W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji według załączonej listy obecności.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji według załączonej listy obecności."

Transkrypt

1 Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 24 maja 2012r. w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz do godz W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji według załączonej listy obecności. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Bogusław Zduniewicz Przewodniczący Rady Powiatu 2. Walentyna Kwiatkowska Skarbnik Powiatu 3. Jerzy Woźniak Sekretarz Powiatu 4. Jerzy Sitarski Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach 5. asp. sztabowy Romuald Leoniuk Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach Porządek posiedzenia: 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2011 rok 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i problemach z tym związanych w Powiecie Siemiatyckim za 2011 rok 3. Opiniowanie materiałów na XI sesję Rady Powiatu 4. Sprawy różne Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Józef Daniluk. Przewodniczący Komisji Józef Daniluk otwierając posiedzenie serdecznie powitał zebranych. P kt 1. Głos zabrał Romuald Leoniuk zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, który poinformował, że z uwagi na chorobę komendant nie może uczestniczyć w dniu dzisiejszym w posiedzeniu dlatego poprosił o przedstawienie krótkiej informacji na temat stanu bezpieczeństwa w ubiegłym roku i ewentualnych zagrożeń, jakie czekają nas w roku bieżącym. W 2011 roku zanotowaliśmy wzrost liczby przestępstw w porównaniu do roku 2010, jest to wzrost około 10%-towy nie jest to natomiast aż tak istotny skok w kategorii przestępstw kryminalnych a więc takich, które są najbardziej uciążliwe społecznie i negatywnie odbierane przez mieszkańców naszego powiatu. Największy wzrost nastąpił w zakresie przestępczości narkotykowej, wynika to z dużego zaangażowania policjantów, dzięki ich pracy udało się wykryć więcej tego typu przestępstw. Na pozytywne podkreślenie zasługuje fakt, że na terenie naszego powiatu nie popełniono żadnego ciężkiego przestępstwa a więc zabójstwa, zgwałcenia pod tym względem nasz powiat jest bezpieczny. Nastąpił również spadek ilości wypadków drogowych. W 2010 roku mieliśmy 51 wypadków, w minionym roku tych wypadków było tylko 39. Zmniejszyła się również liczba ofiar wypadków - w minionym roku zginęło 6 osób i 40 1

2 zostało rannych. Naczelnik Romuald Leoniuk podkreślił, że istotnym elementem jest to, że w wyniku przestępstw kryminalnych nie tracą u nas życia ludzie ale w wyniku zdarzeń drogowych i z tego względu zaangażowanie policjantów ruchu drogowego w ujawnianie nietrzeźwych kierowców wyeliminowanie ich z ruchu drogowego powoduje, że następuje poprawa bezpieczeństwa na drogach w naszym powiecie niemniej jednak badania społeczne, jakie prowadzi Policja, z nich wynika, że nasi mieszkańcy największe zagrożenie dostrzegają w brawurowej jeździe młodych kierowców stąd tak duża liczba ujawnianych wykroczeń przez policjantów ruchu drogowego. Dosyć duża liczba nietrzeźwych kierowców, w minionym roku mieliśmy ich 401 a w osób. W tym roku zauważamy tendencje spadkową - albo efekt przynoszą działania profilaktyczne albo kierowcy lepiej się kamuflują. Miniony rok zakończyliśmy sporym odejściem kadr z naszej komendy, 13 doświadczonych policjantów odeszło na zaopatrzenie emerytalne, jest to 15% stanu załogi, byli to najbardziej doświadczeni policjanci. W tej chwili przyjęliśmy nowych policjantów, pięciu z nich odbywa przeszkolenie w szkole w Szczytnie, są na kursie podstawowym, jeden zakończył szkolenie ale też od razu nie uzupełni stanu naszej jednostki ponieważ został delegowany do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy i do pracy w komendzie wróci dopiero w sierpniu. Ci młodzi policjanci nie zastąpią w 100%-tach tych doświadczonych policjantów, którzy odeszli bo też będą musieli kilka lat popracować aby w pełni być użytkowymi funkcjonariuszami. Wyzwanie, które czeka nie tylko siemiatycką Policję ale jest to wyzwanie ogólnopolskie to zabezpieczenie porządku, bezpieczeństwa podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej, zostało już niewiele czasu na przygotowania do tej imprezy. Nasi policjanci bezpośrednio nie będą angażowani, jeden funkcjonariusz ruchu drogowego wyjedzie na teren Warszawy i tam będzie czuwał nad bezpieczeństwem na drogach natomiast pozostali funkcjonariusze pozostają w dyspozycji Komendanta Powiatowego w Siemiatyczach niemniej jednak może się zdarzyć, że część policjantów zostanie skierowana do Białegostoku w celu zapewnienia porządku w tzw. strefach kibica stąd pisma, które rozesłaliśmy do wójtów i burmistrzów naszego powiatu z prośbą o nieorganizowanie dużych imprez w okresie trwania mistrzostw ponieważ będzie nam trudno zapewnić bezpieczeństwo na należytym poziomie. Po drugie jest przynajmniej w pewnym stopniu zagrożenie atakami terrorystycznymi, Polska w ramach mistrzostw może stać się terenem, na którym mogą podjąć działania organizacje terrorystyczne chcące zaistnieć bądź wywołać negatywne skutki. Mimo tych pism wiemy, że na początku czerwca odbędą się Dni Siemiatycz w końcu czerwca i w czasie meczu finałowego Dni Mielnika a też w dniach 8-10 czerwca w Drohiczynie impreza pod nazwą Zlot Wojowników Słowian i Wikingów. Naczelnik Romuald Leoniuk poinformował, że jeżeli radni są zainteresowani szczegółami, prosi o pytania, chętnie na nie odpowie. Informacje o stanie bezpieczeństwa rozesłaliśmy w lutym do wójtów i burmistrzów naszego powiatu, została również przekazana panu Staroście. Radny Jan Markiewicz poinformował, że doszły go słuchy o likwidacji posterunku Policji w Nurcu stacji ze względu na brak pieniędzy na nakrycie dachu, remont. Radny poprosił o potwierdzenie lub zdementowanie tej informacji. Znając sytuację w Nurcu, gdzie chuligaństwa jest bardzo dużo likwidacja posterunku jest niewskazana. Naczelnik Romuald Leoniuk poinformował, że były takie rozważania ponieważ nie tylko państwo ale i budżet Policji jest bardzo okrojony, niemniej jednak znalazły się fundusze, będzie remontowany posterunek w Nurcu Stacji i ta siedziba zostanie utrzymana. Wcześniej były takie plany, żeby obsługę Gminy Nurzec przejął posterunek w Dziadkowicach jednak wycofano się z tego pomysłu, znalazły się pieniądze na remont 2

3 budynku i posterunek w Nurcu Stacji będzie nadal funkcjonował. Radny Tadeusz Niewiadomski zapytał, czy ubytki zasobu ludzkiego w Komendzie Powiatowej Policji nie wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa? Radny zapytał, czy trzynastu Policjantów którzy odeszli to dzielnicowi, prewencja? Gdzie brakuje nam najwięcej ludzi? Naczelnik Romuald Leoniuk poinformował, że najwięcej funkcjonariuszy odeszło z Wydziału Kryminalnego i ze służby dyżurnej tam, gdzie doświadczenie jest najbardziej potrzebne natomiast bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu ma wpływ służba prewencyjna i w tej służbie nastąpiły uzupełnienia, tu są przesunięcia, bardziej doświadczeni funkcjonariusze uzupełnili etaty w służbie kryminalnej i na dyżurce natomiast na wolne etaty zostali przyjęci nowi funkcjonariusze. Na pewno będzie miało to wpływ na stan bezpieczeństwa w powiecie i stąd pisma i prośby Komendanta Powiatowego aby samorządy w miarę posiadanych funduszy zechciały przeznaczyć jakieś środki na służby dodatkowe aby ci funkcjonariusze którzy są i są gotowi pracować również w czasie wolnym mogli pracować na rzecz bezpieczeństwa w ramach godzin ponadnormatywnych. W maju i czerwcu funkcjonariusze mają wstrzymane urlopy więc w tych miesiącach mamy zagwarantowane 100% stanu że będzie użytych w miarę potrzeby. Wiadomo, że jeżeli coś się na jakiś czas ogranicza to później trzeba te urlopy oddać więc sierpień, wrzesień może się wiązać z tym, że tych funkcjonariuszy, którzy będą pełnili służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców będzie trochę mniej i w tych miesiącach ważne byłoby wsparcie w postaci dodatkowych służb przez samorządy lokalne. Radny Jan Rój zapytał, co z budynkiem byłego posterunku Policji w Grodzisku czy powstanie jeszcze posterunek, czy został sprzedany, czy będzie przekazany dla Gminy? Naczelnik Romuald Leoniuk poinformował, że w tej chwili nie posiada informacji na temat statusu tego budynku więc nie chciałby wprowadzać w błąd członków komisji. Jeżeli będzie taka potrzeba to informację w tej sprawie prześlemy czy do pana Przewodniczącego czy do pana Starosty odnośnie sytuacji tego budynku, czy jest on w zarządzie Gminy, czy został przekazany agencji Mienia Wojskowego w celu dalszej sprzedaży- naczelnik Romuald Leoniuk zaznaczył, że tego nie wie. Radny Jan Rój poinformował, że jest pracownikiem Urzędu Gminy i wie, że budynek ten nie jest przekazany dla Gminy. Naczelnik Romuald Leoniuk poinformował, że był taki pomysł aby ten budynek przekazać Gminie Grodzisk, Gmina Grodzisk przejęłaby to w swoje zasoby i by tym budynkiem gospodarowała. Naczelnik Romuald Leoniuk podkreślił, że szuka się cięć, szuka się oszczędności i tak jesteśmy jedynym powiatem w skali województwa podlaskiego, który utrzymuje trzy posterunki w terenie: Komenda Policji w Bielsku ma 1 posterunek, w Brańsku, Komenda Policji w Sokółce ma komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej. Natomiast Powiat Siemiatycki jako jedyny utrzymuje w terenie jeszcze trzy dodatkowe siedziby oprócz siedziby powiatowej. Przewodniczący Rady Bogusław Zduniewicz zwrócił uwagę, że w strukturze sprawców wypadków i kolizji znaczną pozycje zajmują inni, co się kryje pod tym określeniem ponieważ jest to spora liczba przynajmniej jeśli chodzi o kolizje? Naczelnik Romuald Leoniuk poinformował, że jest to dzika zwierzyna. W ostatnim czasie mieliśmy bardzo dużo kolizji drogowych z udziałem dzikiej zwierzyny. Często takie zdarzenia kończą się poważnymi konsekwencjami dla podróżujących samochodami, są osoby ranne. Ponieważ członkowie komisji nie zgłaszali pytań, Przewodniczący Józef Daniluk podziękował za przedstawienie informacji i stwierdził, że komisja przyjmuje informację o 3

4 stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za 2011 rok. P kt 2. Głos zabrał Jerzy Sitarski zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, który poinformował, że jeżeli chodzi o zagadnienia ochrony przeciwpożarowej rok 2011 na szczęście nie wyróżnił się drastycznymi zdarzeniami, które wymagałyby znacznych interwencji i działań na naszym powiecie. Zanotowaliśmy 636 zdarzeń: 180 pożarów, 443 miejscowe zagrożenia. W odniesieniu do roku poprzedniego w obu przypadkach nastąpił spadek ilości tych zdarzeń. Najwięcej zdarzeń tradycyjnie co roku ma miejsce na terenie Miasta Siemiatycze, na terenie Gminy Siemiatycze oraz na terenie Drohiczyna. Na terenie miasta w skali roku są 204 zdarzenia a na terenie Perlejewa jest tylko 42. Najwięcej zdarzeń obsługiwanych jest przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego jest ich trzynaście, czternasta to Adamowo ta jednostka jednak rzadko wyjeżdża z racji na swoją specyfikę. Możemy ją wzywać ale tylko za zgodą dyrekcji zakładu i tylko połowa sił tej jednostki może wyjechać poza teren bazy, połowa zawsze musi być na terenie bazy w Adamowie. Największe zagrożenia jeżeli chodzi o pożary wiadomo, że występują na terenie gmin Nurzec, Milejczyce, Mielnik tu mamy duże nagromadzenie obszarów leśnych czy też nieużytków natomiast na terenach typowo rolniczych jest tych zdarzeń mniej, również wypalanie traw trochę się uspokoiło w związku z zagrożeniem utraty dopłat bezpośrednich. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe na szczęście nie mieliśmy takiej fali odejść jak Komenda Policji. Udało nam się zamknąć ubiegły rok pod względem finansowym, odeszło tylko 3 funkcjonariuszy, jeżeli byłaby to liczba porównywalna jak w Policji to prawdopodobnie weszlibyśmy w zobowiązania wobec tych ludzi bo odprawienie funkcjonariusza z dużym doświadczeniem i przy wysokim stopniu służbowym jest bardzo kosztowne. Budżet jeżeli chodzi o sprawy rzeczowe staramy się dopinać jak możemy, co roku jest on tylko podnoszony o drobny wskaźnik a niestety, koszty bardzo rosną, drożeją paliwa, media, ogrzewanie. Staramy się pozyskiwać środki z zewnątrz. W ubiegłym roku otrzymaliśmy dotacje w kwocie prawie 50 tys. zł. z komendy Głównej PSP na utworzenie dwóch rzeczy: pralni do ubrań specjalnych oraz stacji serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych. Za te środki pozyskaliśmy sprzęt jak również przeprowadziliśmy we własnym zakresie prace remontowe. Te stacje będą funkcjonować na 3 powiaty: powiat hajnowski, bielski i siemiatycki oraz będą świadczyć również usługi dla ochotniczych straży pożarnych. Usługi te będą świadczone non profit czyli bez zarobku tylko po pokryciu kosztów materiału czy też części zamiennych. Ponadto nieodpłatnie pozyskaliśmy z PERN Płock samochód terenowy Nissan terrano, z Komendy Wojewódzkiej udało nam się pozyskać sprężarkę o wartości 36 tys. zł., pozyskaliśmy również drobne dofinansowanie na zakupy w wysokości 14 tys. zł. Od tego roku funkcjonuje u nas tzw. fundusz wsparcia, jest to forma przyjęcia przez nas jakiejkolwiek dotacji z zewnątrz, wcześniej na przyjecie dotacji z zewnątrz zgodę wyrażał komendant główny niestety, to zostało zmienione. Teraz jest utworzony fundusz wsparcia, przechodzi to przez Ministra Finansów, musi być zatwierdzone. W tamtym roku kwota 44 tys. zł. przeszła przez ten fundusz wsparcia, z Urzędu Miasta Drohiczyn oraz z Urzędu Gminy Mielnik. Za te pieniądze udało nam się kupić silnik do łodzi, urządzenie do poszukiwań podwodnych dla sekcji ratownictwa wodnego, jest to sprzęt bardzo drogi, specjalistyczny. W ramach środków własnych odnowiliśmy elewację budynku komendy 4

5 z trzech stron oprócz tego strażacy we własnym zakresie wykonali ogrodzenie, poniesione zostały jedynie koszty zakupu materiałów. Przekazaliśmy też nieodpłatnie część sprzętu, który był zbędny u nas, do OSP Lisowo przekazaliśmy cysternę, samochód Jelcz o pojemności 18 ton, podnośnik hydrauliczny do OSP Sieniewice i samochód terenowy marki Mercedes, ponton, silnik do OSP Lipsk, jest to zewnętrzna gmina, tu pozyskaliśmy drobne wsparcie finansowe. Dużo się działo w zakresie zmian w jednostkach ochotniczych straży pożarnych, przeszedł program zakupu nowych samochodów, 11 nowych samochodów gaśniczych zostało zakupionych przez gminy nadbużańskie i Grodzisk. Jest to ewenement w skali województwa, również w skali kraju jest się czym pochwalić. To spowodowało, że samochody dotychczas użytkowane zostały przesunięte do innych jednostek, część jednostek została przekwalifikowana więc potencjał gaśniczy powiatu wzrósł. Zostały również zlikwidowane 4 słabe jednostki, praktycznie nie działające, na terenie gminy Drohiczyn są to Bujaki, na terenie Gminy Mielnik Homoty i na terenie Gminy Nurzec Wólka Nurzecka i Tymianka. Państwowa Straż Pożarna realizuje również czynności kontrolno rozpoznawcze oraz prewencyjne. Staramy się dbać o bezpieczeństwo na terenie powiatu, ogółem przeprowadzono 111 kontroli w tym 25 odbiorów obiektów, były to poważne obiekty bo w Adamowie odebraliśmy dwa obiekty magazynowe ropy naftowej, oprócz tego potężne hale magazynowe firmy Barbary Błockiej, również w dawnym Hortexie powstała hala magazynowa, została również przebudowana, zmodernizowana restauracja Kresowiak, obiekt ten posiada bardzo nowoczesne jak na nasz powiat rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Oprócz tego, że dużo uwagi przywiązujemy do zagadnień związanych z bezpieczeństwem w ogóle oraz bezpieczeństwem pożarowym, bardzo dużo pracujemy z młodzieżą, bierzemy udział we wszelkiego rodzaju imprezach, na które jesteśmy zapraszani po to, aby te zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa propagować. Jeśli chodzi o zmiany kadrowe tylko 3 funkcjonariuszy odeszło z naszej jednostki, obsada etatowa nie zmieniła się, jest to 45 etatów, 2 cywilne, 9 oficerów, 5 aspirantów, cały czas funkcjonariusze doszkalają się, w tej chwili 3 jest na kursach podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, w przyszłości uzupełnią braki kadrowe. W tym roku na dzień dzisiejszy 1 oficer planuje odejście na emeryturę więc obsada w zakresie doświadczonej kadry ulegnie zmianie. Przewodniczący Rady Bogusław Zduniewicz zapytał, czy jeśli chodzi o współpracę z OSP Lipsk, czy chodzi o Lipsk w Powiecie Augustowskim? Jak wynika ze sprawozdania jednostce tej przekazano najwięcej: samochód operacyjny Mercedes Benz 290, ponton marines, silnik do łodzi, na czym polegała współpraca z Lipskiem? Komendant Jerzy Sitarski poinformował, że jednostka ta była zainteresowana sprzętem pływającym. Państwowa Straż Pożarna przekazuje sprzęt nieodpłatnie. Przewodniczący Rady Bogusław Zduniewicz stwierdził że rozumie, że przekazywanie sprzętu z państwowej jednostki straży pożarnej dla OSP służy jak wcześniej powiedział pan komendant podniesieniu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Przewodniczący Rady zaznaczył, że stąd jego pytanie, bo sprzęt ten nie został przekazany dla jednostki OSP z terenu naszego powiatu, więc nie posłużyło to podniesieniu bezpieczeństwa na naszym powiecie ale jeżeli żadna z naszych jednostek nie chciała mercedesa 290 to trudno, został przekazany do Lipska. Komendant Jerzy Sitarski poinformował, że jednostki OSP otrzymują dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i w tamtym roku te 13 jednostek otrzymało zł. a w roku 2009 była to kwota tylko 52 5

6 tys. zł. Minister Spraw Wewnętrznych i Komendant Główny PSP stawia wymagania, pieniądze te nie mogą być zużyte na byle co, jest wyznaczone 5 priorytetów, na które jednostki te mogą wydatkować te pieniądze, jest to dotacja celowa. Ponieważ zebrani nie zgłaszali pytań Przewodniczący Józef Daniluk podziękował komendantowi Jerzemu Sitarskiemu i stwierdził, że komisja przyjmuje informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego i problemach z tym związanych w Powiecie Siemiatyckim za 2011 rok. P kt 3. Przewodniczący Komisji Józef Daniluk poddał pod zaopiniowanie projekty uchwał będące przedmiotem obrad XI sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego. Członkowie komisji nie zgłosili pytań do poszczególnych projektów uchwał. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok głosowało 8 członków komisji Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu Siemiatyckiego Nr IX/76/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2012 rok głosowało 8 członków komisji Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Siemiatyckiego na lata głosowało 8 członków komisji Za pozytywnym zaopiniowaniem dwóch projektów uchwał w sprawie powierzenia Gminie Mielnik zadania publicznego Powiatu Siemiatyckiego głosowało 8 członków komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej głosowało 8 członków komisji Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia realizowanych zadań przez samorząd powiatowy wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012 głosowało 8 członków komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem trzech projektów uchwał dotyczących: przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Siemiatyczach w Zasadniczą Szkołę Zawodową o 3-letnim cyklu kształcenia, przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach w Zasadniczą Szkołę Zawodową o 3-letnim cyklu kształcenia oraz przekształcenia 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie w Zasadniczą Szkołę Zawodową o 3- letnim cyklu kształcenia głosowało 8 członków komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata głosowało 8 członków komisji. 6

7 P kt 4. Członkowie komisji nie zgłosili chęci zabrania głosu w punkcie Sprawy różne. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Józef Daniluk podziękował zebranym za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Powiatu Siemiatyckiego. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała: Elżbieta Malinowska RZEWODNICZĄCY KOMISJI Józef Daniluk 7

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r.

PROTOKÓŁ NR XXIX/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. PROTOKÓŁ NR XXIX/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Aktywizacji Rynku Pracy w Wieluniu w dniu 12 marca 2009r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 1. Pani Krystyna Miśkiewicz - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Protokół Nr XXVl/2013 z XXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. to.oo, a zakończonej o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 7.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 7. Protokół VI / 11 Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji, w dniu 28 kwietnia 2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim Obrady VI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13. Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Lato Otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 19/2014 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 20 marca 2014 r.

Protokół nr 19/2014 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 20 marca 2014 r. Protokół nr 19/2014 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 20 marca 2014 r. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Tomasz Szczepański. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI GCI - z naszej oferty szkoleniowej skorzystał już co dziesiąty mieszkaniec gminy str. 8 Wiele szumu i bezpodstawnych oskarżeń wywiad z Wojciechem Horbotem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Bardziej szczegółowo

Nr 1/487 styczeń 2012

Nr 1/487 styczeń 2012 Nr 1/487 styczeń 2012 Sabina Horzela-Piskula Z lodu jesteśmy w stanie wyrzeźbić wszystko zapewniają członkowie Ice team Kandulski z Poznania, wicemistrzowie świata w artystycznym rzeźbieniu w lodzie. Swój

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo