Badanie przyczyn i reakcja na niekorzystne zjawiska w procesie likwidacji szkód w obszarze ubezpieczeń non-life - managersko czy procesowo?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie przyczyn i reakcja na niekorzystne zjawiska w procesie likwidacji szkód w obszarze ubezpieczeń non-life - managersko czy procesowo?"

Transkrypt

1 Badanie przyczyn i reakcja na niekorzystne zjawiska w procesie likwidacji szkód w obszarze ubezpieczeń non-life - managersko czy procesowo? Monika Borowiecka-Paczkowska Warszawa,

2 Obsługa klienta ubezpieczeniowego podejście e2e Przygotowanie oferty produktowej Działalność promocyjna i marketingowa składanie obietnic Obsługa Klienta w procesie sprzedaży umowy ubezpieczenia Obsługa posprzedażowa Rozliczenia składkowe; wypowiedzenia umowy; rozwiązania umowy; dokumenty i oświadczenia Obsługa zgłoszonego roszczenia ubezpieczeniowego Obsługa poza standardowym procesem likwidacji szkody Skargi i odwołania Sprawy sądowe Regresy i zwroty odszkodowań 2

3 Pierwsza mapa procesu i co dalej? Zgłoszenie roszczenia Oględziny i wycena Decyzja odszkodowawcza Złożenie skargi / odwołania Potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej Potwierdzenie odpowiedzialności Zgłoszenie i dochodzenie regresu Decyzja w sprawie skargi / odwołanie Obsługa sprawy sądowej Pierwsza mapa procesu = graficzne odwzorowanie oczekiwań biznesowych co do przebiegu procesu likwidacji szkody, Praktyczne korzystanie z mapy procesu nie stosowane Modyfikacja mapy procesu najczęściej w przypadku zmiany systemu informatycznego w firmie lub po wprowadzeniu zmian organizacyjnych, Sposób modyfikacji mapy procesu samodzielne rozrysowanie mapy przez osoby zarządzające Pionem / komórką organizacyjną w stanu as is lub ponowne rozrysowanie nowej mapy procesu na sucho wg oczekiwań should be 3

4 Główne problemy do rozwiązania Przekroczenie terminów likwidacji szkód Brak oddzwonienia do Klienta Opóźnienia w kontakcie z klientem Opóźnienia w reakcji na wniosek o dodatkowe oględziny Opóźnienia w wysyłaniu odpowiedzi na pozew Jaki mamy problem? Wzrost wartości średniej szkody Gwałtowny wzrost liczby skarg i odwołań Opóźnienia w realizacji wyroków sądowych Duża liczba spraw sądowych Przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi na skargę / odwołanie 4

5 Dlaczego mamy problemy standardowe tezy od ręki Zbyt duża liczba wpływających szkód na etat Za mała liczba pracowników Duża liczba pracowników z małym stażem Źle działający system informatyczny Wysoki poziom fluktuacji kadr Nacisk na ilość a nie na jakość obsługi (KPI) Brak efektywnego nadzoru managerskiego (złe kierownictwo) Wpływ czynników zewnętrznych (stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych, KNF, orzecznictwa sądowego) 5

6 Jak szybko rozwiązać problemy standardowe metody Praca w nadgodzinach Nowe wytyczne gdzie płacić mniej Zatrudnianie osób z zewnątrz na umowy-zlecenia Zmiana kierownika / managera jednostki Szybka zmiana procedury i narysowanie nowej mapy procesu (wg wyczucia bez jakiejkolwiek analizy) Przeniesienie odpowiedzialności (z jednostki do jednostki) Szybkie zatrudnianie osób bez kwalifikacji (do przyuczenia) Zwiększenie liczby kontroli wewnętrznych 6

7 Czy rozwiązania ad hoc są skuteczne? Rozwiązania ad hoc dają chwilowe poczucie komfortu (nareszcie wyszliśmy na prostą!) Nie zapobiegają dalszemu powstawaniu i narastaniu problemu bo opanowano tylko efekt a nie przyczynę problemu (która de facto jest nieznana), Są to działania kosztowne, powtarzalne, zaburzające standardowe funkcjonowanie procesu likwidacji szkód (nie należy martwić się zaległościami przecież możemy je nadrobić np. pracą w nadgodzinach!) Szybkie działania ad hoc bez dalszej dogłębnej analizy nie przynoszą długofalowego efektu problem będzie systematycznie narastał i wkrótce znowu wystąpi, Działania te dotykają tylko tej części procesu którą zarządza dany manager a źródłem problemu mogą być działania (lub brak działań) w innym miejscu 7

8 A gdyby tak podejść procesowo prawidłowo zdefiniować problem -1 CO? - Gwałtownie wzrasta wysokość odszkodowań z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego GDZIE? W Dziale Likwidacji Szkód Indywidualnych IDENTYFIKACJA PROBLEMU JAK CZĘSTO? W ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrost dotyczył ponad 50% spraw. JAK DUŻY TO PROBLEM? - średni wzrost odszkodowania z tego tytułu wynosi 20% na jedną sprawę szkodową JAKIE KONSEKWENCJE? wzrost o 5% wartości wypłaconych z OC odszkodowań i świadczeń; spadek rentowności produktu; ryzyko podniesienia składek 8

9 A gdyby tak podejść procesowo analiza przyczynowo-skutkowa (wykres Ishikawy) Otoczenie stanowisko SN Cesja wierzytelności Agresywne stanowisko RU stanowisko sądów Długi czas do Dodatkowych oględzin Metody Brak odpowiedzialności rzeczoznawcy Brak jednoznacznych Informacji na stronie www Długi czas akceptacji kosztorysu Brak autonomii decyzji Niespójne wytyczne I procedury Pracownicy Utrudniona identyfikacja Wiadomości Automatyzm decyzji Duża fluktuacja WZROST ODSZKODOWAŃ System zadań w systemie To fikcja Brak śledzenia statusu Sprawy u rzeczoznawcy Materiały Systemy IT 9

10 A gdyby tak podejść procesowo identyfikacja problemu w obszarze pochodnym (skargi) CO? - Gwałtownie wzrasta liczba uzasadnionych odwołań z tytułu okresu najmu pojazdu zastępczego GDZIE? W Dziale Likwidacji Szkód Indywidualnych IDENTYFIKACJA PROBLEMU JAK CZĘSTO? W ciągu ostatnich 6 miesięcy odwołanie dotyczyły 80% spraw. JAK DUŻY TO PROBLEM? - konieczność zmiany decyzji (dopłaty odszkodowania) dotyczy ok. 50% spraw JAKIE KONSEKWENCJE? wzrost o 30% wypłaconych z tego tytułu odszkodowań; konieczność wypłaty odsetek za zwłokę; ryzyko spraw sądowych 10

11 Otoczenie stanowisko SN Cesja wierzytelności A gdyby tak podejść procesowo analiza przyczynowoskutkowa (wykres Ishikawy) Agresywne stanowisko RU stanowisko sądów Długi czas do Dodatkowych oględzin Metody Brak odpowiedzialności rzeczoznawcy Brak jednoznacznych Informacji na stronie www Długi czas akceptacji kosztorysu Brak autonomii decyzji Niespójne wytyczne I procedury Pracownicy Utrudniona identyfikacja Wiadomości Automatyzm decyzji Duża fluktuacja WZROST UZASADNIONYCH ODWOŁAŃ System zadań w systemie To fikcja Brak śledzenia statusu Sprawy u rzeczoznawcy Materiały Systemy IT 11

12 Dwa obszary ten sam problem jakie działania podjęto? Wprowadzono nowe zasady weryfikacji stawki za dzień najmu do stawek średnich na danym terenie, Wprowadzono rygorystyczne stosowanie technologicznego naprawy pojazdu jako podstawy okresu najmu pojazdu, czasu Ograniczono likwidatora, możliwości odstępstw od wytycznych na poziomie Podpisano umowę z wypożyczalnią o preferencyjnych stawkach (ale nie umieszczono żadnej informacji o tym, na stronie internetowej), Wprowadzono zasadę ograniczania okresu najmu o okres oczekiwania na zatwierdzenie kosztorysu warsztatu przez rzeczoznawcę, Efekt: Spadła wysokość wypłacanych przy pierwszej decyzji w procesie likwidacji szkód odszkodowań z tytułu najmu pojazdu, Wysokość średniej wartości odszkodowania po odwołaniu nie uległa zmianie (jest nadal tak samo wysoka) Liczba skarg uzasadnionych wzrosła o kolejne 15%, Wzrosła o 10% liczba pozwów sądowych 12

13 Dwa obszary ten sam problem co należało zbadać? Jakie są przyczyny uznawania reklamacji za zasadne? Brak indywidualnej oceny każdego roszczenia (np. wynajem pojazdu dla osoby niepełnosprawnej lub osoby wychowującej dziecko niepełnosprawne), Bardzo długi czas oczekiwania na wykonanie dodatkowych oględzin (ok. 10 dni), Bardzo długi czas oczekiwania na przesłanie wyniku oględzin (4-5 dni od wizyty rzeczoznawcy), Bardzo długi czas oczekiwania na akceptację kosztorysu (do 14 dni) Niespójność wytycznych i decyzji (rzeczoznawca informuje o konieczności przedłożenia kosztorysu do akceptacji; likwidator weryfikując okres najmu podaje że to nie było konieczne do rozpoczęcia naprawy), Niejednolitość metod weryfikacji roszczenia (różne metody uwzględniania okresu czasowego np. weekendu, dni świątecznych, czasu od powstania wypadku do dnia zgłoszenia roszczenia itp.) Co można było skutecznie zrobić? Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację procesu w ujęciu e2e, Zbadać wydajność i wydolność tej części procesu która dotyczy współpracy z rzeczoznawcami, Wyznaczyć czas reakcji dla rzeczoznawcy na wykonywanie poszczególnych czynności i określić konsekwencje (np. KPI) Umieścić na stronie www. informacje o sposobie dokumentowania dodatkowych uszkodzeń / występowania o dodatkowe oględziny, ujednolicić wytyczne, Uelastycznić decyzyjność Działu Likwidacji Szkód 13

14 A gdyby tak podejść procesowo prawidłowo zdefiniować problem - 2 CO? - Gwałtownie wzrasta liczba skarg i odwołań do szkód z ubezpieczenia AC dotyczących naliczenia odszkodowania z powołaniem się na błąd przy zawieraniu umowy ubezpieczenia GDZIE? Największa liczba skarg dotyczy obsługi wznowień ubezpieczenia AC IDENTYFIKACJA PROBLEMU JAK CZĘSTO? W ciągu ostatnich 6 miesięcy reklamacje dotyczyły ok. 30% spraw w których umowa AC została wznowiona JAK DUŻY TO PROBLEM? - liczba skarg (w porównaniu do okresu poprzedniego) wzrosła o 20% JAKIE KONSEKWENCJE? z ogólnej liczbie skarżących 50% zrezygnowało z zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia 14

15 A gdyby tak podejść procesowo analiza przyczynowo-skutkowa (wykres Ishikawy) Otoczenie stanowisko UOKiK Popularność kanału direct Regulacje ustawowe Brak podsumowania Zawartej umowy Metody Najważniejszy czas rozmowy Niejednoznaczne Dokumenty Duża fluktuacja Najważniejsza Wysokość składki Pracownicy Mała aktywność informacyjna Brak szkoleń telemarketingowych Brak materiałów reklamowych I informacyjnych Awaryjność centrali Call center WZROST UZASADNIONYCH ODWOŁAŃ Brak informacji na stronie www Materiały Niejednoznaczne i Nieczytelne OWU Brak dokumentów Wysłanych do klienta W systemie Systemy IT 15

16 Poprawa jakości obsługi klienta co można zrobić a co zrobiono? Co zrobiono? Nic procedury sprzedażowe nie uległy zmianie (uzasadnienie przypis jest na zadowalającym poziomie) Każda decyzja uznająca argumenty Klienta ma charakter jednostkowej decyzji (zgoda Dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód), Zapisy OWU nie uległy zmianie (nadal są niejednoznaczne), Można się spodziewać że zmiany nastąpią dopiero po kontroli UOKiK Co można zrobić? Odsłuchać rozmowy dotyczące wznowienia umowy ubezpieczenia AC, Ustalić czy Klient otrzymuje informację o warunkach zawartej umowy w sposób zrozumiały (z wyszczególnieniem ograniczeń należnego odszkodowania), Przygotować zmianę skryptów rozmów, Przeprowadzić ponowne szkolenie telemarketingowe, Zbadać zrozumiałość OWU (pod kątem stosowanym wariantów ubezpieczenia i sposobu wyliczenia odszkodowania), Zmienić kulturę rozmów sprzedażowych z ceny na produkt, Umieścić informacje na stronie internetowej (o zmianie OWU i ich konsekwencjach) 16

17 Przyczyny nie stosowania metod procesowych komentarz praktyczny Firmy ubezpieczeniowe nie są nastawione na zarządzanie procesowe, Managerowie firm ubezpieczeniowych to pracownicy merytoryczni skupieni na wykonaniu wyłącznie zadań biznesowych(brak właścicieli procesów w podejściu e2e), Brak aktywnej współpracy pomiędzy poszczególnymi obszarami procesu tj. przygotowanie produktu, sprzedaż, likwidacja szkody, windykacja, sprawy sądowe Analiza problemów ogranicza się zawsze do odpowiedzialności kompetencyjnej danego managera (każdy widzi tylko kawałek problemu i nie bada konsekwencji swoich działań dla całości procesu), Przyczyny problemów ustalane są ekspercko bez badania przyczyny (nawet bardzo prostymi metodami procesowymi), Działania podejmowane są ad hoc, wg metod które już wcześniej przyniosły jakiś efekt brak mierników jakości procesu oraz brak ich bieżącego badania, Popularne są wyłącznie mierniki ilościowe takie jak czas reakcji, czas do pierwszej wypłaty, czas do zamknięcia szkody, wysokość średniej szkody, brak jeszcze przekonania co do korzyści zarządzania procesowego Prezesi firm ubezpieczeniowych nie widzą potrzeby takich działań, 17

18 Dziękuję za uwagę! Monika Borowiecka-Paczkowska MBP Szkolenia Ubezpieczeniowe Tel

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11 UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia

Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia Bancassurance Rekomendacja U szanse i zagrożenia W dniu 21 maja 2014r. Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej działająca przy Rzeczniku Ubezpieczonych, zorganizowała konferencję pt. Bancassurance Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013

IMPULS. ryzykiem. Zarządzanie BPO PFRON DLA BIZNESU. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 BIZNES IDEE ROZWÓJ NUMER 1 / WRZESIEŃ 2013 DLA BIZNESU? Zmiany wvat Zarządzanie ryzykiem PFRON BPO Nowoczesne rozwiązania dla biznesu. W numerze 3 3 4 Rozwiązania BPO. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu.

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pogląd w sprawie dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza skarg dotycz cych sporu co do wysoko ci przyznanego odszkodowania lub wiadczenia z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza skarg dotyczących sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2014 rok przyjęte przez Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uchwałą Nr 18 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU. Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2013 ROKU Analiza danych, trendów, prognozy, dobre praktyki agencji Polskiego Forum HR redakcja: Agnieszka Zielińska Alicja Szepietowska projekt: Piotr Gamdzyk RYNEK AGENCJI

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa 2013 ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa 2013 ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO A PRAKTYKA LIKWIDACJI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH RAPORT

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 48 MARZEC 2012 SPIS TREŚCI Priorytetowe działania Rzecznika Ubezpieczonych na 2012 rok... 3 Aktualności... 5 Rozpatrywanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 54 WRZESIEŃ 2013 SPIS TREŚCI Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady

Newsletter 1/2014. interpretacje informacje porady Newsletter 1/2014 Każdy z naszych Klientów może być pewny, że gdziekolwiek na świecie postanowi rozwijać swoją działalność, będzie mógł skorzystać z pełnego zakresu usług doradczych, zgodnie ze swoimi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Magdalena Kudlak naczelnik Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Problemy

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część ustna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część ustna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU JAKO POśREDNIKA FINANSOWEGO? 2. W JAKI SPOSóB BANK FINANSUJE SWOJą DZIAłALNOść? 3. JAKą ROLę ODGRYWAJą DEPOZYTY W DZIAłALNOśCI BANKU? 4. JAKą

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo