Budownictwo ogólne General Construction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budownictwo ogólne General Construction"

Transkrypt

1 Budownictwo ogólne General Construction

2 Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10 The Offer Design Teams Oferta wykańczanie wnętrz 12 The Offer Interior Finishing Oferta budownictwo mieszkaniowe 14 The Offer Housing Construction Oferta parkingi wielopoziomowe 16 The Offer Multi-Storey Car Parks Wykonawstwo silna Grupa Kapitałowa 18 Realisation a Strong Capital Group Jakość usług 22 Quality of Services Klienci i referencje 24 Clients and References Kontakt 28 Contact

3 Polimex-Mostostal SA Polimex-Mostostal SA to firma inżynieryjno-budowlana, aktywna na rynku od 1945 roku, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ostatnich latach Spółka opiera swoją działalność generalnego wykonawcy na współpracy z własną Grupą Kapitałową oraz ze sprawdzonymi w wielu kontraktach podwykonawcami. Polimex-Mostostal oferuje usługi w zakresie budownictwa, realizacji obiektów przemysłowych, dostaw linii technologicznych, maszyn i urządzeń oraz części zamiennych, a także serwisu technicznego dla następujących sektorów: budownictwa drogowego i kolejowego chemii i petrochemii ochrony środowiska energetyki budownictwa przemysłowego i ogólnego Polimex-Mostostal offers services with respect to construction, supply of complete industrial products, process lines, machinery and equipment as well as replacement parts, and also technical services for the following sectors: road and railway construction chemical and petrochemical industries environment protection power engineering industrial and general construction Stadion Legii, Warszawa, Polska Legia Football Stadium, Warsaw, Poland Polimex-Mostostal SA is an engineering and construction company, active in the market since 1945, listed at Warsaw Stock Exchange. In the recent years, the company has been basing its general contractor activity on cooperation with its own Capital Group as well as subcontractors verified during the realisation of numerous contracts. Elektrownia Voerde, Niemcy Voerde Power Plant, Germany Muzeum Historii Żydów Polskich wizualizacja, Warszawa, Polska Museum of the History of the Polish Jews visualisation, Warsaw, Poland Fabryka Opon Samochodowych Bridgestone, Stargard Szczeciński, Polska Bridgestone Tyre Manufacturing Facility, Stargard Szczeciński, Poland Centrum handlowe Galeria Tarnovia, Tarnów, Polska Galeria Tarnovia Shopping Centre, Tarnów, Poland 2 / 3

4 Polimex-Mostostal SA Równolegle do działalności w zakresie generalnego wykonawstwa Polimex-Mostostal specjalizuje się w produkcji wyrobów stalowych i krat pomostowych oraz w zabezpieczeniach antykorozyjnych, w tym w cynkowaniu ogniowym na potrzeby różnych branż, m.in. budownictwa drogowego i kolejowego. Polimex-Mostostal jest jedną z największych grup budowlanych w Polsce. Należy do liderów sektora bu - dowlanego pod względem: zakresu usług portfela zamówień wielkości przychodów doświadczenia profesjonalizmu zdobytych referencji Firma jest dobrze rozpoznawalna i aktywna również poza granicami Polski. By uzyskać lepszy dostęp do zagranicznych rynków, Polimex- -Mostostal utrzymuje międzynarodową sieć sprzedaży bezpośredniej, a także przez pośredników w większości krajów UE oraz w Rosji, na Ukrainie i w Chinach. Polimex-Mostostal zrealizował: ponad 700 obiektów wybudowanych pod klucz w 60 krajach ponad 100 polskich zakładów przemysłowych wyposażonych w nowoczesne technologie i urządzenia produkcyjne sprowadzone z zagranicy Polimex-Mostostal has realised: over 700 structures built in the turn-key system in 60 countries over 100 Polish industrial plants equipped with state-of-the-art technologies and manufacturing equipment imported from abroad In parallel to the activity with respect to general contractorship, Polimex- -Mostostal specialises in the production of steel products and platform gratings as well as rustproofing, inclusive of hot-dip zinc galvanising for the purposes of various industries, including the road and railway construction industries. Polimex-Mostostal is one of the largest construction groups in Poland. It belongs to the construction industry leaders with respect to: the scope of services the portfolio of contracts the volume of incomes experience professionalism references received The Company is well-recognised and active outside Poland as well. In order to obtain a better access to foreign markets, Polimex-Mostostal maintains its international network of direct sale and sale conducted by agents in most EU countries as well as Russia, Ukraine and China. Drogowa Trasa Średnicowa w KatowicachDrogowa Centrum Trasa Chopinowskie, Średnicowa speedway Centre, in Katowice Warsaw, Warszawa, Polska Chopin Poland Zakład produkcji papieru higienicznego Delitissue, Ciechanów, Polska Delitissue Hygienic Paper Manufacturing Plant, Ciechanów, Poland Elektrownia Neurath, Grevenbroich, Niemcy Neurath Power Plant, Grevenbroich, Germany 4 / 5

5 Oferta budownictwo ogólne The Offer General Construction W zakresie działalności ogólnobudowlanej Polimex-Mostostal realizuje szeroki zakres inwestycji w budownictwie cywilnym, handlowym, usługowym, sportowym, mieszkaniowym oraz użyteczności społecznej i infrastruktury wojskowej. Oferta Polimexu-Mostostalu obejmuje również projektowanie i dostawy obiektów realizowanych na bazie konstrukcji stalowych. Podstawowym systemem realizacji jest wykonawstwo pod klucz, zarówno w roli generalnego wykonawcy, jak też generalnego realizatora inwestycji (GRI) lub dewelopera. Polimex-Mostostal oferuje realizację dużych inwestycji budowlanych, skom plikowanych obiektów, a także specjalistycznych robót we współpracy z innymi zakładami Grupy Kapitałowej oraz w konsorcjach z wypróbowanymi partnerami. Polimex-Mostostal SA zatrudnia fachowców posiadających poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniające do uczestniczenia w realizacji zadań związanych z dostępem do tajemnicy państwowej. Od 2004 roku Polimex-Mostostal SA posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej potwierdzający zdolność Spółki do realizacji obiektów dla NATO. Polimex-Mostostal buduje m.in. biurowce obiekty sportowe centra handlowe, supermarkety obiekty użyteczności publicznej zakłady produkcyjne hale magazynowe i centra logistyczne obiekty ochrony środowiska Polimex-Mostostal constructs office buildings sports facilities shopping centres, supermar kets public utility buildings production plants warehouse halls and logistics centres environmental protection facilities Within the scope of its general construction activity Polimex-Mostostal realises a wide range of investment projects in civil, retail, service, sports, housing, public utility and military infrastructure construction. The offer of Polimex- -Mostostal also includes design and delivery of facilities realised based on steel structures. Investment projects are mainly realised in the turn-key construction system and Polimex-Mostostal is a general contractor as well as a general contractor of the investment or a developer. Polimex-Mostostal offers a realisation of large scale investment projects, complex facilities as well as specialist work in cooperation with other plants of Capital Group and within a consortium with a long-standing partners. Polimex-Mostostal SA employs persons awarded a Security Certificate who are entitled to participate in the fulfilment of tasks connected with access to state secret. Since 2004 Polimex-Mostostal has had NATO Commercial and Government Entity Code which confirms that the Company is able to fulfil objects for NATO. Kompleks sportowo-dydaktyczny Solpark, Kleszczów, Polska Solpark sports and education centre, Kleszczów, Poland Komenda Powiatowa Policji, Radzyń Podlaski, Polska Poviat Police Headquarters, Radzyń Podlaski, Poland Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska University of Warsaw Library, Warsaw, Poland 6 / 7

6 Oferta budownictwo ogólne The Offer General Construction Polimex-Mostostal jest jednym z najbardziej liczących się producentów nienagannej jakości wyrobów stalowych w Europie. Spółka wytwarza konstrukcje stalowe do budowy hal, centrów handlowych, obiektów sportowych i użyteczności publicznej, dla energetyki, petrochemii, hutnictwa i telekomunikacji, drogownictwa oraz stacji benzynowych. Oferta obejmuje m.in.: wielkogabarytowe konstrukcje budowlane, zbiorniki ciśnieniowe, silosy, kanały, filtry, obudowy wentylatorów, kominy, wieże (w tym rurowe), mosty, wiadukty, kładki, estakady, ekrany dźwiękochłonne, obudowy przenośników, dźwignice, drabiny, bariery i barierki, elementy urządzeń i inne nietypowe konstrukcje spawane. Także konstrukcje ze stali nierdzewnej. Spółka produkuje palety do transportu butli gazowych, szkła, części samochodowych oraz wykonuje kontenery i pojemniki stalowe. Konstrukcje stalowe i żelbetowe dostawa i montaż konstrukcji stalowych dostawa i montaż obudów, ścian i dachów wykonawstwo robót żelbetowych montaż konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych wykonawstwo posadzek przemysłowych Steel and reinforced concrete structures steel structure delivery and assembly delivery and assembly of casings, walls and roofs performing reinforced concrete work assembly of prefabricated reinforced concrete structures industrial floors construction Polimex-Mostostal is one of leading manufacturers of impeccable quality steel products in Europe. The company manufactures steel structures for the construction of halls, shopping centres, sports and public utility facilities as well as for petrochemistry, metallurgy and telecommunication, road engineering and petrol stations. The offer includes among other things: large size civil engineering structures, pressure vessels, silos, ducts, filters, ventilator casings, chimneys, towers (including pipe towers), bridges, flyovers, footbridges, viaducts, sound absorbing noise barriers, conveyor casings, cranes, ladders, barriers and rails, equipment elements and other non-standard welded structures. In addition, it offers stainless steel structures. The Company manufactures pallets for transporting gas cylinders, glass, car parts and makes steel containers. Budowa nowego Zakładu Wyrobów Stalowych w Siedlcach, Polska Construction of a new Steel Structures Plant in Siedlce, Poland Posadzki w nowym Zakładzie Wyrobów Stalowych, Siedlce, Polska Floors at the new Steel Structures Plant, Siedlce, Poland Zespół szkolno-przedszkolny, Wrocław, Polska School and preschool complex, Wroclaw, Poland Elektrownia Neurath, Grevenbroich, Niemcy Neurath Power Plant, Grevenbroich, Germany 8 / 9

7 Oferta zespoły projektowe The Offer Design Teams Prace nad projektem Works on the design Polimex-Mostostal rozbudował swój potencjał projektowy traktując to zadanie jako jeden z priorytetów. Zespoły projektowe są zarówno częścią struktur organizacyjnych poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej, jak i samodzielnymi biurami projektowymi. Spółka utworzyła zlokalizowane w Gliwicach wielobranżowe Centrum Projektowe Polimex-Mostostal, w którym znalazło zatrudnienie ok. 200 wykwalifikowanych pracowników. Centrum jest renomowanym, nowoczesnym, sprawnie funkcjonującym biurem inżynierskim o kilkudziesięcioletnim już doświadczeniu.powstają tu między innymi projekty dla inwestorów działających w branży energetycznej, chemicznej, wodno-ściekowej oraz budowlanej. Oferta projektowa Polimexu-Mostostalu obejmuje: studia i analizy przedprojektowe wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i opracowaniem dokumentacji powykonawczej opracowanie dokumentacji powykonawczej szkolenie użytkownika i przekazanie obiektu do eksploatacji Treating this task as one of its priorities, Polimex-Mostostal has developed a high design potential. Design teams are part of organisational structures of individual companies of the Capital Group as well as constitute independent design offices. The Company has established a Gliwice-based, multidisciplinary Design Centre of Polimex-Mostostal where approx. two hundred qualified employees have been employed. The Centre is a renowned, modern, effectively operating engineering office of several-dozen-year-long experience. Among other things, there are developed designs for investors operating in the power engineering, chemical, water supply and waste water removal, and building industries. Design offer of Polimex-Mostostal includes: pre-design studies and analysis working out the design together with obtaining a building permit and working out as-built documentation working out as-built documentation user training and putting a facility into operation Centrum handlowe Galeria Wisła, Płock, Polska projekt wykonawczy Galeria Wisła Shopping Centre detailed design Ocynkownia Polimexu-Mostostalu, Częstochowa, Polska kompleksowy projekt Polimex-Mostostal Galvanising Plant, Częstochowa, Poland end-to-end design 10 / 11

8 Oferta wykańczanie wnętrz The Offer Interior Finishing Centrum handlowe Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polska Galeria Sandecja Shopping Centre, Nowy Sącz, Poland Doskonałym uzupełnieniem ogólnobudowlanej oferty Polimexu-Mostostalu są usługi robót wykończeniowych i adaptacyjnych. Firma wykonuje pełen zakres takich prac. Do klientów Spółki należą w szczególności najemcy powierzchni w galeriach handlowych. Do najważniejszych inwestycji tego typu należą: Centrum Handlowe Wena Sport Factory w Bydgoszczy wszystkie prace budowlano-wykończeniowe i instalacyjne dla najemców powierzchni handlowej aranżacja wnętrz dla firmy Royal Collection (Gliwice, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Płock, Białystok) wszystkie prace budowlano-wykończeniowe i instalacyjne aranżacja pomieszczeń biurowych dla najemców firmy Ghelamco w Warszawie wszystkie prace budowlano- -wykończeniowe i instalacyjne prace modernizacyjno-remontowe dla obiektów Dipservice w Warszawie Centrum Handlowe Złote Tarasy w Warszawie wszystkie prace budowlano-wykończeniowe i instalacyjne dla najemców powierzchni handlowej biurowiec Warszawskiego Centrum Finansowego (WFC) wszystkie prace budowlano-wykończeniowe i instalacyjne dla najemców powierzchni biurowe Polimex-Mostostal general construction offer is perfectly supplemented with finishing and adaptation work services. The Company offers a full range of such work. The Company s customers include for exemple lessees of space in shopping malls. The most important investment projects of this type include: the Wena Sport Factory Shopping Mall in Bydgoszcz all types of construction, finishing and installation work for retail space lessees interior design for the company Royal Collection (Gliwice, Bydgoszcz, Łódź, Warsaw, Płock, Białystok) all types of construction, finishing and installation work office premises design for the lessees of the company Ghelamco in Warsaw all types of construction, finishing and installation work modernisation and repair work for Dipservice facilities in Warsaw the Złote Tarasy Shopping Mall in Warsaw all types of construction, finishing and installation work for retail space lessees Warsaw Financial Centre Office Building all types of construction, finishing and installation work for office space lessees Stadion Legii wnętrze, Warszawa, Polska Legia Football Stadium interior, Warsaw, Poland Wykończenie wnętrz sklepu Royal Collection, Białystok, Polska Royal Collection store interior finishing, Białystok, Poland Wnętrze Warszawskiego Centrum Finansowego, Warszawa, Polska Warsaw Financial Centre interior, Warsaw, Poland 12 / 13

9 Oferta budownictwo mieszkaniowe The Offer Housing Construction Osiedle Olszyny na Bemowie, Warszawa, Polska Olszyny housing estate in Bemowo, Warsaw, Poland Zakłady Polimexu-Mostostalu i spółki Grupy Kapitałowej prowadzą także działalność deweloperską na terenie całego kraju. Do największych inwestycji tego typu należą: Osiedle Kolorowe w Opolu Osiedle Brama Beskidów w Ustroniu Budynek wielorodzinny przy ulicy Maszynowej w Warszawie Osiedle Kliny w Krakowie Osiedle Wielicka w Krakowie Osiedle Villa Marina w Warszawie Osiedle domów jednorodzinnych w Józefosławiu Osiedle Kasztelańskie w Opolu Osiedle Na Górce w Szczecinie Osiedle w Siadle Dolnym, gmina Kołbaskowo Osiedle domów jednorodzinnych w Kobylance Polimex-Mostostal plants and the companies of the Capital Group also conduct real estate development activity throughout the country. The most important investment projects of this type include: the Kolorowe Housing Estate in Opole the Brama Beskidów Housing Estate in Ustroń a multi-family building at Maszynowa street in Warsaw the Kliny Housing Estate in Cracow the Wielicka Housing Estate in Cracow the Villa Marina Housing Estate in Warsaw the single family housing estate in Józefosław the Kasztelańskie Housing Estate in Opole the Na Górce Housing Estate in Szczecin the Housing Estate in Siadło Dolne, Kołbaskowo commune the single family housing estate in Kobylanka Budynek wielorodzinny przy ul. Maszynowej w Warszawie, Polska A multi-family building at Maszynowa street in Warsaw, Poland Osiedle w Siadle Dolnym, Polska Housing estate in Siadło Dolne, Poland Osiedle Villa Marina, Warszawa, Polska Villa Marina housing estate, Warsaw, Poland 14 / 15

10 Oferta parkingi wielopoziomowe The Offer Multi-Storey Car Parks Wizualizacja parkingu wielopoziomowego Visualisation of a multi-storey car park Polimex-Mostostal ma w swojej ofercie wykonanie parkingów wielopoziomowych. Budowane są one w oparciu o konstrukcję stalową z elementów prefabrykowanych. Ogólna koncepcja parkingów wielopoziomowych z oferty Polimexu- -Mostostalu zakłada: konstrukcję stalową wykorzystanie w projekcie elementów konstrukcyjnych produkowanych przez zakład Polimexu-Mostostalu w Siedlcach optymalizację użycie jak największej ilości elementów powtarzalnych łatwy montaż podczas budowy modułowość możliwość dostoso wania projektu do każdej lokalizacji nieskomplikowaną strukturę komunikacji wewnętrznej przejrzystą dla użytkowników otwartość na funkcje towarzyszące parkowaniu Polimex-Mostostal also offers the realisation of multi-storey car parks. They are build based on steel structures made of prefabricated elements. General assumptions of a multi-storey car park concept from the Polimex-Mostostal offer: steel structure using in the design structural elements manufactured by Polimex-Mostostal plant in Siedlce optimisation using maximum possible number of repeated elements easy assembly during construction modularity possibility of adjusting the design to every location non-complex internal communication structure that is transparent for users openness to parking accompanying functions Wizualizacja parkingu wielopoziomowego Visualisation of a multi-storey car park 16 / 17

11 Wykonawstwo silna Grupa Kapitałowa Realisation a Strong Capital Group Polimex-Mostostal realizuje inwestycje we współpracy z firmami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. Utworzenie grupy firm inżynieryjno-budowlanych, wyspecjalizowanych w komplementarnych branżach, pozwoliło stworzyć szeroką ofertę projektowania, produkcji, montażu konstrukcji stalowych oraz budowy kompletnych obiektów. Potencjał ludzki to doświadczeni pracownicy, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach: budownictwo, elektryka, mechanika, AKPiA i spawalnictwo. Grupa Kapitałowa posiada również własną bazę sprzętowo-transportową, którą tworzą wyspecjalizowane jednostki zapewniające wykonywanie większości prac. Kompleksowość oferty wyróżnia Polimex-Mostostal spośród innych podmiotów działających na rynku. Polimex-Mostostal realises investment projects in cooperation with the companies that belong to the Capital Group. Thanks to the creation of a group of engineering and construction companies that specialise in complementary sectors it was possible to develop a wide offer comprising design, manufacture and assembly of steel structures and the construction of complete facilities. Workforce is composed of experienced employees like highly qualified engineers with such specialities as construction, electricity, mechanics, Control and Measurement Instruments and Automation as well as welding. What is more, the Capital Group has its own equipment and transport base formed by specialised units which ensure performance of majority of the work. Complexity of its offer differentiates Polimex-Mostostal from other entities that operate on the market. Spółki Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, które realizują projekty w branży budowlanej, to: Grupa Kapitałowa Energomontaż-Północ Grupa kapitałowa włączona do struktury organizacyjnej Polimexu-Mostostalu SA decyzją zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 12 lipca 2010 roku. Zakres działalności Grupy Energomontaż-Północ SA obejmuje kompleksowe wykonawstwo robót budowlano-montażowych, uruchamianie obiektów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, produkcję warsztatową i prefabrykację rurociągów i elementów stalowych. Grupa Kapitałowa Naftobudowa Grupa kapitałowa włączona do struktury organizacyjnej Polimexu-Mostostalu SA decyzją zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 12 lipca 2010 roku. Zakres działalności obejmuje roboty budowlane i montażowe w budownictwie ogólnym, przemyśle rafineryjno-petrochemicznym i energetyce cieplnej. The following companies from Polimex-Mostostal Capital Group realise projects in the construction sector: Energomontaż-Północ Capital Group Capital group incorporated into Polimex-Mostostal organisational structure by means of shareholders meeting decision on 12 th July The scope of activity of Energomontaż-Północ SA Capital Group comprises complex performance of construction and assembly work, putting facilities into operation, warranty and post-warranty service, workshop production and prefabrication of pipelines and steel elements. Naftobudowa Capital Group Capital group incorporated into Polimex-Mostostal organisational structure by means of shareholders meeting decision on 12 th July The scope of activity comprises construction and assembly work in refining and petrochemical industry, general construction and heat power engineering. Grupa Kapitałowa Coifer Impex, Rumunia Budownictwo, produkcja i montaż konstrukcji stalowych, wytwarzanie aparatury i urządzeń dla przemysłu nafto wego, chemicznego oraz energetyki. Coifer Impex Capital Group, Romania Construction, production and assembly of steel structures, manufacturing of apparatus and equipment for oil, chemical and energy industry. Polimex-Sices Polska Sp. z o.o. Roboty budowlane i montażowe w przemyśle rafineryjno- -petrochemicznym. Polimex-Sices Polska Sp. z o.o. Construction and assembly work in refining and petrochemical industry. Polimex-Development Kraków Sp. z o.o. Firma prowadzi działalność deweloperską na terenie całego kraju. Polimex-Development Kraków Sp. z o.o. The company conducts real estate development activity throughout the country. Huta aluminium, Sunndalsora, Norwegia Aluminium Plant, Sunndalsora, Norway 18 / 19

12 Wykonawstwo silna Grupa Kapitałowa Realisation a Strong Capital Group Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o. Jest renomowanym, nowoczesnym, sprawnie funkcjonującym biurem inżynierskim, legitymującym się kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz realizacji wielobranżowych inwestycji w zakresie energetyki, chemii, technologii wody oraz budownictwa. Kompleksowa oferta Centrum Projektowego obejmuje m.in. doradztwo techniczne, ekonomiczne i organizacyjne dla inwestorów, analizy i studia przedprojektowe, projekty budowlane, podstawowe i wykonawcze, dokumentacje powykonawcze i rozruchowe. Ponadto Biuro specjalizuje się w kompletacji dostaw, nadzorach inwestorskich, a także w realizacji inwestycji w systemie pod klucz. Najcenniejszy kapitał Centrum Projektowego stanowią pracownicy specjaliści w branży energetycznej, chemicznej, technologii wód i ścieków, mechanicznej, budowlano-konstrukcyjnej, automatycznej, elektrycznej, ciepłowniczo-wentylacyjnej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ochrony środowiska. PXM Projekt Południe Sp. z o.o. To największa firma konsultingowo-inżynierska zlokalizowana w Polsce południowej. Działa na terenie całej Polski i jest obecna na rynku od 12 lat (w latach jako SAP Projekt Południe Sp. z o.o.). Firma zajmuje się projektowaniem, zarządzaniem i kompleksową obsługą realizacji inwestycji komercyjnych, przemysłowych i infrastrukturalnych (w tym inwestycji drogowych wraz z komunikacją torową) oraz inżynierii ruchu miejskiego i systemów sterowania obszarowego. Biuro projektowe WBP Zabrze Sp. z o.o. Firma świadczy usługi w zakresie planowania oraz projektowania i nadzoru inwestycji budowlanych w budownictwie drogowym i kubaturowym oraz gospodarce komunalnej i przemyśle. Prowadzi działalność w zakresie inżynierii i architektury oraz pokrewnego doradztwa technicznego. Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o. Is a renowned, modern, effectively operating engineering office having several-dozen-year-long experience in designing and realising multidisciplinary investments with respect to power engineering, chemistry, water technology and building industry. Comprehensive offer of the Design Centre includes, among other things, technical, economic and organisational consultancy for investors, pre-design analyses and studies, basis and detailed construction designs, as-is and commissioning documentations. Moreover, the Office specialises in completion of deliveries, provision of owner s representative services as well as turn-key realisation of investments. The greatest asset of the Design Centre are the employees specialists in the power engineering, chemical, water and waste water technology, mechanical, building and construction, automation, power, heating and ventilation, water supply and waste water removal, and environment protection industries PXM Projekt Południe Sp. z o.o. It is the largest consulting and engineering company in southern Poland. It operates throughout Poland and has been present on the market for 12 years (in the years as SAP Projekt Południe Sp. z o.o.). The company deals with design, management and complex handling of commercial, industrial and infrastructural investment projects (including road investments together with track transport) and also urban traffic engineering and area traffic control system. WBP Zabrze Sp. z o.o. Design Office The company provides services within the scope of planning, design and supervision of construction investment projects in road and cubature construction and municipal services management and industry. It conducts activity within the scope of engineering and architecture as well as related technical consulting. Oferuje odbiorcom projektowanie i obsługę przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie: infrastruktury transportowej (drogi, mosty), infrastruktury sanitarnej (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej), energetycznej (sieci gazowe, ciepłownicze i elektroenergetyczne, źródła ciepła), zabezpieczeń przed skutkami eksploatacji górniczej, budownictwa i architektury. Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia Sp. z o.o. Specjalizuje się w usługach w zakresie uzdatniania wody i ścieków przemysłowych w tym m.in.: ekspertyz, analiz techniczno-ekonomicznych w zakresie modernizacji lub budowy nowych instalacji, projektowania nowych i modernizacji istniejących stacji, uzdatniania wody i ścieków, projektowania instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych i gazowych (w tym sieci i instalacji wewnętrznych), opracowywania raportów oddziaływania na środowisko, operatów wodno-prawnych, wykonywania dokumentacji konstrukcyjno-koncesyjnych, urządzeń podlegających dozo rowi technicznemu, kompletacji dostaw, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, generalnej realizacji inwestycji pod klucz. ZMK Czerwonograd (Ukraina) Zakład wykonuje i montuje następujące konstrukcje stalowe: obiekty handlowe, hale magazynowe, obiekty przemysłowe, silosy, kanały, filtry, budowy wentylatorów, kładki, estakady, obudowy przenośników, drabiny, barierki, inne nietypowe konstrukcje spawane. Jednym z głównych produktów zakładu są kraty pomostowe zgrzewane oraz stopnie schodowe wykonywane zgodnie z wymaganiami normy: DIN Zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane są poprzez: cynkowanie ogniowe zgodne z normami EN ISO It offers its customers design and handling of investment, modernisation and repair investment projects within the scope of: transport infrastructure (roads, bridges), sanitary infrastructure (water supply systems, rainwater discharge and sanitary systems), energy infrastructure (gas, heat and power supply systems, heat sources), protection against the consequences of mining exploitation, construction and architecture. Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia Sp. z o.o. It specialises in services related to water and industrial sewage treatment, including: expert opinions, technical and economic analysis within the scope of modernisation or construction of new installations, designing new ones and modernisation of existing stations, water and sewage treatment, designing sanitary installations like water supply and sewage ones, ventilation and gas installations (including internal networks and installations), working out environmental impact reports, water and wastewater management plans, preparing design and licence documentation, equipment that is subject to technical supervision, order picking, performing the function of a project management company, general implementation of turn-key projects. ZMK Czerwonograd (Ukraine) The Plant prepares and installs the following steel structures: retail facilities, warehouse halls, industrial facilities, silos, filters, ventilator casings, footbridges, viaducts, conveyor casings, ladders, rails, other non-standard welded structures. One of the main products of the plant are welded platform gratings and stair steps made in compliance with the requirements of the DIN standard. Anti-corrosion protection is made by means of hot-dip galvanising in compliance with the EN ISO 1461 standard. 20 / 21

13 Jakość usług Quality of Services Wysoką jakość wyrobów i usług Spółka uzyskuje w wyniku zastosowania najnowszych technologii w fazie projektowania, realizacji i dostarczania wyrobów i usług do klientów. Firma zatrudnia najwyższej klasy specjalistów oraz wykorzystuje wysokiej jakości materiały, nowoczesne technologie, park maszynowy, efektywną organizację pracy i kompetentne zarządzanie procesami. Spółka stawia własnym dostawcom i podwykonawcom wysokie wymagania jakościowe oraz monitoruje jakość opierając się na przyjętych procedurach kwalifikacyjnych. Polimex-Mostostal SA posiada Zintegrowany System Zarządzania, którego podstawą są normy: ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS Certyfikat potwierdzający zgodność systemu z w/w normami wydany przez KEMA Quality Polska świadczy o zdolności dostarczania przez Polimex-Mostostal SA wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami klientów, z poszanowaniem przepisów prawa, w sposób bezpieczny dla pracowników i środowiska naturalnego. Products and services offered by the Company are of high quality thanks to the use of state-of-the-art technologies at the stage of design, realisation and delivery of products and services to the customers. The company employs top class specialists and uses high quality materials, state-ofthe-art technologies, machinery stock, effective organisation of work and competent process management. The company sets high quality requirements for its own suppliers and subcontractors as well as monitors quality on the basis of the adopted qualification procedures. Polimex- -Mostostal SA has an Integrated Management System based on the following standards: ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS A certificate confirming compliance of the system with the abovementioned standards issued by KEMA Quality Polska proves that Polimex- -Mostostal is able to deliver products and services that comply with customer requirements, ensuring the observance of legal provisions, in a manner that is safe for the employees and natural environment. W Polimexie-Mostostalu funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, opracowany i wdrożony w oparciu o wymagania niżej wymienionych norm: PN-EN ISO 9001 certyfikowany przez KEMA Quality Polska. Pierwszy certyfikat na spełnienie wymagań PN-EN ISO 9001 Polimex-Mostostal uzyskał w czerwcu 1997 roku PN-EN ISO Zarządzanie Środowiskiem certyfikowany przez KEMA Quality Polska PN-N/OHSAS Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy certyfikowany przez KEMA Quality Polska PN-EN ISO System Zapewnienia Jakości w spawalnictwie certyfikowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach PN-N Wewnętrzny System Kontroli certyfikowany przez PCBC AQAP 2110 certyfikowany przez Zakład Systemów Zarządzania i Jakości Dyrektywa 97/23/WE (97/23/EG) System Zapewnienia Jakości moduł H1 certyfikowany przez TÜV Cert-TÜV Rheniland Industrie Service GMBH Pierwszy certyfikat Polimex-Mostostal uzyskał w 2002 roku VCA-SCC System Bezpieczeństwa PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe wymagania. Zakładowa Kontrola Produkcji PN-EN A1 Systemy ograniczające drogę Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących Polimex-Mostostal employs the Integrated Management System, worked out and implemented on the basis of the requirements of the following standards: PN-EN ISO 9001 certified by KEMA Quality Polska Polimex-Mostostal received the first certificate confirming compliance with the requirements of PN-EN ISO 9001 in June 1997 PN-EN ISO Environmental Management certified by KEMA Quality Polska PN-N/OHSAS Occupational Health and Safety Management certified by KEMA Quality Polska PN-EN ISO Welding Quality Assurance System certified by the Welding Institute in Gliwice PN-N Internal Control System certified by PCBC AQAP 2110 certified by the Department of Quality and Management Systems 97/23/EC (97/23/EG) Directive Quality Assurance System Module H1 certified by TÜV Cert-TÜV Rheniland Industrie Service GMBH Polimex-Mostostal received the first certificate in 2002 VCA-SCC Safety System PN-EN Mineral and asphalt mixes requirements. Plant Production Control PN-EN A1 Road restraint systems Product related requirements and assessment of compliance connected with vehicle restraint systems PN-EN ISO/IEC General requirements related to the competences of research and calibration laboratories. 22 / 23

14 Klienci i referencje Clients and References Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland Nasi kontrahenci: PKN Orlen SA Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki w Warszawie Prokuratura i Sąd Rejonowy w Piasecznie Urząd Marszałkowski w Rzeszowie Fabryka opon Bridgestone Gmina Miasto Świnoujście Gmina Miasto Gorzów Wielkopolski Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej Zarząd Inwestycji Miejskich we Wrocławiu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Ministerstwo Zasobów Morskich Libii Tesco Poland Sp. z o.o. Grupa Żywiec SA Bosch Rexroth Sp. z o.o. Rafineria Trzebinia SA Petrochemia Płock SA Our contractors: PKN Orlen SA NATO Investment Agency in Poland Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences in Warsaw Prosecutor s Office and District Court in Piaseczno Marshal Office in Rzeszów Bridgestone tire company Municipality of Świnoujście Municipality of Gorzów Wielkopolski Ruda Śląska Municipal Office Municipal Investment Board in Wrocław General Directorate for National Roads and Motorways Ministry of Marine Wealth of Libya Tesco Poland Sp. z o.o. Grupa Żywiec SA Bosch Rexroth Sp. z o.o. Trzebinia Rafinery SA Petrochemia Płock SA Nowy Zakład Wyrobów Stalowych, Siedlce, Polska New Steel Structures Plant, Siedlce, Poland Budynek Sądu Rejonowego i Prokuratury, Piaseczno, Polska Building of the District Court and Prosecutor s Office, Piaseczno, Poland 24 / 25

15 Klienci i referencje Clients and References Najważniejsze projekty w trakcie realizacji oraz ukończone w ostatnich latach: More important projects completed in recent years and projects underway: Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Fabryka opon samochodowych w Stargardzie Szczecińskim Intertissue / Włochy Hale produkcyjne i magazynowe w Baglan / Walia Zakład produkcji płyt drewnopochodnych HDF/MDF w Grajewie Ingerop Polska Sp. z o.o. Hala produkcyjna Michelin w Olsztynie Bosch Rexroth Sp. z o.o. Budynek biurowo-magazynowy w Warszawie Rafineria Trzebinia Hala do produkcji biopaliw Hala sportowo-widowiskowa w Gdyni Urząd Gminy Kleszczów Kompleks sportowo-dydaktyczny Solpark Echo Investment SA Centrum handlowo-rozrywkowe Pasaż Świętokrzyski w Kielcach TK Polska Operations SA Centrum handlowe Galeria Sandecja w Nowym Sączu Budynek Sądu Rejonowego w Warszawie Budynek Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim Budynek IV Komisariatu Policji w Lublinie Modernizacja i rozbudowa portu wojennego w Świnoujściu Budowa falochronu głównego i pomocniczego w porcie handlowym Sirte w Libii Budowa Ośrodka Opiekuńczo- -Leczniczego przy ul. Mehoffera w Warszawie Budowa Zakładu Konstrukcji Stalowych w Siedlcach Przebudowa trybun Amfiteatru Miejskiego w Świnoujściu Budowa Zakładu Produkcji Pellet w Zielonej Górze Zakład Produkcji Etanolu Goświnowice w Głębinowie Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim Budowa Hali Sportowej w Mrzeżynie Budowa Centrum Biblioteczno- -Informacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Budynek Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie Centrum handlowe Galeria Tarnovia w Tarnowie Stadion Legii Warszawa Budynek Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi Centrum Chopinowskie w Warszawie Stadion Wisły Kraków Hala wystawiennicza w Kielcach Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Grójcu Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Car tyre factory in Stargard Szczeciński Intertissue / Italy Production and warehouse halls in Baglan / Wales HDF/MDF Wood based panels production plant in Grajewo Ingerop Polska Sp. z o.o. Production hall for Michelin in Olsztyn Bosch Rexroth Sp. z o.o. Office and warehouse building in Warsaw The Trzebinia Refinery Biofuel production hall Sports and Entertainment Hall in Gdynia The Office of the Kleszczów Commune The Solpark Sports and Didactic Complex Echo Investment SA The Pasaż Świętokrzyski Shopping and Entertainment Centre in Kielce TK Polska Operations SA The Galeria Sandecja Shopping Centre in Nowy Sącz Building of the District Court in Warsaw Building of the Poviat Police Headquarters in Radzyń Podlaski Building of the 4 th Police Station in Lublin Modernisation and development of the military port in Świnoujście The construction of the main and auxiliary breakwater in the Sirte commercial harbour in Libya The construction of the Nursing Home and Treatment Facility at ul. Mehoffera in Warsaw The construction of the Steel Structure Plant in Siedlce Reconstruction of the stage of the City Amphitheatre in Świnoujście The construction of the Pellet Production Plant in Zielona Góra The Goświnowice Ethanol Production Plant in Głębinowo The construction of the Art Education Centre in Gorzów Wielkopolski The construction of a sports hall in Mrzeżyno The construction of the Library and Information Centre for the Medical University of Warsaw in Warsaw The building of the Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences in Warsaw The Galeria Tarnovia Shopping Centre in Tarnów Legia Warsaw Stadium The building of the Appellate Court and the Circuit Court in Łódź The Chopin Centre in Warsaw Wisła Kraków Stadium The exhibition hall in Kielce The Museum of the History of Polish Jews in Warsaw Construction of a new seat of the Poviat Police Headquarters in Grójec Zakład produkcji płyt drewnopochodnych HDF/MDF, Grajewo, Polska HDF/MDF boards manufacturing plant, Grajewo, Poland Hala sportowa, Łąck, Polska Sports hall, Łąck, Poland Elektrownia Gent, Belgia Gent Power Plant, Belgium Oczyszczalnia ścieków i suszarnia osadów, Zdroje, Polska Sewage treatment plant and sediment drying plant, Zdroje, Poland Budowa portu rybackiego, Libia Construction of a fishing port, Libya Amfiteatr Miejski, Świnoujście, Polska Municipal Amphitheatre, Świnoujście, Poland 26 / 27

16 Kontakt Contact Zakład Budownictwa Siedlce Z Siedlce ul. Terespolska 12 tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Zakład Budownictwa Warszawa Z Warszawa, skr. poczt. 815 ul. Czackiego 15/17 tel. (+48) fax (+48) Oddział Nidzica Z6N Nidzica ul. Sienkiewicza 4A tel. (+48) fax (+48) Zakład Montażu Stalowa Wola Z Stalowa Wola al. Jana Pawła II 25a tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Zakład Budownictwa Szczecin Z Szczecin ul. Pomorska 34 tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Zakład Budownictwa Lublin Z Lublin ul. Inżynierska 8 tel. (+48) fax (+48) Construction Division in Siedlce Z Siedlce ul. Terespolska 12 tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Construction Division in Warszaw Z Warszawa, p.o. box 815 ul. Czackiego 15/17 tel. (+48) fax (+48) Division in Nidzica Z6N Nidzica ul. Sienkiewicza 4A tel. (+48) fax (+48) Assembly Division Stalowa Wola Z Stalowa Wola al. Jana Pawła II 25a tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Construction Division in Szczecin Z Szczecin ul. Pomorska 34 tel. (+48) tel. (+48) fax (+48) Construction Division in Lublin Z Lublin ul. Inżynierska 8 tel. (+48) fax (+48)

17

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo

Drogi i koleje Roads and Railways

Drogi i koleje Roads and Railways Drogi i koleje Roads and Railways Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Drogi i koleje 6 Roads and Railways Bariery drogowe i panele akustyczne 8 Road Barriers and Acoustic

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 70) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space.

The Buma Group has operated since the year 1991 and has so far built 2 000 flats, 300 detached houses and over 120 000 sq m of office space. stolarka aluminum aluminiowa joinery, elewacje facades Buma Factory is a company within The Buma Group dedicated to design, manufacture and assembly of architectural aluminum structures. The company has

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 86) prepared by Tarnów, vember 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 60B) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

OFFICE. Unique place for business

OFFICE. Unique place for business OFFICE The essence of our startegy is accomplishment of our building projects in great locations. They are excellently designed buildings offering the latest technological solutions. Sednem naszej strategii

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Informacje dotyczące nieruchomości Property information LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Nazwa lokalizacji Site name Gdów

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych Dla Przemysłu ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych działających na polskim rynku. Przedsiębiorstwo od 40 lat z powodzeniem realizuje inwestycje z sektora prywatnego i publicznego,

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE API Sp. z o.o. to polska firma budowlana działająca na rynku od 2008 roku. Oferta API Sp. z o.o. obejmuje 3 główne obszary: - Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych - Wykonawstwo obiektów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERA IWESCJA IERUCHOMOŚCI ZABUDOWAE IVESME OFFER DEVELOPED PROPERIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Budujemy wartość dla Państwa satysfakcji

Budujemy wartość dla Państwa satysfakcji SZTUKA BUDOWANIA Szanowni Państwo Na początku 2006 roku grupa przyjaciół powołała do życia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane PROFBUD sp. z o.o., mające działać na rynku budowlanym montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118

Międzychód. www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Międzychód www.miedzychod.pl Tel: 957488118 Gmina Międzychód. Największe znaczenie na rynku lokalnym mają branża budowlana, przetworu tworzyw sztucznych i przemysł spożywczy. Dobrze rozwinięte są handel

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification Nazwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Generalny Wykonawca Budujemy wspólną przyszłość Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu www.cfe.com.pl Tel. +4822 4561600 Fax: +4822 4561601 Struktura organizacyjna - CFE Wstęp CFE Polska jest przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DAYCH DOTYCZĄCYCH TEREU SITE CHECK LIST PODSTREFA DOBRE MIASTO DOBRE MIASTO SUBZOE Investor ul. Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn tel/fax. +48 89 535 02 41 iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM. mgr inż. Wojciech Rzepka

NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM. mgr inż. Wojciech Rzepka NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM mgr inż. Wojciech Rzepka Ciągły dylemat Normy jakościowe w kolejnictwie Dobrowolność czy przymus??? 2 Normy dawniej dziś Umowy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY GRACZ NA RYNKU INSTALACJI

PROFESJONALNY GRACZ NA RYNKU INSTALACJI PROFESJONALNY GRACZ NA RYNKU INSTALACJI Zespół Instal Polska tworzą najbardziej doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści w branży, jego trzon stanowią byli pracownicy firmy Mercury Engineering Polska.

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa,

O FIRMIE KERD. Świadczymy usługi generalnego wykonawstwa, PREZENTACJA FIRMY O FIRMIE KERD Firma KERD Sp. z o.o. od początku swojej działalności w 2011 roku rozwija się i odnosi sukcesy na rynku budowlanym na terenie całej Polski. Naszą nadrzędną strategią jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES

OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES OFERTA INWESTYCYJNA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE INVESTMENT OFFER DEVELOPED PROPERTIES PPU Port Rybacki Gryf Sp. z o.o. Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Czerwiec 2011 June 2011 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges

i generalnych wykonawców. Elektrociepłownia - Vilvoorde/Vilvorde De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges De Grootte - Zwevezele Elektrociepłownia - Brugge/Bruges Firma ME Construct nv z siedzibą w Bree (Belgia) od lat specjalizuje się w obudowie dachów i ścian, zarówno budynków przemysłowych jak i biurowych.

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

www.etis.pl ul. Wojska Polskiego 124/20, tel. 34 347 00 61, 668 135 251 NIP: 821-24-06-515 mail: projekty@etis.pl

www.etis.pl ul. Wojska Polskiego 124/20, tel. 34 347 00 61, 668 135 251 NIP: 821-24-06-515 mail: projekty@etis.pl Etis sp. z o.o od początku swojej działalności specjalizuje się w rozwiązaniach klimatyzacyjno wentylacyjnych, zapewniając pełen zakres usług ze specjalizacją w zarządzaniu i realizacji projektów sieciowych.

Bardziej szczegółowo

Hale i Konstrukcje Stalowe. Budujemy możliwości www.alstal.eu

Hale i Konstrukcje Stalowe. Budujemy możliwości www.alstal.eu Hale i Konstrukcje Stalowe Budujemy możliwości www.alstal.eu Budujemy możliwości www.alstal.eu Hale i Konstrukcje Stalowe ALSTAL to wyspecjalizowany oddział Grupy Budowlanej ALSTAL, który świadczy profesjonalne

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24,

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, koło Zduńskiej Woli rozpoczęła swoją działalność. Firma

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

ENERGOAPARATURA SA KOMPLEKSOWA OFERTA, DOŚWIADCZENIE, JAKOŚĆ

ENERGOAPARATURA SA KOMPLEKSOWA OFERTA, DOŚWIADCZENIE, JAKOŚĆ ENERGOAPARATURA SA KOMPLEKSOWA OFERTA, DOŚWIADCZENIE, JAKOŚĆ PROFIL FIRMY COMPANY PROFILE Energoaparatura SA jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku specjalistycznych usług budowlano-montażowych. Firma

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DEKRA w Polsce ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ INWESTYCJI/Nadzór Inwestorski ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

DEKRA w Polsce ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ INWESTYCJI/Nadzór Inwestorski ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ INWESTYCJI/Nadzór Inwestorski ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA Działanie na rzecz bezpieczeństwa jest naszą statutową misją od 1925 roku Jedna z 5 firm ze światowej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DESIGN WORKSHOP

PRACOWNIA PROJEKTOWA DESIGN WORKSHOP PRACOWNIA PROJEKTOWA DESIGN WORKSHOP Pracownia Projektowa PTB NICKEL specjalizuje się w opracowywaniu wielobranżowych projektów obiektów przemysłowych oraz budownictwa ogólnego, także w systemie zaprojektuj

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe Structural

Biuro Projektowe Structural Biuro Projektowe Structural Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Adikon - Wrocław NIP: 0 WWW.STRUCTURAL.PL ul. Powstańców Śląskich / Tel: BIURO@STRUCTURAL.PL Chcielibyśmy zachęcić do współpracy z naszą

Bardziej szczegółowo

Intermodal for a better future!

Intermodal for a better future! Intermodal for a better future! Grupa kapitałowa PCC SE chemia - energia logistyka Poliole Surfaktanty Chlor Chemia Dobra specjalistyczna konsumpcyjne Energia Logistyka Holding O Firmie PCC Intermodal

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY O FIRMIE Prezentujemy wybrane realizacje projektów architektonicznych z ostatnich lat, dzięki którym możemy poszczycić się wyprodukowaniem indywidualnie dobranych

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E - L E T

WAN S.A. P R E - L E T WAN S.A. P R E - L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdańsk, 12 Śląska Street OFERTA WYNAJMU Czynsz pow. biurowa 12 euro/m 2 Czynsz pow. usługowa 16 euro/m 2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE API Sp. z o.o. to polska firma budowlana działająca na rynku od 2008 roku. Oferta API Sp. z o.o. obejmuje 3 główne obszary: - Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych - Wykonawstwo obiektów

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja. Słupy. Energetyczne. www.weldon.pl

Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja. Słupy. Energetyczne. www.weldon.pl Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja www.weldon.pl Słupy Energetyczne Konstrukcje stalowe Energetyka Telekomunikacja O firmie - Działamy na rynku ponad 15 lat. - Produkujemy: słupy energetyczne,

Bardziej szczegółowo

KAROLKOWA BUSINESS PARK

KAROLKOWA BUSINESS PARK KAROLKOWA BUSINESS PARK MAIN INFORMATION Class A office building NLA 17 647 sqm 11 floors Location: Warsaw, 30 Karolkowa Street (close Wola) 400 meters to the Metro station Rondo Daszyńskiego 260 parking

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA

GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO PROJPRZEM SA Nasz dorobek Doświadczenie zobowiązuje do doskonałości. Od ponad 65-ciu lat dostarczamy rozwiązania inżynierskie, które rozwijają potencjał

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

4D and 5D applications in BIM technology.

4D and 5D applications in BIM technology. 4D and 5D applications in BIM technology. Datacomp Grzegorzecka 79 street, 31-559 Cracow, Poland Paweł Kogut p.kogut@datacomp.com.pl Andrzej Tomana a.tomana@datacomp.com.pl Plan Who we are? Experience.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki Land specification

Bardziej szczegółowo