, ul. Kościuszki, dz. nr 1299,1300 2.PODSTAWA OPRACOWANIA: -Projekt architektoniczny -Wytyczne inwestora -PN-82/B-02001 Obciążenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SKALE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 10,05 kwp DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SKALE OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA STROPODACHU BUDYNKU WRAZ Z PROPOZYCJĄ Temat/obiekt: KONSTRUCJI WSPORCZEJ POD PANELE PV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Ekspertyza stanu technicznego budynku garażowego pod kątem jego remontu

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - KONSTRUKCJA PROJEKT ZAMIENNY P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y M A G D A L E N A Ł A C H A Ń S K A UL. LENARTOWICZA 16, 38 200 JASŁO, TEL/FAX (0 13) 446 35 88, 502 440 234 e mail : maragorn 33 @ tlen.pl : www.lachanska.pl,

Bardziej szczegółowo

.- dach nad bryłą główną dwuspadowy drewnainy o ukladzie krokwiowo-jętkowym,

.- dach nad bryłą główną dwuspadowy drewnainy o ukladzie krokwiowo-jętkowym, Obliczenia statyczne.- do projektu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na działce nr 5-161/21 przy ul. Sienkiewicza w Nidzicy Inwestor: Gmina Nidzica Założenia przyjęte do obliczeń:

Bardziej szczegółowo