Dobre praktyki w tworzeniu dostępnych stron www zgodnych ze standardem WCAG 2.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre praktyki w tworzeniu dostępnych stron www zgodnych ze standardem WCAG 2.0"

Transkrypt

1 Dobre praktyki w tworzeniu dostępnych stron www zgodnych ze standardem WCAG 2.0 Marcin Luboń Fundacja Widzialni Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dostępność stron internetowych Grupy użytkowników narażonych na wykluczenie cyfrowe

3 Wykluczenie cyfrowe Brak lub ograniczona możliwość skorzystania z nowoczesnych form komunikacji.

4 Osoby niewidome i niedowidzące, Osoby głuche i głuchoniewidome, Osoby niepełnosprawne intelektualnie, Osoby starsze, Osoby korzystające z urządzeń mobilnych, Osoby niezamożne z biednych regionów oraz osoby korzystające ze starych typów komputerów.

5 Dostępność stron internetowych Accessibility (A11y)

6 Konsorcjum W3C Umożliwienie wszystkim ludziom korzystania z dobrodziejstw Sieci bez względu na ich: sprzęt, oprogramowanie, infrastrukturę, język, kulturę i położenie geograficzne, możliwości umysłowe lub fizyczne.

7 Web Accessibility Initiative (WAI) (pl. Inicjatywa dostępności do sieci) Inicjatywa W3C mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW oraz dokumentów umieszczanych w formie plików do pobrania.

8 Dostępność stron internetowych WCAG 2.0 Zasady Wytyczne Kryteria sukcesu (A, AA, AAA) 61 kryteriów sukcesu

9 WCAG Zasady Postrzegalność Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w dostępny dla nich sposób. Funkcjonalność Komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być funkcjonalne (powinny pozwalać na interakcję). Zrozumiałość Treść oraz obsługa interfejsu użytkownika musi być zrozumiała. Solidność Treść musi być wystarczająco rzetelna, aby mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych klientów użytkownika, włączając technologie asystujące.

10 WCAG Postrzegalność Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów. Wytyczna 1.1. Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony) Treść nietekstowa (A)

11 WCAG Postrzegalność Wytyczna 1.2. Media zmienne w czasie: Należy dostarczyć alternatywę dla mediów zmiennych w czasie Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) (A) Napisy rozszerzone (nagranie) (A) Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) (A) Napisy rozszerzone (na żywo) (AA) Audiodeskrypcja (nagranie) (AA) Język migowy (nagranie) (AAA) Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie) (AAA) Alternatywa dla mediów (nagranie) (AAA) Tylko audio (na żywo) (AAA)

12 WCAG Postrzegalność Wytyczna 1.3. Możliwość adaptacji: Należy tworzyć treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np. uproszczony układ wizualny), bez utraty informacji czy struktury Informacje i relacje (A) Zrozumiała kolejność (A) Właściwości zmysłowe (A)

13 WCAG Postrzegalność Wytyczna 1.4. Możliwość rozróżnienia: Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści mieć możliwość oddzielenia informacji od tła Użycie koloru (A) Kontrola odtwarzania dźwięku (A) Kontrast (minimalny) (AA) Zmiana rozmiaru tekstu (AA) Obrazy tekstu (AA) Wzmocniony kontrast (AAA) Niska głośność lub brak tła dźwiękowego (AAA) Prezentacja wizualna (AAA) Obrazy tekstu (bez wyjątków) (AAA)

14 WCAG Funkcjonalność Komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia. Wytyczna 2.1. Dostępność z klawiatury: Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury Klawiatura (A) Brak pułapki na klawiaturę (A) Klawiatura (bez wyjątków) (AAA)

15 WCAG Funkcjonalność Wytyczna 2.2. Wystarczająca ilość czasu: Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści Możliwość dostosowania czasu (A) Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie (A) Brak ograniczeń czasowych (AAA) Zakłócenie pracy użytkownika (AAA) Ponowne potwierdzenie autentyczności (AAA)

16 WCAG Funkcjonalność Wytyczna 2.3. Ataki padaczki: Nie należy projektować treści w taki sposób, aby prowokować ataki padaczki Trzy błyski lub wartości poniżej progu (A) Trzy błyski (AAA)

17 WCAG Funkcjonalność Wytyczna 2.4. Możliwość nawigacji: Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje Możliwość pominięcia bloków (A) Tytuły stron (A) Kolejność fokusa (A) Cel linku (w kontekście) (A) Wiele dróg (AA) Nagłówki i etykiety (AA) Widoczny fokus (AA) Lokalizacja (AAA) Cel linku (z samego linku) (AAA) Nagłówki sekcji (AAA)

18 WCAG Zrozumiałość Informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe. Wytyczna 3.1. Możliwość odczytania: Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania Język strony (A) Język części (AA) Nietypowe słowa (AAA) Skróty (AAA) Poziom umiejętności czytania (AAA) Wymowa (AAA)

19 WCAG Zrozumiałość Wytyczna 3.2. Przewidywalność: Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób Po oznaczeniu fokusem (A) Podczas wprowadzania danych (A) Konsekwentna nawigacja (AA) Konsekwentna identyfikacja (AA) Zmiana na żądanie (AAA)

20 WCAG Zrozumiałość Wytyczna 3.3. Pomoc przy wprowadzaniu informacji: Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów lub je skorygować Identyfikacja błędu (A) Etykiety lub instrukcje (A) Sugestie korekty błędów (AA) Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) (AA) Pomoc (AAA) Zapobieganie błędom (wszystkim) (AAA)

21 WCAG Solidność Treść musi być solidnie opublikowana, tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające. Wytyczna 4.1. Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi Parsowanie (A) Nazwa, rola, wartość (A)

22 Dostępność stron internetowych Dobre praktyki w tworzeniu dostępnych stron internetowych

23 Odpowiedniki tekstowe (obrazki, zdjęcia, wykresy) Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych (alt)

24 Odpowiedniki tekstowe (obrazki, zdjęcia, wykresy) Odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych (alt) <img src="a_gier.jpg" alt="aleksander Gierymski. Żydówka z cytrynami 1881" /> <a href="youtube.pl"> </a> <img src="yt.png" alt="przejdź na nasz kanał Youtube" /> <img src="koszyk.png" alt="" />

25 Etykiety pól formularzy <label> <label for="name">imię *</label> <input type="text" name="imie" id="imie" size="30" />

26 Etykiety pól formularzy <label for="phone"> Nr telefonu (wymagane) </label> <input type="text" name="phone" id="phone" size="30" /> <label for="phone"> Nr telefonu <abbr title="wymagane">*</abbr> </label> <input type="text" name="phone" id="phone" size="30" />

27 Etykiety pól formularzy <label for="phone"> Nr telefonu (wymagane) <span class="format">9 cyfr bez spacji</span> </label> <input type="text" name="phone" id="phone" size="30" />

28 Etykiety pól formularzy <label> Mam telefon <input type="checkbox" name="..." /> </label>

29 Etykiety pól formularzy <fieldset> <legend>czy informacja jest dla Ciebie zrozumiała</legend> <input type="radio" name="..." id="tak" /> <label for="tak">tak</label> <input type="radio" name="..." id="nie" /> <label for="nie">nie</label> </fieldset>

30 Użycie nagłówków <h1>, <h2>, <h3>,

31 Użycie nagłówków Nieświadome użycie nagłówków wyższego poziomu w treściach, co wynika z nieznajomości struktury serwisu przygotowanej przez web developerów, np.: h2 Strona główna h2 Menu h2 Treść h1 Nagłówek w treści h4 Nagłówek w treści Należy zablokować możliwość dodawania nagłówków wyższej hierarchii, Niesemantyczne używanie nagłówków, związane z ich domyślnym wymiarem i pogrubieniem.

32 Użycie list elementów

33 Użycie tabel <table>, <th>, <td>, <caption>

34 Kontrast Odpowiedni kontrast tekstów w stosunku do tła Tekst lub grafiki tekstowe powinny posiadać kontrast w stosunku 4,5:1 Program do analizy kontrastu

35 Jednoznaczne tytuły stron <title>fundacja Widzialni</title> <title>fundacja Widzialni - Szkolenia</title> <title>szkolenia - Fundacja Widzialni</title>

36 Zasady tworzenia linków Treść linku musi być zrozumiała, informować użytkownika dokąd go zaprowadzi lub jaką akcję wykona Nie używaj linków typu: kliknij tutaj, czytaj więcej, tu, itp. W przypadku pełnej oferty konieczna jest wcześniejsza rejestracja w Klubie. Szczegóły zamieszczone tutaj. Zarejestruj się w Klubie aby skorzystać z pełnej oferty. Informacja o otwarciu w nowym oknie

37 Obsługa serwisu za pomocą klawiatury

38 Zaznaczenie aktywnych elementów :hover :focus :active :hover:active Etc. a:hover { color:#000; textdecoration:underline; } a:focus { background:#00519f; color:#fff; textdecoration:none;} Zaznaczenie powinno posiadać odpowiedni kontrast

39 Kolejność informacji Kolejność przetwarzania informacji powinna być zgodna z kolejnością kodu wynikowego HTML, Należy zwrócić uwagę na wykorzystanie wtyczek np. tabs z jquery bez ładowania informacji za pomocą AJAX, Kolejność przetwarzania informacji w naszej kulturze opiera się na zasadzie litery Z (od lewej do prawej)

40 Bezpośredni dostęp Zapewnienie bezpośredniego dostępu do treści (skiplinks) <ul class="nav"> </ul> <li><a href="#mm">przejdź do menu głównego</a></li> <li><a href="#txt">przejdź do treści</a></li> <li><a href="#search">przejdź do wyszukiwarki</a></li> <li><a href="index.php?p=map">mapa strony</a></li>

41 Dostęp do informacji na różne sposoby Zapewnić wiele sposobów na znalezienie innych stron w serwisie przynajmniej dwa z następujących: spis treści, mapa serwisu, wyszukiwarka, lista wszystkich podstron.

42 Dodatkowe ułatwienia zmiana kontrastu, powiększanie czcionek, język migowy

43 Semantyczny kod HTML Wszystkie treści umieszczone na stronach powinny być ujęte w semantycznych znacznikach HTML: <h1...h6> <ul> <p> <table> <blockquote>... Nie należy umieszczać tekstów bezpośrednio w tagach: <div> Nie należy umieszczać aktywnych elementów jako tagi: <div>, <span>

44 Rzetelny kod HTML i CSS Unikać błędów semantycznych HTML/XHTML (bez względu na wersje) Kod może zostać sprawdzony i przeanalizowany na:

45 Prawidłowe ukrywanie treści.wcag_hide { clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); display: block; position: absolute; }.wcag_hide { height: 1px; width: 1px; position: absolute; left: em; top: 0; } Nie należy używać deklaracji CSS: display: none; visibility: hidden;

46 Dziękuję za uwagę Marcin Luboń Fundacja Widzialni

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH INFORMACJA DLA WSZYSTKICH Warszawa 2012 Publikacja wydana w ramach Projektu "Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni", finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki

Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki Spis treści Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki I. Opis i geneza powstania Dobrych praktyk. Znaczenie prowadzonych prac... 2 II. Wstęp do części merytorycznej... 4 III. Zalecenia...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym

System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym System Zarządzania Treścią czyli jak prosto i przyjemnie zarządzać serwisem internetowym Systemy CMS są bardzo popularne od dawna. W sieci znajdziemy mnóstwo gotowych, darmowych rozwiązań. Wystarczy pobrać,

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl

Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Przewodnik metodyczny po serwisie praca-enter.pl Warszawa 2013 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6 lok. 2/5 T: +48 (22) 537 02 00-02, F: +48 (22) 537 02 03 http:

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów

Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Wielisława Osmańska-Furmanek Jacek Jędryczkowski Informatyczne przygotowanie nauczycieli różnych przedmiotów Prezentacje multimedialne jako uniwersalny środek dydaktyczny w pracy nauczycieli różnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML W celu dokonania porównania funkcjonalności edytorów aktów prawnych oferowane przez firmę ABC

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Wprowadzenie

Polityka prywatności. Wprowadzenie Polityka prywatności Wprowadzenie Poniższy dokument określa politykę prywatności firmy Travian Games GmbH z siedzibą Wilhelm-Wagenfeld Straβe 22, 80807 w Monachium, w Niemczech (określanej dalej mianem

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo