Budownictwo ogólne General Construction

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budownictwo ogólne General Construction"

Transkrypt

1 Budownictwo ogólne General Construction

2 Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10 The Offer Design Teams Oferta wykańczanie wnętrz 12 The Offer Interior Finishing Oferta budownictwo mieszkaniowe 14 The Offer Housing Construction Oferta parkingi wielopoziomowe 16 The Offer Multi-Storey Car Parks Wykonawstwo silna Grupa Kapitałowa 18 Realisation a Strong Capital Group Jakość usług 22 Quality of Services Klienci i referencje 24 Clients and References Kontakt 28 Contact

3 Polimex-Mostostal SA Polimex-Mostostal SA to firma inżynieryjno-budowlana, aktywna na rynku od 1945 roku, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ostatnich latach Spółka opiera swoją działalność generalnego wykonawcy na współpracy z własną Grupą Kapitałową oraz ze sprawdzonymi w wielu kontraktach podwykonawcami. Polimex-Mostostal oferuje usługi w zakresie budownictwa, realizacji obiektów przemysłowych, dostaw linii technologicznych, maszyn i urządzeń oraz części zamiennych, a także serwisu technicznego dla następujących sektorów: budownictwa drogowego i kolejowego chemii i petrochemii ochrony środowiska energetyki budownictwa przemysłowego i ogólnego Polimex-Mostostal offers services with respect to construction, supply of complete industrial products, process lines, machinery and equipment as well as replacement parts, and also technical services for the following sectors: road and railway construction chemical and petrochemical industries environment protection power engineering industrial and general construction Stadion Legii, Warszawa, Polska Legia Football Stadium, Warsaw, Poland Polimex-Mostostal SA is an engineering and construction company, active in the market since 1945, listed at Warsaw Stock Exchange. In the recent years, the company has been basing its general contractor activity on cooperation with its own Capital Group as well as subcontractors verified during the realisation of numerous contracts. Elektrownia Voerde, Niemcy Voerde Power Plant, Germany Muzeum Historii Żydów Polskich wizualizacja, Warszawa, Polska Museum of the History of the Polish Jews visualisation, Warsaw, Poland Fabryka Opon Samochodowych Bridgestone, Stargard Szczeciński, Polska Bridgestone Tyre Manufacturing Facility, Stargard Szczeciński, Poland Centrum handlowe Galeria Tarnovia, Tarnów, Polska Galeria Tarnovia Shopping Centre, Tarnów, Poland 2 / 3

4 Polimex-Mostostal SA Równolegle do działalności w zakresie generalnego wykonawstwa Polimex-Mostostal specjalizuje się w produkcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz w zabezpieczeniach antykorozyjnych, w tym w cynkowaniu ogniowym na potrzeby różnych branż, m.in. budownictwa drogowego i kolejowego. Polimex-Mostostal jest jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Należy do liderów sektora bu - dowlanego pod względem: zakresu usług portfela zamówień wielkości przychodów doświadczenia profesjonalizmu zdobytych referencji Firma jest dobrze rozpoznawalna i aktywna również poza granicami Polski. By uzyskać lepszy dostęp do zagranicznych rynków, Polimex- -Mostostal utrzymuje międzynarodową sieć sprzedaży bezpośredniej, a także przez pośredników w większości krajów UE oraz w Rosji, na Ukrainie i w Chinach. Polimex-Mostostal zrealizował: ponad 700 obiektów wybudowanych pod klucz w 60 krajach ponad 100 polskich zakładów przemysłowych wyposażonych w nowoczesne technologie i urządzenia produkcyjne sprowadzone z zagranicy Polimex-Mostostal has realised: over 700 structures built in the turn-key system in 60 countries over 100 Polish industrial plants equipped with state-of-the-art technologies and manufacturing equipment imported from abroad In parallel to the activity with respect to general contractorship, Polimex- -Mostostal specialises in the production of steel products and platform gratings as well as rustproofing, inclusive of hot-dip zinc galvanising for the purposes of various industries, including the road and railway construction industries. Polimex-Mostostal is one of the largest construction groups in Poland. It belongs to the construction industry leaders with respect to: the scope of services the portfolio of contracts the volume of incomes experience professionalism references received The Company is well-recognised and active outside Poland as well. In order to obtain a better access to foreign markets, Polimex-Mostostal maintains its international network of direct sale and sale conducted by agents in most EU countries as well as Russia, Ukraine and China. Drogowa Trasa Średnicowa w KatowicachDrogowa Centrum Trasa Chopinowskie, Średnicowa speedway Centre, in Katowice Warsaw, Warszawa, Polska Chopin Poland Zakład produkcji papieru higienicznego Delitissue, Ciechanów, Polska Delitissue Hygienic Paper Manufacturing Plant, Ciechanów, Poland Elektrownia Neurath, Grevenbroich, Niemcy Neurath Power Plant, Grevenbroich, Germany 4 / 5

5 Oferta budownictwo ogólne The Offer General Construction W zakresie działalności ogólnobudowlanej Polimex-Mostostal realizuje szeroki zakres inwestycji w budownictwie cywilnym, handlowym, usługowym, sportowym, mieszkaniowym oraz użyteczności społecznej i infrastruktury wojskowej. Oferta Polimexu-Mostostalu obejmuje również projektowanie i dostawy obiektów realizowanych na bazie konstrukcji stalowych. Podstawowym systemem realizacji jest wykonawstwo pod klucz, zarówno w roli generalnego wykonawcy, jak też generalnego realizatora inwestycji (GRI) lub dewelopera. Polimex-Mostostal oferuje realizację dużych inwestycji budowlanych, skom plikowanych obiektów, a także specjalistycznych robót we współpracy z innymi zakładami Grupy Kapitałowej oraz w konsorcjach z wypróbowanymi partnerami. Polimex-Mostostal SA zatrudnia fachowców posiadających poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniające do uczestniczenia w realizacji zadań związanych z dostępem do tajemnicy państwowej. Od 2004 roku Polimex-Mostostal SA posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej potwierdzający zdolność Spółki do realizacji obiektów dla NATO. Polimex-Mostostal buduje m.in. biurowce obiekty sportowe centra handlowe, supermarkety obiekty użyteczności publicznej zakłady produkcyjne hale magazynowe i centra logistyczne obiekty ochrony środowiska Polimex-Mostostal constructs office buildings sports facilities shopping centres, supermar kets public utility buildings production plants warehouse halls and logistics centres environmental protection facilities Within the scope of its general construction activity Polimex-Mostostal realises a wide range of investment projects in civil, retail, service, sports, housing, public utility and military infrastructure construction. The offer of Polimex- -Mostostal also includes design and delivery of facilities realised based on steel structures. Investment projects are mainly realised in the turn-key construction system and Polimex-Mostostal is a general contractor as well as a general contractor of the investment or a developer. Polimex-Mostostal offers a realisation of large scale investment projects, complex facilities as well as specialist work in cooperation with other plants of Capital Group and within a consortium with a long-standing partners. Polimex-Mostostal SA employs persons awarded a Security Certificate who are entitled to participate in the fulfilment of tasks connected with access to state secret. Since 2004 Polimex-Mostostal has had NATO Commercial and Government Entity Code which confirms that the Company is able to fulfil objects for NATO. Kompleks sportowo-dydaktyczny Solpark, Kleszczów, Polska Solpark sports and education centre, Kleszczów, Poland Komenda Powiatowa Policji, Radzyń Podlaski, Polska Poviat Police Headquarters, Radzyń Podlaski, Poland Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska University of Warsaw Library, Warsaw, Poland 6 / 7

6 Oferta budownictwo ogólne The Offer General Construction Polimex-Mostostal jest jednym z najbardziej liczących się producentów nienagannej jakości wyrobów stalowych w Europie. Spółka wytwarza konstrukcje stalowe do budowy hal, centrów handlowych, obiektów sportowych i użyteczności publicznej, dla energetyki, petrochemii, hutnictwa i telekomunikacji, drogownictwa oraz stacji benzynowych. Oferta obejmuje m.in.: wielkogabarytowe konstrukcje budowlane, zbiorniki ciśnieniowe, silosy, kanały, filtry, obudowy wentylatorów, kominy, wieże (w tym rurowe), mosty, wiadukty, kładki, estakady, ekrany dźwiękochłonne, obudowy przenośników, dźwignice, drabiny, bariery i barierki, elementy urządzeń i inne nietypowe konstrukcje spawane. Także konstrukcje ze stali nierdzewnej. Spółka produkuje palety do transportu butli gazowych, szkła, części samochodowych oraz wykonuje kontenery i pojemniki stalowe. Konstrukcje stalowe i żelbetowe dostawa i montaż konstrukcji stalowych dostawa i montaż obudów, ścian i dachów wykonawstwo robót żelbetowych montaż konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych wykonawstwo posadzek przemysłowych Steel and reinforced concrete structures steel structure delivery and assembly delivery and assembly of casings, walls and roofs performing reinforced concrete work assembly of prefabricated reinforced concrete structures industrial floors construction Polimex-Mostostal is one of leading manufacturers of impeccable quality steel products in Europe. The company manufactures steel structures for the construction of halls, shopping centres, sports and public utility facilities as well as for petrochemistry, metallurgy and telecommunication, road engineering and petrol stations. The offer includes among other things: large size civil engineering structures, pressure vessels, silos, ducts, filters, ventilator casings, chimneys, towers (including pipe towers), bridges, flyovers, footbridges, viaducts, sound absorbing noise barriers, conveyor casings, cranes, ladders, barriers and rails, equipment elements and other non-standard welded structures. In addition, it offers stainless steel structures. The Company manufactures pallets for transporting gas cylinders, glass, car parts and makes steel containers. Budowa nowego Zakładu Wyrobów Stalowych w Siedlcach, Polska Construction of a new Steel Structures Plant in Siedlce, Poland Posadzki w nowym Zakładzie Wyrobów Stalowych, Siedlce, Polska Floors at the new Steel Structures Plant, Siedlce, Poland Zespół szkolno-przedszkolny, Wrocław, Polska School and preschool complex, Wroclaw, Poland Elektrownia Neurath, Grevenbroich, Niemcy Neurath Power Plant, Grevenbroich, Germany 8 / 9

7 Oferta zespoły projektowe The Offer Design Teams Prace nad projektem Works on the design Polimex-Mostostal rozbudował swój potencjał projektowy traktując to zadanie jako jeden z priorytetów. Zespoły projektowe są zarówno częścią struktur organizacyjnych poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej, jak i samodzielnymi biurami projektowymi. Spółka utworzyła zlokalizowane w Gliwicach wielobranżowe Centrum Projektowe Polimex-Mostostal, w którym znalazło zatrudnienie ok. 200 wykwalifikowanych pracowników. Centrum jest renomowanym, nowoczesnym, sprawnie funkcjonującym biurem inżynierskim o kilkudziesięcioletnim już doświadczeniu.powstają tu między innymi projekty dla inwestorów działających w branży energetycznej, chemicznej, wodno-ściekowej oraz budowlanej. Oferta projektowa Polimexu-Mostostalu obejmuje: studia i analizy przedprojektowe wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i opracowaniem dokumentacji powykonawczej opracowanie dokumentacji powykonawczej szkolenie użytkownika i przekazanie obiektu do eksploatacji Treating this task as one of its priorities, Polimex-Mostostal has developed a high design potential. Design teams are part of organisational structures of individual companies of the Capital Group as well as constitute independent design offices. The Company has established a Gliwice-based, multidisciplinary Design Centre of Polimex-Mostostal where approx. two hundred qualified employees have been employed. The Centre is a renowned, modern, effectively operating engineering office of several-dozen-year-long experience. Among other things, there are developed designs for investors operating in the power engineering, chemical, water supply and waste water removal, and building industries. Design offer of Polimex-Mostostal includes: pre-design studies and analysis working out the design together with obtaining a building permit and working out as-built documentation working out as-built documentation user training and putting a facility into operation Centrum handlowe Galeria Wisła, Płock, Polska projekt wykonawczy Galeria Wisła Shopping Centre detailed design Ocynkownia Polimexu-Mostostalu, Częstochowa, Polska kompleksowy projekt Polimex-Mostostal Galvanising Plant, Częstochowa, Poland end-to-end design 10 / 11

8 Oferta wykańczanie wnętrz The Offer Interior Finishing Centrum handlowe Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polska Galeria Sandecja Shopping Centre, Nowy Sącz, Poland Doskonałym uzupełnieniem ogólnobudowlanej oferty Polimexu-Mostostalu są usługi robót wykończeniowych i adaptacyjnych. Firma wykonuje pełen zakres takich prac. Do klientów Spółki należą w szczególności najemcy powierzchni w galeriach handlowych. Do najważniejszych inwestycji tego typu należą: Centrum Handlowe Wena Sport Factory w Bydgoszczy wszystkie prace budowlano-wykończeniowe i instalacyjne dla najemców powierzchni handlowej aranżacja wnętrz dla firmy Royal Collection (Gliwice, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Płock, Białystok) wszystkie prace budowlano-wykończeniowe i instalacyjne aranżacja pomieszczeń biurowych dla najemców firmy Ghelamco w Warszawie wszystkie prace budowlano- -wykończeniowe i instalacyjne prace modernizacyjno-remontowe dla obiektów Dipservice w Warszawie Centrum Handlowe Złote Tarasy w Warszawie wszystkie prace budowlano-wykończeniowe i instalacyjne dla najemców powierzchni handlowej biurowiec Warszawskiego Centrum Finansowego (WFC) wszystkie prace budowlano-wykończeniowe i instalacyjne dla najemców powierzchni biurowe Polimex-Mostostal general construction offer is perfectly supplemented with finishing and adaptation work services. The Company offers a full range of such work. The Company s customers include for exemple lessees of space in shopping malls. The most important investment projects of this type include: the Wena Sport Factory Shopping Mall in Bydgoszcz all types of construction, finishing and installation work for retail space lessees interior design for the company Royal Collection (Gliwice, Bydgoszcz, Łódź, Warsaw, Płock, Białystok) all types of construction, finishing and installation work office premises design for the lessees of the company Ghelamco in Warsaw all types of construction, finishing and installation work modernisation and repair work for Dipservice facilities in Warsaw the Złote Tarasy Shopping Mall in Warsaw all types of construction, finishing and installation work for retail space lessees Warsaw Financial Centre Office Building all types of construction, finishing and installation work for office space lessees Stadion Legii wnętrze, Warszawa, Polska Legia Football Stadium interior, Warsaw, Poland Wykończenie wnętrz sklepu Royal Collection, Białystok, Polska Royal Collection store interior finishing, Białystok, Poland Wnętrze Warszawskiego Centrum Finansowego, Warszawa, Polska Warsaw Financial Centre interior, Warsaw, Poland 12 / 13

9 Oferta budownictwo mieszkaniowe The Offer Housing Construction Osiedle Olszyny na Bemowie, Warszawa, Polska Olszyny housing estate in Bemowo, Warsaw, Poland Zakłady Polimexu-Mostostalu i spółki Grupy Kapitałowej prowadzą także działalność deweloperską na terenie całego kraju. Do największych inwestycji tego typu należą: Osiedle Kolorowe w Opolu Osiedle Brama Beskidów w Ustroniu Budynek wielorodzinny przy ulicy Maszynowej w Warszawie Osiedle Kliny w Krakowie Osiedle Wielicka w Krakowie Osiedle Villa Marina w Warszawie Osiedle domów jednorodzinnych w Józefosławiu Osiedle Kasztelańskie w Opolu Osiedle Na Górce w Szczecinie Osiedle w Siadle Dolnym, gmina Kołbaskowo Osiedle domów jednorodzinnych w Kobylance Polimex-Mostostal plants and the companies of the Capital Group also conduct real estate development activity throughout the country. The most important investment projects of this type include: the Kolorowe Housing Estate in Opole the Brama Beskidów Housing Estate in Ustroń a multi-family building at Maszynowa street in Warsaw the Kliny Housing Estate in Cracow the Wielicka Housing Estate in Cracow the Villa Marina Housing Estate in Warsaw the single family housing estate in Józefosław the Kasztelańskie Housing Estate in Opole the Na Górce Housing Estate in Szczecin the Housing Estate in Siadło Dolne, Kołbaskowo commune the single family housing estate in Kobylanka Budynek wielorodzinny przy ul. Maszynowej w Warszawie, Polska A multi-family building at Maszynowa street in Warsaw, Poland Osiedle w Siadle Dolnym, Polska Housing estate in Siadło Dolne, Poland Osiedle Villa Marina, Warszawa, Polska Villa Marina housing estate, Warsaw, Poland 14 / 15

10 Oferta parkingi wielopoziomowe The Offer Multi-Storey Car Parks Wizualizacja parkingu wielopoziomowego Visualisation of a multi-storey car park Polimex-Mostostal ma w swojej ofercie wykonanie parkingów wielopoziomowych. Budowane są one w oparciu o konstrukcję stalową z elementów prefabrykowanych. Ogólna koncepcja parkingów wielopoziomowych z oferty Polimexu- -Mostostalu zakłada: konstrukcję stalową wykorzystanie w projekcie elementów konstrukcyjnych produkowanych przez zakład Polimexu-Mostostalu w Siedlcach optymalizację użycie jak największej ilości elementów powtarzalnych łatwy montaż podczas budowy modułowość możliwość dostoso wania projektu do każdej lokalizacji nieskomplikowaną strukturę komunikacji wewnętrznej przejrzystą dla użytkowników otwartość na funkcje towarzyszące parkowaniu Polimex-Mostostal also offers the realisation of multi-storey car parks. They are build based on steel structures made of prefabricated elements. General assumptions of a multi-storey car park concept from the Polimex-Mostostal offer: steel structure using in the design structural elements manufactured by Polimex-Mostostal plant in Siedlce optimisation using maximum possible number of repeated elements easy assembly during construction modularity possibility of adjusting the design to every location non-complex internal communication structure that is transparent for users openness to parking accompanying functions Wizualizacja parkingu wielopoziomowego Visualisation of a multi-storey car park 16 / 17

11 Wykonawstwo silna Grupa Kapitałowa Realisation a Strong Capital Group Polimex-Mostostal realizuje inwestycje we współpracy z firmami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Utworzenie grupy firm inżynieryjno-budowlanych, wyspecjalizowanych w komplementarnych branżach, pozwoliło stworzyć szeroką ofertę projektowania, produkcji, montażu konstrukcji stalowych oraz budowy kompletnych obiektów. Potencjał ludzki to doświadczeni pracownicy, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach: budownictwo, elektryka, mechanika, AKPiA i spawalnictwo. Grupa Kapitałowa posiada również własną bazę sprzętowo-transportową, którą tworzą wyspecjalizowane jednostki zapewniające wykonywanie większości prac. Kompleksowość oferty wyróżnia Polimex-Mostostal spośród innych podmiotów działających na rynku. Polimex-Mostostal realises investment projects in cooperation with the companies that belong to the Capital Group. Thanks to the creation of a group of engineering and construction companies that specialise in complementary sectors it was possible to develop a wide offer comprising design, manufacture and assembly of steel structures and the construction of complete facilities. Workforce is composed of experienced employees like highly qualified engineers with such specialities as construction, electricity, mechanics, Control and Measurement Instruments and Automation as well as welding. What is more, the Capital Group has its own equipment and transport base formed by specialised units which ensure performance of majority of the work. Complexity of its offer differentiates Polimex-Mostostal from other entities that operate on the market. Spółki Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, które realizują projekty w branży budowlanej, to: Grupa Kapitałowa Energomontaż-Północ Grupa kapitałowa włączona do struktury organizacyjnej Polimexu-Mostostalu SA decyzją zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 12 lipca 2010 roku. Zakres działalności Grupy Energomontaż-Północ SA obejmuje kompleksowe wykonawstwo robót budowlano-montażowych, uruchamianie obiektów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, produkcję warsztatową i prefabrykację rurociągów i elementów stalowych. Grupa Kapitałowa Naftobudowa Grupa kapitałowa włączona do struktury organizacyjnej Polimexu-Mostostalu SA decyzją zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 12 lipca 2010 roku. Zakres działalności obejmuje roboty budowlane i montażowe w budownictwie ogólnym, przemyśle rafineryjno-petrochemicznym i energetyce cieplnej. The following companies from Polimex-Mostostal Capital Group realise projects in the construction sector: Energomontaż-Północ Capital Group Capital group incorporated into Polimex-Mostostal organisational structure by means of shareholders meeting decision on 12 th July The scope of activity of Energomontaż-Północ SA Capital Group comprises complex performance of construction and assembly work, putting facilities into operation, warranty and post-warranty service, workshop production and prefabrication of pipelines and steel elements. Naftobudowa Capital Group Capital group incorporated into Polimex-Mostostal organisational structure by means of shareholders meeting decision on 12 th July The scope of activity comprises construction and assembly work in refining and petrochemical industry, general construction and heat power engineering. Grupa Kapitałowa Coifer Impex, Rumunia Budownictwo, produkcja i montaż konstrukcji stalowych, wytwarzanie aparatury i urządzeń dla przemysłu nafto wego, chemicznego oraz energetyki. Coifer Impex Capital Group, Romania Construction, production and assembly of steel structures, manufacturing of apparatus and equipment for oil, chemical and energy industry. Polimex-Sices Polska Sp. z o.o. Roboty budowlane i montażowe w przemyśle rafineryjno- -petrochemicznym. Polimex-Sices Polska Sp. z o.o. Construction and assembly work in refining and petrochemical industry. Polimex-Development Kraków Sp. z o.o. Firma prowadzi działalność deweloperską na terenie całego kraju. Polimex-Development Kraków Sp. z o.o. The company conducts real estate development activity throughout the country. Huta aluminium, Sunndalsora, Norwegia Aluminium Plant, Sunndalsora, Norway 18 / 19

12 Wykonawstwo silna Grupa Kapitałowa Realisation a Strong Capital Group Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o. Jest renomowanym, nowoczesnym, sprawnie funkcjonującym biurem inżynierskim, legitymującym się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz realizacji wielobranżowych inwestycji w zakresie energetyki, chemii, technologii wody oraz budownictwa. Kompleksowa oferta Centrum Projektowego obejmuje m.in. doradztwo techniczne, ekonomiczne i organizacyjne dla inwestorów, analizy i studia przedprojektowe, projekty budowlane, podstawowe i wykonawcze, dokumentacje powykonawcze i rozruchowe. Ponadto Biuro specjalizuje się w kompletacji dostaw, nadzorach inwestorskich, a także w realizacji inwestycji w systemie pod klucz. Najcenniejszy kapitał Centrum Projektowego stanowią pracownicy specjaliści w branży energetycznej, chemicznej, technologii wód i ścieków, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, automatycznej, elektrycznej, ciepłowniczo-wentylacyjnej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ochrony środowiska. PXM Projekt Południe Sp. z o.o. To największa firma konsultingowo-inżynierska zlokalizowana w Polsce południowej. Działa na terenie całej Polski i jest obecna na rynku od 12 lat (w latach jako SAP Projekt Południe Sp. z o.o.). Firma zajmuje się projektowaniem, zarządzaniem i kompleksową obsługą realizacji inwestycji komercyjnych, przemysłowych i infrastrukturalnych (w tym inwestycji drogowych wraz z komunikacją torową) oraz inżynierii ruchu miejskiego i systemów sterowania obszarowego. Biuro projektowe WBP Zabrze Sp. z o.o. Firma świadczy usługi w zakresie planowania oraz projektowania i nadzoru inwestycji budowlanych w budownictwie drogowym i kubaturowym oraz gospodarce komunalnej i przemyśle. Prowadzi działalność w zakresie inżynierii i architektury oraz pokrewnego doradztwa technicznego. Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o. Is a renowned, modern, effectively operating engineering office having several-dozen-year-long experience in designing and realising multidisciplinary investments with respect to power engineering, chemistry, water technology and building industry. Comprehensive offer of the Design Centre includes, among other things, technical, economic and organisational consultancy for investors, pre-design analyses and studies, basis and detailed construction designs, as-is and commissioning documentations. Moreover, the Office specialises in completion of deliveries, provision of owner s representative services as well as turn-key realisation of investments. The greatest asset of the Design Centre are the employees specialists in the power engineering, chemical, water and waste water technology, mechanical, building and construction, automation, power, heating and ventilation, water supply and waste water removal, and environment protection industries PXM Projekt Południe Sp. z o.o. It is the largest consulting and engineering company in southern Poland. It operates throughout Poland and has been present on the market for 12 years (in the years as SAP Projekt Południe Sp. z o.o.). The company deals with design, management and complex handling of commercial, industrial and infrastructural investment projects (including road investments together with track transport) and also urban traffic engineering and area traffic control system. WBP Zabrze Sp. z o.o. Design Office The company provides services within the scope of planning, design and supervision of construction investment projects in road and cubature construction and municipal services management and industry. It conducts activity within the scope of engineering and architecture as well as related technical consulting. Oferuje odbiorcom projektowanie i obsługę przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie: infrastruktury transportowej (drogi, mosty), infrastruktury sanitarnej (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej), energetycznej (sieci gazowe, ciepłownicze i elektroenergetyczne, źródła ciepła), zabezpieczeń przed skutkami eksploatacji górniczej, budownictwa i architektury. Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia Sp. z o.o. Specjalizuje się w usługach w zakresie uzdatniania wody i ścieków przemysłowych w tym m.in.: ekspertyz, analiz techniczno-ekonomicznych w zakresie modernizacji lub budowy nowych instalacji, projektowania nowych i modernizacji istniejących stacji, uzdatniania wody i ścieków, projektowania instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i gazowych (w tym sieci i instalacji wewnętrznych), opracowywania raportów oddziaływania na środowisko, operatów wodno-prawnych, wykonywania dokumentacji konstrukcyjno-koncesyjnych, urządzeń podlegających dozo rowi technicznemu, kompletacji dostaw, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, generalnej realizacji inwestycji pod klucz. ZMK Czerwonograd (Ukraina) Zakład wykonuje i montuje następujące konstrukcje stalowe: obiekty handlowe, hale magazynowe, obiekty przemysłowe, silosy, kanały, filtry, budowy wentylatorów, kładki, estakady, obudowy przenośników, drabiny, barierki, inne nietypowe konstrukcje spawane. Jednym z głównych produktów zakładu są kraty pomostowe zgrzewane oraz stopnie schodowe wykonywane zgodnie z wymaganiami normy: DIN Zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane są poprzez: cynkowanie ogniowe zgodne z normami EN ISO It offers its customers design and handling of investment, modernisation and repair investment projects within the scope of: transport infrastructure (roads, bridges), sanitary infrastructure (water supply systems, rainwater discharge and sanitary systems), energy infrastructure (gas, heat and power supply systems, heat sources), protection against the consequences of mining exploitation, construction and architecture. Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia Sp. z o.o. It specialises in services related to water and industrial sewage treatment, including: expert opinions, technical and economic analysis within the scope of modernisation or construction of new installations, designing new ones and modernisation of existing stations, water and sewage treatment, designing sanitary installations like water supply and sewage ones, ventilation and gas installations (including internal networks and installations), working out environmental impact reports, water and wastewater management plans, preparing design and licence documentation, equipment that is subject to technical supervision, order picking, performing the function of a project management company, general implementation of turn-key projects. ZMK Czerwonograd (Ukraine) The Plant prepares and installs the following steel structures: retail facilities, warehouse halls, industrial facilities, silos, filters, ventilator casings, footbridges, viaducts, conveyor casings, ladders, rails, other non-standard welded structures. One of the main products of the plant are welded platform gratings and stair steps made in compliance with the requirements of the DIN standard. Anti-corrosion protection is made by means of hot-dip galvanising in compliance with the EN ISO 1461 standard. 20 / 21

13 Jakość usług Quality of Services Wysoką jakość wyrobów i usług Spółka uzyskuje w wyniku zastosowania najnowszych technologii w fazie projektowania, realizacji i dostarczania wyrobów i usług do klientów. Firma zatrudnia najwyższej klasy specjalistów oraz wykorzystuje wysokiej jakości materiały, nowoczesne technologie, park maszynowy, efektywną organizację pracy i kompetentne zarządzanie procesami. Spółka stawia własnym dostawcom i podwykonawcom wysokie wymagania jakościowe oraz monitoruje jakość opierając się na przyjętych procedurach kwalifikacyjnych. Polimex-Mostostal SA posiada Zintegrowany System Zarządzania, którego podstawą są normy: ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS Certyfikat potwierdzający zgodność systemu z w/w normami wydany przez KEMA Quality Polska świadczy o zdolności dostarczania przez Polimex-Mostostal SA wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów, z poszanowaniem przepisów prawa, w sposób bezpieczny dla pracowników i środowiska naturalnego. Products and services offered by the Company are of high quality thanks to the use of state-of-the-art technologies at the stage of design, realisation and delivery of products and services to the customers. The company employs top class specialists and uses high quality materials, state-ofthe-art technologies, machinery stock, effective organisation of work and competent process management. The company sets high quality requirements for its own suppliers and subcontractors as well as monitors quality on the basis of the adopted qualification procedures. Polimex- -Mostostal SA has an Integrated Management System based on the following standards: ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS A certificate confirming compliance of the system with the abovementioned standards issued by KEMA Quality Polska proves that Polimex- -Mostostal is able to deliver products and services that comply with customer requirements, ensuring the observance of legal provisions, in a manner that is safe for the employees and natural environment. W Polimexie-Mostostalu funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, opracowany i wdrożony w oparciu o wymagania niżej wymienionych norm: PN-EN ISO 9001 certyfikowany przez KEMA Quality Polska. Pierwszy certyfikat na spełnienie wymagań PN-EN ISO 9001 Polimex-Mostostal uzyskał w czerwcu 1997 roku PN-EN ISO Zarządzanie Środowiskiem certyfikowany przez KEMA Quality Polska PN-N/OHSAS Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy certyfikowany przez KEMA Quality Polska PN-EN ISO System Zapewnienia Jakości w spawalnictwie certyfikowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach PN-N Wewnętrzny System Kontroli certyfikowany przez PCBC AQAP 2110 certyfikowany przez Zakład Systemów Zarządzania i Jakości Dyrektywa 97/23/WE (97/23/EG) System Zapewnienia Jakości moduł H1 certyfikowany przez TÜV Cert-TÜV Rheniland Industrie Service GMBH Pierwszy certyfikat Polimex-Mostostal uzyskał w 2002 roku VCA-SCC System Bezpieczeństwa PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe wymagania. Zakładowa Kontrola Produkcji PN-EN A1 Systemy ograniczające drogę Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Polimex-Mostostal employs the Integrated Management System, worked out and implemented on the basis of the requirements of the following standards: PN-EN ISO 9001 certified by KEMA Quality Polska Polimex-Mostostal received the first certificate confirming compliance with the requirements of PN-EN ISO 9001 in June 1997 PN-EN ISO Environmental Management certified by KEMA Quality Polska PN-N/OHSAS Occupational Health and Safety Management certified by KEMA Quality Polska PN-EN ISO Welding Quality Assurance System certified by the Welding Institute in Gliwice PN-N Internal Control System certified by PCBC AQAP 2110 certified by the Department of Quality and Management Systems 97/23/EC (97/23/EG) Directive Quality Assurance System Module H1 certified by TÜV Cert-TÜV Rheniland Industrie Service GMBH Polimex-Mostostal received the first certificate in 2002 VCA-SCC Safety System PN-EN Mineral and asphalt mixes requirements. Plant Production Control PN-EN A1 Road restraint systems Product related requirements and assessment of compliance connected with vehicle restraint systems PN-EN ISO/IEC General requirements related to the competences of research and calibration laboratories. 22 / 23

14 Klienci i referencje Clients and References Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland Nasi kontrahenci: PKN Orlen SA Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie Prokuratura i Sąd Rejonowy w Piasecznie Urząd Marszałkowski w Rzeszowie Fabryka opon Bridgestone Gmina Miasto Świnoujście Gmina Miasto Gorzów Wielkopolski Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Ministerstwo Zasobów Morskich Libii Tesco Poland Sp. z o.o. Grupa Żywiec SA Bosch Rexroth Sp. z o.o. Rafineria Trzebinia SA Petrochemia Płock SA Our contractors: PKN Orlen SA NATO Investment Agency in Poland Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences in Warsaw Prosecutor s Office and District Court in Piaseczno Marshal Office in Rzeszów Bridgestone tire company Municipality of Świnoujście Municipality of Gorzów Wielkopolski Ruda Śląska Municipal Office Municipal Investment Board in Wrocław General Directorate for National Roads and Motorways Ministry of Marine Wealth of Libya Tesco Poland Sp. z o.o. Grupa Żywiec SA Bosch Rexroth Sp. z o.o. Trzebinia Rafinery SA Petrochemia Płock SA Nowy Zakład Wyrobów Stalowych, Siedlce, Polska New Steel Structures Plant, Siedlce, Poland Budynek Sądu Rejonowego i Prokuratury, Piaseczno, Polska Building of the District Court and Prosecutor s Office, Piaseczno, Poland 24 / 25

15 Klienci i referencje Clients and References Najważniejsze projekty w trakcie realizacji oraz ukończone w ostatnich latach: More important projects completed in recent years and projects underway: Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Fabryka opon samochodowych w Stargardzie Szczecińskim Intertissue / Włochy Hale produkcyjne i magazynowe w Baglan / Walia Zakład produkcji płyt drewnopochodnych HDF/MDF w Grajewie Ingerop Polska Sp. z o.o. Hala produkcyjna Michelin w Olsztynie Bosch Rexroth Sp. z o.o. Budynek biurowo-magazynowy w Warszawie Rafineria Trzebinia Hala do produkcji biopaliw Hala sportowo-widowiskowa w Gdyni Urząd Gminy Kleszczów Kompleks sportowo-dydaktyczny Solpark Echo Investment SA Centrum handlowo-rozrywkowe Pasaż Świętokrzyski w Kielcach TK Polska Operations SA Centrum handlowe Galeria Sandecja w Nowym Sączu Budynek Sądu Rejonowego w Warszawie Budynek Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim Budynek IV Komisariatu Policji w Lublinie Modernizacja i rozbudowa portu wojennego w Świnoujściu Budowa falochronu głównego i pomocniczego w porcie handlowym Sirte w Libii Budowa Ośrodka Opiekuńczo- -Leczniczego przy ul. Mehoffera w Warszawie Budowa Zakładu Konstrukcji Stalowych w Siedlcach Przebudowa trybun Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu Budowa Zakładu Produkcji Pellet w Zielonej Górze Zakład Produkcji Etanolu Goświnowice w Głębinowie Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim Budowa Hali Sportowej w Mrzeżynie Budowa Centrum Biblioteczno- -Informacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Budynek Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Centrum handlowe Galeria Tarnovia w Tarnowie Stadion Legii Warszawa Budynek Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi Centrum Chopinowskie w Warszawie Stadion Wisły Kraków Hala wystawiennicza w Kielcach Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Grójcu Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Car tyre factory in Stargard Szczeciński Intertissue / Italy Production and warehouse halls in Baglan / Wales HDF/MDF Wood based panels production plant in Grajewo Ingerop Polska Sp. z o.o. Production hall for Michelin in Olsztyn Bosch Rexroth Sp. z o.o. Office and warehouse building in Warsaw The Trzebinia Refinery Biofuel production hall Sports and Entertainment Hall in Gdynia The Office of the Kleszczów Commune The Solpark Sports and Didactic Complex Echo Investment SA The Pasaż Świętokrzyski Shopping and Entertainment Centre in Kielce TK Polska Operations SA The Galeria Sandecja Shopping Centre in Nowy Sącz Building of the District Court in Warsaw Building of the Poviat Police Headquarters in Radzyń Podlaski Building of the 4 th Police Station in Lublin Modernisation and development of the military port in Świnoujście The construction of the main and auxiliary breakwater in the Sirte commercial harbour in Libya The construction of the Nursing Home and Treatment Facility at ul. Mehoffera in Warsaw The construction of the Steel Structure Plant in Siedlce Reconstruction of the stage of the City Amphitheatre in Świnoujście The construction of the Pellet Production Plant in Zielona Góra The Goświnowice Ethanol Production Plant in Głębinowo The construction of the Art Education Centre in Gorzów Wielkopolski The construction of a sports hall in Mrzeżyno The construction of the Library and Information Centre for the Medical University of Warsaw in Warsaw The building of the Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences in Warsaw The Galeria Tarnovia Shopping Centre in Tarnów Legia Warsaw Stadium The building of the Appellate Court and the Circuit Court in Łódź The Chopin Centre in Warsaw Wisła Kraków Stadium The exhibition hall in Kielce The Museum of the History of Polish Jews in Warsaw Construction of a new seat of the Poviat Police Headquarters in Grójec Zakład produkcji płyt drewnopochodnych HDF/MDF, Grajewo, Polska HDF/MDF boards manufacturing plant, Grajewo, Poland Hala sportowa, Łąck, Polska Sports hall, Łąck, Poland Elektrownia Gent, Belgia Gent Power Plant, Belgium Oczyszczalnia ścieków i suszarnia osadów, Zdroje, Polska Sewage treatment plant and sediment drying plant, Zdroje, Poland Budowa portu rybackiego, Libia Construction of a fishing port, Libya Amfiteatr Miejski, Świnoujście, Polska Municipal Amphitheatre, Świnoujście, Poland 26 / 27

16 Kontakt Contact Zakład Budownictwa Siedlce Z Siedlce ul. Terespolska 12 tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Zakład Budownictwa Warszawa Z Warszawa, skr. poczt. 815 ul. Czackiego 15/17 tel. (+48) fax (+48) Oddział Nidzica Z6N Nidzica ul. Sienkiewicza 4A tel. (+48) fax (+48) Zakład Montażu Stalowa Wola Z Stalowa Wola al. Jana Pawła II 25a tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Zakład Budownictwa Szczecin Z Szczecin ul. Pomorska 34 tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Zakład Budownictwa Lublin Z Lublin ul. Inżynierska 8 tel. (+48) fax (+48) Construction Division in Siedlce Z Siedlce ul. Terespolska 12 tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Construction Division in Warszaw Z Warszawa, p.o. box 815 ul. Czackiego 15/17 tel. (+48) fax (+48) Division in Nidzica Z6N Nidzica ul. Sienkiewicza 4A tel. (+48) fax (+48) Assembly Division Stalowa Wola Z Stalowa Wola al. Jana Pawła II 25a tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Construction Division in Szczecin Z Szczecin ul. Pomorska 34 tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Construction Division in Lublin Z Lublin ul. Inżynierska 8 tel. (+48) fax (+48)

17

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa

Nasz potencjał to - wykwalifikowana kadra i własna baza sprzętowo-transportowa Szanowni Państwo, MIRBUD S.A. należy do grona największych firm na rynku budowlanym, działających we wszystkich segmentach budownictwa. Jesteśmy spółką notowaną na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

Umiemy się wyróżnić Making all the difference

Umiemy się wyróżnić Making all the difference Umiemy się wyróżnić Making all the difference Eiffage na świecie Wiadukt Millau Millau Viaduct Grupa Eiffage jest jedną z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Firma zrealizowała

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb 138 Raport roczny Grupy PKP 2009 Annual Report of PKP Group 2009 LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out Zbigniew Tracichleb PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Szeroki tor

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Globe Trade Centre Spis treści Table of Contents 36 32 26 20 18 16 14 12 10 6 Działalność Grupy GTC GTC Group Portfolio nieruchomości Properties portfolio Nowe projekty biurowe New office developments

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo